12.12.2012-wv0aY-1212resmiilan

Yorumlar

Transkript

12.12.2012-wv0aY-1212resmiilan
T.C.
AFYONKARAHİSAR
3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: 2012/4274 Esas
Örnek No:25
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci artırmanın 28.12.2012 günü 10:10 -10:15 saatleri arasında Organize Sanayi Bölgesi 11. sok. no: 10 Merkez / Afyonkarahisar adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60' ına istekli bulunmadığı takdirde ikinci
artırmanın 02.01.2013 günül0:10 -10:15 saatleri arasında Organize Sanayi Bölgesi 11. sok. no: 10 Merkez /
Afyonkarahisar adresinde yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; Satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranında Türk Lirası peşin para yada eş değerde kati banka teminat
mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış bedeli üzerinden K.D.V.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazlat bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize buşvurmalan ilan olunur.
30.11.2012
S.
No Bedeli
Adedi Cinsi
16.500,00 TL
1 Adet 2400 kg Kromel marka soğutma kazam 450-1 sah nolu 70İ8 kod nolu
27.800,00 TL
1 Adet 4000 litrelik, soğutma kazam çift motorlu 4 famı (markasız)
32.800,00 TL
1 Adet Krommak markalı 1500 litrelik, çift fanlı süt soğutma kazanı,
411.000,00 TL
1 Adet markası yazılı olmayan (kromer marka olduğu selahattin Arslan tarafından
beyan edildi.) 4 motorlu 4 fanlı 5000 litre soğutma tankı
52.800,00 TL
1 Adet Jensan jeneratör-krom 1014 seri nolu DT tank modelli 1500 litre kapasiteli
soğutma kazam (imal yılı 2008)
Toplam: 30.900,00 TL
BASIN 2082
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de