Hüsey n ZENGİN HS-12 Sözlü Uşak l nohut ek l ş alanlarında sorun

Yorumlar

Transkript

Hüsey n ZENGİN HS-12 Sözlü Uşak l nohut ek l ş alanlarında sorun
Sayın Hüsey n ZENGİN
Uluslararası Ka lımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresine göndermiş olduğunuz bildiri öze niz Bilimsel Kurul
tara ndan değerlendirilmiş olup sonuç aşağıda belir lmiş r. Bildiriniz, Kongre Program Kitapçığı ve Kongre
Bildiri Özetleri Kitabında basılacak r.
Kongre Kayıt ücre 01.08.2016 tarihine kadar ya rılmadığı takdirde bildiri öze niz Kongre Program kitapçığı
ve Bildiri Özetleri Kitabında yer almayacak r.
Değerli ka lımlarınızla 05 - 08 Eylül 2016 tarihlerinde Konya Nov -İbis Otel Kompleksinde gerçekleşecek olan
kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve ka lımınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
Kongre Başkanı
Değerlendirme Sonucu:
Bildiri No
: HS-12
Bildiri Türü
: Sözlü
Yazarlar
: Onur GÖKTEPE, Hüsey n ZENGİN
Bildiri Başlığı
: Uşak l nohut ek l ş alanlarında sorun olan yabancı otlar, yoğunlukları ve
rastlanma sıklıklarının bel rlenmes *

Benzer belgeler