Lise Charmel Customer Story

Yorumlar

Transkript

Lise Charmel Customer Story
customer Story
Lectra TEKNOLOJİSİ
İLE ETKİN ve doğru
M A L İ Y E T k o nt r o lü sa ğ l ı y o r
Aşılması gereken güçlük
Lise Charmel, içgiyim modellerinde Fransız dantelinin güzellik ve
zarafeti ile yenilikçi tekstil kullanımını birleştirmesi ile tanınmıştır.
Bu yüksek kaliteli malzemeler benzersiz, sofistike içgiyim
ürünlerinin hazırlanmasında önemlidir, fakat aynı zamanda da çok
pahalıdır; bu nedenle de, maliyet ve kumaş tüketim kontrolü büyük
önceliğe sahiptir. Nakışlı ve dantelli bant benzeri ayrıntılar tasarım,
ürün geliştirme ve maliyet açısından özel güçlükler doğurur.
Bir yandan kaliteyi korurken diğer yandan maliyetleri makul bir
düzeyde tutabilmek için, sutyen veya çamaşırı meydana getiren
çok sayıda küçük parçayı dantel üzerine özenle yerleştirmek ve
böylece kullanılamayan kumaş miktarını asgariye indirmek gerekir.
Uzun süredir Lectra kullanıcısı olan Lise Charmel, bu hedef
doğrultusunda daha hassas ve kolay bir dantel ve kumaş tüketim
tahmininin yolunu arıyordu.
Sektör
Kadın içgiyim
Yer
Çözüm
Lectra çözümlerini akıllı bir süreçte birleştiren Lise Charmel,
ön maliyetleri tasarım ve geliştirme aşamalarının çok başında
doğru bir şekilde öngörebiliyor. Ekipler artık malzeme tahmini
için kalıpları dantel ve diğer kumaşlar üzerinde görsel olarak
yerleştirebiliyorlar. Üretim Yöntemleri Sorumlusu olan Nicolas
Drevet şöyle diyor: “Pastallarımız artık daha güvenilir çünkü
karmaşık dekoratif bantları doğrudan ekran üzerinde
görselleştirebiliyoruz.”
Lectra Çözümleri
Lyon, Fransa
lectra.com
Görsel çalışma, tasarımlara bağlı kalmayı sürdürürken dantel
bantlarda daha hassas maliyet tahminine ve malzeme verimliliği
optimizasyonuna olanak sağlıyor.
Pastal h a z ı r laman ı n Ö T E S İ N D E
bütünüyle desteklenen B İ R sü r e ç
Ön maliyetlendirme ve pastal çözümleri, kumaşların taranarak
Lectra tasarım çözümüne alındığı ve Yöntem bölümüne aktarıldığı
aşamadan itibaren Lectra teknolojisinin bütün olarak desteklediği
süreç bileşenlerinden sadece biri.
M Ü K E M M E L L İ K ay r ı nt ı la r da
İçgiyim modellerinin güzelliği ayrıntılarda gizlidir, güçlükleri de.
Nakışlı bel ve sırt bantları çamaşırlara ve sutyenlere incelik katar;
ancak örneğin karmaşık bir danteldeki kenarlar üzerinde tam
yerleşimin belirlenmesi de daha zor hale gelir. Nicolas Drevet
bunu şöyle açıklıyor: “Bant ve şerit kesiminde dantel dilimli bant
kenarına bağlı olarak hassas başlangıç noktalarımız var.”
Kendisine bağlı olan bölüm, kumaş sipariş miktarlarını belirlemekten
ve Lise Charmel’in Lyon merkezli atölyeleri için üretim planlarını
hazırlamaktan sorumlu. Uzun süredir Lectra kullanıcısı olan
Lise Charmel, Lectra’nın ön maliyetlendirme ve üretim pastalı
çözümü olan Diamino’nun en son versiyonunu kısa bir süre önce
uygulamaya başladı. Lectra teknolojisindeki gelişmeler, verimlilik
ve hassasiyette kayda değer artışlar sağladı.
Lise Charmel CAD Yöneticisi Claude Marchand, dikiş talimatları,
bant yerleşimi, kalıp bilgileri ve ürün durumu gibi diğer önemli
ayrıntılarla birlikte Koleksiyon Yönetimi’ne gönderilen çizimleri
hazırlıyor. “Lectra’yı kullanarak gerçekten komple teknik raporlar
oluşturabiliyoruz” diyor. Otomatik ürün güncellemeleri, iş akışına
yol gösteriyor ve farklı bölümler arasında ve Bulgaristan veya
Tunus’taki dış tedarikçilerle iletişimi sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.
Claude Marchand’a göre, “Tüm bilgilerin tek bir yerde depolanması
bir devrim.”
P astal Y Ö N E T İ M İ da h a k o lay
G ö r sel İ L E T İ Ş İ M , de ğ e r kata r ak
HASSASİYETİ artırıyor
Yeni süreç, ön maliyetlendirme pastallarını yerleştirmek için gerekli
süreyi kayda değer oranda azalttı ve daha fazla güvenilirlik sağladı.
Nicolas Drevet’e göre, zamandan sağladıkları tasarruf inanılmaz.
MALİYETLENDİRMEYİ ürün GELİŞTİRME İLE
bağlantılandırma
Görsel bir biçimde çalışmanın ek bir faydası da, ürün geliştirme
ile daha net iletişim kurabilmek. Böylece farklı bölümler, eskizlere
veya yaklaşık hesaplamalara bağlı kalmak yerine ekran üzerinde
kolaylıkla bilgi paylaşabiliyorlar.
Tasarımcının, dantel yerleşimini gösteren
eskizi.
Tasarımcının nakışı hassas bir şekilde
ayarlaması.
Aynı nakış üzerinde malzeme verimliliğini maksimum düzeye çıkaracak parça yerleşimi.
Geliştirilmiş arayüz, farklı üretim pastallarının görüntülenmesini
çok kolaylaştırıyor. Ek olarak, basitleştirilmiş tablo alabilme
imkanı, insan hatası riskini azaltıyor. Nicolas Drevet şöyle diyor:
“Pastal yerleşimini hazırlamak artık çok daha kolay. Yerleşimi
aşağıda görebiliyor ve bir sorun olup olmadığını çabucak
belirleyebiliyoruz.”
G ü ç lü bi r o r takl ı ğ ı sü r dü r mek
Lise Charmel, 10 yılı aşkın süredir Lectra müşterisi ve ürün geliştirme
sürecinde tasarımdan kalıp hazırlamaya, ön üretimden koleksiyon
planlamaya kadar tüm çözümlere sahip. Lectra, optimum süreç
iyileştirmesini sağlamak için Lise Charmel ile el ele çalıştı. “Lectra,
tüm uygulama ve deneme aşaması boyunca bizimle birlikte çalıştı.
Sorularımıza yanıt aldık ve gerçek anlamda desteklendik. Lectra
hızlı ve net yanıtlar verdi,” diyor Nicolas Drevet.
Modada Lectra
Moda ve hazır giyim alanında 40 yıllık deneyim sahibi olan Lectra’nın misyonu, 21. yüzyılın güçlüklerini karşılayabilecek komple bir tasarım, geliştirme ve
üretim çözümleri yelpazesi sunmaktır. İlk yaratıcı kıvılcımdan mamul ürüne kadar, profesyonel servislerimiz süreci baştan sona ele alır. Yirmi dört saat süreç
optimizasyonu için, 100’den fazla ülkedeki müşterilerimizin günlük faaliyetlerini destekleriz. Hızlı modadan lüks hazır giyime kadar Lectra’nın genç giyim,
spor, denim ve iç giyim gibi çeşitli pazarlardaki 23.000 müşterisi akla gelebilecek her geliştirme ve satın alma modelini
sunar. Tedarikçi ve üretici olmanın yanı sıra bunların tümü sevdiğiniz markalar ve alışveriş ettiğiniz mağazalardır.
lectra.com
®: Kaledo, Modaris ve Diamino Lectra!nın tescilli ticari markalarıdır.
Farklı parça ve kumaş yerleştirme seçeneklerini doğrudan kumaş
üzerinde görselleştirebilme imkanı, pastal hazırlama işlemini
büyük ölçüde değiştirdi. “Artık, çok görsel yöntemlerle çalışıyoruz.
Hem çok daha kullanışlı hem de daha az zaman gerektiriyor,”
diyor Nicolas Drevet.
Artık, çok görsel yöntemlerle
İlk koleksiyon eskizleri
çalışıyoruz. Hem çok daha
tamamlandıktan sonra,
kullanışlı hem de daha
kumaş örneklerinin İtalya
az zaman gerektiriyor
ve Fransa’daki tedarikçilerden gelmesi sadece birkaç gün sürüyor. Ardından Nicolas Drevet ve
ekibi, ürün fazla yol almadan kumaş örneklerini taramaya ve malzeme
tüketim simülasyonuna başlayabiliyor. N. Drevet şöyle diyor: “Artık
farklı bölümler arasında iletişime çok daha erken başlamak mümkün,
böylece de olası her tür sorunun önünü alabiliyoruz.”

Benzer belgeler

Customer Story Tesco

Customer Story Tesco Modada Lectra Moda ve hazır giyim alanında 40 yıllık deneyim sahibi olan Lectra’nın misyonu, 21. yüzyılın güçlüklerini karşılayabilecek komple bir tasarım, geliştirme ve üretim çözümleri yelpazesi ...

Detaylı

Customer Story ART STONE

Customer Story ART STONE www.facebook.com/LectraOfficial

Detaylı

Wacoal Customer Story

Wacoal Customer Story Moda ve hazır giyim alanında 40 yıllık deneyim sahibi olan Lectra’nın misyonu, 21. yüzyılın güçlüklerini karşılayabilecek komple bir tasarım, geliştirme ve üretim çözümleri yelpazesi sunmaktır. İlk...

Detaylı

zannıer - Lectra

zannıer - Lectra Moda ve hazır giyim alanında 40 yıllık deneyim sahibi olan Lectra’nın misyonu, 21. yüzyılın güçlüklerini karşılayabilecek komple bir tasarım, geliştirme ve üretim çözümleri yelpazesi sunmaktır. İlk...

Detaylı

kauno baltıja

kauno baltıja Moda ve hazır giyim alanında 40 yıllık deneyim sahibi olan Lectra’nın misyonu, 21. yüzyılın güçlüklerini karşılayabilecek komple bir tasarım, geliştirme ve üretim çözümleri yelpazesi sunmaktır. İlk...

Detaylı

Customer Story_Imperial

Customer Story_Imperial hızlı ve net yanıtlar verdi,” diyor Nicolas Drevet.

Detaylı

Customer Story Cordeiro Campos

Customer Story Cordeiro Campos diyor: "Lectra'yı, lüks pazara açılmamızla birlikte karşılaştığımız

Detaylı