JAVA SORULARI 02 1. Celsius = (Fahrenheit – 32)*(5/9) dönüşüm

Yorumlar

Transkript

JAVA SORULARI 02 1. Celsius = (Fahrenheit – 32)*(5/9) dönüşüm
JAVA SORULARI 02
1. Celsius = (Fahrenheit – 32)*(5/9) dönüşüm formülü biliniyor. Bu formülü kullanarak 0 ile 80
arasındaki Fahrenheit derecelerini Celsius dereceye çeviren bir program yazınız.
2. Package nedir? Programda nasıl kullanılır?
3. Dinamik (anlık, instance) değişken nedir?
4. Statik değişken nedir?
5. Dinamik (anlık, instance) metot nedir?
6. Statik metot nedir?
7. Bir programda dinamik değişken için kaç bellek adresi yaratılabilir?
8. Bir programda statik değişken için kaç bellek adresi yaratılabilir?
9. Dinamik bir sınıf değişkeni ne zaman kullanılabilir?
10. Statik bir sınıf değişkeni ne zaman kullanılabilir?
11. String bir ilkel veri tipi midir?
12. Aşkın operatör nedir? Bir örnek veriniz.
13. import anahtar sözcüğü ne işe yarar? Nasıl kullanılır?
14. Bir programda kaç sınıf olabilir?
15. Bir sınıfta kaç metot olabilir?
16. Bir programda kaç tane main() metodu olabilir?
17. Tek satır açıklaması nasıl yapılır? Örnekle gösteriniz.
18. Çok satır açıklaması nasıl yapılır? Örnekle gösteriniz?
19. Kurucu nedir?
20. Bir sınıfta kaç tane kurucu olabilir?
21. Parametresiz kurucu nedir? Örnekle gösteriniz.
22. Parametreli kurucu nedir? Örnekle gösteriniz.
23. main() metodu dinamik metotları nasıl çağırır?
24. main() metodu statik metotları nasıl çağırır?
25. main() metodunun aldığı değerlerin veri tipi nedir?
Bu sorular her Nesne Yönelimli Programlama [OOP] dili için geçerlidir.