Şah n KÖK AP-17 Poster Melaleuca altern fol a (Myrtaceae)`dan

Yorumlar

Transkript

Şah n KÖK AP-17 Poster Melaleuca altern fol a (Myrtaceae)`dan
Sayın Şah n KÖK
Uluslararası Ka lımlı Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresine göndermiş olduğunuz bildiri öze niz Bilimsel Kurul
tara ndan değerlendirilmiş olup sonuç aşağıda belir lmiş r. Bildiriniz, Kongre Program Kitapçığı ve Kongre
Bildiri Özetleri Kitabında basılacak r.
Kongre Kayıt ücre 01.08.2016 tarihine kadar ya rılmadığı takdirde bildiri öze niz Kongre Program kitapçığı
ve Bildiri Özetleri Kitabında yer almayacak r.
Değerli ka lımlarınızla 05 - 08 Eylül 2016 tarihlerinde Konya Nov -İbis Otel Kompleksinde gerçekleşecek olan
kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve ka lımınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
Kongre Başkanı
Değerlendirme Sonucu:
Bildiri No
: AP-17
Bildiri Türü
: Poster
Yazarlar
: Şah n KÖK, Ayl n ERDOĞMUŞ, İsma l KASAP
Bildiri Başlığı
: Melaleuca altern fol a (Myrtaceae)'dan Elde Ed len Gamma-T-ol'ün
Laboratuar Koşullarında Tetranychus urt cae Koch (Acar :
Tetranych dae)'ye Karşı Repellent Etk s

Benzer belgeler