Ek-57 Hasak Resmi Gazete

Yorumlar

Transkript

Ek-57 Hasak Resmi Gazete
Ek-57: Hasak
Koyun (Ovis Aries)
Hasak
Hasak
Hasak
1989 yılında başlatılan melezleme çalışmaları sonucunda
oluşturulmuş, %31.25 Hampshire Down (HD), %31.25 Alman Siyah
Başlı Et Koyunu (ASB) ve %37.5 Akkaraman genotipi taşır.
Konya Merkez-Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Orta Anadolu, Konya ve çevresindeki iller
Türü
Irkı
Yerel Adı
Uluslararası Adı
Elde Edilişi
Esas Yetiştirme Yeri
Yayılma Alanı
Bağlı
Olduğu
Örgütünün Adı
Yetiştirici
Sayısal Varlığı
Yetiştirme/Verim Yönü
Şekli (Yerleşik
(çiftlik, aile ve
mera koyunculuğu)
ve göçer)
Barınma (Ağıl,
sundurma ve açıkta
/barınakta kalma
Yetiştirme
süresi)
Sistemleri
Ergin Hayvanların
Beslenmesi
(Tümüyle otlatma,
otlatma+kaba yem,
karışık, kesif yem,
tamamen kesif
yem)
Yetiştirme
Bölgesinin
Doğal
Koşulları (Dağlık alanlar, su
eksikliği, iklimsel koşulları vs.)
Benzeri ırk/ırklar
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 230
başlık saf bir sürü bulunmaktadır.
Et
Yerleşik, mera
Ağıl
Bahar ve yaz ayları mera ve anız otlatma, kışın ağılda elden besleme
Karasal iklimin hakim olduğu Orta Anadolu düzlüklerinde ve
meralarında yetiştirilebilmektedir.
Hasmer
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Başlıca Tek Renk
Renk
Kombinasyonu
Özel Renk
Karakteristiği
Deri Rengi
X
X
Beyaz
Sarımsı
Sarı
Kahverengi
Kırmızı
Mavi
Vücut Örtü
Rengi
Gri
Siyah
Vücut Yapısı Genel Tanımı
X
Genellikle vücut siyahtan kahverengiye kadar alacalı renktedir.
Bazen tümüyle siyah renkli olabilmektedir.
Siyah ve kahverengi
BAŞ ÖZELLİKLERİ
Ek-57: Hasak
Baş Yapısı (Türe özgü
nitelikleri ve varsa özgün
nitelikleri)
Boynuzluluk
Erkek
Boynuzsuz
% ve Yapısı
(şekli, ebadı,
kabarcık varsa, Dişi
Boynuzsuz
belirtilmesi )
Kulak Yapısı
Küpe Sakal
Erkek
Mak.
Ort.
Min.
Dişi
Mak.
Ort.
VÜCUT ÖLÇÜLERİ
Min.
Sağrı Yük., cm
Cidago Yük., cm
Sırt Yük., cm
Göğüs Derinliği, cm
Kürekler Arkası Göğüs
Genişliği, cm
Göğüs Çevresi, cm
Vücut Uzunluğu, cm
Ergin Ağırlık, kg
69.0
68.0
75.0
76.0
71.4
72.5
60.0
59.0
74.0
74.0
66.7
67.1
32.0
35.0
33.5
24.0
36.0
29.1
102.0
71.0
117.0
79.0
107.3
74.5
85.0
78.0
52.0
113.0
75.0
90.5
67.4
63.0
Kuyruk Yapısı
Meme Yapısı
İnce ve uzundur.
Irkın Özel Yetenekleri
(Hastalıklara direnç, çevre
şartlarına dayanıklılık)
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER
Merada başarıyla yetiştirilebilmektedir. Büyüme hızlı yüksektir.
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ
Mevsim
Min.
Dişi
Mak.
Ort.
Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu
Ekim ayı
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)
Sütten kesime kadar 95.0
Yaşama
Gücü, %
Damızlık çağa kadar
80.0
1.2
VERİM ÖZELLİKLERİ
YAPAĞI
SÜT
Min.
Laktasyon Süt Verimi, kg
Laktasyon Süresi, gün
Süt Özellikleri
Protein %
Yağ %
Kuru Madde %
Tipi
Verimi, kg
Randımanı, %
İncelik, mikron
Dişi
Mak.
Ort.
3.2
Ek-57: Hasak
Uzunluk (lüle), cm
Birörneklik
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ
Erkek
Min.
Mak.
Ort.
Doğum Ağırlığı, kg
Sütten Kesim Yaşı, gün
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg
Yaş, gün
Ergenlik Çağı
Ağırlık, kg
İlk Damızlıkta
Kullanma
Yaş, gün
Min.
Ort.
4.8
75.0
22.4
4.5
75.0
20.3
480.0540.0
480.0540.0
Ağırlık, kg
Min.
Erkek
Mak.
Günlük Ağırlık Artışı, g
Sıcak
Karkas
Ağırlığı, kg Soğuk
Karkas
Sıcak
Randımanı ,
Soğuk
%
Et Özellikleri (yağ, lezzet,
kıvam, koku, renk)
Post Ağırlığı, kg
Ort.
315.0
22.0
21.0
49.5
KARKAS
ÖZELLİKLERİ
POST/D
ERİ
Dişi
Mak.
47.5
5.0
Deri Özellikleri
Sürü İçgüdüsü
Analık İçgüdüsü
Yürüme Yeteneği
Otlama Yeteneği
Sağılabilme Yeteneği
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)
Diğer
DAVRANIM ÖZELLİKLERİ
İyi
İyi
Çok iyi. Uzun mesafeleri yürüyebilmektedir
İyi
İyi
GENETİK ÖZELLİKLERİ
Genetik Mesafe
Kromozom Anormallikleri
Tipik Gen Markerleri
(işaretleyiciler)
Major Genler
Genetik çeşitlilik yeterli düzeydedir (oldukça yüksektir) Ortalama
beklenen heterozigotluk 0.833, gerçekleşen 0.850 ; Hardy-Weinberg
dengesindedir.
DİĞER ÖZELLİKLERİ
Yemden yararlanma: 70 günlük beside 4.8 ; 56 günlük beside 4.4
Diğer
Ek-57: Hasak

Benzer belgeler

Ek-38 Acıpayam

Ek-38 Acıpayam Acıpayam Sheep Breed

Detaylı

Resmî Gazete

Resmî Gazete Çok iyi. Uzun mesafeleri yürüyebilmektedir

Detaylı