Kardiyak Monitörizasyon - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri

Yorumlar

Transkript

Kardiyak Monitörizasyon - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri
Kardiyak
Monitörizasyon
AMAÇ
• Hastanın kliniğindeki değişikliklerin yakından izlenmesi,
• Gelişen ya da gelişebilecek olumsuzluklardan anında haberdar olunması,
• Tedaviye yön verilmesi,
• Tedavi yanıtının gözlemlenmesidir.
TEMEL İLKELER
• Monitörizasyon, vücut içine yapılan cerrahi bir girişimle (invaziv) ya da
sadece vücut yüzeyine temasla (non-invaziv) uygulanabilir.
• Kardiyak monitörizasyon, EKG ve kan basıncı monitörizasyonu şeklinde
yapılabilir.
• Kardiyak monitörizasyon ile kalbin elektriksel aktivitesi, kalp hızı, kalp
ritmi ve kan basıncı takip edilebilir.
• Kardiyak monitörizasyonda elektrokardiyografi (EKG) izleme cihazları
ya da defibrilatörler kullanılır.
Tanımlar
Kardiyak Monitörizasyon: Hastanın kardiyolojik sisteme ait önemli değişkenlerinin periyodik bir şekilde sürekli olarak ölçülmesi ve izlenmesi işlemidir.
Dikkat Edilecek Noktalar
• Monitörün kalibrasyonu uygun şekilde yapılmalı ve kaydı tutulmalıdır.
545
Hemşirelik Bakım Standartları
• Monitör kablolarında elektrik akımı bulunduğundan kablo üzerinde
açıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Kayıtta parazite neden olabilecek faktörler engellenmelidir:
a. Hastanın cildi kuru olmalıdır. Tüy varsa uygun şekilde tıraş edilmelidir.
b. Elektrottaki jel yetersiz ise jel eklenmelidir.
c. Hastanın üzerinde cep telefonu ya da metal herhangi bir eşya bulunmamalıdır.
• Kardiyak arrest ritmlerinde en az iki derivasyon özellikle DII derivasyonu değerlendirilmelidir. Akut miyokard infarktüsü ve travmalarda 12
derivasyon izlenmelidir.
• Elektrotların uygulandığı cilt bölgesi kontrol edilmeli, her 24 saatte bir
elektrotların yerleri değiştirilmelidir.
• Doğru kan basıncı ölçümü için:
a. Manşon genişliği, ekstremite çapından % 20 daha fazla olmalıdır.
b. Manşon kalibrasyonu düzenli yapılmalıdır.
c. Manşonun çok sıkı ya da gevşek sarılması yanlış ölçümlere neden olacağından sıkmamasına/ gevşek olmamasına dikkat edilmelidir.
İŞLEM BASAMAKLARI
Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1’de yer verilmiştir.
1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.
2. Hasta/ ailesine bilgi verilir.
3. Hastaya uygun ve rahat edebileceği pozisyon verilir.
4. Monitör kullanıma hazır hale getirilir. Kabloların bütünlüğü kontrol edilir ve bağlantıları sağlanır.
5. Genellikle 3 elektrot kullanılarak monitörizasyon uygulanır.
6. Elektrotlar göğüs duvarına uygun bölgelere jel uygulanarak yerleştirilir.
Eğer bölge kıllı ise mümkünse tıraş edilir.
7. 3 elektrot kullanılarak yapılan monitörizasyon için;
• Kırmızı renkli kablonun bağlanacağı elektrot (negatif elektrot) sternumun sağında 1. interkostal aralığa,
• Sarı renkli kablonun bağlanacağı elektrot (pozitif elektrot) sternumun solunda 1. interkostal aralığa,
• Yeşil renkli kablonun bağlanacağı elektrot (topraklama elektrot) sternumun solunda 4. interkostal aralığa yerleştirilir (Bkz. Şekil 1).
546
Kardiyak Monitörizasyon
Şekil 1. Monitörizasyon Elektrot Yerleşim Bölgeleri-3 Elektrot
Kaynak: Wilkinson MJ, Treas LS. (2012). Pocket Skills Nursing, What You Need to Know Now. FA
Davis Company, Philedelphia, p. 270.
8. 4 ya da 5 elektrot kullanılarak yapılan monitörizasyon için;
a. Kırmızı renkli kablonun bağlanacağı elektrot sternumun sağında 1.
interkostal aralığa,
b. Sarı renkli kablonun bağlanacağı elektrot sternumun solunda 1. interkostal aralığa,
c. Yeşil renkli kablonun bağlanacağı elektrot sol taraf kostanın altında
karın duvarına,
d. Siyah renkli kablonun bağlanacağı elektrot ise sağ taraf kostanın altına karın duvarına,
e. 5. elektrot kullanılacaksa istenen göğüs derivasyonu noktasına yerleştirilir ( Bkz. Resim 1).
Resim 1. Monitörizasyon Elektrot Yerleşim Bölgeleri- 4 ve 5 Elektrot
Kaynak: Defibrilasyon ve Monitörizasyon (2011). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri,
Ankara.
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Defibrilasyon%20Ve%20
Monitorizasyon.pdf. (Erişim Tarihi: 23.05.2013)
547
Hemşirelik Bakım Standartları
9. İstenen derivasyon “lead” düğmesi ile seçilir. Manşon üst kola kan basıncı ölçüm standardına uygun olacak şekilde yerleştirilir.
10. Uygulama başlangıcında kayıt butonuna basılarak örnek bir ritim kaydı
alınır.
11. Hastanın tanı kriterlerine göre monitörde alarm limitleri belirlenir ve
ayarlanır.
12. Monitörizasyon işlemi sonlandırılacağı zaman elektrotlar yavaşça çıkarılır ve monitör kapatılır.
13. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.
14. Yapılan tüm izlemler ve gözlemler kaydedilir.
Kaynaklar
1. Danış B, Nurülke B, Dindar B. ve ark. (2008). Hemşirelik Bakımında Kalite. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2. Baskı, İzmir, s. 112- 113.
2. Defibrilasyon ve Monitörizasyon. (2011). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, Ankara. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/
Defibrilasyon%20 ve %20Monitorizasyon.pdf . (Erişim Tarihi: 23.05.2013)
3. Wilkinson JM. Treas LS. (2012). Pocket Skills, Nursing What You Need to Know Now.
F.A.Davis Company, Philadelphia, p. 269- 271.
4. http://www.dcyogunbakim.org.tr/ppt/YBUU.pdf. (Erişim Tarihi: 23.05.2013).
Hazırlayan
Uzm. Hem. Seçil BEYECE İNCAZLI (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.)
Danışman
Doç. Dr. Yasemin TOKEM (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.)
548

Benzer belgeler