Karo Halı

Yorumlar

Transkript

Karo Halı
Yapý Malzemeleri
Attýðýnýz her adýmda sizinleyiz...
Temel olarak ticari tip zemin kaplama malzemeleri konusunda uzmanlaþarak kurulduðumuz
günden bugüne yapý sektörüne alternatif ürünler sunmayý hedefledik.
Ürün portföyümüzü sektörün büyümesini ve geliþmesini amaçlayarak çeþitlendirip, genç
ve dinamik kadromuz ile siz deðerli müþterilerimizin ihtiyaçlarýna eksiksiz cevap vermeyi
en temel ilkemiz olarak benimsemekteyiz.
2004 yýlýndan itibaren ticari tip PVC zemin kaplamalarý, karo halý, örgü vinil, kauçuk zemin
kaplamalarý ve zemin yapý kimyasallarýnda dünyanýn önde gelen markalarýnýn temsilciliðini
sürdürmekteyiz.
Sektörün ihtiyaçlarý doðrultusunda 2009 yýlý itibari ile Onto markasý ile yükseltilmiþ döþeme
sistemi üretimine baþlamýþ bulunmaktayýz. Üretimini sürdürdüðümüz sunta ve kalsiyum
sülfat özlü panel çeþitleri ile birlikte projelerde yenilikci ürünler ile yer alabilmek adýna
3 katmanlý galvanize çelik panel ve beton özlü panel ithalatýnada devam etmekteyiz.
Projelerinizde yer alýrken kaliteli ve teknolojik
ürünleri doðru metodlarla uygulayabilmek adýna
kendimizi yenilemeye devam ediyoruz.
Bu doðrultuda hizmet kalitemizi artýrmak amacýyla
Kalite (ISO: 9001:2008, ISO:18001) ve
Çevre Yönetim Sistemleri (ISO:14001:2004)
sertifikalarýný almýþ bulunmaktayýz.
woven
flooring
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
LG Hausys
floors
Karo Halý
modulyss®, bukle ve velur karo halý
çeþitleri ile renkli, keyifli ve konforlu
z e m i n ç ö z ü m l e r i s u n m a k t a d ý r.
Geniþ renk ve desen seçenekleri ile ön
plana çýkan halýlar, ses yutma ve
yürüme konforu saðlayan akustik
özelliklere sahip, antistatik, Bfl-s1
alevalmazlýk deðerlerine sahip ticari
tip Karo Halý Zemin Kaplamalarýdýr.
Tüm modulyss® karo halý serileri, yeþil
bina konseptine uygun olup, Leed
uygunluk sertifikasý bulunmaktadýr. Karo
halýlar %100 geri dönüþtürülebilir
hammaddelerden üretilmektedir.
0493-CPD-0022
EN 14041
EN 1307
ANSI
ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION
www.modulyss.com
Karo Halý
00 alpha
6
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA6 Solution Dyed
: 5.80 mm
: 2.70 mm
: 30 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA6 Solution Dyed Aqualon
: 6.40 mm
: 2.90 mm
: 37 dB
01 first
7
Karo Halý
02 millennium100
8
: % 100 ECONYL® Yarn
% 100 Geri Dönüþtürülmüþ Dyed Nylon
Toplam Kalýnlýk
: 6.80 mm
Hav Yüksekliði
: 3.00 mm
Akustik Performansý : 38 dB
Ýplik Cinsi
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyamid 6.6 Antron®
: 7.60 mm
: 4.10 mm
: 38 dB
03 c-line
9
Karo Halý
04 online 1
05 online 2
10
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyamid 6.6 Antron®
: 6.00 mm
: 2.60 mm
: 35 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6.6 Aqualan®
: 6.00 mm
: 2.80 mm
: 33 dB
06 step
11
Karo Halý
07 affinity
12
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6.6 Antron®
: 8.00 mm
: 4.70 mm
: 38 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyamid 6.6
: 7.30 mm (uni) / 7.50 mm (unique)
: 4.00 mm
: 34 dB (uni) / 37 dB (unique)
08 uni
08 unique
13
Karo Halý
09 black&
14
: % 50 PA 6.6 Antron®
% 50 Antron® SDN
Toplam Kalýnlýk
: 6.80 mm
Hav Yüksekliði
: 3.50 mm
Akustik Performansý : 37 dB
Ýplik Cinsi
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA6 Solution Dyed Aqualon
: 6.40 mm
: 2.90 mm
: 37 dB
10 first radiant
15
Karo Halý
11 eco100c
16
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 ECONYL® yarn
% 100 Geri Dönüþtürülmüþ Solution Dyed Nylon
: 7.50 mm
: 3.90 mm
: 35 dB
12 round-up
Ýplik Cinsi
: % 100 PA 6 Solution
Dyed Aqualon
Toplam Kalýnlýk
: 6.30 mm
Hav Yüksekliði
: 2.70 mm
Akustik Performansý : 38 dB
12 line-up
% 50 PA Solution Dyed
% 50 PA Solution Dyed Space
5.70 mm
2.50 mm
33 dB
12 round-up
12 line-up
17
Karo Halý
13 strepqes C/L
18
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6.6 Antron® Lumena
Geri Dönüþtürülmüþ Solution Dyed
: 7.90 mm (C) / 7.50 (L)
: 4.40 mm (C) / 3.50 (L)
: 36 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyamid 6.6 Antron®
: 8.00 mm
: 5.00 mm
: 43 dB
14 cambridge
19
Karo Halý
15 perpetual
20
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyamid
: 6.90 mm
: 3.50 mm
: 38 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 50 PA6 Solution Dyed
% 50 PA6 Solution Dyed Space
: 6.20 mm
: 2.80 mm
: 36 dB
16 shine-up
21
Karo Halý
17 reverse100
22
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 ECONYL® yarn
% 100 Geri Dönüþtürülmüþ Solution Dyed Nylon
: 6.00 mm
: 0.80 mm
: 23 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyolefine (normal)
%8 Polyamid Space Dyed +
% 92 Polyolefine (new normal)
: 6.20 mm
: 3.40 mm
: 39 dB
18 normal
18 new normal
23
Karo Halý
19 first lines
24
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 92 PA6 Solution Dyed Aqualon,
% 8 PA Space Dyed
: 6.40 mm
: 2.90 mm
: 37 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Aqualon HD
: 7.20 mm
: 3.60 mm
: 36 dB
20 in-groove
25
Karo Halý
21 xtra
26
Xtra serisi Perpetual, Cambridge, Step serilerinin desenleriyle
9’ar adet canlý renkten oluþmaktadýr.
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 Polyamid 6.6 Antron®
: 6.10 mm
: 3.00 mm
: 40 dB
22 gradient
27
Karo Halý
23 first absolute
28
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Aqualon
: 7.20 mm
: 3.20 mm
: 39 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: %100 PA 6.6 Antron® BirillianceTM
: 6.40 mm
: 2.80 mm
: 36 dB
24 metallic
29
Karo Halý
25 color&
30
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: %100 PA 6 Aqualon®
: 8.00 mm
: 4.50 mm
: 38 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: %100 PA 6 Solution Dyed Alto Chroma®
: 5.70 mm
: 2.70 mm
: 34 dB
26 connexxion
31
Karo Halý
27 converse100
32
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: %100 ECONYL® yarn
%100 Solution Dyed Nylon
: 5.70 mm
: 0.80 mm
: 10 dB
White&Black serisi Black&, First Absolute, Metallic,
Color&, On-line ve Cambridge serilerinin
desenleriyle siyah-beyaz renk alternatiflerinden
oluþmaktadýr.
28 white&black
33
Karo Halý
29 alternative100
34
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: %100 ECONYL®,
%100 Space Dyed Nylon
: 6.50 mm
: 3.40 mm
: 33 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Aqualon
: 6.40 mm
: 2.90 mm
: 37 dB
30 first stripes
35
Karo Halý
31 first waves
36
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Aqualon
: 6.40 mm
: 2.90 mm
: 37 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Aqualon
: 6.80 mm
: 3.10 mm
: 36 dB
32 first blocks
37
Karo Halý
33 new shapes
100x
100
38
50x
100
25x
100
New Shapes özgün tasarýmlar oluþturmak
için bir araya getirilmiþ üç farklý ölçüden
oluþur:
25 x 100 cm,
50 x 100 cm,
100 x 100 cm.
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 70 PA 6 Solution Dyed,
% 30 PA 6 Solution Dyed Space,
: 6.30 mm
: 2.80 mm
: 39 dB
34 mark up
39
Karo Halý
35 pure air100
40
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 ECONYL® yarn,
% 100 Space Dyed Nylon
: 6.60 mm
: 3.00 mm
: 37 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Nylon
: 6.70 mm
: 3.30 mm
: 42 dB
36 DSGN cloud
41
Karo Halý
37 DSGN tweed
42
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Nylon
: 6.70 mm
: 3.30 mm
: 43 dB
Ýplik Cinsi
Toplam Kalýnlýk
Hav Yüksekliði
Akustik Performansý
: % 100 PA 6 Solution Dyed Nylon
: 6.90 mm
: 3.30 mm
: 42 dB
38 DSGN track
43
woven
flooring
ÖRGÜ VÝNÝL
Ýleri teknoloji elyaflarla dokunan DICKSON örgü
vinil zemin kaplamalarý, vinilin dayanýklýlýðýný
geleneksel halýnýn estetik cazibesi ve dokusu ile
buluþturmaktadýr. Kumaþ görünümü, kumaþ hissi
v e ka l i t e s i y l e d i ð e r z e m i n ka p l a m a
malzemelerinden farklýlaþmaktadýr.
Oteller, ofisler, maðazalar, restoranlar gibi yoðun
trafikli zorlayýcý mekanlar için geliþtirilen gerçek
bir teknik yenilik olan DICKSON örgü vinil zemin
kaplamalarý, dayanýklý, konforlu, bakýmý kolay
ve çekici tasarýmlardan oluþur.
1) Örgü vinil üst yüzey
2) Monofilament polyester dolgu
3) Çok yüksek yoðunluklu köpük
4) Cam elyaf katmaný
5) Akustik köpük
made in
0493-CPD-0101
EN 14041
FRANCE
EN 15114
www.unigen.com.tr
Derindere Merkez Ofis
Örgü Vinil Zemin Kaplamalarý
be easy
46
BE EASY kartelasý düz renklerden oluþan homojen görünümündeki
minimalizmi ifade eder.
Kullaným Sýnýfý
: EN 685
Akustik Performans : ISO 140-8
Ebat
: Karo
Rulo
yüzey dokusuyla
33 yoðun trafik
17 dB
500 mm x 500 mm
2.00 m x 25.00 m
woven
Dickson Örgü Vinil Zemin Kaplamalarý ortam gürültüsünü etkili bir biçimde emen ve darbe
gürültüsünü iletimini önemli oranda azaltan, yüksek performanslý, akustik bir zemin kaplamasý
olarak geliþtirilmiþtir.
Kullaným Sýnýfý
: EN 685
33 yoðun trafik
Akustik Performans : ISO 140-8
17 dB
Ebat
: 500 mm x 500 mm
flooring
be smart
47
Örgü Vinil Zemin Kaplamalarý
be natural
48
Dickson’un geliþtirdiði FrayGuard teknolojisinin garantisindeki düzgün kesilmiþ
kenarlar sayesinde hýzlý, verimli ve kusursuz montaj yapýlýr.
Kullaným Sýnýfý
: EN 685
Akustik Performans : ISO 140-8
Ebat
: Rulo
33 yoðun trafik
18 dB
2.00 m x 25.00 m
woven
Kaymazlýk saðlayan doðal yüzey dokusu ve darbelere karþý mukavemeti sebebiyle
sirkülasyonun yoðun olduðu mekanlarda öncelikli olarak kullanýmý önerilmektedir.
Kullaným Sýnýfý
: EN 685
Akustik Performans : ISO 140-8
Ebat
: Rulo
33 yoðun trafik
18 dB
2.00 m x 25.00 m
flooring
be different
49
Decoria Alternatif Görünümlü PVC Zemin
Kaplamalarý, prestijin ön planda olduðu
mekanlara yaratýcýlýk sýnýrlarýný zorlayan geniþ bir
ürün yelpazesi sunmaktadýr.
Desen ve renk çeþitliliðinin yanýnda click PVC ve
Loose Lay seçenekleri ile alternatif uygulama
çözümleri saðlamaktadýr.
Loose Lay serbest döþenebilen PVC Zemin
Kaplamalarý post-it özellikli tutkal ile
uygulanmaktadýr. Öncelikli olarak yükseltilmiþ
döþeme sistemiyle kullanýlabildiði gibi beton
y ü z e y l e r d e d e u y g u l a n a b i l m e k t e d i r.
Loose Lay serisinde, akustik özelliði geliþtirilmiþ
yeni bir taban seçeneði de alternatif olarak
sunulmaktadýr.
Click PVC uygulamasýnda parçalar
UNILIN klik sistemiyle birbirine kenetlenerek tutkal
kullanýlýmýna gerek kalmamaktadýr.
LVT - Loose Lay - Click PVC alternatifleri
havalanlarý, otel, maðaza, AVM, restaurant,
sinema, ofis vb. alanlarda kullaným için en ideal
ürün gruplarýdýr.
NANO Silver
www.decorialvt.com
Sodexo Levent 199
Alternatif Görünümlü PVC
Arkema Ofis
LVT
52
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Ebat
Paket
: 3.00 mm
: 0.70 mm
: 184 mm x 950 mm
: 3.32 m2 (19 Adet)
3.00 mm
0.70 mm
470 mm x 470 mm
3.31 m2 (15 Adet)
Bener Hukuk Bürosu
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Ebat
Paket
: 5.00 mm
: 0.50 - 0.70 mm
: 177.8 mm x 1219.2 mm
: 2.167 m2 (10 Adet)
5.00 mm
0.50 - 0.70 mm
470 mm x 470 mm
2.209 m2 (10 Adet)
Loose Lay
53
Alternatif Görünümlü PVC
Simit Molasý
Click
54
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
Ebat
Paket
: 4.00 mm
: 0.50 - 0.70 mm
: 170 mm x 1210 mm
: 2.057 m2 (10 Adet)
5.00 mm
0.50 - 0.70 mm
169 mm x 1204.5 mm
2.035 m2 (10 Adet)
6.00 mm
0.50 - 0.70 mm
175 mm x 935 mm
1.472 m2 (9 Adet)
Yöntem Ofis
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
• Sunta Özlü Panel
• Kalsiyum Sülfat Özlü Panel
• Beton Özlü Panel
• 3 Katmanlý Galvaniz Panel
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri; kablolama, ýsýtma,
soðutma ve havalandýrma tesisatlarýnýn zeminde
yoðun olarak kullanýldýðý mekanlarda gerek
duyulan tüm estetik ve fonksiyonel koþullarý
saðlayan sistemlerdir. Kablolar ve tesisatlar
sistemin altýnda býrakýlan boþlukta gizlenebildiði
gibi, sistem gerek duyulduðunda defalarca
müdahale imkaný yarattýðý için mekanlarýn
yerleþim planýnda kullanýcýya serbestlik
saðlamaktadýr.
Onto Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri, kullanýcýnýn
ihtiyacýna yönelik farklý yükseklik ve yük
g e r e k s i n i m l e r i n e c e v a p v e r m e k t e d i r.
Onto Yükseltilmiþ Döþeme sistemiyle sunulan
alternatif kaplama malzemeleri yükseltilmiþ
döþeme sisteminin kullanýþlý olduðu kadar estetik
olmasýný da saðlamaktadýr.
www.onto.com.tr
Teknosa Akademi
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
pvc kaplý panel
58
PVC kaplý panel alternatifleri; ofis, server - bilgisayar odalarý gibi yoðun sirkülasyonun
olduðu bütün ticari alanlarda tercih edilmektedir. Kullanýcýnýn ihtiyacýna yönelik olarak
üst yüzey kaplamasýnda heterojen/ homojen ticari tip PVC zemin kaplamalarý
önerilmektedir. Panel alt yüzey kaplamalarýnda alümünyim folyo, alüminyum levha
veya galvanize çelik kaplama alternatifleri bulunmaktadýr.
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
Çýplak panel alternatiflerinde alt ve üst yüzey kaplamalarýnda alüminyum folyo ve galvanize çelik
kullanýlmaktadýr. Çýplak panellerin yüzeylerinde kaplama malzemesi olarak karo halý veya loose
lay (serbest döþenebilen) karo / þerit PVC kullanýlmaktadýr.
Bünyemizde bulunan Modulyss karo halý ve Decoria loose lay PVC zemin kaplama malzemeleri
sistem olarak önerilmektedir.
çýplak panel
59
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
enkapsüle panel
60
Enkapsüle panellerde iç dolgu malzemesi olarak Kalsiyum Sülfat (CaSO4) ve
yonga levha alternatifleri kullanýlmaktadýr.
Enkapsüle panelde iç dolgu malzemesinin dört bir tarafý 0.5 mm galvanize çelik
ile kaplanmaktadýr. Bu yöntemle panelin yangýn dayanýmý ve taþýma kapasitesi
artmaktadýr.
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
Sistem - server odasý, bilgisayar odasý gibi mekanlarda öncelikli olarak tercih
edilmektedir. Laminat kaplamada alternatif renk ve desen seçenekleri
bulunmaktadýr.
hpl kaplý panel
61
Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri
Alt yapý sistemi
62
Galvenize çelik ayak takýmlarýnýn boylarý istenilen bitmiþ döþeme yüksekliðine baðlý
olarak deðiþkenlik göstermektedir. Bitmiþ döþeme yüksekliðine baðlý olarak kuþak takýmý
ve payanda kullanýmý önerilmektedir. Galvanize çelik altyapý sistemi önerilmektedir.
3 Katmanlý
Galvaniz Panel
Dünyada Bir Ýlk...
%100 geri dönüþtürülebilir, hafifliði ve
mukavemetiyle özel olarak tasarlanmýþ
patentli bir üründür.
Üst Tabaka / 1.20 mm
Orta Tabaka / 1.00 mm
Alt Tabaka / 0.50 mm
• Patentli Özel Tasarým
• % 100 Geri Dönüþtürülebilir
Üç farklý galvaniz çelik katman, perçin veya
kaynak kullanýlmadan özel bir metod ile
birleþtirilmektedir. Panelin içinde sunta, beton,
kalsiyum sülfat gibi herhangi bir dolgu
malzemesi kullanýlmamaktadýr.
• Akustik
• Mukavemetli
Model
Ebat
Katmanlar
Aðýrlýk
: SJ-501
: 500 mm x 500 mm x 26 mm
: Üst Tabaka 1.20 mm Galvaniz Çelik
Orta Tabaka 1.00 mm Galvaniz Çelik
Alt Tabaka
0.50 mm Galvaniz Çelik
: 5.00 kg
Üç katmanlý galvaniz panelin en önemli
özelliði panelin rezonans yapmasý
engellenerek akustik özelliði ön plana
çýkarýlmýþtýr.
• Hafif
Taþýma kapasitesi yüksek olan 3 katmanlý
çelik panel 6 kg/adet birim aðýrlýðý ile binaya
ilave yük getirmeyen en hafif panel çeþitidir.
www.unigen.com.tr
LG Hausys
floors
Homojen PVC
Heterojen PVC
Akustik PVC
Spor PVC
Zemin Kaplamalarý
Dünyanýn en güçlü ve en hýzlý büyüyen
markalarýndan biri olan LG Hausys, ticari
tip PVC Zemin Kaplamalarýnda rulo, karo
ve spor PVC ürün gruplarýyla geniþ ürün
yelpazesine sahiptir.
Çevre Dostu Ürünler
LG Hausys PVC Zemin Kaplamalarýnýn
FloorScore sertifikasý bulunmaktadýr.
ISO14001
ISO9001
Tasarým Gücü
Yurtiçi ve yurtdýþý pazarlarda tüketici
analinizine dayanarak hazýrlanan ürün
tasarýmlarý dünyaca ünlü bir çok tasarým
ödüllerini kazanmaktadýr.
design award
www.unigen.com.tr
LG Hausys
PVC Zemin Kaplamasý
durable
66
Heterojen PVC Zemin Kaplamasý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 429
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
2.00 mm
0.70 mm
Grup T :<0.08 mm
2.00 m x 20.00 m
LG Hausys
floors
Ýletken Homojen PVC Zemin Kaplamasý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
2.00 mm
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 429
2.00 mm
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1 Grup P
Ebat
: Karo
600mm x 600mm
3.00 mm
3.00 mm
Grup P
610mm x 610mm
static pulse
67
LG Hausys
PVC Zemin Kaplamasý
calmpasso
68
Heterojen Akustik PVC Zemin Kaplamasý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
2.60 mm
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 429
0.50 mm
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1 Grup T
Ebat
: Rulo
2.00 m x 20.00 m
3.20 mm
0.70 mm
Grup T
2.00 m x 20.00 m
LG Hausys
floors
Heterojen Akustik PVC Zemin Kaplamasý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
3.30 mm
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 429
1.10 mm
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1 Grup T
Ebat
: Rulo
2.00 m x 18.00 m
comfort
69
LG Hausys
PVC Zemin Kaplamasý
rexcourt
70
3.50 mm
4.50 mm
6.50 mm
8.00 mm
Multi Serisi
G-4000 Serisi
G-6000 Serisi
G-8000 Serisi
LG Hausys
floors
Spor PVC Zemin Kaplamasý
Rulo Geniþliði
Rulo Uzunluðu
Toplam Kalýnlýk
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý
PU Güçlendirme (PUR)
Toplam Aðýrlýk
Sürtünme
Darbe Emilimi
EN 428
EN 429
Evet
Multi
G-4000
G-6000
G-8000
1.80 m
20 m
1.80 m
20 m
1.80 m
15 m
1.80 m
11 m
3.50 mm
0.50 mm
Evet
2,500 g/m2
NF EN 13036-4 Ortalama 84
EN 14808
Minimum 25
4.50 mm
6.50 mm
0.80 mm
1.00 mm
Evet
Evet
3,100 g/m2 4,300 g/m2
Ortalama 93 Ortalama 87
1 25
8.00 mm
1.00 mm
Evet
4,800 g/m2
Ortalama 87
1 25
BADMINTON
MASA TENÝSÝ
1.80 m
Badminton : 16 m
Masa Tenisi : 14 m
3.90 mm
0.80 mm
2,700 g/m2
Ortalama 84
-
71
LG Hausys
PVC Zemin Kaplamasý
gallant tile
72
Karo Homojen PVC Zemin Kaplamasý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 429
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Karo
2.00 mm / 3.00 mm
2.00 mm / 3.00 mm
Grup P
300 mm x 300 mm
450 mm x 450 mm
LG Hausys
floors
Kaymaz PVC Zemin Kaplamasý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 429
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
3.20 mm / 3.00 mm
1.00 mm / 0.50 mm
Grup T :< 0.08 mm
1.83 m x 18.00 m
safedeko
73
PVC Zemin Kaplamalarý
Yenilikçi anlayýþa sahip olan ve hep daha iyiyi
hedefleyen Tarkett son yýllarda yeni homojen
seriler üreterek pazar payýný artýrmýþtýr.
Çok yoðun trafik alanlarýnda kullanýlabilen,
çevreye duyarlý, düþük bakým maliyetleri olan
ve desen-renk zenginliði ile ön plana çýkan serileri
bulunmaktadýr.
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
E
BIO SILVER
I S TA N C
www.unigen.com.tr
PVC Zemin Kaplamasý
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
norma 43
76
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Toplam Kalýnlýk
: EN ISO 24346
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN ISO 24340
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
Aðýrlýk
: EN ISO 23997
E
BIO SILVER
I S TA N C
2.00 mm
2.00 mm
Grup T
2.00 m x 20.00 m
2,700 g/m2
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
E
BIO SILVER
I S TA N C
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Toplam Kalýnlýk
: EN ISO 24346
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN ISO 24340
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
Aðýrlýk
: EN ISO 23997
2.00 mm
2.00 mm
Grup T
2.00 m x 20.00 m
3.000 g/m2
centra 43
77
PVC Zemin Kaplamasý
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
ultra 43
78
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 420
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
Aðýrlýk
: EN 430
E
BIO SILVER
I S TA N C
2.00 mm
2.00 mm
Grup P
2.00 m x 20.00 m
3,150 g/m2
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
E
BIO SILVER
I S TA N C
Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 420
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
Aðýrlýk
: EN 430
2.00 mm
2.00 mm
Grup P
2.00 m x 20.00 m
3,500 g/m2
specjal 43 plus
79
PVC Zemin Kaplamasý
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
rekord bio silver
80
Heterojen PVC Zemin Kaplamalarý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 420
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Ebat
: Rulo
Aðýrlýk
: EN 430
E
BIO SILVER
I S TA N C
2.00 mm
0.80 mm
Grup T
2.00 m x 20.00 m
3,100 g/m2
MI
AL
OBIOLOGIC
CR
R
ES
E
BIO SILVER
I S TA N C
Ýletken Homojen PVC Zemin Kaplamalarý
Toplam Kalýnlýk
: EN 428
2.00 mm
Aþýnma Tabakasý Kalýnlýðý : EN 420
2.00 mm
Aþýnma - Kalýnlýk Kaybý
: EN 660-1
Grup P
Ebat
: Rulo
2.00 m x 20.00 m
Aðýrlýk
: EN 430
3,000 g/m2
elektra 43
81
KAUÇUK ZEMÝN KAPLAMALARI
En Doðalý...
En Renklisi...
Tamamen doðal olan Nora Kauçuk Zemin
Kaplamalarý, yüksek kalite standartlarý,
desen çeþitleri ve renk alternatifleri ile
sýnýfýnda eþi benzeri olmayan bir ürün
grubudur.
Doðallýk ve hijyen istenilen yerlerde; Saðlýk
tesisleri, okullar, ofisler, maðazalar gibi yoðun
trafik gereken mekanlarda kullaným için
ideal ürün gruplarýdýr.
Standart ürün çeþitleri kapsamýndaki 300
çeþit desen, renk ve yüzey alternatifleri ile
tasarýmýnýzý zenginleþtirir. Kauçuk malzemesi
olaðanüstü parlak renkler ve ayný zamanda
pastel renk tonlarýn da uygulanmasýný
mümkün kýlar.
Nora Systems çevre dostu binalarýn
tasarlanmasý konusunda aktif olarak
çalýþmalar yapmakta ve Sürdürülebilir Yapý
Birliðinin (DGNB) kurucu üyesidir. Bu birliðin
(DGNB) hedefi sürdürülebilir bina yapýmý
konusunda yeni yollar ve çözümler
göstermektir.
www.unigen.com.tr
Hedef Filo
Kauçuk Zemin Kaplamasý
Tamamen doðal olan Nora Kauçuk Zemin Kaplamalarý, yüksek kalite standartlarý, desen çeþitleri ve renk
alternatifleri ile sýnýfýnda eþi benzeri olmayan bir ürün grubudur.
Doðallýk ve hijyen istenilen yerlerde; Saðlýk tesisleri, okullar, ofisler, maðazalar gibi yoðun trafik gereken
mekanlarda kullaným için ideal ürün gruplarýdýr.
84
Standart ürün çeþitleri kapsamýndaki 300 çeþit desen, renk ve yüzey alternatifleri ile tasarýmýnýzý zenginleþtirir.
Kauçuk malzemesi olaðanüstü parlak renkler ve ayný zamanda pastel renk tonlarýn da uygulanmasýný mümkün
kýlar.Nora Systems çevre dostu binalarýn tasarlanmasý konusunda aktif olarak çalýþmalar yapmakta ve
Sürdürülebilir Yapý Birliðinin (DGNB) kurucu üyesidir. Bu birliðin (DGNB) hedefi sürdürülebilir bina yapýmý
konusunda yeni yollar ve çözümler göstermektir.
85
SÜPÜRGELÝK VE PROFÝLLER
DÖLLKEN, süpürgelik ve profil
alternatifleriyle zemin kaplama
uygulamalarýnýn kalitesini arttýracak
çözümler sunmaktadýr.
Yüzeyi PVC kaplý, içi sert MDF’den
üretilmiþ olan DÖLLKEN esnek PVC
süpürgelikleri, birbirinden farklý renk
ve desen alternatifleriyle PVC zemin
kaplamalarýyla kullaným için idealdir.
www.unigen.com.tr
Zemin yapý kimyasallarý, zemin
kaplama
malzemesi
uygulamalarýnýn kalitesini arttýran,
yapýlan uygulamanýn kullaným
ömrünü uzatan bir ürün grubudur.
Zemin kaplama malzemelerine ve
farklý uygulama alanlarýna baðlý
olarak çeþitli zemin yapý kimyasallarý
bulunmaktadýr.
• Yapýþtýrýcýlar
• Astarlar
• Tesviye Þaplarý
• Tamir Harçlarý
www.unigen.com.tr
Ýnönü Mah. Kayýþdaðý Cad. Kandiþ Ýþ Mrk.No: 128
Kat: 1 No: 2
34755 Ataþehir / ÝSTANBUL
Tel : (0216) 577 04 34 (pbx)
Fax : (0216) 577 04 35
www.unigen.com.tr e-mail: [email protected]
ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
ÝÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Reþatbey Mah. Fuzuli Caddesi
Galleria Ýþ Merkezi Kat : 2 No: 16
Seyhan / ADANA
Tel : (0322) 459 50 22
Fax : (0322) 459 50 23
Baðcýlar Mah. Vedat Dalokay Cad.
No: 107/2 B Blok Çankaya / ANKARA
Tel : (0312) 446 30 90
Fax : (0312) 446 30 91
DEPO
FABRÝKA
Eyüp Sultan Mah. Ýmam Rabbani Cad.
Dekor Sok. No: 1 (Zemin Kat)
Sancaktepe / ÝSTANBUL
Tel : (0216) 311 07 35
Fax : (0216) 311 07 36
Akýnlar Mah. 2630 Sokak No: 51/1
DÜZCE
Tel : (0380) 526 04 90
Fax : (0380) 526 28 90
w w w. u n i g e n . c o m . t r

Benzer belgeler