2. eğitim - öğretim - Mining Deep Knowledge From Scientific Networks

Yorumlar

Transkript

2. eğitim - öğretim - Mining Deep Knowledge From Scientific Networks
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2004-2005
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FAALİYET RAPORU
ISPARTA
Şubat 2006
Derleme :
Süleyman Demirel Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bilgi Edinme Birimi
ISPARTA
-2-
İÇİNDEKİLER
Organizasyon Şeması............................................................................................................................................5
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Üniversitenin genel kompozisyonu ve yöresel dağılımı ........................................................................6
1.2. Akademik ve idari personel ile ilgili bilgileri ........................................................................................8
1.3. Öğrencilere ilişkin bilgiler.....................................................................................................................8
1.3.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ...............................................................................................8
2. EĞİTİM - ÖĞRETİM
2.1. Akademik Kadro.................................................................................................................................13
2.2. Öğretim Elemanlarının Ders Yükü ......................................................................................................14
2.3. Öğretim Elemanlarına İsabet Eden Öğrenci Sayısı, Ders Açığı ve Kapasite Boşluğu ........................15
2.4. Başarı Oranları....................................................................................................................................16
2.5. Lisansüstü Eğitim ................................................................................................................................16
2.6. Bilimsel Yayınlar.................................................................................................................................17
2.7. Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler ..........................................................................................................18
2.8. Öğretim Yılı İçerisinde Ceza Alan veya Ayrılan Öğrenciler...............................................................18
3. TESİSLER
3.1. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ....................................................................................................19
3.1.1. Derslik ve Laboratuvarlar, Mevcut ve İhtiyaç Durumu.........................................................20
3.2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ................................................................................21
3.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ...............................................................................................................24
4. SOSYAL HİZMETLER
4.1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı...............................................................................................25
4.1.1. Sağlık.....................................................................................................................................25
4.1.2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik ..........................................................................................25
4.1.3. Burslar ve Kısmi Zamanlı Çalışma .......................................................................................25
4.1.4. Beslenme ...............................................................................................................................25
4.1.5. Barınma .................................................................................................................................26
4.1.6. Kültürel ve Sosyal Faaliyetler ...............................................................................................26
4.1.7. Spor .......................................................................................................................................31
5. MALİ VE İDARİ İŞLER
5.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ....................................................................................................32
5.2. Personel Daire Başkanlığı....................................................................................................................35
5.3.Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler ........................................................................................................41
5.3.1. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ......................................................................................41
5.3.2. Arşiv Müdürlüğü ...................................................................................................................53
5.3.3. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....................................................................................53
5.3.4. Çiftlik Müdürlüğü..................................................................................................................54
5.3.5. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ................................................................................................55
5.3.6. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ......................................................................................59
5.3.7. Hukuk Müşavirliği ................................................................................................................60
5.3.8. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü .................................................................................62
5.3.9. Sivil Savunma Uzmanlığı......................................................................................................63
5.3.10. Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü ...................................................................63
5.3.11. Üniversite Hastaneleri Müdürlüğü ......................................................................................72
5.3.12. Yayın Müdürlüğü ................................................................................................................72
6. GENEL DEĞERLENDİRME
6.1. Öğretim Üyesi Temini..............................................................................................................74
6.2. Bütçe ........................................................................................................................................74
6.3. Yatırımlar .................................................................................................................................74
6.4. Makine-Techizat.......................................................................................................................74
6.5. Meslek Yüksekokullarını Geliştirme Projesi............................................................................74
6.6. Yurt Yapımı..............................................................................................................................75
6.7. Araştırma..................................................................................................................................75
-3-
AKADEMİK BİRİMLER
A) Fakülteler
1. Burdur Eğitim Fakültesi......................................................................................................................................... 76
2. Diş Hekimliği Fakültesi ......................................................................................................................................... 88
3. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi................................................................................................................................. 98
4. Fen - Edebiyat Fakültesi ...................................................................................................................................... 105
5. Güzel Sanatlar Fakültesi ...................................................................................................................................... 123
6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ...................................................................................................................... 139
7. İlahiyat Fakültesi ................................................................................................................................................. 151
8. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ....................................................................................................................... 163
9. Orman Fakültesi .................................................................................................................................................. 191
10. Teknik Eğitim Fakültesi..................................................................................................................................... 202
11. Tıp Fakültesi ...................................................................................................................................................... 211
12. Ziraat Fakültesi .................................................................................................................................................. 259
B) Yüksekokullar
1. Burdur Sağlık Yüksekokulu................................................................................................................................. 280
2. Isparta Sağlık Yüksekokulu ................................................................................................................................. 284
3. Yabancı Diller Yüksekokulu................................................................................................................................ 293
C) Meslek Yüksekokulları
1. Ağlasun Meslek Yüksekokulu ............................................................................................................................. 296
2. Atabey Meslek Yüksekokulu............................................................................................................................... 300
3. Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ............................................................................... 306
4. Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu ..................................................................................................... 309
5. Burdur Meslek Yüksekokulu ............................................................................................................................... 313
6. Dazkırı Meslek Yüksekokulu .............................................................................................................................. 319
7. Eğirdir Meslek Yüksekokulu ............................................................................................................................... 322
8. Gelendost Meslek Yüksekokulu .......................................................................................................................... 327
9. Gölhisar Meslek Yüksekokulu............................................................................................................................. 330
10. Gönen Meslek Yüksekokulu.............................................................................................................................. 334
11. Isparta Meslek Yüksekokulu.............................................................................................................................. 337
12. Keçiborlu Meslek Yüksekokulu......................................................................................................................... 342
13. Senirkent Meslek Yüksekokulu ......................................................................................................................... 345
14. Sütçüler Meslek Yüksekokulu ........................................................................................................................... 349
15. Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu .................................................................................................................. 353
16. Uluborlu Selehattin Karasoy MYO.................................................................................................................... 356
17. Yalvaç Meslek Yüksekokulu ............................................................................................................................. 361
D) Enstitüler
1. Fen Bilimleri Enstitüsü ........................................................................................................................................ 366
2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.................................................................................................................................... 375
3. Sosyal Bilimler Enstitüsü..................................................................................................................................... 378
E) Araştırma Uygulama Merkezleri
1. Araştırma Uygulama Hastaneleri (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) ...................................................... 384
2. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ......................................................................... 386
3. Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi ...................................................................... 388
4. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi......................................................................................... 389
5. Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi ...................................................................... 391
6. CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi...................................................................................................... 393
7. Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırmalar Merkezi ....................................................................................... 397
8. Deprem ve Jeoteknik Araştırmalar Merkezi ........................................................................................................ 401
9. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ........................................................................................................ 403
10. Gül ve Gül Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi........................................................................................... 405
11. Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ................................... 406
12. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi............................................................................................. 409
13. Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi.................................................................... 411
14. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi .............................................................................................. 414
15. Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi ........................................................................................................... 416
16. Radyo – Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi ...................................................................................... 419
17. Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi......................................................................................................... 422
18 Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ................................................................................................ 425
19. Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi.................................................................................... 426
20. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi............................................................................................... 428
21. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi........................................................................................................ 429
22. Teknolojik Malzemeler Araştırma Geliştirme ve Kalibrasyon Merkezi ........................................................... 430
23. Türk Dili Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ........................................................................................ 431
24. Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi ......................................................................................... 432
25. Yenilenebilir Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi....................................................................................... 434
26. Zehra Ulusoy Kanser Erken Tanı ve Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi ................................................. 436
F) Rektörlüğe Bağlı Bölümler
1. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ........................................................................................................................... 437
2. Enformatik Bölüm ............................................................................................................................................... 438
-4-
-5-
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Üniversitenin tarihçesi ve genel kompozisyonu
Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur. 1992 yılında kurulmuş olan Süleyman Demirel
Üniversitesi’nin aslında 30 yıla yakın bir geçmişi vardır. En gelişmiş fakültemiz olan Mühendislik Mimarlık
Fakültesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde “Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi” olarak kurulmuştur. Akademi, 20.7.1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ek olarak
çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak Isparta
Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 11.7.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel
Üniversitesi’ne Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır.
Üniversitemizin bünyesinde yer alan Burdur Eğitim Fakültesi, 1977-1978 öğretim yılında 2 yıl süreli
Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Burdur
Eğitim Yüksekokulu” adıyla Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1989-1990 öğretim yılında 4 yıllık lisans
öğretimine başlamıştır. 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanarak Burdur Eğitim
Fakültesi adını almıştır.
1983 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir
Su Ürünleri Yüksekokulu, 18.6.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü’ne bağlanmıştır. 11.7.1992 tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adı ile
Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak
YAY-KUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 6.12.1976 tarihinde kurulmuşlardır. 1982 yılında
41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik
Fakültesi’ne bağlı önlisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir. 1992
yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmışlardır.
3.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nce açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 29.12.1992 tarihinde
iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne devredilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10.9.1992 tarihinde imzalanan protokol
ile kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 4.2.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve YÖK Yürütme
Kurulu’nun 21.01.1997 tarihli kararı gereği 1996-1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu
adıyla 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da 1998-1999 öğretim
yılından itibaren öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.
25.2.1993 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi
ile 15.4.1993 tarihinde Tıp Fakültesi olmak üzere dört fakülte açılmıştır. Bu fakültelerde 1993-1994 öğretim
yılından itibaren öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Ayrıca Üniversite Uygulama ve Araştırma
Hastanesi kurularak 15.6.1994 tarihinde poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır.
Yine 25.2.1993 tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993-1994 öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. Güzel
Sanatlar Enstitüsü’nün ise kuruluş çalışmaları devam etmekte olup bu birimimize henüz öğrenci
alınmamıştır.
1994 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sütçüler MYO,
Keçiborlu MYO, Senirkent MYO açılmış ve Deneme Çiftliği faaliyete geçirilmiştir. 1995 yılında ise Diş
Hekimliği Fakültesi, Orman Fakültesi, Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, Eğirdir MYO,
Şarkikaraağaç MYO ve Bucak H.Tolunay MYO açılmıştır. 1998 yılında de Gölhisar MYO ve Dazkırı
MYO ile Gelendost MYO; 2000 yılında Atabey MYO, 2002 yılında Ağlasun MYO, 2003 yılında ise
Gönen MYO ve Bucak Emin Gülmez MYO açılmıştır.
-6-
Ayrıca kuruluş işlemleri 2001 yılında gerçekleşen Yabancı Diller Yüksekokulu da 2003 yılından
itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde
zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılan bölüm ve programlar şunlardır: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri; İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme bölümü; Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği ile Ziraat Mühendisliği bölümleri;
Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Kontrol Öğretmenliği bölümleri;
Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü; Isparta MYO ve Eğirdir MYO’nun Turizm ve Otel
İşletmeciliği programları.
Çeşitli bilim alanlarında faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezleri de şunlardır: Araştırma ve
Uygulama Hastahaneleri (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi), Radyo-TV Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Müzik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deprem ve Tektonik Araştırmalar Merkezi, Türk Dili
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Zehra Ulusoy Kanser Erken Tanı Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yenilenebilr Enerji Kaynakları
Araştırma ve Uygulama Merkezi, CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pomza Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jeotermal Enerji Yer Altı Suyu ve
Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma
ve Uygulama Merkezi, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. Araştırma uygulama merkezlerinin yanı sıra
Enformatik Bölüm ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Rektörlüğe bağlı olarak hizmet vermektedir.
S.D.Ü. bugün ulaştığı noktada lisans düzeyinde eğitim veren 12 fakülte, 3 yüksekokul, önlisans eğitimi
veren 17 MYO, lisansüstü eğitim veren 3 enstitü, 26 araştırma uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı
bölümleriyle büyük bir üniversite haline gelmiştir. S.D.Ü.’nün birimleri coğrafi anlamda Isparta, Burdur illeri
ile Afyon ve Denizli’nin birer ilçesine uzanmakta ve geniş bir hinterlanda yayılmaktadır. Lisansüstü ve lisans
eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarımız ağırlıklı olarak Isparta merkez kampüsünde, önlisans eğitimi veren
meslek yüksekokullarımız ise daha çok ilçelerde konuşlandırılmıştır.
-7-
1.2. Akademik ve İdari Personel ile ilgili bilgiler
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle üniversitemizin akademik ve idari personel durumu aşağıda gösterilmiştir.
Personel sayıları ve hareketleriyle ilgili geniş bilgiler Mali ve İdari İşler Bölümü Personel Daire Başkanlığı adı
altında verilmiştir.
AKADEMİK
PERSONEL
SAYISI
PROF.
DOÇ
YRD.DOÇ
ÖĞR.G.
OKT.
ARŞ.G.
UZM.
ÇEV.
E.Ö.P.
Toplam
Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş
Dolu
Boş
108
1840
686
İDARİ PERSONEL
SAYISI
GENEL TOPLAM :
78
95
236 478
G.İ.H.
55
S.H.S
261
34
163
T.H.S.
54
666 187
E.Ö.H.
A.H.S.
69
38
D.H.S.
-
2
-
2
Y.H.S.
Toplam
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
491
428
236
149
123
48
6
0
1
1
2
0
245
102
1104
728
1.3. Öğrencilere ilişkin bilgiler
Üniversitemizin kuruluşundan bu yana üniversitemizin öğrenci sayıları ve bölgelere göre dağılımı
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Öğrenci sayıları ve hareketleriyle ilgili geniş bilgiler Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı başlığı altında verilmiştir.
YILLAR
1992 – 1993
1993 – 1994
1994 – 1995
1995 – 1996
1996 – 1997
1997 – 1998
1998 – 1999
1999 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
ÖĞRENCİ
SAYISI
5603
7498
9653
13572
16347
19583
22826
26100
28702
31171
32526
32026
35414
Bölge
Yüzde
İstanbul, Ankara, İzmir
Isparta
Antalya
Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep,
Eskişehir, Konya, Denizli
Diğer
%10.73
%13.91
%8.90
%15.38
%51.08
1.3.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 8 personel ile hizmet vermiş olup
Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızda görev yapan bölümlerdeki öğrenci
işleri personeli ile birlikte koordineli bir şekilde görev yapmaktadır.
Bölümlerdeki Öğrenci İşleri ile ilgili personelin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunda alınan
kararların uygulanması konularında bilgilendirilmeleri amacıyla toplantılar düzenlenmiş, karşılaşılan
problemlerin çözümlenmesi ve öğrencilere daha doğru bilgi akışı sağlamaya çalışılmıştır.
Öğrencilerin yeni kayıt ve kabul işlemleri, askerlik durumları, öğrenci kimlikleri eğitim-öğretim yılı
başında başkanlığımız tarafından yapılan işler olmuştur.
Yıl içerisinde ders programları ve ders görevlendirmelerinin Senato ve Yönetim Kurulu’na sunulması,
öğrenci sayılarının hazırlanması, birimlerin başarı oranlarının çıkarılması, öğrenci bilgi derleme formlarının
hazırlanarak ÖSYM’ye gönderilmesi, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ikamet ve diğer konularda yazışmalarının
yapılması, ÖSS ve Dikey Geçiş Kontenjanlarının belirlenmesi, Yatay Geçiş Kontenjanlarının, Enstitülerden
gelen yüksek lisans ve doktora ilanlarının duyurulması, bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takviminin
hazırlanması, dönem sonunda açılacak yaz okulu çalışmalarının yapılması, bunları takiben diploma, başarı ve
üstün başarı belgeleri hazırlanması dairemizde yürütülen iş ve işlemlerdendir.
Üniversitemizde öğrencilerin ders kayıt, katkı payı ödeme, not girişi, not öğrenme işlemleri internet
üzerinden öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. Başkanlığımız ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
-8-
arasında internet üzerinden öğrenci otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları da
devam etmektedir.
Eğitim-Öğretim hizmetleri, Yükseköğretim Kurulu’nun hazırlamış olduğu akademik takvime bağlı olarak
yürütülmektedir.
2004 ÖSS sonucunda Üniversitemize 4252 lisans, 7935 önlisans olmak üzere toplam 12187 öğrencinin
kaydı yapılmıştır. Birimler bazında kayıt yaptıran öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir.
2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (ÖSYM) YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖNLİSANS
LİSANS
ÖNLİSANS
LİSANS
LİSANS
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL /
MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖSYM'CE
YERLEŞTİRİLEN
Eğirdir M.Y.O.
447
Isparta M.Y.O.
1281
Burdur M.Y.O.
692
Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O
927
Gölhisar M.Y.O.
527
Atabey M.Y.O.
437
Keçiborlu M.Y.O.
544
Senirkent M.Y.O.
239
Yalvaç M.Y.O.
1002
Sütçüler M.Y.O.
335
Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O.
448
Şarkikaraağaç MYO
329
Dazkırı MYO
149
Gelendost MYO
30
Ağlasun MYO
365
Gönen MYO
Bucak Emin Gülmez Tek.Bil. MYO
Müh-Mimarlık Fak.
79
104
735
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
643
İlahiyat Fak.
22
Teknik Eğitim Fak.
539
Orman Fak.
62
Ziraat Fak.
187
Tıp Fak.
73
Fen-Edebiyat Fak.
670
Güzel Sanatlar Fak.
151
Diş Hekimliği Fak.
31
Burdur Eğitim Fak.
806
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
82
Isparta S.Y.O.
126
Burdur S.Y.O.
125
TOPLAM
TOPLAM
7935
4001
251
12187
-9-
Üniversitemizdeki öğrenci sayısı (önlisans+lisans+lisansüstü) 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında
35414’dır. Birimler bazında toplam öğrenci sayılarımız aşağıda verilmiştir.
2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖNLİSANS
LİSANS
LİSANSÜSTÜ
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL /
MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ
SAYISI
Eğirdir M.Y.O.
Isparta M.Y.O.
Burdur M.Y.O.
Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O
Gölhisar M.Y.O.
Atabey M.Y.O.
Keçiborlu M.Y.O.
Senirkent M.Y.O.
Yalvaç M.Y.O.
Sütçüler M.Y.O.
Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O.
Şarkikaraağaç MYO
Dazkırı MYO
Gelendost MYO
Ağlasun MYO
Gönen MYO
Bucak Emin Gülmez Tek.Bil. MYO
Müh-Mimarlık Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fak.
Teknik Eğitim Fak.
Orman Fak.
Ziraat Fak.
Tıp Fak.
Fen-Edebiyat Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
Diş Hekimliği Fak.
Burdur Eğitim Fak.
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
831
3308
1968
2028
985
916
1193
534
1987
656
937
552
321
90
447
85
103
2990
2576
167
1858
236
859
316
2786
555
196
3308
317
LİSANS
Isparta S.Y.O.
Burdur S.Y.O.
523
464
YÜKSEK
LİSANS
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
510
470
28
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
180
96
38
ÖNLİSANS
LİSANS
DOKTORA
TOPLAM
TOPLAM
16941
16164
987
1008
314
35414
-10-
2004-2005 eğitim-öğretim yılı sonunda Üniversitemizden önlisans 2868, lisans 2820, lisansüstü 292 olmak üzere
toplam 5980 öğrenci mezun olmuştur. Birimler bazında mezun olan öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir.
2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖNLİSANS
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL /
ÖĞRENCİ
LİSANS
MESLEK YÜKSEKOKULU
SAYISI
LİSANSÜSTÜ
Eğirdir M.Y.O.
140
Isparta M.Y.O.
438
Burdur M.Y.O.
296
Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O
392
Gölhisar M.Y.O.
183
Atabey M.Y.O.
195
Keçiborlu M.Y.O.
249
Senirkent M.Y.O.
75
ÖNLİSANS Yalvaç M.Y.O.
268
Sütçüler M.Y.O.
134
Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O.
287
Şarkikaraağaç MYO
105
Dazkırı MYO
28
Gelendost MYO
44
Ağlasun MYO
29
Gönen MYO
5
Bucak Emin Gülmez Tek.Bil. MYO
0
Müh-Mimarlık Fak.
343
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
442
İlahiyat Fak.
57
Teknik Eğitim Fak.
277
Orman Fak.
28
Ziraat Fak.
111
Tıp Fak.
25
LİSANS
Fen-Edebiyat Fak.
426
Güzel Sanatlar Fak.
78
Diş Hekimliği Fak.
28
Burdur Eğitim Fak.
800
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
30
LİSANS
Isparta S.Y.O.
Burdur S.Y.O.
91
84
YÜKSEK
LİSANS
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
163
102
6
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
15
6
0
DOKTORA
TOPLAM
TOPLAM
2868
2645
175
271
21
5980
-11-
2004-2005 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize; Dikey Geçiş ile 91, Yatay Geçiş ile 175 öğrencinin
kaydı yapılmıştır. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen ve öğrenim gören toplam 18
öğrenci bulunmaktadır.
Yatay Geçiş için ilan edilen 512 kontenjana öğrenci başvurmuş, yapılan değerlendirme sonucunda 175
öğrencinin kaydı yapılmıştır.
2004 Dikey Geçiş sınavı sonucunda Üniversitemize yerleştirilen 107 öğrenciden 91’i kaydını yaptırmıştır.
2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında Üniversitemizden 1304’u önlisans, 266’sı
lisans ve 282’si lisansüstü olmak üzere toplam 1852 öğrenci kaydını sildirerek ayrılmıştır.
DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER
2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca çalışma takviminde belirtilen ve
rutin olarak yapılması gereken işlemler aksatılmadan yerine getirilmiştir.
2004-2005 Eğitim Öğretim yılında, bölüm ve programlara kayıtlarda ilgili belgeler ve üniversitemizi
tanıtan broşürler çok geniş sayıda öğrenciye ilk defa bu öğretim yılında gönderilmiş, bu da hız kazanılmasının
yanı sıra üniversitemizin tanıtımına da katkıda bulunmuştur. Öte yandan öğrenci kimlikleri öğrencilerimize bu
yıl ilk kez kayıt anında verilmiştir. Bu sayede hem öğrencilere kolaylık sağlanmış hem de öğrenci kimliklerinin
Üniversitemizde hazırlanmasına başlanmıştır.
Bu yıl Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik oryantasyon programlarına Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı da dahil olmuş, yeni öğrencilerimize sorumlu oldukları eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ve
Disiplin Yönetmeliği hakkında bilgi verilmiştir.
2004-2005 yılında Uluslararası öğrenci değişim programı olan Erasmus-Sokrates kapsamında 11
Avrupalı öğrenci, eğitimlerinin bir bölümünü Üniversitemizde görmüştür. Üniversitemizin 57 öğrencisi ise
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitimlerine devam etmiştir.
SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, mezun durumdaki öğrencilerine, diplomalarıyla birlikte Diploma
Eki (Diploma Supplement) vermek için çalışmalarını başlatmıştır. Diploma Eki; “Uluslararası şeffaflığı”
geliştirmeyi amaçlayan ve mezun kişinin şartlarının (diplomalar, dereceler, sertifikalar, vb.) akademik ve
mesleki anlamda tanınmasını kolaylaştıran ve yüksek öğrenim diplomasına iliştirilen bir belgedir. Avrupa'da
geçerliliği olan, ortak bir çerçeve sunarak ulusal/kurumsal otonomiyi koruyan, akademik ve profesyonel
tanınmayı kolaylaştıran, akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlikler hakkında eksiksiz bir
tanımlama sağlayan Diploma Eki, Üniversitemizin yurt içinde ve yurt dışında tanınması için çok değerli bir
çalışmadır. Konuyla ilgili etiketin Avrupa Komisyonu’ndan alınması hedeflerimiz arasındadır.
Bütün bu çalışmalara ek olarak; yeni Araştırma Uygulama Merkezleri, Fakültelerimizde yeni bölümler,
Meslek Yüksekokullarımızda yeni programlar faaliyete geçirilmiştir.
SDÜ, 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında ilk defa Çift Anadal, Yandal, Bölüm ve Programlararası Yatay
Geçiş uygulamasını başlatmıştır. Bu sayede okulumuzda öğrencilerimiz artık ikinci lisanslarını yapma veya ilgi
duyduğu ikinci bir alanda eğitim görme fırsatını yakalamışlardır. Ülkemiz üniversiteleri içinde ancak büyük
üniversitelerde ve az sayıda üniversitenin uyguladığı bu programdan faydalanan öğrenci sayısının artırılması için
çalışmalar sürmektedir.
Öğrenci İşleri İş Planımız web sayfamızdan yayınlanmıştır. Öğrenci
İşleri
web sayfamız
güncelleştirilmiş ve öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olup, sayfalar için
yapacağımız yenilikler sürecektir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkezi Sisteminin oluşturulması hedeflerimiz arasındadır.
-12-
2. EĞİTİM - ÖĞRETİM
2.1. Akademik Kadro
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının akademik personel sayıları aşağıdaki Tablo 1’de
gösterilmiştir. Bölüm ve proğramlar bazında akademik kadrolar ile sözleşmeli veya saat başı görevli öğretim
elemanları her birimin kendi başlığı altında ayrıntılı olarak verilmiştir.
TABLO 1. BİRİMLERİN 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK KADROLARI
Birimler
Prof
Doç.
Yrd.
Doç.
Öğr.Gör.
Okutm.
Arş.Gör
Uzman
Toplam
Rektörlük
Burdur Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Burdur Sağlık Yüksekokulu
Isparta Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez T.B.MYO.
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Burdur Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Gelendost MYO
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gönen MYO
Isparta Meslek Yüksekokulu
Keçiborlu MYO
Senirkent Meslek YO.
Sütçüler Meslek Yüksekokulu
Şarkikaraağaç MYO
Uluborlu S.Karasoy MYO
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
TOPLAM
2
3
2
22
2
3
6
23
4
3
35
14
2
1
122
5
3
9
1
7
7
11
2
2
42
13
102
28
16
11
58
14
46
27
63
22
17
93
35
1
4
1
1
1
1
439
36
1
8
16
1
1
19
1
11
2
2
14
20
2
3
1
3
15
25
6
5
5
7
4
36
9
7
6
9
10
21
306
87
6
2
1
1
1
33
3
2
3
1
11
1
2
1
3
3
4
2
3
170
4
8
9
45
1
18
8
17
7
16
261
36
3
93
35
45
606
47
2
29
4
2
2
1
1
3
2
1
2
2
1
99
134
78
61
32
144
36
77
50
136
38
51
437
102
16
28
36
6
3
3
18
27
6
17
6
11
4
38
12
10
10
9
12
25
93
35
45
1846
-13-
2.2. Öğretim Elemanlarının Ders Yükü
Yıllık ders saati, öğretim elemanı sayıları, öğretim elemanlarına isabet eden yıllık ve haftalık ders saatleri
ile ilgili bilgiler aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. Bu bilgiler ayrıntılı olarak her birimin kendi başlığı altında
incelenebilir. Bazı birimlerimizdeki öğretim elemanı yetersizliği ve öğretim elemanları üzerindeki ders yükü
fazlalığının eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilememesi için fakülte ve yüksekokullar arasında ve kurum
dışından sözleşmeli ve saatbaşı ücretli öğretim elemanları görevlendirilmiştir. Öğretim elemanlarına isabet eden
ders saatleri tespit edilirken bir öğretim elemanının birkaç birimde ayrı ayrı sayılmaması için enstitülerdeki
yüksek lisans ve doktora dersleri ile öğretim elemanı görevlendirmeleri dikkate alınmamıştır. Tablo 2’de ulaşılan
sonuç üniversitemiz öğretim elemanlarının üzerindeki ders yükünün genel ortalamasıdır. Buna göre
üniversitemizde bir öğretim elemanına yıllık ortalama 588 ders saati isabet etmektedir. Bu rakamı genel
itibariyle akademik takvimde uygulanan 28 haftaya böldüğümüzde bir öğretim elemanına haftalık ortalama 20
ders saati isabet ettiği görülmektedir.
TABLO 2. ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKÜ
Birimler
Burdur Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Burdur Sağlık Yüksekokulu
Isparta Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık S.)
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bil. MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Burdur Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Gelendost MYO
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gönen Meslek Yüksekokulu
Isparta Meslek Yüksekokulu
Keçiborlu MYO
Senirkent Meslek YO.
Sütçüler Meslek Yüksekokulu
Şarkikaraağaç MYO
Uluborlu S.Karasoy MYO
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
Yıllık Ders
Saati
Öğretim Elemanı
Sayısı
71303
2968
3024
37212
59430
22456
2772
38570
5320
23030
7062
17898
7882
26964
28168
9576
22068
1176
23450
26980
4620
12656
2450
13902
1980
45492
17388
5488
11186
22148
20384
23800
618803
72
24
19
97
33
58
41
116
29
34
173
64
16
24
36
6
3
3
18
27
6
17
6
11
4
38
12
10
10
9
12
25
1053
-14-
Öğretim Elemanlarına İsabet
Eden Ders Saati
Yıllık
Haftalık
588
20
2.3. Öğretim Elemanlarına İsabet Eden Öğrenci Sayısı,
Ders Açığı ve Kapasite Boşluğu
Öğretim elemanlarına isabet eden öğrenci sayıları (Öğrenci sayısı / Öğretim elemanı) sayısı Tablo 3’de
verilmiştir. Bu bilgiler de bölüm ve proğramlar bazında ayrıntılı olarak her birimin kendi başlığı altında
incelenebilir. Üniversitenin genel ortalamasını tespit edebilmek için öğretim elemanı görevlendirmeleri aşağıdaki
tabloda da dikkate alınmamıştır. Bu görevlendirmeler neticesinde üniversitemiz birimlerinde hiçbir ders açığı
olmamıştır.
Tablo 3’den de anlaşılacağı gibi sonuç itibariyle üniversitemiz genelinde ders veren bir öğretim
elemanına ortalama 33 öğrenci isabet etmektedir. Birkaç meslek yüksekokulunun ikinci öğretimlerinde öğrenci
azlığı veya yokluğu sebebiyle kapasite boşlukları oluşmuştur. Belirli bir sayıdan az öğrencisi olan
programlardaki öğrencilerin diğer proğramlardaki derslere katılmı sağlanmıştır.
TABLO 3. ÖĞRETİM ELEMANLARINA İSABET EDEN ÖĞRENCİ SAYISI
Birimler
Burdur Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Burdur Sağlık Yüksekokulu
Isparta Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık S.)
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bil.MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Burdur Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Gelendost MYO
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gönen Meslek Yüksekokulu
Isparta Meslek Yüksekokulu
Keçiborlu MYO
Senirkent Meslek YO.
Sütçüler Meslek Yüksekokulu
Şarkikaraağaç MYO
Uluborlu S.Karasoy MYO
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
Öğrenci
Sayısı
Öğretim Elemanı
Sayısı
Öğrenci Sayısı/
Öğretim Elemanı sayısı
3253
196
297
2787
528
2570
158
2990
224
1858
372
856
449
523
414
446
827
102
2228
1968
303
761
75
1333
85
3292
1193
422
585
514
997
1868
34474
72
24
19
97
33
58
41
116
29
34
173
64
16
24
36
6
3
3
18
27
6
17
6
11
4
38
12
10
10
9
12
25
1053
45
8
16
29
16
44
4
26
8
55
2
13
28
22
12
74
276
34
124
73
51
45
13
121
21
87
99
42
59
57
83
75
33
-15-
2.4. Başarı Oranları
Normal öğretimde başarı oranları; lisans düzeyinde %77,18 ön lisans düzeyinde % 65,40’tır. Normal
öğretimde genel başarı oranı ise 71,29’dur. İkinci öğretimde başarı oranları; lisans düzeyinde %73,48, ön lisans
düzeyinde %67,99’dur. İkinci öğretimde genel başarı oranı ise 70,73’tür. Bu sonuçlar, üniversite bazında en
yüksek başarının ve performansın lisans düzeyindeki normal öğretimde elde edildiğini göstermektedir. Geçen
yıllarla karşılaştırıldığında ikinci öğretim öğrencilerinin başarı düzeylerinin arttığı gözlenmektedir.
Program ve bölüm bazında başarı oranları her birimin kendi başlığı altında görülebilir.
TABLO 4. BAŞARI ORANLARI
I. Öğretim
%
II.Öğretim
%
Burdur Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Burdur Sağlık Yüksekokulu
Isparta Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık S.)
91,63
84,00
48,00
66,00
70,90
68,08
91,86
58,62
73,11
88,83
92,33
67,07
83,80
87,50
86,00
95,50
73,00
69,20
63,35
56,03
67,33
90,00
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bil. MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Burdur Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Gelendost MYO
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gönen Meslek Yüksekokulu
Isparta Meslek Yüksekokulu
Keçiborlu MYO
Senirkent Meslek YO.
Sütçüler Meslek Yüksekokulu
Şarkikaraağaç MYO
Uluborlu S.Karasoy MYO
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
52,22
72,00
62,80
39,33
69,30
53,65
79,94
58,75
81,28
72,13
50,45
65,58
77,02
65,50
82,50
77,21
52,15
56,66
80,96
31,50
72,10
61,14
86,17
77,44
61,24
70,15
69,33
70,00
89,25
74,20
51,80
Birimler
Lisans ve önlisans
düzeyinde ortalamalar
I.Öğretim
II.Öğretim
%
%
77,18
Genel
Başarı
Oranı
%
73,48
71,01
65,40
67,99
2.5. Lisansüstü Eğitim İle İlgili Bilgiler
Üniversitemiz 2004-2005 öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü olmak üzere 3 enstitüde yüksek lisans ve doktora öğretimi sürdürülmüştür. Güzel Sanatlar
Enstitüsü henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır. Enstitülerle ilgili genel bilgiler aşağıdadır. Ayrıntılı
bilgilere bu birimlerimizin kendi başlığı altında yer verilmiştir.
TABLO 5. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
Birimi
Fen Bil. Enst.
Sağlık Bil.Enst.
Sosyal Bil. Enst.
Öğrenci Sayısı
Güz
Bahar
823
66
654
744
69
617
Görevli Öğretim
Üyesi Sayısı
Güz
Bahar
227
40
159
215
43
189
Devam Eden Çalışma
Sayısı
Y. Lisans Doktora
144
10
158
-16-
80
14
36
Tamamlanan Çalışma
Sayısı
Y. Lisans Doktora
81
9
53
15
9
Kaydı Silinen
Öğrenci Sayısı
Y. Lisans Doktora
67
2
153
5
9
18
2.6. Bilimsel Yayınlar
Üniversite içerisinde yapılan bilimsel konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetler ile üniversite
dışındaki benzer faaliyetlere katılımlar hakkında adedi bilgiler aşağıdadır. Bu bilgilerin ayrıntıları her birimin
kendi başlığı altında verilmiştir. Geçen yıllara oranla makale ve bildiri sayısındaki artışlar dikkat çekicidir.
Üniversitemizin matbaası ve baskı imkanları hakkındaki bilgi ile üniversite yayını olarak basılan kitaplar
hakkında geniş bilgi Yayın Müdürlüğü başlığı altında verilmiştir.
TABLO 6. BİLİMSEL YAYINLAR
Makale
Birimler
Uluslararası
Bildiri
Ulusal
Uluslararası
Ulusal
Kitap
Ders Notu
Burdur Eğitim Fakültesi
13
26
8
49
15
-
Diş Hekimliği Fakültesi
38
40
33
30
2
-
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
16
18
-
28
-
-
Fen Edebiyat Fakültesi
78
61
57
77
7
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
5
17
13
10
2
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
7
72
9
41
14
3
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Orman Fakültesi
3
59
24
25
12
-
109
75
118
189
5
5
9
51
16
76
2
-
Teknik Eğitim Fakültesi
12
21
35
27
-
-
Tıp Fakültesi
360
146
147
316
11
-
Ziraat Fakültesi
103
86
70
45
7
-
Burdur Sağlık Yüksekokulu
-
1
-
5
-
2
Isparta Sağlık Yüksekokulu
6
13
11
14
3
-
Yabancı Diller Yüksekokulu
-
1
-
2
-
-
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
-
-
-
3
-
-
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bil.
MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
4
4
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
1
-
Burdur Meslek Yüksekokulu
-
4
2
11
-
-
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
-
-
-
-
-
-
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
-
6
-
8
-
-
Gelendost Meslek Yüksekokulu
-
-
-
-
-
-
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
-
2
-
2
1
-
Gönen Meslek Yüksekokulu
-
6
-
1
-
-
Isparta Meslek Yüksekokulu
-
-
-
1
-
-
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
-
-
-
-
-
-
Senirkent Meslek Yüksekokulu
-
3
-
2
-
-
Sütçüler Meslek Yüksekokulu
-
-
-
-
-
-
Şarkikaraağaç MYO
-
-
-
-
-
-
Uluborlu Selehattin Karasoy MYO
-
-
-
3
-
-
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
1
-
-
-
-
-
764
715
545
969
82
11
TOPLAM
-17-
2.7. Bilimsel Toplantılar Etkinlikler
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılar ve diğer etkinlikler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı/ etkinlik sayıları
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
1
3
1
6
1
101
1
114
19
1
14
4
15
2
7
17
2
3
4
1
1
2
5
3
10
2
2
1
2
4
3
7
131
6
2
1
1
1
1
1
1
14
3
11
73
8
16
17
3
17
2
2
1
16
169
5
5
1
24
2
19
1
3
6
4
2
62
5
3
10
1
1
20
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
v.b.
Seminer
TOPLAM
Panel
Burdur Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Burdur Sağlık Yüksekokulu
Isparta Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bil.MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Burdur Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Gelendost MYO
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gönen MYO
Isparta Meslek Yüksekokulu
Keçiborlu MYO
Senirkent Meslek YO.
Sütçüler Meslek Yüksekokulu
Şarkikaraağaç MYO
Uluborlu S.Karasoy MYO
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Konferans
BÖLÜM
Sempozyum
Kongre
Diğer
48
2
64
4
3
2
45
2
1
3
6
7
19
2
5
4
4
9
230
2.8. Öğretim Yılı İçerisinde Ceza Alan veya Ayrılan Öğrenciler
Bu öğretim yılında Burdur Eğitim Fakültesi’nde 14, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 7, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde 7, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde 24, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde 1, Fen
Edebiyat Fakültesi’nde 13, İlahiyat Fakültesi’nde 1, Teknik Eğitim Fakültesi’nde 9, Burdur Sağlık
Yüksekokulu’nda 1, Isparta Sağlık Yüksekokulu’nda 1, Ağlasun MYO’da 6, Bucak Hikmet Tolunay MYO’da
6, Burdur MYO’da 10, Eğirdir MYO’da 5, Gölhisar MYO’da 15, Isparta MYO’da 13, Keçiborlu MYO’da 3,
Sütçüler MYO’da 7, Uluborlu MYO’da 13, Şarkikaraağaç MYO’da 1 ve Yalvaç MYO’da 10 olmak üzere
toplam 167 öğrenciye çeşitli cezalar verilmiştir. Ceza alan öğrencilerle ilgili ayrıntılı bilgiler her birimin kendi
başlığı altında görülebilir.
Diğer öğrenci hareketleriyle ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Dairesi başlığı altında incelenebilir.
-18-
3. TESİSLER
3.1. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Kamulaştırma: Üniversitemizin mastır planı Isparta-Ankara kara yolunun her iki tarafında doğu ve batı
kampüsü olmak üzere 650 hektarlık arazi üzerine yapılanmıştır. Bugüne kadar yatırım poğramında olan
projelerin gerçekleştirildiği 3.223 dönüm arazi kamulaştırılmıştır. Mevcut yerleşim planının gerçekleşmesi için
geriye (Söbü Tepesi dışında) kalan 2.222 dönümlük arazinin önümüzdeki yıllarda kamulaştırılması yapılacaktır.
Merkez Kampüsdeki İnşaatların Durumu:
Kütüphane İnşaatı: Batı kampüsündeki kütüphane binası önceki yıllarda tamamlanarak hizmete alınmış olup,
doğu kampüsündeki kütüphane inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete alınacaktır.
Öğrenci Yemekhanesi ve Menza İnşaatı: Batı kampüsündeki bu projemiz tamamlanarak hizmete
girmiştir. Doğu kampusündeki öğrenci yemekhanesi binası projemiz ihale edilmiştir. Yapımı 5 yıl sürecektir.
Merkezi Derslikler + Uygulama Çiftlik Binası İnşaatı : 28.000 m²’lik Merkezi Derslikler inşaatının
15.000 m²’lik kısmı 2002 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Diğer kalan kısımdan 5500 m²’lik iç
bölümün kaba inşaatı devam etmektedir. Çiftlik binasının yapımı tamamlanmıştır. Çiftlik Uygulama Tesislerinin
yapımı devam etmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı: 25.380 m² kapalı alanlı bu proje A-1 modül, B-3 modül, C-1 modül, D3 modül, E-2 modül, F-2 modül ve C1, C2, C3, C4, C5 ve C6 birer modüllerle birlikte toplam 18 modülden
oluşmaktadır. 6 modül tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2. bloğu da 2006 yılında tamamlanacaktır.
Tıp Fakültesi Morfoloji Bina İnşaatı: Bu proje A-3 modül, B-1 modül ve C-3 modül, B1, B2 ve B3
blokları birer modülden oluşmaktadır. Toplam 10 modüldür. A, B ve C blokları tamamlanarak hizmete
alınmıştır. Geriye kalan 3 modülün karkas inşaatı devam etmektedir.
Kapalı Spor Salonu inşaatı: Kalan işlerin ihalesi devam etmektedir.
Altyapı İnşaatı: Batı kampüsünün altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doğu kampüsünün altyapı
çalışmaları devam etmektedir. 2002 yılında altyapı projesinden doğu kampüsünün su sorununu çözmek amacıyla
daha önce yıllarda kampüs dışında açtırılmış bulunan kuyulardan su getirmek için yaklaşık olarak 8 km
mesafeye borular döşenmiştir. Karşı tepeden 2 adet su deposunun yapımı tamamlanmıştır. İshale hattının yapımı
tamamlanmıştır. Kampus içi terfi hatlarının yapımı devam edecektir. Doğu kampusü yağmur suyu hattının
önemli kısımları bitirilmiştir. Doğalgaz dağıtım hattının yapımı devam etmektedir. Çiftlik binalarının
kanalizasyonunu hastane arkasındaki ana kanala bağlamak için proje çalışması devam etmektedir. Ayrıca batı
kampusündeki prefabrik binaların bulunduğu kısmın yağmursuyu hatlarının tahliyesi için etüt çalışması devam
etmektedir.
Merkez Kampüs Dışındaki Binalar
Okullaşma ve öğrenci sayılarındaki artışlarla merkez kampüsümüzde yer alan örtülü alan yetersiz kalmış,
bu açığın kapatılması ve sağlıklı bir eğitim öğretim yapılabilmesi amacıyla il merkezinde ve ilçelerde bulunan
kamu kurum ve kuruluşlara ait binalardan faydalanılma yoluna gidilmiştir. Merkez kampüsümüz dışında bulunan
binalarımızla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Isparta Sağlık Meslek Yüksekokulu Binası: Isparta Merkezinde bulunan eski Sağlık Meslek Lisesi ve öğrenci
yurt binasında faaliyette bulunmaktadır.
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Binası: 5000 m²’lik kendi binasında faaliyette bulunmaktadır.
Eğirdir M.Y.O. Binası: Eski hükümet konağı okulumuzun kullanımına tahsis edilmiştir. İlave bina yapılmıştır.
Eğitim ve öğretim hizmetlerini burada devam ettirmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası: Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çıraklık eğitim binası Üniversitemize tahsis
edilerek Fakültemizin burada açılması sağlanmıştır. Halen bu binada hizmet vermektedir.
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Binası: 7000 m²’lik kendi binasında faaliyette bulunmaktadır.
Senirkent Meslek Yüksekokulu Binası: Senirkent’de bulunan Kız Meslek Lisesi binası devir alınarak mevcut
yüksekokulumuz buraya taşınmıştır.
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Binası: 1994 yılında Etibank Genel Müdürlüğüne bağlı Keçiborlu Kükürt
İşletmeleri Müessese Müdürlüğü’nün sosyal tesisleri olarak kullanılan binaların bir bölümü üniversitemize devir
edilerek, Yüksekokulumuzun kullanımına verilmiştir.
Burdur Kampüs Binaları: Burdur Eğitim Fakültesi 8867 m², Burdur Meslek Yüksekokulu 4525 m²’lik kendi
binalarında hizmet vermektedirler. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu tadilatı yapılmış, yeni bir konferans salonu
yapımına başlanılacaktır. Burdur Sağlık Yüksekokulu 2200 m²’lik tahsisli binada faaliyette bulunmaktadır.
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu: Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan 6000 m²’lik binada
faaliyette bulunmaktadırlar.
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Binası: Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan binada
hizmet vermektedir.
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Binası: Şarkikaraağaç Veteriner Sağlık Meslek Lisesi devir alınmıştır. Bu
okulumuz burada hizmet vermektedir. Yeni bina yapımı için ihale yapılmış, inşaatına başlanılmıştır.
-19-
•
•
•
•
•
•
•
•
Sütçüler Meslek Yüksekokulu Binası: Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yurt binası Üniversitemize devredilmiştir.
Okulumuz burada eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir.
Gölhisar Meslek Yüksekokulu Binası: Belediyeden tahsis edilen binada eğitim ve öğretim faaliyetine
başlamıştır. Daha sonradan ilçe halkının kurmuş olduğu dernek ile okul yaptırılmıştır. Yüksekokulumuz bu binada
eğitim hizmetini vermektedir.
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası : Hayırsever iş adamı Emin GÜLMEZ
tarafından yaptırılan yaklaşık 2.500 m²’lik binada hizmet vermektedir.
Atabey Meslek Yüksekokulu Binası : Eski Ziraat Fakültesi binaları yüksekokulumuza devredilmiştir.
Dazkırı Meslek Yüksekokulu Binası : Tahsisli binada eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.
Ağlasun Meslek Yüksekokulu Binası : Belediyeden tahsis edilen binada eğitim hizmetini vermektedir.
Gönen Meslek Yüksekokulu : Eski Gönen Öğretmen Okulu binaları Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu
binalarda onarımlar yapılmak suretiyle kullanılabilir hale getirilmiştir.
Gelendost Meslek Yüksekokulu : Özelleştirme İdaresi tarafından Belediye ye verilen binalar Üniversitemize
tahsis edilmiştir. Ayrıca İmam Hatip Okulu olarak yaptırılan bina okulumuza devredilmiştir.
Sosyal Tesisler: Eğirdir Belediyesinden Üniversitemize devir alınan ve Eğirdir Meslek Yüksekokulumuza
bağlı bir uygulama oteli olarak hizmet vermekte olan Süleyman Demirel Üniversitesi Mavigöl Uygulama Oteli
üç yıldızlı bir sosyal tesis niteliğindedir. Ayrıca Isparta Meslek Yüksekokulunun şehir merkezindeki eski binası
yeniden restore edilerek modern bir sosyal tesis haline getirilmiştir. Hayırsever vatandaş tarafından İzmir
Kuşadasında 625 m²’lik otel hibe edilmiştir. Bunun dışında merkez kampüste öğrenci kafeteryaları, alışveriş
merkezi, kuaför salonu ve spor tesisleri vardır. Bunlar öğrenciye yönelik hizmet vermektedirler.
Üniversitemizin Kapalı Alan Durumu
Merkez Kampus Kapalı Alanı
Isparta Merkezindeki Diğer Birimlerin Kapalı Alanı
Diğer İl ve İlçelerdeki Birimlerin Kapalı Alanı
Mevcut Kapalı Alan Toplamı
183.633 m²
23.247 m²
89.522 m²
296.602 m²
Eğitim Alanları ve Kapasiteleri
YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KAPALI ALAN DEĞİŞİMİ ve
ÖĞRENCİ BAŞINA ALANLAR (Yıllara Göre m² olarak)
Kapalı Alanlar
1992
2005
İdari Binalar
Eğitim Binaları
Sosyal Alanlar
Spor Tesisleri
TOPLAM
14.563
38.095
52658 m²
118.567
168.983
4.200
28.136
319.886
5603
9,40
35.414
9,03
Öğrenci Sayıları
Öğrenci Başına Toplam Kapalı Alan
Rektörlük
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Kütüphane
Sosyal Tesisler
Diğer (Hastane)
TOPLAM
2005 YIL SONU İTİBARİYLE MEVCUT KAPALI ALANLAR (m²)
İdari
Eğitim Alanları
Sosyal Alanlar
Spor Alanları
Binalar
Derslik
Labrtv.
Kantin Lojman
Yurt
Açık
Kapalı
12.693
15.000
7.144
3.800
12.000
2.436
22.410
24.255
89.382
400
3.643
1.180
23.138
21.445
11.405
7.441
1.436
350
352
3.313
7.320
49.343
118.567
61.052 107.931
3.800
400
0
23.084
5.052
TOPLAM
53.073
141.270
64.865
702
3.313
7.320
49.343
319.886
3.1.1. Derslik ve Laboratuvarlar, Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Birimlerimize ait mevcut derslik ve laboratuvarlar ile ihtiyaç duyulanlar her birimin kendi başlığı altında
verilmiştir. Üniversitemizin gerek kendi malı olarak gerekse diğer kurum ve kuruluşlardan tahsisli kullandığı
kapalı alanlar ihtiyaca cevap verebilecek kapasitededir. Merkez kampüste sürdürülen inşaatlar tamamlandıkça
birimler yeni binalara taşınmaktadır. Böylece üniversitemizde kapalı alan açısından büyük bir rahatlama
sağlanmaktadır.
-20-
3.2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Üniversitelerde Kütüphaneler; toplumun bilimsel gelişme trendini yükseltmek, öğretim üyeleri, araştırıcı ve
öğrencilerin mesleki, entellektüel gelişimlerine yardımcı olmak ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını
desteklemek amacı ile kurulan bilgi merkezleridir.
Kütüphanemiz, okuyucularına 1318 m2 alana sahip 2 kattan oluşan binasında hizmet vermektedir. Üst
katında; Danışma, kapı güvenlik, ödünç verme servisi, fotokopi, gör-işit (Audio-Visual) bölümü, okuma salonu,
müracaat kaynakları, süreli yayınlar, tarama terminalleri, ve kitap koleksiyonu bulunmaktadır.
Alt katta, idari birimler ile Aksesyon (sağlama) bölümü, Kataloglama ve Sınıflama birimi server odası veri
giriş servisi, cilt atölyesi ve depo bulunmaktadır. Kütüphanemiz 2006 yılı içerisinde yeni yapılan binasında
hizmet vermeye başlayacaktır. Kütüphanemiz gerek kampüs içinde gerekse diğer il ve ilçelerde 15 Fakülte ve
Yüksekokul, 17 Meslek Yüksekokulu, 3 enstitü, 29 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde görev yapan
Akademik, İdari Personel ve 44.000’ i aşan öğrencilerine çağın gerektirdiği teknolojilerle hizmet vermektedir.
Kütüphane hizmetleri, 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Okutman, 6 Uzman, 1 Şef, 1 Sekreter, 6
Memur, 1 Ciltci, 2 temizlik elemanı ve 25 part-time (yarı-zamanlı) öğrenci ile yürütülmektedir.
Koleksiyon sayısı
2005 mali yılında kütüphanecilik hizmetleri ve yayın alımları için 337.225 YTL ayrılmış olup okuyucuların
yararlanmaları için kitap, süreli yayın, elektronik dergi vb. materyaller satın alınmıştır.
2005 yılında Merkez Kütüphanemiz 524 adet satınalma, 2170 adet bağış kitap koleksiyonumuza eklenerek
demirbaşa kayıtlı kitap sayımız toplam 59.317 ye ulaşmıştır.
Ayrıca; Üniversitemize bağlı MYO için satınalınan kitap sayısı 2005 yılı satın almalar ile beraber 6837’ye
ulaşırken bu birimlere toplam 3842 adet kitap ve 919 dergi bağışı yapılmıştır.
27.10.2004 tarih ve 272/11 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanan gecikme bedelleri, stand ücretleri ve
fotokopi hizmetleri adı altında makbuz karşılığı elde edilen 2004 yılı geliri 13.240 YTL ile 2005 yılında elde
edilen 18.856 YTL gelir Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesine gelir
kaydedilmek üzere Ziraat Bankasının ilgili hesabına yatırılmıştır. Bu gelirlerden 769 adet yayın satın alınarak
21.781 YTL ödeme yapılmıştır. Araştırma Fonu Projesinden gelen 36 adet yayının işlemleri yapılarak hizmete
sunulmuştur.
Satınalma ve bağış yolu ile kütüphanemiz kolleksiyonuna eklenen yayınlar Demirbaş ve barkod işlemleri
tamamlandıktan sonra LC sistemine göre Marc formatındaki Bliss kütüphane otomasyon programına
bibliyografik künyeleri girilerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Süreli yayın koleksiyonumuzda 1144 bağış, 65 adet satınalma yoluyla toplam 1209 adet süreli yayın
mevcuttur. 2005 yılında da 401 adet bağış, 65 adet satınalma yoluyla toplam 466 adet süreli yayın, 976 adet
doktora ve yüksek lisans tezi kütüphanemiz koleksiyonuna eklenmiştir.
Kolleksiyonda; ders kitapları, süreli yayınlar, kataloglar, yıllıklar, bibliyografyalar, müracaat kaynakları,
online veri tabanları üzerinden erişilen 19.000 elektronik dergi, 26.000 elektronik kitap, 1513 tez, 258 cd-rom,
disket, video kaset, vcd gibi kitap dışı materyallerimiz bulunmaktadır.
Bu güne kadar Enstitülerde yapılan 1513 adet Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri kütüphanemiz süreli
yayınlar bölümünde toplanmakta ve 2001 yılından sonra yapılan tezler PDF formatına çevrilerek tam metin
olarak, diğerleri bibliyografik künyeleriyle internet üzerinden kullanıcılara sunulmaktadır.
Resmi gazeteler, mahalli gazeteler, kanunlar, tüzükler, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler
Süreli Yayınlar Servisinde hizmete sunulmaktadır. Yıl sonunda gazeteler ve dergiler ciltlenerek kullanıma hazır
halde arşivlenmektedir. 2005 yılında 976 adet doktora ve yüksek lisans tezleri koleksiyonumuza eklenmiştir.
Oturma Kapasitesi ve Mesai Saatleri
Bilgi kaynaklarının toplanması, düzenlenmesi, araştırma hizmetlerinin yanında bibliyografik tarama, güncel
sorulara yönelik bilgi sağlama gibi hizmetler mevcut kütüphane binamızda yapılmaktadır. Kullanıcıların, her
türlü yayın ve materyale ulaşabilmesi için, açık raf sistemine göre donatılan yayınların bulunduğu 250 kişilik
oturma kapasitesi olan okuma salonumuz mevcuttur. Yeni kütüphane binasının inşaatı bitmek üzeredir. Yeni
kütüphane binasının yerleşimi, tefrişatı, bilgisayar altyapısı planlaması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.
Kütüphanemiz 2006 yılında 8.000 m2 ve 4 katlı olan binasında hizmet vermeye başlayacaktır. Kütüphane
kullanıcılarına eğitim ve öğretim döneminde hafta içi 08.45’den – 21.30’a kadar, hafta sonu ise 10.00’dan
15.00’e kadar hizmet vermektedir. Tatil döneminde hafta içi 08.30’dan 17.30’a kadar hizmet vermektedir.
Elektronik veri tabanları
Elektronik veri tabanlarımıza http://kutuphane.sdu.edu.tr
adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca
kullanıcılarımız üniversite kampüsüne gelmeden de elektronik kaynaklara dünyanın her yerinden
erişebilmektedir. Proxy server’ın kullanıma açılması ile bu mümkün olmuştur. Kullanıcılarımız fiziksel olarak
üniversiteye gelmeden kütüphanemizin abone olduğu elektronik yayınlara internet üzerinden proxy sunucu
kullanarak erişebilmektedir. Abone olduğumuz elektronik veri tabanlarımıza ait bilgiler tabloda görülmektedir .
-21-
Academic Search Premier (Ebscohost)
Agricola (Ebscohost)
American Institute of Physics (AIP)
Blackwell Synergy
Business Source Premier (Ebscohost)
Clinical Pharmacology (Ebscohost)
Computer Source (Ebscohost)
EBRARY Elektronik Kitap Veri Tabanı
ERIC (Ebscohost)
Health Source : Nursing & Academic Edition
(Ebscohost)
MasterFILE Premier (Ebscohost)
Ovid
Professional Development Collection (PDC)
(Ebscohost)
Psychology and Behavioral Sciences Collection
(Ebscohost)
Regional Business News (Ebscohost)
Religion and Philosophy Collection (Ebscohost)
ScienceDirect (Elsevier)
SpringerLink
Taylor & Francis Journals
Web of Science SCI, SSCI
Wiley Interscience
Elektronik Veri Tabanları
Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, mühendislik,
Tam Metin
bilgisayar, tıp ve tıbba yardımcı bilimler
Özet
Tarım, ziraat ve ilişkili akademik disiplinler
Tam Metin Fizik
Tam Metin Tıp, veterinerlik, hemşirelik, dişçilik, fen bilimleri, mühendislik
Tam Metin Ekonomi, işletme ve ilişkili disiplinler
Tam Metin İlaçların kullanımı ile ilgili en güncel bilgileri verir.
Veri tabanı, bilgisayar ve elektronik, bilgisayar programları ve
Tam Metin
programlama, yapay zeka, sibernetik, enformasyon sistemleri.
Tam Metin 26.000 elektronik kitaba erişim sağlanabilir.
Özet
Eğitim
Tam Metin Hemşirelik, Sağlık
Sosyal Bilimler, Biyografi, Fotoğraf, Harita, Broşür, Temel Başvuru
Kaynakları'nıda içermektedir.
Tam Metin Tıp ve Sağlık Bilimleri
Tam Metin
Tam Metin Eğitim ve İlişkili Disiplinler
Tam Metin Psikoloji
Tam Metin Bölgesel ekonomi
Tam Metin Din ve ilişkili disiplinler
Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve
Tam Metin
sosyal bilimler, ekonomi
Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi,
Tam Metin çevre bilimleri, mühendislik, biyoloji, tarım,ekonomi, işletme, sosyal
ve beşeri bilimler, hukuk, doğa ve çevre bilimleri
Tam Metin Tıp, mühendislik, fen, sosyal ve beşeri bilimler, sanat v.b.
Özet
Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index.
İş, finans ve yönetim, hukuk, kimya, tıp bilimleri, bilgisayar bilimi,
Tam Metin yer bilimleri, matematik ve istatistik, fizik, eğitim, mühendislik ve
psikoloji
Kütüphane Otomasyonu
Kütüphanemiz BLISS kütüphane otomasyon programının Linux/Oracle sürümünü kullanmaktadır. Katalog
taraması http://bliss.sdu.edu.tr adresinden yapılmaktadır. 2005 yılı içerisinde otomasyon programı güncellenmiş
olup, grafik ödünç verme modülü devreye sokularak daha hızlı ve kolay hizmet sunulması amaçlanmıştır. Aynı
güncellenme çerçevesinde daha önce sadece ingilizce olarak sunulan web tarama ara yüzü hem Türkçe hem de
ingilizce olarak kullanıma açılmıştır. Otomasyon programı ile yapılan bütün işlemlerin yedeği düzenli olarak
alınmakta ve CD ortamında muhafaza edilmektedir.
Kütüphanemizin hizmete sunduğu veri tabanlarına kampüs dışından ulaşımın sağlanmasını amaçlayan
proxy server devreye sokulmuş ve akademik personel ile enstitü öğrencilerine kullanıcı adı ve parolası verilerek
hizmetten yararlanmaları sağlanmıştır. Bu hizmet veri tabanı kullanımında önemli artışlar sağlamıştır.
Kütüphane web sayfası 2005 yılı içerisinde dinamik bir yapıya sahip olarak yeniden hazırlanmıştır. Bu yapı
teknolojik gelişimlere paralel olarak web sayfasının da gelişimine olanak tanımaktadır. Veri tabanı destekli
olduğu için; özellikle çok dilli ve çok fazla sayıda verinin işlenmesine uygundur. Teknolojik gelişmelere bağlı
gelişim devam edecektir. Aynı zamanda web sayfası birimin dışarıya açılan penceresidir. Bilgi hizmetlerinin
sunumu ve pazarlaması bu arayüz üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle web sayfası gelişimi önem taşımaktadır.
Teknik Hizmetler
Kütüphaneye sağlanan bir materyalin sağlanmasından hizmete sunuluncaya kadar devam eden sürecini
kapsayan; sağlama, kataloglama-sınıflama ve barkodlama işlemlerinin tamamlandığı servistir.
Kütüphanemize gerek satınalma gerekse bağış yoluyla gelen ve demirbaş, barkod işlemleri tamamlanan
yayınların sınıflaması ‘‘ Library of Congress Sınıflama Sistemi’’ ne göre yapılarak; Marc formatındaki ‘‘Bliss
Kütüphane Otomasyon Programı’’na ‘‘Anglo- Amerikan Cataloging Rules II’’ kataloglama kuralları
doğrultusunda kitapların bibliyografik künyeleri girilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
2005 yılında Kataloglama ve sınıflama işlemi biten 6221 kitaba; raftaki yerlerini belirleyen sırt etiketleri
hazırlanarak yapıştırılmış ve okuyucunun hizmetine sunulmak üzere okuma salonuna gönderilmiştir.
Raflarda ciltleri dağılmış kitaplar belirlenmiş ve ciltlenmesi için cilt atölyesine gönderilmiştir. 1221 adet
kitabın ciltleme işlemi tamamlanarak, ‘‘Bliss Otomasyon Programı’’nda kullanılabilir durumda olduğu aktif
hale getirilmiştir. Bu kitapların veri girişleri tekrar kontrol edilerek raftaki yer numaralarını gösteren sırt
etiketleri hazırlanarak yapıştırılmış ve kullanıcının hizmetine sunulmak üzere okuma salonuna gönderilmiştir.
-22-
Okuyucu Hizmetleri
Bilgi kaynaklarını toplamak, mevcut bilgi kaynaklarından kullanıcıların en verimli biçimde faydalanmasını
sağlamak amacıyla, belli kurallar dahilinde hizmet veren birimdir.
Ödünç Verme
Teknik işlemleri tamamlanan yayınlardan faydalanmak isteyen okuyucuların ödünç kitap alabilmesi ve
diğer metaryallerden faydalanabilmesi için ‘‘Kütüphaneden Yararlanma Yönergesi’’ ne göre; Akademik ve İdari
Personel 20 gün süre ile 10 kitap, öğrenciler 15 gün süre ile 2 kitap ödünç alabilir. Dışarıdan gelen
araştırmacılara kütüphane yayınları ödünç verilmez, kütüphane içinde yada fotokopi hizmetlerinden
yararlanabilirler. Kitapların ödünç verme işlemleri otomasyon programıyla entegre olan barkod yazılımı ve
barkod el terminali kullanılarak yapılmaktadır.Süreli yayınlar, müracaat kaynakları, kitap dışı materyaller
dışarıya ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılabilir.
Kütüphanemizde mevcut olmayan yayınlar ihtiyaç doğrultusunda kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde
sağlanarak ‘‘Kütüphanelerarası Ödünç Kitap /Fotokopi İstek Formu’’ ile okuyucuların istekleri karşılanır. 2005
yılında başka üniversite kütüphanelerinden kütüphanemiz aracılığı ile 39 akademik personelimizin isteği
karşılanmıştır. 4 adet yayın diğer üniversitelerdeki okuyuculara ödünç verilmiş ve ihtiyaçları karşılanmıştır.
2005 yılında kütüphanemizden yararlanan kullanıcı, ödünç verme, iade ve uzatma işlemi yapan kullanıcı ve
kitap sayıları tablo halinde gösterilmiştir .
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Kütüphane Kullanım İstatistikleri (2005)
Kütüphaneye Gelen
Ödünç Verilen
İade Edilen
Kullanıcı Sayısı
Yayın Sayısı
Yayın Sayısı
27973
1875
3611
7497
1778
986
29666
6473
5094
33645
2746
3473
18163
2887
2660
29103
2718
4107
5039
969
981
6100
831
1050
13653
3104
1021
28081
6754
6384
32200
4559
4809
33368
6863
7028
264488
41557
41204
Uzatılan
Yayın Sayısı
805
481
1506
928
802
916
430
519
389
1582
1468
1575
11401
Kütüphanede bulunan yayınlar otomatik kapı kontrol sistemi ve 16 adet kamera ile takip edilmektedir. 16
adet kameranın kayıtları saklanmaktadır. 2005 yılı içerisinde elektronik kaynaklardan toplam 144.603 ve aylık
ortalama 12.050 tam metin makale indirilerek kullanılmıştır. Veri tabanı kullanım istatistikleri kütüphane web
sayfasından online duyurulmaktadır. 2005 yılı veri tabanları kullanım istatistikleri tabloda verilmiştir .
Veri Tabanları Kullanım İstatistikleri (2005)
Veri Tabanları
A'dan Z'ye Elektronik Süreli Yayınlar
Academic Search Premier (Ebscohost)
Agricola (Ebscohost)
American Institute of Physics (AIP)
Blackwell Synergy
Business Source Premier (Ebscohost)
Clinical Pharmacology (Ebscohost)
Computer Source (Ebscohost)
EBRARY Elektronik Kitap Veri Tabanı
ERIC (Ebscohost)
Health Source : Nursing & Academic Edition Ebscohost)
MasterFILE Premier (Ebscohost)
Ovid
Professional Development Collection (PDC) Ebscohost)
Psychology and Behavioral Sciences Collection Ebscohost)
Regional Business News (Ebscohost)
Religion and Philosophy Collection (Ebscohost)
ScienceDirect (Elsevier)
SpringerLink
Taylor & Francis Journals
Web of Science SCI, SSCI
Wiley Interscience
* B/Y : Bilgi Yok
Toplam
Yapılan Arama Sayısı
18142
15041
1273
187
10826
4327
187
307
1716
646
753
739
3971
444
339
364
188
57622
7933
4023
25537
2976
157541
-23-
Kullanılan Makale Sayısı
B/Y
9132
B/Y
1495
14324
3930
B/Y
100
2447
6
388
262
8584
160
74
8
88
87180
7933
4023
B/Y
4469
144603
3.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, Eğitim-Öğretim birimlerine, araştırmacılara,
öğrencilere, personele ve yönetim birimlerine bilişim desteği sunmayı amaçlamaktadır.
Üniversite genelinde 6360 adet PC ve 54 adet sunucu ile tüm personel ve öğrencilere hizmet
sağlanmaktadır. 2004-2005 yıllarında yapılan iyileştirme çalışmaları ile Merkez ve Burdur Kampuslerinde
kullanıcıların bağlantıları 10 Mbit’ den 100 Mbit’ e çıkarılmış ve 155 Mbit olan merkez kampus omurga hızı
1000 Mbit kapasitesine yükseltilmiştir.
Bilişim Hizmetleri
Hizmetler
E-posta (kullanıcı sayısı)
Web (birim adedi)
FTP (birim adedi)
Video Konferans (kullanıcı sayısı)
Internet Erişimi (bant genişliği (KB))
2001
5000
10
10
0
2.000
2002
10000
30
25
0
8.000
2003
12000
45
40
5
8.000
2004
22000
50
50
12
34.000
2005
30000
120
100
20
34.000
Uygulama Yazılımları (kullanıcı sayısı)
5000
10000
14000
25000
41400
Ulaknet akademik ağı üzerinden sağlanan 2 Mbit internet erişimi 2002 yılında 34 Mbit kapasitesine
yükseltilmiştir. 2005 yılı içerisinde 256 Kbps olan ilçe bağlantıları 1 Mbit kapasitesine yükseltilmiştir. 2006
yılında ise merkez kampus internet erişim kapasitesi 155 Mbit’ e yükseltme çalışmaları yapılacaktır.
İnternet Kullanım İstatistiği
40000
Giriş (GB)
35000
30000
Çıkış (GB)
25000
Toplam (GB)
20000
15000
10000
5000
0
2001
2002
2003
2004
2005
Üniversite genelinde toplam 73 adet bilgisayar laboratuarının ve bir adet uzaktan eğitim amaçlı video
konferans sınıfının kurulumu yapılmış ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Sürekli internet erişimine sahip
olan bu laboratuarlar büyük oranda ders saatlerinde kullanılmaktadır, bu laboratuarların sürekli kullanımı için
gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
PC Özellikleri
2500
Adet
2000
1500
1000
500
0
Pentium 133
- 166
Celeron
Pentium III
Pentium IV
Diz Üstü
Sunucu
Sistemler
Internet üzerinden tüm personel ve öğrencilere e-posta, web, bilgi servisleri, web, ftp, haber listeleri gibi
standart hizmetlerin verilmesinin yanında, birim tarafından geliştirilen kurumsal yazılımların (personel, öğrenci
işleri, evrak, depo vb) kullanımı da sağlanmaktadır.
-24-
4. SOSYAL HİZMETLER
4.1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
4.1.1. Sağlık
Üniversitemize bağlı öğrenci ve personelin, muayene ve tedavileri merkez kampusümüzde Sağlık, Kültür
ve Spor Dairesine bağlı Mediko Sosyal Merkezi’nde, diğer birimlerimizde ise o bölgenin Sağlık Bakanlığı’na
bağlı sağlık merkezlerinde yapılmaktadır. Mediko Sosyal Merkezi’nde 3 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 1 çocuk
sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve 4 hemşire mevcuttur.
2004-2005 eğitim ve öğretim yılında Mediko Sosyal Merkezi’nde 4826 öğrenciye, 13546 personele,
15022 personel yakını olmak üzere toplam 33394 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir.
Öğrencilerimiz Mediko Sosyal Merkezi ve Sağlık Ocakları’nda tedavisi mümkün olmayan rahatsızlıkları
için Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmektedir.
2004-2005 yılında öğrencilerimizin muayene ve tedavileri için Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden
799.500,00 YTL ödenek ayrılmış, yıl sonu itibariyle ödeneğin 638.304,00 YTL’si harcanmıştır
4.1.2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde 15 Ekim 1999 tarihinde kurulan Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Şubesi’nde bireylerin kendilerini anlaması, tanıması, yeteneklerini fark etmesi, uygun kararlar alması,
duygusal sorunlarına çözüm bulması, sosyal beceri düzeyini artırması, arkadaşlık ilişkilerinde beceri kazanması,
sınav kaygısı ile başa çıkması, derslerdeki başarı düzeyini artırması, okula uyum sağlaması gibi konularda;
ayrıca meslek seçimi ve iş bulmada yardımcı olabilecek çalışmalar yürütülmektedir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Şubesi; 1 uzman psikolog ve 1 psikolojik danışman ile hizmet
vermektedir. Kurulmasından bugüne kadar birime başvuran öğrenci sayısı 713’ü bulan PDR şubesinde 20042005 eğitim ve öğretim yılında 105 öğrenciye hizmet verilmiştir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Şubesinde 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen
faaliyet ve hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz;
1. Bireysel psikolojik danışma.
2. Psikolojik test ve envanter uygulamaları.
3. Kişisel gelişim ve ruh sağlığını koruma amaçlı kitapçık ve broşürlerin hazırlanması,
a) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tanıtım broşürü
b) Nedeni Bilinmeyen Bedensel Problemler
c) Anksiyete
d) Depresyon
e) Uyku Problemleri
f) Alkol Bağımlılığı
4. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin tüm Meslek Yüksek Okulu, Yüksekokul ve
Fakültelere tanıtılması için hazırlanan kitapçık ve broşürlerin öğrencilere dağıtılması.
Gizlilik, dürüstlük, duyarlılık ve hoşgörü ilkelerine bağlı kalarak çalışmakta olan PDR şubesinin
hizmetlerinden tüm öğrencilerimizin yararlanması mümkündür.
4.1.3. Burslar ve Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma
2004-2005 eğitim-öğretim yılı boyunca toplam 1500 öğrenciye beslenme yardımı yapılmış, 450 öğrenci
de (part-time) kısmi zamanlı öğrenci statüsünde üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalışmışlardır.
4.1.4. Beslenme
1.Yemekhane İşletmeleri
Üniversitemizin Merkez Kampusu ile Burdur, Eğirdir Su Ürünleri, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Yalvaç,
Keçiborlu ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki kampuslerinde kurulan merkez mutfakları kanalıyla öğrencilere öğle
yemeği verilmektedir. Bu hizmet Atabey, Senirkent, Bucak, Uluborlu, Sütçüler, Gölhisar, Dazkırı, Gelendost,
Ağlasun, Kampuslerinde ihale yapmak suretiyle kazanan firmalar aracılığı ile yürütülmektedir. Merkez
mutfağında hazırlanan yemek, merkez batı kampusu, Doğu Kampusu Merkezi Derslikler, Çiftçi Eğitim Merkezi
binası ile şehir merkezindeki birimlerimize ( Güzel Sanatlar Fakültesi, ve Isparta Sağlık Yüksekokulu)
dağıtılmaktadır. Üniversitemiz genelinde aynı anda 4420 kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede mutfak tesisleri
bulunmaktadır.
2005 yılı için öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi’nden beslenme hizmetleri ödeneği olarak 2.772.200 YTL
ayrılmış, yıl sonu itibariyle bunun 2.251.000 YTL.‘si kullanılmıştır.
2004-2005 Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında öğrenci yemek katkı payı olarak 1,25 YTL.
belirlenmiş, Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi’nden öğrenci başına 1,50 YTL. katkıda bulunmuştur. ihale
-25-
yapmak suretiyle kazanan firmalardan yemek yiyen öğrenciler için öğrenci başına 1,50 YTL. + KDV bütçeden
katkı yapılmıştır. Personel yemek katılım payının hesaplanmasında, Başbakanlığın belirlediği miktarlar esas
alınmaktadır.
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile 2004-2005 Eğitim-öğretim yılında fakülte ve yüksekokullardaki
başarılı ve muhtaç öğrencilerden 1500’üne bedelsiz beslenme yardımı yapılmıştır. Ayrıca birimlerde oluşturulan
sosyal fonlar ve koruma dernekleri kanalı ile yemek yardımından yaralanan öğrenciler de bulunmaktadır.
2-Kantin-Kafeterya İşletmeleri:
Merkez mutfakları dışında, Üniversitemiz öğrencilerinin hem beslenme ihtiyaçların karşılayabilecekleri,
hem de zamanlarını geçirebilecekleri yeterli sayıda kantin ve kafeterya işletmeleri mevcuttur. Merkez
kampustaki kantinlerden aynı anda 2400 öğrenci yaralanabilmektedir. Kantinler 08.00-22.00 saatleri arasında
açık bulunmaktadır.
4.1.5. Barınma
Isparta’daki öğrencilerimiz, çoğunlukla Merkez Kampusta bulunan YURT-KUR Genel Müdürlüğü’nün
yurtlarında barınmakta, bazı öğrenciler tarafından şehir merkezinde bulunan özel yurt ve pansiyonlar da tercih
edilmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak üniversitemiz birimlerinin bulunduğu yerleşim
birimlerindeki yurtlar ve kapasiteleri ili ilgili tablo aşağıda gösterilmiştir. Bu tabloda gösterilenlerin dışında,
Isparta, Burdur ve ilçelerinde çeşitli vakıf, dernek veya şahısların işlettiği özel yurt ve pansiyonlar da mevcuttur.
Yurdun Adı
Isparta Öğrenci Yurdu
Sabancı Öğrenci Yurdu
Burdur Öğrenci Yurdu
Eğirdir Öğrenci Yurdu
Yalvaç Öğrenci Yurdu
Atabey Öğrenci Yurdu
TOPLAM
Yatak Sayısı
2946
288
1710
204
500
160
5808
Kız
1506
288
967
132
250
80
3223
Erkek
1440
495
72
250
80
2337
Toplam
2946
288
1462
204
500
160
5560
4.1.6. Kültürel ve Sosyal Faaliyetler
2004 – 2005 eğitim öğretim yılı eylül ayında Kültür Merkezi salonu içerisinde SDÜ, Ulusal ve Uluslar
arası konuklarını ve sanatçılarını ağırlayabileceği bir VIP salonu yapmış ve faaliyete geçirmiştir.Yenilenmiş
fuayesi, çoğaltılmış kulisleri ile daha iyi hizmet veren bir Kültür Sanat Merkezi haline dönüştürülmüştür.
Merkezi Dersliklerde tüm kulüplerimize çalışmalarını daha sağlıklı yapabilmeleri için kulüp odaları
hazırlanmıştır.
22 Şubat 2005
Seminer - Kariyer Günleri - Gıda Mühendisliği ve Gıda Kulübü
23 Şubat 2005
Seminer - Kariyer Günleri - Gıda Mühendisliği ve Gıda Kulübü
24 Şubat 2005
Seminer – ELT Yurtdışı Eğitim Hizmetleri
01 Mart 2005
Sergi – Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yrd.Doç.Dr.Serap ÜNAL
07 Mart 2005
Sergi – Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yrd.Doç.Dr.Serap ÜNAL
3 Mart 2005
Konferans – “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı”
7 Mart 2005
Tiyatro – “Ana Hanım Kız Hanım” Konya Devlet Tiyatrosu
8 Mart 2005
Konferans – Dr.Murat Toktamışoğlu “İletişim”
9 Mart 2005
Türkü Günleri – Erol PARLAK ve Bağlama Beşlisi
10 Mart 2005
Türkü Günleri - Sabahat AKKİRAZ
11 Mart 2005
Türkü Günleri – Tolga ÇANDAR
11 Mart 2005
Konferans – Prof.Dr.Alparslan IŞIKLI “Küreselleşme ve Kemalizm”
12 Mart 2005
Söyleşi – Fikret OTYAM
14 Mart 2005
Konferans - Tıp Bayramı
14 Mart 2005
Rock Günleri – Babazula ve Alex HAKE
15 Mart 2005
Rock Günleri – Pamela SPENCE
16 Mart 2005
Rock Günleri – SDÜ Öğrenci Partisi
17 Mart 2005
Rock Günleri – Bulutsuzluk Özlemi
17 Mart 2005
Konferans – DSP Genel Başkanı Zeki SEZER
17 Mart 2005
Konferans – Prof.Dr.Cemalettin TAŞKIRAN – Çanakkale Deniz Zaferi
21 Mart 2005
Panel – Dünya Ormancılık Günü Kutlaması
23 Mart 2005
Seminer – Kişisel ve Yönetimsel Gelişim
24 Mart 2005
Seminer – Kişisel ve Yönetimsel Gelişim
26 Mart 2005
Konser - Isparta Musiki Cemiyeti
-26-
28 – 31 Mart 2005 Tiyatro – 8.Tiyatro Haftası Etkinlikleri
4 Nisan 2005
Konferans – Türk Şiirinde Yönelişler Ve Nazım Hikmet
5 Nisan 2005
Konferans – Vietnam ABD’yi nasıl dize getirdi?
6-7-8 Nisan 2005 Sergi – Prof.Dr.Mustafa KUŞÇU “Baharda Çiçekler”
18 Nisan 2005
Konferans – “Türkçe Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya mı?”
19 Nisan 2005
Oryantasyon – Eğirdir Lisesi
21 Nisan 2005
Oryantasyon – Afyon Çay İMKB Lisesi
22 Nisan 2005
Konferans – Ömer E.LÜTEM “Ermeni Meselesi”
25 Nisan 2005
Ödül Töreni – İsmet SEZGİN
26 Nisan 2005
Ödül Töreni – Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
2-6 Mayıs 2005
Üniversitelerarası 2.Tiyatro Festivali
9-10-11 Mayıs 2005 Kariyer Günleri
12 Mayıs 2005
Konferans – TRT Ankara Radyosu Müdürü Şenol GÖKA
17 Mayıs 2005
Panel ve Belgesel Gösterimi – Köy Enstitülü Kadınlar
18 Mayıs 2005
Konferans – Türk Eğitim Derneği Genel Başk.Selçuk PEHLİVANOĞLU
23 Mayıs 2005
TEKMER Protokolü İmza Töreni ve Konferans
24-25 Mayıs 2005 8.Uluslararası Bahar Şenliği (Nev, Gripin,Göksel Konserleri)
26 Mayıs 2005
Sempozyum – 5.Ulusal Öğrenci Sempozyumu
2 Haziran 2005
Konferans – “Slaytlarla Türkiye Şiirlerle Anadolu”
12 Haziran 2005
Konser – TRT Saz Sanatçıları eşliğinde ISVAK TSMKorosu Konseri
18 Haziran 2005
SDÜ Kreş Yıl Sonu Gösterisi
24 Haziran 2005
Mezuniyet Töreni
8 Temmuz 2005
Konferans – Prof.Dr.Sabit ADANUR – “Amerika da Eğitim Olanakları”
8 Eylül 2005
Sempozyum – Korunan Doğal Alanlar
15 – 16 Eylül 2005 Sergi ve Sempozyum – Türkiye 2.Pomza Sempozyumu
19-25 Eylül 2005
Sergi – Öğretim Üyeleri Derneği Karma Sergisi
28-29-30 Eylül 2005 Sempozyum – Bektaşilik ve Alevilik
5-6-7 Ekim 2005
Kongre – Prof.Dr.Yusuf AYVAZ – Biyoloji Öğrenci Kongresi
19 Ekim 2005
2005 – 2006 SDÜ Açılış Töreni
10 Kasım 2005
Panel – 0 Kasım Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyetin Kazanımları
17 Kasım 2005
Seminer – TETRA PAK ve MEB “Sağlıklı Süt’e Çağrı Kampanyası”
25 Kasım 2005
Bilimsel Etkinlik- “21-26 Kasım 2005 Türk Diş Hekimleri Haftası”
26 Kasım 2005
Konferans – Hulki CEVİZOĞLU – “Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar”
2 Aralık 2005
Panel - Engellisiz Türkiye
6 Aralık 2005
Halk Oyunları Gösterisi “Zeybekler”
7 Aralık 2005
Sempozyum – Isparta İl Sağlık Müdürlüğü – “Hasta Hakları”
10 Aralık 2005
Konser – Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
12 Aralık 2005
Konser – Esat KABAKLI
12 Aralık 2005
Tiyatro – Antalya Devlet Tiyatrosu – “Düdüklüde Kıymalı Bamya”
14 Aralık 2005
Söyleşi – Yazar İnci ARAL
15 Aralık 2005
Konser – SDÜ Öğrenci Grubu Yardım Konseri
21 Aralık 2005
Sempozyum – Isparta İl Sağlık Müdürlüğü – “Hasta Hakları”
22 Aralık 2005
Oryantasyon – Antalya Özel Akev Lisesi
23 Aralık 2005
Konser – SDÜ Öğrenci Grubu Konseri
26 Aralık 2005
Fahri Doktora Töreni – Şarık TARA – ENKA Holding
28 Aralık 2005
Konser – Mustafa ERHAN Klasik Gitar Konseri
1-Bahar Şenliği:
24 - 25 Mayıs 2005 tarihlerinde 8. Bahar Şenliği’nde üniversitemizce isteyen tüm öğrencilere
faaliyetlerini sahneleme imkanı verilmiştir. Bu şenlikte; üç sanatçı konseri, on dokuz öğrenci konseri, üç modern
dans gösterisi, altı halk oyunları gösterisi, tiyatro oyunu, çeşitli animasyon gösterileri, yarışmalar ve benzeri
etkinlikler düzenlenmiştir. Şenlik panayırında öğrencilerimize kendi ürünlerini pazarlama imkanı sağlanmıştır.
2- Öğrenci Kulüpleri:
Üniversitemizdeki öğrencilerimizin boş zamanlarını yararlı faaliyetlerle geçirmelerini sağlamak, kültürel
gelişimlerine katkı sağlamak üzere, öğrenci kulüplerinin kurulması gerektiği gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucu
1998 yılı içinde ilk öğrenci kulüpleri kurulmuştur. 2001 yılında da kulüplerin kurulmasına hız verilerek sayıları
arttırılmıştır. 2004 yılında bu sayı on sekize, 2005 yılının sonunda ise yirmi yediye ulaşmıştır.
-27-
Dans kulübü:
Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, yararlı alışkanlıklar kazandırmak sosyal faaliyetlere
katılımlarını artırmak amacıyla kurulmuştur.
Tiyatro Kulübü:
SDÜ Birinci Bahar Şenliğinde öğrencilerimizin bir tiyatro kulübü bünyesinde daha geniş imkanlarla
çalışmayı hakkettiği gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkarak 1998 güz yarıyılı başında kurulan kulüplerimiz
arasında Tiyatro Kulübü de bulunmaktadır.
Merkez dışında bulunan birimlerimizdeki tiyatro topluluklarımızın çalışmalarını sahnelemelerine olanak
sağlamak amacıyla, her yıl Bahar döneminde Tiyatro Şenliği düzenlenmektedir.
26 Nisan 3 Mayıs 2004 tarihleri arasında Üniversiteler arası 1.Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir. 8
Nisan 2005 tarihinde Kültür Merkezinde Toros Canavarı isimli oyun sahnelenmiştir. 2 – 6 Mayıs 2005 tarihinde
Üniversiteler arası 2.Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir.
Biyoloji ve Çevre Kulübü:
Dünyanın gündeminde bulunan “Temiz ve düzenli bir çevre, yeşil ve yaşanabilir bir dünya’’ sloganı
çevresinde buluşan öğrencilerimiz tarafından kurulan SDÜ Çevre Topluluğu 12 Mart 2004’te Akdeniz
Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülüne hak kazanmıştır. 27 Nisan 2005 tarihinden itibaren Biyoloji ve Çevre
Kulübü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir.
Müzik Kulübü:
Görevi devir alan Kulüp Akademik Danışmanı ve yeni üyeleri ile birlikte Müzik Kulübü 23 Aralık 2005
tarihinde Kültür Merkezinde Grup Tesadüf konserini gerçekleştirmiştir. Ayrıca Kulüp bünyesinde piyano, gitar,
bağlama kursları verilmiş
ve 2.dönemde de kurslara devam edileceği üniversitemiz öğrencilerine
duyurulmuştur.
Radyo Kulübü :
Üniversitemizin Radyo-TV Merkezi ve iletişimle ilgili diğer birimlerindeki fiziki imkan ve öğretim
elemanlarından faydalanmak suretiyle radyoculuğa ve iletişim sanatlarına ilgi duyan öğrencilerin aktif olarak
katılımlarını en iyi seviyeye çıkartmak amacıyla kurulmuştur.
Briç ve Satranç Kulübü :
Briç ve satranç bilen ve üniversitemizi turnuvalarda temsil etmek üzere bir araya gelen ve bu sporları
öğrenmek isteyen öğrencilerden oluşan kulübümüz 23-24-25 Aralık 2005 tarihinde, Eğirdir Meslek Yüksek
Okulunda Satranç Turnuvasını gerçekleştirmiştir.
Kitap Kulübü:
Öğrenciler arasında okuma alışkanlığını yaymak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Sık sık toplantılar
düzenleyen kulübümüz ayrıca doğa yürüyüşleri de düzenlemektedir. Kitabın insan hayatındaki yeri ve önemini
vurgulayarak bu bilincin tüm üniversite öğrencilerimizde oluşmasını sağlamak amacıyla etkinliklerine devam
etmektedir. Ayrıca, Kitap Kulübü tarafından davet edilen Yazar İnci ARAL 13 Aralık 2005 tarihinde Kültür
Merkezinde bir söyleşi gerçekleştirmiştir.
Matematik ve Bilgisayar Kulübü :
13 Aralık 2005 tarihinde Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bağıllı İlköğretim Okuluna eğitim
gezisi düzenlenmiştir.
Ekonomi ve Yönetim Kulübü:
Üniversite öğrenimini tamamlayan öğrencilerimizin iş hayatında daha bilinçli, girişimci ve başarılı
olabilmesi için, global dünyanın ekonomik gelişimlerini daha kolay anlayıp ve onun içerisindeki değişimleri
kolay adapte olabilmesi amacıyla, 2001 yılının Güz yarıyılında kurulmuştur. 22 – 23 Mart 2005 tarihinde Kişisel
Ve Yönetimsel Gelişim konulu bir seminer düzenlemişlerdir. 9 – 10 – 11 Mayıs 2005 tarihinde Kariyer Günleri
2005 etkinliğini gerçekleştirmişlerdir. 22 Aralık 2005 tarihinde davet edilen Work & Travel Uluslararası Gençlik
Organisazyonu Kültür Merkezinde tanıtım programıyla ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Ayrıca Ekonomi Ve
Yönetim Kulübü 2005 yılında; Niğde Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesin de gerçekleştirilen Münazara Turnuvalarına da Üniversitemizi
temsilen katılmıştır.
-28-
Gıda Kulübü:
Üniversitemizde üretilen ürünlerin tanıtılması, öğrencilerin gıda tüketiminde hijyen ve gıdaların kullanımı
konusunda bilinçli tüketiciler haline gelmesini hedefleyen kulübümüz 2000 yılında kurulmuştur. 22 – 23 Şubat
2005 tarihinde Kültür Merkezinde “Kariyer Günleri”ni gerçekleştirmişlerdir. Üniversitemiz Gıda Kulübü, 7 – 8
Ekim 2005 tarihinde Pakistan Depremi için yardım kampanyası başlatmıştır. 17 Mayıs 2005 tarihinde, “Dünya
Süt Günü” sebebiyle Merkezdeki İlköğretim Okulları ziyaret edilerek süt dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 17 Ekim
2005 tarihinde Dünya Gıda Haftası kapsamında “Bilinçli Gıda Tüketimi” hakkında broşür dağıtımı ve bilgi
aktarımı için Isparta’nın ve üniversitenin belli yerlerinde stand açılmış ve TED Isparta Koleji, Ülkü İlköğretim
Okulu ve Nazmiye Demirel İlköğretim Okulunda Bilinçli Gıda Tüketimi ile ilgili tanıtım yapılmıştır.
Atatürkçü Gençlik Kulübü:
Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü sonuna dek savunmak ve bu
bilinci üniversite öğrencileri içinde yaymak, Atatürkçü düşüncenin temel esaslarını, hedeflerini ve
benimsenmesini sağlamak, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin yurttaşlık
bilinciyle hareket eden çağdaş bireyler olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla 2001 yılında
faaliyetlerine başlamıştır. Rektörlüğün 10 Kasım 2004 ve 2005 Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında
Anıtkabirde Atatürk’e saygı duruşuna katılmışlardır. 19-20-21 Mayıs 2005 tarihlerinde Osman Gazi Üniversitesi
tarafından düzenlenen “6.Geleneksel Demokratik Cumhuriyet Üniversiteleri Platformu – Öğrenci Kongresi” ne
katılmışlardır. Ayrıca Atatürkçü Gençlik Kulübü; Ocak 2006 tarihinden itibaren geleneksel olarak her ay
“Karikatür Yarışması” düzenlemek için çalışmalarına başlamıştır.
Teknoloji Kulübü:
Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle, kişilik ve akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, diğer
üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümleri ile iletişim sağlayarak mesleki eğitim bilincinin
gelişmesine yardımcı olmak, bu faaliyetler çerçevesinde öğrencileri bağımsız görev ve sorumluluk alma ve
kendilerini ifade edebilme konusunda yetiştirmelerini sağlamak amacıyla 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
5-6-7 Mayıs 2005 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Robot Günleri 2005
Etkinlikleri ve Yarışmaları” na üniversitemizi temsilen katılmışlardır. 17 Aralık 2005 tarihinde Konya Adil
Karaağaç Anadolu Teknik Lisesi’ne teknik gezi düzenlenmiştir. 2004 ve 2005 Eğitim öğretim yılında hafta
sonları ; Robotik, E-Öğrenme Semineri, C#.net, Macromedia Fireworks, Macromedia Flash, Macromedia
Captivate, Microsoft SQL ile veritabanına giriş konulu seminerler verilmiş olup 2006 yılında da verilmeye
devam edecektir.
Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma Kulübü :
9 Nisan 2004’de kurulan kulüp 27 Aralık 2005 tarihinde Isparta Zihinsel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinde yılbaşı eğlencesi düzenlemişlerdir.
Fizik Kulübü :
Öğrencileri fizik konusunda bilinçlendirmek, fiziği gündemde tutmak, bilimsel araştırmalar ve sosyal
etkinlikler yapmak amacıyla 4 Ekim 2005 tarihinde kurulmuştur.
Eğitim Bilimleri Kulübü :
Eğitim Bilimleri hakkında ilginin arttırılması, konferans, panel, seminer vb. etkinlikler düzenlenmesi,
öğrenciler arasında eğitim konularına ilişkin bilgi ve belge paylaşımına öncülük etmek amacıyla 28 Kasım 2005
tarihinde kurulmuştur.
Sağlık Kulübü :
Tüm üniversite öğrencilerini sağlık hususunda bilinçlendirmek, sağlık sorunlarını tespit etmek, tetkik ve
tedavisini gerçekleştirmek, bilimsel çalışmaları yayınlamak, öğrencilere hizmet sunacak sağlık sorunları danışma
masası oluşturmak amacıyla 4 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.
Tarih Kulübü :
Tarih bilincinin öneminin anlatılması ve benimsetilmesi, Türk tarihi hakkında konferans, panel ve
seminerler düzenlenmesi, öğrenciler arasında tarihi konulara ilişkin bilgi ve belge paylaşımına öncülük etmek
amacıyla 28 Haziran 2005 tarihinde kurulmuştur. 7 – 8 Ekim 2005 tarihinde Pakistan Depremi için yardım
kampanyası başlatmıştır. Ayrıca, Türkçe Topluluğu ile ortak çalışmaları sonucu üniversitemize davet edilen
Gazeteci Yazar Sayın Hulki CEVİZOĞLU 26 Kasım 2005 tarihinde Kültür Merkezinde bir konferans vermiştir.
-29-
Türkçe Topluluğu :
Türkçe’nin sahip olduğu kendine özgü nitelikleri ve değerleri öne çıkarmak, Atatürk İlkeleri ışığında
akılcı bir toplum için önemini vurgulamak, Türkçe’nin tarihi gelişim ve değişim sürecini, bugünkü
problemlerini, dilde yozlaşmanın önüne nasıl geçileceği yönünde çalışmalar yapmak amacıyla 12 Ekim 2005
tarihinde kurulmuştur. Aralık ayı içersinde Isparta Belediyesine, Huzurevine, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve
Çocuk Esirgeme Kurumuna ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Tarih Kulübü ile ortak çalışmaları sonucu
üniversitemize davet edilen Gazeteci Yazar Sayın Hulki CEVİZOĞLU 26 Kasım 2005 tarihinde Kültür
Merkezinde bir konferans vermiştir. Ayrıca, Topluluğumuzun daveti üzerine Sayın Esat KABAKLI 12 Aralık
2005 tarihinde Kültür Merkezinde bir konser vermiştir.
Tekstil Kulübü :
Üniversitemiz Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencilerinin akademik çalışmalarına katkıda bulunmak,
düzenlenecek teknik geziler, diğer üniversitelerdeki Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle iletişimi ve
bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 24 Kasım 2005 tarihinde kurulmuştur. 12 Aralık 2005 tarihinde Denizli’de
bulunan Gökhan Tekstil, İpekyolu Tekstil, Küçüker Tekstil Fabrikalarına teknik gezi düzenlenmiştir. 25 Aralık
2005 tarihinde Tekstil Kulübü tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaret edildi.
Edebiyat Kulübü :
Sanat ve Edebiyat zevkini uyandırarak kültür ve edebiyatımızı anlamalarına ve diğer edebiyatlarla ilgi
kurmalarına yardımcı olunması amacıyla konferans, seminer ve panel gibi etkinliklerin düzenlenmesi, öğrenciler
arasında edebi konulara ilişkin bilgi ve belge paylaşımına öncülük etmek düşüncesiyle 3 Ocak 2006 tarihinde
kurulmuştur.
Kayak Sporları Kulübü :
Ekim, Kasım, Aralık 2004 tarihlerinde tanıtım, teorik eğitim, üye belirleme ve kayıt işlemleri
tamamlanmıştır. Kayak etkinlikleri tamamıyla Davras Kayak Merkezinde, 24 Ocak 2005 tarihinde başlamış,
hava ve kar koşullarına göre 26 Mart 2005 tarihine kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra kar yetersizliğinden
dolayı etkinlikler sona ermiştir. 2004-2005 öğretim yılı ikinci yarıyıl Genel Kurulu 6 Nisan 2005 tarihinde
yapılmıştır.
Su Sporları Kulübü :
7-8 Mayıs 2005 tarihinde Antalya- Alanya’daki Atlantis Dive Clup dalış okulu ile anlaşılarak; toplam 90
dalış yapılarak dalış eğitimi ve tecrübe dalışı gerçekleştirilmiştir. 28-29 Mayıs 2005 tarihlerinde AydınKuşadası’ndaki Seahorse Divinig Center dalış okulu ile anlaşılarak; toplam 124 dalış yapılarak, Eğirdir Su
Ürünleri Fakültesine dalış eğitimi ve bröveli üyelere tecrübe dalışı gerçekleştirilmiştir. 15-16 Ekim 2005
tarihlerinde Muğla Bodrum’da katılmak isteyen bröveli üyelerle tecrübe dalışları yapılmıştır. 17-20 Ekim 2005
tarihlerinde teorik dersler, 31 Ekim 2005 tarihinde bu derslerle ilişkili teorik sınav yapılmıştır. Kasım 2005
içerisinde haftanın belirli günlerinde hem öğrencilere hem de üniversite personeline Tahsin Bilginer kapalı
yüzme havuzunda kurslar düzenlenmiştir. Yüzme dalında takım oluşturularak üniversitelerarası yarışlara
katılmak üzere çalışmalara başlanmıştır.
Halk Dansları Kulübü :
Üniversitelerarası Halk Oyunları Grup yarışmaları için Marmara Üniversitesine gidilip, yarışmada finale
yükselmişlerdir. Üniversitelerarası Halk Oyunları Final yarışmaları için Bodrum Kalesi’ne gidilmiştir. Eğirdir
Meslek Yüksekokulu Moral Gecesine katılmışlardır. SDÜ Bahar Şenliği, Çaylak Günü, Açılış Töreni, Isparta İli
TRT çekimleri ile yıl içerisinde tören açılış vb. organizasyonlarda yer alıp, gösterilerde bulunulmuştur. SDÜ
Amfi Tiyatro’da “Anadolu!da Eşkıyalar” isimli zeybek gösterisi yapmışlardır. SDÜ Halk Oyunları öğrencileri ile
birlikte Büyük ve Küçük Kışla köylerine alan araştırması yapılmıştır. Her hafta sonu düzenli olarak, salon,
sosyo-kültürel yaşantı ve halk oyunları çalışmaları yapılmaktadır.
Orienteering Kulübü :
26-27 Mart 2005 tarihleri arasında Eskişehir’de ı. Kademe Orienteering şampiyonluğuna katılınmış tır. 2
teorik,2 uygulamalı olarak (Çamlık Köyünde bir, kampusta bir) orienteering yapılmıştır. Engelliler Araştırma
Merkezin Yönetim Kuruluna Orienteering tanımı yapılmış olup, 2006 baharında engellilerle orienteering
yapılması kararı alınmıştır. Üniversitemiz Orienttering Kulübü Akademik Danışmanı Oğuzhan ÖZALTIN
Oryanteering Kurulunun Ar-ge kuruluna seçilmiştir. Bu dönem de kurulun başkanlığı teklif edilmiştir. Ar-ge
bağlamında milli takıma seçilecek sporcuların performans kriterleri ve antrenman programları ile ilgili
çalışmalar sürdürülmektedir. 2006 yılında yapılması planlanan Üniversitelerarası Orienteering yarışmalarının
Isparta ilinde olması teklif edilmiştir.
-30-
Havacılık Kulübü
• 27 gün Bayat (90 m) – Senirce (110 m.) eğitim tepelerinde uçuş etkinliği-----1182
uçuş
• 11 gün Eğirdir (650 m) orta irtifa eğitim tepesinde uçuş etkinliği ------ 177 uçuş
• 5 Mart 2005 Davraz Kar Şenliği’nde Isparta Valiliğinin daveti üzerine gösteri uçuşu
• 23-24 Nisan 2005 İskenderun Havacılık Kulübünün Havacılık Şenliğine katılım
• 2-7 Temmuz 2005 Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen
Airfest 2005’e katılım
19-22 Mayıs 2005 3. Geleneksel Atatürk Gençliği Havacılık Şenliği:
19-22 Mayıs 2005 tarihlerinde Atatürk Gençliği Havacılık Şenliklerinin 3. organize
edilmiştir. Şenliğimize Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yaklaşık 300 yamaç Paraşütü pilotu
katılmıştır.
Südak Kulübü : Dere mahallesi doğa yürüyüşü, TRT Mıknatıs programıyla birlikte Çandır Yazılı kanyon
gezisi, Davraz Dağ tırmanışı, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi tanıtım semineri, Söbü Tepesi Kaya tırmanışı,
Antalya Kızlar Sivrisi Tırmanışı, Ağrı Dağı kış tırmanışı, Davraz Kış Eğitimi, Ağlasun doğa yürüyüşü, Dedegöl
kampı, Niğde Aladağlar Demirkazık tırmanışı, Niğde Aladağlar emler zirve tırmanışı gibi pek çok etkinlikte
bulunmuşlardır.
Otomobil Sporları Kulübü:2005 yılında kurulmuş olan kulüp yapacağı etkinliklerle ilgili çalışmalarını
sürdürmektedir.
3-Oryantasyon Planı:
Bütün birimlerimizde 2000-2001 eğitim öğretim yılına ait Yükseköğretim öğrenci eğitim planı ile
Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarını Yetiştirme ve Oryantasyon Planları Atatürk İlke ve
İnkılapları çerçevesinde hazırlanmış ve uygulanmıştır.
4.1.7.Spor
ATLETİZM: 6-8 Mayıs 2005 tarihlerinde Konya’da yapılan Üniversitelerarası Atletizm Türkiye Birinciliğine
katılmışlardır. (Kız-Erkek) Türkiye 8.si olmuşlardır.
KROS: 9 Nisan’da Kütahya’da Üniversitelerarası Kros Türkiye Birinciliği müsabakasına katılmışlardır. ( KızErkek) Kız takımı Türkiye 8. olmuştur.
FUTBOL: 4-8 Nisan 2005 tarihleri arasında Isparta’da Futbol B Kategorisi Grup Birinciliği müsabakası
yapılmıştır.
GÜREŞ: 5-9 Mayıs 2005 tarihlerinde Sinop’ta Üniversitelerarası Türkiye Birinciliğine katılmıştır.
HENTBOL: 6-10 Aralık 2005 tarihlerinde Aydın’da düzenlenen Üniversitelerarası Hentbol C Kategorisi Grup
Birinciliğine katılmıştır. Müsabaka sonunda erkek takımı gurupta 4. olarak turnuvayı tamamlamıştır.
TENİS: 18-21 Nisan 2005 tarihleri arasında Manisa’da yapılan Üniversitelerarası Tenis C Kategorisi Grup
Birinciliğine katılmış, B kategorisine yükselmişlerdir
SALON FUTBOLU: 19-23 Nisan 2005 tarihleri arasında Kayseri’de yapınla Üniversitelerarası Salon Futbolu
Grup birinciliğine katılmışlardır.
VOLEYBOL: 20-24 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de düzenlenen Üniversitelerarası Voleybol C Kategorisi Grup
birinciliğine bayan takımı katılmıştır.
YÜZME: 13-14 Mayıs 2005 tarihlerinde ODTÜ’nde düzenlenen Üniversitelerarası Yüzme Türkiye Birinciliğine
katılmışlardır.
BASKETBOL: 13-17 Aralık 2005 tarihinde Muğla’da yapılan Üniversitelerarası Basketbol C Kategorisi Grup
birinciliğine katılmışlardır. (Kız-Erkek)
TAEKWONDO: 12-14 Mayıs 2005 tarihleri arasında Kayseri’de yapınlan Üniversitelerarası Taekwondo
Türkiye Birinciliğine kız ve erkek takımı ile katılmıştır.
-31-
5. MALİ VE İDARİ İŞLER
5.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Üniversitemizin 2005 Mali Yılı bütçe ödenekleri, harcama kalemleri ve bu kalemlerin birimlere göre
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
2005 Cari harcamalarına göre öğrenci maliyetleri Tablo 2’de verilmiştir.
Üniversitemiz bünyesindeki resmi taşıtların cari bütçeden harcanan bakım-onarım ile akaryakıt ve yağ
giderleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
ÖDENEKLER
(YTL)
Bütçe Yılı:2005
BİRİMLER
Rektörlük ve Bağlı Birim.
Araştrıma ve Uyg. Hast.
Sağlık Bilimleri Enst.
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fak.
Isparta Sağlık YO
Burdur Sağlık YO
Fen Bilimleri Enst.
Fen Edebiyat Fakültesi
Müh.Mim.Fak.
Orman Fak.
Ziraat Fak.
Eğirdir Su Ürünl.Fak.
Teknik Eğt.Fak.
Bucak E.G.T.B. MYO
Isparta MYO
Keçiborlu MYO
Uluborlu S.K. MYO
Senirkent MYO
Atabey MYO
Gelendost MYO
Şarkikaraağaç MYO
Sütçüler Prof. Dr. H.G. MYO
Dazkırı MYO
Burdur MYO
Bucak H.T. MYO
Gölhisar MYO
Sosyal Bilimler Enst.
Güzel Sanatlar Enst.
Burdur Eğitim Fak.
İktisadi ve İ. Bil. Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
İlahiyat Fak.
Yabancı Diller YO
Eğirdir MYO
Yalvaç MYO
Ağlasun MYO
Gönen MYO
TOPLAM
01PERSONEL
GİDERLERİ
5.188.250
3.345.000
245.000
6.800.000
930.500
557.000
369.000
1.153.000
2.766.000
3.448.000
889.000
2.055.000
850.000
1.083.000
35.500
1.017.000
388.000
294.000
337.000
120.000
131.000
255.000
266.000
102.000
816.000
186.000
210.000
630.000
67.000
2.024.000
1.559.250
837.000
1.192.000
332.000
318.000
598.000
50.500
45.500
41.489.500
HARCAMA
KALEMLERİ
02- SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARIN
03- MAL VE
HİZMET
05- CARİ
A DEVLET
ALIM
TRANSFERLE
PRİMİ
R
GİDERLERİ
GİDERLERİ
754.000
550.000
37.000
1.050.000
140.000
80.000
54.000
180.000
350.000
450.000
115.000
260.000
125.000
147.000
3.000
130.000
55.000
40.000
45.000
15.000
15.000
35.000
40.000
14.000
120.000
50.000
30.000
100.000
10.000
245.000
210.000
125.000
175.000
65.000
45.000
90.000
10.000
10000
5.969.000
-32-
4.145.000
593.000
18.700
591.900
112.250
133.850
50.600
98.150
344.800
407.550
82.500
190.600
142.500
130.300
42.500
127.350
89.500
47.000
42.600
64.650
27.100
51.200
51.250
30.350
170.400
70.450
36.250
51.250
3.350
250.000
132.950
128.650
124.550
42.250
55.650
117.500
29.700
28.850
8.857.000
20.194.000
06SERMAYE
GİDERLERİ
10.848.000
1.800.000
720.000
800.000
150.000
20.194.000
14.318.000
TOPLAM
41.129.250
6.288.000
300.700
9.161.900
1.182.750
770.850
473.600
1.431.150
4.260.800
4.305.550
1.086.500
2.505.600
1.117.500
1.360.300
81.000
1.274.350
532.500
381.000
424.600
199.650
173.100
491.200
357.250
146.350
1.106.400
306.450
276.250
781.250
80.350
2.519.000
1.902.200
1.090.650
1.491.550
439.250
418.650
805.500
90.200
84.350
90.827.500
CARİ BÜTÇE VE ÖĞRENCİ MALİYETİ
Bütçe Yılı:2005
( YTL)
BİRİMLER
ÖĞRENCİ
MALİYETİ
(Cari
bütçe/Öğrenci
Sayısı)
Cari Bütçe
Öğrenci
Sayısı
Sağlık Bilimleri Enst.
300.700
66
4.556
Tıp Fakültesi
9.161.900
316
28.993
Diş Hekimliği Fak.
1.182.750
196
6.034
Isparta Sağlık YO
770.850
523
1.474
Burdur Sağlık YO
473.600
464
1.021
Fen Bilimleri Enst.
1.431.150
690
2.074
Fen Edebiyat Fakültesi
4.260.800
2.786
1.529
Müh.Mim.Fak.
4.305.550
2.990
1.440
Orman Fak.
1.086.500
236
4.604
Ziraat Fak.
2.505.600
859
2.917
Eğirdir Su Ürünl.Fak.
1.117.500
317
3.525
Teknik Eğt.Fak.
1.360.300
1.858
732
Bucak E.G.T.B.MYO
81.000
103
786
Isparta MYO
1.274.350
3.308
385
Keçiborlu MYO
532.500
1.193
446
Uluborlu S.K. MYO
381.000
937
407
Senirkent MYO
424.600
534
795
Atabey MYO
199.650
916
218
Gelendost MYO
173.100
90
1.923
Şarkikaraağaç MYO
491.200
552
890
Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
357.250
656
545
Dazkırı MYO
146.350
321
456
Burdur MYO
1.106.400
1.968
562
Bucak H.T. MYO
306.450
2.028
151
Gölhisar MYO
276.250
985
280
Sosyal Bilimler Enst.
781.250
566
1.380
Güzel Sanatlar Enst.
80.350
0
Burdur Eğitim Fak.
2.519.000
3.308
761
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
1.902.200
2.576
738
Güzel Sanatlar Fak.
1.090.650
555
1.965
8.931
İlahiyat Fak.
1.491.550
167
Yabancı Diller YO
439.250
0
Eğirdir MYO
418.650
831
504
Yalvaç MYO
805.500
1.987
405
Ağlasun MYO
90.200
447
202
Gönen MYO
84.350
85
992
TOPLAM
43.410.250
35.414
1.226
-33-
MEVCUT ARAÇ PARKI, BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ
2005 Mali Yılı İtibariyle
(YTL)
2005 Yılı Yakıt
Masrafı (YTL)
Adedi
Modeli
2005 Yılı Bakım
Masrafı (YTL)
T2
32 AA 001
1
2004
7.133,54
8.102,50
T2
32 AF 650
1
1993
1.052,21
3.863,54
T2
32 DY 917
1
1993
629,48
5.311,81
T7
32 AZ 286
1
1987
T3
32 FK 026
1
1991
879,98
2.467,93
T3
32 FK 024
1
1991
339,00
2.022,23
T2
32 DV 142
1
1993
69,50
2.435,25
T2
32 FK 027
1
1991
490,30
2.895,89
T2
32 AT 216
1
1993
333,63
4.136,47
T5
32 AT 875
1
1971
-
T5
32 FK 025
1
1986
4.826,01
2.541,94
T5
32 FK 023
1
1987
T7
32 FK 028
1
1977
254,98
735,16
T3
32 DS 146
1
1995
T10
32 FK 604
1
1995
2.500,23
1.192,22
T15
32 FK 773
1
1995
T15
32 FS 603
1
1998
T15
32 AZ 977
1
1999
T11
32 DS 177
1
1993
2.686,49
1.503,70
Araç Türü
T15
32 FS 543
1
2001
T14
32 HE 391
1
2001
180,30
1.253,85
T8
32 HC 652
1
2001
1.104,63
10.370,21
T11
32 HD 248
1
2002
2.202,58
2.417,65
T2
32 DL 499
1
1993
1.804,04
4.871,36
762,45
T11
32 HF 506
1
2003
3.190,31
T2
32 HN 593
1
2005
680,10
T5
32 FL 595
1
2005
799,99
T5
32 FL 918
1
1999
450,76
-
T9
32 AD 856
1
2004
690,02
95,64
T9
32 HE 879
1
2003
-
T5
32 FV 212
1
1999
T9
32 FP 139
1
1999
Toplam
32
32.298,08
-34-
56.979,80
5.2. Personel Daire Başkanlığı
AKADEMİK PERSONEL
Üniversitemiz, 2005-2006 eğitim-öğretim yılına, 20 Eylül 2005 tarihinde 679 öğretim üyesi (Profesör,
Doçent, Yrd. Doç.) ve 405 Öğretim Görevlisi ve Okutman; Öğretim yardımcısı kadrolarında ise 665 Araştırma
Görevlisi ile 65 Uzman olmak üzere toplam 1814 öğretim elemanı ile öğretime başlamıştır. Üniversitemiz
birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2005 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 202 adet
Öğretim Elemanı ataması yapılmıştır. Mevcut Öğretim Elemanlarından 13 adedi Profesörlüğe, 24 adedi
Doçentliğe, 53 adedi de Yardımcı Doçentliğe yükseltilmişlerdir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Öğretim
Elemanı sayısı 1840 tır.
2005-2006 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA ATANAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
FAKÜLTE / ENSTİTÜ /
YÜKSEKOKUL/ MYO
Müh. Mim. Fak.
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
Burdur Eğitim Fak.
Fen-Edebiyat Fak.
Tıp Fak.
Diş Hekimliği Fak.
İkt. Ve İdari Bil. Fak.
Ziraat Fak.
Orman Fak.
Teknik Eğitim Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
İlahiyat Fak.
Isparta Sağlık Yük. Ok.
Burdur Sağlık Yük. Ok.
Yabancı Diller Yük. Ok.
Isparta Meslek Yük. Ok.
Burdur Meslek Yük. Ok.
Yalvaç Meslek Yük. Ok.
Sütçüler Meslek Yük. Ok.
Keçiborlu Mes. Yük. Ok.
Senirkent Mes. Yük. Ok.
Uluborlu S.Karasoy MY0
Eğirdir Mes. Yük. Ok.
Şarkikaraağaç MYO
Bucak Hikmet Tol. MYO
Gölhisar Mes. Yük. Ok.
Dazkırı Mes. Yük. Ok.
Atabey Mes. Yük. Ok.
Gelendost Mes. Yük .Ok.
Ağlasun Mes. Yük .Ok.
Gönen Mes. Yük. Ok.
Bucak E.G.Tek. Bil.MYO
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Rektörlük
GENEL TOPLAM
Prof.
Doç
1
3
1
1
7
1
12
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
Yrd.
Doç
5
1
4
8
10
4
4
2
4
7
1
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
3
1
12
2
4
10
88
4
7
5
5
8
2
3
4
58
1
3
11
11
5
5
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
13
24
53
13
13
70
4
4
16
16
Üniversitemizin genel kadro sayısı 3807 olup, bu sayının 1281 adedi Bloke, 2526 adedi ise serbest
kadrodur. Ayrıca Üniversitemizde 1 adet profesör idari görevli olarak görev yapmaktadır.
-35-
Toplam
16
202
TABLO 1. AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
31 ARALIK 2005 İTİBARİYLE
BİRİMLER
PROF.
DOÇ
YRD.DOÇ
ÖĞR.G.
OKT.
ARŞ.G.
UZM.
ÇEV.
E.Ö.P.
Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş
Müh.Mim.Fak.
22
Eğirdir Su Ürünleri
Fak.
2
11
2
77
4
2
-
2
1
13
3
2
-
-
-
32
1
7
-
-
-
Burdur Eğitim Fak.
1
-
2
20
-
4
Fen-Edebiyat Fak.
18
2
6
3
62
9
3
-
-
-
Tıp Fak.
31
13
41
3
89
12
2
-
-
-
Diş Hekimliği Fak.
3
1
3
2
18
1
-
-
-
-
İkt. Ve İdari Bil.Fak.
2
5
8
4
46
3
1
-
-
Ziraat Fak.
14
7
13
3
35
-
2
-
Orman Fak.
4
-
2
-
23
-
1
-
Teknik Eğitim Fak.
2
2
2
-
20
5
6
-
Güzel Sanatlar Fak.
1
-
-
1
14
-
13
-
İlahiyat Fak.
6
-
7
3
27
-
1
Isparta Sağlık
Yük.Ok.
Burdur Sağlık
Yük.Ok.
Yabancı Diller
Yük.Ok.
Isparta Meslek
Yük.Ok.
Burdur Meslek
Yük.Ok.
Yalvaç Meslek
Yük.Ok.
Sütçüler Meslek
Yük.Ok.
Keçiborlu
Mes.Yük.Ok.
Senirkent
Mes.Yük.Ok.
Uluborlu S. Karasoy
MY0
-
1
-
6
11
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
Toplam
Dolu
Boş
170
9
50
1
3
-
-
-
-
6
-
4
-
-
-
-
-
30
4
-
33
-
2
-
-
-
-
-
93
1
41
-
1
-
-
-
-
-
131
14
254
7
2
-
-
-
-
-
419
35
12
-
-
-
-
-
-
-
36
4
-
18
-
1
-
-
-
-
-
76
12
-
-
35
1
2
-
-
-
-
-
101
11
-
-
9
-
2
-
-
-
-
-
41
-
-
-
18
-
1
-
-
-
-
-
49
7
-
-
8
-
2
-
-
-
-
-
38
1
-
-
-
9
-
1
-
-
-
-
-
51
3
15
-
-
-
8
-
1
-
-
-
-
-
35
7
-
9
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
1
-
2
-
29
4
-
-
-
-
-
-
-
-
32
4
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
1
-
-
1
-
24
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
1
-
19
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
7
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
9
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
Eğirdir Mes.Yük.Ok.
-
-
-
1
-
-
5
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
1
Şarkikaraağaç MYO
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
Bucak Hikmet
Tol.MYO
Gölhisar
Mes.Yük.Ok.
-
-
-
-
-
-
14
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
2
-
7
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
Dazkırı Mes.Yük.Ok.
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
Atabey Mes.Yük.Ok.
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
Gelendost
Mes.Yük.Ok.
-
-
-
-
-
-
5
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
Ağlasun Mes.Yük.O.
-
-
-
-
-
-
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
Gönen Mes.Yük.Ok.
-
-
-
-
-
-
7
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
2
Bucak
E.G.Tek.Bil.MYO
Fen Bilimleri
Enstitüsü
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
28
-
-
-
-
-
-
85
28
Sosyal Bilimler Enst.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
23
-
-
-
-
-
-
46
23
Sağlık Bilimleri Enst.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
12
-
-
-
-
-
-
34
12
Güzel Sanatlar Enst.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Rektörlük
-
44
-
207
-
17
-
32
87
50
-
115
47
38
-
2
-
2
134
507
108
78
95
55
261
34
163
54
666 187
69
38
-
2
-
2
1840
686
GENEL TOPLAM
236 478
NOT:Üniversitemiz kadrosunda bulunmayıp idari görevlerde bulunan 1 adet Profesör sayıya dahil edilmemiştir.
-36-
AKADEMİK KADRO DÖKÜMÜ
31 ARALIK 2005 İTİBARİYLE
BİRİMLER
PROF.
DOÇ.
Y.DOÇ.
ÖĞR.G.
OKT.
ARŞ.G.
UZM.
ÇEV.
E.Ö.P.
Toplam
SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER. BLK. SER.
BLK.
Müh.Mim.Fak.
24
11
13
25
81
37
7
-
-
-
51
71
3
2
-
-
-
-
179
146
Eğirdir Su Ürünleri
Fak
Burdur Eğitim Fak.
2
2
3
7
16
4
1
-
2
1
6
14
4
1
-
-
-
-
34
29
2
4
-
9
33
23
20
1
4
-
33
31
2
3
-
-
-
-
94
71
Fen-Edebiyat Fak.
20
8
9
17
69
24
3
8
-
-
41
48
1
3
-
-
-
-
143
108
Tıp Fak.
44
13
44
33 101
40
2
4
-
-
261
77
2
4
-
-
-
-
454
171
Diş Hekimliği Fak.
4
6
5
16
19
16
-
4
-
-
12
29
-
1
-
-
-
-
40
72
İkt. Ve İdari Bil.Fak.
7
6
12
21
49
33
1
8
-
-
18
51
1
2
-
-
-
-
88
121
Ziraat Fak.
21
10
16
20
35
27
2
4
-
-
36
42
2
3
-
-
-
-
112
106
Orman Fak.
4
7
2
15
23
15
1
5
-
-
9
47
2
3
-
-
-
-
41
93
Teknik Eğitim Fak.
4
1
2
9
25
9
6
8
-
-
18
24
1
4
-
-
-
-
56
55
Güzel Sanatlar Fak.
1
3
1
8
14
7
13
8
-
-
8
20
2
7
-
-
-
-
39
53
İlahiyat Fak.
6
5
10
14
27
19
1
7
-
-
9
39
1
3
-
-
-
-
54
87
Isparta Sağlık
Yük Ok
Burdur Sağlık
Yük Ok
Yabancı Diller
Yük Ok
Isparta Meslek
Yük Ok
Burdur Meslek
Yük Ok
Yalvaç Meslek
Yük Ok
Sütçüler MYO
1
1
6
1
11
1
15
2
-
-
8
2
1
-
-
-
-
-
42
7
-
-
Keçiborlu
Mes Yük Ok
Senirkent
Mes Yük Ok
Uluborlu S.Karasoy
MY0
Eğirdir Mes.Yük.Ok.
-
-
-
6
9
1
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
1
2
33
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
41
7
2
1
-
3
-
3
39
-
1
-
3
1
3
24
-
1
2
-
-
-
-
-
-
26
9
-
1
-
2
1
2
19
3
4
4
-
-
-
-
-
-
24
12
-
7
1
6
-
-
2
-
-
-
-
13
3
-
-
9
1
3
-
-
2
-
-
-
-
12
3
-
-
-
10
1
2
-
-
2
-
-
-
-
12
3
-
-
-
10
2
-
-
2
-
-
-
-
12
2
-
1
5
12
-
-
2
-
-
-
-
18
2
Şarkikaraağaç MYO
-
-
-
9
1
-
-
2
-
-
-
-
9
2
Bucak Hikmet
Tol MYO
Gölhisar
Mes Yük Ok
Dazkırı
Mes Yük Ok
Atabey Mes.Yük.Ok.
-
-
-
14
3
-
-
2
-
-
-
-
17
3
-
-
2
7
2
-
-
-
-
-
-
11
0
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
3
-
Gelendost MYO
-
-
-
5
1
-
-
-
-
-
-
6
-
Ağlasun Mes.Yük.O.
-
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
5
-
Gönen Mes.Yük.Ok.
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
9
-
Bucak
E G Tek Bil myo
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bil.Enstitüsü
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
113
14
-
-
-
-
-
-
113
14
-
-
-
-
-
69
10
-
-
-
-
-
-
69
10
Sağlık Bil.Enstitüsü
-
-
-
-
-
46
8
-
-
-
-
-
-
46
8
Güzel
Sanatl Enstitüsü
Rektörlük
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
84
GENEL TOPLAM
186
80
207
-
-
-
17
-
-
32
331 203 531 263 295
1
-
137
77
115 -
85
5
2
1
2
1
641
67
218
84
853 527 107
55
2
1
2
1
2525 1281
Akademik personel sayısı 1840’e ulaşmıştır. Ancak ataması yapılarak henüz göreve başlamayan öğretim
elemanları bu sayıya dahil edilmemiştir.
-37-
Üniversitemize bağlı birimlerde ihtiyaç duyulan bilim dallarında eğitim öğretimin aksamaması ve
verimliliğin arttırılması açısından, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Sözleşmeli
Personel Statüsünde 4 adet Profesör, 3 adet Doçent, 1 adet uzman ve 1 adet araştırma görevlisi düzeyinde
öğretim elemanı çalıştırılmaktadır.
BİRİMLERİMİZDE GÖREVLİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI 31 ARALIK 2004
FAKÜLTE / ENSTİTÜ /
YÜKSEKOKUL/ MYO
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
TOPLAM
Prof.
Doç
2
1
1
3
4
3
Yrd.
Doç
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
Toplam
1
1
5
2
1
1
9
1
1
Üniversitemizin öğretim üyesi açığının kapatılması ve eğitim-öğretim seviyesinin arttırılması
çalışmalarına her yıl olduğu gibi 2004 yılında da devam edilmiştir. Bu bağlamda 2547 Sayılı Kanunun 35.
maddesi çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol uyarınca; Üniversitemiz adına öğretim
üyesi yetiştirmek amacıyla, yıl içerisinde 3adet Araştırma Görevlisi kadrosu Orta Doğu Teknik Üniversitesine
tahsis edilmiştir. Bu kadrolar için yapılan sınavlarda başarılı bulunan 3 adet araştırma görevlisi adayının ataması
ODTÜ tarafından yapılacaktır. Halen ODTÜ’de öğretim üyesi yetiştirilmek üzere eğitim-öğretim gören
araştırma görevlisi toplam sayısı 43’e ulaşmıştır. Ayıraca ÖYP çerçevesinde Ege Üniversitesi’nce sınav
yapılarak 2 adet araştırma görevlisi ataması yapılmıştır. Bu araştırma görevlilerinin Master ve Doktora eğitimi
sonrası Üniversitemize öğretim üyesi olarak atamaları yapılarak eksikliği hissedilen çeşitli branşlardaki öğretim
üyesi açığı kapatılmış olacaktır.
Üniversitemiz kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca bir diğer üniversitede
master+doktora eğitimi görmek için görevlendirilen araştırma görevlisi sayısı 139’dir. 1416 Sayılı Kanun
uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabından, Üniversitemiz adına yurtdışında lisansüstü eğitim yapan personel
sayısı ise 9’dir. Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Görevlendirmeler
Üniversite içi
2547 Sayılı Kanunun 33.Md
2547 Sayılı Kanunun 35.Md
2547 Sayılı Kanunun 39.Md
1416 Sayılı Kanun
ÖYP ( ODTÜ –EGE)
TOPLAM
Master
95
5
12
112
Doktora
142
89
9
33
273
Bilimsel konularla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen konferans, seminer ve sempozyumlara
katılmak ve inceleme araştırmalarda bulunmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca davet edilen Üniversitemiz
öğretim elemanlarının uzun ve kısa vadeli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yasalar çerçevesinde yapılarak
katılımları sağlanmıştır. 2005 Yılı içerisinde yapılan yurtdışı görevlendirmelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYISI
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL /
MYO
Rektörlük
Müh.Mim.Fak.
Burdur Eğitim Fak.
Fen-Edebiyat Fak.
Tıp Fak.
Diş Hekimliği Fak.
İkt.ve Edr.Bil.Fak.
Ziraat Fak.
Orman Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
İlahiyat Fak.
Teknik Eğitim Fak.
Fen Bilimleri Ens.
Atabey M.Y.O.
Isparta Sağ.Yük.Ok.
TOPLAM
Prof.
Doç
3
7
1
5
2
14
1
15
1
1
Yrd.
Doç
1
29
1
75
1
Okt.
Arş.
Gör.
8
14
1
14
20
2
6
6
1
2
7
2
5
1
Öğr.
Gör.
4
5
4
5
1
4
Uzm.
Toplam
2
1
14
36
7
20
54
4
6
13
2
3
9
5
11
1
1
185
1
1
1
1
1
11
1
1
29
-38-
15
9
24
4
İDARİ PERSONEL
Üniversitemizde 2478 adet idari kadronun 1901 adedi serbest, 577 adedi bloke olup, 2005-2006 Eğitim
Öğretim yılında Üniversitemizde toplam 1104 idari personel görev yapmaktadır. İdari personel sayısında bir
önceki yıla göre artış oranı % 1.19 olmuştur. İdari personel sayıları 31 Aralık 2005 tarih ve birimler itibariyle
aşağıda gösterilmiştir.
İDARİ PERSONEL SAYILARI
31 Aralık 2005 İTİBARİYLE
BİRİMLER
Rektörlük Toplam :
YÜKSEKOKULLAR
Isparta MYO
Isparta Sağlık Yük.Ok
Yalvaç MYO
Senirkent MYO
Sütçüler Prof. Dr. Hasan
Gürbüz MYO
Keçiborlu MYO
Eğirdir MYO
Uluborlu Sel.Kar.MYO
Şarkikaraağaç MYO
Burdur MYO
Burdur Sağ.Yük.Ok.
Bucak Hik.Tol.MYO
Gölhisar MYO
Dazkırı MYO
Atabey MYO
Gelendost MYO
Yabancı Diller Yük.Ok.
Ağlasun MYO.
Gönen MYO
Bucak Em.Gül.Tek.Bil.MYO
Toplam :
G.İ.H.
S.H.S
T.H.S.
E.Ö.H.
A.H.S.
D.H.S.
Y.H.S.
Toplam
Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş
173 152
10
7
32
12
6
0
1
1
35
5
257 177
0
0
0
0
14
7
3
2
5
1
22
10
4
1
7
0
11
1
7
6
2
0
5
4
14
10
6
4
1
3
4
0
11
7
3
6
1
1
5
1
9
8
7
4
3
3
14
3
4
4
2
5
2
5
3
1
2
96
4
7
5
7
9
5
2
2
3
4
5
2
2
4
0
85
FAKÜLTELER
Mühendislik Mim.Fak.
İktisadi ve İd.Bil.Fak.
Fen Edebiyat Fak.
İlahiyat Fakültesi
Teknik Eğitim Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
Diş Hekimliği Fak.
Tıp Fakültesi
Eğirdir Su Ürün.Fak.
Ziraat Fakültesi
Orman Fakültesi
Burdur Eğitim Fak.
Toplam :
22
14
16
10
16
14
15
14
13
12
11
13
170
20
10
8
5
10
7
10
13
11
16
7
14
131
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enst.
Sosyal Bilimler Enst.
Sağlık Bilimleri Enst.
Güzel Sanatlar Enst.
Toplam :
5
6
5
3
19
5
2
3
6
16
0
Araştırma ve Uy.Hast.
33
44
491
428
GENEL TOPLAM :
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
14
9
13
5
6
3
9
4
1
5
3
15
3
2
69
5
2
3
0
5
1
3
0
1
3
2
0
25
0
1
0
0
1
203
96
8
1
236
149
123
48
0
0
15
3
1
3
28
5
2
11
1
23
0
46
-39-
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
7
1
4
4
5
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
52
0
3
0
1
3
2
3
2
0
1
2
0
2
2
0
27
0
10
8
6
7
5
6
3
8
8
6
5
5
77
3
2
5
1
6
1
3
2
1
12
2
3
41
0
0
1
0
1
0
2
1
2
1
0
4
2
0
79
25
2
0
245
102
0
0
15
5
8
8
20
5
5
4
3
7
3
6
3
1
2
162
0
0
45
27
28
20
30
24
34
30
25
36
19
21
339
4
10
6
8
13
7
6
4
3
5
7
2
4
6
0
121
0
0
28
14
16
6
21
9
44
20
15
42
11
17
243
0
6
6
6
3
21
0
325
0
1104
0
7
4
4
6
21
0
166
0
728
HİZMET İÇİ EĞİTİM
Üniversitemize Aday Memur olarak atanan 26 personelin aday memur eğitimleri içerisindeki Temel
Eğitimleri 02.05.2005-13.05.2005 tarihlerinde yapılıp bu personellerin tamamı bu eğitime katılmış olup,
Hazırlayıcı Eğitimleri 25.05.2005-23.06.2005 tarihlerinde yapılmış ve bu eğitime 1 aday memurumuz hastalığı
nedeniyle katılamamıştır. Hazırlayıcı eğitime katılıp başarılı olan 25 aday memurun Staj Eğitimlerini ise
01.07.2005-30.08.2005 tarihlerinde tamamlanmıştır. Aday Memur Eğitimleri tamamlanan 25 personelden 14
personelin asaletleri onaylanarak asli memur olarak görevlerine başlamış 11 aday memurun ise asaletlerinin
tasdik işlemleri devam etmektedir. 2005 yılında KPSS ile açıktan atanan 17 personel ise aday memur eğitimine
alınacaktır.
09.06.2005 tarihinde Fakültelerimizde Fakülte Sekreterliği, Yüksekokullarımızda Yüksekokul
Sekreterliği ve Enstitülerimizde Enstitü Sekreterliği görevini yürüten personele Personel Daire Başkanlığımızca
Üniversitemiz Enstitülerinde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Lisansüstü Eğitim (Master) yapan
Araştırma Görevlilerin Doktoraya geçiş ve 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi gereğince Fakülte/Yüksekokul
kadrolarına naklen atanmalarına ilişkin esasların anlatıldığı bir seminer verilmiştir. Bu seminere 19 kişi
katılmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca büyük ölçüde tamamlanan ve Personel Daire Başkanlığımızca veri
girişi yapılarak kullanılan “Personel programı” hakkında Üniversitemiz birimlerinde personel işlerini yürüten 46
personele bu programa girme, görme ve çıktı alma şeklinde 27.07.2005 tarihinde 1 günlük seminer verilmiştir.
Üniversitemiz birimleri Yazı İşleri Bürolarında görev yapan 55 personele Hizmet İçi Eğitim olarak
05.12.2005-13.12.2005 tarihlerinde 2005/5-a, 14.12.2005-22.12.2005 tarihlerinde 2005/5-b, 26.12.200503.01.2006 tarihlerinde 2005/5-c sayılı Temel Bilgisayar Kullanımı Kursu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görev yapan Öğretim Elemanları tarafından verilmiştir. Bu Kurs Temel Bilgisayar Eğitimi, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Internet Kullanımı konularını içermiştir. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 53
personelimize Hizmet İçi Eğitim Başarı Belgesi verilmiştir.
Ceza Alan Akademik ve İdari Personel
31 Aralık 2005 İTİBARİYLE
Ceza Alan
Akademik Personel
1
4
1
3
1
1
1
1
1
Ceza Alan İdari Personel Sayısı
2
Birimi
Ceza Türü
Rektörlük
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Burdur Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Uyarma
Kınama
Uyarma
Uyarma
Uyarma
Kınama
Uyarma
Kınama
Uyarma
Birimi
Genel Sekreterlik
Ceza Türü
Uyarma
Kademe ilerlemesinin
durdurulması
Uyarma
Kınama
Aylıktan kesme
Aylıktan kesme
1
Genel Sekreterlik
2
1
1
1
Teknik Eğitim Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
-40-
5.3.Genel Sekreterliğe Bağlı Diğer Birimler
5.3.1. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminde 2005 mali yılı sonuna kadar 230 adet yüksek lisans 109
adet Doktora, 96 adet Tıpta Uzmanlık, 465 adet Münferit, 28 adet DPT, 123 adet Alt Yapı 5 adet YUUP, 29
Adet Tübitak projesi, 1 Avrupa Birliği Projesi, 3 adet Avrupa Birliğinden Üniversite dışından alınan proje
destelenmek üzere 1090 adet projeye destek sağlanmıştır. Bu projelerin 551 adeti onaylanarak sonuç raporları
Yönetim komisyonunca kabul edilerek onaylanmıştır. 29 adet proje yöneticisi tarafından yürürlüğe
geçirilememiş iptal edilmiştir. 509 adet projenin desteklenmesine devam edilmektedir.
2004/2005 döneminde verilen projelerden 111 münferit, 5 adet altyapı, 60 adet yüksek lisans, 35 adet
doktora, 27 adet tıpta uzmanlık projesi kabul edilmiş ve destek sağlanmış. Ayrıca 29 adet proje Tübitak
tarafından desteklenmiştir. 1 adet Proje Avrupa Birliği kaynaklarından desteklenmiştir. 3 adet Üniversite
dışından alınan Avrupa Birliği projesine destek sağlanmıştır.
DPT destekli teknolojik araştırma projeleri 2000/2001/2002/2003/2004/2005 mali yıllarında devam
etmekte olan 15 adet DPT projesi için 2005 yılı bütçesine 836.318.00YTL ödenek verilmiş proje sahipleri
tarafından projelerinde kullanılmıştır. Bu 15 adet DPT projesinin fakültelere göre dağılımı 6 adet Ziraat
Fakültesi, 4 adet Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1 adet Orman Fakültesi, 2 adet Fen Edebiyat Fakültesi 1 adet
Burdur Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine aittir.
2005 YILINDA KABUL EDİLEN PROJELER
Alt Yapı Projesi
Sıra
No
Proje No
1
2005-107
2
2005-108
5
2005-109
4
2005-110
5
2005-111
Projenin Adı
Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Çeliklerinin
Kalite Kontrol ve Denetimi Hizmetlerine Esas
Teşkil Edecek alt yapı Laboratuarının
Kurulması
S.D.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi'nde Bulunan
'Beton Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri
Laboratuarı'nın Altyapısının Geliştirilmesi
Sağlıklı Türk Ereklerde Alt Ekstremite
Eklemlerinin
Normal
Eklem
Hareket
Değerlerinin Saptanması ve Fonksiyonel
Kapasite Düzeyini Belirleme Üzerine Bir
Çalışma.
Sigara Bırakma Polikliğine
Başvuran
Hastalarda Akciğer Fonksiyon Testlerinin ve
Difüzyon Kapasitelerinin Ölçümü ile Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalığının Erken
Dönemde Tanısının Konması
N-asetisistein'in atrial fibrilasyonun neden
olduğu atrial efektif refrakter periyod
kısalması üzerine ve supraventriküler taşikardi
ablasyonundan sonra orijinal aritmi nüksü ve
atrial fibrilasyon gelişme sıklığı üzerine etkisi
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
07.01.2005
Yrd.Doç.Dr.
Kemal T.YÜCEL
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
07.01.2005
Doç.Dr. İskender
AKKURT
Fen-Edebiyat
Fakültesi
07.01.2005
Prof.Dr. Metin
Lütfi BAYDAR
Tıp Fakültesi
07.01.2005
Doç.Dr. Ünal
ŞAHİN
Tıp Fakültesi
07.01.2005
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet
ÖZAYDIN
Tıp Fakültesi
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
01.01.2005
Doç.Dr. Murat Ali
DULUPÇU
İktisat Fakültesi
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
01.01.2005
Yrd.Doç.Dr.Zekine
PÜNDÜK
Sağlık Yüksek Okulu
Avrupa Birliği
Sıra
No
1
Proje No
AB-01-05
Projenin Adı
Avrupa Birliği Destek projesi
Destekleneler
Sıra
No
Proje No
1
01-Des-05
2
02-Des-05
3
03-Des-05
Projenin Adı
Tükenene Kadar Yapılan Eksentrik
Model Egzersiz Sırasında ve Takibinde
Kas Hasarı ve Metabolik Tüketimin
Günlük Değişimi
Aktif İşgücü Programları Projesi ve
Yeni Fırsatlar Programı
Aktif İşgücü Programları
-41-
23.12.2005
01.01.2005
Yrd.Doç.Dr.Birol
ÜNER
Yrd.Doç.Dr. Seval
KIRDAR
Orman Fakültesi
Burdur Meslek
Yüksekokulu
Doktora Tezi
S.
No
Proje No
1
1003-D-05
2
1005-D-05
3
1008-D-05
4
1013-D-05
5
1037-D-05
6
1040-D-05
7
1042-D-05
8
1076-D-05
9
1094-D-05
10
1096-D-05
11
1103-D-05
12
1106-D-05
13
1107-D-05
14
1136-D-05
15
1137-D-05
16
1138-D-05
17
1144-D-05
18
1145-D-05
19
1154-D-05
20
1155-D-05
21
1156-D-05
22
1157-D-05
Projenin Adı
Polivinilferrosen-polipirol
kompozitlerinin
sentezi ve kareterizasyonu
Sistemik florosisli tam dişsiz bireylerde, DXA
yöntemi ile mandibular kemik yoğunluklarının ve
alveolar kretlerin incelenmesi.
Kondisyonlama Şartlarının İplik Mukavemetine
Etkisinin Yapay Zeka Yöntemi Kullanılarak
İncelenmesi
Yetiştiriciliği
yapılan
deniz
levreğinin
dumanlama sonrası bazı besin bileşenlerindeki
değişimler ve raf ömrünün belirlenmesi.
Ağır Metallerden Cu+ veZn+2 İyonlarının,Bazı
Scenedesmus Türlerinde (Scedesmus obliquus
(Turpin) Kützing, Scenedesmus subpicatus
Chodat
ve
Scene-desmus
quadricauda
Chodat)Toksik Etki Düzeyinin ve Soğurum
Onarının Araştırılm.
Isparta Yöresi Mer'alarının Vejetasyon Yapısı ile
Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler
Arasındaki İlişkiler
Ferrokrom ve Silikoferrom Cürufları ile Silis
Dumanının Yol Üstyapısında Kullanımının
İncelenmesi
Kütahya (Ilıca Ortaocak ve Turanocağı
Kuzeybatısı) ile Eskişehir (Margı,Sepetci,
Taycılar) Manyezit Yataklarının Jeolojik,
Jekimyasal
Özellikleri
ve
Kökeninin
Araştırılması
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen
Pseudomonas aeruginosa suşlarında N-açil
homoserin lakton üretiminin araştırılması.
Farklı Kanat Çıkış Açılarında Ara Kanat
Uzunluğunun ve Çevresel Konumunun Dalgıç
Pompa Performansına Etkisi Üzerine Bir
Araştırma
Çığlıkara ,Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi
(Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae
(Coleoptera: Chrysomelidae) Tüyleri ve Çeşitlilik
Analizleri ile Değerlendirilmesi
Gümüşhane –Bayburt Yöresi Kretase-Terasiyer
Geçişinin Foraminifer ve Sedimantoloji Kayıtları
Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı
Dönemlerde Alınan Yapraklardaki Fenolik ve
Mineral Madde Değişimlerinin Belirlenmesi
Basınçlı Döküm(Metal Enjeksiyon)Yöntemi ile
Üretilen
Enjeksiyon
Ürünlerinin,
Ürün
Kalitesinin, Termal ve Dinamik Parametrelere
Bağlı Olarak Üç Boyutlu model Üzerinde
Analizi.
Ti-6AI-4V İmplant Malzemesinin Yüzey
Karakteristiklerinin Aşınma ve
Mekanik
Özelliklerine Etkisi.
organik ve Konvansiyonel kırmızıbiber ve
Ürünlerinin Ayırt Edebilme Yöntemleri ve Kalite
Farklarının İncelenmesi.
Organik
Yetiştiricilikte
Çiftlik
Gübresi,Mikrobiyat Gübre ve Bitik Aktivatörü
Kullanımının Domateste Verim ve Kalite
Özelliklerine Etkileri
Laktik Asit Bakterilerinin Nitrik Oksit (ON)
Üretiminin ve Bunun Biyojen Amin Oluşumuna
Etkilerinin Belirlenmesi
Refrakter
Tipte
Altın
Cevherlerinin
Biyooksidasyonu ve Siyanür Liçi
Atıksu Arıtma Tesislerinde Adaptif Ağ
Temelli Bulanık Çıkarım Sistemi(ANFIS)
Uygulayarak
Proses
Performansının
Modellenmesi
Taşıt Debriyaj Sistemlerinde Tork İletiminin
İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Toz Metalüjisi Yöntemiyle İmal Edilen
Titanyum Alaşımı
İmplantların Temel
Özelliklerinin Araştırması
-42-
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
10.03.2005
Yrd.Doç.Dr Ayşegül
GÖK
Fen-Edebiyat Fakültesi
10.03.2005
Prof. Dr. M. Üstün
GÜLDAĞ
Diş Hekimliği
Fakültesi
10.03.2005
Prof. Dr. Mehmet
KUNDUZ
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
10.03.2005
Prof. Dr. Ö. Osman
ERTAN
Eğirdir Su Ürünleri
Fak.
18.03.2005
Prof.Dr. Ömer
Osman ERTAN
Eğirdir Su Ürünleri
Fak.
18.03.2005
Prof.Dr. Koray
SÖNMEZ
Orman Fakültesi
18.03.2005
Prof.Dr. Mustafa
KARAŞAHİN
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
06.05.2005
Prof.Dr. Mustafa
KUŞCU
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Gülgün
TINAZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
06.05.2005
Prof.Dr. Cahit
KURBANOĞLU
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
06.05.2005
Prof.Dr. Yusuf
AYVAZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Muhittin
GÖRMÜŞ
Doç.Dr. Nilgün
GÖKTÜRK
BAYDAR
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
18.08.2005
Doç.Dr. Osman
İPEK
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
18.08.2005
Prof.Dr. Remzi
VAROL
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
18.08.2005
Prof.Dr. Fikret
PAZIR
Ege Ünv.Müh.Fak.
14.10.2005
Prof.Dr.Hüseyin
PADEM
Ziraat Fakültesi
14.10.2005
Prof.Dr.Aynur Gül
KARAHAN
Ziraat Fakültesi
14.10.2005
Doç.Dr.Ata Utku
AKÇİL
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
14.10.2005
Doç.Dr.Mehmet
KİTİŞ
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
14.10.2005
Doç.Dr.İsmail
Hakkı AKÇAY
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
14.10.2005
Prof.Dr.Remzi
VAROL
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
10.06.2005
10.06.2005
Ziraat Fakültesi
23
1160-D-05
24
1165-D-05
25
1171-D-05
26
1172-D-05
27
1176-D-05
28
1180-D-04
29
1188-D-05
30
1189-D-05
31
1190-D-05
32
1202-D-05
33
1203-D-05
34
1212-D-05
35
1213-D-05
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Okluzal
Splint ve Antideresan İlaç Uygulamalarının
TME
Rahatsızlığı
Tedavisindeki
Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı
Ormanlarının Scolytidae(Coleoptera) Faunası
Periodontal Hastalık ve Kronik Respiratuar
Hastalıklar Arasındaki İlişkide Enflamatuar
Mediatörler ve Hücre Adezyon Molekül
Düzeyleri
Periodontal
Hastalık
ve
Kalp-Damar
Hastalıkları İlişkisinde Oksidatif Stres
Parametrelerinin Rolü
Akdeniz Bölgesindeki Akımların Tahmini
İçin Akıllı Sistemlerin Uygulanması
Kanal Dolgu Maddelerinin Apikal Sıkıntı ve
Bağlanma Özelliklerinin Glikoz Filtrasyon,
Push-Out ve Tarama Elektron Mikroskobu
Yöntemleriyle İncelenmesi
Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların Tam
Seramiklerin Dentine Bağlanma Kuvvetine
Olan Etkilerin İncelenmesi
Sistemik Hastalıklı Bireylerde Kök Kanal
Florasının ve İzole Edilen Mikroorganizmalar
Üzerine Farklı Antibakteriyellerin Etkisinin
İncelenmesi
Katkılı Betonların Reolojik Özelliklerinin
Taze Beton Deney Yöntemlerine Göre
Belirlenmesi
Bazı Sülfonamitlerin Elektrokimyasal ve
Kromatografik Davranışlarının İncelenmesi
Nikel Başkılanmış Monolitik Kolonlar
Süt ve Genç Daimi Dişlerde ,Pulse Oksimetri
ve Lazer Doppler Flowmetrinin , Vitalite Test
Yöntemi Olarak Etkinliğin Değerlendirilmesi
Florozisli Dişlerin >Histolojik ve Morfolojik
Olarak Değerlendirilmesi
14.10.2005
Prof.Dr.Şenol
TÜZÜM
Diş Hekimliği
Fakültesi
01.12.2005
Doç.Dr.Mustafa
AVCI
Orman Fakültesi
01.12.2005
Doç.Dr.F.Yeşim
BOZKURT
Diş Hekimliği
Fakültesi
01.12.2005
Doç.Dr. F.Yeşim
BOZKURT
Diş Hekimliği
Fakültesi
01.12.2005
Prof.Dr.M.Erol
KESKİN
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.
A.Diljin KEÇECİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
23.12.2005
Prof. Dr. M.Üstün
GÜLDAĞ
Fen-Edebiyat
Fakültesi
23.12.2005
Yrd.doç.Dr. Ayşe
Diljin KEÇECİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr.
Kemal T: YÜCEL
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
Prof.Dr.Güleren
ALSANCAK
Prof.Dr.Güren
ALSANCAK
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
23.12.2005
Prof.Dr. Zuhal
KIRZIOĞLU
Diş Hekimliği
Fakültesi
23.12.2005
Prof. Dr.Zuhal
KIRZIOĞLU
Diş Hekimliği
Fakültesi
23.12.2005
23.12.2005
DPT
S.
No
Proje No
1
2003K121020-10
2
2003K121020-11
3
2003K121020-12
4
2003K121020-8
5
2003K121020-9
6
2005K120680
Projenin Adı
Antioksidanların Membran Üzerine Etki
Mekanizmalarının Araştırılması
Lazer Sinterleme Yönteminin Metal
Tozundan Hızlı Protipleme Yapan Cihaz
Tasarımı ve İmalatı
Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm)
Yöntemi ile Üretilen Enjeksiyıon
Ürünlerinin
Termal(Sıcaklık,Termal
İletkenlik Katsayısı,Temas Diranci) ve
Dinami (Hız Basınç) Paremetrelerine
Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi.
Metalik
ve
Metalik
Olmayan
Malzemelerin Yüksek Çekme Gerimi
Hizlarındaki Mekanik "Split Hopkinson
Pressure Bar" Deney Sistemlerinin
Kurulması ve Fark İmpedansa Sahip
Malzemelerin Test Edilmesi
Aneorbik Arıtma Sistemleri Etkin Olan
Mikroorg.Moleküler Bazda Tanımlama
ve Sistemi Performansının Değişimi
Transglutaminaz Enzim Üretimi ve Süt
Sanayinde Kullanılma Olanakları
-43-
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
13.01.2005
Arş.Gör.Dr. Güvenç
GÖRGÜLÜ
Burdur Eğitim
Fakültesi
01.01.2005
Prof.Dr.Metin Lütfi
BAYDAR
Tıp Fakültesi
01.01.2005
Doç. Dr. Osman
İPEK
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
01.01.2005
Yrd.Doç.Dr.
Ramazan
KAYACAN
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
01.01.2005
Yrd. Doç. Dr.F.
Yeşim Ekinci KİTİŞ
Ziraat Fakültesi
01.01.2005
Yrd. Doç. Dr.
Zübeyde ÖNER
Ziraat Fakültesi
Münferit
S.
No
Proje No
1
0875-M-04
2
0984-M-05
3
0985-M-05
4
0997-M-05
5
1001-M-05
6
1014-M-05
7
1015-M-05
8
1016-M-05
9
1017-M-05
10
1018-M-05
11
1019-M-05
12
1020-M-05
13
1021-M-05
14
1022-M-05
15
1023-M-05
16
1024-M-05
17
1025-M-05
18
1026-M-05
19
1027-M-05
20
1028-M-05
21
1029-M-05
22
1030-M-05
23
1031-M-05
24
1032-M-05
25
1033-M-05
26
1034-M-05
27
1035-M-05
28
1036-M-05
Başlangıç
Tarihi
Projenin Adı
Etilen Diamin Tetraasetikasit ve Hidrojen Peroksit İçi ile
Bakır Cevherlerinin Kimyasal Kazanımı
Kafes yapılı sistemlerde çeşitli organik madddelerin IR
spektroskopisi ile incelenmesi.
Hepato pankreato bilier kanser sistemlerinin erken evre
tanısında sitokinlerin etkinliği.
Koroner arter bypass opoerasyonu yapılan hastalarda
plazma adiponektin ve lepin düzeyleri ile eşlik eden
aterosklerotik lezyonlar arasındaki ilişki.
Öğrenci merkezli eğitim Uyulanan ilköğretim okul
yöneticilerinin Liderlik Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Yüksek Piritli Bir Kalkopirit Konsantresinin Biyoliçinde
Mezofilik Kültürlerin Rolü
Isparta-Darıdere Havzası Topraklarında Erozyona
Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi
Kane Tipli Kuantum Anti-tellerde Yük Taşıyıcılarının
Enerji Spektrumu
Bey Dağları(Antalya)Kompleksinde Chrysomelidae
(Coleoptera) Türlerinin Çeşitliliği ve Konak Bitki
İlişkileri
Günümüz Kültürel Yapısı İçinde Kentsel Alanda Doğa
Korumanın Olanak ve Sınırları ile Sosyalizasyon
Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini
Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması
Batı Akdeniz Bölgesi'nin Bazı Endemik Çalı
Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik Özellikleri
Geniş Yapraklı Ağaçlarda Görüntü Analizi(Image
Analysıs) yöntemi ile Trahe Çapı ve Birim Alandaki
(Milimetrekare )Trahe Sayısının Belirlenmesi
Tanzimata Kadar(1797-1839) Osmanlı Devletinin Paris
Büyükelçileri ve Osmanlı Fransız Diplomatik İlişkileri
Sayısal Arayüzlü,Endüstriyel Amaçlı Bir 4-20m A Akım
Çevrim Kalibratörünün Tasarım ve Yapımı
Menderes Masifi Kıtasal rift zonlarında bulunan Miyosenaktüel yaşlı volkanik kayaçlar
Sıcak Dumanlanmış Bazı Kültür Balıklarından Fish Pate
Yapımı ve Besin Bileşenleri ile Kolesterol Düzeylerinin
Tespiti
Bazı Borlanmış vic-Dioksim Komplekslerinin ve
Karakterizasyonu
Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı
İmplantlerin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin
Araştırılması
Isparta İlinde Doğrudan Gelir Desteği Uygulamasının
Etkileri,Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bitlis Masifi (Doğu Toroslar,Muş)'ndeki barit
Yataklarının Jeolojisi, mineralojisi, jeokimyasal
özellikleri ve oluşumu
Sathi Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
Normal, Hiperplastik, karsinomlu en-dometriumda bcl-2,
bax, survivin ve PTEN eksresyonu arasındaki ilişkinin
immun-histokimyasal yöntemle araştırılması
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
Kliniğine Müracak eden hastaların Diş Rengi Dağılımının
Saptanması
Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik
Tutumlarının İncelenmesi
Göller Bölgesi Kasaplık Sığırlarda Canlı Ağırlık ve Bazı
Kasaplık Özelliklerinin Digital İmage Analizi İle Tahmin
Modellerinin Geliştirilmesi
Burdur İli Merkezinde Yer Alan İlköğretim ve
Ortaöğretim Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Derslerine
Yönelik Öğrenme Stillerinin (Komb Öğrenme Stili
Envanterine Göre) Belirlenmesi
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Tohumlarında Toplam Yağ,Yağ
Asidi Kompozisyonları,Alfa-Tokoferol(E Vitamini) ve
Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma
Toprak İşleme Sistemlerine Bağlı olarak Toprakta
Organik Metaryalin Ayrışmasının Saptanması
-44-
21.05.2005
10.03.2005
10.03.2005
Proje Yöneticisi
Yrd.Doç.Dr. Serdar
AKSU
Prof.Dr Semiha
BAHÇELİ
Prof. Dr. Mahmut
BÜLBÜL
10.03.2005
Uzm.Dr. İlker KİRİŞ
10.03.2005
Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ
Çalıştığı
birim
Mühendislik
Mimarlık F.
FenEdebiyat F.
Tıp Fak
Tıp Fak
Burdur
Eğitim F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Doç.Dr. Ata Utku
AKÇİL
Yrd.Doç.Dr. Ayten
EROL
Doç.Dr. Arif
BABAYEV
Orman F.
18.03.2005
Prof.Dr. Yusuf
AYVAZ
FenEdebiyat F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Halil
ÖZGÜNER
Orman F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin
FAKİR
Orman F.
18.03.2005
Dr. Bilgin GÜLLER
Orman F.
18.03.2005
Dr. Nihat KARAER
18.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
FenEdebiyat F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
ÜNLÜSAYIN
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Fatma
KARİPCİN
Burdur
Eğitim F.
Teknik
Eğitim F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
FenEdebiyat F.
18.03.2005
Prof.Dr.Remzi
VAROL
Mühendislik
Mimarlık F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Hasan
YILMAZ
Ziraat F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Oya
CENGİZ
Mühendislik
Mimarlık F.
18.03.2005
Yrd. Doç. Dr. Serdal
TERZİ
Teknik
Eğitim F.
18.03.2005
Doç.Dr. F.Nilgün
KAPUCUOĞLU
Tıp F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Erdal
EROĞLU
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Hasan
GENÇ
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Yalçın
BOZKURT
Ziraat F.
18.03.2005
Dr. Hilmi
DEMİRKAYA
Burdur
Eğitim F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Abdullah
KANKAYA
Ziraat F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Davut
AKBOLAT
Ziraat F.
18.03.2005
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr. Hakan
ÇALIŞ
Prof.Dr. Nevzat
ÖZGÜR
Diş
Hekimliği
F.
Burdur
Eğitim F.
Isparta ve Yöresinde Yetiştirilen Börülcelerin(Vigra
unguiculata (L.)Walp) Tohum,Fide ve Bitkisel
Özelliiklerinin Saptanması
Dumanlanmış Çipura (Sparus Aurata L.1758 )
Balıklarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile
Vitamin İçeriğinin Belirlenmesi
Uzun Gün Koşullarında Yetiştirilen Krizantemlerde
Büyümeyi Engelleyici Madde ve Karartma
Uygulamalarının Verim ve Kalite ile Bazı Morfolojik ve
Fizyolojik Faktörlere Olan Etkileri
Mikorizal Funguslar Tarafından Biberde Phytophthora
capsici Leonian'ye Karşı Fenolik Bileşiklerin ve
Patojenite ile İlgili Proteinlerin Teşviki ve Dayanıklılık
Mekanızmasındaki Rollerinin Araştırılması
Kiraz Çeşitlerinde Uyuşmazlığı Düzenleyen S Geninin
Allellerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Dişi Wistar Sıçanlarda Çevresel Elektrik Pubertal gelişim
ve Diğer Endokrin Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması
Hadis Edebiyatında Zühd Literatürü ve Zühdle İlgili
Rivayetlerin İncelenmesi
Deneysel akut pankreatit ve kolit modellerinde
probiyotiklerin protektif etkinliğinin araştırılması.
18.03.2005
Prof.Dr. Hüseyin
PADEM
Ziraat F.
18.03.2005
Yrd.Doç.Dr.Şengül
BİLGİN
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
15.04.2005
Prof.Dr. M. Atilla
AŞKIN
Ziraat F.
15.04.2005
Dr. Hülya ÖZGÖNEN
Ziraat F.
29
1039-M-05
30
1048-M-05
31
1049-M-05
32
1050-M-05
33
1051-M-05
34
1052-M-05
35
1053-M-05
36
1054-M-05
37
1055-M-05
38
1056-M-05
39
1057-M-05
40
1058-M-05
41
1059-M-05
42
1062-M-05
43
1066-M-05
44
1067-M-05
45
1068-M-05
46
1069-M-05
47
1070-M-05
48
1071-M-05
El-Münteka min Ehli"t-Tuka(İnceleme Tenkitli Metin)
15.04.2005
49
1072-M-05
Dağ Alabalığı (Salmo Trutta Macrostigma Dumeril,
1858)'nın Yetiştiricilik Koşullarıra Adaptasyonu
15.04.2005
50
1073-M-05
Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarım
15.04.2005
51
1074-M-05
Laboratuvar Ortamında Aktif Öğrenmenin Öğretmen
Adaylarının Öğrenme Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
15.04.2005
52
1075-M-05
Fp ve Sdgh Ana Kabuklarında Nükleer Yapı Çalışmaları
15.04.2005
Bosmina longirostris'in Populasyon Artışı Üzerine Besin
Yoğunluğunun Etkisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü'nün Engellilerin
Kullanımına Yönelik Tasarımı
Saf Hidrokarbon ve Karışımlarının Biyolojik Kimyasal
Deformasyonun Fiziksel Özelliklere Etkileri
Şekil Hatırlatma Alaşımları Üzerine Deneysel İnceleme
Kovada Gölü (Eğirdir/Isparta ) Fitoplanktonu,
Makrohidrofitleri ve Bunların Göl ile Olan
Etkileşimlerinin Belirlenmesi
Isparta Senirkent İlçesi Bademlerinin (Prunus amygdalus
L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı
İki Noktalı Kırmızı Örümcek,Tetranychus Urticae
Koch'nin iki İnsektisit-akarisite Karşı Direnç Kalıtımı ve
Direnç Mekanizmasının İncelenmesi
Isparta Bölgesinde Yetiştirilen Sert Çekirdekli
Meyvelerde Bulunan Önemli RNA Virüslerinin
Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak nem dinamiği
üzerine etkileri.
Malatya, Bingöl, Diyerbakır, Adıyaman Bölgesinin
Kabuk ve Üst Manto Yapısının Jeofizik Yöntemler ile
(Mağnetik, Gravimerik ve Sismolojik) Araştırıl.
Vitiligo Patogenezinde Doğal Öldürücü Hücreler ve T
Lenfositlerin Rolü
Farklı Kanat Sayılarında Çevresel Pozisyonunun Dalgıç
Pompa Performansına Etkileri
Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı
İletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı
Üzerindeki Etkisinin Nümerik ve Deneysel Olarak
Modellenmesi
Difenilmetanların tek merkezli ve ikimerkezli metal
komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu.
15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
Prof.Dr. Ö. Osman
ERTAN
Yrd.Doç.Dr. Erkan
POLAT
Yrd.Doç.Dr. Hilal
YÜCEL
Yrd.Doç.Dr. Seyfettin
ÇAKMAK
Ziraat F.
Tıp F.
İlahiyat F.
Tıp F.
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
Mühendislik
Mimarlık F.
FenEdebiyat F.
FenEdebiyat F.
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
15.04.2005
Yrd.Doç.Dr. Erol
KESİCİ
15.04.2005
Doç.Dr. Fatma
KOYUNCU
Ziraat F.
15.04.2005
Yrd.Doç.Dr. Recep
AY
Ziraat F.
15.04.2005
Dr. Bayram ÇEVİK
Ziraat F.
15.04.2005
Dr.Metin MÜJDECİ
Ziraat F.
15.04.2005
Dr.M.Nuri DOLMAZ
Mühendislik
Mimarlık F.
15.04.2005
53
1077-M-05
54
1078-M-05
55
1079-M-05
56
1080-M-05
Afyonkarahisar Karakuyu gölü kuşlarının biyoloekolojisi.
06.05.2005
57
1081-M-05
Sudak balığı gastrointestinal kanal mukozası endokrin
hücreleri.
06.05.2005
-45-
Dr. Mehtap ŞAHİN
ÇEVİK
Yrd.Doç.Dr. Bumin
DÜNDAR
Yrd.Doç.Dr. Ahmet
YILDIRIM
Prof.Dr. Yıldıran
SONGÜR
06.05.2005
06.05.2005
06.05.2005
Doç.Dr. Pınar Yüksel
BAŞAK
Yrd.Doç.Dr.
M.Necmettin
BARDAKÇI
Yrd.Doç.Dr. Orhan
DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Ahmet
KÜÇÜKKÖMÜRLER
Yrd.Doç.Dr.Fatma
TOMUL
Yrd.Doç.Dr. Erdal
DİKMEN
Prof.Dr. Cahit
KURBANOĞLU
Doç.Dr. Osman İPEK
Prof.Dr. Mustafa
CENGİZ
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Ali TABUR
Yrd.Doç.Dr.M. Rüştü
ÖZEN
Tıp F.
İlahiyat F.
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
Teknik
Eğitim F.
Burdur
Eğitim F.
FenEdebiyat F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
FenEdebiyat F.
FenEdebiyat F.
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
58
1082-M-05
59
1083-M-05
60
1084-M-05
61
1085-M-05
62
1086-M-05
63
1087-M-05
64
1088-M-05
65
1089-M-05
66
1090-M-05
67
1091-M-05
68
1092-M-05
69
1098-M-05
70
1099-M-05
71
1100-M-05
72
1101-M-05
73
1104-M-05
74
1119-M-05
75
1120-M-05
76
1121-M-05
77
1122-M-05
78
1123-M-05
79
1124-M-05
80
1125-M-05
81
1126-M-05
82
1127-M-05
83
1128-M-05
84
1131-M-05
Çiçek balığı(Pseudophoxinus antalya)Gastrointestinal
kanalı mukozasındaki DNES hücrelerinin identifikasyon
ve lokalizasyonları.
Isparta Kent Merkezinde Seçilen Bir Pilot Bölgede
(Yayla, Pirimehmet,İstiklal ve Kepeci Mah.) Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kullanılarak Deprem Tehlike Analizinin
Yapılması
Helicobacter pylori enfeksiyonuna konak yanıtı ve
helicobacter eradikasyonunda kefirin etkinliği
Kadmium toksisitesinin rat korpus kavernozumundaki
nitrik oksit sentaz(NOS)izformları üzerine etkisi
Sıçan modellerinde probiotik ve kafeik asit fenetil
ester"in(CAPE) deneysel karaciğir yağlanması üzerine
etkisi
Odun hammaddesi tedarik zincirinde lojistik sistemlerin
Türkiye ormancılığındaki mevcut yapıya
uygulanabilirliğinin araştırılması ve örnek bir transport
lojistik modelinin geliştirilmesi.
Çeşitli gastrointestinal patolojilerin deneysel modellerinde
kafeik asit fenetil ester"in(CAPE) terapotik etkinliğinin
araştırılması
Serum alanin aminotransferaz enzim aktivite düzeyine
etki eden fatörlerin belirlenmesi
Önemli orman patojeni heterobasidion annosum un
Türkiye izolatlarında ds RNA analizi.
Elma zararlılarına karşı erken uyarı sistemlerinin
oluşturulması
Sarıçam (Pinus sylvestris L.)Klonal tohum bahçesinde
bazı büyüme özellikleri çiçek verimi etkileşimi ve bunun
gen çeşitliliğine etkisi.
İnkomplet spinal kord yaralanmalı hastalarda vücut ağırlık
destekli koşubandı egzersizinin kardiovasküler ve
pulmoner sistem üzerine etkileri.
Antalya körfezi"nde avcılık ile yakalanan balık türleri ve
bunların işlenerek değerlendirilmesi üzerine bir araştırma.
K1 vitamini ile sodyum florürün kırık kemik iyileşmesi
sürecinde oksidatif stres ve kemik biyomarkır düzeyleri
üzerindeki etkisi.
Sağlıklı bireylerde üst ekstremite kas kuvveti ölçüm
değerlerinin saptanmasıüzerine karşılaştırmalı bir çalışma.
Klinite Uygulanan Serbest Flepler ile Deneysel
Mikrocerrahi Modellerinin Vasküler Dolaşım Sorunlarını
Erken Tespit Etmeye Yönelik Laser Doppler
Uygulamaları
Total kalça artroplastisi ve diz artroplastisi sonrası
parsiyel vücut ağırlığı destekli koşubandı eğitiminin
fonksiyonel yürümeye etkileri.
İslam Düşüncesinde dini çoğulculuk -religious
pluralism'in Islamic Thought.
Taşıt Debriyaj Sisteminde Kullanıcı Davranışının
Kontrolü
Beton İşlenebilirliğinin Standart Deney Yöntemleri ile
Karşılaştırılması
Akdeniz'den avlanan su ürünlerinde Viprio spp.nin
varlığının belirlenmesi.
Gökkuşağı alabalıklarının Polilactide-Co-Gloycolide ve
sodiun Alginate mikropartiküleri kullanılarak
Lactococcusgarvieae'ye karşı oral immunizasyonu.
Taze betonların reolojik özelliklerinin sertleşmiş
betonların mekanik özellikleri üzerindeki etkisi.
Arazi metodları ve laboratuar teknikleri ile
h.annosum(Fr.)Bref'un oluşturduğu gövde içi
çürüklüğünün saptanması.
Ratlarda apoptozise yol açabilecek durumlarla karşılaşma
sonrası antiapoptotik ajan kullanılarak oluşan apoptozis
derecelerinin karşılaştırılması.
Batı Akdeniz Bölgesi doğal karışık meşcerelerinde
biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi ,meşcere parametreleri
ve bazı jeomorfolojik özellikler ile ilişikleri.
Ratlarda deneysel olarak oluşturulmuş kısa barsak
sendromunun cerrahi tedavi yöntemlerinden intestinal
plikasyon yönteminin farklı bir modifikasyonunun
uygulanması,
-46-
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Kenan
ÇINAR
FenEdebiyat F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
ÖZÇELİK
Mühendislik
Mimarlık F.
06.05.2005
06.05.2005
Prof.Dr. Mehmet
İŞLER
Yrd.Doç.Dr. Sedat
SOYUPEK
Tıp F.
Tıp F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Nermin
KARAHAN
Tıp F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER
Orman F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. İ. Metin
ÇİRİŞ
Tıp F.
06.05.2005
06.05.2005
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. F.Filiz
ARI
Doç.Dr. Gürsel
KARACA
Prof.Dr.İsmail
KARACA
FenEdebiyat F.
Ziraat F.
Ziraat F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Nebi
BİLİR
Orman F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Feray
SOYUPEK
Tıp F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Mete
KUŞAT
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Bilge
ÇADIR
06.05.2005
Prof.Dr. Nevres
Hürriyet AYDOĞAN
Tıp F.
15.04.2005
Yrd.Doç.Dr. Serdar
NASIR
Tıp F.
10.06.2005
Yrd.Doç.Dr.Feray
SOYUPEK
Tıp F.
10.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
Doç.Dr.Mevlüt
ALBAYRAK
Doç.Dr.İsmail Hakkı
AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
DOĞAN
Doç.Dr. Abdullah
DİLER
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
Diş
Hekimliği
F.
Sosyal
Biliml.Enst.
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Eğirdir Su
Ürünleri F.
Eğirdir Su
Ürünleri
Fak.
Teknik
Eğitim F.
10.06.2005
Yrd. Doç. Dr. Soner
ALTUN
10.06.2005
Prof.Dr.Mümin FİLİZ
10.06.2005
Yrd. Doç. Dr. H.
Tuğba Doğmuş
Orman F.
18.08.2005
Doç.Dr. Hakan
KAYA
Tıp F.
18.08.2005
Yrd. Doç. Dr.
Ramazan ÖZÇELİK
Orman F.
18.08.2005
Yrd. Doç. Dr.Dr.
B.İlker
BÜYÜKYAVUZ
Tıp F.
85
1132-M-05
86
1133-M-05
87
1134-M-05
88
1135-M-05
89
1146-M-05
90
1149-M-05
91
1158-M-05
92
1182-M-05
93
1191-M-05
94
1192-M-05
95
1193-M-05
96
1194-M-05
97
1195-M-05
98
1196-M-05
99
1197-M-05
100
1198-m-05
101
1199-M-05
102
1200-M-05
103
1204-M-05
104
1205-M-05
105
1206-M-05
106
1207-M-05
107
1208-M-05
108
1209-M-05
109
1210-M-05
110
1211-M-05
111
1214-M-05
Üst ekstremitenin periferik sinir yaralanması onarımı
yapılan hastaların rehabilitasyon sonuçları ve bu sonuçları
etkileyen faktörlerin belirlenmesi.
Son Dönem kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
Kefirin'in Antiinflamatuar, Antioksidan,
Antihiperlipidemik ve Anti-hipertansif etkinliğinin
değerlendirilmesi.
Fütüvvetname-i Ca'fer Sadı,
İnceleme-Metin
Karakuyu gölü (Afyon)Çevresindeki Bazı Fabaceae
Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar.
Aynı Ekolojik Ortamda Yalancı Akasya ve Anadolu
Karaçamı Altındaki Toprakta Azot Mineralizasyonu
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik
Statüleri,Akademik Başarıları ile Sosyo-Ekonomik Statü
Beklentileri Arasındaki İlişki Durumunun Araştırılması
Zeminlerin Emme Kapasitesi ve Basıncının Farklı
Deneysel Yöntemlerle ve Matematiksel Olarak
Belirlenmesi
Isparta İlinde Meyva Yetiştirme Potansiyeli Yüksek
AlanlarınVerimlilik Durumlarının Coğrafi Bilgi
Sistemleri Ortamında Değerlendirme Olanaklarının
Araştırılması
Kovada Gölü'nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus
Leptodactylus Eschscholtz,1823) Ağır Metal Birikiminin
Araştırılması
Sülfatiazol,Fitalilsülfatiazal,Sülfometaksazol ve
Sülfoetoksipiridazinin pKa Değerlerinin Organik Çözücüsu-İkili Karışımlarında Tahmini
Dejenere Manifoldların
Altmanifoldları
Farklı Kompakt İplik Eğirme Sistemlerinden Elde Edilen
İpliklere Ait Kumaşların Fiziksel Özelliklerinin ve
Boyama Performanslarının Tespiti
Hoyarn (Kumdanlı ) Havzasının Yeraltısuyu Akım
Modellemesi
Sismik Yansıma Kesitlerinden Yararlanarak Isparta ve
Civarının Termal Kondükktivite Yapısının Araştırılması
Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir
Turizm Gelişimi ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
Deneysel Omentektomi Modelinin Peritoneal Fibrinolitik
Aktivite Üzerine Etkisi
İnterferon -Alfa ve Ribavirin İle Tedavi Edilen Kronik
Hepatit C Hastalarında Serum Sitokin,Neopterin ve
Adezyon Molekülü Düzeyleri
Şarap Tüketen Erkeklerde HDL Subgrupları ve Okside
LDL Gibi Lipid Parametreleri, Adiponektin ve Leptin
Gibi Adipositokin Seviyeleri ve İnsülin Duyarlılığı
Boya Endüstrisinde Çalışanlardaki Pasif Toluen
İnhalasyonunun Akciğerlerdeki Bronko Alveolar
Permeabilite Üzerine Etkilerinin Tc-99m DTPA
İnhalasyon Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi
N-Asetil Sisteinin Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Uygulanan Hastalarda Reperfüzyon Hasarı ve Operatif
Travmaya Bağlı Enzim Değişiklikleri ile Myokardiyal
Apopitozise Etkisi
Romatoid Artrit 'li (RA) Hastalarda Dişeti Oluğu Sıvısı
(DOS) İnterlökin-11 (IL-11) ve IL-17 Düzeylerinin
İncelenmesi
Akıllı Mini Mobil Robot ve Yapay Sinir Ağı Mikroçipi
Tasarımı.
Vitamin E (DL-a-tocopherol acetate ) ' ın Daphnia Magna
Kültürüne Etkisi
Ağlasun Deresinde Su Kirliliğinin Biyolojik ve
Fizikokimyasal Yönden Belirlenmesi
Polipirol / Sübstitüe Pirol Kompozitlerinin Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve İletkenlerinin Termal
Kararlılıklarının İncelenmesi
Düşük Sıcaklıklarda (HC1)n,
(CH3OH)m,(HC1)n(CH3OH)m (X=NH3 veya H2O,n=12, m=1-7, k=1) Sistemlerindeki Proton Solvasyonu ve
Hareketinin Detaylı Mikroskobik Mekanistik Çalışması
Endüstriyel Açıdan Öneme Sahip Olan Bakterelerin FTIR Spektroskopisi ile Karakterizasyonunun Yapılması
-47-
18.08.2005
Doç.Dr.Serpil SAVAŞ
Tıp F.
18.08.2005
Prof.Dr. M. Tuğrul
SEZER
Tıp F.
Prof.Dr. M. Saffet
SARIKAYA
Yrd. Doç. Dr. Selma
TABUR
Yrd.Doç.Dr.Nevzat
GÜRLEVİK
FenEdebiyat F.
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Ekber
TOMUL
Burdur
Eğitim F.
14.10.2005
Prof.Dr.Nilay
KESKİN
Mühendislik
Mimarlık F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Levent
BAŞAYİĞİT
Ziraat F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr.İsmail
KIR
FenEdebiyat F.
23.12.2005
Prof.Dr.Güleren
ALSANCAK
FenEdebiyat F.
23.12.2005
Doç.Dr.A.Ceylan
ÇÖKEN
FenEdebiyat F.
23.12.2005
Doç.Dr.Fatma
GÖKTEPE
Mühendislik
Mimarlık F.
Dr.İ.İskender
SOYASLAN
Yrd.Doç.Dr.Züheyr
KAMACI
Yrd.Doç.Dr.Ali
TÜRK
Yrd.Doç.Dr.Celal
ÇERCİ
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
18.08.2005
18.08.2005
14.10.2005
23.12.2005
23.12.2005
23.12.2005
23.12.2005
İlahiyat F.
Orman F.
Tıp F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr.M.Cem
KOÇKAR
Tıp F.
23.12.2005
Prof.Dr.M.Numan
TAMER
Tıp F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Sevim
Süreyya ÇERCİ
Tıp F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr. Oktay
PEKER
Tıp F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Zuhal
YETKİN
Diş
Hekimliği F.
Yrd.Doç.Dr. Ali
MANZAK
Doç.Dr Murtaza
ÖLMEZ
Yrd.Doç.Dr. Hasan
KALYONCU
Mühendislik
Mimarlık F.
Eğirdir Su
Ürünleri F.
FenEdebiyat F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül
GÖK
FenEdebiyat F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr. Nevin
AYTEMİZ
FenEdebiyat F.
23.12.2005
Arş.Gör.Dr.Güvenç
GÖRGÜLÜ
Burdur
Eğitim F.
23.12.2005
23.12.2005
23.12.2005
Tıpta Uzmanlık Tezi
S.
No
Proje No
1
0986-TU-05
2
0987-TU-05
3
0988-TU-05
4
0989-TU-04
5
0990-TU-05
6
0991-TU-05
7
0992-TU-05
8
0993-TU-05
9
0994-TU-05
10
0995-TU-05
11
0996-TU-05
12
0998-TU-05
13
0999-TU-05
14
1000-TU-05
15
1063-TU-05
16
1105-TU-05
17
1108-TU-05
18
1109-TU-05
19
1110-TU-05
20
1139-TU-05
21
1140-TU-05
22
1141-TU-05
23
1142-TU-05
24
1147-TU-05
Projenin Adı
KORONER ARTER EKTAZİLİ OLGULARDA
KRONİK FLOR MARUZİYETİNİN
ARAŞTIRILMASI
Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanan ileri evreli
kanser hastalarında angiogenetik faktörler.
Sıçanlarda etanol ile uyarılan gastritin önlenmesinde
kafeik asid fenetil esterin etkinliğinin araştırılması.
Sıçanlarda aspirin ile uyarılan gastritin önlenmesinde
kafeik ait fenetil ester (CAPE)'nin etkinliğinin
araştırılması
Gastroözofageal reflü hastalarında uzun dönem
proton pompa inhibitörü kullanımının prekanseröz
değişikliklerin gelişmesine etkisinin araştırılması
Deneysel sirozda bakteriyel translokasyon üzerine
laktuloz + pentoksifilin kombinasyonunun laktuloz
monoterapi ile karşılaştırılması
L-NAME ile oluşturulan kronik deneysel
hipertansiyonun rat hipokampusunda NMDA reseprör
subünit düzeylerine etkisi.
Ramotoid artrit ve osteoartritte kan neopterin
düzeylerini araştırma
Metotreksat (MTX) Uygulanan Ratların Siyatik
Sinirinde ve Medülla Spinalisinde
Oksidan/Antioksidanların Durumu: CAPE (Kafeik
Asit Fenetil Ester )in Etkisi
Hiperkolesterolemi oluşturulan ratlarda, HMGCoA
redüktaz inhibitörü ilaçlarla (statinler) tedavinin
hipokampal NMDA reseptörü alt tiplerine etkisi
Probiyotiklerin Ratlarda Metotreksat Toksisitesi
Üzerine Etkileri
Deneysel Beyin Hasrında İntersellüler Adezyon
Molekül (ICAM-1) Değerlerinin Tetkiki ve AlfaTokoferolün Etkileri
Subklinik hipotroidili hastalarda L-T4 tedavisinin
kardiyovasküler risk profili ve karotis intimamedia
kalınlığı üzerine etkileri
Değişik Klinik Örneklerde izole edilen Pseudomonas
aeruginosa suşlarında virülans faktörleri ve bu
faktörlerin sentezlenmesinde rol oynayan bakteriyel
iletişim "Quorum sensing" sistemindeki sinyal
moleküllerinin hastalık patogenezindeki rolü.
St Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Hastalarında
Trombotik ve Fibrinolitik Parametrelerin Sorumlu
Lezyon Kritikliği ile İlişkisi
Hipertansif Hastalarda Nebivolol'ün Erektil
Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Gonartrozlu Hastalarda İntraartiküler İlaç
Uygulamalarının Karşılaştırılması
Halihazırda Osteoartrit tedavisinde mevcut olan
Konservatif tedavi metodlarının(intraatiküler
enjeksiyon ve lavaj)karşılaştırılması.
Stabil dönemde koah ve pnömoni olgularında serum
neopterin ve interlökin-8 düzeylerinin hastalık
ağırlığı ile ilişkisi.
Ratlarda demir yüklenmesi ile oluşturulan oksidatif
stresin önlenmesinde kafeik asit fenetil esterin
etkinliğinin araştırılması.
Tüberkiloz ve malign orjinli plevral efüzyon ayırıcı
tanısında plevral sıvı ve serum ADA,TNF-Alfa,IL18,IL-19,IL-10,IFN-Gamma,IL-12 seviyelerinin
önemi.
Kırık İyileşmesinde Elektromanyetik ve Elektrik
Alanın Etkileri:Sıçanlarda Deneysel Çalışma
Rat Hiperhomosisteinemi Modelinde Kavernozal
Disfonksiyonun Serbest Oksijen Radıkalleri ve Nitrik
Oksit İle İlişkisi
Suisid Girişiminde Bulunanlar Arasında TPH,5HTT,MAOA Genlerinin Polimorfizminin
Etkileri:Gen-Çevre Etkileşiminin İncelenmesi
-48-
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı
birim
10.03.2005
Doç.Dr. Ahmet
ALTINBAŞ
Tıp F.
10.03.2005
Yrd. Doç. Dr. H.
Şenol COŞKUN
Tıp F.
10.03.2005
Prof. Dr. Mehmet
İŞLER
Prof. Dr.
Mehmet
İŞLER
10.03.2005
Prof.Dr.Mehmet
İŞLER
Tıp F.
10.03.2005
Prof. Dr. Mehmet
İŞLER
Tıp F.
10.03.2005
Prof. Dr. Ülkü
SARITAŞ
Tıp F.0
10.03.2005
Doç.Dr Süleyman
KUTLUHAN
Tıp F.
10.03.2005
Doç. Dr. Serpil
SAVAŞ
Tıp F.
10.03.2005
Yrd. Doç. Dr. H.
Rifat
KOYUNCUOĞLU
Tıp F.
10.03.2005
Doç.Dr. İrfan
ALTUNTAŞ
Tıp F.
10.03.2005
Yrd.Doç.Dr.
H.Şenol Coşkun
Tıp F.
10.03.2005
Doç. Dr. Aşkın
GÖRGÜLÜ
Tıp F.
10.03.2005
Prof. Dr. M.
Numan TAMER
Tıp F.
10.03.2005
Doç.Dr. Buket
CİCİOĞLU
ARIDOĞAN
Tıp F.
15.04.2005
Doç.Dr. Abdullah
DOĞAN
Tıp F.
06.05.2005
M.Tuğrul SEZER
Tıp F.
10.06.2005
10.06.2005
Prof.Dr. Nevres
Hürriyet
AYDOĞAN
Prof.Dr. Nevres
Hürriyet
AYDOĞAN
Tıp F.
Tıp F.
10.06.2005
Prof.Dr. Ahmet
AKKAYA
Tıp F.
18.08.2005
Yrd. Doç. Dr.
Güçhan
ALANOĞLU
Tıp F.
18.08.2005
Doç.Dr. Ünal
ŞAHİN
Tıp F.
18.08.2005
Yrd.Doç.Dr.Tolga
ATAY
Tıp F.
14.10.2005
Prof.Dr.Alim
KOŞAR
Tıp F.
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.İbrahi
m EREN
Tıp F.
25
1148-TU-05
26
1178-TU-05
27
1179-TU-05
L.Karnitinin Rat Aortik İskemi - Reperfüzyon
Modelinde, Akciğer ve Endotel Hasarı Üzerine Etkisi
Abdominal Histerektomi Geçiren Olgularda
Melatonin Düzeylerinin Postoperatif Titreme Üzerine
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Deneysel Aortik iskemi-Reperfüzyon Modelinde
iloprost'un Lokal Damar Endoteli ve İskelet Kası
Hasarı Üzerine Etkisi
14.10.2005
Doç.Dr.Ahmet
ÖCAL
Tıp F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Dilek
KARAASLAN
Tıp F.
01.12.2005
Doç.Dr.Ahmet
ÖCAL
Tıp F.
Yüksek Lisans Tezi
S.
No
Proje No
1
0982-YL-05
2
0983-YL-05
3
1002-YL-05
4
1004-YL-05
5
1006-YL-05
6
1007-YL-05
7
1009-YL-05
8
1010-YL-05
9
1011-YL-05
10
1012-YL-05
11
1038-YL-05
12
1041-YL-05
13
1043-YL-05
14
1044-YL-05
15
1045-YL-05
16
1046-YL-05
17
1047-YL-05
18
1060-YL-05
19
1061-YL-05
20
1064-YL-05
21
1065-YL-05
22
1093-YL-05
Projenin Adı
Bazı Polimer-kil Kompozitlerinin Metal
Tutma Özelliklerinin İncelenmesi
İletken Polimer /kil Kompozitlerinin Sentezi
ve Bu Kompozitlerin Adsorpsiyon
Özelliklerinin İncelenmesi
Gömülmüş atom potansiyeli kullanarak CuNi
alaşımının moleküler dinamik simülasyonu.
Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsü ve
çevresi içme kullanma sularının kalitesinin
izlenmesi.
Farklı İyon Değiştirici raçineler ve Doğal
Adsorbanlarla hazırlanan katı faz kolonlarla
krom türleri tayini
Can Seri Haberleşme protokolü üzerinden
pıc programlama
Sintine Sularından Kaynaklanan
Kirlenmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Kamu memur sendikalarında çalışan yönetici
kadınlar.
Ham petrol ve fraksiyonlarının biyolojik
bozunması
CuAg Sıvı metalinde Amorf Oluşumunun
moleküler dinamik simulasyonu.
Şakirkaraağaç Ovasının (Isparta)
Hidrojeoloji İncelenmesi
Çeşitli Yağ İkame Maddelerinin Ayran
Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Akarsu Çekilmelerine Etkiyen
Parametrelerin Belirlenmesi ve Çekilmenin
Modellenmesi
Gül İşleme Atıklarının
Konpostlaştırılmasında C/N Oranlarının
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Isparta Koşullarında Üç Farklı Lokasyonda
Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere
Sahip Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi
Isparta Populasyonundan Aspir(Carthamus
tinctorius L.)Hatlarının Tarımsal ve
Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Besi Sığırlarında Sayısal Görüntü Analizi ile
Canlı Ağırlık ve Karkas Performansının
Tahmin Edilmesi ve Tahmin Modelleri ile
Karşılaştırılması
Bazı Sulfonamitlerin Protonasyon
Sabitlerinin Su-Metanol İkili Karışımında
Potansiyometrik Yöntem ile Tayini.
Yüzen Bölge Konfigürasyonunda Yüzey
Gerilim Hareketi Yapan Akışkanın Hareket
Denklemlerinin Nümerik ve Deneysel
İncelenmesi.
Hafif Metal Levhaların Prizmatik Derin
Çekmede Biçimlendirilebilirlik
Özelliklerinin Araştırılması
Tritikale Esasına Dayalı Etlik Piliç Karma
Yemlerinde Ksilanaz Enzimi Kullanımının
Performans Üzerine Etkileri
Isparta SDÜ Tıp F. bünyesinde kemotarapi
tedavisi gören lösemi
hastalarında,kemotarapi öncesi ve sonrasında
G-bantlama metodu ile sitogenetik analizler.
-49-
Başlangıç
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
07.01.2005
Yrd.Doç.Dr.
Mustafa YAVUZ
Fen-Edebiyat F.
07.01.2005
Yrd.Doç.Dr Ayşegül
GÖK
Fen-Edebiyat F.
10.03.2005
Yrd. Doç. Dr.
Seyfettin ÇAKMAK
Fen-Edebiyat F.
10.03.2005
Prof. Dr. Nevzat
ÖZGÜR
Mühendislik
Mimarlık F.
10.03.2005
Yrd. Doç Dr.
Fethiye GÖDE
Fen-Edebiyat F.
10.03.2005
10.03.2005
10.03.2005
10.03.2005
10.03.2005
18.03.2005
Yrd. Doç. Dr. Akif
KUTLU
Yrd. Doç. Dr. Cahit
SEVİNDİR
Doç. Dr. Songül
SALLANGÜL
Yrd. Doç. Dr. Hilal
YÜCEL
Yrd. Doç. Dr.
Seyfettin ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Ayşen
DAVRAZ
Teknik Eğitim F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Fen-Edebiyat F.
Fen-Edebiyat F.
Fen-Edebiyat F.
Mühendislik
Mimarlık F.
18.03.2005
Yrd. Doç. Dr.
Zeynep SEYDİM
Ziraat F.
18.03.2005
Yrd. Doç. Dr. Mesut
ÇİMEN
Mühendislik
Mimarlık F.
18.03.2005
Yrd. Doç. Dr. Kamil
EKİNCİ
Ziraat F.
18.03.2005
Prof. Dr. Hüseyin
PADEM
Ziraat F.
18.03.2005
Doç. Dr. Hasan
BAYDAR
Ziraat F.
18.03.2005
Yrd. Doç. Dr. Yalçın
BOZKURT
Ziraat F.
15.04.2005
Prof. Dr. Güleren
ALSANCAK
Fen-Edebiyat F.
15.04.2005
Yrd. Doç. Dr.
Ramazan SELVER
Mühendislik
Mimarlık F.
15.04.2005
Yrd. Doç. Dr. Kamil
DELİKANLI
Mühendislik
Mimarlık F.
15.04.2005
Prof. Dr. M.Turan
TOKER
Ziraat F.
06.05.2005
Yrd.Doç.Dr. Efkan
UZ
Tıbbi Biyoloji ve
Genetik A.B.D
23
1095-YL-05
24
1097-YL-05
25
1102-YL-05
26
1111-YL-05
27
1112-YL-05
28
1113-YL-05
29
1114-YL-05
30
1115-YL-05
31
1116-YL-05
32
1117-YL-05
33
1118-YL-05
34
1129-YL-05
35
1130-YL-05
36
1143-YL-05
37
1150-YL-05
38
1151-YL-05
39
1152-YL-05
40
1153-YL-05
41
1159-YL-05
42
1161-YL-05
43
1162-YL-05
44
1163-YL-05
45
1164-YL-05
46
1166-YL-05
Norfloxacin Ofloxacin ve Lomefloxacin gibi bazı
kinoların iyonlaşması sabitlerinin potansiyometrik
yöntem ve tayini
Bazı Kinolonların iyonlaşma sabitlerinin sumetonol ve su-asetonitril ikili karışımlarında
potansiyometrik yöntem ile tayini
Dalgacık dönüşümü tekniği ile arıza tespiti.
Isparta Yöresinde Çıkarılan ve Beton Üretiminde
Agrega Olarak Kullanılan Malzemelerin
Özelliklerinin Belirlenmesi.
Sulu Çözelti ve Deri Endüstirisi Atıksuyundan
Cr+6 İyonunun Aktif Çamur Biyokütlesi ile
Biyosorpsiyonu
Üzüm ve üzüm ürünlerinin toplam
karbonhidrat,Protoin,Mineral Madde ve Fenolik
Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi.
Bazı Azo Bileşiklerinin Metal Şelatlarının
Potansiyometrik,Spekktroskopik ve Termal
Çalışmaları
Sorgum xsudanotu(Sorghum bicolar(L.)Moench
xSorghum sudanse(piper)Stapf)Melezinde farklı
azot dozu uygulamalarının verim ve bazı kalite
özelliklerinin etkileri
Eğirdir gölü Hoyran Bölgesi rotifer faunasının
sistematik ve ekolojik yönden incelenmesi.
Gallus Gallus Domestica'da Prenatal ve Postnatal
Dönemlerde Mide (Proventrikulus ve Gizzard)'nin
Bombesin, Glukagon ve Somatostatin -14
Salgılayan Hücrelerin Mukozal Lokalizasyonları
Isparta ilinde seçilmiş çam-meşe-alıç ağırlıklı
karışık orman ekosistemlerinin yaprak böcekleri.
Propiyonik Asit Bakterileri Kullanılarak Üretilmiş
Yoğurtlarda Kalite Kriterleri Belirlenmesi.
Dondan Koruyucu Bazı Preparat Uygulamalarının
Örtüaltında Yetiştirilen Karanfilde (Dianthus
caryophyllus),Düşük Sıcaklığa Dayanımı,Verim ve
Kaliteye Etkileri.
Gümüş Nitrat Uygulamalarının Hıyarda Cinsiyet
Oluşumuna Etkileri
Erişkin Albino Fare (Mus Musculus Subsp.)'de
Bazı Peptitlerin Soluk Borusu,Brons ve Bronsçuk
Mukozasındaki İmmunohistokimyasal
Lokalizasyonları
Farklı Kültür Ortamlarının ve Oksinlerin (Bitki
Büyüme Hormonları) Tetraploid Buğdayda
(Triticum Durum Desf.) Haploid Embriyo
Üretimine ve Bitki Regenerasyonuna Etkisi
Oksit Flotasyonunda Tane
Boyutu,Hidrofobiklik,Köpük Yapısı ve Mekanik
Taşıma Arasındaki İlişki
Düşük Mukavemetli Malzemeler için Mek-anik
Deneylerin Yapılabileceği Masaüstü Deney
Cihazının Tasarımı ve Kurulması
Uydu Verileri ve Görüntü Segmetasyonu Yöntemi
Kullanılarak Kızılçamda (Pinus Brutia Ten)
Meşcere Hacminin Kestirilmesi
Sütçülür(Isparta)Yöresindeki Karaçam (Pinus
nigra Arn. subsp.pallasiana (Lamb.)Holmboe)Boy
Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri
Arasındaki İlişkiler
Sütçülür(Isparta)Yöresindi Kızılçam (Pinus
Brutia Ten.) Boy Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı
Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Polistiren/ Polipirol(PS/PPY)Kompozit
Sistemlerinde Partikül Boyutunun Kompozit
Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Orman Alanlarındaki Görsel Kalitenin Tahmini:
Çeşme alti orman örneğiİ
Kimyasal Etkilerin Betonların Radyasyon
Zırhlama özellikleri Üzerine Etkisinin
Araştırılması
-50-
06.05.2005
Yrd. Doç. Dr. Esengül
KIR
Fen-Edebiyat
F.
06.05.2005
Yrd. Doç. Dr. Esengül
KIR
Fen-Edebiyat
F.
Yrd. Doç. Dr. Hakan
ÇALIŞ
Yrd. Doç. Dr.
Abdullah
KADAYIFÇI
Teknik
Eğitim F.
06.05.2005
10.06.2005
Teknik
Eğitim F.
10.06.2005
Yard. Doç. Dr. H.
Cahit SEVİNDİR
Mühendislik
Mimarlık F.
10.06.2005
Doç.Dr. Nilgün
Göktürk BAYDAR
Ziraat F.
10.06.2005
Yrd. Doç. Dr.Fatma
KARİPCİN
Fen-Edebiyat
F.
10.06.2005
Doç. Dr. Cahit
BALABANLI
Ziraat F.
10.06.2005
Yard. Doç. Dr. Yunus
Ömer BOYACI
Eğirdir Su
Ürünleri Fak.
10.06.2005
Yrd. Doç. Dr. Kenan
ÇINAR
Fen-Edebiyat
F.
10.06.2005
Yrd.Doç.Dr. Ali GÖK
Fen-Edebiyat
F.
18.08.2005
Yard. Doç.
Dr.F.Yeşim Ekinci
KİTİŞ
Ziraat F.
18.08.2005
Yrd. Doç. Dr. Adem
KARATAŞ
Ziraat F.
14.10.2005
Prof.Dr.Hüseyin
PADEM
Ziraat F.
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Kenan
ÇINAR
Fen-Edebiyat
F.
14.10.2005
Prof.Dr.Çiğdem
SAVAŞKAN
Fen-Edebiyat
F.
14.10.2005
Doç.Dr.Emin Cafer
ÇİLEK
Mühendislik
Mimarlık F.
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Ramazan
KAYACAN
Mühendislik
Mimarlık F.
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.İbrahim
ÖZDEMİR
Orman F.
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Kürşat
ÖZKAN
Orman F.
14.10.2005
Yrd,Doç.Dr.Kürşat
ÖZKAN
Orman F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül
GÖK
Fen-Edebiyat
F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Ramazan
ÖZÇELİK
Orman F.
01.12.2005
Doç.Dr.İskender
AKKURT
Fen-Edebiyat
F.
47
1167-YL-05
48
1168-YL-05
49
1169-YL-05
50
1170-YL-05
51
1173-YL-05
52
1174-YL-05
53
1175-yl-05
54
1177-YL-05
55
1181-YL-05
56
1184-YL-05
57
1185-YL-05
58
1186-YL-05
59
1187-YL-05
60
1201-YL-05
61
1215-YL-05
Tuzlu Koşullardaki Arpa Tohumlarının
Çimlenmesi Esnasındaki Mitotik İndekse Bazı
Hormon ve Hormon Benzeri Aktivite Gösteren
Kimyasalların Ön Muamelelerinin Etkileri
Modifiye Edilmiş Pomza ile Ağır Metal
Uzaklaştırılması
Gıdalar İçindeki Maltol,Etil Maltol,Vanilin ve Etil
Vanilinin Yapay Sınır Ağları Yöntemiyle
Kalibrasyonu ve Simultane Spekrofotometrik
Tayinleri
Haşhaş Sapı ve Pamuk Sapı Hemiselülozların
Raksiyonel Ekstraksiyon ve Bileşim
Karakterizasyonu
Su Örneklerindeki Kalsiyum ve Magnezyumun
Spektrofotometrik Metotla Tayini ve Verilerin
Yapay Sınır Ağları Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Tavuk Gübresindeki Biyogaz Üretim
Potansiyelinin Araştırılması
Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin
Kantitatif Yorumu
Taze Kesilmiş Ayva ve Elmada Farklı
Solüsyonlarda Daldırıldıktan sonra Meydana gelen
Esmerleşmenin Bilgisayarlı Görüş Sistemi İle
İncelenmesi ve Kinetiğinin Hesaplanması
Sütçüler (ISPARTA) Yöresinin Odun Dışı Orman
Ürünleri
Hızlı Direkt İmalatta Kullanılan Seçici Lazer
Sinterleme ve Ergitme Cihazının Gövde Tasarımı
ve İmalatı
MIEX Reçinesi ile İçme Sularından Doğal Organik
Madde Giderimi
Kazıklarda Gerilme Alanına Etki Eden
Parametrelerin Üç Boyutlu Nonlineer Analizi.
Enjeksiyon Yöntemleriyle Zemin İyileştirmesi
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Selma
TABUR
Fen-Edebiyat
F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Fethiye
GÖDE
Fen-Edebiyat
F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.A.Hakan
AKTAŞ
Fen-Edebiyat
F.
01.12.2005
Prof. Dr. Mustafa
CENGİZ
Fen-Edebiyat
F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Hakan
AKTAŞ
Fen-Edebiyat
F.
Yrd.Doç.Dr.İsmail
TOSUN
Yrd.Doç.Dr.M.Nuri
DOLMAZ
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Necla
DEMİR
Ziraat F.
01.12.2005
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin
FAKİR
Orman F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr Kamil
DELİKANLI
Mühendislik
Mimarlık F.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
BEYHAN
Yrd.Doç.Dr.Ömür
ÇİMEN
Yrd.Doç.Dr Ömür
ÇİMEN
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
Mühendislik
Mimarlık F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr Mustafa
ÖZTÜRK
Tıp F.
23.12.2005
Yrd.Doç.Dr.Birol
ÜNER
Orman F.
01.12.2005
01.12.2005
23.12.2005
23.12.2005
23.12.2005
Afyonkarahisar 'ın Sandıklı İlçesi Hüdai
Kaplıcalarının Hijyenik Koşulları ve Kaplıca
Personelinin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının
İncelenmesi
Odun-Plastik Kompozitlerinde Polimer-Odun
Etkileşimleri
TÜBİTAK Projeleri
S
No
Proje No
1
104Y175
2
104Y181
3
104K021
4
104I122
5
104O560
6
104E051
7
104V124
8
104V125
Projenin Adı
Doğu Karadeniz Bölgesi Metalojenik Kuşağında
Bulunan Murgul Masif Sülfid Yatağının
Hidrotermal Çözeltileri ve Gelişimi
Gölcük Volkanizmasının (Isparta) Jeolojik
Evrimi, GB Türkiye
Online Mermer Borsası
Başlang.
Tarihi
Proje Yöneticisi
Çalıştığı birim
2005
Prof.Dr.Nevzat
ÖZGÜR
Mühendislik
Mim.Fak.
Yrd.Doç.Dr.Ömer
ELİTOK
Yrd.Doç.Dr.M.Zihni
TUNCA
Mühedislik
Mim.Fak.
İktisadi ve İdari
Bil.Fak.
2005
Doç.Dr.Mehmet
KİTİŞ
Müh.Mim.Fak.
2005
Yrd.Doç.Dr.H.Tuğba
DOĞMUŞ
Orman F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Ali
MANZAK
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Yrd.Doç.Dr.Yalçın
BOZKURT
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Sedat
AKTAN
Ziraat F.
2005
2005
Su Arıtımında Karsinojen Dezenfeksiyon Yan
Ürünleri Oluşturan Doğal Organik Maddelerin
Yüzeyleri Modifiye Olmuş Çeşitli Pomza Taşları
ve Aktif Karbonlarla Giderimi
Göknar Türlerinin Önemli Patojeni
Heterobasisdion Annosum (FR.) Bref'un
Virülensi, Popülasyon Genetiği ve Biyolojik
Kontrolü
Besleme Gerilimi Dinamik dlarak reğiştirilerek
Düşük Güçte Çalışan FPGA Tasarımı
RS (Uzaktan Algılama) ve GIS (Coğrafi Bilgi
Sistemi) Kullanılarak Meralarda Kalite
Belirleme, Biomass ve Otlama Kapasite
Tahminleri İle Hayvan İzleme Olanaklarının
Araştırılması
Göller Bölgesi Koşullarında Feedlot ve Mera
Sığır Besi Sistemlerinde Yetiştirilen Brown
Swiss ve Simmental Irkı Hayvanların Sayısal
Görüntü Analizi Yöntemi İle Büyüme ve
Gelişme Özelliklerinin Saptanm
-51-
9
104O562
10
104O542
11
104O584
12
104O158
13
104O554
14
104M377
15
104O358
16
104M568
17
104M375
18
104M378
19
104M380
20
104M418
21
104O314
22
104O315
23
104O423
24
105O147
25
105O180
26
105T092
27
105O179
28
105O181
29
105M019
Sürdürülebilir Sağlıklı Çiğ Süt Üretimi İçin
Makinalı Sağımla Elektronik Veri Kayıt ve
izleme Sisteminin (MASEV) Geliştirilmesi
Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinliğinin ve
Dünya Piyasalarında Pazar Gücünün
Araştırılması
Sürdürülebilir Sağlıklı Çiğ Süt Üretimi İçin
Makinalı Sağımla Elektronik Veri Kayıt ve
izleme Sisteminin (MASEV) Geliştirilmesi
Turunçgil Akrabası Poncirus İrifoliata'dan
WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin İzolasyonu
ve Bunların Farklı Çevresel Stresler Sırasında
Ekspresyonlarının İncelenmesi
Anne Sütünden İzole Edilen Fonksiyonel
Bakterilerin Bebek Maması Formülasyonlarında
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi
Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik
Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (FABORGSİM)
Elmalarda (Malus communis L.) Anaç, Çeşit,
Dikim Sıklığı ve Terbiye Şekillerinin Erken
Üretim, Gelişme, Verim ve Meyve Kalitesi
Üzerine Etkileri
Katkılı Pompa Betonlarında, Beton
Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik
Performansına ve Mekanik Özelliklerine
Etkisinin Araştırılması
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Isının, Soğutma ve
İklimlendirme Proseslerinde Kullanım
Potansiyelleri
Metal Madenciliğinde Biyoteknolojik
Yöntemlerin Uygulanması: Bakteriyel Liç
Yöntemiyle Bakır Kazanımı
Endüstriyel Boyutta Uygulanabilir Yüksek
Performanslı ve Ekonomik Traverten Dolgusu
Araştırması
Farklı Kanat Sayıları ve Kanat Çıkış Açılarında
Ara Kanatçık Uzunluğunun Dalgıç Pompa
Performansına Etkileri
Batı Akdeniz Bölgesi'nin Odun Dışı Orman
Ürünleri Veren Odunsu Ve Otsu Bitkileri ve
Değerlendirilmesi
Uydu Verileri Yardımıyla Elma Tarımı Yapılan
Alanların Belirlenebilme Olanaklarının
Araştırılması
Asma Çubuklarına Ait Budama Artıkları ile
Susam Polisakkarit, Lignin ve Lif Özellikleri
Üzerine Araştırmalar
Türkiye'de Ticari Öneme Sahip Çay ve Baharat
Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Mikrobiyal ve
Kimyasal Özellikleri Üzerine Işınlamanın Etkisi
Beyşehir Gölü Havzası Kuşburnu
Populasyonlarında Döllenme Varyasyonu X
Yetişme Ortamı
İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus Urticae
Koch'nin Üç İnsektisit-akarisite Karşı Direnç,
Direnç Kalıtımı, Çoklu Direnç ve Direnç
Mekanizmasının İncelenmesi
Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı
(Isparta)'nın Chrysomelidae (Coleoptera)
Biyoçeşitliliği, Kpnak Bitki İlişkileri ve Bolluk
Değerlerinin Araştırılması
Ferrokrom ve Mermer Sanayi Atıklarının
Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi ve
Laboratuvar Liç Davranışlarının İncelenmesi
-52-
2005
Yrd.Doç.Dr.Kamil
BAYHAN
Ziraat F.
2005
Doç.Dr.Selim Adem
HATIRLI
İktisadi ve İdari
Bil.Fak.
2005
Yrd.Doç.Dr. Bayram
ÇEVİK
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.M. Şahin
ÇEVİK
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Hakan
KULEŞAN
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.H.İbrahi
mKORUCA
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Prof.Dr.M. Atilla
AŞKIN
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Tuşat
YÜCEL
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Yrd.Doç.Dr.İbrahim
ÜÇGÜL
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Doç.Dr.Ata Utku
AKÇİL
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Prof.Dr.H.TarıkÖZK
AHRAMAN
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Prof.Dr.Cahit
KURBANOĞLU
Mühendislik
Mim.Fak.
2005
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin
FAKİR
Orman F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Levent
BAŞAYİĞİT
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Samim
YAŞAR
Orman F.
2005
Prof.Dr. Sami
ÖZÇELİK
Ziraat F.
2005
Dr.Nebi BİLİR
Orman F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Erdal
DİKMEN
Fen-Edebiyat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Recep
AY
Ziraat F.
2005
Yrd.Doç.Dr.Ali GÖK
Fen-Edebiyat F.
2005
Prof.Dr.Mustafa
KARAŞAHİN
Mühendislik
Mim.Fak.
5.3.2. Arşiv Müdürlüğü
Üniversitemizde Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversiteler için düzenlenmiş bir kurum kodlama
sayı sistemi ile dosyalama yapılmış olup bu sisteme devam edilmektedir. 2005 yılında;
a) Üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari personelden en az lise mezunu eğitimi olanlardan birer
kişi birim arşivi sorumlusu olarak tespit edilerek hizmetiçi eğitimden geçirilmiştir.
b) Arşiv Müdürlüğü nün bulunduğu Merkezi Dersliklerde Kurum Arşivi Deposunda Genel Sekreterlik
yazı işleri ve Personel Dairesi Başkanlığına ait arşivlik evrakların intikali sağlanmıştır.
c) Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliğinde 30-31 Mayıs 2005 tarihlerinde Başbakanlık Devlet
Arsivleri Genel Müdürlüğünce “Arşiv Hizmetleri ve Uygulamaları “ konusunda düzenlenen Denizli deki 2
günlük eğitime Üniversitemiz olarak 15 kişilik bir ekiple katılım sağlanmıştır.Eğitim Seminerine katılanlara
başarı sertifikaları verilmiştir.Katılımcılar sırasıyla;
Mehmet Erem (Personel D.Bşk.), Keramettin Çalışkan (Genel Sek.), Mustafa Çelikkeser (Genel Sek),
Durmuş Özkaya (İd.Mali İşl.), Alime Filiz Güneş (Öğrenci İşl.D.), Hasan Tülemen (Sağlık.K.S.D.)
Firdevs Öztoprak (Kütüphane.D.Bşk.), Abdurrahman Yüksel (Yap.İşl.D.Bşk.), Murat Ateş (Hukuk Müş.), Ali
Acar (Isp.Sağ.Yük.Ok.), Murat Gelir (Arş.Uyg.Has), Çetin Özgün (Fen Ed.fFak.), Kadir Gülcü (Müh.Mim.Fak.),
Ali Aycan ( Isp.M.Y.O.), Aziz Özgül (İkt.İd.Bil.Fak.)
d) Birim arşivlerinde önceki yıllardan birimlerde kalan evrakların ayıklama işlemi yaptırılarak kurum
arşivine devri sağlanacaktır.
Ayıklama-imha işlemi için komisyonlar teşekkül ettirilerek 2006 yılı ve takip eden yıllarda bu
komisyonlar teknik çalışmalarını sürdürecektir.
5.3.3. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren bu şube, üniversitenin enformasyon ve halka ilişkiler
faaliyetlerini yürütmektedir.
Birimimizde "Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni" adıyla bülten yayınlanmaktadır. 2005 yılı
içerisinde 27. ve 28. bültenler hazırlanmış ve basımları gerçekleştirilmiştir. Isparta Yükseköğretim Vakfı’nın
masraflarını karşıladığı periyodik - ücretsiz dergi aynı zamanda internetten de izlenebilmektedir. Basın ve Halkla
İlişkiler Şubesine ait web sayfası sürekli güncel tutulmaktadır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde gerek ulusal gerekse yerel basın günlük olarak takip edilmekte;
Süleyman Demirel Üniversitesi ve eğitim-öğretimle ilgili haberler tespit edilip üst yönetim bilgilendirilmektedir.
Bunlardan SDÜ ile ilgili olanlar için özel bir arşiv tutulmaktadır. Ayrıca her yıl tanıtım amacıyla üniversite
tanıtım katalogu, fuar standlarına görsel malzeme ve dokümanlar hazırlanıp basım ve dağıtımı yapılmaktadır.
Üniversitede düzenlenen sempozyum, panel, konferans, konser, tiyatro vb. etkinliklerin davetiye ve
afişlerinin hazırlanması, kurumsal bültenler ve Internet aracılığıyla yerel ve ulusal basına duyurulması, yazılı
basında çıkan üniversiteyle ilgili haberlerin ve etkinliklerde çekilen fotoğrafların arşivinin oluşturulması bu
şubenin yürüttüğü görevler arasındadır.
Şubede kısmi zamanlı statüde çalıştırılan öğrenciler gazetecilik, grafîkerlik, fotoğrafçılık ve masaüstü
yayıncılıkta kendilerini geliştirebilmektedir.
2005 yılı içerisinde çeşitli projeler ile ilgili olarak sekiz basın toplantısı düzenlenmiştir.
2005 yılında Üniversitemizi tanıtıcı broşürün güncelleştirme çalışmaları yapılmış, hazırlık aşamasında,
kampus, bina, derslik ve laboratuarlar ile sosyal ve kültürel mekanlarda fotoğraflama ve metin çalışmaları
yapılmıştır. Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara üniversiteyi tanıtıcı broşür ve CD'ler gönderilmiştir. Bu yıl
ayrıca 2006 yılı takvimi hazırlanarak basımı yapılmış ve birimlere dağıtılmıştır. Ayrıca Üniversite faaliyet
raporu hazırlanmış ve başta YÖK olmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. Üniversite matbaasında
basılan ders kitaplarının kapak tasarımları yapılmıştır.
Bu yıl 4982 sayılı yasa gereği Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Bilgi Edinme Biriminde başvurular
kabul edilmeye ve cevaplandırılmaya başlanmıştır. 2004 yılında bu birimimize ulaşan başvurularla ilgili sayısal
bilgiler aşağıdadır.
BİLGİ EDİNME BAŞVURULARIYLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER TABLOSU
VERİLER
Bilgi edinme başvurusu toplamı
Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular
Reddedilen başvurular toplamı
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı
-53-
SAYISI
54
49
1
3
1
-
5.3.4. Deneme ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü
Kuruluş amacımız, Ziraat F. Öğretim Üyelerinin yapacakları araştırma ve deneme çalışmalarına, arazi alet
ve makine yönüyle destekte bulunmak. Üniversitemizce istimlak edilen tarım alanlarını ekerek değerlendirmek,
üretim yapmak, yöre çiftçisine tohumluk, fidan ve fide üreterek satmak. Yapılan demonstratif çalışmalarla yöre
çiftçisinin zirai yönden becerisini artırarak birim alandan daha fazla tarımsal ve hayvansal ürün almalarını
sağlayarak gelir düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmak; ayrıca Çiftlik Müdürlüğümüzün makine parkında
bulunan zirai makine ve ekipmanları talepte bulunan Ziraat F. Öğretim Üyelerine ve öğrencilere uygulama
dersleri için tahsis etmek, çiftçilere kiraya vererek yardımda bulunulmak; yeni çeşit tohumluk, fidan, fide,
aromatik bitkiler ve hayvansal üretim ve yetiştirme teknik ve sonuçların çiftçilerimize basın, yayın, Hasat
Bayramı ve Tarla Günü çalışmalarıyla duyurmaktır.
2005 YILI FAALİYETLERİMİZ :
2005 yılında merkez kampus içerisinde 660 da. alanda arpa, buğday, tritikale, korunga, fiğ ve yulaf
hububatlarının tarımı yapıldı. Kuleönü 50 da. çiftlik alanında da toprak işleme, ilaçlama, deneme parsellerinin
hazırlanması ve ekim işlemleri yapılmıştır.
Hububatlarla ilgili üretim sonuçlan aşağıya çıkarılmıştır.
Kampus içerisinde 30 da. Alanda fakültemiz öğretim üyelerince muhtelif deneme parselleri oluşturulmuştur. Bu
deneme parsellerinin toprak hazırlığı, ekimi, ilaçlanması, hasat işleri Çiftlik Müdürlüğümüz elemanlarınca
yapılmaktadır.
Müdürlüğümüzce 2005 yılında 70 da. Alanda Macar fiği ve adi fiğ tarımı yapıldı. 20 da. Alanda yulaf
yetiştirildi. Bunlardan elde edilen 856 adet fiğ ve yulaf balyalan fakültemizin Zootekni bölümünce yapılan açık besi
işletmesine verilmiştir.
Bu yılı 20 da. Alanda yemeklik nohut tarımı için 200 kg. tohumluk kullanılmıştır. Toplam 2375 kg. ürün
alınmış olup, 200 kg. tohumluk alınarak geri kalanı üniversitemiz personeline satılmıştır.
2005 yılında 40 da. Alanda kızıltan çeşidi buğday ekildi. 55 da. Alanda da gün 91 çeşidi buğday ekimi
yapılmıştır. Toplam 9240 kg. kızıltan, 16180 kg. gün 91 çeşidi olmak üzere 25 420 kg. ürün alınmıştır.
Bu yıl haziran ayında ağırlığı üniversitemiz arazileri olmak üzere çok kesif dolu yağmış olduğundan arpa,
buğday, tritikale ürünlerinde %50 kayıplara neden olmuştur.
Müdürlüğümüzce 90 da. Alanda tokak çeşidi arpa ekimi yapılmıştır. Toplam 15530 kg. ürün elde edilmiştir.
Tamamı açık besi işletmemize verilmiştir.
Müdürlüğümüzce bölge çiftçilerine tohumluk amacıyla üretimini yaptığımız tritikale (karma 2000) çeşidinden
110 da. , tatlıcık çeşidinden 115 da. Ekim yapılmıştır.
Karma 2000 çeşidinden 22 ton tohumluk hazırlanmış olup 3720 kg. tohum kendi arazilerimiz için
kullanılmıştır. Geri kalanı bölge çiftçilerine tohumluk olarak satılmıştır. 9180 kg tritikale (tatlıcak) açık besi
işletmemize yemlik olarak verilmiştir.
Tüm hububat mahsûllerinden elde edilen 2273 adet saman balyası da açık besi işletmesine verilmiştir.
2005 yılında 180 da. Alanda korunga ekimi yapılmıştır. Kök kurdundan etkilenen korunga parselleri
bozulmuştur. 2004 yılından stoklarımızda kalan 345 kg korunga tohumu yöre çiftçisine tohumluk olarak satılmıştır.
Ziraat Fakültemiz ile S.D.Havalimanı Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Müdürlüğümüz makine
ekipmanları ile 160 da. Alana korunga ekilmiştir. 260 da. Alanda nadas yapıldı, 100 da. Alanda da yabancı ot biçimi
yapılmıştır. Toplam 1100 kg. korunga tohumu kullanılmıştır.
Üniversitemiz gelişme alanı içinde istimlak edilen bağ parsellerinin ve meyve ağaçlarının bakımı yapılmış olup,
ancak dolu hasarına rağmen toplam 3250 YTL tutarında ürün satışı yapılmıştır.
Hububat olarak 2005 ekim sezonunda, 146 da. trikale (Karama 2000), 93 da. tritikale (tatlıcak 97), 1000 kg.
Beyşehir Arpa, 2130 kg. Gün 91, 840 kg. İzmir 85 buğday, 50 da. Macar fiğ tohumunun toplam 466 da. alanda ekimi
yapılarak toplam 9835 kg. tohumluk kullanılmıştır. Ekimle birlikte toplam 7000 kg. DAP gübre kullanılmıştır. Ayrıca
20 da. Yemeklik nohut ve 30 da. Adi fiğ ekilecektir.
2005 yılında Çiftlik Müdürlüğü olarak Kuleönü'ndeki 50 da. Çiftlik alanında bulunan deneme parsellerinin
toprak işlemeleri ve ekim hazırlıkları yapıldı.
Kampüs alanı Çiftlik arazimiz içinde Ziraat F. Bahçe Bitkileri Bölümünce tesis edilen fidan ve anaç yetiştirme
sahasının (40 da) boğaz doldurma, çapalama gibi makine işleri Çiftlik Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
Doğu Kampüste inşaatı devam eden 2 adet kümes tamamlanmış üretime başlamıştır, bitme aşamasına gelmiştir.
Süt Sığırcılığı inşaatı devam etmektedir. Ürün depoları inşaatı tamamlanmıştır.
Doğu Kampüste bulunan Çiftlik arazisinde Ziraat Fak. Öğ. üyelerine ayrılan deneme parsellerinin toprak işleme
ve ekim hazırlıkları her zaman olduğu gibi, yine Çiftlik Müdürlüğümüz elamanlarınca yapılmaktadır.
Müdürlüğümüz uhdesinde bululan Pikap, traktör ve diğer tarım aletleri her zaman Rektörlük birimleri,
Fakülteler ve Yüksek Okulların taşıma ve diğer işlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca fakültemiz öğrencilerinin uygulama
çalışmalarında kullandırılmaktadır.
Çiftlik Müdürlüğümüz tüm bu faaliyetlerini l Müdür, 1 Şube Müdürü, l Tek. Yard, 2 geçici işçi ile
yürütmektedir.
2005 yılında ihalesi yapılmış olup, alamadığımız hububat silolarının 2006 yılı hasat mevsimine kadar
yetişmesini beklemekteyiz.
-54-
5.3.5. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler ve Sokrates Koordinatörlüğü, üniversitemizin yönetim ve hizmet birimlerine dış ilişkilerinde danışmanlık
hizmeti vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerimiz için yaz aylarında staj ve inceleme gezisi
gibi amaçlarla yabancı üniversitelere kısa süreli ziyaret olanakları sağlanmaktadır. İkili ilişkilerimiz bulunan yabancı
üniversiteler arasında; ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri yanında Polonya, Rusya
Federasyonu gibi ülkelerin köklü üniversiteleri ile gelişmekte olan çeşitli ülkelerden ve özellikle Türkçe konuşan ülkelerden
çok sayıda üniversite yer almaktadır.
Erasmus programını gerçekleştirerek, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu
güçlendirmek hedefimizdir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları üniversitemize kazandırmak ve
üniversitemizde uygulamaya koymak olacaktır. Erasmus programı ile, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası
işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan
ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Üniversitemiz, Dünya Üniversiteler Birliği (IAU-International Association of Universities) ile Avrupa Üniversiteler
Birliği'nin (EUA- European Universities Association) aktif üyesidir. Üniversitemiz bunun yanı sıra, Alman Teknik İşbirliği
Kuruluşu (GTZ), Sasakawa Vakfı, Alexander von Humboldt Vakfı, İngiliz Kültür Heyeti (British Council), Uluslararası Kuru
Tarım Araştırmaları Merkezi (ICARDA) ve Almanya Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) gibi üniversite dışı yabancı
kuruluşlarla da akademik işbirliği yapmaktadır.
Dış İlişkiler Ve Sokrates Koordinatörlüğü’nün 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri
♦ SDÜ’nin uluslararası platformlarda tanıtımını yapıldı,
♦ Kültürel
ve
bilimsel
konularda
uluslararası
ilişkilerimizi geliştirmek için protokoller yapıldı,
♦ İki ülke ve iki Üniversite arasındaki ilişkileri
güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı derinleştirmek için
gerek üniversitemizi, gerekse ülkemizi tanıtıcı ülkemizi
tanıtıcı bilgiler aktarıldı,
♦ Kültürel, bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler
arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle, her iki
ülkenin halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi
sağlamak
amacıyla
girişimlerde
anlamalarını
bulunuldu,
♦ Öğrencilerimizin ve akademik personelin entelektüel,
kültürel ve kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve
geliştirmek için farklı ülke ve üniversitelerden
konuklarımızla görüşmeleri sağlandı,
♦ Eğitim, kültür, akademik, araştırma, spor ve diğer ilgili
kurumlar arasındaki koordinasyon sağlandı,
♦ Ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek için
ikili değişim ve işbirliği protokol ve anlaşmaları
imzalandı,
♦ Ortak bilimsel toplantılar düzenlendi ve bu amaçla belli
zamanlarda bilim adamı değişimi koordine edildi,
♦ Ülkemizde ve diğer ülkelerde düzenlenen uluslar arası
nitelikteki toplantılar, konferanslar ve seminerler
hakkında bilgi ve veri değişimini ve bunlara katılım
için davetiyeleri koordine edildi,
♦ Öngörülen
faaliyetlerin
gerçekleştirilebilmesini
teminen kitap, yayın, basılı yayın ve diğer destekleyici
malzemelerin değişimini koordine edildi,
♦ Ortak kültürel payda ve değerlerin güçlendirilmesi
amacıyla, diğer tarafın kültür, tarih ve geleneklerinin
daha iyi anlaşılmasını sağlayacak etkinliklerin
düzenlenmesi sağlandı,
♦ Sporcu, spor takımları, antrenörleri ve uzmanlarının
değişimi ile uluslar arası müsabakalara takımlarının
katılımı ve spor altyapısı ve ilgili yayınların değişimi
yoluyla beden eğitimi ve spor alanlarında işbirliği ve
değişimini koordine edildi,
♦ Bakü Diplomasi Üniversitesi ile Akademik Değişim
Protokolü imzalandı,
♦ Protokol metinlerini hazırlandı ve gerekli bürokratik
işlemleri koordine edildi,
♦ Yurt dışı üniversiteler ve kuruluşlardan gelen yazıları
incelenip gerekli bürokratik işlemleri koordine edildi,
♦ Yurt dışı üniversiteler ve kuruluşlar ile koordinasyon için
resmi yazışmalar hazırlandı,
♦ Yurt dışında bulunan protokol imzaladığımız üniversiteleri ve
kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını
koordine edildi,
♦ Yurt dışında bulunan protokol imzaladığımız üniversite ve
kuruluşların heyetlerinin Üniversitemize düzenledikleri gezi
programlarını koordine edildi,
♦ Protokol imzalayabileceğimiz üniversitelerin tespiti koordine
edildi,
♦ Üniversitemizin İngilizce Tanıtım Kitapçığı ve broşürlerini
hazırlandı,
♦ Koordinatörlüğümüzün İngilizce ve Türkçe Web Sayfası
Hazırlandı,
♦ Rektörlük üst yönetiminin çeşitli uluslararası ilişkileri ve üyesi
olduğumuz (EUA) Avrupa Üniversiteler Birliği , eski
CRE(Avrupa Rektörler Birliği) ilişkilerini takip edildi,
♦ Yurtdışından gelen konferans, sempozyum, kongre gibi
toplantı duyurularının ve akademik burs olanaklarını ilgili
birimlere duyuruldu,
♦ Yurtdışı kurum ve kuruluşlardan gerek doğrudan gerekse
YÖK başkanlığı kanalıyla rektörlüğümüze gelen yazıların
tasnifi ve ilgili birimlere sevki sağlandı,
♦ Sağlık Kültür Spor ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarının
uluslararası faaliyetlerine yardımcı olundu,
♦ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yurtdışı faaliyetlerinde
yer alındı,
♦ Avrupa Birliği’ nin teknolojik gelişmelerle ilgili olan 6.
Çerçeve Programıyla ilgili her türlü bilgilendirme ve
koordinasyonu yapıldı,
♦ Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Socrates ve Youth’ un
üniversite bünyesinde tanıtımı yapıldı ve öğretim
gelemanlarına eğitim verildi,
♦ AB Eğitim Programlarından faydalanabilmek için AB Ulusal
Ajansın düzenlediği toplantılara katılım gerçekleştirildi.
♦ AB Eğitim Programlarından faydalanabilmek için AB Ulusal
Ajans yetkilileri üniversitemize davet edildi ve eğitim
çalıştayları düzenlendi.
♦ Leonardo Da Vinci Programı kapsamında 2 adet proje
hazırlandı.
♦ Commenius Programı kapsamında 2 adet proje hazırlandı.
♦ Erasmus Programı Kapsamında 85 Üniversite ile ikili anlaşma
yapıldı.
-55-
SDÜ SOCRATES ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA (2004-2005)YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR
FAKÜLTE
Diş Hekimliği F.
BÖLÜMÜ
Dişçilik
Biyoloji
Fizik
Fizik
Fizik
Kimya
Fen Edebiyat F.
Kimya
Matematik
Matematik
Matematik
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı
Grafik Tasarım
Sanat Tasarımı
Güzel Sanatlar F.
Sanat Tasarımı
Tasarım
Tiyatro
İktisat
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme Bilimleri
İktisadi ve İdari Bilimler
İşletme Bilimleri
F.
İşletme Bilimleri
İşletme Bilimleri
İşletme Bilimleri/İktisat
İşletme/İktisat
İşletme/İktisat
Kamu Yönetimi
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Müh.
Elektrik Elektronik Müh,
Elektrik Elektronik Müh.
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Müh./Çevre Müh
Maden Müh./Çevre Müh
Maden Müh./Çevre Müh
Maden Mühendisliği
Mühendislik
ve
Makine Mühendisliği
Mimarlık F.
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planla.
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Ağaç Bilimi ve Teknoloji
Ağaç Teknolojisi Müh.
Orman F.
Orman End./ Ormancılık
Orman End./ Ormancılık
Orman End./ Ormancılık
Eğitim Teknolojisi
Bilgisayar Sistemleri
Eğitim Bilimleri
Teknik Eğitim F.
Eğitim Biliml/ Eğitim Teknol
Eğitim Biliml/ Eğitim Teknol
Matematik ve Bilgisayar Bil.
Anestezi
Tıp F.
Göz
Bahçe bitkileri
Bitki Koruma
Gıda
Gıda
Ziraat F.
Gıda
Gıda
Tarla bitkileri
Ziraat
Ziraat Ekoloji
Isparta Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Yabancı Diller Y.O.
Yabancı Diller
Adet
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
ÜLKE
ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTE
Finlandiya
Polonya
Almanya
İtalya
Belçika
İspanya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Polonya
Almanya
Polonya
Portekiz
Portekiz
Çek Cumhuriyeti
Portekiz
Çekoslavakya
Polonya
Almanya
Çekoslavakya
Polonya
Polonya
Belçika
Polonya
Letonya
Polonya
Letonya
Almanya
Litvanya
Çekoslavakya
Almanya
İtalya
İrlanda
Fransa
Hollanda
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İtalya
İtalya
İspanya
İtalya
Hollanda
Almanya
Almanya
İspanya
İtalya
İtalya
Macaristan
Polonya
Portekiz
Belçika
Çekoslavakya
İspanya
Slovakya
Slovakya
Estonya
Çekoslavakya
Slovakya
Çek Cumhuriyeti
Belçika
Italya
Danimarka
Danimarka
Italya
Fransa
Almanya
İtalya
Polonya
Yunanistan
İtalya
İtalya
Polonya
Hollanda
Yunanistan
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Belçika
University of Oulu,
Universytet Slaskı
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen
Universita Degli Studi di Perugia
Universitat Gent
Barselona Üniversitesi
Warszawski Üniversitesi
Jan Evangelista Purkyne University
Otto-von-Guericke- Universitat Magdeburg
Technical University of LODZ
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg
Uniwesytet Warszawskı
Universitade Lusafona de Humanidades e Technologias
Beja Universitesi, PORTEKİZ
Jan Evangelista Purkyne University
Universitade Lusafona de Humanidades e Technologias
Masaryk University www.muni.cz
Uniwersytet Gdanski
Fachhochschule Ansbach (University of Applied Sciences)
Jan Evangelista Purkyne University
National Louis Uni.
Warsaw University
Katholieke Hogeschool Kempen
Panstwowa Wyzsza S Z
Rezeknes Augstskola
Warsaw University
Rigas Stradina University
Fachhochschule Schmalkalden (University of Applied Sciences)
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
University College of International and Public Relations Prague
Berlin Teknik Üniversitesi
Universita Degli Studi di L'Aquila
Dublin City University
Institut d'ingenler informatique de Limoges
Delft Universty of Technology
Katholieke Universiteit Leuven
Kopenhag Univercity
RWTH Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen,
Polyteknio Kritis
Universita Degli Studi di L'Aquila
Universita Politechnica Della Marche Ancona
Universidad De Leon
Bari Politeknik Üni.
Eindhoven Uni. Tech.
Fachhochschule Kaiserslautern
Fachhochschule Schmalkalden ( University of Applied Sciences)
Valencıa Politecnıca Üniversitesi
Universita Degli Studi di L'Aquila
Universita Degli Studi di L'Aquila
Budapesti Muszaki Foiskola www.rkk.bmf.hu
Technical University of LODZ
Universidade Do Mınho
Universiteit Gent
university of Liberec
Valencıa Politecnıca Üniversitesi
University of ljubljana
Technical University in Zvolen
Estonya Agricultural University www.eau.ee
Mendel University of Agriculture and Forestry
Technical University in Zvolen
Jan Evangelista Purkyne University
Provinciale Hogeschool Limburg
Universita Degli Studi di L'Aquila
Aarhus College of Education Denmark
N.Zahles Seminarium
Universita Degli Studi di L'Aquila
Universite de Lille 2
Heidelberg University Medical Faculty
Universita'cattolica Del Sacro Cuore
College of Agriculture
Technological Educational Institution of Thessaloniki
Universita Politecnica Delle Marche İTALYA
Universita'di Pist İtalya
Warsaw Agricultural Universty
Wageningen Universiteit
Technological Educational Institution of Kalamat
Hochschule Anhalt
Masarykova Univerzita
Katholieke Hogeschool Kempen
- 56 -
Socrates Erasmus Programı Kapsamında 57 öğrenci yurtdışındaki üniversitelere eğitim almak üzere gönderildi.
Bölümü
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOCRATES ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA 2004-2005 BAHAR DÖNEMİ
DEĞİŞİME KATILAN ÖĞRENCİLER VE YERLEŞTİRİLDİKLERİ ÜNİVERSİTELER
Giden Öğrenci
Programı
Öğrenim Göreceği Üniversite
Sayısı
Ziraat F.
Bitkisel Üret.
Lisans
Biyoloji
Doktora
Gıda Müh.
Lisans
Zootekni
Lisans
Fen Edebiyat F.
Matematik
Lisans
Kimya
Y. Lis
İktisadi ve İdari Bilimler F.
İşletme
Lisans
İktisat
Lisans
İşletme
Lisans
İktisat
Lisans
Mühendislik ve Mimarlık F.
Makine Müh
Lisans
Çevre Müh.
Doktora
Çevre Müh.
Y. Lis
Jeoloji Müh.
Doktora
Jeoloji Müh.
Y. Lis
Bölümü
Hochsschule Anhalt Üniversitesi ALMANYA
Warsaw Agriculture University POLONYA
1
2
Otto-von-Guuericke-Universitat ALMANYA
Unıwersytet Warszawskı POLONYA
4
Fachhochschule Schmalkalden /University of Applied Sciences
ALMANYA
3
3
1
4
1
1
1
1
Biznesu-National-Louis University POLONYA
Fachhochschule Ansbach- ALMANYA
Universidad Politécnica De ValenciaİSPANYA
Politechnıo Kritis YUNANİSTAN
University Of copenhagen DANİMARKA
SOCRATES ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA 2005-2006 GÜZ DÖNEMİ
DEĞİŞİME KATILAN ÖĞRENCİLER VE YERLEŞTİRİLDİKLERİ ÜNİVERSİTELER
Giden Öğrenci
Programı
Öğrenim Göreceği Üniversite
Sayısı
Fen Edebiyat F.
Fizik
Y. Lis
Güzel Sanatlar F.
Tiyatro
Y. Lis
İktisadi ve İdari Bilimler F.
İşletme
3
1
2
1
Lisans
1
Universitat Gent BELÇİKA
1
Masaryk university ÇEK CUMHURİYETİ
3
Fachhochschule Schmalkalden /University of Applied Sciences
ALMANYA
İktisat
Lisans
İktisat
Lisans
İktisat
Lisans
Mühendislik ve Mimarlık F.
4
1
2
Jeoloji Müh.
Lisans
1
Jeoloji Müh.
Tekstil Müh.
Tekstil Müh.
Tekstil Müh.
Tekstil Müh.
Tekstil Müh.
Orman F.
Orman
Mühendisliği
Teknik Eğitim F.
Bilgisayar Sistemi
Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemi
Öğretmenliği
Ziraat F.
Doktora
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lis
1
1
3
1
2
1
RWTH Rheininisch- Westfailsche Technische Hochschule Aschen,
ALM.
Katholieke Universiteit Leuven BELÇİKA
University of Liberec ÇEK CUMHURİYETİ
Technical University of LODZ POLONYA
Valencia Polytechnic İSPANYA
Budapesti Muszaki Foiskola MACARİSTAN
Universitat Gent BELÇİKA
Y. Lis
1
Technical University in Zvolen SLOVAKYA
Lisans
1
Provinciale Hogeschool Limburg BELÇİKA
Lisans
1
N. Zahles Seminarium College DANİMARKA
Gıda Müh.
Lisans
1
Zootekni
Lisans
2
Biznesu-National-Louis University
Fachhochschule Ansbach- ALMANYA
POLONYA
Technological Education İnstititute of Thessaloniki
YUNANİSTAN
Warsaw Agriculture University
POLONYA
- 57 -
Socrates Erasmus Programı Kapsamında 22 öğretim elemanı ders vermek üzere yurtdışındaki üniversitelere
gönderildi.
SOCRATES ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞINA GİDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Fakültesi
Bölümü
Diş Hekimliği F.
Güzel Sanatlar F.
Tıp F.
Fen Edebiyat F.
Fen Edebiyat F.
Fen Edebiyat F.
Ziraat F.
Ziraat F.
Ziraat F.
Ziraat F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Mühendislik ve Mimarlık F.
Tedavi
Tiyatro
Anestezi
Kimya
Kimya
Matematik
Gıda
Gıda Müh.
Bitki Koruma.
Zootekni
Tekstil Müh.
Tekstil Müh.
Jeoloji
Jeoloji Müh.
Elektrik Elektronik
İnşaat Müh.
Makina Müh.
Öğretim Üyesi
Sayısı
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
Gittiği Üniversite ve Ülke
University of Qulu Finlandiya
Masaryk University Çek Cumhuriyeti
Universite de Lille Fransa
Barselona Üniversitesi İspanya
Warsaw Agriculture University Polonya
Lodz Politecnica Uni. Polonya
University of Thessaloniki Yunanistan
Warsaw Agricultere University Polonya
Hochsschule Anhalt Üniversitesi Almanya
Warsaw Agricultere University Polonya
Technical University of Liberec Çek Cumhuriyeti
Budapeşte Macaristan
Katholieke Universiteit Leuven Belçika
University Of copenhagen Danimarka
Universita Degli Studi di L'Aquila İtalya
Delft University of Technology Hollanda
Valencia Polytechnic Uni. İSPANYA
İkili anlaşma yapılan Yurtdışındaki Üniversite, Kurum Sokrates koordinatörleri ile üniversitemizde 7 gün
Erasmus günleri organize edilmiştir. Ayrıca giden/gelen öğrenciler için değişim öncesi oryantasyon programları
düzenlenmiştir.
Socrates Erasmus Programı Kapsamında 18 öğretim elemanı ders vermek üzere üniversitemize geldi.
SOCRATES ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA
2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELEN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı Soyadı
Geldiği Üniversite ve Ülke
University College of International and Public Relations
ÇEK
Prof. Dr. Antonín Peltrám
CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Veronika Camacho
Masaryk University ÇEK CUMHURİYETİ
Jan Novortny
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem ÇEK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Iva Ritschelova
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem ÇEK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Zdenek Srein
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem ÇEK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Fred Geysel
KHK, Katholieke Hogeschool Kepmen POLONYA
Prof. Dr hab Katarzyna Niemirowicz Szczytt Warsaw Agriculture University POLONYA
Prof. Dr. Ewa Bienkowska - Mochtak
Warsaw Agriculture University POLONYA
Dr. Piotr Koczon
Warsaw Agriculture University POLONYA
Prof. Dr. Klaus Mehner
Hochsschule Anhalt Üniversitesi ALMANYA
Prof. Dr. Joachim Bach
Fachhochschule Schmalkalden ALMANYA
Prof. Dr.Tatiana Manasterska
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa POLONYA
Lubos Hes
Technical University of LiberecÇEK CUMHURİYETİ
Manuela Tvaronaviciene
Vilniaus Gedimino Technikos UniversitetasLİTVANYA
George J. Stathas
Technical University of Kalamata YUNANİSTAN
Jan Kresten NIELSEN
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem ÇEK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Barbara Hedderich
University Ansbach ALMANYA
Prof. Dr. Krzysztof Pawłowski
National-Louis University POLONYA
Socrates Erasmus Programı Kapsamında 11 yabancı öğrenci üniversitemize eğitim almak için geldi.
SOCRATES ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA
2004-2005- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 'ni TERCİH EDEN ÖĞRENCİLER
İktisadi ve İdari Bilimler F.
Bölümü
Programı
Öğrenci Sayısı Geldiği Üniversite
İşletme
Lisans
1
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Kaliszu University POLONYA
işletme
Lisans
1
Univerzita J. E. Purkyne V Ustinad Labem ÇEK CUMHURİYETİ
Lisans
University Collage of International and public relations prageu ÇEK
İşletme
2
CUMHURİYETİ
İktisat
Y. Lisans
2
University of Gdansk POLONYA
İktisat
Y. Lisans
2
Biznesu-National-Louis University POLONYA
İktisat
Y. Lisans
2
Rigas Stradins University LETONYA
Mühendislik ve Mimarlık F.
Bölümü
Programı
Öğrenci Sayısı
Öğrenim Göreceği Üniversite
Jeoloji
Y. Lisans
1
University Of Copenhagen DANİMARKA
Yurdışına gidecek olan öğrencilerimize oryantasyon programı düzenlendi.
- 58 -
AKTS ve DİPLOMA EKİ ÇALIŞMALARI
Üniversitemizin 12 adet Fakültesine ait tüm Lisans programları ile 17 adet Meslek Yüksek Okulundaki tüm
programlara ait AKTS çalışmaları tamamlanmış olup, bu birimlere ait müfredatta yer alan derslere ait ders bilgilerini (dersin
amacı, içeriği, öğrenim çıktıları, kaynaklar vb.) de içeren AKTS bilgi paketi Üniversitemiz web sayfasında
(http//:www.sdu.edu.tr) on-line olarak kullanıma sunulmuştur.
Benzer şekilde, Diploma Eki çalışmaları Tıp F. hariç tüm lisans ve ön-lisans programları için tamamlanmıştır. Yüksek
Öğretim Kurumunun da önerdiği standart başlıklar baz alınarak Üniversitemize özgü bir DE tasarım çalışması yapılarak, söz
konusu DE örnekleri YÖK Başkanlığına sunularak onay alınmıştır. Birimlerden mezunlarına verilecek Diploma Ekinde yer
almasını istedikleri bilgiler, ilgili Kurulların onayını takiben Rektörlük Öğrenci İşlerinde toplanmış ve lisans ve ön lisans
öğrencilerine DE verebilecek aşamaya gelinmiştir.
Hem AKTS hem DE çalışmalarında Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi tarafından geliştirilen bir yazılım kullanılmış
olup, birim ECTS/Sokrates Koordinatörleri veri toplama ve girişlerinde çok önemli roller üstlenmişlerdir.
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ait AKTS çalışmaları halen yürütülmektedir. Lisans ve önlisans
programlarında kullanılan yazılım, yüksek lisans ve doktora programları için de geliştirilmiş durumdadır. Enstitü
koordinatörleri ve birim koordinatörlerinin katkılarıyla bu programlar için AKTS çalışmalarının 2005/2006 eğitim-öğretim
yılında tamamlanması ve on-line kullanıma açılması planlanmaktadır.
Giden/gelen öğrencilerin kredi dönüşümleri ve not dönüşümlerinde uyulacak esaslar konusunda koordinatörlüğümüz,
eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile çalışmalar yaparak, buna ait esaslar
Üniversite Senatosu onayına sunulmuş ve ilgili tüm birimlere yazı ile iletilmiştir.
Giden Erasmus öğrencilerine ait kredi ve not dönüşüm işlemleri şu şekilde yapılmaktadır: Öğrenci değişimini
tamamladıktan sonra koordinatörlüğümüze gelen Erasmus kapsamında aldığı derslere ait transkript, öğrenci işleri kanalıyla
öğrencinin birimine gönderilerek, ilgili Senato Kararına uygun şekilde Bölüm Kurulu ve Yönetim Kurulu kararıyla kredi ve
not dönüşümleri gerçekleştirilmekte ve Öğrenci İşleri Veri Tabanında öğrenci transkriptine işlenmektedir.
Aynı şekilde, Üniversitemizde Erasmus kapsamında ders alan öğrencinin derslerinin AKTS karşılıkları zaten
hazırlanmış AKTS Bilgi Paketi ile önceden belirlenmektedir. SDÜ ders geçme notunun AKTS notuna dönüştürülmesi ise
yine ilgili Senato Kararı uyarınca belirlenmiş esaslar çerçevesinde yapılarak, öğrencilere dönüşlerinde AKTS notu ve AKTS
kredisini belirtir şekilde transkript verilebilmektedir.
Fakülte Koordinatörlerimiz, ikili anlaşma sahibi öğretim elemanlarımız ve tüm bölüm Socrates/ECTS
Koordinatörlerimizin e-mailleri birer veritabanında toplanmış olup, koordinatörlerimize gerek email gerekse telefon ile
rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Ayrıca zaman zaman (örneğin Erasmus öğrenci seçimleri öncesi, ECTS bilgi paketi hazırlıkları,
Diploma Eki çalışmaları gibi konuların hazırlıklarında) koordinatörlerle toplantılar yapılarak daha iyi işleyiş, kolay bilgi akışı
ve koordinasyonun daha iyi sağlanması konusunda karşılıklı bilgi alış verişi sağlanmaktadır.
5.3.6. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli fakülte, yüksekokul ve merkezlerde devam eden eğitim-öğretim çalışmalarına bağlı
olarak hizmet veren Döner Sermaye işletmesi faaliyetleri şunlardır;
- Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm hastane hizmeti.
- Diş Hekimliği F. Poliklinik hizmetleri.
- M.Y.O. Bünyesinde metal işleri atölyesi üretim ve bakım onarım atölyesi onarım hizmetleri.
- Teknik Eğitim F. bünyesinde ahşap işleri atölyesi hizmetleri.
- Ziraat F. bünyesinde hayvansal ve bitkisel ziraat çiftlikleri uygulama hizmetleri.
- Orman F. bünyesinde mastır planları ve milli park çalışmaları.
- Su ürünleri F. bünyesinde hayvansal ve bitkisel su ürünleri uygulamaları hizmeti.
- Mühendislik ve Mimarlık F. bünyesinde çeşitli mühendislik hizmetleri.
- Fen Edebiyat F. bünyesinde çeşitli analiz hizmetleri.
- Burdur Eğitim F. bünyesinde sertifika programları hizmetleri.
- Merkezi Laboratuar bünyesinde çeşitli laboratuar hizmetleri.
- Güzel Sanatlar F. bünyesinde üretilen çalışmaların değerlendirilmesi.
- Fakültelerce verilen seminerlik hizmetleri.
- Bilgi işlem dairesince verilen her çeşit bilgisayar kursları hizmetleri.
- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde verilen çeşitli görsel sanatlarla ilgili çalışmalar
- Araştırma Uygulama Merkezlerince yapılan diğer faaliyetler.
- Yeni Kurulan Fırın Ünitesi Hastanemiz ve yemekhanelerin ekmek ihtiyacını karşılamaktadır.
- Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezinde seramik hizmetleri.
Toplam 1.850 dekar arazide yürütülen yoğun araştırma ve öğrenci uygulamalarında fazla miktarda ara eleman ve
işgücü ihtiyacı oluşmakta, bu ihtiyaç Nisan-Ekim arasında yoğunlaşmaktadır.
Tüm bu faaliyetler yanında özellikle Ziraat F. Gıda Mühendisliğine bağlı Süt Mamulleri Ünitesi, M.Y.O. ve T.E.F.
bağlı ahşap, metal, araç bakım onarım atölyeleri, Ziraat F.ne bağlı bitkisel ve hayvansal çiftlikler, Su Ürünleri F.ne bağlı
havuz balıkçılığı çiftlikleri v.b. hizmetlerinin devamlılığı ve üniversitemiz öğrencilerinin teorik bilgilerinin yanında en az o
derece önemli olan gözlem yetilerinin desteklenmesi, pratik bilgilerinin artırılması ve geliştirilmesi bu birimlerimizin
sürekliliğine ve açık kalmasına bağlıdır. Ayrıca bütün bu birimlerimizde eğitim veren ve çalışan personelin yanı sıra geçici
hizmet veren işçilerde mevcuttur.
- 59 -
5.3.7. Hukuk Müşavirliği
Hukuksal sorunların geciktirilmeden çözümlenmesi, Üniversite çalışma ortamının düzenli ve işlevsel kılınması
Müşavirliğimizin görev alanını belirlemekte, aynı zamanda varlık gerekçesini oluşturmaktadır.
Hukuk Müşavirliği ikisi Hukuk Müşaviri ve Avukat, diğer ikisi ise dava izleme memuru ve belge kayıt memuru
olmak üzere 4 personelden oluşmaktadır.
Servis çalışma ortamında 4 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar dilekçelerin yazılmasında önemli bilgilerin
arşivlenmesinde büyük kolaylıklar sağladığı kadar, aynı zamanda birçok bilgiye en hızlı ve en kapsamlı biçimde ulaşılmasını
sağlayan ve bu nedenle Üniversite olgusuyla büyük ölçüde bütünleşen bir aygıttır.
Müşavirliğimiz yasal konulardaki değişiklikleri ve gelişmeleri, bilgisayar için hazırlanmış hukuk programları ile
izlemektedir. Ayrıca Genel Sekreterlikçe görevlendirilen Daire Başkanlığınca günlük olarak Resmi Gazetelerin “İçindekiler”
bölümünün fotokopileri gönderilmekte, böylelikle yeni çıkan ya da değiştirilen yasa, tüzük ve yönetmeliklerin izlenmesi
olanağı sağlanmakta, önemli olan yüksek yargı kararlarının bilinmesi amaçlanmaktadır.
Davalarımız ağırlıklı olarak idari nitelikli davalardan oluşmaktadır. İdari davalar, davacısı öğrenci, öğretim üyesi ya
da personel olan ve bir idari işlemin kaldırılması (iptali) istemiyle açılan davalardır. Bu davların önemli bir bölümü ise
idarece verilen disiplin cezaların iptali davalarından oluşturmaktadır. Bu davaların önemli bir bölümü kurumumuz aleyhine
sonuçlanmaktadır.
Bunun nedeni, disiplin soruşturmaları sonucunda yapılan yöntem yanlışlıkları (usul hataları) ve ceza verilirken cezayı
etkileyen etkenlerin göz önünde bulundurulmaması gibi olumsuzluklardır. Ayrıca tercih edilen cezanın gerekçelendirilmesi
de önem taşımaktadır. Cezanın nesnellik taşıyıp taşımadığı mahkemece değerlendirilirken gerekçe ilk ele alınan öğe
olmaktadır.
Hukuk Müşavirliğimizin önemli sorunlarından biri de dava konusu olayla ilgili olarak, ilgili daire başkanlığından
istenen belge ve bilgilerin işlem sırasına göre olmaması, anlaşılması özel bilgi gerektiren belgelerle ilgili hiçbir açıklama ve
tanımlamanın yer almamasıdır.
Oysa yüksek öğretimle ilgili konular da kendine özgü terimleri, tanımları ve kavramları olan konulardır. Bu nedenle
yapılacak açıklamaların, sunulacak bilgilerin bizim için önemi büyüktür. Aynı durum davaların görüldüğü mahkemelerdeki
yargıçlar için ve özellikle idare mahkemelerindeki yargıçlar için de söz konusudur. Çünkü, bu mahkemelerde yüksek
öğretimle ilgili konular dışında özel bilgi ve birikimi gerektiren yüzlerce konu, binlerce yasa, yasa gücünde kararname, tüzük,
yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ... ve benzeri düzenleme ele alınarak çözüm arayışı içinde olunmaktadır. Yoğun iş yükü,
kısıtlı olanaklar, ödenek azlığı ve personel yetersizlikleri (2005 yılı için Genel Bütçeden Adalet Bakanlığı için ayrılan pay
oranı %1’dir) gibi durumlar nedeni ile mahkemeler adaleti gerçekleştirmek amacıyla görevleri gereği (resen) araştırmaları
gereken konuları araştıramaz duruma gelmişlerdir.
NE KADAR BİLGİ SUNARSAK, NE KADAR AÇIKLAMA YAPARSAK, İŞLEMLERİMİZİ HAKLI KILACAK
GEREKÇELERİ NE KADAR OLUŞTURABİLİRSEK, DURUMU O KADAR LEHİMİZE ÇEVİRME OLANAĞIMIZ
VARDIR. KİMİ ZAMAN YASAYA YÖNETMELİĞE UYGUN OLMAK YETMEZ, AYNI ZAMANDA “NESNEL
OLMAK”, “YERİNDE OLMAK”, “GEREKLİ OLMAK”, “GEÇERLİ OLMAK”, “EŞİTSİZLİK YARATMAMAK”,
“KAMU YARARI TAŞIMAK”... GİBİ ÖLÇÜTLERİ DE SOMUT KILMAK GEREKİR. İŞTE BUNUN DİĞER BİR ADI
İSE İŞLEMİMİZİ HAKLI KILACAK GEREKÇELERİ YARATMAK DEMEKTİR. Açıklamalarda özellikle bu doğrultuda
belge ve bilgi sunulmasını dilemekteyiz.
YARGIYI NE KADAR BİLGİLENDİRİRSEK, ADALETİN ÇARPITILMASINI DA O KADAR ZORLAŞTIRMIŞ
OLURUZ.
Ayrıca, içtenlikle açılmış her dava, davacısının, kendisini ikna etmeye çalıştığı bir hak arayışıdır. Sunacağımız
belgeler, bilgiler, yapacağımız açıklamalar, değerlendirmeler, oluşturacağımız gerekçeler ve geliştireceğimiz görüşler
adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu kadar, karşımızdaki insanların haksızlığa uğramışlık duygularını ve inançlarını
ortadan kaldırır.
Davalık durumlarda, ilgili daire başkanlığı ile iletişim kurulmakta, bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Ancak bazı
konularda yetersiz kalınmaktadır. Bu nedenle iletişimin ve bilgi alışverişinin daha etkili ve kapsamlı olmasında yarar vardır.
Bu açıdan hizmet içi eğitimin önemli olduğuna inanmaktayız. Çünkü hizmet içi eğitim, personeli bilgili kılmak kadar bilgiyi
sunmak yeteneği de kazandırmak olayıdır. Kendi koşullarımızda personeli olabildiğince bilgilendirmenin gerekli ve yararlı
olduğuna inanmakta ve bunu gerçekleştirmeye çalışmaktayız.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN YAPTIĞI İŞLER
Dava dilekçeleri hazırlamak, davaları açmak, açılmış davalarla ilgili dava dilekçelerine yanıt vermek, belge ve bilgi
derlemek, duruşmalara girmek, tespitler yaptırmak, keşiflere gitmek, mahkeme ara kararlarının gereklerini yerine getirmek,
bilirkişi raporları hakkında görüş belirtmek, mahkeme kararlarını temyiz etmek, gerekirse karar düzeltme yoluna gitmek,
alacaklarımız için icra kovuşturmasında bulunmak, hacizlere gitmek, Üniversitedeki çeşitli yönetsel birimlerin hukuksal
görüş istemlerine yanıt vermek, bütün bu işlemlerle ilgili yazışmaları gerçekleştirmek, kayıt etmek, belgelik oluşturmak, dava
zaman aşımı ve yanıt sürelerini geçirmemek için açıklama, belge ve bilgi istem yazılarımızın sonuçlarını titizlikle izlemek
başlıca görev ve çalışmalarımızla ilgili etkinlikleri oluşturmaktadır.
Bu nedenle Yasalara, hukuka, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak hukuksal sorunları çözmek, işlemleri yasal
ve hukuksal açıdan değerlendirmek doğrultusundaki çalışmalarımız ve çabalarımız kesintisiz sürmektedir.
Çalışmalarımızın değerlendirilmesi yapılırken bir noktanın da göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Hukuk
Müşavirliği gerektiğinde tüm yönetsel birimlerin sorunlarını kavramak zorundadır. Durum böyle olunca yönetsel birimlerin
kendi alanları ile ilgili olan davalar için gerekli bilgi ve belgelerin akışını geciktirmeden sağlamalarında büyük yararlar
vardır. Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise özellikle yargılama sürecinde birincisi, Adliyenin içinde bulunduğu
koşullardan kaynaklanan yetersizlikleri; ikincisi ise davanın tarafı durumunda olanlardan kaynaklanan sorunları da
göğüslemek durumunda olduğumuzdur.
- 60 -
Bilindiği gibi üniversiteler de tüzel kişiliği olan kamu tüzel kişileridir. Bu nedenle yapmış oldukları işlemler ve
eylemler sonucu hakları ve çıkarları çiğnenmiş olanlar haklarını ve çıkarlarını korumak ya da elde etmek amacıyla İDARE
MAHKEMELERİ’nde dava açarlar. Kamusal yetkilere dayanmadan eşit ilişkiler içinde yapılan işlemlerle ve sözleşmelerle
ilgili davalar ise ADLİYE MAHKEMELERİ’inde görülür.
2005 YILININ SAYISAL DÖKÜMLERİ
2005 yılında açılan ve üniversitemizin davalı ya da davacı taraf olarak yer aldığı dava sayısı 80’dir.
Bu davalardan 71’i idare mahkemelerinde 8’i asliye hukuk mahkemelerinde 1’i de sulh hukuk mahkemesinde
açılmıştır. Davaların 2’si dışında kalan davalardan tümü Üniversitemize karşı açılmıştır.
2005 yılının son günü temel alındığında, sürmekte olan (yeni yıla aktarılan) dava dosya sayısı 111’tir. Bu rakam yeni
açılan, görülmekte olan, karara çıkan ve temyiz edilecek olan ve temyizde bulunan dosyaları kapsamaktadır.
2005 yılında sonuçlanmış olan dava sayısı (Karara çıkan dosya sayısı) 47’dir. Bu davaların dışında tespit amaçlı dava
dosya sayısı ise 3’tür. Bu tür davalar kanıt saptanması niteliğinde olduğundan sayısal dökümlere eklenmemiştir.(Ek:1)
Sonuçlanan 47 dava içinde kazanılan dava sayısı 29, yitirilen dava sayısı ise 16’dir. Bir bölümüyle kabul / bir
bölümüyle red biçiminde sonuçlanan dava sayısı ise 2’dir. (Tüm kararların fotokopileri raporumuzun ekindedir.)
Yitirilen davalarla ilgili kararların 15’i temyiz edilmiş 2’si ise kararlardaki haklı gerekçeler, dava konusu işlemin açık
biçimde aykırılığının anlaşılması ve temyiz edilmesi durumunda bozulma olasılığının düşük olması gibi nedenlerle temyiz
edilmemiş ve Rektörlük oluruyla temyizlerinden cayılmıştır. Bir bölümüyle kabul bir bölümüyle red biçiminde sonuçlanan
davaların 2’sinin kararları da temyiz edilmiştir.
Daha önceki paragraflarda dile getirildiği gibi, yitirilen davaların büyük bir bölümü disiplin cezalarının iptali
istemiyle açılmış davalardır. 2004 yılında sonuçlanan 46 davanın 9’i disiplin cezasının iptaline ilişkindir. Yazımız ekinde,
sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme kararlarının tümünün fotokopileri yer almaktadır. Kararlar incelendiğinde özellikle
yöntem (usül) yanlışlıkları ve süre aşımları nedeniyle verilen cezaların yönetmeliklere uygun olmadığı ve bu nedenlerle iptal
edildiği anlaşılacaktır. 9 dava içinde kazanılan dava sayısı 6’dır.
Bu durumlar karşısında, belirtilen olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl disiplin soruşturmaları ile
ilgili tüm süreçleri gösterecek biçimde 30*120 cm boyutlarında YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ,
ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETLİĞİ SORUŞTURMA ÇİZELGESİ ve 10 sayfalık açıklama
yazısı ile 20*90 cm boyutlarında YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORUŞTURMA
ÇİZELGESİ hazırlanmıştı. 2006 yılında ise bu çalışmalara ek olarak yeni yazılar hazırlanacaktır.
2005 yılı içinde Müşavirliğimize gelen yazı sayısı 421’dir. Müşavirliğimizden giden yazı sayısı 235’tir. Giden
yazıların 47’si görüş yazısıdır. Giden yazıların içinde her bir dava dosyası ile ilgili olarak mahkemelere sunduğumuz dava
dilekçeleri, yanıt dilekçeleri, bilirkişi raporlarına itiraz dilekçeleri, temyiz dilekçeleri, karar düzeltme dilekçeleri,... yer
almamaktadır.
2005 yılı içinde özellikle Tıp F. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tedavi ve ilaç giderleri ile ilgili alacaklarını
icra aracılığıyla ödetme yoluna gitmeden önce borçlulara önce uyarı yazısı gönderilmektedir. Bu amaçla borçlulara
gönderilen uyarı yazısı sayısı 228’dır.
Yine Üniversitemizin ve belirtilen biriminin alacakları ile ilgili olarak yapılmış ve sürmekte olan icra kovuşturmaları
dosya sayısı 167’dir. Sonuçlanan icra dosya sayısı 23’dir.
2005 yılına ilişkin tüm çalışmalarla ilgili sayısal döküm bir önceki yılla karşılaştırmalı olacak biçimde çizelgeye
dökülmüştür.
2004 yılı ve önceki yıllardan kalan dava
sayısı
2005 yılında Üniversitemize
karşı açılmış dava sayısı
2005 yılında Üniversitemiz
adına açılmış dava sayısı
Sürmekte olan ( toplam )
dava sayısı
Adli dava sayısı
İdari dava sayısı
Toplam dava sayısı
Adli dava sayısı
İdari dava sayısı
Toplam dava sayısı
Adli dava sayısı
İdari dava sayısı
Toplam dava sayısı
Adli dava sayısı
İdari dava sayısı
Toplam dava sayısı
Tespit amaçlı dava sayısı
Sonuçlanan dava sayısı
Kazanılan dava sayısı
Yitirilen dava sayısı
Bir bölümüyle kabul, bir bölümüyle red biçiminde sonuçlanan dava s
Temyiz edilen karar sayısı
Temyizinden cayılan karar sayısı
Sürmekte olan icra kovuşturmalarının sayısı
Sonuçlandırılmış icra kovuşturmalarının sayısı
Gelen yazı sayısı
2005 yılı içerisinde Müşavirliğimize
Giden yazı sayısı
Görüş yazısı
2004
9
69
78
5
11
32
3
19
10
198
273
33
2005
7
71
78
2
2
18
93
111
2
29
16
2
15
2
167
23
421
236
47
Bir kez daha yinelemekte yarar görmekteyiz, Hukuk Müşavirliği üniversite olgusuna, kurumsal
saygınlığa ve kamusal görevlerin gereğine yaraşır biçimde, yasalara, hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı
kalarak hukuksal sorunları çözmek için içtenlikle, iyi niyetle ve özveriyle çalışmaktadır.
- 61 -
5.3.8. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Üniversitemizin Koruma ve Güvenlik Şubesi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
uyarınca 1998 yılında kurulmuştur. Koruma ve Güvenlik Şubesi; Üniversitemizin sabotaj, yangın, hırsızlık,
yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit ve tecavüzlere karşı korunması, görev alanları içinde
işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri
gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, delilleri muhafaza etmek, genel kolluk kuvvetlerinin
işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak ve Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine
getirilmesinde yardımcı olmak gibi görevleri üstlenmiştir. Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda Eğitim-Öğretim
alabilmelerini ve Üniversitemizin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan bu birimimizde 1 Şube Müdürü,
1 Müdür Yardımcısı, 4 Özel Güvenlik Şefi, 42 Özel Güvenlik Görevlisi, 16 Gece Bekçisi ve 5 Şirket elemanı ile
görev yapmaktadır.
2004-2005 Öğretim yılı Üniversitemizde genel olarak huzurlu bir ortamda gerçekleşmiş olup meydana
gelen olaylar ile ilgili tasnif bilgileri ekte sunulmuştur.
Koruma ve Güvenlik Şubesi’nin 2005 yılı faaliyetleri şöyle sıralanabilir.
1) Personel Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ nün işbirliğiyle, Güvenlik Personeline Özel
Hizmet İçi Eğitimler verilmiştir. Periyodik aralıklarla verilen ve 2005 yılında da sürdürülen hizmet içi
eğitimlerle personelin görev sırasında uyması gereken kuralların yanı sıra üniversite içinde huzuru bozabilecek
her türlü faaliyete karşı önceden tedbir alma istihbarat yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
2) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün kendi personeli ile Isparta Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Isparta İl Jandarma Alay Komutanlığı
(JİTEM) görevlileri ile gerekli olan bilgi alışverişleri yapılmış, olabilecek öğrenci olayların daha önceden
belirlenmesine çalışılmıştır.
3) Önceden belirlenen güvenlik noktalarında gece ve gündüz araç giriş-çıkış ve kimlik kontrolleri
yapılmıştır.
4) Üniversitemiz sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit ve
tecavüzlere karşı 24 saat kesintisiz korunmuştur.
01.01.2005 - 31.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
OLAYIN CİNSİ – NEV’İ
SAYISI
MADDE NO
DEVLET MALZEMESİNE ARAÇ VE GEREÇLERİNE ZARAR
VERMEK
HASARLI TRAFİK KAZASI
AÇIK BIRAKILAN KAPILAR VE PENCERE CAMLARI
ÇALINTI VE BULUNAN ARAÇ
İZİNSİZ AFİŞ ASMAK – DAĞITMAK
KAMPÜS ALANI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN
TARTIŞMALAR
2
55-67
1
88
1
3
3
93
2004– 2005 YILI İÇERİSİNDE BULUNUP SAHİBİNE
TESLİM EDİLEN – EDİLEMEYEN EŞYALAR
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CİNSİ NEV’İ - MARKASI
ADEDİ
SAHİBİ BULUNUP
TESLİM EDİLEN
CÜZDAN
HESAP MAKİNASI
SAAT
CEP TELEFONU
FOTOĞRAF MAKİNASI
KÜNYE
GÖZLÜK
ÇAKMAK
ALTIN KÜPE
CEP TEL. SİM KARTI
VALİZ VE ÇANTA
WOLKMEN
MUHTELİF ŞARJ CİHAZI
MUHTELİF PARA
GENEL TOPLAM
21
9
24
16
4
4
13
1
1
2
5
1
1
13
1
-6
------4
---
102
24
- 62 -
SAHİBİ
BULUNAMAYIP
TESLİM
EDİLEMEYEN
8
8
24
10
4
4
13
1
1
2
1
1
1
26.500.000 TL
78
136
89-91-92
71-112-119
5.3.9. Sivil Savunma Uzmanlığı
SİVİL SAVUNMA PLANLARI: İl Topyekün Savunma ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Kararı uyarınca hazırlamakla yükümlü kılınan, Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek
Okulların Sivil Savunma Planları Planlama Esaslarına hazırdır.
YANGIN TALİMATLARI: Üniversitemiz çok çabuk gelişen bir Üniversite olması nedeniyle, yukarıda
da söz edildiği üzere bazı Fakültelerin yer değiştirmesi nedeniyle Yangın Talimatlarının yeniden hazırlaması
gerekliliği ortaya çıkmış olup, en kısa zamanda gerekli değişiklikler yapılarak, yeniden hazırlanması ve ihtiyaç
gerektiren birimlere de yeniden hazırlattırılması sağlanacaktır.
Ancak; 2002 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmelik Rektörlüğümüz Sivil Savunma Uzmanlığınca incelenmekte olup Valilik Makamınca da (İl Sivil
Savunma Müdürlüğü) uygun görüşü alınmasına müteakip bu konudaki hazırlanacak Yönerge Üniversite
Kampüsümüz ve diğer birimlerimizde uygulanacak ve uygulattırılacaktır..
24 SAAT DEVAMLI ÇALIŞMA PLANLARI: Üniversitemiz ve alt birimlerinde 24 Saat Devamlı
Çalışma Planları mevcut olmakla birlikte personel hareketleri veya Fakültelerin yer değişikliği nedeniyle
Planların güncelleştirilmesi sağlanmış olup,birimlerce de personel hareketliliği titizlikle takip edilmektedir.
EĞİTİM: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personeline kısa süreli Yangın Söndürme Cihazının
kullanımı, yangınla karşı karşıya kalındığında dikkat edilecek hususların neler olduğu hakkında gerekli bilgiler
ile sürekli insanlarla birebir ilişkileri olmasından dolayı; bayılma, şok,kırıklar, yanık, boğulma, kanama çeşitleri
(damar çeşitlerine göre), ağızdan-burundan-kulaktan kan veya sıvı gelmesi halinde hangi vücut organının
kanama belirtisi olduğu, kanamayı durdurucu tedbirler (turnike uygulaması), suni teneffüs metodları, kalp masajı
uygulaması gibi hayati önem taşıyan konular işlenmiş, belirtilerin neler olduğu ve yapılması gerekenler
anlatılarak yaralı veya hastaların en yakın sağlık kuruluşuna nasıl taşınması gerekliliği hakkında karşılıklı
diyalogla verimli bir çalışma yapılmıştır.
Üniversitemiz (doğu+batı) kampusunun Sivil Savunma Planı hazırlanmış olup, planda teşkil edilen 41
servis ekibinde görevli olan üniversitemiz personelinin eğitimi, Rektörlüğümüz Yangın Yönergesinin
hazırlanmasına müteakip birimlerce teşkil edilecek Yangın Talimatı doğrultusunda oluşturulacak ekiplerin
personeli ile birlikte eğitimler ortak bir programa göre yapılacaktır.
5.3.10. Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü
Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü (UGİK) 2004 yılı
içerisinde kurulmuş, personel ve altyapı ihtiyaçlarını 2005 yılı başında tamamlayarak faaliyetine başlamıştır.
Koordinatörlüğü halen İ.İ.B.F. Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI yapmaktadır. Kısaca
girişimci olarak adlandırılan ve sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra; sivil
toplum örgütleri, oda ve borsalar, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Üniversitemizle ilgili
taleplerine zamanında ve doğru bir şekilde cevap vermek ve işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla kurulan
“Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü” Batı Kampusü Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.
UGİK'in Amaçları:
-Üniversite ile sanayi, çevre ve toplum ilişkilerini kurmak, düzenlemek ve geliştirmek,
-Üniversitenin bölge sorunlarına daha duyarlı olmasını sağlamak,
-Bölge girişimcilerinin ve işadamlarının, üniversite içinde yönlerini bulmalarını sağlamak,
-Bölgede faaliyet gösteren işadamları dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde omak,
-Üniversitemizin yapısını, çalışma alanlarını, ortak hareket edebilme yetisini sinerji oluşturarak dış
dünyaya açmak,
-Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmektir.
GÖLLER BÖLGESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TEKNOKENT): Yapılabilirlik
Raporunun Hazırlanması ve Teknokent Kuruluş Çalışmalarının Yürütülmesi:
Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin küresel ile ulusalı
bölgesele kazandırma amacı, Burdur ve Isparta İl yönetimlerinin kararlı desteği ile geniş kapsamlı bir sinerji
oluşturmuştur. Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüksek katma değerin yaratılması ve sürdürülmesi,
yenilikçi çevrenin yerel aktörlerini paydaşlık olgusu ile birleştirerek yeni diyaloglar oluşturması, bilginin eyleme
aktarılması ve üniversite ile girişimciler arasında çok yönlü platformların oluşturmasını hedef almaktadır. Göller
Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin bölgeye kazandırılması bundan sonraki bölgesel ekonomik dönüşümün
en önemli adımı olarak görülmektedir. Bu kapsamda:
Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kurulabilmesi için Kamu Kurumlarından gerekli izinlerin
alınması için yazışmaların yapılması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü’nün Teknokent başvurusu için istediği dosyaların hazırlanması, Üniversite ve bölgeyle ilgili
raporlama ve envanter işlemlerinin yapılması, Kısıtlılık durumunu incelemek için resmi dairelerden gelen
- 63 -
konuklara Teknokent alanlarının gezdirilmesi ve bilgi verilmesi, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile
ilişkilerin koordine edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışan Akademik Personel sayısının uzmanlık
alanlarına göre Fakülteler bazında tespit edilmesi çalışması, Kurucu Heyette bulunan kurumlara ait bilgi ve
belgelerinin toplanması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
tarafından Teknokent Başvuru Dosyalarında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması, işlemleri Teknokent
Koordinatörü Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU koordinatörlüğünde tarafımızdan yapılmıştır.
TEKNOLOJİ MERKEZİ (TEKMER)
Üniversitenin akademik birikim ve kaynaklarını girişimcilerle buluşturma misyonu etrafında filizlenen
ve KOSGEB-Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği sonucunda kuruluşu
tamamlanan TEKMER’in:
• Protokol İmza Töreni için Ankara ve Denizli’den gelecek konukların davet edilmesi,
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gelen konuklara TEKMER hizmet binasının ve kampus alanının
gezdirilmesi ve bilgi verilmesi,
gibi işlemler yine Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU koordinatörlüğünde tarafımızdan tamamlanmış ve 30.05.2005
tarihinde KOSGEB Başkanı Sayın Erkan GÜRKAN’ın da katılımlarıyla Protokol İmza Töreni yapılmıştır.
BATI AKDENİZ EKONOMİSİNİ GELİŞTİRME VAKFI (BAGEV): “ Batı Akdeniz Bölgesi Özgün İhraç
Ürünleri Katalogu” Çalışması :
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın 05.02.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Isparta,
Burdur, Antalya ve Afyon illerinin “Özgün İhraç Ürünleri” konulu bir kitapçık hazırlanması konusunda
Süleyman Demirel Üniversitesine görev verilmiştir. Koordinatörlük olarak bu görev kapsamında:
Isparta, Antalya, Burdur ve Afyon illerinin Ticaret ve Sanayi Odalarına, Batı Akdeniz Bölgesi İhraç Ürünleri
Katalogu Firma Bilgi Formu ulaştırılmış ve üyelerine bu formu eksiksiz şekilde doldurtmaları istenmiştir,
Ticaret ve Sanayi Odalarından gelen Firma Bilgi Formları illere göre sektör bazında ayrıma tabi tutulmuştur,
Word formatında Bilgisayar ortamına aktarılmış ve basıma hazır hale getirilmiştir.
KOORDİNATÖRLÜK TARAFINDAN YAPILAN ZİYARETLER
Kamu Kuruluşlarına Yapılan Ziyaretler: Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına
Koordinatörlüğümüzü tanıtmak amacıyla yapılan ziyaretler neticesinde Üniversitemizden çeşitli konularda
yardım istenmiştir. Bu talepler ve sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
TARİH
GÖRÜŞÜLEN KURUM
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ
03.01.2005
Isparta Belediyesi
Belediye Başkan
Yardımcısı
Melih Sezgin
03.01.2005
Isparta Belediyesi
Belediye Başkan
Yardımcısı
Ali Bozkurt
05.01.2005
TEDAŞ
10.01.2005
Eğirdir Kemik
Hastalıkları Hastanesi
12.01.2005
24.01.2005
24.01.2005
Aksu Kaymakamlığı
Isparta Çevre ve Orman İl
Müdürlüğü
DSİ Bölge Müdürlüğü
15.03.2005
Isparta İl Genel Meclisi
17.03.2005
Isparta Ticaret Lisesi
17.03.2005
Isparta Gazi Lisesi
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ
Üniversitemize ilk kayıt işlemleri
sırasında Üniversite-Belediye iletişiminin
sağlanması, Isparta Veri Bankası
oluşturulması konusunda Belediyeden veri
iletiminin sağlanması.
Hayvancılık ve peyzaj konularında
Üniversiteden destek istenmesi.
Veri tabanı oluşturulması konusunda
destek istenmesi.
Koordinatörlüğün Tanıtımı ve Hastane
çalışanlarına Toplam Kalite Yönetimi
Konusunda Bilgi Verilmesi.
Başhekim
Tunçhan Çelik
Kaymakam
Murat Ahsen
Üniversiteden Kütüphane ve Spor Eğitimi
konularında yardım istenmesi.
İl Müdürü Tayfun
Büyükküpçü
İl Genel Meclisi
Sözcüsü
Selim Sözer
Müdür
Mustafa Gürkan
Koordinatörlüğün Tanıtımı.
Koordinatörlüğün Tanıtımı.
Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma
Ajansları ile ilgili Üniversite ile yapılan
çalışmaların İl Genel Meclis Üyelerine
aktarılması.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile bir araya
getirme ve Socrates Projeleri yazmaları
konusunda teknik destek verilmesi.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile bir araya
getirme ve Socrates Projeleri yazmaları
konusunda teknik destek verilmesi.
- 64 -
SONUÇLAR
Kayıt döneminde Belediye
tarafından stantlar için yer
gösterilmesi, ring seferleri
yapacak araç tahsis
edilmesi.
Yardım istenen konularda
Üniversitemizden alanında
uzman Öğretim Üyeleri ile
görüşülmesi ve destek
sağlanması.
İstatistiki verilerin alınması.
Üniversitemiz Kütüphanesi
ve SKS Dairesi ile gerekli
görüşmelerin yapılması
konusunda koordinasyon
sağlandı.Talepler
değerlendirme aşamasında.
18.03.2005
Yedişehitler İ.Ö.O.
Müdür
Yahya Alpaydın
18.03.2005
Isparta Ülkü İ.Ö.O.
Müdür
İbrahim Ünlü
28.04.2005
SSK Bölge Müdürlüğü
09.05.2005
Eğirdir Dağ Komando
Okulu
27.05.2005
Keçiborlu Kaymakamlığı
27.05.2005
Keçiborlu Milli Eğitim
Müdürlüğü
30.05.2005
Isparta Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile bir araya
getirme ve Socrates Projeleri yazmaları
konusunda teknik destek verilmesi.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile bir araya
getirme ve Socrates Projeleri yazmaları
konusunda teknik destek verilmesi.
İl Müdürü
Salih İlhan
Kurmay Başkanı
Albay Erol
Üsküplüoğlu
Kaymakam Alper
Faruk Güngör
İlçe Milli Eğitim
Müdürü
Halil Doğan
İl Müdürü Abdullah
Kılıç
Koordinatörlüğün Tanıtımı.
Koordinatörlüğün Tanıtımı.
Koordinatörlüğün Tanıtımı
Koordinatörlüğün Tanıtımı.
Koordinatörlüğün Tanıtımı.
Ticaret Ve Sanayi Odaları Ve Borsalara Yapılan Ziyaretler : Bölgede faaliyet gösteren oda ve borsalara
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı amacıyla yapılan ziyaretler ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
TARİH
GÖRÜŞÜLEN
KURUM
GÖRÜŞÜLEN
KİŞİ
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ
18.05.2005
Isparta Ticaret
Borsası
Borsa Başkanı
Murat Dolmacı
Koordinatörlüğün tanıtımı. Süt Hayvancılığı,
Elma Borsası, Isparta Veri Tabanı, Isparta
Ticaret Borsasının AR-GE çalışmalarına
katkı sağlanması.
21.05.2005
Isparta Ticaret ve
Sanayi Odası
Genel Sekreter
Murat Ali Dulupçu
Koordinatörlüğün tanıtımı. Isparta Ticaret ve
Sanayi Odasına kayıtlı firma bilgilerinin
istenmesi. BAGEV Özgün İhraç Kataloğu
konusunda görüşme yapılması.
21.05.2005
Isparta KOSGEB
Temsilciliği
(Sinerji Odağı)
KOSGEB
Temsilcisi
Hasan İbicioğlu
Koordinatörlüğün tanıtımı ve AB İstihdam
projeleri hakkında görüşme yapılması.
25.05.2005
Isparta Tabaklar
Odası
Başkan
Mehmet Marulcu
Koordinatörlüğün tanıtımı. Dip kılı üzerine
çalışma yapma isteği. Derilerin CE işareti
için kimyasal analiz yapılması.
SONUÇLAR
Elma Borsası oluşturulması yönünde
çalışmaların başlatılması, veri tabanı
oluşturma çabalarında ortak hareket
edilmesi, Periyodik AR-GE
toplantılarının düzenlenmesi.
Odaya kayıtlı firmalara ait bilgiler
alındı ve ortak çalışmalar ile ilgili
mutabakat sağlandı.BAGEV Özgün
İhraç Kataloğu bilgileri dolduruldu.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile
KOSGEB’in yürüttüğü AB İstihdam
Projesine Eğitim Desteği.
Talepler üzerine görüşmeler devam
ediyor.
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan Ziyaretler : Sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olan Sivil Toplum
Kuruluşlarına Koordinatörlüğün tanıtımı amacıyla yaptığımız ziyaretler bir tablo halinde aşağıda sunulmuştur.
TARİH
GÖRÜŞÜLEN
KURUM
Isparta Sentez Kültür
Derneği
Isparta Genç Atılımcılar
Derneği
Isparta Genç İşadamları
Derneği
Başkan
İsa Gökdoğan
Başkan
Serdar Koçer
Başkan Yardımcısı Ugur
Bozdağ
18.04.2005
Isparta Emlak
Müşavirleri Derneği
Başkan
Sezai Baloğlu
21.04.2005
Isparta Sosyal Hizmetler
Derneği
Başkan Kemal Çağlar
12.04.2005
14.04.2005
18.04.2005
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ
SONUÇLAR
Koordinatörlüğün tanıtımı.
Koordinatörlüğün tanıtımı.
Koordinatörlüğün tanıtımı.
Koordinatörlüğün tanıtımı,
Emlakçılık Sertifika Programı.
İ.İ.B.F. Tarafından Emlakçılık
Sertifika Programı açılmasının
sağlanması.
Koordinatörlüğün tanıtımı.
Sanayi ve Hizmet İşletmelerine Yapılan Ziyaretler : UGİK olarak Üniversite - Sanayi İşbirliğini tesis etmek
gayesiyle Isparta ve çevre İllerdeki İşletmelere ziyaretler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz.
Yaptığımız görüşmeler ve elde ettiğimiz sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
TARİH
GÖRÜŞÜLE
N İŞLETME
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Ara eleman
yetişmesi için öğrencilere Part-Time iş fırsatı
sunulması.Tekstil Mühendisliği Öğrencileri.
11.05.2005
Kotex A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ekmen
11.05.2005
Isparta
Kamgarn
Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Personel ve İdari İşler Müdürü
Yıldırım Yılmaztürk
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversitenin
işletmeye gelerek yaptığı anket çalışmalarına ait
sonuçlarının bildirilmemesi.
- 65 -
SONUÇLAR
Bu işle ilgili
öğrencilerin Kotex A.Ş.
ile iletişim kurmalarının
sağlanması.
Sanayicilerle
görüşmeler konusunda
ortak çalışma kararı
alındı.
Isparta Genç Atılımcılar
Derneği ile temasa
geçildi ve işbirliği
olanakları araştırılıyor.
11.05.2005
Levent Tarım
Makinaları
Sanayi
İşletme Sahibi Çetin Uzun
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Firmanın
üniversite ile ilişkileri.
13.05.2005
İpliksan A.Ş.
Muhasebe Müdürü Fikret
Yurtaslan
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. SanayiÜniversite işbirliği için Isparta Genç Atılımcılar
Derneği ile birlikte çalışılması gerektiği.
İşletme Sahibi Hasan Bayram
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversitenin
kendilerinden hizmet satın alması talebi.
İstemiş oldukları talep
Yapı İşleri Teknik Daire
Başkanlığına bildirildi.
İşletme Sahibi Cihan Huban
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Öğrencilerin
kereste sektöründe staj yapması için destek
verilmesi.
Orman Mühendisliği
Bölümü ile görüşmeler
sürmekte.
13.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
Bayramoğlu
Sıcak
Daldırma
Galvaniz
San.Tic.A.Ş.
Yükselen
Kereste İmalat
San. ve Tic.
A.Ş.
Ülkü
Kerestecilik
İmalat San. ve
Tic. A.Ş.
Alaeddin
Özdemir Ltd.
Şti.
Modül
Mermer A.Ş.
Emtaş Panel
Radyatör ve Isı
San. Tic A.Ş.
Ebru
Kağıtçılık ve
Ambalaj Ltd.
Şti
Adım Tekstil
A.Ş.
İşletme Sahibi Mehmet Huban
İşletme Sahibi Alaeddin Özdemir
Muhasebe Müdürü Ali Gencel
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Öztürk
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Öğrencilere
staj olanakları tanınması. Güzel Sanatlar F. ile
iletişim.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. İİBF ile
iletişim sorunları. Staj konusu.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Staj konusu.
Ölçüm ve kontrol talepleri.
Stajer talebi.
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Işık
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversitenin
yapacağı çalışmalar için tesislerini her türlü
şekilde üniversiteye açabilecekleri.
Stajer talebi.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Balık işlemede
yeni tekniklerin bulunması ve ürün çeşitliliğinin
artırılması konusunda Üniversitenin destek
vermesi. Kalite Kontrol Laboratuarı kurma
konusunda Gıda Mühendisliği bölümünden
destek istenmesi.
Gıda Mühendisliği
Bölümünden Yrd. Doç.
Dr. Pervin Başaran ile
işletme sahibi bir araya
getirildi, şu an
çalışmalar devam
ediyor.
Şahlanlar Gıda
A.Ş..
İşletme Sahibi Süleyman Şahlan
25.05.2005
Gaye Asansör
Ltd. Şti.
İşletme Sahibi Hüsnü Gökgöz
05.06.2005
Detay
Fuarcılık
Organizatör
Ahmet Kara
05.062005
Majör Ajans
Ajans Sahibi
Nazif Akgün
08.06.2005
Denge Patent
Ofisi ve
Danışmanlık
Ltd. Şti.
Akdeniz Bölge Müdürü
Metin Arıkaya
08.06.2005
Erem Kapı
İşletme Sahibi Abidin Erem
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Mobilya
üzerine Grafik Tasarım Yapacak eleman
ihtiyacı.
Isparta Bölge Temsilcisi
Seren Türk
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Dünya
Gazetesinin önümüzdeki aylarda ek olarak
vereceği Isparta Dergisi.
08.06.2005
Dünya
Gazetesi
Isparta Bölge
Temsilciliği
O.M.T.
Kalorifer
Kazanları ve
Isı Sistemleri
Stajer talebi.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Stajerlik
konusu.
İşletme Sahibi Abdülbaki Öztürk
24.05.2005
08.06.2005
Stajer talebi.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversitenin
teknik destek vermesi. Bu işbirliği kapsamında
her türlü malzeme desteğini üniversiteye
vermeye hazır oldukları.
Üniversitemiz ve Koordinatörlüğümüzün
tanıtımı için SANTEK 2005 Fuarında stant
tahsis edilmesi.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı ve SANTEK
2005 fuarı için gerekli olan bez afişlerin
yaptırılması.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Süleyman
Demirel Üniversitesi ismi ve logosunun Türk
Patent Enstitüsüne Tescil Edilmesi.
İşletme Sahibi Kemal Çobaner
Ücretsiz olarak
Üniversitemize stant
tahsis edildi.
Afişler yapıldı ve fuarda
sergilendi.
SDÜ Rektörü Prof. Dr.
Metin Lütfi Baydar ile
görüşmesi için randevu
alındı.
Grafik Tasarım
konusunda iyi bir
öğrenci araştırılıyor.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
09.06.2005
Aykan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan Akçay
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Şirkete ait
Logo tasarımı ve Kurumsal Kimlik için eğitim
verilmesi.
09.06.2005
Isparta Haber
Gazetesi
Gazete Sahibi Şevket Karahan
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Web sayfası
yapımında uzman öğrenci talebi.
- 66 -
Logo tasarımı
konusunda ilgili birime
yönlendirme yapıldı,
Kurumsal eğitim için
işletmeden haber
bekleniyor.
Web sayfası konusunda
uzman bir öğrenci
gazeteye yönlendirildi.
09.06.2005
09.06.2005
09.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
Esendir Isı
Sanayi
Bayhanlar İnş.
Tic. Tur. Ltd.
Şti.
Betaş Beton
Prefabrik Alt
ve Üst Yapı
Elemanları
San. Tic. Ltd.
Şti.
Dağcı Panjur
Öngül Karo
Denizli Çelik
Kapı San.ve
Tic. Ltd. Şti.
Ün Mobilya
Adekor
Mobilya
İşletme Sahibi Hüseyin Esendir
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Teknik Müdür Hakan Bayhan
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin Gürsu
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
İşletme Sahibi Mustafa Argun
İşletme Sahibi Ahmet Öngül
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
İşletme Sahibi Yavuz Yener
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
İşletme Sahibi Hikmet Ün
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Nuri Yolcu
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
10.06.2005
Ram Güvenlik
İletişim
Sistemleri
İşletme Sahibi Ramazan Akca
11.06.2005
Sena Telekom
İşletme Sahibi Necati Akkaş
11.06.2005
Gökcen
Ticaret
İşletme Sahibi Eyüp Gökcen
04.07.2005
Gözde Kereste
İşletme Sahibi Ramazan Arslan
04.07.2005
Asya Mobilya
İşletme Müdürü Lütfullah Ceylan
11.07.2005
11.07.2005
18.07.2005
Iyaş Gülköy Et
Entegre Tesisi
Hassel Kaplin
ve Dişli Sanayi
Çanakoğlu
Metal Sanayi
18.07.2005
Çağlar Kereste
25.07.2005
Diriteks A.Ş.
25.07.2005
01.08.2005
01.08.2005
08.08.2005
08.08.2005
15.08.2005
15.08.2005
22.08.2005
22.08.2005
29.08.2005
29.08.2005
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
İteks ve
Eviteks A.Ş.
Özkasacı
Plastik Kasa
Sanayi A.Ş.
Ali Baba Süt
ve Süt
Ürünleri A.Ş.
Beşel Un
Gül Atılım
Ltd. Şti.
Kolçelik A.Ş.
Dempaş A.Ş.
Üçkardeş
Kamgarn
Tekstil
Lanoteks Ltd.
Şti.
Zengiler Yün
İplik Fabrikası
Özkoç Tekstil
Sanayi A.Ş.
Barış
Fidancılık
Elma Tarım
Uğurtar Tarım
Alet ve
Makinaları
Ltd. Şti.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Uzaktan
eğitim konusunda destek.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Santral kurma
konusunda Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümünden destek sağlanması.
İşletme Müdürü Kadir Serap
İşletme Sahibi Hakan
Küçükmimar
İşletme Müdürü Süleyman
Dündar Deregümülü
Yönetim Kurulu Başkanı Ünal
Çağlar
Genel Müdür Abdullah Yiğitbaşı
İşletme Sahibi Süleyman Kaçıkoç
İşletme Sahibi Mustafa Turan
Fuar dönemlerinde Üniversiteden öğrenci
desteği.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. İşletmenin
üniversite ile ilişkileri
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. İşbirliği
olanaklarının geliştirlmesi
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Staj
olanaklarının tesbiti
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Tekmer ve
Teknokent hakkında bilgi verilmesi
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.Ağaç kalitesini
yükseltmenin önemi
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı ve sektörde
yaşadıkları sorunlar
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversite ile
işbirliğine gitmeme nedenleri
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversitenin
yol gösterici olması
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
İşletme Sahibi Mustafa Y.
Sarman
İşletme Sahibi Mustafa Kadıgal
Şube Müdürü Murat Şirin
Fabrika Müdür Metin Arslan
Süleyman Akbay
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Üniversite ile
olan mali ilişkileri.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. İşbirliği
olanaklarını geliştirme
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı. Yeni Pazar
fırsatları
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Genel Müdür Ebru Özdemir
Mercan
Ziraat Mühendisi Fuat Baş
İşletme Sahibi Halil Uğur
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
- 67 -
Üniversitede Uzaktan
Eğitim konusunda
uzman olan Enformatik
Bölümüyle bir araya
getirildi.
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği ile bir
araya getirildi.
Fuar dönemlerinde
tekrar görüşülecek.
Öğrencilerimize Staj
olanakları sağlandı
İşletme Tekmer
bünyesinde proje aldı
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
11.11.2005
Mulumulu
San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Gübretaş A.Ş.
Gülbudak
Tarım
İşletmeleri
Bademli
Fidancılık
Tarımsal
Kalkınma
Kooperatifi
Antalya Fide
A.Ş.
Laben
Labaratuvarı
Alara Tarım
Ürünleri
Sanayi A.Ş.
İzta Isparta
Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Mulumulu
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Ziraat Müh.Çetin Karataş
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Tarım İşletmeleri İdari
Sorumlusu Mustafa Çankıran
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Kooperatif Başkanı M. Selçuk
Bilgi
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Ziraat Müh.Şali Erguş
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Genel Müdür Ş.Neşet Gürel
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Fuar Organizasyon Sorumlusu
Tezcan Kervan
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
Koordinatörlüğümüzün tanıtımı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI :
Bu program 2004-2005 eğitim öğretim döneminde pilot çalışma olarak tasarlanmış ve bu nedenle sadece
İ.İ.B.F. öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimize girişimcilik konusunda kendi
yeteneklerini değerlendirmede yardımcı olmak ve cesaretlendirmek için tasarlanmış bir eğitim programıdır.
Girişimcilerin karşı karşıya oldukları iş kurma süreci çok çeşitli araştırma, değerlendirme, planlama, karar
verme ve uygulama aktivitelerinden oluşmaktadır. Bu programın hazırlanışındaki temel amaç girişimcileri
yönlendirecek bir çalışma sistematiği geliştirmek ve iş kurma noktasına gerekli kapsamda yapılmış bir hazırlık
sürecinden sonra ulaşmalarını sağlamaktır.
Bu kapsamda programa katılan öğrenciler ile birlikte Isparta’daki şirketlere ziyaretler düzenlenmiş ve
girişimcilik konusunda pratik bilgiler verilmiştir. Programa katılan öğrenciler aşağıdaki listede gösterilmiştir. Bu
öğrencilerin her birine Ek:1’de sunulan sertifika dağıtılmıştır.
Girişimcilik Eğitimi Sertifikası Almaya Hak Kazanan Öğrenciler :
AD
Alper
Aykut
Hasan Okan
Mehmet Cihan
Onur
Mehmet
Müjdat
Ayşenur
SOYAD
TÜTÜNSATAR
ARBUŞ
KARAKAYA
KIZILCAN
BOZYEL
KAPLAN
SÖNMEZ
KARCI
BÖLÜM
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ EĞİTİMİ :
Koordinatörlüğümüzde kuruluşundan beri altı adet Kısmi Zamanlı Öğrenci istihdam edilmiş olup, bu
öğrencilere girişimcilik konusunda uygulamalı eğitim verilmiştir. İşletmelere yapılan ziyaretlerde Kısmi Zamanlı
Öğrencilerimize inisiyatif verilerek sorumluluk almaları sağlanmış ve yapılan görüşmeler esnasında lisans
eğitimi ile aldıkları teorik eğitimlerin, pratikte işlerlik kazanması hususunda tecrübe etmeleri için olanaklar
sunulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde Ayşegül Çetintürk adlı öğrencimiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğünde sözleşmeli olarak işe başlamış; Murat Taşkın ise suni tohumlama sektörüne girerek kendi işini
kurmuştur. Alper Tütünsatar’da İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında işe başlamıştır. Şu ana kadar
Koordinatörlüğümüz bünyesinde çalışan Kısmi zamanlı öğrencilerimizin listesi aşağıda sunulmuştur :
AD
SOYAD
Murat
TAŞKIN
Ayşegül
Alper
Özen
Dilek
ÇETİNTÜRK
TÜTÜNSATAR
ÖZKAN
BOSTANCI
Muhittin
KELEK
BÖLÜM
Uluslar Arası İlişkiler Yüksek Lisans
Öğrencisi
İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi
İşletme Doktora Öğrencisi
İşletme Lisans Öğrencisi
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Lisans
Öğrencisi
- 68 -
ISPARTA TİCARET BORSASI İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ELMA BORSASI ve ELMACILIK
KİTABI ÇALIŞMALARI
Isparta Ticaret Borsası ile Koordinatörlüğümüzün işbirliği kapsamında Isparta Elma Borsası kurulması
yönünde çalışmalar başlamış bulunmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde Ürün Borsaları konusunda uzman İktisadi
İdari Bilimler F. Öğretim Üyelerinden Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şeref KALAYCI ile irtibata geçilmiş ve şu
anda elma borsası projesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Elmacılık Kitabı çalışmaları için Ziraat F. Dekanı Prof. Dr. Atilla AŞKIN ve elmacılık konusunda uzman Ziraat F.
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Abdullah KANKAYA ile görüşülmüştür. Bu kitabın elma üreticileri için başucu
kitabı olacak şekilde Abdullah bey tarafında yazılması ve Isparta Ticaret Borsasının katkılarıyla basımının
tamamlanarak bölgedeki elma üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
ISPARTA İLE İLGİLİ EKONOMİK, SOSYAL ve KÜLTÜREL ALANLARDA VERİ TABANI
OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
Bu amaçla Isparta’daki Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’ lar, Oda ve Borsalar ile Ankara’da bulunan DİE ve
DPT ile görüşülmüş ve bu kurumların elinde bulunan yazılı ve görsel bütün materyaller toplanmıştır. Ayrıca İnternet
üzerinde bulunan Bölge ile ilgili tüm istatistiki veriler taranmış ve gerekli görülen bilgiler veri tabanına dahil
edilmiştir. Son olarak da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlantıya geçilmiş ve onlardan da veri tabanımıza
katkı yapmaları istenmiştir.
ISPARTA VE BURDUR İLLERİNDEKİ KOBİ’LERE GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA YAPILAN ANKET
ÇALIŞMALARI
Isparta ve Burdur illerindeki KOBİ’lerin girişimcilik, yenilik ve ağ yapılanma özelliklerinin karşılaştırmalı
analizinin yapılması amacıyla bir anket hazırlanmış ve bölgede ziyaret ettiğimiz işletmelerde bu anket uygulanmıştır.
Çalışmadan elde edilecek sonuçlar bölgenin ekonomik gelişimi için yapılacak faaliyetlere katkı sağlayacaktır. Anketin
sonuçları katılan tüm firmalara gönderilecektir. Bu anket çalışması Doç. Dr. Murat Dulupçu, Arş. Gör. Hakan
Demirgil, Arş. Gör. Gökhan Özdamar tarafından yapılmaktadır.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARI UZMANLIK
ALANLARI VERİ TABANI ÇALIŞMASI
Üniversitemizde kurulan Tekmer ve Teknokent’te yapılacak AR-GE çalışmalarına dayanak oluşturması için
Üniversitemizde çalışan tüm Öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ve ilgi duydukları araştırma sahaları web
sayfamızdaki formu öğretim üyelerimizin doldurması ile belirlenmiş ve bir veri tabanı olarak hazırlanmıştır. Şu an web
sayfamızdan öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ile ilgili tarama yapılabilmektedir. Üniversitemizde çalışan tüm
öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının sistematik biçimde yer aldığı bu veri tabanı üniversitemizin sanayiyle olan
ilişkilerinde gerekli olacak stratejik bilgileri içeren önemli bir veri kaynağıdır.
KOSGEB DANIŞMANLIK VERİ TABANI ÇALIŞMASI
Kosgeb’in Kobi’lere verdiği en önemli desteklerden olan Danışmanlık Desteğinde, danışman olarak yer almak
isteyen Üniversite Öğretim Üyelerine yönelik bir Danışmanlık Veri Tabanı hazırlama çalışması bulunmakta idi.
Koordinatörlük olarak Üniversitemizde bu çalışma tarafımızdan web sayfamız aracılığı ile yapılmış ve şartları uyan
Öğretim Üyelerimiz Kosgeb veri tabanına dahil edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler Kosgeb’e de
gönderilmiştir.
ISPARTA’DAKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Isparta’da ki sivil toplum kuruluşlarının yapısını incelemek üzere Koordinatörlüğümüz tarafından bir çalışma
başlatılmış ve İ.İ.B.F’ den iki öğrenci bu çalışmayı yapmak üzere görevlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları bir rapor
olarak sunulacaktır.
PATENT OFİSİ ÇALIŞMALARI
Koordinatörlüğümüz personellerinden Okutman Saygın Uslu 10-14 Ekim 2005 tarihleri arasında Ankara da Türk
Patent Enstitüsünde Üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Patent Ofisi Enformasyon Toplantılarına katıldı ve
25.10.2005 tarihi itibari ile Üniversitemizin Patent Ofisi Sorumlusu oldu. Patent Ofisi, Koordinatörlüğümüz ile
koordineli olarak çalışmaya devam etmektedir.
ISPARTA GÜLÜNÜN COĞRAFİ İŞARET OLARAK TESCİL EDİLMESİ ÇALIŞMALARI
Koordinatörlük olarak Isparta gülünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsüne
01.12.2005 Tarihinde başvuru yapılmıştır. 26.12.2005 tarihinde başvuru dilekçemiz kabul edilmiş olup prosedür
işlemeye başlamıştır. Herhangi bir itiraz yapılmadığı taktirde, altı ay içinde tescil çalışması tamamlanacak ve Türkiye
genelinde “Isparta Gülü” ibareli hiçbir ürün Süleyman Demirel Üniversitesinin izni olmaksızın satılamayacaktır.
ÖĞRENCİ TUTUM ANKETİ ÇALIŞMASI
Bu anket çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi Yönetim Kulübü ve Koordinatörlüğümüz
tarafından Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Anket, öğrencilerin Isparta hakkındaki genel tutumlarını ölçmek, Isparta
halkının temel beklentilerini ve sorun alanlarını belirlemek amacı ile yapıldı. Bu kapsamda değişik kesimlere
- 69 -
uygulanmak üzere üç farklı anket hazırlanmış ve toplamda 617 deneğe ulaşılmıştır. 2003 yılında da uygulanan bu
anket çalışmasının sonuçları, karşılaştırmalı bir rapor şeklinde hazırlanmış ve rektörlük makamına sunulmuştur. Ayrıca
elde edilen bu sonuçlar bir basın toplantısı yapılarak Isparta kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anketten elde edilen sonuçlar
bir çok soruna ışık tutmaktadır.
UGİK DANIŞMA KURULU
Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü olarak, Isparta’daki Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri,
Oda ve Borsa Başkanlıklarının katılımıyla 13 üyeden oluşan bir danışma kurulu oluşturuldu . Bu kurulun
oluşturulmasında amaçlar; Bölgemiz kalkınma vizyonunun sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak,
Üniversitemiz öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda karşılaştıkları sorunlara ortak çözümler üretmek,
Üniversitemiz öğrencilerinin bölge ekonomisine katkıda bulunacak niteliklere sahip girişimciler olarak yetişebilmesi
için bölgemizdeki kurum ve kuruluşların yapabilecekleri katkıları tartışmak ve bununla ilgili ortak projeler üretmektir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için, UGİK Danışma Kurulu belirli aralıklarla toplanarak görüş alışverişinde bulunacak,
çözüm önerileri ve projeler değerlendirilerek yazılı öneriler haline getirilecek ve kamuoyuna sunulacaktır. Kurulun ilk
toplantısı 25 Ocak 2006 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenecektir.
ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Koordinatörlük olarak ilkini pilot uygulama olarak gerçekleştirdiğimiz "Girişimcilik Eğitimi Sertifika
Programı"nın ikincisi 13 – 23 Aralık 2005 tarihleri arasında başarı ile düzenlenmiştir. Programın düzenlenme amacı
öğrencilerin kariyer planlaması yaptığı bir dönemde, girişimciliği önlerine bir seçenek olarak sunarak, üniversiteli
gençleri girişimciliğe yani kendi işini kurmaya yöneltmek, üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını
sağlamaktı. Program toplam 8 gün sürmüş ve derslerin hepsi kendi alanında uzman eğitimciler tarafından verilmiştir.
Programa 250’yi aşkın öğrenci başvurmuş fakat yer sorunu nedeni ile yalınızca 40 öğrenci bu programa alınmıştır.
Örencilerimizden bu programın daha geniş kapsamlı olarak tekrarlanması hususunda yoğun talepler gelmeye devam
etmektedir. Bizde bahar döneminde daha fazla kursiyere hitap edecek şekilde yeni bir program başlatmak
hedefindeyiz.
BÖLGEMİZDEKİ KALİTE BELGELİ İŞLETMELER ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA
İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın amacı; Isparta, Antalya,
Burdur, Afyon ve Denizli illerindeki İşletmelerden, Kalite Standardizasyon Belgesi almış olanlar bizim tarafımızdan
tespit edilerek gerekli bağlantılar kurulmuş ve öğrencilerimiz bu işletmelere yönlendirilerek hem kalite konusunda
bilgilerinin artması sağlanmış hem de mezuniyetten sonra nelerle karşılaşacakları konusunda bilgilenmişlerdir.
Öğrenciler tarafından elde edilen veriler koordinatörlüğümüz tarafından incelenecek ve bir rapor haline getirilerek
kamuoyuna sunulacaktır.
KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER :
Isparta Sanayi-Ticaret ve Yapı Teknolojileri Fuarı (SANTEK 2005)
08.06.2005-12.06.2005 tarihleri arasında Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 9. Isparta
Sanayi-Ticaret ve Yapı Teknolojileri Fuarına Üniversitemizi ve Koordinatörlüğümüzü tanıtmak, Üniversite-Sanayi
İşbirliğini sağlamak amacı ile Fuara iştirak edildi. Majör Ajansın desteği ve Detay Fuarcılık ile yapılan görüşmeler
neticesinde üniversitemize ücretsiz olarak 9 m2 lik bir stant tahsis edilmiştir. 5 gün süren fuar boyunca; Girişimci
İşbirliği Koordinatörlüğü, Teknokent Koordinatörlüğü, CAD-CAM, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu
ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezine ait
broşür ve dökümanlar fuarı ziyaret eden katılımcılara dağıtılmış ve arzu edenlere bu bölümlerle ilgili bilgiler
verilmiştir. Ayrıca üniversite tanıtım CD’leri ve kitapçıkları da fuar ziyaretçilerine takdim edilmiştir.
Fuar boyunca katılımcı işletmeler ile temas kurulmuş ve Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde işletmelerden gelen talepler değerlendirmiş, uygun görülen talepler
üniversitemizin o alanla ilgili birimlerine yönlendirilmiş ve sonuçları takibe alınmıştır.
Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı
11-13 Kasım 2005 tarihleri arasında Isparta Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Yayla Şartlarında Tarım ve
Hayvancılık Fuarı” na Üniversiteyi temsilen Ziraat F. ile birlikte katıldık. Fuarda katılımcı firmalar ile görüşmeler
yapılmış ve Isparta dışındaki işletmelere de koordinatörlüğümüz ve Üniversitemiz tanıtılmıştır.
Koordinatörlük Personeli Tarafından Verilen Seminerler
Mayıs 2005
Yrd.Doç.Dr. İlker H. Çarıkçı
SEMİNERİN VERİLDİĞİ
KURUM
Isparta Emlak Müşavirleri Derneği
Sertifika Programı
SDÜ Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
Eğirdir Dağ Komando Okulu
Mayıs 2005
Yrd. Doç. Dr. İlker H. Çarıkçı
Keçiborlu Kaymakamlığı
Mayıs 2005
Yrd. Doç. Dr. İlker H. Çarıkçı
KOSGEB Isparta Sinerji Odağı
TARİH
SEMİNERİ VEREN KİŞİ
Şubat 2005
Yrd.Doç.Dr. İlker H. Çarıkçı
Mart 2005
Yrd.Doç.Dr. İlker H. Çarıkçı
- 70 -
SEMİNERİN KONUSU
İletişim ve Beden Dili
Sağlık Kuruluşlarında Toplam
Kalite Yönetimi
Halkla İlişkiler
Kamu Hizmetlerinde Toplam
Kalite Yönetimi
İletişim ve Beden Dili
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
Koordinatörlüğümüz 2005 yılı içinde kurulması sebebiyle yılın ilk yarısında kendini tanıtma
faaliyetlerine önem vermiş, bu amaçla Isparta’da faaliyet gösteren Sanayi Kuruluşları, Kamu Kuruluşları, Esnaf
Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretler düzenlemiştir. Bu ziyaretlerde, koordinatörlüğümüz
tanıtılarak hangi konularda çalıştığımız, birlikte neler yapabileceğimiz anlatılmış sanayicinin sorunları
dinlenerek çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Ayrıca sanayicinin yoğun olarak bulunduğu iki adet fuara katılarak
yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluş
çalışmalarını da koordinatörlüğümüz tanıtım faaliyetlerimiz ile eş zamanlı olarak yürütmüştür. Bu aşamada
Teknokent fizibilite raporunun hazırlanmasından, teknik ve lojistik destek verilmesi aşamasına kadar her türlü
çalışmada Teknokent Koordinatörü Doç Dr. Murat Ali Dulupçu’ya yardımcı olunmuştur.. Yılın ilk yarısından
sonra yeteri kadar tanıtım yaptığımız düşünülerek başka alanlara yönelinmiştir. Öğrencilerimize yönelik olarak
iki adet sertifikalı girişimcilik eğitimi verilmiş ve bu eğitimlere yoğun talep gelmiştir. Önümüzdeki bahar
döneminde bu eğitimin kapsamı genişletilerek devam edilecektir. Isparta’daki ticari hayata ve öğrencilerin
Isparta hakkındaki tutumlarına dair anket çalışmaları düzenlenmiş ve önemli veriler elde edilmiştir. Ayrıca,
Isparta ve Burdur illerindeki KOBİ’lerin girişimcilik, yenilik ve ağ yapılanma özelliklerinin karşılaştırmalı
analizinin yapılması amacıyla bir anket çalışmamız daha gerçekleştirilmiştir. Isparta ile ilgili ekonomik, sosyal
ve kültürel alanlarda veri tabanı oluşturma çalışmaları sürekli devam eden faaliyetlerimizden biri olmuştur ve bu
çerçevede elimizde oldukça önemli miktarda bilgi birikimi gerçekleşmiştir. Bir diğer veri tabanı çalışmamız ise
Üniversitemizde çalışan öğretim üyelerimizin uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik olmuştur, bu
çalışmada elde edilen bilgiler, Üniversitemizde kurulan Tekmer ve Teknokent’te yapılacak AR-GE çalışmalarına
dayanak oluşturacaktır. Yine öğretim üyelerimizin uzmanlık alanlarının belirlenerek KOSGEB danışmanlık
havuzuna girmeleri ve bu destekten maddi yarar sağlamaları için KOSGEB ile ortaklaşa bir veri tabanı çalışması
yapılmıştır. Koordinatörlük olarak Isparta’daki Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Oda ve Borsa
Başkanlıklarının katılımıyla 13 üyeden oluşan bir danışma kurulu oluşturuldu. Bu Danışma Kurulu’nda
Isparta’nın ve öğrencilerimizin sorunları tartışılarak çözüm önerileri sunulacak ve sonuçlar Isparta kamuoyuna
sunulacaktır. Son olarak Koordinatörlüğümüz bünyesinde Patent Bilgilendirme Ofisi açılmış ve Üniversitemize
bu konuda gerekli desteği vermeye başlamıştır. Bu kapsamda Isparta Gülü’nün Coğrafi İşaret olarak tescil
edilmesi çalışması tamamlanmış ve başvurusu yapılmıştır.
2006 yılında ise sanayicilerle olan çalışmalarımız devam edecek, ama ağırlıklı olarak öğrencilerimizin
kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla seminerlerimiz ve sertifika programlarımız yoğunlaşacaktır. Isparta ile
ilgili anket çalışmalarımız sürdürülerek elde edilen faydalı bilgileri Isparta ile paylaşmaya devam edilecektir.
2006 hedeflerimizin belki de en önemlisi “Kariyer Ofisi” kurulmasına yönelik çalışmalarımız olacaktır.
Üniversitemizde bulunmayan bu ofis kurulduğu taktirde, henüz ara sınıfta bulunan öğrencilerde kariyer bilinci
oluşturulacak, mezun olacak öğrencilerin karar verme süreçlerinde daha sağlıklı mesleki tercihler
yapabilmelerine yardımcı olunacak, ayrıca öğrenciler için çalışabilecekleri sektörler hakkında, mezuniyet öncesi,
bilgi edinmeleri sağlanacaktır.
KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZDEKİ PERSONEL SAYISI:
2005 yılında, merkezimizde çalışan personel sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Unvan
Sayısı
Prof.
Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Okt.
Arş.Gör.
Uzm.
Diğer
Toplam
1
2
3
- 71 -
5.3.11. Üniversite Hastahaneleri Müdürlüğü
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Araştırma ve Uygulama Hastahanesi, Şevket Demirel Kalp Merkezi
ve Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi aynı zamanda birer Araştırma –Uygulama Merkezi olarak
faaliyet göstermektedir.
Gerek verilen hizmetler gerekse idari ve mali açılardan içiçe olan bu birimlerimiz hakkında geniş bilgiler
Araştırma Uygulama Merkezleri kapsamında verilmiştir.
5.3.12. Yayın Müdürlüğü
Genel Sekreterliğe bağlı olan Yayın Müdürlüğü Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Üniversite Yayın
Komisyonunun, ders kitapları, yardımcı ders kitapları, Enstitü ve Fakülte dergileri, sempozyum ve kongre bildiri
kitaplarının yayınlanması ve basımı için vereceği kararlara göre yazışmalarını yapar. Yayın Müdürlüğü
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve SDÜ Yayın Esasları Yönergesi’nin ilgili hükümlerine göre çalışmalarını
yürütmektedir
ÜNİVERSİTEMİZ BASKI İMKANLARI (MATBAA) :
Yayın Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Üniversitemiz Matbaasında 1 Teknisyen Yardımcısı, Temizlik
şirketince çalıştırılan 4 işçi, 1 Part-Time Öğrenci olmak üzere 6 personel görev yapmaktadır. Üniversite Yayın
Komisyonu’nca basılmasına karar verilen ders ve yardımcı ders kitapları,ayrıca daha önceki yıllar basımı yapılıp
tükenen ders kitaplarının ikinci baskıları, Enstitü ve Fakülte dergileri, sempozyum bildiri kitapları ve
Üniversitemize bağlı tüm birimlerin matbu evrakları, öğrenci kayıt formları, sevk kağıdı, Araştırma Uygulama
Hastanesi poliklinik, laboratuar formları ile düzenlenen bilimsel toplantıların her türlü baskı, davetiye, afiş, gibi
baskı işleri yapılmaktadır.
Matbaamızda bulunan makineler, ders kitapları, dergiler ve bildiri kitapları ile ilgili bilgiler aşağıda
gösterilmiştir:
ADET
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
MAKİNE
Multi (1994)
Giyotin(üstgül 1994)
Harman makinası(wathıss)
Aliminyum kalıbı pozlama makinesi
Delme Kırma Makinesi
Tel Dikiş makineları
Riso FR 3950
Riso GR 3750
Riso RP 3700
RisoRZ 3700
2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA SDÜ YAYINI OLARAK BASILAN KİTAPLAR
Kitabın Adı
Yazarı
Birimi
Yayın Türü
Sayfa
Sayısı
Baskı
Adedi
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Doç.Dr.Hasan Baydar
Ziraat F.
Ders kitabı
207
500
Isparta Folkloru 2+CD
Nafiz Akgün Uzm.Gürsel
Aksungur
Rektörlük.
Ders kitabı
53
2000
1001 Soruda Radyoloji
Prof.Dr.Orhan Oyar
Tıp F.
Ders kitabı
468
1000
Ermeni Sorunu
Yrd.Doç.Dr.Şenol Kantarcı
Fen-Edebiyat F.
Yardımcı Ders
kitabı
290
500
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Prof.Dr.Musa Genç
Orman F.
Ders kitabı
382
500
Prof.Dr.Zeynep Dernek
Ziraat F.
Ders kitabı
256
500
Orman F.
Ders kitabı
149
500
Rektörlük
Ders kitabı
149
500
Tarım Ekonomisi ve
İşletmeciliği
Orman Ağacı Tohumları ve
Fidan Yetiştiriciliği
Temel Bilgi Teknoloji
(3.Baskı)
Prof.Dr.Abdullah Gezer
Arş.Gör.C. Yücedağ
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Enformatik Böl.Bşk.
- 72 -
2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA BASILAN DERGİLER
Derginin Adı
Fakülte/Enstitü
Sayfa Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler F. Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl :2005
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
370
Orman F. Dergisi Seri:A Sayı :1 Yıl:2005
Orman F.
165
Orman F. Dergisi Seri:A Sayı :2 Yıl:2005
Orman F.
158
Burdur Eğitim F. Dergisi Yıl:6 Sayı: 9
Burdur Eğitim F.
149
Burdur Eğitim F. Dergisi Yıl:6 Sayı:10
Burdur Eğitim F.
170
İlahiyat F. Dergisi Yıl/1 Sayı:14
İlahiyat F.
191
Tıp F. Dergisi Cilt:12 Sayı:2 Yıl:2005
Tıp F.
72
Tıp F. Dergisi Cilt:12 Sayı:3 Yıl:2005
Tıp F.
68
Eğirdir Su Ürünleri F. Dergisi Cilt:2 Sayı:12
Su Ürünleri F.
110
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:1 Sayı:1 -2005
Sosyal Bilimler Enstitüsü
191
Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:9 Sayı:2 -2005
Fen Bilimler Enstitüsü
155
The European Journal Of Mıneral Processıng and Envıronmental
Protectıon Vol:4 No:1
The European Journal Of Mıneral Processıng and Envıronmental
Protectıon Vol:4 No:2
Müh.Mim. Fak.
Maden Mühendisliği Bölümü
Müh.Mim. Fak.
Maden Mühendisliği Bölümü
- 73 -
74
75-174
6. DEĞERLENDİRME
Süleyman Demirel Üniversitesi, 12 Fakülte, 17 Meslek Yüksekokulu ve 3 enstitüde 35414 öğrenci ile
huzurlu bir ortam içerisinde herhangi bir eğitim boşluğu olmadan 2004-2005 eğitim ve öğretim yılını
tamamlamıştır. Hızlı bir gelişme gösteren SDÜ’nün değerlendirilmesi aşağıda, bazı konu başlıkları altında
özetlenmiştir.
6.1. Öğretim Üyesi Temini
Üniversitemiz öğretim üyesi yönünden önemli gelişmeler kaydetmesine rağmen, özellikle il merkezi
dışındaki ilçelerde bulunan fakülte ve yüksekokullarımızda öğretim üyesi sıkıntısı çekilmektedir. Geliştirme
ödeneklerinin yetersiz seviyede tutulması ve öğretim üyelerini bu merkezlerde görevlendirebilmek amacıyla
özendirici tedbirlerin alınamaması bu sıkıntının ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitim-öğretim
ödeneğinin arttırılması ve akademik kadroların tasarruf ve kullanımı konusundaki bürokratik engellerin
kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Araştırma Görevlileri’nin aylıklarındaki düşüklük, üniversite öğretim
üyeliğinin bu doğal kaynağını kurutmaktadır. Diğer taraftan başta Yrd.Doç. ve diğer öğretim elemanı
atamalarında Hükümetler veya Maliye Bakanlığı tarafından kadrolara konulan kısıtlamalar ve atama izinleri
kanununda çıkan engeller ortadan kaldırılmalıdır.
6.2. Bütçe
Eğitimin önündeki en büyük engel olan mali konular çözülmedikçe ve Vakıf Üniversitelerine sağlanan
olanaklar Devlet Üniversiteleri için de öngörülmedikçe kalite ve istenilen hedeflere ulaşmak zor görülmektedir.
Bu nedenle üniversitelerde mali özerklik temel alınmalıdır. Ayrıca üniversite bütçeleri hazırlanırken
öğrenci sayısı, gelişmişlik düzeyi, araştırma alt yapısı, teknolojiye yaptığı katkı gibi kriterler baz olarak ele
alınmalıdır. Bir önceki yılın bütçesine Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranda artırım yapılması şeklindeki
mevcut uygulama yeni kurulan üniversitelerin gelişmesinde engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
6.3. Yatırımlar
Daha önceden Mühendislik Mimarlık F. Eğitim ve Laboratuar blokları adıyla Yatırım Programına giren
proje kapsamındaki eğitim blokları, laboratuar ve sosyal amaçlı binalar tamamlanma noktasındadır.
Üniversitemizin yeni yapılanması Doğu Kampüsünde başlamıştır. 400 yataklı Araştırma Uygulama
Hastanesi, merkezi derslikler binası ile 7 fakültemiz Doğu Kampüsündeki binalarına taşınabilmiştir. Bundan
sonra yapılması gereken, diğer fakültelerimizin de Doğu Kampüsünde projelendirilmiş ve hatta inşaatlarına
başlanmış olan binalarına kavuşturulmasıdır. Bu amaçla Doğu Kampüsümüzde inşaatları devam eden fakülte
binaları ile sosyal ve sportif tesislerin hızla tamamlanabilmesi için yeterli ödeneklerin verilmesi gerekmektedir.
İdeal anlamda öğrenci başına 15 metrekarelik alan olması gerektiği düşünülürse üniversitemizde 9,03
metrekare olarak gerçekleşen bu oran fiziki mekan sıkıntımızı gözler önüne sermektedir.
Ayrıca Doğu Kampüsünde eksik kalan kamulaştırmalar için gerekli ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
6.4. Makine Teçhizat
Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kullanımı için gerekli laboratuarlar, ders araç ve gereçleri ile
makine teçhizat donanımları ve atölyeleri yeterli değildir. Özelikle Teknik Eğitim, Fen-Edebiyat, Ziraat, Tıp, Diş
Hekimliği, Su Ürünleri, Güzel Sanatlar Fakültelerinin gereksinimleri sürekli artmaktadır. Önlisans eğitimi veren
yüksekokullarımız için de aynı sıkıntılar söz konusudur. Sağlıklı bir eğitim-öğretim yapılabilmesi için çeşitli
kaynakların yaratılması ve bütçe imkanlarının artırılması suretiyle eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.
Makine teçhizat ihtiyacının karşılanmasında kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektörün ve yardımsever
vatandaşların desteği sağlanmaya çalışılmaktadır. Şevket Demirel Kalp Damar Cerrahi Merkezi, Zenra Ulusoy
Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi ve Bucak Hikmet Tolunay MYO, Bucak Emin Gülmez MYO, Uluborlu
Selahattin Karasoy MYO binaları ile birçok fakülte ve yüksekokulumuzun bazı laboratuar ve atölyeleri bu
çalışmalarla üniversiteye kazandırılmıştır. Bu gibi desteklerin çoğalması yönünde girişimlerimiz devam
etmektedir.
6.5. Meslek Yüksekokullarını Geliştirme Projesi
Üniversitemize bağlı Isparta ve Burdur Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulları Geliştirme
Projesi’ne girmiş durumdadır. Diğer meslek yüksekokullarımızın da sırayla bu proje kapsamına alınması
gerekmektedir. Ancak, bu proje için gereken mali kaynağın üniversitemizin bütçesinden pay ayrılarak kesilmesi
fakültelerimizin gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle proje kaynaklarının, üniversite bütçesi dışında organize
edilmesinde yarar bulunmaktadır.
- 74 -
6.6. Yurt Yapımı
Üniversitemizin bulunduğu il ve ilçelerde kız ve erkek öğrenciler için Yurt-Kur tarafından yeterli sayı ve
kapasitede öğrenci yurtlarının yapılması gerekmektedir. Çünkü yurt kapasitesinin yeterli olmayışı çeşitli
problemleri beraberinde getirmekte, gençlerimiz çağdaş olmayan mekanlarda barınmak zorunda kalmaktadır.
Ayrıca barınma problemi olan öğrencilerin bazı zararlı grup ve teşekküllerin etkisine girmeleri de kaçınılmaz
hale gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda ulaşılacak öğrenci sayıları da dikkate alınarak yeni yurt binalarının
yapımına hız verilmesi gerekmektedir.
6.7. Araştırma
Üniversiteler gerek yöresel gerekse ulusal ve uluslararası boyutta araştırmaları ile tanınmakta ve yöreye
yenilikler taşımaktadır. Bu bakımdan merkezi laboratuar olanaklarının artırılması ve pilot tesislerin kurulması ile
yöredeki sanayicilerin sorunlarının çözülmesi önem arz etmektedir.
Araştırma altyapısının oluşturulması amacıyla tüm birimlerimizin ortak olarak kullanabilecekleri Merkezi
Araştırma Laboratuarının kurulması gerçekleştirilmiştir. Merkez Araştırma Laboratuarı’nın zenginleştirilmesi
çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.
Üniversitemiz öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı yayınların artması, teknoloji
geliştirme yönündeki gayretler Devletin özel desteği ile gelişecektir. Bu kapsamda Teknoloji Bölgeleri
Yasası’ndan yararlanmak amacı ile Ortak Araştırma Merkezlerinin oluşturulması, KOSGEB çerçevesinde Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmelerin teknoloji üretimine yönlendirilmesi ülkemizde üniversitelerin reel sektördeki
yerlerini almalarını sağlayacaktır. Üniversitemiz sanayi ile işbirliğini güçlendirmek ve girişimciliği teşvik etmek
amacıyla kısa adı TEK-MER olan SDÜ Teknoloji Merkezi projesini hayata geçirmiş, bina inşaatını tamamlamış,
donatım aşamasına gelmiştir. SDÜ, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB arasında yapılan anlaşma
çerçevesinde çok sayıda şirketin yerleşerek kampüs içinde AR-GE çalışmalarını yapabilecekleri bu merkezde 13
proje desteklenmeye başlanmıştır.
Bugün AR-GE faaliyetlerinin önemli bir kısmına destek vermek üzere kurulmuş TÜBİTAK’ın bölgesel
merkezlerinin olmayışı üniversiteleri gereksiz alet ve ekipman alımına itmekte ve ülkemizi önemli bir alet
mezarlığına çevirmektedir. Üniversitemiz bu amaçla bölgeye hizmet edecek merkezi araştırma birimlerini üretim
birimleri ile destekleyerek hizmete açmaktadır. Bu amaçla yerel yönetimle de işbirliği yaparak bölgenin ihtiyacı
olan CAD/CAM, Elmacılık, Pomza, Uzaktan Algılama, İnternet Web Siteleri, Fidan Üretimi, Tıbbi ve Itri
Bitkiler, Hayvancılığı Geliştirme vb. AR-GE projelerini yürütmeye başlamıştır. Ancak makine ve teçhizat
kalemindeki kısıntı gelişmeleri önemli ölçüde sınırlamaktadır.
SDÜ 2005 yılında, bünyesinde bulundurduğu değerli bilim adamlarının önünü açarak, onları yeni
buluşlara yönlendirip, hem yöremizin hem de ülkemizin kalkınmasına ciddi katkılarda bulunabilecek
TEKNOKENT projesini de hayata geçirmiş bulunmaktadır. Teknokent çalışmalarında özel sektör, diğer kurum
ve kuruluşların desteği büyük önem taşımaktadır.
Diğer yandan üniversitelerdeki ek ders ücreti sistemi araştırma olanaklarının yaratılmasını engellemekte
ve bilimsel gelişmenin temel unsuru olan araştırmaları geri plana atmaktadır. Araştırmaya ve uygulamaya ayrılan
zamanın da ek ders gibi kabul edilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandıracaktır.
- 75 -
Fakülteler
1. BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Burdur Eğitim Fakültesi, 1965-1966 öğretim yılında “Burdur Kız Öğretmen Okulu” olarak öğretime
başlamış, 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsüne dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarihinde
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve Eğitim
Yüksekokulu adını alarak 1989-1990 öğretim yılından itibaren öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır.
Eğitim Yüksekokulu, 1992 yılında Burdur Eğitim Fakültesi adını alarak 3837 Sayılı Yasa ile kurulan
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.
1993 yılına kadar sadece Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Eğitim-Öğretim yapılan Fakültemizde, 1993-1994
Eğitim-Öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Bölümü , Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anasanat
Dalları açılarak Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.
1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında ise bu mevcut bölümlerin yanında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve
Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümleri ile 19971998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğretime başlamıştır.
YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Eğitim Fakültelerinin yeniden
yapılanması çerçevesinde 1997-1998 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Fakültemizin Bölüm ve
Anabilim Dalları yeniden yapılanmıştır. Fakültemizin Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalları aşağıda verilmiştir.
Aşağıda verilen Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği ABD’larında normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim de yürütülmektedir.
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
- Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
- Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim dalı
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
- Resim-İş Öğretmenliği Anasanat Dalı
- Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalı
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER
Fakültemiz, öğretim elemanı sayısı artışında önemli gelişmeler kaydetmesine rağmen, tüm Bölüm,
Anabilim/Anasanat Dallarında öğretim elemanı ihtiyacı halen devam etmektedir. Yardımcı Doçent sayısı 24’den
28’e çıkmış, Doktorasını tamamlayan 8 Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi kadrosuna atanarak kısmen de
olsa açık geçen derslerin kapatılması sağlanmıştır. Ancak, Okulöncesi Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği
Anabilim Dalları ile Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Bölümleri ve yeni açılan Bilgisayar
Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Bölümünde, yine yeni açılan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim
Dalında öğretim elemanı ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu nedenle, doktorasını bitiren 9 elemanımıza öğretim üyeliği kadrolarının acilen tahsis edilmesi
gerekmektedir. Fakültemizde Fen Bilgisi Eğitimi, Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi, Program Geliştirme,
Eğitim Yönetimi ve Teftişi Planlaması Ekonomisi Anabilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliğine yönelik Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde ise Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi
verilmektedir. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında ise Tezli Yüksek Lisans programı açılması kabul edilmiş olup,
YÖK’ün onayından sonara eğitim-öğretime faaliyetine başlayacaktır.
- 76 -
Fakültemizde Bilgisayar Laboratuarları donanım açısından yenilenmiş ve 49 bilgisayar eğitim-öğretim
hizmetine sunulmuştur. Projeksiyonlu 10 sınıf ve Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalında Grafik derslerinde
kullanılmak üzere bir Bilgisayar dersliği oluşturulmuştur.
Fakültemiz etkili eğitim-öğretimin bütünleyicisi olarak gördüğü oryantasyon eğitimlerine büyük önem
vermektedir. Bu kapsamda yeni katılan öğrencilerimize oryantasyon eğitimi verilerek Fakültemize ve çevreye
uyumları sağlanmaktadır. Stresle başa çıkma, intihar olgusu ve kötü alışkanlıklardan korunmaları hususunda
konferanslar verilmiş, danışmanlık hizmetlerinin aktif bir şekilde yapılması sağlanmıştır.
Fakültemizin merkez kampüsten uzak olması ve öğrenci sayımızın fazla oluşu nedeniyle sosyal
etkinlikler kapsamında öğrenci topluluklarına ağırlık verilmiş, mekanlar sağlanarak çalışma olanakları
yaratılmıştır. Dönem içerisinde eğitsel amaçlı 12 gezi düzenlenmiştir. Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin
“Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim” uygulamasını görmeleri ve tanımaları için 380 öğrenci merkez Köy ve İlçelere
gönderilmiştir. Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı derslerde elde ettikleri kazanımları öğrenci merkezli
öğrenme anlayışına göre tasarlayarak bir çok etkinlikte sunmuşlardır.
Fakültemiz gelecekle ilgili hedefleri arasına, üniversitemiz öğretim elemanlarına Aktif ÖğrenmeÖğretme Stratejilerine yönelik seminer düzenlemesini, öğrencilere yönelik KPSS’ye hazırlık semineri
düzenlemesini, Türk Eğitim Sisteminin Yeniden yapılandırılması sürecini irdelemek ve yeni önerilerde
bulunmak üzere bir proje çalışması yapılmasını hedeflemiştir.
Ayrıca, eğitim alanında ulusal ve uluslar arası proje sayısının artırılması, Socrates/Erasmus değişim
programlarına dahil olmak, öğretimde niteliğin artırılmasına katkı getiren teknoloji donanımlı sınıfların
sayılarının çoğaltılması, konferans, panel ve açık oturumların düzenlenmesi, özellikle öğretmen yetiştiren bir
Fakülte olarak öğrenci merkezli sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ile öğretim ile ilgili etkinliklerin (Bilim
Şenliği, Bilim Paylaşım Günleri, v.b.) arttırılması ve ortak derslerle ilgili içerik ve uygulama birlikteliği
sağlamak için zümre çalışması yapılması, ortak sınav düzenine geçişin sağlanması hedeflenmiştir.
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, Fakültemizde kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda
belirtilmiştir. Sözleşmeli dahi olsa sürekli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve
Prof Doç. Yrd.Doç Öğr.Gör Okutm. Arş.Gör Uzman Toplam
ABD/ASD
İLKÖĞRETİM BÖL.
Sınıf Öğretmeliği
3
19
3
1
26
Okulöncesi Öğretmenliği
1
1
2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
5
1
1
7
Fen Bilgisi Öğretmenliği
1
2
1
4
İlköğretim Matematik Öğretmel.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖL.ÜMÜ
Resim-İş Öğretmenliği
5
1
1
1
8
Müzik Öğretmenliği
1
3
3
1
8
2
1
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖL.
3
1
2
1
YABNACI DİLL. EĞT. BÖL
4
1
4
1
1
BEDEN EĞİT. ve SPOR BÖL
7
5
3
1
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖL.
9
BİLG. ve ÖĞR. TEK.
EĞT.BÖL.
TOPLAM
2
28
36
6
4
2
78
- 77 -
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli
olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda
belirtilmiştir.
Bölüm ve
Prof Doç. Yrd.Doç Öğr.Gör. Okutm. Arş.Gör Uzman Toplam
ABD/ASD
İLKÖĞRETİM BÖL.
Sınıf Öğretmeliği
4
4
8
Okulöncesi Öğretmeliği
Sosyal Bilgiler Öğretmeliği
İlköğretim Matematik Öğret.
Fen Bilgisi Öğretmeliği
1
1
2
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖL
Resim-İş Öğretmeliği
Müzik Öğretmeliği
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖL
YABANCI DİL. EĞT. BÖL.
1
1
BED.EĞİT. SPOR BÖL.
2
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖL.
BİLGİS. ve ÖĞR. TEK.
EĞT. BÖL.
TOPLAM
6
5
1
12
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm,ABD/ASD
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Anasanat Dalı
Resim-İş Öğretmenliği Anasanat Dalı
Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
TOPLAM
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
I. Öğretim
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğretim Elemanı
Yıllık Ders
Sayısı
Bölüm
Saati
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD II. Öğretim
Okulöncesi Öğrt. ABD I. Öğretim
Okulöncesi Öğrt. ABD II. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD I. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD II. Öğretim
Fen Bilgisi Öğrt. ABD I. Öğretim
Türkçe Öğrt. Bölümü I. Öğretim
Türkçe Öğrt. Bölümü II. Öğretim
Resim-İş Öğrt. ASD I. Öğretim
Resim-İş Öğrt. ASD II. Öğretim
Müzik Öğrt. ASD II. Öğretim
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü I. Öğrt.
TOPLAM
15474
12026
2548
2548
4676
4676
5400
3238
2170
5910
1477
5520
5640
71303
72
- 78 -
Öğrenci Sayısı
714
611
156
164
327
328
119
220
166
128
25
143
152
3253
Öğretim Elemanlarına
İsabet Eden Ders Saati
Yıllık
Haftalık
990
35
Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Bölüm
Sayısı
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD II. Öğretim
Okulöncesi Öğrt. ABD I. Öğretim
Okulöncesi Öğrt. ABD II. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD I. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD II. Öğretim
Fen Bilgisi Öğrt. ABD I. Öğretim
Türkçe Öğrt. Bölümü I. Öğretim
Türkçe Öğrt. Bölümü II. Öğretim
Resim-İş Öğrt. ASD I. Öğretim
Resim-İş Öğrt. ASD II. Öğretim
Müzik Öğrt. ASD II. Öğretim
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
TOPLAM
Öğretim Elemanı
Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretim Elemanı sayısı
72
45
714
611
156
164
327
328
119
220
166
128
25
143
152
3253
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölüm,ABD/ASD
Sınıf Öğretmenliği ABD
Okulöncesi Öğretmenliği ABD
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD
I. Öğretim
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Resim –İş Öğretmenliği ASD
Müzik Öğretmenliği ASD
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Sınıf Öğretmenliği ABD
Okulöncesi Öğretmenliği ABD
II. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği ASD
Fakülte Başarı Oranı
Güz
97
97
94
97
95
93
83
94
97
99
91
98
100
95,00
Bahar
96
95
88
94
91
86
76
90
96
97
86
91
100
91,23
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölüm,ABD/ASD
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD I. Öğretim
Sınıf Öğretmenliği ABD II. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD I. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD II. Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD II. Öğretim
Resim-İş Öğretmenliği I. Öğretim
Resim-İş Öğretmenliği I. Öğretim
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
2 Yarıyıl Uzaklaştırma
1
1 Ay Uzaklaştırma
1
Kınama
1
Uyarma
1 Hafta Uzaklaştırma
1
Çıkarma
1
Kınama
1
2 Yarıyıl Uzaklaştırma
1
Kınama
1
2 Yarıyıl Uzaklaştırma
3
2 Yarıyıl Uzaklaştırma
2
Uyarma
1
Ceza Alan Öğrenci sayısı:
14
Ceza Türü
- 79 -
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Fakülte
Derslik sayısı
35
10
5
6
31
BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özellikleri
Normal Derslik
Teknoloji Dersliği
Resim Atölyesi
Laboratuar
Uygulama Alanı
Mevcut ve İhtiyaç Durum
Mevcut
Adet
m2
35
4865
10
650
6
360
5
450
31
2790
87
9115
Türü
Derslik
Teknoloji Dersliği
Laboratuar
Atölye
Uygulama Alanı
TOPLAM
Olması Gereken
Adet
m2
3
195
1
120
3
270
2
180
9
765
YAYINLAR
2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Uluslararası
Ulusal
Uluslararası
BÖLÜM
Makale
Makale
Bildiri
İlköğretim Bölümü
9
15
4
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
4
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
2
3
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
2
1
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
3
1
Eğitim Bilimleri Bölümü
1
2
Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Eğt. Bölümü
TOPLAM
13
26
8
Ulusal
Bildiri
19
6
8
1
12
3
49
Kitap
9
2
1
3
15
BİLİMSEL TOPLANTILAR/ETKİNLİKLER
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılar ile ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı/ etkinlik sayıları
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
v.b.
1
Seminer
1
-
Panel
İlköğretim Bölümü
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
TOPLAM
Konferans
BÖLÜM
Sempozyum
Kongre
Diğer
9
3
2
5
19
1
3
2
6
3
3
-
-
-
7
30
11
48
- 80 -
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
YILDIRIM, M,Z., Prof.Dr., ÖRSTAN, A., GÜMÜŞ, B.A., ve Walter-Schultes, F. W. “The Land snails of the Bodrum
penissula , Turkey” Mitteilungen der Deutschen Malakozoologishen Gesellschaft Sayı:73/74: 1-15 Frankfurt am
Main, 2005.
YILDIRIM, M.Z., Prof. Dr. CENGİZ, E., OTLUDİL, B., ÜNLÜ, E., “Histopat hological effects of thiodan on the freshwater
snail, Galba truncatula (gastropoda, pulmonata) Journal of Applied Toxicology”, 25: 464-469, Early View (Articles
online in advance of print) published Online, (9 Aug 2005), Copyright 2005 John Wiley ve Sons, Ltd.
YILDIRIM, M.Z., Prof. Dr. CENGİZ, E., OTLUDİL, B., ÜNLÜ, E.,ÜNVER, Ö., “Histopathological effects in tissues of
snail Lymnaea stagnalis (gastropoda, pulmonata) exposed to sublethal concentration of Thiodan and recovery after
exposure (p n/a) Journal of Applied Toxicology”, 25: 459-463, Early View (Articles online in advance of print)
published Online, (9 Aug 2005), Copyright 2005 John Wiley ve Sons, Ltd.
TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., TOMUL, F., Yrd. Doç. Dr., SAĞ, R., Öğr. Gör., “ İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji
Ders Programının Yapısalcı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi” (The Eurasian Journal of Educational Research.
TOMUL, F., Yrd. Doç. Dr., TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., SAĞ, R., Öğr. Gör., “ İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji
Ders Programının Yapısalcı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi” (The Eurasian Journal of Educational Research.
GÖRGÜLÜ, G., Öğr. Gör. Dr., SADİ, G., GÜRAY, T., “The effects of antioxidant supplementation on diabetes induced
oxidative stress in rat liver tissoes. Balkan Journal Of Clinical Laboratory.
GÖRGÜLÜ, G., Öğr. Gör. R., GÜRAY, T., SEVERCAN, F., “ STZ-Diabetes İnducent Changes in the Secondary Stuctures
of Proteins and The effects of antioxidants, Advences in Molecular Medicine, 2005, 1:1,113-114.
GÖRGÜLÜ, G., Öğr. Gör. Dr., GÜRAY, T., SEVERCAN, F., “Protein secondary structure pediction of STZ- induced
diabetic and antioxidant treated diabetic rat kidney microsomal membranes by neural networks, BIOPHYSICAL
JOURNAL 88 (1): 331A Part 2 Suppl. S JAN 2005.
GÖRGÜLÜ, G., Öğr. Gör. Dr., GÜRAY, T., SEVERCAN, F., “Rapid Monitoring of Diabetes-Inducad Lipid Peroxidation by
Fourier Transform Infrared Spestroscopy: Evidence From Rat Liver Microsomal Membranes, Analytical
Biochemisty, 2005. 339:36-40.
Ulusal Makaleler
YILDIRIM, M. Z., Prof. Dr., AKMAN, M.A., YAZAR, S., ŞAHİN, İ.,” Kayseri Karpuz Sekisi Havzasında Tatlı Su
Gastropodlarının Araştırılması” Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 14 (1) 1-5, 2005.
ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., DEMİRKAYA ,H., Yrd.Doç.Dr., “ Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adayları Tarafından Öğrenme-Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi”, SÜ- Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:
19, (Kasım 2005). S. 403-428.
ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., DEMİRKAYA ,H., Yrd.Doç.Dr., “ Tefenni’den Irak’a İşçi Göçü”, Burdur Eğitim Fakültesi
Dergisi, sayı:11, (Aralık 2005). S. 147-162.
ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., DEMİRKAYA ,H., Yrd.Doç.Dr., “ Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adayları Tarafından Öğrenme-Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi”, SÜ- Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:
19, (Kasım 2005). S. 403-428.
DEMİRKAYA ,H., Yrd.Doç.Dr., ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., “ Tefenni’den Irak’a İşçi Göçü”, Burdur Eğitim Fakültesi
Dergisi, sayı:11, (Aralık 2005). S. 147-162.
DEMİRKAYA ,H., Yrd.Doç.Dr., ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., “ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin
Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, SÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:12, 2005.
YILMAZ,O., Yrd.Doç.Dr., “ Gölhisar İlçesinin Nüfus Özellikleri”, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 10, (Aralık
2005) S. 101-125.
TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., “Türkiye’de Cinsiyete Göre Öğrenim Süreleri” Eğitim, Bilim Toplum. Sayı: 10, (Ekim 2005),
S:62-73.
TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., “Yerleşim Birimleri ve Yaşlara Göre Kadın ve Erkeklerin Öğrenim Süreleri Arasındaki
Farklılık” Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 323, (Eylül 2005), S: 40-46.
CEYLAN,S., Yrd.Doç.Dr., “ Yazılı Kanyon (Sütçüler, Isparta) Tabiat Parkının Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı”,
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 8, (Aralık 2004)
ATAYETER, Y., Yrd.Doç.Dr., “ Isparta’da Görülen Hava Kirliliğinin Sebepleri ve Bu Kirlilikte Etkili Olan Coğrafi
Faktörler ”, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:9, (Haziran 2005) S.114-128.
ATAYETER, Y., Yrd.Doç.Dr., “ Batı Toroslar da Aksu çayı Havzasının Karst Jeomorfolojisi ”, Burdur Eğitim Fakültesi
Dergisi, sayı:10, (Aralık 2005) S.87-100.
GÖLEN,Z., Yrd.Doç.Dr., “1267 (1851) Cizye Nizam-namesi (5 belge ile birlikte)”, Belgeler, 24 (28), (2005), s.41-51.
ERDÖNMEZ, C., Öğr. Gör. Dr., “Kıbrıs Gazetesinde Yazı İşleri Müdürüne Mektup” Kıbrıs Gazetesi,
2 Temmuz
2005.
ERDÖNMEZ, C., Öğr. Gör. Dr., “Kıbrıs Gazetesinde Yazı İşleri Müdürüne Mektup” Kıbrıs Gazetesi,
6 Şubat 2005.
Uluslararası Bildiriler
YILDIRIM, M. Z., Prof. Dr., ÖRSTAN, A., “The diversification of the family Enidae in Turkey: an evolutionary perspective
“ 71st Annual Meeting American Malacological Society; 38th Annual Meetng Western Society of Malacologists
(June 26-30 2005)
- 81 -
ÖLÇER, S., Öğr. Gör., “ Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen Çocuk Etkileşimi”2. Uluslararası Çocuk ve İletişim
Kongresi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005.
ÖLÇER, S., Öğr. Gör., “ İletişimin Çocuğa etkisi” 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi, Çocuk, Savaş ve
Barış”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005.
SEVERCAN,M., GÖRGÜLÜ, G., Öğr. Gör. Dr., SEVERCAN, F., “Protein secondary prediction of STZ-induced diabetic
and antioxidant treated diabetic rat kidney microsomal membranes by neural networks, Biophysical Society 49th
Annual Meeting, 12-16.02.2005, Long Beach, CA, USA.
Ulusal Bildiriler
YILDIRIM, M.Z., Prof. Dr., KOCA, S.B., KEBAPÇI, Ü., ŞAHİN, S.K., “Yassıgüme Köyü (Burdur-Türkiye) Civarı Fosil
Mollusca Türleri” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
YILDIRIM, M.Z., Prof. Dr., KEBAPÇI, Ü., CEYLAN, S., KOCA, S.B., “Burdur ve Civarında Yayılış Gösteren Gastapoda
(Mollusca) Türleri” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
YILDIRIM, M.Z., Prof.Dr., ATALAY, A., “Burdur İlinde Yayılış Gösteren Aphanıus Türleri(Cyprınıdontıformes:
Cyprınıdontıdae) Üzerine Bir Çalışma” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
YILDIRIM, M.Z.,Prof.Dr., KOCA, S.B., KEBAPÇI, Ü., “Isparta İli Tatlı sularda Yayılış Gösteren Hydrobiidae Gastropada :
Prosobranchia) Familyasının Bazı Taksonamik Karakterleri” XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, 14 Eylül 2005.
YILDIRIM, M. Z., Prof. Dr., ERTAN, O., GÜLLE, İ., “ Çapalı Gölü (Afyon) Makro- Bentik Omurgasızlarının Taban Yapısı
ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı” XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, 1-4 Eylül 2005.
ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., “Bucak İlçesinde Tarımsal Faaliyetler” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım, 2005.
YILMAZ, O., Yrd. Doç. Dr., “ Burdur İlinin Turizm Potansiyeli” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım, 2005.
DEMİRKAYA ,H., Yrd.Doç.Dr., “ Burdur’da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Burdur’un Ekonomik Durumuna İlişkin
Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
DEMİRKAYA, H.,Yrd.Doç.Dr., “Burdur Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Burdur Gölü’nü Algılama Biçimleri ve Burdur
Gölü’ne Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi ” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., “Türkiye’de Cinsiyet ve Yaşlara Göre Öğrenim Süreleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi” DİE
İstatistik Araştırma Sempozyumu-AB Sürecinde Resmi İstatistikler, Ankara, 5-6 Mayıs 2005.
TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., “Burdur’da Eğitim Eşitsizlikleri –Öğrenim Sürelerine Göre Bir Değerlendirme” I. Burdur
Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
ŞAHBAZ, Ü., Yrd. Doç. Dr., “Hata Düzeltmesiz Olarak Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Zihin Engelli Öğrencilerin
Çarpım Tablosunu Öğrenmelerine Etkisi” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
ŞAHBAZ, Ü., Yrd. Doç. Dr,PEKER, S., Uzman, “Kaynaştırma sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında
Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi” 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, 1719 Kasım 2005.
ŞAHBAZ, Ü., Yrd. Doç. Dr, “Burdur İlinde Kaynaştırma Uygulamalarına Katılan Zihin Engelli Öğrencilerin Normal
Öğrenciler Tarafından Sosyal Kabul ve Red Edilme Düzeylerinin Belirlenmesi” I. Burdur Sempozyumu, Burdur,
16-19 Kasım 2005.
ARIBAŞ, K., Yrd.Doç.Dr., TEMEL, İ., Öğr. Gör., “Burdur Kentinde Atıl Durumda Bırakılan Mekanlar”
I. Burdur
Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım, 2005.
TOMUL, F., Yrd. Doç. Dr., TATLI, E., Arş. Gör., “Burdur İlindeki Ortaöğretim Kurumlarının Fen-Matematik Derslerine
İlişkin Donanım Durumları ve Kullanımına İlişkin Görüşler” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
TOMUL, F., Yrd. Doç. Dr., BALCI, S., Prof. Dr., “ Değişik Al/Cr Oranlı Cr/Al-Sütunlu Killerin Gözenek Yapısının Azot
Adsorpsiyonu ile Kararterizasyonu” 12. Ulusal Kil Sempozyumu, Van, 5-9 Eylül 2005.
BIÇAKÇI, R., Öğr. Gör., “ Burdur’da Temel Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Yerel Ağız Özelliklerinin Ölçümlü Dile
Yaklaştırılması İçin Teknik ve Etkinlikler” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
GÖRGÜLÜ, G., Öğr. Gör. Dr., GÜRAY, T., SEVERCAN, F., “ C Vitamini ve Lipoik Asit Verilmesinin Diyabetik sican
karaciğer mikrozomal zararları üzerine etkilerinin Fourier Dönüşüm Kızılötesi spektroskopisi ile tayini” IX. Ulusal
Spektroskopi Kongresi, 9-11 Haziran 2005.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
YILDIZ, G., Prof., “ 2005 Güzel Sanatlar Eğitimi ve Köy Enstitüleri” Yeniden İmece Dergisi, 7.70-71, İzmir, 2005.
TEBİŞ, C., Yrd. Doç. Dr., “ Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Keman Öğretiminin Alandaki Uygulanışının
Formasyon Açısından Değerlendirilmesi” Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:9, S:65-79, (Haziran 2005)
TUNA, S., Yrd. Doç. Dr., “ Tasarım Dilinin Öğretiminde Bilgisayarların Etkinliğinin Saptanması”, Burdur Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı:9, S:95-113, (Haziran 2005)
ŞAHAN, M., Yrd. Doç. Dr., “ Tarih Öncesinde Anadolu’da Tanrıça” Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10, (Aralık
2005)
Ulusal Bildiriler
YILDIZ, G., Prof., “ 2005 Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak
Değerlendirilmesi-Burdur Eğitim Fakültesi Örneği” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli, 28-30 Eylül 2005.
YILDIZ, G., Prof., “ 2005 Burdur’da Yükseköğretimin Dünü, Bu Günü. Yarını” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19
Kasım 2005.
- 82 -
YILDIZ, G., Prof., “ 2005 Türk ve batı Müziği Etkileşimi” VI. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, Başbakanlık
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 21-25 Kasım 2005.
TEBİŞ, C., Yrd. Doç. Dr., “ SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalının
Burdur İli İle Etkileşimi, Katkıları ve Günümüzdeki Durumunun Değerlendirilmesi”
I. Burdur Sempozyumu,
Burdur, 16-19 Kasım 2005.
EKİNCİ, H., Yrd. Doç. Dr.,“ Burdur’da İlköğretim Öğrencilerinin Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi Gereksinimleri ve Bu
Gereksinimlerin Karşılanmasına Yönelik Çözüm Önerileri” I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
TÜRKÇE ĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
KAZAN,Ş.,Yrd.Doç..Dr., ABDULKADİROĞLU, A., Prof. DrTapu İşleriyle Uğraşan Divan Şairleriyle İlgili Bir
Deneme”Türk Kültürü, S:505-506, Yıl: XLIII, s. 145-160, Ankara, Mayıs-Haziran 2005,
EREN, K. S., Öğr. Gör. “ Alper Akçam’ın Gidenler Gelenlerdi Adlı Öykü Kitabı Üstüne Edebi Söyleşi” Cumhuriyet Kitap
Eki, Temmuz, 2005.
Uluslararası Bildiriler
OĞRAŞ, R., Yrd. Doç. Dr., “ Türk Edebiyatında Hurufi Şairler ve Nesimi Divanında Harflerle ilgili Özellikler” Uluslararası
Türk Kültüründe Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi,
İstanbul, 11-13 Nisan 2005.
OĞRAŞ, R., Yrd. Doç. Dr., “ Şuara Tezkirelerinden Bağçe-i Safa-enduz’a Tezkire-i Salim’in Etkileri” Uluslararası I.
Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara,
11-13 Mayıs 2005.
OĞRAŞ, R., Yrd. Doç. Dr., Seyyid Nesimi’nin Etkilediği Divan Şairleri” I. Uluslararası Seyyid Nesimi Sempozyumu,
Hüseyin Gai Kültür Sanat Vakfı, Ankara, 17-19 Haziran 2005.
Ulusal Bildiriler
KAZAN, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Burdur’da Ölümle İlgili İnanışlar, Uygulamalar ve Burdur Mezar taşlarının Dili” I. Burdur
Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
KAZAN, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Burdur’da Hayatın Çeşitli Safhaları İle İlgili Dini Manevi İnançlar, adetler ve Büyüsel Pratikler”
I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
KAZAN, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Burdur Müzesi ile Merkez Camii Hazinelerindeki Ata Yadigarı Eserlerimiz: Osmanlı Mezar
Taşları” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
KAZAN, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Burdur Mutfak Kültüründe Mahalli Yemeklerle İlgili Değerlendirmeler, Bu Yemeklere Ad
Verme-Anlamlandırma” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
KAZAN, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Burdur Yöresi Ata Sözleri, Deyimleri ve Söyleyişlerinden Derlemeler” I. Burdur Sempozyumu,
16-19 Kasım 2005.
EREN, K.S., Öğr.Gör., “Kent Kültürü” 5. Fakir Baykurt Kültür Sanat Günleri, Burdur, 7-8-9 Ekim 2005.
EREN, K.S., Öğr.Gör., “Dursun Akçam’ın Öykülerinde Öğretmen İzleği” Dursun Akçam Kültür sanat
Günleri,
Ardahan, 5 Haziran 2005.
EREN, K.S., Öğr.Gör., “Fakir Baykurt’un Yaşam Öyküsü Kitaplarında Burdur” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım
2005.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
ŞEVİK, M., Yrd.Doç.Dr., “Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Derslerindeki Farklılıkları ve Başarı Düzeylerinin
Saptanması: Burdur Eğitim Fakültesi Örneği” M.E.B. Dergisi, 2005.
CAN, Ö,. Arş. Gör. “ Mevlana Celaleddin Rumi ve Şeyh Galib’in Aşk Estetiği” Konya Büyük Şehir Belediyesi Yayınları,
2005.
Uluslararası Bildiriler
ÖZCAN, M., Öğr. Gör. Dr., “Developmental differences in the use of deixis by children from 3 to 9 plus 13- year-olds”
Linguistics at Oxford Postgraduate conference, Oxford Universty, Oxford –England. September, 23-24, 2005.
Ulusal Bildiri
ÖZCAN, M., Öğr. Gör. Dr., “Türkçe’de ve ile de bağlaçlarının 3-9 Yaş arası Çocuklar ile 13 Yaş Grubu ve Yetişkinler
Tarafından Anlatılanlarda Kullanımı” XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi, Şanlıurfa, 20-21 Mayıs 2005.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
ÇETİN, C., Yrd. Doç. Dr., MD, PhD, KARATOSUN, H., Yrd. Doç. Dr., MD, PhD, BAYDAR, M. L., Prof. Dr. MD, PhD,
COSARCAN, K., MD, “A rengersion equation to predicct true maximal oxygen cunsumption of taekwondo athletes
using a fild test” Saudi Med J 2005, Vol.26 (5)
KARATOSUN, H., Yrd. Doç. Dr., AKDOĞAN, M, ÇALIŞKAN, S., ÇETİN, M., “Quntitativa assesnent of serum nitric
oxide, lactic acid and blod flow rate following supramaximal exercise” Mredicina della sport. Vol; 1.2005,
- 83 -
ÇETİN, C., Yrd. Doç. Dr., KARATOSUN, H., Yrd. Doç. Dr., BAYDAR, M. L., Prof. Dr. “ Blod and saliva lactita levels
during recovery from supramaximal exercise” Sadudi Med. J. November, 2005
Ulusal Makaleler
GÜLER, D., Öğr.Gör.Dr., PEPE, K., Öğr. Gör. Dr., TOY, E., Öğr. Gör., “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde
Okutulan Derslerin Öğrencilere Sağladığı Katkı Düzeyinin Araştırılması” Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 9,
(Haziran 2005),sayfa 129-145.
Ulusal Bildiri
ÇETİN, C., KARATOSUN, H., ÇOŞARCAN, K., AKGÜN, C., BAYDAR, M. L., Prof. Dr., “Türkiye Şampiyonasına
Katılan Tekvando Sporcularının Sporcu sağlığı ve Beslenme Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması” X.
Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos 2005, İzmir,
KARATOSUN, H., ÇETİN, C., ERDOĞAN, A., ARUS, A.,., BAYDAR, M. L., Prof. Dr.,”Genç Bayan Ritmik
Jimnastikçilerin Günlük Enerji Alımları, Vücut Kompozisyonları ve Lipit Profillerinin İncelenmesi” X. Ulusal Spor
Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos 2005, İzmir,
ÇETİN, C., KARATOSUN, H., YOLCU, M.,, C., BAYDAR, M. L., Prof. Dr., “Yıdız Güreşçilerin Fizyolojik Profillerinin
Alt Ekstremite Anaerobik Kuvvetlerinin Farklı Yöntemler ile İncelenmesi”
X. Ulusal Spor Hekimliği
Kongresi, 12-15 Ağustos 2005, İzmir,
GÜLER; D., Öğr. Gör. Dr., AYDOS, L., KOÇ, H., “ Devlet İlköğretim 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Düzeylerinin ve
Spora katılımlarının Atılganlıklarına Etkisi” Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu,
Manisa, 8-9 Nisan 2005.
GÜLER; D., Öğr. Gör. Dr., “ Burdur’daki 6-10 Yaş Grubu Çocukların Boy Uzunluğu , Vücut Ağırlığı, Vücut Yağ
Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Yüzdelikleri” ” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
GÜLER, D., Öğr. Gör. Dr., “ Burdur’daki 6-11 Yaş Grubu Erkek Çocukların Somatotiplerinin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi” ” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
GÜLER, D., Öğr. Gör. Dr., “ PEPE, K., Öğr. Gör. Dr., “Burdur ve Isparta Devlet İlköğretim Okullarındaki Anasınıflarının
Beden Eğitimi ve Oyun Etkinliklerine Yönelik İmkanlarının Değerlendirilmesi” ”
I. Burdur Sempozyumu,
16-19 Kasım 2005.
KIRÇIK, K.S., Araş.Gör., “Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümündeki Öğrencilerin Bu Bölüme
Girmelerinde Rol Oynayan Etkenler ve Beklentiler” ” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
KIRÇIK, K.S.,Araş.Gör., “Burdur Konulu Yayın ve Çalışmalarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi”,
I. Burdur
Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
KIRÇIK, K.S., Arş.Gör., PEPE, K., Öğr. Gör. Dr., “Burdur İli Belediye Sınırları İçindeki Çocuk Oyun Alanları ile
Parklarının Donanım Çeşitliliğinin Araştırılması”” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
FİLİZ, K., Yrd. Doç. Dr., PEPE, K., Öğr. Gör. Dr., “ Burdur Eğitim fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin
Beslenme-Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
FİLİZ, K., Yrd. Doç. Dr., PEPE, K., Öğr. Gör. Dr., “ Burdur İlindeki Spora Katılımın Sosya-Ekonomik Boyutlarının
Araştırılması” ” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
TAŞ, A., Yrd. Doç. Dr., “Organizational Learning in Primary School” İnternational Journal of Education, Summer 2005.
Ulusal Makaleler
ŞAHİN, H., Yrd.Doç.Dr., “ Öfke ve Öfke Denetinin Kurumsal Temelleri ”, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:10,
(Aralık 2005.
SAYIN, S., Yrd. Doç. Dr. “ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının
İncelenmesi” Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, İlkbahar 2005,
Ulusal Bildiri
ÇELİK; F., Yrd. Doç. Dr., “ Burdur Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin
Burdur İli Yükseköğretim Ortamına İlişkin Görüşleri”, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
ŞAHİN, H., Yrd. Doç. Dr., “ Öfke Denetiminin Çocuklarda Gözlenen Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi” VIII. Ulusal
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 21-23 Eylül 2005.
ŞAHİN, H., Yrd. Doç. Dr., “ Burdur Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinlikleri” I. Burdur Sempozyumu, 1619 Kasım 2005.
Kitaplar
YILDIRIM, M. Z., Prof. Dr., KASAPOĞLU, A., Yrd. Doç. Dr., KANDEMİR, A., Yrd. Doç. Dr., GENÇ, H., Yrd. Doç. Dr.,
ÖRÜN, İ., Yrd. Doç. Dr., GEZER, K., Yrd. Doç. DR., TÜRKMEN, L., Yrd. Doç. Dr., ÇAKIR, Ö.S., Yrd. Doç. R.,
AYDEMİR, S., Yrd. Doç. Dr., SÜLÜN, Y., Yrd. Doç. Dr., “ Canlılar Bilimi” Lisan Yayıcılık , Zafer matbaacılık,
İstanbul, 2005.
YILDIRIM, M. Z., Prof. Dr., KASAPOĞLU, A., Yrd. Doç. Dr., KANDEMİR, A., Yrd. Doç. Dr., GENÇ, H., Yrd. Doç. Dr.,
ÖRÜN, İ., Yrd. Doç. Dr., GEZER, K., Yrd. Doç. DR., TÜRKMEN, L., Yrd. Doç. Dr., ÇAKIR, Ö.S., Yrd. Doç. R.,
AYDEMİR, S., Yrd. Doç. Dr., SARIBIYIK, S., Yrd. Doç. Dr., ŞİMŞEKLİ, Y., Yrd. Doç. Dr., “Çevre Bilimi” Lisan
Yayıcılık , İstanbul, 2005.
- 84 -
GENÇ, H., Yrd. Doç. Dr. “Çevre Bilimi” Lisans yayıncılık, İstanbul, 2005.
GENÇ, H., Yrd. Doç. Dr., “Canlılar Bilimi” Lisans yayıncılık, İstanbul, 2005.
DEMİRKAYA, H., Yrd. Doç. Dr., “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programında İçerik ve Kazandırılacak Beceriler” Lisans
Yayıncılık , İstanbul, 2005.
ATAYETER, Y., Yrd. Doç. Dr., “ Aksu Çayı Havzasının Jeomorfolojisi” Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta, 2005.
TOMUL, E., Yrd. Doç. Dr., “ Sınıfta Öğretmen – Öğrenci İletişimi- Etkili Sınıf Yönetimi” Anı Yayıncılık, Ankara, 2005.
GÖLEN, Z., Yrd. Doç. Dr., “Çanakkale’den Cumhuriyete Cumhuriyetten Geleceğe”,Alter Yayınları, Ankara, 2005.
TUNA, S., Yrd. Doç. Dr., “Yaratıcılık ve Görsel Algı” İlköğretim Sanat Eğitimi Kurumları ve Yöntemleri, Görsed
Yayınları, Ankara, 2005.
TUNA, S., Yrd. Doç. Dr., “Resim-İş Dersinde Ölçme ve Değerlendirme” İlköğretim Sanat Eğitimi Kurumları ve
Yöntemleri, Görsed Yayınları, Ankara, 2005.
KAZAN, Ş., Yrd. Doç. Dr., Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Editör: Mehrali Calb)“ Yazılı Anlatımda Karşılaşılan Hatalar” Bölüm,
VII, s.191-213. İstanbul, 2005.
TAŞ, A., Yrd. Doç. Dr., “ Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler” Etkin Sınıf Yöntemi, (Edit: Prof. Dr. H. KIRAN), Anı
Yayıncılık, Ankara 2005.
ŞAHİN, H., Yrd. Doç. Dr., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Anı Yayıncılık, Ankara 2005.
ÇELİK, F., Yrd. Doç. Dr., “ Eğitimin Toplumsal Temelleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş” Lisans Yayıncılık, İstanbul
2005.
ERDÖNMEZ, C., Öğr. Gör. Dr., “ Tarihi Boyutuyla Kıbrıs” Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
Sempozyum, 16-19 Kasım 2005, I. Burdur Sempozyumu,
Konferans, 2005, Kayseri, Müzik Öğretmeni Adaylarının Koro Eğitimi Donanımı, Yrd. Doç. Dr. H. Seval KÖSE.
Konferans, 10 Ocak 2005, SDÜ- Kültür Merkezi, “ Eğitimin Toplum Yaşamındaki Yeri” Öğretmen Semra SEZER
Konferans, 6 Mart 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu , “Atatürk’ün Yurt Gezilerinde İzlediği
Stratejiler, Atatürk’ün Burdurâ gelişinin 75. Yıldönümü Kutlama Programı”, Yrd. Doç. Dr. Zafer GÖLEN
Konferans, 8 Mart 2005 Belediye AKM Salonu “Bilgi ve İletişim Çağında Kadının Görünmezliği” Doç. Dr. Şengül
HABEMİTOĞLU
Konferans, 29 Mart 2005, İl Halk Kütüphanesi “ Çocuk ve Kitap” Arş. Gör. Hülya OKUYAN, 41. Kütüphane Haftası
Konferans, 15 Nisan 2005, Isparta, Postmodernizm ve Çevre Sorunları, SDÜ- Konferans salonu, Yrd. Doç. Dr. Kenan
ARIBAŞ,
Konferans, 15 Nisan 2005,Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, “Fotoğraflarla Türkiye”, Yrd. Doç. Dr.
Yıldırım ATAYETER
Konferans, 19 Nisan 2005, Burdur, Sınav Kaygısı ile Baş Etme, Burdur Eğitim fakültesi Konferans salonu, Yrd. Doç. Dr.
Hülya ŞAHİN,
Konferans, Mayıs 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Sanat-Toplum İletişiminde Disiplinlerarası
Etkileşimler Seminer Dizileri, Rönasans Dönemi Müzik, Yrd. Doç. Dr. H. Seval KÖSE.
Konferans, 6 Mayıs 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları ve
gerçekler”, Yrd. Doç. Dr. Zafer GÖLEN
Konferans, 12 Mayıs 2005, Burdur, Aile İçi Şiddet, Burdur Valiliği, Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞAHİN.
Konferans, 16 Mayıs 2005, Burdur, Stresle Başa Çıkma Yolları, Burdur Emniyet Müdürlüğü, Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞAHİN.
Konferans, 24 Mayıs 2005, Burdur, Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞAHİN.
Konferans, Mayıs 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans salonu, Müzik tarihi Panel Dizisi, Romantik Dönem,
Öğr. Gör. Ebru GÜNAY.
Konferans, 204 Kasım 2005, Burdur, Lider Bir Öğretmen Olmak, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinliği, Doç. Dr.
Selahattin TURAN.
Konferans, 9 Aralık 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Çocuk ve Beslenme, Diyetisyen Gültane
KORKMAZ.
Konferans, 16 Aralık 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Çocukla İletişim, Prof. Dr. Nilüfer
VOLTAN ACAR.
Konferans, 23 Aralık 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, İdari Yargı Konferansı, Av. Erol PALAZ.
Konferans, 26 Aralık 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Ciddi Bir salık Sorunu, İNTİHAR; Yrd.
Doç. Dr. İbrahim EREN.
Seminer, 2 Haziran 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Çağdaş Müzik, Yrd. Doç.Dr. Cansevil TEBİŞ.
Seminer, Haziran 2005, Burdur, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anasanat Dalı, Sanat ve Toplum İletişiminde
Disiplinlerarası Etkileşimler, Romantik Dönem Konulu Seminer, Yrd. Doç. Dr. Melek ŞAHAN.
Seminer, 9 Haziran 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 6-12
Yaş Grubu Çocukların Müziksel Gelişimlerine Katkıları” Yrd. Doç. Dr. Hatice EKİNCİ.
Panel, 16 Mart 2005, Burdur, Belediye Toplantı Salonu, 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Etkinliği,
Prof. Dr. İ. Ethem BAŞARAN, Prof. Dr. Galip KARAGÖZOĞLU, Prof. Dr. Mürüvvet BİLEN, Öğretmen H. Hüsnü
TEKIŞIK.
Panel, 10 Mayıs 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,Panel-I, Sanat ve Toplum İletişiminde
Disiplinlerarası Etkileşimler: Rönesans, Prof. Gökay YILDIZ.
Panel, 31 Mayıs 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans salonu, Ronamtizm ve Türk Edebiyatı, Sanat ve Toplum
İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler Paneli, Öğr. Gör. K. Semra EREN.
Panel, 2 Haziran 2005, Burdur, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anasanat Dalının Düzenlediği, Sanat ve
Toplum İletişiminde Disiplinler Arası Etkileşimler, Yrd. Doç. Hatice KETEN.
- 85 -
Panel, Kasım 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Müzik Tarihi panel Dizileri- Barok Dönem, Yrd.
Doç. Dr. Hatice EKİNCİ.
Panel, 14 Aralık 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Şair Padişahlar, Türkçe Eğitimi Bölümü
Öğrencileri.
Diğer Sanatsal Ve Sportif Faaliyetler
Konser, 10 Ocak 2005, Isparta, SDÜ- Kültür Merkezi, SDÜ- Burdur Eğitim Fakültesi, Yetişkinlere Eğitim Sertifika TreniSayın Semra SEZER’in Katılımlarıyla , Yrd. Doç. Dr. H. Seval KÖSE, Öğr. Gör. Ebru GÜNAY.
Konser, 10 Ocak 2005, SDÜ Kültür Merkezi, Burdur Eğitim Fakültesi Çok Sesli Koro.
Konser, 14 Mart 2005, Isparta, SDÜ- Kültür Merkezi, Tıp Bayramı Açılış Töreni, Çok Seli Koro, Yrd. Doç. Dr. H. Seval
KÖSE, Öğr. Gör. Ebru GÜNAY.
Konser, 17 Nisan 2005, Isparta, Köy Enstitülerinin 65. Yıl Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı.
Konser, 20 Nisan 2005, Devlet hastanesi Konferans Salonu, Milli Egemenlik Yılı Etkinlikleri, Okul Çalgıları Konseri.
Konser, 25 Nisan 2005, Isparta, SDÜ- Kültür Merkezi, İsmet Sezgin Fahri Doktora Töreni, Yrd. Doç. Dr. Hatice EKİNCİ,
Öğr. Gör. Ebru GÜNAY.
Konser, 30 Nisan 2005, Burdur, AKM Salonu, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in Burdur’u
Ziyaretleri Onuruna Verilen Koro Konseri, Yrd. Doç. Dr. Hatice EKİNCİ.
Konser, 3 Haziran 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Yılsonu Konseri,
Konser, 3 Haziran 2005, Öğretmenevi N.M. Velicangil Kültür Merkezi, “Geleneksel Yıl Sonu Konseri”Müzik Eğitimi ASD
Öğrencileri
Konser, 28 Eylül 2005,Burdur, MYO Sempozyumu Açılışı Programı. Yrd. Doç. Dr. Hatice EKİNCİ, Öğr. Gör. Ebru
GÜNAY.
Konser , 16 Eylül 2005, Isparta, SDÜ-Kültür Merkezi, Türkiye Pomza Sempozyumu Açılış Töreni. Yrd. Doç. Dr. Hatice
EKİNCİ.
Konser, 20 Ekim 2005, Isparta, SDÜ-Kültür Merkezi, - 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı, Yrd. Doç. Dr.
Hatice EKİNCİ.
Konser, 24 Kasım 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans salonu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması,
Konser, 14 Aralık 2005, Burdur, AKM Salonu, Viyolonsel Resitali, Can ÇİFTÇİBAŞI.
Konser, 26 Aralık 2005, SDÜ-Kültür Merkezi, Tarık ŞARA’ya Fahri Doktora Töreni, Öğr. Gör. Ebru GÜNAY.
Sergi, 21-24 Şubat 2005, Burdur, Güzel Sanatlar galerisi, Karma yağlı Boya- Aktrislik Resim Sergisi, Yrd. Doç. Hatice
KETEN, Yrd. Doç. İsmail AKTUNA.
Sergi, 21 Şubat 2005, Güzel Sanatlar Galerisi, Resim Sergisi, Yrd. Doç. Hatice KETEN, Yrd. Doç. İsmail AKTUNA.
Sergi, Mart 2005, Burdur , Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Karma Resim Sergisi, Yrd. Doç. Hatice KETEN.
Sergi, 01-11 Mart 2005, Burdur, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Karma Yağlı Boya Desen , Resi Sergisi , Yrd. Doç. İsmail
AKTUNA.
Sergi, 21-25 Mart 2005, Burdur, Güzel Sanatlar Galerisi, Resim Sergisi, Öğrenci Ferdi TÜNER.
Sergi, 28 Mart 2005-1 Nisan 2005, Burdur, Güzel Sanatlar Galerisi, Fotoğraf Sergisi, Resim-İş Anasanat Dalı ,
Sergi, 4-8 Nisan 2005, Burdur, Güzel Sanatlar Galerisi, Resim Sergisi, Öğrenci Murat SARI
Sergi, 12-15 Nisan 2005, Burdur, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Resim-İş Eğitimi 4. Sınıf Öğrencilerinin Hazırladığı
Mumlu Batik sergisi, Öğr. Gör. Çiğdem KABAY.
Sergi, 2-6 Mayıs 2005, Burdur, Güzel Sanatlar Galerisi Karma Yağlı Boya Desen , Resi Sergisi , Yrd. Doç. İsmail
AKTUNA.
Sergi, 9-13 Mayıs 2005,Burdur, Güzel Sanatlar Galerisi, “Resim Sergisi” Okt. Önder TOPDAŞ
Sergi, 10-15 Mayıs 2005,Burdur, Bakibey Konağı, Burdur Sanatevi,Özgün Baskı Sergisi, Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı
öğrencileri
Sergi, 16 –21 Mayıs 2005, Güzel Sanatlar Galerisi, “Karma Sergisi” Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı
Sergi, 1-3 Haziran 2005, SDÜ- Burdur Eğitim Fakültesi,Türkçe Eğitimi Uygulamaları Sergisi, Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf
Öğrencileri Öğr. Gör. Rabia BIÇAKÇI, Arş. Gör. Tuğrul URAL
Sergi, 2005,Isparta, SDÜ Öğretim Üyelerinin Düzenlediği Karma Resim Sergisi , Yrd.Doç. Hatice KETEN.
Sergi, 16-19 Kasım 2005, I. Burdur Sempozyumunda Burdur Müzesinde Karma Fotoğraf Sergisi ve Resim
Sergisi,Yrd.Doç. Hatice KETEN.
Sergi, 2005,Isparta, SDÜ Öğretim Üyelerinin Düzenlediği Karma Resim Sergisi , Yrd.Doç.Dr. Melek ŞAHAN.
Tiyatro, 30 Mart 2005, Burdur, İl Halk Kütüphanesi, “Pire Nine” 41. Kütüphane haftası Etkinliği, Eğitim Fakültesi Tiyatro
Topluluğu.
Tiyatro, 8 Nisan 2005, Burdur, Belediye AKM Salonu, Mehmetçik Vakfı yarına, Çehovdan Seçmeler, Eğitim Fakültesi
Tiyatro Topluluğu
Tiyatro, 9 Nisan 2005, Burdur, Devlet Hastanesi Konferans Salonu, Mehmetçik Vakfı Yarına, Karaların Mehmet, Eğitim
Fakültesi Tiyatro Topluluğu
Tiyatro, 25 Nisan 2005,Burdur, Belediye AKM Salonu, Milli Egemenlik Etkinlikleri, Ayının Fendi Avcıyı yendi, Eğitim
Fakültesi Tiyatro Topluluğu
Tiyatro, 24 Mayıs 2005, Burdur, Belediye AKM Salonu, Baba Beni Okula Gönder kampanyası, Kadın Her Yerde, Eğitim
Fakültesi Tiyatro Topluluğu
Tiyatro, 26 Mayıs 2005, Burdur, Belediye AKM Salonu, Baba Beni Okula Gönder kampanyası, Lütfen Kızımla
Evlenirmisin, Eğitim Fakültesi Tiyatro Topluluğu
Tiyatro, 23 Mayıs 2005, Burdur, Belediye AKM Salonu, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans salonu, Baba Beni Okula
Gönder kampanyası,Karaların Mehmet Eğitim Fakültesi Tiyatro Topluluğu
- 86 -
Tiyatro, 28 Mayıs 2005,Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Baba Beni Okula Gönder kampanyası,
“Çehovdan Seçmeler” Eğitim Fakültesi Tiyatro Topluluğu,
Tiyatro, 23 Aralık 2005, Burdur, Öğretmenevi Nurcan Velicangil Salonu, Burdur Valiliğince Okutulmakta Olan Kız
Öğrenciler Yararına, Düğün Yada Davul, Tiyatro Topluluğu.
Tiyatro, 18 Aralık 2005, Burdur, AKM Salonu, Sacide, Tiyatro Topluluğu.
Tiyatro, 27 Aralık 2005, Burdur, AKM Salonu, Burdur Valiliğince Okutulmakta Olan Kız Öğrenciler Yararına, İrmik Oğlan,
Tiyatro Topluluğu.
Şiir Dinletisi, 12 Mart 2005, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy,
Şiir Dinletisi, 1 Nisan 2005, İl Halk Kütüphanesi, 41. Kütüphane Etkinlikleri. Eğitim Fakültesi Şiir Topluluğu.
Şiir Dinletisi, 25 Ekim 2005, Elvada Atilla İlhan, Merhaba Şair.
Şiir Dinletisi, 15 Aralık 2005, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinde Müzik ve Şiir sunumu.
Şiir Dinletisi, 22 Aralık 2005, Şiir ve Müzik Sunusu.
Bilim Şenliği, 24-25 Mayıs 2005, Burdur, Burdur Eğitim Fakültesi, 4. Bilim Şenliği.
Öğretim Elemanlarının Kamu yararı Gözeterek Katıldığı Bilimsel İçerikli
Sosyal Etkinlikler İle Sergi ve Konserler
YELER, M., Öğr. Gör., “Öğrenmenin Oluşumu, Öğrenme Kuramları ve İlkeleri” 58. Piyade Alayı Yurt Sevgisi
Etkinlikleri, 14 Şubat 2005, Burdur,
EREN, K. S., Öğr. Gör.“Kitabın Öyküsü” Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün Düzenlediği Kütüphaneler
Haftası sunumu, Mart 2005, Burdur,
GÖLEN Z., Yrd. Doç. Dr., “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları”, SDÜ-Ağlasun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 5
Mayıs 2005, Isparta,
GÖLEN Z., Yrd. Doç. Dr.,, “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları”, SDÜ-Burdur Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu 13
Mayıs 2005, Burdur, Yrd. Doç. Dr. Zafer GÖLEN
GÖLEN Z., Yrd. Doç. Dr.,, “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları”, SDÜ- Gölhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 27
Mayıs 2005, Gölhisar,
EREN, K. S., Öğr. Gör.“Türkçe’yi Doğru ve Etkili Kullanma Yolları” 58. Er Eğitim Alayı Konferans Salonu , Mayıs 2005Ekim 2005, Burdur,
GÖLEN Z., Yrd. Doç. Dr.,, “Atatürk’ün Siyası Yönü”AKM Salonu, Burdur Valiliği Tarafından Hazırlanan Atatürk’ün
67. Ölüm Yıldönümünü Anma Etkinlikleri, , 10 Kasım 2005,Burdur,
ERDÖNMEZ, C., Öğr. Gör. Dr.,“Atatürk’ün Siyasi Yönü” SDÜ- Burdur Meslek Yüksekokulu Konferans salonu, , 10
Kasım 2005, Burdur,
TUNA, S., Yrd. Doç. Dr., “Zihinsel Özürlülerde Sanat Eğitimi” Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü, Zihinsel özürlüler
Semineri, Haziran 2005, Burdur,
Panel, 17 Nisan 2005, Isparta, SDÜ- Gönen Meslek Yüksekokulu Köy Enstitüsü Kampüsü, Güncel Eğitim Sorunları ve 65.
Yılda Köy Enstitüleri Paneli “Güzel Sanatlar Eğitimi ve Köy Enstitüleri” Prof. Gökay YILDIZ.
Panel, 10 Kasım 2005, Isparta, SDÜ- Kültür Merkezi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyetin Kazanımları Panel
“Atatürk Eğitim ve Kadın” Prof. Gökay YILDIZ.
Konser, 6 Mart 2005, Burdur, Burdur Kapalı Spor Salonu, Atatürk’ün Burdur’a Geliş Günü Kutlama Programı, Çok Seli
Koro Yrd. Doç. Dr. H. Seval KÖSE.
Konser, Mayıs 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Akademik Koro Konseri, Yrd. Doç. Dr. H. Seval KÖSE,
Öğr. Gör. Ebru GÜNAY.
- 87 -
2. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Fakültemiz Süleyman Demirel Üniversitesi’nin, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, 3837 Sayılı Kanun’a dayanılarak, YÖK Yürütme Kurulu’nun 24.02.1995
tarihli kararıyla kurulmuştur. 1995 yılında 31 öğrenci ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi binasında eğitim-öğretime
başlanılmıştır. 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Sümerbank’tan devralınan binada Mayıs 2002’ye kadar
faaliyetlerini sürdüren Fakültemiz, Mayıs 2002’de Üniversitemizin Merkez Doğu Kampüsündeki Tıp Fakültesi
Morfoloji binasının zemin ve giriş katına taşınmış olup; yetersiz fiziki imkanlarla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra Isparta ve komşu illere yönelik ağız ve diş sağlığı
hizmetleri de başarıyla yürütülmektedir.
Klinik Dişhekimliği Bilimleri Bölümü
• Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
• Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
• Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
• Ortodonti Anabilim Dalı
• Periodontoloji Anabilim Dalı
• Pedodonti Anabilim Dalı
Temel Dişhekimliği Bilimleri Bölümü
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
Öğretim Elemanı Temini : Fakültemiz öğretim elemanı sayısı artışında önemli gelişmeler kaydetmesine
rağmen anabilim dallarında öğretim elemanı ihtiyacı halen devam etmektedir. Gerek öğretim üyesi, gerekse
araştırma görevlisi kadrolarının artırılması hem eğitim-öğretim, hem de sağlık hizmetlerinde Fakültemizin daha
iyi bir düzeye gelmesini sağlayacaktır
İdari Personel: Öğrenci işlerinde 1, mali işlerde1, anbar-ayniyat 1,Bölüm sekreterliğinde 1, yazı işlerinde
1, personelde 1, satın almada 2, Döner sermayede 3, Eğitim koordinatörlüğünde 1, Teknisyen 1, Yardımcı
hizmetler sınıfında 2, hemşire 13, laborant 2, Röntgen teknisyeni 1, sağlık teknisyeni 1, olmak üzere toplam 32
idari ve sağlık personeli hizmet vermektedir. Fakültemizin günden güne gelişmesi nedeniyle sağlık hizmetleri ve
idari personel yönünden sıkıntı yaşamaktayız. İdari ve hemşirelik hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi için kadro
yetersizliğinin çözümlenmesi gerekmektedir.
Bütçe: Fakültemiz cari bütçe olanakları ile hedeflerini gerçekleştirmekte güçlük çekmektedir. Mali
finasmanın yeterli olması durumunda hedeflere varmanın ve kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasının
mümkün olacağı düşünülmektedir.
Fakülte cari bütçeleri değerlendirilirken öğrenci sayısı, gelişmişlik düzeyi, alt yapısı, teknolojik gelişmeye
ihtiyacı Eğitim-öğretim yanında sağlık hizmetlerinin de verilmesi gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.
Yatırımlar: Her yıl yapılan yatırım teklifleri mali yetersizlik nedeniyle uygun görülmemektedir. Oysaki
eğitim açısından olmazsa olamaz yatırım tekliflerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Dişhekimliği Fakültesi
yetersiz alt yapı imkanları ile başarılı bir şekilde hem eğitim-öğretim hem de sağlık hizmetlerini yürütmektedir.
Ancak henüz kendi binasının olmaması Fakültenin gelişimini engellemektedir. Bu nedenle Dişhekimliği
Fakültesinin binasının yapımı için yatırım projelerinin bir an önce kabul edilerek uygulamaya başlanması
öncelikli hedefimizdir.
Makine-teçhizat: Demirbaş ödenekleri uzun süredir, bloke yada kısıtlanmış durumdadır. Gelişen
kapasiteye uygun olarak mevcut demirbaşlar yeterli gelmemektedir. Bu nedenle eğitim-öğretim ve sağlık
hizmetleri veren kurumlarda demirbaş ödeneklerinin serbest bırakılması ve serbestlik oranlarının yükseltilmesi
gerekmektedir.
Bilimsel çalışmalar:
2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası hakemli dergilerde 38 Adet, Ulusal hakemli dergilerde 40
Adet, Uluslararası kongrelerde 33 Adet, Ulusal kongrelerde 30 Adet tebliğ, poster sunumu ve 2 Adet kitap ile
bilimsel faaliyetlerde bulunulmuştur.
Fakültemizin hem bilimsel alanda, hem de sağlık alanında daha iyi bir konuma getirmek için eğitim
koşulları ve hasta bakımı için gerekli olan temel alt yapı çalışmaları hedeflenmiştir.
-88-
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş. Sağ.Bil.
Toplam
Prof. Doç
Okt.
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör. Arş.Gör.
TEMEL DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
-
-
-
-
-
-
-
-
KLİNİK DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Diş Hast. ve Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi
Ağız Diş Çene Hast.
ve Cerrahisi
Ortodonti
Periodontoloji
Pedodonti
TOPLAM
1
1
2
2
5
2
2
-
-
1
2
1
8
6
4
16
11
10
1
3
1
5
4
2
1
16
-
-
2
2
8
4
3
4
29
10
6
8
61
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli
olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Uzm.
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör.
Toplam
.................... BÖLÜMÜ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.................... BÖLÜMÜ
TOPLAM
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
Dişhekimliği Fakültesi
Öğrenci Sayısı
I.Öğretim
II.Öğretim
196
..............
TOPLAM
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğr. Elemanlarına
Yıllık Ders
Öğretim
Bölüm
İsabet eden Ders Saati
Saati
Elemanı Sayısı
Yıllık
Haftalık
Dişhekimliği
2968
Fakültesi
24
123
4,41
TOPLAM
NOT: Yurt dışında bulunan öğretim elemanları ders yüküne dahil edilmeyecektir.
-89-
Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Bölüm
Sayısı
Dişhekimliği Fakültesi
196
Öğr. Elm.
Sayısı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
24
8,16
TOPLAM
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölümler
1.SINIF
I.Öğretim
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
5.SINIF
Fakülte Başarı Oranı
Güz
84
91
98
63
84
Bahar
84
91
98
63
84
84
84
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
----Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
---
Bölümü
Ceza Türü
---
TESİSLER
Derslik
Sayısı
4
1
Fakülte
Dişhekimliği Fakültesi
Dişhekimliği Fakültesi
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Resim Atölyesi
Laboratuar
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Derslik
Laboratuar
Klinik
Mevcut
Adet M²
4
215 m²
1
100 m²
8
812 m²
TOPLAM
13
Türü
1127 m2
Olması Gereken
Adet m²
5
500 m²
4
400 m²
12
1800 m²
21
2700 m2
YAYINLAR
2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal
Bölümler
Makale
Makale
Bildiri
Bildiri
Klinik Dişhekimliği
38
40
33
30
Bilimleri Bölümü
TOPLAM
38
40
33
-90-
30
Kitap
2
2
Ders
Notu
-
TOPLAM
Söyleşi
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
-
Teknik Gezi
1
Açık Oturum
--
Seminer
Panel
Klinik Dişhekimliği
Bilimleri bölümü
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
--
---
5
---
1
5
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
KLİNİK DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
BAYKUL, T., Doç. Dr., SAĞLAM A.A., Doç Dr, AYDIN Ü, BAŞAK K. “Incidence of cystic changes in radiographically
normal impacted lower third molar follicles”, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2005;99(5):542-5.
UCOK, O., YAMAN, Z., GUNHAN O, UCOK C, DOGAN N, BAYKUL T., “Botryoid odontogenic cyst: report of a case
with extensive epithelial proliferation”, Int J Oral Maxillofac Surg, 2005 Sep;34(6):693-5.
KOMERIK, N., Yrd. Doç. Dr., “The Use of Internet Among Dental Students in Turkey”, J Dent Educ, 69, 470-475 (2005).
KOMERIK, N., Yrd. Doç. Dr., AKKAYA A., YILDIZ M., BUYUKKAPLAN S., KURU L., “Oral Health in Patients on
Inhaled Corticosteroid Treatment”, Oral Diseases, 11, 303-308 (2005).
KOMERIK, N. Yrd. Doç. Dr., MACROBERT A. J., “Photodynamic Therapy As an Alternative Antimicrobial Modality for
Oral Infections (Invited Review)”, J Environ Pathol Toxicol Oncol, 25,487-504 (2006).
KOMERIK, N., Yrd. Doç. Dr., KARADUMAN A. I., “Mandibular Fracture Two Weeks After Third Molar Extraction (Case
Report)”, Dental Traumatol, (2005).
KEÇECİ, A.D., Yrd.Doç.Dr., EROĞLU, E., Yrd.Doç.Dr., BAYDAR, M.L., Prof. Dr., “Dental Trauma Incidence And
Mouthguard Use In Elite Athletes In Turkey”. Dental Traumatology. 21(2):76-79 (2005).
KEÇECİ, A.D., Yrd.Doç.Dr., ÇELİK ÜNAL, G., Yrd.Doç.Dr., ŞEN B.H., Prof. Dr., “Comparison Of Cold Lateral
Compaction And Continuous Wave Of Obturation Techniques Following Manual Or Rotary Instrumentation”.
International Journal Of Endodontics. 38, 381-388 (2005).
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÇETİN C., Yrd.Doç.Dr., EROĞLU E., Yrd.Doç.Dr., BAYDAR M.L Prof. Dr.,,. “Do CustomMade Mouthguards Have Negative Effects On Aerobic Performance Capacity Of Athletes?" Dental Traumatology
Oct;21(5):276-80. 2005)
EROĞLU E., Yrd.Doç.Dr., KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., BAYDAR M.L. Prof. Dr., ”Taekwondo Athletes Satisfaction with
Custom-Made Mouthguards”. Dental Traumatology, (22 Mayıs 2005)
GORGUL, G., KIVANÇ, B.H., MADEN, M., Yrd.Doç.Dr., ULUSOY, O.I., TINAZ, A.C.Effects of Nd: YAG laser
irradiation on the adaptation of composite resins to root dentin. J Contemp Dent Pract. 2005 Nov 15;6(4):116-23
ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., AKDENİZ, B.G., Doç.Dr., “Comparison of Conventional and Digital Radiography for Radiometric
Differentiation of Dental Cements”, Quintessence International (25.09.2005).
BOZKURT, F.Y., Doç. Dr., KIRAN M., Yrd. Doç. Dr., YETKİN Z., Yrd. Doç. Dr., “The Effects of Three Oral Sprays on
Plaque and Gingival Inflammation”, J Periodontol. 2005; 76: 1654-1660.
BOZKURT F.Y., Doç. Dr., YETKİN Z., Yrd. Doç. Dr., SÜTÇÜ R., Yrd. Doç. Dr., DELİBAŞ N., Prof.Dr., “Gingival
Crevicular Fluid Leptin Levels in Periodontitis Patients with Long-term and Heavy Smoking” J. Periodontol. (2005)
ÇALIŞKAN, U., Prof. Dr., CANATAN D., Prof. Dr., ÇİRİŞ M., Yrd. Doç. Dr., BOZKURT F.Y., Doç. Dr., ÇAĞLAYAN
G., Prof. Dr., KIRAN M., Yrd. Doç. Dr., KOSACI S., Dr., OĞUZ N., Dr., KARADOĞAN C., Dr., BALTA N., Dr.,
COŞAN R., Dr., “Comparison of Iron Load of the Liver and Gum of Patients with Thalassemia Major”, BLOOD 106
(11):32B-32B 3813 Part 2 NOV 16 2005.
KIRAN, M., Yrd. Doç. Dr., ARPAK, N., Prof. Dr., ÜNSAL, E., Prof. Dr., ERDOĞAN, M., Prof. Dr., “The Effect of
Improved Periodontal Health on Metabolic Control of Type 2 Diabetes Mellitus”, Journal of Clinical Periodontology
2005; 32: 266-272.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., SAĞLAM, A., Yrd. Doç. Dr., ŞİMŞEK, S. Dr. Dt., “Occlusal Disharmonies of Primary Dentition
in a High and Low Fluoride Area of Turkey”, Fluoride, Vol. 38, No. 1, (2005), p.57-64.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., KÖSELER, ŞENTUT, T., Arş. Gör. Dt., ÖZAY, ERTÜRK, M.S., Arş. Gör. Dt.,
KARAYILMAZ, H., Arş. Gör. Dt., “Clinical Features of Hypodontia and Associated Dental Anomalies; A retrospective
study”, Oral Disease, Vol. 11, No. 6, (2005), p.399-405.
-91-
KIRZIOGLU, Z., Prof. Dr., KARAYILMAZ, H., Arş. Gör. Dt., ÖZAY ERTÜRK, M. S., Arş. Gör. Dt., 2005.
“Epidemiology of traumatized primary teeth in west mediterranian region of Turkey”, Int Dent J , Vol. 55, No. 5,
(2005), p.329-333,.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., ERTÜRK,S., Arş. Gör. Dt., KARAYILMAZ, H., Arş. Gör. Dt., “Traumatic Injuries of the
Permanent İncisors in Southern Turkey”, Dental Traumatology, Vol. 20, (2005), p.1-6.
NALÇACI, A., Dr. Dt., ULUSOY N., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Dr. Dt., “Effect of LED Curing Modes on The
Microleakage of Pit And Fissure Sealants”, American Journal of Dentistry, (2005),
KIRZIOĞLU Z., Prof. Dr., ERTÜRK, MS., *Arş. Gör. Dt., “Congenital Lower Lip Pits (Van der Woude Syndrome):Report
of a case.” J. Contemporary Dental Practise. (2005),
BAYKUL, T., Yrd.Doç.Dr., SAĞLAM, AA., AYDIN, Ü, BAŞAK K. “Incidence of cystic changes in radiographically
normal impacted lower third molar follicles”, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;99:542.
TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., SAYIN, M.Ö., Yrd.Doç.Dr., YILMAZ, HH., Yrd.Doç.Dr., “Maxillary canine
transposition to incisor site: a rare condition”, Angle Orthodontist 75(2): 280-284; 2005.
TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., YILMAZ, HH., Yrd.Doç.Dr., ÇETİN, E., Dt.,“A non-syndrome case with bilaterally
supernumerary maxillary canine: report of a rare case.”, Dentomaxillofac. Rad, 2005 .
KIRZIOĞLU, Z., Prof.Dr., ŞAHİN SAĞLAM, AM., Yrd.Doç.Dr., ŞİMŞEK S., “Occlusal Disharmonies of Primary
Dentition in a High and Low Fluoride Area of Turkey”, Fluoride, 2005, 38(1):57-64.
SAYIN MO., Yrd.Doç.Dr., TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., 2005. Cephalometric Evaluation of Nongrowing Females
with Skeletal and Dental Class II, division 1 Malocclusion. Angle Orthod, 2005, 75:564-568. 28.TÜRKKAHRAMAN,
H., SAYIN, MO., BOZKURT, FY., YETKİN, Z., KAYA, S., ÖNAL, S. “Archwire Ligation Techniques, Microbial
Colonization, and Periodontal Status in Orthodontically Treated Patients”, Angle Orthod 75:227-232.
YILMAZ, H.H., Yrd.Doç.Dr., TÜRKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., SAYIN, M.Ö.,Yrd.Doç.Dr., “Prevalence of tooth
transpositions and associated dental anomalies in a Turkish population. Dentomaxillofac Radiol, 2005, 34:1-6.
TÜRKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., KÜÇÜKEŞMEN HC. Dr.Dt., “Orthodontic Bracket Shear Bond Strengths Produced by
Two High-power Light-emitting Diode Modes and Halogen Light”, Angle Orthod, 2005, 75:854-857.
TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., SAYIN, MO., Yrd.Doç.Dr., YILMAZ, HH. Yrd.Doç.Dr., “Maxillary Canine
Transposition to Incisor Site: A Rare Condition. Angle Orthod, 2005, 75:280-283.
TÜRKKAHRAMAN H., Yrd.Doç.Dr., YILMAZ, HH., Yrd.Doç.Dr., ÇETİN, E., Dt., “A non-syndrome case with bilaterally
supernumerary maxillary canine: report of a rare case”, Dentomaxillofac Radiol. 2005, 34.
YANİKOĞLU, N.D., GÜLDAĞ, MÜ., Prof.Dr., DUYMUŞ, ZY., “Determination of the occlusal vertical dimension: use of
maxillary and mandibuler posterior teeth measurement in edentate subjects”, Eur J Prosthodont Restor Dent. 2005
Jun; 13(2):75-7
NALÇACI, A., Dr.Dt., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Dr.Dt., ULUDAĞ, B., Prof.Dr., “Effect of high-powered LED polymerization
on shear bond strength between dentin and light-polymerized resin luting agent”, The Journal of Prosthetic Dentistry,
Volume 2005;94:140-5
TÜRKKAHRAMAN, M.H., Yrd.Doç.Dr., KÜÇÜKEŞMEN, C., Dr.Dt., “Effects of LED and Halogen Light Curing
Techniques on Ceramic Brackets Bonded to Porcelain Surfaces”, The Angle Orthodontist. Wednesday, May 11,
2005;Manuscript030105-87R Decision Letter
SAGLAM ATSU., S., SEMA AKA., P., KUCUKESMEN, H.C., Dr.Dt., KILIÇARSLAN, M.A., ATAKAN, C., “Age related
changes in tooth enamel as measured by electron microscopy: implications for porcelain laminate veneers”, J Prosthet
Dent. 2005;94:336-41
TÜRKKAHRAMAN M.H., Yrd.Doç.Dr., KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr.Dt., “Porcelain surface conditioning techniques and the
shear bond strength of ceramic brackets”, European Journal of Orthodontics,19. December. 2005; 112/05.
ADANIR, N., Yrd.Doç.Dr., ÇOBANKARA, F.K., Yrd.Doç.Dr., BELLİ, S., Prof.Dr. “Sealing properties of different resin
based root canal sealers”, J Biomed Mater Res Part B-Appl Biomater, 2005.
Ulusal Makaleler
KÖMERİK, N., Yrd. Doç. Dr., AKÇAM Z., GÖNEN İ., KARADUMAN A.İ., “Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin
Hepatit B Aşılanma Durumlarının ve Viral Hepatitler İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,15, 21-25 (2005).
MUĞLALI, M., KÖMERİK N., Yrd. Doç. Dr., “Ağız Cerrahisi ve Anksiyete”, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi, (2005)
KÖMERİK, N., Yrd. Doç. Dr., “Ağız Kanserlerinin Erken Teşhisi ve Teşhise Yardımcı Yöntemler”, Türk Dişhekimliği
Dergisi, 2005.
BAYDAR Ç.L, Yrd.Doç.Dr., KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÇETİN C., Yrd.Doç.Dr., BAYDAR M.L., Prof. Dr., “Trauma
Incidence Of Turkish Elite Taekwondo Atheletes, Preventive Measures And Forensic Aspects Of Injuries”, Adli
Bilimler Dergisi ,4 (2): 7-14,2005
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., YEMENİCİ B. “Kama Defektlerinin Etiyoloji ve İnsidansının İncelenmesi”, Türk Dişhekimliği
Dergisi, (no:402/2005, 30.3.2005)
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., Taç A.G, Üreyen Kaya B, Çelik Ünal G., Yrd.Doç.Dr., ‘ Isparta Ve Çevresinde Yaşayan
Bireylerin Kök Kanal Tedavisine Bakış Açısı’, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, (Makale no: 2005/09,
26.4.2005)
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÖZDEMİR F., “Ağız Kuruluğunun Etiyolojisi ve Tedavisinde Günümüzdeki Yaklaşım”,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005:12(4)/ 58-67
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., TAÇ A.G. Kuartz Fiber Yapıda Bir Post Materyalin Üç Farklı Vakada Uygulanması. Türk
Dişhekimliği Dergisi ( no: 401/2005, 20.4.2005)
-92-
KEÇECİ A.D. Yrd.Doç.Dr., EROĞLU E., Yrd.Doç.Dr., “Hentbol Sporcularında Dental Travma: Ön Çalışma”- SDÜ Tıp
Fakültesi Dergisi- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005:12(4)/6-9
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr.,
ÜREYEN KAYA B., “Endodonsiyum Kaynaklı Periapikal Lezyon (EPL): Etiyoloji,
Sınıflandırma, Radyografik Değerlendirme ve İyileşme” , Türk Dişhekimliği Dergisi, (Makale no 441/2005,
Aralık2005)
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÜREYEN KAYA B, ÇELİK ÜNAL G. Yrd.Doç.Dr., ‘Inadverdent Injection of Sodium
Hypochlorite Into Periapical Tissues - Two Case Reports’, Hacettepe Dişhekimliği Dergisi (Makale no:349,Mayıs
2005)
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÜREYEN KAYA B., ÇELİK ÜNAL G. Yrd.Doç.Dr., ,” Kök Kanal Dolgusunun
uzaklaştırılmasında Kullanılan Farklı Tekniklerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması” Gazi Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi, ( no:255, 16.5. 2005)
ÇELİK ÜNAL G, Yrd.Doç.Dr., KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÜREYEN KAYA B., “İki ayrı tip döner ve bir el aletinin
yapay kök kanallarındaki genişletme etkinliklerinin karşılaştırılması” Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
( no:263, 8.8. 2005)
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., ÜREYEN KAYA B., BOZKUŞ H.,Dt., ‘Isparta-Burdur Bölgesinde Dişhekimi-Hasta
İlişkilerinin Etik Yönü’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,2005:12(3).7-1
ADANIR, N., Yrd.Doç.Dr., BELLİ, S., Prof.Dr., ERASLAN O., ESKİTASCİOGLU G., Prof.Dr., “Bir Cam Fiber Post
Sistemiyle Restore Edilmiş Üst Birinci Kesici Diş Modelinde Post Uzunluğunun Fonksiyonel Kuvvetler Altında Oluşan
Stres Dağılımına Etkisi”, Türk Dişhekimliği Dergisi Vol.12. No.59, 2005, s.8-13.
ADANIR, N., Yrd.Doç.Dr., ERDEMİR, A., Yrd.Doç.Dr., ELDENİZ, A.Ü., Yrd.Doç.Dr., BELLİ, S., Prof.Dr., “Comparison
of apical leakage in root canals obturated with various gutta-percha techniques“, Türkiye Klinikleri J Dental Sci,
Vol.11, No.2, 2005, s.33-38.
TİNAZ, A.C., ALACAM, T., UZUN, O., MADEN, M., Yrd.Doç.Dr. KAYAOGLU, G., ”The effect of disruption of apical
constriction on periapical extrusion”, J Endod, 2005 Jul;31(7):533-5.
YETKİN Z., Yrd. Doç. Dr., ERDEK Y., KILINÇ G., BOZKURT F.Y., Doç. Dr.. Dişhekimliğinde Anksiyete Kontrolü.
Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2005; (Nisan-Haziran) 25; 1-6.
ÇALIŞKAN U., Prof. Dr., CANATAN D., Prof. Dr., ÇİRİŞ M., Yrd. Doç. Dr., BOZKURT F.Y., Doç. Dr., ÇAĞLAYAN
G., Prof. Dr., KIRAN M., Yrd. Doç. Dr., KOSACI S., Dr., OĞUZ N., Dr., KARADOĞAN C., Dr., BALTA N., Dr.,
COŞAN R., Dr.. “Investigation of periodontic problems in cases with thalassemia major”, Turkish Journal of
Haematology, 2005;22(suppl):139
YETKİN AY Z., Yrd. Doç. Dr., EROĞLU E., Yrd. Doç. Dr., TÜRKASLAN S., Yrd. Doç. Dr., BOZKURT F.Y., Doç. Dr.,
YILMAZ H.R., Yrd. Doç. Dr.. “Aile ve Öğretmenlere Verilen Oral Hijyen Eğitiminin Mental Engelli Çocukların Ağız
Sağlığı Durumu Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005; 12(3): 17-22.
BAŞ T., YETKİN Z., Yrd. Doç. Dr., BOZKURT F.Y., Yrd. Doç. Dr.. “Isparta ve Burdur'da Çalışan Serbest Dişhekimlerinin
Klinik Periodontal Bilgileri Üzerine Bir Anket Çalışması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
2005; 12(1): 17-26.
ÖZTÜRK M., Yrd. Doç. Dr., BOZKURT F.Y., Doç. Dr.. “Periodontal Rejenerasyonda Yeni Bir Yaklaşım: Trombositten
Zengin Plazma”, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. (2005)
YETKİN Z., Yrd. Doç. Dr., ERDEK Y., ÖZTÜRK M., Yrd. Doç. Dr., KILINÇ G., BOZKURT F.Y., Doç. Dr.. “Süleyman
Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Dental Korku Düzeyinin İncelenmesi”
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. (2005).
KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt., ÖZTAŞ D.D., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Dr. Dt., Eroğlu E., KAPLAN R. Dr. Dt.,
“Işıkla polimerize edilen restoratif materyallerin, oral antiseptik solüsyonlardaki bi-aksiyal eğilme dirençlerinin
değerlendirilmesi”, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, Vol. 26, (2005), p.37-43.
ARARAS Ş., Prof. Dr., ŞAROĞLU I., Dr. Dt., ŞEN TUNÇ E. Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç. Dr. Dt., “Florozis Tanısında
Hasta Hikayesinin Önemi”, A.Ü Diş Hek.Fak Derg. (2005).
KÜÇÜKEŞMEN H.C., Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN Ç., Dr. Dt., ÖZTAŞ D.D., Prof. Dr., KAPLAN R. Dr. Dt., “Farklı
Tiplerdeki Geleneksel Ve Rezin-Modifiye Cam İyonomer Simanların Su Emilimi Ve Suda Çözünürlüğü”, Ankara
Üniversitesi DişhHekimliği Fakültesi Dergisi, (2005).
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr. Dt., KÜÇÜKEŞMEN, HC., Dr. Dt., Üç Olgu Nedeniyle; "Konik Diş Anomalisi", Ankara
Ünivresitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2005. Baskıda. 28. AYDIN, Ü, Yrd.Doç.Dr., YEŞİLDAĞ, A.,
Yrd.Doç.Dr., KERMAN G, OYAR, O., Prof.Dr., GÜLSOY, U., “Mental kas kalınlığının ve anatomisinin
ultrasonografik inceleme ile belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005; 1: 21-24
ÜNAL, GÇ., AYDIN, Ü, Yrd.Doç.Dr., ORHAN, H., “Visualix dijital radyografi sisteminde farklı görüntü işleme
özelliklerinin kanal eğelerinin uçlarının izlenme netliği üzerine etkisi”, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dergisi, 2005; 1: 13-19,
YILMAZ, HH., Yrd.Doç.Dr., TAMER, AN., YILDIZ, M., AYDIN, Ü., Yrd.Doç.Dr., YILDIRIM, D., “Teşhis mi şans mı?
Panoramik radyografta iki genç hastanın osteoporöz teşhisi (olgu raporu)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp
Dergisi, 2005:12:49-51.
USKUN, E., AYDIN, Ü., Yrd.Doç.Dr., ÖZTÜRK, M., Yrd.Doç.Dr., ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., “Süleyman Demirel
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve psikolojik özellikleri”, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi, 2005.
AKSOY, A., Yrd.Doç.Dr., “Ortodonti bölümüne başvuran hastaların sosyo-ekonomik profili”, S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi,
2005.12(2), 38-45.
SAYIN, MÖ., Yrd.Doç.Dr., TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., ATİLLA, AO., Dt., "Ortodontik Tedavi Amacıyla
Başvuran Hasta Populasyonunun İncelenmesi," Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005.12: 2326.
-93-
TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., SARIOĞLU, M., Arş.Gör.Dt., SAYIN, MÖ., Yrd.Doç.Dr., BAYKUL, T.,
Yrd.Doç.Dr., AYDIN, A., NASIR, S., EROĞLU, E., “Multidisciplinary Treatment of an Adult Patient with Unilateral
Cleft Lip and Palate: Case Report," Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2005,11: 64-68.
TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Yrd.Doç.Dr., “Üç Farklı Teknikle Yapıştırılmış Ortodontik
Braketlerin Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması”, Türk Ortodonti Dergisi, 2005.
EROĞLU, E,. Yrd.Doç.Dr., “Protez Kliniğinde Diş Hekimi- Diş Teknisyeni İlişkisi Nasıl Olmalıdır?”, Akademik Dental Diş
Hekimliği Dergisi, Cilt 7,Sayı1, (2005), s.26-30
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr.Dt., ÖZTAŞ, D.D., KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr.Dt., EROĞLU, E., Yrd.Doç.Dr., KAPLAN, R.,
“Işıkla polimerize edilen restoratif materyallerin, oral antiseptik solüsyonlardaki bi-aksiyal eğilme dirençlerinin
değerlendirilmesi”, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, (2005), s.37-43
BAYDAR, Ç.L., KEÇECİ, A.D., Yrd.Doç.Dr., EROĞLU, E. Yrd.Doç.Dr., Çetin, C. BAYDAR., M.L., “Türk Elit Tekvando
Sporcularında Travma İnsidansı. Koruyucu Önlemler ve Adli Tıp Bakışı”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt: 4 Sayı:2;
Haziran 2005, s.7-14
YETKİN, Z., Yrd.Doç.Dr., EROĞLU, E., Yrd.Doç.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., BOZKURT, F.Y., Doç.Dr.,
YILMAZ, H.R., “Aile ve Öğretmenlere Verilen Oral Hijyen Eğitiminin Mental Engelli Çocukların Ağız Sağlığı
Durumu Üzerindeki Etkisi”, SDÜ Tıp Fakültesi Derigisi, 12(3) 2005, 17-22
YETKİN, Z., Yrd.Doç.Dr., EROĞLU, E., Yrd.Doç.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., BOZKURT, F.Y., Doç.Dr.,
YILMAZ, H.R., “Aile ve Öğretmenlere Verilen Oral Hijyen Eğitiminin Mental Engelli Çocukların Ağız Sağlığı
Durumu Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005.
Uluslararası Bildiriler
KÖROĞLU, M, SAĞLAM, AA., Doç. Dr., YÜCETÜRK BİLGİN, Z., Dt., OYAR, O., Prof., “Paranazal sinüs boyutlarının
bilgisayarlı tomografi kullanılarak değerlendirilmesi”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13.
Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.
KOYU, A, SAĞLAM A.A, Doç. Dr., ÖZGÜNER M, YÜCETÜRK BİLGİN Z, ÖZGÜNER F, BAYRAM D. “Cep
telefonlarından yayılan 900 ve 1800 MHz manyetik alanın ratların dil mukoza ve dil papillaları üzerindeki etkisi ve
caffeic acid phenethyl ester (CAPE)'nin koruyucu etkisi”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13.
Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.
SAĞLAM ŞAHİN, A.M, Yrd.Doç.Dr., SAĞLAM, AA, Doç. Dr., YÜCETÜRK BİLGİN, Z. , Dt., “Tam gömülü alt 20 yaş
dişleri ile oklüzal düzlem ve alt ikinci molar diş arasındaki açılar”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13.
Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.
KOMERİK, N., Yrd. Doç. Dr., “Isolated Styloid Process Fracture (Case Report)”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.
MUGLALİ, M., KOMERİK, N., Yrd. Doç. Dr., “Anxiety Control in Oral Surgery: Patient Information”, Türk Oral ve
Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.
KOMERİK, N., Yrd. Doç. Dr., Z. AKCAM, I. GÖNEN VE A.I. KARADUMAN, “Research on Vaccination of Dentistry
Students Against Hepatitis and on Their Awareness About the Disease”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.
ÇADIR, B., Yrd.Doç.Dr., NASIR, S., Yrd.Doç.Dr., KARAHAN, N., Yrd.Doç.Dr., AYDIN, A., Yrd.Doç.Dr., CANDIR, O.,
Prof.Dr., “A case of fibrosarcoma of the maxillary sinus and gemistocytic astrocytoma of the brain as detected
synchronous primer malignant tumors”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi,
Antalya, 29 Mayıs-2 Haziran 2005.
ÇADIR, B., Yrd.Doç.Dr., KARADUMAN, I.A., Araş.Gör., “Bilateral mandibular osteomyelitis: A case report”, Türk Oral
ve Maksillofasiyal Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 29 Mayıs-2 Haziran 2005.
ÇADIR, B., Yrd.Doç.Dr., CANDIR, O., Prof.Dr., BASPINAR, S., Araş.Gör., “Bilateral maxillary compound odontoma: A
case report”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 29 Mayıs-2 Haziran
2005.
ERMİS, R.B., Doç.Dr., DE MUNCK, Dr., J., VAN LANDUYT, Dt., K., COUTINHO, Dt., E., LAMBRECHTS, P., Prof.Dr,
VAN MEERBEEK, B., Prof.Dr, “Bonding to Ground versus Unground Enamel in Fluorosed Teeth”, Joint Meeting of
the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) of the International Association for
Dental Research (IADR), Amsterdam, Eylül 2005.
ÇALIŞKAN, U., Prof.Dr., CANATAN D., Prof.Dr., ÇİRİŞ M., Yrd.Doç.Dr., BOZKURT, F.Y., Doç.Dr., ÇAĞLAYAN, G.,
Prof.Dr., KIRAN, M., Yrd.Doç.Dr., KOSACI, S., Dr., OĞUZ N., Dr., KARADOĞAN, C., Dr., BALTA, N., Dr.,
COŞAN, R., Dr., “Investigation of Periodontic Problems in Cases with Thalassemia Major”. 30.World Congress of the
International Society of Hematology. İstanbul, September 28- October 2 2005
ÖZTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., BOZKURT F.Y., Doç.Dr., KAPUCUOĞLU N., Doç.Dr., “Periferal Dev Hücreli Granülom ile
Birlikte Görülen Kemik Rezorpsiyonu: Olgu Bildirimi”, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş
Hekimliği Kongresi. İzmir, 29 Eylül - 01 Ekim 2005
YETKİN, Z., Yrd.Doç.Dr. ERDEK Y., KILINÇ G., BOZKURT F.Y., Doç.Dr. YILMAZ H.R., Yrd.Doç.Dr.., “SDÜ Diş
Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastalarda Dental Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. İzmir, 29 Eylül-01 Ekim 2005
GÜLDAĞ, M.Ü., Prof.Dr., BÜYÜKKAPLAN U.Ş., Arş.Gör.Dt., YETKİN, Z., Yrd. Doç. Dr. KATIRCI, G.. “Aşırı limon
tüketimine bağlı dental erozyon: olgu sunumu”, E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,
İzmir, 29 Eylül-1 Ekim 2005.
ÖZTÜRK M., Yrd. Doç. Dr.KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd.Doç.Dr., “Papillon-Lefevre Sendromu: Bir olgu bildirimi”,
E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 29 Eylül-1
Ekim 2005
-94-
GÜLDAĞ M.Ü., Prof. Dr., BÜYÜKKAPLAN U.Ş., ÖZTÜRK M., Yrd. Doç. Dr., ULUHAN B. “Amelogenezis
imperfektanın protetik rehabilitasyonu: Olgu raporu” E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi, E.Ü.Atatürk Kültür Merkezi, İzmir,29 Eylül-1 Ekim 2005
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., KARAYILMAZ, H., Arş. Gör. Dt., BAYKAL B. Doç. Dr. “Consideration of the Morbidity of
Submerged Molars”, TAOMS, Antalya, Haziran, 2005.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., ÖZAY ERTÜRK, S., Arş. Gör. Dt., “Florozisli ve sağlıklı daimi dişlerde dentin geçirgenliğinin
fotosensörlü elektronik hidrolik iletim ölçme sistemi kullanılarak karşılaştırılması”, E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi,
Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, Eylül, 2005.
ÖZTÜRK, M., Yrd. Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr., Dt., “Papillon Le’Fevre Sendromu (PLS): Olgu Bildirimi” E.Ü. Diş
Hekimliği Fakültesi, Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir,Eylül, 2005. AYDIN, Ü., Yrd.Doç.Dr., BAYKAL, B.,
Yrd.Doç.Dr., YALCIN M, OYAR, O., Prof.Dr., “Volume estimation based on the Cavalieri principle”, 15th
International Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti, 28 Mayıs-2
Haziran 2005,
AKSOY, A., “2005. Evaluation of Apical Root Resorption Following Intrusion Therapy of Orthodontic Patients. 81st”
Congress of the European Orthodontic Society, 3-7 June 2005, Amsterdam-The Netherlands, po-170.
AKSOY A., “2005. Ortodontik Tedavi Görmek İsteyen Hastaların Sosyoekonomik Durumu ve Ortodontik Tedavi İhtiyacı
Indeks Sonuçlarının Karşılaştırılması”, 9. Uluslararası TOD Sempozyumu, 17-21 Eylül 2005, Adana, 116.
AKSOY A., “2005. Cephalometric Norms of Turkısh Children at Early Permanant Dentition According to Modified Björk
Analysis. The 6th” , Annual Interdisciplinary Semposium of the Israel Orthodontic Society. 7-9 December 2005,
Israel, 30.
SAYIN, MÖ., Yrd.Doç.Dr., TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., "Effects of Lower Primary Canine Extraction on
Mandibular Dentition," 10th BaSS Congress, 91, Belgrad, 2005
SAYIN, M.Ö., Yrd.Doç.Dr., AKIN, E., KARAÇAY, Ş., BULAKBAŞI, N., "Cine-MRI Evaluation of Tongue Movements
during Deglutition in Subjects with Anterior Open bite," 10th BaSS Congress, 93, Belgrad, 2005.
TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., SAYIN, M.Ö, Yrd.Doç.Dr., "The Evaluation of the Relationship Between
Mandibular Plane Angle and Craniofacial Morphology in the Mixed Dentition Period," 10th BaSS Congress, 94,
Belgrad, 2005.
SAYIN, M.Ö., Yrd.Doç.Dr., TÜRKKAHRAMAN, H., Yrd.Doç.Dr., ATİLLA, A.O., "Evaluation of an Orthodontically
Referred Population," 10th BaSS Congress, 103, Belgrad, 2005.
GÜLDAĞ, M.Ü., Prof.Dr., BÜYÜKKAPLAN, U.Ş., Arş.Gör., ÖZTÜRK, M., Yrd.Doç.Dr., ULUHAN, B., Dt., “Prosthetic
rehabilitation of amelogenesis imperfecta: a clinical report”, Ege Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,
İzmir, 29 Eylül-01 Ekim 2005.
BÜYÜKKAPLAN, U.Ş., Arş.Gör., GÜLDAĞ, M.Ü., Prof.Dr., ÖZARSLAN, M., Dt., “Prosthetic retreatment of Angle Class
III malocclusion patient: a clinical report”, Ege Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, 29 Eylül-01
Ekim 2005.
GÜLDAĞ, M.Ü., Prof.Dr., BÜYÜKKAPLAN, U.Ş., YETKİN AY, Z., Yrd.Doç.Dr., “Dental erosion due to excess lemon
consumption: a clinical report” Ege Üniversitesi Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, 29 Eylül-01 Ekim 2005.
EROĞLU, E., Yrd.Doç.Dr., ANZABİ, O., “In-vivo Biological reactivity of Zirconia-Hydroxiapatite composites”, Türk Diş
Hekimleri Birliği 11. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 17-22 Mayıs 2004.
ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., TEZVERGİL, A., Valittu PK., 2005. “Fiber ile Restore Edilen Üst
Ön Keser Dişlerin Kırılma Dirençleri”, Restoratif Diş Hekimliği Derneği 4. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya,
19-22 Mayıs 2005.
DALKİZ, M., GÖKÇE S., BEYDEMİR B., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., 2005. “Multidisciplinary Treatment of
Congenitally Missing Maxillary Incisors”, The 9th Congress of International Congress of Oral Implantologists Asia
Pacific Section, Jeju, Korea, 1-4 Eylül 2005.
ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., TÜRKASLAN S., Yrd.Doç.Dr., LASSİLA L., VALLİTTU P., 2005. “Comparison of Preclinical
Teaching Laboratories of Turku Model with Turkish Dental Faculties”, The Association of Medical Schools in Europe
Annual Conference, Turku, Finland. 4-6 Eylül 2005.
Ulusal Bildiriler
KÖMERİK, N., Yrd. Doç. Dr., MUĞLALI M., “Hastaların Minör Ağız Cerrahisi Öncesi Anksiyete Seviyeleri”, Türk Oral
ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi Anabilim Dalı Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, 49, Erzurum, 2005.
ADANIR, N., Yrd.Doç.Dr., BELLİ, S., Prof.Dr., “Farklı postlar ile restore edilmiş bir üst birinci kesici diş modelinde stres
analizi”, Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya 28-30 Nisan 2005.
ADANIR, N., Yrd.Doç.Dr., ERASLAN O., “Kökte stres dağılımı üzerine farklı elastik modüllü post ve core'un etkileri”,
Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya 28-30 Nisan 2005.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., ŞENTUT, T., Arş. Gör. Dt., KARAYILMAZ, H,. *Arş. Gör. Dt., ERTÜRK, S., Arş. Gör. Dt.,
“Diş Eksikliğinin Mandibula Gelişimi Üzerine Etkisi”, Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi, Türk Pedodonti
Derneği Antalya, Mayıs, 2005.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., Arş. Gör. Dt., KARAYILMAZ H, Arş. Gör. Dt., ŞENTUT, T., Arş. Gör. Dt., “Genç Daimi
Dişlerde Kök Gelişim Seviyesine Bağlı Pulpa Kan Akımındaki Değişimin,LDF ile Belirlenmesi”, Türk Pedodonti
Derneği 14.Ulusal Kongresi, Türk Pedodonti Derneği Antalya, Mayıs 2005.
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., KARAYILMAZ H. Arş. Gör. Dt., “Williams-Beuren Sendromu:Bir olgu raporu”, Türk
Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi, Türk Pedodonti Derneği Antalya, Mayıs 2005.
-95-
KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr. Dt., KARAYILMAZ, H.. Arş. Gör. Dt., “Trombosit HastalıklarıPedodontist Yaklaşımı”, Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi, Türk Pedodonti Derneği Antalya, Mayıs, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr., Dt., “ Ön sürekli dişlerdeki tetrasiklin renkleşmesinin, "Vital ağartma" ve "Kompozit laminate
veneer rezin restorasyon" yöntemleri ile estetik tedavisi: 3 yıllık klinik takip”, Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal
Kongresi, Antalya/Kemer, Mayıs, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr., Dt., “Sert ve kronik diş fırçalama travmasına bağlı olarak sağ üst ön kesici dişin kole bölgesinde
gelişen pyojenik granüloma, 1 yıl sonraki rekürrensi ve 3 yıllık klinik takibi”, Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal
Kongresi , Antalya-Kemer, Mayıs, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr., Dt., “Üst ön sol daimi kesici dişte gözlenen makrodonti olgusu ve olgunun selektif mölleme ve
lokal florid uygulamalarıyla yapılan estetik tedavisi ve 6 aylık klinik takibi (Olgu Bildirimi)”, Türk Pedodonti Derneği,
14. Ulusal Kongresi , Antalya-Kemer, Mayıs, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr., Dt., ARAS, Ş., Prof., Dr., KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr., Dt., “Süt dişlerinde LED cihazı ile
polimerize edilen iki farklı kompozit sistemin mineye bağlanma dirençlerinin karşılaştırılması”, Türk Pedodonti
Derneği, 14. Ulusal Kongresi , Antalya-Kemer, Mayıs, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr., Dt., ARAS, Ş., Prof., Dr., KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr., Dt., “Halojen ve LED ışık kaynakları ile
polimerize edilen bir rezin-modifiye cam iyonomer simanın süt dişi minesine makaslama bağlanma dirençlerinin
karşılaştırılması”, Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi , Antalya-Kemer, Mayıs, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Yrd. Doç., Dr., SÖNMEZ, H., Prof., Dr., ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN, H. C.,Dr., Dt.,
“Florozisli dişlerde, farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen ormoser rezinin Sınıf V restorasyonlardaki mikrosızıntı
düzeylerinin karşılaştırılması”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 15. Bilimsel toplantısı, Ankara, Kasım, 2005.
KÜÇÜKEŞMEN, HC., Dr., Dt., ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., ULUDAĞ B. C., Prof., Dr., KÜÇÜKEŞMEN Ç., * Yrd. Doç., Dr.,
GÜNDÜZ B, Arş. Gör., “Farklı rezin kompozitlerin polimerizasyonunda, halojen ve light emitting diode ışık
cihazlarının etkinliği”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 15. Bilimsel toplantısı, Ankara, Kasım 2005.
YILMAZ, HH, Yrd.Doç.Dr., YILDIRIM, D, Dt., AKGÜNLÜ F. “Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde oral mukozal
durum", SÜ Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu, Konya, 28-30 Nisan 2005.
YILMAZ, HH, Yrd.Doç.Dr., YILDIRIM D, Dt., AKGÜNLÜ F. “Huzurevindeki yaşlı bireylerde genel sağlık durumu ve ilaç
kullanımı”, SÜ Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu, Konya, 28-30 Nisan 2005.
YILMAZ, HH, Yrd.Doç.Dr., YILDIRIM, D., Dt., SÜSLÜ H, YILDIZ M, AKGÜNLÜ F. “Osteoporoz risk faktörü taşıyan
genç kadın hastalarda panoramik radyografların tanısal yararlılığı”, SÜ Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği
Sempozyumu, Konya, 28-30 Nisan 2005.
ŞAHİN SAĞLAM, AM., Yrd.Doç.Dr., SAĞLAM, A.A., Doç.Dr., YÜCETÜRK BİLGİN, Z., Dt., “Tam gömülü alt 20 yaş
dişleri ile okluzal düzlem ve alt ikinci molar diş arasındaki açılar”, TAOMS, Antalya, 29 Mayıs- 2 Haziran 2005.
ŞAHİN SAĞLAM, AM., Yrd.Doç.Dr., “Koruyucu Ortodonti Kavramları”, Sivas Dişhekimleri Odası Çorum il
Temsilciliğinin Düzenlediği V. Çorum Bahar Sempozyumu”, Çorum, 2005.
GÜLDAĞ, M.Ü., Prof.Dr., BÜYÜKKAPLAN, U.Ş., Arş.Gör.Dt., “Tüber maksillada ekzostozun protetik tedavisi”, Türk
Prostodonti İmplantoloji Derneği (TPİD) 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara, 22-23 Ekim 2005.
ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., DERELİ E., “Üst Tam Dişsiz ve Kazanılmış Maksiller Defekte
Sahip Bireylerin Tedavisinde Başarıyı Artıran Klinik Aşamalar”, Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Erzurum
Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, 27 Şubat- 4 Mart, 2005.
ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., DERELİ E., ÇETİN G., “Maksillofasiyal Defektlerin Protetik
Rehabilitasyonu İçin Uygun Prensipler”, Ankara Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 2.
Multidisipliner Kanser Araştırmaları Proje Günleri, Antalya, 1-3 Nisan 2005.
ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., LASSİLA L.V.J., VALLİTTU P.K.,
“Klinik Öncesi
Laboratuvarlarda Olması Gerekli Özellikler”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı,
Ankara, 22-23 Ekim 2005.
ÜÇTAŞLI, S., Prof.Dr., TÜRKASLAN, S., Yrd.Doç.Dr., DERELİ, E., “Seramik Veneer Restorasyon Öncesi Ön Grup
Dişlerin Hazırlanması ve Başarılı Simantasyon İşlemi” Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel
Toplantısı, Ankara, 22-23 Ekim 2005.
ARAS, Ş., KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr.Dt., KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr.Dt., “Süt Dişlerinde Led Cihazı ile Polimerize edilen iki
farklı kompozit sisteminmineye bağlantı Dirençlerinin Karşılaştırılması”, Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel
Kongresi, Kemer/Antalya, 11-15 Mayıs-2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr.Dt., ARAS, Ş., KÜÇÜKEŞMEN, H.C. “Halojen ve Led Işık Kaynakları ile Polimerize Edilen Bir
Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanın Süt Dişi Minesine Makaslama bağlanma Dirençlerinin Karşılaştırılması.”,
Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Kemer/Antalya, 11-15-Mayıs-2005.
KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr.Dt., ÜŞÜMEZ, A., ULUDAĞ, B., KÜÇÜKEŞMEN, Ç., GÜNDÜZ. B., “Farklı Rezin
Kompozitlerin Polimerizasyonunda Halojen ve Light Emitting diyote Işık cihazlarının Etkinliği”, Türk Prostodonti ve
implantoloji derneği 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara, 22-23-Ekim-2005.
KÜÇÜKEŞMEN, Ç., Dr.,Dt., SÖNMEZ, H., ÜŞÜMEZ, A., KÜÇÜKEŞMEN, H.C., Dr.Dt., “Florozisli Dişlerde Farklı Işık
Kaynakları ile Polimerize Edilen Ormoser Rezinlerin Sınıf V restorasyonlarındaki Mikrosızıntı Düzeylerinin
Karşılaştırılması”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara, 22-23-Ekim-2005.
SAGLAM ATSU, S., SEMA AKA., P., KUCUKESMEN, H. C., Dr.Dt., KILIÇARSLAN, M.A., ATAKAN, C., “Yaşla İlgili
Diş Mine Kalınlığındaki Değişimlerin Taramalı Elektron Mikroskopla İncelenmesi ve Porselen Laminate
Restorasyonlardaki Önemi”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara, 22-23Ekim-2005.
-96-
Kitaplar
SAĞLAM A.A., Doç. Dr., “Dental Anestezi”, Berkay Ofset, Ankara, 2005: pp.239. (ISBN: 975-98091-0-9)
KEÇECİ A.D., Yrd.Doç.Dr., “Kök Kanal Anatomisi ve Kök Kanal Tedavisine Giriş” SDÜ Yayınları Isparta, 18.5.2005,
(ISBN 975-7929)
Ders Notları
Fakültemize ait ders notları bulunmamaktadır.
Diğer Bilimsel Toplantılar
Konferans, KIRZIOĞLU, Z., Prof.Dr., “Çocuklarda Bilinçli Sedasyon”, Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi, Türk
Pedodonti Derneği, Mayıs, Antalya, 2005.
Konferans, KEÇECİ D., Yrd.Doç.Dr., 21.Nisan.2005, SDÜ-Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
Nisan ayı Seminerleri- Seminer no.1., Isparta’da Dental Florozis Konusunda Kadınların Bilinçlendirilmesi.
Konferans, KEÇECİ D., Yrd.Doç.Dr., 19.1.2006, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konferans Salonu, Preklinik
Eğitimde Gelişmeler .
Konferans, AYDIN, Ü., Yrd.Doç.Dr., “Yumuşak dokuların kalsifikasyon ve ossifikasyonları”, SDÜ Dişhekimliği
Fakültesi-Isparta Dişhekimleri Odası, Türk Dişhekimleri Haftası Etkinlikleri. Isparta, 25.11.2005.
Konferans, ÜREYEN KAYA Bulem Arş.Gör.Dt., “Endodontik Kaynaklı Lezyonlar” “SDÜ- Dişhekimliği Fakültesi
Dişhekimliği Haftası Bilimsel Etkinlikleri , SDÜ Kültür Merkezi, 25.11..2005.
Diğer Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
Söyleşi, Radyo Programı, KIRZIOĞLU, Z., Prof. Dr., “ Pedodonti ve ağız sağlığı”. Süleyman Demirel Üniversitesi RadyoTelevizyon Kurumu Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Neşeli Sabahlar” Isparta, Şubat, 2005,
Söyleşi, Radyo Programı, KÜÇÜKEŞMEN Ç, Arş. Gör. Dr. Dt. “Pedodonti’de Sistemik Ve Topikal Flor Uygulamalarının
Yeri Ve Önemi” Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Kurumu Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Neşeli
Sabahlar” Isparta, 11.01.2005.
Söyleşi (Radyo Programı), KEÇECİ D., Yrd.Doç.Dr., 5.Nisan 2005, Üniversite FM- Neşeli Dakikalar Programı-Sağlık
Köşesi, Dişlerde Gece Ağrılarına Bağlı Acil Tedaviler.
Söyleşi (Radyo Programı), KEÇECİ D., Yrd.Doç.Dr., 2005, Üniversite FM- Stratejik BakışProgramı- SDÜ ‘de Stratejik
Plan Çalışmaları
Söyleşi (Radyo Programı), KEÇECİ D., Yrd.Doç.Dr., 2005, Üniversite FM- Stratejik BakışProgramı- SDÜ’de Stratejik
Planlama Sürecinde Neredyiz?
Bildiri - ACAR İ, GENÇTÜRK M, GÖKTEPE Ö, KEÇECİ AD, KIRDEMİR V, YILMAZ, C., “Üniversitelerde Stratejik
Planlam Sürecinde Eğitime Yönelik Sürdürülebilir Kalite Çalışmaları- SDÜ Örneği”, Akdeniz Üniversitesi Stratejik
Planlama Sempozyumu, 3-4 Ekim 2005,
EK-1
TÜZÜM Ş., Prof Dr., Socrates kapsamında Finlandiya “Oulu Universitesi”ne ziyareti 2 hafta (Kasım 2005)
Verilen Dersler:
Maksillofasial Travmalarda Acil Tedavi
Oral Mukozada Görülen Ülseratif Değişimler
Mandibuler Ve Fasial Travma Tedavisi
-97-
3. EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu olarak 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.
1983-1984 Eğitim-Öğretim döneminde 77 öğrenci ile Isparta’ da eğitime başlayan Yüksekokul, 5 Ocak
1985 tarihinde Isparta İlinden Eğirdir ilçesine taşınmıştır.
18 Haziran 1987 tarihinde çıkarılan 3389 Sayılı Kanunla doğrudan Akdeniz Üniversitesine bağlanan ve
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı kanunla adı ve bağlantısı değiştirilen Yüksekokul, Isparta ilinde yeni
kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanarak Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adını almıştır.
Fakültemizde sekiz yarıyıllık (4 yıl) lisans eğitiminden sonra öğrenciler “Su Ürünleri Mühendisi”
ünvanı ile mezun olmakta ve ayrıca Fakültemizde 1985 yılından itibaren lisansüstü (Master ve Doktora) eğitim
ve öğretimi verilmektedir.
Fakültemizdeki lisans ve Eğirdir Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Proğramında öğrenim veren ön
lisans eğitiminde özellikle Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Yetiştirme ve Hastalıkları ile ilgili
araştırma, geliştirme, yayma, uygulama ve öğretimi verilmektedir.
5 Ocak, 1985 tarihinden itibaren Eğirdir İlçesindeki hazineye ait eski hükümet binasında eğitimöğretimini başlayan Fakültemiz, 25.09.1995 tarihinden itibaren Yenimahalle Köprübaşı mevkiindeki kampus
sahası içinde yapımı tamamlanan IV katlı 5000 m2’ lik örtülü alana sahip Fakülte Eğitim Bloğuna taşınmıştır.
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
•
Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
•
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
•
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
•
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
•
Hastalıklar Anabilim Dalı
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
•
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
•
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
Fakültemizde 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle 80 kız, 217 erkek olmak üzere toplam 297
lisans öğrencisi öğrenim görmüştür. Eğitim-öğretim yılı (Bahar yarıyılı ve Yaz Okulu) sonunda 44 öğrenci “Su
Ürünleri Mühendisi” ünvanını alarak mezun olmuştur.
2004-2005 eğitim-öğretim yılında I., II., III. ve IV. sınıfların GÜZ ve BAHAR YARIYIL dönemlerinde
okutulan (ortak zorunlu dersler dahil) derslerin teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri aşağıda belirtildiği
şekilde verilmiştir.
SINIF
I
YARIYILI
GÜZ
BAHAR
II
GÜZ
BAHAR
III
GÜZ
BAHAR
IV
GÜZ
BAHAR
GENEL TOPLAM
TEORİK S.S.
18
20
15
11
16
16
17
15
130
UYGULAMA S.S.
4
6
2
4
8
8
16
18
76
LABORATUVAR S.S.
6
6
4
6
6
4
2
34
Fakültemiz öğrencilerinin teknik bilgi ve tecrübelerini artırmak ve uygulamalarını pekiştirmek üzere III.
sınıf öğrencilerine yurt içindeki mevcut resmi ve özel su ürünleri üretim ve işletmelerinde 10 iş günü Kış, 30 iş
günü Yaz mevsimlerinde olmak üzere toplam 40 (Kırk) iş günü staj yaptırılmıştır. Ayrıca her yıl rutin olarak
yapılan son sınıf öğrencileri için 24-27/05/2005 tarihleri arasında Denizli, Aydın ve Muğla illerindeki mevcut su
ürünleri işletme ve tesislerinde uygulama yaptırmak üzere teknik gezi ve bitirme ödevi uygulamaları
yaptırılmıştır.
Fakültemizde 2004-2005 eğitim-öğretim yılı içinde 17 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yard.Doç.) 1 öğretim
görevlisi, 2 okutman, 8 Araştırma Görevlisi ve 4 Uzman olmak üzere toplam kadrolu 32 öğretim elemanı ile 22
idari personel görev yapmıştır.
-98-
Önümüzdeki yıllarda uygulama yaptırmak üzere çevremizdeki ve il dışındaki mevcut ve yeni kurulan su
ürünleri işletme ve tesislerine uygulama ve teknik gezilere devam edilecektir. 1997 yılı sonunda yapımı
tamamlanan havuzlarda periyodik olarak gökkuşağı alabalığının üretimi ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca
mevcut Araştırma ve Üretim Birimi binasında canlı yem üretimi, balık yetiştiriciliği ve hastalıkları ile ilgili
bilimsel amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.
Hedef olarak; kısa vadede; Fakültemizin Üniversitemiz merkez kampusü içerisinde yerini alması,
laboratuarlarımızı (gıda ve balık hastalıkları) akreditasyon çalışmaları ile referans laboratuarları haline getirmek,
ulusal ve uluslar arası üniversite ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek, mezunlara yönelik elektronik ortamda su
ürünleri mühendis grubunun oluşturulması için ön çalışmalara başlamak ve Geleneksel Su Ürünleri Günleri ile
mezunlarımızla ilişkilerimizi artırmak, su ürünleri sektörünü oluşturan diğer özel ve tüzel kuruluşlarla ilişkileri
geliştirmek;
Uzun vadede ise; Uzaktan eğitime uygun alt yapının kurulması, doğal kaynaklardaki su ürünleri
populasyonlarının korunmasına yönelik, ulusal değişime uygun balıkçılık politikalarının geliştirilmesini
sağlamak, ulusal ve uluslar arası projelerimizin sayılarını artırmak, uluslar arası bilimsel yayın faaliyetlerini
artırmak amacındayız.
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Fakültemizdeki Öğretim Elemanı Sayısı:
2004-2005 eğitim-öğretim yılında, fakültemizde kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda
belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Uzm. Toplam
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör.
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Balıkçılık Temel
Bilimleri ABD
Deniz Biyolojisi
ABD
İçsular Biyolojisi
ABD
-
-
2
1
-
-
1
4
-
-
2
-
-
-
1
3
1
-
-
-
-
2
1
4
-
2
1
1
-
6
5
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Yetiştiricilik ABD
Hastalıklar ABD
1
1
2
2
1
-
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Avlama Tekn. ABD 3
1
4
İşleme Tekn. ABD 1
3
4
Dekanlık kadrosunda görev yapan 2 adet okutman mevcuttur.
TOPLAM
2
3
11
1
2
9
4
32
* Kadrosu Fen Bilimleri Enstitüsünde olup fakültemizde görev yapan 4 Araş.Gör. mevcuttur
2004-2005 eğitim-öğretim yılında, fakültemizde sözleşmeli ve saat başı görevli olarak çalışmış öğretim elemanı
sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Uzm. Toplam
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör.
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
--
--
--
--
--
3
--
-
3
TOPLAM
--
--
--
--
3
--
-
3
-99-
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
Öğrenci Sayısı
Su Ürünleri Mühendisliği
I.Öğretim
II.Öğretim
297
---
..............
TOPLAM
297
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğretim
Öğr. Elemanlarına İsabet
Yıllık Ders
Bölüm
Elemanı
eden Ders Saati
Saati
Sayısı
Yıllık
Haftalık
Su Ürünleri Müh. Böl.
3024
19
159
5,6
TOPLAM
3024
19
159
5,6
NOT: Yurt dışında bulunan öğretim elemanları ders yüküne dahil edilmeyecektir.
Öğretim Üyelerine Düşen Öğrenci Sayısı:
Bölüm
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Öğrenci
Sayısı
297
Öğr. Elm.
Sayısı
19
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
16
297
19
16
TOPLAM
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölüm
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
I.Öğretim
Güz
%51
Fakülte Başarı Oranı
%51
Bahar
%45
%45
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Ceza Alan Öğrenci
Bölümü
Sayısı
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
1
Ceza Türü
Uzaklaştırma
TESİSLER
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Türü
Derslik
Laboratuar
Depo
Araştırma ve Üretim Tesisleri Uygulama Alanı
(Kapalı ) (25.00m X 14.50m X 4.50m (h))
Araştırma ve Üretim Tesisleri Uygulama Alanı
avuzların bulunduğu alan (Açık alan)
Büyük Havuz (3.00m X 17.00m)
Küçük Havuz (1.10m X 9.90m)
Dinlenme Havuzu (4.60 m X 16.60m)
TOPLAM
Mevcut
Adet
M²
7
686m2
6
432 m2
1
24 m2
Olması Gereken
Adet
m²
8
872 m2
6
432 m2
1
24 m2
1
362.50m2
1
362.50 m2
4
8
1
204 m2
87 m2
76 m2
4
8
1
204 m2
87 m2
76 m2
13
367 m2
13
367 m2
-100-
Derslik ve Laboratuarlar
Derslik
Sayısı
7
1
1
Fakülte
Eğirdir Su Ürünleri Fak.
.......................................
Özellikleri
Normal Derslik
Konferans Salonu
Avlama Atölyesi
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
BİLİMSEL TOPLANTILAR/ETKİNLİKLER
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
Su Ürünl.Müh.Bl.
-
-
-
11
-
1
-
2
TOPLAM
-
-
-
11
-
1
-
2
Bölümler
YAYINLAR
2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
TOPLAM
Uluslararası
Makale
16
Ulusal
Makale
18
16
18
Yayın Türü
Uluslararası
Bildiri
-
-
Ulusal
Bildiri
28
28
Kitap
----
--
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler :
KÜÇÜK, F., Yard.Doç.Dr., GÜMÜŞ, E., Yard.Doç Dr., GÜLLE, İ., Dr.Arş.Gör., “Determination of Entrance Seasons of
Elvers (Anguilla anguilla L., 1766) in Gözlen Creek and Assessment of Different Catching Methods”, Turk J.
Vet. Anim. Sci., Vol.29, No.4, (2005), p.1061-1066.
BOYACI, Y. Ö.,Yard.Doç.Dr., ÖZKAN, M., Prof.Dr., “New Species of Genera Piona, Koch, 1842 and Arrenurus, Duges,
1833 (Hydrachnidia, Acari) for the Turkish Fauna” Turkish journal of Zoology, Vol.29, (2005), p.39-43.
BOYACI, Y. Ö.,Yard.Doç.Dr., ÖZKAN, M.,Prof.Dr., “Water mites (Acari, Hydrachnellae) Fauna of Çapalı Lake”
Turkish journal of Zoology, Vol.25, (2004), p.369-373.
BOYACI, Y. Ö., Yard.Doç.Dr., “Two new records of water mites ( Hydrachnidia, Acari) for the Turkish fauna: Bandakia
concreta Thor 1903 and Brachypoda mutila, Walter 1928” Turkish journal of Zoology, Vol.28, (2004), p.279-284.
BOYACI, Y. Ö., Yard.Doç.Dr., ÖZKAN, M., Prof.Dr., “Two new species of genus Arrenurus Duges, 1833
(Arrenuridae, Hydrachnellae, Acari) from Turkey” Journal of Natural History, Vol.38, (2004), p.2447-2453.
SAVAS, S., Yard.Doç.Dr., KUBİLAY A., Yard.Doç.Dr., BASMAZ N., Dr., “Effect of bacterial load in feeds on the
intestinal microflora of the seabream (Sparus aurata) at the larva and juvenile stages”, The Israeli Journal of
Aquaculture, Bamidgeh, Vol.57, Sayı.1, (2005), p.3-9
-101-
Ulusal Makaleler :
KÜÇÜK, F., Yard. Doç. Dr., İKİZ, R., Prof. Dr., “Antalya Körfezi'ne Dökülen Akarsuların Balık Faunası” Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, S.22 (3-4),( 2004), s. 287-294.
KÜÇÜK, F., Yard. Doç. Dr., GÜÇLÜ, S. S., Arş.Gör., “Çapalı Gölü (Afyon-Isparta)'ndeki Turna Balığı(Esox lucius L.,
1758) populasyonunun büyüme ve beslenme özellikleri” SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt. 2, Sayı.
12, (2004), s. 32-38
KÜÇÜK, F., Yard.Doç. Dr., GÜÇLÜ, S. S., Arş.Gör., “Çapalı Gölü (Afyon - Isparta) Turna Balıklarında(Esox lucius
Linnaeus, 1758) Üreme” SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 12, (2004), s.67-71
KALYONCU, H.,Yard.Doç.Dr., BARLAS, M., Prof.Dr., ERTAN, Ö. O.Prof.Dr., ÇAVUŞOĞLU, K., Arş.Gör., “Aksu
Çayı’nın Su Kalitesi Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
Cilt. 9, Sayı.1 (2005), s.5-13
TURNA İ.İ., Yard.Doç.Dr., BİLGİN Ş., Yard.Doç.Dr., “Çapalı Gölü' nün (Afyon) Makrofitleri”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Derg., Cilt.8, Sayı.3, (2004),s.,107-113
TURNA, İ.İ., Yard.Doç.Dr., “ Antalya Körfezi Dip Trol Avcılığında Yakalanan Makrobentik Omurgasızlar” S.D.Ü.
Eğirdir Su Ür. Derg., Cilt.1, Sayı.11, (2004), s.10-14
BOYACI, Y. Ö., Yard.Doç.Dr., ÖZKAN, M., Prof.Dr., “Işıklı Gölü (Denizli) Su Akarı Faunası” Ege Üniv. Su Ürünleri
Fak.Dergisi, Cilt. 20, Sayı.3-4, s.357-366.
SAVAS, S., Yard.Doç.Dr., ÖLMEZ M., Doç.Dr., “Farklı Besin ve Tuzluluk Koşullarının (Brachionus plicatilis O. F.
Müller, 1856) Kültürüne Etkisi” SDU. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı.11, (2004), s. 69-76
SAVAS, S., Yard.Doç.Dr., GÜÇLÜ, Z., Arş.Gör., “Farklı Besin ve Tuzluluk Koşullarının (Brachionus plicatilis O. F.
Müller, 1856, L tipi) kültürüne etkisi” SDU. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı. 12, (2004), s.79-88
Uluslararası Bildiriler :
Ulusal Bildiriler :
KÜÇÜK, F., Yard. Doç. Dr., GÜMÜŞ, E., Yard. Doç. Dr., GÜLLE, İ., Dr. Arş. Gör., GÜÇLÜ, S.S.,Arş.Gör., “Göksu Nehri
Kollarında Yayılış Gösteren Balık Faunasının Taksonomik ve Zoocoğrafik Özellikleri”, XIII. Ulusal Su Ürün.
Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Su Ür. Fak.,Çanakkale, 1-4 Eylül 2005.
ERTAN, Ö.O., Prof.Dr., GÜLLE,İ., Dr.Arş.Gör., YILDIRIM, M.Z., Prof.Dr., “Çapalı Gölü (Afyon) Makrobentik
Omurgasızlarının Taban Yapısı ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı”, XIII. Ulusal Su Ürün. Sempozyumu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Su Ür. Fak. Çanakkale, 1-4 Eylül 2005.
TURNA, İ.İ., Yard.Doç.Dr., GÜLLE, İ., Dr.,Arş.Gör., GÜÇLÜ, S.S., Arş.Gör., “Burdur Gölü Biyolojik Özellikleri”
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri ve Burdur Çevresi Konferansı, S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur,
15.04.2004.
SAVAS S., Yard.Doç.Dr., ERDOĞAN, Ö., “Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia spp. Üretimine Etkisi” XIII.
Ulusal Su Ürün. Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Su Ür. Fak. Çanakkale, 1-4 Eylül 2005.
SEMİNERLER :
05.01.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Kültürü Yapılan Balıklarda Görülen Vibrio Enfeksiyonları.
14.01.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Rotifera’nın Genel Özellikleri ve Sucul Ekosistemdeki Yeri.
26.01.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Alabalık Üretim Tesislerinde ÇED Raporunun Hazırlanma Aşamaları.
27.01.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Tilapia (Oreochromis sp) Balıklarının Beslenmesinde Balık Unu Yerine Bitkisel Kaynakların
Kullanımı
28.01.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Farklı Besin Konsantrasyonlarında Daphnia longispina’nın Üretimi.
07.06.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Dumanlanmış Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L.1758) Bazı Besinsel Bileşenlerinin
Saptanması
07.06.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Farklı Bakır (Cu+2) Derişimlerinin Scenedesmus subspicatus üzerindeki Toksik Etkisinin
Belirlenmesi.
09.06.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Su Kalitesi Sınıflandırmasında Kullanılan Algler ve Biyolojik Özellikleri
10.06.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Kültürü Yapılan Deniz Balıklarında Görülen Copepoda:Caligidae İnfestasyonları
23.06.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Farklı Besin Konsantrasyonlarında Daphnia longispina’nın Üretimi.
23.06.2005, S.D.Ü.E.S.Ü.F., Balık Beslemede Kanola (Brasica sp.) Kullanımı.
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler :
ÇELİK, M.,Doç.Dr., DİLER, A., Doç.Dr., KÜÇÜKGÜLMEZ, ., 2005. A comparison of the proximate compositions and
fatty acid profiles of zander (Sander lucioperca) from two different regions and climatic conditions. Food
Chemistry 92 (4): (2005)637-641,
KUBİLAY, A.,Doç.Dr., ÖZEN, M.R., Yrd.Doç.Dr. "Lepistes Balıklarında (Poecilia reticulata) maternal immunitenin
transferi".Turk J Vet Anim Sci 28, (2004)1025-1030.
KUBİLAY, A., Doç.Dr., ULUKÖY, G., Yrd.Doç.Dr., “First isolation of Staphylococcus Epidermidis from cultured
gilthead sea bream (Sparus aurata,L.1758) in Turkey.Bull Eur. Fish Pathol.(2004).
ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., DİLER, Ö., Prof.Dr., ADİLOĞLU, A.K., Yrd.Doç.Dr., “Genotyping of Lactococcus garvieae
strains from rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss)by 16s rDNA sequencing. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol, 24(2)
(2004)119-125, .
-102-
ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., DİLER, Ö., Prof.Dr., BAŞAK, K., Uzm.Dr., IŞIKLI, B. I., Arş.Gör. Histopathology of
Streptococosis in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss Walbaum) Bulletin Of the European Associatıon of Fish
Pathologists, Vol 25 (3) 2005)131-135.
Ulusal Makaleler :
TİRYAKİOĞLU, Ö. F., Zir.Yük.Müh., ÖLMEZ, M., Doç.Dr., “Büyüme Destekleyici Olarak Virginiamycinin Tilapia
(O. Niloticus L., 758) Yavrularının Vücut Kompozisyonu İle Somatik İndekslerine Etkileri, S.D.Ü. Eğirdir Su
Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:11, (2004), 19-25 s.
ÇELİK, G., Zir.Yük.Müh., ÖLMEZ, M.,Doç.Dr., “The effects of virginiamycin as a growth Promoter on somatic
indices and body composition of mirror carp fry (Cyprinus carpio L.1758) Cilt:8, Sayı:1, S.D.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi 7-10 s.
DEMİR, O.,Yrd.Doç.Dr., AYBAL, N. Ö., Arş.Gör., “Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
Yemlerinde Clinoptilolite’nin farklı Oranlardan Yem Katkı Maddesi olarak Kullanımı, SDU Eğirdir Su Ürünleri
Fakültesi Dergisi, (2004) Cilt: II, Sayı:12.
AYBAL, N. Ö., Arş.Gör., DEMİR, O., Yrd.Doç.Dr. “Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss) Serum ALT ve
ALP Enzim ktivite Düzeylerine Clinoptilolite’li yemlerin Etkileri" SDU. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,
(2004)Cilt: I, Sayı:11, 26-31 s.
Ulusal Bildiriler :
DİLER, Ö., Prof.Dr., DİDİNEN B., Arş.Gör., ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., “Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus
mykiss) Oksitetrasiklin Rezidüsünün HPLC ile Belirlenmesi” XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4 Eylül
2005 .
DİLER, A., Doç.Dr., ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., DİDİNEN, B.I., Arş.Gör., “Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758)
Kalitatif ve Kantitatif Bakteriyal Florası, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005.
DİLER, A., Doç.Dr., ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., DİLER, Ö., Prof.Dr., DİDİNEN, B.I.,Arş.Gör. Eğirdir Gölü Kerevitlerinin
(Astacus leptodactylus) Mikrobiyolojik Kalitesi’’ Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (29 Eylül-1 Ekim 2004)
ÖLMEZ, M., Doç.Dr., AYBAL, Ö. N., Arş. Gör., “Balık Beslemede Kanola (Brassica sp.) Küspesinin Kullanımı”, XIII.
Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu”, Çanakkale (01-04 Eylül 2005),
KUBİLAY, A.,Doç.Dr., ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr.,ULUKÖY,G., Yrd.Doç.Dr.,DİLER,Ö., Prof.Dr., Lactococcus garvieae
Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi.(01-04 Eylül 2005)
6.ULUKÖY,G., Yrd.Doç.Dr., KUBİLAY,A., Doç.Dr.,“Yetiştiriciliği Yapılan Avrupa Deniz Levreklerinde (Dicentrarchus
Labrax, L. 1758) Caligus Minimus Enfestasyonu”. Ulusal Su Günleri,(Trabzon,2005).
KUBİLAY, A., Doç.Dr., ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., ULUKÖY, G., Yrd.Doç.Dr., DİLER, Ö., Prof.Dr., “Gökkuşağı
Alabalıklarından (O. mykiss) İzole Edilen L. garvieae suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi”,
XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (1-4 Eylül 2005).
ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., “ Gökkuşağı Alabalıklarında Yersiniosis’e Karşı Deneysel Aşı Uygulamaları”, XIII. Ulusal Su
Ürünleri Sempozyumu, (1-4 Eylül 2005).
ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., KUBİLAY, A., Doç.Dr., DİLER, Ö., Prof.Dr., ULUKÖY, G., Yrd.Doç.Dr., EKİCİ, S.,
Arş.Gör., “Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Izole Edilen Lactococcus garvieae Suşlarının
Antijenik Özellikleri ve Balıkların İmmunizasyonu”.Ulusal Su Günleri.(Trabzon,2005)
ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr., KUBİLAY, A., Doç.Dr., EKİCİ, S., Arş.Gör., “Isolation of Flavobacterium columnare from
Cultivated Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry in Turkey”.Ulusal Su Günleri.(Trabzon.2005).
DİDİNEN, B.I., Arş.Gör., DİLER, Ö., Prof.Dr., AYBAL, N.Ö., Arş.Gör., Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’
ında Tribrissen (Sulfadiazine trimethoprim)’ in Spesifik Olmayan Bağışıklık Sistemine Etkisi . Türk Sucul Yaşam
Dergisi, Yıl :3, Sayı :4, Ulusal Su Günleri (2005).
EKİCİ, S.,Arş.Gör., DİLER, Ö., Prof.Dr., ALTUN, S., Yrd.Doç.Dr. “Kültürü Yapılan Balıklarda Görülen Vibrio
Enfeksiyonları. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu”, (1-4 Eylül 2005).
GÜNER, Y., Yrd.Doç.Dr., KAPLAN, A., Arş.Gör., “Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758), Larvalarının Yapay Yemle
Beslenmesi Üzerine Bir Araştırma”. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (1-4 Eylül 2005)
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ :
Uluslararası Makaleler :
ÜNLÜSAYIN, M., Yrd.Doç.Dr., KALELİ, S., Yard.Doç.Dr., BİLGİN, Ş., Yard.Doç.Dr., İZCİ, L., Yard.Doç.Dr., GÜNLÜ,
A., Arş.Gör., “Activities of antioxidant enzymes in rats fed by hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)”
International Journal of Food Science & Technology, Vol.40, (2005), p.717-722.
ÜNLÜSAYIN, M., Yrd.Doç.Dr., KALELİ, S., Yard.Doç.Dr., BİLGİN, Ş., Yard.Doç.Dr., İZCİ, L., Yard.Doç.Dr., GÜNLÜ,
A., Arş.Gör., “Effect of Hot Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Diets on the Protein Levels of Liver
Tissue in Rats” Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 50, (2006), p.1-6.
İZCİ, L., Arş. Gör. Dr., “ Eğirdir Gölü Carassius auratus (L.,1758)’ larının Bazı Populasyon Parametreleri” Türk
Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, Vol.28, (2004), p. 23-27.
İZCİ, L., Yrd. Doç. Dr. Ertan, Ö.O., Prof. Dr. “Taze ve Dumanlanmış Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758)’nın et Verimi
ve Bazı Kimyasal Bileşenleri” Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 28, (2004), p.1037-1041.
ÜNLÜSAYIN, M., Yrd. Doç. Dr., KALELİ, S., Yrd. Doç. Dr, BİLGİN, Ş., Yrd. Doç. Dr. İZCİ, L. Yrd. Doç. Dr.,
GÜNLÜ, A., Arş. Gör. “Activities of antioxidant enzymes in rats fed by hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss)” International Journal of Food Science & Technology, Vol.40, (2994), p.717-722.
-103-
Ulusal Makaleler :
KUŞAT, M., Yard. Doç., KOCA, H., U., Arş. Gör., “Eğirdir Gölünde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı Carssius auratus
gibelio (Bolch, 1782)’nin Kondisyon Faktörü, Büyüme Parametreleri, Üreme Dönemi Ve Et Verimi Tespiti”
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğiridir Su Ürünlerin Fakültesi Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 11 (2004), s. 1-5
BİLGİN,Ş., Yard.Doç.Dr., “Organik Gıda Kavramı ve Organik Su Ürünleri” Dünya Gıda Dergisi, Ağustos 2005, Sayı.8,
(2005), s. 74-77
BOLAT, Y., Yard.Doç.Dr., “Eğirdir Gölü Kerevitlerinin (A. Leptodactylus Esch,1823) Büklük ve Cinsiyet Arasındaki
Değişimler”, SDU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı:11, (2004), s.60-68
BOLAT, Y., Yard.Doç.Dr., “Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesinde Markalama Metodu ile Tatlı Su İstakozunun (Astacus
leptodactylus Esch,1823) Avlanabilir Stok ve Yoğunluk Tahmini” SDÜ Fen Bilimleri Enst. Derg., Cilt.8, Sayı.1,
(2004), s.34-37
İZCİ, L., Arş. Gör. Dr., Kuşat, M., Yrd. Doç. Dr. “ Sudak (Sander lucioperca Bogustkaya Naseka, (1996) Avcılığında
Kullanılan Monofilament Galsama Ağlarının Av Verimlilikleri”, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt.8,
Sayı.1, (2004), s.16-20
Ulusal Bildiriler :
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., Günlü, A., Arş.Gör. “Burdur Gölü’nün Bugünkü Durumunun Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)
İçin Önemi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları” V. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi,
Adana, 4-7 Mayıs 2004, Cilt. 1, Sayfa. 33-42 .
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., Kesici, C., “A Sınıfı Sulak Alanların Korunma Kullanımına Akşehir-Eber Gölü Örneği,
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları” V. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Adana, 4-7
Mayıs 2004, Cilt. 1, Sayfa.33-42,
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., “Sulak Alanların Koruma ve Kullanımına Doğal Göllerimizden Örnekler” 2. Göl Şenliği ve 2.
Göller Zirvesi Sempozyumu, Elmalı Avlan Gölü Kıyısı, 5-7 Haziran 2004, 2. göller Zirvesi Sempozyumu Kitabı,
Cilt:1, Sayı:80.
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., “Biyolojik Çeşitlilik ve Sulak Alanlar” I. Çevre Filmleri Şenliği, Finike-Antalya, 28-29-30
Ağustos 2004
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., “Doğal Göllerimizde Su Kullanımına Eğirdir Gölü Örneği” Ulusal Su Günleri, Dokuz Eylül
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Tekno. Ens., İzmir, Kasım 2004.
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., Kesici, C., “ Köyceğiz Gölü (Muğla) Makrohidrofitleri” Muğla İli Kıyı Alanlarının Yönetim
Sorunları Sempozyumu, Muğla, 2005.
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., Kesici, C., “Eğirdir Gölü’nün Doğal Yapısına Yapılan Müdahalelerin Gölün Ekolojik
Yapısına Etkileri” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, 14 Eylül 2005
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., Serin, N., Şahin, C., “Eğirdir Gölü Kıyı Kullanımı ve Sorunları” SDÜ Orman Fakültesi
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005.
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., Serin, N., Şahin, C., “Çevresel Faktörlerin Sulak Alanlar Üzerine Etkisi- Kovada Gölü Örneği”
SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005
KESİCİ, E., Yard.Doç.Dr., “Titreyen Göl (Side Antalya)’ ün Yüksek Su Bitkileri” Ulusal Su Günleri, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon, 28-30 Eylül 2005,
İZCİ, L., Arş. Gör. Dr., Ertan, Ö.O., Prof. Dr. “Sıcak Dumanlamanın Kadife Balığının (Tinca tinca L., 1758) Besinsel
Niteliğine Etkisi” XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, 01- 04 Eylül
Panel :
16.04.2004 Ünlüsayın, M., Bilgin,Ş., Kaliteli Ürün Eldesi İçin Su Ürünlerinin Avlanması-Taşınması-İşlenmesi Sürecinde
Hijyen ve Sanitasyon Konularının Değerlendirilmesi.Tarım ve Köy İşleri Bak. Isparta Kontrol Şube Müd. Su
Ürünleri İşleme Tesislerinin Yönetici ve Sorumluları Eğitim Semineri. Tarım ve Köy İşl. Bak. TAGEM S.Ü.Araş.
Enst. Eğirdir. Konuşmacı
Diğer
2005 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
-104-
4. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fakültemiz 25.02.1993 tarihinde kurulmuştur. Merkez kampüste yeralan Fakültemiz, lisans, yüksek lisans
ve doktora düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji Bölümleri ile
I. ve II. öğretime açık 7(yedi) bölümle eğitim-öğretim yapılmakta iken, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında yeni
kurularak öğrenci alan Felsefe bölümünün yanında, Coğrafya ve Batı Dileri ve Edebiyatı Bölümleri (İngiliz Dili
ve Ede. A.B.Dalı) örgün öğretime başlamış ve açık olan bölüm sayısı 10’a çıkmıştır.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
• Genel Sos. ve Metadoloji A.B.D.
• Kurumlar Sosyolojisi A.B.D.
• Uygulamalı Sosyoloji A.B.D.
• Sosyometri A.B.D.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
• Cebir ve Sayılar Teorisi A.B.D.
• Geometri A.B.D.
• Analiz ve Fonk. Teorisi A.B.D.
• Topoloji A.B.D.
• Mat. Temelleri ve Mat. Lojik A.B.D.
• Uygulamalı Matematik A.B.D.
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
• Fiziki Coğrafya A.B.D.
• Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.B.D.
• Bölgesel Coğrafya A.B.D.
• Türkiye Coğrafyası A.B.D.
FİZİK BÖLÜMÜ
• Genel Fizik A.B.D.
• Yüksek En. ve Plazma Fiziği A.B.D.
• Atom ve Molekül Fiziği A.B.D.
• Nükleer Fizik A.B.D.
• Katıhal Fiziği A.B.D.
FELSEFE BÖLÜMÜ
• Felsefe A.B.D.
BATI DİL. VE EDEB. BÖLÜMÜ
• İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D.
• Alman Dili ve Edebiyatı A.B.D. ( * )
• Fransız Dili ve Edebiyatı A.B.D. ( * )
KİMYA BÖLÜMÜ
• Anorganik Kimya A.B.D.
• Organik Kimya A.B.D.
• Analitik Kimya A.B.D.
• Fiziko Kimya A.B.D.
• Biyokimya A.B.D.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ( * )
• Psikoloji A.B.D.
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
• Genel Biyoloji A.B.D.
• Moleküler Biyoloji A.B.D.
• Botanik A.B.D.
• Zooloji A.B.D.
• Hidrobiyoloji A.B.D.
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ( * )
• Sanat Tarihi A.B.D.
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ( * )
• Prehistorya A.B.D.
• Protohist. ve Önasya Ark. A.B.D.
• Klasik Arkeoloji A.B.D.
TARİH BÖLÜMÜ
• Eskiçağ Tarihi A.B.D.
• Ortaçağ Tarihi A.B.D.
• Yeniçağ Tarihi A.B.D.
• Yakınçağ Tarihi A.B.D.
• T.C. Tarihi A.B.D.
DOĞU DİL. VE EDEB. BÖLÜMÜ ( * )
• Arap Dili ve Edebiyatı A.B.D.
• Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D.
T. DİLİ VE EDEB. BÖLÜMÜ
• Eski Türk Edebiyatı A.B.D.
• Yeni Türk Edebiyatı A.B.D.
• Eski Türk Dili A.B.D.
• Yeni Türk Dili A.B.D.
• Halk Bilimi A.B.D.
( * ) A.B.Dalları 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyle henüz öğrenci almamışlardır.
-105-
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
Fen–Edebiyat Fakültelerinin kuruluş amaçları tek değildir. Adından da anlaşılacağı gibi Fen ve Edebiyat
(Sosyal Bilimler) olmak üzere birbirinden çok farklı ve çok geniş bir alana hitap eden bir fakültedir. 2547 sayılı
yasanın çıkışı ile eski ve büyük bir kaç üniversite dışındaki tüm üniversitelerde Fen–Edebiyat Fakülteleri
kurulmuştur. Bu Fakültelerin temel işlevleri temel bilimci ve eğitimci yetiştirmektir. Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültemiz de bu doğrultuda eğitim–öğretim ve araştırma yapmaktadır.
Fen Edebiyat eğitiminin amacı, eleştirel ve açık zihinler yetiştirmek ve bilginin temel alanlarında
entellektüel ve bilimsel eğitimi sağlamaktır. Fakültemiz de bu doğrultuda bilimi kendine rehber edinmiş,
araştırmacı, nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler yetiştirmeyi; kendi kültürel
değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmayı, korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı
amaç edinmiştir. Aynı zamanda öğrenciyi başarılı bir meslek için hazırlamayı ve çevrelerindeki insanları ve
dünyayı anlamalarına yardımcı olacak anlayışı vererek onlar için daha zenginleştirilmiş bir hayat amaçlıyoruz.
Öğrencilerin evrensel bir perspektif kazanmalarını ve kendisiyle barışık, çağdaş dünyayı algılayan bireyler
olmalarını sağlamak için üzerimize düsen sorumluluğun bir parçası olarak fakültemiz uluslararası çalışmalar
geliştirmeyi planlamakta ve hali hazırda disiplinlerarası çalışmaları teşvik ederek desteklemektedir. Böylece
öğrencilerin, gerçekten iyi eğitilmiş bir bireyin göstergesi olan entellektüel ve pratik becerilere, kapsayıcı bir
bilgi tabanına sahip olmalarını; alanlarında uzmanlık ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmalarını
beklemekteyiz.
Bununla birlikte, mevcut ortaöğretim sisteminin amacının öğrenciyi üniversiteye yerleştirmekten ibaret
hale gelmesi, sözünü ettiğimiz amaçları gerçekleştirmeyi gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. Daha açık bir ifadeyle,
Fen-Edebiyat Fakültelerinin boşta kalmamak için gidilen fakülteler haline gelmesi, temel bilimler ve ülkenin
geleceği açısından oldukça vahim bir durum arz etmektedir. Bunu ortadan kaldırmak için Fen-Edebiyat
Fakültelerinin durumlarının tekrar gözden geçirilip işlevlerinin ve imkanlarının artırılması gerekmektedir. Buna
bağlı olarak giriş puanlarının yükseltilip öğrenci sayılarının düşürülmesi, gerekli bölümlerin öğrenim sürelerinin
artırılması gündeme gelmelidir. Ayrıca enstitülerin fakülte bünyelerine dahil edilmesi de koordinasyonu ve
verimliliği artıracaktır.
Fakültemizin fen bilimleri bölümlerinin laboratuarlarının ihtiyacı olan kimyasal ve cam malzemeler ile
makine-teçhizat alımları için ödeneklerin kısıtlı olması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle gelecek
yıllardaki bütçelerde laboratuarlar düşünülerek ödenek miktarlarının artırılması iyi olacaktır.
2004-2005 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında (Şubat 2005) Fakültemizin doğu kampuste bulunan kendine
ait 8 modülden oluşan idari binasına taşınmış, öğretim elemanı ile personel büroları, lisansüstü laboratuarları,
öğrenci laboratuarları yönünden çok büyük rahatlama sağlanmıştır. Ancak, kendi binasında büro ve laboratuarlar
hariç dersane bulunmaması dershane sorununu ortaya çıkarmış bu nedenle de Rektörlüğümüze ait Merkezi
dersliklerde bulunan dershane ve amfilerden yararlanılma yoluna gidilmiştir. Halen ek olarak yapılmakta olan iki
modülde değişiklik yapılarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında kullanılmak üzere sınıf yapılmasına başlanmış
olup derslik sorunumuzun tamamını sona erdirmiş olacaktır. Halen devam eden, öğretim elemanına düşen
öğrenci sayısının çokluğu, öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazlalığı ve idari personel eksikliği büyük
boyutlarda olmasa da bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu eksiklikler personelin üstün gayret ve
fedakarlıkları ile en aza indirilmektedir.
Ayrıca öğrencilerin yararlanabileceği sportif ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği kapalı salonlar
yapılmalıdır. Kampüs içerisinde bulunan Fakülte ve Yüksekokulların Öğrenci işleri birimlerinin tek merkezde
toplanmasının daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Bilimsel araştırma faaliyetlerine ve projelerine daha çok ödenek
ayrılmalı ve Öğretim elemanlarının çalışmalarını-araştırmalarını yapabilecekleri geniş imkanlara sahip
laboratuarlar kurulmalıdır. Fakültemize çeşitli yerlerden bağış veya ödenek yoluyla kitap alınması ve bu
kitapların kendi bünyemizde kuracağımız bir kütüphanede okuyucuların hizmetine sunulması çok iyi olacaktır.
İdari personel alınmasıyla Bölüm Sekreterliklerinin tam olarak oluşturulması ve gerekli olan malzemelerin
(Bilgisayar, Fotokopi Makinası, vb.) alınması; acilen Laboratuarlarda görev yapacak Laborant ve Teknisyen
kadrolarının oluşturulması ileriye dönük hedeflerimizdendir.
-106-
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve
Anabilim Dalı
Matematik Bölümü
Fizik Bölümü
Kimya Bölümü
Biyoloji Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Arkeoloji Bölümü
Sanat Tarihi Bölümü
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Coğrafya Bölümü
Tarih Bölümü
Sosyoloji Bölümü
GENEL TOPLAM
Prof.
Doç
4
4
3
4
1
1
3
2
22
2
1
1
1
2
2
9
Yrd.
Doç
9
10
9
11
6
1
2
6
4
58
Öğr.
Gör.
2
2
3
1
8
Okt.
-
Arş.
Gör.
7
5
10
4
5
2
2
1
1
3
5
45
Uzm.
Toplam
1
1
2
24
22
25
21
14
6
2
1
3
12
14
144
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli
olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda
belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd.
Öğr.
Arş.
Prof.
Doç
Okt.
Uzm. Toplam
Anabilim Dalı
Doç
Gör.
Gör.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Uygulamalı Matematik
TOPLAM
-
-
1
1
-
-
-
-
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
1
1
2
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Genel Sosyoloji
TOPLAM
GENEL TOPLAM
Toplam Öğrenci Sayısı:
BÖLÜM
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
TOPLAM
-107-
Öğrenci Sayısı
179
180
191
191
227
179
201
207
221
166
209
187
230
219
2787
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları
Öğretim
Bölüm
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
I.Öğretim
II.Öğretim
Güz
51
70
83
57
87
77
76
60
71
85
64
89
81
79
74
Fakülte Başarı Oranı
Bahar
50
64
72
56
85
75
72
59
60
78
61
87
73
75
69
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler
Bölümü
Ceza Türü
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Uzaklaştırma
Uzaklaştırma
Uzaklaştırma
Uzaklaştırma
Uzaklaştırma
Kınama
Uzaklaştırma
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
SOSYOLOJİ
Ceza Alan Öğrenci
Sayısı
2
1
2
4
1
1
2
13
Öğretim Elemanları Ders Yükü
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı
Bölüm
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
MATEMATİK
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEB.
SOSYOLOJİ
TOPLAM
Yıllık
Ders Saati
5740
6188
5880
5040
5320
4508
4536
37212
Öğretim Elemanı
Sayısı
97
Öğr. Elemanına
İsabet Eden Ders Saati
Yıllık
Haftalık
384
13,7
Öğretim Üyelerine Düşen Öğrenci Sayısı
Bölüm
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
MATEMATİK
TARİH
TURK DİLİ VE EDEB
SOSYOLOJİ
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
TOPLAM
-108-
Öğrenci Sayısı
Öğr. Elemanı
Sayısı
Öğr.Sayısı / Öğr.
Elemanı Sayısı
179
180
191
191
227
179
201
207
221
166
209
187
230
219
2787
97
34,8
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Derslik
Sayısı
14
4
2
2
2
2
Fakülte
Fen-Edebiyat Fakültesi
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Fizik Laboratuarı
Kimya Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuarı
Bilgisayar Laboratuvarı
* Kendi binasına taşınan fakültemiz, Sınıf ve Anfileri Rektörlüğe ait Merkezi dersliklerde kullanmaktadır.
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Türü
Mevcut
Adet
14
4
2
2
2
2
26
Derslik
Amfi
Fizik Laboratuarı
Kimya Laboratuarı
Biyoloji Laboratuarı
Bilgisayar Laboratuarı
TOPLAM
Olması Gereken
Adet
m²
35
5.250
10
1.800
6
900
6
900
6
900
4
600
67
10.350
m²
2.000
550
140
140
140
115
3.085
YAYINLAR
2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Uluslararası
Makale
23
20
16
14
2
3
78
Bölümler
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Coğrafya
Arkeoloji
Felsefe
Batı Dilleri ve Edebiyatı
TOPLAM
Ulusal
Makale
3
11
2
19
7
11
3
1
2
1
61
Yayın Türü
Uluslararası Ulusal
Bildiri
Bildiri
30
27
13
12
3
7
8
6
8
6
5
5
3
1
57
77
Ders
Notu
1
1
Kitap
1
3
2
1
7
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Panel
Seminer
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
o
n
s
e
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Coğrafya
Arkeoloji
Felsefe
Batı Dilleri ve Edebiyatı
TOPLAM
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
1
1
1
3
3
2
1
4
4
14
1
1
2
6
12
15
20
6
5
7
1
1
73
-
5
4
8
1
2
2
2
24
-
-
-109-
Diğer
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
FİZİK BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
ÖKSÜZ, L., Yrd.Doç.Dr., HERSHKOWİTZ, N., "Plasma, presheath, collisional sheath and collisionless sheath potential
profiles in weakly ionized, weakly collisional plasma", plasma sources scı, January 2005, 135.
AYTAR, B., MEB, UZUN, O., Doç.Dr., AKTÜRK, S., Yrd.Doç.Dr., EKİNCİ, A. E., Yrd.Doç.Dr., ŞAHİN, O., Arş.Gör.,
DÜZGÜN, B., Prof.Dr., UÇAR, N., Prof. Dr., ''Plastic behaviour of Fe-Mn alloys'', Chinese Journal of Physics, Vol.
43, No. 3, (June 2005) p. 91-96
ŞAHİN, O., Arş.Gör., UZUN, O., Doç.Dr., KOLEMAN, U., Yrd.Doç.Dr., DÜZGÜN, B., Prof.Dr., UÇAR, N., Prof.Dr .,
''Indentation size effect and microhardness study of -Sn Single Crystals'', C. Phys. Lett. Vol. 22, No. 12, (August
2005) p. 3137-3140
HELHEL, S., ÖKSÜZ, L., Yrd.Doç.Dr., and YOUSEFİ RAD, A., “Silcone Catheter Sterilization by Microwave Plasma;
Argon and Nitrogen Discharge”, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, V 26, No 11, November
2005
BABAYEV, A.M., Prof.Dr., ARTUNÇ, E., Yrd.Doç.Dr., ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., ÇAKMAKTEPE, Ş., Arş.Gör.,
“Energy spectrum of carriers in a Kane-type cylindirical cavity”, Physica, E 28, 37-42, 2005.
HASHİMZADE F.M., BABAYEV, A.M., Prof.Dr., ARTUNÇ, E., Yrd.Doç.Dr., ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., “The Exact
Solutions of Kane Equations which have Position Dependence Band-Gap in an External Non-Uniform Electric Field”,
Physica E 28, 355-359, 2005.
HASHİMZADE F.M., BABAYEV, A.M., Prof.Dr., ARTUNÇ, E., Yrd.Doç.Dr., ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., “Barier
Penetration in Kane Type Semiconductor Nanostructures”, Physica E 28, 447-452, 2005.
ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., "Energy Spectrum of Carriers in a Kane Type Semiconductor Anti-Wire", Zeitschrift für
Naturforschung 60a, 1-6, 2005
GÜLEÇ, A.,Arş.Gör., BAHÇELİ, S.,Prof.Dr., “Quantum Based on Polarization Transfer NMR Spectroscopy”,Acta Physica
Polonica A, 107,983-989 (2005)
ÖZTÜRK, N., YLÖğr., ÇIRAK, Ç., Arş.Gör., BAHÇELİ, S., Prof. Dr., “FT-IR Spectroscopic Study of 1,5 Pentanedithiol
and 1,6 Hexanedithiol Adsorbed on Naa, CaA and NaY Zeolites”, Z.Naturforsch A, 60a, 633-637, (2005)
BARDAKÇI,B., Uz., BAHÇELİ, S., Prof. Dr., “An IR Study of Benzoyl Chloride Adsorbed on KA, NaA and CaA Zeolites”,
Z. Naturforsch A, 60a, 637-641 (2005)
UYGUN, Ü., YL Öğr., ÖZTÜRK, N., YLÖğr., ÇIRAK, Ç., Arş.Gör., TÜRKÖZ, D., Arş. Gör., BAHÇELİ, S., Prof. Dr.,
“FT-IR Spectroscopic Study of M(1,2-Ethanedithiol)Ni(CN)4·Benzene (M=Co,Cd) Clathrates”, J. Incl. Phenomena
and Macroc. Chem., Kabul edildi (2005)
BAHÇELİ, S., Prof. Dr., TOKATLI, A., Arş.Gör., “The Product Operator Descriptions of INEPT Experiments for IS (I=1/2;
S =5/2) Spin Systems and Its Applications to Microcline and TMP-AlCl3 Complex in NaX Zeolite”, Appl. Magn.
Reson., Kabul edildi, (2005)
ÇAKMAKTEPE, Ş, Arş.Gör., BABAYEV, A.M, Prof.Dr., KÖKÇE A., Prof.Dr., "Aharonov-Bohm Effect in a Kane Type
Semiconductor Quantum Wire", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, vol 27, 2005 pp. 397404.
GOKSU, H., KAYA, M. A., Yrd. Doç.Dr. KOKCE, A., Prof. Dr., “Solution of the Inverse Electromagnetic Problem of
Spontaneous Potential (SP) by Very Fast Simulated Reannealing (VFSR): Lecture” Notes in Computer Science, vol.
3611, pp. 618-621 (2005)
ARTUNÇ, E., Yrd. Doç. Dr., “Application of the B2ÆM7R transformation theory to the martensitic transformation observed
in a Ni-Al alloy”, Physica B, 366, 138-145 (2005).
AKKURT, İ., Doç.Dr., "Near-threshold measurement of the 4He(γ,n) reaction", Physics Letters B, 626 (2005), 65-7.
AKKURT, İ., Doç.Dr., "The Shielding of -rays by Concretes Produced with Barite", Prog. in Nucl. Energy ,46-1 (2005)111.
AKKURT, İ., Doç.Dr., "Study on Z dependence of partial and total mass attenuation coefficients", J. Quant. Spect. and
Rad. Tran 94-3,4 (2005)379-385.
AKKURT, İ., Doç.Dr., "Investigation of photon attenuation coefficients for marbles" , J. Rad. Prot, 25 (2005)189.
UCUN, F., Doç.Dr., GÜÇLÜ, V., Yük.Lis.Öğr., “Determination of Force Constants of Planar XY3 and Tetrahedral XY4
Molecules by the GF Matrix Method”, Z. Naturforsch.60a, (2005), p.183-186.
UCUN, F., Doç.Dr., ATALAY, Y., Yrd. Doç. Dr., İLBASMIŞ, T., Y.Lis. Öğr., “Abinitio Calculation of the Molecular
Structure and Vibration Frequencies of Carbonate Ions Coordinated to Calcium Ions in the Zeolite CaA by HartreeFock Methods”, Z. Naturforsch.60a, (2005), p.608-610.
UCUN, F., Doç.Dr., ŞENGÜL, M.G., Yük.Lis. Öğr., “Determination of Force Constants of Octahedral XY6 Molecules by
the GF Matrix " Z. Naturforsch.60a, (2005), p.819-822.
Ulusal Makaleler
ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., ARTUNÇ, E., Yrd.Doç.Dr., KARA, İ., ve ÇAKMAKTEPE, Ş., Arş.Gör., “Gömülmüş Atom
Potansiyeli Kullanarak Nikelin Moleküler Dinamik Simulasyonu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 9-2, ( 2005) 28-32.
ŞAHİN, O., Arş.Gör., UZUN, O., Doç.Dr., UÇAR, N., Prof.Dr., ''Enerji Metodu ile Sertlik Hesaplamaları Üzerine
Matematiksel bir Model'', SDU, Fen Bilimleri dergisi, S.9, (2005) s. 1-5
ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., Yrd.Doç.Dr., ÖZEK, N., Prof.Dr., YAKUT, A.K, Prof.Dr., “Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık
Uygulama Sistemlerinin I. Ve II. Yasa Verim Analizleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, S. 9(2), 134-141, Isparta. 2005.
-110-
Uluslararası Bildiriler
BABAYEV, A.M., Prof.Dr., ÇAKMAKTEPE, Ş., Arş.Gör., ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., ARTUNÇ, E., Yrd.Doç.Dr.,
“Energy spectrum of carriers in a Kane-type cylindirical cavity”, Nano TR-1 Nano Science and Technology 2005,
Bilkent University, Ankara, 25-27 Mayıs 2005.
GÜÇLÜ, V., Y.Lis.Öğr., UCUN, F., Doç.Dr., “Düzlemsel XY3 ve tedrahedral XY4 türü moleküller kuvvet sabitlerinin GF
matris metoduyla Hesaplanması”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 13 - 16 Eylül 2005.
ÖZDEMİR, A. Yrd.Doç.Dr., KÖKÇE, A., Prof.Dr., TÜRÜT, A., Prof.Dr., UÇAR, N., Prof.Dr., ’’Au/n-Schottky Diodların
Elektriksel parametreleri üzerine Farklı Yüzey Temizlemem İşlemlerinin Etkisi’’, Türk Fizik Derneği 23.
Uluslararası Fizik Kongresi Muğla, 13-16 Eylül, 2005.
FIAT, S., Arş.Gör., DEMİÇ, Ö., Arş.Gör., ÇANKAYA, G., Yrd.Doç.Dr., UÇAR, N., Prof.Dr., ’’The Current-Voltagr
Characteristics of Mn/p-Si Schottky Barrier Diodes under Hydrostatic Pressure’’, Türk Fizik Derneği 23.
Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla,13-16 Eylül, 2005.
ŞAHİN, O., Arş.Gör., UZUN, O., Doç.Dr., UÇAR, N., Prof.Dr., DÜZGÜN, B., Prof.Dr., KÖLEMEN, U., Yrd.Doç.Dr.,
’’Vickers Microhardness Studies of P-Sn Single Crystals’’, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi,
Muğla, 13-16 Eylül, 2005.
ŞAHİN, O., Arş.Gör., EKİNCİ, A. E., Doç.Dr., DÜZGÜN, B., Prof.Dr., UÇAR, N., Prof.Dr., ’’Creep Behaviour of Fe-Mn
Binary Alloys’’, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 13-16 Eylül, 2005.
ÇAKMAK, S., Yrd.Doç.Dr., "Energy Spectrum of Carriers in a Kane Type Semiconductor Anti-Wire", 23rd International
Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, Turkey.
ÖZKORUCUKLU, S., Yrd.Doç.Dr., “Drift Cahmber Experiment”, II Regional Instumentation School, Aug.31-Sep 10,
2005, ITÜ, İstanbul
AKKURT, İ., Doç.Dr., MAVİ, B., KAPLAN, A., Yrd.Doç.Dr.,”Radiation Exposure Rate Around Base Stations”, World
Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, Muğla University,
Muğla/Turkey, 13-16 September 2005.
BABAYEV, A.M., Prof.Dr., ÇAKMAKTEPE, Ş., Arş.Gör., KÖKCE, A., Prof. Dr., "Edge states in Kane type
semiconductor quantum wire", TFD 23. Uluslararası fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla.
BABAYEV, A.M., Prof.Dr., "The exact solutions of Kane equations which have position dependence band gapin external
non-uniform electric field", Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
DİKMEN, E., Yrd.Doç.Dr., “The Effect of 0h11/2 level on Shell Model Calculations of light Sb Isotopes”, Turkish Physical
Society, 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla, TURKEY
AKKURT, İ., Doç.Dr., "Fotonötron tesir kesitlerinin A-sayısına bağımlılığı", Türk Fizik Derneği (TFD-23) 23. Fizik
Kongresi, Muğla Univ. Muğla, 13-16, Eylül 2005
UZUN, O., Doç.Dr., KILIÇASLAN, M.F., KÖLEMEN, U., Yrd.Doç.Dr., GÜÇLÜ, N., Arş.Gör.Dr., ŞAHİN, O., Arş.Gör.,
“Internal Friction Measurement on Rapidly Solidified Al-12 Si-0.5 Sb Alloy By Cyclic Vickers Microindentation”,
Türk Fizik Derneği (TFD-23) 23. Fizik Kongresi, Muğla Univ. Muğla, 13-16, Eylül 2005.
BEZİR, N.Ç., Yrd.Doç.Dr., ÖZEK, N., Prof.Dr., BÜYÜKBOYACI, Ş., Öğr.Gör., UZUNKAVAK, M., Öğr.Gör., DİNLER,
T., “Effect of Using Instruments on Conceptualizing Physics Course in the Process of Teaching Learning”, V.
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21-23 Eylül 2005, Sakarya Üniversitesi
AKKURT, I., Doç.Dr., "Barite: A radiation shielding material", Türk Fizik Derneği (TFD-23) 23. Fizik Kongresi, Muğla
Univ. Muğla, 13-16, Eylül 2005.
AKKURT, I., Doç.Dr., "Elektromagnetik radyasyon ve cep telefonları", Türk Fizik Derneği (TFD-23) 23. Fizik Kongresi,
Muğla Univ. Muğla, 13-16, Eylül 2005.
AKKURT, I., Doç.Dr., "Kimyasal Etkilerin betonların radyasyon sogurma özelliklerine etkisi", Türk Fizik Derneği (TFD23) 23. Fizik Kongresi, Muğla Univ. Muğla, 13-16, Eylül 2005
ŞENCAN, A., ÇİÇEK BEZİR, N., Yrd.Doç.Dr., YAKUT, A., and ÖZEK, N., Prof.Dr., “Determination of the solar pond
temperatures using fuzzy logic” World of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics
Congress. 13-16 September 2005, Muğla.
ÇİÇEK BEZİR, N., Yrd.Doç.Dr., ŞENCAN, A., ÖZEK, N., Prof.Dr.,and YAKUT, A.K., “Prediction with neural network of
solar radiation values of different stations”, World of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International
Physics Congress. 13-16 September 2005, Muğla.
ÜÇGÜL, İ., ÖZTÜRK, M., ŞENOL, R., and ÖZEK, N., Prof.Dr., “Bir Benzin istasyonunun temiz enerji ile aydınlatılması”,
World of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005,
Muğla.
ÜÇGÜL, İ., ÖZTÜRK, M., ÖZEK, N., Prof.Dr., “Uydu görüntüleri kullanılarak güneşleme süresinin tahmin edilmesi”,
World of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005,
Muğla.
ORUNCAK, B., ÜNAL, R., YALIM, H. A., ÖZEK, N., Prof.Dr., “Perception of modern physics concepts in high school
level; atomic example”, World of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress. 1316 September 2005, Muğla.
SAĞLAM, A., Arş.Gör.Dr., ÖZEK, N., Prof.Dr., “Bir akışkan kolunda yüzey gerilimi konveksiyon hareketinin farklı duvar
sıcaklıklarına göre yüzey gerilimi ortalama olan ısı kaybına etkisi”, World of Physics 2005 Turkish Physical Society
23rd International Physics Congress. 13-16 September 2005, Muğla.
ORUNCAK, B., ÜNAL, R., ÖZEK, N., Prof.Dr., “Physics teachers’ perception of physics education research”, World of
Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla.
ORUNCAK, B., ÜNAL, R., ÖZEK, N., Prof.Dr., “Students internet usage habits in physics department”, World of Physics
2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress. 13-16 September 2005. Muğla University
-111-
ÇİÇEK, E., Okt., YILDIZ, M., Doç.Dr., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Glutathione Peroxide and Superoxide Dismutase Activities
in Hyperthyroisidm Patients”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, s: 446, 13-16 Eylül, Muğla, 2005
BARDAKÇI, B., Uz., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “FT-IR Study of 1-PT Adsorbed on the 3A, 4A, 13X and NaY Zeolites with
Introduced Pb Cations”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, s: 394, 13-16 Eylül, Muğla, 2005
ŞAHİN, M., Yrd.Doç.Dr., TOKATLI, A.,Arş.Gör., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Zayıf Çiftlenimli ISN(I=1/2, S=1/2; N=1,2,3)
Spin Sistemleri için 2B-SEMUT ÇMR Spektroskopisi”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, s: 424,
13-16 Eylül, Muğla, 2005
YILDIZ, M., Doç. Dr., ÇİÇEK, E., Okt., ÇERÇİ, S.S., NAMIK, D., OKUDAN, B., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., ÖZBEK, M.,
SÜSLÜ, H., “The Effects of Nuclear Medicine Studies on Free Radicals in Patients”, Annuals Congress of EANM,
S253, October 15-19, 2005 ,iSTANBUL/TÜRKİYE
Ulusal Bildiriler
TOKATLI, A., Arş.Gör., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “İki Boyutlu ÇMR Spektroskopisi'', Geleneksel Erzurum Fizik GünleriII, 25-28 Mayıs 2005, Erzurum PB6, Sayfa:101.
BARDAKÇI, B., Uz., ÇIRAK, Ç., Arş.Gör., ÖZTÜRK, N., YLÖğr., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Bazı Sentetik Zeolitlerde, Sıvı
Fazda Adsorbe Edilen Fenol Bileşiklerinin Kırmızıaltı Spektroskopisi ile İncelenmesi'', Geleneksel Erzurum Fizik
Günleri-II, 25-28 Mayıs 2005, Erzurum PB7, Sayfa: 102.
GÜLEÇ, A., Arş.Gör., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “I =1/2, S = 3/2 Kübitli INEPT ÇMR Mantık Geçidi'' , Geleneksel Erzurum
Fizik Günleri-II, 25-28 Mayıs 2005, Erzurum PB10, Sayfa: 105.
ÖZTÜRK, N., YL Öğr., ÇIRAK, Ç.,Arş.Gör., BAHÇELİ, S., Prof. Dr., “Bazı Sentetik Zeolitlerde Adsorbe Edilen Alifatik
Ditiyollerin FT-IR Spektroskopisi ile İncelenmesi'', Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, 25-28 Mayıs 2005,
Erzurum PB8, Sayfa: 103.
ÇIRAK, Ç., Arş.Gör., ÖZTÜRK, N., YLÖğr., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Zn(1,2EDT) Ni(CN)4.Benzen Klatratının Kırmızıaltı
Spektroskopisi ile İncelenmesi'', Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, 25-28 Mayıs 2005, Erzurum PB3, Sayfa: 98
ÇİÇEK, E., Okt., YILDIZ, M., Doç.,Dr., ŞAVİK, E., AKTÜRK, O., BAHÇELİ, S., Prof. Dr., “Böbrek Hastalarının Eritrosit
Malondialdehit Seviyeleri ve Katalaz Aktiviteleri'', IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent, Ankara 9-11 Haziran
2005, P0S.53, Sayfa: 84.
ÇİÇEK, E., Okt., YILDIZ, M., Doç.,Dr., ŞAVİK, E., AKTÜRK, O., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Hipertiriodi Hastalarının
Eritrosit Malondialdehit Seviyeleri ve Katalaz Aktiviteleri'', IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent, Ankara 9-11
Haziran 2005, P0S.54, Sayfa: 85.
ÇİÇEK, E., Okt., YILDIZ, M., Doç.,Dr., ŞAVİK, E., AKTÜRK, O., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Kalp Hastalarının Eritrosit
Malondialdehit Seviyeleri ve Katalaz Aktiviteleri'' , IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent, Ankara 9-11 Haziran
2005, P0S.55, Sayfa: 86.
BARDAKÇI, B., Uz., BAHÇELİ, S., Prof.Dr., “Cd Metal Katyonu Katkılanmış A-, X- ve Y- Tipi Zeolitlerde Adsorbe
Edilmiş 1-PT'nin Kırmızıaltı Spektroskopisi ile İncelenmesi”, Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve
Spektrumları Sempozyumu, s:41, 8-9 Temmuz, Çanakkale, 2005
DİKMEN, E., Yrd.Doç.Dr., “Fitting Single Particle Energies for sdgh Major Shell”, II. Nükleer Yapı Özellikleri
Çalıştayı, 07-09 Kasım 2005, Eskişehir, TURKEY
DİKMEN, E., Yrd.Doç.Dr., “Proton Drip Çizgisine Yakın İzotoplar için Nükleer Kabuk Modeli Hesaplamaları”,
Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, 8-10 July 2005, Çanakkale, TURKEY.
DİKMEN, E., Yrd.Doç.Dr., “Nükleer Kabuk Modeli Hesaplamalarının Zamana Bağımlılığı”, Atom-Molekül ve
Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, 8-10 July 2005, Çanakkale, TURKEY.
ÖZKORUCUKLU, S., Yrd.Doç.Dr., “Otomotik Sensor İmalatı”, BAUM, 23 Mart Dunya Metoroji Günü Çalıştayı, 2005,
SDÜ, ISPARTA
OTURAK, H., Yrd.Doç.Dr., “Co(NH3)5SO4.Br deki SO4 ün Kobalt İyonuna Koordinasyonunun Moleküler Yapı ve
Titreşim Frekanslarının Ab initio Hesaplanması”, Fizik Günleri II, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25-28 Mayıs
2005.
OTURAK, H., Yrd.Doç.Dr., “Farklı Kompleks Yapılardaki ClO4 iyonunun Unidentate ve Bidentate Koordinasyonları için
Moleküler Yapı ve Titreşim Frekanslarının Ab initio Hesaplanması”, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25-28 Mayıs
2005.
KAPLAN, A., Yrd.Doç.Dr., “Güneşin Ultraviyole (UV) Radyasyonu ve İnsan Sağlığına Etkileri”, 23 Mart Dünya
Meteoroloji Günü Çalıştayı, Isparta, 23 Mart-2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr., KAPLAN, A., Yrd.Doç.Dr., “184W(γ,n) Reaksiyonunun Açısal Dağılımı”, IX. Ulusal Nükleer
Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 14-16 Eylül-2005.
BABAYEV A.M., Prof.Dr., "Yasak Bant Potansiyeli Halka Şekilli Küresel Olmayan Osilatör Potansiyel Şeklinde Olan
Kane Denklemlerinin Düzgün Olmayan Elektrik Alanda Tam Çözümleri", 12.Yoğun Madde Fiziği Toplantısı,
ANKARA, 18/ 11 /2005.
KÖLEMEN, U., Yrd.Doç.Dr, UZUN, O., Doç.Dr, GÜÇLÜ, N., Arş.Gör.Dr. ŞAHİN, O., Arş.Gör., “Değisik Modeller
kullanılarak MgB2 Süperiletkeninin ISE davranisinin incelenmesi” III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler
Sempozyumu, 20-22 Haziran 2005.
ŞAHİN, O., Arş.Gör., UZUN, O., Doç.Dr., KÖLEMEN, U., DÜZGÜN, B., Prof.Dr., and UÇAR, N., Prof.Dr., “Load
Dependence Of the Measured Hardness Of Beta-Sn Single Crystals”, 12.Yoğun Madde Fiziği ANKARA Toplantısı.
ANKARA, 18/ 11 /2005.
BABAYEV, A., Prof.Dr., ÇAKMAKTEPE, Ş., Arş.Gör., TURKOZ, D., Arş.Gör., "The Energy Spectrum of Carriers in Kane
Type Semiconductor Spherical Box", NanoTR-I nanoscience and Nanotechnology 2005, 25-27 May Bilkent
University Ankara, 2005.
-112-
BABAYEV, A., Prof.Dr., ÇAKMAKTEPE Ş., Arş.Gör., "Barrier Penetration in Kane Type Semiconductor
Nanostructures", NanoTR-I nanoscience and Nanotechnology 2005, 25-27 May Bilkent University Ankara, 2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr. “Nükleer kuvvetlerin yük-simetri özelliklerinin araştırılması”, IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri
Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 14-16 Eylül 2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr. "Yapı malzemelerinin radyasyon tutuculuk özelliklerinin belirlenmesi", IX. Nükleer Bilimler ve
Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 14-16 Eylül 2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr. “Ağır Betonların Radyasyon zırhlamasında kullanılmasının araştırılması”, IX. Nükleer Bilimler ve
Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 14-16 Eylül 2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr. “Pomzanın radyasyon sogurma katsayısının araştırılması", Türkiye Pomza sempozyumu ve sergisi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 15-17 Eylül 2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr. “Photon radiotherapy treatment and undesired neutron dose”, X. Medikal Fizik Kongresi, Erciyes
Üniversitesi, Kayseri, 1-4 Eylül 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
AKKURT, I., Doç.Dr., "Fizik ve Bilim" Konferans Bucak Fen Lisesi Mayıs 2005.
ÖKSÜZ, L., and ELLİNGBOE, A.R., “Plasma Characteristics of Industrial Transformer Coupled Plasma"GEC 2005
Wednesday, October 19, 2005
ÖKSÜZ, L., Yrd.Doç.Dr., RAM PRASAD, G., DANİELS, S., Characterızatıon Hmdso Based Plasmas For Deposıtıon Of
Bıocompatıble Coatıngs 14 th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams September
4 - 9, 2005 Kuşadasi - Turkey 2005
Helhel, S., Uzm., ÖksÜz, L., Yrd.Doç.Dr., KIR, E., Yrd.Doç.Dr., 14 Th Plasma Surface Interactıon Of Polymers
International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams September 4 -9, Kuşadasi - Turkey 2005
KİMYA BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
GÖK, A. Yrd.Doç.Dr., SARİ, B., Doç.Dr., TALU, M., Prof.Dr., “Polymers, Composites and Characterization of Conducting
Polyfuran and Poly (2-bromoaniline)”, J.Apply.Polym.Sci. 98, (2005) 2048-2057.
YAVUZ, M., Yrd.Doç.Dr., ÜNAL, H.İ., Prof.Dr., “An investigation of electrorheological properties of calcium carbonate
suspensions in silicone oil”, Colloid Journal, 67 (2) (2005) 1-6
KESKİN, M., ERDOĞAN, Y., CENGİZ, M., Prof.Dr., BARDAKÇI, Z. and ŞAHİN, H.T., "The Investigation of Extractive
Compounds Obtained from Cyclotrichium Origonifolium L", International Journal of Chemistry, Vol.15, No.2,
(June 2005), p.85-88
GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., KOCAK, E.D., AYDOGDU, S., “Synthesis and Characterization of PT/PS/SiO2 Nanocomposite in
Nonaqueous Medium by Chemical Method”, J Appl. Polym.Sci. 96(3), (2005) 746-752.
GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., KAPLAN CAN, H., Yrd.Doç.Dr., SARI B., Doç.Dr., TALU, M. Prof.Dr., “X-ray diffraction studies
and DC electrical conductivity of poly(2-halogenanilines) and their composites with polyfuran”, Materials Letters,
59, (2005) 80-84.
KIR, E., Yrd.Doç.Dr., ÇENGELOĞLU, Y., Doç.Dr., ERSÖZ, M., Prof.Dr., "The effect of chelating agent on the separation
of Fe(III) and Ti(IV) from binary mixture solution by cation-exchange membrane", Journal of Colloid and Interface
Science, 292, Vol. 2, 2005, p.498-502.
DEMİRBAŞ, A., Prof.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., ALTUN, T., Arş.Gör., ARSLAN, G.,
Dr.Arş.Gör., “Adsorption of Cu(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II), and Cd(II) from aqueous solution on Amberlite IR-120
synthetic resin”, Journal of Colloid and Interface Science, 282 (2005) 20-25.
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., “Adsorption of chromium(III) ion on brown coals, Fuel Processing
Technology”, 86 (2005) 275-284.
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., “Removal of Cr(VI) from aqueous solution by two Lewatit-anion
exchange resins”, Journal of Hazardous Materials, 119 (1-3), (2005) 175-182.
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., “Chromium(VI) Adsorption by Low-Cost Abundantly Available Brown
Coals”, Energy Sources, Baskıda
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., “Removal of chromium(III) from aqueous solutions using Lewatit S 100:
The effect of pH, time, metal concentration and temperature”, Journal of Hazardous Materials, baskıda.
PEHLİVAN, E., Prof.Dr., GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., “Batch Sorption of Divalent Metal Ions onto Turkish Yarıkkaya and
Kaşıkara Brown Coals: Copper, Zinc, Lead and Cadmium”, Energy Sources, Baskıda
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., ARSLAN, G., Arş.Gör.Dr., PEHLİVAN, M., Prof.Dr., BARLAS, H.,
Prof.Dr., “Determination of Cu(II), Cd(II), and Zn(II) after Ion-exchange Enrichment by Flame AAS”, Chimica Acta
Turcica, 29 (2001) 29-39.
AKTAŞ, A.H. Yrd.Doç.Dr, ŞEN, S.Uzm., , YILMAZER, M.Uzm., CUBUK, E. Arş.Gör., “Determination of Carboxylic
Acids in Apple Juice by RP HPLC”, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, Volume 24(1),(2005),
p.1-6.
DİNÇ, E., Doç.Dr., AKTAŞ, A.H. Yrd.Doç.Dr, ÜSTÜNDAĞ, Ö., Arş.Gör., “New HPLC-Chemometric Approach for the
Determination of Sunset Yellow and Tartrazine in Their Commercial Preparation”, Journal of AOAC International,
Volume 88(6), (2005), p.1748-1755.
GÜRBÜZ YÜCEL, H., Yrd.Doç.Dr., "Prediction of Molecular Weight and Density of n-alkanes(C6-C44)" Analytica
Chimica Acta, Vol.547, No.1 (Ağustos 2005),p.94-97.
GÜRBÜZ YÜCEL, H., Yrd.Doç.Dr., "Empirical and Semi-Theoretical Methods for Predicting Viscosity of Binary n-alkane
Mixtures", Int. J. of Thermophysics, Vol.26, No.6, (Kasım 2005),p.1759-1768.
-113-
DENİZLİ, A., Prof.Dr., CİHANGİR, N., Prof.Dr., TÜZMEN, M.N., Yrd.Doç.Dr., and ALSANCAK, G., Prof.Dr., "Removal
of chlorophenols from aquatic systems using the dried and dead fungus Pleurotus sajor caju", Bioresource
Technology, Volume 96, Issue 1, January 2005, Pages 59-62
ALSANCAK, G., Prof.Dr., “Isocratic Separation of Some Food Additives by Reversed Phase Liquid Chromatography”,
Chromatographia, (2006), 63,91-96.
TİLKİ, T., Öğr.Gör.Dr.,, ŞENER, İ., GÜLCE, A., Doç.Dr., KARCI, F., Yrd.Doç.Dr., DELİGÖZ, H., Yrd.Doç.Dr., “An
Approcach to santhesis of chemical modified bis-azo-calin(4) arenes and their entroction properties”, Tetrahedron,
Vol. 61, (2005), 9624-9629.
Uluslararası Bildiriler
GÜRBÜZ YÜCEL, H., Yrd.Doç.Dr., UYSAL, A., "Measurements of Viscosity and Density of n-Alkane and Their
Mixtures", ECTP 2005, Bratislava-Slovakia, Tam metinli CD, proceeding, Eylül 2005.
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., ÖZMERT, S., ERDOĞAN, S., YAVUZ, M., Yrd Doç.Dr., “Copper AdsorptionFrom Aqueous
Solutions onto Pomza”, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume XVI, 2005
GÜRBÜZ YÜCEL, H., Yrd.Doç.Dr., UYSAL, A., "Measurements of the Temperature Dependent Viscosity and Density of
Quantitative Pahs Mixtures", ECTP 2005, Bratislava-Slovakia, Tam metinli CD, proceeding, Eylül 2005
GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., YEŞİLÇİMEN, F., KUZGUN, E., “Preparation and Eveluation of Nanocomposites of Poly(2halogenaniline) with SiO2 and Red mud”, European Polymer Congress 26 Haziran-2 Temmuz,, Moskova-Rusya,
2005.
GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., ŞEN, S., “Effect of solution concentration on the UV-vis spectroscopy measured oxidation states of
P2ClAn and P2ClAn/SiO2”, European Polymer Congress, 26 Haziran-2 Temmuz, Moskova-Rusya, 2005.
KIR, E., Yrd.Doç.Dr., ALKAN, E., SARDOHAN, T.,.ÖKSÜZ, L., Yrd.Doç.Dr.,. HELHEL, S., "The investigation of
transport of anion exchange membranes and ECR plasma modification", 3. Black Sea Basin Conference on
Analytical Chemistry, 12-14 September 2005, Constanta, Romania
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., Erdoğan, S., Özmert, S., Pehlivan, E., Prof.Dr., KIR, E., Yrd.Doç.Dr., "Equilibrium and kinetics
studies for adsorption of copper on clay", 3. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September
2005, Constanta, Romania
ERSÖZ, M., Prof.Dr., KIR, E.,Yrd.Doç.Dr., TOR, A., Yrd.Doç.Dr., ÇENGELOĞLU, Yrd.Doç.Dr., "Recovery of Al(III),
Fe(III), Ti(IV) and Na(I) From Red Mud by ion Exchange Membranes", XVIIth European Chemistry at Interfaces
Conference (ECIC-XVII), 27 June-1 july, Page 177, Loughborough, 2005.
ŞANLI, S., Arş. Gör., ŞANLI, N., Öğr.Gör., KARİPÇİN, F., Yrd.Doç.Dr., BELTRAN, J. L., Prof.Dr., BARBASO
TORRALBO, J., Prof.Dr., “Evaluation of Dissociation Constants of Tetracycline Antibiotics in 30 % AcetonitrileWater Mixture by LC-DAD Methodology”, 3. Black Sea Basın Conferance on Analytical Chemistry, Constanta,
Romania, 12-14 September 2005.
AKKURT, İ., Doç.Dr., ERSÖZ, A, MAVİ, B., KARİPCİN, F., Yrd.Doç.Dr., KILINÇARSLAN, Ş, Yrd.Doç.Dr., BAŞYİĞİT,
C., “Kimyasal Etkilerin Betonların Radyasyon Soğurma Özelliğine Etkisi”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası
Fizik Kongresi, Muğla Üniversitesi / Muğla, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005.
AKTAŞ, A.H., Yrd.Doç.Dr, “Separation Of Halogenated Phenols By GC-MS”, 3rd Black Sea Basin Conference On
Analytical Chemistry, Constanta, ROMANIA, 12-14 September 2005.
PEKCAN, G. Arş.Gör, AKTAŞ, A.H. Yrd.Doç.Dr, “Determination Of pKa Values Halogenated Benzoic Acids With
Spectrophotometric Measurements”, 3rd Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, Constanta,
ROMANIA, 12-14 September 2005.
DINÇ, E., Doç.Dr, AKTAŞ, A.H., Yrd.Doç.Dr, PEKCAN, G., Arş.Gör., “Simultaneous spectrophotometric Determination
Of Tartrazine and Allura Red In Commercial Products By Artificial Neural Network Calibration”, 3rd Black Sea
Basin Conference On Analytical Chemistry, Constanta, ROMANIA, 12-14 September 2005.
Ulusal Bildiriler
YAVUZ, M., Yrd.Doç.Dr., ÇABUK, M., “Pomza süspansiyonlarının elektroreolojik özellikleri”, Türkiye Pomza
Sempozyumu ve Sergisi Isparta 15-17 Eylül 2005
GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., YAVUZ, M., Yrd.Doç.Dr., GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., ÖZMERT, S., ERDOĞAN, S., “Pomza ile sulu
çözeltilerden Zn (II) ve Cd (II) iyonlarının adsorpsiyonu”, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi Isparta 15-17
Eylül 2005
ÖZMERT, S., ERDOĞAN, S., GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., YAVUZ, M., Yrd Doç.Dr., “Pomza ile Sulu Çözeltilerden Cr(III)
VE Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005.
GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., ŞEN, S., Arş.Gör., YEŞİLÇİMEN, F., KUZGUN, E., “Al2O3 ile Poli(2-halojenanilinlerin)
Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005. KİMYA
KONGRESİ
SÜZER, Ş., GÖK, A.,Yrd.Doç.Dr., BÜTÜN, V., Doç.Dr., “Polipirolün nano- ve mikro- boyuttaki polistiren ile
Kompozitlerinin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005.
ŞEN, S.,Arş.Gör., GÖK, A., Yrd.Doç.Dr. GÜLCE, H., Prof.Dr., “Farklı Anyonlarla Doplanmış Polipirolün Morfolojisi ve
Özellikleri”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005.
DEDE, B., Öğr. Gör., KARİPCİN, F., Yrd. Doç. Dr., CENGİZ, M., Prof. Dr., ARABALI, F., "Bazı 4(Alkilaminoisonitrosoasetil)fenillerin Geçiş Metal Kompleksleri ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi,
Kuşadası, Ekim 2005
ERDOĞAN, S., Y.L.Öğr., OZMERT, S., Y.L.Öğr., GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., PEHLİVAN, E., Prof.Dr., ARSLAN, G.,
Dr.Arş.Gör., “Sulu Çözeltilerden Zn(II) ve Cd(II) İyonlarının Uzaklaştırılması”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,
Kuşadası, AKP96, s.166, 30 Eylül-4 Ekim 2005.
-114-
GÖK, A., Yrd.Doç.Dr., GÖDE, F., Yrd.Doç.Dr., TÜRKASLAN, B., Y.L.Öğr., “İletken Polimer-Kil Kompozitlerinin Sentezi
ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, FKP7, 30 Eylül-4 Ekim 2005.
PEKCAN, G., Arş.Gör., AKTAŞ, A.H., Yrd.Doç.Dr., “Bazı Benzoik Asit Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin
Spektrofotometrik Metotla Tayini”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, İzmir, 30 Eylül – 4 Ekim 2005.
AKTAŞ, A.H., Yrd.Doç.Dr., PEKCAN, G., Arş.Gör., “Bazı Anti-İnflammatory İlaçların Tetrabutilamonyum Hidroksit İle
Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyonları”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, İzmir. 30 Eylül – 4 Ekim
2005.
URAS-AYTEMIZ, N., Yrd.Doç.Dr., DEVLIN, J.P., Prof.Dr., SADLEJ, J., Prof.Dr., BUCH, V., Prof. Dr., "Solvation of HCl
in methanol clusters and nanoparticles: A combination study of on-the-fly molecular dynamics, FTIR and abinitio
calculations.", IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent Universitesi, Ankara, 9-11 Haziran 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
KIR, E., Yrd.Doç.Dr., “Sokrates-Erasmus programı” Barcelona University, Faculty of Chemistry, ESPANYA, 30 March30 June 2005.
KARİPCİN, F., Yrd.Doç.Dr., “Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde İspanya-Barselona Üniversitesine 3 ay
görevlendirme” 30 Mart - 30 Haziran 2005.
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
ÖZGÖKÇE, F., ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., “Ethnobotanical aspect of some taxa in East Anatolia(Turkey)”, Economic Botany,
58, 4, 697-704, 2005.
ÖZKAN, G., SAĞDIÇ, O., ÖZCAN, M., ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., ÜNVER, A. “Antioxidant and antibacterial activities of
Turkish endemic Sideritis extracts”, Grasas y Aceites, 56, 1, 16-20, 2005..
GÖK, A., Doç.Dr., "Psylliodes yalvacensis sp. n. (Coleoptera: Chrysomelidae, Alticinae) from Turkey", Biologia, 60, 133135. 2005.
GÖK, A., Doç.Dr. “A new species of the genus Phyllotreta Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae) from southwestern
Turkey”, Zootaxa, 923, 1-5. 2005
GÖK, A., Doç. Dr., ÇİLBİROĞLU, E.G., Arş.Gör., "Studies on the abundance, biology and harmfulness of leaf beetles
(Coleoptera: Chrysomelidae) in natural bush vegetation in Isparta, Turkey", Journal of Pest Science, Vol. 78, No. 1,
(February 2005), p. 13-15.
GÖK, A., Doç.Dr., ASLAN, E.G., Arş.Gör., ASLAN, B., Arş.Gör., "Monolepta anatolica Bezdek, 1998 (Coleoptera:
Chrysomelidae): A new pest on some stone fruit trees (Rosaceae) in Turkey", Entomological News, Vol. 116, No. 5,
(December 2005), p. 335-340.
GÜRBÜZ, M.F., Yrd.Doç.Dr. and KOLAROV, J., Prof.Dr., “Parablastus anatolicus sp.n. (Hymenoptera, Ichneumonidae,
Tryphoninae) a new İchneumon-fly species from Turkey”, Biologia, Bratislava, 60/5:1, 2005, 495-497.
GÜRBÜZ, M.F., Yrd.Doç.Dr., “A Survey of the Ichneumonidae (Hymenoptera) of Isparta in Turkey”, Linzer Biol Beitr.
37/2: 16. 12. 2005, 1809- 1817.
UYSAL, K., AKSOYLAR, M.Y. Prof.Dr., “Seasonal Variations in Fatty Acid Composition and the n-6/n-3 Fatty Acid Ratio
of Pikeperch (Sander lucioperca) Muscle Lipids”, Ecology of Food and Nutrition, 44(1), 23-35. 2005
GÜRBÜZ, M.F., Yrd.Doç.Dr., and AKSOYLAR, M.Y., Prof.Dr., “New Records of Ichneumonidae (Hymenoptera) Species
from Turkey”, Pyhtoparasitica. 33(2), 2005, 121-122.
İNCE, A., Yrd.Doç.Dr., KILIÇ, S., Arş.Gör., ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., “Polen Morphology of Corydalis DC. (Fumariaceae)
Taxa in Turkey”, Bulletin of Pure and applied Sciences, Vol. 24B(No.1) (2005): P.57-64.
TABUR, S., Yrd. Doç. Dr., “Cytotaxonomic Studies on Some Fabaceae Taxa Naturally Grown in Türkiye”, Bulletin of Pure
and Applied Sciences. Vol. 24 B. (No: 2). (December, 2005). 81-90.
KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., TEKİN-ÖZAN, S., Arş.Gör., “Occurrence of Helminths in Tench (Tinca tinca L., 1758) of Kovada
Lake (Isparta), Turkey.” Bull. Eur. Ass. Fish. Pathol., 25 (2), 2005, 75-81.
TEKİN ÖZAN, S., Arş.Gör., KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., “Comparative study on the accumulation of heavy metals in different
organs of tench (Tinca tinca L., 1758) and plerocercoids of its endoparasite Ligula intestinalis.” Parasitol Res. 97,
2005, 156-159.
ÇINAR, K., Yrd.Doç.Dr., ŞENOL, N., Arş.Gör., “The Distribution of External Taste Buds in Flower Fish (Pseudophoxinus
antalyae)”, Anat. Histol. Embryol, 34, (2005), 176-178 .
NERGİZ, H., TABUR, M.A., Yrd.Doç.Dr., “Avifauna of Lake Karakuyu (Afyonkarahisar)”, Bulletin of Pure and Applied
Sci. Vol 24 (No.2).
Ulusal Makaleler
GÖK, A., Doç.Dr., ASLAN (ÇİLBİROĞLU), E.G., Arş.Gör., "Two flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) new for fauna
of Turkey", Journal of the Entomological Research Society, S. 7(1), (Mart 2005), s. 59-61.
TABUR, M.A., Yrd.Doç.Dr., AYVAZ, Y., Prof.Dr., “Birds of Lake Beyşehir”, Turk J. Zool 29,361-369, 2005.
TABUR, S., Yrd.Doç.Dr., “Gölcük Gölü (Isparta) Çevresindeki Bazı Fabaceae Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar”,
SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, S. 8: (3), (2004). 60-66.
ASLAN (ÇİLBİROĞLU), E.G., Arş.Gör., GÖK, A., Doç.Dr., "Two Longitarsus Berthold species new for the Turkish fauna
(Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae)", Journal of the Entomological Research Society, S. 7(2), (Temmuz 2005), s.
47-50.
ŞENAY, A. ve SAVAŞKAN, Ç., Prof.Dr., “Anadolu'ya ait Makarnalık Buğday-lardan Cinslerarası Melezleme Yolu ile Elde
Edilen Katlanmış Haploid (Doubled Haploid) Hatların Tarımsal Kapasiteleri”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
Vol. 9, Sayı:3, Sayfa 1-8, 2005.
-115-
KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., “Karataş Gölü (Burdur) ve Çevresinin Balık, Amfibi ve Sürüngen Faunası”, Ekoloji Dergisi, 14(56),
2005, 23-25.
KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., TEKİN-ÖZAN, S., Arş.Gör., “Beyşehir Gölü ve Adaları’nın Balık, Amfibi ve Sürüngen
Faunası”, Tabiat ve İnsan, 39(2), 2005, 27-30.
TEKİN-ÖZAN, S., Arş.Gör., KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., “Kovada Gölü Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın Parazitleri
Üzerine Bir Çalışma”, Türkiye Parazitoloji Derg., S. 29(3), 2005, 200-203.
ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., KOYUNCU, M., “ÖBA Projesi(Erek Dağı)”, Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı(Edt.
N.Özhatay, A.Byfield, S. Atay), 342-344, WWF, Türkiye-İstanbul 2005..
ÖZHATAY, N., ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., “ÖBA Projesi(Kop Dağı)”, Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı(Edt. N.Özhatay,
A.Byfield, S. Atay), 319-321, WWF, Türkiye-İstanbul. 2005.
ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., ÖZHATAY, N., “ÖBA Projesi(Sultan Dağları)”, Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı(Edt.
N.Özhatay, A.Byfield, S. Atay), 286-288, WWF, Türkiye-İstanbul. 2005.
Uluslararası Bildiriler
KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., TEKİN-ÖZAN, S., Arş.Gör., AYVAZ, Y., Prof.Dr., BARLAS, M., Prof.Dr., “Concentrations of Some
Heavy Metals in Water, Sediment and Carassius carassius from the Kovada Lake”, II. International Environmental
Protection Symposium, 8-10 September 2005, Kütahya.
TABUR, M.A., Yrd.Doç.Dr., AYVAZ, Y., Prof.Dr., “Birds of Lake Gölcük (Turkey)”, II. International Natural
Protection Symposium, 8-10 September, Dumlupınar University, Kütahya-Türkiye, 2005.
BAYDAR, H., KARADOGAN, T., ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., “Essential oils of Origanum, Thymus, Satureja and Thymbra
species growing wild in Lakes region in Turkey”, 36th International Symposium on Essential Oils, 5-7 September
2005, Budapest-Hungary
Ulusal Bildiriler
SAVAŞKAN, Ç., Prof.Dr., AKINCI, A., AKAYA, M.S., DENLİ, E., HAKKI, E., KESER, M., ŞENAY, A., YALVAÇ, K.,
“Bazı yerel makarnalık buğdaylarda germplasm değerlendirmeleri”, VI. Ulusal Tarla Bitkileri Kongresi, Akdeniz
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 6-9 Eylül 2005, Antalya.
KIR, İ., Yrd.Doç.Dr., TEKİN-ÖZAN, S., Arş.Gör., BARLAS, M., Prof.Dr., “Kovada Gölü'nde Yaşayan Havuz Balığı
(Carassius carassius L., 1758)'nın Büyüme ve Parazit İlişkisinin İncelenmesi”, 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25
Eylül 2005, İzmir.
ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., DUTKUNER, İ., Arş.Gör., BALABANLI, C., Prof.Dr., GÜL, A., Yrd.Doç.Dr., AKGÜN, İ.,
Yrd.Doç.Dr., KARATAŞ, A., Prof.Dr., KILIÇ, S., Arş.Gör., DELİGÖZ, A., Arş.Gör., “Süleyman Demirel Botanik
Bahçesinin Tanıtımı”, I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, Ege Üniv. Botanik Bahçesi ve Herbaryum
Araştırma ve Uygulama Merk. Müd., 26-27 Mayıs 2005, İzmir.
ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., BALABANLI, C., Prof.Dr., “Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri”, 1. Burdur Sempozyumu,
16-19 Kasım 2005, Burdur.
FAKİR, H., ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., DELİGÖZ, A., “Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları”,
Korunan Doğal Alanlar Semp., SDÜ. Orman Fakültesi, 8-10 Eyl.2005.
TABUR, M.A., Yrd.Doç.Dr., AYVAZ, Y., Prof.Dr., “Kovada Gölü'nün Ornitofaunistik Önemi”, Korunan Doğal Alanlar
Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
TABUR, M.A., Yrd.Doç.Dr., AYVAZ, Y., Prof.Dr., “Burdur Gölü'nün Avifaunistik Önemi”, I. Burdur Sempozyumu, 1619 Kasım 2005, Burdur.
Diğer Bilimsel Toplantılar
ŞENOL, N., Arş.Gör., “Alanında Bilimsel Araştırma”, 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 5. Oturum Başkanlığı, S.D.Ü.
Kültür Merkezi, 5-8 Ekim, 2005.
ÇİLBİROĞLU, E.G., Arş.Gör., 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 4. Oturum Başkanlığı, S.D.Ü. Kültür Merkezi, 5-8
Ekim, 2005, Isparta.
TABUR, M.A., Yrd.Doç.Dr., “Sulak Alanların Avifaunistik Önemi”, Tabiatı Koruma Derneği, Kestel, 2005.
EK – 1
ÇINAR, K., Yrd.Doç.Dr., ŞENOL, N., Arş.Gör., Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005.
(The Distribution of External Taste Buds in Flower Fish (Pseudophoxinus antalyae), Anat. Histol. Embryol, 34, 176178).
ÖZÇELİK, H., Prof.Dr., “Yayla Turizmi ve Dağlarımız”, Yayla Turizmi Çalıştayı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9 Eylül
2005, Emiraşıklar köyü, Akseki/Antalya
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
YAŞAR, E., Öğr.Gör., ÇÖKEN, A.C., Doç.Dr., YÜCESAN, A., Yrd.Doç.Dr., “Totally Umbilical Lightlike Hypersurfaces in
Semi-Riemannian Manifold with Semi-Symmetric Metric Connection”, İnternational Journal of Pure and Applied
Mathematics, Vol.23, No.3, (2005), p.379-391.
PEHLİVAN, S., and KAREV, M., “Some results related with statistical convergence and Berezin symbols”, Journal of
Mathematical Analysis and Applications, Volume 299(2005), 333-340
GÜRDAL, M., Yrd.Doç.Dr., “mu-Statistical Characterization of Completion of Normed and Inner Product Spaces”,
International Journal of Pure and Applied Mathematics, volume 22, no.4, 439-449, 2005,
-116-
ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr., “Dissipative discrete Hamiltonian systems”, Computers and Mathematics with
Applications, vol. 49, No. 7-8 (2005), 1139-1155.
ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr., “Extensions, dilations and functional models of Dirac operators in limit-circle case”,
Forum Mathematicum, vol. 17, No.4 (2005), 591-611.
ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr., “A nonselfadjoint singular Sturm-Liouville problem with a spectral parameter in the
boundary conditions”, Mathematishe Nachrichten, vol. 278, No. 7-8 (2005), p. 743-755.
ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr., “Extensions, dilations and functional models of Dirac operators”, Integral Equations
and Operator Theory, vol. 51, No. 4 (2005), p. 459-475.
SALTAN, S., Yrd.Doç.Dr., ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr. “Spectral analysis of nonselfadjoint Schrödinger operators
with a matrix potentials”, Journal of Mathematical Analysis and Appications, vol. 303, No. 1 (2005), p. 208-219.
ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr., “Disspative Sturm-Liouville operators in limit-point case”, Acta Applicandae
Mathematicae, vol. 86, No. 3 (2005), p. 237-248.
ALLAHVERDİEV, B.P., Prof.Dr., “Extensions, dilations and functional models of infinite Jacobi matrix”, Czechoslovak
Mathematical Journal, vol. 55, No. 3 (2005), p. 593-609.
ÇÖKEN, A. C., Doç.Dr., Çiftçi, Ü., Arş.Gör., “On the Cartan Curvatures of a Null Curve in Minkowski Spacetime”,
Geometriae Dedicata, Vol.114 (August 2005), p.71-78.
ONGUN, M.Y., Yrd.Doç.Dr., "On a Dissipative Schrödinger Problem with a Spectral Parameter in the Boundary Condition",
Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol.24E (No.1, (January-June 2005) ), p.55-61
CIVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Bott towers, crosspolytopes and torus actions", Geometriae Dedicata, Vol.113, No:1, 55-74,
2005.
CIVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., and RAY, N., "Homotopy decomposition and K-theory of Bott towers", K-theory, Vol.34, No:1,
1-33, 2005.
Ulusal Makaleler
TÜREN, B., Yrd. Doç. Dr., SARİPINAR, E., “Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar”, SDÜ, Fen-Bilimleri
Enstitiüsü Dergisi, S.9(2), 33-37, 2005, Isparta.
ŞENÇİMEN, C. , Arş.Gör., UYHAN, R., Yrd.Doç.Dr., "Işıl Yazıcı Başlıkların Optimizasyonu" , SDÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, S. 9(1) , (Ocak 2005), s. 82-88.
Ulusal Bildiriler
PEHLİVAN, S., Prof.Dr., ve Wojciech, W., "Gamma- Lacunary statistical convergence", XVIII. Ulusal Matematik
Sempozyumu, 5-8 Eylul 2005, İstanbul Kultur Üniversitesi, Atakoy -İstanbul.
AYTAR, S., Arş.Gör., ve PEHLİVAN, S., Prof.Dr., “Bulanık sayı dizilerinin istatistiksel yakınsaklığı ve fonksiyon
dizilerinin istatistiksel yakınsaklığı arasındaki bağıntı”, Türk Matematik Derneği XVIII. Ulusal Matematik
Sempozyumu, 5-8 Eylül 2005, Ataköy-İstanbul.
YÜCESAN, A., Yrd.Doç.Dr., ÇÖKEN, A.C., Doç.Dr., “Kompleks Yarı-Simetrik Metrik Koneksiyonlu Indefinite Kaehler
Manifoldu Üzerine”, III. Geometri Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü, Eskişehir, 4-6 Temmuz 2005.
YAŞAR, E., Öğr.Gör., ÇÖKEN, A.C., Doç.Dr., YÜCESAN, A., Yrd.Doç.Dr., “Yarı-Simetrik Metrik Konneksiyonlu YarıRiemann Manifoldunda Lightlike Hiperyüzeyler”, III. Geometri Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümü, Eskişehir, 4-6 Temmuz 2005.
ÇÖKEN, A. C., Doç.Dr., ÇİFTÇİ, Ü., Arş.Gör., “Sabit Eğrilikli Dejenere Manifoldlar Üzerine”, III. Geometri
Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Eskişehir, 4-6 Temmuz 2005.
AKTAN, N., Arş.Gör., ÇÖKEN, A.C., Doç.Dr., “Lorentz Metriğine Sahip Zayıf Simetrik ve Zayıf Ricci Simetrik KManifoldlar Üzerine”, III. Geometri Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü, Eskişehir, 4-6 Temmuz 2005.
AYHAN, İ., Öğr.Gör., ÇÖKEN, A.C., Doç.Dr., CİVELEK, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Tanjant Demet Üzerindeki Horizantal Liftler”,
III. Geometri Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Eskişehir, 4-6
Temmuz 2005.
ŞENÇİMEN, C. , Arş.Gör. , "Kompakt Aralık Dizilerinin İstatistiksel Yakınsaklığı Üzerine", 18. Ulusal Matematik
Sempozyumu, İstanbul Kültür Ünv.,İstanbul, 5-8 Eylül 2005.
Kitaplar
BOZKURT, D., Prof.Dr., TÜREN, B., Yrd.Doç.Dr., SOLAK, S., Yrd.Doç.Dr., “Lineer Cebir”, (3. Baskı), Dizgi Ofset,
470s. KONYA. 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
CİVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Combinatorial aspects of toric geometry", Workshop on toric geometry, METU, February, 2005.
CİVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Recent developments on the topology of torus actions", Workshop on toric geometry, METU,
February, 2005.
CİVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Topology and combinatorics on partially ordered sets", General Seminars, METU, May, 2005.
CİVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Topology and combinatorics on partially ordered sets", General Seminars, Bilkent Unv., July,
2005.
CİVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Finite posets and toric geometry", Adnan Menderes University, November, 2005.
CİVAN, Y., Yrd.Doç.Dr., "Torsal Varyeteler-I (Lectures on toric varieties)", Antalya Algebra Days-VII, 2005.
PEHLİVAN, S., Prof.Dr., "Lacunary Statistical Convergence" June 20, 2005 Thursday at 11.15,Technical Univ. of Lodz,
Institute of Mathematics: Wolczanska 215, Lodz.
-117-
TARİH BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
SEYDİ, S., Yrd.Doç.Dr., STEVEN, M., “Turkey's Application of the Montreux Convention in the Second World War”,
Middle Eastern Studies,Vol. 41, No.1, January 2005, pp. 77-99.
ÇAPRAZ, H., Öğr.Gör.Dr., "Vopros ob Opredelenii Granitsı v Zapadnoy Çasti Zakavkazya v 1812-1829 gg.", VostokVostokovedı-Vostokovedenie, Sankt-Peterburg 2005, cc 198-209.
Ulusal Makaleler
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Kıbrıs Laboratuarı II", Orkun, (Şubat 2005) S: 84, ss.15-18.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Ermeni Sorunu: Bir Tarfta 'Soykırım Tüccarları' Diğer Tarafta 'Sığ Tarihçiler'", Müdafaa-i
Hukuk Dergisi, (Şubat 2005)(Ekim 2004) Sa: 79, ss.15-18.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Türk-Amerikan İlişkileri ve Ermeni Sorunu", Siyaset ve Toplum Dergisi, S. 4, (Güz 2005),
ss.119-128.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "İki Yeni Ermeni Tasarısı 2005 Sonbaharında ABD Kongresi'nde", 2023 Dergisi, S. 54, (15
Ekim 2005), ss. 42-47.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Ermenilerin Katlettiği İttihat ve Terakki Mensuplarına Atatürk Sahip Çıkmıştır", 2023
Dergisi, S. 48, (15 Nisan 2005), ss.34-35.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Ermenilerin Tarihi Gerçekleri Değil Kabul Etmeye Duymaya Dahi Tahammülleri Yok: Peki
Ya Yahudiler", Orkun Dergisi, S. 89, (Temmuz 2005), ss.21-22.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "AB Yolunda Bir O Kadar Çılgın ve Bir O Kadar Karabıyıklı Türkler:Türkler 250 Bin
Keldâni'ye de mi Soykırım Yapmış?", Orkun Dergisi, S. 84, (Aralık 2005), ss. 37-38.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Türk - Amerikan İlişkileri Tarihçesinden İlgi Çekici Notlar", Orkun Dergisi, S. 86, (Nisan
2005), ss.23-26.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Son Dönem Türkiye Ermenistan İlişkileri: Vaşington-Moskova Ekseninde Erivan
Denklemi", Genelkurmay Başkanlığı Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri I., Ankara, 2005, ss. 133-142.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., "Türk - Amerikan İlişkileri Tarihçesinden İlgi Çekici Notlar", Orkun Dergisi, Sa:86, (Nisan
2005), ss.23-26.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Ermeni Hadiseleri: Kimin İçin Mesele, Kimin İçin İsyan, Kimin İçin Macera?”, Müdafaa-i
Hukuk Dergisi, Ankara, Haziran 2005, Sayı 82, s. 15-22.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Fransız Arşiv Vesikalarına göre Erzurum, Van, Sivas Vilayetlerinde Ermeni Nüfusu”, Askeri
Tarih Araştırmaları Dergisi,(Genelkurmay ATASE,yayınları), Ankara, Ağustos 2005,sayı 6, sayfa 1-28.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Ermeni Hadiseleri”, Global Strateji, (Global Strateji Enstitüsü Dergisi), Ankara 2005, sayfa 5869.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Millî Devlet ve Millî Kimlik Meselesi Üzerine Bir Deneme”, Türk Yurdu, c. 26, S. 221, s. 5-12.
GÖDE, K., Prof.Dr., “Osmanlıdan Cumhuriyete Azınlıklar ve Faaliyetleri”, Erciyes Dergisi, 28/328, Nisan 2005, s. 3-6,
Kayseri.
SEYDİ, S., Yrd.Doç.Dr., “İngilizlerin Türk-Sovyet İlişkilerini Düzeltme Çabaları”, Arayışlar, no. 13, Isparta 2005, s. 97107.
SEYDİ, S., Yrd.Doç.Dr., “On İki Adaların Yunanistan'a Devrinde İngilizlerin Rolü”, Toplumsal Tarih, Sayı 140, Ağustos
2005.
SEYDİ, S., Yrd.Doç.Dr., “Ermenilerin İttifak Arayışları (1939-47)”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,
no. 12, 2005.
ÇAPRAZ, H., Öğr.Gör.Dr., “Rusya’da Kafkasya Hakkında Bilimsel Çalışmalar (XVIII –XIX. yüzyıl), S.D.Ü. Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 10, 2005, s. 47-60.
Ulusal Bildiriler
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Osmanlıdan Cumhuriyete Çağdaşlaşmada Sorunlar”, Türk Modernleşme Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu(14 Mayıs 2005), Hacettepe Üniv., Ankara, 2005, Prof. Dr. Ercüment Kuran Armağanı, Hacettepe
Üniversitesi tarafından basılacaktır.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Tarih ve Büyük Adamlar”, II. Kılıçarslan Paneli, S.D.Ü. Yalvaç Meslek Yüksek Okulu, Eylül,
2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Ermeni Macerası”, Gazi Üniversitesi, Türk-Ermeni ilişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları,
Uluslararası Sempozyum, 23-25 Kasım 2005.
KASALAK, K., Yrd.Doç.Dr., "Atatürk Dönemi Türk - Romen İlişkileri", IX.Askeri Tarih Semineri, Genkur ATASE
Başkanlığı, İstanbul, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2005.
GÖDE, K., Prof.Dr., “Eratnalılar Döneminde Sivas”, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, 29 Eylül-01
Ekim 2005.
DUYMAZ, A.Ş., Öğr.Gör.Dr., "Anadolu Selçuklu Dönemi Ekonomik Ortamına, Burdur-Bucak'tan Mimari Bir Örnek: Susuz
Han", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005 (Yayında).
Kitaplar
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Cumhuriyet’in Tarihi – Fikri Temelleri ve Atatürk”, (Alter Yayıncılık, ilaveli 5. baskı), Ankara
2005.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Ermeni Sorunu: Pencereden Bakmak Ya da Manzaranın Bütününü Görmek”, SDÜ Yayını,
Isparta, 2005.
KANTARCI, Ş., Yrd.Doç.Dr., “Kıbrıs laboratuarı”, (Alfa Akademi Aktüel Yayınları), İstanbul, 2005.
-118-
Diğer Bilimsel Toplantılar
DUYMAZ, A.Ş., Öğr.Gör.Dr., “Sokrates Education and Culture”, TTurkish National Agency Erasmus Contact Seminar, 1217 March 2005, Ankara Bilkent Otel.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Ermeni Hadiseleri: Kimin İçin Mesele, Kimin İçin İsyan, Kimin İçin Macera?”, Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanlığı’nda Konferans, Van, 22 Nisan 2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Ermeni Hadiseleri: Kimin İçin Mesele, Kimin İçin İsyan, Kimin İçin Macera?”, I. Dünya
Harbinde Ermeni Çeteleri Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği ile Van, Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı illerinde Ermeni
Çetelerinin Katliamına Uğramış Mağdurlar Federasyonu’nun ortak organizasyonu sonucu düzenlenen konferans, 24
Nisan 2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları”, 1 Nisan 2005 tarihinde Dazkırı Meslek Yüksek Okulu.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları”, 8 Nisan 2005 tarihinde Aksu ve Yenişarbademli
Kaymakamlıkları.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler”, Konferans, 04. 04. 2005, Uluborlu Selahattin
Karasoy MYO,.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler”, Konferans, 21. 04. 2005, Atabey MYO,
KASALAK, K., Yrd.Doç.Dr., “Ermeni Meselesi, Dünü-Bugünü”, Keçiborlu MYO ve Keçiborlu Kaymakamlığı, 14.4.2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Atatürk’ün Milletleşme ve Çağdaşlaşma Hedefi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni,
Ocak 2005, sayı. 26, s. 32–35.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Anma Günlerinin Önemi ve Mustafa Kemal’in Isparta’yı Ziyareti (6 Mart 1930)”, Isparta
Dergisi, Ankara, Mart-Nisan 2005, Sayı 32, s. 1-2. Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni,Haziran 2005,sayı
27,s.46-47.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Cezayir Cumhurbaşkanının Fransa’dan özür Talebi”, Öz Yalvaç Gazetesi, 30 Mayıs 2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “The Algerian President’s Demand For An Apology From France”, Mayıs 2005’te SDÜ
Rektörlük bildirisi olarak hazırlanmıştır.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Lozan Antlaşması ve Türkiye”, Isparta Dergisi, Ankara,Temmuz-Ağustos 2005,sayı:34,s.1-2.
ve Gülses Gazetesi, Isparta, 24 Temmuz 2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Ferdî ahlâk ve Millî ahlâk”, Güne Bakış Gazetesi, 21 Kasım 2005, Isparta
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Devlet Adamı Kıtlığı”(Kaht-ı Ricâl), Güne Bakış Gazetesi, 29 Kasım 2005, Isparta
KASALAK, K., Yrd.Doç.Dr., “Soykırım ve Tehcir Kavramları Bağlamında Ermeni Meselesi”, Gönen MYO ve Gönen
Kaymakamlığı, 15Nisan 2005.
GÖDE, K., Prof.Dr., “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Yansımaları”, SDU Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü,
Konferans, 16 Mart 2005.
GÖDE, K., Prof.Dr., “Azınlıklar ve Faaliyetleri”, Yalvaç Belediyesi, Panel, Haziran 2005
GÖDE, K., Prof.Dr., “Sultan Alaeddin Eratna ve Devleti”, İstanbul TRT 2, Söyleşi, 12 Ağustos 2005
GÖDE, K., Prof.Dr., “Sultan II. Kılıçarslan’ın Faaliyetleri ve Şahsiyeti”, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, II.
Kılıçarslan Paneli, 27 Eylül 2005.
SEYDİ, S., Yrd.Doç.Dr., “Ermeni Sorunu ve Kamuoyu”, Yalvaç Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 13 Nisan 2005.
SEYDİ, S., Yrd.Doç.Dr., “Ermeni propagandası ve Türk Kamuoyu”, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, 20 Nisan 2005
EK – 1
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Lozan Barış Antlaşması Hakkında Değerlendirme”, Kanal 32 Televizyonu, Isparta, 24.7.2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Kıbrıs Meselesi”, Kanal 32 Televizyonu, Isparta, 21 Ağustos 2005.
KODAMAN, B., Prof.Dr., “Atatürk Cumhuriyeti ve Türkiye”, Kanal 32 Televizyonu,Isparta, 29 Ekim 2005
GÖDE, K., Prof.Dr., “Uygur Türkü Alaeddin Eratna’nın Kurduğu Eratnalı Devleti Üzerine”, Hür Asya Radyosu, Söyleşi,
Kasım-Aralık 2005
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
ÖZKAN, A., Yrd.Doç.Dr., "Türkçede Söz Dizimi İsimli Eser Üzerine", Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, S. 13,
Isparta, 2005, s. 195-199.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., "Necip Fazıl'ın Çan Sesi Şiirine Hermeneutik Bir Yaklaşım", İlmi Araştırmalar, nr. 19, Bahar
2005, s. 67-78.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., "Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı Üzerinde Bir İnceleme", İlmî Araştırmalar, nr. 20,
İstanbul 2005, s. 89-120.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., "Fethi Naci'nin Bakışıyla Beşir Fuad ya da Fethi Naci'de Beşir Fuad Karmaşası ve Akademik
Çevreler", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, nr. 14, Isparta 2005, s. 77-92.
TURAN, S., Yrd.Doç.Dr., “Hatâyî’nin Elif-nâme Tarzında Yazılmış Şiirleri”, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları,
Yıl: 6, S. 11, Isparta 2005, s. 107–125.
TURAN, S., Yrd.Doç.Dr., “Türk Edebiyatında Gazel”, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 6, S. 13, Isparta 2005,
s. 45-60.
TURAN, S., Yrd.Doç.Dr., “Hızır ve Bahar”, Ay Vakti Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi, Yıl: 5, S. 55, Nisan 2005, s. 1415.
-119-
Ulusal Bildiriler
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., "Işık ve Arayış Metaforu Çerçevesinde Yahya Kemal'in İthaf Şiiri ile Yakup Kadri'nin Nur
Baba Romanında İnsanın Yitimi ve Süreksizlik", Uluslararası Bektaşilik ve Alaevilik Sempozyumu -I, 28-30 Eylül
2005, Isparta- s. 257-273.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., “Ömer Seyfettin’in Hikâye Dünyasında Anlatım Tekniği Olarak Leitmotiv ve Tekrarlar”,
Erciyes Üniversitesi, Ölümünün 85. Yılında Ömer Seyfettin’i Anma Toplantısı, 4 Mart 2005, Kayseri.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., “Şiirin Gizli Dili: Nâzım Hikmet Şiirinde Örtük İdeolojik Dil”, Marmara Üniversitesi
Türkiyat Enstitüsü Gizli Diller Sempozyumu, Nisan 2005 İstanbul.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., “Destandan Modern Şiire Kolektif Şuurun Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Yahya Kemal’in O
Rüzgâr Şiiri ile Oğuz Kağan Destanı” Gazi Üniversitesi Türkiyat Merkezi, Mayıs 2005, Ankara.
GARİPER, C., Yrd.Doç.Dr., “20. Yüzyıl Türk Şiirinde Yönelişler ve Nâzım Hikmet Şiiri”, Süleyman Demirel Üniversitesi,
4 Nisan 2005, Isparta.
YILDIZ, O., Doç.Dr., “Isparta’da ‘Gül’ ve Türevleriyle Kurulmuş Yer Adları”, Gül Kitabı, Gül Kültürü Üzerine
İncelemeler, Isparta 2005, s. 161-169 (2-3 Haziran 2005’te Isparta Belediyesi’nin düzenlediği I. Ulusal Isparta Gül
Sempozyumu’nda sunulan bildiri).
YILDIZ, O., Doç.Dr., “Bucak Ağzında Şimdiki Zaman Çekimimi”, (16-19 Kasım 2005’te Burdur valiliği tarafından
düzenlenen II. Burdur Sempozyumu’nda sunulan bildiri).
TURAN, S., Yrd.Doç.Dr., “Müzeyyel Gazelde Gül”, I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 02-03 Haziran 2005, Isparta
2005, s. 121-129.
Diğer Bilimsel Toplantılar
KEMİKLİ, B., Doç.Dr., TURAN, S., Yrd.Doç.Dr., ATEŞ, E., Öğr.Gör., I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 02-03 Haziran
2005, Isparta 2005.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
AKCA, Ü., Yrd.Doç.Dr., “Kitle İletişim Araçları ve Terör", Akademi İletişim Haber Yorum Dergisi, S.1, (Ocak-Mart
2005), s. 32-35
KOLUKIRIK, S., Arş.Gör.Dr., ve KIRMIZIGÜL, P., Sağ.Yzb., “Askeri Okul Öğrencilerinin Meslek Tercihi ve Algısı:
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Astsubay Okulları Örneği”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi,
Cilt 4, Sayı 2, Kasım 2005, s.17-37
ÖZER, A., Doç.Dr., "Dünyadaki Gelişmelerin Işığında Türkiyedeki Yeni Arayışlar ve Avrupa Birliği Sürecine Bir Bakış",
Açılım Düşün Dergisi, (Mayıs 2005), ss.17-23.
ÖZER, A., Doç.Dr., "İpteki İnsanın Macerasına Sosyo Antropolojik Bir Yaklaşım Denemesi", Açılım Düşün Dergisi,
(Haziran 2005), ss.28-33.
ÖZER, A., Doç.Dr., "Aydın Üzerine İrdelemeler Ya Da Aydın Kime Denir", Açılım Düşün Derg., (Temmuz 2005), ss.44-4.
ÖZER, A., Doç.Dr., "Yerelleşme ve Kentleşme Bağlamında Bir Kent: Mersin", Açılım Düşün Dergisi, (Ağustos-Eylül
Sayısı 2005), ss.13-20.
ÖZER, A., Doç.Dr., "İnsanoğlunun İki Öyküsü", Açılım Düşün Dergisi, (Ekim-Kasım Sayısı 2005), ss.8-13.
ÖZER, A., Doç.Dr., "Yolsuzluk Ekonomisi Sistem ve Siyaset", Açılım Düşün Dergisi, (Ekim-Kasım Sayısı 2005), ss.13-23.
KAYA, K., Yrd.Doç.Dr., TUTAL, Y., Arş.Gör., “Öğretmenlerin Boş Zamanlarında Sosyal ve Kültürel Etkinliklere
Katılımları ile İlgili Tutumları: Isparta Örneği”, S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt 10, Sayı 2, Isparta (2005).
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., "Yörüklerde Muhabbet Kültürü", Türkler Ayağa Kalkıyor, Birinci Türkmen-Yörük Kurultayı ve
Sempozyumu, I. Baskı, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, Mart-2005.
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., V. Türk Kültürü Kongresi'nde Tartışmacı, Demokrasi Kültürü, C.: VII, ss. 73-75, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara-2005.
Uluslararası Bildiriler
AKCA, Ü., Yrd.Doç.Dr., “Milli Devletin Yurttaşı, Küresel Toplumun Bireyi”, Birinci Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı,
Kocaeli, 25-27 Kasım 2005.
ÖZKUL, M., Prof.Dr., “Türk Cumhuriyetlerinde Toplumsal Kurumların İşleyişi Üzerine Bazı Düşünceler”, I. Türk Dünyası
Sosyologlar Kurultayı, Kocaeli Belediyesi, Kocaeli,Türkiye, 25-27 Kasım 2005.
ÖZER, A., Doç.Dr., "GAP Projesinin Sosyo-Ekonomik Etkileri", Uluslararası Su Konferansı", The Corner House
(ingiltere-Londra), Diyarbakır, 29-31 Ekim 2005,
KOLUKIRIK, S., Arş.Gör.Dr., “Romans in Work-life: Job and Vocations” , I. Internatıonal Roman Symposium,
Trakya Üniversitesi ve Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Edirne, 7-9, Mayıs 2005
KOLUKIRIK, S., Arş.Gör.Dr., “The Social Functions of Language Amongst the Tarlabasi Gypsies”, The Second
International Romani Studies Conference, Bilgi University, Centre for Migration Research, İstanbul, 14-15, May
2005
KOLUKIRIK, S., Arş.Gör.Dr., “Looking in the Mirror of the Past: Experiences and Memories of Migration of Turkish
Gypsies”, 2005 Annual Meeting and Conference, The Gypsy Lore Society, Granada, Spain, 8-10, September 2005
-120-
Ulusal Bildiriler
ÖZER, A., Doç.Dr., "Eğitim Yoluyla İnsan Yetştirmede Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlüğün Yeri ve Önemi",
Türkiye II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Milli Eğitim Bakanlığı - Yüzüncü Yıl Üniv. - Van Valiliği, Van, 22-26
Mayıs 2005.
KOLUKIRIK, S., Arş.Gör.Dr., “Çingene Olduğu Düşünülen Gruplarda Kimlik: Teber (Abdal) ve Elekçi Kimliği”, Kimlik ve
Kültür, 3. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Koç Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği, İstanbul, 14-17,
Haziran 2005
KOLUKIRIK, S., Arş.Gör.Dr., “Madun ve Hakim: Çingene Kimliğin Toplumsal Eleştirisi”, Roman (Çingene)
Sempozyumu, İnsan Hakları Derneği Kdz.Ereğli Şubesi, Ereğli/Zonguldak, 1-2, Ekim 2005
AVCI, N., Prof.Dr., "Yörüklerde Muhabbet (Sözlü Anlatım) Kültürü ve Bundan Örnekler", Yörük Türkme Sempozyumu,
Türk Metal Sendikası ve Yörükler Türkmenler Kültür Derneği Ortaklığında, Büyük Anadolu Oteli, 8-9 Mayıs 2005,
Ankara.
BAL, H., Prof.Dr., "Burdur Belediye Meclisinin Tarihsel ve Sosyolojik Değerlendirilmesi (1930-2005)", I. Burdur
Sempozyumu, 16-19 Ekim 2005, Burdur.
Kitaplar
ÖZER, A., Doç.Dr., “11 Eylül, ABD - Türkiye ve Küreselleşme”, Elips Kitap, Ankara, Ocak 2005.
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., “Düşün Anaforunda Bir Adam: Hilmi Ziya Ülken”, DEM Yay., İstanbul 2005.
Ders Notları
ÖZKUL, M, Prof.Dr., “Sanayi Sosyolojisi”, Isparta, 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., "Yurt Sevgisi ve İnsan Hakları", Dazkırı Meslek Yüksekokulu ve Dazkırı İlçe Jandarma
Komutanlığı İşbirliği, Dazkırı 08.02.2005.
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., "Türk Kültüründe Sözlü Anlatım Kültürü ve Yörükler", Konya Yörükler Derneği, 26 Şubat 2005,
Konya.
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., "Türkiye'nin Milli Meseleleri", Düzenleyen: Alaşehir Belediye Başkanlığı, 3 Mayıs 2005, Alaşehir.
AVCI, N., Yrd.Doç.Dr., "Türkiye'nin Milli Meseleleri", Düzenleyen: Manisa Yör-Türk Vakfı Temsilciliği, Ekim 2005,
Manisa.
ÖZKUL, M., Prof.Dr., “Türk Ailesi”,.Panel, 17 Mayıs 2005, Belediye Kültür Sarayı, Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
Aile Haftası Etkinlikleri,
EK – 1
ÖZKUL, M., Prof.Dr., “Engelliler, Sorunlar ve Yapılması Gerekenler” SDÜ Radyosu, Söyleşi, Isparta,18 Mayıs 2005.
AKCA, Ü., Yrd.Doç.Dr., “Engellilerin Sosyal Hayata Katılımı” SDÜ Radyo-Tv Merkezi, Panel Yayını, 01 Aralık 2005.
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
SARGIN, S., Yrd.Doç.Dr., “Isparta’da Kentsel Koruma”, Doğu Coğrafya Dergisi, S.14, ss. 251-282, Erzurum, (2005).
SARGIN, S., Yrd.Doç.Dr., “Kuruluş, Gelişme ve Şehirsel Fonksiyonlar Açısından Korkuteli Şehri”, SDÜ. Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.11, ss. , Isparta, (2005)
TEMURÇİN, K., Yrd.Doç.Dr., “Isparta İlinde Nüfus Gelişimi (1927-2000)”, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 11, Isparta,
2005.
Uluslararası Bildiriler
ŞENCAN, A., Yrd.Doç.Dr., TOKGÖZLÜ, A., Yrd.Doç.Dr., ASLAN, Z., Prof.Dr., "Estımatıon Of Evaporatıon Wıth Ann
And Wavelet Methods", International Workshop On Applications Of Wawelets To Real World Problems,
IWW2005, p.109-120, İSTANBUL-TÜRKİYE , 17-19 July 2005.
CAN, Z.A., Yrd.Doç.Dr., TOKGÖZLÜ, A., Yrd.Doç.Dr., OĞUZ, O., Prof.Dr., and ASLAN, Z., Prof.Dr., " Wavelet Analysis
of Air Pollution and Climate Variability", International Workshop On Applications Of Wawelets To Real World
Problems, IWW2005, p.277-290, İSTANBUL-TÜRKİYE, 17-19 July 2005.
TOKGÖZLÜ, A., Yrd.Doç.Dr., ASLAN, Z., Prof.Dr., ŞENCAN, A., Yrd.Doç.Dr., "Flıght Data Analysıs For Thermıc
Potentıal", Scientific Section and Meteorological Panel, OSTIV 2005-İstanbul-TÜRKİYE, October, 2005.
ÖZDEMİR, G., Yrd.Doç.Dr., TOKGÖZLÜ, A., Yrd.Doç.Dr., ASLAN, Z., Prof.Dr., "Atmospheric Parameters Effect on
Fish Populations: Part II", Agriculture And Food Safety Within The Context Of European Union Legislation ,
Trakya Üniversitesi, p 48, TEKİRDAG-TÜRKİYE, 14-16 July 2005.
BİLGİN, A., SARGIN, S., Yrd.Doç.Dr., “Geotermal resources in Afyon and surrounding area”, Conferance on Thermo, 2225 June 2005, Budapest, Hungary (2005).
Ulusal Bildiriler
ŞENCAN, A., Arş.Gör., TOKGÖZLÜ, A., Yrd.Doç.Dr., YAKUT, A., Prof.Dr., GÜR, R., "Güneşlenme Şiddetinin Yapay
Sinir Ağlarıyla Tahmini ", 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, s:61-67, SDÜ, ISPARTA-TÜRKİYE, 23 Mart
2005.
-121-
YAKUT, A., Prof.Dr., ÇINAR, Ö., Arş.Gör., ŞENCAN, A., Arş.Gör., KIZILKAN, Ö., Arş.Gör., TOKGÖZLÜ, A.,
Yrd.Doç.Dr., "Dünyada ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisinin Durumu ", 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı, s:33-40,
SDÜ, ISPARTA-TÜRKİYE, 23 Mart 2005.
TOKGÖZLÜ, A., Yrd.Doç.Dr., UYSAL, M., "Isparta'da Gözlenen Hava Kirliliğinin Meteorolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Ve Episot Frekans Analizi", 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı, s:100-108, SDÜ, ISPARTA-TÜRKİYE, 23 Mart
2005.
Kitaplar
TOKGÖZLÜ A., Yrd.Doç.Dr., ASLAN Z., Prof.Dr., SIDDIQI, A. H., Prof.Dr., "Advanced Data Processes Of Some
Meteororological Parameters'', Mathematical Models and Methods for Real World System, May.2005, USA.
EK – 1
TOKGÖZLÜ A., Yrd.Doç.Dr.,. Konferans, 16-18 July 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi, International Workshop On
Applications Of Wawelets To Real World Problems, IWW2005, TÜBİTAK, IWW2005, ortaklığında düzenlenen
konferansta organize komitesindeki görev , 2005-İSTANBUL-TÜRKİYE,
TOKGÖZLÜ A., Yrd.Doç.Dr., 2. Konferans, October, 2005, Scientific Section and Meteorological Panel, OSTIV2005
İstanbul Anadolu Bil. Meslek Yüksek Okulu, THK, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ ve SDÜ, ortaklığında
düzenlenen konferansta organize komitesindeki görev ,2005 -İstanbul-TÜRKİYE , Coğrafya Bölümü.
TOKGÖZLÜ A., Yrd.Doç.Dr.,. Konferans: 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, Çalıştay Organize Komite
Başkanlığı, SDÜ VE Isparta DMİ., 2005-ISPARTA-TÜRKİYE, Coğrafya Bölümü.
TOKGÖZLÜ A., Yrd.Doç.Dr., "Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2005", TMMOB Makine Mühendisleri
odasının düzenlemiş olduğu ne SDÜ. Enerji Sistemlerini tanıtımı amacıyla sergiye panelist olarak katılındı. MersinTÜRKİYE, Temmuz 2005.
TOKGÖZLÜ A., Yrd.Doç.Dr., "23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005 ", Çalıştayı Bilimsel Komite Üyeliği, SDÜ VE
Isparta DMİ., ISPARTA-TÜRKİYE, 23 Mart 2005.
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
HÜRMÜZLÜ, B., Arş.Gör.Dr. "The Organization and Utilization of the Burial Grounds in Klazomenai", OLBA 12, Mersin
2005, 39-67.
Ulusal Bildiriler
HÜRMÜZLÜ, B., Arş.Gör.Dr., "İonia'da Nekropolis-Kent İlişkisi", Arkeolojide Yerleşim Çalışmaları, Yerleşim
Çalışmalarında Arkeolojik Materyal Kullanımı, Mersin Üniversitesi, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
(KAAM) workshop, Mersin7-9 Nisan 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
HÜRMÜZLÜ, B., Arş.Gör.Dr., "İnsanlık Tarihi Boyunca Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri", Konferans, 22 Mart 2005,
Yeditepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, İstanbul,
FELSEFE BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
BAYAR BRAVO, I., Yrd.Doç.Dr., "Tarih Anlayışları Bakımından G.W.F. Hegel, F. Nietzsche ve M. Foucault", H.Ü.
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı:2, Ankara, 2005.
BAYAR BRAVO, I., Yrd.Doç.Dr., "Fukuyama'da Kabul Görme Mücadelesi ve Hegel’de Efendi-Köle Diyalektiği", SDÜ
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:12, 2005.
BRAVO, H., Yrd.Doç.Dr., "Antikçağ Felsefesinde Madde-Biçim ve Görünüş-Gerçeklik İkilikleri", Kaygı Dergisi, sayı:5,
Güz 2005, s.56-64
Ulusal Makaleler
BRAVO, H., Yrd.Doç.Dr., "Kültür mü Anayasayı Belirler Anayasa mı Kültürü: Hegel'in Yanıtı", HFSA Dergisi, sayı:14,
2005.
BAYAR BRAVO, I., Yrd.Doç.Dr., "Hegel'de Meşruiyet", HFSA Dergisi, sayı:14, 2005.
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
ŞEKERCİ, Ö., Yrd.Doç.Dr., “Teaching Some Types of English Questions Through Literature”, SDÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.12, (2005), s.136-50.
Diğer Bilimsel Toplantılar
Konferans, 02.06.2005, SDÜ Kültür Merkezi, Collacations in English Language Teaching (ELT)
-122-
5. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Fakültemiz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun gereği YÖK Yürütme Kurulunun 14.02.1994 ve
25.02.1994 tarihli Resmi Gazete ilanına göre açılmış ve aynı yıl faaliyetine başlamıştır.
1994-1995 Eğitim – Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile Resim, Grafik ve Geleneksel Türk El
Sanatları Bölümlerine öğrenci alarak Eğitim-Öğretimine başlamıştır.
2005 yılı sonu itibari ile de Resim, Grafik, Geleneksel Türk El Sanatları, Sahne Sanatları, Seramik, Müzik
ve Tekstil Tasarımı bölümleri olarak yedi bölüm halinde Eğitim-Öğretimini sürdürmektedir. Bunlardan Resim,
Grafik ve G.T.E.S bölümlerinin ikinci öğretimleri mevcuttur.
Öğretim Elemanları bakımından 2004-2005 Eğitim – Öğretim Yılı sonunda eksilme görülmekte olup, 20
8
Ocak 2006 tarihi itibariyle, Fakültemizde 1 Prof., 12 Yardımcı Doçent, 13 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman,
Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 36 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.
Ayrıca, Fakültemizde 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre 2 Öğretim Görevlisi, 4 Okutman ve
50/d maddesine göre 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemiz Kadrosunda iken SDÜ Burdur
Eğitim Fakültesinde 1, Gönen Meslek Yüksekokulu’ nda 1 olmak üzere toplam 2 Öğretim Görevlimiz de 2547
sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre görev yapmaktadırlar.
Resim Bölümü
Müzik Bölümü
• Resim Anasanat Dalı
• Müzik Bilimleri Anasanat Dalı
* Müzik Bilimi
Grafik Bölümü
* Müzik Teknolojisi
• Grafik Anasanat Dalı
* Performans
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Seramik Bölümü
• Tezhip Anasanat Dalı
• Seramik Anasanat Dalı
• Halı Kilim Anasanat Dalı
Sahne Sanatları Bölümü
• Tiyatro Anasanat Dalı
* Oyunculuk
* Yazarlık
* Sahne Tasarımı
DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER
2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim-Öğretim faaliyetinin yanı sıra, Resim, Grafik, Geleneksel Türk
El Sanatları ve Seramik Bölümleri tarafından çeşitli sergiler düzenlenmiştir. Sahne Sanatları Bölümü ise çeşitli
mekanlarda oyunlar sahneye koymuştur. Yine Grafik Bölümümüzün organize ettiği ve Isparta Valiliği ile olan
işbirliği çerçevesinde Mart 2005’ te “3.Kardan Heykel Yarışması” düzenlemesine rağmen, olumsuz hava
koşulları nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Başlıca gerçekleştirilen etkinlikler şunlardır;
1.Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’ nin organize ettiği “Ö.Y.P. Üniversiteleri Güzel
Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”ne Fakültemiz Öğretim Elemanları katılarak destek vermiştir.
2. III. Uluslararası “Isparta Gül, Halı, Kültür Festivali” bünyesinde sanatsal etkinlikler.
3. Her yıl olduğu gibi bu yılda Fakültemiz öğrencilerinin sanatsal çalışmalarından oluşan “Mezuniyet
Sergisi ve Şenliği”
4. VIII. si gerçekleştirilen “Dünya Tiyatrolar Haftası” gösteri etkinlikleri
5. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri” dahilinde Öğretim Elemanlarımızın katıldığı panel ve
sergiler.
6. Gazeteci-Yazar ve Sanatçı Fikret OTYAM, Fotoğraf sanatçısı Merter ORAL ve Reha BİLİR’ in
katılımının sağlandığı söyleşi ve fotoğraf gösterileri.
7. Müzik Bölümü Öğretim Elemanlarının dinletileri.
8. Öğretim Elemanlarımızın Ulusal ve Uluslararası düzeyde Kişisel ve Karma Sergileri.
9. Burdur Belediyesi ile Burdur Halk Eğitim Merkezi tarafından AB ve İşkur kapsamında gerçekleştirilen
“Burdur Alaca Dokumaları” projesine Öğretim Elemanlarımızın Tasarım Danışmanı olarak destek vermeleri,
10. Daha kaliteli Eğitimi ve Öğretimi sağlamak amacıyla Fakültemiz II. Öğretimlerinin kapatılmasının
karara bağlanması ve Üniversitemizce onaylanması.
Hedefler İse;
1. Kayseri Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin organize ettiği ve 2.’ si gerçekleştirilecek
olan “ÖYP Üniversiteleri Güzel sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi ve Panel” ine Fakültemiz Öğretim
Elemanlarının katılarak destek vermelerinin sağlanması. (İşbirliği kurularak hazırlıklar son aşamadadır.)
2. VI.Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (01-02 Haziran 2006), (SDÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi, Burdur Eğitim Fakültesi ile birlikte.)
-123-
3. “II.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” organizasyonu 2006.
4. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Isparta Gül, Halı ve Kültür Festivali” ne bilimsel ve sanatsal
destekte bulunmak 2006.
5. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonu “Mezuniyet Sergisi ve Şenliği” nin organizasyonu yapılması
2006.
6. Öğretim Elemanlarımızın Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleştirecekleri Kişisel ve Karma
Sergileri desteklemek.
7. Tahsisi 10 yıllığına Üniversitemize yapılan Demiralay Konağı’ nın Sanat Evi olarak hizmete sunulması
amaçlı alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve tamamen hizmete sunulmasının sağlanması.
8. Doğu Kampusu Merkezi Derslikler ek binasında konuçlandırılması düşünülen Fakültemizin, plan ve
projelerinin Fakültemize uyumlu hale getirilmesi sağlanmış, ödenekler nispetinde sonuçlandırılarak taşınma
işleminin tamamlanması, Merkezi Dersliklerde iki adet ders amaçlı sahnenin ve üç atölyenin yapımı.
2005 yılı sonuna doğru Tekstil Tasarımı Bölümü açılarak Eğitim-Öğretim zincirine katılarak 7 bölümü
olan bir birim olarak etkinlikler hız kazanacaktır.
Fakültemiz gelecek yıllarda, Festival, Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Mezuniyet Sergileri, Öğrenci ve
Öğretim Elemanları Kişisel ve Karma Sergileri, Konserleri ile Isparta ve Türkiye genelinde Sanat Etkinliklerini
gerçekleştirme hedefine devam edecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Fakültemizdeki Öğretim Elemanı Sayısı:
2004-2005 eğitim-öğretim yılında, fakültemizde kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda
belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Uzm. Toplam
Anabilim Dalı
Doç
Gör.
Gör.
4
3
1
8
RESİM
4
2
1
7
GRAFİK
1
2
5
8
GELENEKSEL
TÜRK EL SAN.
1
1
2
2
1
7
SAHNE SAN.
1
3
4
MÜZİK
1
1
2
SERAMİK
TOPLAM
2
1
14
16
1
2
36
NOT :
Tabloda yer almayan, 8 Adet Araştırma Görevlisi 35. Madde gereği diğer üniversitelerde Doktora
eğitimi yapmaktadır. 2 Öğr. Gör.13/b ile Fakültemizde görev yapmaktadır. 2 Arş. Gör. 50/d ile Fakültemizde
görev yapmaktadır. 4 Okut.13/b ile Fakültemizde görev yapmaktadır.
2004-2005 eğitim-öğretim yılında, fakültemizde sözleşmeli ve saat başı görevli olarak çalışmış öğretim elemanı
sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş. Uzman
Prof. Doç
Okt.
Toplam
Anabilim Dalı
Doç
Gör.
Gör.
Resim I. Öğr.
1
2
3
Resim II.Öğr.
1
2
3
Grafik I. Öğr.
1
2
3
Grafik II.Öğr.
1
2
3
GTES.Tezhip I. Öğr.
2
1
2
5
GTES.Halı-Kil I.Öğr.
2
1
2
5
GTES.Tezhip II.Öğr.
2
1
2
5
GTES. Halı-Kil.II.Öğr
2
1
2
5
Sahne San.
1
2
1
3
7
Müzik Bilmi I.Öğr.
1
1
2
4
Müzik Teknolojisi I. Öğr. 1
1
2
4
Müzik Performans I.Öğr.
Seramik I. Öğr.
1
1
2
4
TOPLAM
1
17
8
25
51
-124-
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
RESİM
GRAFİK
GELENEKSEL TÜRK EL SAN.
(TEZHİP)
GELENEKSEL TÜRK EL SAN.
(HALI – KİLİM)
SAHNE SANATLARI
(OYUNCULUK)
SAHNE SANATLARI
(DRAMATİK YAZARLIK)
SAHNE SANATLARI
(TASARIM)
MÜZİK (MÜZİK BİLİMLERİ)
MÜZİK (MÜZİK TEKNOLOJİSİ)
MÜZİK (PERFORMANS)
SERAMİK
Öğrenci Sayısı
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
50
52
69
67
42
38
48
40
34
21
19
10
8
30
528
TOPLAM
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Bölüm
RESİM (I. Öğretim)
RESİM (II.Öğretim)
GRAFİK (I. Öğretim)
GRAFİK (II.Öğretim)
GTES (Tezhip I. Öğretim)
GTES (Tezhip II. Öğretim)
GTES (Halı-Kilim I.Öğretim)
GTES (Halı-Kilim II.Öğretim)
SAH. SAN.(I.Öğretim)
MÜZİK (I.Öğretim)
SERAMİK (I.Öğretim)
TOPLAM
Öğr.
Elemanlarına
Yıllık Ders Öğretim
İsabet eden Ders Saati
Saati
Elemanı Sayısı
Yıllık
Haftalık
5628
5628
5320
5320
5712
5712
33
1800
64
5404
5404
6020
6510
2772
59430
-125-
Öğretim Üyelerine Düşen Öğrenci Sayısı:
Bölüm
RESİM I. Öğretim
RESİM II. Öğretim
GRAFİK I. Öğretim
GRAFİK II. Öğretim
GEL. TÜRK EL SAN Tezhip I.Öğretim
GEL. TÜRK EL SAN Tezhip II.Öğretim
GEL.TÜRK EL SAN Halı-Kilim I.Öğr.
GEL.TÜRK EL SAN Halı-Kilim II.Öğr.
SAH. SANATLARI I.Öğretim
MÜZİK I. Öğretim
SERAMİK I. Öğretim
TOPLAM
Öğrenci Öğr. Elm.
Sayısı Sayısı
50
52
69
67
42
38
33
48
40
74
18
30
528
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
ÖĞRETİM BÖLÜM
RESİM
GRAFİK
GELENEKSEL TÜRK EL SAN.
G.T.E. S. (TEZHİP)
G.T.E. S. (HALI-KİLİM)
I.Öğretim
SAHNE SANATLARI (OYUNCULUK)
SAH. SAN. (DRAMATİK YAZARLIK)
SAH. SAN. (SAH.TASARIM)
MÜZİK (MÜZİK BİLİMİ)
MÜZİK (MÜZİK TEKNOLOJİSİ)
SERAMİK
RESİM
GRAFİK
II.Öğretim
GELENEKSEL TÜRK EL SAN.
G.T.E. S. (TEZHİP)
G.T.E. S. (HALI-KİLİM)
Fakülte Başarı Oranı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
GÜZ
0.89
0.79
0.52
0.67
0.80
0.88
0.90
0.72
0.64
0.83
0.77
0.94
0.73
0.57
0.58
0.80
66,25
16
BAHAR
0.88
0.70
0.43
0.53
0.76
0.91
0.92
0.69
0.58
0.69
0.73
0.88
0.69
0.51
0.49
0.73
69,50
69,5
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölümü
RESİM
GRAFİK
GTES
GTES
SAH.SAN.
SAH.SAN.
SAH.SAN.
Ceza Türü
KINAMA
KINAMA
İKİ YARIYIL
UZAKLAŞTIRMA
İKİ YARIYIL
UZAKLAŞTIRMA
BİR YARIYIL
UZAKLAŞTIRMA
İKİ YARIYIL
UZAKLAŞTIRMA
YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMUNDAN
ÇIKARMA
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
-126-
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
7
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Derslik
Sayısı
7
26
1
Fakülte
GÜZEL SANATLAR FAK.
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Atölye
Sahne
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Mevcut
Türü
Adet
7
3
26
1
37
Derslik
Laboratuar
Atölye
Sahne
TOPLAM
M²
3500
1400
1300
500
6700
Olması
Gereken
Adet m²
9
4500
5
3300
32
3500
2
2000
48
13300
YAYINLAR
2004-2005 Eğt.-Öğr. yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal
Ders
Kitap
Bölümler
Makale
Makale
Bildiri
Bildiri
Notu
RESİM
4
GRAFİK
2
1
1
G.T.E.S
4
7
11
4
1
SAH.SAN.
6
1
1
1
MÜZİK
SERAMİK
1
2
1
1
5
17
13
10
2
TOPLAM
Panel
Seminer
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
RESİM
GRAFİK
G.T.E.S.
SAH.SAN.
MÜZİK
SERAMİK
TOPLAM
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
2004-2005 Eğt.-Öğr yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda
verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
-
1
3
4
-
1
3
4
8
-
1
1
1
2
3
3
6
3
26
9
1
19
64
-127-
RESİM BÖLÜMÜ
Uluslararası Bildiriler
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Post Modernizm Süreçten Günümüze Sanat Yapıtının Alınlanmasında İzleyenin Payı”
Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, 9 Eylül Üniversitesi İzmir 2005 "
I.Buca
Ulusal Bildiriler
KÖSE, O. Yrd.Doç., “Bilgisayar ve Resim”, Dijital Tasarım Sempozyumu, Yıldız Teknik Üni.İSTANBUL, 2005
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Bireylerin toplumların Sanat Eğitimi İle Bilinçlendirilmesi”, Ulusal Sanatta Anadolu Aydınlanması,
Atatürk Üniversitesi GSF. Erzurum, Haziran 2005
Diğer Bilimsel Toplantılar
Ulusal Paneller
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Sanat Toplum İletişiminde Disiplinler arası Etkileşimler” Sanatta Klasik Dönem Konulu Panel,
Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalı, Burdur, Mayıs 2005
Söyleşi
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Sanat Yapıtına Bakma Yolları”, SDÜ Üniversite Radyosu, 2005
Konferans
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “ Kadın Sanatçıların Toplumsal Yaşamına Toplumsal Bakış”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Nedeniyle, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta 8 Mart 2005
Diğer Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
KESEK, İ., Isparta Belediyesi-Tedaş Ve Sdü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü İş Birliği İle Çevre Güzelleştirme
Projeleri Bünyesinde Yapılan Trafo Giydirme Ve Resimleme Çalışmaları, 2005
YENER, T., Arş.Gör., Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümünün iç mekan resimlendirme çalışmasının organizesi,
Isparta Ekim 2005
YENER, T., Arş.Gör., Halıkent Anaokulunun Dış mekanı resimlendirme çalışması, Isparta 2005
EK – 1
Uluslararası Kişisel Sergiler
AKTAŞ, E., Öğr.Gör., “Kişisel sergi” TÜYAP Art İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul, 2005
Ulusal Kişisel Sergiler
BAYDAR, N., “Soyut Boyut” İşBankası Kibele Sanat Galerisi İstanbul, 2005
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Duruşlar”, SDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu, SDÜ açılış nedeniyle Semra Sezerin Katılımı ile,
Isparta, 2005
AKTAŞ, E., Öğr.Gör., “Kişisel sergi” Ortaköy Sanat Galerisi, İstanbul, 2005
AKTAŞ, E., Öğr.Gör., “Kişisel sergi” Galeri Binyıl, İstanbul, 2005
Ulusal : Karma / Yarışmalı Sergiler
ATASEVEN O., Yrd.Doç, “Karma Sergi”, ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi Selçuk Üni. Konya, 3-11 Mayıs
2005
ATASEVEN O., Yrd.Doç, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları
Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
KÖSE, O. Yrd.Doç., “Karma sergi”, Dijital Tasarım Sempozyumu, Yıldız Teknik Üni.İstanbul, 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Karma Sergi” Monalisa İstanbul Çekirdek Sanat, Beyoğlu / İstanbul 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Karma Sergi” ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi Selçuk Üni. Konya, 3-11 Mayıs 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Karma Sergi”, ‘Mayel 1’ Dijital tasarım günleri, Yıldız Teknik Üni., İstanbul, 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Karma Sergi” Akyaka Sanat Merkezi. Gökova / Muğla, 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Karma Sergi” Eğitim fak. Mezunlar birliği sergisi, Anadolu Üni., Eskişehir, 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Yarışmalı Sergi” 1. Ulusal Resim Yarışması, İnönü Üniversitesi, Malatya 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Karma Sergi”, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
BAYDAR,N., Yrd.Doç, “Karma Sergi”, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
BAYDAR, N., Yrd.Doç, “Karma Sergi”, ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi, Selçuk Üni. Konya, 3-11 Mayıs
2005
GÜVEN, N., “Karma Sergi” Eğitim fak. Mezunlar birliği sergisi, Anadolu Üni., Eskişehir, 2005
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Karma Sergi” ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi Selçuk Üni. Konya, 3-11 Mayıs 2005
GÜVEN, N., Yrd.Doç, “Karma Sergi”, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
KESEK, İ., Öğr.Gör, “Karma Sergi”,Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
KESEK, İ., Öğr.Gör, “Karma Sergi” ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi, Selçuk Üni. Konya, 3-11 Mayıs 2005
KODAMAN, L., Öğr.Gör., “Karma Sergi” ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi, Selçuk Üni. Konya, 3-11 Mayıs
2005
-128-
KODAMAN, L., Öğr.Gör, “Karma Sergi”,Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Elemanları Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
KODAMAN, L., Öğr.Gör, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kapak Tasarımı, 2005
KOZLU, D., Arş.Gör, “Karma Sergi” ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi, Selçuk üni. Konya, 3-11 Mayıs 2005
KOZLU, D., “Karma Sergi” Eğitim fak. Mezunlar birliği sergisi, Anadolu Üni., Eskişehir, 2005
KOZLU, D., “Karma Sergi”, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları
Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
YENER, T., Arş.Gör., “Karma Sergi” ÖYP Üniversiteleri GSF Karma Resim Sergisi, Selçuk üni. Konya, 3-11 Mayıs 2005
YENER, T., Arş.Gör., “Karma Sergi”, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği Yararına, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Sergisi, S.D.Ü Kültür Merkezi, Isparta, 2005
Uluslararası Karma / Yarışmalı Sergiler
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Yarışmalı Sergi” VI. İntarnasyonal Grapfic Competition For Ex-libris, Glıwıce / POLONYA 2005
Uluslar Arası Bienaller
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Yoksulluk Ve Sanat Bienali” Uluslar Arası 21 – 30 Kasım Ankara 2005
KÖSE, O., Yrd.Doç, “Yarışmalı Sergi” 13. th İntarnasyonal Print Bienal Varna / Bulgaristan 2005
Uygulamalı Sempozyumlar
ATASEVEN O., Yrd.Doç,1. Merfes Ulusal Taş Heykel Sempozyumu, İscehisar / Afyon Haziran 2005
GÜVEN, N., “Karma Sergi” I.Uluslar Arası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür- Sanat Günleri,
Battalgazi Belediyesi, Malatya, 17-26 Eylül 2005
KESEK, İ., “Karma Sergi” I.Uluslar Arası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür- Sanat Günleri,
Battalgazi Belediyesi, Malatya, 17-26 Eylül 2005
YENER, T., “Karma Sergi” I.Uluslar Arası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür- Sanat Günleri,
Battalgazi Belediyesi, Malatya, 17-26 Eylül 2005
Seçici Kurul Üyeliği
GÜVEN, N., Yrd.Doç, Kadın Konulu Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, KASAUM Isparta 2005
Jüri Üyelikleri
ATASEVEN, O.,Yrd.Doç., 4.Isparta Davraz Kar Festivali Organizasyon Komitesi Ve Jüri Üyeliği, Isparta, 2005
KESEK, İ.,Öğr.Gör., 4.Isparta Davraz Kar Festivali Organizasyon Komitesi Ve Jüri Üyeliği, Isparta, 2005
GRAFİK BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. "Türk Fotoğrafında Anadolu Aydınlanması ve Fikret Otyam Örneği" Ayıntap
Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 4, Mayıs - Ağustos 2005
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karebekir Eğitim Fakültesi Hakemli Dergisi Fonetik Alfabenin
Bulunuşundan Matbaanın İcadına Kadar Olan Süreçte Elyazısı (Cursives) Gelişimi ve Çağdaş Tipografiye Katkısı,
2004.
Uluslararası Bildiriler
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr., “Fotoğrafın tanıklık misyonu ardında, gösterilen ve gizlenen olgulara yönelik
eleştirel bir bakış.”, Yakın Doğu Üniversitesi, 4. Uluslararası Fotoğraf Günleri, Lefkoşa, Kıbrıs, Mart 2005.
Ulusal Bildiriler
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr., “Yazılı Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı ve Hedonizm Sorunsalı”, 2. Ulusal
Fotoğraf Sempozyumu, İstanbul, 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
Konferans, Nisan 2005, İtalyan Kültür Merkezi Salonu, II. Ulusal Fotoğraf Günleri, “Yazılı Basında Haber Fotoğrafı
Kullanımı ve Hedonizm Sorunsalı”, İstanbul.
Konferans, Mart 2005, Yakın Doğu Üniversitesi, 4. Uluslararası Fotoğraf Günleri, “Fotoğrafın tanıklık misyonu ardında,
gösterilen ve gizlenen olgulara yönelik eleştirel bir bakış.”, Lefkoşa, Kıbrıs.
Diğer Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
Editörlükler:
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., Isparta Valiliği, "Belleklerdeki Isparta" Isparta, kitap çalışması, 2004.
Seminer ve Workshowlar
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. Dr. “Ebru Sanatı”, Ryla Yarının Liderlerini Arıyor semineri, IC-International Comfort
Airpot/ANTALYA, seminer, 19-22 Şubat 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. Dr. “Ebru Sanatı uygulamalı söyleşi, workshow ” Desti Sanat Galerisi , seminer, 17 Ocak 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. Dr. “Ebru Sanatı uygulamalı söyleşi, workshow ” Desti Sanat Galerisi , seminer, 24 Ocak 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. Dr. “Ebru Sanatı uygulamalı söyleşi, workshow ” Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi , seminer,
06/12/2005
-129-
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. "Ustaların Objektifinden", İstiklal Caddesi'nde Karma Fotoğraf Sergisi, Fotoğraf
Dergisi-Ant Yayıncılık 10. yıl Etkinlikleri, Beyoğlu - İstanbul, 1-20 Eylül 2005
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. “Fotoğraf, Grafik Tasarım, Yağlı Boya Resim 8/2 Karma Sergi”, Antalya Müzesi,
Antalya, Nisan 2005.
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. “ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi”, Konya, Mayıs
2005
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. II. Ulusal Fotoğraf Sempozyumu, “Sempozyum Katılımcıları Ortak Sergisi”, Tarık
Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Beyoğlu - İstanbul, Nisan 2005.
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi Bahar Şenliği Etkinlikleri, “Ku Klux Klan”, Konulu Dia
Gösterisi ve Fotoğraf Söyleşisi, Gaziantep, 2005
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. Yakın Doğu Üniversitesi, 4. Uluslararası Fotoğraf Günleri, “Çayırdan” Temalı Dia
Göstersi, Lefkoşa, Kıbrıs, Mart 2005
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör. Isparta-Davraz Kar Festivali Kardan Heykel Yarışması Organizasyon ve Değerlendirme
Kurul Üyeliği, Davraz- Isparta, 03-06/ Mart/ 2004.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Isparta-Davraz Kar Festivali Kardan Heykel Yarışması Etkinliği içerisinde 80. Yıl logosu
Çalışması , Isparta Valiliği, 03-06/ Mart/ 2004.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Isparta-Davraz Kar Festivali Kardan Heykel Yarışması Organizasyon ve Değerlendirme
Kurul Üyeliği, Davraz- Isparta, 03-06/ Mart/ 2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Isparta-Davraz Kar Festivali Kardan Heykel Yarışması Etkinliği içerisinde 80. Yıl logosu
Çalışması , Isparta Valiliği, 03-06/ Mart/ 2004.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Isparta-Davraz Kar Festivali Kardan Heykel Yarışması Etkinliği içerisinde Kar üzerine resim
Çalışması , Isparta Valiliği, 03-06/ Mart/ 2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör " Bir Öğrenci Bir Ağaç" sloganı ile SDÜ. GSF.Grafik Bölümü Önderliğinde SDÜ. Orman
Fakültesi İşbirliği ile Batı Kampüsü Alanında Güzel Sanatlar Fakültesi Ormanı'na Fidan Dikim
Etkinliği,Koordinatörlük, Isparta, 25/03/ 2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Isparta 5. Uluslararsı Gül ve HalıFestivali, Baskı resim sergisi Isparta, 04-06/ Haziran/ 2004.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt Gör Isparta 5. Uluslararsı Gül ve HalıFestivali, Baskı resim sergisi Isparta, 04-06/ Haziran/ 2005
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt T.C Kültür Bakanlığı, Çekül ve Tarihi Kentler Birliği katkıları ile Malatya Battalgazi Belediyesi
tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Katılımlı "Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri"
kapsamında "Kervansaray Buluşması" , Karma Sergi, (davetiye ile katılım),. Kervansaray- Battalgazi/Malatya, 17-26
Eylül 2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Konya
Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü, Süleyman Demirel Sergi Salonu Konya, 02/05/2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
"I.Desen Yarışması Sergisi" (Yarışma Bölüm Öğretim Elemanları'ndan Yrd.Doç.Dr. Esma S.Zeren ve Uzm. Zerrin
Kartal organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir) Isparta Müzesi Arkeoloji Salonu Isparta, 23/05/2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Süleyman Demirel Üniversitesi 8. Uluslararsı Bahar Şenliği Kapsamında "Büyük Papatyalar"
adlı Zemin Boyama Projesi, SDÜ Batı Kampüsü Bahar Şenliği Alanı Isparta, 24-25 /Mayıs/ 2005
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Yararına "Karma Öğretim
Elemanları Sergisi", SDÜ Kültür Merkezi Isparta, 19-25 /Eylül/ 2005.
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör I.Uluslararası Isparta/ Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu Yan Etkinlikler, Organizasyon
komitesi üyeliği, Can Ada/Eğirdir, 16/Ağustos/ 2004
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör I.Uluslararası Isparta/ Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu Yan Etkinlikler, SDÜ. GSF. Öğretim
Elemanları, Karma Sergi, Ayastefanos Kilisesi Can Ada/Eğirdir, 16/Ağustos/ 2004
BÜYÜKEKŞİ, A.V, Öğrt. Gör Isparta Belediyesi Sanat çalışmalarına öğrencilerle katkıda bulunmak
EK - 1
Editörlük, Hakemlik, Bilimsel Jüri Görevleri ve Diğer Çalışmalar
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. “Doğada Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması”, Dask Dogay, Seçici Kurul Üyeliği,
Yalvaç – Isparta, 2005
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. “I. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Akşehir Belediyesi, Seçici Kurul Üyeliği, 2005
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. İsmet Sezgin'e Fahri Doktara Töreni "Türk Siyasetinin Abisi İsmet Sezgin" Başlıklı
Slayt Gösterisi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2005
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 "Tanıtım Filmi" Süleyman Demirel
Üniversitesi, Isparta 2005.
BAYRAKTAROĞLU, A., Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu, Fotoğraf Dersi
Uygulamaları Karma Öğrenci Sergisi Organizasyonu, Ekim 2005
Jüri Üyeliği
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. Dr. “Davras Kar Festivali Kardan Heykel yarışması”, Isparta, 3-6 Mart 2005
Uluslar arası Sergiler
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “8. Geleneksel Türk Dünayası Karma Resim Sergisi” Ankara, Zafer Çarşısı Sergi Salonu, sergi, 1420 Mart 2005
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Türk Dünyası Karma Resim Sergisi” Zafer Çarşısı Sergi Salonu, ANKARA, sergi, 22-28 Mart
2004
-130-
Kişisel Sergiler
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Ebru-Ebrulu Çini; Redrospektif Sergi”, Osmanlı Çarşısı / Beldibi – Kemer Antalya, sergi, 1
Temmuz - 30 Eylül 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Ebru Sergisi”, Desti Sanat Galerisi / Antalya, sergi, 17 Ocak 11 Şubat 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç.”Ebru Sergisi”, Tarihi Osmanlı El Sanatları Merkezi Kadriye / Antalya, sergi, 9-17 Ocak 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Ebru Workshop, Resim Sergisi”, IC -International Comfort Airpot / Antalya, sergi, 19-22 Şubat
2004
Karma Sergiler
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Öyp Üniversiteleri Güzel Sanatlar Faküteleri Karma Segisi“, Süleyman Demirel Kongre Salonu
S.Ü. Mrkz. Kampus/ Konya, sergi, Mayıs 2005
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Yaz Boyu Karma Sergi“, Desti Sanat Galerisi/Antalya, sergi, Temmuz –Eylül 2004
Dağlı Ş. Ziya, Yrd. Doç. “Uluslar arası Isparta / Eğridir Taş Heykel Sempozyumu, S.D.Ü G.S.F. Öğretim Elemanları Karma
Sergsi”, Ada, Eğiridir / Isparta, sergi, 15 Ağustos- 15 Eylül 2004
Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., "BİTMEMİŞ" Yağlı boya kişisel resim sergisi, SDÜ Tıp Fakültesi, Araştırma ve
Uygulama Hastanesi segi salonu, ISPARTA, 2004.
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., 1.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapsamında kişisel suluboya sergisi,
Eğridir/ISPARTA, 2004
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Uygulama Hastanesi, sergi
salonu, "Yanılsamalar" konulu yağlıboya sergisi, 2005.
Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., 1. Uluslararası Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu kapsamında, SDÜ, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Eğirdir/ISPARTA, 2004.
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., 1.Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Sosyal program kapsamında Karma
sergi, ISPARTA, 2004.
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 2005.
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., Antalya, 4 Öğretim Elemanı Karma Sergisi, 2005.
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., Ulusal, Battal Gazi Belediyesi, Kervansaray Öğretim Elemanları Karma Sergisi,
2005.
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak
(SÜLDÜR) ZEREN, E., Yrd. Doç. Dr., TİSVA 1. Uluslararası Türkiye Grameen Mikrokredi Sanat Bienali, Dünya
"Yoksullukla Mücadele" resim sergisi, 2005.
Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Devran Tarım ve Gıda San. Tic. Şti.nin kurumsal amblem logo tasarımları ve kurumsal kimliğinin
oluşturulması, 2005.
Gökada İşitme Sistemleri Medical Şti.nin amblem-logo ve kurumsal kimlik tasarımının yapılması, 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., SDÜ, Ünsüt işletmesine logotype-ambalaj tasarımı, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., SDÜ, Güzel Sanatlar Fakültesinin WEB sayfasını tasarım, uygulama ve organizasyonu, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Eğirdir-Isparta Taş Heykel Sempozyumunun profesyonel katalog tasarımı, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., SDÜ, Diş Hekimliği Fakültesinin düzenlediği uluslararası sempozyumun görsel tasarım ve
uygulamaları, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Isparta-Davraz Kar Festivali tüm görsel tasarımları ve organizasyon komitesi üyeliği, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi için yeni kurumsal kimlik tasarımı Şuan ki kullanım için SDÜ
Kurumsal Kimliğinin yeniden yapılandırılması, 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., VI International Graphic Competition for Ex Libris GLIWICE, 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Karma Sergiye Tipografik düzenlemeleriyle katıldı. Antalya Devlet Müzesi Sergi Salonu, 4 Nisan15 Nisan, 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., I. Dijital Tasarım Günleri Sempozyumu'na eserleriyle (dijital tasarımlar) katıldı. (Yıldız Teknik
Üniversitesi İSTANBUL), 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi'ne eserleriyle katıldı, 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Eğirdir-Isparta Taş Heykel Sempozyumu’nun tüm basılı-interaktif görsel tasarımları,
2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., I. Uluslararası Eğirdir-Isparta Taş Heykel Sempozyumu içinde düzenlenen karma sergide işleri
sergilendi, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., "I. Uluslararası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri" ne
eserleriyle katıldı, 2005.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., 3. Davraz Kar Festivali görsel tasarımlarının yapılması ve Kardan Heykel Yarışması jüri üyeliği,
2005.
Hakemlikler
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karebekir Eğitim Fakültesi Hakemli Dergisi (Güzel Sanatlar Özel
Sayısı), 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., SDÜ, Üniversite müfredat komisyonu üyeliği, 2004.
-131-
Diğer Bilgiler
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., I. Uluslararası Eğirdir-Isparta Taş Heykel Sempozyumu Organizasyon komitesi üyeliği,
sempozyumun tüm görsel tasarımları ve basın yayın komisyonu, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., I. Uluslararası Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2004.
TAN, E.T., Yrd. Doç. Dr., Grafik Bölümü, Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı, 2005.
Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Isparta/Eğirdir Belediyesi, kurumsal kimlik çalışması, 2004.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., T.C. Isparta Valiliği için teşekkür ve taktir belgeleri, 2004.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Derneği, Logotype Tasarımı, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., SDÜ, Isparta Güzel Sanatlar Derneği, Çocuk Tiyatrosu, Maca Maca Şaşırtmaca adlı oyun afişi,
2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, Öğretim Elemanları Karma Sergisi Afişi, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Türköz Gıda ltd. şti. kurumsal kimlik tasarımı, Antalya, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., I. Uluslararası Isparta/Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu kataloğu, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Fikret Otyam, Merter Oral ve Reha Bilir'in katıldığı "Fotograf Gösterileri ve Söyleşi" adlı
konferansın afiş tasarımı, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tiyatro Kulübü'nün sahnelediği "Toros Canavarı" adlı oyunun
afişi, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Isparta Valiliği, 3. Davraz Kar Festivali ve Kardan Heykel Yarışması için; afiş, billboard, broşür,
program, davetiye, yaka kartları ...vb tasarımları, 2005.
Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi öğretim elemanları karma sergisi – Konya, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Antalya, 4 Öğretim Elemanı Karma Sergisi, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 2005.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Dijital Tasarım Günleri, İstanbul, 2005.
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak
Öğretim Elemanları karma sergisi - Isparta/Eğirdir, 2004.
ÇELİKER, M., Öğr. Gör., 6. International Graphic Competition for ex libris, Gliwice, 2005.
KARTAL, Z, Uzman, Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, "6 Farklı Bakış" adlı Sergi, Katılımcılar: Rengin Oyman, Nevin
Güven, Olcay Ataseven, Neşe Şive Baydar, Düriye Kozlu, Zerrin Kartal, BüyükIsparta Oteli Isparta, 08-03-2004.
KARTAL, Z, Uzman, Isparta Müzesi konulu "Desen, Afiş, Broşür”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle Yrd.Doç.Dr Esma S.Zeren ve Uzm. Zerrin Kartal tarafından
gerçekleştirilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bülümü I. ve II. Sınıflar, Sergi,
Isparta Müzesi-Arkeoloji Salonu, Isparta, 20-28 Mayıs2004
KARTAL, Z, Uzman, Isparta 5. Uluslararsı Gül ve HalıFestivali, "Öteki Yüz" Adlı 1. Kişisel Grafik Resim Sergisi, Kültür
Sineması Isparta, 04-06/ Haziran/ 2004.
KARTAL, Z, Uzman, I.Uluslararası Isparta/ Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu Yan Etkinlikler, SDÜ. GSF. Öğretim
Elemanları, Karma Sergi, Ayastefanos Kilisesi Can Ada/Eğirdir, 16/Ağustos/ 2004.
KARTAL, Z, Uzman, “Bir Öğrenci Bir Ağaç" Sloganı ile SDÜ. GSF.Grafik Bölümü Önderliğinde SDÜ. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü İşbirliğiyle Doğu Kampüsü Ağaçlandırma Etkinliği, Koordinatörlük, Isparta., 16/12/ 2004.
KARTAL, Z, Uzman, Isparta-Davraz Kar Festivali Kardan Heykel Yarışması Organizasyon ve Değerlendirme Kurul
Üyeliği, Davraz- Isparta, 03-06/ Mart/ 2005.
KARTAL, Z, Uzman, Türk- İngiliz Kültür Derneği'nin düzenlediği "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge"
Konulu Sergi katılımında Grafik Bölüm Koordinatörü. Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankara, 22-Mart/5-Nisan 2005.
KARTAL, Z, Uzman, " Bir Öğrenci Bir Ağaç" sloganı ile SDÜ. GSF.Grafik Bölümü Önderliğinde SDÜ. Orman Fakültesi
İşbirliği ile Batı Kampüsü Alanında Güzel Sanatlar Fakültesi Ormanı'na Fidan Dikim Etkinliği,Koordinatörlük,
Isparta, 25/03/ 2005.
KARTAL, Z, Uzman, ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Konya Selçuk
Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü, Süleyman Demirel Sergi Salonu Konya, 02/05/2005.
KARTAL, Z, Uzman, Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü "I.Desen
Yarışması Sergisi" (Yarışma Bölüm Öğretim Elemanları'ndan Yrd.Doç.Dr. Esma S.Zeren ve Uzm. Zerrin Kartal
organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir) Isparta Müzesi Arkeoloji Salonu Isparta, 23/05/2005.
KARTAL, Z, Uzman, Süleyman Demirel Üniversitesi 8. Uluslararsı Bahar Şenliği Kapsamında "Büyük Papatyalar" adlı
Zemin Boyama Projesi, SDÜ Batı Kampüsü Bahar Şenliği Alanı Isparta, 24-25 /Mayıs/ 2005
KARTAL, Z, Uzman, T.C Kültür Bakanlığı, Çekül ve Tarihi Kentler Birliği katkıları ile Malatya Battalgazi Belediyesi
tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Katılımlı "Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri"
kapsamında "Kervansaray Buluşması" , Karma Sergi, (davetiye ile katılım),. Kervansaray- Battalgazi/Malatya, 17-26
Eylül 2005.
KARTAL, Z, Uzman, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Yararına "Karma Öğretim Elemanları
Sergisi", SDÜ Kültür Merkezi Isparta, 19-25 /Eylül/ 2005.
-132-
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
ÖZKEÇECİ, İ. Prof., "Carryings of the Silk Road" 1st International Silk Road Symposium, June, 2003, International Black
Sea University-Academy o Sciences of Georgia/ Tbilisi-GEORGİA, (Bildiriler Kitabı) İzmir 2004.
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., “Güzel sanatlar Fakülteleri, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri, Halı-Kilim- Eski
Kumaş Desenleri A.S.Dallarında Tasarım Eğitimi ve Yaratıcılık Olgusu”, S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi,
Yıl:5, Sayı:8. 2004, s. 47-58.
Scı, sscı ve ahcı dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, vak?a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
ÖLMEZ, F. N., 2005. Bayat İlçesinde Kilimcilik ve Üretilen Kilimlerin Bazı Teknolojik Özellikleri. Milli Folklor
Uluslararası Halkbilim Dergisi. Cilt:9, Yıl:17, Sayı:66, Yaz, s.90-104
ÖLMEZ, F., N., Gökmen, Ş., 2005. "Isparta İl Merkezi'nde Bulunan Türbeler . Bilig. Güz-2005,Sayı:35.s.71-130 Ölmez, F.,
N., 2006. "Safavi Dönemi Dokumacılık Sanatı". Akademik Araştırmalar Dergisi.Sayı:28
Ulusal Makaleler
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak'a takdimi ve özet türünden yayınlar
dışındaki makale
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. Dr.
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç., 2004. “Farklı Kaynatma Sürelerinde Defneden (Laurus nobilis L.) Elde Edilen Renkler ve Bazı
Haslık Değerleri”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt 14, Sayı: 1, s- 35-40.
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. “Yün Halı İpliklerinin Çeşitli Karıştırma Metotlarıyla Boyanmasından Elde Edilen Renkler ve
Bazı Haslık Dereceleri”. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8-3. s.86-94
ÖLMEZ, F.N., 2005. Yün Halı İpliklerinin Fındık (Corylus avellana L.) Yaprakları ile Boyanmasından Elde Edilen Renkler
ve Bazı Haslık Değerleri. Yüzüncü Yıl Ün. Tar. Bil. Der. Cilt:15, Sayı:1 Ocak. S-77-84 ÖLMEZ, F.N., 2005. Türk
Dokumalarında Meyve Motiflerinin Kullanımı Üzerinde Bir Değerlendirme. Tabula Rasa. Yıl:5, Sayı:13, OcakNisan. s.99-116
Uluslararası Bildiriler
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., "Isparta'da El Halıcılığının Tarihine Genel Bir Bakış, Isparta El Halıcılığının
Günümüzdeki Durumu ve Çözüm Önerileri", 5. Isparta Uluslararası Gül, Halı ve Kültür ve Turizm Festivali, "Isparta
El Halıcılığının Günümüzdeki Durumu ve Çözüm Önerileri Paneli”, 06.06.2004, Isparta.
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., “Tekstil Sanatı Eğitiminde ve Tekstil Sanatlarında Kavramsal Sanat Olgusu”, 1. Buca
Eğitim Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, 15-30 Eylül 2005,
Buca-İzmir.
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç.2004. “Safavi Dönemi Halı Sanat”ı. Uluslararası I. Şah İsmail Hatai Sempozyumu Bildirileri. 9-11
Ekim 2003.YOL Bilim, Kültür, Araştırma Yayınları İnceleme, Araştırma, Tarih Dizisi:4, Azim Matbaacılık. Ankara,
s-243-259
Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. “Türk Dokumalarında Meyve Motifleri”. Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 7-8 Nisan İstanbul.
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. “Ölüm” Olgusunu Türk Dokumalarına Yansıması”. Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm
Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 25-26 Kasım. İstanbul.
ÖLMEZ, F., N., 2005. Dokumalarda Renklerin Dili. Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü. 13-14 Nisan 2005. İstanbul.
ÖLMEZ, F.N., 2005. "Some Modifications on Traditional Isparta Carpet: New Isparta Carpet". The 13th ETN Conference15th - 17th of September 2005- "Visions in Textiles - From tradition to textile art/design of tomorrow". İZMİR.
ÖLMEZ, F., N., 2005. Isparta'da El Dokuması Hediyelik Halı Üretimi. Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 16-17 Kasım 2005. İstanbul.
ÖLMEZ, F.,N.COŞGUN, N., 2005. Kaybolmaya Yüztutan Maddi Kültür Örneklerimizden Çorum-Alaca Dokumaları. Halk
Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma. Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Aralık 2005, Kocaeli.
Ulusal Bildiriler
BÜKEN OYMAN Yrd. Doç. N.R., "Sanatta Ulusal Kimlik Arayışları", 1. Sanatta Ulusal Aydınlanma Sempozyumu, Atatürk
Üniversitesi, 02-05 Haziran 2005, Erzurum.
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., “Burdur İli Geleneksel Dokumaları ve Günümüzdeki Durumu”, 1. Burdur Sempozyumu,
16-19 Kasım 2005, Burdur.
Kitaplar
ÖZKEÇECİ, İ. Prof., Zamanı Aşanlar (IX. Yüzyıla kadar Türk Sanatı), HMS GRUP Sanat yayınları no:01, Kasım 2004,
ISBN: 975-98526-0-1, Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası-İstanbul 2004.
Bilimsel Toplantılar
Konferans, ÖZKEÇECİ, İ. Prof., "Türk Sanatı", (20 Mayıs 2004) Hollanda Diyanet Vakfı
"Türkiye Festivali", Smyrnadwarstreaat 2. Deventer-Hollanda.
-133-
Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
ÖLMEZ, F.N., AKKUŞ, İ., 2005. "Burdur İlinde El Dokuması Halıcılık Faaliyetleri ve İl Kalkınmasına Katkıları". 1. Burdur
Sempozyumu. 16-19 Kasım 2005. Burdur.
Çeviri:
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. “Boyama Teorisi (ve Yaşamın Sırrı)”. Standart Dergisi. Yıl:43, Sayı:506, Şubat.s.78-84
Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje
uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
Tanbur resitali, ÖZKEÇECİ, İ. Prof., (20 Mayıs 2004) Hollanda Diyanet Vakfı "Türkiye Festivali", Smyrnadwarstreaat 2.
Deventer-Hollanda 2004.
EK 1
Sergi, ÖZKEÇECİ, İ. Prof., “Türkiye Festivali", Hollanda Diyanet Vakfı (20-23 Mayıs 2004), Smyrnadwarstreaat 2.
Deventer-Hollanda. 2004.
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak
ÖZKEÇECİ, İ. Prof.,"SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları sergisi" 02-06
Haziran 2004, Isparta Valiliği III. Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali/Isparta. 2004
Ulusal Kişisel Sergi
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., “Yaşamın Büyüsü Gözde Doğar Gözde Büyür Dokuma Sergisi”,
19-30 Ocak
2004, Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir.
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., “Halı- Kilim Dokuma Sergisi”, V. Isparta Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm
Festivali, Isparta Kültür Sineması, 4-6 Haziran 2004, ISPARTA.
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde "Kadın Gözüyle" Dokuma Sergisi, 0831.03.2005, S.D.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta.
Uluslar arası Kişisel Sergi
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., Kişisel Halı- Kilim Dokuma Sergisi, V. Isparta Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm
Festivali, Isparta Kültür Sineması, 4-6 Haziran 2004, ISPARTA.
Ulusal Karma Sergi
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde "6 Farklı Bakış" Karma Sergisi, 08-11 Mart
2004, Büyük Isparta Oteli Lobisi, Isparta.
OYMAN, Yrd. Doç. N.R., "Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı" Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi,
03.-05 Mayıs 2005, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya.
OYMAN, Yrd. Doç. N.R., Karma Öğretim Elemanları Sergisi, 19-25 Eylül 2005, S.D.Ü. Kültür Merkezi, Isparta.
Uluslar arası Karma Sergi
BÜKEN OYMAN, Yrd. Doç. N.R., 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Sergisi, Ayastefanos Kilisesi, Eğirdir-ISPARTA
Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi,
proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. "Kirkitli Dokumalar ve Kaman Kilim Motifleri Sergisi" 15-19 Mart 2004. Kadıköy Belediyedi
Fuayesi. Kadıköy- İSTANBUL
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. "Yüzler: Hayal mi? Gerçek mi? Mahallesi Sakinleri". Isparta Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
29 Nisan-07 Mayıs 2004. ISPARTA
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. "İplikten Resme" Dokuma Resim Sergisi. Isparta Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 17 Eylül-1
Ekim 2004. ISPARTA
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. 2004. "Çerçeveli Yüzler" S.D.Ü. Kültür Merkezi. 22-28 Ekim 2004. ISPARTA
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak
ÖLMEZ, F.N.Yrd.Doç. Isparta V. Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali SDÜ Güz. San. Fak. G. T. E. S. Bölümü
Öğretim Elemanları Sergisi . 04 - 06 Haziran 2004. Isparta Halk Eğitim Merkezi.
Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca
satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu
kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
ÖLMEZ, F., N., 2004. "Çerçeveli Yüzler" Sergisinden "Adnan" ve "Çiçek Hanım" adlı eserlerin Tabula Rasa, Yıl:4, Sayı:12,
Eylül-Aralık 2004 (s- 158-216) sayısında yayınlanması.
Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine
katılmak (festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
ÖLMEZ, F., N., 2005. Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi", 08 -26 mart
2005. SDÜ Kültür Merkezi. ISPARTA
ÖLMEZ, F., N., 2005. "ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi" .3-11 Mayıs 2005. Selçuk Üniversitesi
Konya.
-134-
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
ÖLMEZ, F.N. Isparta İlinde El Dokuması Halı Üretiminin Sektörel Analizi ve Geleneksel Isparta Halısında Bazı
Modifikasyonların Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Proje
Kodu:03-M-783
İkinci danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi
GÖKMEN, Ş., 2005.Yün Halı İpliklerinin Crataegus monogyna Jacq. Ve C. Tanatifolia (Pers) Lam. Bitki Yaprakları İle
Boyanmasından Elde Edilen Renkler ve Bazı Haslık Dereceleri Üzerinde Bir Araştırma. Konya Selçuk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksel Lisans Tezi
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite
organlarında yada rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 - Elif Esma AĞAR, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri
Üyeliği.
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 - Fatih CAM, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyeliği.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 - Şirin GÖKMEN, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyeliği.
Uluslararası Karma Sergi
ŞİMŞEK, H., Öğr.Gör, “GSF Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Üyeleri karma Tezhip, Hat, Minyatür sergisi,
T.C. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi, V. Uluslararası Gül ve Halı Festivali” 4-6 Haziran 2004
ŞİMŞEK, H., Öğr. Gör, “T.C. Isparta Valiliği I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen karma sergi.
Eğirdir Nis Adası Kilisesi” 16 Ağustos- 16 Eylül 2004
ŞİMŞEK, H., Öğr.Gör, “I. Uluslararası katılımlı "Melita'dan Battalgazi'ye" Tarih-Arkeoloji-Kültür sanat Günleri
Çerçevesinde Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Kervansaray Buluşması" adlı karma resim sergisi”
Battalgazi/Malatya, 17-18 Eylül 2005
Ulusal Karma Sergi
ŞİMŞEK, H., Öğr.Gör, “8 mart Dünya Kadınlar Günü Geleneksel Türk el Sanatları grup Sergisi. SDÜ Kültür Merkezi”
Isparta 8-26 Mart 2005
ŞİMŞEK, H., Öğr.Gör, “ Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen ve Süleyman Demirel
Kültür Merkezinde açılan "ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergi” Konya, 03-11 Mayıs 2005
Ulusal Kişisel Sergi
ŞİMŞEK, H., Öğr.Gör, "Gönül Gözünden İnciler” adlı kişisel Tezhip ve Minyatür sergisi. Isparta Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi”28 Mart-8 Nisan 2005
ŞİMŞEK, H., Öğr.Gör, “I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu çerçevesinde "Sevgi Tomurcukları" isimli, kişisel Türk Tezyini
Sanatları ve Gül Sergisi. Yer: Isparta Belediyesi Kültür Sarayı” Isparta 2-3 Haziran 2005
Uluslararası Sergi
ERDİNÇ, Ü.,Öğr.Gör.V. Uluslar Arası ‘Gül Halı, Kültür ve Turizm Festivali’ Bünyesinde Düzenlenen SDÜ GSF Öğretim
Elemanları Karma Sergisi Isparta Valiliği 2004
ERDİNÇ, Ü.,Öğr.Gör.I.Uluslararası Isparta-Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu bünyesinde açılan SDÜ.GSF Öğretim
Elemanları karma sergisi 16 Ağustos-16 Eylül 2004
Uluslararası Yarışmalar
SAKAL A. Öğr. Gör. Ircıca. 6. Uluslarası Hat Yarışması, Sülüs Dalında Teselli Armağanı, 2004, İstanbul
SAKAL A. Öğr. Gör. Albarakatürk Uluslarası Hat Yarışması, Sülüs Yazı Dalında Üçüncülük, 12 Aralık 2005, İstanbul
Uluslarası Sergiler
SAKAL A. Öğr. Gör. Isparta Valiliği, 5. Uluslararsı Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali, S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk El Sanatları Öğretim Elemanları Sergisi, 04-06 Haziran 2004.
SAKAL A. Öğr. Gör. İstanbul Antik Palas Sergi Salonu, Antik Dekor Dergisi Hilye-i Şerife Hat yarışması Sergisi,2005.
SAKAL A. Öğr. Gör. İstanbul Türk-İslam Eserleri Sergi Salonu, Albaraka Türk Hat Yarışması Sergisi, 13 Aralık 2005.
Diğer
SAKAL A. Öğr. Gör. T.C. Kültür Bakanlığı 12. Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda Jüri Üyeliği, Ankara, 05 Şubat 2004.
YEŞİL A.B, Öğr.Gör. Merzifon- Kara Mustafa Paşa Külliyesi; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:29,
(Ansiklopedi Maddesi), İstanbul, 2005.
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
AKTULUM, K., Prof.Dr., Yazınsal Aşırma, SDU Eğitim Fakültesi, no 8, 2004
Göstegebilim, SDU Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no 7, 2004.
AKTULUM, K., Prof.Dr., Parça Yazı Nedir? Frankofoni, no 16, 2004.
AKTULUM, K., Prof.Dr., Louis Aragon'un le Paysan de Paris adlı yapıtında Ayrışıklık, Süreksizlik,
Metinlerarasılık, Frankofoni, no 17 , 2004.
AYCIL ÜNLÜ, Nil. Yrd.Doç.Dr.,- Öğr. Gör. ÖZBİRGÜL, A.Bülent, “Isparta ve Çevresindeki Köy Seyirlik
Oyunlarında Grotesk” SDU, BAP, Isparta, Aralık 2005.
-135-
Uluslararası Bildiriler
AKTULUM, K., Prof.Dr., Clichés et intertextualité dans Constantinople de Théophile Gautier, Symposium international
d'Imagologie : Les Modalités de la perception dans les représentations de l'altérité Université de Mugla (Turquie) les
26-28 avril 2004
Ulusal Bildiriler
AYCIL ÜNLÜ, Nil. Yrd.Doç.Dr. ”Yol ve Yolcu Metaforu” üzerine Kırıkkale Üniversitesi’nin Düzenlediği I.Ulusal Sosyal
Bilimler Sempozyumuna “ Karagöz Metinlerinde Yol ve Yolcu Metaforu” başlıklı bildiri ile katılım. Aralık 2004
Kırıkkale.
Diğer Bilimsel Toplantılar
Konferans, AYCIL, Ünlü, Nil, "Dramatik Tasarımda Oyun Kişisi-Mekan İlişkisi ve Uygulama Modelleri"
Konferans, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, 8.Tiyatro Haftası Kutlama Etkinlikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi
Kültür Merkezi, Isparta, Nisan, 2005.
Seminer, AKTULUM, K., Prof. Dr., Metinlerarasılık Nedir? Tanım, Kuram, 20 Mayıs 2004, Ortadoğu Teknik ÜniversitesiSüleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Akıllı Sınıf Seminerleri'.
ÜNLÜ AYCIL, N., Yard.Doç. Dr., Erasmus-Socrat programı kapsamında Çek Cumhuriyeti, Masaryk Üniversity Department
of Theatre and Interactıve Media Studies Faculty of Arts, "Traditional Turkish Theatre" başlıklı 8 saatlik süreyle
seminer- ders vermek, 25.09.2005-03.10.2005, Brno.
Söyleşi, 1. Yasak Meyve no 8, 2004. Nilay Özer'in hazırladığı 'Şiirde Tehlikeli İlişkiler, Esinlenme, Alıntı, Çalıntıve
Metinlerarasılık' başlıklı dosyada 'Kubilay Aktulum ile yapılan söyleşi'.
Kamuran Semra Eren ile Parçalılık/Metinlerarasılık başlıklı çalışma ile ilgili olarak Doç.Dr.KubilayAktulum ile yapılan
söyleşi', Cumhuriyet Kitap, 14 Ekim 2004, no 765
Diğer Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
Değerlendirme Üyesi, AKTULUM, K., Prof. Dr., Ana Dili, Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, (TÖMER). Ankara (Hakemli Dergi)
Değerlendirme Üyesi, AKTULUM, K., Prof. Dr., S.D.U., Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. (Hakemli Dergi).
Teknik Gezi, ÜNLÜ AYCIL, N., Yard. Doç. Dr., ÖZBİRGÜL, A.B., Öğr. Gör., 12 Kasım 2005 tarihinde,
Gorki’nin “Ayak Takımı Arasında” adlı oyununun hazırlık çalışmaları için Oyunculuk, Sahne Tasarımı, Oyun Yazarlığı
öğrencileri Sosyal Danışman Dr. Aysel Divarcı denetiminde Isparta, Sav yolundaki çöp
evlerde gözlem yapmak üzere götürülmüştür.
AYCIL ÜNLÜ, Nil. Yrd.Doç.Dr. S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü 7. Tiyatro Haftası Etkinlikleri Koordinatörlüğü.
Mart 2004 Isparta.
AYCIL ÜNLÜ, Nil. Yrd.Doç.Dr. S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü 7. Tiyatro Haftası Etkinlikleri “Genç Kalemler
Seçkisi” Kısa Oyunlarda Sanat Yönetmenliği Mart 2004 Isparta.
AYCIL ÜNLÜ, Nil. Yrd.Doç.Dr. S.D.Ü. 7.Bahar Şenliği, “Düşler ve Güller” adlı Sokak Tiyatrosu Yönetmenliği. (G.S.F
Sahne Sanatları Bölümü Öğrencileri ). S.D.Ü Amfi Tiyatro-Isparta Müze Bahçesi Mayıs 2004.
AYCIL ÜNLÜ, Nil. Yrd.Doç.Dr. “Sihirli Köpek” adlı çocuk oyunu yazarı. Yöneten: A.Bülent Özbirgül S.D.Ü., G.S.F.
Sahne Sanatları Bölümü Aralık 2004 Isparta.
ÖZBİRGÜL, A.Bülent, Öğr.Gör., S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü 7. Tiyatro Haftası Etkinlikleri Sanat Yönetmenliği
Mart 2004 Isparta.
ÖZBİRGÜL, A.Bülent, Öğr.Gör., “Sihirli Köpek” adlı çocuk oyunu yönetmenlik. S.D.Ü., G.S.F. Sahne Sanatları Bölümü
Aralık 2004 Isparta.
ÖZBİRGÜL, A.Bülent, Öğr.Gör., Yönetmenlik "Isparta Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile" Turgut ÖZAKMAN' ın "OCAK"
Oyunu. 10 nisan 2004 de "Polis Haftası " etkinlikleri kapsamında, Kültür Sineması'nda Prömiyer yapılmıştır.
ARAT, Evren Nazım, Öğr.Gör., “7. Tiyatro Haftası Organizasyon Komitesi ‘Yayınlar Sorumlusu’ ”, Mart, 2004, Isparta.
ARAT, Evren Nazım, Öğr.Gör., “7. Tiyatro Haftası ‘Genç Kalemlerden Seçkiler’, ‘Yalnızlığın Perisi’ Oyunu Sanat
Yönetmenliği”, Mart, 2004, Isparta.
KÜÇÜK, ARAT, Gülden Gözlem, Arş.Gör., “Soyutlama Düşüncesinin Tiyatro Bağlamında Halk Tiyatrosu Türlerimizden
‘Ortaoyunu’na Yansımaları”, Araştırma Projesi, Ekim-Haziran, 2004, Isparta.
KÜÇÜK ARAT, Gülden Gözlem, Arş.Gör., “Soyutlama Düşüncesinin Tiyatro Bağlamında Halk Tiyatrosu Türlerimizden
‘Ortaoyunu’na Yansımaları ve Bir Uygulama Örneği ‘Kanlı Nigar”, Uygulaması, Yönetmenlik, Oyunculuk (Halil
Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi, Burdur Eğitim Fakültesi Kantini) Ekim-Haziran, 2004, Isparta.
KÜÇÜK ARAT, Gülden Gözlem, Arş.Gör., “William Shakespeare’in ‘On İkinci Gece’ Oyununun Çağdaşlaştırma ve Kolaj
Çalışması”, Mart-Haziran, 2004, Isparta.
KÜÇÜK ARAT, Gülden Gözlem, Arş.Gör., “William Shakespeare’in ‘On İkinci Gece’ Oyununun Çağdaşlaştırma ve Kolaj
Çalışması’nın Uygulaması ve Reji Defteri”, Mart-Haziran, 2004, Isparta.
KÜÇÜK ARAT, Gülden Gözlem, Arş.Gör., “Gelenekselden Çağdaşa Türk Tiyatrosu’nda Müzik”, Araştırma Raporu,
Haziran, 2004, Burdur.
ÖZBİRGÜL,A.Bülent, Öğr. Gör., S.D.Ü., Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, “Isparta İli ve çevresinde Köy
Seyirlik Oyunlarındaki Grotesk Ögelerin Araştırılması” başlıklı proje yürütücü yardımcısı, Isparta Aralık 2004-2005.
ÜNLÜ AYCIL,N., Yard.Doç.Dr., S. D.Ü., Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, “Isparta İli ve çevresinde Köy
Seyirlik Oyunlarındaki Grotesk Ögelerin Araştırılması” başlıklı proje yürütücülüğü, Isparta Aralık 2004-2005.
-136-
SERAMİK BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Serinhisar Pottery”, Ceramics Technical Magazine. (Basım Aşamasında)
Ulusal Makaleler
ÜNAL S., Yrd. Doç. Dr. "Anadolu'da Kadın ve Seramik" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınları. (basım aşamasında)
ÜNAL S., Yrd. Doç. Dr. "Anadolu Tandır Geleneğinde Erzurum" Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, ISSN:
1304 - 9909, Sayı:01 , (2004) S. 94 – 103.
Uluslararası Bildiriler
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Sagalassos dan Çanaklı’ya”, III. Uluslar arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya
Semineri, Eskişehir, Ekim, 2005.
Ulusal Bildiriler
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Sagalassos’ da Seramik”, I. Burdur Sempozyumu, Burdur Valiliği, Burdur ,Kasım 2005.
Diğer Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
Kurs, 2005, Özel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Hizmetler Derneği, Isparta, Seramik Kursu.
EK – 1
Kişisel Sergiler
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, Seramik Sergisi, Bursa, 06 - 19 Aralık 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Seramik Sergisi, Resort Dedeman, Antalya, 20 Haziran 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Isparta, 22 – 29 Kasım 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Isparta Belediyesi, Seramik Sergisi, V. Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali, Isparta, 04 – 06
Haziran 2004.
Karma Sergiler
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Karma Öğretim Elemanları Sergisi, S.D.Ü. Kültür Merkezi, 19 – 26 Eylül 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 12. Ulusal Kil Sempozyumu Sergisi, Van, 05 – 09 Eylül 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Ceracarnassos, Sanatta Seramik Yansımalar”, Su Altı Karma Seramik Sergisi Bodrum, 1 – 31
Ağustos 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Monalistanbul” Çekirdek Sanat Galerisi, Karma Sergi, İstanbul, 11 – 30 Haziran 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı” Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Karma
Sergi, Konya, 03 – 05 Mayıs 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “66 Kadın 66 Yapıt” Çekirdek Sanat Galerisi, Karma Seramik Sergisi, İstanbul, 12 – 31 Mart
2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr.,BAYRAK,E., ACAR, A., “Kadın”, S.D.Ü. KASAUM, Seramik Sergisi, Isparta, 08 Mart 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr.,BAYRAK, E., ACAR, A., KAYA, B., GÜRDAL, E., Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Karma Seramik Sergisi, S.D.Ü. Kültür Merkezi , Isparta, 02 – 07 Mart 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., BAYRAK, E., ACAR, A., KAYA, B., GÜRDAL, E., Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Karma Seramik Sergisi, S.D.Ü. Kültür Merkezi, Isparta, 20 Ekim 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., BAYRAK, E., ACAR, A., KAYA, B., GÜRDAL, E., Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Karma Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Isparta, 14 Ekim 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Birleşmiş Milletler Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile dayanışma”, Konak Belediyesi, Karma
Seramik Sergisi, Konak Bel. Sergi Salonu, İzmir, 25 Haziran - 3 Temmuz 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “VIII. Altın Testi Seramik Yarışması” İzmir Rotary Kulübü, Yarışma Sergisi, İzmir,04 – 21 Mayıs
2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “I. Uluslararası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ ye Tarih -Arkeoloji – Kültür- Sanat Günleri”
Battalgazi Belediyesi, Karma Sergi, Malatya, 17 – 18 Eylül 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., BAYRAK, E., ACAR, A., KAYA, B., GÜRDAL, E., “V. Alanya Turizm ve Sanat Festivali”,
Alanya Belediyesi, Karma Seramik Sergisi, Alanya, 28 – 31 Mayıs 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., BAYRAK, E., ACAR, A., KAYA, B., GÜRDAL, E., “I. Uluslar arası Jazz Günleri” Süleyman
Demirel Üniversitesi, Karma Seramik Sergisi, Isparta, 20 – 23 Aralık 2004.
Yarışma ve Ödüller
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr.,7. Kahire Uluslararası Seramik Bienali, Mısır, 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., Cebiko – G. Kore Seramik Bienali, G. Kore, 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr.,65th State Exhibition on Painting &Sculptures, Ankara, 31 May 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr.,1st European Ceramics Competition, July 26 – September 30, 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr.,İzmir Rotary Kulübü VIII. Altın Testi Seramik Yarışması, Mansiyon Ödülü, İzmir, 2004.
Proje,Endüstriyel Seramik Ürün Tasarım ve İmalatı (CNC Tezgahlarda Kullanılacak Seramik Kesici Uçlar) Süleyman
Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve CAD – CAM ‘in ortaklaşa yaptığı S.D.Ü. Altyapı
Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Serap ÜNAL (2005).
Proje, “Engelliler İçin Yaygın Rehabilitasyon Merkezi Kurulması” projesi (2004).
-137-
Proje, “Yalvaç ve Çevresi Antik Dönem Seramik Buluntuları ve Kil Yatakları Üzerine Araştırmalar”, S.D.Ü. Münferit
Projesi, Proje No:0872-M-04, Proje Yöneticisi, 2004.
Seramik Çalışma, I. Burdur Sempozyumu için yapılan Seramik Objeler, (400 adet) 15 Kasım 2005.
Seramik Çalışma, S.D.Ü. Giriş Kapısı için Üniversite Amblemi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yazıları, 18 Ekim 2005.
Seramik Çalışma, S.D.Ü. Logosu, (6m²),18 Ekim 2005.
Seramik Çalışma, S.D.Ü. Rektörlük Binası Seramik Duvar Panosu, Ağustos 2005.
Seramik Çalışma, S.D.Ü. Rektörlük odası için 3 adet Seramik Üniversite Amblemi, 2005.
Seramik Çalışma, SDÜ VIII. Bahar Şenliklerinin logosu, 2005.
Seramik Çalışma, SDÜ Tıp Fakültesi Seramik Duvar Panosu, 2005.
Seramik Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne gelen konuklara verilmek üzere hazırlanan Seramik Şarap Şişeleri,
2005.
Seramik Çalışma, SDÜ Jazz Günleri için gelen Konuk Sanatçılara verilecek Seramik Objeler, 2005.
Seramik Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne gelen konuklara verilmek üzere hazırlanan Seramik Atatürk
Heykelcikleri, 2005.
Seramik Çalışma, Güzel Sanatlar Fakültes, Dış Mekan Seramik Duvar Panosu, Temmuz 2004.
Seramik Çalışma, 22 Eylül Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi için yapılan S.D.Ü. Amblemi, 2004.
Seramik Çalışma, 28 Kasım Süleyman Demirel ‘e 1000 adet fötr şapka, 2004.
Seramik Çalışma, S.D.Ü. Burdur Meslek Yüksek Okulu Seramik Duvar Panosu, 2004.
Seramik Çalışma, SDÜ At Çiftliği Seramik Duvar Panosu, SDÜ, Isparta, 2004.
Seramik Çalışma, SDÜ Trafo Binası Kuş Evleri ve SDÜ Amblemi, SDÜ, Isparta, 2004.
Seramik Çalışma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu Seramik Duvar Panosu, SDÜ, Isparta, 2004
Seramik Çalışma, VII. Uluslar arası Bahar Şenliği kapsamında faaliyetler, SDÜ, Isparta, 2004.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Gençlik ve Sanat” Alanya A TV, TV Programı, 19 Mayıs 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “Kültür ve Sanat” SDÜ Radyosu, Radyo Programı, 2005.
ÜNAL, S., Yrd. Doç. Dr., “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” S.D.Ü. Radyosu, Radyo Programı, Isparta, 2005.
Öğrenci Yarışmaları
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eskiden Yeniye Çanakkale Seramikleri yarışması,2005.(5 öğrencinin çalışması sergilenmeye
değer bulundu).
Anadolu Medeniyetleri “Yıkık Mirastan Kalıntılar” yarışma sergisi, Ankara, 2004.
Ceracarnassos, Sanatta Seramik Yansımalar, (Su Altı Karma Seramik Sergisi) Bodrum, 2005.
-138-
6. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakültemiz 30.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kuruluş kanununda yer alan
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Ekonometri bölümlerimiz YÖK Yürütme
Kurulunun 15.01.1993 tarihli kararı ile faaliyete geçmiştir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler
Bölümünün açılması ile birlikte bölüm sayısı 7’ye ulaşmıştır. Açılması teklif edilen Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Bölümü ile Sosyal Hizmetler Bölümü ve açılması planlanan Turizm İşletmeciliği Bölümü ile birlikte bölüm
sayısının 10’na ulaşması hedeflenmektedir.
Doğu kampusünde yer alan Fakültemiz bünyesinde İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde lisans,
yüksek lisans ve doktora; İktisat ve Maliye Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans; Uluslararası İlişkiler
Bölümünde yüksek lisans eğitimi verilmekte olup, Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimi verilmesine
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde yüksek lisans
eğitimine yönelik çalışmalar sonuçlandırılmış ve teklif edilmiştir. Ekonometri Bölümünün ise lisans ve yüksek
lisans düzeyinde eğitim verilebilecek şekilde aktifleştirilmesi plan aşamasındadır.
Yüksek lisans ve doktora eğitimi Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü kanalıyla verilmektedir.
Fakültemizde 2004-2005 eğitim-öğretim yılı itibariyle 77 öğretim elemanı ve 2570 öğrenci sayısına
ulaşılmıştır.
İŞLETME BÖLÜMÜ
• Muhasebe-Finansman A.B.D.
• Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.
• Yönetim ve Organizasyon A.B.D.
• Ticaret Hukuku A.B.D.
• Sayısal Yöntemler A.B.D.
• Kooperatifçilik A.B.D.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D.
•
•
İktisat Politikası A.B.D.
•
İktisat Tarihi A.B.D.
•
İktisat Teorisi A.B.D.
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
•
Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.
•
Kentleşme ve Çevre Sorunları A.B.D.
•
Hukuk Bilimleri A.B.D.
•
Yönetim Bilimleri A.B.D.
MALİYE BÖLÜMÜ
•
Bütçe ve Mali Planlama A.B.D.
•
Maliye Teorisi A.B.D.
•
Mali İktisat A.B.D.
•
Mali Hukuk A.B.D.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
•
Uluslararası İlişkiler A.B.D.
•
Devletler Hukuku A.B.D.
•
Siyasi Tarih A.B.D.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
•
Çalışma Ekonomisi A.B.D.
•
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi A.B.D.
•
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi A.B.D.
•
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
•
Ekonometri A.B.D.
•
İstatistik A.B.D.
•
Yöneylem A.B.D.
-139-
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Türk üniversiteleri içinde yer alan 50 aynı türdeki Fakültede
olduğu gibi, öğrencilerini; adını oluşturan İktisat ve İdari Bilimler alanında topluma faydalı kişiler olarak
yetiştirmeyi ve onların bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Fakülte
öğrencilerinin oldukça geniş kapsamlı bir sosyal bilim alanında, çeşitli konularda kendilerini geliştirebileceği ve
uzmanlaşabileceği bilgi ve beceriyi kazanması dikkate alınmış ve Fakültenin bölümleri ve öğretim ve eğitim
programları bu ilkelere göre düzenlenmiştir.
Artan öğrenci sayısına karşın 3670 metrekare kapalı alanda faaliyetini sürdüren fakültemizde
önümüzdeki günlerde Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler
bölümlerinin de aktifleştirilerek lisans öğretime açılması planlanmakta; açılması teklif edilen Sağlık Hizmetler
Yönetimi Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümü ve açılması planlanan Turizm işletmeciliği bölümü ile birlikte
bölüm sayısının 10’a çıkarılması amaçlanmaktadır.
Fakültemizin diğer ilgili fakülteler içindeki göreli konumu ve tercih edilirliğinin ve öğretim
elemanlarının niteliğinin artırılması, eğitimde öğrenci merkezliliğin egemen kılınması, kaliteli ve huzurlu bir
eğitim ortamının sağlanması, Fakültenin idari olarak etkin iş görürlüğü ile ofis, derslik ve laboratuar
olanaklarının artırılması, Fakülte dergisine kurumsal kimlik kazandırarak alanında önde gelen dergiler arasındaki
yerini almasının Kurumsallaşmanın geliştirilmesi fakültemizin temel hedefleri arasındadır.
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm veAnabilim Dalı
Prof.
Doç.
Yrd.
Doç.
İŞLETME BÖLÜMÜ
Muhasebe Finansman
1
7
Üretim yönetimi ve Pazarlama
5
Yönetim ve Organizasyon
1
3
Ticaret hukuku
3
Sayısal yöntemler
1
1
Kooperatifçilik
1
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisat Politikası
1
4
İktisadi Gelişme ve Uluslararası iktisat
1
1
6
İktisat Tarihi
2
İktisat Teorisi
KAMU YÖNEMİTİ BÖLÜMÜ
Siyaset ve Sosyal Bilimler
1
1
Yönetim Bilimleri
1
2
Kentleşme ve Çevre Sorunları
1
1
Hukuk Bilimleri
1
2
MALİYE BÖLÜMÜ
Bütçe ve Mali Planlama
1
Maliye teorisi
1
Mali İktisat
Mali hukuk
1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Uluslararası İlişkiler
2
Devletler Hukuku
Siyasi Tarih
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Çalışma Ekonomisi
1
1
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi A.D.
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi A.D.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Ekonometri
1
İstatistik
1
Yöneylem
TOPLAM
3
8
46
-140-
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
Toplam
-
-
1
1
2
-
1
-
8
5
6
4
4
1
-
-
1
2
2
-
-
6
10
4
-
1
-
-
1
2
-
-
4
5
2
3
-
-
1
1
-
-
1
2
1
1
-
-
3
1
-
-
5
1
-
-
-
-
-
2
-
1
-
18
1
1
1
77
2004-2005 eğitim-öğretim yılında, bölümümüzde sözleşmeli ve saat başı görevli olarak çalışmış öğretim elemanı
sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd.
Öğr.
Arş.
Prof.
Doç.
Okt.
Uzm. Toplam
Anabilim Dalı
Doç
Gör.
Gör.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve
1
1
Uluslararası İktisat
TOPLAM
1
1
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
İŞLETME
İKTİSAT
KAMU YÖNETİMİ
MALİYE
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
TOPLAM
Öğrenci Sayısı
449
437
298
278
293
289
281
245
2.570
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Yıllık
Öğretim Elemanı
İŞLETME BÖLÜMÜ
Ders
Sayısı
Saati
İşletme I.Öğretim
3934
İşletme II.Öğretim
3738
Kamu Yönetimi I.Öğr.
2632
Kamu Yönetimi II.Öğr.
2646
58
İktisat I.Öğretim
2338
İktisat II.Öğretim
2338
Maliye I.Öğretim
610
Maliye II.Öğretim
610
GENEL TOPLAM
22456
Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Bölüm
Sayısı
Kamu Yönetimi
582
İktisat
576
İşletme
886
Maliye
526
TOPLAM
2.570
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölümler
Kamu Yönetimi
İktisat
I.Öğretim
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
İktisat
II.Öğretim
İşletme
Maliye
Fakülte Başarı Oranı
Öğr. Elemanlarına İsabet eden
Ders Saati
Yıllık
Haftalık
387
Öğr. Elm.
Sayısı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
58
44
Güz
74.87
72.23
63.1
73.8
70.72
71.65
79.0
75.98
73
-141-
13,80
Bahar
67.1
61.78
60.25
71.53
66.72
61.93
73.5
67.33
66
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölümü
Ceza Türü
Kamu Yönetimi Bölümü
1 Ay uzaklaştırma
İktisat
1 Ay uzaklaştırma
İşletme
1 Yarıyıl uzaklaştırma
Maliye
1 Yarıyıl uzaklaştırma
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplam
Ceza Alan Öğrenci Sayısı
3
1
1
2
7
TESİSLER
Derslik
Sayısı
12
2
-
Derslik ve Laboratuvarlar
İİBF
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Mevcut
Adet
m²
12
1200
2
200
14
1400
Türü
Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
TOPLAM
Olması Gereken
Adet
m²
20
2000
20
2000
YAYINLAR
2004 yılında yapılan yayınlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Bölüm
Uluslararası
Ulusal
Uluslararası
Makale
Makale
Bildiri
Kamu Yönetimi Bölümü
17
3
İşletme
1
14
3
İktisat
5
23
3
Maliye
7
Uluslararası İlişkiler
4
Ekonometri
1
1
Çalışma Ekonomisi ve
6
Endüstriyel İlişkiler
TOPLAM
7
72
9
Ulusal
Bildiri
25
6
7
2
1
-
Kitap
2
6
2
3
1
1
41
14
Ders
Notu
2
1
3
Seminer
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
-
Panel
Kamu Yönetimi
İktisat
İşletme
Maliye
TOPLAM
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
BİLİMSEL TOPLANTI VE ETKİNLİKLER
2004-2005 Yılında Organizasyonu Yapılan Bilimsel Toplantılarla İlgili Sayısal Bilgiler Aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
8
1
15
14
7
4
16
1
2
3
5
-
4
10
10
-
-142-
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ULUSAL MAKALELER
AKTEL, Mehmet, Yrd.Doç.Dr., (Armağan R. ile), Küreselleşme Sürecinde Belediyelerin Finansman Sorunlarına Bakış, SDÜ
SBE Dergisi, 1(1), 127-156, Ocak-Temmuz, Isparta 2005.
AKTEL, Mehmet, Yrd.Doç.Dr., (Aydın, V., Avşar, N.ile), Neo Liberal Düşüncenin Türkiye Bağlamında Yeni Yönetsel
Aktörleri Bağımsız İdari Otoriteler-Üst Kurullar, SDÜ SBE Dergisi, 1(1), 103-126, Ocak-Temmuz, Isparta 2005.
GÜL,Hüseyin,Doç.Dr., (Songül Sallan Gül ile) “Sosyal Devlet Çözülürken Kamu Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Reformu”,
Hukuk ve Adalet, 1, 2 (2004).
İŞÇİ, Metin, Yrd.Doç.Dr., “Terörizmi Doğuran Felsefi ve Siyasi Cereyanlar”, Türkeli Dergisi, 2004, Sayı:106
İŞÇİ, Metin, Yrd.Doç.Dr., “Yusuf Has Hacib’in İnsan ve Siyaset Anlayışı”, Türkeli Dergisi, 2004, Sayı:107
METİN Yüksel, Yrd.Doç.Dr., Terörle Mücadele ve İnsan Hakları, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, Aralık 2005, s. 118132, İstanbul
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., 1995 ve 1999 Yıllarıyla Karşılaştırmalı Olarak 3 Kasım 2002 Seçimlerinde Siyasal
Partilerin Sosyoekonomik Tabanları: Isparta Örnekolayı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 9(1), 77-98, Isparta. (2004)
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., 2002 Genel Seçimlerinde 1995 ve 1999 Yıllarına Göre Seçmenlerin Gözünde
Öncelikli Sorunlar ve Parti Tabanlarındaki Oy Kaymaları: Isparta Örnek Olayı. Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 85-99, Isparta. (2005)
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., Isparta'da Seçmenlerin Parti Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: 1995, 1999 ve
2004 Genel Seçimleri Karşılaştırması. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(8),
Antalya. (2004)S
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çözüm Olarak Müzakereci Demokrasi. Akdeniz
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Antalya. (2005)
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., Menderes Adnan. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. (2004)
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., Modernization and Women Rights in Turkey. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara. (2004)
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., Orbay Rauf, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. (2004)
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Doç.Dr., Seçimlerde Görülen Oy Değişkenlikleri Nedenleri ve Türkiye Örneği, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kütahya. (2005)
TURHAN, Faruk, Doç.Dr., “Alman Suçluların İadesi Hukukunun Esasları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi,2004
TURHAN, Faruk, Doç.Dr., “Ceza Hukuku” ve “Ceza Yargılama Hukuku”, in: Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarına
Hazırlık, Editör: Bozkurt, Asil Yayınları, Ankara, 2004.
TURHAN, Faruk, Doç.Dr., “Ceza Hukuku”, in: Müfettişlik, Uzmanlık, Denetmenlik, Kaymakamlık, Hakimlik Sınavlarına
Hazırlık, KPSS A Grubu, Editör: Enver Bozkurt, Asil Yayınları, Ankara, 2004.
ULUSLARARASI BİLDİRİLER
GÜL, Hüseyin.,Doç. Dr., (Dulupçu, Murat Ali ve Murat Okçu ile), “A New Regional and Local Perspective for Economic
Development in Turkey: Illusion or Reality?” 5. European Urban and Regional Studies Conference, Sunulmuş
Bildiri, Pultusk, Poland, 9-12 Eylül (2004).
OKÇU, Murat, Yrd.Doç.Dr., "Multi-Level Governance Approach to Europeanisation", "Jean Monnet Workshop on
Europeanisation" adlı çalıştaya sunulan bildiri. Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, 20-21
Mayıs, Göztepe, İstanbul.
OKÇU, Murat, Yrd.Doç.Dr.., (Dulupçu, Murat Ali ve Hüseyin Gül ile), “A New Regional and Local Perspective for
Economic Development in Turkey: Illusion or Reality?” 5. European Urban and Regional Studies Conference,
Sunulmuş Bildiri, Pultusk, Poland, 9-12 Eylül (2004).
ULUSAL BİLDİRİLER
AKTEL,Mehmet, Yrd.Doç.Dr., (Hüseyin Gül ile) “Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu”, Yerel
Yönetimler Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Biga, 3-4 Aralık (2004).
AKTEL,Mehmet, Yrd.Doç.Dr., (Kiriş, Hakan M.), "Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Güvenlik(Emniyet) Yönetimine
Etkileri", Polis Bilişim Sempozyumu (14-15 Nisan)-Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı,ss.323-327,Ankara 2005.
GÖKDAYI, İsmail, Yrd.Doç.Dr.,"Bölgesel Gelişmenin Önünde Kırsal Yoksulluk Sorunsalı: Anamas Yöresi Örneği", 12.
Ulusal İktisat Sempozyumu-Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisinin Geleceği, 11-12 Ekim 2004,
Isparta, Türkiye Ekonomi Kurumu ve SDÜ İİBF, Isparta:2004, sempozyumda sunulmak üzere hazırlanmış bildiri.
GÖKDAYI, İsmail, Yrd.Doç.Dr.,"Unutulmuş Ötekiler: Kırsal Yapısal Yoksulluk Kültürü ve Anamas Yöresi Örneği", I. Sınıf
Araştırmaları Sempozyumu- İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Yeni Arayışlar, Deneyimler,16-17
Ekim 2004, Tarih Vakfı Darphane Binaları, İstanbul Sosyal Araştırmalar Vakfı Türkiye Sınıf Araştırmaları
Merkezi, İstanbul:2004, sempozyumda sunulmak üzere hazırlanmış bildiri, ss:14
GÜL SALLAN Songül Doç.Dr., Doç.Dr. Hüseyin GÜL, ve Yrd.Doç.Dr. M. Ali DULUPÇU, "Yerelleşme Kent
Yoksulluğuna Çare Olabilir mi? Anakent - Anadolu Kenti Yoksulluğu Karşılaştırması Çerçevesinde Bir
Çözümleme", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II, 13-16 Haziran 2005, Denizli.
-143-
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Songül Sallan Gül, Murat Ali Dulupçu, Hüseyin Gül, Cem Ergun, Hakan M. Kiriş ve Ayşe Alican)
, "Yerelleşme ve Piyasalaşma Kent Yoksulluğuna Çare mi? İki Kent Temelinde Karşılaştırmalı Bir
Değerlendirme", Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 13-16
Haziran (2005).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (M. A. Dulupçu, S. Sallan Gül, M. Okçu ve İ. H. Çarıkçı ile), “Kentsel Yoksullukla Mücadele
Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi”, IV. Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Kentsel
Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Eylem Programları Komisyonuna Sunulan Bildiri, Aile Araştırma
Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs (2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Mehmet Aktel ile) “Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu”, Yerel
Yönetimler Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Biga, 3-4 Aralık (2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Songül Sallan Gül ile), “Ekonomik Krizler Karşısında Ankaralı Yoksulların Yaşam Stratejileri”,
Değişen ve Dönüşen Kent ve Bölge, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, TMMOB Ankara Şubesi ve
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, 8-10 Kasım (2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Songül Sallan Gül ile), “Türkiye’de Kamusal Yoksulluk Hizmetleri Yönetimi: SYD Vakıfları
Örneği”, Sosyal hizmetler Sempozyumu 2004, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Alanya, 4-6 Kasım
(2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Songül Sallan Gül), “Ekonomik Krizler Karşısında Ankaralı Yoksulların Yaşam Stratejileri”,
Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu: Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge, ODTÜ, Ankara, 8-10 Kasım (2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Songül Sallan Gül, Ebru Yılmaz ve Hakan M. Kiriş ile), “Yaşlı Yoksullara Yönelik Sosyal
Yardımlar ve Isparta Örneği”, I. Sosyal Hizmetler Şurası, SHÇEK, Ankara (2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Songül Sallan Gül ile), "Yoksulluğun Kentsel ve Bölgesel Boyutları", Türkiye İzmir İktisat
Kongresi Bildirileri Kitabında Yer Almak Üzere Kabul Edilmiş Bildiri, Devlet Planlama Teşkilatı, İzmir, Mayıs
(2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr.,“Ekonomik Kalkınmada Yerel Alternatifler”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, I. Cilt,
201-219, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli (2004).
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül, Ebru Yılmaz ve Hakan M. Kiriş, “Yaşlı Yoksullara Yönelik
Sosyal Yardımlar ve Isparta Örneği”, Birinci Sosyal Hizmetler Şurası: Türkiye’de Sosyal Refah Politikaları
Çerçevesinde Sosyal Hizmetler, SHÇEK, Ankara, Nisan (2004).
METİN Yüksel, Yrd. Doç. Dr., , "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye", II. Ulusal Sivil Toplum
Kuruluşları Kongresi, 15-16 Ekim 2005, Çanakkale, s. 125-138.
OKÇU Murat, Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Hüseyin GÜL, Doç.Dr. M. Ali DULUPÇU, "Türkiye'de Bölgeselleşme Mi,
Bölgeselcilik Mi?: Ayrımlar ve Açılımlar", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II,13-16
Haziran 2005, Denizli
OKÇU,Murat,Yrd.Doç.Dr., "Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi", IV.
Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Kentsel Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Eylem Programları
Komisyonuna Sunulan Bildiri, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs (Hüseyin Gül, Murat Ali Dulupçu,
Songül Sallan Gül ve İlker H. Çarıkçı ile birlikte).
OKÇU,Murat,Yrd.Doç.Dr., (Gül, Hüseyin, M. A. Dulupçu, S. Sallan Gül, ve İ. H. Çarıkçı ile), “Kentsel Yoksullukla
Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi”, IV. Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Kentsel
Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Eylem Programları Komisyonuna Sunulan Bildiri, Aile Araştırma
Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs (2004).
TURHAN, Faruk., Doç. Dr., “Cürüm Delillerini Bozma Cürmü”, Adli Bilimler Paneli, 13-14 Nisan 2004, Isparta,
Düzenleyen Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi
TURHAN, Faruk., Doç. Dr., “Türk Ceza Kanunu Tasarsındaki Uluslar arası Ceza Hukukuna İlişkin Hükümlerin
Değerlendirilmesi” Kişi hak ve özgürlükleri alanındaki gelişmelerin Ceza Kanunu Reformuna Etkileri – Uluslar
arası ve Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Paneli, Düzenleyen: Hukuki Perspektifler Dergisi, 11 Eylül 2004 İstanbul.
TURHAN, Faruk., Doç. Dr., “Uluslar arası Ceza Mahkemesinin Kuruluş ve Yapısı”, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü
ve Avrupa İç Hukuklarına Etkisi Mukayeseli, Dördüncü Mukayeseli Hukuk Günleri, 4-6 Mayıs 2004,
Düzenleyenler: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Goethe Enstitüsü, İstanbul Avrupa Koleji, 4-6
Mayıs 2004 İstanbul.
TURHAN, Faruk., Doç. Dr., “Yeni AİHS ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, 12 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Isparta İnsan
Hakları Kurulu, 12 Aralık 2004 Isparta.
TURHAN, Faruk., Doç. Dr., “Yeni Ceza Kanun Hakkında Değerlendirmeler”, “Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza
Kanunu Reformu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği, 21-22 Mayıs 2004.
TURHAN, Faruk., Doç. Dr., “Yeni TCK’da Uluslar arası Suçlar”, Yeni Türk Ceza Kanunu Tanıtım Semineri, Antalya
Barosu, Aralık 2004 Antalya
KİTAP
İŞÇİ, Metin, Yrd.Doç.Dr., Siyasi Düşünceler Tarihi, Der Yayınları, İstanbul - 2004
İŞÇİ, Metin, Yrd.Doç.Dr.,Türk Yönetim Tarihi, Der Yayınları, İstanbul 2005
DERS NOTU
Yoktur.
-144-
DİĞER BİLİMSEL TOPLANTILAR
KONFERANS
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Mehmet Aktel ve Murat Dulupçu ile) “Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu” SDÜ İİBF Kamu
Yönetimi Konferansları – 13
AKTEL,Mehmet,Yrd.Doç.Dr., (Hüseyin Gül ve Murat Dulupçu ile) “Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu” SDÜ İİBF Kamu
Yönetimi Konferansları – 13
METİN, Yüksel,Yrd.Doç.Dr., Devletin Vatandaşa, Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri; Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Haklar,
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Konferans, 13 Şubat 2004.
METİN, Yüksel,Yrd.Doç.Dr.,Türkiye'de İnsan Hakları: Gelişmeler ve Sorunlar, Dazkırı İnsan Hakları İlçe Kurulu-Dazkırı
Meslek Yüksekokulu, Konferans, Dazkırı, 10 Aralık 2004.
METİN, Yüksel,Yrd.Doç.Dr.,İnsan Haklarına İlişkin Olarak Gerçekleştirilen Son Anayasal ve Yasal Değişiklikler Üzerine,
Bucak İnsan Hakları İlçe Kurulu, Konferans, Bucak, 11 Haziran 2004.
AYDIN, Vahdettin,Yrd.Doç.Dr., (Yrd.Doç.Dr. Yüksel METİN ile birlikte), “Bilgi Edinme Hakkı ve Kullanılması”, Yalvaç
MYO Konferans Salonu, 17 Aralık 2004, YALVAÇ.
METİN, Yüksel,Yrd.Doç.Dr.,”AB'ye Uyum Süreci ve İnsan Hakları”, Konferans, Yalvaç MYO Konferans Salonu, 17 Aralık
2004, YALVAÇ.
GÖKDAYI İsmail Yrd.Doç.Dr. "Akdeniz Bölgesel Gelişme Planı Toplantısı", Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı,
Mersin Valiliği, 15-16 Mayıs 2004 Hilton Oteli Mersin.
PANEL
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., “Atatürk ve Cumhuriyet Felsefesi”, Panel, Yerel TV Kanalı-Kanal 32, 10 Kasım Kutlama
Etkinlikleri, Isparta, 10 Kasım (2004).
METİN, Yüksel,Yrd.Doç.Dr.,Maddi Delillerin İnsan Haklarının Korunmasındaki Önemi, Isparta Emniyet MüdürlüğüSüleyman Demirel Üniversitesi, Adli Bilimler Paneli, 13-14 Nisan 2004, Isparta Öğretmenevi.
AYDIN, Vahdettin,Yrd.Doç.Dr., (Prof.Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜL, Yrd.Doç.Dr. Murat OKÇU
ile birlikte), “Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reformu Yasa Taslakları Üzerine Düşünceler” Paneli, Sentez
Grubu Kültür Derneği, 09.01.2004, ISPARTA.
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., (Doç.Dr. Songül Sallan GÜL, Yrd.Doç.Dr. Murat OKÇU, Yrd.Doç.Dr.Vahdettin AYDIN ile
birlikte), “Yerel Yönetimler Reformu ve Belediyelerin Geleceği”, Ağlasun MYO Belediyecilik Paneli, Halk
Eğitim Merkezi Salonu, 18.03.2004, AĞLASUN.
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr., “Niçin Cumhuriyet?”, Panel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet’in Kazanımları, 10 Kasım
Kutlama Etkinlikleri, Isparta, 10 Kasım (2005).
AYDIN, Vahdettin,Yrd.Doç.Dr., (Doç.Dr. Faruk TURHAN, Yrd.Doç.Dr. Yüksel METİN ile birlikte), “İnsan Hakları
Bağlamında Bilgi Edinme Hakkımız”, İl İnsan Hakları Kurulu İnsan Hakları Haftası Paneli, Belediye Kültür
Sarayı, 10 Aralık 2004, ISPARTA.
GÖKDAYI, İsmail,Yrd.Doç.Dr., "Ne kadar duyarlısınız?"Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, Güncel Çevre Sorunları Paneli,
S.D.Ü. Kültür Merkezi, 3 Haziran 2004, Isparta, Powerpoint sunusu, Panelist ve organizatör olarak.
GÖKDAYI, İsmail,Yrd.Doç.Dr.,"Çevreci Akımlar", Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, Güncel Çevre Sorunları Paneli, S.D.Ü.
Kültür Merkezi, 3 Haziran 2004, Isparta, Powerpoint sunusu, Panelist ve organizatör olarak.
GÖKDAYI, İsmail,Yrd.Doç.Dr.,"AB Projelerinden Yararlanılması için Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi"
Powerpoint Sunusu, MEGEP ANTALYA II. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TOPLANTISI, 28 NİSAN 2005,
Isparta Valiliği toplantı Salonu, ISPARTA
METİN Yüksel Yrd.Doç.Dr. “Maddi Delillerin İnsan Haklarının Korunmasındaki Önemi”, Isparta Emniyet MüdürlüğüSüleyman Demirel Üniversitesi, Adli Bilimler Paneli, 13-14 Nisan 2004, Isparta Öğretmenevi.
METİN Yüksel Yrd.Doç.Dr. “İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması ve Bazı Öneriler”, İl İnsan Hakları Kurulu İnsan
Hakları Haftası Paneli, Belediye Kültür Sarayı, 10 Aralık 2004, ISPARTA.
AKTEL, M., "Politik Kurgu-Roman Metal Fırtına ve Türk-Amerikan İlişkileri" ( panel ) SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
tafından 24 Mart 2005 tarihinde düzenlenmiştir.Katılımcılar: Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Gül; Yrd.Doç.Dr.Mehmet Aktel;
Dr.Muharrem Gürkaynak; Burcu Yıldırım; Ömer Çelikkol ve Alper Tütünsatar.
AKTEL.M., "Süreç İçerisinde Özürlü Haklarının Gelişimi ve Özürlüler Şurası" konusu SDÜ Engelliler Araştırma
Merkezince düzenlenen "Engellilerle El Ele" panelinde 02.12.2005 tarihinde sunulmuştur.
AKTEL. M., "Özürlü Haklarının Gelişimi ve II. Özürlüler Şurasının Değerlendirilmesi", konusu Selçuklu Belediyesi
tarafından düzenlenen "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" panelinde 03.12.2005 tarihinde sunulmuştur.
SEMİNER
GÜL, Hüseyin, Doç.Dr.,“Kamu Yönetiminde İletişim, Halkla İlişkiler ve Liderlik”, Sekreterlik Hizmet İçi Eğitim Semineri,
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, ISPARTA, 28 Kasım 2004.
AYDIN, Vahdettin,Yrd.Doç.Dr., (Av.Ali Fehim KARAKURT–SDÜ. Hukuk Başmüşaviri, Şükrü DEMİRAĞ–SDÜ. Personel
Daire Başkanı ile birlikte), “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci ve Öğretim Elemanları ile Çalışanları Disiplin
Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar”, Meslek Yüksekokulu Müdürleri Hizmet İçi Eğitimi, 2004, ISPARTA.
GÖKDAYI, İsmail,Yrd.Doç.Dr.,"Mesleki Eğitimin Sorunlarına Proje Bazında Yaklaşım ve Öneriler", Powerpoint sunusu,
MEGEP Antalya I.Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı, 26 Kasım 2004, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Salonu, Antalya:2004
OKÇU Murat, Yrd.Doç.Dr. "Avrupa Birliği'nin Yönetim İlkeleri Nelerdir?", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "AB, Yerel
Yönetimler ve AB Kocaeli Koordinasyonu Semineri", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, 21 Şubat
2005
-145-
AÇIK OTURUM
AYDIN, Vahdettin,Yrd.Doç.Dr., (Prof.Dr. Metin Lütfi BAYDAR, Doç.Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Doç.Dr. Songül Sallan
GÜL ile birlikte), “81.Yılında Cumhuriyetimiz ve Türk Hukuk İnkılabı”, Kanal 32 Televizyonu Açık Görüş
Programı, 29 Ekim 2004, ISPARTA.
SÖYLEŞİ
AKTEL. M., "Yeni Özürlüler Yasası", konusu SDÜ Engelliler Araştırma Merkezi'nce düzenlenen ve Bilim TV radyosunda
yayınlanan programda 01.12.2005 tarihinde sunulmuştur.
GÖKDAYI, İsmail,Yrd.Doç.Dr.,""AB Proje Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" 12/08/2004 Yalvaç Ticaret ve Sanayi
Odası Toplantı Salonu, Yalvaç:2004
GÖKDAYI, İsmail,Yrd.Doç.Dr.,""AB Proje Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" 19/08/2004 Aksu Kaymakamlığı
Toplantı Salonu, AKSU:2004
OKÇU Murat, Yrd.Doç.Dr. “Yönetim Bilgisi”, Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü Tarafından verilen
“Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı”nda konuşmacı, 14.12.2005, SDÜ, ISPARTA
İŞLETME BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI MAKALELER
EROGLU, A. and Ozdemir, G., 2005. A note on: "The Effect of Time-Value of Money on Discrete Time-Varying Demand
Lot-Sizing Models with Learning and Forgetting Considerations", The Engineering Economist, 50, 87-90.
ULUSAL MAKALELER
ÇARIKÇI, İ. H. ve A. OKSAY, "Mesleki Farklılığın Çalışanların İş Güvencesi Algıları, İş Değerleri ve Ruh Hali (Mood) İle
İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma," Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı:
2, s. 115-129, 2005.
GÜNGÖR, İbrahim ve ÇETİN, A. Cüneyt, "Hisse Senedi Fonlarının Performans Değerlemesine Bir model Önerisi", Selçuk
Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, 1/5, Karaman, (2005)
GÜNGÖR, İbrahim ve ÇUHADAR, Murat, "Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay sinir Ağı Yöntemi İle
Tahmini", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, Ankara (2005)
GÜNGÖR, İbrahim ve DEMİRGİL, Hakan "Bölgesel Rekabet Yapısının Bulanık Vza İle Araştırılması" Süleyman Demirel
Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005
GÜNGÖR, İbrahim ve KÜÇÜKSİLLE, Ecir "Genetik Algoritmayla Küme Bölme Problemlerinin Optimizasyonu: Türkiye
İkinci Futbol Ligi Uygulaması", Doğu Akdeniz Üniversitesi, Review of Social, Economic and Business Studies,
5/6, Gazimağusa/KKTC, (2005)
GÜNGÖR, İbrahim, BÜYÜKER İŞLER, Didar, "ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ",
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S.2, s.21-33, 2005.
GÜNGÖR, İbrahim, ERGÜLEN, Ahmet, "BULANIK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ
VE BİR UYGULAMA", Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa, (2005).
GÜNGÖR, İbrahim, KARAATLI, M.,A., DEMİR, Yusuf, "BULANIK ORTAMDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU",
Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Konya, (2005).
İBİCİOĞLU, H."Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.10, S.1, s.43-55, Isparta, 2005.
İBİCİOĞLU, H."Örgütsel Öğrenmede Paylaşılmış Vizyon ve Paradigmatik Uyumun Önemi", Muğla Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, Bahar 2005.
İBİCİOĞLU, H."Üniversite Öğrencilerinde Kurumsal İmaj Algılamalarını Etkileyen Faktörlere İlişkin SDÜ İİBF
Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt 10, Sayı 2, Isparta, 2005.
ÖZDAŞLI, Kürşat, "Yaratıcılık Mı Yoksa Taklit Mi? : Yenilik Sürecinin Başlangıç Aşamasına İlişkin Kavramsal Bir
Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
AKYILDIZ, H., Güngör, İ., “Metal Sektöründe İş Değerlendirmesi Uygulama Sonuçlarının Analizi: Mercedes-Benz Türk
A.Ş. Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, İzmir, 2006, (Yayınlanacaktır).
KARAATLI, Meltem, GÜNGÖR, İbrahim, DEMİR, Yusuf, KALAYCI, Şeref, "Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Yapay
Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi", Balıkesir Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005.
ULUSLARARASI BİLDİRİLER
İBİCİOĞLU, H., İ.ÇARIKÇI, K.ÖZDAŞLI, B.AK , Ö. ANTALYALI ve A. OKSAY, "The Potential of Knowledge Related
to the Education of Leadership in Ottoman Empire: The Period of Great Expansion," International Strategic
Management Conference, Çanakkale, 23-25 Haziran, s. 771-778, 2005.
PAPATYA, G.,"Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme
Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme", 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında
Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 823-847 (2005).
PAPATYA, G.,"Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi", 3.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09
Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 936-953 (2005).
-146-
ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER
İBİCİOĞLU, Hasan, İŞLER B. Didar, "İşletmelerde Aile Değerleri Kurumsal Kültür İlişkisine İlişkin Göller Bölgesi İmalat
Sektöründe Bir Uygulama", 4. Orta Anadolu İşletmecilik KOngresi, 13-14 Mayıs, TOBB Üniversitesi, s.440-455,
2005.
İBİCİOĞLU, H., "İşletmelerde Aile Değerleri Kurumsal Kültür İlişkisine İlişkin Göller Bölgesi İmalat Sektöründe Bir
Uygulama", 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 13-14 Mayıs, ss. 441-455, 2005.
PAPATYA, G.,"İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine
Yönelik Bir Uygulama-The Impact of Export Marketing Capabilities on The Performance Export: The Case Study
of The Marble Sector Firms", 16-19 Kasım 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri
Kitabı, s.233-277.
ÖMÜRBEK Nuri, USUL Hayrettin, 2005., Bilişim Teknolojilerinin Kobi'lerde Kullanım Düzeyi ve Giresun Örneği", Doğu
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 13-14 Ekim 2005, Trabzon, s. 193-214
TUNCA, M.Z:, Sütçü, A. (2005), 'Web kalitesinin ölçülmesinde istatistiksel süreç kontrol şemalarının kullanımı', V. Ulusal
üretim araştırmaları sempozyumu : "düşünceden uygulamaya değer yaratma" : bildiriler : 25-27 Kasým 2005,
Ýstanbul Ticaret Üniversitesi-Eminönü Yerleþkesi Editörler: Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Vedat Zeki
Yenen, Tuncay Altýnpulluk, sayfa: 561-566.
ÇARIKÇI, İ. ve A. OKSAY, "Sağlık Sektörü Çalışanlarında Bilinçli Meslek Tercihi-İş Tatmini İlişkisi," Sağlık ve Hastane
Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, Ankara, 28-30 Eylül, s. 481-485, 2005.
KİTAP
KAYIŞ, A. (2005). Probit Regression Models . In Ş. Kalaycı (Ed.), Multivariate Statistical Techniques with SPSS
applications (pp.301-305). Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti., Ankara, Turkey.
KAYIŞ, A. (2005). Reliability Analysis. In Ş. Kalaycı (Ed.), Multivariate Statistical Techniques with SPSS applications
(pp.404-409). Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti., Ankara, Turkey.
ACAR, D., “Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları: Tekstil Sektörü İle İlgili Bir Araştırma", Asil Yayın
Dağıtım, Isparta 2005.
ACAR, D.,"Dönem Sonu İşlemleri/Genel Muhasebe II", Tuğra Matbaası, Isparta 2005 .
GÜNGÖR, İ., İşgücü Maliyetlerinin Minimizasyonu Vardiya Planlaması (Modeller Algoritmalar Ve Uygulamalar ) ASİL
Yayınları
KALAYCI Ş., “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım, 2005.
DERS NOTU
Ders notu yoktur
DİĞER BİLİMSEL TOPLANTILAR
KONFERANS
DEMİR Hulusi, Prof.Dr.Dr., “Üretim Yönetiminin Dünü, Bugünü ve Yarını” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Konferans Salonu, 2005.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI MAKALE
DULUPÇU, Murat, Doç.Dr., “Regionalization for Turkey: An Illusion or a Cure,” European Urban and Regional
Studies, 12:2, 2005.
HATIRLI, S.A., "Is the Fluid Milk Subsector Competitive in Turkey?", Turkish Journal of Veterinary and Animal
Sciences, 28.4, 663-668 (2004).
HATIRLI, S.A., B. Ozkan ve A. R. Aktas, "Factors Affecting Fluid Milk Purchasing Sources in Turkey", Food Quality and
Preference, 15.6, 509-515 (2004).
HATIRLI, S.A., B. Ozkan ve C. Fert, "An Econometric Analysis of Energy Input-Output in Turkish Agriculture",
Renewable and Sustainable Energy Reviews (Baskıda) (2004).
KARAOZ M., and ALBENI M. Manufacturing Industries", Technological Forecasting & Social Change, Elsevier, (72) 2005
866-885
ULUSAL MAKALE
AKYILDIZ, H. VE EROĞLU, Ö., “Tartışılan Boyutlarıyla Piyasa barısızlığı ve Devlet Müdahalesi” SDÜ,İİBF Dergisi,
C.10,, S.1, 2005, ss.55-75.
ALBENİ, Mesut "Kamu Ve Özel Sektör İmalat Sanayiinde Teknolojik Öğrenme Performansına İlişkin Bir Karşılaştırma",
Yönetim Bilimleri Dergisi, C: 3, Say1: 1, Ankara, 2005.
ALBENİ, Mesut "Türkiye'de Teknolojik Öğrenmenin Alansal Analizi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Sayi:22; Ocak-Haziran 2004.Kayseri
ALBENİ, Mesut Murat KARAÖZ, "Türkiye'de Teknolojik Yenilik Üretimi ve Patentler", Legal Fikri ve Sinai Haklar
Dergisi, Y. 1, S. 2., İstanbul, 2005.
ALBENİ, Mesut Utku ONGUN, "Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi
Üzerindeki Etkileri", SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, Isparta, 2005
-147-
ALBENİ, Mesut Yusuf DEMİR, Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (İMKB
Uygulamalı), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:6, S: 15, 2005 (yayınlanacak)
ALBENİ, Mesut, Murat KARAÖZ, Hakan DEMİRGİL, "Teknoloji Çabaları Gerçekten Önemli mi? Türk İmalat Sanayinde
İhracatın Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Kasım 2005, Yıl: 42, Sayı:
500
EROĞLU, Ö., Doç.Dr., “Is There Still Convincing Theory Of The Business Ciycle” Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF.
Dergisi, Cilt.9, Isparta, 2004.
EROĞLU, Ö., Doç.Dr., DOĞAN, Ç., “Is There Still Convincing Theory Of The Business Ciycle” Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Isparta, 2004.
EROĞLU, Ö., Doç.Dr., “A Note On Phillips Curve” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi,C.9, S.1, 2004.
EROĞLU, Ö., Doç.Dr., AKYILDIZ H. Doç.Dr., “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Politikaları” Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,C.9, S.1, 2004.
EROĞLU, Ö., İşler, R. “İktisat Düşüncesinde Kadının Konumu ve Feminist İktisat” İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi.
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 46. Seri (Prof Dr. Salih Turhan’a Armağan), İstanbul, 2005.
EROĞLU, Ö., Özdamar, G., “Türk İmalat sanayiinin Rekabet Gücü ve Beyaz Eşya Sektörü Örneği” Süleyman Demirel
Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Cilt.10, Sayı:2, Isparta, 2005.
HATIRLI S. A. Yrd.Doç.Dr., DEMİRCAN, V., ve A.R. Aktaş, "Isparta İlinde Kirazın Üretim Girdileri ve Maliyetinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2004).
HATIRLI S. A. DEMİRCAN, V., Yrd.Doç.Dr., ve A.R. Aktaş, "Isparta İlinde Kirazın Pazarlama Yapısı ve Sorunları",
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9.1, 26-33 (2004).
GÖVDERE, B. Yrd. Doç.Dr., ÖZTÜRK S. Yrd. Doç.Dr. “Bulgaristan’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları”,
Banka&Finans Ekonomik Yorumlar Dergisi, Y.41 S.481. Nisan 2004,
HATIRLI, S.A., Yrd.Doç.Dr, V. DEMİRCAN, Yrd.Doç.Dr, ve A. R. AKTAŞ, “Isparta İlinde Ailelerin Balık Tüketiminin
Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9.1, 245-256 (2004).
KARABIÇAK, M. Yrd. Doç.Dr., “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Platformda Yaşanan Finansal Gelişmeler,
Belirsizlikler ve Türkiye’de Reel Sektöre Yansımaları” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.1, 2004.
KARAÖZ, M. Yrd.Doç.Dr, GÖVDERE B. Yrd. Doç.Dr., “Türkiye İhracatının Mekansal Dağılımının Lorenz Eğrisi ile
Analizi”, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2004.
KÖSEKAHYAOĞLU L., VE ÖZDAMAR G.,Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya’nın Sektörel
Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz’, Sosyo Ekonomi,
GÖVDERE, B. Yrd.Doç.Dr., ÖZTÜRK, S. Yrd.Doç.Dr., “Para Kurulu Yaklaşımı ve Bulgaristan Deneyim”, İ.Ü. S.B.F.
Dergisi, Ekim 2004.
TÜRKOĞLU, M., Yrd.Doç.Dr., GÖVDERE, B., Yrd.Doç.Dr., MEYDAN, Ç, Öğr.Gör., “Isparta İli Turizminin Sorunları ve
Çözüm Önerileri”, S.D.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004. (Yayınlanacak)
TÜRKOĞLU, M., Yrd.Doç.Dr.; OĞUZTÜRK, B.S., Yrd.Doç.Dr, “Yenilik ve Yenilik Modelleri”, Doğu Anadolu Bölgesi
Araştırmaları, Cilt:3, Sayı:1, Ekim 2004, s:14-21.
ULUSLARARASI BİLDİRİ
DULUPÇU, M.A., Yrd.Doç.Dr., GÜL, H., Yrd.Doç.Dr., OKÇU, M., “A New Regional and Local Perspective for Economic
Development in Turkey: Illusion or Reality?”, 5th European Urban and Regional Studies Conference, Polonya,
Eylül 2004.
HATIRLI, S.A. Yrd.Doç.Dr., ve B. OZKAN, "Households Preference and Demand For Fluid Milk Alternatives: A Case
Study From Turkey", Agricultural Economics Society Annual Conference Imperial College, South Kensington,
London, 2-4 April. (2004).
HATIRLI, S.A., Yrd.Doç.Dr., B. OZKAN ve C. FERT, “Competitiveness of Turkish Fruits in the World Market”, XIVth
International Symposium on Horticultural Economics and Management, 29th August-3th September, BerlinGermany, 357-364 (2004).
ULUSAL BİLDİRİ
ALBENİ, M. M. ÖZMEN, "Burdur İli Mermer Sektörünün Türkiye Mermer Sektörü İçerisindeki Yeri Bölge Ekonomisine
Katkısı Sorunları ve Çözüm Önerileri (stratejik bir bakış)", I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 2005.
DULUPÇU, Murat, Çarıkçı, İlker Hüseyin ve Sungur, Onur, “Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ Politikası ve Bölgesel Politika
İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 2-3 Aralık 2005, İstanbul, s. 540-550.
DULUPÇU, Murat, Çarıkçı, İlker Hüseyin, Demirgil, Hakan ve Özdamar, Gökhan, “Yerel Ekonomilerde Yerel Rekabet
Gücü Faktörleri: Girişimcilik, Yenilik Ve Ağyapılanma Açısından Isparta Ve Burdur İlleri KOBİ'lerinin
Karşılaştırılması”, Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman, Eylül, 2005
DULUPÇU M. Ali, Doç.Dr. OKÇU Murat, Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Hüseyin GÜL, , "Türkiye'de Bölgeselleşme Mi,
Bölgeselcilik Mi?: Ayrımlar ve Açılımlar", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II,13-16
Haziran 2005, Denizli
DULUPÇU M. Ali Yrd.Doç.Dr., GÜL SALLAN Songül Doç.Dr., Doç.Dr. Hüseyin GÜL, ve, "Yerelleşme Kent
Yoksulluğuna Çare Olabilir mi? Anakent - Anadolu Kenti Yoksulluğu Karşılaştırması Çerçevesinde Bir
Çözümleme", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II, 13-16 Haziran 2005, Denizli.
-148-
HATIRLI, S.A. Yrd.Doç.Dr., ve B. ÖZKAN, “Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Alt Sektöründe Oligopsony Gücünün
Araştırılması”, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, 2004.
KARAÖZ, M., Yrd.Doç.Dr., ALBENİ, Mesut, Yrd.Doç.Dr.\"Türkiye\'de teknoloji çabalarına ilişkin bir değerlendirme:
Türkiye\'de patent aktivitesi\", III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-9 Ekim, 2004, Denizli.
KİTAPLAR
DULUPÇU, Murat, “Kalkınma Ekonomisi Literatürüne Eleştirel Bir Bakış”, içinde İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve
Siyasal Faktörlerin Rolü, (Editörler: Muhsin Kar ve Sami Taban), Ekin Kitabevi, Bursa, 2005, s. 369-398.
KÖSEKAHYAOĞLU, L. “Maastricht kriterleri açısından Türkiye ve 10 yeni Avrupa Birliği üyesi:Parasal Birliği’ne ne kadar
hazırlar?”, Avrupacı Türkiye’den Türkiyeci Avrupa’ya: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine EkonomiPolitik Tezler, Der. İrfan Kalaycı., 2005.
DERS NOTU
EROĞLU, Ö., Doç. Dr., “Para Teorisi ve Politikası” SDÜ Yayınları, Isparta 2005
ALBENİ, Mesut Murat KARAÖZ, Bekir Sami OĞUZTÜRK, Naci KARADUMAN, Bölgesel İktisat Ders Notu, Isparta,
2004
DİĞER SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER
EK-1
AÇIK OTURUM
EROĞLU, Ö. Doç.Dr., KÖSEKAHYAOĞLU L., Yrd.Doç.Dr., Avrupa Birliği ve Yeni Türk Lirası, Kanal 32, açık oturum,
canlı yayın, Aralık 2004.
ALBENİ M., Kanal 15 televizyonunda Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve Birliğe üyeliğin Türk Ekonomisi Üzerindeki
Etkileri hakkında program, Aralık, 2004.
MALİYE BÖLÜMÜ
ULUSAL MAKALE
ACAR, İ. A., 2004. “Geçiş Ekonomisinin Kırılma Noktası: Kırgızistan'da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler”. Türk
Dünyası Araştırmaları, S. 150, 85-94, İstanbul.
ACAR, İ. A., 2004. “Ulus Devletin Vergi Açmazı: Kredi Kartları Hayali İhracat ve E-Ticaret Kapsamında Bir
Değerlendirme”. Vergi Dünyası, S. 275, Temmuz, 109-113.
ACAR, İ. A., 2005. “Sosyal Devlet Mali Disipline Engel mi?” Yaklaşım, Ocak, S. 145, 522-535, Ankara.
ACAR, İ., A., Merter, M. E., 2005. “Türkiye'de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik
Sorunu”, Maliye Dergisi, S.147, Ocak-Şubat, 5-27.
ARMAĞAN R.,M. Karabıçak -, 2004, "Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetimi ve Ekonomik Etkileri",
SDÜ. İİBF Dergisi.C.9, S.2. (223-228), Isparta.
ARMAĞAN, R. - M. Aktel, 2005, "Küreselleşme Sürecinde Belediyelerin Finansman Sorunlarına Bakış", SDÜ Sos. Bil.
Enstitüsü Dergisi.C. 1, S.1 (127-156), Isparta.
YAVUZ A., DEMİR Y., 1998 Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel
Teşviklerin Önemi, SDÜ-İİBF Dergisi, 2004, C.9 s.1.
ULUSAL BİLDİRİ
ACAR, İ., A- Çiçek H. G., Denetimin Kamuyu Tökezletmesi: Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasında Denetim, 20. Türkiye
Maliye Sempozyumu; Kamuda Yeniden Mali Yapılanma Sempozyumu Bildirisi, 23- 27 Mayıs 2005
Pamukkale/ Denizli, Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Yayın No: 1, ss: 353- 373
ACAR, İ., A., “Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planlama Çalışmaları”, Stratejik Planlama Sempozyumu
Bildirisi,
Akdeniz
Üniversitesi,
3-4
Ekim
2005,
Antalya,
http://www.akdeniz.edu.tr/
web/duyurular/stratejik/sunum.htm
KİTAP
ACAR, İ., A., “Grafik ve Teknik Analiz” KPSS A Grubu Sınavlarına Hazırlık Asil Yayınevi Ankara 2005
ARMAĞAN, R. Sermaye Piyasası ile İlgili Vergi Mevzuatı, ” KPSS A Grubu Sınavlarına Hazırlık Asil Yayınevi Ankara
2005
YAVUZ A., KPSS A Grubu Sınavlarına Hazırlık Asil Yayınevi Ankara 2005
DERS NOTU
YAVUZ A., Devlet Borçları, Ders Notları, 2004
DİĞER SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER
EK-1
AÇIK OTURUM
ACAR, İ. A. Yrd.Doç.Dr., “Kamu Yönetimi Temel Yasaları” İİBF, Maliye Bölümü, Açık Oturum, Isparta Öğretmenevi,
22.01.2005
-149-
ACAR, İ. A. Yrd.Doç.Dr., “Vergi Haftası Etkinlikleri” İİBF, Maliye Bölümü, Açık Oturum, Isparta Öğretmenevi,
28.03.2005
ACAR İ. A. Yrd.Doç. Dr. “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası”, Açık Oturum, İl Özel İdare Toplantı Salonu
Isparta, 12.05.2005
SÖYLEŞİ
ACAR, İ. A. Yrd.Doç..Dr. “Stratejik Bakış” Isparta Polis Radyosu , Söyleşi, 07 Eylül 2005’den itibaren haftalık radyo
programları (2005 yılında 10 adet radyo programı yapılmıştır.)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ULUSAL MAKALE
KODAMAN, T, Yrd. Doç. Dr., “Azeri Ermeni Çatışması ve Çözüm Çalışmaları”, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler
Dergisi (Yayınlanacak)
KODAMAN, T, Yrd. Doç. Dr., “Ermeniler Rusya ve İngiltere” KÖK Araştırmalar Dergisi. (Yayınlanacak)
GÜRKAYNAK, M., Öğr. Gör. Dr., “Ekonomik Hukuk Bağlamında Esnek Hukuk Yönelimi”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 4(1), 241-257, Ocak 2005.
GÜRKAYNAK, M., Öğr. Gör. Dr., “Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Avrupa Güvenliği”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 7-27, 2005.
ULUSAL BİLDİRİLER
KODAMAN, T., Yrd. Doç. Dr., “Türkiye ve Su Meselesi”, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, (21-23 Mart
2006’da sunulacak)
KİTAP
GÜRKAYNAK, Muharrem, Arş.Gör.Dr., Avrupa’da Savunma ve Güvenlik, Asil Yayınları, Ankara 2004
DERS NOTU
Yoktur
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI MAKALE
KAYIŞ, A. ATAY S., Massam, H. (2005). A Monte Carlo Method for computing the marginal likelihood in
nondecomposable Gaussian graphical models. Biometrika, 92, 2, pp.317-335
ULUSAL MAKALE
KAYIŞ, A., Öztürk, E. (2005). The Effect of Exchange Rate Volatility on the Bileteral Trade Flows. S.D.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı 2, s.147-155.
DERS NOTU
Ders notu yoktur
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ULUSAL MAKALE
AKYILDIZ, H., “İktisadi ve Siyasal Dönüşümlerin Sosyo-Psikolojik Dinamiği”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi,
İzmir, 2006, (Yayınlanacaktır).
AKYILDIZ, H., “Refah Devletinin Dönüşüm Dinamiği ve Ortaya Çıkan Çelişkiler, Siyasa Dergisi, Sayı:2, İzmir, 2005
(Yayınlanacaktır).
AKYILDIZ, H., “Temel Dinamikleri ve Çelişkileriyle Üretim ve Bölüşüm Süreci” TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi,
Cilt: 9, Sayı: 4, Ankara, 2005.
AKYILDIZ, H., “Türkiye’de Özel Sektör İmalat Sanayii’nde Verimlilik, Ücret Ve İstihdam İlişkisi”, Süleyman Demirel
Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı:10, Isparta, 2005.
AKYILDIZ, Hüseyin, GÜNGÖR, İbrahim, "Metal Sektöründe İş Değerlendirmesi Uygulama Sonuçlarının Analizi:
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitÜsü Dergisi, İzmir, (2005)
KORKMAZ, A., “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye'de Asgari Ücret : Politika ve Uygulama (1951-2003)”, Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005
KİTAP
KORKMAZ, A., Mahiroğulları, A., “İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları”, Filiz Yayınevi, İstanbul, 2005
DERS NOTU
Ders notu yoktur
-150-
7. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluş kanununda yer alan İlahiyat Fakültesi, resmen 25.02.1993
tarihinde faaliyete geçmiştir. 16.07.1993 tarihinde Dekan ataması yapılmış ve ilk defa 1993-1994 Eğitim-Öğretim
yılında I. Öğretime 53 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1994-1995 yılında da 50 öğrenci ile II. Öğretimi
açılmıştır. 1995-1996 yılında I. ve II. öğretime 100'er öğrenci alınarak öğrenci kontenjanı artırılmıştır. İlk mezunlarını
1997-1998 yılında veren Fakültenin öğrenci sayısı, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 865'e yükselmiştir. Ancak, YÖK
tarafından II. Öğretimin kapatılması ve öğrenci kontenjanlarının azaltılması neticesinde öğrenci sayısı zamanla
düşmüştür. İlahiyat Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması neticesinde, ağırlıklı olarak Arapça ve Kur'an
derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı
uygulamasına geçilmiştir. İlahiyat Fakültesi ÖSS sınavının sözel puan türüyle öğrenci almaktadır.
Akademik ve idarî yapılanma bakımından İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri
ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Fakültemizin akademik teşkilat
yapısındaki bölüm ve anabilim dalları aşağıda belirtilmiştir:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Hadis Anabilim Dalı
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Kelam Anabilim Dalı
İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Tasavvuf Anabilim Dalı
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı
Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
Türk- İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Din Felsefesi Anabilim Dalı
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Din Eğitimi Anabilim Dalı
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Mantık Anabilim Dalı
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
2004-2005 eğitim öğretim yılında I. Öğretimin 1., 2., 3., 4., sınıflarında toplam 160 civarında öğrenci lisans
eğitimi görmüştür. Öğrenci başarı ortalaması oldukça yüksek olup, 90 civarında seyretmiştir. Lisansüstü seviyede de
normal olarak bütün bölüm ve anabilim dallarında yüksek lisans, Temel İslam Bilimlerinde de doktora öğrenimi
devam etmiştir. Ayrıca, diğer bölümlerde de doktora programlarının açılması yönünde gerekli çalışmalar yapılmış,
üniversite organlarından geçerek YÖK’e sunulmakla birlikte, henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır.
Halen Fakültemizde sadece İlahiyat Lisans Programı uygulanmaktadır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Programı’nın açılması yönündeki girişimlerin tekrar gündeme getirilmesi hedeflenmektedir. Öğretim
elemanı ve fiziki alt yapı imkanları bakımından Fakültemiz bunu fazlasıyla kaldırabilecek yeterliliktedir. Ayrıca,
Fakültemiz Ankara ve Anadolu üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü Açık Öğretim İlahiyat Önlisans öğrencilerine
yönelik İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programında, 10 merkezden biri olarak seçilmiş olup, ileriki yıllarda
İLİTAM öğrencilerine yönelik danışmanlık hizmeti verebilecektir.
Fakültemiz mezunları, genellikle ilk ve ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde İmamHatiplik, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmektedirler. Ancak, bugün İlahiyat Fakültelerine verilen öğrenci
kontenjanları, Türkiye’nin aydın ilahiyatçı, din görevlisi ve din öğretmeni ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzaktır.
2004-2005 eğitim öğretim yılında fakültemize sadece 22 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Dolayısıyla ileriki yıllarda
Fakültemiz öğrenci kontenjanlarının kademeli olarak artırılması temel arzumuzdur.
Fakültemizin akademik personel sayısı zaman içinde artarak genç ve güçlü bir akademik yapıya ulaşmıştır. 2005
yılı sonu itibariyle fakültemizde 6 profesör, 8 doçent, 26 yardımcı doçent ve 7’si fakülte kadrosunda, 7’si de enstitü
kadrosunda olmak üzere 14 araştırma görevlisi, 6 okutman, 1 öğretim görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 64
akademik personel görev yapmaktadır. 1 Araştırma görevlisi de 35. madde gereğince Ankara Üniversitesinde doktora
eğitimi yapmaktadır.
-151-
2005 yılı içinde 1 kişi profesörlüğe, 2 kişi doçentliğe yükseltilmiştir. Aynı yıl içinde 3 yardımcı doçent doçentlik
sınavını vermiş, 1 doçent ise naklen başka üniversiteye atanmıştır. Halen fakültemiz kadrosunda doktorasını
tamamlamış ve üniversitemiz atama kriterlerini yerine getirmiş olan 5 araştırma görevlisi ile 2 okutman yardımcı
doçentlik kadrosu beklemektedirler.
Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Fakülte kitaplığı, gündüz ve gece mesai saatleri içerisinde tüm öğrencilere,
akademik ve idarî personele açık tutularak okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Kitaplıkta Türkçe, Arapça ve diğer
yabancı dillerde olmak üzere yaklaşık 12.000’in üzerinde kitap bulunmaktadır. Satın alma ve bağış yoluyla temin
edilmekte olan kitap ve dergi sayısı, gün geçtikçe giderek artmaktadır. 2005 yılı içinde 975 tanesi TDV İslam
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, diğerleri de çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından olmak üzere bağış yoluyla
yaklaşık 1.500 civarında yeni kitap ve dergi fakülte kitaplığına kazandırılmıştır.
Fakültemizde internet bağlantılı 20 adet bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Laboratuar’dan öğrenciler tüm gün istifade edebilmektedirler. Öğretim elemanları da bazı derslerini bilgisayar,
projeksiyon ve internet destekli olarak laboratuarda ve görsel sınıfta işleyebilmektedirler. İleriki yıllarda tüm sınıfların
görsel ortamda ders yapılabilecek seviyeye getirilmesi arzu edilmektedir.
Bilimsel ve sosyal faaliyetler olarak ta 2005 yılında Fakültemiz tarafından TÜBİTAK’ın mali desteğiyle I.
Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu düzenlenmiş, yurtiçi ve yurtdışından gelen katılımcıların sundukları
tebliğler “bildiriler kitabı” olarak yayımlanmıştır. Ayrıca, fakültemiz tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle
Nisan 2005’te de 2 konferans düzenlenmiştir. Fakültemiz öğretim elemanları da, yurt içinde ve dışındaki birçok
bilimsel ve mesleki toplantılara çeşitli şekillerde akademik katkı sağlamışlardır. Bilimsel toplantı, konferans, panel ve
sempozyum gibi etkinliklere 2006 yılı içinde de devam edilecektir.
Fakültemiz tarafından 1994 yılından itibaren yayımlanmakta olan Fakülte Dergisinin, yılda iki sayı olarak
basımına devam edilmektedir. Fakülte dergisinin 2005 yılına ait 14. sayısı yayımlanmış olup, 15. sayısı da matbaada
basım aşamasındadır. Dergi, MLA International Bibliography adlı uluslar arası indeks tarafından taranmakta olup,
diğer indeksler tarafından da taranması amaçlanmaktadır.
Fakültemiz, Mart 2005’te Doğu Kampüsü’ndeki kendisine ait yeni binasına taşınmıştır. Yeni binasını Ziraat
Fakültesi ile birlikte ortaklaşa kullanmaktadır. Yeni binada öğretim üyeleri ve diğer akademik personel daha geniş ve
rahat bir ortama geçmekle birlikte, binanın yeni olması hasebiyle ısınma, odaların donanımı, perdelikler, internet ve
telefon bağlantıları gibi çeşitli eksiklikler yaşanmıştır. Giderilemeyen bir kısım eksikliklerin zamanla giderilmesi
hedeflenmektedir.
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve Anabilim Dalı
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Prof
Doç
Yrd.
Doç.
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
Toplam
Tefsir Anabilim Dalı
1
3
1
5
Hadis Anabilim Dalı
1
3
4
İslam Hukuku Anabilim Dalı
1
3
4
Kelam Anabilim Dalı
2
1
3
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
1
1
Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı
1
1
Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
3
2
1
6
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
1
1
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
1
1
1
3
Din Felsefesi Anabilim Dalı
1
1
2
Mantık Anabilim Dalı
1
1
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
1
1
2
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
3
1
4
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
3
3
Din Eğitimi Anabilim Dalı
1
1
2
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
İslam Tarihi Anabilim Dalı
2
1
3
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim D.
1
1
1
Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
1
1
2
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
-1
1
6
7
27
1
8
1
TOPLAM
50
NOT: Arş.Görevlilerinden 1 Kişi lisansüstü eğitim yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre (Temel İslam
Bilimleri Bölümü Tefsir ABD.Arş.Gör.Celalettin DİVLEKÇİ (Ankara Ünivb Sosyal Bilimler Enstitüsü)) görevlendirilmiştir.
Kadroları Rektörlüğümüzde olmak üzere iki’si Kur’an-ı Kerim ve 4’ü Arapça okutmanı olarak 6 kişi Fakültemize
görevlendirilmiştir. Ayrıca kadroları Sosyal Bilimler Enstitüsünde bulunan 7 Araştırma Görevlisi de Fakültemizde görev
yapmaktadır.
-152-
2004-2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli
olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Uzm.
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör.
TOPLAM
4
Toplam
4
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
Öğrenci Sayısı
I.Öğretim
II.Öğretim
TOPLAM
İlahiyat
158
9
167
(*) Fakültemizin II. Öğretimine 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınmadığı için tablolarda
sayısal olarak gösterilen öğrenciler ders yapmamakta olup, sadece sınavlara girmektedir.
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğr. Elemanlarına
Yıllık Ders
Öğretim
Bölüm
İsabet eden Ders Saati
Saati
Elemanı Sayısı
Yıllık
Haftalık
İlahiyat I.Öğretim
2772
41
67,60
2,41
2772
TOPLAM
NOT: Yurt dışında bulunan öğretim elemanları ders yüküne dahil edilmeyecektir.
Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Bölüm
Sayısı
İlahiyat I.Öğretim
158
Öğr. Elm.
Sayısı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
41
3,85
158
TOPLAM
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölümler
İlahiyat
I.Öğretim
Güz
92.47
Bahar
91.25
92.47
91.25
II.Öğretim
Fakülte Başarı Oranı
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölümü
İlahiyat
Ceza Türü
Kınama
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
-153-
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
1
1
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Derslik
Sayısı
7
1
1
1
Fakülte
İlahiyat Fakültesi
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
Uygulamalı Mescit
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Mevcut
Adet
7
1
1
1
Türü
Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
Uygulamalı Mescit
………
TOPLAM
10
Olması Gereken
Adet
m²
m²
653
233
78
245
1209
YAYINLAR
2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal
Bölümler
Makale
Makale
Bildiri
Bildiri
Temel İslam Bilimleri
1
30
10
8
Felsefe ve Din Bilimleri
1
25
9
11
İslam Tarihi ve Sanatları
1
4
5
6
3
59
24
25
TOPLAM
Kitap
5
7
12
Ders
Notu
-
2
1
2
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
1
Söyleşi
-
Teknik Gezi
-
Açık Oturum
-
Seminer
-
Panel
Temel İslam
Bilimleri
Felsefe ve Din
Bilimleri
İslam Tarihi ve
Sanatları
TOPLAM
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-154-
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
SARIKAYA,
M.
Saffet,
Prof.Dr.,
"About
makale_detail.php?makale=137&tur=100,2005.
the
Iranıan
Shıa's",
http://eastweststudies.org/
Ulusal Makaleler
SARIKAYA, M. Saffet, Prof.Dr., "Şerhu Hutbeti'l-Beyan'da Ehl-i Beyt İle İlgili İnanç Motifleri", Arayışlar -İnsan Bilimleri
Araştırmaları, yıl:7, sayı:13, 2005.
SARIKAYA,
M.
Saffet,
Prof.Dr.,
"İran
Şiiliği
Üzerine",
http://eastweststudies.org/
tr/makale_detail.php?makale=137&tur=100,2005.
TÜRCAN, T., Doç. Dr., "Hukuki Merkezileşme ve Fıkıh", İslamiyat Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, (Ocak-Mart 2005), s.127-138.
TÜRCAN, T., Doç. Dr., "İslam Hukukunda Uhrevi Sorumluluk Bakımından Yargı Kararlarının Geçerliliği Sorunu", İslam
Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 2005, s.163-180.
TÜRCAN, T., Doç. Dr., 2005, "Joseph Schacht ve İslam Hukuku", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 2004,
63-74.
TÜRCAN, T., Doç. Dr., 2005, "Geleneğin Genel Teorisi Üzerine Bir Deneme", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:13,
Yıl: 2004/2, 1-11.
GEZGİN, A. G., Doç. Dr., “Toshihiko Izutsu'nun Kur'ân-ı Kerîm'i Anlama ve Yorumlama Yöntemi”, İslâmî Araştırmalar
Dergisi, c.18, sayı: 1, (Ocak 2005) s.82-95, Ankara.
GEZGİN, A. G., Doç. Dr., “Kur'ân Meâllerinde "Takvâ" Kelimesinin Türkçe'ye Çeviri Sorunu”, Arayışlar-İnsan Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, Yıl:7, Sayı: 14, (2005), s.199-218.
GEZGİN, A. G., Doç. Dr., “Kur'ân’da ‘Nahr’ Kelimesi ve Türkiye’de Kurban İbadetinin Algılanışı”, Süleyman Demirel
Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:(2005/2), Sayı:15, s.1-42.
YILDIRIM, A., Yrd.Doç. Dr., “Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik Problemi”, Kitap Tanıtımı, Hadis Tetkikleri Dergisi, Yıl:
2, S: 3, İstanbul, (2005), s. 217-220.
KOŞUM, A., Yrd. Doç. Dr., İslam Hukukunda Sivil İtaatsizlik Olgusunun Yeri, İslâmiyât, cilt: 8, sayı: 1, Ocak-Mart-2005,
s.41-57.
SONGUR, H, Yrd. Doç. Dr., “Osmanlı Kanunlaştırma Hareketinin Son Halkası İlk İslam Aile Kanunu”, SOBE -Sosyal
Bilimler Evi- Dergisi, S.1, (Ekim-Aralık, 2005), s. 40-47.
SONGUR, H, Yrd. Doç. Dr., “Ortadoğu Konferansı Üzerine”, SOBE -Sosyal Bilimler Evi- Dergisi, S.1, (Ekim-Aralık,
2005), s.66-69
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler”, Dinbilimleri Akademik Araştırma
Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 2 Nisan/Mayıs/Haziran 2005, s. 31-52
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “İnşikak-ı Kamer Hâdisesine Yorum Etiği Ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım”, SobeSosyal Bilimler Evi- Bilimsel Dergi, Yıl 1, Ekim Kasım 2005, s. 8-25
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Ebu Mansur el-Mâturîdî Tevîlâtü’l-Kurân’dan Tercümeler Üzerine” Mizan Yayınevi İstanbul
2003 (tanıtım), Marife, Yıl II, Sayı, 5, Güz 2005, s. 251-253
KARABELA, N., Yrd. Doç. Dr., “Arap Dilinde Terhîm”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:
2004/2, (Baskı 2005), s.111-126.
YILDIRIM, A., Yrd.Doç. Dr., “Hadislerde Ehl-i Beyt”, Kitap Tanıtımı, Marife, Yıl: 5, S: 1, (2005), s. 227-232.
YILDIRIM A., Yrd.Doç. Dr., “Şerhu Hutbeti'l-Beyân”, Kitap Tanıtım, İslâmiyat, Yıl: 8, S.1 (2005), s. 171-177.
GÖRGÜLÜ, H.A.,Yrd. Doç. Dr.,“İslâm Hukukunda Kadının Malî Velâyeti ve Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Ehliyeti –
Kadın Hakları Bağlamında-“, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14, s. 25-58, Isparta 2005/1.
GÖRGÜLÜ, H.A.,Yrd. Doç. Dr.,“ “İslâm Hukukçularının Şer’î Emirlerin Delâleti Konusundaki İhtilâfları ve Bunun Hüküm
İstinbatına Etkisi”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 15, s.107-138, Isparta 2005/2.
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., “Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları”, Tasavvuf, İlmî ve
Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:6, Sayı:14, Ankara 2005, s. 267-284.
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., “Türk Tasavvuf Geleneğinde Kadın” Arayışlar: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7,
Sayı: 13, Isparta 2005, s. 31-44.
GÜRKAN, N. , "Dinin Estetik Değerler Üzerindeki Tesiri:İslâm ve Arap Şiiri Örneği", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:
2005/1, Sayı: 14, Isparta 2005, s. 125 –158.
TÜRCAN, Galip Yrd. Doç. Dr., “İslam'da Dini Otorite”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:
2005/1, Sayı, 14, 2005 Isparta, s,95-13
TÜRCAN, Galip Yrd. Doç. Dr., “Kelamda İnsan Fiillerinin Yaratılması Problemi – Yaratma Kavramı Bağlamında Bir
Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005/2, Sayı: 15, 2005 Isparta.,
s.139-158
OKUDAN, R., Arş.Gör.Dr., “İslam Kültüründe Zühd ve Zahidlik”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, S.14, (2005/1), Isparta 2005, s. 159-187.
OKUDAN, R., Arş.Gör.Dr., “Şeyhu’l-İşrâk Sühreverdî-i Maktûl’un Tasavvufî Görüşleri”, EKEV Akademi Dergisi, S.22,
(Kış, 2005), s. 111-126
OKUDAN, R., Arş.Gör.Dr., “Mesnevî Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak”, Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi
(Mevlânâ Özel), S.14, ( Ocak-Haziran 2005), s,631-643
BULUT, A.Arş.Gör., “Arthur Jeferry (ö.1959)'nin Yayınladığı “Kitâbu'l-Mebânî”nin Müellifi Üzerine Bir Değerlendirme”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.15, (2005/2), Isparta 2005, s.181-198.
-155-
Uluslararası Bildiriler
SARIKAYA, M. Saffet, Prof. Dr., “Alevi Kimliğin Yeniden İnşası (Cem Vakfı Örneği)", Uluslararası Bektaşilik ve
Alevilik Sempozyumu I, Isparta 28-30 Eylül 2005, s.?.
YILDIRIM, A., Yrd. Doç. Dr., "Alevî-Bektaşilerin Dinin Temel Kaynaklarından Kur'ân ve Sünnete Bakışı", Uluslararası
Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta, 28-30 Eylül, 2005, s. 287-96.
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., “Aziz Mahmud Hüdâyi’nin Tasavvufî Düşüncesinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat”
Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, Üsküdar – İstanbul, 20-22 Mayıs 2005.
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., “Bir Tasavvuf Mektebi Olarak Bektaşilik”, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik
Sempozyumu-I, Isparta, 28-30 Eylül 2005, s.51-61
SONGUR, H, Yrd. Doç. Dr., “The 1917 Family law Ordinanceas a Last Circle of The Codification Movement After Tanzimat
(Reforms) and Identity Changes in the Otoman Empire”, British Society for middle Eastern Studies/European
Association of Middle Eastern Soceties Conference,Durham University, Durham,İngiltere 12-16 Eylül 2005, (Özet
yayın)
GÖKKIR, B., Yrd.Doç.Dr.,- YAMAN, B., Yrd.Doç.Dr.,- “Interpreting the Qur'an Through Miniature Painting”, The Qur'an
text, Interpretation and Translation Conference, London University, School of Oriental and African Studies 10-12
November 2005 London /Ingiltere.
GÖKKIR, B., Yrd. Doç. Dr.,- YAMAN, B., Yrd. Doç. Dr.,- “Shihab al-Din al-Alusi (1802-1854): a Muslim Exegete from
the 19th Century Ottoman-Iraq” EUROMES- BRISMES Conference, Durham University September 2005
Durham/İngiltere.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd. Doç. Dr., “Power of Love and Peace ın Universal Humanism: Is a Universal Humanism Possible
in Our Time?”, Center of Christian-Muslim Engagement for Peace and Justice & the Abrahamic Dialogue
Association, LSTC, Chicago, Wİ, USA, September, 18, 2005.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd. Doç. Dr., “The Role of Love and Peace ın Moral Development ın Islam and Christianity”, Justice
and Mercy Will Kiss: A Conference on The Vocation of peacemaking in a World of Many Faiths, Marquette
University, Milwaukee, Wİ, USA, September, 22-24, 2005.
OKUDAN, R., Arş.Gör.Dr., “Aziz Mahmud Hüdayî’nin Tarîkatnâme-i Türkî Adlı Eseri”, Üçüncü Uluslar arası Üsküdar
Sempozyumu / Aziz Mahmud Hüdayi, Üsküdar-İstanbul, 20-22, Mayıs 2005.
Ulusal Bildiriler
SAKALLI, T. Prof. Dr., “Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu”, 29-30 Mayıs 2004, Değerlendirme Oturumu,
Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu: Tebliğler Müzakereler, Kurav Yayınları, Bursa 2005, s. 289-294.
SARIKAYA, M. Saffet, Prof. Dr., “Ahiliğin Dünya Görüşü ve Bunu Oluşturan Dini-Ahlaki Değerler”, İslam ve Çalışma
Hayatı Ulusal Sempozyumu, İzmir 25-27 Kasım 2005.
TÜRCAN, T., Doç. Dr., "İslam Hukuku ve İslam Hukuk Bilimi Kavramları", II. İslam Hukuku Anabilim Dalı
Koordinasyon Toplantısı, (Kayseri 28-29 Mayıs 2005). (Müzakere).
GEZGİN, A. G., Doç. Dr., “Hz. Peygamber’in Dil Yeteneği ve Dile Dayalı Tefsiri”, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu,
Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
Başkanlığı, Isparta, 19 Nisan 2005.
YILDIRIM, A., Yrd. Doç. Dr., “Kaynak Olma ve Yorum Açısından Hadis Tasavvuf İlişkisi”, IV. Hadisçiler Toplantısı, 1617 Temmuz, 2005, Gerede.
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., “Türk Tasavvuf Kültüründe Gül Sembolü Üzerine Bazı Düşünceler”, I. Ulusal Isparta
Gül Sempozyumu, Isparta, 2-3 Haziran 2005.
TUĞLU, N., Yrd. Doç. Dr., “Hadis Kelam İlişkisi”, IV. Hadisçiler Toplantısı, 16-17 Temmuz, 2005, Gerede.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd. Doç. Dr., “Hz. Peygambere Yöneltilen Sorular Üzerine İnen Âyetlerin İncelenmesi”, VIII. Kutlu
Doğum Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam felsefesi Ana Bilim Dalı
Başkanlığı, Isparta, 18 Nisan 2005.
Kitap
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., Endülüslü Sûfî İbnü’l-Arîf ve Mehâsinü’l-Mecâlis, Sır Yayıncılık, İstanbul, 2005.
BARDAKÇI, M. N., Yrd. Doç. Dr., Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, 2. Baskı Rağbet Yayınları, İstanbul 2005.
GÜRKAN, N., Yrd. Doç. Dr., Şiir ve Dil: Arap Edebiyatı, Nobel Yayınevi, Ankara 2005.
YILDIRIM, A., Yrd. Doç. Dr., Din, Dünyevîleşme ve Zühd, Araştırma Yayınları, No:23, Ankara, 2005.
Çeviri Kitap
GÜRKAN, N., Yrd. Doç. Dr. (Çev.), Gözyaşları-Dramatik Hikayeler, (Menfaluti), Isparta 2005.
Digital Yayınlar
AKDAŞ, İ.,Yrd. Doç. Dr., Bilgisayar Temelli Kuran Arapçası Öğretimi: Kelimeler (1000), Isparta 2005. (CD’de)
AKDAŞ, İ.,Yrd. Doç. Dr., Bilgisayarla Arapça Zamanların Öğretimi, Isparta, 2005. (CD’de)
Diğer Bilimsel Toplantılar
Sempozyum Projesi: (TÜBİTAK Destekli)
SARIKAYA, M. Saffet, Prof. Dr., "I.Uluslarası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu", 1 Şubat-15 Ekim 2005, Düzenleme
Tarihi 28-30 Eylül 2005 Toplantı Yürütücüsü
-156-
EK - 1
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Ahlak Ekseninde Din”, Senirkent Müftülüğü, Konferans Salonu, 07.05.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Dini Değerlerimiz ve Yozlaşma”, Sütçüler Belediyesi, Belediye Kültür Salonu, 28.10.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Dini Değerlerimiz ve Yozlaşma”, Yalvaç Belediyesi, Ramazan Çadırı, 21.10.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Dini Değerlerimiz ve Yozlaşma”, Uluborlu Belediyesi, Konferans Salonu, 14.10.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “İslam ve Hoşgörü” Uşak Müftülüğü, Belediye Oda Tiyatrosu, 01.10.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “İslam ve Hoşgörü”, Uşak-Eşme, Belediye Düğün Salonu, 02.10.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “İslam ve Hoşgörü” Antalya-Kale, Belediye Konferans Salonu, 17.05.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Aile Mutluluğunda Hz. Peygamber Modeli”, Antalya, H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi,
09.06.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “İslam’da Aile Hayatı, Türk Aile Yapısının Geleneksel Özellikleri”, Keçiborlu, Halk Eğitim
Merkezi Salonu, 07.04.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Aile ve Gençlik Problemleri”, Aksu, Belediye Düğün Salonu, 21.04.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlakı’nın Yeri ve Misyonu”, Yalvaç, Belediye Düğün Salonu,
25.03.2005.
ASLAN, A., Doç. Dr., “Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları” (Muzakereci) Kelamcılar Sempozyum, 24-25
Eylül 2005. Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Kur’an-ı Kerim” , Kanal 32, 24.03.2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Tebliğ ve Üsve-i Hasene”, Kanal 32, Ekim 2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Kıyamet Ne Zaman Kopacak”, Kanal 32, Ekim 2005.
SAKALLI, T., Prof. Dr., “Helal Kazanç ve Önemi”, Kanal 32, Ekim 2005.
TÜRCAN, T., Doç. Dr., "İslam'da Aile ve Gençlik", Kanal 32 TV Müftülük Saati Programı, 19 Mayıs 2005.
AÇIKEL, Y., Yrd. Doç. Dr., "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Üyeliği", T.C. Başbakanlık
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, Esenboğa Airport Oteli Konferans Salonu, 30.05-02.06.2005.
AÇIKEL, Y., Yrd. Doç. Dr., "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Şûra Üyeliği", T.C. Başbakanlık
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara Esenboğa Airport Oteli Konferans Salonu, 26-28.09.2005.
YILDIRIM. A., Yrd. Doç.Dr., "Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri", Senirkent, Müftülüğü, Belediye Sinema Salonu,
22 Nisan 2005.
KAZAN, R., Okt. Dr. “Ahde Vefa” Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı Özel İrşad Programı, 08 Ekim 2005.
KAZAN, R., Okt. Dr. “Zararlı Alışkanlıklar” Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı Özel İrşad Programı, 16 Ekim 2005.
KAZAN, R., Okt.Dr. “Çalışmanın Önemi ve Helal Kazanç” Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı Özel İrşad Programı, 22
Ekim 2005.
KAZAN, R., Okt. Dr. “Hz. Peygamberin Vecizeleri” Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı Özel İrşad Programı, 30 Ekim
2005.
TUĞLU. Nuri Yrd. Doç. Dr., "Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlâkı’nın Yeri ve Misyonu", Belediye Düğün Salonu,
Yalvaç, 25 Mart 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlakının Yeri ve Önemi”, Yalvaç Müftülüğü, Panel, Yalvaç
Belediye Düğün Salonu, Yalvaç, 25 Mart 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, Uluborlu Müftülüğü, Konferans, Uluborlu Halk
Kütüphanesi, 21 Nisan 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, Senirkent Müftülüğü, Panel, Senirkent Belediye
Sinema Salonu, Senirkent, 22 Nisan 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Çağdaş Dünya’nın Kur’an’dan İstifadesi” Kanal 32, Söyleşi, 30 Haziran 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Cami Ve Din Görevlerinin Önemi” Uluborlu Müftülüğü, Konferans, Uluborlu Halk
Kütüphanesi, Uluborlu, 03 Ekim 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Kur’an’da Hz. Adem Kıssası”, Isparta Belediyesi, Konferans, 12 Ekim 2005, Isparta.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Ramazan ve Kur’an”, Sütçüler Belediyesi, Konferans, 19 Ekim 2005, Isparta.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Ramazan ve Kur’an”, Uluborlu Belediyesi, Konferans, 21 Ekim 2005.
ÖZGEL, İ., Yrd. Doç. Dr., “Gençlik Bunalımları”, Keçiborlu Müftülüğü, Konferans, Keçiborlu Halk Eğitim Merkezi, 17
Kasım 2005.
SONGUR, H., Yrd. Doç. Dr., “Veda Hutbesinin İnsan Hakları Açısından Önemi”, YenişarBademli Müftülüğü, Belediye
Düğün Salonu, 22.04.2005.
SONGUR, H., Yrd. Doç. Dr., “Pratik Arapça Konuşmaya Kursu –Başlangıç Düzeyi-”, Isparta Halk Eğitim Merkezi, 7
Kasım-20 Ocak 2005.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd.Doç. Dr., “8 Mart Kadınlar Günü ve İslamda Kadın”, Özel İdare Düğün Salonu, Isparta,
08.03.2005.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd.Doç. Dr., “İslamda Aile ve Çocuk Eğitimi”, Senirkent Düğün Salonu, Senirkent, 13.05.2005.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd.Doç. Dr., “İslam ve Hoşgörü”, Akseki Toplantı Salonu, Akseki, 06.06.2005.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd.Doç. Dr., “Sevgi Yumağı Aile”, Bergama Kültür Düğün Salonu, Bergama, 10.06.2005.
ASLANTÜRK, A.H., Yrd.Doç. Dr., “Çocuk ve Gençliğin Eğitiminde Ana-Babanın Rolü”, Sütçüler Belediyesi, Belediye
Kültür Merkezi, Sütçüler, 14.10.2005.
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
SOYYER, A.Y.,Yrd. Doç.Dr.,” Bir Türkçe Kültür Çevresi: Bektaşi Aleviliği”, Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi,
www.İnsanbilimleri.com,C:2,S:2, Y:2005.
-157-
Ulusal Makaleler
YAKIT, İ, Prof. Dr. “Yılanlıoğlu Tahir Paşa Konağı Kitabeleri (Isparta)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 219,
Mart, 2005, s. 25-29, İstanbul, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Sütçülerli Birinci Dünya ve İstiklal Harbi Şehitleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S.220,
Nisan, 2005, s. 44-48, İstanbul, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Vatan Sevgisi ve Askerlik”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 224, s. 47-48, İstanbul, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Millet Kavramı ve İslamiyet”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Eylül, S. 225, s.58-64, İstanbul,
2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr ,”Tarihi Divriği Çeşme Kitabeleri”, Hayat Ağacı, Kültür ve Sanat Dergisi, (Sivas Valiliğinin
desteğiyle), Sivas Hizmet Vakfı, Sivas, 2005, s. 70-76.
ALBAYRAK, M., Doç. Dr., “Dinlerarası Diyalogla İlgili Felsefi Bir Model Önerisi:John B. Cobb'un Süreç İlahiyatı”,
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:1, Ocak-Temmuz
2005, s. 61-80, Isparta.
ALBAYRAK, M., Doç. Dr., "Tezekkür Ve Gelenek -Geçmişin Kozal Etkisi Üzerine Bir Deneme-" Tabula Rasa Felsefe&Teoloji, sayı: 14, mayıs-ağustos 2005, s.7-19.
ALBAYRAK, M., Doç. Dr., “İnsanlığın Uzun Soluklu Serüveni Din-Milliyetçilik İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:2, güz 2005, Isparta.
ALBAYRAK, M., Doç. Dr.,”Çoğulcu İlahiyat' Dünya Dinlerinin Diyalogu İçin Faydalı mıdır?" ( Jurgen Moltmann'dan
çeviri), Tabula Rasa-Felsefe&Teoloji, yıl 5, sayı 13, ocak-nisan 2005, s.15-21.
SÖZEN, K., Doç. Dr., "Klâsik Dönem Osmanlı Bilginlerinin Felsefeye Karşı Tutumu", S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi,
Sayı:14, (2005/1), s.1-23.
SÖZEN, K., Doç. Dr.,. "İbn Haldûn'a Göre Asabiyet-Devlet İlişkisi", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı:14,
(2005), s.1-16.
SÖZEN, K., Doç. Dr., "Kindî'nin Metot Anlayışı", Tabula Rasa, Sayı: 14, (2005), s.21-31.
SÖZEN, K., Doç. Dr., "XIX. Yüzyıl Osmanlı Aydınının Avrupa ile Entegrasyon Kriterleri -Ahmet Cevdet Paşa Örneği-",
SOBE (Sosyal Bilimler Evi), sayı: 1, (2005) 15-20.
CERTEL, H., Doç. Dr.,”Din Psikolojisi Açısından Engelliler ve Din”, Tabula Rasa-Felsefe&Teoloji, yıl 5, sayı 13, ocaknisan 2005, s.253-260.
HACINEBİOĞLU, İ.L.,Yrd. Doç. Dr., “Soru Sormanın Mantığı: Soru sormak varolmak mıdır?”, SOBE. Yıl: 1 Sayı.1., s.2126
UÇAR, R. Yrd, Doç. Dr. “Alevi Bektaşiler açısından Türkiye’de Din Eğitimi”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 15,
Isparta 2005, s.43-82.
TAŞ, K., Yrd. Doç. Dr., “Din Sosyolojisi Öğretimi: Problemler ve Çözüm Önerileri”, Tabula Rasa Dergisi, C.V, S,13,
Ocak-Nisan 2005,s.4-15.
TAŞ, K., Yrd. Doç. Dr., “Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi”, Tabula Rasa Dergisi, C.V, S,13, OcakNisan 2005, s.210-219.
TAŞ, K., Yrd. Doç. Dr., “Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu -Sosyolojik Bir Çözümleme-”, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.I, S.1, 2005, s.81-101.
TAŞ, K., Yrd. Doç. Dr., “Dindarlığa Etki Eden Faktörler” Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
C.VIII, S.13, 2005, s.63-83.
DURAK, N., Dr., “Platon’un Devlet Felsefesinde Ahlak”, Tabula Rasa Felsefe-Teoloji, Yıl: 5, Sayı: 14, Mayıs-Ağustos
2005, s. 33-43
DURAK, N., Dr., “Küreselleşme Dil ve Ahlak”, SOBE Sosyal Bilimler Evi, Yıl: 1, Sayı: 1, Ekim-Aralık 2005, s. 48-55
DURAK, N., Dr., “Aristoteles ve Farabi’nin Siyaset Anlayışlarında Ahlak”, Tabula Rasa Felsefe-Teoloji, Yıl: 5, Sayı: 13,
Ocak-Nisan 2005, s. 125-135
EFE, A., Dr., “Edward W. Said’in Oryantalizm Adlı Kitabına Yirmi Beş Yıl Sonra Yeniden Bakışı”, Marife, Yıl 5, S. 2, Güz
2005, s. 219-228.
EFE, A., Dr., “II: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde İctimai Usûl-i Fıkıh Tartışmaları”, İslamiyat, Sayı: 1, 2005,
s. 25-40.
Uluslararası Bildiriler
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Eğitim Felsefesi Açısından Nükte ve Latifelerin Önemi ve Nasreddin Hoca”, “I Uluslar arası
Nasreddin Hoca Sempozyumu, Akşehir Belediyesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kültür Bakanlığı, Konya Valiliği, 5-7
Temmuz, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, , “VI. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, Etkiler ve Katkılar”, VI. Uluslar arası Türk Kültürü
Kongresi, Başkent Öğretmen Evi, Kültür Bakanlığı Ankara, 20-26 Kasım 2005.
SOYYER, A.Y., Yrd.Doç. Dr.,” Bektaşi Tekkelerinin 1826'da Kapatılışını Anlamak”, 1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik
Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Isparta, s.68-72
SOYYER, A., Yrd. Doç. Dr ., “19. Yüzyılda Semahane Sohbetleri", Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler
Sempozyumu, Manisa: 19-21 Aralık 2005.
HACINEBİOĞLU, İ.L.,Yrd. Doç. Dr., “The Problem of Epistemic Basis of the Questioning Religious Argumentation:”
Creating a Religious Identity through Changes in World Views: BRISMES Kongresi, Durham, 12-16 Eylül 2005.
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr., “For sake of Universal Peace and Morality: Can Islam and Christianity Agree on Core Values
such as Justice” Is a Universal Humanism Possible in Our Time? International Scholars of Islam, Christianity
and Buddhism Will Address This Question, Center of Christian-Muslim Engagement for Peace and Justice, &The
Abrahamic Dialogue Association, Lutheran School of Theology at Chicago/ABD, 18 Eylül 2005.
-158-
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr., “Islam and Christianity May Agree on Core Values Like Justice to Establish Universal Moral
and Peace” Justice and Mercy Will Kiss an International Conference, Marquette University, Milwaukee, 22-24
September 2005.
UÇAR, R. Yrd,Doç.Dr. “Alevi Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Problemi (Alan Araştırması)” Uluslararası
Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, SDÜ.İlahiyat Fakültesi, Isparta, 28-30Ekim 2005, s.455-467
EFE, Adem, Dr., “Alevi Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi: Ballıca Kasabası ve Sünnetçiler Köyü Örneği”, Uluslararası
Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, SDÜ.İlahiyat Fakültesi, Isparta, 28-30 Ekim 2005, Isparta 2005, s.309-321.
Ulusal Bildiriler
YAKIT, İ, Prof. Dr, ”Hz. Peygamber’in Evliliklerinin Sosyo-Kültürel ve Dini Analizi”, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu,
İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı, Isparta Öğretmen Evi Konferans Salonu, 18 Nisan 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Aziz Mahmut Hüdayi Sempozyumu, Hüdaiye Düşürülen Vefat Tarihleri”, Üsküdar Belediyesi,
İstanbul, 16-18 Haziran, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, , “Burdurlu Birinci Dünya ve İstiklal Harbi Şehitleri” I. Burdur Sempozyumu, SDÜ, Burdur
Belediyesi, Burdur Valiliği, 16-19 Kasım, 2005.
BUYRUKÇU, R., Doç. Dr.,-ASRİ, S., Arş.Gör., “Aile ve Okuldaki Din Eğitimi-Öğretimi Farklılıklarının Çocuğun Kişilik
Gelişimine Etkileri”, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi , Rize, 30 Eylül- 02 Ekim
2005.
GÜNAY,N., Yrd.Doç. Dr., “Isparta’da Misyonerlik Faaliyetleri”, Ulusal Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu,Çanakkale
Üniversitesi-Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale,14-16 Nisan 2005.
GÜNAY,N., Yrd.Doç. Dr., “, Burdur, Isparta ve Antalya’da Misyonerlik Faaliyetleri”, Türkiye’de Misyonerlik
Faaliyetleri, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Ankara, 30 Eylül-2 Ekim 2005.
TAŞ, K., Yrd. Doç. Dr., “Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi”, II. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Koordinasyon Toplantısı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya, 23-24 Haziran 2005.
HACINEBİOĞLU, İ.L.,Yrd. Doç. Dr.,“Konuşan Gül , Din Dili Sembolizminde Bir Örnek Olarak”, I. Ulusal Gül
Sempozyumu, Gül Kitabı,2-3 Haziran 2005, Isparta, s.273-275
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr.,“Hz. Muhammed’in İslami Değerlerin Yaşanması ve Uygulanmasında Model Olması”, VIII.
Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı,
Isparta, 19 Nisan 2005.
ŞENTÜRK, H., Yrd.Doç. Dr., “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyal Yönü”, Din Eğitimi ve Öğretiminde
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı -I, 24-25 Mayıs 2003, İstanbul 2004.
EFE; A., Dr., “Engelli Çocuk ve Ailelerinin Sorunları ve Bunların Çözümünde Dinin Rolü”, Çocuk ve İslam Sempozyumu,
KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi, 30 Eylül-2 Ekim 2005, Rize.
Kitaplar
SARIKÇIOĞLU, E., Prof. Dr., Diğer İnciller: Apokrif İnciller (metinler ve tarihi bilgiler), Fakülte Kitapevi, Isparta, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, İslâm'ı Anlamak, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005.
SOYYER, A.Y., Yrd.Doç. Dr., 19. Yüzyılda Bektaşilik, Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir 2005 .
ŞENTÜRK, H., Yrd. Doç. Dr., İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, Tuğra Ofset, Isparta 2005.
GÜNAY,N., Yrd.Doç. Dr., Günümüz Türkiye’sinde Misyonerlik Faaliyetleri, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2005.
TAŞ, K., Yrd. Doç. Dr., Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri, Alter Yayıncılık, Ankara, 2005.
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr., Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005.
Kitap Tanıtımı
ÇELİK, K, Arş. Gör., “Felsefe Doktrinler ve Terimleri Sözlüğü’nün Yeni Baskısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Tabula
Rasa-Felsefe&Teoloji, yıl 5, sayı 13, ocak-nisan 2005, s.267-272.
ÇELİK, K, Arş. Gör., “Bilim Çağında Din”, Tabula Rasa -Felsefe&Teoloji, sayı: 14, mayıs-ağustos 2005, s.213-216.
ÇELİK, K, Arş. Gör., “ Diyalogun Ötesinde”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Yıl/Volume:1, Sayı/Number:2, güz 2005, Isparta.
TORTUK, B. B,. “İslamı Anlamak Kitabı Üzerine”, SDÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı13, 2005/1 Isparta 2005, s.89-91.
EK-1
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Milliyetçilik ve İslamiyet”, Konferans, Denizli Türk Ocağı, 2 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk'ün Silah Arkadaşı Hafız İbrahim Demiralay ve Milli Mücadele” (Konferans), Isparta
Öğretmen Evi 29 Mart 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber'in Örnek şahsiyeti”, Konferans, Amsterdam, Hollanda, 24 Nisan 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı”, (Konferans), Rotterdam, Hollanda, 26 Nisan 2005
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber'in Peygamberliğinin Rasyonel Kanıtları”. (Konferans), Deenhag Hollanda, 28 Nisan
2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber'in Peygamberliğinin Rasyonel Kanıtları”, (Konferans), Viyana, Avusturya Türk
Federasyonu, 30 Nisan 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”(Konferans), Weingarden, Almanya, 5 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Wangen, Almanya,6 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Kaufbeuren, Almanya, 7 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Kempten, Almanya, 8 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr,”Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Reutlingen, Almanya, 13 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Stuttgart, Almanya, 14 Ekim 2005.
-159-
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Nürtingen, Almanya, 15 Ekim 2005,
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Ditzingen, Almanya 21 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler^, (Konferans), Leipheim, Almanya, 23 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, (Konferans), Ulm Almanya, 11 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, (Konferans), Tuttlingen, Almanya, 12 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr,”Avrupa Birliği ve Türkiye”, (Konferans), Filderstadt, Almanya, 20, Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “İslam'ın Evrenselliği”, (Konferans), Giengen, Almanya, 16 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “İslam'ın Evrenselliği”, (Konferans), Hausach, Almanya, 22 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “İslam'ın Evrenselliği”, (Konferans), Weil der Std., Almanya, 24 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk ve Cumhuriyet”, (Konferans), Mühlacker, Almanya, 28 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk ve Cumhuriyet”, (Konferans), Freudenstadt, Almanya, 29 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk ve Cumhuriyet”, (Konferans), Manheim, Almanya, 30 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Milliyetçilik ve İslamiyet”, (Konferans, Denizli Türk Ocağı, 2 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk'ün Silah Arkadaşı Hafız İbrahim Demiralay ve Milli Mücadele”, (Konferans), Isparta
Öğretmen Evi, 29 Mart 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber’in Örnek şahsiyeti”, (Konferans), Amsterdam, Hollanda, 24 Nisan 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı”, (Konferans), Rotterdam, Hollanda, 26 Nisan 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Hz. Peygamber'in Peygamberliğinin Rasyonel Kanıtları”, (Konferans), Deenhag Hollanda, 28 Nisan
2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, ”Hz. Peygamber'in Peygamberliğinin Rasyonel Kanıtları”, (Konferans), Viyana, Avusturya Türk
Federasyonu, 30 Nisan 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Weingarden, Almanya, 5 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Wangen, Almanya, 6 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Kaufbeuren, Almanya, 7 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Kempten, Almanya, 8 Ekim 2005,
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Reutlingen, Almanya, 13 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Stuttgart, Almanya, 14 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Nürtingen, Almanya, 15 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Ditzingen, Almanya, 21 Ekim 2005
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Türkiye'yi Saran Tehlikeler”, (Konferans), Leipheim, Almanya, 23 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, (Konferans), Ulm Almanya, 11 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, (Konferans), Tuttlingen, Almanya, 12 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, (Konferans), Filderstadt, Almanya, 20, Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “İslam'ın Evrenselliği”, (Konferans), Giengen, Almanya, 16 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “İslam'ın Evrenselliği”, (Konferans), Hausach, Almanya, 22 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “İslam'ın Evrenselliği”, (Konferans), Weil der Std., Almanya, 24 Ekim, 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk ve Cumhuriyet”, (Konferans), Mühlacker, Almanya, 28 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk ve Cumhuriyet”, (Konferans), Freudenstadt, Almanya, 29 Ekim 2005.
YAKIT, İ, Prof. Dr, “Atatürk ve Cumhuriyet”(Konferans), Manheim, Almanya, 30 Ekim 2005.
CERTEL, H.,Doç. Dr.,”Farklı Peygamber tasavvurları ve Sünnete Uymanın Anlamı”, Bucak İlçe Müftülüğü,21.04.2005,
Erk Düğün Salonu.
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr.,“8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İslam’da Kadın” Isparta Belediye Başkanlığı Kültür İşleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Isparta, 8 Mart 2005.
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr., “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İslam’da Kadın” Isparta Ülkü Ocakları 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü Etkinlikleri, Isparta, 9 Mart 2005.
OKTAY, A.S., Yrd. Doç. Dr. “İslam’da Kadın Hakları”, Yenişarbademli Müftülüğü, İlçe Düğün Salonu,
Yenişarbademli/Isparta, 3 Haziran 2005.
OKTAY, A. S., Yrd. Doç. Dr., “İslam’da Hoşgörü” Akseki Müftülüğü, İlçe Düğün Salonu, Akseki/Antalya, 4 Haziran 2005.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Yöntemleri” MEB. Hizmet İçi Eğitim Merkezi, 22-26
Ağustos 2005, Aksaray.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Semineri”, DİB M. Gebizli Eğitim Merkezi, 23-24
Aralık 2005, Antalya.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Semineri”, DİB , Burdur İl Müftülüğü, 07-22 Kasım
2005, Burdur.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Semineri”, DİB , Bucak Müftülüğü, 16-24 Kasım
2005, Bucak.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Yüksek Lisans Öğrencileri Seminer Çalışmaları”,
İSAM, 25 Mart 2005, İstanbul.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Kurultayı Geliştirme Çalıştayı”,
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 05 Ocak 2005, Ankara.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr., “Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim elemanları İstişare Toplantı” DEÜ. İlahiyat Fakültesi, 2324 Haziran 2005, İzmir.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr.,”İslamın Eğitime Verdiği Önem ve Günümüze Yansımaları”, Kanal 15 Tv, Bucak, 24.11.2005.
BUYRUKÇU, R,.Doç. Dr.,”Öğretmenler Günü Anlam ve Önemi”, Kanal 32 Tv, Isparta, 24.11.2005.
CERTEL, H.,Doç. Dr.,”Risalet Öncesi Yaşanan Bazı Önemli Olaylar ve Bunların Hz. Peygamberin Kişiliği Üzerine
Etkileri”, Bucak Tv.15.,21.04.2005.
-160-
İSLAMTARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
1. GÖÇMEN, M., Yrd.Doç. Dr., “Turetskaya Intellijintsiya vı
Aydınları)”, MOST, sayı: 006, 2005, s.16-20
CCCP (Cumhuriyetin İlk Yıllarında Rusya’da Türk
Ulusal Makaleler
1. GÖKSOY, İ. H., Prof. Dr., "Muhammed Besyuni", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, İstanbul 2005,
s.513-514.
2. SARICIK, M., Doç. Dr., “Sayın Hasan Yüksel’in ‘Osmanlı İmparatorluğunda Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi’ Kitabı
Hakkındaki Yazısı Üzerine”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı, 12, 2005, s. 225-237.
3. ATEŞ, E., Öğ. Gör., “Baki Kalan Bir Hoş Sada', Arayışlar, Yıl:7, Sayı:13, Isparta 2005, s. 201-210.
4. AKDEMİR, M. S., Dr., "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Uluborlu'daki Vakıf Hizmetleri", Arayışlar -İnsan Bilimleri
Araştırmaları- Dergisi, Yıl:7, Sayı:13, Isparta 2005, s. ?
Uluslararası Bildiriler
1. YAMAN, B, Yrd.Doç. Dr., "Dini Kültürün Resim Sanatına Yansıması: Deccal Örneği / The Reflection of Religious
Culture in Pictorial Art: The Case of Daccal" , Hacettepe Üniversitesi/Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi/Faculty
of Letters, Sanat Tarihi Bölümü/Art History Department, Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler Ve Sanat
Pr0f. Dr. Günsel Renda Onuruna Uluslararası Sempozyum /Tradıtıon, Identıty, Synthesıs: Cultural Crossıngs
And Art An Internatıonal Symposıum In Honor Of Professor Günsel Renda , Ankara , 16-18 Kasım 2005 /
November 16-18, 2005
2. YAMAN, B., Yrd.Doç. Dr., -Bilal Gokkir, Yrd. Doç. Dr., “Interpreting the Qur'an through Miniature Paintings”, The
Qur'an: Text, Interpretation & Translation, 10-12 November 2005, The School Of Oriental and African StudiesSOAS, University of London, London.
3. YAMAN, B., Yrd.Doç. Dr., "Osmanlı Resim Sanatında Dabbetü'l-Arz", Topkapı Sarayı Ve Osmanlı Sanatı: Dr. Filiz
Çağman'a Armağan Uluslararası Sempozyum, T. C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 07-11 Şubat
2005, İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu.
4. ATEŞ, E., Öğ.Gör., “Alevi-Bektaşi Müziğine Güfte Melodi ve Beste Açısından Bir Bakış”, 1. Uluslararası Bektaşilik ve
Alevilik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, 28-30 Eylül 2005.
5. ATEŞ, E., Öğ.Gör., “Niyaz Kavramı ve Mevlevilerde Niyaz İlahisi”, Uluslararası Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler
Sempozyumu, Manisa Mevlevi Kültürünü Araştırma Vakfı, Manisa, 19-21 Aralık 2005.
Ulusal Bildiriler
1. GÖÇMEN, M., Yrd.Doç. Dr – Genç, Mustafa, Öğ.Gör., “ Hereke Fabrika-i Hümayunu’nda Dokunan Halılara Ait
Osmanlı Arşivi’nde Yer Alan Bazı Belgeler “, I.Hereke Halı Kongresi, Kocaeli Üniversitesi,Hereke Kampusu, İZMİT,
23-24 Eylül 2005.
2. GÖÇMEN, M., Yrd.Doç. Dr “Burdur Müzesi’ndeki El Yazma Eserlerin Tanıtılması”, I.Burdur Sempozyumu, Burdur,
16-19 Kasım 2005.
3. GÖÇMEN M., Yrd.Doç. Dr – Ş. KAZAN, Yrd.Doç. Dr., “Burdur Müzesi İle Merkez Camii Hazirelerindeki Ata Yadigarı
Eserlerimiz: Osmanlı Mezar Taşları, I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005.
4. ATEŞ, E., Öğ.Gör., - DİKMEN, M., Arş. Gör., "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta Belediyesi,
2-3 Haziran 2005, Isparta. 2005, s.87-100
5. AKDEMİR, M.S., Dr., “Isparta'da Gül ve Gülcülüğün Tarihi”, I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta , 2-3 Haziran
2005, s.249-257
6. AKDEMİR, M.S.,Dr., “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında Burdur’daki Vakıf Hizmetleri”, I. Burdur Sempozyumu,
Burdur, 16-19 Kasım 2005.
7. DİKMEN, M., Arş. Gör. - ATEŞ, E., Öğ. Gör., “Şarkılarda Gül”, I.Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta Belediyesi,
Isparta, 2-3 Haziran 2005, s.87-100
EK - 1
Diğer Bilimsel Toplantılar ve Etkinlikler
1. GÖKSOY, İ.H., Prof. Dr., “Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele Ruhu" (Oturum Başkanı olarak), Panel, Düzenleyen:
Isparta Müftülüğü ve Isparta Belediyesi işbirliğiyle, Yer: Belediye Kültür Sarayı, Isparta, Tarih: 18 Mart 2005.
2. GÖKSOY, İ.H., Prof. Dr., "Osmanlı Arşiv Kayıtları Işığında XIX. Yüzyıl Ortalarında Sütçüler'in Sosyo-Ekonomik
Durumu", Sütçüler'in Sorunları, Çözüm ve Önerileri Paneli, 8 Temmuz 2005, Belediye Kültür Salonu, Sütçüler.
3. GÖKSOY, İ.H., Prof. Dr., "Siyer ve İslam Tarihi Öğretim Yöntemleri Kursu", Milli Eğitim Bakanlığı Esenköy
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Yalova, 29 Ağustos - 2 Eylül 2005 (Öğretim Görevlisi olarak).
4. GÖKSOY, İ.H., Prof. Dr., "İslamiyet'in Güneydoğu Asya'ya Yayılışı ve Osmanlı-Açe İlişkileri", Kanal 32 Televizyonu
Müftülük Saati Programı, Söyleşi, 7 Nisan 2005, Isparta.
5. GÖKSOY, İ.H., Prof. Dr., “19. Yüzyıl Ortalarında Sütçüler”, Yeni Sütçüler Gazetesi, (Ağustos –Aralık 2005).
6. SARICIK, M., Doç. Dr., “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, Bekili Müftülüğü, Konferans, Belediye Konferans
Salonu, 26 Nisan 2005.
7. SARICIK, M., Doç. Dr., “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, Çal Müftülüğü, Konferans, Belediye Düğün
Salonu, 26 Nisan 2005.
8. SARICIK, M.,Doç. Dr., “İslam’da Aile ve Önemi”, Sütçüler Belediyesi, Konferans, Belediye Kültür Salonu, 21 Ekim
2005.
-161-
9. SARICIK, M., Doç. Dr.,“Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, Senirkent Müftülüğü, Panel, Senirkent Belediyesi
Sinema Salonu, 26 Nisan 2005.
10. SARICIK, M., Prof. Dr.“ Tarihimiz Kültürümüz -1”, Isparta Kanal 32 TV, Söyleşi ,27 Aralık 2005.
11. GÖÇMEN M., Yrd.Doç. Dr,. “Türk Kültürü’nde Nevruz Geleneği”, Kanal 32 Televizyonu Haber Aktif Programı,
Söyleşi, 21 Mart 2005.
Sanatsal Faaliyetler
1. ATEŞ, E., Öğ.Gö., “Kutlu Doğum Haftası Açılış Tasavvuf Müziği Konseri”, Isparta İl Müftülüğü, Konser, Isparta
Belediye Kültür Sarayı, 20 Nisan 2005.
2. ATEŞ, E., Öğ.Gör., “Gül Şarkıları ve İlahileri Konseri”, Isparta Belediyesi , Konser, Isparta Kültür Sarayı, 3 Haziran
2005.
3. ATEŞ, E., Öğ.Gör., “Türk Tasavvuf Müziği Konseri”, Isparta Belediyesi, Konser, Isparta Belediyesi Ramazan
Etkinlikleri, 12 Ekim 2005.
4. ATEŞ, E Öğ.Gör., “Türk Tasavvuf Müziği Konseri”, Fethiye Belediyesi, Konser, Fethiye Kültür Merkezi, 21 Ekim 2005.
5. ATEŞ, E Öğ.Gör., “Türk Tasavvuf Müziği Konseri”, Isparta Belediyesi, Konser, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri,
26 Ekim 2005.
Kazı Çalışması:
1. YAMAN, B., Yrd.Doç. Dr., Kale-Demre Aziz Nikolas Kilisesi Arkeolojik Kazısı (Kazı ve Proje başkanı Prof. Dr. Yıldız
ÖTÜKEN)- Antalya-Kale 2005.
Projeler:
1. GÖÇMEN M., Yrd.Doç. Dr,.TİKA ve SDÜ İşbirliğiyle Yapılan “Gagavuz Türkleri Belgesel Film Projesi” Senaryo
Kurulu Üyeliği.
2. GÖÇMEN M., Yrd.Doç.Dr,.Teknik Toplantı 1, 07-08 Temmuz 2005, Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Toplantı
Salonu, “ DPT/YUUP E-Devlet Projesi Olarak Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Digital Nesneler Haline Getirilmesi İçin 3.
Teknik Work-Shop’, (Bilkent,ODTÜ,SDÜ, Zonguldak Karaelmas,Kocaeli ve Konya Selçuk Üniversitelerinin ortak
katılımı ile)
3. GÖÇMEN M., Yrd.Doç.Dr,.Teknik Toplantı 2, 6-11 Eylül 2005,İstanbul –Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı,CeBIT
Eurasia Bilişim Fuarı’na Süleyman Demirel Üniversitesi’ni temsilen katılma ve “Osmanlıca Arşiv Belgelerinin 3
Boyutlu Dijital Nesne haline Getirilmesi “adındaki sunumu TUBITAK ‘ın organizasyonunda oluşturulan Future Parc
adlı sergi salonunda sunulması.
-162-
8. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin çekirdeği olan Isparta Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi 1976
yılında İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleriyle kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kanununun
çıktığı 1982 yılında bu bölümler Mühendislik Fakültesi çatısı altında Akdeniz Üniversitesine bağlanmıştır. Bu
süreç sonrasında Fakülteye bağlı olarak, 1983 yılında Jeoloji Mühendisliği, 1987 yılında Maden Mühendisliği,
1988 yılında Jeofizik Mühendisliği, 1992 yılında Çevre Mühendisliği Bölümleri açılmıştır. 1992 yılında
Süleyman Demirel Üniversitesinin kurulması sırasında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adı ile üniversitenin
kurucu Fakülteleri arasında yer almıştır. 1995 yılında Mimarlık, Elektronik Haberleşme Mühendisliği ve Tekstil
Mühendisliği Bölümleri açılarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2005 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne
ilk kez öğrenci kaydı yapılarak eğitime açık olan Bölüm sayısı 10’a yükselmiştir. 2006 yılında da Endüstri
Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alınarak eğitime başlanması planlanmaktadır. Bu
Bölümlerden İnşaat, Makine, Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde II. Öğretim programları da
bulunmaktadır.
2. ANABİLİM DALLARI
İnşaat Mühendisliği Bölümü
y Hidrolik ABD
y Yapı ABD
y Ulaştırma ABD
y Geoteknik ABD
y Mekanik ABD
Makina Mühendisliği Bölümü
y Termodinamik ABD
y Enerji ABD
y Makine Teorisi ve Dinamiği ABD
y Konstrüksiyon ve İmalat ABD
y Mekanik ABD
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
y Genel Jeoloji ABD
y Mineraloji-Petrografi ABD
y Maden Yatakları Jeokimyası ABD
y Uygulamalı Jeoloji ABD
Maden Mühendisliği Bölümü
y Maden İşletme ABD
y Cevher Hazırlama ABD
y Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ABD
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
y Uygulamalı Jeofizik ABD
y Sismoloji ABD
y Yer Fiziği ABD
Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü
y Telekomünikasyon ABD
y Devreler ve Sistemler Teorisi ABD
y Elektronik ABD
y Elektromanyetik alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD
Tekstil Mühendisliği Bölümü
y Tekstil Teknolojisi ABD
y Tekstil Bilimleri ABD
y Tekstil Makinaları ABD
Çevre Mühendisliği Bölümü
y Çevre Bilimleri ABD
y Çevre Teknolojisi ABD
Mimarlık Bölümü
y Bina Bilgisi ABD
y Yapı Bilgisi ABD
y Mimarlık Bilgisi ABD
y Restorasyon ABD
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
y Şehircilik ABD
y Bölge Planlama ABD
3. DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER
2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında tüm Bölümlerimizde normal bir öğretim dönemi yaşanmış, toplam 2990
öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiş, 483 Lisans öğrencisi mezun edilmiş, ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde
verilen çok sayıda bilimsel-akademik aktivitelerde bulunulmuş, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan 158
Yüksek Lisans ve 87 Doktora öğrencisine hizmet verilmiş, çok sayıda proje yürütülmüştür. 2004-2005
döneminde Fakültedeki en büyük gelişme fiziksel mekanlar açısından yaşanmış, Fakülte kapalı alanları yaklaşık
2 katına çıkmıştır. Bu genişlemeye paralel olarak 3 yeni bilgisayar laboratuarı, 1 yeni Teknik Resim Salonu, 1
öğrenci kantini, 1 öğretim üyeleri kantini, 4 adet Anfi, çok sayıda derslik-atelye-laboratuvar-stüdyo hizmete
sokulmuştur. Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,
Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Mimarlık ve Şehir-Bölge Planlama Bölümleri yeni binalara taşınarak yeni
ofislerinde ve dersliklerinde konuşlandırılmıştır. Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri de önemli genişlemeler yaşamıştır. Öğretim üyeleri bilgisayar ve
yazıcı sayılarında önemli artışlar sağlanmıştır. Tüm anfiler ve her Bölümde en az 1 er adet derslik, projeksiyon
cihazıyla donatılmıştır. 2005-2006 öğretim döneminde Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne ilk kez öğrenci
alınmış ve 25 öğrenci ile öğretime açılmıştır. Çok sayıda öğretim üyesi akademik yükselme yapmış, çok sayıda
yeni Yardımcı Doçent öğretim üyesi kadrosuna katılmıştır. Eğitimde ilk kez yandal ve çift dal sistemi
uygulamaya konmuştur.
Önümüzdeki dönemdeki hedeflerimiz aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Endüstri Mühendisliği Bölümüne öğrenci almak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne öğrenci almak,
Uluslararası yayın ve atıf sayısını artırmak, Akreditasyon çalışmalarına başlamak, Uluslararası ortak projeleri
-163-
geliştirmek, Teknopark ta lokomotif görevi görmek, Lisans öğrencisi sayısını azaltıp, yüksek lisans ve doktora
öğrencisi sayısını artırmak, Patent almak, Sokrates programı kapsamında değişimi yapılan öğrenci ve öğretim
üyesi sayısını artırmak, ÖSYM den %1 lik dilimden gelen öğrenci sayısını artırmak, Öğrenci/öğretim üyesi
oranını 15 e yükseltmek, SCI yayın/öğretim üyesi oranını 0,5 e yükseltmek Anket ve öğrenci memnuniyeti
sistemini başlatmak, Tüm Bölümlere İngilizce Hazırlık Sınıfı koymak, Toplam kredi üst sınırını 125 e çekmek,
Sosyal seçmeli dersler koymak, Öğretim üyesi ders yükünü haftalık maksimum 15 e çekmek, Bilgisayar
laboratuarlarını güncellemek,
4. EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
4.1. Öğretim Elemanı Sayısı
2004-2005 eğitim-öğretim yılında kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa, sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır;
Bölüm ve
Yrd.
Prof.
Doç.
Anabilim Dalı
Doç
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Termodinamik ABD
1
3
Enerji ABD
1
2
Makine Teorisi ABD
1
Konstrüksiyon-İmalat ABD
2
5
Mekanik ABD
3
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Hidrolik ABD
1
4
Yapı ABD
4
Ulaştırma ABD
1
1
2
Geoteknik ABD
1
1
Mekanik ABD
1
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Genel Jeoloji ABD
2
2
Mineraloji-Petrografi ABD
2
3
Maden Yatakları ABD
2
2
Uygulamalı Jeoloji ABD
2
4
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Maden İşletme ABD
3
1
2
Cevher Hazırlama ABD
2
2
Maden Mekn ve Tekn. ABD
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uygulamalı Jeofizik ABD
1
2
Sismoloji ABD
4
Yer Fiziği ABD
1
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Tekstil Teknolojisi ABD
1
1
Tekstil Bilimleri ABD
1
2
Tekstil Makinaları ABD
ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telekomünikasyon ABD
1
Devreler ve Sistemler ABD
2
Elektronik ABD
1
Elektromanyetik Alanlar AB
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Çevre Bilimleri ABD
1
2
Çevre Teknolojisi ABD
3
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yöneylem Araştırması ABD
1
MİMARLIK BÖLÜMÜ
Bina Bilgisi ABD
4
Yapı Bilgisi ABD
1
1
Mimarlık Tarihi ABD
Restorasyon ABD
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Şehircilik ABD
1
1
2
Bölge Planlama ABD
23
11
63
TOPLAM
-164-
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
Toplam
-
-
1
2
-
-
4
4
1
9
3
1
1
-
-
2
-
-
5
5
4
5
1
1
4
-
1
-
1
5
6
4
11
1
-
-
-
-
7
4
-
1
-
-
2
1
1
-
7
4
2
2
2
-
-
2
1
1
1
-
7
6
1
1
1
-
1
-
1
2
2
2
2
1
-
1
1
-
6
5
-
-
-
-
1
1
-
-
1
-
-
5
2
1
-
19
-
17
3
4
136
4.2. Toplam Öğrenci Sayısı
Fakültemizde 2004-2005 Eğitim-Öğretim Döneminde öğrenim gören öğrenci sayıları Bölümler bazında
aşağıda verilmektedir.
BÖLÜM
I. öğretim
II. öğretim
I. öğretim
II. öğretim
I. öğretim
II. öğretim
I. öğretim
II. öğretim
I. öğretim
II. öğretim
I. öğretim
II. öğretim
Makina Müh. Bölümü
İnşaat Müh. Bölümü
Jeoloji Müh. Bölümü
Maden Müh. Bölümü
Jeofizik Müh. Bölümü
Tekstil Müh. Bölümü
Elektronik-Haberleşme Müh. Bölümü
Çevre Müh. Bölümü
Endüstri Müh. Bölümü
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
I. öğretim
II. öğretim
TOPLAM
Öğrenci Sayısı
343
319
354
221
236
208
215
155
154
142
173
31
160
140
139
1914
1076
TOPLAM
662
575
444
370
296
204
160
140
139
2990
4.3. Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Ders Saati /
Öğr. Elemanı
Yıllık
Ders
Saati
Haftalık
Ders
Saati
Öğretim
Elemanı
Sayısı
Yıllık
Haftalık
Makina Müh. Bölümü
İnşaat Müh. Bölümü
Jeoloji Müh. Bölümü
Maden Müh. Bölümü
Jeofizik Müh. Bölümü
Tekstil Müh. Bölümü
Elektronik-Haberleşme Müh. Böl.
Çevre Müh. Bölümü
Endüstri Müh. Bölümü
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
5460
5320
5684
5180
5404
3276
2674
2716
2856
-
195
190
203
185
193
117
96
97
102
-
18
18
24
11
9
9
6
9
1
7
4
295,56
303,33
236,83
470,90
600,44
364,00
445,67
301,78
408,00
-
10,56
10,83
8,46
16,81
21,44
13,00
16,00
10,78
14,57
-
TOPLAM
38570
1378
116
332,50
11,87
BÖLÜM
4.4. Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları
BÖLÜM
Makina Müh. Bölümü
İnşaat Müh. Bölümü
Jeoloji Müh. Bölümü
Maden Müh. Bölümü
Jeofizik Müh. Bölümü
Tekstil Müh. Bölümü
Elektronik Haberleşme Müh. Böl.
Çevre Müh. Bölümü
Endüstri Müh. Bölümü
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
TOPLAM
Öğrenci
Sayısı
662
575
444
370
296
204
160
140
139
2990
-165-
Öğretim
Elemanı
Sayısı
18
18
24
11
9
9
6
9
1
7
4
116
Öğrenci Sayısı /
Öğr. Elemanı Sayısı
36,77
31,94
18,50
33,63
32,89
22,67
26,67
15,55
19,85
25,77
4.5. 2005/2006 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölümler
Makina Müh. Bölümü
İnşaat Müh. bölümü
Jeoloji Müh. Bölümü
Maden Müh. Bölümü
Jeofizik Müh. Bölümü
I.Öğretim
Tekstil Müh. Bölümü
Elektronik-Haberleşme Müh. Böl.
Çevre Müh. Bölümü
Endüstri Müh. Bölümü
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Makina Müh. Bölümü
İnşaat Müh. Bölümü
Jeoloji Müh. Bölümü
II.Öğretim
Maden Müh. Bölümü
Jeofizik Müh. Bölümü
Tekstil Müh. Bölümü
Fakülte Başarı Oranı
Başarı % si
55,8
62,2
44,5
48,2
59,3
65,4
51,4
66,5
75,1
53,1
57,1
50,7
54,1
57,4
64,5
57,68
4.6. 2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölümü
Ceza Türü
Makina Müh. Bölümü
Kınama
1 yarıyıl uzaklaştırma
İnşaat Müh. Bölümü
Uyarma
Jeoloji Müh. Bölümü
Kınama
1 yarıyıl uzaklaştırma
2 yarıyıl uzaklaştırma
Tekstil Müh. Bölümü
1 yarıyıl uzaklaştırma
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
1
7
1
2
10
1
2
24
5. TESİSLER
5.1. Derslik ve Laboratuarlar
Derslik
Sayısı
37
5
34
8
2
Fakülte
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
Teknik Resim Salonu
5.2. Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Türü
Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
Teknik Resim Salonu
TOPLAM
Mevcut
Adet
m²
37
3500
5
720
34
4000
8
2000
2
200
86
10450
Olması Gereken
Adet
m²
48
4500
5
720
48
8000
8
2000
2
200
111
15420
-166-
6.
YAYINLAR
Bölümler
Makina Müh.
İnşaat Müh.
Jeoloji Müh.
Maden Müh.
Jeofizik Müh.
Tekstil Müh.
Elektonik Hab. Müh.
Çevre Müh.
Endüstri Müh.
Mimarlık
Şehir ve Bölge Plan.
TOPLAM
Uluslararası
Makale
28
29
12
14
3
2
7
8
3
2
1
109
Yayın Türü
Uluslararası
Bildiri
16
29
31
6
15
4
8
12
1
2
4
118
Ulusal
Makale
23
6
9
4
9
5
9
9
1
75
Ulusal
Bildiri
35
39
20
9
9
12
6
34
1
16
8
189
Ders
Notu
-
Kitap
2
1
1
1
5
5
5
.
7. BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro,
Sergi, Konser,
Turnuvalar
vb.
Diğer
Makina Müh.
İnşaat Müh.
-
1
2
-
8
-
1
-
-
-
Jeoloji Müh
Maden Müh.
Jeofizik Müh.
Tekstil Müh.
Elektronik Hab. Müh
Çevre Müh.
Endüstri Müh.
Mimarlık
Şehir ve Bölge Plan.
TOPLAM
-
1
1
2
-
-
8
1
-
-
10
3
-
4
-
-
3
-
-
-
7
-
17
-
2
19
-
4
Bölümler
-
-
8. YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAK?A TAKDİMİ
VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE
Ay Z., Dolunay M.A., Düzensiz Çok Katlı Çelik Yapıların Serbest titreşimleri Üzerine Bir Çalışma, Yapı Dünyası DergisiSayı 101, 2004
Ay Z., Dolunay M.A, Özgür, Z. Çok Katlı Çelik Bir Yapıda Taban Kenar Uzunluk Oranlarının Doğal Periyot, Deplasman,
Taban Kesme Kuvveti Ve Devirme Momenti Üzerine Etkisi. Yapı Dünyası Dergisi.2005
Ay, Z., , Erdemir,G., Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Yapılarda Temel Periyotların Sistem Geometrisi İle Değişimi. Yapı
Dünyası Dergisi.2005
Çakıroğlu, M. G., Çakıroğlu, M. A., Ay, Z., Betonarme Yapılarda Korozyon, Dünya İnşaat Dergisi -2005
Keskin, S. N., Tekinsoy, M. A., Uzundurukan, S., 2004. Sudaki İyonların Ve Sıcaklık Değişiminin Killerin Kıvam
Limitlerine Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1).
Kılıç, M., Keskin, M.E., Mazlum, S., 2005. Aktif çamur biyosorpsiyon özelliği ile atık sulardan Pb(II) iyonunun
uzaklaştırılmasının incelenmesi. S.D.Ü. F.B.E. Dergisi, 9 (1), 112-117.
-167-
SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE
YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAK?A TAKDİMİ VE ÖZET
TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE
Keskin, M.E., Şorman, A.Ü., Terzi, Ö. Aylık Tava Katsayılarının Penman Metodu Kullanılarak Belirlenmesi: Eğirdir Gölü
Uygulaması, Teknik Dergi, 3395-3403.
Keskin, S. N., Tekinsoy, M. A., Uzundurukan, S., 2004. Aşırı Konsolidayon Oranının ve Efektif Gerilmelerin Kil
Zeminlerdeki Sükunetteki Toprak Basıncı Katsayısına Etkileri. İMO Teknik Dergi, 15(3), 3295-3310.
Keskin, S. N., Tekinsoy, M. A., Uzundurukan, S., 2004. The Effects Of Over Consolidation Ratio And Effective Stresses
To The Earth Pressure At Rest At Clay Soils. İMO Digest 2004, Technical Journal, Vol. 15, 947-961.
Terzi, Ö., Keskin, M.E. Modelling of Daily Pan Evaporation. Journal of Applied Sciences, 5(2), 368-372.
Terzi, Ö., Keskin, M.E. Evaporation Estimation Using Gene Expression Programming. Journal of Applied Sciences, 5(3),
508-512.
Terzi, Ö., Keskin, M.E. Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı Kullanılarak Günlük Tava Buharlaşması Tahmini. Teknik Dergi,
3683-3693.
Uzundurukan, S., Keskin, S.N., Göksan, T.S., 2005. Artificial Neural Network Modelling for Estimation of Suction
Capacity. Journal of Applied Sciences 5(4), 712-715.
SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE
MEKTUP, TARTIŞMA, VAK?A TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE
Celep Z., Demir F., "Circular rigid beam on a tenlionless two parameter elastic foundation", ZAMM- Z. Angew. MAth.
Mech. 85 No.6, 431-349,2005
Çimen, M., 2005. Type Curves for Unsteady Flow to a Large-Diameter Well in Patchy Aquifers, Journal of Hydrologic
Engineering, ASCE, 10(3), 200-204.
Çimen, M. 2006. Well Storage Effect Isolation and Straight-Line Method Applications, Nordic Hydrology, 37(2), (basımda)
Demir F, "A new way prediction of elastic modulus of normal and high strength concrete-fuzzy logic", Cement and Concrete
Research, V. 35, No. 8, 2005, pp 1531-1538.
Dogan, A., and Motz, L. H. 2005. Saturated-Unsaturated 3D Groundwater Model. I: Development. Journal of Hydrologic
Engineering, Vol. 10, No. 6, pp 492-504.
Dogan, A., and Motz, L. H. 2005. Saturated-Unsaturated 3D Groundwater Model, II: Verification and Application. Journal
of Hydrologic Engineering, Vol. 10, No. 6, pp 505-515.
Kalyoncuoğlu Ş. F., Tığdemir M., "An alternative approach for modelling and simulation of Traffic Data: Artificial Neural
Networks", Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 12/5, August 2004, Pages 351-362
Kalyoncuoğlu, S.F., "Why Different Fatigue Lives? Answer Is in the Tomograms", ASCE J. Transp. Engrg., Volume 131,
Issue 10, pp. 725-731 (October 2005)
Keskin, M.E., Ağıralioğlu, N. A simplified dynamic model for flood routing in rectangular channels. Journal of Hydrology,
202.
Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D. Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation estimation in western Turkey.
Hydrological Sciences Journal, 49(6).
Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D. Reply to Discussion of Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation
estimation in western Turkey. Hydrological Sciences Journal, 50(4), August.
Keskin, M.E., Terzi, Ö. Artificial Neural Network Models of Daily Pan Evaporation. Journal of Hydrologic Engineering,
11(1), 65-70.
Keskin, S.N., Çavuş, U.Ş., Yıldırım, H., 2004 "Slope Stability of Earthfill Dams: A Case Study of Kızılca Dam",
Proceedings of The Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering, Vol. 157, pp. 3-7.
Saltan, M., Terzi, S., "Backcalculation of Pavement Layer Parameters Using Artificial Neural Networks", Indian Journal of
Engineering & Materials Sciences, Vol 11, pp 38-42, (2004).
Saltan, M., Terzi, S., "Comparative analysis of using Artificial Neural Networks and Gene Expression Programming (GEP)
in backcalculation of pavement layer thickness", Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol 12, pp 4250, (2005).
Sofiyev, A.H., Keskin M.E., Erdem, H., Zerin, Z. Buckling of an orthotropic cylindrical thin shell with continuously varying
thickness under a dynamic loading. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 10, October.
Sofiyev A.H. and Aksogan O. Buckling of a conical thin shell with variable thickness under a dynamic loading. Journal of
Sound and Vibration, 270 (4-5), 903-915, 2004.
Sofiyev AH, Keskin, N.S., Sofiyev Ali Effects of elastic foundation on the vibration of laminated non-homogeneous
orthotropic circular cylindrical shells. Journal of Shock and Vibration, 11, 89-101, (2004).
Sofiyev A.H. The stability of functionally graded truncated conical shells subjected to a periodic impulsive loading.
International J. Solids and Structures, 41(13), 3411-3424, (2004).
Sofiyev A.H. and Schnack E The stability of functionally graded cylindrical shells under linearly increasing dynamic
torsional loading subjected to a periodic impulsive loading. Journal of Engineering Structures, 26, 1321-1331 (2004).
Sofiyev A.H. The Stability of Compositionally Graded Ceramic-Metal Cylindrical Shells under A-periodic Axial Impulsive
Loading. Journal of Composite Structures, 69, 247-257,(2005).
Tigdemir M., Kalyoncuoglu S.F., Kalyoncuoglu U.Y.,"Application of ultrasonic method in asphalt concrete testing for
fatigue life estimation", NDT & E International,Vol. 37/8 , December 2004, Pages 597-602
SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE
MEKTUP, TARTIŞMA, VAK?A TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN
Çimen, M., 2004. Analytical Solutions of a Routing Problem for Storm Water In A Detention Basin - Discussion,
Hydrological Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques, 49(2), 335-336.
-168-
Sofiyev AH The torsional buckling analysis of cylindrical shells with material non-homogeneity in thickness direction under
impulsive loading. Structural Engineering and Mechanics an International Journal, 19(2), 231-236, (2005).(Teknik
Not)
ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ
Avey, A., Deniz, A., Homojen olmayan elastik konik bir kabuğun eksenel basınç yükü etkisi altında stabilitesi XIV. Ulusal
Mekanik Kongresi, 12-16 Eylül 2005, Antakya.
Civelekoglu, G., Perendeci, A., Yiğit, N.Ö., Keskin, M.E., Kitis, M., 2005. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde Aerobik
Biyolojik Oksidasyonun Adaptif Ağ Temelli Bulanık Çıkarım Sistemi İle Modellenmesi, VI. Ulusal Çevre
Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 24-26 Kasım, İstanbul.
Civelekoğlu, G. ve Doğan, A., 2004. Yeraltı Suyu Akımında Su Partiküllerini Takip Ederek Su Kaynağının Kapsama
Alanının Belirlenmesi: PMPATH Uygulaması. I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, 23-24 Aralık 2004-Konya,
Bilirdiler kitabı s. 175-184.
Çimen, Ö., Pomzanın Mühendislik Karakteristikleri ve Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Stabilizasyonunda Kullanılması, Türkiye
Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, 251-257.
Çimen, Ö., Keskin, S.N., Antalya Arapsuyu Mevkiindeki Bir Bölgenin Geoteknik Özellikleri, Antalya Yöresinin İnşaat
Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, Cilt 1, 467-476.
Çimen, M., ve Saplıoğlu, K., 2004. Akarsu Çekilme Sabitlerinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı, Türkiye İnşaat
Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, 15-17 Nisan, İstanbul, 278-280.
Çimen, M. ve Saplıoğlu, K. 2004. Taban Akışı Ayrımı İçin Bir Yöntem, IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, 23-25 Haziran,
İstanbul, 355-362.
Çimen, M. 2005. Heterojen Akiferlerde Bir Kuyuya Doğru Kararsız Akım, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 21-24
Eylül, İzmir, 205-213.
Demir F., "Betonun Elastisite Modülünün Alt ve Üst Sınır Değerlerinin Belirlenmesi" Bilimde Modern Yöntemler
Sempozyumu, İzmit 2005.
Demir,F.,Gençoğlu,M.,Güler,K.,"Çelik Tel Takviyeli betonların Gerilme Şekil Değiştirme Davranışı için bir Bulanık Mantık
Yaklaşımı",17. Teknik Kongre ve Sergisi,YTÜ,İstanbul, 2004.
Demir, F. "Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi için bir Bulanık Yaklaşım, Deprem
Sempozyumu, Kocaeli, 2005
Demir, F., Özmen S." Akdeniz Bölgesindeki Sanayi Yapılarının Depremselliğinin İncelenmesi", Antalya Yöresinin İnşaat
Mühendisliği Sorunları, Antalya, 2005.
Demirpençe, H.,"Akarsuda askı katı madde miktarının yapay sinir ağları ile tahmini",2005,II. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu,Gümüldür ,İzmir
Demirpençe,H;"Köprüçay Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini", 2005,Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği
Sorunları Kongresi,Antalya.
Fındık, F.S., Saltan, M., Isparta-Karakaya pomzasının karayolu esnek üstyapılarında kullanılabilirliği, Türkiye pomza
sempozyumu ve sergisi 2005, 15-17 Eylül 2005, Isparta, s. 147-151
Fındık, F.S., Saltan, M., Hafif agregaların esnek üstyapı alttemelinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Antalya yöresinin
inşaat mühendisliği sorunları kongresi, 22-23-24 Eylül 2005, Antalya.
Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S. N., Yıldırım, H. , 2004. Emme kapasitesinin belirlenmesinde yapay sinir ağları
yaklaşımının kullanılabilirliği. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, İstanbul, 127-134.
Güldal, V., Gökmen, T., “Akarsularda Günlük Toplam Askı Maddesi Miktarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini” Bilimde
Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005, BUMAT İTÜ Bulanık Mantıkve tekn. Kulb. İTÜ-Kocaeli Ünv.,
Grand Yükseliş Kocaeli, 16-18 Kasım 2005
Kalyoncuoğlu, Ş. F., Tığdemir, M., "Trafik kazalarında Etken Sürücü Faktörlerinin Yapısal Eşitlik Modelleri ile
Modellenmesi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS 2005, 16-18 Kasım, KOCAELİ
Karaşahin, M., Terzi, S. (2004) "Üstyapı Yönetim Sistemlerinin Dünü Bugünü Yarını", 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu,
Ankara
Karaşahin, M., Ağar, E. (2004) "Sathi Kaplamalar Üzerine Bir Değerlendirme", 4.Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara
Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D., 2005. Gümüldür Günlük Tava Buharlaşması Tahmini İçin Bulanık Mantık Yaklaşımı.
II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 673-681, Gümüldür/İZMİR.
Keskin, M.E., Yılmaz, A.G., 2005. Altyapı Şebekelerinin Yönetiminde Kent Bilgi Sisteminin Önemi. 4. Kentsel Altyapı
Ulusal Sempozyumu, 15-16 Aralık, Eskişehir.
Keskin, M.E., Yılmaz, A.G., 2005. Altyapı Bilgi Sistemi. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kogresi, 22-24
Eylül, Antalya.
Saltan, M., Sezgin, H., "Karayolu esnek üstyapılarının yapısal durumunu belirlemede alttemel tabakasının yapay sinir ağları
ile modellenmesi", 4, Ulusal Asfalt Sempozyumu, 2004, 334-344.
Şahin, Ş., Beyhan, M., Keskin, E., Harman, B.İ., 2005. Burdur Çevresinde Yaşanan Depremler ve Çevresel Sorunlar. I.
Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
Saltan, M., Fındık, F.S., Geniş tabanlı ve çift tekerlekli ağır taşıtların karayolu esnek üstyapıları üzerindeki etkilerinin
incelenmesi, Antalya yöresinin inşaat mühendisliği sorunları kongresi, 22-23-24 Eylül 2005, Antalya.
Saltan, M., Fındık, F.S., "Karayolu esnek üstyapılarında yüke karşı oluşan yüzey defleksiyonlarının bulanık mantık yöntemi
ile modellenmesi", 4.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 2004, 324-334.
Saplıoğlu, K. ve Çimen, M. 2005. Akarsu Çekilme Katsayılarının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem, Antalya Yöresinin İnşaat
Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül, Antalya, II. Cilt, 8-14.
-169-
Soyaslan, İ., Doğan, A., ve Karagüzel R. 2004. Yalvaç Havzasının Yeraltısuyu Akım Modellemesi. I. Yeraltı Suları Ulusal
Sempozyumu, 23-24 Aralık 2004-Konya, Bilirdiler kitabı s. 175-184.
Tekeli, H., Tüken, A., Türkmen, M., Atımtay, E., 2005. Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin Basit Hesabı: Kapalı
Çözüm. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya
Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., "SBS-ELastomer Katkılı Asfalt Betonu Karışımlarında Plastik Deformasyon Davranışı",
Antalya Yöresinin İnşaat Mühensiliği Sorunları Kongresi, 22-24/09/2005, Antalya
Terzi, S., Karaşahin, M. (2004) "Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Esnek Üstyapı Performans Tahmin Modelinin
Geliştirilmesi", 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara
Tuncuk, M., Karaşahin, M.,Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Şehiriçi Trafik Kaza Analizi: Isparta Örneği, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası 17. Teknik Kongre Ve Sergisi, 15-16-17 Nisan 2004
Tuncuk M., Karaşahin M., ''Şehiriçi Eşdüzey Kavşak Geometrilerinin ve Kazalara Etkilerinin İncelenmesi'', Antalya
Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Eylül 2005
Tuncuk M., Karaşahin M., '' Determining Traffic Accident 'Black Spots' Locations By Using GIS: A Case Study In Isparta
City'' 3. Geogragrapgic Information Systems Informatic Days, 6-9 October 2004
Tuncuk M., Karaşahin M., ''Traffic Accident Reports and Problems on Aplications'' 2. Traffic Council, Ankara, October
2004
Türkmen M., Demir F., Çırak İ.F., Tekeli H. " Kolon Kiriş Birleşimleri Mafsallı Prefabrike Yapılarda Deprem
Etkilerinden Oluşan Sorunlar ve Öneriler" Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, Antalya, 2005.
Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., 2005. Zemin Sınıfı- Kat Adedi ve Düzensizlik İle Betonarme Bina Maliyetlerinin
Değişimi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya
ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ
Aksogan O., Sofiyev Ali H. and Sofiyev A. H. Free Vibrations Of Cross-Ply Laminated Non-Homogeneous Composite
Truncated Conical Shells. The Seventh International Conference on Vibration Problems ICOVP-2005,05-09
September, 2005, Işık University–Şile
Ay, Z., Durmuş, G., Z. Özgür. Türkiye de Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistem Uygulamaları: Gelişmeler ve Sorunlar.
Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004
Çimen, M. ve Saplıoğlu, K. 2004. A Procedure for Separation of Baseflow, Conference of Water Observation and
Information System for Decision Support (BALWOIS), 25-29 May, Ohrid, FY Republic of Macedonia, 402.
Çimen Ö., Keskin S.N., 2004, Estimation of swelling Potential With Activity and Clay Percent By Fuzzy Logic Method in
Compacted Clayey Soils, 4 th International Symposium on Intelligent Manifacturing Systems, IMS 2004, 6-8
September 2004, Sakarya University, 803-810
Demir F., Türkmen M., Tekeli H., Çırak İ. " Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure" The Seventh
International Conference on Vibration Problems Işık University, September 2005.
Dogan, A., 2005. Determination of delay time and amount of net recharge to groundwater using Richards equation.
ModelCARE 2005. Fifth International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modeling From
Uncertainty to Decision Making. Proceedings, 6-9 June 2005, The Hague, The Netherlands, pp.561-567.
Fenkli, M., Ay, Z., "Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Deprem Davranışı : Schwedler ve Zeiss-Dywidag Kubbeler, Altıncı
Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.
Kalyoncuoğlu, S.F., Tığdemir, M., 2004, "Artifical Neural Networks Against Multi-Regression Analysis in Modeling of
Driver Characteristics Effective in Traffic Accidents", Sixth Int. Congress on Advances in Civil Eng., pp:1748-1758,
Istanbul , TURKEY
Karaşahin, M., "Possibility of Using Concrete Roads in Turkey", 9th International Symposium on Concrete Roads, 4-7
April 2004, İstanbul
Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2005. Modeling Water Temperature Using Gene Expression Programming. The 14th Turkish
Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 280-285.
Keskin, S. N., Uzundurukan, S., Yıldırım, H., Göksan, T. S., 2004. A method for determining water suction capacity of
compacted clayey soils. 7th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable
Development, Helsinki and Espoo, Finland, 528-536
Saltan, M., Terzi, S., "Backcalculation analysis of concrete pavements using Fuzzy Logic approach", 9. International
Symposium on Concrete Roads, April 04-07 2004, İstanbul.
Saltan, M., Saltan, S., Şahiner, A., "Fuzzy Logic modeling of deflection behaviour against dynamic loading in flexible
pavements", Computer Modelling of Dynamical Systems, St.Petersburg, June 2-5 2004.
Saltan, M., Fındık, F.S., Malzeme özellikleri bilinen üç tabakalı esnek üstyapılarda trafik yüklemesi altında oluşacak yüzey
defleksiyonlarının Yapay Sinir Ağları (YSA) ile tahmin edilmesi, 6.Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler
Kongresi, 6-8 Ekim 2004, İstanbul.
Saltan, M., Terzi, S., The Artificial Neural Networks (ANN) approach for determining the stresses at interfaces for threelayer pavements using Jones' tables, 6. International Congress on Advances in civil Eng, 6-8 October 2004, İstanbul,
Turkey.
Sofiyev A. H, Deniz A. and Sofiyev Ali H. Dynamic stability of functionally graded shells under axial load. Proc. 3th FAE
Int. Symposium “Creating The Future”, European University of Lefke, Cyprus, 173-178, 2004.
Sofıyev A. H. and Denız A. The Stability And Vibration Of Conical Shells Composed Of Si3n4 And Sus304 Under Axial
Compressive Load. The Seventh International Conference on Vibration Problems ICOVP-2005,05-09 September,
2005, Işık University–Şile
Sofıyev A. H. and Schnack E. Dynamic Buckling Of Elasto-Plastic Cylindrical Shells Under Axıal Load. The Seventh
International Conference on Vibration Problems ICOVP-2005,05-09 September, 2005, Işık University–Şile
-170-
Şahin, Ş., Beyhan, M., Keskin, M.E., 2004. Investigation of relationship between the Burdur earthquake and the level of lake
Burdur. Symposium on The Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems, February 2226,2004, Colorado-USA.
Terzi, Ö., Küçüksille, E.U., Keskin, M.E., 2005. Modeling of Daily Pan Evaporation Using Data Mining. International
Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 182-185, İstanbul.
Yucel, K. T. , Ince, H. H., "Examination of Workability Behavior and Rheologic Properties of Fresh Concrete under
Pressure" The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava,
Slovak Republic.
Yucel, K. T. and Ozel, C., "Optimum Applicability Level of Exterior Structural Walls Constructed by Using Engineering
Insulation Materials: PONZA and EPS", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8
September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
Yucel, K. T., Ozel C., Ocal, C., "Effect of Structural Heat Insulation on Energy Saving and Air Pollution Preventions", The
Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
Yucel, K.T., Ocal, C., Ozel, C., H.H. Ince, "Comparing Fresh Concrete Workability Using Experimental Studies and
Theoretical Statements", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September
2005, Bratislava, Slovak Republic.
Yucel, K. T., "Examination of Behavior of Fresh Concrete Under Pressure" The Seventeenth European Conference on
Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic.
Yücel, K. T., Gülmez, S., "Chemical, Mineralogical and Petrographical Analyzes of Historical Building Materials of
Hellenistic, Roman, Byzantine And Seljuk's Period of Anatolia", 10th Euroseminar on Microscopy Applied to
Building Materials, June 22-25th 2005, Historic Masonry Group University of Paisley, Paisley, Scotland.
Yücel, K.T., Gülmez, S., Selçuk, G., Determination of Mineralogical and Chemical Properties of Structural Materials Used
in Kremna Antique City at Anatolia, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IEASCA2005, 4-7 October 2005, İzmir-Turkey
Yücel, K.T., Gülmez, S., Dedeoğlu, J., Evaluation of Mineralogical & Petrographical Properties of Brick Materials Used in
Adada Antique City at Anatolia, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IEASCA-2005,4-7
October 2005, İzmir-Turkey
Yücel, K.T., Gülmez, S., Eroğlu,Ö., Evaluation of Physical Properties of Mortar Materials Used in Psidia Antique City at
Anatolia, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IEASCA-2005,4-7 October 2005, İzmirTurkey
ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ
Balkaya, C., Ay, Z., Durmuş, G., Düzensiz Çelik Yapıların Sismik Performansı, Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde
Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.
ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ
Karaşahin, M., "Efficient Use of Airport Capacity in Turkey: An Application of Data Envelopment Analysis", World
Conference on Transport Research, 4-8 July 2004, İstanbul
Yücel, K. T., Rheological Properties of Fresh Mortar and Concrete with Mineral and Chemical Admixtures. 4th The
International Association for Transport Properties (IATP) (former Subcommittee on Transport Properties of IUPAC
Commission I.2: Thermodynamics), Pau, France (2004)
Yücel, K.T. And Özel, C., "Theoretıcal 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, And Experımental Expressıon
Of Rheology Of Cement, Mortar And Concrete In Fresh State", 7-10 October 2004, Ayvalık, Turkey.
Yücel, K.T., Öcal, C., İnce, H.H., "Comparison Of Standard And Rheological Test Methods Carried Out On Fresh
Concrete", 7-10 October 2004, Ayvalık, Turkey
Yücel, K.T., "Flow properties and behaviour of fresh concretes under pressure", 5th Meeting of the International Association
for Transport Properties (IATP), Bratislava, Slovakia, 9thSeptember, 2005.
ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİKLER:
Avey, A.,International Journal of Solids and Structures
Avey, A.,Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Avey, A.,Iranian Journal of Science and Technology
ULUSAL KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ
Çimen, M., Akarsu Çekilmelerine Etkiyen Parametrelerin Belirlenmesi ve Çekilmenin Modellenmesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1043-yl-05, Proje Yöneticisi, 2005.
Kalyoncuoğlu, F., Tığdemir, M.,"Trafikte Hız Denetimi İçin Düşük Maliyetli Video-Radar Sisteminin Geliştirilmesi Ve
Uygulanması", S.D.Ü. Araştırma Fonu (03-M-715-7500YTL)
Karaşahin, M., Bilgisayar Kontrollü İndirekt Çekme Aleti Geliştirilmesi (Asfalt Betonu Testi için), INTAG A05, TUBITAK
Altyapı Destekleme Projesi
Keskin, M. E., Taylan, E. D., 2005. Akdeniz Bölgesindeki akımların tahmini için akıllı sistemlerin uygulanması. SDÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 1176-D-05 (Devam ediyor).
Saltan, M., 955-YL-04 nolu "Karayolu esnek üstyapıları alttemel tabakasının stabilizasyonunda hafif agregaların
kullanılabilirliği"
Yücel, K.T., Antik yapılarda kullanılan inşaat malzemeleri ve bu malzemelerin özelliklerinin fiziksel, kimyasal,mekanik,
tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri kullanılarak saptanması" konu başlıklı ve 04-YL-853 Proje Numaralı, 2005,
-171-
Yücel,
Yücel,
Yücel,
Yücel,
Yücel,
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Proje
Yürütücüsü, Proje Değeri: 2.500 YTL
K.T.,"Mineral, kimyasal katkılı ve polipropilen fiber takviyeli taze betonun basınç altındaki davranışının
belirlenmesi" konu başlıklı ve 04-YL-852 Proje Numaralı, 2005, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma
Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 2.500 YTL
K.T.,"Beton üretim teknikleri ve laboratuar uygulamalarında kalite güvenliğinin sağlanması ve kontrol metotlarının
geliştirilmesi", konu başlıklı 04-YL-842 Proje Numaralı, 2005,Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma
Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Değeri: 2.500 YTL
K.T.,"Katkılı Pompa Betonlarında, Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik Performansına ve Mekanik
Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" konu başlıklı TÜBİTAK-104M568 sayılı Projede, Proje Yürütücüsü, 2005,
Proje Değeri: 80,400 YTL
K.T.,"Isparta ili sınırları içinde yapı çeliklerinin kalite kontrol ve denetimi hizmetlerine esas teşkil edecek alt yapı
laboratuarının kurulması" adlı SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2005/107sayılı Alt Yapı Projesi, Proje
Yürütücüsü, 2005, Proje Değeri: 30,000 YTL
K.T.,"Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla
Modellenmesi" adlı TÜBİTAK İÇTAG-A049 sayılı Projede, Proje Yürütücüsü, 2005, Proje Değeri: 3.000$
ULUSAL KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJEDE GÖREV ALMA
Çimen, Ö., Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme
Dayanıklılığının İncelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004-95 No'lu proje, Toplam Bütçe:
30.000.000.000 TL
Doğan, A., Beton işlenebilirliğinin Standart Deney Yöntemleri ile Karşılaştırılması. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Karaşahin, M., Ulaştırma Planı Stratejisi, Ulaştırma Bakanlığı
Yücel, K.T.,"Beton Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı" SDÜ (SDÜBAP) 2005/108 No'lu Alt yapı Projesinde
Yardımcı araştırıcı Proje Değeri: 40,000 YTL
Yücel, K.T.,"Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme
Dayanıklılığının İncelenmesi" adlı S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004/95 No'lu projede, Yardımcı
Araştırıcı. Proje Bedeli: 30,000 YTL
ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJEDE GÖREV ALMA
Motz, L. H., and Dogan, A. 2004. North-Central Florida Active Water-Table Regional Groundwater Flow Model (Final
Report). Contract 99W384 (UF 450472612), St. Johns River Water Management District, Palatka, Florida, pp. 1-135,
September 2004.
Yurtal, R., Motz, L. H., Gördü, F., ve Doğan, A. 2004. Optimization of Groundwater Use Subject to Saltwater Intrusion
Along the Mediterranean Coast of Turkey. TÜBİTAK - NSF Joint Research and Development Project. Project
Number: 9819824. Ekim 2004. s. 1-54.
ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL
Çimen, M., TÜBİTAK tarafından verilen yayın teşvik ödülü (Çimen, M., 2004. Analytical Solutions of a Routing Problem
for Storm Water In A Detention Basin - Discussion, Hydrological Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques,
49(2), 335-336).
Çimen, M., TÜBİTAK tarafından verilen yayın teşvik ödülü (Çimen, M., 2005. Type Curves for Unsteady Flow to a LargeDiameter Well in Patchy Aquifers, Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 10(3), 200-204).
Saltan, M., Terzi, S., "Backcalculation of Pavement Layer Parameters Using Artificial Neural Networks",
Ind.J.Eng&Mat.Sci., Vol 11, pp 38-42, (2004). makaleye TÜBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü
Saltan M, Terzi S, "Comparative analysis of using artificial neural networks (ANN) and gene expression programming
(GEP) in backcalculation of pavement layer thickness "Indian Journal Of Engineering And Materials Sciences 12 (1):
42-50 FEB 2005 makalesi için TUBITAK tarafından verilen bilim teşvik ödülü
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
DURAK, E.,Yrd.çDoç.Dr., Kurbanoğlu, C.,Prof.Dr., Kaleli H., Tunay, R.F.,Araş.Gör., "Measurement of Friction Force and
Wear of Based Journal Bearings Manufactured With Powder Metallurgy (P/M), Journal Of The Balkan
Tribological Association, 4(10) ,(2004), 2004, p.509-517
AKÇAY., İ. H., Doç.Dr,.Kaynak İ., “ Analysis of Multi-Layered Composite Cylinders Under Thermal Loading", Journal of
Reinforced Plastics & Coomposites dergisi, 24: 1159-1168.,( 2005),p.135
İPEK, O.Doç.Dr., Yapıcı H., Ozceyhan V., "Calculatıons Of Maxımum Temperature In Centerlıne Of Nuclear Fuel Rod And
Fıssıle Fuel Enrıchment In Hybrıd Reactor",The Arabian Journal For Science And Engineering, Volum 29,
Number 1A,pp,2004 :p. 43-65
YUMRUTAŞ.,R.,Kanoğlu,M., Bolatturk,A.Yrd.Doç.Dr.,,Bedir, M.Ş.,2005,”Computational Model for a Ground Coupled
Space Cooling System with an Underground Energy Storage Tank,” Energy and Buildings, Volume 37, Issue 4,
April 2005, Pages 353-360.
DURAK. E.,Doç.Dr., "A Study on Friction Behavior of Rapeseed Oil as an Environmentally Friendly Additive In
Lubricating Oil", Industrial Lubrication and Tribology, 56-1,2004,p. 23-37, İngiltere.
DURAK, E., Karaosmanoğlu, F., ,"Using of Cottonseed Oil as Environmentally Acceptable Lubricant Additive", Energy
Sources, 26(7), 2004,p.611-625.
-172-
DURAK, E.,Doç.Dr., Çetinkaya, M., Yenigün, B., Karaosmanoğlu F., ,"Effects Of Sunflower Oil Addition To Base Oil On
The Friction Coefficient Of Statically Loaded Journal Bearings", Journal of The Synthetic Lubrication, 21-3,
2004(21), 2004.p. 207-222,France.
DURAK, E.,Doç.Dr., Kurbanoğlu, C.,Prof.Dr., Kaleli H., Tunay, R.F., Araş.Gör., "Measurement of Friction Force and Wear
of Based Journal Bearings Manufactured With Powder Metallurgy (P/M)”, Journal Of The Balkan Tribological
Association, 4(10), 509-517,(2004).
BEDİR,F.,Yrd.Doç.Dr., Ogel, B., Gürbüz, R., "Age Hardening Behaviours And Mechanical Strenghts of Al-Tic Composites
Produced by Conventional Hot Pressing Method", Metall, 59(7-8),p..459-462, 2005.
BEDİR,F.,Yrd.Doç.Dr., "Modelling of flow behaviour of AA 6063 Aluminium Alloy Under Constant Compression Speeds
(v) of The Test Machine at Elevated temperatures", Metall (2005), 59, 548-552.
GERT Z., Thomas B., Koruca H. İ.,Yrd.Doç.Dr., Kurbanoğlu C., Brinkmeyer,B., “Simulation Aided Design Of
Organisational Structrues In Manufacturing Systems Using Structuring Strategies”, Journal Of Intelligent
Manufacturing, Volume 15, Number 4, ISSN:0956-5515(200408)15:4;1-x), , August 2004, Kluwer Akademic
Puplishhers.
ÖZKAHRAMAN,H.T.,Prof.Dr.,Bolatturk,A.,Yrd.Doç.Dr.,”The use of tuff Stone Cladding in Buildings for Energy
Conservation,”Construction and Building Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 18 April 2005
KORUCA, H. I.Yrd.Doç.Dr., Kurbanoğlu. C., Prof.Dr., Gert Zülch, Brinkmeyer,Thomas B.B., “Simulation Aided Design Of
Organisational Structrues In Manufacturing Systems Using Structuring Strategies”, Journal Of Intelligent
Manufacturing, Volume 15, Number 4, ISSN:0956-5515(200408)15:4;1-x), Kluwer Akademic Puplishhers. ,
August 2004
ÖNDÜRÜCÜ, A.,Dr.Arş.Gör.,. Esendemir, Ü., Yrd.Doç.Dr.,.,Bayhan.,M., Prof.Dr,“An Elasto-Plastic Stress Analysis of
Simply Supported Thermoplastic Composite Beams Under a Transverse Linearly Distributed Load”, Science and
Engineering of Composite Materials, 11(4), 2004, p.283-291.
ESENDEMİR, Ü.,Yrd.Doç.Dr.,” An Elastic-Plastic Stress Analysis in a Polymer-Matrix Composite Beam of Arbitrary
Orientation Supported from Two Ends Acted Upon with A Force at the Mid Point” , Journal of Reinforced Plastics
& Composites, 23(6), 2004,p.613-623
ESENDEMİR, Ü.,Yrd.Doç.Dr., Öndürücü, A.,Dr.Araş.Gör.,”An Elastic-Plastic Analysis
of Thermoplastic Composite
Cantilever Beam Loaded by a Single Force at its Free End”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 23(7),
2004.p.761-775
ESENDEMİR, Ü.,Yrd.Doç.Dr. Öndürücü, A.,Dr.Araş.Gör.,” An Elasto-Plastic Stress Analysis of Aluminum Metal-Matrix
Composite Beam Subjected to Transverse Linearly Distributed Load”, Journal of Reinforced Plastics and
Composites, 23(16), 2004,p.1695-1705.
ESENDEMİR,Ü.,Yrd.Doç.Dr. “An Elasto-Plastic Stress Analysis in a Polymer-Matrix Composite Beam Supported from
Two Ends Under a Transverse Linearly Distributed Load by Use of Anisotropic Elasticity Theory”, Journal of
Reinforced Plastics and Composites, 23(17), 2004,p.1821-1832.
ESENDEMİR, Ü.,Yrd.Doç.Dr.,” An elastoplastic stress analysis of aluminum alloy metal-matrix composite beams under a
transverse linearly distributed load by use of anisotropic elasticity theory” Mechanıcs Of Advanced Materıals And
Structures 12 (5), 2005,p. 341-347
ESENDEMİR:, Ü.Yrd.Doç.Dr.,” The effects of shear on the deflection of linearly loaded composite cantilever Beam”
Journal Of Reınforced Plastıcs And Composıtes, 24 (11), 2005,p. 1159-1168
TOPCU, M.,Prof.Dr.,Öndürücü, A.,Dr.Araş.Gör.,” Thermal Elastic-Plastic Stress Analysis of Aluminum Metal-Matrix
Composite Laminated Plates Under a Parabolically Temperature Distribution”, Journal of Reinforced
Plastics&Composites, 23(2), 2004.p.177-193.
TOPCU, M.,Prof.Dr., Öndürücü, A.,Dr.Araş.Gör.,”” An Elastic-Plastic Stress Analysis of Symmetric Aluminum MetalMatrix Composite Laminated Plates Under Thermal Loads”, Journal of Reinforced Plastics&Composites, 23(12),
2004.p.1301-1312.
KAYACAN, R.,Yrd.Doç.Dr., Varol, R.,Prof.Dr.., Kimilli, O.,” The Effects of Pre- and Post-weld Heat Treatment Variables
on the Strain-age Cracking in Welded Rene 41” Components. Materials Research Bulletin, 39(14-15),
2004,p.2171-2186
MİTCHELL E. J., Stawarz A. M., Kayacan R.,Yrd.Doç.Dr., Rimnac C. M., The “Effect of Gamma Radiation Sterilization
on the Fatigue Crack Propagation Resistance of Human Cortical Bone”. The Journal of Bone and Joint Surgery
(American), 86: 2004,p.2648-2657
BALLARİNİ, R., Kayacan,Yrd.Doç.Dr., R., Ulm, F.-J., Belytschko, T. and Heuer, A.H.,” Biological structures mitigate
catastrophic fracture through various strategies”. International Journal of Fracture 135,2005,p. 187 -197
RAMAZAN, Selver, "Experiments on the Transition from the Steady to the Oscillatory Marangoni Convection of a FloatingZone under Various Cold Wall Temperatures and Various Ambient Air Temperatıre Effects", Microgravity Science
and Technology, Vol. 17, (4), 2005, p. 5-1
ÖZKAHRAMAN,H.,T.,Prof.Dr., Selver,R.,Yrd.Doç.Dr., Işık,E.C, "Determination of the thermal conductivity of rock from
P-wave velocity", Int. J. of Rock Mech. and Mining Science, (41), ., 2004,p. 703-708.
Ulusal Makaleler
DURAK, E., Yrd.Doç.Dr., "Dişli Çarklardaki Hasar Tipleri", MM Makina Magazin, 110), 2005,s. 79-82, Eylül-2005
İstanbul.
BEDİR,F. Yrd.Doç.Dr.,.Alnıak, M.O,Prof.Dr., "Yakıt hücre sistemlerinin çalışma prensibi ve denizaltı sistemlerdeki
tasarımı", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, c1.3,, 2004. ,s.31-37
BEDİR F.,Yrd.Doç., Bilgehan ÖGEL, Funda KÖKSAL, "Sıcak Presleme Yöntemi ile Al-Cu-SiCP Kompozitlerin Üretimi ve
Aşındırıcı Özelliklerinin İncelenmesi", K.H.O. savunma Bilimleri Dergisi, v3, p72-82, 2004.
-173-
ULUSOY, N.Yrd.Dr. ve Delikanlı, K., Yrd.Doç.,”Kranksız Kompresör Tasarımı”, MakinaTek, Satı: 97, 2005, s. 82-86.
ALAN,A., Bayrakçı,H.C.,Yrd.Doç., Delikanlı,K.;Yrd.Doç.Dr, "Kapalı Yüzme Havuzlarında Havalandırma", Tesisat
Mühendisliği Dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri odası Yayını, sayı:87, Eylül 2005, s. 21-26
SELVER,R.,Yrd.Doç.Dr.,Uguz,N., ,"Esnek Bölge Konfigürasyonunda Yüzey Gerilimi İle Meydana Gelen Taşınımlı Akışın
Deneysel İncelenmesi", Gazi Üni. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt. 19, No.3, 2004,p.295-304.
SAĞLAM, A., Özek, N., Selver, R., 2004, "Yüzen Bölge Konfigürasyonunda Yüzey Gerilimli Konveksiyonun Farklı Ortam
Sıcaklıklarında Rejim Hali Yüzey Gerilimli Konveksiyondan Osilasyonlu Yüzey Gerilimli Konveksiyon Haline
Geçiş Üzerine Bir Araştırma",SDÜ FBE Dergisi, 8-2, 2004, Özel Sayı, 125-132.
SAĞLAM, A., Özek, N., Selver, R.,Yrd.Doç.Dr., , " Yüzen Bölge Konfigürasyonunda Kararlı Marangoni
Konfigürasyonundan Osilasyonlu Marangoni Konveksiyona Geçişi Üzerine Deneysel Bir Çalışma", Gazi Üniv.
Müh. Mim. Fak. Dergisi 19(2), 2004,Ankara, 217.
SELVER R.,Yrd.Doç.Dr., Boylu K. S., Varol R.,Prof.Dr., , "Bilyalı Dövme Ve Borlama İşlemlerinin T/M Çelik Malzemenin
Bazı Özelliklerine Etkisi", SDU FBE Dergisi, C.8-12004, s..141-144, Isparta.
YALÇIN,B.,Varol,R.Prof.Dr.,Yılmaz,N., Demir Esaslı Toz Metal (T/M) Yatakların Aşınma Özelliklerinin Bulanık Mantıkla
(BM) Modellenmesi", Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi,Cilt 1,Sayı.4,2004,, s..1YILMAZ,S.S., Ünlü,B.S.,Varol,R.Prof.Dr., "Borlanmış Demir Esaslı Fecu-Grafit T/M Malzemenin Aşınma Ve Mekanik
Özellikleri",Teknolojik Araştırmalar,MTED,C.2,Sa.3,s..11-21
KAYACAN, R.,Yrd.Doç., Varol, R.,Prof.Dr., Kimilli, O.,” The Effects Of Pre- And Post-Weld Heat Treatment Variables On
The Strain-Age Cracking İn Welded Rene 41 Components.” Materials Research Bulletin, 39(14-15): 2004, p.21712186
EKSİ, A.K., Varol, R.,Prof.Dr. Saritas,S.,Prof.Dr., , "Hardness And Densification Behaviour Of Cold Isostatically Pressed
Powders", 58.Jahrgang, (10), 2004,s.633-636. ,
GÜVEN,Ş.Y.Yrd.Doç.Dr.,,Üçgül,İ.,Yrd.Doç.Dr.Şenol,R.,Araş.Gör., ,"Güneş Enerjisi Isıl Uygulamaları Ve Güneş
Kulelerinin İncelenmesi", Mühendis Ve Makina,Haziran 2004,Cilt 45,Sayı: 533, 2004,Ankara,s. 17-28.
GÜVEN,Ş.Y.,Yrd.Doç.Dr.Şenol,R., Araş.Gör., "Güneş Pili Destekli Çevre Aydınlatma Ve Sulama Sisteminin Örnek Bir
Uygulaması", Mühendis Ve Makina,Eylül 2005,Cilt 46,Sayı: 548, , 2005, Ankara, s.13-20.
BOLATTÜRK,A.,Kanoğlu, M., Çevre Şartlarının Nem Almalı Buharlaşmalı Soğutma Sistemlerinin Performansı Üzerine
Etkisi, Isı Bilimi Ve Tekniği Dergisi, 25(1). 2005,
ESENDEMİR, Ü.,Yrd.Doç.Dr., Orta Noktasından P Yüküne Maruz Her İki Tarafından Desteklenmiş Metal Matriksli
Kompozit Bir Kiriş İçin Elastik Gerilme Analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1),
2004,s.81-86.
TEKİN, A.,Prof.Dr., Esendemir, Ü.,Yrd.Doç.Dr., Öndürücü, A.,Dr.Araş.Gör., “Serbest Ucundan Tekil Bir Yüke Maruz
Polimer Matriksli Kompozit Ankastre Bir Kiriş İçin Elasto-Plastik Gerilme Analizi”. Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(3), 2004,s. 405-413.
ÜÇGÜL, İ., Yrd.Doç.,Koyun, T.,Yrd.Doç.Dr.. “Silindirik Yansıtıcılı İki Yüzeyli Kollektörler İle Düz Yüzeyli Kollektörlerin
I.Ve II. Yasa Verimliliklerinin İrdelenmesi”, Mühendis Ve Makina Dergisi, Sayı:530, 2004,s.18-24, Isparta.
KOYUN T.,Yrd.Doç.Dr., Koyun A.,.” Bir Mekanın Klima Santralinin Kış Çalışmasına Göre Ekserji
Analizi”,Termodinamik Dergisi, Sayı 155, Temmuz 2005,
ÜÇGÜL, İ.,Yrd.Doç.Dr., Koyun, T., Yrd.Doç.Dr., “Silindirik Yansıtıcılı İki Yüzeyli Kollektörler İle Düz Yüzeyli
Kollektörlerin I.Ve II. Yasa Verimliliklerinin İrdelenmesi” Mühendis Ve Makina Dergisi, Sayı:5302004., s.18-24,
Isparta.
TANRITANIR, E., Sütçü, A., Alkan, H., Koruca, H.İ.,Yrd.Doç.Dr., Mobilya Imalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla
Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004,
Haziran 2004, Cilt 19, No 2, s.151-160).
KORUCA, H.İ.Yrd.Doç.Dr.,” Üretim Sistemlerinin Simülasyon Destekli Yeniden Yapılandırılmas”ı, Endüstri &
Otomasyon Dergisi, Mart 2005, Sayı: 96, ISSN s.1301-3610
Uluslararası Bildiriler
DURAK,E.,.Doç.Dr., Delikanlı,K.,Yrd.Doç.Dr.,Bedir,F.,Yrd.Doç.Dr. "Kullanılmış Motor Yağının Sürtünme Özellilerinin
İncelenmesi", TMMOB Makina Mühedisleri Odası, IX. Otomotiv Ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,
S.141-144, 27-29 Mayıs 2005
BEDİR,F.,Yrd.Doç.Dr., Durak,E.,Doç.Dr., Delikanlı,K.,Yrd.Doç.Dr., "Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde
Uygulanabilirliği Ve Mekanik Özellikleri", TMMOB Makina Mühedisleri Odası, IX. Otomotiv Ve Yan Sanaayi
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, S.239-249, 27-29 Mayıs 2005
DELİKANLI,K.,Yrd.Doç.Dr., Bedir,F.,Yrd.Doç.Dr., Durak,E.,Doç.Dr., "Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan
Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, II. İş Makınaları
Sempozyumu Ve Sergisi-2005, Bildiriler Kitabı, 2005, İstanbul.
ÇALIK, A.,Yrd.Doç.Dr.,Delikanlı, K., Yrd.Doç.Dr.,Uzun,H.A .; 2004, "Ç 1035 Çeliğin Borlama Özelliklerinin
İncelenmesi", II.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004, Eskişehir. S:237-242
TUNAY, R.F.,Araş.Gör.,Tüferkçi, K.,Araş.Gör.,Durak, E.,Doç.Dr., Kurbanoğlu, C.,Prof.Dr., " Yağ Katkı Maddelerinin
Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Katsayısına Ve Aşınmaya Etkilerinin Deneysel İncelenmesi", 11. International
Conference On Machine Design And Production Antalya., 13-15 Ekim 2004
BEDİR,F.,Yrd.Doç.Dr., B.Ögel, "Sicp Katkılı Al Kompozitlerin Sertlik, Mikroyapı Ce Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi",
11. International Conference On Machine Desing And Production, (UMTİK 2004), Conference Proceedings,
979-988, 2004. Antalya-TURKEY
TUÇ,B., Alnıak,Ş.T.,Bedir,F.,Yrd.Doç.Dr., Alnıak,M.O.Prof.Dr, "The Deformation Of Brass And Bronze Materials At
Elevated Temperatures", 9th International Research/Expert Conference "Trends İn The Development Of
-174-
Machinery And Associated Technology", TMT 2005 Conference Proceedings, Pp 203-207, Antalya, Turkey, 26-30
September, 2005.
KORUCA, H.İ;Yrd.Doç.Dr. Kurbanoğlu, C.,Prof.Dr., Silahsor, G., Ozdemir, G., “A Simulation Based Research Of
Alternative Organizational Structures İn Sewing Unit Of A Textile Factory, Emerging Solutions For Future
Manufacturing Systems", Published By Springer, ISBN 0-387-22828-4, IFIP-International Federation For
Information Proscessing, 6th Nternational Conference On Information Technology For BALANCED
AUTOMATION SYSTEMS İn Manufacturing And Services, 27-29 September 2004, Vienna, Austria.
KORUCA, H. İ.,Yrd.Doç.Dr., Kurbanoglu, C.,Prof.Dr., Zülch, G., 2004, Üretim Sistemlerinin Lojistik, İş Organizasyon Ve
Maliyet Açılarından Yeni Başarı Dereceleri İle Değerlendirilmesi, 11th Umtik- International Conference On
Machine Design And Production, Middle East Technical University, October 13-15, 2004, Antalya/ Turkey.
BOLATTÜRK A.,Yrd.Doç.Dr., Kanoğlu M., Coşkun A.,Araş.Gör., "Effect Of Evaporative Cooling On Performance Of
Regenerative Gas Turbine Cycle", The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium,
2004, July 14-16, Cappadocia/TURKEY
TUNAY R.F.,Araş.Gör.,Tüfekci K.,Araş.Gör., Durak E.,Doç.Dr., Kurbanoğlu C.Prof.Dr., "Yağ Katkı Maddelerinin Kaymalı
Yataklardaki Sürtünme Katsayısına Ve Aşınmaya Etkilerinin Deneysel İncelenmesi" 11th. International
Conference On Machine Design And Production,Vol.2 2004,p.989-1005 Antalya/Turkey
DURAK,E.,Doç.Dr., Delikanlı,K.,Yrd.Doç.Dr., Bedir,F.,Yrd.Doç.Dr., "Kullanılmış Motor Yağının Sürtünme Özellilerinin
İncelenmesi", TMMOB Makina Mühedisleri Odası, IX. Otomotiv Ve Yan Sanaayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,
s.141-144, 27-29 Mayıs 2005
BEDİR,F.,Yrd.Doç.Dr., Durak,E.,Doç.Dr., Delikanlı,K.,Yrd.Doç.DR., "Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde
Uygulanabilirliği Ve Mekanik Özellikleri", TMMOB Makina Mühedisleri Odası, IX. Otomotiv Ve Yan Sanaayi
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, S.239-249, 27-29 Mayıs 2005
DELİKANLI,K., Yrd.Doç.Dr.,Bedir,F.,Yrd.Doç.Dr., Durak,E.,Doç.Dr., "Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan
Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, II. İş Makınaları
Sempozyumu Ve Sergisi-2005, Bildiriler Kşitabı, 2005, İstanbul.
KORUCA, H. İ.,Yrd.Doç.Dr., Kurbanoglu, C.,Prof.Dr., Zülch, G., “ Üretim Sistemlerinin Lojistik, İş Organizasyon Ve
Maliyet Açılarından Yeni Başarı Dereceleri İle Değerlendirilmesi”, 11th Umtik- International On Machine Design
And Production, Middle East Technical University, October 13-15, 2004, Antalya/ Turkey.
KORUCA, H. İ., Kurbanoğlu, C.,Prof.Dr., Zülch, G., 2004,” Using Simulation To Restructure The Manufacturing Unit In A
Bicycle Factory”, IMS'2004: 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Decision
Support Systems: Computing With Words (CWW) And Computing With Perceptions (CWP), September 6-8, 2004,
Sakarya, Turkey
SUTCU, A., Tanrıtanır, E., Durmusoglu, M.B., Koruca, H.İ.,Yrd.Doç.Dr., “ A Methodology For Re-Designing A Furniture
Manufacturing System”, Proceeding Of The 35th International Conference On Computers And Industrial
Engineering, Volume II, Pp.1813-1818, ISBN 975-561-265-3, June 19-22, 2005, Istanbul / Turkey.
AKHAVAN, S., Kayacan, R.,Yrd.Doç.Dr., Varadarajan, R., Penoyar, T., Davy, D. And Rimnac, C. M., . The Effect Of RRatio On The Fatigue Crack Propagation Resistance Of Human Cortical Bone. (ID 4462) 11th International
Conference On Fracture, March 20-25, 2005, Turin, İtaly
SHAZLY, M., Kayacan, R.,Yrd.Doç.Dr., Prakash, V., Rimnac, C. M., And Davy, D., “. Failure Of Equine Bone Under
Impact Loading” . (ID 4547), 11th International Conference On Fracture, March 20-25, 2005, Turin, İtaly
REMZİ Varol,Prof.Dr ., Selver R, Yrd.Doç.Dr.,Kadir Süha Boylu, , "Demir Esaslı T/M Yatak Malzemelerinde Alaşım
Elemanlarının Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi" 4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Sakarya Üniversitesi,
18-22 Mayıs 2005.
Ulusal Bildiriler
KORUCA, H.İ.,Yrd.Doç.Dr., Kurbanoğlu, C.,Prof.Dr. Tunca, M.Z.,” Hazır Giyim Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Ve
Organizasyon Yapılarının Üretim Verimliliğine Ve Çalışanlara Etkileri”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları
Sempozyumu, Seçuk Üniversitesi, Hilton, Konya, 08-10 Ekim 2004,.
GÜVEN.Ş.Y., Yrd.Doç.Dr.,Delikanlı.K.,Yrd.Doç.Dr. "AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Çökelme Sertleşmesinde
Tav Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi", 10.Denizli Malzeme Sempozyumu Ve Sergisi, 14-1516Nisan,Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Denizli, 2004,s.36-41
GÜVEN,Ş.Y.,Yrd.Doç.Dr.,"AA 2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Çökelme Sertleşmesinde Tav Parametrelerinin
Şekillendirme Sınır Diyagramlarına Etkisi", III.Makina Ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16- 17 Eylül 2005,
MMO Yayın No: E/2005/384, Konya, s.333-338
ULUSOY, N.,Yrd.Doç.Dr., Normal Form Perturbasyon Yönteminin Bilgisayarda Mathematica İle Otomasyonu, 12. Ulusal
Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2005, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 9-11 Haziran 2005.
ULUSOY, N.,Yrd.Doç.Dr.,” Bir Otoparametrik Sistemin Nonlineer Analizi”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu
UMTS2005, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 9-11 Haziran 2005.
ULUSOY, N. Yrd.Doç.Dr., Delikanlı, K.,Yrd.Doç.Dr.,” Kranksız Kompresör Tasarımı”, III. Makina Tasarım Ve İmalat
Teknolojileri Kongresi MATİT2005, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Konya, 16-17 Eylül 2005.
ALAN,A., Bayrakçı,H.C.,Yrd.Doç.Dr., Delikanlı,K.; Yrd.Doç.Dr., "Kapalı Yüzme Havuzlarında Havalandırma", Ulusal
İklimlendirme Sempozyumu Ve Sergisi, TMMOB Antalya Şubesi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
DELİKANLI,K.,Yrd.Doç.Dr.,Bayhan,M.,Prof.Dr.,Janskowskı,A.,Bolattürk,A.; Yrd.Doç.Dr, "Hidrojenin Motorlarda
Kullanımı Ve Motor Gürültüsüne Etkisi", IX.Otomotiv Ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27-28 Mayıs 2005 Bursa, 13-18.
-175-
DURAK,E.,Doç.Dr.,Delikanlı,K.,Yrd.Doç.Dr.,Bedir,F.;Yrd.Dopç.Drt.,, "Kullanılmış Motor Yağının Sürtünme Özelliklerinin
İncelenmesi", IX.Otomotiv Ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 2728 Mayıs 2005 Bursa, 141-144.
BEDİR,F.,Durak,E.,Delikanlı,K.; , "Alüminyum Alaşımlarının Otomobil Endüstrisinde Uygulanabilirliği Ve Mekanik
Özellikleri", IX.Otomotiv Ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 2728 Mayıs 2005 Bursa, 239-249.
BAYRAKÇI,C.,Yrd.Doç.Dr.,Delikanlı,K.Yrd.Doç.Dr., ,"Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Ve Potansiyel Belirleme Çalışmaları",
Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005 Kayseri,TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, Bildiriler Kitabı s.329-332,
ULUSOY,N.,Yrd.Doç.Dr.,Delikanlı,K.;Yrd.Doç.Dr.,,"Kranksız Kompresör Tasarımı", III.Makina Tasarım Ve İmalat
Teknolojileri Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 16-17 Eylül 2005 Konya, Bildiriler
Kitabı Sayfa 139-145.
DELİKANLI,K.,Sofu,M.M.; , "Üretim Sektöründe Hızlı Direkt İmalat Sistemlerinin Yeri Ve Demir-Çelik Malzemelere
Uygulamaları", III:Demir-Çelik Kongresi Ve Sergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 2224 Eylül 2005, Zonguldak, Bildiriler Kitabı s.223-228.
DELİKANLI.K.,Yrd.Doç.Dr.,Bedir.F,Yrd.Doç.Dr.,Durak.E.;Doç.DR.,,"Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan
Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", III. İş Makinaları Sempozyumu Ve Sergisi, 29 Eylül-1 Ekim
2005 İstanbul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, S: 155-166
DELİKANLI,K., Sofu,M.M.;"", Soğuk Haddelenmiş Teknik Alüminyumun Derin Çekilmesinde Tavlama Süresi Ve Tav
Sıcaklığına Bağlı Olarak Mekanik Özelliklerin Bulanık Mantık Kullanılarak Modellenmesi, Bilimde Modern
Yöntemler Sempozyumu BMYS 2005, 16-18 Kasım 2005 Kocaeli, Bildiriler CD Si s.147-154
SELVER, R.,Yrd.Doç.Dr., Boylu, K.S., Yılmaz,S.S., Varol, R.Prof.Dr., "Yaşlandırma Isıl İşleminin Alüminyum
Alaşımlarının Isıl Özelliklerine Etkisi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, S. 450-454,
14-16 Nisan 2004, Denizli.
DELİKANLI,K. Yrd.Doç.Dr., Bayhan, M.,Prof.Dr., Janskowskı,A.,Bolattürk,A.;Yrd.Doç.Dr., 2005, "Hidrojenin Motorlarda
Kullanımı Ve Motor Gürültüsüne Etkisi", IX.Otomotiv Ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa, Mayıs 2005.
OYUN T.,Yrd.Doç.Dr., Koyun, A., Acar M.,Prof.Dr.,2005.Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar Ve Bu
Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri, 2005, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu Ve Sergisi, , Antalya, 2527 Şubat 2005
YALÇIN,B., Varol,R.,Prof.Dr. Özsoy,A., ,"Isıl İşlem Uygulamalarının Yüksek Hız Çeliği Takım Malzemelerinin Bazı
Özelliklerine Etkisi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, S.618-625, Denizli, 14-16
Nisan 2004,
YALÇIN,B., Yılmaz,N., Varol,R.,Prof.Dr.,, "Torna Kesici Takımlarında Yan Yüzey Aşınmasının Bulanık Mantık Yöntemi
İle Modellenmesi", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, S. 735-745, , Denizli, 14-16
Nisan 2004.
BOYLU, K.S.,Araş.Gör.Selver,R.,Yrd.Doç.Dr., Varol, R.,Prof.Dr., Yılmaz,S.S., 2004,"Yaşlandırma Isıl İşleminin
Alüminyum Alaşımlarının Isıl Özelliklerine Etkisi", 10.Denizli Malzeme Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı,
S. 450-454, , Denizli ,14-16 Nisan 2004.
ÇALIK, A.,Yrd.Doç.Dr. Varol,R.,Prof.Dr., "Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Yorulma
Dayanımının Belirlenmesi", III. Makina Tasarım Ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, S.305-310,
MMO , Konya, 16-17 Eylül 2005,
BAYHAN, M.,Prof.Dr., Jankowski A., Bolattürk A.,Yrd.Doç.Dr., Coşkun A., Araş.Gör., Esendemir Ü.,Yrd.Doç.Dr.,
"Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi", II.Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Dumlupınar
Üniversitesi, Kütahya, ( Mayıs 2004).
BAYHAN, M.,Prof.Dr., Jankowski, A., Bolattürk, A.,Yrd.Doç.Dr., COŞKUN, A.,Araş.Gör., ESENDEMİR, Ü.,Yrd.Doç.Dr.,
"Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi", II.Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Kütahya, 26-2728 Mayıs 2004,
DELİKANLI,K.Yrd.Doç.Dr.,Bayhan,M.,Prof.Dr.,Jankowskı, A.,Bolattürk,A.,Yrd.Doç.Dr., , Hidrojenin Motorlarda
Kullanımı Ve Motor Gürültüsüne Etkisi, IX. Otomotiv Ve Yan Sanayii Sempozyumu,Bursa, 2005.
BAYHAN, M.,Prof.Dr., Jankowski, A., Bolattürk, A.,Yrd.Doç.Dr. Coşkun, A.,Araş.Gör. Esendemir, Ü.,Yrd.Doç.Dr.,.
Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Dumlupınar
Üniversitesi2004, Kütahya.
ÜÇGÜL.,L,İ.,Yrd.Doç.Dr., Koyun, T.,Yrd.DoçDr. Şenol, R.,Araş.Gör.,”.Linyit Kömürünün Güneş Enerjisiyle
Gazlaştırılmasının Termodinamik Analiz”i, Iı. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Dumlupınar Üniversites
,26-28 Mayıs 2004, Kütahya
ÜÇGÜL,İ.Yrd.Doç.Dr.,,KOYUN,T.,Yrd.Doç.Dr.,Şenol,R.,Araş.Gör. ,” Şeffaf Yalıtımlı Düz Kollektörler İle Düz
Kollektörlerin (Güneş Enerjisi Toplayıcılarının) I. Ve II. Yasa Verimliliklerinin İrdelenmesi”, II. Ulusal Ege Enerji
Sempozyumu Ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2004, Kütahya
KOYUN T., Koyun, A., Acar M.,2005.Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar Ve Bu Akışkanların Ozon
Tabakası Üzerine Etkileri, 2005, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu Ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
ÜÇGÜL, İ.,Yrd.Doç.Dr., Acar, M.,Prof.Dr., Koyun, T.,Yrd.Doç.Dr., “.Jeotermal Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi
Tersinmezliklerinin İncelenmesi”, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu Ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
ÜÇGÜL, I.,Yrd.Doç.Dr.,Tosun İ.,Yrd.Doç.Dr.,Koyun T.,Yrd.Doç.Dr. Gül N,”Afyon Başmakçı Biyokütle Rezervinin
Biyogaz Olarak Değerlendirilmesi”, Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları /Enerji Yönetimi Sempozyumu,0304 Haziran 2005, Kayseri
-176-
KORUCA, H.İ.,Yrd.Doç.Dr., Tunca, M.Z., Sütçü, A., Özdemir, G.,” Kriz Ortamında Üretim Organizasyonlarının
Simülasyon Destekli Araştırılması”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, UAS'04 Sempozyum
Bildiriler Kitabi, S. 19-24, ISBN 975-9513-59-5. 08-10 Ekim 2004, Seçuk Üniversitesi, Hilton, Konya.
KORUCA, H.İ.,Yrd.Doç.Dr., Koyuncuoglu, C., Tunca, M.Z., “, Hazır Giyim Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Ve
Organizasyon Yapılarının Üretim Verimliliğine Ve Çalışanlara Etkileri”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları
Sempozyumu, UAS'04 Sempozyum Bildiriler Kitabi, S. 14-18, ISBN 975-9513-59-5. 08-10 Ekim 2004, Seçuk
Üniversitesi, Hilton, Konya.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
BAŞYİĞİT, C., AKKURT, I., Doç. Dr. ALTINDAG, R., Doç. Dr. KİLİNÇARSLAN, S., Yrd. Doç. Dr., AKKURT, A.,
MAVİ, B., KARAGÜZEL, R., Prof. Dr., 2005, The effect of freezing-thawing (F-T) cycles on the radiation shielding
properties of concretes, Building and Environment, Elsevier. on-line
CENGİZ, O., Yrd. Doç. Dr., ŞENEL, E., Öğr.Gör., YAĞMURLU, F., Prof. Dr., 2005. “A Satellite Image Approach to The
Study of Lineaments, Circular Structures And Regional Geology In The Golcuk Crater District And Its Environs
(Isparta, SW Turkey)”, Journal of Asian Earth Sciences,, 2005.
CENGİZ, O., Yrd. Doç. Dr., ŞENER, E., Öğr. Gör. YAĞMURLU, F., Prof. Dr., 2005. Relationships of lineamentss, circular
structures and geological units using satellite image: An application of Gölcük Crater district and its environs
(Isparta, SW Turkey), Journal of Asian Earth Sciences
COBAN, H., Yrd.Doç.Dr., FLOWER, M.F.J., Prof. Dr. ‘’Mineral phase compositions in silica-undersaturated 'leucite'
lamproites from the Bucak area, Isparta, SW Turkey’’, Lithos, (baskıda).
GÜL, A., ÖRÜCÜ, Ö., K., KARACA, Ö., Öğr. Gör., 2005. An Approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation
Planing in Golcuk Nature Park, Environmental Management (In press).
İSMAİLOV T., Prof.Dr., MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., “Dünyada (Azerbaycan’da) baş vermiş toprak sürüşmeleri ve
CBS ile haritalamanın ehemmiyeti”, Problems of Seismic Risk, Seismic Stable Construction and Architecture,
International Symposium, Proceedings, 191-193, Bakü-, Azerbaycan, 2005.
İSMAİLOV T., Prof.Dr., İSMAİLOVA, R., Ditsinctive properties and economical usage of some travertine mines in the
Community of independent states, Proceedings of First İnternational Symposium on Travertine September 21-25
Eylül 2005, Denizli
KUMRAL, M., Yrd. Doç. Dr., COBAN, H., Yrd.Doç.Dr., GEDİKOGLU, A., Prof. Dr., KİLİNC, A., Prof..Dr.,. ‘’Petrology
and geochemistry of augite trachytes and porphyritic trachytes from the Golcuk volcanic region, Isparta, SW Turkey:
a case study’’, Journal of Asian Earth Science, (baskıda).
MERİÇ, E., Prof. Dr., AVŞAR, N., GÖRMÜŞ, M. Prof. Dr., & BERGİN, F., 2004. Twin and triplet forms of Recent benthic
foraminifera from the eastern Aegean Sea, Turkish coast. Micropaleontology, 50 (3), 297-301, text-figure 1, plate 1,
NİELSEN, J.K. AND GÖRMÜŞ, M., Prof. Dr., 2004. Ichnotaxonomy and Ethology of borings in shalow-marine benthic
foraminifers from the Maastrichtian and Eocene of Northwestern and Southwestern Turkey. Rivista Italiana di
Paleontologia e Stratigrafia, 110 (2), 493-501.
ŞENER, E., Öğr. Gör., DAVRAZ, A. Yrd.Doç.Dr., and ÖZÇELİK, M., Yrd.Doç.Dr., 2005. An integration of GIS and
remote sensing in groundwater investigations: A case study in Burdur, Turkey, Hydrogeology Journal, Volume 13,
Issue 5 - 6, Oct 2005, Pages 826 - 834.
ÖZÇELİK, M., Yrd.Doç. Dr., YALÇIN, A., Yrd. Doç. Dr. 2005, Engineering Properties on Travertine Samples Using Image
Analysis, 1st International Symposium on Travertine, Denizli, TURKEY
Ulusal Makaleler
ALTINDAĞ, R., Doç. Dr., GÜRBULAK, M., MUTLUTÜRK, M., Yrd.Doç. Dr., KARAGÜZEL, R., Prof. Dr., 2005, Deney
aparatı ve Numune boyut farklılığının bazı mağmatik kayaçların darbe setrlik sayısı (RIHN) indeksi üzerine etkisinin
incelenmesi. I. Taşocakları Kongresi, bildiriler Kitabı 133-140, Lefkoşa, KKTC
BİLGİN, A., Prof.Dr., CARAN, Ş., Yrd.Doç. Dr., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik
değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.33-39.
BİLGİN, A., Prof.Dr., CARAN, Ş., Yrd.Doç. Dr., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri,
Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.41-44, Isparta.
BİLGİN,A., Prof.Dr., KARA,V., Yrd.Doç. Dr., 2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik tehlikeler,
Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, pp.477-496, Antalya.
DAYAN, E., BİLGİN, A., Prof.Dr., Sönmez, K., 2005, Davras Dağı ve çevresinde yüzeylenen kumtaşlarındaki ayrışma ve
ayrışma şekilleri, Yerbilimleri Geosound, S.46, pp.11-24, Adana.
GÖRMÜŞ, M., Prof. Dr. MERİÇ, E., UYSAL, K. VE NİELSEN, J.K. 2005. Orbitoides kavkılarındaki izlere ait yeni
bulgular ve bu izlerin ortamsal önemi. Geosound, Çukurova Üniv. 46, 25-40.
SAMEDOV A., Prof.Dr., İSMAİLOV T., Prof.Dr., MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., “Dinamik Yük etkisinden kumlarda ve
kumlu killerde meydana gelen sıvılaşma olayı”, Ekologiya ve Su Tasarrüfatı, 4-2005, Bakü, Azerbaycan, 2005.
SOYASLAN, İ.İ., Dr., KARAGÜZEL, R., Prof. Dr. Isparta-Yalvaç Havzası Yüzey ve Yeraltısularının Kalitesi ve Kirliliği,
SDÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı 2, (2003) Sayfa 317-326, Isparta.
TEKER, Y., Araş. Gör., KUŞÇU, M., Prof. Dr., 2005, Çamoluk, Burdur, Yazıpınar, Bucak Yöresi Fe-Mn Cevherleşmeleri,
Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 23-25 Haziran 2005, sayfa:
271-278, İstanbul
-177-
Uluslararası Bildiriler
AKINCI, Ö., Prof. Dr., AYDOĞAN, M.S., Arş. Grv., & ÇOBAN, H. Yrd. Doç.Dr., ‘’ Chemistry of tourmalines (elbaiteschorl) in corundites from metamorphosed karstbauxites of Menderes Massif (W Turkey)’’, 5th International
Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, Nisan 2004.
BILGIN, A., Prof.Dr., SARGIN, S., 2005, “Geothermal resources in Afyon and surrounding area”, Thermo, 2005, 22-25
June, 2005, Budapest, Hungary.
CENGİZ, O., KARACA, Ö., 2005. Lineament Analysis On Satellite Image of Sultandağı Region (SW Turkey), IESCA2005,
Abstracts, October 4-7 2005, İzmir
CENGİZ, O., Yrd.Doç. Dr., KUŞCU, M., Prof. Dr., KADİR, S., Doç. Dr., “Terra Rossa Deposits Developed On Karstic
Carbonate Rocks Of Anamasdağları (Isparta, Turkey)”, 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals,
Istanbul Technical University, Istanbul, 22-30 May 2005.
CENGIZ, O., Yrd.Doç. Dr., KARACA, Ö., Öğr.Gör., “Lineament Analysis On Satellite Image Of Sultandağı Region (SW
Turkey)”, IESCA 2005, Dokuz Eylül University, Izmir, 4-7 October 2005.
CENGIZ, O., Yrd.Doç. Dr., KUŞCU, M., Prof. Dr., “Geological Properties Galena-Bearing Barite And Barite Deposits In
The Central Taurides, Turkey”, 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals Abstracts, Istanbul Technical
University, 16, İstanbul, 22-30 May 2005.
ÇOBAN, H., Yrd. Doç.Dr., ‘’ New geochronologic, geochemical and isotopic constraints on the evolution of Plio-Quaternary
alkaline volcanism from Isparta district, SW Turkey’’, International Symposium on the Geodynamics of Eastern
Mediterranean: Active tectonics of the Aegean Region. Kadir Has University. İstanbul, Haziran 2005.
ÇOBAN, H., Yrd. Doç.Dr.,CARAN, Ş., Yrd. Doç.Dr.,BOZCU, M., Yrd. Doç.Dr.,YILMAZ, K., Yrd. Doç.Dr., KARSLI, O.,
Yrd. Doç.Dr., ‘’ Geochronological and mineralogical implications on leucitophyres and high-K trachytes around
Haydarlı graben, south of Sandıklı-Şuhut volcanic suite (Afyon, SW Turkey)’’, International Symposium on the
Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active tectonics of the Aegean Region. Kadir Has University.
İstanbul, Haziran 2005.
ÇOBAN, H., Yrd. Doç.Dr.,PETROV, P., Prof. Dr., ÖZÇELİK, M., Yrd. Doç.Dr., KUMRAL, M., Yrd. Doç.Dr., ‘’
Mineralogical and sedimantological implications of clayey-dolomite,lime and marl levels of drill holes within the
Burdur city center, SW Turkey’’, 41st International forum on the geology of Industrial Minerals, İstanbul,
Mayıs 2005
ÇOBAN, H., CARAN, Ş., BOZCU, M.,YILMAZ, K KARSLİ, O., 2005. Geochronological and Mineralogical Implications on
Leocitophyres and High-K Trachytes Around Haydarlı Graben, S of Sandıklı-Şuhut Volcanic Suite (Afyon, SW
Turkey). International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the
Aegean, 15 – 18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY
FLOWER, M., Prof. Dr., ÇOBAN, H., Yrd. Doç.Dr., PARLAK, O., Doç. Dr., ‘’ Asthenospheric potassic magma genesis:
The role of slab-tearing and lower crust delamination’’, International Symposium on the Geodynamics of Eastern
Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region’’, Kadir Has University, Istanbul., Haziran 2005.
FLOWER, M., Prof. Dr., PARLAK, O., Doç. Dr., ÇOBAN, H., Yrd. Doç.Dr., ‘’ Mediterranean ophiolite-pulses-plate
kinematic adjustments or proxies for 'superplumes’’, International Symposium on the Geodynamics of Eastern
Mediterranean: Active tectonics of the Aegean Region. Kadir Has University. İstanbul, Haziran 2005.
GÖRMÜŞ, M., SAGULAR, E.K., Yrd.Doç. Dr., BOZCU, A., Yrd.Doç. Dr., Uysal K.and Poisson, A. 2004. Why is
reworking important? An example from the Cretaceous and Tertiary sediments around Isparta (SW Turkey). 4.
International Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey,
September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 84
IŞINTEK, İ., KAYSERİ, M.S., AKGÜN, F., Prof.Dr., and YAĞMURLU, F., Prof.Dr., “Foraminiferal, algal and
palynologic data from the coal bearing Triassic Rhaetian-Liassic boundary in the Üzimdere formations of the
Anamas-Akseki autochthon north of Yakaköy, Aksu-Isparta, Southern Turkey”, International Earth Sciences
Colloquium on the Aegean regions IESCA 2005, (Abstracts), İzmir, Turkey, 4-7 October, 2005
İSMAİLOV T., Prof.Dr., MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., “Dünyada (Azerbaycan’da) baş vermiş toprak sürüşmeleri ve
CBS ile haritalamanın ehemmiyeti”, Problems of Seismic Risk, Seismic Stable Construction and Architecture,
International Symposium, Proceedings, 191-193, Bakü-, Azerbaycan, 2005.
KARA, V. , Yrd. Doç.Dr.,YEMEN, H. , ÇOBAN, H. Yrd. Doç.Dr., FLOWER M.F.J, Prof. Dr., ‘’ Heat flow distribution in
İzmir, Aydın and Manisa districts from Western Turkey’’, 5th International Symposium on Eastern
Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, Nisan 2004.
KARAGÜZEL, R., DAVRAZ, A., Yrd.Doç. Dr., and SOYASLAN, İ.İ., Hydrogeological and hydroulic investigations of Burdur
city (SW-Turkey) for urbanization, International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean
Region, (12-15 April 2002), Near East University, Nicosia, TRNC.
KUŞCU, M., Prof. Dr., CENGIZ, O., Yrd.Doç. Dr., “Sediment-Hosted Huntite Deposits In Aşağıtırtar Area (Isparta,
Turkey)”, 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals, Istanbul Technical University, Istanbul, 22-30 May
2005.
MERİÇ, E., GÖRMÜŞ, M. and AVŞAR, N. 2004. Holocene geologic history of the Golden Horn (İstanbul, NW Turkey), 4.
International Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey,
September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 130-132.
MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., GÜLDAL V., Yrd.Doç.Dr., KARAGÜZEL R., Prof.Dr., TÜRK G., 2005, “Environmental
and vaste mamagement issues in connection with tourism: case matab Project”, 204-205, IESCA-2005, İzmir, 2005.
-178-
MUTLUTÜRK M., Y.Doç.Dr., KARAGÜZEL R., Prof.Dr.., “Determination of the Landfill Area Quality”, III. International
Symposium on Prognostication, Prevention and Liquidation of Disastrous and The Place of the Terrorism in
Extereme Situations, Azerbeycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, p. 176-179, Bakü, 23-25 Kasım 2005.
ÖZÇELİK, M., Yrd.Doç. Dr., ŞENER,E., Öğr. Gör., AVCIOĞLU, M., Araş. Gör., 2005, GIS-Based Kinematic Slope
Stability Analysis: A Case Study of Coastal Zone in Eğirdir (Isparta-Turkey) Settlement Area, International Earth
Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IESCA 2005, Abstracts, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,p.207.
ÖZÇELİK, M., Yrd.Doç. Dr., ŞENER,E., Öğr. Gör., ERTUNÇ, A., Prof.Dr.,; 2005, A Stripe Method for Producing
Engineering Geological Map of Burdur (Turkey) Urban Area, International Earth Sciences Colloquium on the
Aegean Regions, IESCA 2005, Abstracts, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,p.207.
ÖZÇELİK, M. T. Yrd.Doç. Dr., İSMAİLOV Prof.Dr.,;2005; Investigation of Settlements Formed Due To Weathering in
The Travertines Beneath The Buildings in Antalya Area Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on
Travertine, September 21-25,2005,Denizli,Turkey, pp.240-244.
SEYMAN, F.,KARAGÜZEL, R., Prof.Dr., 2005, Groundwater Potential of Senirkent - Uluborlu (Isparta-Turkey) Basin,
International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA 2005), 04-07 October, İzmir, Turkey
ŞENER, E., Öğr. Gör., DAVRAZ, A. Yrd.Doç. Dr., ,ÖZÇELİK, M. Yrd.Doç. Dr., and Soyaslan, İ.İ., Investigation of
alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey), 2nd
International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), (9-11 June, 2005) , İstanbul
ŞENER, E., Öğr. Gör., DAVRAZ, A., Yrd. Doç. Dr., İSMAİLOV, T., Prof. Dr., 2005, Investigation of Burdur Lake Coastal
Change With Satellite Images. Proceedings of the seventh international conference on the Medierranean Coastal
Environment (Medcoast-2005), p1429-1436, Kuşadası, Turkey
TAY, Ş., Araş. Gör., KARAGÜZEL, R., Prof. Dr., 2005, Domestic Solid Waste Landfill Site Selection in Senirkent-Uluborlu
(Isparta) Basin, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA), 04-07 October, İzmir,
Turkey
UYSAL, I., Arş. Grv. CARAN, S., Yrd. Doç.Dr., ÇOBAN, H., Yrd. Doç.Dr., KARSLİ, O., Yrd. Doç.Dr., SADİKLAR, M.
B. Prof. Dr., TARKİAN, M. Prof. Dr., ‘’ Platinum-Group Minerals as Indicators of Sulfur Fugacity in Upper Mantle:
An Example from Chromitites of the Southwestern Turkey (Mugla-Antalya-Isparta)’’, 5th International
Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, Nisan 2004.
YALÇIN, A., Yrd.Doç. Dr., TAY, Ş., Araş. Gör., KARAGÜZEL, R., Prof. Dr., 2005, Usage of Plio-Quaternary sediments
as tile-brick materials in Uluborlu region Isparta,Turkey, 41.Forum on the Geology of Industrial Minerals,
Istanbul/Turkey.
YANKO-HOMBACH, V. MERİÇ, E., Prof. Dr., AVŞAR, N., KEREY, E. AND GÖRMÜŞ M. Prof. Dr., 2004.
Micropaleontological evidence of the Black Sea-Marmara Sea connection for the last 800 ka BP. 4. International
Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 1318, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 228-230.
Ulusal Bildiriler
BİLGİN, A., Prof.Dr., CARAN, Ş., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi,
Türk. Pomza Sempozyumu, 15-17 Eylül 2005, Isparta..
BİLGİN, A., Prof.Dr., CARAN, Ş., Yrd.Doç. Dr., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri,
Türk. Pomza Sempozyumu, 15-17 Eylül 2005, Isparta.
BİLGİN, A., Prof.Dr., KARA, V., Yrd.Doç. Dr., 2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik
tehlikeler,Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 21-24 Eylül, 2005, Antalya.
BİLGİN,A., Prof.Dr., KARA,V. Yrd.Doç. Dr., ,2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik tehlikeler,
Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, Antalya.
BİLGİN, A., Prof.Dr., İSMAİLOV,T., CARAN, Ş., Yrd.Doç. Dr., 2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik
düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1-3 Aralık,
2005, Ankara.
CENGİZ, O., Yrd.Doç.Dr., KUŞCU, M., Prof. Dr., KADİR, S., Doç. Dr., “Karstik Karbonatlı Kayaçlar Üzerinde Gelişen
Terra Rossa Oluşumlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Anamasdağları, Isparta”, 58. Türkiye Jeoloji
Kurultayı Bildiri Özleri, Jeoloji Mühendisleri Odası, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 11-17 Nisan 2005.
CARAN, S., Yrd.Doç.Dr., UYSAL, İ., ÇOBAN, H., Yrd.Doç.Dr., KARSLI, O., Yrd.Doç.Dr., BİLGİN, A., Prof.Dr.,
SADIKLAR, B., Prof.Dr., ‘’ Isparta Açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim ortamındaki kısmi
ergimeye ilişkin yorumlar’’ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KTÜ, Trabzon, 2005.
CARAN, Ş., UYSAL, İ., ÇOBAN, H., KARSLI, O., BİLGİN, A., Prof.Dr., SADIKLAR, M.B., 2005. Isparta Açısı
ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar. Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005, Trabzon.
COBAN, H., Yrd.Doç.Dr., ‘’ Gölcük (Isparta) Yöresi, Maar Tip Patlamalı Volkanizmasının Gelişim Mekanizmasında Sulu
Minerallerin Etkisi’’, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. 40. Yıl Jeoloji
Sempozyumu, 2005.
ERİK D., ERTUNÇ A., Prof.Dr., MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., “Boğsak Tünelleri ( Taşucu-Mersin) GerilmeDeformasyonu Analizleri”, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye Jeoloji Kurumu, Ankara, 2005.
ERİK D., ERTUNÇ A., Prof.Dr., MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., “Boğsak Tünelleri ( Taşucu-Mersin) Açık Kazı Alanları
Şev Dizaynı”, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye Jeoloji Kurumu, Ankara, 2005.
GÖRMÜŞ, M., Prof.Dr., MERIÇ, E. Prof.Dr., VE UYSAL K.Araş. Gör., 2004. Orbitoides’lerdeki mikroizlere ait yeni
bulgular ve ortamsal önemi. Stratigrafi-Paleontoloji WorkshopV, 24-26 Eylül 2004,Ürgüp.
-179-
GÖRMÜŞ, M. Prof.Dr., Ve SAGULAR, E.K. Yrd. Doç. Dr.,2004. Çökel kayaçlarda taşınma niçin önemlidir? Isparta
çevresindeki Kretase ve Tersiyer çökellerinden örnekler. Stratigrafi-Paleontoloji WorkshopV, 24-26 Eylül
2004,Ürgüp
GÖRMÜŞ, M.; Prof.Dr., YAĞMURLU, F., Prof.Dr., ŞENTÜRK, Möğr. Gör., Ve UYSAL, K. Araş. Gör., 2005. Jeolojik
Sentez: Burdur ve çevresi. 1. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005.
GÖRMÜS, M., Prof.Dr., ÇOBAN, H., Yrd.Doç.Dr., CARAN, S., Yrd.Doç.Dr., UYSAL, K., BİRCAN, C., TUNÇ, O.,
‘’Egirdir gölü batisi güncel sedimanlari’’, Turqua. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 2005.
İSMAİLOV,T., Prof.Dr., ÖZÇELİK,M., Yrd.Doç. Dr., ŞENER, E., Öğr. Gör., 2005, Evsel Sıvı Atıkların Antalya Yerleşim
Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkisi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları
Kongresi, 22-24 Eylül 2005 Antalya, Türkiye.
ÖZGÜR, N., Prof. Dr., ALTINKALE, S., Öğr. Gör., YAMAN, D., Arş. Gör., YOUSEFİ Rad, A. ve ERGÜN, G., Belek,
Patara ve Kekova özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliği izlenmesi, Enfeksiyon Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Haziran 2005.
SAMEDOV A., Prof.Dr., İSMAİLOV T., Prof.Dr., MUTLUTÜRK M., Yrd.Doç.Dr., VARNIÇIYEVA V., “Suya Doygun
Kumlu Zeminlerde Dinamik Kuvvetler Etkisiyle Meydana Gelen Sıvılaşma Davranışlarının Araştırılması”, Eskişehir
Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2005.
SOYASLAN, İ.İ., Dr., DOĞAN, A., Yrd.Doç. Dr., KARAGÜZEL, R., Prof.Dr., Yalvaç Havzası Yeraltısuyu Akım
Modellemesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, I. Ulusal Yeraltısuları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 175-184
s., (23-24 Aralık 2004), Konya.
ŞENER, E., Öğr. Gör., DAVRAZ, A., Yrd.Doç. Dr., İSMAİLOV, T., Prof.Dr., 2005, Burdur gölü seviye değişimlerinin çok
zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi, Türkiye Kuvarterner Sempozyumu V (TURQUA), İTÜ 2-3 Haziran 2005,
s148-156 İstanbul
YAĞMURLU, F., Prof.Dr., ve ŞENTÜRK, M., Öğr.Gör., “ Güneybatı Anadolu'nun Güncel Tektonik Yapısı ”, Türkiye
Kuvaterner Sempozyumu V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 02-03 Haziran 2005.
YAMAN, D.,Arş. Gör, ve ÖZGÜR, N., Prof. Dr., Kızıldere ve çevresi jeotermal alanının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve
izotop jeokimyasal özellikleri, II. Ulusal Hidrojeolojide İzotop teknikleri Sempozyumu, DSİ, 26-30 Eylül 2005,
Gümüldür,İzmir.
Konferans
KARAGÜZEL , R., Prof. Dr., Nisan-2005, kentsel çevre sorunlarının analiz ve çözümünde jeoloji mühendisliği
uygulamaları, Türkiye 2.Jeoloji öğrencileri Buluşması, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
KARAGÜZEL, R., Prof. Dr.,2005,Kentsel Çevre Sorunları, Jeoloji Mühendisleri Odası
Seminer,
BİLGİN, A., Prof. Dr., 2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antropojenik)
kirlenme ve sağlığa etkileri, 30 Kasım , 2005 Jeoloji Müh. Bölümü Seminer Salonu, saat 15:00, Isparta
YAMAN, D., Arş. Gör., Menderes Msifi Kıtasal Rift Zonlarında Yeralan Jeotermal Sulardaki Yüksek Bor Değerlerinin
Kökeni, 14.12.2005, S.D.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, E-8 103.
Diğer Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
KUSCU, M Prof. Dr.,,2005, Fotoğraf sergisi ,Göller Bölgesinin Çiçekleri; 6-8 Nisan, SDU Kültür Merkezi
KUŞCU, M., Prof. Dr., Göller Bölgesinin Çiçekleri adlı fotoğraf sergisi, seçilmiş ve yeniden boyutlandırılmış 60 adet
fotoğrafla 29 - 30 Aralık 2005 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi E8
binasında gerçekleştirildi
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslar arası Makaleler
ÖZKAHRAMAN, H.T., Prof.Dr., BOLATTÜRK, A., Yrd.Doç.Dr., "The use of tuffstone cladding in buildings for
energy conservation", Journal of "Construction and Building Materials", Elsevier publishers ( In Press Ref.
No. 40908) 2005
ÖZKAHRAMAN, H.T., Prof.Dr., "A meaningful expression between bond work index, grindability index and friabilty
value", Minerals Engineering 18 2005 1057-1059. Elsevier publishing office. U.K.
ÖZKAHRAMAN, H.T., Prof.Dr., "Fragmentation Assessment and Design of Blast Pattern at Goltas Limestone Quarry,
Turkey" In: Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. Elsevier publishers. (Accepted , Ref. No. MS 2641),
2005
ÖZKAHRAMAN, H.T.,Prof.Dr., "A tensile strength formula including joint orientation angle in blasting,", Rock Mechanics
and Rock Engineering, Springer and Verlag Publishers, 2005
ÇİLEK, E.C., Doç.Dr. and ÜRESİN, H., “Benefication of borax by reverse flotation in boron saturated brine”, Journal of
Colloid and Interface Science, Vol.290(2), 2005 426-430,
ALTINDAĞ, R., Doç.Dr., GÜNEY, A.Yrd.Doç.Dr., "ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value",
Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci., Accepted paper - online, 2005.
BAŞYİĞİT, C., AKKURT, I., ALTINDAĞ, R., Doç.Dr., KILIÇARSLAN, S., AKKURT, A., MAVİ, B., KARAGÜZEL, R.,
Prof.Dr., "The effect of freezing-thawing (F-T) cycles on the radiation shielding properties of concretes", Building
and Environmental, Accepted paper - online, 2005.
DENİZ, V., Yrd.Doç.Dr. and UMUCU, Y., Arş.Gör., "Interpretation of using sin-float dates by simple recovery equations of
two different pumices" Transactions. Section C: Mineral Processing & Extractive Metallurgy, Vol.114, No:2 , C109C114(6), 2005
-180-
GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., UĞUR, İ., Yrd.Doç.Dr. "The effects of different fine and coarse pumice aggregate/cement ratios on
the structural concrete properties without using any admixtures", Cement and Concrete Research, Volume 35, Issue
9, September 2005, pp.1859-1864
DAVRAZ, M., GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “Engineering properties of amorphous silica as a new natural pozzolan for use in
concrete”, An International Journal of Cement and Concrete Research, Volume 35, Issue 7, July 2005, pp1251-1261.
GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “The Effects of Pumice Aggregate/Cement ratios on the low-strenght concrete properties”,
International Journal of Cement and Concrete Research, (In Press) 2005
GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “The Use of Quartet Blends Containing Fly Ash, Scoria, Perlite Pumice and Cement To Produce
Cellular Hollow Lighweight Masonry Blocks For Non-Load Bearing Walls”, International Journal of Cement and
Concrete Research, (In Press) 2005
GÜNDÜZ, L., Prof. Dr., “Influence of Pumice Aggregate Type On Properties of Hollow Non-Load Bearing Concrete
masonry Units”, International Journal of Cement and Concrete Research, (In Press). 2005
DAVRAZ, M, GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “Effects of Natural Amorphous Silica On Alcali-Silica Reaction For Concrete
Technology”, International Journal of Cement and Concrete Composites, (In Press
Ulusal Makaleler
GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “Pomza (Bims) Nedir ?”, Yapı Malzeme İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi, Yıl:10/Sayı:122, Eylül
2005, İstanbul, s58-61.
GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “Pomza İnşaat Sektörünün Yeni Gözdesi Olacak”, Yapı Malzeme İnşaat Malzemeleri İhtisas
Dergisi, Yıl:10/Sayı:123, Ekim 2005, İstanbul, s90-94.
GÜNDÜZ, L.,Prof. Dr., “İnşaat Sektöründe Bims Kullanımı”, Yapı Malzeme İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi,
Yıl:10/Sayı:124, Kasım 2005, İstanbul, s78-80.
GÜNDÜZ, L.,Prof. Dr., “Bimsbeton ve Bimsblok”, Yapı Malzeme İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi, Yıl:10/Sayı:125,
Aralık 2005, İstanbul, s38-41.
Uluslar arası Bildiriler
ALTINDAĞ, R., Doç.Dr.,GÜRBULAK, Ş., MUTLUTÜRK, M., Yrd.Doç.Dr, KARAGÜZEL, R.,Prof. Dr. “Deney aparatı ve
numune boyut farklılığının bazı mağmatik kayaçların Darbe Sertlik Sayısı (RIHN) indeksi üzerine etkisinin
irdelenmesi”, 1. Taşocakları Kongresi, 133-140, Kıbrıs, 2005.
ALTINDAĞ, R.,Doç.Dr., KAMACI, Z., Yrd.Doç.Dr., ETİZ, A., Arş.Gör., ŞENGÜN, N., Arş.Gör., "A study regarding the
relationships between dynamic parameters and drillability index of some rocks", 331-334, Bükreş-Romanya, 2005.
DENİZ, V., Yrd.Doç.Dr., "Darbeli Kırıcıda Kireçtaşı Türünün Kırılma Özellikleri Üzerine Etkisi" . 1. Taşocakları Kongresi,
TMMOB Maden Müh. Odası ve KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi, 167-172 s.,2005, Lefkoşe, KKTC
DENİZ, V., Yrd.Doç.Dr.,"Breakage Properties of Porous Materials by Ball Milling" Proceedings of the 19 th International
Mining Congress, Chamber of Mining Engineers of Turkey, 2005, 207-212 pp.
DENİZ, V., Yrd.Doç.Dr., AKKURT, Y: and UMUCU, Y., Arş.Gör., "A New Model on Breakage Behaviour of A Laboratory
Impact Mill" Proceedings of the 19th International Mining Congress, Chamber of Mining Engineers of Turkey, 2005,
229-232 pp.
DENİZ, V.Yrd.Doç.Dr. and DELİCE, H., "Solution of Clean Water Problem of Özberil Coal Washing Plant with Acrylamide
Copolymer Flocculants" Proceedings of the 19th International Mining Congress, Chamber of Mining Engineers of
Turkey, 2005, 263-268 pp.
Ulusal Bildiriler
DENİZ, V., Yrd.Doç.Dr., "Pomzanın Ufalanma Özelliği ve Çok İnce Pomzanın Kullanımı", Türkiye Pomza Sempozyumu ve
Sergisi 2005, BSB ve SDU-POZAMER, Isparta, Türkiye, 51-60.
DENİZ, V. Yrd.Doç.Dr. ve UMUCU, Y., Arş.Gör., "ISBAŞ A.Ş.'nin Yeni Kurulan Jig Zenginleştirme Tesisinin İlk
Performans Sonuçları", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, BSB ve SDU-POZAMER, Isparta, Türkiye,
63-69.
UMUCU, Y. Arş.Gör. ve DENİZ, V., Yrd.Doç.Dr., "Isparta Yöresi (Karakaya) Pomzaların Simülasyon İle Gravite
Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, BSB ve SDUPOMZAMER, Isparta, Türkiye, 71-76.
KİTİŞ, M., Doç.Dr., AKÇIL, A.U., Doç.Dr.,. KARAKAYA, E., YİĞİT, N.Ö., CİVELEKOĞLU, G., “Pomza ve Hidrojen
Peroksitle Siyanürün Bozundurulması”, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Mayıs 2005, Ankara
SEZGİN, M, DAVRAZ, M, GÜNDÜZ, L., Prof.Dr., “Pomza Endüstrisine Sektörel Bir Bakış”, Türkiye Pomza Sempozyumu
ve Sergisi 2005, Isparta, Türkiye, 15-17 Eylül, s9-22.
GÜNDÜZ, L., ŞAPÇI, N., Uzman, UULUSOY, M., ULUSOY, H., “Peyzaj Mimarisinde Bimsblok”, Türkiye Pomza
Sempozyumu ve Sergisi 2005, Isparta, Türkiye, 15-17 Eylül, s265-276.
GÜNDÜZ, L., Prof. Dr., DAVRAZ, M., ORTAÇEŞME, H., “Bimsblok ve Isı Yalıtım Özelliği”, Türkiye Pomza
Sempozyumu ve Sergisi 2005, Isparta, Türkiye, 15-17 Eylül, s277-286.
DAVRAZ, M., GÜNDÜZ, L, Prof.Dr., “Amorf Silika ve Endüstriye Katkısı, Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı,
IMCET 2005, İzmir, Türkiye, 09-12 Haziran, s357-366
GÜNDÜZ, L, Prof.Dr., ŞAPÇI, N., Uzman, DAVRAZ, M., “Pomza Madenciliği, Endüstrisi ve Türkiye Açısından Önemi
(Gelişen Yeni Bir Sektör)”, Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET 2005, İzmir, Türkiye, 09-12 Haziran,
s397-408.
-181-
Kitaplar
GÜNDÜZ, L., Prof. Dr., “İnşaat Sektöründe BİMSBLOK”, Aralık 2005, 928s, Isparta
Kitap Bölümü
BOTZ, M., MUDDER, T., AKÇIL, A., Doç.Dr., “Cyanide Treatment: Physical, Chemical and Biological Processes
(Chapter 28)”, Advances in Gold Ore Processing, ed. M. Adams, 672-702, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2005.
Tartışma
AKCIL, A., Doç.Dr. “Correspondence”, Minerals Engineering, Vol.18 , No. 1, pp. 127, 2005.
AKCIL, A., Doç.Dr. “Correspondence”, Minerals Engineering, Vol.18 , No. 15, pp. 1423-1424, 2005
Teknik Gezi
Doç.Dr.Raşit ALTINDAĞ, İzmir Mermer Fuarı, 31 Mart-03 Nisan 2005
Yrd.Doç.Dr. İbrahim UĞUR, Burdur ve çevresi Mermer Ocakları, 16 Aralık 2005
Yrd.Doç.Dr. Vedat DENİZ, Şarkikaraağaç Barit İşletmesi,(BAŞER Madencilik), 26 Kasım 2005,
JEOFİZİK MÜH. BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler (SCI)
Dolmaz, M.N., Hisarli, Z.M., Ustaömer, T., Orbay, N., 2005, Curie point depths based on spectrum analysis of the
aeromagnetic data, West Anatolian Extensional Province, Turkey. Pure and Applied Geophysics, 162, 571-590.
Dolmaz, M.N., Ustaömer, T., Hisarli, Z.M., Orbay, N., 2005, Curie Point Depth variations to infer thermal structure of the
crust at the African-Eurasian convergence zone, SW Turkey. Earth Planets and Space, 57, 373-383.
Tigdemir M., Kalyoncuoglu S.F., Kalyoncuoglu Ü.Y., 2004. Application of ultrasonic method in asphalt concrete testing for
fatigue life estimation, NDT & E International,Vol. 37/8 , Pages 597-602
Ulusal Makaleler
Hisarlı, Z.M. ve Dolmaz, M.N., 2004, Kozak Plütonik Kütlesinin Havadan Mağnetik Anomalilerinin Modellenmesi, KB
Anadolu, Yerbilimleri Dergisi, C.17, S.2, 79-91.
Kalyoncuoğlu Ü. Y., Uyanık O., Altuncu S., Geçim E., 2005. Gutenberg Richter Bagıntısındaki B Değerinin Tespiti İçin
Alternatif Bir Metot Ve Güneybatı Türkiyede Bir Uygulaması, Dokuz Eylül Üniv., Fen ve Mühendislik Dergisi,
İzmir. (Basımda)
Şahin, Ş. (2004), Güneybatı Anadolu'da Gerilme dağılımıve Burdur fayına olan etkisi, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, C.17, S.1, SS.1-9.
Parlak J ve Şahin Ş. (2004), Dinar Fayının Depremselliği; Sismolojik ve Jeolojik Sentez Süleyman Demirel Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8-3, 12-18.
Kanbur, Z., 2005. Sığ Sismik Yansıma Verilerine Yığma Öncesi Kırchhoff Derinlik Migrasyon Uygulaması, SDU, Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3. 2005.
Uyanık, O., Türker, E.,2004, Burdur Yerleşim Alanında Özdirenç ve Sismik Yöntemlerle Yer altı Yapısının ve Yanal
Yayılmanın Ortaya Çıkarılması, Jeofizik Bülteni, TMMOB Jeofizik Müh. Odası, Ankara.
Uyanık, O., Türker, E.,2004, Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanların Geometrisini
Saptamak için Jeofizik Çalışma, Jeofizik Bülteni, TMMOB Jeofizik Müh. Odası, Ankara.
Kamacı, Z., 2004, Isparta Yerleşim Yerinin (Yedişehitler ve Mavikent) Zemin Mikro Bölgelendirme Çalışması İle İlgili Bir
Uygulama, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-1,121-140. Isparta
Yılmaz, S., 2005, Dipol-dipol görünür özdirenç verilerinin 2-B ters çözümü için pratik bir yaklaşım, İstanbul Üniv.
Mühendislik Fak., Yerbilimleri Dergisi, 18,1, 109-118.
Kara V., Tüzel, B., 2005, Senaryo Bir Deprem için Kastamonu Kent Merkezine Ait Doruk İvmelerin (Pga) Kestirilmesi.
SDÜ, FBE Dergisi, 9-2(2005),126-133
Uluslararası Bildiriler
Dolmaz, M.N., Hisarlı, Z.M., 2004. The interpretation of aeromagnetic anomalies of Kozak and its around, The 16th
International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, pp 314, 7/10 December 2004, Ankara/Turkey.
Kara V., Yemen H., Çoban H., Flower M.F.J., 2004. Heat flow distribution of İzmir, Aydın and Manisa districts, W Turkey.
5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004, v. 3,
p.1284
Oksum, E., Dolmaz, M.N., Etiz, A., Aydogan, S., Aydin, I., 2005. Analysis of aeromagnetic anomalies related by Baklan
Granite in S of Muratdağı (Uşak), W Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Soc. (4th Balkan Geophysical
Congress), Vol.8, S.1, 601-604.
Şahin, Ş. (2004), Depth-Dependent seismic quality factor in Southwest Anatolia, The 16th International Geopyhsical
Congres and Exhibition of Turkey, MTA p. 128, Ankara.
Şahin, Ş., Beyhan, M and Keskin, M. Erol (2004) Investigation of The Relationships Between Burdur Earthqauke and The
Water Level of Lake Burdur Sageep 2004 Colorado, USA.
Şahin, Ş., Erduran, M., Alptekin, Ö., Çakır, Ö.Ve Tezel, T. (2005), S-Wave Coda Q Estimates For The Regions Of FethiyeBurdur, Büyükmenderes And Antalya Golf-Akşehir In Sw Turkey, 4. Balkan Jeofizik Kongresi, Bükreş,
ROMANYA.
Erduran, M., Tezel, T., Çakır, Ö. ve Şahin, Ş. (2005), Surface Wave Group Velocity Modelling of the SW Turkish Crust,
International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region,
Kadir Has University, p. 10, İstanbul.
-182-
Kanbur, Z., 2005, Application of Advance Imaging Technique to Multi-Channal Shallow Seismic Reflection Data, The 4th
Balkan Geophysical Congress-International Conference of Applied Geophysics and Earth Physics-Bucharest 2005, 912 October. Romania.
Kanbur, Z., (2005), Fault Geometry of Tekirdag Basin, Marmara Sea, Turkey by Seismic Imaging Technique. The 4th
Balkan Geophysical Congress-International Conference of Applied Geophysics and Earth Physics-Bucharest 2005, 912 October. Romania.
ALTINDAG R., KAMACI Z., ETİZ A., SENGÜN N., “A study Regarding the relationship between dynamic parameters
and drillibality index of some rocks” 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest Romania, 9-12
October 2005.
Uyanık, O, Bozcu, M., Çakmak, O., Ve Türker, E., 2004, Preliminary Results of Geological and Geophysical Studies in
EŞEN-I HPP Dam, The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey,Uctea Chamber of
Geophysical Engineers of Turkey, Ankara/Turkey.
Aydın, I., Aydoğan M.S., & Uyanık, A., 2004, Radiogenic heat production rates of the rocks in İzmir district (Turkey)
and their relation to tectonic and geothermic features., 5th International Symposium on Eastern
Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece.
Uyanık, O, Özyalın, Ş., Balkaya, Ç., and Ulugergerli, E., 2005, Comparison of High-Frequency Compressional and ShearWave Velocity Measurements within the weathering zone, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean
Regions IESCA-2005, Izmir/Turkey.
Öksum, E., Dolmaz, M.N., Etiz ,A., Aydoğan, S., Aydın, İ., 2005. Analysis of aeromagnetic anomalies related by Baklan
Granite in S of Muratdağı (Uşak),W Turkey, 4th Balkan Geophysical Congress, 7-10 October 2005, BucharestRomania, Journal of Balkan Geophysical Society, 8(1), 601-604.
Yılmaz, S., 2005, Resistivity responses of different arrays for sphere model using image and FEM methods, 4rd Congress of
the Balkan Geophysical Society, 9-12 October, Bucharest, Romania, Journal of Balkan Geophysical Society, 8,
625-628.
Kaya, M.A., Özyalın, Ş. and Balkaya, Ç., 2005, A New Interpretation Method Archaeological Investigations: Malos Ancient
City Example, IESCA, İzmir/Türkiye
Ulusal Bildiriler
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Özer M.F., 2005. Türkiye' nin Sismisitesi, Yüksek Riskli Alanlar ve Tektoniğine Yeni Bir Bakış,
Deprem Sempozyumu Kocaeli2005, Kocaeli.
Kalyoncuoğlu U.Y., Özer M.F., Arı B., Altuncu S., 2005. Yeralt Yapı Etkisi ve Depreme Dayanıklı Yapılaşma, Deprem
Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli.
Şahin. Ş. (2004), Güneybatı Anadolu’da sismik soğurulmanın (Q-1) aktif tektonik ile ilişkisi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası 57. Jeoloji Kurultayı, s. 38-39, Ankara.
Şahin, Ş., Parlak, J. ve Üçgül, İ. (2005), Isparta'da Toprak Altı Sıcaklık Gradientinin Belirlenmesi, Yeni ve Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, MMO No: E/371, s. 47-50,
Kayseri.
Kanbur, Z., Etiz, A., (2005), Isparta Havzası’nın Ana Kaya Derinliğinin Saptanması, Deprem Sempozyumu Kocaeli
2005, Özler Kitabı, Kocaeli, s:90
Dolmaz, M.N., Etiz ,A., Öksum, E., 2005. Uşak ve civarının havadan mağnetik anomalilerinin 3 boyutlu (3-b)
modellenmesi, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, Bildiriler Kitabı, 17-19 Kasım 2005,
İstanbul.
Kaya, M.A., Balkaya, Ç., and Onur, İ., 2005, Burdur Kentindeki Yanal Süreksizliklerin Doğal Gerilim (SP) ölçümleri ile
Araştırılması, Deprem Sempozyumu, Kocaeli
Kaya, M.A.,Şeren, A., Ekinci, Y.L., Balkaya, Ç., Yiğit, P., Geniş Ölçekli Arkeoloji Jeofiziği Uygulamaları: Amorium Antik
Kenti Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu
Kaya, M.A. ve Balkaya, Ç., Oygu Mezarların Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması: Nagidos ve Patara Örnekleri, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul
Kara V., Altunkaynak, Ö., Öztürk C., 2004, Kibyra Antik Kent Civarında, Gömülü Antik Mozaiklerin Jeofizik
Yöntemlerle Aranması. Türkiye 16. Uluslar arası Jeofizik Kongresinde sunulmuştur (7-10 Aralık 2004, Ankara.
Sempozyum Kitabı S.405).
Tüzel B., Kara V., 2004, Isparta İlinin Deprem Tehlikesi ve Kent Merkezinin Zemin Büyütmeleri. Türkiye 16. Uluslar arası
Jeofizik Kongresinde sunulmuştur (7-10 Aralık 2004, Ankara. Sempozyum Kitabı S.259).
Bilgin A., Kara V., 2005, Isparta Yöresinde Yerleşim Alanları Seçimi Açısından Jeolojik Tehlikeler. Antalya Yöresinin
İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi(22-24 Eylul, 2005) Bildiriler Kitabı C-I s.477-497
Projeler
Batı Anadolu’nun Güney Kesiminin Curie Nokta Derinliklerinin Saptanması ve Jeodinamik Olaylar ile İlişkisi, İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Proje No: T-44/23072002 (2004), M.N. Dolmaz.
Malatya-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Jeofizik Yöntemler ile (MağnetikGravimerik ve Sismolojik) Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü
Sekreterliği, Proje No:1069-m-05 (2005-devam ediyor), M.N. Dolmaz, Ü.Y. Kalyoncuoğlu, İ. Aydın, Ö. Elitok,
S.A. Poyraz.
Isparta’da Toprak Kaynaklı Isı Pompası Uygulama alanının jeofizik ve Meteorolojik Verilerin Elde Edilmesi, Ş. Şahin, İ.
Üçgül, J. Parlak, H. Aksu ve E. Eraslan, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü
Sekreterliği, Proje No: M-771.
-183-
AYDIN İ., AKINCI, Ö., AYDOĞAN S., ETİZ A., ÖZTÜRK C., ÖKSÜM E., “Yatağan(Muğla) İsmail dağı Eteklerinde
Bulunan Fe’ce Zengin Zımpara Taşı Seviyelerinin Jeofizik Yöntemler Yardımıyla Devamlılığının ve Ekonomik
Potansiyelinin Araştırılması Projesi “SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 0813-M-04 Bitiş Tarihi:16-062005771.
Türker, E., Uyanık , O., 2004, Kayı Grubu Yönetim Binası Zemin Araştırma Raporu, SDÜ, Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh.
Böl., Isparta
Türker, E., Uyanık , O., ve Bozcu, M., 2004, Eşen I (Muğla-Fethiye) HES Muhtemel Baraj Yeri Etüdü, SDÜ. Deprem ve
Jeoteknik Araştırma Merkezi-Göltaş Enerji A.Ş., Isparta.
Türker, E., Uyanık , O., ve Destici, C., 2004, Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksek Okulu Jeoteknik Etüdü, SDÜ.
Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta.
Türker, E., Uyanık, O., ve Destici Cem, 2005, Zemin Araştırma Raporu (Bucak
Kestel), SDÜ. Deprem ve Jeoteknik
Araştırma Merkezi, Isparta.
Kara V., Öztürk C., 2005., Isparta – Merkez İl tipi sağlık ocağı Rezistivite Raporu
KİTAP
İbrahim Aydın, 2004, Jeofizikte Radyometrik Yöntem ve Gamma Işın Spektrometrisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın
No:49
Konferans
“Göller bölgesinde deprem araştırmaları ve depremlerin önceden tahmini” 11 Mayıs-2005 Ergün Türker
Seminer,
“Kibyra Antik Kent Civarında, Gömülü Antik Mozaiklerin Jeofizik Yöntemlerle aranması” 03-12-2004 Veli KARA
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KAPLAN, Ş. Ş., KARAKAYA, E., YİĞİT, N.Ö., CİVELEKOĞLU, G., ‘’Adsorption of Natural
Organic Matter from Waters by Iron-Coated Pumice’’, Chemosphere (hakemleniyor).
KILDUFF, J.E., SRIVASTAVA, R., KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARANFİL, T., ‘’Effect of natural dissolved organic matter
preloading and granular activated carbon surface acidity on uptake of trichloroethylene’’ Water Research
(hakemleniyor)
KAVCAR, P., ODABAŞI, M., KİTİŞ, M., Doç. Dr., İNAL, F., SOFUOĞLU, S.C., ‘’Occurrence, exposure and risk
assessment of volatile organic compounds in the drinking waters of the City of İzmir, Turkey’’, Water Research
(hakemleniyor)
KİTİŞ, M., Doç. Dr., AKÇİL, A., Doç. Dr., KARAKAYA, E., YİĞİT, N.Ö., ‘’Destruction of cyanide by hydrogen peroxide
in tailings slurries from low bearing sulphidic gold ores’’, Minerals Engineering, 18, (2005), p.353-362
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARAKAYA, E., YİĞİT, N.Ö., CİVELEKOĞLU, G., AKÇİL, A., Doç. Dr., ‘’Heterogeneous catalytic
degradation of cyanide using copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide’’, Water Research, 39, (2005),
p.1652-1662
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARAKAYA, E., KAPLAN, Ş. Ş., ALSANCAK, A. G., ‘’Catalytic oxidation of cyanide by copperimpregnated pumice and hydrogen peroxide’’, Abstracts of papers of the American Chemical Society, (2005), 229:
U846-U846 125-ENVR Part 1 MAR 13
YONGRUI, T., KILDUFF, J. E., KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARANFİLl T., ‘’Dissolved organic matter removal and disinfection
by-product formation control using ion exchange’’, Desalination, 176(1-3), (2005), p.189-200.
KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Disinfection of wastewater with peracetic acid: A review’’, Environment International, 30(1), (2004),
p.47-55
KILDUFF, J. E., MATTARAJ, S., WINGTON, A., KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARANFİL, T., ‘’Effects of reverse osmosis
isolation on reactivity of naturally occurring dissolved organic matter in physicochemical processes’’, Water
Research, 38, (2004), p.1026-1036.
TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., GÖNÜLLÜ, M. T., GÜNAY, A., ‘’Anaerobic Digestion and Methane Generation Potential of
Rose Residue in Batch Reactors’’, Journal of Environmental Science and Health Part A, -Toxic/Hazardous
Substances & Environmental Engineering, Vol. A39, No.4, (2004), p.915-925
CİVELEKOĞLU, G., TYROVOLA, K., YİĞİT, N.Ö., DIAMADOPOULOS, E., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Prediction of
bromate formation using multi-linear regression and artificial neural networks’’ Water Research (gönderildi)
Ulusal Makaleler
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KAPLAN, Ş.Ş., YİĞİT, N.Ö., ‘’İçme suyunda dezenfeksiyon yan ürünleri- doğal organik madde
karakterlerinin etkileri’’, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi (hakemleniyor.)
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARANFİL, T., KILDUFF, J. E., ‘’The reactivity of dissolved organic matter for disinfection byproduct formation’’, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, TÜBİTAK, 28, (2004) p.167179
TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., ‘’Kompostlaştırma Esnasında Reaktör Profili Boyunca Su Muhtevası Dağılımı’’, Katı Atık ve
Çevre, Sayı:55, (Temmuz 2004), p.11-19.
-184-
KILIÇ, M., Yrd. Doç. Dr., KESKİN, M.E., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., “Aktif Çamur Biyosorpsiyon Özelliği ile
Atıksulardan Pb(II) İyonunun Uzaklaştırılmasının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, (2005)
MAZLUM, N., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., ,“Kentsel Organik Katı Atıkların Kompostlaştırılması”,Katı Atık ve Çevre,
Katı Atık Türk Milli Komitesi, Sayı:55, (2004)
CİVELEKOĞLU, G., YİĞİT, N.Ö., KAPLAN, Ş. Ş., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Çevresel ortamlarda bulunan ve organizmalarda
endokrin sistemini bozabilecek kimyasallar’’, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, cilt 2, sayı 3, (2005)
CİVELEKOĞLU, G., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., ‘’İnce kabarcıklı havalandırmada kesikli işletim koşullarında oksijen
kütle transferi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), (2005)
YİĞİT, N. Ö., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., ‘’Atıksu ve Gübreden Kimyasal Olarak Fosfor Geri Kazanımı’’, Çevre
Teknolojisi Dergisi, (Nisan 2004)
YİĞİT, N.Ö., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., "Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çökeltim İşlemiyle Atıksudan Fosfat
Geri Kazanım Potansiyeli", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (Baskıda).
YİĞİT, N., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., “Atıksu ve Gübreden Kimyasal Olarak Fosfor Geri Kazanımı”, Çevre Teknolojisi
Dergisi, Sayı:28, (2004)
Uluslararası Bildiriler
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KAPLAN, Ş.Ş., KARAKAYA, E., YİĞİT, N.Ö., CİVELEKOĞLU, G., “Removal of natural organic matter
by iron-impregnated pumice’’, American Water Works Association Annual Conference, San Francisco, Haziran
12-16 2005
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARAKAYA, E., KAPLAN, Ş. Ş., ALSANCAK, G., Prof. Dr., ‘’Catalytic oxidation of cyanide by copperimpregnated pumice and hydrogen peroxide’’, American Chemical Society 229th National Meeting, San Diego, CA,
March 13-17, 2005
ŞAHİN,, Ş., BEYHAN, M., Yrd. Doç. Dr., KESKİN, M. E.,.’’ Investigation of the Relationships between Burdur Earthquake
and The Water Level of Lake Burdu’’r, Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and
Environmental Problems, Colorado Springs, Colorado, USA, February 22-26 2004,
BEYHAN, M., Yrd. Doç. Dr., ŞAHİN, Ş., KESKİN, M.E., "1971 Burdur Depremi ile Burdur Göl Seviyesi Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi", Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, 07-10 Aralık 2004
YILMAZ, I., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., TOPKAYA, B., Prof. Dr., "Combating Bulking Sludge with Physical-Chemical
Methods", 13th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the
Mediterranean Region, Thessaloniki, Greece, October 8-12, 2005
SOFU, A., EKİNCİ KİTİŞ, F. Y., Yrd. Doç. Dr., ‘’Predicting survival rate of Yersinia Enterocolitica in Turkish feta cheese
during maturation and storage by using fuzzy logic modelling’’, 1 st International Food and Nutrition Congress Food Safety, Istanbul Turkey, 2005
CİVELEKOĞLU, G., YİĞİT, N.O., DIAMADOPOULOS, E., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Modeling of COD removal in a biological
wastewater treatment plant using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)’’, International Water
Association World Water Congress and Exhibition, Beijing, Semptember 10-14 2006, (Gönderildi, hakemleniyor)
GÜREL, M., SOFU, A., SARIKUS, G., EKİNCİ KİTİŞ, F. Y., Yrd. Doç. Dr., ‘’Effects of Propionic acid bacteria on human
health’’ International Dairy Symposium, Isparta May 24-28, 2004
EKİNCİ KİTİŞ, F. Y., Yrd. Doç. Dr., SOFU, A., GÜREL, M., ‘’Use of Propionic acid bacteria in Dairy Products’’
International Dairy Symposium, Isparta, May 24-28, 2004
ÇELİK, E., NAKİPOĞLU, T., İSMAİLOV, T., Prof. Dr., KİTİŞ, M., Doç. Dr., , "Prognostication, prevention and liquidation
of disastrous and the place of the terrorism in extreme situations", Physicochemical remediation technologies for
groundwater pollution, III International Symposium, Baki, Azerbeycan, November 23-25 2005
ÇELİK, E., MUHAMMETOĞLU, H., Prof. Dr., ‘’Exploiting the Social Factor for a More Rational Management of the
Drinking Water in Antalya City – Turkey’’, Diffuse pollution specialist conference, Johannesburg, South Africa
Proceedings, 2005
ÇELİK, E., ‘’Treatment of Carpet Mill Wastewater with Physicochemical Methods: Case Study of Samur – Turkey’’, 8th
International Conference on Diffuse / Nonpoint Pollution, Kyoto, Japan, 2004
Ulusal Bildiriler
KİTİŞ, M., Doç. Dr., KARAKAYA, E., YİĞİT, N.Ö., CİVELEKOĞLU, G., AKÇİL, A., Doç. Dr., ‘’Pomza ve hidrojen
peroksitle siyanürün bozundurulması’’, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, 5-6 Mayıs 2005
ATEŞ, N., ŞAHİNKAYA, E., ATLI, E., ÇAPAR G., TOKMAK, B., SANİN F.D., Doç. Dr., ONUR, A.K., BALTACI, F., KİTİŞ,
M., Doç. Dr., YETİŞ, Ü., Prof. Dr., DİLEK, F.B., Prof. Dr., ‘’İçme suyu arıtma tesislerinde Tri-Halometan (THM)
oluşumu’’, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım 2005
KİTİŞ, M., Doç. Dr., Beyhan, M., Yigit, N.Ö. ve Civelekoglu, G., "Kentsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılıp Geri Kazanımı
Uygulama Alanları ve Problemler", Ulusal 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 2-4
Haziran 2004
KİTİŞ, M., Doç. Dr., YİĞİT, N.Ö., CİVELEKOĞLU, G., Kaplan Ş.Ş. ‘’Doğal sularda ve içme suyu kaynaklarında canlılarda
endokrin-üreme sistemini bozabilecek kimyasallar’’, 1. Ulusal Çevre Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1315 Ekim 2004
ÜÇGÜL, İ., TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., KOYUN, T., GÜL, N., ‘’Afyon Başmakçı Biyokütle Rezervinin Biyogaz Olarak
Değerlendirilmesi’’, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Makina Mühendisleri Odası, Kayseri,
3-4 Haziran 2005
-185-
AVŞAR, Y., KURT, U., TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., GÜNAY, A., "Isparta Yöresinden Kaynaklanan Gülyağı Atıksularının
Kimyasal Olarak Arıtılabilirliği", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 22-24 Eylül
2005
TÜRK, A., TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., FAKİR, H., ‘’Burdur İnsuyu Mağarasının Sürdürülebilir Turizm Ve Çevre Bakımından
Değerlendirilmesi’’, 2005
ARI, H., TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., ‘’İnsuyu Mağarası'nın Çevresinde Yapılan Tarımsal Faaliyetlerin Yeraltı Suyuna
Etkileri’’, 2005
TÜRK, A., TOSUN, İ., Yrd. Doç. Dr., ‘’Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Ve Çevresel
Etkilerin Değerlendirilmesi’’, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 11.Bölge
Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, 21-23 Ekim 2004
SEVİNDİR, H.C.Yrd. Doç. Dr., PAKDİL, N.B. 2005. “Pomza Taşı Kullanılarak İçme Sularından Demir ve Manganın
Giderilmesi’’, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül 2005
SEVİNDİR, H.C.Yrd. Doç. Dr, ‘’Pomza Taşı Kullanılarak Suyun Yumuşatılması’’, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi,
Isparta, 15-17 Eylül 2005
BEYHAN, M., Yrd. Doç. Dr., GÖNÜLLÜ, M.T., ‘’İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık Alüm Çamurlarının Florür İyonu
Gideriminde Değerlendirilmesi, AÇS 2005’’, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, İzmir, 23-25 Mart 2005
BEYHAN, M., Yrd. Doç. Dr. BEYHAN, Ş. G., Yrd. Doç. Dr., ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Enerji Tasarrufu ve
Kentsel Yapılardaki Sürdürülebilir Malzeme Uygulamaları, YEKS 2005’’, Yeni ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, 3-4 Haziran 2005
ŞAHİN, Ş., BEYHAN, M., Yrd. Doç. Dr., KESKİN, E., HARMAN, B.İ., ‘’Burdur Çevresinde Yaşanan Depremler ve Çevresel
Sorunlar’’, I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005
BEYHAN, M., Yrd. Doç. Dr., GÖNÜLLÜ, M.T., "Atık Çamurların ve Doğal Materyallerin Florür İyonuGideriminde
Kullanılabilirliği", 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, 2-4 Haziran 2004
MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., MAZLUM, N., “Selülozik Biyokütlenin Anaerobik Olarak Ayrıştırılması”, III. Ulusal Katı Atık
Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 25-27 Mayıs 2005,
MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., MAZLUM, N., “Yüksek Hızlı Alg Havuzları”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V.Ulusal
Konferansı, Çukurova Üniversitesi, Adana, 4-7 Mayıs 2004
MAZLUM, N., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., “Yeraltı Sularından Nitrat Gideriminde Yeni Gelişmeler”, I.Yeraltı Suları
Ulusal Sempozyumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Konya, 23-44 Aralık 2004
CİVELEKOĞLU, G., YİĞİT, N.Ö., DIAMADOPOULOS, E., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’İçme suyu arıtımında ozonlama sonucu
bromat oluşumunun yapay sinir ağları ile modellenmesi’’, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS,
BUMAT, Kocaeli, 16-18 Kasım 2005
CİVELEKOĞLU, G., PERENDECİ, A., YİĞİT, N.Ö., KESKİN, M.E., KİTİŞ, M., Doç. Dr.,’’Endüstriyel atıksu arıtma
tesisinde aerobik biyolojik oksidasyonun adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi’’, VI. Ulusal
Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım 2005
CİVELEKOĞLU, G., ‘’Su ve Atıksu Kirliliği ile İlgili Parametrelerin Tarımsal Sulama Açısından Değerlendirilmesi’’,
Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Hizmetiçi Eğitim Semineri, Isparta, 21-23 Eylül 2005
CİVELEKOĞLU, G., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., YİĞİT, N.Ö., "Arıtma Süreçlerinde Farklı Safsızlık Durumlarında
Havalandırma ve Gaz Transferi", Ulusal 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 2-4
Haziran 2004
CİVELEKOĞLU, G., KÖSEOĞLU, H., ‘’Katı Atıkların Geri Dönüşümü’’, Güncel Çevre Sorunları Paneli, SDÜ, Isparta, 3
Haziran 2004
SOFU, A., DEMİR, N., PERENDECİ, A., EKİNCİ KİTİŞ, F. Y., Yrd. Doç. Dr., ‘’Yapay Sinir Ağlarının Gıda Endüstrisinde
Kullanımı’’, Gıda Kongresi İzmir, 2005
SOFU, A., EKİNCİ KİTİŞ, F. Y., Yrd. Doç. Dr., ‘’Laktik Asit Bakterilerinin Riboflavin(B2) Vitamini Üzerine Etkileri’’,
Ankara, 2005
EKİNCİ KİTİŞ, F. Y., Yrd. Doç. Dr., SOFU, A., SOYER, F., ‘’Daha Güvenli bir hayat için biyoaktif peptidler’’, 31. Ulusal
Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Eylül 19-23, 2004
YİĞİT, N.Ö., HARMAN, B.İ., CİVELEKOĞLU, G., ÇİÇEK, N., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Değişken karakterli üniversite kampüs
atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle arıtılması’’, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul,
24-26 Kasım 2005
YİĞİT, N.Ö., MAZLUM, S., Yrd. Doç. Dr., CİVELEKOĞLU, G., "Atıksudan Apatit ve Struvit Tortuları Şeklinde Fosfor Geri
Kazanımı", Ulusal 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 2-4 Haziran 2004
NAKİPOĞLU, T., SEVİNDİR, H.C.Yrd. Doç. Dr, ‘’Deri Endüstrisi Atıksularından Cr(VI)'nın Chlorella sp. ve Scenedesmus
obligguus ile Biyorsorpsiyonu’’, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul 17-19 Kasım 2005
KARAKAYA, E., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Bakır kaplanmış pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün heterojen fazda katalitik
bozundurulması’’, Türkiye Pomza Sempozyumu, Isparta, 15-17 Eylül 2005
KÖSEOĞLU, H., KİTİŞ, M., ‘’Hibrit siyanürleme ve yüksek basınçlı membran prosesiyle madencilik atıksularından gümüş
geri kazanımı’’, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım 2005
KAPLAN, Ş. Ş., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış pomzalarla
adsorbtif giderimi’’, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül 2005
ATEŞ, N., KAPLAN, Ş.Ş., ŞAHİNKAYA, E., YETİŞ, Ü., Prof. Dr., DİLEK, F., Prof. Dr., KİTİŞ, M., Doç. Dr., ‘’Türkiye içme
suyu kaynaklarında dezenfeksiyon yan ürünleri’’, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım
2005
ÇELİK, E., ‘’Tekstil Atıksuyunun Fizikokimyasal Yöntemlerle Arıtımı’’, 9. Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü Sempozyumu,
İTÜ, İstanbul, 2004
-186-
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
HELHEL, S., OKSUZ, L., YOSEFİ RAD, A., “Silicone Catheter Sterilization By Microwave Plasma; Argon And Nitrogen
Discharge”, International Journal of Infrared and Millimetre Waves, page 1613-1625, November 2005
KİR, E., OKSUZ, L., HELHEL, S., “Preparation of Poly(2-chloroaniline) Membraneand Plasma Surface Odification”,
Applied Surface Science, xxx (2005) xxx–xxx, accepted 18 May 2005.
ÇÖMLEKÇİ, S., "Optimization of Resistively Loaded Small Loop Probes by Using Fuzzy Logic", Journal of Intelligent &
Fuzzy Systems, IOS Press, 16/1, 57-65, 2005
ÖZGÜNER, F., BARDAK, Y., ÇÖMLEKÇİ, S., “Protective Effects Of Melatonin And Caffeic Acid Phenethyl Ester Against
Retinal Oxidative Stress İn Long-Term Use Of Mobile Phone:A Comparative Study”, Molecular and Cellular
Biochemistry 282: 83-88, 2006
CENGİZ, Y., GÜNEŞ, F., ÇAĞLAR, M.F., “"Soft Computing" Methods in Microwave Active Device Modeling”, Turk J
Elec Engin, VOL.13, NO.1 2005, TUBITAK.
MANZAK, A., GÖKSU, H., " Application Of Very Fast Simulated Reannealing (VFSR) To Power Optimization" Lecture
Notes in Computer Science.SAMOS 2005, LNCS 3553, pp. 308-313, 2005.
MANZAK, A., " Temperature Aware Datapath Scheduling" Lecture Notes in Computer Science. 2005. PATMOS 2005,
LNCS 3728, pp. 99-106, 2005
Uluslararası Bildiriler
HELHEL, S., ÖKSÜZ, L., “Multiple Frequency Analysis of Capacitively Coupled RF Plasma”, ELECO 2005, 4th
International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 7-11 December 2005, Bursa, TURKEY.
KİR, E., ALKAN, E., SARDOHAN, T., ÖKSÜZ, L., HELHEL, S., “The Investigation of Transport Characteristics of Anion
Exchange Membranes and ECR Plasma Modification”, 3rd Black See Conference On Analytical Chemistry, "Process
Related Environmental Analytical Chemistry” 12-14 September 2005, Constanta, ROMANIA
HELHEL, S., ÖKSÜZ, L., ELLİNGBOE, B., “MW Interferometer and IEDF Spectroscopy Dependent Density Comparison”,
XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 17-22 2005, Eindhoven, The Netherlands .
HELHEL, S., ÖKSÜZ, L., “Measurement of 27.12MHz + 1.94MHz Capacitively Coupled H Discharge Density Profile”,
XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases,July 17-22 2005, Eindhoven, The Netherlands.
OKSUZ, L., KORKMAZ, S., HELHEL, S., ATILMIŞ, Y., ELLİNGBOE, A.R., “Dielectric Barrier Discharges Transition
from Streamer to Glow”, XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases,July 17-22 2005,
Eindhoven, The Netherlands.
ÇAĞLAR, M.F., GÜNEŞ, F., “Neural Networks as a Nonlinear Equation Set Solver in Analysis and Synthesis of Microwave
Circuits", Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA’2005, İSTANBUL, 2005.
AYDIN, M.A., NASIR, S., ÇÖMLEKÇİ, S., CESUR, G., ÖZGÜNER, M., "Electric Field Impairs Neural Debris Removal
and Toe Spread Recovery in Walking Tracks Following Peroneal Nerve Crush Injury", Eurepean Surgical Research,
Clinical and Experimental Surgery Abstracts Book, Eur Surg Res 2005; (suppl 1):1-124.
OKUDAN, B., KESKİN, A. Ü., AYDIN, A., CESUR, G., ÇÖMLEKÇİ, S., SUSLU, H., "Investigation Of The Effects Of
Static And 50Hz Electromagnetic Fields On Intrauterine Rat Bones Using DEXA Analysis", accepted for
presentation in EANM'05 - Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine October 15 - 19, 2005,
Istanbul.
Ulusal Bildiriler
OKUDAN, B., KESKİN, A. Ü., AYDIN, A., CESUR, G., ÇÖMLEKÇİ, S., SUSLU, H., "Investigation Of The Effects Of
Static And 50Hz Electromagnetic Fields On Intrauterine Rat Bones Using DEXA Analysis", accepted for
presentation in EANM'05 - Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine October 15 - 19, 2005,
Istanbul.
MERDAN, M., ÖZKAYA, U., "Elektrik Ve İlgili Bilim Dalları Lisans Eğitim-Öğretim Programı Üzerine Bir Çalışma"
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi II. Ulusal Sempozyumu, 19 Mayıs Üniversitesi,
SAMSUN/TÜRKİYE, 2005
ÖZKAYA, U., ULUKUT, Ö., ÇÖMLEKÇİ, S., VARDAR, G., "İçme Suyu Şebekesi Kontrol Otomasyonu" III Otomasyon
Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli/TÜRKİYE, 2005
ULUKUT, Ö., ÇÖMLEKÇİ, S., ÖZKAYA, U., ÇINAR, K., "Darbeli Elektromanyetik Alanın Sıçanlarda Yara İyileşmesi
Üzerine Etkileri", BİYOMUT 2005, Biyomedikal Mühendisliği Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE,
2005
ULUKUT, Ö., ÖZKAYA, U., ÇÖMLEKÇİ, S., AYDIN, A., "50 Hz ve Statik Elektrik Alanın Canlı Organizmalar
Üzerindeki Muhtemel Etkileri" Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, Grand
Cevahir Otel, Kongre Merkezi, İstanbul/TÜRKİYE, 2005
ULUKUT, Ö., ÖZKAYA, U., ÇÖMLEKÇİ, S., "Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Trafik Akımlarının Kontrolü" III Otomasyon
Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli/TÜRKİYE, 2005
Kitaplar
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Plasma Polymers and Realted Materials, Hacettepe University Press, 2005, page 43-48, ISBN:975-491-194-0.
-187-
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
Çeken, F., and Goktepe,F., Comparison of the Properties of Knitted Fabrics Produced by Conventional and Compact Spun
Yarns, Journal of the Fibres&Textiles in East Europe, Vo.13, No.1, 2005, p.47-50.
Göktepe, F., Yılmaz, D. and Göktepe, Ö., 'A Comparison of Compact Yarn Properties Produced on Different Systems',
Textile Research Journal (proof copy gönderildi)
Ulusal Makaleler
Cuhadar M., ve Kayacan M.C., 2005, "Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konaklama işletmelerinde Doluluk Oranı Tahmini:
Türkiyedeki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Deneme", Turizm Araştırmaları dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa 24-30,
Göktepe, F., Sezgin, O.S., Göktepe, Ö. ve Yılmaz, D., ''İplik, Kumaş v Boyama Performansları Açızından Ring ve Kompakt
İpliklrin Karşılaştırılmasına Dair Bir Çalışma'', Örme İhtisas Dergisi, Eylül/Ekim 2005, Sayı.13, s.28-38.
Cengiz, F. ve Göktepe, F., 2002 ve 2003 Yıllarında Türk Pamuklarının Elyaf Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi, Tekstil
ve Konfeksiyon Dergisi (Yayın aşamasında
Soysüzen, F., Göktepe, Ö., "Kuru Ofset Etiket Baskı Tekniğinde Kaliteye Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi", Tekstil
Teknoloji dergisi, sayı 106, s.214-228, Nisan 2005.
KODALOĞLU, M., DAYIK, M., ÇAKMAK, E.," Büküm Kaybının Kumaş mukavemeti üzerine etkisi" Tekstil & Teknik
Dergisi, Eylül 2005
Uluslararası Bildiriler
Dincer,K., Uysal, B.Z., Başkaya, Ş., Sivrioğlu, M., Üçgül,İ., Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Performansının İncelenmesi 4.
Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu 28 - 30 Eylül 2005 4 Th Internatıonal Advanced Technologıes
Symposıum September 28-30, 2005 Konya / TURKIYE
Surface Roughness Prediction Model of Powder Metal EDM Process With Using Evolution Computing, 35. International
Conference on Computers and Industrial Engineering, June 19-22, p.p.: 1115-1121, İstanbul, TURKEY (2005)
Yılmaz, D., Göktepe, F. and Göktepe, Ö., '' An Investigation on Winding Performance of Compact Yarns Spun on Three
Different Systems'', 12th International Conference, Strutex: Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics,
28-29 November 2005, Technical University of Liberec, Czech Republic.
Kaplan S., Araz C., Göktepe Ö., "A Multicriteria Decision Aid Approach on Openning-Roller Selection Problem for Rotor
Spinning", 5. International Istanbul Textile Conference, 19-21 May 2005, İstanbul, TURKEY
Ulusal Bildiriler
Üçgül, İ., Acar, M., KOYUN, T., 2005.Jeotermal Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi, Ulusal
İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
Üçgül, İ.,Tosun, İ.,KOYUN, T.,Gül, N.,2005, Afyon Başmakçı Biyokütle Rezervinin Biyogaz Olarak Değerlendirilmesi,
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,(kabul edildi, sunulacak),Kayseri
Üçgül İ.Kurutmada yenilenebilir enerji kullanımı. III. Tarımsal ürünleri kurutma tekniği çalıştayı.2-4 mayıs 2005 Antalya
Şakir Şahin, Jülide Parlak ,İbrahim Üçgül ISPARTA'DA TOPRAK ALTI ISI GRADİENTİNİN BELİRLENMESİYeni ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKS'2005-038,(kabul edildi, sunulacak),Kayseri
Kevser Dincer, Bekir Zühtü Uysal, Şenol Baştürk, Mecit Sivrioğlu , İbrahim Üçgül DÖRT NOZULLU VORTEKS TÜPÜ
PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ "15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Trabzon,(kabul
edildi, sunulacak),
Kevser Dincer, Bekir Zühtü Uysal, Şenol Baştürk, Mecit Sivrioğlu , İbrahim Üçgül VORTEKS TÜPLERDE ENERJİ VE
EKSERJİ ANALİZİ "15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Trabzon,(kabul edildi, sunulacak),
Kevser Dincer, İbrahim Üçgül,Bekir Zühtü Uysal, Şenol Baştürk, Mecit Sivrioğlu , BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE
VORTEKS TÜP PERFORMANSININ İNCELENMESİ "15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Trabzon,(kabul
edildi, sunulacak),
Üçgül,İ.,Öztürk,M.,Şenol,R.,Özek,N.,Pompalı sulama sistemleri için fotovoltaik pil uygulamaları,Yeks 2005, 3-4 haziran
2005,Kayseri(kabul edildi)
Koyun,A.,Üçgül,İ.,Acar,M.,Güneş bacası ile elektrik üretim sisteminin tasarımı,Yeks 2005, 3-4 haziran 2005,Kayseri(kabul
edildi)
Koyun,A.,Üçgül,İ.,Acar,M.,Şenol, R.,Güneş bacası sisteminin termal dizaynı,Güneş enerjisi sistemleri sempozyumu ve
sergisi mmo mersin haziran 2005(Kabul edildi)
M. Cengiz KAYACAN, Özlem SALMAN ve M. Mahir SOFU, Elektro Erezyon İle İşlemede Yüzey Pürüzlülüğünün Yapay
Sinir Ağları İle Modellenmesi, BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU (BMYS), 16 - 18 Kasım
2005, Kocaeli.
Acar İ. A., Gençtürk M., Göktepe Ö., Keçeci D.,Kırdemir V., Yılmaz C., "Üniversitelerde Stratejik Planlama Sürecinde
Eğitime Yönelik Sürdürülebilir Kalite Uygulamaları -Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", "Üniversitelerde
Stratejik Planlama Sempozyumu", Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 3-4 Ekim 2005.
MİMARLIK BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
TOKER, S., Ünay, A. İ., "Re-Characterization of Architectural Style of Reinforced Concrete Building Facades by Exterior
Seismic Strengthening", Building and Environment (Yayımlanmak üzere 7 Temmuz 2005 tarihinde kabul edildi)
TÜRK, A., ÇELEBİ, E., 2005. Research, Protection and Restoration Studies on the Historical Fabric of Isparta, Using Aya
Bania Church as an Example, Building and Environment, UK.
-188-
Ulusal Makaleler
AKGÜN, H. G., Türk A., Osmanlı Kentsel Mekanında Mimar Sinan Külliyelerinin İstanbul Kenti Örneğinde İncelenmesi.
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:2. Isparta 2005.
BEYHAN, Ş.G., Ünügür, S.M., 2005. Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli, İTÜ
Dergisi Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi, İstanbul. (Basımda)
BEYHAN, Ş.G., 2004. Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Hizmet Binası-Proje+Uygulama, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi,
Nisan-Haziran, Sayı: 27, Antalya.
BEYHAN, Ş.G., 2004. Kültür ve Turizm İlişkisi Bağlamında Turizm Mimarlığı, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, KasımAralık 2004, Sayı: 28, Antalya
BEYHAN, Ş.G., 2005. Turizm Yapılarında Tasarım yaklaşımları ve Kimlik Olgusu, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı:29,
Antalya.
BEYHAN, Ş.G., 2005. Tatil Köyü Tasarımında Amaçların Belirlenmesi Üzerine Düşünceler, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi,
Sayı:31, Antalya.
SEZGİN, F., “Mimarlığın Geleceği Üzerine Kestirimler”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (Basım Aşamasında), Isp.
TOKER, S., Ünay, A. İ., "Mathematical Modeling and Finite Element Analysis of Masonry Arch Bridges", G. Ü. Fen
Bilimleri Dergisi, 17(2), sayfa: 127-137, 2004
Türk, A., Kayalı, B., 2005. Isparta Kenti'nde Tarihsel Yapılarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler, Batı Akdeniz Mimarlık
Dergisi, sayı 32, Antalya.
Uluslararası Bildiriler
BEYHAN, Ş.G., 2004. Tourism Fact and Facilities In Turkey Up To 2025, Creating The Future 3rd FAE International
Symposium, 25-26 November 2004, Gemikonağı, TRNC.
BEYHAN, Ş.G., 2005. Sinema Olgusu İçerisinde Dış ve İç Mekan Biçimi ve Kimliği Üzerine İmaj Yaratan Holistik Bir
Yaklaşım, International Second Design and Cinema Conference, 6-9 Nisan, 2005, İstanbul.
Ulusal Bildiriler
Akgün H. G., Restorasyon ve Koruma Bağlamında İki Somut Örnek; Bakibey Konağı ve Taşoda. 1. Burdur Sempozyumu.
Burdur Eğitim Fakültesi 16-19 Kasım 2005.
Akgün H. G., Modernizmin Isparta'ya yansımaları; Isparta Lisesi Örneği. DOCOMOMO Türkiye "Türkiye Mimarlığında
Modernizmin Yerel Açılımları" başlıklı Poster Sunuşları. ODTÜ Mimarlık Fakültesi. 10-12 Kasım Ankara.
BEYHAN, Ş.G., 2004. Sürdürülebilir Çevreler İçin Planlama-Tasarım-Uygulama Kurgusu İçerisinde Davras Dağı Ölçeğinde
Sürdürülebilir Malzeme Seçimi, Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi, 11-12 Ekim
2004, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
BEYHAN, Ş.G., 2005. Tarihi Burdur Evlerinin Ev Pansiyonculuğu Kapsamında Değerlendirilmesi ve Burdur Turizmine
Katkıları, 1. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
BEYHAN, M., Beyhan, Ş.G., 2005. Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Enerji Tasarrufu ve Kentsel Yapılardaki
Sürdürülebilir Malzeme Uygulamaları, YEKS 2005, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi
Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005, Kayseri, 299-308
BEYHAN, Ş.G., 2005, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinin 1969-1991 ve 2002 Yıllarında Düzenlenen Koruma
Amaçlı İmar Planının İrdelenmesi ve Bölgesel Sürdürülebilirliği Bağlamında Yasal, Sosyal, Kültürel Açılardan Bir
Değerlendirme, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta, 221-224
KISTIR, R., SEZGİN, F., 2004. Akıllı Bina Tasarım Konseptler ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi. Batı Akdeniz
Mimarlık Dergisi, sayı: 28, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.
KISTIR, R., SEZGİN, F., KAYALI, B., 2004. Geniş Açıklıkların Geçilmesinde Tutkallı Tabakalanmış Ahşap Kullanımı.
Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, sayı: 28, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.
KISTIR, R., HÜNÜK, T.N., 2004. Yapılarda Dayanıklılığı Sağlayan Kriterler Bağlamında Ertokuş Kervansarayı'nın
İncelenmesi. Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.
ÖZGEN, L., 2004, “Modernizmin Yerel Açılımları: Isparta Kenti Örneği”, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel
Açılımları temalı poster sunumları - DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1011 Kasım 2004, Ankara.
SEZGİN, F., “Eski ve Yeni Konutların Karşılaştırılması: Burdur Örneği”, I. Burdur Sempozyumu, 16-19.11.2005, Burdur.
SEZGİN, F., 2004, “Modernizmin Isparta’ya Yansımaları: Isparta Oteli Örneği”, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel
Açılımları temalı poster sunumları - DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1011 Kasım 2004, Ankara.
SEZGİN, F., “Modernizm, Postmodernizm ve Mimarlık”, Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: Çağdaş
Dönem panel sunumları, Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Müzik Tarihi Panel Dizileri-V.
02.06.2005, Burdur.
Türk, A., Tosun, İ., 2004, Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Ve Çevresel Etkilerin
Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 11.Bölge Bilimi/Bölge
Planlama Kongresi, 21-23 Ekim,Trabzon.
TÜRK, A., 2005. Burdur İli Özelinde Doğal, Tarihsel, Arkeolojik ve Kültürel Değerlerin Sürdürülebilir Turizm Gelişimi
Açısından Önemi
TÜRK, A., Tosun, İ., Fakir, H., 2005. Burdur İnsuyu Mağarasının Sürdürülebilir Turizm Ve Çevre Bakımından
Değerlendirilmesi
Kitaplar :
ÖZGEN, L., “Ütopya ve Tasarım”, Ürün Yayınları, Ankara 2005.
-189-
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
TÜRK, A., Yrd.Doç.Dr., ve ÇELEBİ, E., “Research, Protection and Restoration Studies on the Historical Fabric of Isparta,
Using Aya Bania Church as an Example”, Building and Environment, UK.
Ulusal Makaleler
TÜRK, A., Yrd.Doç.Dr., ve KAYALI, B., “Isparta Kenti'nde Tarihsel Yapılarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler, Batı
Akdeniz Mimarlık Dergisi, sayı 32, (2005), Antalya.
Uluslararası Bildiriler
KIRZIOĞLU, I., Prof. Dr., ve GENCEL, Z., Doç. Dr., “Sürdürülebilir Kentsel Tasarımın Değişen Misyonu: Isparta Kent
Merkezi Örneği”, 3. Uluslar arası Kentsel Tasarım Kongresi, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004.
GENÇEL, Z., Doç. Dr., ve KIRZIOĞLU, I., Prof. Dr., “Kentsel Tasarım Sürecinde Değişen Bakış Açıları”, 3. Uluslar arası
Kentsel Tasarım Kongresi, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
İstanbul, 26-28 Mayıs 2004.
POLAT, E., Yrd. Doç. Dr., BİLSEL, S. G., “Doğu Akdeniz’de İki Tarihsel Liman Kenti İskenderun ve Gazimağusa; Değişim /
Dönüşüm Süreçlerine Birlikte Bakış”, International Gazimağusa Symposium 2004; Medi-Triology:
Momentum,Metamorphosis, Manifesto, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa, Kıbrıs, 2004.
POLAT, E., Yrd. Doç. Dr., “Değişen Dünyada Kentsel Tasarım ve Planlama Süreçleri Açısından Yarının Kentine Yönelik
Çıkarsamalar”, Uluslararası 15. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Tasarımda Değişim ve
Değişimde Kentsel Tasarım, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 2004.
Ulusal Bildiriler
POLAT, E., 2004. "Urban Development Strategies for Middle Anatolian Metropolis Kayseri in XXIst: New Transport
Systems and Strategies for", 15th Mimar Sinan Culture and Art Week, Erciyes University, Kayseri, 2004.
POLAT, E., Bilsel, S. G., 2004. “Kentsel Sürdürülebilir Ulaşıma Stratejik Yaklaşımlar”, Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal
Kongresi, Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004.
POLAT, E., “Kentsel Trafikte Engelli Kullanıcının Güvenliği ve Erişebilirlik”, Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal
Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005.
POLAT, E., “Kentsel Trafikte Yaya Güvenliği, Erişebilirlik ve Devinim”, Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi ve
Sergisi, Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005.
POLAT, E., “Kentsel Planlamada Güncel Kuramsal Yaklaşımlar ve Stratejiler”, Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu,
TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul, 2005.
TÜRK, A., Yrd.Doç.Dr., ve TOSUN, İ., “Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Ve
Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi”, 11.Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Trabzon, 21-23 Ekim 2004.
TÜRK, A., Yrd.Doç.Dr., “Burdur İli Özelinde Doğal, Tarihsel, Arkeolojik ve Kültürel Değerlerin Sürdürülebilir Turizm
Gelişimi Açısından Önemi”, 2005.
TÜRK, A., Yrd.Doç.Dr., TOSUN, İ. Ve H. FAKİR, “Burdur İnsuyu Mağarasının Sürdürülebilir Turizm Ve Çevre
Bakımından Değerlendirilmesi”, 2005.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
MAGHSOODLOO, S., Prof.Dr., OZDEMIR, G., Yrd.Doç.Dr., JORDAN, V., HUANG, C-H., “Strengths and Limitations of
Taguchi's Contributions to Quality, Manufacturing, and Process Engineering”, Journal of Manufacturing Systems,
Vol.23, No.2, (2004), p.73-126.
OZDEMIR, G., Yrd.Doç.Dr., MAGHSOODLOO, S., Prof.Dr., “Quadratic Quality Loss Functions and Signal-to-Noise
Ratios for a Trivariate Response”, Journal of Manufacturing Systems, Vol.23, No.2, (2004), p.144-171.
EROGLU, A., Yrd.Doç.Dr., OZDEMIR, G., Yrd.Doç.Dr., “A Note On: The Effect of Time-Value of Money on Discrete
Time-Varying Demand Lot-Sizing Models with Learning and Forgetting Considerations”, The Engineering
Economist, Vol.50, No.1, (2005), p.87-90.
Uluslararası Bildiriler
KORUCA, H. I., Yrd.Doç.Dr., KOYUNCUOGLU, C., SILAHSOR, G., OZDEMIR, G., Yrd.Doç.Dr., “A Simulation Based
Research of Alternative Organizational Structures in Sewing Unit of a Textile Factory”, Sixth IFIB International
Conference on Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services,
Vienna, Austria, 27-29 September 2004, p.397-404.
Ulusal Bildiriler
KORUCA, H. İ., Yrd.Doç.Dr., TUNCA, M. Z., Yrd.Doç.Dr., SÜTÇÜ, A. Yrd.Doç.Dr., ÖZDEMİR, G., Yrd.Doç.Dr., “Kriz
Ortamında Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Araştırılması”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları
Sempozyumu (ÜAS'04), Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim 2004, 19-24.
-190-
9. ORMAN FAKÜLTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede
Yayınlanan Kanun ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesinin 12 Fakültesinden biridir. Bu kanun ile birlikte
fakülte bünyesinde; Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 3 de
bölüm açılmıştır. Fakülte 1995-1996 öğretim yılında yalnız Orman Mühendisliği Bölümüyle öğretime
başlamıştır. Orman Fakültesi kuruluş aşamasında, Isparta ili Atabey ilçesi Gezirler mahallesi, Hıdırlık
mevkisinde bulunan eski Huzurevi binasının bir kesiminde konuçlanmıştır.. İlk mezunlarını da 1998-1999
öğretim yılında Atabey’de vermiştir. Bugüne değin 7 kez mezun vermiş olan Orman Fakültesi 31.01.2001
tarihinde Çünür’deki Doğu Kampüsüne taşınmıştır. Bu Kampüste İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının
bir kesiminde kendi binası yapılıncaya değin şimdilik geçici olarak hizmet vermektedir.
Kuruluş kanunu ile birlikte Orman Mühendisliği Bölümünde 8 ve Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümünde de 4 Anabilim Dalı açılması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulunun 15.12.2003 tarihli yazısı
ile Peyzaj Mimarlığı Bölümünde de 4 Anabilim Dalı açılmış ve böylece Orman Fakültesi bu gün 3 Bölümlü ve
16 Anabilim Dallı bir Fakülte haline gelmiştir.
Bugün her 3 bölümde de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü öğretim sürdürülmektedir. Orman
Mühendisliği Bölümünde önceki yıl doktora öğretimine de başlanılmıştır. Gelecek yıl Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümünde de lisans öğretimine başlanılacaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümünde ise gerekli altyapı
oluştuktan sonra ileriki yıllarda lisans öğretimine geçilebilecektir.
Orman Mühendisliği
Silvikültür
Orman Entomolojisi ve Koruma
Orman Amenajmanı
Orman İnşaatı Geodezi ve Fotoğrametri
Toprak İlmi ve Ekoloji
Orman Ekonomisi
Havza Amenajmanı
Orman Botaniği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Orman Endüstri Makine ve İşletmeleri
Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı
Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
2004-2005 Öğretim yılında da Orman Fakültemizde öğrencilerimiz ile Öğretim Elemanlarımız ve İdari
Personelimiz arasında çağdaş düzeyde ilişki ve iletişim kurularak, sevgi ve saygı düzeni içerisinde öğretime
devam edildi. Derslerin büyük bir bölümü, özellikle mesleki dersler, konunun uzmanı Öğretim Üyelerince
yürütüldü ve derslerin büyük bir kesiminde de arazi uygulamalarına çıkıldı. Son sınıf öğrencileri için yedi
günlük bir Teknik Gezi düzenlendi.
Fakültemizde 2004-2005 Öğretim Yılında Lisans düzeyinde 224 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu dönem
sonunda 40 Orman Mühendisi mezun olmuştur. Yine bu dönem içerisinde 4 öğrenci Üstün Başarı Belgesi ve 29
öğrenci de Başarı Belgesi almıştır. Yalnız 1 öğrencinin kaydı silinmiş ve 3 öğrenci de af kanunlarından
yararlanarak geri dönmüşlerdir. Güz ve Bahar Yarıyılı başarı oranları sırasıyla %83.45 ve %62.77 olmuştur.
Fakülte Başarı Oranı bir önceki yıla çok yakın olarak %73 civarında gerçekleşmiştir. Öğrencilerden 154’ ü harç
kredisi, 14’ ü Başbakanlık Bursu ve 42’ si de Öğrenim Kredisi almışlardır. Bazı öğrencilere Fakülte Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma çerçevesinde maddi yardımda bulunulmuştur. Trabzon da Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültesinde yapılan Orman Fakülteleri öğrenci kongresine geniş bir katılımla iştirak
edilmiş ve sunumlar yapılmıştır. Ayrıca Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde 13 Doktora ve diğer 2
Bölümle birlikte 20 Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere toplam 33 öğrenciye Lisansüstü öğrenim verildi ve
Danışmanlık hizmetleri sunuldu.
Orman Mühendisliği Bölümündeki mevcut laboratuarlar hazırlanan çeşitli projelerle malzeme
bakımından güçlendirildi. Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Bilgisayar Laboratuarı kuruldu. Endüstri Mühendisliği
Bölümüne çeşitli projeler kapsamında makineler alındı ve bir çalışma mekanı oluşturuldu.
Bu dönemde Fakültemiz yayın organı olan Orman Fakültesi dergisi 2 sayı olarak çıkarılmaya devam
edildi. Söz konusu dönemde Fakültemiz Öğretim Üyelerince hazırlanmış olan 2 adet kitap basımı
gerçekleştirildi. Bu dönem çok üretken bir dönem oldu ve toplam 9 adet uluslararası makale, 51 adet ulusal
makale, 16 adet uluslararası bildiri ve 76 adet de ulusal bildiri sunuldu ve yayınlandı. Bu arada mevcut projelere
devam edildi ve yeni projeler hazırlanarak başvuruları yapıldı.
2004-2005 öğretim yılında öğretim kadrosunda da kayda değer gelişmeler olmuştur. Bir Öğretim Üyesi
Doçentliğe ve 5 Öğretim Elemanı da Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. Böylece bu dönemde 4 Profesör, 2 Doçent
ve 22 Yardımcı Doçent olmak üzere 28 Öğretim Üyeli bir Fakülte haline gelinmiştir. Bu gelişme Öğretim Üyesi
-191-
başına düşen haftalık ders yükünü belirli oranda düşürmüş ve Uzmanlık Derslerinin Fakültemiz Öğretim
Üyelerince yürütülme olanağını artırmıştır. Bu Öğretim Döneminde 3 Öğretim Elemanımız diğer
Üniversitelerdeki Doktora öğrenimine devam etmiştir.
Fakültemiz Atabey Meslek Yüksekokuluna büyük ölçüde Öğretim Üyesi desteği sağlamıştır. Bunun
yanı sıra Eğirdir Meslek Yüksekokuluna da destek vermiştir.
2005 yılı Eylül ayının ilk haftasında geniş katılımlı bir Doğal Korunan Alanlar Sempozyumu
gerçekleştirilmiş ve 2 sayı halinde Sempozyum Bildiri kitabı yayınlanmıştır.
Dünya Ormancılık Günü 21 Mart tarihinde yapılan bir programla kutlanmış, sunulan bir konferansla
desteklenmiş ve Söbü Tepesinin ağaçlandırılmasına devam edilmiştir. Bu arada Erasmus Ormanına da Fidan
dikimi gerçekleştirilmiştir.
Gelecek ile ilgili olarak hedefler şöylece sıralanabilir:
1. Orman Fakültesi yerleşkesini, fidanlığını ve koruluğunu kesinleştirmek
2. TÜBİTAK Projesi kapsamında bir sera kurmak
3. İŞKUR Projesi kapsamında ahşap evler inşa etmek
4. Yeni laboratuarlar kurmak ve mevcutları daha da geliştirmek
5. Araştırma Ormanlarının Amenajman Planlarını gerçekleştirmek
6. Orman Mühendisliği Bölümünde Yabancı Dil Hazırlık sınıfını oluşturmak
7. Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Lisans düzeyinde öğrenci almak
8. Dünya Ormancılık Gününde çeşitli etkinliklerde bulunmak ( Ağaç Bayramı düzenleyerek mezun olacak
her öğrenciye birer fidan diktirmek )
9. Orman Fakültesi Binasının yapımı için bazı girişimlerde bulunmak.
10. Çeşitli Ürün İşleme atölyeleri, test ve tasarım laboratuvarları, pilot tesisler kurmak.
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve
Anabilim Dalı
Prof
Doç
Yrd.
Doç
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
2
1
1
-
1
1
-
3
2
1
2
2
1
3
1
-
-
1
1
1
1
1
-
-
-
3
1
2
1
-
-
-
-
2
-
4
2
22
1
Uzm
Toplam
1
1
-
5
3
4
2
5
4
2
3
-
-
3
1
2
1
-
1
-
3
-
7
2
38
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Silvikültür A.B.D.
Orman Entomolojisi ve Koruma A.B.D.
Orman Amenajmanı A.B.D.
Orman İnşaatı Geodezi ve Fotoğrametri
Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D.
Orman Ekonomisi A.B.D.
Havza Amenajmanı A.B.D.
Orman Botaniği A.B.D.
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
Odun Mekaniği ve Teknolojisi A.B.D.
Orman End. Makine ve İşletmeleri A.B.D.
Orman Biyolojisi ve Odun Koruma
Teknolojisi A.B.D.
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Peyzaj Mimarisi A.B.D.
Peyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D.
Peyzaj Teknikleri
Bitki Matryali ve Yetiştiriciliği ABD
TOPLAM
NOT:Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, Fakültemize görevlendirilmiş olan 5 adet Araştırma Görevlisi
Fakültemizde görev yapmaktadır. Bu kapsamda 1 adet Araştırma Görevlisi ise Fakültemizden ayrılmıştır.
-192-
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli
olarak çalışmış olan öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör.
Uzm.
Toplam
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Silvikültür A.B.D.
Orman Entomolojisi ve Koruma
A.B.D.
Orman Amenajmanı A.B.D.
Orman İnşaatı Geodezi ve
Fotoğrametri A.B.D.
Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D.
Orman Ekonomisi A.B.D.
Havza Amenajmanı A.B.D.
Orman Botaniği A.B.D.
2
1
1
1
-
-
-
-
-
3
2
-
1
-
1
1
-
-
-
-
2
1
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
1
1
1
1
Peyzaj Mimarisi A:B.D.
-
-
1
-
-
-
-
1
TOPLAM
3
2
8
-
-
-
-
13
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
Öğrenci Sayısı
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
I.Öğretim
II.Öğretim
224
TOPLAM
224
..............
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğr. Elemanlarına
Yıllık Ders
Öğretim
Bölüm
İsabet eden Ders Saati
Saati
Elemanı Sayısı
Yıllık
Haftalık
ORMAN MÜH.
5320
29
TOPLAM
6,5
Öğr. Elm.
Sayısı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
29
8
5320
Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Bölüm
Sayısı
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
224
TOPLAM
183
224
-193-
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölümler
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
I.Öğretim
Güz
%83.45
Bahar
%62.77
%83.45
%62.77
II.Öğretim
Fakülte Başarı Oranı
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölümü
Ceza Türü
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
-
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
-
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
-
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Fakülte
ORMAN FAKÜLTESİ
Derslik
Sayısı
5
6
1
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Laboratuar
Teknik Resim Salonu
………….
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Türü
Derslik
Amfi
Laboratuar
Teknik Resim Salonu
………
………
TOPLAM
Mevcut
Adet
5
6
1
12
m²
247
135
48
330
Olması Gereken
Adet
m²
8
290
8
162
-
16
452
YAYINLAR
2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal
Bölümler
Makale
Makale
Bildiri
Bildiri
Orman Mühendisliği
6
34
10
59
Orman Endüstri Müh.
3
16
4
11
Peyzaj Mimarlığı
1
2
6
9
51
16
76
TOPLAM
-194-
Kitap
2
2
Ders
Notu
-
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Müh.
Peyzaj Mimarlığı
TOPLAM
5
1
1
6
1
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
Söyleşi
Teknik Gezi
Açık Oturum
Seminer
Panel
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
ÖZDEMİR, İ., ASAN, Ü., KOCH B., YEŞİL A., ÖZKAN UY., HEMPHİLL S., “Comparison Of Quickbird-2 And Landsat7 Etm+ Data For Mapping Of Vegetation Cover In Fethiye-Kumluova Coastal Dune In The Mediterranean Region Of
Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 14, No. 9, (September 2005), p. 823-831.
AVCI, M., CARUS, S., “The Impact of Cedar Processionary Moth [Traumatocampa ispartaensis (Doğanlar and Avcı)
(Lepidoptera:Notodontidae)] Outbreaks on Radial Growth of Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Trees in Turkey,
Journal of Pest Science, Vol. 78, No. 2, (May 2005), p. 91-98.
CARUS,S., AVCI,M., “Growth Loss of Lebanon Cedar (Cedrus libani) Stands as Related to Periodic Outbreaks of the
Cedar Shoot Moth (Dichelia cedricola)”, Phytoparasitica, 2005, Vol. 33, No. 1, (2005), p. 33-48.
4-DOĞMUŞ- LEHTİJARVİ, T., LEHTİJARVİ A., KORHONEN K., 2005. Heterobasidion abietinum on Abies species in
western Turkey. Forest Pathology (Kabul edildi- henüz basılmadı).
SARIKAYA, O., & AVCI, M. 2005.Studies on the parasitoid complex of Choristoneura murinana (Hbn.) (Lep.: Tortricidae)
in Turkey, J. Pest Sci. 78:63-66.
TOLUNAY, A., ve KORKMAZ, M., 2006.,Social Forestry in Turkey: Twenty Years in Review, Journal of Applied
Sciences, Vol: 6 No: 1, Page No: 238-242
Ulusal Makaleler
CARUS, S., ÇATAL, Y., “Yaprak Yüzeyinin Karaçam (Pinus nigra Arnold) ve Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.)
Fidanlarında Dip Çap ve Boy Artımı Üzerindeki Etkileri”. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2, 2005, s.5261.
YUCEDAĞ, C., CARUS, S., “Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir-Isparta) Ormanlarının Meşcere Kuruluşları”. SDÜ Orman
Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı 2, 2005, s.62-77.
ÇATAL, Y., GÜRLEVİK, N., KARATEPE, Y., CARUS, S., “Isparta Gölcük Yöresi Yalancı Akasya (Robinia
pseudoacacia L.) Meşcereleri İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacım Tablosu”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A,
Sayı 2, 2005, s.78-90.
ÖZDEMİR, İ., ASAN, Ü., ÖZKAN U.Y., “Konumsal Orman Fonksiyonlarının Haritalanmasının Önemi ve Sayısal Arazi
Modelinden Yararlanma Olanakları”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, (2005), s. 1-7.
ÖZDEMİR, İ., ASAN, Ü., “Turizm Merkezleri Civarındaki Ormanların Amenajman Sorunları ve Planlama İlkeleri”, SDÜ
Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 1, (2005), s. 117-131.
ÖZÇELİK, R., “Değişik Statülerdeki Bazı Korunan Alanlarda Karbon Depolama ve Oksijen Üretiminin Tahmini”, SDÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, (2005) s. 86-94.
ÖZÇELİK, R., “Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap-Göğüs Çapı İlişkileri”,
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:3,(2005).
ÇATAL, Y., GÜRLEVİK, N., KARATEPE, Y., CARUS, S., 2005. Isparta-Gölcük Yöresi Yalancı Akasya (Robinia
pseudoacacia L.) Meşcereleri İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosu, SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A,
ISSN: 1302-7085, 2: 79-91.
KARATEPE, Y., SÜEL, H., YETÜT, İ., 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.)'nin
Farklı Anakayalardan Oluşmuş Topraklardaki Gelişiminin Ekolojik İrdelenmesi, SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri
A, ISSN: 1302-7085, 1: 64-75.
KARATEPE, Y., 2005. Gölcük'te (Isparta) Dikimle Yetiştirilmiş Salkım Ağacı (Robinia pseudo-acacia L.) ve Karaçam
(Pinus nigra Arnold.) Ormanlarının Topraklarındaki Organik Karbon ve Azot Birikimi, İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt:1.
-195-
DELİGÖZ (İŞBİLİR) A., GEZER, A., 2005. Anadolu Karaçamı‘nın Bazı Tohum Meşcereleri, Klonal Tohum Bahçeleri ve
Plantasyonlarında Kozalak ve Tohum Özellikleri, SDU.Orman Fak. Dergisi, Seri: A, Sayı:1, Isparta.
DELİGÖZ, A., YÜCEDAĞ, C. , 2005. Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss.)nın Bazı Meyve Özellikleri İle Nem
İçeriğinin Çimlenme Yüzdesine Olan Etkileri . Orman ve Av Dergisi, Sayı:2005-3 , Ankara ,
Gülcü, S., Gültekin, H.C., 2005, Değişik Yetiştirme Ortamlarının Boylu Ardıç'ın (Juniperus excelsa Bieb.) Bazı Fidan
Morfolojik Kalite Kriterlerine Olan Etkileri, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (yayında), Antalya.
GÜLCÜ, S., GÜLTEKİN H.C., 2005, Göller Yöresi Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Orijinlerinin Morfolojik Fidan
Kalite Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (yayında), Artvin.
GÜLCÜ, S., GÜLTEKİN, H. C., 2005, Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ve Küçük Kozalaklı Katran Ardıcı'nda
(Juniperus oxycedrus L.) Uygun Ekim Yöntemlerinin Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, Syf:
37-48, Isparta.
GÜLTEKİN, H.C., GÜLCÜ, S., GÜLTEKİN, Ü.G., 2005, Boylu Ardıç'ta (Juniperus excelsa Bieb.) Boş Tohumların
Ayrılması ve Tohumları Sınıflandırmanın Çimlenme Yüzdesine Etkileri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, A/04-19,
(yayında) İstanbul.
GÜLTEKİN, H.C., GEZER, A., GÜRLEVİK, N., YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, Ü.G., DİVRİK, A., 2005, Servi Ardıç
(Juniperus phoenicea L.) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesi Üzerine Araştırmalar, Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Isparta.
YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., 2005, Türkiye Ormancılığı İçin Önemli Bir Ağaç Türü Yalancı İğde (Hippophae rhamnoides),
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Isparta.
GÜLTEKİN, H.C., GEZER, A., GÜRLEVİK, N., YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, Ü.G., DİVRİK, A., 2005, Andız (Arceuthos
drupacea Ant. Et. Kotschy) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9,
Sayı:2, Isparta.
GÜLTEKİN, H.1C., YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., GÜLTEKİN, Ü.G., DİVRİK, A., 2005, Finike Ardıcı (Juniperus
phoenicea L.) Tohumlarında Çimlenme Yüzdesi Üzerine Değişik Ekim Zamanlarının Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Isparta.
GÜLTEKİN, H.C., GEZER, A., DELİGÖZ, A., YÜCEDAĞ, C., 2005, Bazı Üvez Türlerinde Katlama Süreleri ve Ekim
Zamanlarının Çimlenme Oranına Olan Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, Isparta.
ÇELİK, S., ÖZKAN, K., 2005: Effects of Different Salt (NaCI), Nitrate (NO3) and Asid (H2SO4, HCI) Consentrations on
the Germination of Centaurea amonicola Hub.-Mor. (Section: Cyanoroides) Seeds, Journal of Food Technology 3 (3):
393-396
FAKİR, H., 2005, Isparta Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Anıt Ağaçları, S.D.Ü. Orman Fakültesi, Seri:A, Sayı:1,
Sayfa:25-36, Isparta
FAKİR, H., 2005. Bozburun Dağı ve Çevresi (Antalya-Isparta) Orman Vejetasyonunun Ana Meşcere Tiplerinin Floristik
Kompozisyonu Üzerine Araştırmalar, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (Basımda).
YILDIZ D., 2005, Bazı Yetiştirme Tekniklerinin Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Fidan Morfolojisine Etkisi, Yüksek
Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
KORKMAZ M., 2004, Küme Örtüleme Modeli Kullanılarak Optimum Yangın Gözetleme Noktalarının Belirlenmesi, SDÜ
Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1
TOLUNAY,A., KORKMAZ, M., 2004., Ormancılıkta Kamu Yararı ve Üstün Kamu Yararı Üzerine Analizler, Süleyman
Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1, ISSN 1300 7668, S. 47-58, Isparta, Türkiye.
TOLUNAY, A., ALKAN, H., KORKMAZ, M., 2004., Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliğinin Açıkhava Rekreasyonu
Açısından Kullanıcı Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1,
ISSN 1300 7668, S.59-70, Isparta, Türkiye.
ÖZKAN K., ALKAN H., 2004., "Q Tipi Faktör Analizinin Gerçekleştirilebilmesi İçin Tersinir Matrisinin Oluşturulmasında
Minimum Etkili Değişkenlerin Eklenmesi Yaklaşımı (Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Orman Köyleri Örneği), SDÜİİBF
Dergisi Cilt:9, Sayı:1, IIN:1301-0603, Isparta.
ACAR, D, TOLUNAY A., ALKAN H., 2004; Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Maliyet Yönetim tekniklerinin
Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, DEÜ, İİBF Dergisi, Cilt:19, Sayı:1.
TANRITANIR, E.; SÜTÇÜ, A; ALKAN H. ve KORUCA H.İ.; 2004., "Mobilya İmalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla
Similasyon Destekli Personel Organizasyonu", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. Dergisi Cilt/Vol:19,
Sayı/No:2, Ankara.
TOLUNAY, A., 2005., Sosyal Ormancılık Projeleri Nasıl Hazırlanır ve Uygulama Başarıları Nasıl Ölçülür, Orman
Mühendisliği Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, Yıl: 43, Sayı: 7-8-9, Ankara, Türkiye.
TOLUNAY, A., 2005., I.Çevre ve Ormancılık Şurasının Ardından, Orman Mühendisliği Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, Yıl:
42, Sayı: 4,5,6, ISSN: 1301-3572, Ankara, Türkiye
DAYAN,E., BİLGİN, A., SÖNMEZ, K., 2005, Davraz Dağı ve Çevresinde yüzeylanan Kumtaşlarındaki Ayrışma ve
Ayrışma Şekilleri. Yerbilimleri, Haziran, Sayı 46:11-24
Uluslararası Bildiriler
ÖZKAN, K., ÇELİK S., 2005: The Effective Site Factors Responsible for the Spatial Distribution of Crimian Juniper
(Juniperus exelsa Bieb.) in Beyşehir Watershed-Turkey, X. Europen Ecological Congress, 65 pp., Editors: Ü. Erdem
and R.M. Mutlu, Organized by European Ecological Federation Turkish Ecological Society Ege University Center For
Environmental Studies, Pine Bay Holiday Resort November 08-13, 2005 Kuşadası, Turkey
ÖZKAN, K., GÜLSOY, S. and MERT, A., 2005: Relationships between the Height Growth and Some Site Characteristics of
Crimian Pine (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) From Dedegül Mountain in Isparta-Turkey, X.
Europen Ecological Congress, 76 pp., Editors: Ü. Erdem and R.M. Mutlu, Organized by European Ecological
-196-
Federation Turkish Ecological Society Ege University Center For Environmental Studies, Pine Bay Holiday Resort
November 08-13, 2005 Kuşadası, Turkey
EKER, M., ACAR, H.H., 2005. “Ecological, Ergonomic and Economical Optimization in a Harvest Planning: How to be
done?”, Proceeding of International Research Conference: Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of
Forest Utilization in Sustainable Forest Management, 16-19 June, pp. 135-143, Dept. of Forest and Wood Utilization at
Academy of Agriculture of Krakow, Poland.
ENEZ, K., EKER, M., ACAR, H.H., 2005. “A Review on The Environmental Based Training of Harvesting Workers in
Turkish Forestry” International Research Conference: Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest
Utilization in Sustainable Forest Mangement, 16-19 June, Dept. of Forest and Wood Utilization at Academy of
Agriculture of Krakow, Poland
EKER, M., 2005. “Comparing Linear and Mixed Integer Linear Programming Solutions for Operational Harvest Planning
Problem”, The 7th Balkan Conference on Operational Research, May 25-28, Volume of Abstracts, p. 47, Constanta,
Romania.
AVCI, M., SARIKAYA, O., 2005. Expansion, Damage And Natural Enemies of Pine Processionary Moth in Turkey. UE
RTD Project-Quality of Life and Management of Living Resources: Global Change and pine processionary moth: a
new challenge for integrated pest management. Final Meeting Absracts, 23-27 September 2005, Belgodere, Calvi,
Corsica, FRANCE, s.14.
SARIKAYA, O., GÜNDOĞDU, E., SERİN, N., KÜÇÜK, V., 2005. The Biodiversity of Important Urban Parks in Isparta. X.
European Ecological Congress, Kuşadası-AYDIN, 8-13 November 2005.
Gündoğdu, E., Sarıkaya, O., 2005. The Role of Insectivorous Birds in Biological Control in The Lakes District Forests. X.
European Ecological Congress, Kuşadası-AYDIN, 8-13 November 2005.
TOLUNAY, A., KORKMAZ, M., ALKAN, H., 2004.,Classification of Traditional Agroforestry Practices in West
Mediteranean Region of Turkey, 1st World Congress of Agroforestry, 27 June-02 July 2004, Orlando, Florida, USA.
KÜÇÜK, V., SERİN, N,. 2005,“Benefits of Urban Roadside Plantations for Quality of Urban Life in Isparta”, X European
Ecological Congress, 8-13 November 2005, Kuşadası, Türkiye
Ulusal Bildiriler
ÇATAL,Y., CARUS,S., “Doğal Karışık Meşcerelerin Korunması Gerekliliği ve Koruma İlkeleri”, Korunan Doğal Alanlar
Sempozyumu, SDÜ. Orman Fakültesi, Isparta, 8-10 Eylül 2005.
YUCEDAĞ,C., CARUS,S., “ Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir-Isparta) Meşcere Kuruluş ve Dinamikleri, SDÜ Orman
Fakültesi”, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ. Orman Fakültesi, Isparta, 8-10 Eylül 2005.
GEZER,A., CARUS,S., YÜCEDAĞ,C., “ Doğuladini (Picea orientalis (L.) Link) 'nde Tohum Kaynağının Belirlenmesinde
Ayırma Analizinin (Discriminant Analysis) Kullanımı”, Ladin sempozyumu, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon, 20-22
Ekim 2005.
CARUS,S., “Aynı Yaşlı Doğu Kayını Ormanlarında Tek Ağaç ve Meşcerede Hacım Artımının Simülasyonu” Bilimde
Modern Yöntemler Sempozyumu, Kocaeli üniversitesi, Kocaeli, 16-18 Kasım 2005.
CARUS, S., ÇATAL, Y., YÜCEDAĞ, C., “Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link), Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)
ve Karadeniz Yöresi Göknar (Abies spp.) Meşcerelerinde Tek Ağaçlarda Sipere Dayanma Güçlerinin Kıyaslanması”,
Ladin Sempozyumu, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon, 20-22 Ekim 2005.
ÖZDEMİR, İ., ÖZÇELİK, R., ASAN, Ü., ELER, Ü., “Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Fonksiyonel Planlama Sistemine
Entegrasyonu”, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 8-10 Eylül 2005, s. 579-585.
KARATEPE, Y., GÜRLEVİK, N., ÇATAL, Y., “Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yalancı Akasya (Robinia Pseudo-Acacia L.)
Meşcerelerindeki Kar Zararlarının Ekolojik İrdelenmesi” Ulusal Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman
Fakültesi, Isparta, 8-10 Eylül 2005.
ÖZÇELİK, R., GÜL, A.U., “Orman Ekosistemlerindeki Tür Çeşitliliği ve Çeşitlilik İndisleri”, Korunan Doğal Alanlar
Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 8-10 Eylül 2005.
ÖZÇELİK, R., ELER, Ü., “Uluslar Arası Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanteri Modelinin Temel Özellikleri ve
Türkiye İçin Öneriler”, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular,
Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası, Antalya, 22-24 Aralık 2005.
CARUS, S., ÇATAL, Y., YÜCEDAĞ, C., “Burdur Ormancılığı”, I. Burdur Sempozyumu, Burdur Valiliği, Burdur, 16-19
Kasım 2005.
CARUS, S., ÇATAL, Y., “Türkiye'de Orman Amenajman Planı Uygulamalarında Olağanüstü Hasılat Etasının Yeri ve
Önemi” I.Çevre ve Ormancılık Surası, Çevre ve Orman Bakanlığı, Antalya, 22-24 Mart 2005.
ÇATAL, Y., “Türkiye Ormancılığı ve Ormancılıkta Biyo-çeşitlilik” Isparta Valiliği, H.İbrahim Demiralay İ.Ö.O., 28 Mart
2005.
ÖZÇELİK, R., “Kızılçamda Envanter karnelerinin Değerlendirilmesi” Orman Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü
Konferans Salonu, 05-07 Mayıs 2005.
KARATEPE, Y., 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'ndaki Vejetasyonun Şekillenmesinde Fizyografik Faktörlerin
Etkisi, SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiriler Kitabı, 8-10 Eylül 2005, syf: 659668, Isparta.
KARATEPE, Y., GÜRLEVİK, N., 2005. Yetişme Ortamı Sınıflandırmalarının Sürdürülebilir Ormancılık Açısından Önemi,
Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular Mevzuat ve Yapılanmaya
Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya.
GÜRLEVİK, N., KARATEPE, Y., 2005. İklim Değişikliği ve Ormancılığımız, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte
Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık
2005, Antalya.
-197-
GENÇ, M., DELİGÖZ A., GÜLTEKİN, H,C., 2005. Doğu Ladini, Toros Sediri, Anadolu Karaçamı, Boylu Ardıç, Kokulu Ardıç Ve
Diken Ardıç Fidanlarının Stres Etmenlerine Dayanma Yetenekleri, Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı (20-22 Ekim 2005),
Cilt :II, , Trabzon.
ÖZÇELİK, H., DUTKUNER,İ., BALABANLI, C., GÜL, A., AKGÜN, İ., KARATAŞ, A., KILIÇ, S., DELİGÖZ, ,A., 2005.
Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı . I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, 26-27.05.2005.
DOĞMUŞ T., LEHTİJARVİ A., 2005. Zararlı ve faydalı yönleriyle orman ekosisteminin önemli üyeleri; mantarlar. 1.
Ormancılık Şurası- Antalya.
DOĞMUŞ- LEHTİJARVİ, T., KARACA G., LEHTİJARVİ A., DUTKUNER A., 2005. Kızıldağ milli parkında tespit edilen
ektomikorizal funguslar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiriler Kitabı. Sayfa 37-40. 8-10 Eylül, 2005,
Isparta.
DOĞMUŞ- LEHTİJARVİ T., LEHTİJARVİ A., 2005. Korunan doğal alanlarda patojen funguslarin rolü ve önemi. Korunan
Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiriler Kitabı. Sayfa 403-409. 8-10 Eylül, 2005, Isparta.
LEHTİJARVİ A., DOĞMUŞ-LEHTİJARVİ T., ADAY, A. G., 2005. Doğu Ladininde Odun Çürüklüğüne neden olan
funguslar. Doğu Ladini Sempozyumu. Sayfa 43-50, 20-23 Ekim. Trabzon.
FAKİR, H., ÖZÇELİK, H., DELİGÖZ, A., 2005. Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları, Korunan Doğal
Alanlar Sempozyumu . Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 8-10 Eylül 2005, Isparta .
GÜLCÜ, S., GÜLTEKİN, H.C., GÜRLEVİK, N., 2005, Göller Yöresi Ardıç (Juniperus sp.) Ormanlarının Sorunları ve
Rehabilitasyonu, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, s. 561-567, 8-10 Eylül 2005, Isparta
ÖZKAN, K., 2005: Gedikli Yetişme Ortamı Yöreleri Grubunda Bitki Çeşitliliği ile Yeryüzü Şekli Özellikleri Arasındaki
İlişkilere Dayanarak Mutlak Koruma Alanı Tespiti, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 eylül 2005, Isparta,
655-658
FAKİR, H., ÖZÇELİK, H., DELİGÖZ, A., 2005. Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları,
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, S. 623-632, Isparta.
DUTKUNER, İ., CANPOLAT, K., AKYOL A., “Kovadaçayı Arboretumu”, I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, 26
Mayıs 2005, İzmir.
ÖZÇELİK H., DUTKUNER İ,. V.ARK.; Süleyman Demirel Botanik Bahçesi’nin Tanıtımı, I. Ulusal Botanik Bahçeleri
Sempozyumu, 26 Mayıs 2005, İzmir.
FAKİR,H., KORKMAZ, M., 2005. Ormancılık Araştırmaları ve Eğitiminde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yeri, Türk
Ormancılığı’nda; Uluslar arası Süreçte, Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya
Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık, Antalya.
TÜRK, A., TOSUN, İ., FAKİR, H., 2005. Burdur İnsuyu Mağarasının Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Bakımından
Değerlendirilmesi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
AALKAN, H., EKER, M., 2005. “Orman Kaynaklarından Faydalanmanın Sürdürülebilirliğine Dar Ölçekli Bakış”, Orman
Mühendisleri Odası Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 22-24 Aralık 2005, Antalya.
EKER, M., ACAR, H.H., 2005. Orman Yolları ve Üretim Faaliyetlerinde Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Bazı
Uygulama Önlemleri, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya
ACAR, H.H., EKER, M., ÇAĞLAR, S. 2005. Orman Yolu Yapımında Zemin Yapısının Tespitinde Bazı Jeofizik
Yöntemlerden Yararlanma Olanakları, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya
ACAR, H.H.; ENEZ, K.; ÜNVER, S.; EKER, M., 2005.Çevresel Zararların Azaltılması Açısından Ormancılıkta Üretim
İşçilerinin Eğitimi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya
OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E., SARIKAYA, O., 2005. Gölcük Gölü Tabiat Parkı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan
Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 615-621.
OĞURLU, İ., 2005. Orman Amenajmanında Yaban Hayatına Yer vermek. Türk Ormancılığında, Uluslar arası Süreçte Acil
Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, Antalya, 22-24 Aralık
2005.
AVCI, M. 2005. Konya ve Isparta'da Bazı Korunan Alanlarda Yaşanan Koruma Sorunları. Korunan Doğal Alanlar
Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül 2005, 385-391.
AVCI, M., OĞURLU, İ. & SARIKAYA, O., 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Faunası Üzerine Araştırmalar,
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül 2005, 599-606.
DOĞANLAR, M., & AVCI, M., 2005. Ormanda Ağaç Varlığı Çeşitliliği ile Doğal Düşmanlar Arasındaki İlişkiler ve Bunun
Zararlı Böceklerle Mücadeleye Etkileri, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası.
AVCI, M. 2005. Sellerin Ormanlardaki Zararı (Isparta-Senirkent Örneği), 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı,
Isparta, 68-74.
AVCI, M., 2005. Hastalık ve Zararlılara Karşı Dirençle Orman Kurulması, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası.
GÜNDOĞDU, E., ÜNAL, Y., SARIKAYA, O., 2005. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş ve Memeli Türleri Üzerine
Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 595-598.
GÜNDOĞDU, E. 2005. Türkiye'de Yaban Hayatı Envanteri ve Koruma Problemleri:Isparta Örneği, I.Çevre ve Ormancılık
Şurası, TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Kemer.
BAYRAM. A., ÜLKER, S., YAVUZ, A., GÜNDOĞDU, E., ÜNAL, Y. 2005. Yazılıkaya Yaban hayatı Geliştirme Sahası,
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 109-111.
AVCI, M., GENÇ, M., 2005. Ormancılıkta Teknik Yardımcı Eleman İhtiyacı ve Eğitimi: S. Demirel Üniversitesi Meslek
Yüksek Okul Programları, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme dönüştürülmesi Gereken Konula, Mevzuat ve
Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık, Antalya
GENÇ, M., YILDIZ D., DELİGÖZ A., 2005. Yakacak Odun ve Temiz Enerji Üretimi İçin Enerji Ormancılığı, “Süt
Hayvancılığı ve Çevre Olgusu” Konulu Program, 5-9 Aralık 2005 SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi, Isparta.
-198-
GÜNGÖR İ., KAYACAN C., KORKMAZ M., 2004, Endüstriyel Odun Hammaddesi Talebinin Tahmininde Yapay Sinir
Ağlarının Kullanımı ve Bazı Tahmin Yöntemleri İle Karşılaştırılması, Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği
XXIV. Ulusal Kongresi, (15-18 Haziran 2004), Çukurova Üniversitesi, , Adana.
TOLUNAY, A., ALKAN, H., KORKMAZ, M., 2004., Kent Ormanlarında Rekreasyonel Etkinlikler Açısından Ziyaretçi
Profilinin Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği), I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (08-10 Mart 2004), Kırsal
Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Yeni Sahne, Ankara.
FAKİR H., KORKMAZ M., 2005. Ormancılık Araştırmaları ve Eğitiminde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yeri. Türk
Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular Mevzuat ve Yapılanmaya
Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Hotel Rixos, Antalya, Türkiye.
TOLUNAY, A., KORKMAZ, M., ALKAN, H., 2005. Batı Anadolu Bölgesinin Silvopastoral Sistemleri ve Kıl Keçisi
Otlatmacılığındaki Yeri ve Önemi, I.Süt Keçiciliği Kongresi (26-27 Mayıs 2005), Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Zootekni Bölümü, Bornova, İzmir.
TOLUNAY, A. ve KORKMAZ, M., 2005. Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Tarihsel
Gelişimi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 21-24 Mart 2005, Mirage Park Otel, GöynükKemer-Antalya, Türkiye.
KORKMAZ, M., EROL, A. ve TOLUNAY, A., 2005. Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Ormancılık Uygulamalarına
Etkileri, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 21-24 Mart 2005, Mirage Park Otel, GöynükKemer-Antalya, Türkiye.
TOLUNAY, A. ve KORKMAZ, M., 2005. 35. Kuruluş Yılında ORKÖY, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve
Orman Bakanlığı, 21-24 Mart 2005, Mirage Park Otel, Göynük-Kemer-Antalya, Türkiye.
AVCI, M., GENÇ M., 2005. Ormancılıkta Teknik Yardımcı Eleman İhtiyacı ve Eğitimi: S. Demirel Üniversitesi Meslek
Yüksek Okul Programları, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve
Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya.
AVCI,
M.,
2005.
Burdur
İli
Ormanlarında
Koruma
Sorunları.
I.
Burdur
Sempozyumu,
16-19 Kasım 2005, Burdur.
KESİCİ, E., ŞAHİN, C., SERİN, N., 2005, “Çevresel Faktörlerin Kovada Gölü Sulak Alanı Üzerine Etkileri”, Korunan
Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005,685-694s SDÜ Orman Fakültesi, Isparta
KESİCİ, E., ŞAHİN, C., SERİN, N., 2005, “Eğirdir Gölü Kıyı Kullanımı ve Sorunları” Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu
8-10 Eylül 2005,171-174 SDÜ Orman Fakültesi, Isparta
EROL, A., BABALIK, A., SERİN, N., 2005, Gölcük Gölü Havzasında Alınan Toprak Koruma Önlemleri ve Bunların Başarı
Durumunun İrdelenmesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005,241-244s SDÜ Orman Fakültesi,
Isparta
EROL, A., 2005. Ormancılığın Geliştirilmesi Bakımından Havza Yaklaşımının Önemi, Türk Ormancılığında Uluslararası
Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24
Aralık 2005, Hotel Rixos, Antalya, Türkiye.
Kitaplar
GEZER,A., YÜCEDAĞ, C., 2005. Orman Ağacı Tohumları ve Tohumdan Fidan Yetiştirme Tekniği, SDÜ Orman Fakültesi
Yayınları No (Basımda).
GENÇ, M., 2005: Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Cilt1 Temel Üretme Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No 55,
Isparta.
Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Poster, Sözlü Sunum İle Gösterimler
Y. KARATEPE, N. GÜRLEVİK, Y. ÇATAL, 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yalancı Akasya (Robinia pseudo-acacia L.)
Meşcerelerindeki Kar Zararlarının Ekolojik İrdelenmesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005,
Isparta
KARATEPE, Y., BABALIK, A. 2005. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Evcimen Muhafaza Ormanı'nın Sel ve Moloz Akmalarını
Önlemedeki Rolü, SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
KARATEPE, Y., GÜRLEVİK, N., ÇATAL, Y. 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yalancı Akasya (Robinia pseudo-acacia
L.) Meşcerelerindeki Kar Zararlarının Ekolojik İrdelenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar
Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
CARUS, S., ÇATAL, Y., YÜCEDAĞ, C., 2005, Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link), Doğu Kayını (Fagus orientalis
Lipsky.) ve Karadeniz Yöresi Göknar (Abies spp.) Meşcerelerinde Tek Ağaçlarda Sİipere Dayanma Güçlerinin
Kıyaslanması, Ladin Sempozyumu, KTÜ Oraman Fak., Trabzon. (Poster bildiri)
ÖZKAN, K., ÇELİK S., GÖKTÜRK, R. S., ÖZTÜRK, M., 2005: Determination of Indicator Species and Comparison of Soil
Characteristics of Centaurea mucronifera DC. and Centaurea pyrrohoblephera Boiss. Distributed in Turkey, X. Europen
Ecological Congress, Editors: Ü. Erdem and R.M. Mutlu, Organized by European Ecological Federation Turkish
Ecological Society Ege University Center For Environmental Studies, Pine Bay Holiday Resort November 08-13, 2005
Kuşadası, Turkey
-199-
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
AKTAŞ A. H., YAŞAR S. “Potentiometric Titration of some Hydroxilated Benzoic Acids and Cinnamic Acids by Artificial
Neural Network Calibration”. Acta. Chim. Slov. 2004, 51: 273-282.
KESKİN (Yoluc), M., ERDOĞAN, Y., CENGİZ, M., BARDAKÇI, Z., ŞAHİN, H.T, “The investigation of extractive
compounds obtained from cyclotrichium origanifolium L.” Int. J. of Chemistry, Vol: 15, No.2 (2005), 85-88.
YAŞAR, S., “Spectrophotometric Determination of Hexose and Pentose Amounts by Artificial Neural Network Calibration
and Its Using in Wood Analysis”. Acta. Chim. Slov. 2005, 52: 435-439.
Ulusal Makaleler
1-GÜLLER, B. “Görüntü Analizi Yöntemi ile Milimetrekaredeki Traheid Sayısının Belirlenmesi”. SDÜ Orman Fakültesi
Dergisi, 2005. A, 1,132-142.
GÜLLER, B. “Odun-Odun Dışı Malzeme Kompozitleri”. Ahşap Teknik Dergisi , İstanbul , 2004, Sayı:5, 132-142.
GÜNTEKİN, E., “Montaja Hazır Mobilya Birleştirmelerinin Rotasyonal Sünme Özellikleri Ve Modellenmesi” SDÜ Orman
Fakültesi Dergisi, 2005. A, 1,153-162.
GÜNTEKİN, E., “Ahşap kafes kirişlerin sonlu elemanlar analizi”. Ağaç Makineleri, Teknoloji & Araştırma Dergisi, 2004.
GÜNTEKİN, E., “Kavelalı mobilya köşe birleştirmelerinin sonlu elemanlar analizi”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2004, A,
1, 159-172.
TARITANIR, E., SÜTÇÜ, A., ALKAN, H., KORUCA, H.İ.. Mobilya İmalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla
Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu . Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004, Cilt
19, No 2, 151-160.
ÜNER, B., ŞAHİN, H.T. ” Geri Dönüşümde Yaş Pres ve Kurutmanın Lif Özelliklerine Etkisi” SDÜ Orman Fakültesi
Dergisi, 2004, A, 1, 145-158.
ŞAHİN, H.T., ÜNER, B., ” Alkali Katalizörlü Organik Delignifikasyon Sistemleri” SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2004, A,
1, 141-159.
ŞAHİN, H.T, 'Ahşap Malzemelerin Birleştirilmesinde Tutkal Kullanımı”. Laminart, Sayı 37, (Nisan 2005), s.128-131.
ŞAHİN, H.T, “ Kontrplak Üretiminde Kullanılan Formaldehid Esaslı 'Termo-Setting' Tutkallar” Laminart, Sayı 38, (Haziran
2005), s.128-133.
ŞAHİN, H.T, 'Üre-Formaldehid Tutkalı ve Formaldehid Emisyonu', Laminart, (Ağustos 2005), Sayı 39, s.110-112.
ŞAHİN, H.T, 'Kontrplak Üretimi İçin Odun Hammaddesinin Hazırlanması Ve Soyma Kaplama Levhaların Üretilmesi”
Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı 68, (Eylül 2005), s.26-34.
ŞAHİN, H.T, “Hatalı Proses Ve Tutkal Uygulamaları Sonucu Kontrplak Üretiminde Oluşan Kayıplar” Laminart, Sayı 40,
(Ekim 2005), s.158-160.
ŞAHİN, H.T, “Kontrplak Taslaklarının Oluşturulması Ve Presleme İşlemi” Mobilya Dekorasyon Dergisi, (Kasım 2005),
Sayı 69, s.136-142.
VAR, A.A.,. “Anadolu karaçamında [pinus nigra arnd. subsp. pallasiana (lamb.) holmboe] ımersol aqua® absorpsiyonunun
ağacın yönlerine göre değişimi” SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2005, A, 1, 143-152.
VAR, A.A., ”Effects of Natural Resin and Synthetic Resin on Surface Soundness of Particleboards . SDÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi , ISPARTA 2004, 8, 3,161-165.
Uluslararası Bildiriler
SUTCU, A., TANRITANIR, E., DURMUSOĞLU, M.., KORUCA, H.İ., 2005. A Methodology For Re-Designing A
Furniture Manufacturing System . Proceedings of The 35th Internationatal Conferance on Computers & Industrial
Engineering, June 19-22,2005, vol:2, p.1813-1818 , İstanbul, TURKİYE.
UNER, B., AYDEMİR, D., ŞAHİN, H.T., AKGÜL, M., “Environmentally Friendly Delignificatıon Method In Pulping
Industry: Polyoxometalates” 1 st İnternational Symposium on Novel Pulp and Paper Industry Technology. 28-29Eylul
2005. Kahramanmaraş.
AKGÜL, M., UNER, B., ŞAHİN, H.T., A Worldwide Overview Of The Dissolving Pulp Industry”. 1st İnternational
Symposium on Novel Pulp and Paper Industry Technology. 28-29 Eylul 2005. Kahramanmaraş.
YILDIZ, Ü.C., VAR, A.A., KALAYCIOĞLU, H., YILDIZ, S., “ Specific gravity and Moisture Content of Particleboards
treated with various chemicals” The International Research Group on Wood Protection. The 36th Annual Meeting of
IRG Technical Programme and Abstracts. Part 2 Abstracts. IRG/ WP 05-40310. 24-28 April 2005, Bangalore India.
Ulusal Bildiriler
GÜRLEVİK, N., GÜLLER, B., “Ormancılıkta Gübreleme ve Ülkemiz Açısından Önemi”. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 2224 Mart 2005, Antalya.
GÜLLER, B., GÜRLEVİK, N., “Ormancılıkta Uygulanan Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi”. I.
Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, Antalya.
GÜLLER, B., “Koruma Altına Alınan Dikili Haldeki Ağaçların İç Kısımlarında Oluşan Çürük ve Boşlukların Termografi
Yöntemi ile Belirlenmesi”. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı , Isparta , 8-10 Eylül 2005 .
KORUCA, H.İ., TUNCA, M.Z., SÜTÇÜ, A., ÖZDEMİR,G., “Üretim Organizasyonlarının Kriz Şartlarında Simülasyon
Destekli Yeniden Düzenlenmesi ve Analizi” . IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 , Konya.
ŞAHİN, H.T., ÜNER, B., “Alternatif hammadde kaynağı olarak otsu bitkilerin kağıt imalinde kullanılması-kenaf örneği”. I.
Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, Antalya.
ŞAHİN, H.T., ÜNER, B., CENGİZ, m., TANRIVERDİ, H., ”Biyokütleden Etanol Eldesi Ve Temiz Yakıt Olarak Kullanımı”
I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, Antalya.
-200-
ŞAHİN, H.T., ÜNER, B., GÜNTEKİN, E., ŞAHİN, C., “Rekreasyon Alanlarindaki Atık Odun Ve Kağıtların Geri
Dönüşümü”. Korunan Doğal Alanlar Symp. SDÜ Orman Fakültesi, Isparta (8-10 Eylül 2005), Poster Bildiriler Kitabı,
s. 249-250.
ŞAHİN, C., ÜNER, B., GÜNTEKİN, E., ŞAHİN, H.T., “Odun-Plastik Kompozitlerin Donatı Elemanı Olarak Korunan Doğal
Alanlarda Kullanımı”. Korunan Doğal Alanlar Symp. SDÜ Orman Fakültesi, Isparta (8-10 Eylül 2005), Poster
Bildiriler Kitabı, s. 241-253.
ÜNER, B., ŞAHİN, H.T., “Gelecek İçin Liflerin Geri Dönüşü” I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, Antalya.
ÜNER, B., ŞAHİN, H.T., GÜNTEKİN, E.,. “Genç Odun Ve Orman Ürünleri” I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart
2005, Antalya.
VAR, A.A. , “Doğu Ladini Odununun Bazı Su itici Maddelerle Suya Karşı Korunması”. Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim
2005, Bildiriler Kitabı, 2. Cilt., 834-844.
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ulusal Makaleler
ÖZGÜNER, H., “Kent İnsanının Doğal Alanlar ile İlgili Algı ve Anlayış Tercihleri.” Tabiat ve İnsan, 39 (3) 18-25. 2005
Uluslararası Bildiriler
SARIKAYA, O., GÜNDOĞDU, E., SERİN, N., KÜÇÜK, V., “Biodiversity of Important Urban Parks in Isparta.” Euroco
2005, Kuşadası, Aydın (basımda) 2005.
KÜÇÜK, V., SERİN, N., “Benefits of Urban Roadside Plantations For Quality of Urban Life in Isparta City.” Euroco 2005,
Kuşadası, Aydın, (Basımda) 2005.
Ulusal Bildiriler
GÜL, A., ÖZGÜNER, H., SERİN, N., “Kent ormanlarının yararları ve kentsel alanda insan-orman etkileşimi.” 1. Çevre ve
Ormancılık Şurası 22-24 Mart 2005. Antalya
GÜL, A., “Korunan doğal alanlarda planlama sorunları ve ekolojik yönetim plan modeli önerisi.” 1. Çevre ve Ormancılık
şurası 22-24 Mart 2005. Antalya
GÜL, A., ÖRÜCÜ Ö.K., KARACA, Ö., “Korunan Alanlarda Rekreasyon Uygunluk Analizi ile Potansiyel Alanların
Belirlenmesi (Gölcük Tabiat partı Örneği).” Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiri Kitabı, SDÜ Orman
Fak. Isparta s:423-432. 8-10 Eylül 2005.
GÜL, A., M. AKTEN, “Korunan Doğal Alanlarda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi ve Kavramsal Yaklaşımlar." Korunan
Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiri Kitabı, SDÜ Orman Fak. Isparta s:485-494. 8-10 Eylül 2005.
GÜL, A., ÖZGÜNER, H., 2005. Ülkemizdeki Korunan Doğal Alanlarda Yönetim Zonlarının Oluşturulması” ." Korunan
Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiri Kitabı, SDÜ Orman Fak. Isparta s:151-154. 8-10 Eylül 2005. (Poster)
AKTEN, M., AKTEN, S. “Ekolojik Planlama Yaklaşımı ve Gölcük Tabiat Parkı Örneğinde İrdelenmesi.” Korunan Doğal
Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül, 329-337, Isparta 2005.
Diğer Bilimsel Toplantılar
GÜL, A., Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma Müdürlükleri 2005 yılı ARA Çalışma Grupları Eğitimi toplantısına
katılmıştır. Antalya, Aralık 2005,
GÜL, A., Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısına (PEMAT) Katılmıştır. Mayıs, 2005.
-201-
10. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Teknik Eğitim Fakültesi YÖK Yürütme Kurulunun 14–25/02/1994 tarihli kararı ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 24. 03. 1994 tarih ve 7650 sayılı yazıları ile açılmıştır. 1994-1995 yılında eğitime açılan
Teknik Eğitim Fakültesinde Makina, Yapı, Metal, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar, Tekstil, Mobilya ve
Dekorasyon, Eğitim, olmak üzere 8 bölüm ve bölümlere ait 30 Anabilim Dalı mevcuttur. 2004-2005 EğitimÖğretim yılında Makine Eğitimi Bölümü I. Öğretimde 361, II. Öğretimde 274, Yapı Eğitimi Bölümü I.
Öğretimde 333, II. Öğretimde 264, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü I. Öğretimde 332, II. Öğretimde
294 olmak üzere toplam 1858 öğrenci ile eğitim yapmıştır.
Malzeme Bilimi Eğitimi Anabilim Dalı
Ekstraktif Metalurji Eğitimi Anabilim Dalı
Tekstil Eğitimi Bölümü
Apre, Boya, Baskı Eğitimi Anabilim Dalı
İplik Eğitimi Anabilim Dalı
Dokuma Eğitimi Anabilim Dalı
Örgü Eğitimi Anabilim Dalı
Hazır Giyim Eğitimi Anabilim Dalı
Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü
Ağaç Malzeme Eğitimi Anabilim Dalı
Mobilya Eğitimi Anabilim Dalı
Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı
Yapı Eğitimi Bölümü
Yapı Eğitimi Anabilim Dalı
Yapı Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı
Geoteknik Eğitimi Anabilim Dalı
Restorasyon Eğitimi Anabilim Dalı
Eğitim Bölümü
Elektrik Eğitimi Bölümü
Elektrik Makineleri Eğitimi Anabilim Dalı
Enerji Tesisleri Eğitimi Anabilim Dalı
Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi Anabilim Dalı
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Elektronik Eğitimi Anabilim Dalı
Telekominikasyon Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalı
Kontrol Eğitimi Anabilim Dalı
Makine Eğitimi Bölümü
Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi
Mekanik ve Makine Elemanları Eğitimi
Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı
Enerji (Tesisat) Eğitimi Anabilim Dalı
Talaşlı Üretim Eğitimi Anabilim Dalı
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
Metal Eğitimi Bölümü
Döküm Eğitimi Anabilim Dalı
Kaynak Eğitimi Anabilim Dalı
Mekanik-Metalurji Eğitimi Anabilim Dalı
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
Fakültemiz, 1858 öğrencisi ve fiilen çalışan 51 akademik, 21 idari personel olmak üzere toplam 72
personeliyle Üniversitemizin merkez kampüsündeki E-12 ve E-14 binalarında 1 Elektronik Atölyesi, 1 Bilgi
İşlem Merkezi, 1 Yapı Atölyesi, 1 Makine Atölyesi, 2 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Makine Araştırma Laboratuarı,
1 Yapı Araştırma Laboratuarı ve 17 sınıfla hizmet vermeye devam etmektedir.
Fakültemiz bünyesinde 34 ve 33 ünitelik iki adet Bilgi İşlem Laboratuarı oluşturulmuştur. Bilgisayar
Laboratuarlarımız ve Bilgi İşlem Merkezimiz, başta Fakültemiz olmak üzere Üniversitemizin de büyük bir
ihtiyacını karşılamaya çalışmakla birlikte, Bilgisayar sistemlerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi, sınıf
mevcutlarının her yıl giderek artması nedeniyle, bilgisayarlar sayıca ve kapasite yönüyle yetersiz kalmaktadır.
Bu nedenle teknolojiye adapte olabilmemiz için, Fakültemize yeni imkanlar verilmelidir.
Fakültemizde hafta sonları bilgisayar laboratuarlarında Auto-Cad ve ANSYS kursları düzenli olarak
verilmektedir.
Makina Eğitimi Bölümü için, başlangıçta Sıhhi Tesisat ağırlıklı bir atölye oluşturulmuştur. 1999-2000
Bahar yarıyılında kampüsde yapılan atölye binalarından tahsis edilen 300 m2 örtülü alanla atölye ihtiyacı kısıtlı
olarak karşılanmaktadır. Sıhhi Tesisat işleri, Kaynak işleri, İklimlendirme ve Soğutma, ısıtma işleri ve döküm,
imalat ve konstrüksiyon işleri aynı atölyede yapıldığından yeterli olmamaktadır. Atölyelerin yeterli örtülü alan
bulunduğu takdirde ayrılması gerekmektedir.
Yapı Eğitimi Bölümü, Rektörlük Isı Merkezi altında bulunan atölyede uygulamalarını yürütmektedir.
Kagir, ahşap ve betonarme uygulamaları aynı atölyede yapılmakta olduğundan yetersiz gelmektedir. Yeterli
örtülü alan bulunduğu takdirde bu atölyelerin birbirinden ayrılması gerekmektedir.
Bütçe imkanlarının kısıtlı ve 500 harcama kalemi bloke edildiğinden, demirbaş malzemeleri temin
edilememektedir. Teknik bir Fakülte olmamız nedeniyle uygulama dersleri, diğer Fakültelere nazaran daha fazla
olup, Fakültemiz ihtiyaçlarından kütüphane, sehpa, resim masası, masa, tabure, deney seti ve pano gibi
malzemeler, uygulamalı derslerde değerlendirilerek, öğrenci, teknisyen ve öğretim elemanı işbirliği ile, kısıtlı
imkanlarımıza rağmen, üç bölümümüz atölyelerinde, her bölüm kendi ihtisas alanlarına giren bölümlerini
yaparak, ortaklaşa Fakültemize kazandırılmaktadır.
Genel olarak atölye, laboratuvar, makine - teçhizat ve mekan sıkıntılarının giderilmesi yönünde çaba sarf
edilmektedir.
-202-
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve
Anabilim Dalı
Prof.
Yrd.
Doç
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
Toplam
1
7
2
-
9
1
21
-
5
4
-
5
-
16
Doç
MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1
YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2
ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1
3
5
-
2
-
11
2
-
1
-
-
3
17
11
1
16
1
51
EĞİTİM BÖLÜMÜ
TOPLAM
3
2
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli
olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm ve
Yrd. Öğr.
Arş.
Prof. Doç
Okt.
Uzm.
Anabilim Dalı
Doç Gör.
Gör.
Toplam
MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Makine Eğitimi
1
2
6
9
2
8
YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yapı Eğitimi
6
ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Elek.Bilg.Eğitimi
TOPLAM
1
3
3
2
8
9
5
10
25
Toplam Öğrenci Sayısı:
Bölüm
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
Makine Eğitimi
Yapı Eğitimi
Öğrenci Sayısı
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
I.Öğretim
II.Öğretim
332
294
361
274
333
264
1858
TOPLAM
-203-
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğr. Elemanlarına
Yıllık Ders
Öğretim
Bölüm
İsabet eden Ders Saati
Saati
Elemanı Sayısı
Yıllık
Haftalık
7168
Elekt.-Bilg. Eğit.
8246
Makine Eğitimi
34
677
24
7616
Yapı Eğitimi
TOPLAM
23030
NOT: Yurt dışında bulunan öğretim elemanları ders yüküne dahil edilmeyecektir.
Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Bölüm
Sayısı
626
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
635
Makine Eğitimi
597
Yapı Eğitimi
TOPLAM
1858
Öğr. Elm.
Sayısı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
34
55
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Bölümler
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
I.Öğretim
Makine Eğitimi
Yapı Eğitimi
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
II.Öğretim Makine Eğitimi
Yapı Eğitimi
Fakülte Başarı Oranı
Güz
92
92
88
83
80
83
86
Bahar
88
89
84
79
78
73
82
2004/2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
Bölümü
Ceza Türü
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
Makine Eğitimi
Yapı Eğitimi
Ceza Alan Öğrenci Sayısı Toplamı :
Uzaklaştırma
Kınama,Uzaklaştırma
Uyarı,Kınama,Uzaklaştırma
Ceza Alan
Öğrenci Sayısı
1
2
6
9
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Fakülte
Teknik Eğitim Fakültesi
Derslik
Sayısı
17
2
1
1
1
2
1
1
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Tek. ve Mes.Resim Dersliği
Elektronik Atölyesi
Makine Atölyesi
Yapı Atölyesi
Bilgisayar Laboratuarı
Makine Laboratuarı
Yapı Laboratuarı
-204-
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Mevcut
Adet
m²
17
1595
-
Türü
Normal Derslik
Amfi
Tek. ve Mes.Resim
Dersliği
Elektronik Atölyesi
Makine Atölyesi
Yapı Atölyesi
Bilgisayar Laboratuarı
Makine Laboratuarı
Yapı Laboratuarı
TOPLAM
Olması Gereken
Adet
m²
3
400
2
180
-
-
1
1
1
2
1
1
26
90
350
500
250
120
80
3165
3
400
YAYINLAR
2004-2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal
Bölümler
Makale
Makale
Bildiri
Bildiri
Makine Eğitimi
4
15
10
6
Yapı Eğitimi
8
4
9
6
Elektronik Bilgisayar
2
16
15
Eğitimi
12
21
35
27
TOPLAM
Kitap
Ders
Notu
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
Elektronik
Bilgisayar Eğitimi
Fakülte
TOPLAM
1
1
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
Söyleşi
Teknik Gezi
Açık Oturum
Seminer
Panel
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
2004-2005 yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
3
3
3
3
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
Erdem, A.Ü., Usal, M.R., Usal, M., “Keyfi Fiber Takviyeli Viskoelastik Piezoelektrik Bir Cismin Elektro-Termomekanik
Davranışı İçin Matematiksel Bir Model” Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 20, No. 3, 305-319, 2005
Erdem, A.Ü., Usal, M.R., Usal, M., “İzotropik Matris Malzemesi Olan Fiber Takviyeli Dielektrik Viskoelastik Ortamların
Elektro-Termomekanik Davranışı İçin Matematiksel Bir Model” Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 20, No. 3,
321-334, 2005
ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., KALOGIROU, S.A., 2005. Exergy Analysis of Lithium Bromide/Water Absorption Systems.
Renewable Energy, 30(5), 645-657.
-205-
ŞENCAN, A., KALOGIROU, S.A., 2005. A new approach using artificial neural networks for determination of the
thermodynamic properties of fluid couples. Energy Conversion and Management, 46(15-16), 2405-2418.
Ulusal Makaleler
Usal, M., Usal, M.R., Kabul, A., Korkmaz, E., 2004. Fiziksel Etkileşimler ve Fenomenolojik Bir Model. S. D. U. Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 23-33, Isparta.
Yılmaz, N., Yalçın, B., Özsoy, A., 2004. Kesici Takımlarda Aşınma ve Takım Performansının İyileştirilmesi. Metal-Makine
Dergisi, Sayı:17(150), 474-481.
Yalçın, B., Varol, R., Yılmaz, N., 2004.Demir Esaslı Toz Metal (T/M) Yatakların Aşınma Özelliklerinin Bulanık Mantıkla
(B/M) Modellenmesi. Afyon Kocatepe Ünv., Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri
Dergisi, Cilt 1, Sayı: 4,1-8.
Mendi, F., Karabıyık, Ö., Toktaş, İ, Tasarı Geometride Görünürlük prensiplerinin bilgisayar destekli öğretimi, Makine
Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3), 15-21, 2004
Mendi, F., Karabıyık, Ö., Toktaş, İ, Tasarı Geometride Gelişigüzel Düzlemler Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretimi,
Teknoloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 267-275, 2004.
Mendi, F., Toktaş, İ, Karabıyık, Ö., Teknik Resim Dersinde Açınımlar Konusunun Çoklu Zeka Kuramına Göre Bilgisayar
Destekli Öğretimi, Teknoloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 565-578, 2004.
Bayrakçı, H.C., Özgür, A.E., 2005. Soğutma Kulelerinin Isıl Hesaplarında Kullanılan Pratik Yöntemin Hata Analizi. Tesisat
Mühendisliği Dergisi, Sayı: 87, s. 49-52.
Özsoy A., Acar M., 2005. Yerçekimi destekli bakır-su ısı borusu için deneysel bir çalışma. Tesisat Mühendisliği (Makina
Mühendisleri Odası Yayını) Mayıs-Haziran-2005 (87) 27-32.
Usal, M.R., Korkmaz, E., Usal, M., 2005. Sürekli Ortam Hasar Mekaniğinde Hasarın Mekanik Temsili. Afyon Kocatepe
Ünv, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, Afyon.
Aydoğan, H., Kuş, R., Özsoy, A., 2005, Malzeme Bilimi Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamaları, Selçuk Teknik Online
Dergisi, 4, (1), ISSN 1302/6178, 20-30.
Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şencan, A., Akalan, O. B., 2005. Soğutma Yükü Hesaplamaları İçin Alternatif Bir Yazılım.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Mayıs-Haziran 2005, Sayı:87, Sayfa:43-48.
Özgür A.E., Özsoy A., 2005, "Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların Azaltılmasında Çift
Cam Uygulamasının Önemi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2005 (3) 59-63
Varol, R., Yalçın, B., Yılmaz, N., 2005. "Bilgisayar Destekli İmalatta (CAM), CAM Programı Kullanılarak Parça İmalatının
Gerçekleştirilmesi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2005(3), 47-57.
Alan, A., Bayrakçı, H.C., Özgür, A.E., "Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar Metodunun
Uygulanması".Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2005,(1), 49-54.
Özgür, A.,E., Özsoy, A., 2005. Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların Azaltılmasında Çift
Cam Uygulamasının Önemi. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
Uluslararası Bildiriler
Yılmaz, N., Yalçın, B., Varol, R., 2005. "Machining Difficulties of P/M Parts and Solving Suggestions", Sakarya University,
4. International Powder Metallurgy Conference, May 18-22 , Sakarya, Turkey.
Kızılkan, Ö., Şencan, A., Yakut, A.K, 2005. A simple model for steam absorption into film solution in vertical tube. Second
International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), 18-20 May 2005, İstanbul, Turkey, 679-682.
Şencan, A., Kızılkan, Ö., Selbaş, R., 2005. Thermodynamic simulation of vapor compression refrigeration cycles using
alternative refrigerants. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), 18-20 May 2005,
İstanbul, Turkey, 285-291.
Kızılkan, Ö., Şencan, A., Yakut, A.K., Selbaş, R., 2005. Thermodynamic analysis of experimental absorption refrigerator.
The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEEES-2 Proceedings CD, XIII.161, 3-7 July
2005, Kos-Greece.
Şencan, A., Kızılkan, Ö., Selbaş, R., Yakut, A.K., 2005. Second law and economic analysis of subcooled and superheated
vapor compression refrigeration cycle. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEEES2 Proceedings CD, XIII.159, 3-7 July 2005, Kos-Greece.
Çalık, A., 2005. Determinations Of Fracture Tohgness of The Medium Carbon Steels. 7th International Fracture Conference,
19-21 September 2005, Kocaeli, Turkey, 63-69
Çalık, A., 2005. Termokimyasal Borlama Yöntemleri ve Önemi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30
Eylül 2005, Konya, 839-844
Çalık, A., Varol, R., 2005. Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Yorulma Dayanımının
Belirlenmesi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 845-848
ÇALIK, A., 2005. Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Katı Ortamda Borlama Özelliğinin Araştırılması. 4th International Advanced
Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 849-852
Çalık, A., Yakut, A.K., Şimşek, M., 2005. İçten Yanmalı Motor Subap İticilerinin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi. 4th
International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 950-955
Ulusal Bildiriler
Koru, M., İpek, O., Bolattürk, A., "Doğalgaz Kullanımının Enerji Üretimi Ve Çevre Açısından Termo-Ekonomik Analizi" 1
Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, 15-16 Mayıs 2005 Konya.
Çalık, A., 2005. Borlama ve Endüstriyel Uygulama Alanları. I. Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan 2005, Ankara, 155-161
Çalık, A., Şencan, A., Kemal, A.K., Yüzeyi Bor İle Kaplanmış 100Cr6 Çeliğinin Isı İletim Katsayısının Deneysel
Belirlenmesi, ULIBTK’05, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon, 917-920.
-206-
Özsoy A., Acar M, Isı geri kazanımı amacıyla imal edilmiş bir ısı borulu ısı değiştiricinin deneysel sonuçları. 15. Ulusal Isı
Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon, 883-886.
Özgür A.E., Bayrakçı H.C., Kunduz M. "Değişik Tip Dolgu Elemanlarının Soğutma Kulesi Isıl Performansı Üzerine
Etkilerinin Araştırılması". 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon. (Bildiri Kitabı Basımda).
Usal, M.R., Usal, M., " Akıllı Sistemlerin İki Önemli Alt Sınıfı: Fiber Takviyeli Viskoelastik Piezoelektrik ve Piezomagnetik
Kompozitler” Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 16-18 Kasım 2005, Kocaeli niversitesi,2005,
DPT, Araştırma Fonu ve TÜBİTAK Destekli Proje Listesi
Farklı Kanat Sayıları ve Kanat Çıkış Açılarında Ara Kanatçık Uzunluğunun Dalgıç Pompa Performansına Etkileri, Proje
Süresi: 01.07.2005 – 01.07.2007 (Devam ediyor), Proje No: 104M418, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK
Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı İletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı Üzerindeki Etkisinin
Nümerik ve Deneysel Olarak Modellenmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No:105M092 (MAG-HD-22).
Lazer sinterleme yöntemiyle metal tozundan hızlı prototipleme yapan cihaz tasarımı ve imalatı., DPT Projesi,2005, proje no:
2003K121020/11
Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm)Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik
Katsayısı, Temas Direnci ) ve Dinamik (Hız, Basınç) Parametrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi, DPT
Projesi, Proje No: 2003 K 121020/20.
Borlama İşleminin Soğuk Şekillendirme Sacının Balistik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, BOREN, 2005, ANKARA.
Farklı Kanat Sayılarında Çevresel Pozisyonun Dalgıç Pompa Performansına Etkileri, Proje No: 1077-m-05, Proje Süresi:
06.05.2005 - 06.11.2006 (Devam ediyor), SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
Farklı Kanat Çıkış Açılarında Ara Kanat Uzunluğunun ve Çevresel Konumunun Dalgıç Pompa Performansına Etkisi Üzerine
Bir Araştırma, Proje No: 1096-d-05, Proje Süresi: 06.05.2005 - 06.11.2006 (Devam ediyor), S.D.Ü. Araştırma Projeleri
Yönetim Birimi.
Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı ve Tantalyum Katkılı İmplantlerin Fiziksel, Mekanik, Isıl ve Korozyon
Özelliklerinin Araştırılması, Proje No: 01026-m-05, (Devam Ediyor), S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı ve Tantalyum Katkılı İmplantlerin Fiziksel, Mekanik, Isıl ve Korozyon
Özelliklerinin Araştırılması (Devam Ediyor), Proje No: 01026-m-05, SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi,
Toz Metalürjisi Yöntemiyle İmal Edilen Titanyum Alaşımı İmplantların Temel Özelliklerinin Araştırılması (Devam Ediyor),
SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
Plastik Enjeksiyonla Üretim Proseslerinde, Farklı Kalıp Geometrilerindeki Enjeksiyon Ürünlerinin Laboratuar Şartlarında
Termal ve Dinamik Parametrelerin Analizi, Proje No:2004/98, SDÜ Alt yapı projesi,
Basınçlı Döküm (Metal Enjeksiyon) Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin, Ürün Kalitesinin, Termal ve Dinamik
Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Model Üzerinde Analizi, SDÜ Doktora proje, Proje no:1136D-05
Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı iletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı Üzerindeki Etkisinin
Nümerik ve Deneysel Olarak Modellenmesi, Proje No:1078-m-05, SDÜ Münferit projesi,
Absorbsiyonlu Bir Soğutucunun Tasarımı ve İmal Edilmesi.16.01.2004, (Devam ediyor). SDÜ Proje No: 0804-M–04.
Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı (Tübitak tarafından düzenlenen üniversiteler arası güneş enerjili otomobil yarışına
katılmak amacıyla). SDÜ Proje No : 1073-M-05.
Diğer Bilimsel Toplantı ve Faaliyetler
Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya.
Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Devlet Meteoroloji İşleri, 23 Mart 2005, Isparta,
I. Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan 2005, Ankara.
1 Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, 15-16 Mayıs 2005 Konya.
Second International Conference on Applied Thermodynamics, 18-20 May 2005, İstanbul, Turkey.
4. International Powder Metallurgy Conference, May 18-22 2005, Sakarya, Turkey.
V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 26 Mayıs 2005, Isparta.
The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, 3-7 July 2005, Kos-Greece.
15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon.
7th International Fracture Conference, 19-21 September 2005, Kocaeli, Turkey.
4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya.
Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 16-18 Kasım 2005, Kocaeli Üniversitesi
YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
Saltan, M., Terzi, S., Comparative analysis of using artificial neural networks (ANN) and gene expression programming
(GEP) in backcalculation of pavement layer thickness, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol 12, pp
42-50 (2005)
Terzi, S., Modeling the Deflection Basin of Flexible Highway Pavements by Gene Expression Programming, Journal of
Applied Sciences, Vol 5 (2): pp 309-314 (2005)
Terzi, S., Çelik, A., Teacher-Student Interactions in Distance Learning, The Turkish Online Journal of Educational
Technology - TOJET, ISSN: 1303-6521 Volume 4 Issue 1 Article 7 (2005)
Kadayıfçı, A., Tuylu, D. İ., Uçar, Y., Çakmak, B., Crop water use of onion (Allium cepa L.) in Turkey, Agricultural water
management, 72, pp 59-68. 2005
-207-
Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D., 2004. Fuzzy Logic Model Approaches to Daily Pan Evaporation Estimation in Western
Turkey. Hydrological Sciences Journal, 49(6).
Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D., 2005. Reply to Discussion of Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation
estimation in western Turkey. Hydrological Sciences Journal, 50(4), August 2005.
Terzi, Ö., Keskin, M.E., 2005. Modelling of Daily Pan Evaporation. Journal of Applied Sciences, 5(2), 368-372. MarchApril.
Terzi, Ö., Keskin, M.E., 2005. Evaporation Estimation Using Gene Expression Programming. Journal of Applied Sciences,
5(3), 508-512.
Ulusal Makaleler
E. Sancak ve O. Şimşek "Yüksek Sıcaklığın Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Hafif Betona Etkileri", (basımda)
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.
Keskin, M.E., Şorman, A.Ü., Terzi, Ö., 2005. Aylık Tava Katsayılarının Penman Metodu Kullanılarak Belirlenmesi: Eğirdir
Gölü Uygulaması, Teknik Dergi, 3395-3403.
Uçar, Y.Kadayıfçı, A., Yılmaz, H. İ., Yardımcı, N., Isparta koşullarında fasulyenin su tüketimi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,
19 (35).2005 s 1-7
Çakıroğlu, M.G., Çakıroğlu, A.M., Ay,Z., Betonarme Yapılarda Korozyon, Dünya İnşaat Dergisi, ss 158-159, Nisan Sayısı,
2005
Uluslararası Bildiriler
Terzi, S., Modeling the Pavement Present Serviceability Index of Flexible Highway Pavements by Gene Expression
Programming, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, pp 130-136, Istanbul
(2005)
Terzi, S., Bitüm Miktarının Asfalt Betonu Dayanımına Etkisinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi, 4 th
International Advanced Technologies Symposium, pp 1160-1162, Konya (2005).
Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2005. Modeling Water Temperature Using Gene Expression Programming. The 14th Turkish
Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 280-285.
Terzi, Ö., Küçüksille, E.U., Keskin, M.E., 2005. Modeling of Daily Pan Evaporation Using Data Mining. International
Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 182-185, İstanbul.
A.B. Aydın ve E. Sancak "Beton ve Beton Ürünlerinin Çevresel Etkileri" MTET 2005 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik
Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5 - 7 Eylül, 2005 İstanbul / TÜRKİYE.
E. Sancak ve A. B. Aydın "Yapı Sektörü-Çevre İlişkisi Bağlamında Çimento ve Beton Üretiminin Çevresel Etkileri" 4th
International Advanced Technologies Symposium, ss: 1057-1062, September 28-30, 2005, Konya, Türkiye.
E. Sancak, O. Şimşek ve S. Subaşı "Türkiye Konut Üretiminde Bimsbeton" 4th International Advanced Technologies
Symposium, ss:1063-1068, September 28-30, 2005 Konya, Türkiye.
S. Subaşı, O. Şimşek ve E. Sancak "Vakum Uygulanan Betonlarda Yoğunluğun Radyoaktif Yöntemle Tayini" 4th
International Advanced Technologies Symposium, ss:1163-1169, September 28-30, 2005 Konya, Türkiye.
O. Şimşek, E. Sancak ve H. Yaprak "Beton Yollarda Alternatif Bir Malzeme: Vakumlu Beton" 4th International Advanced
Technologies Symposium, ss: 1132-1137, September 28-30, 2005, Konya, Türkiye.
Ulusal Bildiriler
Terzi, S., Karaşahin, M., Üstyapı Yönetim Sistemlerinin Dünü, Bugünü Ve Yarını, 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi,
s 267-280, Ankara, 2004.
Karaşahin, M., Terzi, S., Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Esnek Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi, 4. Ulusal
Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, s 344-357, Ankara, 2004.
Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D., 2005. Gümüldür Günlük Tava Buharlaşması Tahmini İçin Bulanık Mantık Yaklaşımı.
II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 673-681, Gümüldür/İZMİR.
KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., İ.UZUN, KAÇAR, A., AKKURT, I., ve B.MAVİ “Pomzanın Radyasyon
Tutuculuk Katsayısının Belirlenmesi” , Türkiye Pomza Sempozyumu, Isparta, 2005
BAŞYİĞİT, C., KAÇAR, A., AKKURT, I., ve KILINÇARSLAN, Ş., “Yapı Malzemelerinin Radyasyon Tutuculuk
Özelliklerinin Belirlenmesi” , IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 2005
AKKURT, İ., KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., ve MAVİ, B., “ Ağır Betonların Radyasyon Zırhlamasında
Kullanılmasının Araştırılması”, IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 2005.
DPT, Araştırma Fonu ve TÜBİTAK Destekli Proje Listesi
S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi’nde “Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Kalite Kontrol ve Denetimi, Meslek İçi Seminer
Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Geliştirme Laboratuarının Kurulması” adlı 2003/15 Nolu Alt Yapı Projesi
“Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin
Kurulması” adlı 2004/100 Nolu Alt Yapı Projesi
S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi’nde Bulunan “Beton Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı”nın Altyapısının
Geliştirilmesi” adlı 2005/108 Nolu Alt Yapı Projesi
ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
H.Çalış, “Bearing and misalignment fault detection in induction motors by using the space vector angular fluctuation signal”,
Electrical Engineering Archiv für Elektrotechnik, Springer-Verlag 2004,10.1007/s00202-004-0242-6
-208-
Ulusal Makaleler
Çalış, H., Çakır, A., Mart 2004, İnternet Üzerinden Ev Otomasyonu, OTOMASYON, sy. 140-142.
Çalış, H., Çakır, A., Bayraktar, C., Üstün, K. E., Mart 2004, Bilgisayar Kontrollü Sıvı Ölçüm Sistemi, OTOMASYON, sy.
148-151.
Çakır, A., Çavuşoğlu, A., Aydoğan, T., Genliği ve Frekansı Ayarlanabilen Rezistivite-IP Vericisi Tasarım ve Yapımı,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, (2005), sy.149-152, ISPARTA
Kutlu, A., Küçüksille, E.U., "Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı",2004, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi 8-3,57-59
Özek N., Uzunkavak M., 2004, Sınavla Girilen Liselerde Öğrencilerin Mekanik Alanındaki Kavram Yanılgıları, Süleyman
Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 83-88, Isparta.
Uluslararası Bildiriler
Taş, S., Aydoğan, E., Çalış, H., Çakır, A., Sınıf Yönetimi Dersi İçin İnteraktif Eğitim CD'si, IV. International Educational
Technology Symposium, November 24th-26th, 2004, Sakarya, TURKEY
Çalış, H., Çakır, A., Design and Implementation of Robotic Maze by PIC, The 14 th Turkish Symposium on Artificial
Intelligence and Neural Networks "TAINN 2005", 16-17 June 2005, Çeşme, İzmir, TURKEY.
Çakır, A., Kısa, K., Toprak, H., Çalış, H., 2005, PIC16F84 Mikrodenetleyici ile 16 Bit'lik Hesap Makinesi Tasarımı, 4th
International Advanced Technologies Symposium, September 28-30, 2005 Konya / Türkiye.
Çakır, A., Şahin, H., Edremit, M., Çalış, H., 2005, Bilgisayar Kontrollü Ledli Resim Panosu, 4th International Advanced
Technologies Symposium, September 28-30, 2005 Konya / Türkiye.
Çakır, A., Aydoğan, T., Şeren, N. E., 2005, Paralel Port Üzerinden DC Motor Hızının Tespiti, 4th International Advanced
Technologies Symposium, September 28-30, 2005 Konya / Türkiye.
Çakır, A., Eken, Ö., Keçeli, H., Çalış, H., 2005, PLC ve PIC Kontrollü Asansör Otomasyonu, 4th International Advanced
Technologies Symposium, September 28-30, 2005 Konya / Türkiye.
Çalış, H., Çakır, A., Arkan, M., Fidan, H., Sensorless Mechanical Fault Detection in Rotating Machinery by Current Signal
Analysis, 9th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated
Technology",TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005
Çalış, H., Çakır, A., Arkan, M., Taşdelen, K., Sensorless Electrical Fault Diagnosis in Induction Machines, 9th International
Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology", TMT 2005,
Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005.
Usal, M., USAL, M.R., Albayrak, M., Kabul, A., "Teknik Eğitim Ve Mühendislik Eğitiminde Matematiksel Modellemenin
Rolü Ve Matlab Uygulamaları", IV. International Educational Technology Semposium / 24-26 Nov. 2004 / Sakarya Turkey. p.1017-1024
USAL, M.R., Albayrak, M., Usal, M., "İnteraktif Web Tabanlı İşbirliği Yapan Sanal Laboratuarların Eğitimde Rolü Ve
Önemi", IV. International Educational Technology Semposium / 24-26 Nov. 2004 / Sakarya - Turkey. p.558-565
Albayrak, M., Büyükboyacı, Ş., Albayrak, Ü., Topal, K., "Sample Applications Prepared To Be Used in e-Learning During
the Learning-Teaching Process", International e-Transformation in Learning Symposium, 21 April 2005, Sabanci
University, İstanbul, Turkey.
Aydoğan, T., Özçelik, İ., Ekiz, H., 2004. Modeling WorldFIP Using Discrete Event Simulation Technique. IMS2004, 3-5
September 2004, Sakarya.
Güngör, İ., Küçüksille, E., 2005,"Genetik Algoritmayla Küme Bölme Optimizasyonu:Türkiye İkinci Futbol Ligi
Uygulaması", Review of Social, Economic and Business Studies,5/6
Kutlu, A., Küçüksille, E.U., Teşdelen, K., "SMS(Short Message Service) ile Ortam Sıcaklığının UZaktan Kontrolü", 4th.
International Advanced Technologies Symposium, Konya, Eylül 2005
Terzi,Ö., Küçüksille E.U., Keskin, E.,2005, Modelling of Daily Pan Evaporation Using Data Mining, INISTA 2005, 15-18
June 2005, İstanbul ,182-185
Kutlu, A., Taşdelen, K., Küçüksille, E.U., "8051 Mikrodenetleyicisi İçin İnternet Tabanlı Laboratuar Tasarımı", 4th.
International Advanced Technologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya
“Sınıf Yönetimi Dersi İçin İnteraktif Eğitim Cd'si”,IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Kasım
2004,Sakarya - Türkiye
Ulusal Bildiriler
Karanlık, B., Salalı, M., Küçüksille, E.U., Çalış, H., 2004. İnternet Destekli Evrak Takip Programı. Bilgi Teknolojileri
Kongresi 2004, 7-9 Ekim 2004, Denizli
Taşdelen, K., Kutlu, A., Ve Küçüksılle E. U., 2005. Mikro Denetleyici Dersi İçin İnternet Tabanlı Laboratuar Uygulaması.
Akademik Bilişim 2005, 02-04 Şubat 2005, Gaziantep
Küçüksılle E. U., Kutlu, A. Ve Taşdelen, K, 2005. XML Web Servisleri ve VISUAL STUDIO .NET İle Geliştirilen Bir
Mobil Uygulamada Kullanımı. Akademik Bilişim 2005, 02-04 Şubat 2005, Gaziantep
Çakır, A., Küçüksılle E. U. Ve Çalış, H., 2005. Telefonla Not Sorgulama Sistemi. Akademik Bilişim 2005, 02-04 Şubat
2005, Gaziantep
ÇALIŞ, H. ve TAŞDELEN, K., 2004. Elektronik Workbench Devre Simulasyon Programının Uzaktan Eğitim Açısından
Değerlendirilmesi. Akademik Bilişim 2004, 11-13 Şubat 2004, Trabzon
Taşdelen K., Kutlu, A., Küçüksille, E.U., 2004. İnternet Tabanlı Laboratuarlar İle Geleneksel Laboratuarların Mühendislik
Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. Bilgi Teknolojileri Kongresi 2004, 7-9 Ekim 2004, Denizli
“Matlab GUI Programı İle Eğitim Amaçlı İnteraktif Kontrol Sistem Analizi”,Bilgi Teknolojileri Kongresi III, Bilgitek04,
Pamukkale Üniversitesi,7-8-9 Ekim 2004, Denizli
“İnternet Destekli Sera Otomasyonu”,Akademik Bilişim 2005,Gaziantep Uniıversitesi,Subat 2005
-209-
Electronics Workbench Programının Uzaktan Eğitim Açısından Değerlendirilmesi, Akademik Bilişim 2004, KTÜ,Trabzon
DPT, Araştırma Fonu ve TÜBİTAK Destekli Proje Listesi
A.Küçükkömürler, Proje No: 1073-M-05, 2005 Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı (Tübitak tarafından düzenlenen
üniversiteler arası güneş enerjili otomobil yarışına katılmak amacıyla). Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
T.Aydoğan, E.U. Küçüksille, “Fabrika organizasyonu, üretim sistemi yapılandırma ve performans ölçmeye yönelik
simülasyon yazılımı geliştirilmesi (FABORG-Sim)”, 2005. TÜBİTAK- Devam ediyor.
Diğer Projeler
A.Kutlu, AITMES (Applying IT on Mobile Education in Schools) Proje ortağı, Teknik Destek, Nework yönetimi, 2005
A.Kutlu, CAN Seri Haberleşme Protokolü Üzerinden PIC Programlama, Yüksek Lisans Projesi, 2005
A.Kutlu, MVET (Modernisation of Vocational Education & Training) curriculum development, 2004
A.Kutlu, Uzaktan Eğitim İçin İnteraktif Mikrodenetleyici Laboratuarı, Yüksek Lisans projesi, 2004
A.Kutlu, Proje No: 0876-M-04, PDA Kontrollü Bina Otomasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi
A.Çakır, SDÜ Proje NO: 1022-M-05 "Sayısal Arayüzlü, Endüstriyel Amaçlı Bir 4-20 mA Akım Çevrim Kalibratörünün
Tasarımı ve Yapımı"
H.Çalış, AITMES - Applying IT Mobile Education on Schools, 225398 - CP -1-2005-1- NL - MINERVA - MPP, Funded by
EU
-210-
11. TIP FAKÜLTESİ
15.4.1993 tarihinde açılmış olan Tıp Fakültesi, ilk olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci
almaya başlamıştır. Başlangıçta Eski Sümerbank’tan devralınan binaların bir bölümünde ve Sağlık
Müdürlüğü’nden devralınan binada hizmet veren Tıp Fakültesi 2002 yılında Doğu kampüsündeki tamamlanan
kendi binasına taşınmıştır. Halen bu binada 1,2 ve 3 üncü sınıf dershaneleri ve laboratuvarları ile temel tıp
bilimlerinin araştırma labaratuvarları bulunmaktadır. Morfoloji binasında, kütüphane, internet kafe, hobi
salonları, klinik beceri laboratuvarları da hizmet vermektedir.
Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
olmak üzere 3 Bölüm vardır. Bu Bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 7 Anabilim Dalı, Dahili Tıp
Bilimleri Bölümünde 16 Anabilim Dalı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 14 Anabilim Dalı faaliyet
göstermektedir. Fakültemizde birçok Anabilim Dalı kuruluşlarını tamamlamıştır. Önümüzdeki yıllarda Tıp
Eğitimi Anabilim Dalının kurulması planlanmış, bu konuda alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Fakültemiz
ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve çözüm yolları arayan, sürekli kendisini geliştiren bilimsel araştırmalar ile
ülkemiz ve dünya tıbbına katkıda bulunacak hekim ve uzman hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir. SDÜ Tıp
Fakültesi bu hedeflerini gerçekleştirecek genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Fakültemizde faaliyet gösteren 37
Anabilim Dalında 35 Profesör, 42 Doçent, 93 Yardımcı Doçent, 3 Uzman Doktor, 2 Öğretim görevlisi, 261
Araştırma Görevlisi 1 Okutman olmak üzere toplam 437 kişi görev yapmaktadır. Fakültemiz, kurulduğundan bu
yana 205 hekim yetiştirmiştir. 2004-2005 eğitim öğretim döneminde fakültemizde 372 öğrenci öğrenim
görmektedir. Bu yıl fakültemiz 1. sınıfına 86 öğrenci kaydı yapılmıştır Fakültemizde henüz yabancı uyruklu
öğrenci bulunmamaktadır. Ancak Yurt dışı Üniversiteler ve Hastaneler arasında öğrenci değişim programı
uygulamaları çalışmalarına başlanmış olup yakın zamanda hayata geçirilecektir. Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak,
öncelikle hedefimiz tıp eğitiminde kaliteyi artırarak sürdürmek, öğrencilerimize maksimum eğitim vererek
nitelikli pratisyen hekimler yetiştirmek, bu arada sağlık hizmetini geliştirerek kendi ekolümüzü oluşturmaktır.
SDÜ Tıp Fakültesi akademik anlamdaki büyümeyi, öğretim elemanı, öğrenci kapasitesi ve fiziki imkanlarla da
pekiştiren bir fakültedir. Kuruluşundan bu yana geçen 11 sene de önemli başarılar elde etmiştir
Doğu kampüsünde yapımı tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Kasım 2000 tarihinde
açılmış olup poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri
olan SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi ana binasından başka 28.kasım1999 tarihinde açılan Şevket Demirel
Kalp Damar Merkezi,23.eylül 2002 tarihinde açılan Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi ile Isparta ve
çevre illere modern kaliteli üst düzey sağlık hizmeti verilmektedir.
Daha önce şehir merkezinde olan Araştırma uygulama hastanesi yeni binanın inşaatı tamamlandıktan
sonra üniversite kampüsünün doğusuna 400 yataklı yeni binaya taşınmıştır. 60 yatak kapasiteli Şevket Demirel
Kalp Damar Merkezi ve 40 yataklı Kanser Tedavi Merkezi ise şehir merkezinde Devlet Hastanesinin yanında
bulunmaktadır. Araştırma Uygulama Hastanesi 40.000 m2,, Şevket Demirel Kalp Merkezi 4.600 m2, ve Kanser
Tanı Tedavi Merkezi 3.100 m2 lik kapalı alana sahiptir. Şevket Demirel Kalp Damar Merkezinde, Kalp Damar
Cerrahisi ve tüm Girişimsel Kardiyolojik işlemler uygulanmaktadır. Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi
Merkezi Aferez, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi ve Kanser Kayıt Merkezi merkez bünyesinde hizmet vermektedir.
SDÜ Hastaneleri olarak misyonumuz, insan sağlığı ile ilgili hizmetleri, çağdaş standartlar doğrultusunda etkili
güvenli, kesintisiz ve doğru zamanında sunmak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmektir.
SDÜ Hastaneleri toplam 500 yatak kapasitesinde olup, %85 doluluk oranına sahiptir. Nisan 2001’de
otomasyon projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte, hastanelerimizde gündelik işler sırasında ürettiğimiz
milyonlarca verinin bilgi haline getirilebilmesi sağlanmıştır. Elde edilen verilere göre: 2004 yılı itibarı ile
poliklinik sayımız 184418, yatan hasta sayımız 16570’ dir. Hastanemizde toplam 46 poliklinik aktif olarak
çalışmaktadır. Hastanemizde 2004 yılı içerisinde toplam 161781 ameliyat yapılmıştır.
Hastanemizde Spor Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde Egzersiz fizyolojisi performans analiz laboratuarı
hizmet vermeye başlamıştır. Ünitede, sporcular (futbol kulüpleri, milli takımlar vs) ve tüm halka fiziksel
fizyolojik performans analiz testleri yapılabilmekte, sporculara sakatllıklar sonrası rehabilitasyon hizmetleri
verilmektedir.
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eğitim bloğunda 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz eğitim
görmektedir. Her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Hastanemiz 10.mart 2005 tarihinde ISO
2002 kalite belgesi almıştır.
Üniversitemiz bünyesinde spor kompleksi, internet kafe, öğrenci klüpleri, alışveriş üniteleri,
medikososyal birimleri, Psikolojik danışma ve Rehberlik merkezi, beslenme ihtiyaçlarına cevap veren diyetisyen
kontrolünde yemekhane ve kafeteryalar kurulmuş ve öğrencisini ders dışı zamanlarda da kampüsde tutan
mekanlar mevcut olup, öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri, hoş vakit geçirmeleri ve çağımıza
uygun çok yönlü yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.
-211-
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
• Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı
• Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
• Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı
• Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
• Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı
• Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
• Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
• Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
• Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı
• Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
• Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
• Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
• Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
• Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
• Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı
• Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
• Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
• Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
• Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı
• Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
• Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı
• Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı
• Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
• Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı
DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER
Fakültemiz kurulduğu tarih olan 1993 yılından buyana hızlı bir gelişme göstererek diğer Tıp Fakülteleri
içerisinde önemli bir konuma ulaşmıştır. Tıp Fakültesinin amacı tüm dünyada saygın bir konuma ulaşmak,
alanında lider olmak olduğu için çalışmalara devam edilecektir. Fakültemiz fiziki imkanlar, ders araç ve
gereçleri açısından önceki yıllara göre daha iyi bir durumda olmakla birlikte, halen birçok eksiğimiz
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri mekan darlığı , alet teçhizat eksikliğidir. Temel Tıp Bilimlerine bağlı
Anabilim Dallarının araştırma laboratuarlarının bazılara kurulmuş olup çalışmalara başlamıştır.
Eğitimde bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyinin artırılması için beceri laboratuvarları, Bilgisayar
laboratuvarları ve internete ulaşım imkanlarının artırılması gereklidir. Tıp Fakülteleri öğrencilerine mesleksel
beceri kazandırmalıdır. Humanistik eğitim çalışmaları çerçevesinde öğrenciler ilk uygulamalarını maket üzerinde
yaparak, belli bir beceriyi kazandıktan sonra hasta uygulamalarına geçmelidir. Fakültemize bazı maketler
alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda maket sayısının artırılması ile uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
-212-
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER
Öğretim Elemanı Sayısı:
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, kadrolu olarak çalışmış öğretim elemanı sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sözleşmeli dahi olsa sürekli görevli olan öğretim elemanları kadrolu sayılmıştır.
Bölüm ve
Anabilim Dalı
Prof.
Doç.
Yrd.
Doç.
Öğr.
Gör.
Okt.
Arş.
Gör.
Uzm.
Topla
m
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Adli Tıp Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Psikiyatri Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Dermatoloji Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanlığı
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
1
1
2
1
2
1
3
6
5
1
2
3
2
1
2
1
2
3
2
8
1
2
2
2
9
10
5
12
14
9
1
4
4
1
2
3
3
3
3
2
2
5
5
3
3
9
6
10
4
6
4
10
7
7
3
10
20
7
4
14
11
16
7
10
8
19
13
10
8
19
27
11
8
5
5
1
3
1
1
1
2
1
2
1
32
16
10
7
5
3
11
8
7
1
1
4
4
44
27
14
10
8
5
14
12
10
16
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları AD
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji AD
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Acil Tıp Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
1
1
4
1
1
1
2
1
1
4
4
2
1
2
2
1
1
1
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya AD
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Biyofizik Anabilim Dalı
TOPLAM
2
2
1
35
3
2
2
2
3
3
1
1
1
3
2
1
1
1
42
93
2
1
261
2004/2005 eğitim-öğretim yılında, saat başı görevli olarak çalışmış öğretim elemanı yoktur.
Toplam Öğrenci Sayısı:
TIP, I.ÖĞRETİM
DÖNEM l
DÖNEM 2
DÖNEM 3
DÖNEM 4
DÖNEM 5
DÖNEM 6
TOPLAM
6
4
6
6
15
13
2
1
3
1
8
8
Öğrenci Sayısı
86
77
58
54
50
47
372
-213-
3
437
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü:
Öğretim Elemanlarına Düşen Yıllık ve Haftalık Ders Sayısı:
Öğr. Elemanlarına İsabet eden Ders
Yıllık Ders
Öğretim
TIP
Saati
Saati
Elemanı Sayısı
Yıllık
Haftalık
DÖNEM I
(ortalama 30 hf için) 1,36
785
DÖNEM 2
(ortalama 30 hf için) 1,36
925
DÖNEM 3
(ortalama 30 hf için) 1,36
1036
173
40,82 (ortalama 40 hf için) 1,02
DÖNEM 4
1197
DÖNEM 5
(ortalama 40 hf için) 1,02
1087
DÖNEM 6
(ortalama 52 hf için) 0,79
2032
TOPLAM
7062
1,16
NOT: Yurt dışında bulunan öğretim elemanları ders yüküne dahil edilmeyecektir.
Öğretim Üyelerine Düşen Öğrenci Sayısı:
Öğrenci
Sayısı
86
77
58
54
50
47
372
TIP
DÖNEM I
DÖNEM 2
DÖNEM 3
DÖNEM 4
DÖNEM 5
DÖNEM 6
TOPLAM
12 Ay Staj
Öğr. Elm.
Sayısı
Öğr. Sayısı /
Öğr. Elm. Sayısı
173
2,15
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranları:
Öğretim
Güz ve
Bahar
96
95
100
95
88
80
92,33
TIP
DÖNEM I
DÖNEM 2
DÖNEM 3
DÖNEM 4
DÖNEM 5
DÖNEM 6
Fakülte Başarı Oranı GENEL
I.Öğretim
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Ceza Alan Öğrenciler:
(2002-2003 eğitim-öğretim döneminde ceza alan öğrenci sayıları yazılacaktır.)
Ceza Alan
Bölümü
Ceza Türü
Öğrenci Sayısı
TESİSLER
Derslik ve Laboratuarlar
Fakülte
Tıp Fakültesi
Derslik
Sayısı
3
3
-
Özellikleri
Normal Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
………….
-214-
Mevcut ve İhtiyaç Durumu
Mevcut
Türü
Derslik
Amfi
Laboratuar
Atölye
TOPLAM
Adet
3
3
m²
180
409
6
589
Olması Gereken
Adet
m²
10
708
9
1200
3
1400
22
3308
YAYINLAR
2004-2005 yılında yapılan yayınlarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yayın Türü
Bölümler
Uluslararası
Ulusal
Uluslararası
Ulusal
Makale
Makale
Bildiri
Bildiri
Dahili Tıp Bilimleri
115
101
57
169
Cerrahi Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
TOPLAM
120
125
360
80
55
146
53
37
147
82
65
316
Kitap
Ders
Notu
4
1
6
11
-
-
-
-
-
-
Tiyatro,
Sergi,
Konser,
Turnuvalar
vb.
Söyleşi
-
-
Teknik Gezi
-
Seminer
7
2
8
17
Panel
49
2
50
101
Açık Oturum
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
TOPLAM
Konferans
Bölümler
Sempozyum
Kongre
BİLİMSEL TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER
2004-2005. yılında organizasyonu yapılan bilimsel toplantılarla ilgili sayısal bilgiler aşağıda verilmiştir.
Organizasyonu birimimiz tarafından yapılan
Bilimsel toplantı / etkinlik sayıları
Diğer
-
YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Uluslararası Makaleler
SIMMONS EM, LANGONE A, SEZER MT, Prof. Dr., VELLA JP, RECUPERO P, MORROW JD, IKIZLER. TA,
HIMMELFARB J. Effect of Renal Transplantation on Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in End-Stage
Renal Disease Patients. Transplantation. 2005 Apr 27;79(8):914-919.
BASI S, PUPIM LB, SIMMONS EM, SEZER MT, Prof. Dr., SHYR Y, FREEDMAN S, CHERTOW GM, MEHTA RL,
PAGANINI E, HIMMELFARB J, IKIZLER TA. Insulin resistance in critically ill patients with acute renal failure. Am
J Physiol Renal Physiol. 2005 Aug;289(2):F259-64. Epub 2005 Apr 19.
IKİZLER TA, SEZER MT,Prof. Dr., FLAKOLL PJ, HARİACHAR S,KANAGASUNDARAM NS, GRİTTER N,
KNİGHTS S, SHYR Y, PAGANİNİ E, HAKİM RM, HİMMELFARB J for the PICARD Study Group. Urea space and
total body water measurements by stable isotopes in patients with acute renal failure. Kidney Int 2004;65(2):725-732.
SİMMONS EM, HİMMELFARB J, SEZER MT,Prof. Dr., CHERTOW GM, MEHTA RL, PAGANİNİ EP, SOROKO S,
FREEDMAN S, BECKER K, SPRATT D, SHYR YU & IKİZLER TA. Plasma cytokine levels predict mortality in
patients with acute renal failure. Kidney Int 2004; 65(4): 1357-1365.
ADİLOGLU AK, POLAT M, EROĞLU HE,Doç. Dr., TUNÇ B,Prof. Dr., ERGÜRHAN-ILHAN I,Prof. Dr., ALANOGLU
G,Yrd. Doç. Dr., YORGANCIGİL H,Prof. Dr., YAVUZ T, Yrd. Doç. Dr, YAVUZ S,Yrd. Doç. Dr., ÖZMEN S,Doç.
Dr., TUNÇ E,Doç. Dr., SEZER T,Prof. Dr., MEYDAN D, CANATAN D.Prof. Dr., Outcomes of the blood bank and
transfusion committee practices in Süleyman Demirel University Hospital. Blood Bank Transfus Med. 2004;2:86-88.
-215-
AKİ, Z., DAGDAS S., GOKME AKOZ A., ERDİN ERDEM Z.,YILMAZ M., GULER N., AYLI M., ALANOGLU G. Yrd.
Doç. Dr., OZET G. Bacterial pyomyositis in a patient with acute lymphoblastic leukemia. Haema 2004; 7(3): 374-377.
ADİLOGLU A., POLAT M., GUZEL U., ÜNAL F., MEYDAN D., TUNÇ B. Prof. Dr., ERGURHAN-ILHAN İ. Prof. Dr.,,
ALANOĞLU G. Yrd. Doç. Dr., UYSAL İ., CANATAN D.Prof. Dr., Seroprevalences of routine blood donor infection
markers between 1999-2001. in Isparta, Turkey. Blood Bank Transfus Med 2004; 2(1):41-43.
SARİTAS Ü,Prof. Dr.,ÜSTÜNDAG Y. Does contrast enhanced computerized tomography trigger rupture of hepatocellular
cancer soon after the procedure? The answer may be 'yes'.Hepatogastroenterology 2005;52:preceding table of
contents
SEZGİN O,ALTINTAŞ E,SARITAŞ Ü,Prof. Dr.,ŞAHİN B.Hepatic alveolar echinococcosis.Clinical and radiologic features
and endoscopic management.J Clin Gastroenterol 2005 ;39:160-167.
SEZGİN O,ALTINTAŞ E,DİSİBEYAZ S,SARİTAS U, Prof. Dr., SAHİN B.Hepatobiliary Fascioliasis-Clinical and
radiologic features and endoscopic management.J Clin Gastroenterol 2004;38:285-291
ALTINTAS E,KACAR S,TUNC B, Prof. Dr., SEZGİN O,PARLAK E,ALTIPARMAK E,SARİTAS U, Prof. Dr.,SAHİN
B.Intralesional steroid injection in benign esophageal strictures resistant to bougie dilation.J Gastroenterology and
Hepatology 2004 ;19:1388-1391
CETİN, M., CETİN, R., TAMER, N. Prof. Dr., KELEKÇİ, S., “Breast arterial calcifications associated with diabetes and
hypertension”, J Diabetes Complications, Vol. 18 (6), (Nov-Dec 2004), p. 363-6.
CETİN M, CETİN R, TAMER N.Prof. Dr., Prevalence of breast arterial calcification in hypertensive patients Clinical
Radiology (2004) 59, 92–95
BASARAN P, BASARAN N, ALTUNTAŞ İ, TAMER MN. Prof. Dr.,Contemporary approaches into obesity: Drugs and
genes. Critical Review in Food Science and Nutrition, (2004) 44, 419-24
DEMİRCİ, M., DOÇ.DR., İŞLER, M., PROF.DR., CİCİOĞLU ARIDOĞAN, B., DOÇ.DR., ŞENOL, A., YRD.DOÇ.DR.,
KORKMAZ, M, PROF.DR. “Coinfection of chronic hepatitis B and fasciolosis”, Infection 2004; 32: 54-56.
ALTINBAS M, ER O, OZKAN M, COŞKUN HŞ,Yrd. Doç. Dr., GÜLMEZ İ, EKİCİ E, KAPLAN B, ESER B, OZESMİ M.
Ifosfamide, mesna and interferon alfa 2a combination chemoimmunotherapy in malignant mesothelioma: results of a
single center in central Anatolia. Medical Oncology; 21(4); 359-66. (2004)
SOYUER I, SOYUER S, CANÖZ O, COŞKUN HŞ, Yrd. Doç. Dr.,BALKANLI S. Mesothelioma methastas in unusual site:
three cases. Cytapathology; 15 (1); 2, 58-62. (2004)
ER O, COŞKUN HŞ, Yrd. Doç. Dr., ALTİNBAS M, OZKAN M, ESER B, CETİN M, ALTUNTAS F, UNAL A.
Meropenem +/- granulocyte colony stimulating factor in the treatment of febrile neutropenic patients with cancer:
prospective randomized study. Journal of Chemotherapy; 16(3); 288-92. (2004)
ALTINBAS M, COŞKUN HŞ, Yrd. Doç. Dr., ER O, OZKAN M, ESER B, UNAL A, CETIN M, SOYUER S. A randomized
clinical trial of combination chemotherapy with and without low molecular weight heparin in small cell lung cancer.
Journal of Thrombosis Haematosis; 2(8); 1266-71. (2004)
OZKAN M, ALTİNBAS M, ER O, KAPLAN B, COŞKUN HŞ, Yrd. Doç. Dr.,KARAHACIOĞLU E, MENKU A, CİHAN
Y, KONTAS O, AKDEMİR H. Post-operative Sequential Chemo-radiotherapy in High-Grade Cerebral Gliomas with
Fotemustine. Journal of Chemotherapy; 16 (3); 298-302. (2004)
İCLİ F, AKBULUT H, UNER A, YALCİN B, BALTALİ E, ALTİNBAS M, COŞKUN HŞ,Yrd. Doç. Dr., KOMURCU S,
ERKİSİ M, DEMİRKAZİK A, SENLER FC, SENCAN O, BUYUKCELİK A, BORUBAN C, ONUR H, ZENGİN N,
SAK SD. Cisplatin plus oral etoposide (EoP) combination is more effective than paclitaxel in patients with advanced
breast cancer pretreated with anthracyclines: a randomised phase III trial of Turkish Oncology Group. Br J Cancer;
Feb 28;92(4):639-44. (2005)
COŞKUN HŞ, Yrd. Doç. Dr.,ER O, SOYUER S, ALTINBAS M, ESER B, KARAHACİOGLU E, ALTUNTAS F. Solitary
plasmacytoma: experiences from Central Anatolia. Irish Journal of Medical Science; 174 (1):33-36. (2005)
ALTİNBAS M, ER O, OZKAN M, SOLAK Y, COŞKUN HŞ, Yrd. Doç. Dr., KUCUK C, GURSOY S. Irinotecan plus
cisplatin combination against metastatic gastric cancer: phase II study. Medical Oncology; 22 (2): 153-165 (2005).
OKUDAN B, SAHİN M, Yrd. Doç. Dr., OZBEK FM, KESKİN AU, CURE E. Detection of alveolar epithelial injury by Tc99m DTPA radioaerosol inhalation lung scan in rheumatoid arthritis patients. Ann Nucl Med. 2005;19(6):455-60.
SAHİN M,Yrd. Doç. Dr.,ISLER M., Prof. Dr., SENOL A., Yrd. Doç. Dr.,DEMİRCİ S.,Doç. Dr., AYDIN Z.D, Yrd. Doç.
Dr., Does Fasciola hepatica infection modify the response of acute hepatitis C virus infection to IFN-α treatment?.
World J Gastroenterol 2005;11(48):7688-7689
YİLDİZ M., Doç. Dr., TUNC Ş.E., Doç. Dr., SAHİN M., Yrd. Doç. Dr., OKUDAN B, AYDİN O., Dr., SUSLU H., Dr.,
OZBEK M., Dr., Evaluation of joints using Tc 99m-MDP bone scintigraphy in patients with Familial Mediterranean
fever: should bone scans be used for diagnosis and follow-up?. Rheumatol Int (2006) 26: 220–223
AKKUŞ, S., Doç. Dr., A. ŞENOL, Yrd. Doç. Dr., NB. AYVACIOĞLI, E. TUNÇ, Yrd. Doç. Dr., İ. EREN,Yrd. Doç. Dr., M.
İŞLER, Prof. Dr., “Is female predominance in irritable bowel syndrome related to fibromyalgia?” Rheumatol Int,
2004;24(2):106-9.(SCI)
KESER, G., I. CAPAR, K. AKSU, V. INAL, Z. DANAOĞLU, R. SAVAŞ, F. OKSEL, E. TUNC, Doç. Dr., Y.
KABASAKAL, G. KİTAPÇIOĞLU, E. DOGANAVSARGİL, “Pulmonary hypertension in rheumatoid arthritis.” Scan
J Rheumatol, 2004;33(4):244-5. (SCI)
DOGAN, A., E. TUNC, Doç. Dr., M. OZTURK, M. KERMAN, G.Dr., AKHAN, “Electrocardiographic changes in patients
with ischaemic stroke and their prognostic importance.” Int J Clin Pract, 2004 May;58(5):436-40. (SCI)
TUNC, ŞE. Doç. Dr., K. AKSU, G. KESER, F. OKSEL, E. DOĞANAVŞARGİL, T. PIRILDAR, T. TÜRK, E.
TERZİOĞLU, A. HÜSEYİNOV, “Platelet activating factor (PAF) and P-selectin (CD62P) activities in thrombotic and
non-thrombotic Behcet’s patients.” Rheumatol Int, 2005 Jul;25(5):326-31.
TURK, T., T. PİRİLDAR, E. TUNC,Doç. Dr., S. BOR, E. DOGANAVSARGİL, “Manometric assessment of esophagial
motility in patients with primary Sjögren’s syndrome.” Rheumatol Int, 2005 May;25(4):246-9. (SCI)
-216-
TUNC, ŞE.,Doç. Dr., Ç. ARSLAN, Dr., NB. AYVACIOĞLU, M. ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., H. YORGANCIGİL.
Paraneoplastic remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE syndrome): a report of two
cases and review of the literature. Rheumatol Int, 2004 Jul;24(4):234-7. (SCI) (Olgu sunumu)
S.E, TUNÇ.,Yrd. Doç. Dr., A. DOGAN, Doç. Dr.,Ö. GEDİKLİ, Ç. ARSLAN, Dr., M. SAHİN. Assessment of aortic
stiffness
and
ventricular
diastolic
functions
in
patients
with
Behcet's
disease.
Rheumatol Int. 2005; 25(6): 447-451.
DOGAN, A.Doç. Dr.,, E. TUNC, E.Doç. Dr., VAROL, M. OZAYDİN,Yrd. Doç. Dr., M. OZTURK. Comparison of the four
formulas of adjusting QT interval for the heart rate in the middle-aged healthy Turkish men. Ann Noninvasive
Electrocardiol. 2005 Apr;10(2):134-41.(SCI)
TURKISH FMF STUDY GROUP (Tunca, M., et al.), “Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey: The results of a
nationwide multicenter study.” Medicine, 2005; 84:1-11. (SCI)
KOÇKAR M.C.,Doç. Dr., KOÇKAR O., ÖZTÜRK M., KOŞAR A.,Doç. Dr., DAĞLI M., BAVBEK N. “Global
fibrinolytic capacity increased exponentially in metastatic colorectal cancer” Clin Appl Thromb Hemost. 2005
Apr;11(2):227-30.
ÇELİK A., KUTUN S., KOÇKAR M.C.,Doç. Dr., MENGİ N., ULUCANLAR H., ÇETİN A. “Colonoscopic removal of
inguinal hernia mesh”. Journal of Laparoendoscopic and Advanced surgical Tecniques. 2005 Aug;15(4):408-10.
AYDIN ZD, ERBAS B, KARAKUS N, AYDIN O, K-OZKAN S Sun exposure and age at natural menopause: A crosssectional study in Turkish women. Maturitas 2005; 52(3-4): 235-48.
AYDIN ZD. Sun exposure may confound physical activity-prostate cancer association. Arch Intern Med. 2005 Nov
28;165(21):2538-9; author reply 2539-40.
AYDIN MA, OKUDAN B, AYDIN ZD, OZBEK FM, NASIR S. Lymphoscintigraphic drainage patterns of the auricle in
healthy subjects. Head Neck. 2005 Oct;27(10):893-900.
AKDOGAN M, OZGUNER M, AYDİN G, GOKALP O.Investigation of biochemical and histopathological effects of
Mentha piperita Labiatae and Mentha spicata Labiatae on liver tissue in rats. Hum Exp Toxicol. 2004 Jan;23(1):21-8.
GOKALP O, GULLE K , SULAK O, CİCEK E, ALTUNTAS I. The effects of Methidathion on liver: role of vitamins E and
C. Toxsicology and Industrial Health. 2004; 19 (2-6)
GOKALP O, BUYUKVANLI B, CİCEK E, OZER MK, KOYU A, ALTUNTAS I, KOYLU H. The effects of diazinon on
pancreatic damage and ameliorating role of vitamin E and vitamin C. PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND
PHYSIOLOGY
CİCEK E, SUTCU R, GOKALP O, YİLMAZ H.R, OZER M.K, UZ E, OZCELİK N, DELİBAS N. The effects of isoniazid
on hippocampal NMDA receptors: protective role of Erdosteine. Molecular and Cellular Biochemistry (in press), 2005 .
OZER MK, PARLAKPİNAR H, ACET A. Reduction of ischemia--reperfusion induced myocardial infarct size in rats by
caffeic acid phenethyl ester (CAPE). Clin Biochem. 2004 Aug;37(8):702-5.
PARLAKPİNAR H, KOC M, POLAT A, VARDİ N, OZER MK, TURKOZ Y, ACET A. Protective effect of
aminoguanidine against nephrotoxicity induced by amikacin in rats. Urol Res. 2004 Aug;32(4):278-82. Epub 2004 Jul
20.
PARLAKPİNAR H, OZER M.K, ACET A. EFFECT OF AMINOGUANIDINE ON ISCHEMIA-REPERFUSION
INDUCED MYOCARDIAL INJURY IN RATS. Molecular and Cellular Biomhemistry
OZER M.K, PARLAKPİNAR H, VARDİ N, CİGREMİS Y, UCAR M, ACET A. Myorcardıal ıschemıa/reperfusıonınduced oxıdatıve renal damage ın rats: protectıon by caffeıc acıd phenethyl ester (cape). Shock
AKÇAM, FZ., Yrd.Doç.Dr., YAYLI G., Prof.Dr., KAYA O., Yrd.Doç.Dr., GÖNEN İ., Uzm.Dr., ‘ Unusual presentation of
infective endocarditis caused by Streptococcus pneumoniae on native tricuspid valve’, Saudi Medical Journal, Vol.
26, 2, (February 2005), p. 334-335.
AKÇAM, FZ., Yrd.Doç.Dr., İŞLER, M., Prof.Dr., TARHAN, O., Yrd.Doç.Dr., EROĞLU, E., Doç.Dr., ‘ Spontan bacterial
peritonitis due to Hafnia alvei in a patient with peritoneal meshotelioma ‘ , Saudi Medical Journal, Vol. 26,1,
(January 2005), p. 151-153.
AKÇAM, FZ., Yrd.Doç.Dr., KOÇAK, N., Uzm.Dr., DEMİR, C., Arş.Gör.Dr., ‘Acute hepatitis B infection due to erythrocyte
suspension which was obtained from anti-HBc alone positive donor.’, Transfusion Medicine, Vol. 15, 2, ( February
2005), p. 61-62.
GÖNEN, İ., Uzm.Dr., AKÇAM, FZ., Yrd.Doç.Dr., ‘Meningitis owing to an unusual etiological agent in an adult: Salmonella
typhi’ , Scandinavian Journal of Infection Diseases, Vol. 37 (4), p.319-320.
AKÇAM, M., Yrd.Doç.Dr., ARTAN, R., Prof.Dr., AKÇAM, Z., Yrd.Doç.Dr., YILMAZ, A., Öğr.Gör., ‘Nail discoloration
induced by doxycyline. The Pediatric infectious disease journal, Vol. 24 (9), ( September 2005 ), p. 845-846
Baysal, V., Prof.Dr., Yıldırım, M., Yrd.Doç.Dr., Özcanlı, C., Ceyhan, A.M., ‘Itraconazole in the treatment of seborrhoeic
dermatitis: a new treatment modality’, Int J Dermatol 2004 , 43:63-64.
Yıldırım, M.,Yrd.Doç.Dr., Arıdoğan, C.B., Baysal, V., Prof.Dr., İnalöz, H.S., ‘The Role of Human Herpesvirus 6 and 7 in the
Pathogenesis of Pitryiasis Rosea’, Int J Clin Prac. 2004, 2:119-121.
Yarıktaş, M., Yrd.Doç.Dr, Yıldırım, M., Yrd.Doç.Dr., Döner, F., Baysal, V., Prof.Dr., Doğru, H., ‘Allergic Contact
dermatitis prevalance in patients with eczematous external otitis’, Asian Pacific journal of allergy and Immunology
2004, 22,: 7-10.
Sağlam, A.M.Ş., Yrd.Doç.Dr, Baysal, V., Prof.Dr., Ceyhan, A.M., ‘Nickel and Cobalt Hypersensitive Reaction Before and
after orthodontic therapy in chidren’, J Contemp Dent Prac. 2004, 5(4), 79-90.
Yıldırım, M., Yrd.Doç.Dr, Baysal, V., Prof.Dr., İnalöz, H.S., Doguç D., ‘The signifiance of serum nitric oxide leveis in
Behçet's disease and recurrent aphthous satomatitis’, J Dermatology 2004, 31, 12, 983-88.
Yıldırım, M., Yrd.Doç.Dr., Baysal, V., Prof.Dr., Inaloz, H.S., Can, M., ‘The role of oxidants and antioxidants in generalized
vitiligo at tissue level’, J Eur Acad Dermatol Venereol 2004, Vol.18(6): 683-686.
-217-
Adiloğlu, A.K., Yrd.Doç.Dr., Başak, P.Y, Doç.Dr, Can, R., Akkaya, V.B., Prof.Dr., ‘Vitiligo and human herpesvirus 6. Is
there a relationship’, Saudi Med J 2005, 26(3), 492-494.
Baysal, V., Prof.Dr., Yıldırım, M.., Yrd.Doç.Dr., Türkmen, C., Arıdogan, B., Aydın, G., ‘Crusted scabies in a healthy
infant’, J Eur Acad Dermatol Venereol 2004, Vol. 18: 188-190.
Yıldırım, M., Yrd.Doç.Dr., Inaloz, H.S., Baysal, V., Prof.Dr., Kesici, D., Candir, O., ‘A case of condyloma acuminatum
treated successfully with low-dose isotretinoin and interferon’, Int J Clin Pract. 2004., Vol