kln.rb 01 acil hasta bilgilendirme ve rıza belgesi

Yorumlar

Transkript

kln.rb 01 acil hasta bilgilendirme ve rıza belgesi
SERVİSTE YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELER HASTA
BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
KLN.RB.01
Yayın Tarihi
17.05.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/2
Ben……………………………….., kabul ederim ki doktorumun bana tıbbi tedavi/tanı amaçlı bir girişim yapılacağını söyledi. Doktorumun bu girişimin tekniğini, beklenen sonucunu
ve risklerini açıkladı; bana altarnatif tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi, beklenen olası sonuçları söyledi ve bu tedavi uygulanmaz ise ne olabileceği hakkında bilgi verdi.
Girişim ile ilgili tüm açıklamaları bana okudu,sorularıma yanı verdi; bende dinledim ve anladım. Bu bilgilendirme sonucunda bu girişimi;
( ) Evet, Kabul ediyorum
( ) Hayır, Kabul etmiyorum
Tarih: …./…./……..
Doktorun Adı-Soyadı:
İmza :
Tedavi Girişiminin Adı:
Vasisinin Adı-Soyadı
(Onay veremeyecek durumda olanlar için):
Hastanın T.C. Kimlik No:
( ) Enderakeal
Entübasyon
Kardiyoversiyon
( ) Girişimsel Sedasyon
ve aneljzi
( ) Parasentez
( ) Burundan Yabancı
cisim Çıkarılması
( ) Kulaktan yabancı
cisim çıkarılması
Hastanın Adı-Soyadı:
İmza:
Hastane Protokol No:
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Teknik
Ağızdan yada burundan nefes borusuna tüp yerleştirilmesi.
Beklenen sonuç(Amaç): hava yolunun güvenlik altına alınması, yeterli solunumun sağlanması.
Ağız içi dil ve/veya diş yaralanması, aspirasyon, akciğer enfeksiyonu.
Defibrilatör ile göğüs cildi üzerinden kalbe kısa süreli senkronize elektrik akımı verilmesi.
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Teknik
Güvenli bir kalp ritmine ulaşılması.
Güvenli bir kalp ritmine ulaşılması, göğüs cildi üzerinde 1. Derecede yanık, elektrik akımı hissetme ve acı duyma.
Damar yolu ile uygun doz ve ilacın kan dolaşımına verilmesi.
Geçici olarak bilinç ve acı duygusunun kaybolması.
Damar zedelenmesi, solunumun yüzeyselleşmesi, uyanıklığın uzaması, bilinç ve acı hissetme duygusunun erken geri
gelmesi, iğne yerinde geçici acı.
Cildi üzerinde iğne yada kafefer kullanarak karın boşluğuna girilmesi.
Beklenen sonuç(Amaç)
Karın boşluğunda biriken ? boşaltılması yada tespiti.
Riskler
Enfeksiyon, iğne yerinde geçici ağrı, sıvının yeterince boşaltılması, nadiren bağırsak zedelenmesi.
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Uygun araç-gereçle burun içindeki yabancı cismin çıkarılması.
Burun içindeki yabancı cismin çıkarılması.
Kanama, burun içinde bulunan kıkırdak işlem sırasında delinebilir. Yabancı cismin çıkarılamaması.
Uygun araç-gereçle kulak içindeki yabancı cismin çıkarılması.
Kulak içindeki yabancı cismin çıkarılması.
Kanama, perforasyon, yabancı cismin orta kulağa geçmesi, enfeksiyon. Perforasyona bağlı beyin zarlarının iltihabına
neden olabilir. Yabancı cismin çıkarılamaması.
Kırık kemiklerin veya aşırı incinmiş yumuşak dokuların alçı pamuk ve sargı beziyle hareketsiz kalmasını sağlamak.
Kırık kemik veya incinmiş dokuların sabitleşmesi. Hareket sonucu doğan ağrının azaltılması.
-Alçının sıkışmasına bağlı kan dolaşımı azalabilir.
-Ciltte kızarıklık döküntü v.s. alerjik reaksiyon.
-Sargının baskısına bağlı ciltte yara ve tahriş.
-Alçı donarken çıkarttığı ısıya bağlı hafif yanık.
-Alçı-sargı bölgesinde yara varsa enfeksiyon riski.
-Uzun süre kalmasına bağlı damarda tıkanıklık gelişebilir.
-Damarda tıkanma gelişmesi sonucu akciğerlere pıhtı gelmesini bağlı olarak solunum zorluğu ve ölüm gelişebilir.
Belli bir açıyla kas içine ilacın verilmesi
İlacın kasa verilip gereken etkiyi gösterilmesi.
-İğne kırılabilir.
-İğne yapılan yerde enf. oluşabilir.
-Sonrasında apse ve kemik zarı iltihabı gelişebilir.
- yada geçici kanama olabilir
-Sinir yaralanmasına bağlı kalıcı ya da geçici bacak güçsüzlüğü, uyuşukluk ve ağrı oluşabilir.
-Deride geçici renk değişikliği(morarma)
-Tekniğe uygun aspirasyon sırasında enjektöre kan gelmesi sonucu enjeksiyonun tekrarlanması gerekir.
-Yapılan ilaca karşı alerji ve şok.
İşlemin alternatifi var mıdır?
-Bazı ilaçlar sadece kas içine verilebilir.Ancak bir çok ilacın oral(ağız) ve İV(damaryolu) formuda vardır.
-Bu işlemin yapılmaması durumunda tedavi yarım kalır beklenen sonuç alınmaz.
İlacın damar yolu ile verilmesi
Bazı ilaçların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılır. Bazı ilaclar sadece IV yolla verilir.
-İğnenin damar dışına çıkması
-İlacın damar altında ve deri altında birikmesi
-İğne yerinde ve etrafında kan toplanması
( ) Alçı Atel
Uygulanması
NOT:Bu işlemin
alternatifi yoktur.
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Kas İçi (İM)
Enjeksiyon
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Damar İçi
(IV)Enjeksiyon
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
SERVİSTE YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELER HASTA
BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
KLN.RB.01
Yayın Tarihi
17.05.2013
( ) Redüksiyon(Kırılmış
ya da Çıkmış Kemiğin
Yerine Otutturulması)
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Kesi Süturasyon
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Trombolitik Tedavi
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Nezogastirik Sanda
Uygulanması
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Mide Lavajı
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
( ) Gözden Yabancı
cisim Çıkarılması
Teknik
( ) Foley Sonda
Uygulanması
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Riskler
( ) Lavman
Teknik
Beklenen sonuç(Amaç)
Riskler
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
2/2
-Enfeksiyon, şişlik, kızarıklık, hassasiyet.
-Damar içine hava girebilir. Hava tıkacı oluşturabilir. Bu tıkaç kalıcı sakatlıklara neden olabilir.
-Yapılan ilaca karşı alerji ve şok gelişebilir.
-Damar yapısı yaşa ve kişiye göre değiştiği için işlem tekrarlanabilir.
Yerinden oynamış ya da kırılmış kemiğin normal anotomik yerine oturtulması.
Eklemin anotomik yerine oturtulması. Hareket ve sürtmeden doğan ağrının azaltılması.
-Kırık yada çıkık bölgesinde damar zedelenmesine bağlı felç ya da kangren olabilir.
-Kırığın düzgün kaynamaması.
-Dolaşıma pıhtı karışıp akçe pıhtı atabilir.
- Ödem (atele veya alçıya bağlı)
Bütünlüğü bozulan dokuların karşılıklı bir araya getirilmesi.
Doku bütünlüğünün sağlanması
-Kanama, enfeksiyon, yara izi
-Derindeki yaraların hasar görme olasılığı
-Yara ayrışması
-Allerjik reaksiyonlar.
Kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu, pıhtının eritilmesi amacıyla ilaç verilmesi.
Pıhtının eritilmesi. Hastanın hayatta kalma şansının artması
-Allerjik reaks, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü.
-Ciltte ve iğne giriş yerlerinde hafif kanama olabilir.
-Beyin kanaması felç.
Burun ve ağız yoluyla N6 sondasıyla mideye ulaşarak gerekli işlemin yapılması.
Gerekli tedavinin yapılması.
-Kanama, mide delinmesi, sondanın solunum yoluna kaçması sonucu nefes darlığı,
-Akciğere aspirasyon
-Öğürme isteği, kusma
-Özeforgus(yemek borusu) verisi varsa yırtılma ve kanamaya sebep olabilir.
Midenin yıkanması
Mide kanamalarında soğuk uygulama yapmak, mideden uzaklaştırılması gereken toksit maddelerin temizlenmesi.
-Sıvı elektrolit dengesizlikleri,
-Mide delinmesi,
-Midenin etkin bir şekilde yıkanması,
-Midede ağrı
Uygun araç-gereçle kulak içindeki yabancı cismin çıkarılması.
Gözdeki yabancı cismin çıkarılması.
-Enfeksiyon, tahriş, gözde hassasiyet
-Kornea çizilebilir
-Görme kaybı, kanama
Foley veya neloton sonda ile mesaneye girilmesi
Tetkik ve tedavi amaçlı.
-Enfeksiyon, yanma, ağrı, kanama
-Üretranın perfarasyonu,
-Hymen (kızlık zarı) perfarasyonu
-Mesane perfarasyonu
Bağırsakların boşaltılması
Tetkik ve tedavi amaçlı
-Kanama, ağrı, enfeksiyon, çatlak
-Kalın bağırsak rüptürü(delinmesi)
-Sıvı elektrolit dengesi bozulabilir.

Benzer belgeler