Untitled

Yorumlar

Transkript

Untitled
Değerli bilim dostları
Günümüzde bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çatışmalar
her geçen gün şiddetlenerek dünya barışını daha çok tehdit
eder bir hal aldı. Böyle bir ortamda, 2016 yılının UNESCO
tarafından Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesini de dikkate
alarak, kongremizin beşincisini Ahmet Yesevi'nin medfun
olduğu Türkistan şehrine taşıyor ve "Ahmet Yesevi'nin izini
sürmek: Küresel bir uzlaşı, hoşgörü ve dayanışma arayışı"
başlığı altında gerçekleştiriyoruz
Böylelikle kongremizde, hem Ahmet Yesevi'nin Türk Kültür
ve İnanç dünyasına katkılarını hem de yukarıdaki dörtlükte
en vazıh ifadesini bulan evrensel anlayış, sevgi, huzur,
barış ve mutluluk öğretilerine dair önermelerini tartışmaya
açmak istiyoruz. Ayrıca kongremizde her zamanki gibi başta
Spor Bilimleri ve Kültür Araştırmaları olmak üzere, Eğitim
Bilimleri, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar
ve diğer Sosyal Bilimler alanlarındaki güncel araştırmalara
dair tebliğlerin oluşturacağı zengin çok-disiplinli tartışma
ortamını sağlamayı amaçlıyoruz
Kongrede sunulan bütün bildiriler (yazarlarının talep etmesi
halinde), sporla ilgili olanlar International Journal of Science
Culture and Sport (IntJSCS) dergisinde; eğitimle ilgili olanlar
International Journal of Contemporary Educational Studies
(IntJCES) ve diğer alanlarla ilgili olarlar iseInternational
Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) dergisinde
özel sayılar olarak yayımlanacaktır
2
3
20:30-22:00
18:30-20:00
17:00-18:30
15:30-17:00
13:30-15:00
11:00-12:30
09:00-10:30
Saat
12 Nisan/SALI
Program
Ana Salon
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
"Yesevi'nin İzini Sürmek"
STK PANELİ
GALA YEMEĞİ
(19:00)
1. OTURUM
2. OTURUM
3. OTURUM
Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
"Ahmet Yesevi Felsefesi Açsndan Dünyada.."
Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
"Türkiye'nin Küresel Meydan Okumas;.."
Gösteriler
Sunuş Konuşmalar
AÇILIŞ (14:00)
KAYIT
KÜLTÜR
MERKEZİ
13 Nisan/ÇARŞAMBA
Program
Yer
Salon 4
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
16. OTURUM
17. OTURUM
18. OTURUM
19. OTURUM
20. OTURUM
21. OTURUM
Salon 2
Salon 3
14. OTURUM
15. OTURUM
SANAL SUNUMLAR
16:00-22:00 aras
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
Ana Salon
Yer
10. OTURUM
11. OTURUM
12. OTURUM
13. OTURUM
14 Nisan/PERŞEMBE
Program
4. OTURUM
(Davetli
Konuşmaclar)
5. OTURUM
6. OTURUM
7. OTURUM
8. OTURUM
9. OTURUM
Turkistan-KAZAKİSTAN/ 13-15 Nisan 2016
Ana Salon
Yer
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Ana Salon
Salon 2
Salon 3
Salon 4
NEVRUZ KUTLAMALARI
(15:00)
AHT Ödülleri
Kongre Ödülleri
KAPANIŞ (12:30)
15 Nisan/CUMA
Program
22. OTURUM
23. OTURUM
24. OTURUM
25. OTURUM
26. OTURUM
27. OTURUM
28. OTURUM
29. OTURUM
5. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ
16 Nisan/C.TESİ
Program
TAM GÜN ASTANA/ALMAATA ŞEHİR MERKEZİNDE SERBEST ZAMAN
SABAH ÇİMKENT'E VARIŞ (ÇİMKENT ŞEHİR MERKEZİNDE SERBEST ZAMAN)
5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT
TURKISTAN / 13-15 April, 2016
Date/Time: 13th April 2016 / 14:00-16:00
Place Ana Salon / Ana Salon
OPENING SESSION / AÇILIŞ OTURUMU
Açlş Konuşmalar
Kültür Gösterileri (Dans & Müzik)
Davetli Konuşmaclar
Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
"Türkiye'nin Küresel Meydan Okumas; Enerji Meselesi ve Frsatlar"
Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
"Ahmet Yesevi Felsefesi Açsndan Dünyada Spor ve Barş"
ORAL PRESENTATIONS / SÖZEL SUNUMLAR
Date/Time: 13th April 2016 / 17:00-18:30
ORAL SESSION / OTURUM 1
Place Ana Salon
Moderator: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Presentations: 1- Türkiye’deki Spor Şuralar (Kararlar ve Uygulamalar)
SEYDİ KARAKUŞ, UTKU IŞIK
2- Okul Öncesi Dönemde Bir Uygulama Örneği: Spor ve Spor Dallar
Fatma Tezel Şahin, Semiha Yüksek Usta
3- Profesyonel Türk Sporcularnn Sendikal Haklar
Barş Öztuna
4- Doğaya Bağllk Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamas: Geçerlik ve Güvenirlik Çalşmas
Fatih BEKTAŞ, Burak KURAL, Fatih Orçan
5- Uluslararas Spor Organizasyonlar İçin Gönüllü Motivasyonlar Ölçeği’nin Azerbaycan Kültürüne Uyarlanmas
Sait BARDAKÇI, Mücahit FİŞNE, Yalçn KARAGÖZ
6- Milli Sporcularn Serbest Zaman Değerlendirme Durumlarnn Baz Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi
Fatih YAŞARTÜRK, İsmail AYDIN, Gürkan ELÇİ, Fehmi ÇALIK, Uğur AYDEMİR
Date/Time: 13th April 2016 / 17:00-18:30
ORAL SESSION / OTURUM 2
Place Salon 2
Moderator: Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
Presentations: 1- Korku İle İlgili Bir Ritüel: Klç Suyu İçirmek
Oğuz Erdoğan
2- Ulu İpek Yolu Boyunda Avrasya Halklarnn Kültürel Alş-Verişlerinde Soğd Medeniyetinin Rolü
Maldibek Akmaral Jumagulkz, Baltabayeva Alyona Yuldaşkz
3 -Uluslararas İlişkilerde Kültürel Etmenlerin Önemi
Halime Büyükgüzel
4- Coğrafi Konumun Uluslararaslaşmaya Etkisi: Şanlurfa- Bartn Örneği
Said KINGIR, Hande UYAR, Gül ERKOL
5- Radikal Örgütlerin Ortaya Çkmasnda Bat Politikalarnn Etkisi
Fatma Bozan
6- Economical indicators contribution of tourism industry to the economy of the region
Almas KURALBAYEV, Aktokin AUBAKIROVA, Burhan SEVIM
7- Türkiye İslam Düşünürü Said Nursi’ye Göre Toplumda İstikrar, Huzur Ve Barş Sağlamann Yöntem Ve Teknikleri
Rashid Tazhibayev
Date/Time: 13th April 2016 / 17:00-18:30
ORAL SESSION / OTURUM 3
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Presentations: 1- Elit kadn ve erkek haltercilerin beslenme alşkanlklar ile kilo ayarlama ve performans ilişkisi
Orhan Ahmet ŞENER, Mehmet Akif ZİYAGİL, Ahmet GÜNER
2- 8-14 Yaş Aras Kz Yüzücülerin Somatotip Yaplarnn Ve Yatay Sçrama Özelliğinin İncelenmes
Vedat Ayan, Nehir KAVİ
3- Taekwondocularda Kuvvet, Esneklik ve Alt-Üst Ekstremiteden Elde Edilen Baz Değişkenler Arasndaki İlişkinin Belirlenmesi
Ferhat Güder, Betül Canpolat, Fatih Gün, Emre Makar
4- ERKEK VE KIZ PREPUBERTAL BASKETBOLCU VE SEDANTERLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Akif ZİYAGİL, Hamit Suri GÖRGEÇ
5- İrtifa Antrenmannn Elite Bayan Eskrimcilerde Serum Kreatin Kinaz ve Serum AST, ALT Değerleri Üzerine Etkileri
Bilgehan Baydil, Veli Volkan Gürses, Ahmet Duvan
6- Tenis oyuncularnn maç srasndaki aktivite profillerinin İncelenmesi
Bülent KİLİT, Erşan ARSLAN, Sema CAN
4
ORAL SESSION / OTURUM 4 - DAVETLİ KONUŞMACILAR
Date/Time: 14th April 2016 / 09:30-11:00
Place Ana Salon
Moderator: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Presentations: 1- TÜRKİYE’DE SPOR CEMİYETLERİNİN KURULUŞU VE BU CEMİYETLERİN ETNİK VE DİNİ AMAÇLARLA KULLANILMASI
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
2- Active and adventure lifestyle - from theory to practice
Prof. Dr. Dana BADAU
3- Bireyin toplumsallaşma sürecinde spor
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
Date/Time: 14th April 2016 / 09:00-10:30
ORAL SESSION / OTURUM 5
Place Salon 2
Moderator: Prof. Dr. Hasan Eli ESİR
Presentations: 1- Çeviri ve Yabanc Dil Öğretimi
Gülfem KURT
2-Yabanc Dil Olarak Arapça Öğretiminde Ksa Öykünün Yeri
Abdulmuttalip Işdan
3- Krgzcada Arapça Kökenli Kelimeler
Yakup Civelek, Mahmoud Qaddom
4- Yabanc Dil Olarak Arapça Öğretiminde ''WhatsApp'' Kullanm
Gül ŞEN YAMAN
5- Arap Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet
Betül CAN
6- Yabanc Dil Öğretim Yöntemi Olarak Yaratc Drama Ve Etkileri
Senem SOYER
7- Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasnn Kazakistan’n Dş Ticareti Üzerine Etkisi
Osman Barak, Murat Abutalipov
Date/Time: 14th April 2016 / 09:00-10:30
ORAL SESSION / OTURUM 6
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU
Presentations: 1- LİSE YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA BEDEN EĞİTİMİNİN TEMEL SİSTEMİNİ ÖĞRETMEK
A.K.ANARBAYEV, B.M.BAYMUHANBETOV, N.K.JİLİSBAYEV
2- BEDEN EĞİTİMİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDAKİ PEDAGOJİK SÜRECİ
E.E.SEYDAHMETOV, D.M.BAYETOV, B.U.ABDUKARİMOV
3- BEDEN EĞİTİMİ SİSTEMİNDEKİ EĞİTİM SÜRECİNİN TEMEL MESELELERİ
K.K.DÜYSENOV, B.K.BAYETOV, B.A.AHMEDOV
4- BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLMİ İŞLERİNİ DÜZENLEMENİN TEMEL YÖNLERİ VE DÜZENLEME ÖZELLİKLERİ
Koyşbaev Arman Baltabayulu, Duysenov Onalbek Knabayulu, Ahmetov Bahtcan Ravşanbekulu
5- BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM VE EĞİTİM SÜRECİNİ DÜZENLEMENİN ÖNEMİ
Abdinabi İsaul İSAYEV, Altynbekov Alpamys Ibadullaulu, Abdikalk Köşerbayul ABDİLLAYEV, Orazbayev Ergalі Duysenbekulu
6- GELECEK BEDEN KÜLTÜRÜ UZMANLARININ MESLEKİ HAZIRLAMA SÜRECİNİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
E.E.SEYDAHMETOV, D.M.BAYETOV, B.U.ABDUKARİMO
5
Date/Time: 14th April 2016 / 11:00-12:30
ORAL SESSION / OTURUM 7
Place Ana Salon
Moderator: Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
Presentations: 1- Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yesili Hoca Ahmet
Asife ÜNAL
2- Necib el-Kîlânî'nin “Kâtilu Hamza” Adl Roman Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Halil İbrahim Şanverdi
3- Alihan Bökeyhan ve Dala Vilayatnñ Gazet
Rdvan Çitil
4- Elveda Güzel Vatanm Romannda İttihat ve Terakki
Fatih ÇORBACI
5- OSMANLI SARAY TEŞKİLATINDA DİLSİZLER
Nejla Günay
6- Bursal Lamiî Çelebi’nin Klasik Türk Edebiyatndaki Yeri ve Münşeât'ndaki Farsça Şiirler
Hasan Ali Esir
7- HUKUK-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİVAN-I HİKMET
Ümmühan Ark
Date/Time: 14th April 2016 / 11:00-12:30
ORAL SESSION / OTURUM 8
Place Salon 2
Moderator: Prof. Dr. Arslan KALKAVAN
Presentations: 1- Prepubertal erkek ve kz çocuklarda el dominansnn yakalama performansna etkisi
Mehmet Akif ZİYAGİL, İnci KESİLMİŞ, Mehmet Melih KESİLMİŞ
2- Kz Çocuklarnn Futbol Branş İçin Somatotip Ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi
Fatih GÜR, Vedat AYAN, Selami YÜKSEK
3- Her iki ayağ eşit oranlarda kullanan erkek sporcularn çeviklik performans daha yüksek
Mehmet Akif ZİYAGİL
4- TÜRK VETERAN JUDOCULARDA SJFT (ÖZEL JUDO FİTNESS TESTİ) İLE PATLAYICI KUVVET İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Ender EYÜBOĞLU
5- İrtifa Antrenmannn Elite Bayan Eskrimcilerde Serum Kreatin Kinaz ve Serum AST, ALT Değerleri Üzerine Etkileri
Bilgehan Baydil, Veli Volkan Gürses, Ahmet Duvan
6- Mekik Testinin Futbol Hakemlerinin Reaksiyon Zamanlar Üzerine Etkisi
Korkmaz Gökhan, Alptekin Ahmet, Aydn Emre Sercan
7- Futbolda 17 Yaş Alt Profesyonel ve Amatör Alt Yap Futbolcularn Baz Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin, Somototiplerinin..
Yağmur Akkoyunlu, Muharrem Karanfilci
Date/Time: 14th April 2016 / 11:00-12:30
ORAL SESSION / OTURUM 9
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
Presentations: 1- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle 3d (3 Boyutlu) Dağ Bisikleti (Cross-Country) Parkur Haritalarinin Üretilmesi: Artvin-Yusufeli Örneği
Fatih BEKTAŞ, Burak KURAL, Selçuk ERBAŞ, Recep NİŞANCI, Fatih ÇEP
2- NAMAZ VE YOGANIN İNSAN ORGANİZMASINDAKİ ORTAK FAYDALARI
Osman İMAMOĞLU, Mutlu TÜRKMEN, Ahmet Naci DİLEK
3-Futbol Kulüplerindeki Yaplandrmac Yaklaşm Öğretim Modeli Kapsamnda Sporcularn ve Antrenörlerin Bilişsel Süreçlerinin..
Osman GÖDE, Çağdaş MAVİOĞLU, Gürkan ELÇİ
4- Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katlmn Etkileyen Faktörler
Meltem PAKSOY, Fehmi ÇALIK, Fatih YAŞARTÜRK, Kubilay ÇİMEN
5- Yerelden Küresele: Bir Spor Organizasyon Markas Oluşturmak "Türkcell Gelibolu Maratonu"
Necati CERRAHOĞLU
6- Macera Rekreasyonunda, Serbest Zaman Motivasyonu ve Serbest Zaman Tatmini Arasndaki İlişkinin İncelenmesi: …
Tolga Beşikçi, Srr Cem Dinç
7- Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Görev, Kişilik ve Saldrganlk Düzeylerinin Karşlaştrlmas
TANER YILMAZ, MEHMET ACET, Utku IŞIK, MUAMMER CANBAZ, Metin ŞAHİN
6
Date/Time: 14th April 2016 / 13:30-15:00
ORAL SESSION / OTURUM 10
Place Ana Salon
Moderator: Doç. Dr. Asife ÜNAL
Presentations: 1- Hanefi-Mâturîdî Düşüncede Kelâm ve Usulü’l-Fkh İlişkisi
İsmail ŞIK
2- Tbb- Nebevî Kavram Bağlamnda Hz. Peygamberin Öğretilerinde Vakit Vurgusu
Bekir Tatl
3- Mu‘tezile’nin Günümüzdeki Durumu
Murat Akn
4- Yemen’de İslam Siyasi Düşüncesinin Şekillenmesinde Mezhep Faktörünün Etkisi
Yusuf Gökalp
5- AHMED YESEVİ’DE HZ. PEYGAMBER (SAV) SEVGİSİ
Ali Arslan
6- Kadn Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam’da Kadnn Yeri Üzerine Tartşmalar
Sddk Ağçoban
7- Hz. Peygamber Dönemi ve Sonrasnda Kadn Alimlerin Hadis İlmine Katklar
Muhammet Ylmaz
8- Harakanî’den Yesevî’ye Gönül Birliği
Murat Akn
Date/Time: 14th April 2016 / 13:30-15:00
ORAL SESSION / OTURUM 11
Place Salon 2
Moderator: Doç. Dr. Fatma Tezel ŞAHİN
Presentations: 1- Çocuk Resimlerinde Spor
Semiha Yüksek Usta, Fatma Tezel Şahin
2- Spor Lisesi Ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusunun İncelenmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği
Gökhan ARIKAN, Mediha SARI
3- Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katlmlar İle Saldrganlk-Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi
Engin YÖNET, Fehmi ÇALIK, Fatih YAŞARTÜRK, Kubilay ÇİMEN
4- Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarnn Baz Değişkenler Açsndan İncelenmesi
Nihal AKOĞUZ YAZICI, Arslan KALKAVAN, Çetin ÖZDİLEK
5- Günlük Yerel Gazetelerde Sporun Yer Alş (Elazğ İli Örneği)
Mikail TEL, Ekrem Ağkurt
6-TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARDA SPOR OYUNLARI
Osman İMAMOĞLU, Taner BOZKUŞ, Mehmet TÜRKMEN
7- Türkiye’nin Kalknma Planlarnda Spor Politikas
Yaşar Akça
Date/Time: 14th April 2016 / 13:30-15:00
ORAL SESSION / OTURUM 12
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL
Presentations: 1- Uluslararas Spor Organizasyonlarndaki Yerel ve Uluslararas Gönüllülerin Motivasyonel Faktörleri
Mücahit FİŞNE, Yalçn KARAGÖZ
2-Eğitim kademesi ve akademik başar açsndan sporcu öğrencilerin öğrenme stilleri
Ceyhun ALEMDAĞ, Arslan KALKAVAN, Serdar ALEMDAĞ, Abdullah Bora ÖZKARA
3- Milli Sporcularn Yaşam Doyumu Düzeylerinin Baz Değişkenlere Göre İncelenmesi
Fatih YAŞARTÜRK, Murat KUL, Gürkan ELÇİ, İsmail KARATAŞ, Ekrem Ali ALTUNTAŞ
4- ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE FAİR PLAY KAVRAMI
Hüseyin Gümüş, Sinan Saraçl, Ömür Karakullukçu, Güngör Doğanay, Serkan Kurtipek
5- Profesyonel Futbolcularn Benlik Sayglarnn Baz Değişkenler Açsndan İncelenmesi
Hayri Aydoğan
6- Halk Oyunu Sporcularnn Problem Çözme Becerilerinin ve Atlganlk Düzeylerinin Karşlaştrlmas
Murat KUL, Adem SOLAKUMUR, Murat AKBAL, Hasan ÇAKIRLAR, Ylmaz ÜNLÜ
7- Kadn Futbolcularn Sportmenlik Yönelimleri ve Psikolojik Sağlamlklarnn Araştrlmas
Arslan KALKAVAN, Selma ÇAVDAR, Abdullah Bora ÖZKARA
7
Date/Time: 14th April 2016 / 15:30-17:00
ORAL SESSION / OTURUM 13
Place Ana Salon
Moderator: Doç. Dr. Saliha AĞAÇ
Presentations: 1- Müzik Sanatnda Kültürel Etkileşim ve Gelenek (Erzurum İli Örneği)
Ahmet Mutlu Terzioğlu
2- Rize Festivallerinin Halk Bilimsel Açdan İncelenmesinde Çağrankaya Kar Yürüyüşü Örneği
Yasin KIRILMIŞ
3- Geleneksel Oryantalizm’in Krlma Hatt ve Yeni Oryantalizm’in Çkş
Sddk Ağçoban
4- Yüzüncü Yl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar Türk Halk Müziği Anasanat Dal Lisans Çizelge Programnn..
S. Cem Şaktanl
5- Eski Gecekondu Sakinlerinin Kentsel Dönüşümün MaSalone Kültürüne Etkisi Hakknda Görüşleri.
Murat Köse
6- Kazakistan-Türkiye Halk Müziği Etkileşiminde Ahmet Hulusi Seven
Cengiz Şengül
7- Türk Müzik Terimlerinden Ayalgu Sözcüğünün Tarihi Serüveni
Dusun Ünüvar
Date/Time: 14th April 2016 / 15:30-17:00
ORAL SESSION / OTURUM 14
Place Salon 2
Moderator: Doç. Dr. Murat TAŞ
Presentations: 1- Lise Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Gökhan ARIKAN, Mediha SARI
2- Akademisyenlerin Fiziksel Aktiviteye Katlm Düzeyleri Ve Obezite Durumlarnn İncelenmesi
Arslan KALKAVAN, Abdullah Bora ÖZKARA, Ceyhun ALEMDAĞ, Selma ÇAVDAR
3- HENTBOL DERS UYGULAMASINDA KENDİNİ DEĞERLENDİRME BECERİSİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
OĞUZHAN DALKIRAN, CEM SİNAN ASLAN, ENDER EYUBOĞLU
4- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzlar İle Snf Yönetimi Becerileri Arasndaki İlişkinin İncelenmesi
Recep Cengiz, Hakan Sunay
5- GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Selahattin AKPINAR, Öznur AKPINAR, Mikail KARADABAN
6- Futbol Seyircisinin Elekronik Bilet/Passolig Uygulamasna İlişkin Görüşleri
Sercan Kural, Oğuz Özbek
7- SPOR BAHİS OYUNLARINA KATILIMI ETKİYEN FAKTÖRLER
Mehmet Alp Çelik, Ylmaz Ünlü, Zeki Taş
Date/Time: 14th April 2016 / 15:30-17:00
ORAL SESSION / OTURUM 15
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Muhammet YILMAZ
Presentations: 1- Şeyh Muhammed Sadk Muhammed Yusuf ve Kur’an İlimleri
Yunus ABDURAHİMOĞLU, Asife ÜNAL
2- Farkl Din Anlayşlarna Ayrlan Yer Açsndan Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Öğretimi Programlar
Tuğrul Yürük
3- MODERN DÖNEMDE İSRAİLİYYAT ALGISI
Ertuğrul Döner
4- Dini Edebi Metinler Olarak Menâkbnâmelerin İslam Tasavvufundaki Önemi
Ömer Faruk Teber
5- Mahir İz’e Göre Sosyal Bütünleşmede İbadetlerin Rolü
Ali Albayrak
6- Kâd Iyâz(V. 544/1149) ve Endülüs’te Hadis İlmi
Ali Arslan
7- SSCB Döneminde Orta Asya'da Felsefe Çalşmalar (İbrahim Mominov Örneği)
Vahit CELAL
8
Date/Time: 14th April 2016 / 18:30-20:00
ORAL SESSION / OTURUM 16
Place Ana Salon
Moderator: Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
Presentations: 1- Kuzguncuk (Üsküdar) Tarihi Doku Koruma ve Yayalaştrma Projesi
NURHAN KOÇAN, HAKAN RÜZGAR
2- Dş Borçlarn Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi
Ahmet KAMACI
3- Ar-Ge Harcamalar İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye Örneği
Said KINGIR, Ahmet KAMACI
4- KAZAKİSTAN EKONOMİSİNİN DIŞA AÇIKLIK VE ENFLASYON ORANLARININ EKONOMİK BÜYÜMESİNE ETKİSİ (1994-2013)
M Said CEYHAN, Ahmet AKPOLAT, Mehmet Akif PEÇE
5- Spor Endüstrisinin Bir Ekonomi Olarak Gelişmesini Etkileyen Faktörler
Ali Güvercin, Halil İbrahim Mil
6- The internet of things for public security
Hakk SOY, Mehmet BAYRAK
7- Kültürel Miras ve Koruma Bağlamnda Uşak Tarihi Kent Merkezi Yayalaştrma Projesi
Nurhan Koçan
Date/Time: 14th April 2016 / 18:30-20:00
ORAL SESSION / OTURUM 17
Place Salon 2
Moderator: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Presentations: 1- Uluslararas Spor Organizasyonlar İçin Gönüllü Motivasyonlar Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanmas
Mücahit FİŞNE, Yalçn KARAGÖZ
2- Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarnn ve Diğer Alan Mezunlarnn Özyeterlik İnançlarnn Karşlaştrlmas
Nihal AKOĞUZ YAZICI, Arslan KALKAVAN
3- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ
Selahattin AKPINAR, Ali ÇORAPÇI
4- Yöneticilerin Karşlaştğ Yönetsel Problemler
Zeki Taş, Zafer Çimen, Mehmet Alp Çelik
5- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bülent Ağbuğa
6- Kapal Spor Salonu Ortamlarnn Yapay Sinir Ağlar Kullanarak Scaklk ve Nem Bilgilerinin Tahmin Edilmesi
Nail Altntaş, Oğuz FINDIK
7- Açk Alan Fitness Aletlerinin Ahşap Malzemeden Yaplabilirliğinin Araştrlmas
Kadir Kayahan
Date/Time: 14th April 2016 / 18:30-20:00
ORAL SESSION / OTURUM 18
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
Presentations: 1-SPOR OKULLARINA DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN ÇOCUK TABANLI DEĞİŞKENLERE GÖRE STRES VE BAŞA ÇIKMA..
Şebnem Şarvan Cengiz, Mustafa Baş, Cahide Elaltunkara
2- OTİZMLİ BİREYLERDE EGZERSİZİN SOSYALLEŞME DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
Zeynep EROL, Yunus Emre BÜYÜKBASMACI, Taner BOZKUŞ, Ünsal TAZEGÜL
3- Cinsiyet Değişkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarndan Algladklar İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Serkan HACICAFEROĞLU
4- Zihinsel Dayankllk Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalşmas
Nevzat Erdoğan
5- Artan Çevresel Duyarllğn teknoloji Yönetimi Üzerine Etkisi
Hakan CANDAN, Ercan OKTAY, Şerife PEKKÜÇÜKŞEN
6- Siyasi Sempati Arac Olarak Futbol: Türkiye’de 2015 Milletvekili Seçim Kampanyalarnda Gazetelere Yansyanlar
Selami Özsoy
7- Spor Çalşanlarnda Örgütsel Sessizlik
Gülsüm BAŞTUĞ, Adem PALA, Taner YILMAZ, Mehdi DUYAN, İlker GÜNEL
9
Date/Time: 14th April 2016 / 20:30-22:00
ORAL SESSION / OTURUM 19
Place Ana Salon
Moderator: Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL
Presentations: 1- Kuvvet Antrenmanlarna Yeni Yaklaşm: Kan Akşn Kstlama Yöntemi
Recep Fatih KAYHAN, İbrahim ERDEMİR
2- Voleybolda Yüzen Servis Tekniğinin Kinematik Analizi
Ahmet ALPTEKİN, Naciye ACET, Halil KORKMAZ
3- Yüzme Egzersizlerinin Bedensel Engelli Bireylerde Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Ünal Türkçapar, Mehmet Günay
4- ÖZEL GEREKSİNİMLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN 8 HAFTALIK DENGE VE KOORDİNASYON EGZERSİZLERİNİN, BAZI FİZİKSEL VE ..
MEHMET GÖKTEPE, MİNE TURGUT, CÜNEYT TURGUT
5- İki Haftalk Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmann Kadnlarn Aerobik Göstergeleri Üzerine Etkisi
Mustafa Şakir AKGÜL, Veli Volkan GÜRSES, Hakan KARABIYIK, Mitat KOZ
6- Profesyonel tenis oyuncularnda yo-yo aralkl toparlanma testi, kort içi uygunluk testleri ve anaerobik performans testlerinin arasndaki ilişkisi
Bülent KİLİT, Erşan ARSLAN
Date/Time: 14th April 2016 / 20:30-22:00
ORAL SESSION / OTURUM 20
Place Salon 2
Moderator: Doç. Dr. Murat AKYÜZ
Presentations: 1- TAEKWONDO ANTRENÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Gürkan ELÇİ, Mutlu TÜRKMEN, Murat KUL, Zekai ÇAKIR
2- Bocce branşnda milli olan sporcular ile milli olmayan sporcularn sporda imgeleme düzeylerinin karşlaştrlmas
Taner Bozkuş, Zeynep Erol, Mehmet Karataş, Betül Ayhan
3- Comparison of Some Biochemical Blood Parameters of Cultured Rainbow trout (Oncorhyncvhus mykiss) and Agri Fish Lake Trout (Salmo trutta labrax)
Tayfun KARATAŞ, Murat AKYÜZ
4- Elit taekwondocu kadnlarda Poomseci ve Gyorugicilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşlaştrlmas
Ferhat Güder, İBRAHİM ÜMRAN AKDAĞCIK
5- Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarnn İncelenmesi: Bartn Üniversitesi Örneği
Hayri AKYÜZ, Mutlu TÜRKMEN
6- Bosna Hersek'teki Spor Federasyonlarnn Yapsal ve Hukuki Statülerinin İncelenmesi
Ahmet Naci DİLEK, Osman İMAMOĞLU
7- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzlar ile Alglanan Duygusal Bezdirme Üzerine Araştrma
Recep Cengiz, Mehmet Acet, Mert Kayhan
Date/Time: 14th April 2016 / 20:30-22:00
ORAL SESSION / OTURUM 21
Place Salon 3
Moderator: Doç. Dr. Murat TAŞ
Presentations: 1- Sporcularn Antrenör Davranşlarn Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlamasnn Geçerlilik ve Güvenirlik Çalşmas
Osman İMAMOĞLU, Ahmet Naci DİLEK, Gürkan ELÇİ, Mutlu TÜRKMEN
2- TAEKWONDO HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖRGÜTSEL ADALET VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Murat KUL, Gürkan ELÇİ, Mutlu TÜRKMEN, Zekai ÇAKIR
3- An Evaluation of Fine and Gross Motor Skills in Adolescents with Down Syndrome
Şehmus Aslan, Ummuhan Baş Aslan, Mutlu Türkmen
4- TAEKWONDO BRANŞINDA AKTİF OLARAK GÖREV YAPAN HAKEM VE ANTRENÖRLERİN KADINLARIN SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILIMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Mutlu TÜRKMEN, Murat KUL, Gürkan ELÇİ, Zekai ÇAKIR, Ahmet Naci DİLEK
5- Capoeira’nn Sosyal Bütünleşmeye Katks
Güngör Doğanay
6- Genç Atletlerde Aerobik Yüklenmenin Propriyosepsiyonlar Üzerine Etkileri
Öznur Akyüz, Necip Fazl Kishal, Murat Akyüz, Cemil Tuğrul Han Şam
7- İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarnn Araştrlmas - Bartn Üniversitesi Örneği
Mutlu TÜRKMEN, Yunus ABDURAHİMOĞLU, Serkan VAROL, Mustafa GÖKDAĞ
10
ORAL SESSION / OTURUM 22
Date/Time: 15th April 2016 / 09:00-10:30
Place Ana Salon
Moderator: Yrd. Doç. Dr. Murat KUL
Presentations: 1- Türkiye Birinci Liginde Yer Alan Baz Voleybol Takmlarnda İletişim Becerisi Seviyesinin Takm Başarsna Etkisi
ENDER EYUBOĞLU, OĞUZHAN DALKIRAN, CEM SİNAN ASLAN
2- Yeni bilgi ve firma değeri: Türkiye'de spor endüstrisi için bir uygulama
Said KINGIR, Ali GÜVERCİN
3- Taekwondo Antrenörlerinin Kademelerine Göre Çatşma Yönetimi Düzeylerinin İncelenmesi
Muammer CANBAZ, MEHMET ACET, Utku IŞIK, Taner YILMAZ, Metin ŞAHİN
4- Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Ego, Kişilik ve Saldrganlk Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre İncelenmesi
Mehmet ACET, Muammer CANBAZ, Taner YILMAZ, Metin ŞAHİN, Utku IŞIK
5- NAMAZIN EGZERSİZ VE SPORTİF YÖNÜ İLE FAYDALARI
Osman İMAMOĞLU
6- 9-13 Yaş Grubu Futbolcularda Yaş, Boy ve Vücut Ağrlğ İle Sürat, İvmelenme ve Dikey Sçrama Performans Arasndaki İlişki
Turgut KAPLAN, Halil TAŞKIN, Mustafa Şakir AKGÜL
7- Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Ego, Kişilik ve Saldrganlk Düzeylerinin Farkl Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
Utku IŞIK, Taner YILMAZ, Mehmet ACET, Metin ŞAHİN, Muammer CANBAZ
ORAL SESSION / OTURUM 23
Date/Time: 15th April 2016 / 09:00-10:30
Place Salon 2
Moderator: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Presentations: 1- Futbolcularda Dominant ve Nondominant Ayak Statik Denge Parametrelerinin Karşlaştrlmas
Mehmet GÖKTEPE
2- Farkl Yaş Gruplarndaki Futbolcularn Sprint Zamanlar Ve Tekrarl Sprint Düzeylerinin İncelenmesi
Levent Ceylan, Erkan Demirkan, Hamza Küçük
3-Farkl Kuvvet Antrenmanlarnn Kan Parametrelerine Etkisi
Recep Fatih KAYHAN, İbrahim ERDEMİR
4- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Eğitim Gören Genç Erkek Sporcularda Morfolojik Değişkenler İle Üst Ekstremiteden…
Ali Ozan Erklç, Ümit Öz, Ali Özkan
5- Futbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayankllklar Ve Psikolojik Beceri Düzeylerinin Karşlaştrlmas
Veysel KÜÇÜK
6- Futbolda Mükemmellik ve Yaşam Boyu Katlm (Uzun Süreli Futbolcu Gelişim Modeli)
Ali ÖZKAN, Arzu ÖZKAN
7- Antioksidan Kullanmnn ve Farkl Sürelerde Yüzme Egzersizinn Kas Dokusu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Öznur Akyüz, Necip Fazl Kishal, Murat Taş, Recep Soslu, Murat Akyüz, Fatih Çatkkaş
Date/Time: 15th April 2016 / 09:00-10:30
ORAL SESSION / OTURUM 24
Place Salon 3
Moderator: Prof. Dr. Arslan KALKAVAN
Presentations: 1- ORYANTİRİNG SPORCULARININ KARAR VERME STRATEJİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mustafa Baş, Recep Cengiz
2- Salon Sporlar Hakemlerinin Uğradklar Yldrma Davranşlarnn Yönünün Baz Değişkenler Açsndan İncelenmesi
Serkan HACICAFEROĞLU
3- Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katlm Durumlarna Göre İletşim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi
Fahri Akçakoyun, Efecan Tezcan, Merve Ceylan, Vedat Mutlu
4- Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katlm Durumlarna Göre Egzersiz Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Fahri Akçakoyun, Efecan Tezcan, Merve Ceylan, Vedat Mutlu
5- Selim Srr Tarcan’n Sporda Amatörlük-Profesyonellik Üzerine Fikir ve Düşünceleri
Mustafa Mutlu
6- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarndaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Recep AYDIN, Taner BOZKUŞ, Murat KUL
7- Uluslararas kurtuluş yar maratonu ve halk koşusu
Halime Dilara Bek
11
Date/Time: 15th April 2016 / 09:00-10:30
ORAL SESSION / OTURUM 25
Place Salon 4
Moderator: Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
Presentations: 1- Osmanl Dönemi Dokuma Sanat Ürünlerinden Örnekler
Kevser Gürcan Yardimci
2- BARTIN YÖRESİ GELENEKSEL GİYSİLERİ: USKUFALAR
Taner BOZKUŞ, Türkan KAYSER, Betül AYHAN
3- Teknik Tekstillerin Spor Branşlarnda Kullanmnn İncelenmesi
Kadri Akçal
4- İş Başvurusunda Bireyin Alglanmasnda Giysi Türleri ve Modellerinin Etkisi Var mdr?
Saliha Ağaç
5- Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarm İlkeleri Bağlamnda İstanbul-Zeyrek Örneği
Selma Çelikyay
6- Amasra’nn Tarihi ve Kültürel Mirasna İlişkin Sürdürülebilirlik Stratejileri
Selma Çelikyay
Date/Time: 15th April 2016 / 10:30-12:00
ORAL SESSION / OTURUM 26
Place Ana Salon
Moderator: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Presentations: 1- REKREASYONAL ETKİNLİKLERE YÖNELİK FİTNES KATILIMCILARININ İLGİLENİM DÜZEYLERi: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DURUMU
İsmail AYDIN, Fatih YAŞARTÜRK
2- Eskrim Antrenörlerine Göre Eskrim Sporcularnn Performansn Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Nitel Çalşma
Naci KALKAN, Aylin ZEKİOĞLU, Tuncay ÖKTEM, Nevzat ERDOĞAN
3- Erkek Basketbol Oyuncularnn Alt Ve Üst Ekstrimiteden Elde Edilen Baz Performans İle İlgili Fiziksel Uygunluklarnn Belirlenmesinde Baz Değişkenlerin Rolü
Recep Soslu, Ali Özkan, Mehmet Göktepe, Ümit Öz, Barş Narşen
4-Genç Atletlerde Aerobik Yüklenmenin Propriyosepsiyonlar Üzerine Etkileri
Öznur Akyüz, Necip Fazl Kishal, Murat Akyüz, Cemil Tuğrul Han Şam
5- Spor Pazarlamasnda Tutundurma Karmas Elemanlarnn Kullanmnn İncelenmesi
Yahya AKKAYA, Kadri AKÇALI
6- Yüzücülerde Hidroterapinin Toparlanma Üzerine Etkisi
Veli Volkan GÜRSES, Hakan KARABIYIK, Mustafa Şakir AKGÜL, Burcu Ertaş DÖLEK, Mitat KOZ
7- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA VE PROBLEM ÇÖZME...
Bülent Ağbuğa, Mustafa Reşit Şener
Date/Time: 15th April 2016 / 10:30-12:00
ORAL SESSION / OTURUM 27
Place Salon 2
Moderator: Doç. Dr. Şebnem SARVAN CENGİZ
Presentations: 1- Özel Eğitim Öğretmenlerinin Çalşma Yaşam Kalitelerinin Demografik Özellikler Açsndan İncelenmesi
Hasan BOZGEYİKLİ
2- Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Yeri
Abdulmuttalip Işdan, Halil İbrahim Şanverdi
3- Eğitim Araştrmalar Alannda genç bir Türk STK’s EAB Derneğinin Küresel Lobi Başars
Necati Cerrahoğlu
4- Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforlar
Öznur Tulunay Ateş
5- Pedagojik formasyon öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, özyetkinlik beklentileri ve kişilik özellikleri açsndan değerlendirilmesi
Subhan EKŞİOĞLU, Sinem TARHAN, Hicran Çetin GÜNDÜZ
6- TEOG Snavna Hazrlanan Öğrencilerin Algladklar Sosyal Destek Düzeyinin Farkl Değişkenlere Göre İncelenmesi
Öznur Tulunay Ateş
7- Mezar Taşlarndaki Tamgalar
Fatih Karayand, Fatih Gülnar
12
Date/Time: 15th April 2016 / 10:30-12:00
ORAL SESSION / OTURUM 28
Place Salon 3
Moderator: Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Presentations: 1- Arnavut Yazar İsmail Kadare’nin “Kuşatma” Adl Romannda Türk İmaj
Arif DEMİRER
2- GALİMCAN İBRAHİMOV'UN KAZAK KIZI ROMANINDA KAZAK SOSYAL HAYATI
Alp Eren DEMİRKAYA
3- ALİ AKBAŞ’IN BİYOGRAFİK VE SANATSAL YAŞAMI İLE ŞİİRLERİNDE YER VERDİĞİ TEMALAR
Yldray Bulut
4- The Subject of Nâsih-mensûh in Muwatta' of Imam Malik
Bochra Refas
5- Tbbi Hatalarn Tanmlanmas ve Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Songül Yorgun, Ahmet Atasoy, Erdoğan Şentürk, Harun Krlmaz
6-Kurumsal Reorganizasyon Bağlamnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik Bir İnceleme ve Model Önerisi
Hakan CANDAN, Ercan OKTAY
7- Sağlk Çalşanlarnda Psikososyal Risk Faktörlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştrma
Harun Krlmaz, Songül Yorgun, Ahmet Atasoy
Date/Time: 15th April 2016 / 10:30-12:00
ORAL SESSION / OTURUM 29
Place Salon 4
Moderator: Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
Presentations: 1- BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE DEMOKRATİKLEŞME SORUNU
Mahmut Bozan
2- Akll Kavşak Sinyal Sistemleri Yaklaşm ile Şehir Trafik Akşnn Optimizasyonu
Alper Talha KARADENİZ, Yüksel ÇELİK
3- TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Mehmet Akif PEÇE, M Said CEYHAN, Ahmet AKPOLAT
4- Bartn İli Atmosferindeki Önemli Alerjenler
Ali Savaş Bülbül
5-Ortaöğretim Tarih Öğretmenlerinin Tarih Derslerini Sevdirmedeki Rolleri
Meliha Köse
6- Kalc Bir Avrupa-İslam Uyumunun İmkân ve Avrupa Müslümanlğ
Sddk Ağçoban
7- Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Alglar
Hasan BOZGEYİKLİ, Sümeyye DERİN, Emre TOPRAK
13
Date/Time: 15th April 2016 / 17:30
VIRTUAL SESSION / SANAL SUNUM
Place Salon 4
Moderators: Doç. Dr. Saliha AĞAÇ; Doç. Dr. Mutlu TURKMEN; Yrd. Doç. Dr. Ali OZKAN
Presentations:
16:00 1960‘l Yllarda Üstün Yetenekliler Eğitiminde İlkokul Düzeyinde Uygulanan Programn Çeşitli Değişkenler Bakmndan İncelenmesi
RIDVAN KARABULUT
16:15 Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yaplarna Yönelik Analiz Çalşmas
Kadir Ylmaz
16:30 The Integration of ICT into Project-Based Approach to Enhance Early Literacy
Teodora Dimitrova Valova
17:00 Sport and Politics - Unilateral or Joint Interests? Romanian Case
Oana Rusu
17:15 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarnn Yaşam Bağllğ ile İnternet Bağmllğ Arasndaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Cengiz ŞAHİN, Murat ATASOY, Meryem ALTUN
17:30 Döviz Kuru Riski Yönetimine Sektörel Bir Yaklaşm
Murat DOĞANAY
17:45 TARİHSEL GELİŞİM İÇERİSİNDE İNSAN, MODA, AYAKKABI İLİŞKİSİ
Havva Meryem İMRE
18:00 ETKİLİ İLETİŞİM AÇISINDAN FEVÂTİHU’S-SUVER VE HAVÂTİMUS’-SUVER
Ali Karataş
18:15 İslam Hukukunda Karş Cinse Benzeme Yasağnn Klk Kyafetle İlgili Snrlar
İsmail Yalçn
18:30 İbn Hacer’in Yalanclkla İtham Edilen Buhari Ravileri Savunusu Üzerine Bir Değerlendirme
Osman Oruçhan
18:45 Kültürel Yeterlik Ölçeği (KYÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalşmas
TUBA AYDIN GÜNGÖR, ÇİĞDEM ÇAKIR
19:00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin, Atlganlk ve Denetim Odağ ile İlişkisi
Serdar SUCAN, Mehmet Behzat Turan, Osman Pepe, Barş Karaoğlu, Doğan Doğan
19:15 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Tarzlar ve Atlganlk Arasndaki İlişki
Serdar Sucan, Mehmet Behzat Turan, Osman Pepe, Barş Karaoğlu, Doğan Doğan
19:30 Rehberlik ve Psikolojik Danşmanlk Öğrencilerinin İnternet Bağmllğ ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasndaki İlişinin İncelenmesi
Cengiz Şahin
19:45 FUTBOLCU EŞOFMAN VE FORMALARININ KULLANICILARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
MELEK TUFAN, ELMAS ELHAN ÖZUS, FİLİZ ERDEN
20:00 GELENEKSEL ERKEK ŞALVARININ MODEL ÖZELLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Serap TANRISEVER
20:15 Devlet ve Vakf Üniversitelerindeki Öğrencilerin Moda Hakkndaki Görüşleri
Şerife Yldz
20:30 Nazar Temal Kadn Giysi Tasarmlar
Filiz Erden, Melek Tufan, E. Elhan Özus
20:45 Tokat Yöresi Geleneksel Kadn Kyafetleri
E.Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan
21:00 HOCA AHMET YESEVİ ÖĞRETİSİNİN TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI
Alaattin CANBAY, Zeki NACAKCI
21:15 SOYUT DIŞAVURUMCULUK AKIMI KAPSAMINDA RENK ALANI RESİMLERİYLE MARK ROTHKO
PELİN AVŞAR KARABAŞ, GÜNAY YILDIZ
21:30 PERFORMANS SANATININ DOĞUŞU VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
PELİN AVŞAR KARABAŞ, FATİH İŞLEYEN
21:45 NEOPLASTİSİZM AKIMI KAPSAMINDA DE STİJL HAREKETİ VE PİET MONDRİAN
PELİN AVŞAR KARABAŞ, AYBÜKE GÜDÜR
22:00 Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Murat ATASOY, Cengiz ŞAHİN, Meryem ALTUN
22:15 Parents’ thoughts towards their children participation in swimming course as a leisure time activity: A Qualitative Research
Yaln AYGÜN
22:30 Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Erişilebilirliklerinin Eleştirel Bakş Açsyla Değerlendirilmesi :yesevi.net Eğitim Yönetim ve Denetimi Yüksek Lisans Program Örneği
Fahriye Sinem Ulusoy, Esra G. Kaygsz
22:45 Current aspects of the legal-normative base for integration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria
Petya Marcheva
CLOSING SESSION & AWARD CEREMONY / KAPANIŞ OTURUMU & ÖDÜL TÖRENİ
Date/Time: 15th April 2016 / 12:30-13-30
Place Ana Salon
12:30 - Uluslararas Ahmet Hamdi Turgut Ödülleri
13:00 - Başaral Sunum Ödülleri ve Teşekkür Ödülleri
15:00- Nevruz Kutlamalar
14
Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS), 2010'da kurulmuştur. 17 farklı ülkeden üyesi bulunan UBİKS'in
.merkezi Ankara'dadır
UBİKS, 2012 Haziran'ında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 5. Uluslararası Büyük Ankara Festivali
kapsamında ilk uluslararası kongresini organize etmiştir. 2013 yılında Antalya'da ev sahipliği yaptığı ikinci kongresinde,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Kültür Çalıştayını ve Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu işbirliği ile 2. Uluslararası Halk Oyunları Kongresini içerisine alarak daha renkli ve geniş bir
.etkinliğe imza atmıştır
UBİKS, 3. kongresini Bosna Hersek ve Türkiye'den çok sayıda üniversitenin desteğini alarak, ayrıca Bosna-Hersek
Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) işbirliğini sağlayarak, 2014 yılında
.Saraybosna'da gerçekleştirmiştir
UBİKS, 4. kongresini ise 2015 yılında yine Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) çatısı altında, Türk
İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA)'nın destekleri ve İdareci Bürokratlar Birliği (İBB) ve Muradiye Mezunları Derneği (MMD)
.gibi sivil toplum kuruluşların katılımı ile Makedonya'nın Ohrid şehrinde gerçekleştirmiştir
UBİKS, 5. Uluslararası Kongresini ise 2016 yılı Nisan ayında Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirecektir. 2016
yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi münasebetiyle, Türk ve İslam düşüncesinin önder ismi Hoca
Ahmet Yesevi'nin anılması amacıyla, kongre Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde
gerçekleştirilecektir. Kongreye yine yukarıda ismi sayılan kamu kurumları ve ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşları
.destek sağlayacaktır
Onursal Komite
Dr. Serdar ÇAM - TİKA Başkanı
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN - Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ - Uluslararası Türk Akademisi Başkanı
Prof. Dr. İrfan ASLAN - Ağrı İbrahim Çecen Üniversitersi Rektörü
Prof. Dr. Erdal ZORBA - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı
Wolfgang BAUMANN - TAFISA Genel Sekreteri
Av. Ercan POYRAZ - Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı
Yücel CAN - İdareci ve Bürokratlar Birliği Başkanı
Tuncay ÇELİK - Muradiye Mezunları Derneği Başkanı
Dr. Taner BOZKUŞ - Uluslararası Bilim Kültür Spor Derneği Başkanı
Kongre Başkanı
- Prof. Dr. Musa YILDIZ
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Sekreterlik Görevlileri
Hayri AKYÜZ
İsmail AYDIN
Gürkan ELÇİ
Zeynep EROL
Süleyman GÖNÜLATEŞ
Ferhat GÜDER
Alper Cavit KABAKÇI
Zeki TAŞ
Mine TURĞUT
Yılmaz ÜNLÜ
Fatih YAŞARTÜRK
Organizasyon Komitesi
Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU
Dr. Murat AKYÜZ
Dr. Alyona YULDAŞKIZI BALTABAYEVA
Dr. Taner BOZKUŞ
Dr. Mehmet GÖKTEPE
Dr. Mustafa HİZMETLİ
Dr. Murat KUL
Dr. Ali ÖZKAN
Dr. Fatma Tezel ŞAHİN
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Bilişim Komitesi
Zekai ÇAKIR
Sezai ÇAKIR
Güngör DOĞANAY
Engin SARIKAYA
Zekeriya TUTKAÇ
15
16

Benzer belgeler