CV - Valide Malhatun Anaokulu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

CV - Valide Malhatun Anaokulu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Burcu MUTLU
TC Kimlik No
Akademik Unvanı
Bilim Uzmanı
Doğum Tarihi
04.02.1982
Tel
02222393750/5361
e-mail
[email protected]
[email protected]
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Y. Lisans
Bölüm/Program
Üniversite
Ev Ekonomisi
Ankara Üniversitesi
(Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı)
Fen Bilimleri Enstitüsü
Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
Ankara Üniversitesi
Lisans
Yıl
2006
2004
Yüksek Lisans Tez Konusu
Aileye yönelik danışmanlık hizmetleri
Lisans Bitirme Projesi
Fen ve doğa etkinliklerinin anaokulu öğretmenleri tarafından uygulanabilirliği
GÖREVLER
Görev Unvanı
Görev Yeri
Çocuk Gelişimci
Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 2
Çocuk Gelişimci
(Müdür)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Valide Malhatun Uygulama ve Araştırma
Anaokulu
Yıl
2005- 2014
2014- Halen devam
ediyor
1
Görevler
Proje Konuları ve Görev Yeri
Yıl
Ankara Üniversitesi Proje Çalışması (7 Hafta)
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O.
(Aile Katılım Çalışmaları)
Bilim Uzmanı
•
Çocuklarda Cinsel Gelişim
•
Çocuklarda Bilişsel Gelişim
•
Çocuklarda Dil Gelişimi
•
Çocuklarda Psiko-motor Gelişim
•
Çocuklarda Sosyal Gelişim
•
Çocuklarda Cinsel Gelişim
•
Çocuklarda Öz-bakım Becerileri
2007-2008
LİSANS ÇALIŞMALARI
2010-2011 Güz Dönemi-Bahar Dönemi: Okul Öncesi Dönemde Eğitim Uygulamaları I
Okul Öncesi Dönemde Eğitim Uygulamaları II
(4.sınıflar)
2012-2013 Güz Dönemi: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları (3. sınıflar)
2013-2014 Bahar Dönemi: Montessori Eğitimi Uygulamaları (3. sınıflar)
YAYINLAR
1. Akı, E., Aral, N., Ayhan, A. ve B. Mutlu, (2008). Altı Yaş Grubundaki Çocukların
Kavram Gelişimleri İle Görsel Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk
Hakları Edebiyatı II. Uluslar arası Çocuk Edebiyatı Kongresi. 13-15 Kasım 2008. Bakü.
2. Aral, N., Kayabaşı, N., Bıçakçı, M., Aydın, A., Mutlu, B., (2012). Study of Effect of
Ebru Training On The Developmental Areas of Children Aged Under Five. Procedia Social and Behavioral Sciences 51 ( 2012 ) 296 – 300.
3. Mutlu, B., Ergişi, A., Bütün Ayhan, A., Aral, N. Okul Öncesi Dönemde Montessori
Eğitimi. Montessorı Educatıon In Pre-School Perıod. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi.
1(3). 113-128. 2012
BASIM AŞAMASINDA OLAN MAKALELER
1. Bütün Ayhan, A., Aral, N., Ergişi, A., Mutlu, B. Çocuklara Kavram Öğretiminde
Alternatif Bir Yol: Bilgisayar Destekli Öğretim.
2
SERTİFİKA VE KATILIM BELGELERİ
1. Montessori Yaklaşımına Ait Eğitim Sertifikası (2008), Emel Wilbrant Çakıroğlu. (Binbir
Çiçek Vakfı Projesi)
2. II. Ulusal Erken Çocukluk Eğitim Konferansı (2006), Işıkkent Eğitim Kampüsü.
3. Türkiye 12. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. “Erken Çocukluk
Eğitiminde Drama” (2010), Ankara Üniversitesi ve Oluşum Drama Enstitüsü.
4. Türk Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi (2008). Kafkas Üniversitesi.
Bakü.
5. Özgür eller atölyesi (2013). Otel İç kale.
6. Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yöntem Paneli (2008). Gazi Üniversitesi ve Emel
Çakıroğlu Wilbrant.
7. Türkiye 15. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. “Dil ve Drama”
(2013), Oluşum Drama Enstitüsü.
8. “Montessori ve Eğitim Yaklaşımının Drama Yöntemi İle Tanıtılması isimli atölye
çalışması” (2013). Oluşum Drama Enstitüsü.
9. Okul Öncesi Eğitim Semineri. Yrd.Doç.Dr. Ercan MERTOĞLU. “Okul Öncesi Dönemde
Yeni Programa göre Müzikle Bütünleşik ve Sarmal Eğitim modeli”(2013). MEB Şura
Salonu.
10. Okul Öncesi Eğitim Semineri. Prof. Dr. Üstün DÖKMEN. “Öğrenmek, Öğretmek,
Yaşama ve Çalışma Sevinci Duymak” MEB Şura Salonu.
11. Okul Öncesi Eğitimde Uygulama Alanındaki Gelişmeler, Gereksinimler ve Modeller. I.
Üniversite Anaokulları Sempozyumu (2009), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
12. Denver gelişim testi katılım sertifikası. Türkiye Nöroloji Derneği. Ocak 2014.
13. Çocukta Özgüven Gelişimi, Çocukla İletişim, Kişilerarası Gelişim Semineri. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kasım 2014.
14. Aile Danışmanı sertifikası. Ademer Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Mayıs 2015.
***Aktif Oluşum Drama Enstitüsü. Drama Liderlik Programı 2012- halen devam ediyor.
3

Benzer belgeler