İndir - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Yorumlar

Transkript

İndir - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
STRATEJİK PLAN (2015-2018)
2015 YILI
FAALİYET PLANI
KMTSO Stratejik Planı 2015-2018
Faaliyet
OCAK
ŞUBAT
2015 Yılı Faaliyet Planı
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRA
N
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
SORUMLU BİRİM
Zaman ve Stres Yönetimi
Eğitimi
Eğitim ve Organizasyon
Müşteri/Üye İlişkileri ve
İletişim Teknikleri
Eğitim ve Organizasyon
Office ve oda programları
eğitimi
Eğitim ve Organizasyon
Performans değerlendirme
ve başarı primi sisteminin
kurulması
Genel Sekreterlik
Çalışan Memnuniyeti
Anketi uygulanması
Eğitim ve Organizasyon
Takdir ve öneri sisteminin
oluşturulması
Genel Sekreterlik
Sosyal faaliyetlerin organize
edilmesi
İdari İşler
Şehir içi ve çevre
yollarından yönlendirme
levhalarının yapılması
İdari İşler
Ekonomi bülteni
hazırlanması
Kurumsal İletişim
Haber bülteni hazırlanması
Kurumsal İletişim
Üye ilişkileri birimi
oluşturulması
Genel Sekreterlik
Üye memnuniyeti
anketi yapılması (DFD
Projesi)
Üye İlişkileri
Üyelerin öneri, beklenti ve
ihtiyaçlarının tespit
edilmesi
Üye İlişkileri
KMTSO Stratejik Planı 2015-2018
Faaliyet
OCAK
ŞUBAT
2015 Yılı Faaliyet Planı
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRA
N
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
SORUMLU BİRİM
Mobil telefon bilgilerinin
artırılması ve SMS
yönteminin
yaygınlaştırılması
Üye İlişkileri
Web sitesinin kullanıcı
dostu ve interaktif hale
getirilmesi, mobil telefon
uygulaması geliştirilmesi
Bilgi İşlem
E-posta bilgilerinin
artırılması ve kullanımının
yaygınlaştırılması
Üye İlişkileri
Sosyal faaliyet
gerçekleştirilmesi
İdari İşler
Basın toplantıları ve basın
bültenleri ile Oda'nın
medya görünürlüğünün
geliştirilmesi
Kurumsal İletişim
Görsel ve yazılı basından
gelen taleplere cevap
verilmesi
Kurumsal İletişim
Oda'nın ve hizmetlerin
tanıtımı için özel materyal
hazırlanması
Kurumsal İletişim
Etkinliklerin WEB Sitesinde
yayınlanması
Kurumsal İletişim
Meclis toplantılarında Oda
çalışmaları hakkında sunum
yapılması
Kurumsal İletişim
Yıllık faaliyet sunumu
hazırlanması
Kurumsal İletişim
Kamu kurumlarının faaliyet
ve yatırımlarına dair görüş
hazırlanması
Kurumsal İletişim
Yeni OSB’ler için kuruluş
çalışmalarının yapılması
Genel Sekreterlik
KMTSO Stratejik Planı 2015-2018
Faaliyet
OCAK
ŞUBAT
2015 Yılı Faaliyet Planı
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRA
N
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
SORUMLU BİRİM
Çevre sorunlarının
çözümüne katkı
Kurumsal İletişim
Şehir içi ulaşımda yenilikçi
çözümlerin uygulanmasına
destek
Kurumsal İletişim
Sektörel sorunların kamu
platformuna taşınması ve
takip edilmesi
Kurumsal İletişim
Sektörleri ilgilendiren
mevzuat çalışmalarına etkin
katılım sağlanması
Kurumsal İletişim
Sektörleri ilgilendiren
mevzuat değişikliklerinin
incelenmesi ve sektörlere
iletilmesi
Kurumsal İletişim
Sektörleri ilgilendiren
altyapı çalışmalarına etkin
katılım sağlanması ve
sektöre bilgilendirme
hizmeti verilmesi
Kurumsal İletişim
Sektörel fuarlar
düzenlenmesi; tekstil,
inşaat, gıda ve tarım,
kuyumculuk, mobilya ve ev
dekorasyon
Proje ve Fuarlar
Vizyon toplantıları; ünlü
akademisyen ve bankacılar,
siyasetçiler, gazeteciler,
araştırma şirketleri
Üye İlişkileri
Kahramanmaraş İş dünyası
ödül programı
düzenlenmesi
Üye İlişkileri
Sanayi altyapısının
geliştirilmesi (Yeni OSB
kuruluş hazırlıkları)
Genel Sekreterlik
KMTSO Stratejik Planı 2015-2018
Faaliyet
OCAK
ŞUBAT
2015 Yılı Faaliyet Planı
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRA
N
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
SORUMLU BİRİM
Yatırımları cazip hale
getirecek mevzuat
değişiklikleri için lobi
faaliyetleri yapılması
Kurumsal İletişim
Devlet destekleri seminer
programları düzenlenmesi
Eğitim ve Organizasyon
Yüksek Teknoloji ve
Yenilikçilik Merkezi
oluşturulması için bir proje
geliştirilmesi
Kurumsal İletişim
Uluslararası Pazarlar; İş ve
Ticaret Kuralları ve Fırsatları
Bilgi Günü düzenlenmesi
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Hedef pazarlara yönelik
heyet organizasyonları
oluşturulması (EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
İş geliştirme programları
uygulanması (KUYAP
Projesi)
Projeler ve Fuarlar
AB Standartları ve Kanunları
konusunda danışmanlık
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
AB Programları ve Fonları
konusunda danışmanlık
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Dış ticaret eğitim
programlarının
uygulanması
Eğitim ve Organizasyon
Uluslararası Pazarlar; İş ve
Ticaret Kuralları ve Fırsatları
Eğitimi (EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Kariyer günü düzenlenmesi
Eğitim ve Organizasyon
Konfeksiyon Yan Sanayine
yönelik UR-GE Projesi
yürütülmesi
Projeler ve Fuarlar
KMTSO Stratejik Planı 2015-2018
Faaliyet
OCAK
ŞUBAT
2015 Yılı Faaliyet Planı
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRA
N
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
SORUMLU BİRİM
Potansiyel pazarlara yönelik
yerinde pazar araştırması
ziyareti gerçekleştirilmesi
Projeler ve Fuarlar
Yurtdışında düzenlenecek
ikili iş toplantısı etkinlikleri
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Yurtiçinde düzenlenecek
ikili iş toplantısı etkinlikleri
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Dış ticaret, gümrük,
uluslararası pazarlar
konularında eğitim ve
seminer düzenlenmesi (URGE Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Uluslararası Piyasalara Giriş
konusunda danışmanlık
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Serbest Ticaret Anlaşmaları
hakkında bilgilendirme
faaliyetleri
gerçekleştirilmesi
Projeler ve Fuarlar
Uluslararası Pamuk Ticareti
Kuralları Eğitimi
Projeler ve Fuarlar
Ar-ge ve İnovasyon
Yönetimi Eğitimi organize
edilmesi (EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Teknoloji ve İnovasyon
konusunda danışmanlık
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
Ar-Ge Proje Pazarı
(Üniversite İşbirliği ile)
Eğitim ve Organizasyon
Fikri Mülkiyet Hakları
konusunda danışmanlık
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
KMTSO Stratejik Planı 2015-2018
Faaliyet
OCAK
ŞUBAT
2015 Yılı Faaliyet Planı
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRA
N
TEMM
UZ
AĞUST
OS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
SORUMLU BİRİM
Enerji ve Kaynak Verimliliği
Paneli organize edilmesi
(EEN Projesi)
Projeler ve Fuarlar
İş Sağlığı ve Güvenliği
hakkında bilgilendirme
faaliyetleri
gerçekleştirilmesi
Eğitim ve Organizasyon
Tekstil Mühendisliği
bölümü öğrencilerine burs
verilmesi
İdari İşler
Tekstil Mühendisliği
bölümünde ilk 3’e giren
öğrencilerine yurtdışında
yabancı dil eğitimi verilmesi
İdari İşler
Öğrencilerin mezun
olmadan iş deneyimi elde
etmeleri amacıyla YÖK ile
işbirliği halinde pilot
program oluşturulması
Eğitim ve Organizasyon

Benzer belgeler