Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba

Yorumlar

Transkript

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. b)
Limba şi literatura turcă maternă
MODEL
•
•
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I
30 puan
Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü
şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem,
İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından
hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra
koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak
sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu
kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak
eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli şeydi. Dadaruh
eline kaşağıyı alıp işe başladı mı, tıkı( tık( tıkı( tık( tıpkı bir saat gibi( yerimde
duramaz,
- Ben de yapacağım! diye tuttururdum.
O vakit Dadaruh, beni Tosun’un sırtına koyar, elime kaşağıyı verir,
- Hadi yap! derdi.
Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter, ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım.
(Ömer SEYFETTİN, Kaşağı)
SORULAR
1.
2.
3.
4.
5.
Yazarın çocukken en sevdiği neymiş?
Dadaruh kimdir? Dadaruh`un moral niteliklerini sıralayınız.
Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız.
Metnin stil unsurlarını belirtiniz.
Metinden iki ses olayını örnekleğiniz.
(6 puan)
(4 puan)
(8 puan)
(6 puan)
(6 puan)
SUBIECTUL al II-lea
30 puan
Murat ile Aylin izledikleri bir tiyatro oyunu hakkında telefon konuşması yapmaktadır.
Telefonda geçen diyaloğu yazınız.
(30 puan)
Probă scrisă la limba şi literatura turcă maternă
MODEL
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea
30 puan
İyimserlik ile ilgili görüşlerinizi kompozisyon kurallarına uyarak ana düşünceyi geliştiren
deliller sunarak yazınız.
(30 puan)
Probă scrisă la limba şi literatura ucraineană maternă
2
MODEL

Benzer belgeler

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. b) Limba şi

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. b) Limba şi Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat 2013 Proba E. b) Limba şi literatura turcă

Examenul de bacalaureat 2013 Proba E. b) Limba şi literatura turcă Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba E

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba E Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı