Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Karşılaştırmalı Edebiyat (ELIT 427) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Karşılaştırmalı ELIT
Edebiyat
427
Her
İkisi
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
3
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı farklı ülkelerin İngilizce'ye
çevrilmiş çeşitli hikayelerini incelemektir.
Aralarında Türk yazarların da bulunduğu, doğulu ve
batılı yazarların eserlerini incelemek öğrencilere
eserleri çeşitli açılardan karşılaştırma imkanı
sağlamasının yanı sıra olay örgüsü, kişiler, zaman
ve mekan, anlatıcının bakış açısı, biçem ve tema
gibi öykünün temel ögelerini de öğretir. Metinler
kültürel, tarihsel ve politik bağlamlarında incelenir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Batı ve batı-dışı ülkelerden seçkin yazarların kısa
hikayelerinden geniş bir seçki
• Batı ve doğu kültürüne ait geniş bir kısa öykü
yelpazesini çalışırlar.
• Öykülere farklı edebi kuramlar açısından bakarak
vizyonlarını genişletirler
• Farklı kültürlerden gelen öyküleri karşılaştırarak
yine edebiyat ve kültür vizyonlarını genişletirler
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Langston Hughes "Thank you
ma'am" Liam O'Flaherty "The
Sniper" Truman Capote "A
Christmas Memory"
Metinler internette bulunabilir.
2
William Faulkner "Dry September" The Penguin Collected Stories, s.
169-187
3
Ralph Ellison "Flying Home"
Worlds of Fiction, s. 293-307
4
Albert Camus "The Guest"
Worlds of Fiction, s. 154-163
5
Nadine Gordimer "A Soldier's
Embrace"
Worlds of Fiction, s.444-454
6
Chinua Achebe "Girls at War"
Worlds of Fiction, s.19-29
7
Willa Cather "Paul's Case"
Worlds of Fiction, s. 175-188
8
Judy Grahn "Boys at Rodeo"
World of Fiction, s. 455-460
9
Ara Sınav
Tekrar
10
Margaret Atwood "Dancing Girls"
World of Fiction, s. 87-97
11
Margaret Drabble " A Success
Story"
Longman Anthology of World
Literature by Women, s. 954-959
12
Nezihe Meriç "Thirst"
Short Stories by Turkish Women
Writers, s. 130-134
13
Isabel Allende "And on Clay We
are Created"
World of Fiction, s. 56-63
14
Ursula Le Guin "The Ones Who
Walk Away from Omelas"
World of Fiction, s.827-831
15
Ben Okri "In the Shadow of War"
The Story and Its Writer, s.
1056-1089
16
Yarıyıl sonu sınavı
Tekrar
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. World of Fiction. Rubenstein and Larson (eds.), New
York, MacMillan Publishing Company, 1993.
2. The Story and Its Writer. Ann Charters (ed.), Boston:
Bedford Books, 1995.
3. Longman Anthology of World Literature by Women,
Arkin and Shollar (eds.), New York: Routledge, 1989.
4. Short Stories by Turkish Women Writers, Trans. Nilüfer
Mizanoğlu Reddy, Bloomington: Indiana University Turkish
Studies, 1994.
5. The Penguin Collected Stories of W. Faulkner. Penguin
Books. 1985.
6. The Casuarina Tree: Seven Stories by Somerset
Maugham. Oxford UP, 1985.
Diğer
Kaynaklar:
1. Halman, Talat. Shakespeare Soneler. İstanbul: Cem
Kitabevi, 2008.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
4
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve
yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye
sahip olmak
X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu
kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli
eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ
kurabilmek
X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ
kurabilmek
X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve
yönetmek
X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini
edinmek
X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek
ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı
doğrultusunda kullanmak
X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri
araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den
Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla
sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına
hazırlanmak
X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel,
eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek
ve çözümleyebilmek
X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
5
70
1
5
5
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
148

Benzer belgeler

Ders Dosyası - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ders Dosyası - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü • Shakespeare'in komedi ve tarih oyunları hakkında bilgi sahibi olurlar • Shakespeare oyunlarını analiz edebilirler • Erken-modern çağ İngiliztiyatrosu hakkında bilgi

Detaylı

Yayın Dünyamızdan

Yayın Dünyamızdan CONTENTS: The Oxford Handbook of Edmund Spenser examines the entire canon of Spenser’s work & the social & intellectual environments in which it was produced. It explores technical matters of style...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Değerlendirme Sistemi Çalışmalar

Detaylı