bekomat® 21 bekomat® 21 pro

Yorumlar

Transkript

bekomat® 21 bekomat® 21 pro
Installations- und Betriebsanleitung
deutsch
Instructions for installation and operation
english
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
română
Kurulum ve Kullanma Kılavuzu
türkçe
BEKOMAT® 21
BEKOMAT® 21 PRO
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Kondensatableiter BEKOMAT entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des BEKOMAT diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam und befolgen Sie
unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise ist die einwandfreie
Funktion des BEKOMAT und damit eine zuverlässige Kondensatableitung sichergestellt.
Dear Customer,
Thank you for deciding in favour of the condensate drain BEKOMAT. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate
drain BEKOMAT - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and
conditions stated here are adhered to.
01-274
Stimaţi clienţi,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea purjorului de condens BEKOMAT. Înainte de montarea şi punerea în funcţiune
a aparatului, vă recomandăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de instalare şi utilizare şi să procedaţi în conformitate
cu acestea. Numai prin respectarea cu stricteţe a regulilor şi instrucţiunilor de mai jos se poate asigura o funcţionare perfectă a produsului BEKOMAT, condiţie esenţială pentru obţinerea unei purjări optime a condensului.
Sayın müşterimiz,
BEKOMAT kondensat pompasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen BEKOMAT cihazını monte etmeden
ve devreye almadan önce bu kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve verdiğimiz bilgilere riayet ediniz. Yalnızca belirtilen talimat ve bilgilere uyulması halinde BEKOMAT’ın kusursuz fonksiyonu ve bu
sayede güvenli bir kondensat atılması sağlanmış olur.
BEKOMAT 21, 21 PRO
1
Daten/Hinweise • Data/Notes
Date tehnice/Instrucţiuni • Veriler/Bilgiler
IP 65
min./max. Temperatur
min./max. temperature
Temperatura min/max
Min./maks. Sıcaklık
G½
Kondensatablauf (Schlauch)
Condensate discharge (hose)
Conductă de evacuare
condens (furtun)
Kondensat çıkışı (hortum)
G¼
ø 8 - 10 mm
4 m³/min
max. Kältetrocknerleistung (nur mit Vorabscheidung)
peak refrigeration dryer performance (only with preseparation)
Debit max. uscător prin refrigerare (numai cu preseparare)
maks. soğuk kurutucu gücü (yalnızca ön ayrıştırma ile)
8 m³/min
min./max. Betriebsdruck
operating pressure, min./max.
Presiunea de lucru
Min./maks. çalışma basıncı
Gewicht (leer)
weight (empty)
Greutate (proprie)
Ağırlık (boş)
Kondensat
condensate
Condens
Kondensat
Gehäuse
housing
Rezervor
Gövde
2
siehe Seite 20 / see page 20
Vezi pag. 20 / bakınız Sayfa 20
Kondensatzulauf
Condensate feed
Conductă de alimentare condens
Kondensat girişi
max. Kompressorleistung
peak compressor performance
Debit max. compresor
maks. kompresör gücü
max. Filterleistung (hinter Trockner)
peak filter performance (downstream of dryer)
Debit max. filtru (după uscător)
maks. filtreleme gücü (kurutucu arkasında)
+1/+60 °C
40 m³/min
0,8 ... 16 bar
0,7 kg
ölhaltig + ölfrei
oil-contaminated + oil-free
uleios + neuleios
yağlı + yağsız
Kunststoff, glasfaserverstärkt
plastic, glass fiber
material plastic, ranforsat cu fibre de sticlă
Plastik veya cam elyaf ile güçlendirilmiştir
BEKOMAT 21, 21 PRO
deutsch
english
Sicherheitshinweise
Safety rules
Bitte prüfen, ob die Anleitung auch dem BEKOMAT
Typ entspricht.
Please check if the manual
is the same as the type of
BEKOMAT.
1. Max. Betriebsdruck nicht
überschreiten (siehe Typenschild)!
1. Do not exceed max. operating pressure (see type
plate)!
ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand
durchführen!
NOTE: Maintenance work
must only be carried out when
the device is not under pressure!
2. Nur druckfestes Installationsmaterial verwenden!
Zulaufleitung (G½) fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer
Druckschlauch an druckfestes
Rohr. Verhindern Sie, dass
Personen oder Gegenstände
von Kondensat getroffen werden können.
3. Werden am Zulauf konische Verschraubungen verwendet, übermäßige Anzugskräfte vermeiden.
4. Bei Montage Schlüsselfläche am Zulauf (SW27) zum
Gegenhalten benutzen!
5. Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (VDE 0100)!
ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien
Zustand durchführen! Alle
elektrischen Arbeiten dürfen
nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Gerät nicht bei Frostgefahr betreiben.
7. BEKOMAT ist nur bei
anliegender Spannung funktionstüchtig.
8. Test-Taster nicht zur Dauerentwässerung nutzen!
9. BEKOMAT nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
10. Nur Original-Ersatzteile
verwenden! Andernfalls erlischt die Garantie.
2. Only use pressure-proof
installation material!
The feed line (½") must be
firmly fixed. Discharge line:
short pressure hose to pressure-proof pipe. Please ensure
that condensate cannot squirt
onto persons or objects.
3. If conical connectors are
used on the inlet side, avoid
excessive tightening of the
connectors.
4. For locking or holding in
position during installation,
use spanner area at inflow
point (spanner size 27)!
5. The electrical installation must be carried out in
compliance with the valid
regulations!
NOTE: Maintenance work is
only allowed when the device
is in a de-energized condition!
Electrical work must always
be performed by a qualified
electrician.
6. Do not operate the device
when there is a danger of
frost.
7. The BEKOMAT condensate drain will only function
when voltage is being applied
to the device.
8. Do not use the test button
for continuous draining.
9. Do not use the BEKOMAT device in hazardous
areas (with potentially explosive atmospheres).
10. Only employ original
spare parts, otherwise the
guarantee will no longer be
valid.
BEKOMAT 21, 21 PRO
română
Instrucţiuni privind măsurile
de siguranţă
Vă rugăm să verificaţi dacă
acest prospect corespunde
exact tipului de BEKOMAT
achiziţionat.
1. Nu depăşiţi presiunea maximă de lucru (vezi plăcuţa
de fabricaţie)!
ATENŢIE! Lucrările de întreţinere se vor executa numai
după scoaterea de sub presiune
2. Utilizaţi numai materiale
de instalare rezistente la
presiune!
Conducta de alimentare (½")
se va fixa cu ajutorul unei ţevi
rigide. Conducta de evacuare: furtun scurt, conectat la
o ţeavă, ambele rezistente la
presiune. Feriţi de condens
persoanele şi obiectele.
3. În cazul utilizării îmbinărilor filetate conice pe
conducta de alimentare, se
va evita strângerea excesivă
a acestora.
4. Pentru asamblare, conducta de alimentare se va
ţine contra cu ajutorul unei
chei fixe de 27 mm!
5. În cadrul lucrărilor la
instalaţia electrică se vor
respecta cu stricteţe toate
reglementările legale în vigoare (standardul german
VDE 0100)!
ATENŢIE! Lucrările de întreţinere se vor efectua numai
după scoaterea aparatului
de sub tensiune! Intervenţiile
la instalaţia electrică vor fi
executate numai de personal
calificat.
türkçe
Güvenlik uyarıları
Lütfen kılavuzun BEKOMAT
tipine ait olup olmadığını
kontrol ediniz.
1. Maks. çalışma basıncını
aşmayınız (bakınız Model
levhası)
DİKKAT! Bakım işlerini sadece
basınç yokken yapınız.
2. Yalnızca basınca dayanıklı kurulum malzemesi
kullanınız!
Giriş hattını (½“) sabit borularla
döşeyiniz. Çıkış hattı: Basınca
dayanıklı boruya kısa basınç
hortumu. Kişilerin veya nesnelerin kondensata maruz kalmasını
önleyiniz.
3. Girişte konik vidalı bağlantılar kullanılacaksa, aşırı
çekim kuvvetlerinin oluşmasını
önleyiniz.
4. Montaj sırasında anahtar
yüzeyi, (SW27) girişte karşı
tutuş veya kontralama için kullanınız!
5. Elektrik tesisatını yaparken geçerli tüm yönetmeliklere riayet ediniz (VDE 0100)!
DİKKAT! Bakım işlerini sadece
gerilim yokken yapınız. Elektrikle ilgili tüm işlemler yalnızca
yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır.
6. Donma tehlikesi halinde
termostatik ısıtıcı takınız
(Aksesuar).
7. BEKOMAT yalnızca elektrik
varsa çalışabilir.
6. Nu utilizaţi aparatul pe
timp de îngheţ.
8. Test butonunu sürekli su
tahliyesi için kullanmayınız.
7. Aparatul BEKOMAT fucţionează numai după ce a fost
pus sub tensiune.
9. BEKOMAT cihazını patlama tehlikesi bulunan sahalarda kullanmayınız.
8. Se interzice folosirea butonului de testare pentru golirea
permanentă a aparatului!
10. Yalnızca orijinal yedek
parça kullanınız. Aksi takdirde
garanti kaybedilir.
9. Se interzice utilizarea
aparatului BEKOMAT în
spaţii expuse pericolului de
explozie.
10. Nu folosiţi decât piese
de schimb originale! În caz
contrar se anulează dreptul
la garanţie.
3
Funktion • Function
Mod de funcţionare • Fonksiyon
deutsch
1
4
2
3
5
6
Bei dem BEKOMAT 21 zeigt eine LED
die einzelnen Betriebszustände durch
unterschiedliche Blinkfrequenz an.
BEKOMAT 21
1
2
3
4
BEKOMAT 21 PRO
2
3
4
<
><
><
4 min
><
1
Betriebsbereit
Spannung liegt an
2
Ableitvorgang
Ablaufleitung ist geöffnet
3
Störung /Alarm
4
Test der Ventilfunktion (manuelle
Entwässerung): Taster ca. 2 Sekunden betätigen
Zusätzlich bei BEKOMAT 21 PRO
Test der Alarmfunktion (s.u.): Taster mind.
1 Minute betätigen
Der BEKOMAT 21 PRO besitzt zusätzlich eine Alarmmodus - Funktion:
Schaltfolge des Ventils im Alarmmodus
Switching sequence of valve in alarm mode
Secvenţă de activare a ventilului în caz de alarmă
Alarm modunda valfın şalt sırası
3 min
Ist der Kondensatablauf gestört, öffnet das
Ventil taktweise (ca. alle 3 Sek.), um die
Störung selbsttätig zu beheben:
1
1 min
Das Kondensat strömt über die Zulaufleitung (1) in den BEKOMAT und sammelt
sich im Gehäuse (2). Ein kapazitiv arbeitender Sensor (3) erfasst permanent
den Füllstand und gibt ein Signal an die
elektronische Steuerung, sobald sich der
Behälter gefüllt hat. Das Vorsteuerventil
(4) wird betätigt und die Membrane (5)
öffnet zur Kondensatausschleusung die
Ablaufleitung (6).
Ist der BEKOMAT geleert, wird die
Ablaufleitung rechtzeitig wieder dicht
verschlossen, bevor unnötiger Druckluftverlust entstehen kann.
7,5 sec
> <
4 min
>
Ist die Störung nach 1 Minute nicht behoben, wird eine Störmeldung ausgelöst:
• Die Alarm-LED blinkt
• Das Alarmrelais schaltet um (das Signal ist potentialfrei abgreifbar)
• Das Ventil öffnet alle 4 Minuten für 7,5
Sekunden
Ist die Störung behoben, schaltet der
BEKOMAT 21PRO automatisch in den
Normalmodus zurück.
Mögliche Störungsursachen sind z.B.:
Alarmmeldung über potentialfreien Kontakt (nur BEKOMAT 21 PRO)
Alarm signal via potential-free contact (only BEKOMAT 21 PRO)
Semnal de alarmă emis pe un contact fără potenţial (numai la aparatul BEKOMAT 21 PRO)
Potansiyelsiz kontak aracılığıyla alarm mesajı (sadece BEKOMAT 21 PRO)
4
•
•
•
•
•
•
Fehler in der Installation
Unterschreiten des Minimaldruckes
zu hoher Kondensatanfall (Überlast)
verstopfte/gesperrte Ablaufleitung
extreme Schmutzpartikelmenge
eingefrorene Rohrleitungen
BEKOMAT 21, 21 PRO
english
română
türkçe
The condensate flows through the feed
line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive
sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is
filled. The pilot valve (4) is then activated
and the diaphragm (5) opens the outlet
line (6) for discharging the condensate.
When the BEKOMAT unit has been
emptied, the outlet line is closed again
quickly and tightly without wasting compressed air.
Condensul pătrunde în aparatul BEKOMAT prin conducta de alimentare (1) şi
se acumulează în rezervor (2). Nivelul de
umplere este supravegheat permanent
cu ajutorul unui senzor de capacitate
(3), care sesizează unitatea electronică
de comandă în momentul atingerii nivelului optim. Ventilul pilot (4) este activat
şi membrana (5) deschide conducta de
evacuare (6) pentru golirea condensului.
După golirea aparatului BEKOMAT, conducta de evacuare se închide etanş la
momentul oportun, evitându-se astfel o
pierdere inutilă de aer comprimat.
Kondensat giriş hattı (1) üzerinden BEKOMAT içine akar ve burada gövde (2) içinde
toplanır. kapasitif olarak çalışan bir sensör
(3) devamlı olarak dolum seviyesini ölçer
ve depo dolduğu anda elektronik kontrolöre bir sinyal iletir. Ön kumanda valfı (4)
tetiklenir ve diyaframlar (5) kondensat çıkışı için tahliye hattını (6) açar.
BEKOMAT boşaldığında, tahliye hattı gereksiz yere basınçlı hava kaybı oluşmasını
önlemek için zamanında yeniden kapatılır.
The operating states of the BEKOMAT 21
are indicated by one LED with different
flashing frequencies.
Aparatul BEKOMAT 21 este echipat cu
un LED, care indică tipurile individuale
de operare cu ajutorul unor semnale luminoase intermitente cu frecvenţe specifice.
BEKOMAT 21 cihazında mevcut bir
LED farklı yanıp-sönme frekansları aracılığıyla o anda hangi işletim konumun-da
bulunulduğunu göstermektedir.
1
Gata de funcţionare
Aparatul a fost pus sub tensiune.
1
Çalışmaya hazır
Elektrik mevcut
2
Procesul de evacuare
Conducta de evacuare este
deschisă.
2
Tahliye işlemi
Tahliye hattı açık
1
Ready for operation
Power on
2
Discharge procedure
Outlet line open
If the condensate discharge is not
functioning properly, the valve will keep
opening (about every 3 seconds) so as to
clear the fault automatically, if possible.
În cazul în care conducta de evacuare
prezintă defecţiuni, ventilul se deschide
ciclic (la cca. 3 secunde), pentru a autocorecta deficienţa:
3
Malfunction/Alarm
3
Defecţiune/Alarmă
4
Test of valve function and manual
drainage: briefly press button.
4
Testarea funcţionării ventilului (evacuare manuală): Acţionaţi butonul
de testare timp de cca. 2 secunde.
Additional feature of the BEKOMAT 21
PRO: press button for > 1 minute to test
the alarm function (s. below).
The BEKOMAT 21 PRO also has an
alarm-mode function:
If normal conditions have not been restored after 1 minute, a fault signal will
be triggered:
• Alarm LED flashes.
• Alarm signal switches over (can be
transmitted via potential-free contact).
• Valve opens every 4 minutes for a period
of 7.5 seconds.
Once the fault is cleared, the BEKOMAT
21 PRO will automatically switch back to
the normal mode of operation.
Malfunctioning could be caused by, e.g.:
• Mistakes during installation
• Dropping below the necessary minimum pressure
• Excessive condensate quantities (overloading)
• Blocked/shut off outlet line
• Extreme amount of dirt particles
• Frozen piping
BEKOMAT 21, 21 PRO
Aparatul BEKOMAT 21 PRO este echipat
suplimentar cu un dispozitiv de testare a
funcţiei de alarmă (vezi mai jos): Acţionaţi
butonul de testare timp de cel puţin 1 minut.
Kondensat tahliyesinde sorun varsa, sorunu kendiliğinden çözmek için valf taktlar halinde (yakl. her 3 saniyede bir) açılır:
3
Arıza / Alarm
4
Valf fonksiyonu testi (manuel su
tahliyesi): Butonu yakl. 2 saniye
basılı tutunuz
BEKOMAT 21 PRO cihazında ek olarak
Alarm fonksiyonu testi (bkz. aşağı): Butonu yakl. 1 dakika basılı tutunuz
Aparatul BEKOMAT 21 PRO dispune
suplimentar de o funcţie pentru cazuri
de alarmă:
În cazul în care defecţiunea nu dispare
după 1 minut, se semnalizează o stare
de defecţiune:
• LED-ul de alarmă semnalizează intermitent.
• Releul de alarmă efectuează o comutare (semnalul poate fi transmis printr-un
contact fără potenţial).
• Ventilul se deschide timp de 7,5 secunde
la intervale de 4 minute.
După eliminarea defecţiunii, aparatul
BEKOMAT 21 PRO revine automat la
starea normală.
BEKOMAT 21 PRO ek olarak bir
alarm modu fonksiyonuna sahiptir:
Eventuale cauze de defecţiune:
• erori la nivelul instalaţiei
• presiunea minimă nu a fost atinsă
• cantitate prea mare de condes (suprasarcină)
• conducta de evacuare este astupată/
opturată
• cantitatea de impurităţi este extremă
• conductele sunt îngheţate
•
•
•
•
•
•
1 dakika sonra arıza giderilemediği taktirde, bir alarm mesajı verilir:
• Alarm LED’i yanıp-söner
• Alarm rölesi şalt eder (sinyal potansiyelsiz kapatılabilir)
• Valf her 4 dakikada bir 7,5 saniye süreyle açar
Arıza giderildiğinde BEKOMAT 21 PRO
otomatik olarak normal moda geçer.
Muhtemel arıza kaynakları örn. şunlardır:
Kurulumda hata
Asgari basıncın altına düşülmesi
Çok yüksek kondensat girişi (aşırı yük)
Tahliye hattı tıkalı/bloke
Aşırı kir partikülü miktarı
Boru tesisatı donmuş
5
Installation • Installation
Instalare • Kurulum
deutsch
1. Zulaufrohr und Fitting mind. G½ !
2. Kein Filter oder Sieb im Zulauf!
3. Gefälle im Zulauf >1% !
4. Nur Kugelventile verwenden!
5. Betriebsdruck: min. 0,8 bar
max. 16 bar
6. Kurzer Druckschlauch!
7. Pro Meter Steigung in der Ablaufleitung erhöht sich der erforderliche
Mindestdruck um 0,1 bar! Ablaufleitung max. 5 m steigend!
8. Sammelleitung mind. G½ mit 1% Gefälle verlegen!
9. Ablaufleitung von oben in Sammelleitung führen.
falsch • wrong
incorect • yanlış
richtig • correct
corect • doğru
Beachte:
Druckdifferenzen!
Jede Kondensatanfallstelle muss separat
entwässert werden!
Beachte:
Entlüftung!
Bei nicht ausreichendem Gefälle im
Zulauf oder anderen Zulaufproblemen
muss eine Luftausgleichsleitung verlegt
werden!
Beachte:
Prallfläche!
Soll aus der Leitung direkt entwässert
werden, ist eine Umlenkung des Luftstromes sinnvoll!
6
BEKOMAT 21, 21 PRO
english
română
türkçe
1. Feed pipe and fitting at least ½"!
2. No filters in feed line
3. Slope in feed line > 1%!
4. Only use ball valves!
5. Operating pressure: min. 0.8 bar
max. 16 bar
6. Short pressure hose!
7. For each metre of rising slope in the
outlet line, the required minimum pressure will increase by 0.1 bar.
The rise of the outlet line must not
exceed 5 metres!
8. Lay collecting line (min. ½” ) with 1%
of slope.
9. Lead discharge pipe from the top into
collecting line.
1. Conductă de alimentare şi fiting min. ½"!
2. Fără filtru sau sită în conducta de
alimentare!
3. Panta descendentă a conductei de
alimentare > 1%!
4. Utilizaţi numai ventile cu bilă!
5. Presiune de lucru: min. 0,8 bar
max. 16 bar
6. Furtun scurt, rezistent la presiune!
7. Pentru fiecare metru de conductă de
evacuare cu pantă ascendentă se va
mări presiunea minimă cu 0,1 bar!
Lungimea conductei de evacuare: max.
5 m la panta ascendentă!
8. Conductă colectoare: min. ½" cu o
pantă descendentă de 1%!
9. Conducta de evacuare va fi introdusă
în conducta colectoare prin partea
superioară a acesteia.
1. Giriş borusu ve fitting asgari G½ !
2. Girişte filtre veya elek yok!
3. Girişteki eğim >%1 !
4. Yalnızca bilyeli valf kullanınız!
5. Çalışma basıncı: min. 0,8 bar
maks. 16 bar
6. Basınç hortumu kısa!
7. Tahliye hattında her metre başına eğim
olması halinde gerekli en az basınç değeri 0,1 bar oranında artar! Tahliye hattı maks. 5 m eğimle!
8. Toplama hattını en az G½ %1 eğimle
döşeyiniz!
9. Tahliye hattını üstten toplama hattına
aktarınız.
Note:
Important:
Unutmayınız:
Pressure differences!
Diferenţe de presiune!
Basınç farkları!
Each condensate source must be drained
Fiecare sursă de condens trebuie eva-
Her bir kondensat noktasının suyu ayrı
separately!
cuată separat.
ayrı tahliye edilmelidir!
Note:
Important:
Unutmayınız:
Venting!
Ventilaţie!
Havalandırma!
If the feed line cannot be laid with suf-
În cazul în care panta descendentă a
Girişte eğimin yetersiz olması veya başka
ficient slope or if there are other inflow
conductei de alimentare nu este suficientă
akış sorunları olması halinde hava denge-
problems, it will be necessary to install
sau apar alte dificultăţi de alimentare,
leme hattının döşenmesi gerekir!
a venting line!
se impune montarea unei conducte de
echilibrare atmosferică!
Note:
Important:
Unutmayınız:
Deflector area!
Zonă deflectoare!
Çarpma yüzeyi!
If drainage is to take place directly from a
În cazul în care evacuarea se efectuea-
Hattan su doğrudan tahliye edilecekse,
line, it is advisable to arrange the piping
ză direct din conductă, se recomandă o
hava akımının başka yöne sevk edilmesi
so that the air flow is diverted.
deflectare a curentului de aer!
anlamlı olur!
BEKOMAT 21, 21 PRO
7
Installation • Installation
Instalare • Kurulum
falsch • wrong
incorect • yanlış
deutsch
richtig • correct
corect • doğru
Beachte:
kontinuierliches Gefälle!
Wird ein Druckschlauch als Zulauf verwendet, Wassersack vermeiden!
Beachte:
kontinuierliches Gefälle!
Auch bei Verrohrung der Zulaufleitung,
Wassersack vermeiden.
Elektrische Installation • Electrical installation
Instalaţia electrică • Elektriksel kurulum
deutsch
BEKOMAT 21
Vor Elektroinstallation beachten:
• Zulässige Netzspannung auf Typenschild (1) ablesen und unbedingt
einhalten!
• Installationsarbeiten gemäß VDE
0100 ausführen.
• Klemmenbelegung beachten!
• Schrauben (3) lösen und Gehäusehaube (2) abnehmen
• Kabelverschraubung (7) lösen, Dichtstopfen (8) entfernen und 3-adriges
Kabel für Spannungsversorgung (4)
durchführen
• Kabel an Klemmenstecker (5) anschließen (Klemmenstecker ist abziehbar)
Klemmenbelegung
L = Außenleiter (schwarz)
N = Neutralleiter (blau)
PE = Schutzleiter (grüngelb)
• Klemmenstecker (5) auf Platine (6)
aufstecken.
• Kabel (4) straffen und Kabelverschraubung (7) festschrauben
• Gehäusehaube mit Schrauben (3)
befestigen
8
BEKOMAT 21, 21 PRO
english
română
türkçe
Note:
Important:
Unutmayınız:
Continuous slope
Pantă descendentă continuă!
Kesintisiz eğim!
It is important to avoid water pockets
Dacă alimentarea se face prin intermediul
Bir basınçlı hortum, giriş hattı olarak kulla-
when using a pressure hose as a feed
unui furtun rezistent la presiune, a se evita
nılacaksa su tulumu oluşmasını önleyiniz!
line!
formarea retenţiilor de lichid pe furtun!
Note:
Important:
Unutmayınız:
Continuous slope!
Pantă descendentă continuă!
Kesintisiz eğim!
Water pockets must also be avoided
Formarea retenţiilor de lichid trebuie
Giriş hattı borularla yapılsa dahi su tulu-
when laying a feed pipe.
evitată şi în cazul în care conducta de
mu oluşmasın önleyiniz.
alimentare este conectată prin intermediul
unei ţevi rigide.
english
română
türkçe
BEKOMAT 21
BEKOMAT 21
BEKOMAT 21
Note before wiring:
• Check type plate (1) for permissible
mains voltage and ensure conformity!
• Please ensure that the installation
is carried out according to the valid
regulations.
• Please assign terminals as indicated!
Înainte de efectuarea lucrărilor de instalaţie electrică:
• Verificaţi şi respectaţi cu stricteţe
tensiunea de alimentare admisă,
conform plăcuţei de fabricaţie (1)!
• Lucrările la instalaţia electrică se vor
efectua confom standardului german
VDE 0100.
• Respectaţi conectarea corectă a
bornelor!
Elektrik kurulumundan önce:
• İzin verilen şebeke voltajı için mutlaka model levhasına (1) riayet ediniz!
• Kurulum çalışmalarını VDE 0100’a
uygun olarak yapınız.
• Klemens sırasına riayet ediniz!
• Remove screws (3) and lift off housing
top (2)
• Unscrew cable fitting (7), remove blanking disk (8) and guide 3-core cable for
power supply (4) through cable fitting.
• Join cable to terminal connector (5)
(The terminal connector can be pulled
off.)
Terminal assignment
L = phase conductor (black)
N = neutral conductor (blue)
PE = protective conductor (green and
yellow)
• Plug terminal connector (5) to control
PCB (6)
• Pull cable (4) tight and screw down
cable fitting (7)
• Put back housing top and tighten screws
(3)
BEKOMAT 21, 21 PRO
• Desfaceţi şuruburile (3) şi scoateţi
capacul (2) carcasei.
• Desfaceţi piuliţa manşon (7) a cablului,
extrageţi dopul de etanşare (8) şi introduceţi cablul cu 3 fire pentru alimentarea
cu tensiune.
• Conectaţi cablul la suportul cu borne
(5) (suportul poate fi extras)
Conectarea corectă a bornelor
L = fază (negru)
N = neutru (albastru)
PE = legare la pamânt (verde/galben)
• Fixaţi suportul cu borne (5) în platină
(6).
• Întindeţi bine cablul (4) şi înşurubaţi fix
piuliţa manşon (7).
• Fixaţi capacul carcasei cu ajutorul
şuruburilor (3).
• Cıvataları (3) sökünüz ve gövde kapağını (2) çıkartınız
• Kablo cıvatasını (7) sökünüz, tapayı (8)
çıkartınız ve 3 telli elektrik kablosunu
(4) geçiriniz
• Kabloyu klemens fişine (5) takınız (Klemens fişi çıkartılabilir)
Klemens düzeni
L = Gelen hat (siyah)
N = Nötr hat (mavi)
PE = Toprak hattı (sarı-yeşil)
• Klemens fişini (5) platin üstüne (6) takınız.
• Kabloyu (4) geriniz ve kablo cıvatasını
(7) sıkınız
• Gövde kapağı cıvatalarını (3) sıkınız
9
Elektrische Installation • Electrical installation
Instalaţia electrică • Elektriksel kurulum
BEKOMAT 21 PRO
Vor Elektroinstallation beachten:
• Zulässige Netzspannung auf Typenschild (1) ablesen und unbedingt
einhalten!
• Installationsarbeiten gemäß VDE
0100 ausführen.
• Klemmenbelegung beachten!
• Schrauben (5) lösen und Gehäusehaubei (4) abnehmen (Kabel beachten)
• Versorgungsstecker (7) von Steuerplatine (8) abziehen.
• Platinenaufnahme (2) mit der Netzteilplatine in die Haube (4) einklappen.
Spannungsversorgung anschließen
• Überwurfmutter (6) lösen und Dichtstopfen (12) entfernen
• 3-adriges Kabel (9) für Spannungsversorgung durch Kabelverschraubung
führen und an Platinenklemme KL1
bzw. KL4 anschließen
• 5-adriges Kabel (10) für potentialfreien
Kontakt und für externen Test-Taster
durch Kabelverschraubung führen.
Klemmbelegung bei VAC-Geräten:
L = Außenleiter (schwarz), N=Neutralleiter (blau), PE=Schutzleiter (grüngelb)
Achtung: Zwischen Anschlussklemmen KL4.1-6 bzw. KL5.1-2 und Kondensatbereich besteht keine galvanische
Trennung.
(optional)
Bei 24 VDC-Betrieb darf nicht Masse auf +
(plus) 24 VDC gelegt werden, da geräteintern Minus auf Gehäusepotential liegt.
optional 2- oder 6-polig
optional with 2 or 6 contacts
opţional cu 2 sau 6 poli
optional 2- oder 6-polig
*) Beim Betreiben mehrerer BEKOMAT
21 an einer gemeinsamen 24 VDC-Quelle
empfehlen wir: Anschluss Betriebsspannung KL4.5 + KL4.6 besser an KL4.1 +
KL4.2 unter Beachtung der Polarität.
Potentialfreier Störmeldekontakt
KL2.3-2 N.C.–COM:
Kontakt geschlossen bei Störung oder
Spannungsausfall (Ruhestrom-Prinzip)
KL2.1-2 N.O.–COM:
Kontakt geschlossen bei Normalbetrieb
VDC - voltage
10
10
KL2
9 *)
3
2
1
normally open
1
normally closed
2
+24 +24 VDC
3
0V
4
0V
5
±24 +24 VDC (0V)
6
common
KL4
±24 0V (+24 VDC)
external test
IN1
2
0V
1
0V
1
normally open
2
common
earth/ground
PE
9
3
normally closed
neutral
N
2
phase
3
L
4
KL5
0T1 --
KL2
KL1
IN1 external test
VAC - voltages
Externer Test (optional)
KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V–IN1:
Kontakte verbunden
= Test aktiv = Ableiten
Kontakte offen = Test inaktiv
Montage
• Kabel (9+10) straffen und Kabelverschraubungen (6) festschrauben
• Platinenaufnahme (2) mit Netzteilplatine hochklappen (muss einrasten)
• Versorgungsstecker (7) auf Steuerplatine (8) aufstecken.
• Gehäusehaube (4) mit Platinenaufnahme (2) in Führungsnuten schieben
• Schrauben (5) anziehen.
10
BEKOMAT 21, 21 PRO
Note before wiring:
• The mains voltage must correspond
to the permissible voltage on the
type plate (1)!
• Please ensure that the installation
is carried out according to the valid
regulations.
• Please assign terminals as indicated!
• Remove screws (5) and lift off housing
top (4) paying attention to the cable.
• Unplug connector (7) from terminal on
control PCB (8).
• Fit board holder (2) with power supply
board into the housing top (4).
BEKOMAT 21 PRO
Înainte de efectuarea lucrărilor de instalaţie electrică:
• Verificaţi şi respectaţi cu stricteţe
tensiunea de alimentare admisă,
conform plăcuţei de fabricaţie (1)!
• Lucrările la instalaţia electrică se vor
efectua confom standardului german
VDE 0100.
• Respectaţi conectarea corectă a
bornelor!
• Desfaceţi şuruburile (5) şi scoateţi
capacul carcasei (4) (Atenţie la cablu).
• Extrageţi fişa de alimentare (7) din
platina de comandă (8).
• Culcaţi suportul (2) care susţine platina
de alimentare din reţea în capacul (4)
carcasei.
Connect power supply
• Unscrew union nut (6) and remove
blanking disk (12)
• Guide a 3-core cable (9) for power
supply through screwed cable fitting
and connect to board terminal KL1 or
KL4.
• Guide a 5-pole cable (10) for potentialfree contact and for external test button
through screwed cable fitting.
Conectarea alimentării cu tensiune
• Desfaceţi piuliţele manşon (6) şi extrageţi dopurile de etanşare (12).
• Introduceţi cablul cu 3 fire pentru alimentarea cu tensiune (9) prin piuliţa
maşon şi faceţi conectarea la bornele
KL 1, resp. KL4 ale platinei.
• Introduceţi cablul cu cinci fire (10), prevăzut pentru contactul fără potenţial şi pentru
butonul de testare, prin piuliţa manşon.
BEKOMAT 21 PRO
Terminal assignment in the case of
VAC devices: L = phase conductor
(black), N = neutral conductor (blue),
PE = protective earth conductor (green/
yellow)
Note: There is no metallic isolation
between terminals KL4.1-6 or KL 5.1-2
and the condensate area.
In the case of 24 VDC operation, do not
connect +24 VDC to frame because the
internal housing potential of the device
is negative.
*) When supplying several BEKOMAT
21 units simultaneosusly from a single
24 VDC source we recommend: connect
operating voltage preferably to KL4.1 +
KL4.2 instead of KL4.5 + KL4.6 while
observing the polarity.
Potential-free alarm contact
KL2.3-2 N.C.–COM:
Contact closed during malfunction or
power failure (fail-safe principle).
KL2.1-2 N.O.–COM:
Contact closed during normal operation.
External test (optional)
KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V–IN1:
Contacts connected
= test active = discharge
Contacts open = test inactive
Assembly
• Pull cables (9+10) tight and screw down
cable fittings (6)
• Move board holder (2) with power supply
board upwards (must click into place).
• Plug connector (7) to terminal on control
PCB (8).
• Slide housing top (4) with board holder
(2) into the guiding grooves.
• Tighten the screws (5).
BEKOMAT 21, 21 PRO
Conectarea corectă a bornelor la aparatele Vac: L = fază (negru), N = neutru
(albastru), PE = legare la pământ (verde/
galben).
Atenţie: Între bornele KL4.1-6, resp.
KL5.1-2 şi zona pentru condens nu
există o separare galvanică.
La aparatele cu alimentare 24 VDC, masa
nu se va conecta la + (plus) 24 VDC,
deoarece, prin specificul aparatului, polul
minus al acestuia este legat la potenţialul
carcasei.
*) În cazul utilizării simultane a mai multor
aparate BEKOMAT 21, alimentate de o
sursă 24 VDC comună, se recomandă
conectarea tensiunii de lucru la KL4.1 +
KL4.2 (în loc KL4.5 + KL4.6), ţinându-se
cont de polaritate.
Contact fără potenţial pentru alarmare
în caz de defecţiuni
KL2.3-2 N.C.-COM:
Contactul se închide în caz de defecţiuni
sau cădere de tensiune (principiul curentului de repaos).
KL2.1-2 N.O.–COM:
Contactul se închide în cazul unei funcţionări normale.
Testare externă (opţional)
KL5.1-2 ou KL4.2-4 0V–IN1 :
Contacte legate = Testarea este activă
= purjare, Contacte deschise = Testarea
este inactivă
Montare
• Întindeţi bine cablurile (9 + 10) şi înşurubaţi fix piuliţele manşon (6).
• Ridicaţi suportul (2) care susţine platina de
alimentare din reţea (până la anclanşare).
• Introduceţi fişa de alimentare (7) în
platina de comandă (8).
• Montaţi capacul carcasei (4) cu suportul
platinei (2) prin glisare în canelurile
prevăzute.
• Strângeţi şuruburile (5)
BEKOMAT 21 PRO
Elektrik kurulumundan önce:
• İzin verilen şebeke voltajı için mutlaka model levhasına (1) riayet ediniz!
• Kurulum çalışmalarını VDE 0100’a
uygun olarak yapınız.
• Klemens sırasına riayet ediniz!
• Cıvataları (5) sökünüz ve gövde kapağını (4) çıkartınız (kabloya dikkat ediniz)
• Besleme fişini (7) kumanda platinin-den
(8) çekiniz.
• Platin yuvasını (2) şebeke platiniyle birlikte kapak içine (4) yerleştiriniz.
Besleme bağlantısını yapınız
• Rakor somununu (6) gevşetiniz ve tapayı (12) çıkartınız
• Elektrik beslemesinin 3 telli kablo-sunu
(9) kablo cıvatasından geçiriniz ve platin klemensi KL1 veya KL4’e bağlayınız
• Potansiyelszi kontak ve harici test butonu için 5 telli kabloyu (10) kablo cıvatasından geçiriniz
VAC-Cihazlarında klemens düzeni:
L=Gelen hat (siyah), N=Nötr kablo (mavi),
PE=Toprak (sarı-yeşil)
Dikkat: KL4.1-6 veya KL5.1-2 bağlantı
klemensleri ve kondensat sahası arasında galvanizli bir ayrım yoktur.
24 VDC işletiminde şasi + (artı) 24 VDC
üzerine konmamalıdır, çünkü cihaz içinde
eksi gövde potansiyeli üzerinde bulunur.
*) Birden fazla BEKOMAT 21 cihazının
müşterek bir 24 VDC kaynağında kullanılması halinde tavsiyemiz: Çalışma voltajı bağlantısının KL4.5 + KL4.6 daha iyi
olan KL4.1 + KL4.2’ye kutuplara dikkat
edilerek yapılması.
Potansiyelsiz arıza bildirim kontağı
KL2.3-2 N.C.–COM:
Kontak arıza halinde veya elektrik kesildiğinde kapalı (durgun akım prensibi)
KL2.1-2 N.O.–COM:
Kontak normal işletimde kapalı
Harici test (opsiyonel)
KL5.1-2 veya KL4.2-4 0V–IN1:
Kontaklar bağlı = Test aktif = tahliye
Kontaklar açık = Test aktif değil
Montaj
• Kabloyu (9+10) geriniz ve kablo cıvatalarını (6) sıkınız
• Platin yuvasını (2) şebeke platini ile birlikte yukarı katlayınız (yerine oturmalı)
• Besleme fişini (7) kumanda platinine
(8) takınız.
• Gövde kapağını (4) platin yuvasıyla (2)
birlikte kanala itiniz
• Cıvataları (5) sıkınız.
11
Elektrische Daten • Electrical data
Caracteristici electrice • Elektriksel veriler
230/115/24/...
VAC
max. Leistungsaufnahme Max. power input
Consum max. de putere
maks. güç sarfiyatı
P < 2,0 VA
deutsch
24 VDC
P < 2,0 W
Netzspannung (siehe Typenschild)
Supply voltage (see type plate)
Uac = ... ±10% U0 = 24Vdc
Tensiune de alimentare(vezi plăcuţa de fabricaţie)
50 – 60 Hz
-10/+25%
Şebeke voltajı (bakınız model levhası)
empfohlener Kabelmanteldurchmesser
recommanded cable jacket diameter
Diametru manta cablu (recomandare)
tavsiye edilen kablo cidarı çapı
BEKOMAT 21PRO
Potentialfreier Kontakt
Über den potentialfreien Kontakt kann das
Alarmsignal weitergeleitet werden (z.B.
an einen Leitstand). Der Umschaltkontakt
kann z.B. im Fail-safe-Modus betrieben
werden:
Liegt Betriebsspannung an und arbeitet
der BEKOMAT störungsfrei ist das Alarmrelais angezogen. Der Arbeitskontakt
(N.O.– COM) ist geschlossen.
Liegt keine Betriebsspannung an oder
erfolgt eine Störmeldung fällt das Alarmrelais ab. Der Arbeitskontakt ist offen
3 x 0,75 mm² / 5 x 0,25 mm² (Alarm).
max. ø 10 mm
empfohlener Kabelquerschnitt und Absicherung
recommanded cable cross-section and fuse protection
Secţiune cablu şi protecţie (recomandare)
Kablo kesiti ve sigorta
0,5 A *)
Kontaktbelastung
Contact loading
Sarcină de contact
Kontak yükü
Externer Test-Taster (optional)
100 mA *) **) Damit kann ferngesteuert vorhandenes
< 250 VAC / < 1,0 A
> 5 VDC / > 10 mA
Kondensat gezielt abgeleitet werden.
Die normale Test-Taster-Funktion ist
hier zusätzlich aus dem BEKOMAT
herausgeführt. Wird der externe Kontakt
geschlossen, öffnet das Ventil.
*) mittelträge
**) min. Spannungsquellen Innenwiderstand Ri> 12 Ohm
Wartung • Maintenance • Întreţinere • Bakım
Vor jeder Wartung:
x
• BEKOMAT drucklos schalten!
• BEKOMAT spannungsfrei schalten!
Wartungs-Empfehlung :
x
x
x
x
x
x
• 2 Zylinderschrauben (1) lösen und
BEKOMAT abnehmen, der Winkeladapter verbleibt am System.
• Ablaufschlauch (2) entfernen
• 6 Zylinderschrauben (3) lösen (bis Kopf
bündig zur Außenkante ist), Membranaufnahme (4) abnehmen
• Verschleißteile ( x ) austauschen
• BEKOMAT ordnungsgemäß montieren
Zugehöriger Verschleißteilsatz: ( x )
BEKOMAT 21
BEKOMAT 21 PRO BEKOMAT 21
BEKOMAT 21 PRO
XE KA21 101
XE KA21 101
Funktionstest des BEKOMAT:
• Test-Taster ca. 2 Sekunden betätigen
- Ventil öffnet zur Kondensatableitung
BEKOMAT 21 PRO
Überprüfen der Störmeldung
• Kondensatzulauf absperren
• Test-Taster mind. 1 Minute betätigen:
- rote LED blinkt
- Alarmsignal schaltet durch
12
BEKOMAT 21, 21 PRO
english
română
türkçe
BEKOMAT 21PRO
BEKOMAT 21PRO
BEKOMAT 21 PRO
Potential-free contact
Contact fără potenţial
Prin intermediul contactului fără potenţial
se redirecţionează semnalul de alarmă
(de ex. la un post de comandă). Contactul de comutare poate fi utilizat de ex. în
sistem "fail-safe":
În cazul în care există tensiune de lucru
şi aparatul BEKOMAT funcţionează ireproşabil, releul de alarmă este atras. Contactul de lucru (N.O. - COM) este închis.
În cazul în care nu există tensiune de lucru
sau a fost emis un semnal de alarmă, releul de alarmă se deschide. Contactul de
lucru este de asemenea deschis (alarmă).
Potansiyel sizkontak
The alarm signal can be relayed via a
potential-free contact. The changeover
contact can be operated, e.g., in the failsafe mode.
When operating voltage is being applied
and the BEKOMAT device is functioning
correctly, the alarm relay is energized.
The contact element (N.O.– COM).
When there is no operating voltage or
in the case of a fault signal, the alarm
relay drops out. The contact element is
open (alarm).
Externernal Test button (optional)
Here, the normal test button function
has been extended for additional use
outside the BEKOMAT unit. This makes
it possible to discharge any condensate
in the unit by remote control, if required.
When the external contact closes, the
valve will open.
Buton extern de testare (opţional)
Prin intermediul acestui buton se poate
comanda intenţionat şi de la distanţă
evacuarea condensului. Acest buton de
testare reprezintă un supliment faţă de
funcţia normală de testare a aparatului
BEKOMAT. Închiderea contactului extern
determină deschiderea ventilului.
Potansiyelsiz kontak üzerinden alarm
sinyali iletilebilir (örn. Kumanda standına). Şalt kontağı örn. Fail-safe modunda çalıştırılabilir.
Şebeke voltajı varsa ve BEKOMAT arızasız bir şekilde çalışıyorsa alarm rölesi çekili demektir. Çalışma kontağı (N.O.–COM)
kapalıdır.
Şebeke voltajı yoksa ve bir arıza mesajı
üretiliyorsa alarm rölesi devreden çıkar.
Çalışma kontağı açık (Alarm).
Harici Test butono (opsiyonel)
Bu buton sayesinde mevcut kondensat uzaktan hedefli tahliye edilebilir.
Normal Test butonu fonksiyonu burada
BEKOMAT’dan ayrıca çıkartılmıştır. Harici kontak kapatıldığında, valf açılır.
*) time lag
**) min. internal resistance of voltage source Ri> 12 Ohm
*) temporizare medie
**) rezistenţa internă minimă a sursei de tensiune Ri > 12 Ohm
*) orta yoğunluk
**) min. Voltaj kaynağı iç direnci
Ri> 12 Ohm
Before maintenance work always ensure that the device is:
Înainte de efectuarea lucrărilor de
întreţinere:
• pressureless and
• de-energized.
• Scoateţi aparatul BEKOMAT de sub
presiune!
Her bakım öncesinde:
• BEKOMAT basıncını kapatınız!
• BEKOMAT elektriğini kapatınız!
Maintenance recommendation:
• Scoateţi aparatul BEKOMAT de sub
tensiune!
• Remove 2 pan head screws (1) and lift
off BEKOMAT. The elbow adaptor stays
in place.
• Disconnect discharge hose (2).
• Turn the 6 pan head screws (3) until
heads are level with the outer edge
and take off diaphragm seat (4).
• Replace wearing parts ( x )
• Reassemble BEKOMAT unit in reverse
order.
Set of wearing parts ( x )
BEKOMAT 21
BEKOMAT 21 PRO XE KA21 101
XE KA21 101
Functional test of BEKOMAT device:
• Briefly press test button 2 sec.
- Valve opens for condensate discharge
BEKOMAT 21 PRO
Checking of alarm signal:
• Shut off condensate inflow.
• Press test button for at least 1 min.
- Red LED flashes
- Alarm signal is being relayed
BEKOMAT 21, 21 PRO
Recomandări referitoare la întreţinere:
• Desfaceţi cele două şuruburi cu cap cilindric (1) şi extrageţi aparatul BEKOMAT,
adaptorul unghiular trebuie să rămână
în sistem.
• Scoateţi furtunul de evacuare (2)
• Desfaceţi cele 6 şuruburi cu cap cilindric
(3) (până când capul atinge nivelul suprafeţei exterioare) şi extrageţi suportul
care susţine membrana (4)
• Înlocuiţi piesele de uzură (x)
• Reasamblaţi corect aparatul BEKOMAT.
Setul corespunzător de piese de uzură:
( x ) BEKOMAT 21
XE KA21 101
BEKOMAT 21 PRO XE KA21 101
Bakım tavsiyesi:
• 2 silindir cıvatayı (1) sökünüz ve
BEKOMAT’ı çıkartınız, dirsek adaptörü
sistem içinde kalır.
• Tahliye hortumunu (2) çıkartınız
• 6 silindir cıvatayı (3) sökünüz (kafayla
dış kenar arasında boşluk kalmayana kadar), diyafram yuvasını (4)
çıkartınız
• Aşınmış parçaları ( x ) değiştiriniz
• BEKOMAT’ı düzgün bir şekilde monte
ediniz
Ilgili aşınır parça takımı: ( x )
BEKOMAT 21
XE KA21 101
BEKOMAT 21 PRO XE KA21 101
Testarea bunei funcţionări a aparatului
BEKOMAT:
• Apăsaţi butonul de testare timp de cca.
2 secunde. - Ventilul se deschide pentru
a permite purjarea condensului.
BEKOMAT fonksiyon testi:
• Test butonunu yakl. 2 saniye basılı tutunuz
- Ü Kondensat tahliyesi için valf açılır
BEKOMAT 21 PRO
Verificarea semnalului de alarmă
• Închideţi conducta de alimentare cu
condens.
• Acţionaţi butonul de testare timp de cel
puţin 1 minut:
- LED-ul roşu semnalizează intermitent.
- Se declanşează semnalul de alarmă.
BEKOMAT 21 PRO
Arıza mesajının kontrolü :
• Kondensat girişini kapatınız
• Test butonunu yakl. 1 dakika basılı tutunuz:
- kırmızı LED yanıp-söner
- Alarm sinyali şalt ediyor
13
Fehlersuche • Trouble shooting
Detectare erori • Hata arama
Keine LED leuchtet
Mögliche Ursachen:
No LED lighting up
• Spannungsversorgung fehlerhaft
• Netzteil-Platine defekt
• Steuer-Platine defekt
Toate LED-urile sunt stinse
hiçbir LED yanmıyor
Test-Taster ist betätigt,
aber keine Kondensatableitung
Pressing of test button,
but no condensate discharge
Butonul de testare este acţionat,
dar nu are loc purjarea condensului
Test butonu basılı,
ama kondensat tahliye dilmiyor
Kondensatableitung nur
wenn Test-Taster betätigt ist
Condensate discharge only when
test button is being pressed
Purjarea condensului are loc numai
prin acţionarea butonului de testare
Yalnızca Test butonuna basıldığında
kondensat tahliye ediliyor
-Spannung auf Typenschild überprüfen
-Externe und interne Verdrahtung überprüfen
-Steckerverbindungen überprüfen
-Platinen auf mögliche Beschädigungen überprüfen
Mögliche Ursachen:
• Zu- und/oder Ablaufleitung abgesperrt
oder verstopft
• Verschleiß (Dichtungen, Ventilkern,
Membrane)
• Steuer-Platine defekt
• Magnetventil defekt
• Mindestdruck unterschritten
-Zu- und Ablaufleitung kontrollieren
-Verschleißteile austauschen
-Prüfen, ob Ventil hörbar öffnet (TestTaster mehrmals betätigen)
- Platinen auf mögliche Beschädigungen überprüfen
-Betriebsdruck überprüfen, ggfs. Low
Pressure- oder Vakuumableiter einsetzen
Mögliche Ursachen:
•
•
•
Zulaufleitung ohne ausreichendes
Gefälle, Querschnitt zu gering
zu hoher Kondensatanfall
Fühlerrohr sehr stark verschmutzt
-Zulaufleitung mit Gefälle verlegen
-Luftausgleichsleitung installieren
-Fühlerrohr reinigen
Gerät bläst permanent ab
Mögliche Ursachen:
Device keeps blowing off air
• Steuerluftleitung verstopft
• Verschleiß (Dichtungen, Ventilkern, Membrane)
Aparatul purjează continuu
Cihaz sürekli hava üflüyor
14
deutsch
-Ventileinheit komplett reinigen
-Verschleißteile austauschen
-Fühlerrohr reinigen
BEKOMAT 21, 21 PRO
english
română
türkçe
Possible causes:
Cauze posibile:
Olası nedenleri:
• Power supply faulty
• Power supply board defective
• Control PCB defective
• Alimentarea cu tensiune nu este corectă.
• Platina de alimentare din reţea este
defectă.
• Platina de comandă este defectă.
• Elektrik beslemesi kusurlu
• Şebeke platini bozuk
• Kumanda platini bozuk
-Check voltage on type plate.
-Check wiring (external and internal)
-Check plug connections
-Check printed circuit boards for possible damage
-Verificaţi tensiunea indicată pe plăcuţa
de fabricaţie
-Verificaţi cablările externe şi interne
-Verificaţi contactele cu fişă
-Verificaţi dacă platinele prezintă eventuale deteriorări.
- Voltajı model levhasından kontrol ediniz
- Harici ve dahili kablo bağlantılarını kontrol ediniz
- Fiş bağlantılarını kontrol ediniz
- Platinlerde hasar olup olmadığını kontrol ediniz
Possible causes:
Cauze posibile:
Olası nedenleri:
• Feed and/or outlet line shut off or
blocked
• Worn parts (seals, valve core, diaphragm)
• Control PCB defective
• Solenoid valve defective
• Dropping below necessary minimum
pressure
• Conducta de alimentare şi/sau conducta de evacuare sunt opturate
• Uzură (garnituri de etanşare, miez
ventil, membrană)
• Platina de comandă este defectă
• Ventilul magnetic este defect
• Presiunea a scăzut sub limita minimă
• Giriş ve/veya çıkış hattı kapalı veya tıkanmış
• Aşınma (contalar, valf çekirdeği, diyaframlar)
• Kumanda platini bozuk
• Manyetik valf bozuk
• Asgari basınç altına düşüldü
-Check feed line and outlet line
-Replace worn parts
-Check if valve opens audibly (press test
button several times)
-Check printed circuit boards for possible damage
-Check operating pressure; where nessary, install pressure or vacuum drains.
-Controlaţi conducta de alimentarea şi
conducta de evacuare
-Înlocuiţi piesele de uzură
-Verificaţi acustic deschiderea ventilului
(acţionaţi repetat butonul de testare)
-Verificaţi dacă platinele prezintă eventuale deteriorări
-Verificaţi presiunea de lucru, eventual
instalaţi un purjor de joasă presiune
sau de vid
-Giriş ve çıkış hattını kontrol ediniz
-Aşınmış parçaları değiştiriniz
-Valfın duyulacak şekilde açtığını kontrol ediniz (Test butonuna birkaç defa
basınız)
-Platinlerde hasar olup olmadığını kontrol ediniz
-Çalışma basıncını kontrol ediniz, gerektiğinde Low Pressure veya vakum
aktarıcıyı kullanınız
Possible causes:
Cauze posibile:
Olası nedenleri:
• Feed line with insufficient slope; crosssection too small.
• Excessive condensate quantities
• Sensor tube extremely dirty
• Conducta de alimentare nu are pantă
suficientă sau prezintă un diametru
prea mic
• Cantitatea de condens este prea mare
• Tubul senzorului este extrem de murdar
• Giriş hattında eğim yetersiz, kesit yetersiz
• Kondensat miktarı yüksek
• Sensör borusu çok kirlenmiş
-Lay feed line with adequate slope
-Install venting line
-Clean sensor tube
-Montaţi conducta de alimentare cu o
pantă descendentă optimă
-Instalaţi o conductă de echilibrare
atmosferică
-Curăţaţi tubul senzorului
-Giriş hattını eğimle döşeyiniz
-Hava dengeleme hattını kurunuz
-Sensör borusunu temizleyiniz
Possible causes:
Cauze posibile:
Olası nedenleri:
• Control air line blocked
• Worn parts (seals, valve core, diaphragm)
• Conducta de aer instrumental este
opturată
• Uzură (garnituri de etanşare, miez
ventil, membrană)
• Kumanda havası hattı tıkanmış
• Aşınma (contalar, valf çekirdeği, diyaframlar)
-Clean entire valve unit
-Replace worn parts
-Clean sensor tube
BEKOMAT 21, 21 PRO
-Efectuaţi o curăţare generală a ventilului
-Înlocuiţi piesele de uzură
-Curăţaţi tubul senzorului
-Valf ünitesini komple temizleyiniz
-Aşınmış parçaları değiştiriniz
-Sensör borusunu temizleyiniz
15
bauteile • Components • Componente • Yapı parçaları
BEKOMAT 21
16
BEKOMAT 21 PRO
BEKOMAT 21, 21 PRO
deutsch
english
română
türkçe
1 Gehäuse
1 Housing
1 Carcasă
1 Gövde
2 Gehäusehaube
2 Housing top
2 Capac carcasă
2 Gövde kapağı
3 Membrandeckel
3 Diaphragm cap
3 Capac membrană
3 Diyafram kapağı
4 Membrane
4 Diaphragm
4 Membrană
4 Diyaframlar
5 Membranaufnahme
5 Diaphragm seat
5 Suport membrană
5 Diyafram yuvası
6 Masserohr
6 Earthing tube
6 Tub de împământare
6 Şasi borusu
7 Fühlerrohr
7 Sensor tube
7 Tub senzor
7 Sensör borusu
8 Platinen-Aufnahme
8 Board holder
8 Suport platină
8 Platin yuvası
9 Winkeladapter
9 Elbow adaptor
9 Adaptor unghiular
9 Dirsek adaptörü
10 Kontaktfeder
10 Contact spring
10 Arc de contact
10 Kontak yayı
11 Elektronik-Platine
11 Electronic PCB
11 Platină electronică
11 Elektronik platin
12 Steuer-Platine
12 Control PCB
12 Platină de comandă
12 Kumanda platini
13 Netzteil-Platine
13 Power supply board
13 Platină alimentare din reţea 13 Şebeke platini
14 Magnetventil
14 Solenoid valve
14 Ventil magnetic
14 Manyetik valf
15 Überwurfmutter
15 Union nut
15 Piuliţă manşon
15 Rakor somunu
16 Druckfeder f. Membrane
16 Spring for diaphragm
16 Arc comprimat pt. 16 Diyafram için baskı yayı
17 Wellscheibe
17 Washer
17 Mil diski
18 Linsenschraube M6 x 16
18 Pan head screw M6 x 16
17 Şaibă ondulată
18 Oval başlı vida M6 x 16
19 Linsenschraube M5 x 16
19 Pan head screw M5 x 16
18 Şurub cap semirotund
19 Oval başlı vida M5 x 16
20 Linsenschraube M3 x 10
20 Pan head screw M3 x 10
20 Oval başlı vida M3 x 10
21 Schneidschraube
21 Self-tapping screw
19 Şurub cap semirotund
21 Kesik cıvata Ø 4 x 16
22 PG11 için klemens kafesi
Ø 4 x 16
Ø 4 x 16
membrană
M6 x 16
M5 x 16
22 Klemmkäfig für PG11
22 Clamping fixture f. PG11
20 Şurub cap semirotund
23 PG11 için conta di = 7,5
23 Dichtring für PG11
23 Sealing ring for PG11 24 Kapak contası
21 Şurub autofiletant Ø 4 x 16 25 O-Ring 38 x 2
di = 7,5
di = 7,5
M3 x 10
24 Haubendichtung
24 Sealing of cover
22 Manşon de fixare pentru 26 O-Ring 20,35 x 1,78
25 O-Ring 38 x 2
25 O-ring 38 x 2
27 O-Ring 24 x 2
26 O-Ring 20,35 x 1,78
26 O-ring 20,35 x 1,78
23 Inel de etanşare pentru 28 O-Ring 19 x 2
27 O-Ring 24 x 2
27 O-ring 24 x 2
PG11 (filet tub Panzer)
29 O-Ring 14 x 1,78
28 O-Ring 19 x 2
28 O-ring 19 x 2
di = 7,5
32 Tapa
29 O-Ring 14 x 1,78
29 O-ring 14 x 1,78
24 Garnitură etanşare capac
33 Hortum memesi komple
32 Dichtstopfen
32 Vent plug
25 Garnitură toroidală 38 x 2
33 Schlauchtülle komplett
33 Hose connector 26 Garnitură toroidală
35 O-Ring 4,5 x 1,5
36 O-Ring 10 x 1
Ø 8 x 23
complete Ø 8 x 23
PG11 (filet tub Panzer)
20,35 x 1,78
Ø 8 x 23
35 O-Ring 4,5 x 1,5
35 O-ring 4,5 x 1,5
27 Garnitură toroidală 24 x 2
37 Valf çekirdeği için baskı yayı
36 O-Ring 10 x 1
36 O-ring 10 x 1
28 Garnitură toroidală 19 x 2
38 Valf çekirdeği
37 Druckfeder für Ventilkern
37 Pressure spring for valve 29 Garnitură toroidală 14 x 1,78
38 Ventilkern
32 Dop de etanşare
core
38 Valve core
33 Racord complet pt.
tub Ø 8 x 23
35 Garnitură toroidală 4,5 x 1,5
36 Garnitură toroidală 10 x 1
37 Arc comprimat pt. ventil
38 Miez ventil
BEKOMAT 21, 21 PRO
17
Ersatzteil-Set • Spare part kits
Seturi piese de schimb • Yedek parça seti
deutsch
BEKOMAT 21
Inhalt • content • Conţinut • İçeriği
Bestell-Nr. • order ref.
Cod comandă • Sipariş No.
Lieferbare Ersatzteil-Sets
XE KA21 101
4, 16, 25, 26, 29, 36, 37, 38
Verschleißteilsatz
XE KA21 102
24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36
Dichtungssatz
XE KA21 103
3, 4, 5, 16, 19, 25, 26, 33
Membranaufnahme, komplett
XE KA21 114
10, 11
Elektronik-Platine (230 VAC)
XE KA21 115
10, 11
Elektronik-Platine (115 VAC)
BEKOMAT 21 PRO
Bestell-Nr. • order ref.
Cod comandă • Sipariş No.
18
Inhalt • content • Conţinut • İçeriği
Lieferbare Ersatzteil-Sets
XE KA21 101
4, 16, 25, 26, 29, 36, 37, 38
Verschleißteilsatz
XE KA21 102
24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36
Dichtungssatz
XE KA21 103
3, 4, 5, 16, 19, 25, 26, 33
Membranaufnahme, komplett
XE KA21 203
10,12
Platine "Steuerung"
XE KA21 204
13
Platine "Netzteil" (230 VAC)
XE KA21 205
13
Platine "Netzteil" (115 VAC)
XE KA21 206
13
Platine "Netzteil" (24 VAC)
XE KA21 207
13
Platine "Netzteil" (24 VDC)
XE KA21 214
13
Platine "Netzteil" (230 VAC)
mit externem Test-Anschluss
XE KA21 215
13
Platine "Netzteil" (115 VAC)
mit externem Test-Anschluss
XE KA21 216
13
Platine "Netzteil" (24 VAC)
mit externem Test-Anschluss
XE KA21 217
13
Platine "Netzteil" (24 VDC)
mit externem Test-Anschluss
BEKOMAT 21, 21 PRO
english
română
türkçe
Available sets of spare parts
Seturi disponibile
Teslim edilebilir yedek parça setleri
Set of wearing parts
Set piese uzură
Aşınır parça takımı
Set of seals
Set garnituri
Conta takımı
Diaphragm seat
Suport membrană, complet
Diyafram yuvası, komple
Electronic PCB (230 VAC)
Platină electronică (230 VAC)
Elektronik platin (230 VAC)
Electronic PCB (115 VAC)
Platină electronică (115 VAC)
Elektronik platin (115 VAC)
Available sets of spare parts
Seturi disponibile
Teslim edilebilir yedek parça setleri
Set of wearing parts
Set piese uzură
Aşınır parça takımı
Set of seals
Set garnituri
Conta takımı
Diaphragm seats
Suport membrană, complet
Diyafram yuvası, komple
PCB „control“
Platină "Comandă"
Platin “Kumanda”
PCB „power supply“ (230 VAC)
Platină "Alimentare din reţea" (230 VAC)
Platin „Şebeke“ (230 VAC)
PCB „power supply“ (115 VAC)
Platină "Alimentare din reţea" (115 VAC)
Platin „Şebeke“ (115 VAC)
PCB „power supply“ (24 VAC)
Platină "Alimentare din reţea" (24 VAC)
Platin „Şebeke“ (24 VAC)
PCB „power supply“ (24 VDC)
Platină "Alimentare din reţea" (24 VDC)
Platin „Şebeke“ (24 VDC)
PCB „power supply“ (230 VAC)
incl. external test connection
Platină "Alimentare din reţea" (230 VAC)
cu racord pt. butonul extern de testare
Platin „Şebeke“ (230 VAC)
harici test bağlantısı ile
PCB „power supply“ (115 VAC)
incl. external test connection
Platină "Alimentare din reţea" (115 VAC)
cu racord pt. butonul extern de testare
Platin „Şebeke“ (110 VAC)
harici test bağlantısı ile
PCB „power supply“ (24 VAC)
incl. external test connection
Platină "Alimentare din reţea" (24 VAC)
cu racord pt. butonul extern de testare
Platin „Şebeke“ (24 VAC)
harici test bağlantısı ile
PCB „power supply“ (24 VDC)
incl. external test connection
Platină "Alimentare din reţea" (24 VDC)
avec raccord bouton test externe
Platin „Şebeke“ (24 VDC)
harici test bağlantısı ile
BEKOMAT 21, 21 PRO
19
Klimazonen • Climatic zone • Zone climatice • İklim bölgeleri
BEKOMAT 21
BEKOMAT 21 PRO
20
Klimazone
Max. Kompressorleistung
Max. Trocknerleistung
Max. Filterleistung
Climatic zone
Peak compressor performance
Peak dryer performance
Peak filter performance
Zone climatique
Debit max. compresor
Debit max. uscător
Debit max. filtru
İklim bölgesi
Maks. kompresör gücü
Maks. kurutucu gücü
Maks. filtreleme gücü
m³/min.
m³/min.
m³/min.
grün/green/verde/yeşil
5,0
10,0
50,0
blau/blue/albastru/mavi
4,0
8,0
40,0
rot/red/roşu/kırmızı
2,5
5,0
25,0
BEKOMAT 21, 21 PRO
Klimazonen • Climatic zone • Zone climatice • İklim bölgeleri
Leistungstests und unsere jahrelange Markterfahrung ermöglichen uns eine neue Leistungszuordnung der BEKOMAT. Die
Berücksichtigung von weltweiten Klimazonen bewirkt Verbesserungen der jeweiligen Auslegungsdaten
Die angebenen Leistungsdaten beziehen sich auf gemäßigtes Klima mit Gültigkeit für Europa, weite Teile Süd-Ost-Asiens,
Nord- und Südafrika, Teile Nord- und Südamerikas (Klimazone: Blau).
Für trockenes und/oder kühles Klima (Klimazone: Grün) gilt folgender Faktor:
Leistung in Klimazone “Blau” ca. x 1,2
Für warmes und/oder feuchtes Klima (Tropen; Klimazone: Rot) gilt folgender Faktor:
Leistung in Klimazone “Blau” ca. x 0,7
Capacity tests and our long market experience have given us the opportunity to reallign our capacity figures for BEKOMAT.
In addition to the known capacity data, we considered world climate data and incorporated these into the capacity figures.
The compressor capacity figures relate to mild climate valid for Europe, large parts of South-East Asia, Nothern Africa, parts of
North- and South America (climate zone: Blue)
For dry and/or cold climate (climate zone: Green),
multiply the Blue zone figure with the following correction factor: approx. 1.2
For warm and/or wet climate (climate zone: Red),
multiply the Blue zone figure with the following correction factor: approx. 0.7
Testele de performanţă şi îndelungata noastră experienţă pe piaţă ne facilitează o nouă clasificare a performanţelor aparatului
BEKOMAT. Prin adaptarea la zonele climatice de pe glob s-a obţinut o optimizare a parametrilor de proiectare specifici.
Caracteristicile de performanţă specificate sunt valabile pentru clima temperată din Europa, o mare parte din Sud-Estul Asiei,
Africa de Nord şi de Sud, o parte din America de Nord şi de Sud (zona climatică albastră).
Pentru zone cu climă uscată şi/sau rece (zona climatică verde), factorul se calculează astfel:
Performanţa în zona climatică "albastră" x cca. 1,2
Pentru zone cu climă caldă şi/sau umedă (regiuni tropicale; zona climatică roşie) se aplică următorul factor:
Performanţa în zona climatică "albastră" x cca. 0,7
Performans testleri ve uzun yıllara dayalı piyasa tecrübemiz BEKOMAT’da yeni performans düzenlemeleri yapmamıza olanak
vermektedir. Dünya çapında mevcut iklim bölgeleri ilgili donanım verilerinin iyileştirilmesini sağlamaktadır.
Verilen performans özellikleri Avrupa, Güneydoğu Asya’nın, Kuzey ve Güney Afrika’nın büyük bir kısmı, Kuzey ve Güney
Amerika’nın kimi bölgelerine ait geçerli iklimleri için geçerlidir (İklim bölgesi: mavi).
Kuru ve/veya soğuk iklim için (İklim bölgesi: yeşil) geçerli faktör:
“Mavi” iklim bölgesinde performans yakl. x 1,2
Ilıman ve/veya nemli iklim için (Tropikal bölgeler, iklim bölgesi: kırmızı) geçerli faktör:
“Mavi” iklim bölgesinde performans yakl. x 0,7
BEKOMAT 21, 21 PRO
21
22
BEKOMAT 21, 21 PRO
BEKOMAT 21, 21 PRO
23
Lieferprogramm • Product range • Gama de produse • Sevkıyat programı
Kondensatableiter
Condensate drains
Purjoare de condens
Kondansatör paratoneri
Öl-Wasser-Trennsystem
Oil-water separation systems
Sisteme de separare ulei-apă
Yağ-Su Ayrıştırma sistemi
Emulsionsspaltanlagen
Emulsion splitting plants
Instalaţii de crăcare emulsii
Emülsiyon ayrıştırma tesisleri
BEKOMAT®
ÖWAMAT®
BEKOSPLIT®
Filtersysteme
Filter systems
Sisteme de filtrare
Filtre sistemleri
Druckluft-Membrantrockner
Compressed-air membrane dryers
Uscătoare cu membrană
Basınçlı hava- diyafram kurutucusu
Druckluft-Kältetrockner
Compressed-air refrigeration dryers
Uscătoare prin refrigerare
Basınçlı soğuk hava kurutma makinesi
CLEARPOINT®
DRYPOINT® M
DRYPOINT® RA
Drucklufttrockner
Compressed-air dryer
Uscătoare prin adsorbţie
Basınçlı hava kurutma makinesi
Druckluft-Hochdrucktrockner
High pressure dryer
Uscătoare de mare presiune
Basınçlı hava yüksek basınç kurutma
makinesi
Druckluft-Tiefkühlsystem
Deep-cooling system
Sisteme frigorifice
Basınçlı hava derin soğutuculu kurutma
makinesi
DRYPOINT® AC HP
BEKOBLIZZ®
DRYPOINT® AC
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to technical changes without prior notice; errors not excluded.
Sub rezerva modificărilor tehnice şi a greşelilor de tipar.
Teknik değişiklikler ve hata yapma hakkı saklıdır.
KA 21_de,en,fr,tr
Stand/Edition/Ediţia/Tarih: 2008-10
24
BEKOMAT 21, 21 PRO

Benzer belgeler