64 Toplam beş kart ile Toplam altı kart ile löve oyun % şans Dam ve

Yorumlar

Transkript

64 Toplam beş kart ile Toplam altı kart ile löve oyun % şans Dam ve
Dam ve vale dışarda
löve
oyun
Melih Ozdil
% şans
Toplam beş kart ile
AK108
3
Batı'da (Q9X), (J9X) veya (QJ...) bulmak ümidiyle, onluya gidin; Batı onör girerse rua ile alın, as çekin ve onlu oynayın.
12
4
3
(QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
Dokuzluya gidin ve onörleri çekin.
1
43
4
3
Onluya gidin veya Batı onör girerse rua ile alın, as çekin ve
onlu oynayın.
14
68
4
3
Dokuzluya gidin veya Batı onör girerse rua ile alın, as çekin
ve onlu oynayın.
36
82
5
4
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
Sekizliye gidin ve onörleri çekin.
3
Sekizliye gidin ve onörleri çekin veya Batı onör girerse alın ve
tekrar sekizliye gidin.
25
3
Dışarda (QJ) veya (QJX) bulmak ümidiyle, rua çekin, asa gidin ve bir onör düşerse, küçük oynayın.
10
3
Onluya gidin ve onörleri çekin veya Batı onör girerse alın ve
tekrar onluya gidin.
24
3
Rua çekin ve Doğu onör verirse sekizliye; aksi halde onluya
gidin veya Batı ikinci turda onör girerse, as ile alın ve onlu
oynayın.
21
4
3
Sekizliye gidin ve Doğu bir onörle alırsa, onluya gidin veya
Doğu dokuzlu ile alırsa, onörleri çekin.
1
41
3
Onluya gelin ve onörleri çekin.
55
3
AK109
4
Toplam altı kart ile
AK1082
3
AK1092
3
AK1098
1.50
45
3
AK98
42
A1042
K3
AK103
42
A1083
K2
AK108
42
A942
K10
64
A1094
4
3
Rua çekin ve Doğu bir onör verirse asa; aksi halde onluya gi- 1.50
din.
56
4
3
Dokuzluya ve onluya gidin.
Dokuzluya ve onluya gidin.
4
3
Rua çekin ve Doğu bir onör verirse asa; aksi halde onluya gi- 1.50
din.
56
K3
AK109
5
76
42
A1084
K9
Toplam yedi kart ile
AK10842
5
4
3
Onluya gidin veya onörleri çekin.
Onluya gidin ve onörleri çekin.
Onluya gidin veya onörleri çekin.
45
85
99
6
5
4
3
Onörleri çekin.
Onörleri çekin.
Dokuzluya gidin ve onörleri çekin.
Dokuzluya gidin ve onörleri çekin.
3
65
91
99
6
5
Onörleri çekin.
Onörleri çekin.
3
69
A9842
4
45
K3
3
Rua çekin ve Doğu küçük verirse sekizliye veya onör verirse
asa gidin.
Rua çekin ve sekizliye gidin.
AK983
4
3
Sekizliye gidin; Batı onör girerse alın, tekrar sekizliye gidin ve
onörleri çekin.
45
88
A9872
4
45
K3
3
Rua çekin ve Doğu iştirak etmezse veya küçük verirse, yediliye; onör verirse asa gidin.
Rua çekin ve yediliye gidin.
AK987
4
45
53
3
Rua çekin ve Doğu iştirak etmezse veya küçük verirse yediliye; onör verirse asa gidin!
Rua çekin ve yediliye gidin.
AK1083
5
4
3
Onluya gidin.
Onluya gidin.
Elden oynayın, Batı küçük verirse, sekizli; dokuzlu verirse onlu girin ve tekrar empas yapın veya onör girerse alın ve onluya gidin.
11
50
91
3
AK10942
3
AK10987
3
88
42
42
65
96
96
A10542
4
3
Dokuzluya gelin.
Dokuzluya gelin.
61
92
5
4
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin!
Rua çekin ve asa gidin!
3
61
5
4
3
Dokuzluya gidin; Batı onör girerse alın ve elden onlu oynayın.
Onluya gelin ve Batı alırsa, dokuzluya gidin.
7
47
98
53
5
4
3
Dokuzluya ve onluya gidin.
Dokuzluya ve onluya gidin.
As çekin; dokuzluya gidin veya dokuzluya ve onluya gidin.
9
66
94
A953
3
Rua çekin; asa gidin ve Doğu iki onör verirse, dokuzluya gidin.
40
3
Dokuzluya gidin; Batı onör girerse alın ve tekrar dokuzluya
gidin.
45
3
Rua çekin; Doğu onör verirse sekizli ile devam edin ve Doğu
alırsa, tekrar dokuzluya gidin veya Batı onör verirse elden küçük oynayın!
47
3
Rua çekin; Doğu bir onör verirse, sekizliye ve kaybederseniz
dokuzluya gidin.
47
3
Dokuzluya gidin; Batı onör girerse alın ve elden küçük
oynayın veya Doğu alırsa, onörleri çekin.
50
3
Sekizliye gidin; kaybederseniz rua çekin ve Doğu bir onör verirse, dokuzluya gidin.
53
3
Onluya gelin; Doğu onör girerse alın ve tekrar onluya gelin.
52
3
Onörleri çekin ve onluya gidin.
54
3
Rua çekin; Doğu onör verirse asa; aksi halde onluya gidin ve
Batı onör girerse, aldıktan sonra, tekrar onluya gidin.
56
K9
A10942
K3
AK942
103
AK1094
K42
AK94
532
A942
K83
A983
K42
AK93
842
AK98
542
A542
K103
10542
AK3
A1042
K63
66
5432
4
3
Onluya gelin; Doğu onör girerse alın ve tekrar onluya gelin.
7
52
4
3
Onluya gidin; Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gidin.
Rua çekin ve onör düşerse rua ile devam edin; aksi halde onluya gidin.
7
56
3
Rua çekin ve Batı iştirak etmezse, sekizliye gelin; aksi halde
as ile devam edin ve onluya gidin.
57
4
3
Onörleri çekin ve Doğu (QJ) verirse sekizliye gidin.
Onörleri çekin ve onluya gidin.
2
57
3
Onluya gelin; Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gelin veya Doğu alırsa, rua çekin ve empas olasılığı varsa, sekizliye
gidin!
63
4
3
Rua çekin ve Doğu onör verirse, sekizliye gidin.
Rua çekin ve Doğu küçük verirse onluya gidin. Doğu onör veya dokuzlu verirse, önce sekizliye; sonra onluya gidin.
2.4
61
AK108
4
8
432
3
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin veya Doğu dokuzlu verirse, sekizliye gidin.
As çekin ve Doğu küçük verirse onluya; onör verirse sekizliye
61
10942
4
3
Onörleri çekin.
Onörleri çekin.
3
69
4
3
Onluya gelin; Doğu onör girerse alın ve tekrar onluya gelin.
Onörleri çekin.
9
70
4
3
Onluya gidin; Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gidin.
Rua çekin ve Doğu küçük verirse onluya gidin veya onör verirse, as ile devam edin.
9
72
4
3
Rua ve as çekin.
Dokuzluya gelin; rua çekin ve Doğu iştirak ederse onluya gidin.
3
75
3
Dokuzluya ve onluya gidin.
76
4
3
Rua çekin ve Doğu onör verirse, dokuzluya gidin.
Yerden küçük oynayın, rua ile alın; dokuzluya gidin ve kaybederseniz onluya gidin!
4
78
AK10
AK104
532
10542
AK8
10842
AK3
A842
K103
A1083
K42
AK3
9432
AK10
AK103
942
A1042
K93
A542
K109
A1093
K42
67
AK109
4
3
Dokuzluya ve onluya gidin.
Dokuzluya gidin; kaybederseniz rua çekin ve tekrar onluya gidin.
24
78
AK2
4
7
10983
3
Onlu oynayın ve empas yapın veya Batı onör girerse alın ve
empası yineleyin.
As çekin; onör düşmezse, onlu oynayın ve empas yapın.
A1093
4
3
Rua çekin ve Doğu onör verirse, dokuzluya gidin.
Sekizliye gelin; kaybederseniz, yerden onlu oynayın ve
empası yineleyin.
4
82
4
3
Rua çekin ve Doğu onör verirse, dokuzluya gidin.
Onlu oynayın, empas yapın ve kaybederseniz, yerden dokuzlu oynayın ve empası yineleyin.
4
82
AK2
4
9
10987
3
Onlu oynayın ve empas yapın veya Batı onör girerse alın ve
empası yineleyin.
As çekin; onör düşmezse, onlu oynayın ve empas yapın.
532
K82
A1098
K42
72
72
Toplam sekiz kart ile
AK10854
7
6
5
Onörleri çekin
Onluya gidin
Onörleri çekin veya onluya gidin.
7
71
96
2
7
6
5
Onörleri çekin
Dokuzluya gidin.
Dokuzluya gidin.
7
82
98
AK9873
5
Rua çekin ve onör düşmezse as ile devam edin veya Doğu
onör verirse, yediliye gidin.
76
5
Dokuzlu oynayın ve Doğu küçük verirse bırakın; aksi halde,
iştirak etmez veya onör verirse, alın ve altılıya gidin.
76
6
5
4
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin.
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin.
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin.
14
76
98
6
5
4
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin.
Rua çekin ve onluya gidin.
Rua çekin ve onluya gidin.
7
76
98
6
5
4
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin.
Yerden onlu oynayın ve Doğu küçük verirse bırakın. Doğu
iştirak etmezse veya dokuzlu, dam, valeden birisini verirse,
alın ve sekizliye gidin.
7
79
98
2
AK10953
42
A98762
K3
AK10542
63
A108742
K3
A108763
K2
68
A105432
6
5
4
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin.
Dokuzluya gelin.
Dokuzluya gelin.
7
82
98
6
5
4
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin.
Rua çekin ve Doğu onör vermezse, dokuzluya gidin.
Rua çekin ve Doğu onör vermezse, dokuzluya gidin.
7
88
98
6
5
4
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın, elden dokuzlu oynayın
ve empas yapın
14
82
98
42
6
5
4
Onluya gidin; Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gidin.
Rua çekin ve Doğu onör verirse as ile devam edin; aksi halde. dokuzluya gidin.
14
88
98
AK953
4
76
642
3
As çekin; Doğu bir onör verirse, elden dokuzluya gidin ve
Batı onör girerse bırakın!
Dokuzluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar dokuzluya
A9542
4
3
Sekizliye gelin ve rua çekin veya Doğu onör girerse alın ve
tekrar sekizliye gelin.
76
98
4
3
Yediliye gidin, Batı onör verirse alın ve sekizliye gelin veya 76
sekizliye gelin, Doğu onör verirse alın ve yediliye gidin.
100
5
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
As çekin ve Batı bir onör verirse, onluya gelin.
Onluya gelin.
7
74
98
5
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
Onluya gelin; Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gelin.
Onluya gelin; Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gelin.
7
76
98
5
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin!
Rua çekin ve Doğu onör verirse asa, aksi halde onluya gidin.
Rua çekin.
7
82
98
5
4
3
Onluya gelin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gelin.
Onluya gelin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gelin.
Onluya gelin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gelin.
14
76
98
5
4
3
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin.
Rua çekin, Doğu onör verirse, as ile devam edin; aksi halde,
elden onluya gidin.
14
82
98
5
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
Onluya gelin; Doğu onör girerse, alın ve tekrar onluya gelin
veya löveyi kaybederseniz, rua çekin.
7
85
98
K9
A109532
K4
AK10542
93
AK10953
98
K83
A9753
K82
AK542
1063
A6542
K103
A10542
K63
65432
AK10
AK1042
653
A8542
K103
69
105432
5
4
AK8
3
A10542
5
4
3
K83
AK853
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
As çekin ve Batı bir onör veya dokuzlu verirse sekizliye gelin; aksi halde rua ile devam edin.
Sekizliye gelin; Doğu onör veya dokuzlu girerse alın ve Batı
iştirak etmezse, tekrar sekizliye gelin.
7
82
98
7
85
98
5
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin!
As çekin ve onluya gelin.
Onluya gelin.
7
82
100
5
4
3
Rua çekin ve sekizliye gidin.
Rua çekin ve sekizliye gidin.
Rua çekin ve sekizliye gidin.
9
82
98
K73
5
4
3
Rua çekin ve sekizliye gidin.
As çekin ve yediliye gelin.
Yerden küçük oynayın ve Doğu küçük verirse, yedili girin.
9
85
100
AK1084
5
16
532
4
3
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin veya Doğu dokuzlu verirse, sekizliye gidin.
As çekin ve Doğu onör verirse sekizliye; aksi halde onluya gidin.
5
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin!
Dokuzluya gelin ve rua çekin.
Rua çekin ve Batı iştirak etmezse, yerden dokuzluya gelin.
7
90
100
5
1042
A10853
K42
A10842
A10542
K93
82
98
1042
4
3
Batı'da (QJ) veya (QJX) bulmak ümidiyle, yerden onlu oyna- 14
yın. Batı'nın (QXX) veya (JXX) dağılımından onör girmesi de
olasıdır!
As çekin ve onör düşmezse onluya gelin.
88
As çekin.
100
AK1094
532
5
4
3
Batı'da (QJ), (QJX) veya (QJXX) bulmak ümidiyle, dokuzluya
gidin ve kaybederseniz as çekin.
Dokuzluya gidin.
22
90
98
A10742
5
9
K93
4
Rua çekin; Doğu'dan onör düşerse, dokuzlu ile gidin ve empas yapın.
Dokuzluya gelin.
A953
3
AK953
K842
Dokuzluya gidin; Batı onör girerse as ile alın ve sekizliye gelin veya önce sekizliye gelin, Doğu onör girerse rua ile alın ve
dokuzluya gidin.
70
90
76
AK98
3
As çekin ve Doğu onör verirse, sekizliye gidin.
76
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, rua ve as çekin.
Rua çekin ve Doğu onör verirse asa; aksi halde onluya gidin.
7
84
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
As çekin ve Doğu bir onör veya dokuzlu vermezse, rua ile devam edin. Aksi halde, onluya veya sekizliye gidin.
7
82
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, as ve rua çekin.
Onluya gidin ve kaybederseniz as çekin veya Batı onör girerse, alın ve sekizliye gelin.
7
87
AK108
4
16
5432
3
Onluya gidin, Batı onör girerse alın ve tekrar onluya gidin veya Doğu dokuzlu verirse, sekizliye gidin.
Rua çekin ve Doğu onör verirse sekizliye, aksi halde onluya
A1053
4
3
Dışarda (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekin.
Onluya gidin ve kaybederseniz as çekin veya dokuzluya gelin
ve kaybederseniz rua çekin.
7
94
4
3
Rua çekin ve Doğu onör verirse, dokuzluya gidin.
Rua çekin ve Doğu onör verirse, dokuzluya gidin.
9
90
4
3
Onluya gidin; Batı onör girerse, alın ve tekrar onluya gidin.
As çekin ve bir onör düşerse rua ile devam edin; aksi halde
dokuzluya gelin.
14
90
4
3
Dokuzluya gidin; Batı onör girerse alın ve tekrar dokuzluya
gidin veya kaybederseniz as çekin.
24
90
4
As çekin ve Batı onör verirse, onlu oynayın veya rua çekin ve
Doğu onör verirse, dokuzlu oynayın; empas yapın.
Onluya gidin ve kaybederseniz as çekin veya dokuzluya gelin
ve kaybederseniz rua çekin.
9
5432
A1053
K642
AK83
10542
A1053
K842
K942
A1093
82
K542
AK104
9532
AK109
5432
A1073
K962
3
AK107
4
9432
3
Dokuzlu oynayın; Batı onör girerse alın ve onluya veya
Doğu'da şikansa, yediliye gidin.
As çekin ve onör düşmezse dokuzluya gidin!
94
18
90
Toplam dokuz kart ile
AK9875
8
7
Onörleri çekin.
Onörleri çekin.
40
90
32
71
A1065432
7
6
Rua çekin ve Doğu onör verirse onluya gidin.
Dokuzluya gelin.
46
95
7
Rua çekin ve Doğu onör verirse onluya gidin.
46
6
Onörleri çekin.
41
6
Rua çekin ve Batı onör verirse, onluya gelin; aksi halde as ile
46
6
As çekin ve Doğu onör verirse onluya gidin.
46
6
Onörleri çekin.
41
6
Onörleri çekin.
41
6
As çekin ve Batı onör verirse onluya gelin veya rua çekin ve
46
6
Rua çekin ve Doğu onör verirse onluya gidin veya as çekin
46
6
As çekin ve Doğu onör verirse onluya gidin.
46
5
Onörleri çekin.
41
5
As çekin ve Doğu onör verirse onluya gidin.
46
5
As çekin ve Batı onör verirse dokuzluya gelin veya rua çekin
46
K9
A1087542
K9
986432
AK7
765432
AK10
AK10542
763
1065432
AK8
AK8642
1053
A65432
K109
A106542
K93
AK10964
532
AK953
7642
AK1053
7642
A1053
K9642
72
TEKNİK
Melih Ozdil
AK642
Q97
AK642
J108
1
97
53
QJ108
53
Yere başka geçiş yoksa, ilk löve bırakılır ve ayni renkten geçiştemin edilir. Ayrıca, yere
bir geçiş varsa, (4-2) dağılıma karşı, ilk löveyi bıraktıktan sonra, onörler çekilir, tekrar
dışarı verilir ve bir löve sağlanır.
A10873
QJ65
A10873
94
2
Q965
K2
J4
K2
Dört löve için, rua çekilir ve onluya gidilir. Bu uygulama, (3-3) dağılım veya Doğu'da (9X)
varsa, başarılı olur. Doğu'da (QX) veya (JX) varsa, olasılık yoktur.
A10942
8765
A10942
QJ
3
Q865
K3
J7
K3
Dört löve için, rua çekilir ve Doğu küçük veya onör verse de, asa gidilir. Doğu'da tek onör
varsa, olasılık yoktur.
A953
Q876
A953
J10
4
QJ876
K42
10
K42
Üç löve için, rua ve as çektikten sonra, Doğu iki onör verirse, dokuzluya gidilir! Bu uygulama, Doğu'da iki onör varsa başarılı olur; onör tekse ve Batı ikinci turda onör girmezse
kaybeder. (4-2) Dağılım olasılığı fazla olduğu için tercih edilmelidir.
A942
Q765
A942
J10
5
QJ
K83
10765
K83
Üç löve için, rua çekilir; Batı küçük verirse, sekizli ile devam edilir ve tekrar dokuzluya gidilir veya Batı ilk turda onör verirse, elden küçük oynanır! Bu uygulama, (3-3) dağılım
varsa ve (QJ10) Doğu'da değilse, ayrıca rakiplerden birisinde sek iki onör varsa veya
Doğu'da onör tekse, başarılı olur.
A1042
QJ97
A1042
86
6
9876
K53
QJ
K53
Rua çekilir ve Doğu küçük verirse onluya; onör verirse asa gidilir. Bu uygulama, rua ve
as çektikten sonra onluya gitmekten % 1.6 iyidir.
A1084
QJ76
A1084
92
7
K53
QJ976
2
K53
73
Üç löve için, rua çekilir ve Doğu onör veya dokuzlu verirse sekizliye; aksi halde onluya
gidilir. Bu uygulama, Doğu'da (JX), (QX), (QJ9) veya uzunluk yoksa, başarılı olur.
Doğu'da (QJ9) varsa, üçüncü turda empas yineleneceği için, löve kaybedilir. Buna
rağmen, Doğu dokuzlu verirse, en iyisi sekizliye gitmektir. Tek olması dışında, Doğu'nun
(9X) dağılımından, yanıltmak için, dokuzlu vermesi de olasıdır!
A1042
J876
A1042
Q5
8
76
K93
QJ85
K93
Üç löve için, dokuzluya gelinir; Batı alırsa, rua ve as çekilir. Bu uygulama, (3-3) dağılım
dışında; Doğu'da tek, (QX), (JX) veya (QJXX.) varsa, başarılı olur ve onörleri çektikten
sonra dışarı vermekten % 5 iyidir.
A1098
J4
A1098
Q765
9
74
K32
QJ65
K32
Üç löve için, yerden onlu oynanır; Batı alırsa, dokuzlu ile gelinir ve empas yinelenir. Bu
uygulama, onörleri çektikten sonra dışarı vermekten % 4 iyidir.
A108763
9
A108763
QJ54
10
QJ54
K2
9
K2
Beşlöve için, yerden onlu oynanır, Doğu küçük verirse bırakılır; dokuzlu veya onör verirse, rua ile alınır ve altılıya gidilir. Bu uygulama, dışarda (4-1) dağılım olması halinde,
Doğu'da (QJXX) varsa, ekstra bir şans kazandırır.
AK753
8
AK753
QJ109
11
QJ109
642
8
642
Yere başka geçişyoksa ve üç löve almak yeterliyse, iki defa bırakılır ve ayni renk ile geçiş temin edilir.
A9542
QJ76
A9542
10
12
J76
K83
Q10
K83
Yerden küçük ile başlanır, Doğu küçük verirse, sekizli girilir ve sonra rua çekilir veya
Doğu onör girerse rua ile alınır; sekizli oynanır ve bırakılır! İkinci löveyi Doğu kazanırsa
sorun kalmaz veya Batı bir onör girer; Doğu iştirak etmezse, üçüncü turda dokuzluya gidilir ve Batı'da kalan onör empasa alınır.
AK842
QJ76
AK842
9
13
1053
J
Q976
1053
Dört löve için, rua çekilir ve Doğu onör veya dokuzlu verirse, ayrıca Batı onör verirse, onluya gelinir.
74
A10532
9
A10532
QJ76
14
Q976
K84
J
K84
Dört löve için, as çekilir ve Batı onör veya dokuzlu verirse, sekizliye gelinir; Doğu onör
verirse ve ikinci turda iştirak etmezse, rua ile alınır ve onluya gidilir. Bu uygulama, (4-1)
dağılıma karşı, (QJ9X) ayni elde değilse, başarılı olur. Doğu'da uzun olması mümkün
değilse, Batı'nın (QJ9X) dağılımına karşı, rua çekmek ve onluya gitmek tercih edilmelidir!
105432
Q976
105432
J
15
9
AK8
QJ76
AK8
Dört löve için, rua çekilir , Doğu onör verirse, asa gelinir ve onluya gidilir; Batı bir onör
veya dokuzlu verirse, sekizliye gelinir. Bu uygulama, Doğu'da (QJ9X) veya Batı'da
(QJXX) yoksa, başarılı olur.
Üç löve için, Doğu'da beşli olmasına karşı, sekizliye doğru gelinir. Batı'da beşliyse,
olasılık yoktur.
AK742
Q965
AK742
J
16
QJ65
1083
9
1083
Dört löve için, rua çekilir; Doğu'dan onör veya dokuzlu düşerse, elden sekizli verilir ve
onluya gelinir. Doğu ikinci turda iştirak etmezse; elden onlu girdikten sonra, yediliye gidilir ve Batı'da kalan onör veya dokuzlu empasa alınır.
A10876
9
A10876
QJ54
17
J
K32
Q954
K32
Dört löve için, as çektikten sonra, Batı onör veya dokuzlu verirse, onlu oynanır ve empas
yapılır. Doğu onör verirse, küçük oynanır; elden rua ile alınır ve onluya gidilir.
AK1084
Q976
AK108
J
18
532
J976
Q
5432
Rua çekilir ve Doğu bir onör verirse, sekizliye gidilir. Doğu'da tek onör olma şansı, (QJ)
olmasından çok fazladır
109432
109432
---QJ875
19
QJ875
---AK6
AK6
Üç löve için, yerden küçük oynanır; Doğu beşli verirse altılı girilir veya bir marka verirse,
rua ile alınır ve Batı iştirak etmezse, tekrar altılıya doğru gelinir. Doğu'da şikan olması
halinde onörler çekilir ve dokuzluya gidilir. Bu uygulama, her dağılıma karşı, başarılı olur.
75
A1053
QJ96
A1053
7
20
9
K842
QJ76
K842
Üç löve için, elden küçük oynanır; Batı küçük verirse, onlu girilir ve löveyi Doğu
kazanırsa, as çekilir veya Batı onör girerse as ile alınır ve sekizliye gelinir. Bu uygulama,
Doğuda (QJ9X) veya tek onör yoksa başarılı olur ve bir onör ile başlamaktan % 3 iyidir.
A1042
QJ87
A1042
6
21
6
K953
QJ87
K842
Üç löve için, yerden dokuzluya gelinir ve Batı alırsa, sonra rua çekilir veya elden onluya
gidilir ve Doğu alırsa, sonra as çekilir. Bu uygulama, dördüncü oyuncuda tek onör yoksa,
başarılı olur ve bir onör ile başlamaktan % 5 iyidir.
A1042
J
A1042
Q865
22
Q865
K973
J
K973
Dört löve için, as çekilir; Batı bir onör verirse, onlu ile devam edilir ve empas yapılır. Bu
uygulama, Doğu'nun (Q86X) dağılımını empasa alma olanağı sağlar ve (QJ) bulmak ümidiyle, onörleri çekmekten % 2 iyidir. Yedili elde olduğu için, Batı'da (Q86X) varsa,
olasılık yoktur.
A1032
J
A1032
Q854
23
Q854
K976
J
K976
Dört löve için, as ile başlamak ve onlu ile devam etmek veya rua ile başlamak ve dokuzlu
ile devam etmek suretiyle, Doğu'nun veya Batı'nın (Q8XX) dağılımı empasa alınabilir.
AK105
QJ84
AK105
6
24
QJ6
9732
84
9732
Dört löve için, dokuzlu ile başlanır; Batı onör girer, Doğu bir marka verirse, elden yedili
oynanır ve derin empas yapılır veya Doğu dörtlü verirse, onluya gidilir. Doğu'da dörtlü
tekse, Batı'nın (QJ86) dağılımına karşı, olasılık yoktur.
985432
----
985432
QJ106
25
AK7
----
QJ106
AK7
Beşlöve için, yerden küçük oynanır ve Doğu küçük verirse, elden yedili girilir veya onör
verirse, alınır ve Batı iştirak etmezse tekrar yerden oynanır. Bu uygulama, Batı'da şikan
olsa dahi, başarılı olur. Doğu'da şikan olması halinde, olasılık yoktur.
76
1065432
----
1065432
QJ97
26
----
AK8
QJ97
AK8
Beşlöve için, yerden küçük oynanır ve Doğu küçük verirse, elden sekizli girilir veya onör
verirse, alınır ve Batı iştirak etmezse tekrar yerden oynanır. Bu uygulama, Batı'da şikan
olsa dahi, başarılı olur. Doğu'da şikan olması halinde, olasılık yoktur.
AK8542
QJ97
AK8542
----
27
----
1063
QJ97
1063
Beş löve için, yerden onluya gelinir ve Doğu iştirak etmezse, sonra iki defa sekizliye gidilir. Batı'da şikan olması halinde, olasılık yoktur.
A106532
----
A10653
QJ87
28
K94
QJ87
---K942
Bir löveden fazla kaybetmemek için, diğer tarafta şikan olmasına karşı, dokuzluya veya
onluya gidilir.
77

Benzer belgeler