Kurgu Teknikleri I - Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Kurgu Teknikleri I - Sanat ve Tasarım Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
DERS BİLGİ FORMU
YARIYIL
DERSİN KODU
YARIYIL
5
141315004
TEORİK
2
DERSİN ADI
KURGU TEKNİKLERİ I
HAFTALIK DERS SAATİ
UYGULAMA
LAB.
2
0
Temel Eğitim
Sanat
2
SINAV TÜRÜ
DERSİN
KREDİSİ
3
AKTS
5
TÜRÜ
Zorunlu
DERSİN KATEGORİSİ (AKTS Kredi Dağılımı)
Tasarım
Görsel İletişim
2
1
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Sınav Türü
YARIYIL İÇİ
Ara Sınav 1
SINAVLAR
YARIYIL SONU SINAVI
MAZERET SINAVI
BÜTÜNLEME SINAVI
Güz
DİLİ
Türkçe
Sosyal Bilim
Sınav Ağırlığı (%)
Uygulama
40
Proje
60
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Kurgu kavramı ve estetiği, Kurgu Araçları, Masaüstü kurgu sistemleri,
masaüstü kurgu sistemlerinin çalışma prensipleri - manyetik bantlarla kurgu
sistemleriyle arasındaki farklılıklar, Final Cut Studio kurgu yazılımı, Adobe CS6
Premiere Pro, uygulamalar ve projeler
Görüntü ve ses için kurgu tekniklerinin ve uygulama programlarının
öğretilmesi ve uygulama yapılması
 Sanatın ve tasarımın görsel dilini, farklılıklarını, estetik duyarlılığı kavrama
ve tasarımlarına yansıtma.
 Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve
yöntemlerini kavrama.
 Görüntü ve seste kurgunun amacını tanımlayabilecektir.
 Bant kurguyu tanımlayabilecektir.
 Masaüstü kurgu yapılabilmesi için gerekli donanımlar ve bağlantıları
kullanabilecektir.
 Masaüstü kurgu sistemlerini kullanabilir.
Video ve Film Kurgusuna Giriş, Bülent Küçükerdoğan, İstanbul: Es Yayınları,
2008.
 Filmin Dili: Kurgu, Murat Toprak, İstanbul, Kalkedon Yayıncılık, 2012.
 Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu, Edward Dmytryk, İstanbul,
Doruk Yayınları, 2011
Bilgisayar
Ders Bilgi Formu
1/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
DERSİN HAFTALIK PLANI
İŞLENEN KONULAR
Kurgu nedir, kurgu kavramı ve estetiği
Kurguda temel kavramlar
Kurgu Araçları
Masaüstü kurgu sistemleri çalışma prensipleri
Adobe CS6 Premiere Pro masaüstü kurgu programının kullanım özellikleri
Adobe CS6 Premiere Pro masaüstü kurgu programının kullanım özellikleri
ARA SINAVLAR
ARA SINAVLAR
Final Cut Studio kurgu programlarının kullanım özellikleri
Final Cut Studio kurgu programlarının kullanım özellikleri
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
YARIYIL SONU SINAVI
KATKI DÜZEYİ
NO
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
1
Az
1
Görsel iletişim tasarımının ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini
kavrama ve diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği
2
Tasarım kültürünü, etiğini ve tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama yeteneği
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
8
Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma becerisi
x
9
Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele tasarım anlayışını
geliştirme becerisi
x
10
Doğanın ve çevrenin korunmasında ve eko-tasarım hakkında farkındalık
x
11
Tasarımın önemini kavratmak ve tasarım bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk
projeleri hazırlama becerisi
x
İmza
Öğr. Gör. Latif KOŞU
3
Çok
x
Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik duyarlılığı kavrama ve
tasarımlarına yansıtma becerisi
Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, bunu tasarımlarına
yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi
Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini
kavrama becerisi
Tasarım oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve
uygulama becerisi
Tasarım sürecini ve tasarım bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda güncelleyebilme becerisi
Dersi Veren Öğretim Üyesi
2
Orta
Tarih
26.03.2015
Ders Bilgi Formu
2/2

Benzer belgeler

İleri Fotoğraf Teknikleri - stf - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İleri Fotoğraf Teknikleri - stf - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, bunu tasarımlarına yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıkları...

Detaylı