Devamı

Yorumlar

Transkript

Devamı
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 1 / 1
Resmî Gazete
19 Mart 2013 SALI
Sayı : 28592
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ
ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
DENETİMİ: 2013/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/26)
MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi:2013/5)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma
belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince sunulmuş olan ürünlerin ithalinde ek-2’de
yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
listesindeki “2519.90.10.00.11” ile “8481.80.99.00.19” GTİP’li ürünler için ithalat denetimine ilişkin hükümler
uygulanmaz.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki “28.09” satırı kaldırılmış ve aynı listeye “25.08”, “28.01” ile
“83.09” satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.
“
2519.90.10.00.11
Saf magnezyum oksit
”
“
2809.10.00.00.00
Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20.00.00.11
Hipofosforik asit (H4 P2O6)
2809.20.00.00.12
2809.20.00.00.14
2809.20.00.00.15
Meta fosforik asitler
Piro fosforik asitler
Polifosforik asitler
2809.20.00.00.16
2809.20.00.00.17
Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde kullanılanlar
Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)
”
“
8481.80.99.00.19
Diğerleri
”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2012
28513 (2. Mükerrer)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130319-36.htm
19.03.2013

Benzer belgeler

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/26) (19.03.2013 T. 28592 R.G.) MADDE 1 – 30/12/2012 ...

Detaylı

Bülten - KPMG Vergi

Bülten - KPMG Vergi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ne eklemeler yapılmıştır. Tebliğ kapsamında eklenen maddeleri aşağıda bulabilirsiniz;

Detaylı

Turkey - Lonely Planet

Turkey - Lonely Planet When to Go İstanbul °C/°F Temp

Detaylı

Tüm formüller Bileşiklerin adını ya da formülünü yazınız. Saf

Tüm formüller Bileşiklerin adını ya da formülünü yazınız. Saf Tüm formüller Bileşiklerin adını ya da formülünü yazınız. Saf maddenin tipini moleküler ise (M), iyonik ise (İ), asit ise (A) element ise (E) şeklinde yazınız. Tip

Detaylı

sembol ve formül bilgisi

sembol ve formül bilgisi Aşağıdaki iyon çiftleri arasında oluşacak bileşiğin formülünü yazıp adlandırınız.

Detaylı