FLAMCO CLEAN TORTU TUTUCULARI Örneğin pompa

Yorumlar

Transkript

FLAMCO CLEAN TORTU TUTUCULARI Örneğin pompa
FLAMCO CLEAN TORTU TUTUCULARI
Örneğin pompa veya ısıtıcı cihaza hasara neden olmadan önce temizlenmesi gereken katı parçacıkları ayırır.
• Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
• Maksimum çalışma sıcaklığı: 120 °C.
CALEFFI TORTU TUTUCULARI
Ayırma Etkinliği
Kapalı devre sistemlerde sıvı içerisinde sürüklenen tortu ve pislikleri
ayırma kapasitesi temel olarak üç parametreye bağlıdır.
1.Partikülün ebadı ve kütlesi arttıkça tortu tutma kapasitesi de artar. Ağır
ve büyük parçalar hafiflerden önce düşer.
2. Hız arttıkça verim de azalır. Eğer hız azalırsa tortu içerisindeki akış hızı
azalacağından tortular çok daha kolay bir şekilde ayrılır.
3. Tesisattaki sıvının tortu tutucu içerisinden geçme sayısı arttıkça verim
de artar. Bu işlem tortuların tamamen tutulmasına kadar sürekli bir ayrışma sürecine tabi olur.
Çalışma Prensibi
Tortu tutucunun çalışma prensibi bir dizi fiziksel olaylara dayanmaktadır. Tortu tutucunun içerisindeki yapı
paslanmaz çelikten imal edilmiş gözenekli yüzeylerin dairesel bir biçimde yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu yüzeylere
çarpan sudaki yabancı maddeler ayrılarak gövdenin altında toplanırlar. Buna ek olarak tortu tutucunun iç hacmi
suyun akış hızını azaltarak yerçekimi sayesinde sudaki yabancı maddelerin gövde altında toplanmasına sebep olur.
Toplanan yabancı maddeler, boşaltma musluğu açılarak tahliye edilir. Tahliye işlemi sistem çalışırken bile
gerçekleştirilebilir. Tortu tutucular suyun akış yönünün performansa etki edemeyeceği şekilde tasarlanmıştır.
Caleffi DIRTCAL Tortu Tutucu dahili elemanlarının özel tasarımı sayesinde sıvı içerisindeki tortuları 5mm’luk
büyüklüğe kadar ayırma kapasitesine sahiptir.
Bu konu ile ilgili uzman bir laboratuar olan TNO’da (İtalyan Bilim ve Sanayi Laboratuarı) yapılan testlerde sıvı
içerisindeki tortular hızla temizlenmekte, sadece bir günlük çalışma sonunda 50 devrıdaımlik süreçte çapı
100mm’den büyük partiküller %100 olarak tutulmaktadır.
Azalan Basınç Kayıpları
Normal bir dolgu malzemesi işlevini en büyük parça için seçilmiş paslanmaz çelik ağ gözenekleri sayesinde
gerçekleştirir. Bu yüzden başlangıca göre tıkanma ve basınç kaybının arttığı görülmektedir. Oysa tortu tutucuda
partıküllerın dolgu malzemesine çarpması ve müteakiben toplama hazinesine toplanması sayesinde ortamdaki sıvı
akışkana çok az direnç gösterir ve toplanan tortu miktarından etkilenmez.
KTT TORTU TUTUCULARI
Su içinde bulunan tortu ve pislik, ısıtma ve soğutma tesisatlarında, pompa
ve diğer armatürlerde aşınmaya, verim düşüklüğüne ve arızalara neden
olmaktadır.
Özellikler:

İşletme Basıncı: 10 Bar

Test Basıncı: 13 Bar

Maksimum Kullanma Sıcaklığı: 110°C
Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bakım kullanıcı tarafından kolay yapılamadığı için temizlik genellikle ihmal
edilir. Bu ihmal, filtrelerin tıkanmasına ve sistemin verimli çalışmamasına ve sonuç olarak yeteri kadar ısınanama
gibi sorunlara yol açar.
Kodsan tortu tutucunun klasik tip tortu tutuculara göre iki avantajı vardır:

Tutulan pislik filtreden süzülerek cihazın alt kısmında birikir. Böylece sistem hiç bir zaman tıkanmaz.

Biriken tortu cihazın altındaki boşaltma vanası sayesinde kolayca tahliye edilir.

Benzer belgeler