eğıtmen özgeçmışlerı

Yorumlar

Transkript

eğıtmen özgeçmışlerı
Katılım Bankacılığı Sertifika Programı
Eğitimci Özgeçmişleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsü
Miray Adanur
Miray Adanur, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesi’nde
Uzman olarak çalışmaktadır. Daha önce, Akbank Teftiş Kurulu’nda bir yıla yakın bir süre müfettiş yardımcısı olarak görev
yapmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın kira sertifikası ihracı yapmasına olanak sağlayan kanun maddesinin hazırlık çalışmaları
kapsamında yer almıştır. Ayrıca, söz konusu kanun maddesine bağlı olarak uluslararası sermaye piyasalarında
gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarında çalışmıştır.
2006 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Miray Adanur, 2011 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesinde İktisat alanında yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisansta 2008 küresel finansal kriz döneminde CDS,
Eurobond ve hisse senedi piyasaları arasında oluşan fiyat ve oynaklık yayılma etkileri üzerine araştırma yapmıştır.
Mustafa Dereci
Mustafa Dereci, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda, Ürün Geliştirme Grup Müdürü olarak görev yapmaktadır. 22 yıldır
Katılım Bankacılığı sektöründe çalışmakta olan Dereci, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden
mezun oldu. İleriki yıllarda Fatih Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Faizsiz finans ve faizsiz bankacılık alanında
teorik ve pratik çalışmaları bulunan Mustafa Dereci, Faizsiz Bankacılık, İslam Ekonomisi ve İktisadı, Faizsiz Bankacılık
Pratiği ve Ürünleri gibi konularda çok sayıda panel konferans ve eğitim programına panelist, konuşmacı ve eğitimci olarak
katılmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Orhan Erdem
Orhan Erdem, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
olarak da görev yapan Erdem, Finans ve Ekonomi Yüksek Lisans Programları’nın direktörüdür. Daha önce Borsa İstanbul
Araştırma Bölümü’nde müdür ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Erdem, burada on beş kişilik bir ekiple
yatırımcı psikolojisi üzerine araştırmalar yaptı. Borsa İstanbul’dan önce yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak istatistik, finansal ekonometri ve gayrimenkul finansmanı dersleri verdi. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Ö.
Bölümü’nden mezun olan Orhan Erdem, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi
ve 2008 yılında da Universitat Autonoma de Barcelona’dan Ekonomi Doktorası aldı. Doktora tezi “Gelişmekte olan
ülkelerde mortgage piyasalarının geliştirilmesi” üzerinedir. Akademik çalışmalarını genel olarak yatırımcı psikolojisi,
mortgage piyasalarının geliştirilmesi, gayrimenkul enstrümanlarının değerlemesi, kredi riski ve İslami finans üzerine
yapmaktadır.
Erdem Hurşit
Erdem Hurşit, Türkiye Finans Katılım Bankası, Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Servisi Yöneticisidir.2004 yılında
eğitmen olarak başladığı bankacılık kariyerinde, Çağrı Merkezi, Plastik Kartlar ve Bireysel Bankacılık Ürünleri (ürünlerin
karlılık hesaplamaları ve satış yöntemleri) eğitimleri verdi. 2007 yılı ile birlikte Türkiye Finans Katılım Bankasında
sırayla Ürün Geliştirme Yetkilisi, Bireysel Bankacılık Ürün Koordinatörü ve Segment Stratejileri Yöneticiliği görevlerinde
bulundu. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Erdem
Hurşit,2011 yılında Fatih Üniversitesi İşletme Bölümünden Yüksek Lisans derecesi aldı. Hali hazırda Danışma Kurulları ve
Katılım Bankacılığı ile ilgili eğitimlerine ve çalışmalarına devam etmektedir.
Zamir Iqbal
Zamir Iqbal is a lead specialist at Finance and Markets (F&M) Global Practice of the World Bank. He heads the World
Bank Global Center for Islamic Finance Development in İstanbul. He has more than 20 Years of experience in risk
management, capital markets, and asset management at the World Bank Treasury. Islamic finance is his research focus,
and he has coauthored several books on Islamic finance topics such as banking risk, financial stability, and risk sharing.
His most recent coedited book, Economic Development and Islamic Finance, was published by the World Bank in 2013.
He earned his PhD in International Finance from the George Washington University and serves on the professional
faculty at the Carey Business School of Johns Hopkins University.
Necmettin Kızılkaya
Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku alanında yüksek
lisans derecesi ve 2011 yılında Selçuk Üniversitesi’nden İslam Hukuku doktorası aldı. Columbia ve Princeton
üniversitelerinde doktora ve doktora sonrası araştırmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde verdiği
derslerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı’nda da dersler vermektedir. Akademik
çalışmaları İslam Hukuku ve İslam Ekonomisi üzerinde yoğunlaşan Kızılkaya’nın bu alanlarda yayımlanmış çeşitli kitap ve
makale çalışmaları bulunmaktadır.
Bilal Yazaroğlu
İş hayatına Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma ve Kurumsal Finansman Departmanı’nda şirket değerlemeleri,
piyasa ve ekonomi araştırmaları üzerine çalışmalar yaparak başlayan Bilal Yazaroğlu, daha sonra Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın Piyasalar Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 2010 yılında çalışmaya başladığı Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde halen uzman olarak şirketlerin halka arz, sermaye artırımları, birleşme ve bölünme
işlemleri ile kira sertifikaları ve diğer sermaye piyasası aracı ihraçları gibi başvurularının incelenmesinde ve İslami Finans,
İstanbul Finans Merkezi, Halka Arz Performansları ve Kurumsal Yönetim alanındaki çalışma gruplarında görev almaktadır.
2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Bilal Yazaroğlu ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde İşletme Doktorası
konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Mehmet Sıddık Yurtçiçek
Mehmet Sıddık YURTÇİÇEK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Bankacılık Başuzmanı olarak Görev
Yapmaktadır. On yılı aşkın bir süredir çalıştığı BDDK'da 2013-2015 yıllarında Hukuk İşleri Daire Başkanlığı görevini
yürütmüştür. Sayın YURTÇİÇEK BDDK çalışması boyunca başta Basel II.5, Basel III ve FSB prensiplerine uyum olmak üzere
gerek klasik bankacılık ve gerekse İslami bankacılık konularında birçok görev üstlenmiş olup, halen IFSB teknik komite
üyesi olarak BDDK'yı temsil etmektedir.
IMF, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile ortak çalışmalar yapan Sayın YURTÇİÇEK'in "Hukuki Açıdan Elektronik
Para" konulu basılı bir kitabı, Türkiye Adalet Akademisi dergisinde yayınlanmış makalesi ve bankacılık ve ödeme hizmetleri
alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası sunumu bulunmaktadır.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Sayın YURTÇİÇEK'in Marmara Üniversitesi Avrupa
Birliği Enstitüsü AB Hukuku alanında ve Londra Queen Mary Üniversitesi Bankacılık ve Finans Hukuku alanında iki yüksek
lisans derecesi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında Doktora derecesi bulunmaktadır.

Benzer belgeler