KARSAN CONCEPT V1 Erişilebilir Akıllı Ulaşım

Yorumlar

Transkript

KARSAN CONCEPT V1 Erişilebilir Akıllı Ulaşım
KARSAN CONCEPT V1 Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri ULAŞIM TRENDLERİ
Çevre Dostu
Kolay Ulaşım
Rahat Seyehat
 Düşük Karbon Emisyonu
 Yüksek Erişebilirlik
 Rahat
 Yüksek Menzil
 Kolay Kullanım
 Ferah
 Elektrikli Araç
 Düşük Fiziksel Efor
 Geniş
 Alternatif Yakıt Kullanımı
 Engelliler için Eşit Araç
 Bilgi – Eğlence Sistemleri
2
KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri  Engelli
g
insanlar,, topluma
p
göre
g
33% daha az seyahat
y
ediyor.
y
 Arabalar ulaşım için en erişilebilir araç konumunda.
 Engelli insanların 60%’nın arabası yok.
Source: Older people and public transport. Mathias Fiedler 2007
World Population Agening 2009 UN
Attitudes of Disabled People to Public Transport/Research Study Conducted for Disabled Persons Trans. Adv. C.
3
KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri Erişebilirlik, araç tasarımına göre değişiklik göstermektedir.
Yüksek
Erişebilirlik
Limitli Erişim
4
KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri Concept V1, bugün toplumda hareket kabiliyeti sınırlı olan vatandaşların ulaşım
imkanlarını artırmaya yönelik yüksek düzeyde erişilebilir bir araç olarak
kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır.
New York Şehri'nin taksilerinin yenilenmesiyle ilgili olarak Mayıs 2010’da
başlatılan "Geleceğin Taksisi" adlı ihale için geliştirilen V1 platformu, dünya
ççapındaki
p
bir toplumsal
p
talebi karşılamayı
ş
y amaçlamaktadır.
ç
5
KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri "Geleceğin Taksisi“
Detaylı Başvurusu
11.12.09
"Geleceğin Taksisi“
Ön Başvurusu
Konsept Görsel
20.02.08
16.07.10
İç Yerleşim Modeli
12 01 11
12.01.11
Istanbul Autoshow
(1/1 Boyutlu Model Sunumu)
17.10.10
V1 Finalist
Olarak İlan Edildi
15.11.10
İlk Prototip Testlerinin
Tamamlanması
01.07.11
İlk Prototip
05 12 10
05.12.10
İç Yerleşim ve 1/1 Boyutlu
Modelinin
Newyork
y
Demostrasyonu
y
02.02.11
6
KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri İlk Tasarımı Yansıtan
P t ti (ADV1)
Prototip
15.05.11
Cenevre Motorshow
Katılım Kararı
19.12.11
ADV1 Testlerinin
Tamamlanması
29.09.11
Amsterdam Taxi Expo
ADV1 Demostrasyonu
02.12.11
Londra Toplu Taşıma
Organizasyonu için Yeni
Prototip İmalatı
05.04.12
Cenevre Motorshow
05.03.12
Londra Toplu Taşıma
Organizasyonu
V1 Demostrasyonu
14 06 12
14.06.12
7
KARSAN CONCEPT V1 ‐ Erişilebilir Akıllı Ulaşım Çözümleri http://www.conceptv1.com
8
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN
MODELİ
NİN DENEYSEL MODAL DENEYSEL MODAL
ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN DENEYSEL MODAL ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
V1 Tavan Sonlu Elemanlar Modeli
Sonlu Elemanlar Modeli’nin
’nin
Deneysel Modal Analiz ile
Deneysel Modal Analiz ile
Doğrulanması ve Bağdaştırılması
10
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN DENEYSEL MODAL ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Yöntemi, geliştirme sürecindeki olası mühendislik problemlerinin,
öngörülmesi, önceden çözüm üretilmesine yardımcı olmaktadır.
Ayrıca uygulama açısından kolaylıkları nedeniyle, prototip sayısının azaltımına,
buna bağlı
ğ olarak da maliyetleri
y
düşürmektedir.
ş
Ancak bu yöntemde kullanılan basitleştirmeler ve kabuller, sonuçların deneysel
yöntemlerle kontrolü ve doğrulanmasını gereğini ortaya çıkarır.
11
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN DENEYSEL MODAL ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
Deneysel Modal Analiz,
Analiz test parçasının dinamik davranışının (doğal frekanslar,
mod şekilleri ve sönüm) çıkarımında kullanılan sayısal (teorik) modelin elde
edildiği bir yöntemdir.
Dolayısıyla aynı çıktılarla tamamen sayısal bir teknik olan sonlu elemanlar
yyöntemini, deneysel
y
olarak doğrulanmasını
ğ
veya
y bağdaştırılmasını
ğ ş
sağlar.
ğ
Kuvvet
Sistem
İvme
Sistem =
İvme
Kuvvet
12
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN DENEYSEL MODAL ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
Cam Tavan
Tavan, Concept V1’in özgün kılan en önemli özelliklerinden biridir.
Ancak doğru modelleme tekniğinin (özellikle yapıştıma mastiği için) geliştirilmesi
ve doğrulanması ihtiyacı doğmuştur.
13
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN DENEYSEL MODAL ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
14
V1 TAVAN SONLU ELEMANLAR MODELİ’NİN DENEYSEL MODAL ANALİZ İLE DOĞRULANMASI VE BAĞDAŞTIRILMASI
15
BİZ KİMİZ ?
BİZ KİMİZ .. ?
BİZ KİMİZ .. ?
17
BİZ KİMİZ .. ?
Otomotiv ve Savunma Sanayi başta olmak üzere Türk Sanayisinde Otomotiv
ve Savunma Sanayi başta olmak üzere Türk Sanayisinde
Yaratılan Katma Değer’in arttırılması için, Ürün Geliştirme adımlarında ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamak ve Ulusal Bilgi Birikimin arttırılması amacı ile kurulmuştur.
tt l
il k l
t
18
BİZ KİMİZ .. ?
Vizyon
Ulaşım ve Savunma Sanayi Çözümleri Sunmak
Enables Mobility & Defense Industry Solutions
Enables Mobility & Defense Industry Solutions
Misyon
Platform ve Sistem Geliştirme
Platform & System Development
Kalite Yönetim Sertifikası
ISO 9001:2008
Üyelikler
TAYSAD
SASAD
OTEP
EARPA
ARPA
: Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
: Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği
: Otomotiv Teknolojileri Platformu
: Avrupa Otomotiv ArG
ArGE kuruluşları Birliği
irliği
19
BİZ KİMİZ .. ?
Ürün Geliştirme Döngüsü’nde ileri seviyede yetenek kazanmış,
Ü
1:1 Model Atelyesinin yanısıra, 200 kişiyi aşkın büyüklüğü ile Türkiye’de ana
OEM’ler dışında en büyük mühendislik ve tasarım merkezi konumundadır.
20
BİZ KİMİZ .. ?
21
Teşekkürler

Benzer belgeler