Doç. Dr. Umut KOLDAŞ - Yakın Doğu Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ - Yakın Doğu Üniversitesi
Umut Koldaş
Yrd. Doç. Dr.
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve
Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Adres
: Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü,
Büyük Kütüphane, Kat 2, Ofis No:50
Tel
e-posta
: +90 392 680 20 00 / 532
: [email protected], [email protected]
Eğitim
Doktora, Uluslararası İlişkiler, (2008) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü, Ankara
Doktora Öncesi Konuk Araştırmacı, Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları
Merkezi, Tel Aviv Universitesi, İsrail (2005-2006)
DAAD Doktora Öncesi Konuk Araştırmacısı, Flensburg Üniversitesi Sosyoloji
Enstitüsü, Flensburg, Almanya(Mart 2005 –Eylül 2005)
TÜBA Doktora Öncesi Konuk Araştırmacı, Washington Üniversitesi, Seattle, ABD
(Ocak 2005- Mart 2005)
Yüksek Lisans, -Medya ve İletişimBilimleri Okulu, Londra Üniversitesi,
(2001) Londra
Londra
Ekonomi
ve
Politika
Yüksek Lisans, -Uluslararası İlişkiler- (2000) Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
MEB Konuk Araştırma Görevlisi, Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları
Merkezi, Tel Aviv Universitesi, İsrail
(Eylül1998-Haziran 1999)
Araştırma Stajı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Merkezi(Ağustos 1996-Eylül 1996)
Stratejik Araştırmalar
Lisans, Uluslararası İlişkiler, (1997) Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
İlişkiler Bölümü , Ankara
Uluslararası
1
Profesyonel ve Akademik Tecrübe
Müdür, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü, (2013- )
Öğretim Üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2013- )
Müdür,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma
Merkezi (SOSPAM)
Öğretim Üyesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2006 –
2013)
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
(1997- 2005)
AGİT Sayım Merkezi Denetçisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Kosova Misyonu, Sayım Merkezi Priştina – Kosova (Eylül - Kasım 2002)
AGİT Seçmen Hizmetleri Denetçisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova
Misyonu, İpek/Peja/ Pec Bölge Ofisi Kosovo Haziran-Ağustos 2002
AGİT Seçim Merkezi Denetçisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Misyonu Suhareke/ Suva Reka - Kosova Kasım 2001
Kosova
ODTÜ BAP Proje Asistanı “Marmara Depremi Sonrası Uluslararası Yardım
Diplomasisi” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Kasım 1999)
AGİT Seçim Denetçisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bosna Hersek Misyonu
Seçim Denetimi Birimi, Travnik Bölge Ofisi (Ağustos1998-Eylül1998)
Proje Asistanı, Umut Vakfı, Ankara- Türkiye, Ağustos1996-Ekim1996
2
Yayınlar
Koldaş Umut and Murat Tüzünkan, (yayın aşamasında) Türk Dışişleri Bakanları Gözüyle
Kıbrıs Sorunu, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,
Koldaş Umut, Nur Köprülü (eds.) (yayın aşamasında), Uluslararası Sistemde Kıbrıs,
Yakın Doğu Enstitüsü Araştırma Yayınları Serisi, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları,
2013
Koldaş, Umut, “Intermingled Cycles of Hegemony-Building: Europeanization and
Minority Policies in Greece during the Simitis Period” CEU Political Science Journal,
Vol. 8, No. 2, 2013, pp. 202-233. (ISSN1818-7668 (electronic); 1992-3147 (print)
Koldaş, Umut, “The Turkish Press and the Representation of the Armenian Minority
During the 1965 Events”, Bilig, Spring, 2013, Number 65, pp. 203-230 (SSCI- ISSN
1301-0549)
Koldaş, Umut, “The Nakba in Palestinian Memory in Israel”, Middle Eastern Studies,
Volume 47, Number 6, 2011, pp. 947-959. (SSCI- ISSN 0026-3206)
Koldaş, Umut, “Political economy of internal/external migration and skilled labour
mobility within the Israeli labour market”, International Journal of Business and
Globalization, Vol. 8, No.4, 2012, pp. 503-519. (ISSN 1753-3627)
Koldaş, Umut and Nur Köprülü, “The Resurrection of Palestinian Identity in Divided
Societies of the Middle East: The Cases of Jordan and Israel”, Perceptions, SpringSummer 2010, pp. 43-74. (ISSN 1300-8641)
Koldaş, Umut and Nur Köprülü, “Arap Intifadası mı?: Arap Dünyasındaki Toplumsal
Hareketlerin İçsel, Bölgesel ve Uluslararası, Dinamikleri”, Akademik Ortadoğu, No. 11,
Ekim 2011, pp.23-61.(Turkish)
Koldaş, Umut, “‘Nefretin Baharları, Umutun Baharları: 1965 Olayları, Diaspora
Politikaları ve Türk Ermenileri”, Review of Armenian Studies, Volume 2, Number 5,
2003, pp.75-100 (ISSN: 1303-5304) (İngilizce)
Koldaş, Umut, “Demokrasinin Pekişmesi Sürecinde Türkiye’deki Ermeni Azınlığın
Entegrasyonu : Krizler ve Başarılar”, Review of Armenian Studies, Volume1, Number 3,
2003, pp. 80-120 (ISSN: 1303-5304) (İngilizce)
3
Araştırma Projeleri
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Projesi, (Yürütücü), “Avrupa-Akdeniz
Ülkelerinin Kıbrıs’a yönelik Dış Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi”, 2010-2011
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Projesi, Yütücüsü “Avrupa-Akdeniz
Bölgesinde Demokrasi, Demokratikleşme Modelleri ve KKTC örneği: Siyasal Seçkinler,
Politik Partiler, Sivil Toplum ve Demokratik Yapı”, 2010
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Projesi, (Eş-Yürütücü ve Araştırmacı) “Kıbrıs
Türk Siyasi Seçilmişleri Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumunun Sözlü Tarihi”, 2009.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Projesi (Araştırmacı) “Erkin Mimarisi: KKTC
Devlet Binalarında İktidarın Temsili”, 2009.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Projesi (Araştırmacı) “Analysis of the TRNC
regulations about environment in line with EU legal framework” -KKTC Çevre
Mevzuatının AB Çevre Mevzuatıyla Uyumu-, Araştırmacı, KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı Projesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, (Araştırmacı)“, Marmara
Depremi Sonrası Uluslararası Yardım Diplomasisi”, Kasım 1999,
Raporlar
Umut Koldaş (1996), ‘Orta Doğu Barış Sürecine Tehditler’, T.C. Dışişleri Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne hazırlanmış araştırma raporu.
4
Konferans ve Seminerler:
Koldaş, Umut, and Huriye Gürdallı, “Kolonyalizmin Sütunları: İngiliz Sömürü
Yönetimindeki Kıbrıs’ın Resmi Binalarında Gücün Temsili”, International Conference
Architecture and Ideology, 28-29 Eylül 2012, Belgrad
Koldaş, Umut, and Nur Köprülü, Demokratikleşme Eğilimi: Magrip ve Maşrik’teki
Toplumsal Hareketlerin Karşılaştırmalı Analizi”, International Conference Arab
Uprisings: Causes and Consequences 13-14 Aralık 2011 Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Gazimağusa
Koldaş, Umut, and Huriye Gurdallı, “Mimarlarının Gözüyle Kuzey Kıbrıs’taki Gücü
Temsil Eden Binaların Sözlü Tarihi, Oral History in Art, Craft and Design, 2010 Oral
History Society Annual Conference, in association with the V&A, 2 - 3 Temmuz 2010,
Sackler Centre, V&A London
Koldaş, Umut, and Huriye Gurdallı, “Bölünmüş Şehirde Gücün Mimarisi ve Kentsel
Uzam: Lefkoşa’daki Resmi Binaların Tarihi” , Annual Conference of European Urban
History Association in Ghent, 1-4 Eylül 2010
“Sisteme Karşı Gelmek ya da Katalizörü Olmak: Ortadoğu’daki Geleneksel Yapılarla
Toplumsal Hareketler arasındaki İlişkinin Gramşiyan Analizi”, International
Conference on Change and Stability in the Middle East & North Africa, Jagiellonian
University,
Krakov,
Polonya
28
–
29
Mayıs
2009
“Siyasi Kontrolü Sivilleştirmek: Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türk Siyasi ve Sivil
Toplumlarının Azınlık Politikalarının Analizi, ISA World International Studies
Committee, First Global International Studies Conference «Bringing International
Studies Together: contrasting approaches and agendas» Istanbul, at Bilgi University,
24-27 Ağustos 2005,
“Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Azınlıklar Üzerine Türk Sivil Toplumundaki
Düşünsel Bölünmüşlüğün Gramşiyan Analizi”, Concepts of the third Sector: The
European debate Civil Society, Voluntary Organizations, Social and Solidarity-Based
Economy, Cnam, Paris, 27-28-29 April 2005
“Avrupalılaşma ve Orta Avrupa’daki Azınlıkların Başat Medya Söyleminde Temsili”,
Interdisziplinäres Kolloquium Universität Flensburg, Auf dem Campus 1, Hauptgebäude
Raum 249, 10 Mayıs 2005
“1934 Olayları: “Öteki” Söylemi ve Ulus İnşa Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin
Yahudi Vatandaşları”, Ondokuzuncu I'AFEMAM Kongresi, Strasbourg «Musulmans
d'Europe et d'ailleurs - Gens d'ailleurs en terres d'Islam » 7-9th July 2005
5
“Ekümenik mi değil mi?: Fener Ortodox Rum Patrikhanesi ve Ulusal Söylem ve Kurum
Sınırlarında Ulusaşırılık Tartışmaları”, The Oxford Symposium on Trans-nationalism in
the Balkans, St Anthony’s College, Oxford, 17-18-19 Haziran, 2005
“Hafıza Politikalarının Söylemsel Koridorlarında Al-Nakba Tartışmaları”, Sixth
Mediterranean Social and Political Research Meeting, Montecatini -Terme, Floransa,
16-20 Mart 2005
“Devletin Söylemsel Bahçesinde ‘Öteki’nin Temsili” Conference on Nationalism,
Society and Culture in Post-Ottoman South East Europe, University of Oxford, St
Peter’s College, 29-30 Mayıs 2004
“Türkiye ve Avrupa Birliği Yolunda Azınlık Politikalarını Sistemleştirmek” Üçüncü
ODTÜ Uluslararası ilişkiler Konferansı, Ankara Türkiye, Mayıs 24-26, 2004
“Mücadelenin Son Noktası: Terörizm ve Orta Doğu Barış Süreci”, Barış Zirvesi 2001,
AEGEE (Association des Etats-Generaux des Etudiants de L’Europe) Orta Doğu’da
Terörizm üzerine oturumların düzenleyicisi
“İzlenimler”, Uluslararası Yükseklisans Öğrencileri Konferansı Kosova:Geçmişi
Anlamak ve Geleceğe Bakmak, Orta Avrupa Üniversitesi, Budapeşte, Macaristan, 31.32.4.2000.
Umut Koldaş (Oturum Başkanı ) “International Relations Studies and Universities in
Cyprus” (Roundtable Organized by the Association of Euromed Studies (ASEMEDS)
and the Department of International Relations, Cyprus International University, TRNC)
Dokuzuncu ODTÜ Uluslararası ilişkiler Konferansı Mayıs 20-22, 2010, Kalkanlı
Güzelyurt, KKTC.
Umut Koldaş (Oturum Başkanı) “Cyprus, Greece and the European Union” Dokuzuncu
ODTÜ Uluslararası ilişkiler Konferansı Mayıs 20-22, 2010, Kalkanlı Güzelyurt, KKTC.
Üyelikler:
Association of Israel Studies
International Oral History Association
International Studies Association
KİŞİSEL BİLGİLER:
Doğum Tarihi : 09.08.1974
Yabancı Dil
: İngilizce (iyi derece), İbranice (vasat), Almanca (başlangıç)
6