Program - Açık Erişim

Yorumlar

Transkript

Program - Açık Erişim
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
TÜBİTAK Başkanlığı
19-21 Ekim 2015, ANKARA
19 Ekim 2015 Pazartesi
09:00 - 09:30 Kayıt
09:30 - 10:00 Açılış Konuşması - “Açık Bilim, Açık Erişim ve TÜBİTAK” | Prof. Dr. A. Arif ERGİN, TÜBİTAK Başkanı
10:00 - 11:00 Oturum 1, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu, Rektör Danışmanı, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
10:00 - 10:30 “Avrupa Komisyonu ve Açık Erişim On Yılı (2006-2015) | Jean- François Dechamp, Avrupa Komisyonu,
DG Araştırma ve İnovasyon Politikaları Sorumlusu
10:30 - 11:00 “Enlighten: Kurumsal Arşivlerle İlgili Geçmişteki Çalışmalar, Şimdiki Başarılar ve Gelecekteki Meydan
Okumalar” | William Nixon, Dijital Kütüphane Geliştirme Müdürü, Glasgow Üniversitesi
11:00 - 11:30 Çay/Kahve Arası
11:30 - 13:00 Oturum 2, Oturum Başkanı: Dr.Orkun Hasekioğlu, Başkan Yardımcısı, TÜBİTAK
11:30 - 12:00 “OpenAIRE2020: Açık Bilim İçin Yeni Bir Ufuk” | Gültekin Gürdal, KDDB, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
12:00 - 12:30 “Daha Açık ve Şeffaf Bilimsel İletişim Sistemine Doğru” | Lars Bjørnshauge, DOAJ Direktörü
12:30 - 13:00 “Açık Bilim ve Açık Erişim Ekosistemi” | Prof. Dr. Yaşar Tonta, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü,
Hacettepe Üniversitesi
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Oturum 3, Panel “Açık Bilim, Açık İnovasyon ve Açık Erişim”: Nasıl Başaracağız?
Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Bilge Demirköz, CERN ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Şirin Tekinay, Rektör, Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Güden, Rektör, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Rektör Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi
15:30 - 16:00 Çay/Kahve Arası
16:00 - 17:30 Oturum 4, Oturum Başkanı: Mehmet Mirat Satoğlu, ULAKBİM Müdürü, TÜBİTAK
16:00 - 16:30 “Research Data Alliance ve DataCite”| Araş.Gör.Berkin Malkoç, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
Teknik Üniversitesi
16:30 - 17:00 “Açık Erişimi Kolaylaştırmak İçin Tanımlayıcıların Kullanımı” | Josh Brown, Avrupa Bölge Müdürü,
ORCID
17:00-17:30 “Yüksek Enerji Fiziğinde Açık Erişimin Gelişimi – Yeşil’den Altın Açık Erişime” | Alexander Kohls,
SCOAP3 İşletme Müdürü, CERN
1
20 Ekim 2015 Salı
09:00 – 11:00 Oturum 5, Oturum Başkanı: Gültekin Gürdal, KDDB, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
09:00 - 09:30 “Açık Erişim Arşivleri ve Altyapı Prensipleri, Uygulamaları, Bilimsel Yayınları Görünür Kılmanın
Zorlukları” | Friedrich Summann, Teknoloji Yöneticisi, Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi
09:30 - 10:00 “EuroCRIS: Araştırma Bilgisi Uluslararası Organizasyonu” | Ed Simons, euroCRIS Başkanı, euroCRIS
10:00 - 10:30 “CERIF: Araştırma Bilgisi Uluslararası Standart Veri Modeli” | Ed Simons, euroCRIS Başkanı, euroCRIS
10:30-11:00 “IRIS: Araştırma Yaşam Döngüsünü Destekleme ve Yönetme “| Susanna Mornati, Uluslararası İş
Geliştirme ve Kurumsal Araştırma IT Çözümleri Sorumlusu, CINECA
11:00 - 11:30 Çay/Kahve Arası
11:30 – 13:00 Oturum 6, Oturum Başkanı: Sami Çukadar, ANKOS Başkanı ve Kütüphane Direktörü, İstanbul Bilgi
Üniversitesi
11:30 - 12:00 “RCAAP – Kurumsal Arşivlerin Gücü Üzerine İnşa Edilen Ulusal Ağ” | José Carvalho, Açık Erişim
Proje Yöneticisi, Minho Üniversitesi
12:00 - 12:30 “Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Merkezleri İçin Açık Kaynak Ekosistemine Giriş” | Orçun Madran, Uzman
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
12:30 - 13:00 “PASTEUR4OA” | Araş.Gör.Güleda Doğan, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 15:30 Oturum 7, Oturum Başkanı: Mustafa Sancar, Müdür Yardımcısı, ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi
14:00 - 14:30 “Sayısal Uçurum, Açık Erişim, Fırsat Eşitliği ve ULAKBİM” | Mehmet Mirat Satoğlu, ULAKBİM
Müdürü, TÜBİTAK
14:30 - 15:00 “DergiPark ve Açık Erişim Yaklaşımları” | Fatma Başar, Uzman - ULAKBİM, TÜBİTAK
15:00 - 15:30 “Bir Açık Erişim Dergisi Editörünün Deneyimleri” | Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İktisat Fakültesi, İstanbul
Üniversitesi
15:30 - 16:00 Çay/Kahve Arası
16:00 – 17:30 Oturum 8, Oturum Başkanı: : Fatma Başar, Uzman, ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi
16:00 - 16:30 “Küresel Yayınevleri ve Açık Erişim Politikaları” | Dr. Burcu Bulut, Kütüphane Direktörü, İpek
Üniversitesi & ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu ve Gönül Kafalı, Uzman, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü
16:30-17:00 “Yeni Açık Erişim Yayıncılık Girişimleri” | İlkay Holt, Kütüphane Direktörü, Özyeğin Üniversitesi &
ANKOS AEKA ve Gültekin Gürdal, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu
2
21 Ekim 2015 Çarşamba
09:30 – 11:00 Oturum 9, Oturum Başkanı: İlkay Holt, Kütüphane Direktörü, Özyeğin Üniversitesi
09:30-10:00 “Veri Temizliği ve DSpace'e Toplu Kayıt Aktarımı" | Zeki Çelikbaş, Uzman, İstanbul Teknik Üniversitesi
10:00-10:30 “DSpace: Son Gelişmeler, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları” | Sönmez Çelik, Kütüphane Direktörü,
Doğuş Üniversitesi & ANKOS AEKA
10:30 - 11:00 Çay/Kahve Arası
11:00-12:30 Oturum 10, Oturum Başkanı: Sönmez Çelik, Kütüphane Direktörü, Doğuş Üniversitesi
“İyi Uygulamalar: Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz”
Bu oturumda seçilmiş 5 ayrı üniversitemiz deneyimlerini paylaşacaktır.
•
•
•
•
•
•
Artvin Çoruh Üniversitesi – Hikmet Özzaim
Fırat Üniversitesi – Neslihan Aka
İnönü Üniversitesi – Mehmet Kuyucu
İstanbul Ticaret Üniversitesi – Onur Yaşar Karakol
İYTE - Mesut Güngör
Özyeğin Üniversitesi – Çiçek Doğu
12:30 – 13:30 Oturum 11, Kapanış Oturumu, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Tonta, Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü, Hacettepe Üniversitesi ve Gültekin Gürdal, KDDB, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Açık Erişim Çalıştayı bildirgesinin tartışılması
13:30 Öğle Yemeği
3

Benzer belgeler