buradan - Kadir Has Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

buradan - Kadir Has Üniversitesi
İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI VE ORTADOĞU’YA YANSIMALARI
23 Ocak 2013 Saat:10.30
Kadir Has Üniversitesi
Haliç Salonu
Salih BIÇAKCI, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Salih Bıçakcı,
lisans eğitimini 1994 yılında Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlamıştır. Aynı
üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ndeki yüksek lisansını ise, Türkiye’deki Özbek
göçmenlerin kimlik oluşum süreçlerine dair yazdığı teziyle bitirmiştir. Norveç’te bulunan Bergen
Üniversitesi’nde beşeri bilimlerde sayısal yöntemlerin kullanılmasına dair bir programa katıldıktan
sonra, 2004 yılında Tel Aviv Üniversitesi’nde Özbek Milliyetçiliği üzerine yazdığı teziyle
doktorasını tamamlamıştır. Kimlik, siyaset ve terörizm üzerine birçok projeye katılmış olan
Bıçakcı’nın uluslararası güvenlik, milliyetçilik ve uluslararası siyasete dair birçok makalesi de
bulunmaktadır. Üniversitede; uluslararası politikada Ortadoğu’nun yeri (İsrail-Filistin arasındaki
çatışma, Lübnan ve İran odaklı), uluslararası güvenlik, uluslararası ilişkiler teorileri ve Türk dış
politikası konularında dersler vermektedir. İsrail, Filistin ve Orta Asya’ya dair saha tecrübesi de
bulunan Bıçakcı son zamanlarda siber güvenlik, siber savaş ve siber suçlar gibi siber alemdeki
güvenlik meselelerine yoğunlaşmaktadır.
Louis FISHMAN, Brooklyn College, New York Şehir Üniversitesi (CUNY)
Louis Fishman, Hayfa Üniversitesi’nde Ortadoğu tarihi alanında eğitim aldıktan sonra, Chicago
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Eylül 1999 ve Haziran 2001 tarihleri
arasında Bilkent Üniversitesi’nde Filistin ve İsrail tarihi üzerine ders vermiştir. “Palestine
Revisited: Reassessing the Jewish and Arab National Movements in Palestine 1908-1913” adını
taşıyan teziyle de Haziran 2007’de doktora eğitimini tamamlamıştır. Eylül 2007’den bu yana New
York Şehir Üniversitesi – Brooklyn College bünyesindeki tarih bölümünde yardımcı doçent olarak
görev yapmaktadır. 2010-2011 akademik yılında Whiting Fellowship bursu almaya hak kazanan
Dr. Fishman, bu süre boyunca İstanbul ve Kudüs’te kitabı için araştırmalarını sürdürmüştür. Şu
an Sabancı Üniversitesi’nde ders vermekte olan Dr. Fishman, “Ottoman Palestine: the Roots of
Jewish Hegemony and Palestinian Protest” ismini taşıyacak kitabını 2013’te yayınlamayı
planlamaktadır.
Mesut ÖZCAN, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)
Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde almış olan Doç. Dr. Mesut Özcan, doktora eğitimini 2007 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Jean Monnet Master
Bursu ile 2005-2006 yıllarında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da bir yıl eğitim almıştır.
2000-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak çalışan Özcan, 2009 yılında Kuveyt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde kısa
süreli misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Özcan, 2011 yılının
Eylül ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)’nde Başkan
Yardımcısı görevini yürütmektedir. Mesut Özcan aynı zamanda Dışişleri Bakanı'nın danışmanıdır.
Türk dış politikası, Ortadoğu siyaseti ve Irak ile ilgili makaleleri ve kitap bölümleri yayınlanmış
olan Özcan aynı zamanda, Perceptions, Insight Turkey ve Divan dergilerinin yayın kurulu
üyesidir.
Soli ÖZEL, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi
Daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bulunan Soli Özel, 2010 yılından bu yana Kadir Has
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1981
yılında ABD’de bulunan Bennington College’de Ekonomi bölümünde lisans eğitimini
tamamladıktan sonra, John Hopkins Üniversitesi’nde de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek
lisansını tamamlamıştır. 1983-1989 yılları arasında California Berkeley Üniversitesi’nde doktora
çalışmaları yapan Özel, yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede ders vermiştir. Bunlar arasında
Boğaziçi Üniversitesi, İbrani Üniversitesi, Washington Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi ve
California Üniversiteleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış
birçok makalesi bulunan Özel, aynı zamanda çeşitli kitaplara da katkıda bulunmuştur. İlgi alanları
arasında Türkiye siyaseti, Türk dış politikası, Ortadoğu gibi konular yer almaktadır. Uluslararası
Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayımlanan Uluslararası Hukuk ve Politika
dergisinin Yazı ve Danışma Kurulu’nda bulunan Özel, Sabah gazetesindeki yazarlık görevinden
ayrılarak 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk'ün Dış Haberler müdürlüğü
görevini yürütmekte ve yine aynı gazetede uluslararası politika konularında köşe yazılarına devam
etmektedir.
Ufuk ULUTAŞ, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ataştırmaları Vakfı (SETA)’da Araştırmacı olarak görev yapan Ufuk
Ulutaş, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nde lisans, Ohio State Üniversitesi Tarih bölümünde
yüksek lisansını tamamlamıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası
dersleri almış olup, Mershon Center for Security Studies’te ve Melton Center for Jewish Studies’te
araştırmacı olarak çalışmıştır. Ohio State Üniversitesi’ndeki doktorasını tamamlamak üzere olan
Ulutaş, SETA DC Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü de yürütmüştür.
Mitat ÇELİKPALA, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi (Moderatör)
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Çelikpala, Uluslararası İlişkiler Bölüm
Başkanlığı görevini yürütmektedir. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi’nde tamamlayan Çelikpala, akademik hayata 1995 yılında Hacettepe
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2006-2008 yılları
arasında Yardımcı Doçent, 2010’a kadar ise Doçent unvanıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra, halen görev yapmakta olduğu Kadir Has Üniversitesi’nin
öğretim üyesi kadrosuna katılmıştır. Çelikpala’nın çalışma alanları, Orta Asya-Kafkaslar-Karadeniz
bölgesi, Türk iç, dış ve güvenlik politikası ile siyasi tarihi içermektedir. Ulusal ve uluslararası
alanda yayınlanmış çalışmalara sahip olan Çelikpala, 2007’den bu yana üç aylık ulusal akademik
bir dergi olan Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin de yönetici editörlüğünü yürütmektedir.

Benzer belgeler

“İran Uluslararası Topluma Dönerken: Gerginliğe Son Veren Barış

“İran Uluslararası Topluma Dönerken: Gerginliğe Son Veren Barış Mustafa Kibaroğlu, MEF Üniversitesi, İstanbul Mustafa Kibaroğlu, 1987’de Endüstri Mühendisliği lisansını ve 1990’da Ekonomi yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora dereces...

Detaylı