yüksek gerđlđm hattı yaklaşım uyarı sđstemlerđ

Yorumlar

Transkript

yüksek gerđlđm hattı yaklaşım uyarı sđstemlerđ
YÜKSEK GERĐLĐM HATTI
YAKLAŞIM UYARI
SĐSTEMLERĐ
TANITIM
Enerji nakil hatları, boom veya uzantılarla yüksekte çalışan araçlar ve bu araçların personelleri için her zaman
tehlike teşkil etmişlerdir. Enerji nakil hatlarına temas sonucu oluşan kazalar tüm elektriksel kazaların %5’ ini teşkil
etmesine rağmen ölümlerin %45’i bu kazalar sonucu meydana gelmiştir. Bu kazaların çoğu, “SIGALARM” gibi
yüksek gerilim hattı yaklaşım uyarı sistemleri kullanılarak önlenebilirdi. Aslına bakılırsa, son 25 yılda
SIGALARM ünitesini düzgün bir şekilde kullanan hiçbir aracın tek bir kazasına rastlanmamıştır.
SIGALARM, her türlü alternatif akım kablolarının oluşturduğu elektriksel alanı algılamak için kullanılan, patentli
ve güvenilir elektronik emniyet sistemleridir. Sistem, boom veya makine uzantısı içinden akım geçen yüksek
gerilim hattına yaklaştığında görsel ve akustik alarm vererek operatörü ve yerdeki personeli uyarır.
Çıplak, yalıtılmamış yüksek gerilim nakil ve dağıtım hatları yıllardır, vinç ve bu hatlara temas eden başka araç
kullanıcılarına zarar vermiştir. Bazen gerilim hatları operatör ve diğer çalışanlar tarafından fark edilmez, çünkü:
• Tüm dikkat diğer aktivitelere yöneltilmiştir. (temas anında işletme personeli yüke bakmakla meşguldürler)
• Gerilim hatları personelin üstünde ve normal görüş alanlarının dışındadır. (Đnsanlar genellikle yatay veya yer
doğrultusunda bakarlar, yukarı bakmazlar.
• Havaya kaldırılmış boom’ ların halatları ile gerilim hatları arasındaki mesafe tayin edilirken göz yanılmasından
dolayı hata yapılabilir. (Güneşli bir günde yerden veya operatör kabininden bakan gözlemci için halat veya
boom ile enerji hattı arasındaki mesafeyi tayin etmek çok zordur.)
• Bazen enerji hatları gizlenmiş olur. (Gözlemci fondaki ağaçlar veya binalar yüzünden gerilim hatlarını
göremeyebilir.)
Hemen hemen bütün elektrik çarpmaları, istemeyerek enerji hatlarına temas etmenin bir sonucudur. Bu istenmeyen
olaylar çarpıcı olarak SIGALARM uyarı sistemleri kullanılarak azaltılabilir. SIGALARM sistemi çalışma anında
size emniyet ve yardım sağlayacak bir “elektronik göz” olarak nitelendirilebilir.
ÇALIŞMA PRENSĐBĐ
SIGALARM Yüksek Gerilim Hattı Uyarı sistemler, iki farklı şekilde çalışır:
1. Erken uyarı sistemi gibi. Sistem motorun çalışması ile (kontaktan enerjili) veya panel üzerindeki düğme ile ne
zaman açılırsa açılsın otomatik olarak en hassas ayar konumuna gelecektir. Bu ayar ile 110 V kadar küçük
alternatif akımın oluşturduğu elektriksel alanı bile algılayan sistem operatörü ve yakınındaki çalışanları yüksek
gerilim hatlarına karşı uyarır. Operatör her işe başlayışında SIGALARM ünitesini erken uyarı vermesi için doğru
şekilde ayarlamalıdır.
2. Yaklaşım uyarı sistemi gibi. Operatör çalışma alanındaki yüksek gerilim hattına karşı uyarıldığında uzak
durmayı seçebilir. Eğer yapılan iş enerji hattına yakın çalışılmayı gerektiriyorsa, SIGALARM ünitesi makinenin
boom kısmının enerji hattına ayarlanan mesafe kadar yaklaşmasına izin verir, bu mesafe geçildiğinde ise sistem
operatörü uyarır. Lütfen enerji hatlarına 7,5 m mesafeden daha fazla yaklaşmayın.
SIGALARM ünitesinin makinenin boom kısmınca uzanan anten bölümü, enerjilenmiş nakil hatlarından gelen
sinyali (elektriksel alan) kesintisiz olarak algılar. Sinyal değerleri ana kontrol ünitesi sayesinde yükseltilir. Kaba
ve ince ayar sayesinde operatör, enerji hatlarına ayarladığı mesafeden daha fazla yaklaştığında, görsel ve akustik
ikazlar ile uyarılır.
Görsel ve akustik ikazların yineleme oranları enerji hattına yaklaştıkça daha da artar. SIGALARM makinenin
boom kısmını tehlike bölgesi dışına çıkana kadar alarm vermeye devam eder.
UYGULAMA ALANLARI
SIGALARM ünitesi birçok uygulama alanında kabul görmüştür. Aşağıda SIGALARM ünitelerinin en yaygın
kullanım alanları verilmiştir. Eğer SIGALARM sistemlerini değişik uygulamalar için kullanmak istiyorsanız lütfen
en yakın distribütörümüz ile görüşünüz.
Đnşaat Sektörü
: Vinçler, ekskavatörler, beton pompaları ve damperli kamyonlar gibi ağır iş makineleri.
Kamu hizmeti
: Havai kuleler ve platformlar.
Đtfaiye Departmanları: Havai kuleler, platformlar ve kurtarma merdivenleri.
Tren Yolları
: Lokomotifli vinçler ve kurtarıcılar.
Reklam panoları
: Teleskopik kollar ve boom’lar.
Diğer
: Tarım araçları, portatif sondaj teçhizatı vb…
Teleskopik anten direkli televizyon yayın araçları
Enerji hatlarına temas edebilecek her araca uygulanabilir.
ÖNEMLĐ ÖZELLĐKLERĐ
SIGALARM üniteleri, sizin ve çalışma arkadaşlarınızın hayatlarını korumaya başladığı anda doğru seçim
yaptığınızı anlarsınız. SIGALARM ünitesinin kullanımını kolaylaştıran bu özellikler sayesinde en az eğitim ile
maksimum güvenlik sağlarsınız.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistem aktif hale geçtiğinde maksimum hassas konuma gelecektir.
Sistem direk olarak kontaktan çalıştırılabildiği gibi panelden de çalıştırılabilir.
Bütün bom uzunluğu (En yüksekten yere kadar) koruma altındadır. Tehlike bölgesine giren herhangi boom
kısmı alarmı çalıştırmaya yetecektir.
Komple sistem testi fonksiyonu alarm algılama devresini, anteni, ikaz düdüğü ve lambasını test eder ve çalışıp
çalışmadığını onaylar. Operatör sistemi istediği yerde ve zamanda test edebilir.
Harici arayüz sayesinde yanlış ikaz olmaz.
Yıldırım uyarısı verir, bu sayede operatör yıldırım tehlikesi geçene kadar çalışmaya ara verir.
Tehlike bölgesinin basitçe ayarlanması. Operatörün enerji hattındaki gerilimi bilmesine gerek yoktur. Sistem
enerji hatlarında gerilim olup olmadığını onaylamak için kullanılabilir.
Kolay kurulum.
REFERANSLAR
ĐTFAĐYELER
Sacramento Şehri, California Đtfaiye Departmanı
Cocoa Şehri, Florida Đtfaiye Departmanı
Oshawa Şehri, Đtfaiye Departmanı (Canada)
Sterling Heights Şehri, Michigan Đtfaiye Departmanı
TV YAYIN ARAÇLARI
New York Times
BAF Communucations, Corp.
VĐNÇ KULLANICILARI
Moore Brothers Company, Inc.
Fred Weber
Dade Country, Florida (sağlık müdürlüğü)
McLean Contracting, Co.
Martin G. Imbach, Inc.
BETON SEKTÖRÜ
BCP Concrete Pumping, Inc.
Pioneer Concrete Pumping, Inc.
REKARMA MAKĐNE SAN ve TĐC. A.Ş.
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Sitesi, B23 Parsel, 34959 Tuzla– ĐSTANBUL
Tel: +90 (216) 593 09 42 Fax: +90 (216) 593 09 45-46 www.rekarma.com / [email protected]

Benzer belgeler