Banyo Mobilyaları 2006

Yorumlar

Transkript

Banyo Mobilyaları 2006
Banyo Mobilyalarý / Bathroom Furniture
Banyo Mo
ÝNDEKS
Satori Serisi
3
Vadi Serisi
5
Dual Serisi
7
Atlantis Serisi
9
Bahar Serisi
11
Göksu Serisi
13
Tefen Serisi
15
Safir Serisi
17
Weston Serisi
18
Venüs Serisi
19
Yakut Serisi
21
Kristal Serisi
23
Gold Serisi
29
Teknik Detaylar
35
obilyalarý / Bathroom Furniture
Banyo Mobilyalarý / Bathroom Furniture
Deðerli Müþterilerimiz,
Üstün kalite ve hizmet anlayýþý ile sektörde 25. yýlý geride býrakan Çanakcýlar,
Vitrifiye
ürünlerinden sonra ayný adý taþýyan
Banyo mobilyalarýný banyosuna önem verenlerin
beðenisine sunuyor.
Yeni tasarýmlarýmýzý, kreatif uygulamalarla sürekli geliþen vizyonumuza ekledik ve
markasý
ile siz deðerli dostlarýmýzýn bugüne dek süregelen güvenine layýk olmak amaçlý çalýþmalarýmýza
devam ediyoruz.
banyonuz için yepyeni bir tarz,yepyeni bir soluk olacak.
Yaþamýnýzýn bundan sonraki bölümüne
Banyo Mobilyalarýný eklemeniz dileðimizle,
Mutlu günler dileriz.
Çanakcýlar ; that has been running in the sector for 25 years aiming top quality and best service,
presents
Bathroom Furnitures after
sanitary wares products to the interest of the
people feel the importance of their bathrooms.
We add our new Designs to our vision that is being advanced by our creative practices and we
go on working to deserve your confidence that has been lasting for years and years.
will be a new style and breath for your bathrooms.
We wish you happy days, hoping you add
Bathroom Furnitures to your remaining life.
Çanakcýlar,
Banyo Mobilyalarý ürünlerinin tasarým ve ölçülerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
Our Company keeps its right of making any change to its designs and dimensions.
Çanakcýlar,
Banyo Mobilyalarý
Our products are appropriate
norms.
normlarýna uygun olarak üretilmektedir.
3
ST3145
Satori Takým / 145cm
*Satori serisi banyo dolaplarýnda
-TP180
-DR065
-WN065 tipi lavabolar kullanýlmaktadýr.
ST3145
Satori
Takým /145cm
5
VD4165.1 Vadi Hareketli Dolap / 45cm
VD3165
Vadi Takým / 165cm
*Vadi serisi banyo dolaplarýnda
-TP242
-DR065
-WN065
-WN075 tipi lavabolar kullanýlmaktadýr.
VD3165 Vadi
Takým / 165cm
VD3165 Vadi
Takým / 165cm
VD4165.1 Vadi Hareketli
Dolap / 45cm
7
DL4170.1 Dual
Ayna / 50cm
DL3170 Dual
Takým /170cm
DL4170.2 Dual Ankastre
Lavabo Modülü
65cm
9
Atlantis Boydolap /130cm
AT2130
AT3060.7 Atlantis Çekmeceli Takým / 60cm
AT3060.0 Atlantis Sepetli
Takým / 60cm
AT3105 Atlantis
Takým /105cm
AT2130 Atlantis
Boydolap /130cm
11
BH3100 Bahar Ankastre Takým /100cm
BH2100 Bahar Asma Boydolap / 100cm
BH3100 Bahar Ankastre
Takým /100cm
BH3100 Bahar Ankastre
Takým /100cm
BH3100 Bahar Ankastre
Takým /100cm
13
GK3055 Göksu Takým / 55cm
GK3055 Göksu
Takým / 55cm
15
TF2180 Tefen Boydolap / 180cm
Tefen Takým / 65cm
TF3065
TF3085 Tefen Takým / 85cm
TF2180 Tefen Boydolap
180cm
TF3085 Tefen Takým
85cm
TF3065 Tefen Takým / 65cm
SF3070
Safir Takým
70cm
17
WS3060
Weston
Takým /60cm
19
VN3095 Venüs Granit Tezgahlý Takým / 95cm
VN3070 Venüs Granit
Tezgahlý Takým
70cm
VN3120 Venüs Granit
Tezgahlý Takým
120cm
21
YK2200 Yakut Cam Kapaklý Boydolap / 200cm
YK3095 Yakut Mermer Tezgahlý Takým / 95cm
YK3070 Yakut Mermer
Tezgahlý Takým
70cm
YK3120 Yakut Mermer
Tezgahlý
Takým / 120cm
YK2200 Yakut Cam Kapaklý
Boydolap / 200cm
YK3070 Yakut Mermer
Tezgahlý Takým
70cm
23
KR3080.12 Kristal Bombe Kapaklý Takým / 80cm
KR3065.12 Kristal Bombe
Kapaklý Takým
65cm
KR3100.13 Kristal Bombe Kapaklý
Takým / 100cm
KR2200.2 Kristal Cam Kapaklý
Boydolap / 200cm
KR3100.10 Kristal Bombe
Kapaklý Çekmeceli
Takým / 100cm
25
KR3100.73 Kristal Cam Kapaklý Çekmeceli Takým /100cm
KR3100.23 Kristal Düz Cam
Kapaklý Takým
100cm
KR2200.2 Kristal Cam Kapaklý
Boydolap / 200cm
KR3100.23 Kristal Cam Kapaklý
Takým / 100cm
KR2180.2 Kristal Cam Kapaklý
Boydolap /180cm
27
KR2180.2 Kristal Cam Kapaklý Boydolap /180cm
KR3080.02
Kristal Düz Kapaklý Takým / 80cm
KR3065.02 Kristal Düz Kapaklý
Takým / 65cm
KR2200.0 Kristal Düz Kapaklý
Boydolap /200cm
KR3100.70 Kristal Düz
Çekmeceli
Takým / 100cm
KR2160.0 Kristal Düz Kapaklý
Boydolap /160cm
KR3100.03 Kristal Düz Kapaklý
Ta k ý m
/100cm
KR2160.0 Kristal Düz Kapaklý
Boydolap /160cm
29
GL3080.12 Gold Bombe Kapaklý Takým / 80cm
GL3065.12 Gold Bombe
Kapaklý
Takým / 65cm
GL3100.13 Gold Bombe
Kapaklý Takým/100cm
GL2200.2 Gold Cam Kapaklý
Boydolap / 200cm
GL2160.0 Gold Düz Kapaklý
Boydolap /160cm
31
GL3100.73 Gold Düz Cam Kapaklý Takým / 100cm
GL2180.2 Gold Cam Kapaklý
Boydolap /180cm
GL3100.73 Gold Cam Kapaklý
Çekmeceli
Takým /100cm
GL2180.2 Gold Cam Kapaklý
Boydolap /180cm
GL3100.73 Gold Cam Kapaklý
Çekmeceli Takým
100cm
GL2200.0 Gold Düz Kapaklý
Boydolap / 200cm
GL2180.2 Gold Cam Kapaklý
Boydolap /180cm
33
GL3080.02
Gold Düz Kapaklý Takým / 80cm
GL2200.0 Gold Düz Kapaklý Boydolap / 200cm
GL3065.02 Gold Düz Kapaklý
Takým /65cm
GL2160.0 Gold Düz Kapaklý
Boydolap /160cm
GL3100.03 Gold Düz Kapaklý
Takým /100cm
GL3065.02 Gold Düz
Çekmeceli
Takým /65cm
AT3105
195cm
50cm
85cm
85cm
Atlantis
Takým /105cm
17cm
60cm
50cm
45cm
60cm
AT3060.7
Atlantis Çekmeceli
Takým /60cm
60cm
AT3060.0
45cm
Atlantis Sepetli
Takým /60cm
Göksu
AYNA
75cm
Bahar
45cm
Serisi
40cm
AT2130
Atlantis
Boydolap /130cm
AYNA
54cm
BH3100
Bahar Ankastre
Takým / 100cm
50cm
40cm
BH2100
23cm
43cm
85cm
90cm
23cm
35
38cm
17cm
85cm
100cm
Serisi
Dual Boydolap
200cm
65cm
17cm
60cm
50cm
105cm
DL4170.3
130cm
17cm
100cm
85cm
Serisi
DL3170.03
45cm
65cm
Dual
Takým /170cm
AYNA
AYNA
70cm
Atlantis
AYNA
VD3165
Vadi
Takým /165cm
65cm
ST3145
Vadi Hareketli
VD4165.1 Dolap /45cm
40cm
65cm
120cm
45cm
Satori
Takým /145cm
100cm
Serisi
71cm
85cm
Serisi
Serisi
85cm
46cm
144cm
Dual
AYNA
AYNA
105cm
18cm
69cm
77cm
Satori
Vadi
AYNA
115cm
CAM
50cm
80cm
85cm
CAM
35cm
AYNA
106cm
Teknik Detaylar
Technical Details
37cm
Bahar Ankastre
Boydolap / 100cm
51cm
GK3055
35cm
Göksu
Takým /55cm
45cm
Serisi
44cm
80cm
Serisi
50cm
35cm
Tefen
Takým /85cm
AYNA
Safir
Takým /70cm
105cm
19cm
19cm
58cm
105cm
105cm
105cm
19cm
19cm
94cm
58cm
69cm
85cm
58cm
40cm
Yakut
Takým / 120cm
94cm
YK3095
85cm
19cm
58cm
85cm
119cm
YK3120
AYNA
AYNA
195cm
AYNA
119cm
VN3070 Takým /70cm
VN3095 Takým /95cm
85cm
Serisi
Venüs
Venüs
VN3120 Takým /120cm
40cm
69cm
40cm
195cm
Venüs
85cm
85cm
85cm
94cm
40cm
75cm
19cm
69cm
58cm
94cm
119cm
42cm
Weston
Takým / 60cm
AYNA
AYNA
119cm
16cm
WS3060
58cm
Yakut
63cm
58cm
70cm
SF3070
105cm
Venüs
Serisi
105cm
TF3085
Weston
AYNA
85cm
80cm
27cm
65cm
Safir
19cm
85cm
Serisi
AYNA
85cm
Tefen
72cm
AYNA
40cm
Yakut
Takým / 95cm
69cm
YK3070
40cm
Yakut
Takým / 70cm
44cm
YK2200
40cm
Yakut Boydolap
200cm
65cm
YK5200
38cm
Yakut Çamaþýr M.
Dolabý / 200cm
AYNA
AYNA
100cm
100cm
99cm
Kristal Bombe Kapaklý
KR3100.13 Takým / 100cm
33cm
Kristal Bombe Kapaklý
KR3080.12 Takým / 80cm
100cm
39cm
Kristal Bombe Kapaklý
KR3065.12 Takým / 65cm
53cm
19cm
100cm
53cm
19cm
50cm
80cm
85cm
53cm
62cm
AYNA
AYNA
89cm
89cm
77cm
19cm
19cm
100cm
33cm
AYNA
CAM
19cm
53cm
50cm
89cm
AYNA
89cm
CAM
100cm
65cm
50cm
80cm
85cm
Kristal Bombe Kapaklý
CAM
19cm
19cm
89cm
33cm
KR3100.10 Çekmeceli Takým / 100cm
AYNA
53cm
53cm
99cm
CAM
89cm
89cm
19cm
19cm
Kristal Serisi
AYNA
89cm
AYNA
89cm
Teknik Detaylar
Technical Details
33cm
99cm
Kristal Cam Kapaklý
KR3100.73 Çekmeceli Takým /100cm
AYNA
99cm
KR3100.23
33cm
Kristal Düz Cam
Kapaklý Takým / 100cm
99cm
KR3100.70
33cm
Kristal Düz Kapaklý
Çekmeceli Takým /100cm
CAM
99cm
KR3100.03
33cm
Kristal Düz Kapaklý
Takým / 100cm
77cm
33cm
Kristal Düz Kapaklý
KR3080.02 Takým / 80cm
89cm
CAM
156cm
176cm
85cm
50cm
194cm
65cm
194cm
19cm
62cm
KR3065.02
37
39cm
Kristal Düz Kapaklý
Takým / 65cm
44cm
KR2200.2
40cm
Kristal Cam Kapaklý
Boydolap / 200cm
44cm
KR2200.0
40cm
Kristal Düz Kapaklý
Boydolap / 200cm
44cm
KR2180.2
40cm
Kristal Cam Kapaklý
Boydolap /180cm
44cm
KR2160.0
40cm
Kristal Düz Kapaklý
Boydolap /160cm
AYNA
AYNA
AYNA
33cm
Gold Bombe Kapaklý
Çekmeceli Takým /100cm
33cm
Gold Bombe Kapaklý
Takým /100cm
89cm
50cm
85cm
77cm
33cm
GL3080.12
89cm
19cm
100cm
62cm
39cm
GL3065.12
Gold Bombe Kapaklý
Takým /65cm
AYNA
53cm
19cm
100cm
53cm
19cm
50cm
80cm
99cm
33cm
Gold Cam Kapaklý
Çekmeceli Takým/100cm
AYNA
GL3100.23
85cm
85cm
53cm
Gold Bombe Kapaklý
Takým /80cm
AYNA
19cm
85cm
GL3100.73
65cm
50cm
80cm
AYNA
100cm
53cm
99cm
GL3100.13
CAM
19cm
100cm
99cm
89cm
CAM
89cm
CAM
53cm
89cm
GL3100.10
AYNA
100cm
19cm
19cm
89cm
99cm
CAM
19cm
85cm
Gold Serisi
53cm
89cm
89cm
19cm
100cm
AYNA
89cm
AYNA
33cm
Gold Cam Kapaklý
Düz Takým/100cm
99cm
33cm
GL3100.70
Gold Düz Kapaklý
Çekmeceli Takým/100cm
CAM
99cm
GL3100.03
33cm
Gold Düz Kapaklý
Takým /100cm
77cm
33cm
GL3080.02
Gold Düz Kapaklý
Takým /80cm
89cm
CAM
156cm
176cm
85cm
50cm
194cm
65cm
194cm
19cm
62cm
GL3065.02
39cm
Gold Düz Kapaklý
Takým /65cm
44cm
GL2200.2
40cm
Gold Cam Kapaklý
Boydolap / 200cm
44cm
GL2200.0
40cm
Gold Düz Kapaklý
Boydolap / 200cm
44cm
GL2180.2
40cm
Gold Cam Kapaklý
Boydolap /180cm
44cm
GL2160.0
40cm
Gold Düz Kapaklý
Boydolap /160cm
MERKEZ / FABRÝKA
ZONGULDAK
Gökçebey
Tel: 0372 535 51 30
Fax:0372 535 51 34
www.canakcilar.com.tr
[email protected]
ÝSTANBUL
ANKARA
ÝZMÝR
ADANA
ANTALYA
SAMSUN
EXPORT MANAGEMENT
Merdivenköy Mah.
E-5 Kenarý Ýnönü Cad. No:1
Yenisahra / KADIKÖY
Tel: 0216 317 64 53
Fax:0216 317 64 58
[email protected]
Rüzgarlý Cad. Onaran Han
No:28 / B ULUS
Tel: 0312 309 62 80-81
Fax:0312 309 62 83
[email protected]
Gaziler Cad. No: 361-1C
Gaziler Ýþ Mrkz. YENÝÞEHÝR
Tel: 0232 469 84 44(pbx)
Fax:0232 469 88 47
[email protected]
Reþatbey Mah. Ordu Cad.
Akyol Apt. No:101 SEYHAN
Tel: 0322 454 39 97-98
Fax:0322 454 39 99
[email protected]
Tel: 0242 312 95 67
Fax:0242 312 95 67
GSM:0532 387 24 51
[email protected]
Selahiye Mah. 100.Yýl Bulv.
No:40 / B SAMSUN
Tel: 0362 435 44 08-92
Fax:0362 435 44 23
[email protected]
E-5 Kenarý Ýnönü Cad. No: 1
Yenisahra Kadýköy / ÝSTANBUL
Tel: 0216 317 64 55
Fax:0216 472 52 86
[email protected]
www.canakcilar.com.tr
www.creavit.com.tr
05 Mart 2006
Banyo Mobilyalarý / Bathroom Furniture

Benzer belgeler

anaokulu donanımları

anaokulu donanımları YAKAMOZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAÇLARI GENEL FİYAT LİSTESİ 2014 İSKONTO ORANI %10 DUR

Detaylı

Katalog

Katalog Etajerli ve Dolap Uyumlu Lavabolar ..... 70 Tezgahaltı Lavabolar ... 76 Tezgahüstü Lavabolar 78 Eviye ve Duş Tekneleri 80 Asma Klozetler ........... 82 Tek Klozetler .............. 86 Tuvalet Taşla...

Detaylı