Kullanma Kılavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100
Kullanma Kýlavuzu
Solo-Kahve Makinesi
CM 5100
Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan
önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.
Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar
görmesini önlemiþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 07 930 700
Ýçindekiler
Nakliye Ambalajý / Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hazýrlýk ve Çalýþtýrma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ýlk Kullanýmdan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cihazýn Ýlk Defa Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Su Sertlik Derecesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Suyun Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Çekirdek Kahvenin Doldurulmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cihazýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fincanýn Önceden Isýtýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fincan Isýtmanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fincan Isýtma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kahve veya Espresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kahve veya Espresso Hazýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bir seferde iki porsiyon kahve veya Espresso hazýrlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hazýrlýðýn Durdurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kahve musluklarýnýn fincan boyuna göre ayarlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Toz Kahve ile Kahve veya Espresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Toz Kahvenin Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Hazýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hazýrlýðýn Durdurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hazýrlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Köpüklü Süt Hazýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sýcak Süt Hazýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hazýrlýðýn Durdurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Süt Hazýrlýðýndan Sonra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sütün Isý Derecesi ve Köpüðün Kývamý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kahve Çeþitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kaynar Su Hazýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ýsteðe Göre Kahve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Öðütme Derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Öðütme Miktarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Toz kahveyi kaynar su ile önceden ýslatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Islatma Isý Derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ýçindekiler
Porsiyon Ölçüsü Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
., /, - veya * Tuþlarý ile Miktar Programlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Espresso, Kahve ve Kaynar Su için Porsiyon Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Akýþ Süresi Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AYARLAR Menüsünde Miktar Programlama Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AYARLAR Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kullanma Kuralý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Olasý Ayarlarýn Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Güncel Saat ve Saat Formatý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zaman Formatý Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Güncel Saat Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Timer Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Timer Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Timer Devreye Alma ve Devreden Çýkartma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fabrika Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Program Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kahve Makinesinin Kilitlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý ve Devreden Çýkarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . 44
Çalýltýrma kilidinin geçici bir süre kaldýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bilgilerin Gösterilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kanallarýn Yýkanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Otomatik Yýkamanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kanallarýn Manuel Yýkanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Süt köpürtme kabý (cappuccinatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Su kabý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Damlama Tablasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Damlama Kabý ve Posa Kabý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Çekirdek kahve haznesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Islatma Ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Islatma ünitesini alýnýz ve elde yýkayýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Islatma ünitesi yýkanmalýdýr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Cihaz Kasasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ýçindekiler
Kireç Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
BAKIM Menüsünde Kireç Çözme Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ne Yapmalý, eðer...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Müþteri Hizmetleri ve Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Enerji Tasarrufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Taþýma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Buhar Boþaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ambalaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kurma Talimatý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Cihaz Ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kýsa Açýklama
Kahve makinesi ile birlikte kýsa bir
açýklama verilir. Bu kýsa açýklama içinde
size günlük kullanýmda gerekli olan
önemli adýmlar gösterilir ve temizlik
bilgiler verilir.
Fakat bu açýklama kullanma kýlavuzu
yerine geçmez.
Özellikle kendinizin ve cihazýnýzýn zarar
görmemesi için güvenlik tavsiyeleri ve
uyarýlar bölümünü dikkatle okuyunuz.
Kýsa açýklamayý cihazýn arkasýndaki
bölmeye koyabilirsiniz. Böylece her
zaman elinizin altýnda olacaktýr.
Nakliye Ambalajý / Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Nakliye Ambalajý
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Ambalaj kahve makinesini nakliye
sýrasýnda meydana gelebilecek
kazalardan korur.
Artýk kullanýlmayacak kadar eskimiþ
olan elektrikli veya elektronik cihazlarda
hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar
bulunabilir. Bu cihazlarda çalýþmayý
saðlayan parçalar doðaya ve çevreye
zarar verebilir. Bu nedenle artýk
kullanmadýðýnýz eski cihazlarý asla çöpe
atmayýnýz.
Cihazýn orijinal karton kutusunu ve
stropor parçalarýný bir sonraki güvenli
taþýma için saklayýnýz.
Ayrýca orijinal ambalajý servis için de
saklayabilirsiniz. Böylece cihazýn Miele
yetkili servisine güvenle yollayabilirsiniz.
Bunun yerine eskimiþ cihazlarý
belediyenin gösterdiði toplama
merkezlerine vererek elektrikli cihazlarýn
yeniden deðerlendirilmelerine katkýda
bulununuz.
Lütfen eskiyen cihazlarý evden
çýkarýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz.
5
Cihazýn Tanýtýmý
a Fincan Isýtma
k Sýcak Süt, Sýcak Su ve Köpüklü Süt
Düðmesi
b Çekirdek Kahve Haznesi, Toz Kahve
Haznesi ve Öðütme Ayar Düðmesi
l Hava Çekiþ Kanalý
c Gösterge- ve Kumanda Üniteleri
m Süt Hortumu
d Buhar- ve Sýcak Su Çýkýþý
n Çýkýþ
e Süt Köpürtme Kabý "Cappuccinatore"
(küçük resme bak.)
Sembollerin Anlamý:
f Kahve Çýkýþý
g Damlama Tepsisi
h Damlama ve Posa Kabý
i Elektrik Þalteri
j Su Kabý
6
-
Sýcak Su
z
Köpüklü Süt
J
Sýcak Süt
Cihazýn Tanýtýmý
Gösterge- ve Kumanda Üniteleri
Ünite
Kumanda
Fonksiyon
a
Kahve-Tuþu /
basýlýr
Kahve hazýrlanýr
b
Espresso-Tuþu .
basýlýr
Espresso hazýrlanýr
c
Açma/Kapama-Tuþu -
basýlýr
Cihaz açýlýr ve kapatýlýr (Standby-Modu)
d
Seçme Düðmesi
sola veya saða
çevrilir
Menü noktasý veya ayarlar gösterilir
e
OK Tuþu
basýlýr
Seçim veya çalýþma onaylanýr
Ýçecek hazýrlýðý durdurulur
SETTINGS (AYARLAR) menüsü seçilir
(2 saniye basýlý tutunuz)
uygunsa yarým ay ýþýðý yanar
buhar çýkmadan hemen önce yarým ay ýþýðý yanýp
söner
f
Sýcak Su-Tuþu -
basýlýr
Sýcak su hazýrlanýr
g
Buhar-Tuþu *
basýlýr
Köpüklü süt veya sýcak süt hazýrlanýr
h
Ekran
Uyarýlar gösterilir
Kahve makinesi özel olarak ayarlanýr
( SETTINGS / AYARLAR menüsünde)
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Kullaným Kurallarý
Bu otomatik kahve makinesi yasal
güvenlik þartlarýna uygun olarak
üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye
ve eþyaya zarar verir.
Cihaz çalýþtýrmadan önce kullanma
kýlavuzunu ve montaj talimatýný
okuyunuz. Böylece kendinizi ve
cihazý meydana gelebilecek
zararlardan korumuþ olursunuz. Bu
kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve
bakýmý ile ilgili önemli bilgiler
bulabilirsiniz.
Kullanma kýlavuzunu ve montaj
talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde
cihazýn sizden sonraki sahibine
teslim ediniz.
~ Bu otomatik kahve makinesi ev ve
ev benzeri yerlerde kullanýlabilir,
örneðin:
– maðazalarda, bürolarda ve benzeri
diðer iþ yerlerinde,
– çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde,
– otel, motel, kahvaltý veren
pansiyonlarda ve diðer ev benzeri
ortamlarda.
Bu kahve makinesi dýþ alanlarda
kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr.
Otomatik kahve makinesi Espresso,
Cappuccino, Latte Macchiato ve
benzerlerini hazýrlamak için sadece
evsel çerçevede (günde maks. 20
fincan gibi) kullanýlabilir.
Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine
izin verilemez. Miele kullaným
kurallarýnýn dikkate alýnmamasý veya
hatalý kullaným sonucunda ortaya çýkan
zararlardan sorumlu tutulamaz.
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama
bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý
çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler
ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine
alabilecek kiþilerin kontrolünde otomatik
kahve makinesini kullanabilirler.
8
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Evdeki Çocuklar
Dikkat! Kahve musluðundan akan
kahve ve süt köpürtme kabýndan
(cappuccinatore) akan süt yanýk
haþlanmalara sebep olabilir!
Çocuk cildinin yüksek ýsýya karþý
daha hassas olduðunu unutmayýnýz.
~ Otomatik kahve makinesini
çocuklarýn ulaþamayacaðý yere
koyunuz.
~ Otomatik kahve makinesinin
çevresindeki çocuklara dikkat ediniz.
~ Çocuklarýn kahve makinesi ile
oynamalarýna izin vermeyiniz.
~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan
itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri
için gerekli bilgiler verildikten sonra
yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük
olmadan otomatik kahve makinesini
çalýþtýrabilirler.
Bu arada çocuklara hatalý kullaným
sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya
çýkabileceði anlatýlmalýdýr.
~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar
kahve makinesinden uzak tutulmalýdýr
ve devamlý kontrol edilmelidir.
Espresso ve kahvenin bir çocuk içeceði
olmadýðýný unutmayýnýz.
Teknik Güvenlik
~ Kahve makinesini kurmadan önce
gözle görülür bir hasarýnýn olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir
kahve makinesini asla çalýþtýrmayýnýz,
can güvenliðiniz tehlikeye girebilir.
~ Kahve makinesi montajýndan önce
tip etiketindeki baðlantý deðerlerini
(frekans, gerilim ve sigorta) evinizin
elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz.
Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr.
Bu konuda emin olmak için bir
elektrikçiye danýþýnýz.
~ Otomatik kahve makinesinin elektrik
güvenliði ancak yönetmeliklere uygun
koruyucu bir kablo sisteminin
(topraklama hattý) mevcut olmasý
halinde saðlanabilir.
Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve
uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol
edilmesi çok önemlidir.
Üretici firma eksik veya kopmuþ bir
kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek
zararlardan sorumlu deðildir (örn.:
elektrik çarpmasý gibi).
~ Otomatik kahve makinesinin
elektriðe baðlanmasý için çoklu bir priz
veya bir uzatma kablosu kullanmayýnýz.
Uzatma kablolarý ve çoklu prizler gerekli
güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý
ýsýnma gibi).
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Bir yanýk kokusu duyulduðunda fiþ
hemen prizden çekilmelidir.
~ Baðlantý kablosunun bir yere
sýkýþmamasýna ve keskin köþelerden
geçmemesine dikkat ediniz.
~ Elektrik baðlantý kablosunun yere
sarkmamasýna dikkat ediniz. Ayaðýnýz
takýlabilir ve cihaz zarar görebilir.
~ Otomatik kahve makinesi ev dýþýnda
bir yerde (örneðin: tekne gibi)
çalýþtýrýlamaz.
servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi
halde bir sonraki arýzada garanti hakký
ortadan kalkacaktýr.
~ Makinenin bozuk parçalarý sadece
orijinal Miele yedek parçalarý ile
deðiþtirilebilir. Sadece orijinal Miele
yedek parçalarý makinenin tam
anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný
saðlayabilir.
~ Montaj, bakým ve tamir iþlerinde
~ Otomatik kahve makinesini sadece
10 °C ile 32 °C dereceler arasý oda
sýcaklýðýnda çalýþtýrýnýz
kahve makinesi elektrik þebekesinden
ayrýlmalýdýr.
Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde
þebekeden kahve makinesine gelen
cereyan kesilmiþ olur:
~ Kahve makinesinin yeterli derecede
havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Üst
taraftaki havalandýrma deliklerinin
üstünü örtmeyiniz.
– Kahve makinesinin fiþi prizden
çekilmelidir. Fiþi prizden çýkarmak
için kablosundan çekmeyiniz, fiþi
tutarak prizden çýkartýnýz.
~ Otomatik kahve makinesi kapalý bir
mutfak dolabý içine yerleþtirilmiþse,
ancak dolap kapaðý açýkken
çalýþtýrýlabilir. Kahve makinesi
çalýþtýrýlýrken dolap kapaðýný
kapatmayýnýz.
– Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr.
~ Kahve makinesini sudan ve sýçrayan
sulardan koruyunuz.
~ Montaj ve bakým iþleri sadece üretici
firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman
personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý
montaj- ve bakým iþleri veya tamirler
sonucunda cihazý kullanan kiþi için
ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici
firma bundan sorumlu tutulamaz.
~ Kahve makinesinin garanti süresi
içindeki tamiri ancak üretici firma
tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik
10
– Evdeki vidalý sigorta yuvasýndan
çýkaýrlmalýdýr.
~ Uzun bir süre evde olmayacaksanýz
kahve makinesinin þalterini kapatýnýz.
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Doðru Kullaným
Dikkat! Kahve musluðundan ve süt
köpürtme (cappuccinatore)
kabýndan dýþarý akan kahve veya süt
yanýk ve haþlanmaya sebep olabilir!
Çýkan sývý veya buhar çok sýcaktýr.
~ Lütfen þunlara dikkat ediniz:
– Kaynar su veya buhar çýkarken
elinizi kahve musluðu altýna
tutmayýnýz.
– Çok sýcak parçalara elinizi
sürmeyiniz.
– Cappuccinatore (süt köpürtme kabý)
doðru monte edilmelidir.
Cappuccinatore ancak temizse
monte edilmelidir. Deliklerden kaynar
su veya buhar fýþkýrabilir veya
týkanmýþsa açýlabilir.
– Kahve makinesinde hiçbir malzemeyi
yýkamayýnýz.
~ Otomatik kahve makinesini ilk defa
kullanmadan önce iyice temizleyiniz.
Kahve ve süt kanallarý çalkalanmalýdýr
("Temizlik ve Bakým" böl.bak.).
– Geri dönüþümden kazanýlmýþ su
kullanmayýnýz. Cihaz zarar görebilir.
~ Çekirdek kahve haznesine sadece
kavrulmuþ kahve çekirdeklerini
doldurunuz. Ýlave maddelerle iþlenmiþ
kahve çekirdekleri veya öðütülmüþ
kahve çekirdek kahve haznesine
doldurulmamalýdýr.
~ Öðütme sistemine elinizi sürmeyiniz.
~ Toz kahve haznesine sadece
öðütülmüþ kahve veya temizleme
tabletini koyunuz. Temizleme tabletleri
ile kahve makinesinin ýslatma ünitesinde
biriken yaðlar temizlenir.
~ Sadece katkýsýz süt kullanýnýz. Çoðu
þekerli ilave ürünler süt kanallarýna ve
süt köpürtme kabýna yapýþýr.
~ Þekerli, karamelli kahve
çekirdeklerini veya þekerli sývýlarý kahve
makinesine koymayýnýz. Þeker cihazýn
bozulmasýna sebep olur.
~ Kahve akýtma musluklarýnýn altýna
yanan alkol-karýþýmlarýný tutmayýnýz.
Kahve makinesinin plastik parçalarý
yanmaya ve erimeye baþlayabilir.
Kahve makinesinin üstüne veya
~ Kullandýðýnýz su ile ilgili olarak dikkat ~
yanýna yanan bir mum koymayýnýz.
edilecek noktalar:
– Su kabýna sadece soðuk ve temiz
içme suyu doldurunuz. Sýcak veya
kaynar su veya diðer su türleri kahve
makinesine zarar verebilir.
Kahve makinesi alev alabilir ve alevler
geniþleyebilir.
– Bakteri üremesini önlemek amacýyla
suyu hergün deðiþtiriniz.
– Maden suyu kullanmayýnýz. Aksi
halde kahve makinesi aþýrý derecede
kireçlenir ve zarar görür.
11
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Kahve makinesinin temizliðinde þu
noktalara dikkat ediniz:
– Otomatik kahve makinesini
temizlemeden önce elektrik
baðlantýsýný kapatýnýz.
– Otomatik kahve makinesinin hergün
temizleyiniz (diðer bilgiler için
"Temizlik ve Bakým" bölümüne
bakýnýz)
– Buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz.
Buhar kýsa devreye sebep olabilir.
– Otomatik kahve makinesini düzenli
olarak Miele kireç çözme tabletleri ile
suyun sertlik derecesine göre
kireçten arýndýrýnýz. Suyunuz çok
kireçli ise daha sýk aralýklarla bu
iþlemi tekrarlayýnýz. Kireç çözme
iþleminin yapýlmamasý sonucunda
oluþan zararlardan üretici firma
sorumlu tutulamaz.
– Islatma ünitesinin düzenli olarak
Miele temizleme tableti ile yaðlarýnýn
temizlenmesi gerekir. Kullanýlan
kahve cinsinin içerdiði yað miktarýna
göre ýslatma ünitesi daha çabuk
týkanabilir.
– Posa haznesindeki kahve artýklarýný
evdeki çöpe atýnýz. Musluða
atmayýnýz, gideri týkayabilir.
12
Çelik panelli cihazlar için:
~ Çelik panel üzerine hatýrlatma
notlarý, yapýþkanlý bantlar veya diðer
yapýþtýrma maddelerini yapýþtýrmayýnýz.
Üstü kaplamalý çelik panel yapýþkanlý
maddeler nedeniyle zarar görebilir ve
kirlenmelere karþý koruyucu özelliðini
kaybeder.
~ Çelik panel kaplamasý çizilmelere
karþý hassastýr. Hatta küçük mýknatýslý
süsler bile paneli çizebilir.
Üretici firma güvenlik tavsiye ve
uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý
sonucunda ortaya çýkabilecek
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Hazýrlýk ve Çalýþtýrma
Cihazýn Ýlk Defa Açýlmasý
Otomatik kahve makinesini
çalýþtýrmadan önce kullanma
kýlavuzunu dikkatle okuyunuz ve
cihazý tanýyýnýz ve kullanýmý
öðreniniz.
Ýlk Kullanýmdan Önce
^ Kahve makinesini kurunuz ("Kurulma
Bilgileri" böl.bak.) ve varsa koruyucu
folyoyu çekip alýnýz.
Cihazý ilk defa açtýðýnýzda Hoþ Geldiniz
yazýsýndan sonra ekranda þu ayarlarýn
kontrolü istenir:
– Lisan
– Zaman Formatý
– Güncel Saat
^ Makinenin fiþini prize takýnýz ("Elektrik
Baðlantýsý" böl.bak). Baðlantý kablosu
çok uzun ise, kabloyu cihazýn
arkasýna çekebilirsiniz.
Kahve makinesine su ve kahve
doldurmadan önce cihazý iyice
temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým"
böl.bak.).
^ Kahve çekirdeklerini kendi haznesine
koyunuz ("Kahve Doldurulmasý"
böl.bak.).
^ Su kabýna temiz ve soðuk su
doldurunuz ("Su Doldurulmasý").
^ Kahve makinesinin arkasýndaki þalteri
"I" pozisyonuna getiriniz.
^ Açma- / Kapama tuþuna - basýnýz.
Ekranda kýsa bir süre için MIELE –
WILLKOMMEN (HOÞ GELDÝNÝZ) yazýsý
görülür.
Lisan Ayarý
^ Ýstediðiniz lisan ekranda görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
13
Hazýrlýk ve Çalýþtýrma
Zaman Formatý Ayarý
^ Güncel saatin 12-saatlik bir formatta
gösterilmesini isterseniz seçme
düðmesini ekranda 12 H (sa.)
görülünceye kadar çeviriniz.
veya
ÖNERÝ Süt köpürtme kabýnýn altýna
uygun bir kap koyunuz.
Ekranda þu yazý görülür:
SYSTEM FILLING UP
START
(SÝSTEM DOLDURULUYOR / BAÞLAT)
^ Güncel saatin 24-saatlik bir formatta
gösterilmesini isterseniz seçme
düðmesini ekranda 24 H (sa.)
görülünceye kadar çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
^ OK tuþuna basýnýz.
ÖNERÝ Cihazý kendi alýþkanlýklarýnýza
göre ayarlamak için kullanma
kýlavuzundaki diðer adýmlarý
uygulayýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
Su Sertlik Derecesi
Güncel Saat Ayarý
Þimdi saatleri ve dakikalarý girebilirsiniz:
^ Ekranda istediðiniz güncel saatin
rakamý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istediðiniz güncel dakikanýn
rakamý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Daha sonra
ekranda SET UP SUCCESSFUL
(AYARLAR TAMAMLANDI) yazýsý
görülür.
^ OK tuþuna basýnýz.
Su kabýna henüz su konulmamýþsa,
ekranda þu yazý görülür:
FILL WATER CONTAINER
AND PLACE IN MACHINE
(SU KABINI DOLDURUN CÝHAZA
KOYUN)
^ Su kabýna taze ve soðuk su koyunuz.
14
Su sertlik derecesi suda çözülen kireç
miktarýný gösterir. Suda ne kadar çok
kireç olursa, su sertlik derecesi o kadar
fazla olur. Ve su ne kadar sert olursa,
kahve makinesinin kireç çözme iþlemi o
kadar sýk yapýlmalýdýr.
Kahve makinesi tüketilen su ve buhar
miktarýný ölçer. Ayarlanan su sertlik
derecesine göre kireç çözme
iþleminden önce ne kadar içecek
hazýrlanabileceði ortaya çýkar.
Cihazýn kusursuz çalýþabilmesi ve zarar
görmemesi için yerel su sertlik
derecesine göre ayarlanmasý gerekir.
Bundan sonra ekranda kireç çözme
iþlemi için doðru zaman gösterilir.
Hazýrlýk ve Çalýþtýrma
Dört su sertlik kademesi vardýr:
– 1. Kademe (yumuþak):
Þehir suyu sertlik derecesi:1
0-8,4 °d (0-1,5 mmol/l)
Su geçiþi: yakl. 220 lt.
Buhar geçiþi: yakl. 440 dak.
– 2. Kademe (orta):
Þehir suyu sertlik derecesi:1
8,4-14 °d (1,5-2,5 mmol/l)
Su geçiþi: yakl. 100 lt.
Buhar geçiþi: yakl. 200 dak.
– 3. Kademe (sert):
Þehir suyu sertlik derecesi: 2
14-21 °d (2,5-3,8 mmol/l)
Su geçiþi: yakl. 70 lt.
Buhar geçiþi: yakl. 140 dak.
– 4. Kademe (çok sert):
Þehir suyu sertlik derecesi: 3-4
21 °d (3,8 mmol/l) veya daha fazla
Su geçiþi: yakl. 40 lt.
Buhar geçiþi: yakl. 80 dak.
^ Test þeritlerini 1 saniye suya batýrýnýz.
Þeridin üstünde kalan suyu
silkeleyiniz. Yaklaþýk 1 dakika sonra
sonucu görebilirsiniz
Þimdi kahve makinesinin su sertlik
kademesini ayarlayabilirsiniz.
Su Sertlik Ayarý
^ Ana menüde 2 saniye kadar OK
tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
WATER HARDNESS
s
Su Sertlik Derecesinin Belirlenmesi
(AYARLAR / SERTLÝK DERECESÝ)
Mevcut su sertliðini cihazla birlikte
verilen test þeritleri ile su sertliðini
ölçebilirsiniz. Ayrýca su daðýtým
kurumundan suyunuzun sertlik
derecesini öðrenebilirsiniz.
^ Ekranda WATER HARDNESS (SU
SERTLÝK DERECESÝ) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ýstediðiniz su sertlik derecesi ekranda
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
15
Suyun Doldurulmasý
Ýyi bir kahve veya Espresso için kahve
çekirdeðinin kalitesi yanýnda su
kalitesinin de iyi olmasý çok önemlidir.
Su kabýný hergün boþaltýnýz ve temiz su
ile doldurunuz.
Dikkat! Bakteriler nedeniyle
enfeksiyon tehlikesi.
Bakteri oluþumunu önlemek için
suyu hergün deðiþtiriniz.
Kaynar veya sýcak su veya diðer su
türleri kahve makinesine zarar
verebilir.
^ Kahve makinesinin solundaki kapaðý
açýnýz a. Su kabýný kulpundan
tutarak yukarý kaldýrýnýz b.
Su kabýna maden suyu
doldurmayýnýz. Otomatik kahve
makinesi çok kireçlenir ve zarar
görür.
^ Su kabýnýn içindeki "max." iþaretine
kadar soðuk, temiz içme suyu
doldurunuz.
^ Su kabýný tekrar yerine oturtunuz. Su
kabýnýn kasada kendine ayrýlan
bölmeye doðru yerleþtirilmesine
dikkat ediniz.
^ Kapaðý kapatýnýz.
ÖNERÝ Su kabý biraz yukarýda veya
eðimli bir þekilde duruyorsa, su kabýnýn
zemininin kirli olup olmadýðýný kontrol
ediniz. Su akýtma valfý sýzdýrmazlýk
özelliðini kaybetmiþ olabilir.
Gerekirse su kabý bölmesinin zeminini
temizleyiniz.
16
Çekirdek Kahvenin Doldurulmasý
Kahve veya Espresso kahve
makinesinin her porsiyon için yeni
öðüttüðü iyi kavrulmuþ kahve
çekirdeklerinden hazýrlanabilir. Bunun
için çekirdek haznesine kahve
çekirdeklerini doldurunuz.
Alternatif olarak kahve veya Espresso
henüz öðütülmüþ kahve - toz kahve - ile
hazýrlanabilir ("Toz Kahve ile Kahve
veya Espresso Hazýrlýðý" böl.bak.).
Dikkat! Öðütme sistemi
arýzalanabilir!
Kahve veya Espresso için çekirdek
kahve haznesine sadece kavrulmuþ
kahve çekirdeklerini doldurunuz.
Çekirdek kahve haznesine
öðütülmüþ kahve doldurmayýnýz.
Dikkat! Þeker kahve makinesinin
bozabilir!
Þekerli, karamelli kahve
çekirdeklerini veya þekerli sývýlarý
çekirdek kahve haznesine
koymayýnýz.
^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý
açýnýz a. Aroma kapaðýný kaldýrýnýz
b.
^ Çekirdek kahveyi kendi haznesine
doldurunuz c.
^ Aroma kapaðýný tekrar yerleþtiriniz ve
kapaðý kapatýnýz.
ÖNERÝ Hazneye birkaç gün içinde
bitirebileceðiniz miktarda kahve
çekirdeði doldurunuz. Kahve hava ile
temas ettiðinde aromasýný kaybeder.
17
Cihazýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý
Otomatik kahve makinesini cihazýn
arkasýndaki ana þalterle açtýktan sonra
Açma-Kapama tuþu - (Stand-by) ile
açabilir ve kapatabilirsiniz.
Cihazýn Açýlmasý
Açma/Kapama tuþuna - basýldýðýnda
kahve makinesi ýsýnmaya ve kanallarý
temizlemeye baþlar. Bu durumda
cihazýn kanallarý yýkanýr ve kahve
hazýrlýðý için ýsýtýlýr. Daha sonra
damlama kabýna sýcak su akar.
Kahve makinesinin içindeki su sýcaklýðý
60 °C’den daha yüksek olursa, yýkama
iþlemi uygulanmaz.
^ Açma-/Kapama tuþuna - basýnýz.
Ekranda þu yazý görülür:
HEATING-UP PHASE
(ISITMA SÜRECÝ)
Otomatik yýkama devrede iken ýsýtma
sürecinden sonra ekranda þu yazý
görülür:
RINSING
(CÝHAZ KANALLARI TEMÝZLÝYOR)
Kahve musluklarýndan çok sýcak su
akar.
Daha sonra ana menüde þu yazý
görülür:
SELECT TYPE OF DRINK
(ÝÇECEK SEÇÝMÝ)
Þimdi kahve ve Espresso
hazýrlayabilirsiniz.
18
Cihazýn Kapatýlmasý
^ Açma-/Kapama tuþuna - basýnýz.
Otomatik yýkama sistemi devrede ise
cihaz kapanmadan önce kahve
makinesi kanallarý temizlemeye baþlar.
Otomatik yýkama sistemi devrede
deðilse o zaman cihaz kapanmadan
önce kanallar manuel olarak temizlenir
("Temizlik ve Bakým" böl.bak.).
ÖNERÝ Enerji tasarrufu açýsýndan
cihazýn uzun süre kullanýlmamasý
durumunda cihaz þalterle kapatýlmalýdýr.
Ayarlanan güncel saat hafýzaya alýnmaz
ve bir sonraki cihaz açýlýþýnda saat
yeniden ayarlanmalýdýr.
Fincanýn Önceden Isýtýlmasý
Önceden ýsýtýlmýþ fincanlarýn içinde
Espresso ve diðer kahve çeþitlerinin
aromalarý katlanýr ve daha uzun süre
sýcak kalýr.
Kahve Espresso miktarý ne kadar az ve
fincan ne kadar kalýn olursa fincanýn
önceden ýsýtýlmasý o kadar önem
kazanýr.
Fincanlarý veya kahve bardaklarýný
kahve makinesinin üstündeki fincan
ýsýtma sistemi ile önceden ýsýtabilirsiniz.
Bunun için fincan ýsýtma rezistansýnýn
açýlmasý gerekir.
ÖNERÝ Enerji tasarrufu amacýyla
fincanlarý - tuþuna basarak kahve
koymadan önce sýcak su ile ýsýtmak da
mümkündür.
Fincan Isýtma
*
^ Fincan veya bardaklarý kahve
makinesinin üstündeki fincan ýsýtma
rezistansýnýn üzerine koyunuz.
Kahve makinesi açýk olduðu sürece
fincan ýsýtma fonksiyonu devrededir.
Fincan Isýtmanýn Açýlmasý ve
Kapatýlmasý
^ Ana menüde 2 saniye kadar OK
tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
CUP HEATING
s
(AYARLAR / FÝNCAN ISITMA)
^ Seçme düðmesini ekranda CUP
HEATING (FÝNCAN ISITMA) yazýsýný
görünceye kadar çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Fincan ýsýtma fonksiyonunu açmak
için ekranda YES (EVET) yazýsý
görülünceye kadar çeviriniz.
veya
^ Fincan ýsýtma fonksiyonunu kapatmak
için ekranda NO (HAYIR) yazýsý
görülünceye kadar çeviriniz..
^ OK tuþuna baýsnýz.
19
Kahve veya Espresso
Kahve veya Espresso Hazýrlýðý
Otomatik kahve makinesinin / veya .
tuþuna basýldýðýnda kahve çekirdekleri
öðütülür ve daha sonra toz kahve sýcak
su ile ýslatýlýr.
Bir seferde iki porsiyon kahve
veya Espresso hazýrlanmasý
Bir seferde iki porsiyon kahve veya
Espresso alabilirsiniz. Otomatik kahve
makinesi porsiyonlarý arka arkaya
hazýrlar.
Ýki fincan kahve veya Espresso ayný
anda hazýrlanacaksa,
^ Kahve akýtma musluklarýnýn altýna bir
fincan koyunuz.
^ Bir kahve hazýrlamak için / tuþuna
basýnýz.
veya
^ iki kahve akýtma musluðunun altýna
birer fincan yerleþtiriniz.
^ Bir Espresso hazýrlamak için . tuþuna
basýnýz.
^ Ýki porsiyon kahve hazýrlamak için /
tuþuna iki defa basýnýz.
Kahve akýtma musluklarýndan istediðiniz
kahve fincana dolmaya baþlar.
veya
Cihazýn fabrikadaki üretim kontrolleri
sýrasýnda ýslatma ünitesindeki kahve
artýklarýný yok etmek için ilk iki
kahveyi içmeden dökünüz.
20
^ Ýki porsiyon Espresso hazýrlamak için
. tuþuna iki defa basýnýz.
Kahve akýtma musluklarýndan istediðiniz
kahve türü fincana akmaya baþlar.
Kahve veya Espresso
Duble porsiyon kahve veya Espresso
hazýrlamak için,
Kahve musluklarýnýn fincan
boyuna göre ayarlanmasý
^ her iki aýtma musluðunun altýna bir
fincan koyunuz.
Kahve akýtma musluklarýný kullandýðýnýz
fincan boyuna göre ayarlayabilirsiniz.
Böylece kahve veya Espresso çok hýzlý
soðumaz ve krema daha uzun bür süre
bozulmadan kalýr.
^ Kahve hazýrlamak için / tuþuna iki
defa basýnýz.
veya
^ Espresso hazýrlamak için . tuþuna iki
defa basýnýz.
Kahve akýtma musluklarýndan istediðiniz
kahve türü duble porsiyon olarak
fincana akmaya baþlar.
Hazýrlýðýn Durdurulmasý
Ekranda STOP? gösterildiði sürece
hazýrlýk durdurulabilir. Henüz öðütülmüþ
kahve çekirdekleri posa kabýnda yok
edilir.
^ OK tuþuna basýnýz.
^ Kahve akýtma musluklarýný fincan
kenarýna kadar aþaðýya çekiniz.
Otomatik kahve makinesi hazýrlýðý
durdurur.
veya
^ Kahve akýtma musluklarýný fincan
boyuna uygun gelecek þekilde yukarý
doðru itiniz.
21
Toz Kahve ile Kahve veya Espresso
Kahve veya Espresso için henüz
öðütülmüþ kahveyi - toz kahveyi - birer
porsiyonluk ölçek olarak toz kahve
haznesine koyunuz.
Haznedeki çekirdek kahveler kafeinli
olduðu halde, kafeinsiz kahve
hazýrlayabilirsiniz.
Kahve makinesi toz kahve haznesine
toz kahve doldurduðunuzda otomatik
olarak bunu belirler.
Toz kahve ile daima sadece bir
porsiyon kahve veya Espresso
hazýrlayabilirsiniz.
Toz Kahvenin Doldurulmasý
Otomatik kahve makinesi doldurulan
tüm toz kahveyi bir sonraki kahve
hazýrlýðý için kullanýr.
^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý
açýnýz a.
^ Toz kahve haznesinin kapaðýný açýnýz.
Bir silme kaþýk toz kahveyi toz kahve
haznesine doldurunuz.
^ Her iki kapaðý kapatýnýz.
Ekranda þu uyarý görülür:
r
Toz kahveyi doldurmak için cihazla
verilen kahve kaþýðýný kullanýnýz.
Böylece bir kahve için doðru miktar
ayarlanabilir.
Toz kahve haznesine bir silme kaþýk
öðütülmüþ kahveyi toz kahve
haznesine doldurunuz. Hazneye çok
fazla toz kahve doldurulursa, ýslatma
ünitesi toz kahve üzerine baský
yapamaz.
GROUND COFFEE
YES B
(TOZ KAHVE / EVET)
^ Toz kahve ile kahve veya Espresso
hazýrlamak için OK tuþuna basýnýz.
veya toz kahve ile içecek
hazýrlamamak için :
^ Ekranda NO (HAYIR) kelimesi
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Toz kahve posa kabýnda yok edilir.
22
s
Toz Kahve ile Kahve veya Espresso
Toz Kahve ile Kahve veya
Espresso Hazýrlýðý
Þimdi toz kahve ile kahve veya
Espresso hazýrlanmasý için seçiminizi
yapabilirsiniz.
Yaklaþýk 15 saniye içinde bir içecek
seçimi yapýlmazsa, posa kabýndaki toz
kahve yok edilir.
Hazýrlýðýn Durdurulmasý
Ekranda STOP? gösterildiði sürece
hazýrlýk durdurulabilir. Kahve makinesi
toz kahveyi posa kabýnda yok eder.
^ OK tuþuna basýnýz.
Otomatik kahve makinesi hazýrlýðý
durdurur.
Ekranda þu uyarý görülür:
SELECT DRINK
USE GROUND COFFEE
(ÝÇECEK SEÇÝMÝ / TOZ KAHVE)
^ Kahve akýtma musluklarýnýn altýna bir
fincan koyunuz.
^ Bir kahve hazýrlamak için / tuþuna
basýnýz.
veya
^ Bir Espresso hazýrlamak için . tuþuna
basýnýz.
Ýstenilen kahve hazýrlanýr.
23
Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý
Kahve makinesinde sýcak süt veya
köpüklü süt hazýrlayabilirsiniz.
Köpüklü Süt Hazýrlýðý
Kahve makinesi sütü bir hortumla
kabýndan çeker. Süt köpürtme kabýnýn
içinde süt buharla ýsýtýlýr ve ayrýca
köpüklü süt için köpürtülür.
Uzun bir süre süt hazýrlanmadýðý
takdirde, ilk içecek alýmýndan önce
süt hortumunu ve süt köpürtme
kabýný yýkayýnýz. Böylece mevcut
bakteriler yok edilmiþ olacaktýr.
Hazýrlýk
^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini z
pozisyonuna çeviriniz.
^ Süt köpürtme kabýnýn altýna uygun bir
kap veya fincan koyunuz.
^ * tuþuna basýnýz.
Kahve makinesi ýsýnýr. Ekranda
HEATING-UP PHASE (ISITMA SÜRECÝ)
yazýsý görülür. Isýtma iþleminden sonra
süt köpürtme kabýndan alttaki fincana
köpüklü süt akar.
^ Kahve makinesinin saðýna içinde
yeterli miktarda süt bulunan kabý
koyunuz.
^ Süt hortumunu kabýn içine sarkýtýnýz.
Hortumun yeterli derecede süte
batýrýlmasýna dikkat ediniz.
Dikkat! Yanýk ve haþlanma tehlikesi!
Süt köpürtme kabýndan çýkan buhar
çok sýcak olur.
24
^ Yeterli köpüklü süt biriktiðinde OK
tuþuna basýnýz.
Süt kabýnýn doluluk derecesi süt
köpürtme kabýndan daha yüksek ise,
süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Böylece sütün
akýþý durdurulur.
ÖNERÝ Sütün iyi köpürmesi için soðuk
süt kullanýnýz (< 13°C).
Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý
Sýcak Süt Hazýrlýðý
Hazýrlýðýn Durdurulmasý
Ekranda STOP? yazýsý görüldüðü
sürece hazýrlýðý durdurabilirsiniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Kahve makinesi hazýrlýðý durdurur.
Süt Hazýrlýðýndan Sonra
^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini J
pozisyonuna çeviriniz.
Ýki süt hazýrlýðý arasýnda 1 saatten fazla
bir zaman geçerse süt köpürtme kabý
yýkanmalýdýr ("Süt Köpürtme Kabýnýn
Yýkanmasý" böl.bak.). Süt köpürtme kabý
süt kalýntýlarý nedeniyle týkanabilir.
^ Süt köpürtme kabýnýn altýna bir fincan
veya uygun bir kase koyunuz.
^ * tuþuna basýnýz .
Kahve makinesi ýsýnmaya baþlar.
Ekranda HEATING-UP PHASE (ISITMA
SÜRECÝ) yazýsý görülür. Isýtma
iþleminden sonra süt köpürtme
kabýndan altýndaki kaseye sýcak süt
akar.
^ Yeterli sýcak süt biriktiðinde OK
tuþuna basýnýz.
Süt kabýnýn doluluk derecesi süt
köpürtme kabýndan daha yüksek ise,
süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Böylece sütün
akýþý durdurulur.
25
Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý
Sütün Isý Derecesi ve Köpüðün
Kývamý
Süt köpürtme kabýnýn düðmesi ile sütün
ve süt köpüðünün kývamýný
ayarlayabilirsiniz.
Kahve Çeþitleri
Kahve makinesinde hýzla ve kolayca
çeþitli türde kahveler hazýrlayabilirsiniz.
Cappuccino için
^ bir fincaný yarýya kadar köpüklü sütle
doldurunuz.
^ Daha sonra fincaný kahve
musluðunun altýna tutunuz ve bir
Espresso hazýrlayýnýz.
Latte Macchiato için
^ önce bir bardaðýn üçte birini sütle
doldurunuz ve daha sonra üçte bir
köpüklü süt ilave ediniz.
Sýcak Süt
Düðmeyi çevirdiðinizde:
a
sýcak süt
b
kaynar süt
Köpüklü Süt
Düðmeyi çevirdiðinizde:
c
çok sýcak köpüklü süt ve sulu kývam
d
sýcak köpüklü süt ve kremalý kývam
26
^ Daha sonra bardaðý kahve
musluðunun altýn koyunuz ve bir
Espresso hazýrlayýnýz.
Kaynar Su Hazýrlýðý
Daha önce süt köpürtme kabýnda çok
sýcak süt veya köpüklü süt hazýrlamýþ
iseniz:
^ Süt köpürtme kabýný suyla yýkayýnýz
("Temizlik ve Bakým" böl.bak.).
Dikkat! Yanýk ve haþlanma tehlikesi!
Süt köpürtme kabýndan çýkan buhar
çok sýcaktýr.
^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz.
^ Süt köpürtme kabýnýn altýna bir fincan
veya uygun bir kase koyunuz.
^ - tuþuna basýnýz.
^ Kasenin içinde yeterli miktarda sýcak
su birikirse OK tuþuna basýnýz.
27
Ýsteðe Göre Kahve
Kahve makinesini kullanýlan kahve
cinsine göre ayarlayabilirsiniz.
– öðütme derecesini deðiþtirebilirsiniz,
– öðütme miktarýný deðiþtirebilirsiniz,
– toz kahveyi önceden ýslatabilirsiniz
ve
– ýslatma derecesini ayarlayabilirsiniz.
Öðütme sistemine zarar vermemek
için þunlara dikkat ediniz.
Öðütme derecesini daima birer
kademe deðiþtiriniz.
Öðütme derecesini kademe kademe
deðiþtirmek için kahve çekirdeklerini
yeniden öðütünüz.
Öðütme Derecesi
Öðütme derecesini ayarlayarak kahve
makinesinin öðütme sistemini kullanýlan
kahve cinsine göre ayarlayabilirsiniz.
Doðru derecede öðütülen toz kahve
fincana düzgün bir þekilde akar ve ince
bir krema oluþur.
^ Kahve musluðu altýna uygun bir kap
koyunuz.
^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý
açýnýz.
^ / veya . tuþuna basýnýz.
Ýdeal kremanýn rengi fýndýk rengindedir.
Öðütme derecesini deðiþtirmek
gerektiðini aþaðýdaki iþaretlerden
anlayabilirsiniz.
Öðütme derecesi çok kalýndýr, eðer
– Espresso veya kahve fincana çok
hýzlý akýyorsa.
– Krema açýk renk ve renksiz ise.
Kahve çekirdeklerinin daha ince
öðütülmesi için öðütme derecesini
küçültünüz.
Öðütme derecesi çok incedir, eðer
– Espresso veya kahve fincana ancak
damla damla akýyorsa.
– Krema koyu kahverengi ise.
Kahve çekirdeklerinin daha kalýn
öðütülmesi için öðütme derecesini
yükseltiniz.
28
^ Kahve çekirdeklerinin daha ince
öðütülmesi için düðmeyi sola
çeviriniz.
veya
^ Kahve çekirdeklerinin daha kalýn
öðütülmesi için düðmeyi saða
çeviriniz.
Deðiþtirilen öðütme derecesi ancak
ikinci kahve alýmýndan sonra etkisini
gösterir.
Ýsteðe Göre Kahve
Öðütme Miktarý
Kahve makinesi her fincan için 6 - 14
gr. kahve öðütebilir ve ýslatabilir. Ne
kadar fazla toz kahve ýslatýlýrsa kahve
veya Espresso o kadar koyu olur.
Öðütme miktarýnýn deðiþmesi gerektiðini
aþaðýdaki iþaretlerden anlayabilirsiniz:
Öðütme miktarý þu durumlarda çok
azdýr,
– Espresso veya kahve fincana çok
hýzlý akýyorsa.
– Krema açýk renk ve renksiz ise.
– Espresso veya kahve koyu deðilse.
Daha fazla toz kahve ýslatmak için
öðütme miktarýný yükseltiniz.
Öðütme miktarý þu durumlarda çok
yüksektir,
– Espresso veya kahve fincana ancak
damla damla akýyorsa.
Öðütme miktarýný deðiþtirmek için baþka
bir öðütme kademesi ayarlayýnýz. Üç
adet kademe vardýr:
– hafif
– normal
– koyu
Espresso ve kahve için öðütme
miktarýný farklý ayarlayabilirsiniz.
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
r
SETTINGS
AMOUNT OF COFFEE
s
(AYARLAR / ÖÐÜTME MÝKTARI)
^ Seçme düðmesini ekranda AMOUNT
OF COFFEE (ÖÐÜTME MÝKTARI)
yazýsý görülünceye kadar çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
– Krema koyu kahverengi ise.
^ Espresso için öðütme miktarýný
ayarlamak isterseniz ekranda
ESPRESSO yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
– Espresso veya kahve acý ise.
veya
Daha az toz kahve ýslatmak için öðütme
miktarýný küçültünüz.
^ Kahve için öðütme miktarýný
ayarlamak isterseniz ekranda
COFFEE (KAHVE) yazýsý görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istenilen kademe
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
29
Ýsteðe Göre Kahve
Toz kahveyi kaynar su ile
önceden ýslatma
Islatma Isý Derecesi
Ön ýslatmada kahve tozu öðütme
iþleminden sonra biraz kaynar su ile
ýslatýlýr. Kalan su kýsa bir süre sonra
yüksek basýnç ile ýslatýlmýþ toz kahvenin
üzerine bastýrýlýr. Böylece kahvenin
aroma maddeleri daha iyi çözülür.
"Ön Islatma" fonksiyonunu açabilir veya
kapatabilirsiniz. Cihazýn fabrika
çýkýþýnda "Ön Islatma" kapalýdýr.
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
r
SETTINGS
PRE-BREWING
s
(AYARLAR / ÖN ISLATMA)
^ Ekranda PRE-BREWING (ÖN
ISLATMA) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ "Ön Islatma" fonksiyonunu açmak için
seçme düðmesini YES (EVET) yazýsý
ekranda görülünceye kadar çeviriniz.
veya
^ "Ön Islatma" fonksiyonunu kapatmak
için seçme düðmesini NO (HAYIR)
yazýsý ekranda görülünceye kadar
çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
30
Ýdeal ýslatma ýsý derecesi þunlara
baðlýdýr:
– kullanýlan kahve cinsine,
– Espresso veya kahve hazýrlanmasýna
ve
– o bölgenin hava basýncýna.
Kahve makinesi örneðin denizden
2000 metre yükseklikte NN üzerinde bir
daðlýk bölgede kurulmuþsa ýslatma ýsý
derecesi düþük ayarlanmalýdýr. Düþük
hava basýncýnda su daha düþük ýsý
derecelerinde kaynamaya baþlar.
Espresso ve kahve için ýslatma ýsý
derecesini farklý ayarlayabilirsiniz. Üç
farklý ýslatma ýsý derecesi vardýr:
– düþük
– normal
– yüksek
ÖNERÝ Her kahve için yüksek ýsý
dereceleri uygun olmayabilir. Bazý
kahve türlerinin kremasý ve tadý
etkilenebilir.
Ýsteðe Göre Kahve
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
r
SETTINGS
TEMPERATURE
s
(AYARLAR / ISI DERECESÝ)
^ Ekranda TEMPERATURE (ISI
DERECESÝ) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Espresso için ýslatma ýsý derecesini
ayarlamak isterseniz ekranda
ESPRESSO yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
veya
^ Kahve için ýslatma ýsý derecesini
ayarlamak isterseniz ekranda
COFFEE (KAHVE) yazýsý görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istenilen ýslatma ýsý derecesi
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
31
Porsiyon Ölçüsü Ayarý
Kahve makinesinde porsiyon ölçüsü
ayarý için bir adet miktar programlama
sistemi bulunmaktadýr. Bu sayede
Espresso ve kahve için gerekli su
miktarýný kullandýðýnýz fincan boyuna ve
kahve cinsine göre ayarlayabilirsiniz.
., /, - veya * Tuþlarý ile Miktar
Programlama
Süt hazýrlamak için, örneðin sýcak süt
veya köpüklü süt gibi, buhar alým
süresini belirleyebilirsiniz.
Espresso, Kahve ve Kaynar Su için
Porsiyon Ayarý
Her içecek için maksimum su miktarý
programlanabilir. Maksimum su
miktarýna ulaþýldýðýnda hazýrlýk iþlemi
durur. Bundan sonra bu içecek için
mümkün olan maksimum porsiyon
ölçüsü hafýzaya alýnýr.
Miktar programlamasý için iki seçenek
vardýr:
– ., /, - veya * tuþlarýndan birine
3 saniye basýnýz veya
– SETTINGS (AYARLAR) menüsünde
PROG. THE AMOUNT (MÝKTAR
PROGRAMLAMA) menü noktasýný
seçiniz.
Su kabý hazýrlýk sýrasýnda boþalýrsa,
kahve makinesi miktar
programlamayý durdurur. Porsiyon
ölçüsü hafýzaya alýnmaz.
32
., /, - veya * tuþlarýndan birine en az
3 saniye basarak bu içecek için miktar
programlamayý seçiniz.
^ Kahve musluðunun altýna istediðiniz
fincaný yerleþtiriniz.
^ ., / veya - tuþuna ekranda PROG.
THE AMOUNT (MÝKTAR
PROGRAMLAMA) yazýsý görülünceye
kadar basýnýz.
Espresso veya kahve hazýrlanýr ve
ekranda SAVE (HAFIZAYA AL) yazýsý
görülür.
^ Fincan istediðiniz ölçüde
doldurulursa, OK tuþuna basýnýz.
Bundan sonra bu içecek programlanan
porsiyon ölçüsünde hazýrlanacaktýr.
ÖNERÝ Ekranda CANCEL (DURDUR)
yazýsý gösterildiði sürece miktar
programlamayý durdurabilirsiniz.
Porsiyon Ölçüsü Ayarý
Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Akýþ Süresi
Ayarý
AYARLAR Menüsünde Miktar
Programlama Seçimi
Akýþ süresi hem sýcak süt hem de
köpüklü süt hazýrlýðý için geçerlidir.
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
^ Kahve makinesinin saðýnda içinde
yeterli süt bulunan bir kap koyunuz.
Süt hortumunu kabýn içine sarkýtýnýz.
^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini z
veya J pozisyonuna çeviriniz.
^ Ýstediðiniz fincaný süt köpürtme
kabýnýn altýna yerleþtiriniz.
^ Ekranda PROG. THE AMOUNT
(MÝKTAR PROGRAMLAMA)
görülünceye kadar * tuþuna basýnýz.
Köpüklü süt veya sýcak süt hazýrlanýr ve
ekranda SAVE (HAFIZAYA AL) yazýsý
görülür.
SETTINGS
PROG. THE AMOUNT
(AYARLAR / MÝKTAR PROGRAMLAMA)
^ Ekranda PROG. THE AMOUNT
(MÝKTAR PROGRAMLAMA) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda pozisyon ölçüsünü
ayarlamak istediðiniz içecek
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Fincan istediðiniz ölçüde
doldurulursa, OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda START (BAÞLAT) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Bundan sonra her sýcak süt veya
köpüklü süt hazýrlýðýnda ayarladýðýnýz
ölçüde buhar verilecektir.
Hazýrlýk iþlemi baþlar ve ekranda SAVE
(HAFIZAYA AL) yazýsý görülür.
ÖNERÝ Ekranda CANCEL (DURDUR)
yazýsý gösterildiði sürece miktar
programlamayý durdurabilirsiniz.
^ Fincan istediðiniz ölçüde
doldurulduðunda OK tuþuna basýnýz.
Bundan sonra bu içecek programlanan
prosiyon ölçüsünde hazýrlanacaktýr.
33
AYARLAR Menüsü
AYARLAR menüsünde kahve makinesini kendi tercihlerinize göre
ayarlayabilirsiniz.
O anda hangi ayarýn devrede olduðunu yapýlan seçimin yanýndaki onay B
iþaretinden anayabilirsiniz.
Bir süre hiç bir tuþa basmazsanýz kahve makinesi ana menüye içecek seçimine
geri döner.
Kullanma Kuralý
Ne yapmak istiyorsunuz?
AYARLAR menüsünü açýnýz
Aksiyon
Ana mneüde veya Standby modunda 2 saniye kadar
OK tuþuna basýnýz.
Menü noktasýný açýnýz
Ýstediðiniz menü noktasý görülünceye kadar seçme
düðmesini sola veya saða çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ayarýn deðiþtirilmesi
Ýstediðiniz ayar görülünceye kadar seçme düðmesini
sola veya saða çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
SETTINGS (AYARLAR) menüsünden çýkýnýz
veya
bir sonraki daha yüksek menü alanýna "geri
dönünüz".
Ekranda BACK (GERÝ) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ana menü ve içecek seçimini açýnýz
2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
Aþaðýdaki tabloda ilgili menü noktasý için fabrika ayarý koyu renk basýlmýþtýr.
34
AYARLAR Menüsü
Olasý Ayarlarýn Tablosu
Menü Noktasý
Olasý Ayarlar
Language (Lisan)
Deutsch, diðer lisanlar
Maintenance
(Bakým)
Rinse the system (Yýkama)
Descale (Kireç çözme)
Clean the brew unit (Kahve hazýrlama ünitesinin temizliði)
Time of day (Güncel saat)
(Konfor-Modunda mümkün)
Clock display (Zaman formatý)
12 h (12 sa.) / 24 h (24 sa.)
Set (ayarlanýr)
Timer
(Konfor modunda mümkün)
Set (ayarlanýr)
switch on at (açma saati) / switch off after (kapatma saati)
(1:00) / switch off at (devreye alýnýr)
Activate
switch on at (açma saati) (12:00) / switch off at (kapatma
saati) (12:00)
Prog. the amount
Miktar Programlama
Espresso
Coffee (Kahve)
Steam (Buhar)
Hot water (Kaynar su)
Amount of coffee
Öðütme miktarý
Espresso
mild (hafif) / normal / strong (koyu)
Coffee (Kahve)
mild (hafif) / normal / strong (koyu)
Pre-brewing (Ön ýslatma)
Yes (Eve)t / No (Hayýr)
Temperature (Isý)
Espresso
low (düþük) / normal / high (yüksek)
Coffee (Kahve)
low (düþük) / normal / high (yüksek)
Operating mode (Program türü)
Eco mode (Eco-Modu)
Konfor-Modu
Automatic rinsing
(Otomatik yýkama)
On (açýk)/ Off (kapalý)
Info
Total portions (Toplam alým)
Coffee (Kahve)
Steam (Buhar)
Hot water (Sýcak su)
No. of portions until descaling (Kireç çözmeye kadar alým)
Water hardness
(Su sertlik derecesi)
Soft 1 (yumuþak)
Medium 2 (orta)
Hard 3 (sert)
Very hard 4 (çok sert)
35
AYARLAR Menüsü
Menü Noktasý
Olasý Ayarlar
System lock (Çalýþtýrma kilidi)
on (açýk) / off (kapalý)
Tassenheizung (Fincan ýsýtma)
yes (evet) / no (hayýr)
Factory default (Fabrika ayarý)
Reset (geri alýnýr)
36
Lisan
SETTINGS (AYARLAR) menüsünde
ekranda görmek istediðiniz lisaný
seçebilirsiniz.
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
LANGUAGE F
s
(AYARLAR / LÝSAN)
^ Ekranda LANGUAGE (LÝSAN) F
yazýsý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istenilen lisan görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ayar hafýzaya alýnýr ve ekranda bir
önceki gösterge görülür.
Artýk ekranda ayarlanan lisan
gösterilecektir.
Eðer yanlýþlýkla yanlýþ bir lisan
seçilmiþse LANGUAGE (LÝSAN) F
menü noktasý sembolü sayesinde
bulunabilir.
37
Güncel Saat ve Saat Formatý
^ Güncel saat 12-saatlik-formatta
gösterilecekse seçme düðmesini
ekranda 12 SA. (UE) görülünceye
kadar çeviriniz.
Otomatik kahve makinesini konfor
modunda çalýþtýrýrsanýz SETTINGS
(AYARLAR) modunda güncel saati
ayarlayabilir ve zaman formatýný
seçebilirsiniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Zaman formatlarý aþaðýda gösterilmiþtir:
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
– 24-saatlik format
– 12-saatlik format
Güncel Saat Ayarý
Güncel saat Timer fonksiyonlarý için
gereklidir, fakat ekranda gösterilmez.
^ Ekranda AYARLAR (UE) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Bir elektrik kesintisinden sonra veya
kahve makinesi þebekeden
kapatýlmýþsa, güncel saat yeniden
ayarlanmalýdýr.
Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz:
^ Ekranda güncel saat görülünceye
kadar seçme düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
TIME OF DAY
s
((AYARLAR / GÜNCEL SAAT)
^ Ekranda TIME OF DAY (GÜNCEL
SAAT) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz. OK
tuþuna basýnýz.
Þimdi zaman formatýný ve güncel saati
ayarlayabilirsiniz.
Zaman Formatý Ayarý
^ Ekranda CLOCK DISPLAY (ZAMAN
FORMATI) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz. OK
tuþuna basýnýz.
^ Güncel saat 24-saatlik-formatta
gösterilecekse seçme düðmesini
ekranda 24 SA. (UE) görülünceye
kadar çeviriniz.
veya
38
^ Ekranda güncel dakika görülünceye
kadar seçme düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
Timer Fonksiyonu
Timer Ayarý
Timer sadece Konfor-Modunda
kullanýlabilir.
Þu Timer fonksiyonlarýný
ayarlayabilirsiniz:
Otomatik kahve makinesi
– belirli bir saatte, örneðin sabahlarý
kahvaltý için açýlýr (SWITCH ON AT /
AÇMA SAATÝ).
– belirli bir saatte kapanýr (SWITCH
OFF AT / KAPATMA SAATÝ).
– bir tuþa basýlmadýðý veya bir içecek
hazýrlanmadýðý takdirde cihaz belirli
bir süre sonra kapanýr (SWITCH OFF
AFTER / KAPATMA).
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
TIMER
s
(AYARLAR / TIMER)
^ Ekranda TIMER yazýsý görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda SET (AYARLAR) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Þimdi hangi Timer fonksiyonunu
ayarlamak istiyorsanýz seçebilirsiniz.
"Açma Saati"
Timer ancak
- güncel saat doðru ayarlandýðýnda,
- kahve makinesi Açma-/Kapama
tuþu - ile kapandýðýnda .
- ilgili Timer fonksiyonu devreye
alýndýðýnda doðru çalýþýr ("Timer
Devreye Alýn" böl.bak.).
"Açma Saati" veya "Kapatma Saati"
Timer fonksiyonunu ayarladýktan sonra
bunlarý devreye alýnýz.
Çalýþtýrma kilidi devrede olduðu
zaman kahve makinesi verilen saatte
açýlmaz.
^ Ekranda SWITCH ON AT (AÇMA
SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz:
^ Ekranda istediðiniz saatin rakamý
görülünceye kadar seçme
düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
39
Timer Fonksiyonu
^ Ekranda istediðiniz dakikanýn rakamý
görülünceye kadar seçme
düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ayar hafýzaya alýnýr. Bundan sonra
otomatik kahve makinesi Timer
fonksiyonu devreye alýnmýþsa istenilen
saatte açýlýr ("Timer Devreye Alma ve
Devreden ÇIkarma" böl.bak.).
Kahve makinesi üç defa "Açma Saati"
Timer fonksiyonu ile açýlmýþ ve içecek
alýnmmaýþsa, cihaz bundan sonra
otomatik olarak açýlmaz. Böylece uzun
bir süre (örn.: tatilde) evde
olmadýðýnýzda cihaz artýk hergün
otomatik olarak açýlmaz.
Programlanan süreler hafýzada kalýr ve
bundan sonraki manuel açýlýþta tekrar
devreye girer.
"Kapatma Saati"
^ Ekranda SWITCH OFF AT (KAPATMA
SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz. OK
tuþuna basýnýz.
Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz:
^ Ekranda istediðiniz saatin rakamý
görülünceye kadar seçme
düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istediðiniz dakikanýn rakamý
görülünceye kadar seçme
düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ayar hafýzaya alýnýr. Bundan sonra
otomatik kahve makinesi Timer
fonksiyonu devreye alýnmýþsa istenilen
saatte kapanýr ("Timer Devreye Alma ve
Devreden Çýkarma" böl.bak.).
40
"Kapatma Süresi"
Bir tuþa basýlmadýðý veya bir içecek
hazýrlanmadýðý takdirde kahve makinesi
enerji tasarrufu açýsýndan 1 saat sonra
kapanýr.
Buy ön ayarý deðiþtirebilir ve "Kapatma
Süresi" Timer fonksiyonunu için 15
dakika ile 9 saat arasýnda bir süre
seçebilirsiniz.
^ Ekranda SWITCH OFF AFTER
(KAPATMA) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz. OK
tuþuna basýnýz.
Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz:
^ Ekranda istediðiniz saatin rakamý
görülünceye kadar seçme
düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istediðiniz dakikanýn rakamý
görülünceye kadar seçme
düðmesinin çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ayar hafýzaya alýnýr. Bundan sonra
otomatik kahve makinesi ayarlanan
saatte kapanýr.
Timer Fonksiyonu
Timer Devreye Alma ve
Devreden Çýkartma
Timer "Açma saati" için devreye
alýnmýþsa ve kahve makinesi
Standby-Modunda ise, ekranda c
görülür.
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
TIMER
s
(AYARLAR / TIMER)
^ Ekranda TIMER yazýsý görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda ACTIVATE (DEVREYE ALIN)
yazýsý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz. OK tuþuna
basýnýz.
^ Timer fonksiyonunu devreye almak
veya devreden çýkarmak isterseniz
ekranda SWITCH ON AT (AÇMA
SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
veya
^ Timer fonksiyonunu devreye almak
veya devreden çýkarmak isterseniz
ekranda SWITCH OFF AT (KAPATMA
SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
41
Fabrika Ayarý
Kahve makinesinin ayarlarýný cihazýn
teslim durumuna - fabrika ayarýna - geri
alabilirsiniz.
Cihazýn fabrika çýkýþ ayarlarýný "Olasý
Ayarlar Tablosu" içinde görebilirsiniz.
Aþaðýdaki ayarlar geri alýnamaz:
:- Lisan
- Güncel saat
- Alýnan içecek sayýsý
Ayarlarý geri almak için:
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
FACTORY DEFAULT
s
(AYARLAR / FABRÝKA AYARI)
^ Ekranda FACTORY DEFAULT
(FABRÝKA AYARI) yazýsý görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK
tuþuna basýnýz.
^ Ekranda RESET (GERÝ ALIN) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
Ayarlar cihazýn fabrika teslim ayarlarýna
geri alýnýr.
42
Program Türleri
Program Ayarý
Otomatik kahve makinesi Eco-Modu
veya Konfor-Modunda çalýþtýrýlabilir.
Eco-Modu bir enerji tasarruf modudur.
Bir süre içecek hazýrlanmadýðý takdirde
kahve makinesi daha düþük bir enerj,
seviyesine iner. Bu durumda bir tuþa
basýldýðýnda kahve makinesi ueniden
ýsýtmaya baþlar. Ayrýca "Açma saati" ve
"Kapatma saati" timer fonksiyonlarý
kullanýlamaz.
Konfor-Modunda kahve makinesi
ýsýtýlmýþ kalýr ve diðer fonksiyonlar
sýnýrsýz kullanýma hazýrdýr. Konfor
modunda enerji tüketimi oldukça
yüksektir.
r
(ISITMA SÜRECÝ / ECO-MODU)
Kahve makinesinin fabrika çýkýþýnda
Eco-modu ön ayarlarý yapýlmýþtýr.
r
SETTINGS
OPERATING MODE
s
(AYARLAR / PROGRAM TÜRÜ)
^ Ekranda OPERATING MODE
(PROGRAM TÜRÜ) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
^ Kahve makinesini enerji tasarrufu
modunda kullanmak isterseniz,
seçme düðmesini ekranda ECO
MODE (ECO-MODU) yazýsý
görülünceye kadar çeviriniz.
Kahve makinesi Eco-modunda
çalýþtýrýldýðýnda ýsýtma sürecinde
ekranda þunlar görülür:
HEATING-UP PHASE
ECO MODE
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
veya
s
^ Kahve makinesini konfor modunda
kullanmak isterseniz, seçme
düðmesini ekranda COMFORT
MODE (KONFOR-MODU) yazýsý
görülünceye kadar çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
43
Kahve Makinesinin Kilitlenmesi
Çalýltýrma kilidinin geçici bir
süre kaldýrýlmasý
Kahve makinesinin çocuklar gibi
yetiþkin olmayan kiþiler tarafýndan
kullanýlmamasý için kilitlenebilir.
Bir içecek hazýrlamak için çalýþtýrma
kilidi geçici olarak devreden
çýkarýlabilir.
Çalýþtýrma Kilidinin Devreye
Alýnmasý ve Devreden
Çýkarýlmasý
^ 3 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
ÞÝmdi içecek hazýrlayabilirsiniz.
Çalýþtýrma kilidi devreye alýnýrsa
"Açma Saati" Timer fonksiyonu
çalýþmaz. Timer sembolü c
gösterilmez.
Kahve makinesini kapattýðýnýzda
cihaz tekrar kilitlenir.
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
SYSTEM LOCK
s
(AYARLAR / ÇALIÞTIRMA KÝLÝDÝ)
^ Ekranda SYSTEM LOCK
(ÇALIÞTIRMA KÝLÝDÝ) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
^ Çalýþtýrma kilidini devreye almak
isterseniz seçme düðmesini ekranda
ON (AÇIK) yazýsý görülünceye kadar
çeviriniz.
veya
^ Çalýþtýrma kilidini devreden çýkarmak
isterseniz seçme düðmesini ekranda
OFF (KAPALI) yazýsý görülünceye
kadar çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
Kahve makinesi kapatýldýðýnda , cihaz
kilitlenir ve hiç bir içecek hazýrlanamaz.
44
Bilgilerin Gösterilmesi
INFO menü noktasýnda þunlar
görülebilir,
– toplam olarak hazýrlanan Espresso,
kahve, buhar ve sýcak su adedi
(TOTAL PORTIONS /TOPLAM
ALIMLAR),
– hazýrlanan Espresso ve kahve adedi
(COFFEE / KAHVE),
– kaç defa sýcak süt için buhar ve
köpüklü süt üretildi (STEAM /
BUHAR),
– kaç defa sýcak su alýndý (HOT
WATER / KAYNAR SU) ve
– bir sonraki kireç çözme iþlemine
kadar 50 porsiyondan fazlasý
mümkün olabilir mi (NO. PORTIONS
UNTIL DESCALING / KÝREÇ
ÇÖZMEYE KADAR ALIMLAR).
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
r
SETTINGS
INFO
s
(AYARLAR / INFO)
^ Ekranda INFO yazýsý görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda istenilen bilgi görülünceye
kadar seçme düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
Ýstenilen bilgi gösterilir.
Bir sonraki menü alanýna tekrar
girebilmek için,
^ ekranda BACK (GERÝ) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
45
Temizlik ve Bakým
Tablo
Bakteri oluþumunu önlemek için kahve makinesini düzenli olarak temizleyiniz.
Önerilen Zaman Aralýðý
Ne Yapmalýyým?
Süt hazýrlýklarý arasýnda 1 satten
fazla bir ara veriliyorsa, o zaman
her süt alýmýndan sonra
süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr.
süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr
Hergün
(en geç günün sonunda, kahve
makinesini kapatmadan önce)
Su kanallarý yýkanmalýdýr
Su kabý yýkanmalýdýr
Posa kabý yýkanmalýdýr
Damlama kabý ve tepsisi yýkanmalýdýr
Haftada 1 defa
Islatma ünitesi yýkanmalýdýr
yakl. her 200 porsiyonda bir
Islatma ünitesi yaðlardan arýndýrýlmalýdýr (temizleme tabeti ile)
Suyun sertlik derecesine göre
Kahve makinesinin kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr
Gerekirse
Çekirdek kahve haznesi temizlenmelidir
Cihaz kasasý temizlenmelidir (özellikle kireç çözme iþleminden
sonra)
Kahve makinesinini bazý parçalarý bulaþýk makinesinde yýkanabilir. Bu parçalar
bulaþýk makinesinde çok sýk yýkandýðýnda domates gibi besinler yüzünden renk
deðiþtirebilir veya kaplamasý bozulabilir.
Elde Yýkama
Bulaþýk makinesi için uygundur
–
–
–
–
–
–
–
46
Islatma Ünitesi
Damlama Kabý
Çekirdek kahve haznesinin aroma
kapaðý
Süt köpürtme kabý (cappuccinatore)
Posa kabý
Damlama Tablasý
Su kabý
Temizlik ve Bakým
Kanallarýn Yýkanmasý
Çok sýcak parçalar veya kaynar
sular yanýklara sebep olabilir!
Makineyi temizlemeden önce kahve
makinesinin soðumasýný bekleyiniz.
Damlama kabýnýn içindeki suyun çok
sýcak olabileceðini unutmayýnýz.
Buharlý temizleme aleti
kullanmayýnýz. Buhar kýsa devreye
neden olabilir.
Toz deterjan, sodalý, asitli veya klorid
içeren temizleme ürünleri
kullanmayýnýz. Yüzeyler zafrar
görebilir.
Bütün yüzeylerde þunlarý
kullanmayýnýz:
– soda-, alkali-, amonyak-, asit veya
klorid içeren temizlik maddeleri,
– çözücü özelliði olan temizlik ürünleri,
– kireç çözücü temizlik maddeleri,
– Çelik temizleme maddesi,
– bulaþýk makinesi deterjaný,
– fýrýn spreyi
– aþýndýrma özelliði olan toz ve krem
deterjanlar,
– aþýndýrýcý özelliði olan sert ve eski
süngerleri,
– kir siliciler,
– keskin metal kazýyýcýlar.
Kalan kahve artýklarýný temizlemek için
günlük kahve veya Espresso hazýrlýðýna
baþlamadan önce kanallaýrn yýkanmasý
çok önemlidir. Ayrýca sýcak su
sayesinde borular önceden ýsýtýlmýþ
olur. Böylece hemen aromatik kahve
veya Espresso hazýrlayabilirsiniz.
Ayrýca kahve makinesi kapatýlmadan
önce kanallar yýkanmalýdýr.
ÖNERÝ Yýkama suyu damlama kabýna
akmayacaksa, ilk içecek hazýrlanmadna
önce kahve mujsluðu alýtna uygun bir
kap koyunuz.
Otomatik Yýkamanýn Açýlmasý ve
Kapatýlmasý
Bir kahve hazýrlanmýþsa kahve makinesi
kapatýlýrken kanallar otomatik olarak
yýkanýr.
Cihazýn fabrika tesliminde otomatik
yýmama açýktýr.
ÖNERÝ Kanallarýn yýkama iþlemini
unutmamak için otomatik yýkamayý açýk
býrakýnýz veya otomatik yýkamayý açýnýz.
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
r
SETTINGS
AUTOMATIC RINSING
s
(AYARLAR / OTOMATÝK YIKAMA)
^ Ekranda AUTOMATIC RINSING
(OTOMATÝK YIKAMA) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
47
Temizlik ve Bakým
^ Otomatik yýkamayý açmak için seçme
düðmesini YES (EVET) yazýsý ekranda
görülünceye kadar çeviriniz.
veya
^ Otomatik yýkamayý kapatmak için
seçme düðmesini NO (HAYIR) yazýsý
ekranda görülünceye kadar çeviriniz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
Otomatik yýkama kapalý ise, kahve
hazýrlýðý için kanallar manuel yýkanýr.
^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye
kadar basýnýz.
s
^ Ekranda MAINTENANCE (BAKIM)
yazýsý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz. OK tuþuna
basýnýz.
^ Ekranda RINSE THE SYSTEM
(YIKAMA) yazýsý görülünceye kadar
seçme düðmesini çeviriniz. OK
tuþuna basýnýz.
^ Ekranda START (BAÞLAT) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
48
^ Kahve makinesinin yanýna içinde
biraz su bulunan bir tas koyunuz. Süt
hortumunu suyun içine koyunuz.
^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesinin J
veya z pozisyonuna çeviriniz.
(AYARLAR / BAKIM)
Kanallar yýkanýr. Yýkama suyu kahve
akýtma musluklarýndan dýþarý akar.
Sýcak süt veya köpüklü süt
hazýrlýklarýndan sonra süt köpürtme
kabýný her gün parçalara ayýrýnýz ve
yýkayýnýz.
Süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr
^ Kahve musluðu altýna uygun bir kap
koyunuz.
SETTINGS
MAINTENANCE
Süt hazýrlýklarý arasýnda bir saatten fazla
bir süre olursa, süt klöpürtme kabý
yýkanmalýdýr. Süt köpürtme kabý süt
artýklarý yüzünden týkanabilir.
Süt köpürtme kabýný sadece elde sýcak
su ve biraz deterjanla yýkayabilirsiniz.
Kanallarýn Manuel Yýkanmasý
r
Süt köpürtme kabý
(cappuccinatore)
^ Süt köpürtme kabýnýn altýna uygun bir
kap koyunuz.
^ * tuþuna basýnýz.
Süt hortumu ve süt köpürtme kabý suyla
yýkanýr.
Süt köpürtme kabý yeterli derecede
yýkandýktan sonra,
^ OK tuþuna basýnýz.
Temizlik ve Bakým
Süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr
Yanýk tehlikesi! Süt hazýrlýðýndan
sonra süt köpürtme kabý çok fazla
ýsýnýr. Süt köpürtme kabýnýn
soðumasýný bekleyiniz.
^ Parçalarý sýcak su ve biraz deterjanla
yýkayýnýz. Gerekirse süt kalýntýlarýný
temizlemek için küçük bir fýrça
kullanabilirsiniz.
^ Bütün parçalarý akan suyun altýnda
dikkatle yýkayýnýz.
^ Bütün parçalarý dikkatle kurulayýnýz.
Süt köpürtme kabýnýn parçalarýný yine
bir araya getiriniz.
^ Önce ayar pulunu ve sonra ayar
düðmesini süt köpürtme kabýna
takýnýz.
^ Süt hortumunu ve ara parçalarý tekrar
takýnýz.
^ Süt köpürtme kabýný buhar- ve sýcak
su musluðundan aþaðý doðru çekiniz.
^ Süt köpürtme kabýný alttan buhar- ve
sýzak su musluðuna takýnýz.
ÞÝmdi süt köpütme kabýný parçalara
ayýrýnýz;
^ Süt hortumunu a ve ara parçalarý b
çekip çýkartýnýz.
^ Ayar düðmesini ve ayar pulunu c süt
köpürtme kabýndan sökünüz.
49
Temizlik ve Bakým
Su kabý
Damlama Tablasý
Bakteri üremesini önlemek amacýyla
suyu hergün deðiþtiriniz.
^ Damlama tepsisini damlama
kabýndan çýkartýnýz.
Valf, su kabýnýn altý ve kahve
makinesinin rafýnýn temiz olmasýna
dikkat ediniz. Ancak bu durumda su
kabý düzgün oturtulabilir.
^ Damlama tablasýný bulaþýk
makinesinde veya elde sýcak su ve
biraz deterjanla yýkayabilirsiniz.
^ Damlama tablasýný kurulayýnýz.
^ Su kabýný bulaþýk makinesinde veya
elde sýcak su ve biraz deterjanla
yýkayabilirsiniz.
^ Su kabýný kurulayýnýz.
^ Kahve makinesindeki rafý ve çevresini
siliniz.
^ Damlama tablasýný tekrar damlama
kabýnýn içine yerleþtiriniz. Dýþardaki
deliðin süt köpürtme kabýnýn altýnda
olmasýna dikkat ediniz.
50
Temizlik ve Bakým
Damlama Kabý ve Posa Kabý
Koku ve küf oluþmasýný önlemek
amacýyla damlama kabýný ve posa
kabýný hergün temizleyiniz.
Damlama kabýný kurulayýnýz.
Damlama kabý ve/veya posa kabý
dolduðunda ve boþaltýlmalarý
gerektiðinde kahve makinesinin
ekranýnda bir uyarý görülür. En geç bu
uyarý görüldüðünde damlama kabýný ve
posa kabýný boþaltýnýz ve temizleyiniz.
ÖNERÝ Kahve makinesi temizleme
iþlemine baþladýðýnda damlama kabýný
cihazdan çýkartmadan önce bir süre
bekleyiniz. Yýkama suyu dýþarý akar.
Damlama Kabý
^ Damlama kabýný sýcak su ve biraz
deterjanla elde yýkayýnýz. Gerekirse
posa kabýný da temizleyiniz ("Posa
Kabý" böl.bak.)
^ Damlama kabýný kurulayýnýz.
Özellikle damlama kabýndaki metal
pulun(temas parçasý) temiz ve kuru
olmasýna dikkat ediniz. Ancak temiz
ve kuru bir metal pul damþlama
kabýnýn dolu olup olmadýðýný
tanýmlayabilir.
^ Posa kabýný damlama kabýnýn içine
oturtunuz. Damlama kabýný kahve
makinesinin içine itiniz.
Damlama kabý cihazýn içinde
dayanma nokatsýna kadar
sürülmelidir.
^ Kahve musluklarýný tamamen yukarý
doðru itiniz.
^ Damlama kabýný posa kabý ile birlikte
dikkatle kahve makinesinden çekip
çýkartýnýz.
^ Damlama kabýný ve posa kabýný
boþaltýnýz.
51
Temizlik ve Bakým
Posa kabý
Posa kabýnda çoðu zaman yýkama
iþleminden kalan su bulunur.
^ Kahve musluklarýný tamamen yukarý
doðru itiniz.
^ Damlama kabýný posa kabý ile birlikte
dikkatle kahve makinesinden çekip
çýkartýnýz.
^ Posa kabýný ve gerekiyorsa damlama
kabýný boþaltýnýz. Kahve posalarýný
evdeki çöpe atýnýz.
^ Posa kabýný sýcak su ve biraz
deterjanla elde yýkayýnýz. Gerekirse
damlama kabýný da temizleyiniz
("Damlama kabý" böl.bak.)
^ Posa kabýný kurulayýnýz.
^ Posa kabýný damlama kabýna
oturtunuz ve damlama kabýný kahve
makinesine sürünüz.
Çekirdek kahve haznesi
Otomatik kahve makinesini
temizlemeden önce elektrik
baðlantýsýný kapatýnýz.
^ Kahve makinesinin saðdaki kapaðýný
açýnýz. Çekirdek kahve haznesinin
aroma kapaðýný kaldýrýnýz.
^ Ýçindeki kahve çekirdeklerini çýkarýp
alýnýz.
ÖNERÝ Kahve çekirdeði artýklarýný
toplamak için haznenin içini elektrik
süpürgesinin tutacaðý ile temizleyiniz.
^ Çekirdek kahve haznesini kuru ve
yumuþak bir bezle temizleyiniz.
^ Bunun arkasýndan kavrulmuþ kahve
çekirdeklerini tekrar kahve çekirdeði
haznesine doldurunuz.
^ Çekirdek kahve haznesinin aroma
kapaðýný yerleþtiriniz.
Gerekirse toz kahve haznesini de
temizleyiniz:
^ Toz kahve haznesinin kapaðýný açýnýz.
^ Ýçindeki toz kahveyi dýþarý boþaltýnýz.
ÖNERÝ Toz kahve kalýntýlarýný
temizlemek için haznenin içini elektrik
süpürgesinin tutacaðý ile temizleyiniz.
^ Toz kahve haznesinin kapaðýný
kapatýnýz.
Kahve makinesinin saðdaki kapaðýný
kapatýnýz.
52
Temizlik ve Bakým
Islatma Ünitesi
Islatma ünitesini deterjan ilave
etmeden sadece sýcak su ile elde
yýkayýnýz.
Þu uyarýlara dikkat ediniz.
– Islatma ünitesinin oynak parçalarý
yaðlanmýþtýr. Deterjan ýslatma
ünitesine zarar verebilir.
– Islatma ünitesinin haftada bir defa
temizleyiniz.
Islatma ünitesini dýþarý çýkarttýktan
sonra kulpunun pozisyonunu
deðiþtirmeyiniz.
Islatma ünitesinin ayarý deðiþir ve bir
daha kahve makinesinin içine
sürülemez.
^ Islatma ünitesini deterjan ilave
etmeden sadece akan sýcak suyun
altýnda elde yýkayýnýz.
Islatma ünitesini alýnýz ve elde
yýkayýnýz
Islatma ünitesini temizlemek için
yerinden çýkartabilirsiniz. Bunun için
^ kahve makinesinin saðýndaki her iki
kulakçýðý kapatýnýz. Bunlarý 90° saða
çeviriniz. Kapaðý açýnýz.
^ Süzgeçlerden kahve artýklarýný
temizleyiniz. Bir süzgeç huninin
içinde a, ikincisi ise huninin b
yanýndadýr.
^ Bir sonraki kahve hazýrlýðý için huninin
içinde kahve kalýntýlarýnýn yapýþýp
kalmamasý için huniyi a kurulayýnýz.
^ Islatma ünitesi kulpunun altýndaki
tuþa basýnýz a, ve bu arada kulpu
sola b çeviriniz.
^ Kahve makinesinin içini temizleyiniz.
Kurumuþ kahve kalýntýlarýný bir elektrik
süpürgesi ile alabilirsiniz.
^ Islatma ünitesini dikkatle kahve
makinesinden çekip çýkartýnýz.
Islatma ünitesi çýkarýlamýyor veya çok
zor çýkarýlabiliyorsa o zaman temel
pozisyonda durmuyor demektir ("Ne
yapmalý, eðer ...?" böl. bak.)
53
Temizlik ve Bakým
Islatma ünitesi parçalarý tekrar bir araya
getirmek için sökme iþlemini tersten
uygulayýnýz:
^ Islatma ünitesini kahve makinesinin
içine düzgün bir þekilde sürünüz.
Islatma ünitesi yýkanmalýdýr
Kullanýlan kahve cinsinin içerdiði yað
miktarýna göre ýslatma ünitesi daha
çabuk týkanabilir.
Islatma ünitesinde biriken yaðlarý
temizleme tableti ile yok edebilirsiniz.
Ünitedeki yaðlarýn iyi temizlenmesi
amacýyla bu tabletler özel olarak kahve
makinesi için geliþtirilmiþtir. Fabrika
tesliminde cihazla birlikte b u tabletler
verilir. Bu tabletleri yetkili Miele
servislerinde bulabilirsiniz.
^ Islatma ünitesinin kulpunun altýndaki
tuþa basýnýz a ve kulpu bu arada
saða b çeviriniz.
^ Kapaðý kapatýnýz. Her iki kulakçýðý 90°
sola çeviriniz. Kulakçýklarý tekrar
kapatýnýz.
200 porsiyondan sonra ekranda
ISLATMA ÜNÝTESÝNÝ TEMÝZLEYÝN
(UE)yazýsý görülür. Islatma ünitesindeki
yaðlar temizleninceye kadar bu uyarý
ekranda gösterilir.
Temizlik iþlemi yaklaþýk 10 dakika sürer.
Islatma ünitesinin düzenli
temizlenmesi gerekir.
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz.
r
SETTINGS
MAINTENANCE
s
(AYARLAR / BAKIM)
^ Ekranda MAINTENANCE (BAKIM)
yazýsý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz. OK tuþuna
basýnýz.
^ Ekranda CLEAN THE BREW UNIT
(ISLATMA ÜNÝTESÝNÝ TEMÝZLEYÝN)
yazýsý görülünceye kadar seçme
düðmesini çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Ekranda START (BAÞLAT) yazýsý
görülünceye kadar seçme düðmesini
çeviriniz. OK tuþuna basýnýz.
54
Temizlik ve Bakým
Islatma ünitesinin yaðlarýnýn
temizlenmesi için ekranda farklý uyarýlar
gösterilir.
Temizlik iþlemini devam ettirmek için
damlama kabýný her uyarýdan sonra
boþaltýnýz.
ÖNERÝ Kahve akýtma musluðu altýna
uygun bir kap koyunuz. O zaman
damlama kabýný o kadar sýk
boþaltmanýz gerekmez.
Ekranda DROP CLEANING TAB IN
GROUND COFFEE CHUTE (TEMÝZLÝK
TABLETÝNÝ TOZ KAHVE HAZNESÝNE)
yazýsý görüldüðünde:
^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý
açýnýz.
Cihaz Kasasý
Kahve makinesi kasasýndaki kirleri
hemen siliniz. Kirler uzun bir süre
temizlenmediði takdirde cihaz
yüzeyinde renk farklýlýklarý meydana
gelebilir.
Ekran arkasýna su kaçmamasýna
dikkat ediniz!
Tüm yüzeyler çiziklere karþý
hassastýr ve uygun olmayan
deterjanlarla silindiði takdirde renk
deðiþtirebilir.
Kireç çözme iþleminde sýçrayan
sular hemen silinmelidir.
^ Kahve makinesini Açma-/Kapamatuþu - ile kapatýnýz.
^ Cihaz kasasýný yumuþak bir bez,
sýcak su ve biraz deterjanla
silebilirsiniz.
^ Yumuþak bir bezle cihaz kasasýný
kurulayýnýz.
^ Þimdi toz kahve haznesinin kapaðýný
a açýnýz. Yaðlarý temizleme tabletini
toz kahve haznesine b koyunuz.
ÖNERÝ CÝhaz kasasýný temizlemek için
nemli ve temiz bir mikro-fazerli bez
kullanabilirsiniz.
^ Her iki kapaðý kapatýnýz.
^ Ekrandaki diðer önerileri izleyiniz.
^ Ekranda PROGRAMME FINISHED
(ÝÞLEM BÝTTÝ) yazýsý görüldüðünde
OK tuþuna basýnýz.
Islatma ünitesinin yaðlarý temizlenmiþtir.
Þimdi Espresso veya kahve
hazýrlayabilirsiniz.
55
Kireç Çözme
Otomatik kahve makinesinde kullaným
sonucunda kireçlenme meydana
gelebilir. Cihazýn ne kadar zaman
içinde kireçlendiði kullanýlan suyun
sertlik derecesine baðlýdýr. Oluþan kireç
artýklarý düzenli aralýklarla
temizlenmelidir.
Kahve makinesi sizi ekran yoluyla
cihazýn kireçlerden temizlenmesi
gerektiðini hatýrlatýr. Ekranda NO.
PORTIONS UNTIL DESCALING: 50 (50
ÝÇECEK SONRA KÝREÇ ÇÖZME) yazýsý
görülür. Kahve makinesi her içecek
hazýrlýðýnda kireç çözme iþlemine kadar
kalan içecek hazýrlama sayýsýný gösterir.
^ Bu uyarýyý onaylamak için OK tuþuna
basýnýz.
Kalan içecek sayýsý 0 olarak
gösterildiðinde makine kilitlenir ve
baþka bir içecek hazýrlanamaz.
Ekranda START THE DESCALING
PROGRAMME (KÝREÇ ÇÖZME
ÝÞLEMÝNÝ BAÞLATINIZ) yazýsý görülür.
Kireç çözme iþlemi mutlaka gereklidir
ve yaklaþýk 20 dakika sürer.
Cihazýn kireç çözme iþlemini o anda
yapmak istemiyorsanýz cihazý kapatýnýz.
Ýçecekler ancak kireç çözme
iþleminden sonra hazýrlanabilir.
Kireç çözme iþlemi süresince cihaz
tarafýndan yönetilirsiniz. Ekranda,
örneðin: damlama kabýný boþaltýnýz, su
kabýný doldurunuz gibi çeþitli uyarýlar
görürsünüz.
Kireç çözme iþleminde buhar ve sýcak
su musluklarýndan su ve kireç çözme
maddesi akar. Biraz bekletilir ve
musluklardan yeniden su ve kireç
çözme maddesi akar.
56
^ Kireç çözme iþlemini doðrudan
baþlatmak için OK tuþuna basýnýz.
Kireç çözme iþlemi durdurulamaz.
Ýþlem sonuna kadar devam etmelidir.
^ Süt köpürtme kabýnýn
(Cappuccinatore) düðmesini pozisyonuna çeviriniz.
Kahve makinesi çok sýcak ise, kireç
çözme iþlemi baþlamadan 10 dakika
kadar soðutulur.
ÖNERÝ Süt köpürtme kabýnýn altýna
uygun bir kap koyunuz. Böylece
damlama kabýný çok sýk boþaltmanýz
gerekmez.
Kireç Çözme Çözeltisinin Üretimi
Cihazla verilen kireç çözme tabletleri
kahve makineleri için özel olarak
üretilmiþtir. Yeniden kireç çözme tableti
satýn almak için Miele yetkili servislerine
baþvurunuz.
Her kireç çözme iþlemi için bir kireç
çözme tabletine ihtiyacýnýz olacaktýr.
Kireç çözme iþlemi için sadece
Miele kireç çözme tabletlerini
kullanýnýz. Diðer kireç çözme
tabletleri cihaza zarar verebilir ve
içeceklerin tadýný etkiler.
^ Su kabýna "0.5 lt." iþaretine kadar ýlýk
su doldurunuz.
^ Suyun içine 1 tablet atýnýz.
Kireç Çözme
Kireç çözme tableti için karýþým
oranýna dikkat ediniz. Su kabýna
verilen ölçünün altýnda su
konulmamalýdýr. Bu çok önemlidir.
Aksi halde kireç çözme iþlemi
zamanýndan önce durdurulur.
^ Su kabýný tekrar yerine koyunuz.
Ekranda çeþitli uyarýlar görülür.
^ Ekranda gösterilen uyarýlarý izleyiniz.
Ekranda FILL WATER CONTAINER
AND PLACE IN MACHINE (SU KABINI
DOLDURUNUZ VE CÝHAZA KOYUNUZ)
yazýsý görüldüðünde,
^ su kabýný duru su ile iyice yýkayýnýz.
Su kabýnýn içinde kireç çözme
artýklarýnýn kalmamasýna dikkat
ediniz. Kabýn içindeki "max." iþaretine
kadar temiz içme su doldurunuz.
Ekranda PROGRAMME FINISHED
(ÝÞLEM BÝTTÝ) yazýsý görüldüðünde kireç
çözme iþlemi tamamlanmýþ demektir.
^ OK tuþuna basýnýz.
^ Kireç çözme artýklarýnýn temizlenmesi
için süt köpürtme kabýný yýkayýnýz.
^ Ýþlemin sonunda damlama kabýný
boþaltýnýz.
Kireç çözme iþleminden sonra su kabýný
ve damlama kabýný tüm kireç çözme
artýklarýndan temizlemek için dikkatle
yýkayýnýz.
BAKIM Menüsünde Kireç
Çözme Seçimi
^ Ana menüde 2 saniye OK tuþuna
basýnýz.
r
SETTINGS
MAINTENANCE
s
(AYARLAR / BAKIM)
^ Seçme düðmesini ekranda
MAINTENANCE (BAKIM) yazýsý
görülünceye kadar çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Seçme düðmesini ekranda DESCALE
(KÝREÇ ÇÖZME) yazýsý görülünceye
kadar çeviriniz.
OK tuþuna basýnýz.
^ Seçme düðmesini ekranda START
(BAÞLAT) yazýsý görülünceye kadar
çeviriniz.
Kireç çözme iþlemi durdurulamaz.
Ýþlem sonuna kadar tam olarak
uygulanmalýdýr.
^ OK tuþuna basýnýz.
Artýk kahve makinesinin kireç çözme
iþlemi tamamlanmýþtýr ve yeniden
içecek hazýrlanabilir.
Kireç çözme sýrasýnda sýçrayan
sularý hemen siliniz. Yüzeyler zarar
görebilir.
57
Ne Yapmalý, eðer...?
,Tamir ve bakým iþleri üretici firma
tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman
personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Hatalý bakým iþleri veya tamirler
sonucunda cihazý kullanan kiþi için
ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve
üretici firma bundan sorumlu
tutulamaz.
Çoðu arýzalarý kendiniz ortadan
kaldýrabilirsiniz.
Bazý durumlarda ekranda bir uyarý
gösterilir. "Arýzayý" ortadan kaldýrmak
için ekranda gösterilen uyarýlarý uyunuz.
Günlük çalýþtýrmada ortaya çýkan arýza
ve hatalarý bu bölümde bulabilirsiniz.
Çoðu durumlarda yetkili servisi
çaðýrmadan sorunu kendiniz
halledebilirsiniz.
58
Ne Yapmalý, eðer...?
Ekrandaki Uyarýlar
Uyarý
Sebep ve Çözüm
FAULT-1 (HATA-1)
FAULT-80 (HATA-80)
Otomatik kahve makinesi aþýrý ýsýnmýþ olabilir.
^ Kahve makinesini Açma-Kapama tuþu ile kapatýnýz.
Cihazý tekrar açmadan önce 1 saat bekleyiniz.
FAULT-82 (HATA-82)
Hata uyarýsý daha sonra yeniden ekranda gösterilirse,
FAULT-2 (HATA-2)
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
FAULT-28 (HATA-28)
Toz kahve haznesinde çok fazla kahve varsa?
Hazneye çok fazla toz kahve doldurulursa, ýslatma ünitesi
toz kahve üzerine baský yapamaz. Toz kahve posa kabýna
boþaltýlýr ve ekranda hata uyarýsý görülür.
^ Kahve makinesini Açma-Kapama tuþu - ile kapatýnýz.
Cihazý tekrar açmadan önce 2 dakika bekleyiniz.
FAULT-73 (HATA-73)
Islatma ünitesi temel pozisyona geçemiyorsa?
^ Kahve makinesini Açma-Kapama - tuþu ile kapatýnýz.
^ Ayný anda . ve / tuþlarýna basýnýz. Daha sonra iki kere
OK tuþuna basýnýz.
Islatma ünitesi motoru çalýþmaya baþlar ve temel
pozisyona geçer.
Hata uyarýsý daha sonra yeniden ekranda gösterilirse,
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
59
Ne Yapmalý, eðer...?
Uyarý
Sebep ve Çözüm
Damlama kabý
boþaltýldýðý halde,
ekranda þunlar
gösteriliyorsa:
Damlama kabý yerine tam oturmamýþ olabilir.
EMPTY THE DRIP
veya
TRAY
Temas noktalarý kirlenmiþ olabilir.
^ Temas noktalarýný temizleyiniz ve iyice kurulayýnýz.
(DAMLAMAKABINI
BOÞALTINIZ)
^ Damlama kabýný dayanma noktasýna kadar kahve
makinesinin içine sürünüz.
veya
^ Damlama kabý sensörü iyi çalýþmamaktadýr.
^ Kahve makinesinin þebekeden kapatýnýz ve tekrar açýnýz.
Hata uyarýsý daha sonra yeniden ekranda gösterilirse,
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
Pompalama sesleri
duyuluyor ve
ekranda þunlar
görülüyorsa:
Kahve makinesi su pompalarken su tanký boþ olabilir.
Kahve makinesi borularýnda hava kalmýþ olabilir.
FILL
WATERCONTAINER
Ekranda SÝSTEM SYSTEM FILLING UP (DOLDURULUYOR)
– START (BAÞLAT) yazýsý görülüyorsa?
ANDPLACE IN
^ OK tuþuna basýnýz.
^ Su kabýna soðuk, temiz içme suyu doldurunuz.
MACHINE
(SU KABINI
DOLDURUNUZ VE
CÝHAZA SÜRÜNÜZ)
Hazýrlýk durdurulur
ve ekranda þu yazý
görülür:
PROCESS
STOPPEDWATER
CONT. EMPTY
(DURDUR SU KABI
BOÞ)
Su kabýnda yeterli su yoktur.
^ Su kabýný doldurunuz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Ekranda CONTINUE DISPENSING (ÇIKIÞA DEVAM) - YES
(EVET) B yazýsý görülüyorsa?
^ Hazýrlýða devam etmek için OK tuþuna basýnýz,
veya hazýrlýðý durdurmak için HAYIR olanaðýný seçiniz.
60
Ne Yapmalý, eðer...?
Uyarý
Sebep ve Çözüm
Su kabý dolu olduðu Su kabý yerine tam oturmamýþ olabilir.
halde ekranda þu
^ Su kabýný dýþarý alýnýz ve tekrar yerine oturtunuz.
yazý görülüyorsa:
Hata uyarýsý ekranda gösterilmeye devam ediyorsa,
FILL WATER
su kabýný boþaltýnýz.
^
CONTAINER AND
PLACE IN THE
MACHINE (SU KABINI
DOLDURUNUZ VE
CÝHAZA SÜRÜNÜZ)
^ Su kabýný sallayarak þamandýranýn hareket edip
etmediðini kontrol ediniz.
^ Su kabýný doldurunuz ve tekrar yerine oturtunuz.
Hata uyarýsý gösterilmeye devam ediyorsa,
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
61
Ne Yapmalý, eðer...?
Uyarý
Sebep ve Çözüm
Ekranda þu yazý
tekrarlanarak
gösteriliyorsa?
Kahve makinesi kireçlenmiþ veya/ve ýslatma ünitesi süzgeci
týkalý olabilir.
SYSTEM FILLING UP -
^ Kahve makinesini Açma-Kapama - tuþu ile kapatýnýz.
DOLDURULUYOR -
^ 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz ve MAINTENANCE DESCALE (BAKIM - KÝREÇ ÇÖZME) menüsünü açýnýz.
BAÞLATINIZ)
^ Kahve makinesinin kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr
START (SÝSTEM
^ Islatma ünitesini makineden çýkartýnýz ve akan suyun
altýnda yýkayýnýz ("Islatma Ünitesi" böl.bak.)
Hata uyarýsý daha sonra yeniden ekranda gösterilirse,
^ Islatma ünitesinini yaðýný temizleyiniz.
Hata uyarýsý gösterilmeye devam ediyorsa,
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
62
Ne Yapmalý, eðer...?
Olumsuz Sonuçlar
Arýza
Sebep ve Çözüm
Kahve hazýrlanmasý
gerektiði halde
kahve
musluklarýndan sadece su akýyorsa?
Kahve doldurulmadan toz kahve haznesinin kapaðý açýlmýþ
ve tekrar kapanmýþtýr. Bunun sonunda GROUND COFFE
(TOZ KAHVE) sorusuna YES (EVET) olanaðý seçilmiþtir.
^ Toz kahve doldurulmamýþsa GROUND COFFEE (TOZ
KAHVE) sorusu için NO (HAYIR) noktasýný seçiniz.
veya
Öðütme sisteminde çekirdek kahveler sýkýþmýþ olabilir.
^ Kahve makinesini þebekeden kapatýnýz.
^ Çekirdek kahve haznesindeki kahve çekirdeklerini dýþarý
boþaltýnýz. Bunun için bir elektrik süpürgesi
kullanabilirsiniz.
^ Yeniden kahve çekirdeklerini hazneye doldurunuz. Bir
kahve hazýrlayýnýz.
Espresso veya
kahve fincana çok
hýzlý akýyorsa?
Öðütme derecesi çok kalýn ayarlanmýþtýr.
^ Öðütme derecesini daha ince ayarlayýnýz ("Öðütme
Derecesi" böl.bak.).
Espresso veya
kahve fincana çok
yavaþ akýyorsa?
Öðütme derecesi çok ince ayarlanmýþtýr.
^ Öðütme derecesini daha kalýn ayarlayýnýz ("Öðütme
Derecesi" böl.bak.).
63
Ne Yapmalý, eðer...?
Arýza
Sebep ve Çözüm
Espresso veya
kahve yeterli
derecede sýcak
deðilse?
Fincan önceden ýsýtýlmamýþtýr.
^ Fincaný önceden ýsýtýnýz ("Fincanýn Önceden Isýtýlmasý"
böl.bak.)
veya
Islatma suyunun ýsý derecesi çok düþük ayarlanmýþ olabilir.
^ Islatma suyunun ýsý ayarýný yükseltiniz ("Islatma Derecesi"
böl.bak.)
veya
Islatma ünitesinin süzgeci týkalý olabilir.
^ Islatma ünitesini temizleyiniz ("Islatma Ünitesi" böl.bak.)
^ Islatma ünitesinin yaðýný temizleyiniz ("Islatma Ünitesi"
böl.bak.)
Kahve veya
Espresso üzerinde
güzel bir krema
oluþmuyorsa?
Öðütme derecesi doðru ayarlanmamýþtýr.
^ Öðütme derecesini daha ince veya daha kalýn ayarlayýnýz
("Öðütme Derecesi" böl.bak.).
veya
Islatma suyunun ýsý derecesi çok yüksek ayarlanmýþ
olabilir.
^ Islatma suyunun ýsý ayarýný düþürünüz ("Islatma Derecesi"
böl.bak.)
veya
Çekirdek kahve tazeliðini kaybetmiþse?
^ Çekirdek kahve haznesine taze çekirdek kahve
doldurunuz.
veya
Kahve musluklarý çok yüksek ayarlanmýþ olabilir.
^ Kahve musluklarýný fincan kenarýna kadar aþaðýya
indiriniz.
64
Ne Yapmalý, eðer...?
Kahve Makinesinde Beklenmeyen Hatalar
Arýza
Sebep ve Çözüm
Bir içecek seçildiði
halde kahve
musluklarýndan az
veya hiç kahve
akmýyorsa?
Islatma ünitesinin süzgeci týkalý olabilir.
^ Islatma ünitesini temizleyiniz ("Islatma Ünitesi" böl.bak.)
^ Islatma ünitesinin yaðýný temizleyiniz ("Islatma Ünitesi"
böl.bak.)
Miktar programlama Olasý maks. su miktarýna ulaþýlmýþtýr. Hazýrlýk durur ve olasý
maks. porsiyon ölçüsü hafýzaya alýnýr.
sýrasýnda su akýþý
durur.
veya
Su kabýnda yeterli su kalmamýþ olabilir. Miktar
programlama durdurulur ve porsiyon ölçüsü hafýzaya
alýnmaz.
^ Su kabýný doldurunuz.
^ Miktar programlamayý tekrarlayýnýz.
Otomatik yýkama
devrede olduðu
halde kahve
makinesi cihaz
açýldýðýnda sistemi
yýkamýyorsa?
Bu bir arýza deðildir.
Posa kabýnda çok
fazla "kahve suyu"
kalmýþsa?
Öðütme derecesi çok kalýn ayarlanmýþtýr.
Kahve makinesinde 60 °C'den daha yüksek bir program
derecesi seçilmiþse, yýkama iþlemi yerine getirilmez.
^ Öðütme derecesini daha ince ayarlayýnýz ("Öðütme
Derecesi" böl.bak.).
^ Öðütme miktarýný ayarlayýnýz ("Öðütme Miktarý" böl.bak.)
65
Ne Yapmalý, eðer...?
Arýza
Sebep ve Çözüm
Kahve makinesi
Açma-/Kapama tuþu ile açýldýðýnda
ekran karanlýk
kalýyorsa?
Þebeke þalteri "0" pozisyonunda durmaktadýr.
^ Þebeke þalterini "I" pozisyonuna getiriniz.
veya
Cihazýn fiþi prize doðru takýlmamýþ olabilir.
^ Fiþi prize takýnýz.
veya
Kahve makinesinde, evdeki elektrik þebekesinde veya
baþka bir cihazda arýza olduðu için evdeki sigorta atmýþ
olabilir.
^ Kahve makinesinin fiþini prizden çekiniz.
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
Timer içinde programlanan kapatma saatinin süresi dolmuþ
Kahve makinesi
aniden kapanýyorsa? olabilir.
^ Gerekirse kapatma saatini yeniden ayarlayýnýz ("Timer
Fonksiyonu" böl.bak.).
veya
Cihazýn fiþi prize doðru takýlmamýþ olabilir.
^ Fiþi prize takýnýz.
"Açma Saati" Timer
ayarý devrede
olduðu halde kahve
makinesi
açýlmýyorsa?
Çalýþtýrma kilidi devrede olabilir.
^ Çalýþtýrma kilidini devreden çýkartýnýz ("Kahve
Makinesinin Kilitlenmesi" böl. bak.).
veya
Otomatik kahve makinesi otomatik olarak açýldýktan sonra
3-defa arka arkaya çalýþtýrýlmamýþtýr.
^ Kahve makinesini açýnýz ve bir içecek alýnýz.
veya
Eco-Modu programý devrededir. Bu programda Timer
fonksiyonu kullanýlamaz.
^ Konfor-Modu programýný ayarlayýnýz ("Program Türleri"
böl.bak.).
66
Ne Yapmalý, eðer...?
Arýza
Sebep ve Çözüm
Kahve çekirdekleri arasýnda taþ olabilir.
Öðütme iþlemi
sýrasýnda normalin
^ Kahve makinesini hemen kapatýnýz.
üstünde yüksek
sesler duyuluyorsa? ^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
veya
Çekirdek kahve haznesi öðütme sýrasýnda boþaltýlmýþtýr.
^ Çekirdek kahve haznesine taze kahve çekirdeklerini
koyunuz.
Islatma ünitesi dýþarý
alýnamýyorsa?
veya
Islatma ünitesi
sürülemiyorsa?
Islatma ünitesi veya ýslatma ünitesi motoru temel
poziszyonda olmayabilir. Bu durum ýslatma ünitesi veya
damlama kabý ýslatma iþlemi sýrasýnda dýþarý çýkarýlmýþsa
medana gelebilir.
^ Kahve makinesini Açma-Kapama - tuþu ile kapatýnýz.
^ Ayný anda . ve / tuþlarýna basýnýz. Daha sonra iki kere
OK tuþuna basýnýz.
Islatma ünitesi motoru çalýþmaya baþlar ve temel
pozisyona geçer.
Islatma ünitesi daha sonra dýþarý çekilemezse,
^ Yetkili servisi çaðýrýnýz.
Öðütme derecesi
düðmesi hareket
etmiyorsa?
Düðme engelleniyor.
^ Bir kahve hazýrlayýnýz.
^ Öðütme iþlemi sýrasýnda öðütme derecesini yeniden
ayarlayýnýz.
67
Ne Yapmalý, eðer...?
Arýza
Sebep ve Çözüm
Kireç çözme iþlemi
istenmeden
baþlatýlmýþtýr.
Kireç çözme iþlemi OK tuþuna basýlmadan durdurulamaz.
Bu iþlem kesintisiz uygulanmalýdýr. Kahve makinesinin
tamamen kireçten arýndýrýlmasý açýsýndan bu bir güvenlik
ayarýdýr. Bu kahve makinesinin uzun bir süre dayanýklý
olmasý ve fonksiyonlarýný yerine getirmesi bakýmýndan çok
önemlidir.
^ Otomatik kahve makinesinde kireç çözme iþlemini
uygulayýnýz ("Kireç Çözme" böl.bak.)
Kireç çözme iþlemi
sýrasýnda sesler
duyuluyorsa?
Bu bir arýza deðildir.
Bu sesler suyun borulardan yüksek basýnçla geçmesinden
dolayý olabilir.
Isýtma süresi uzar.
Su dolaþým miktarý
doðru belirlenemez
ve kahve makinesi
daha az üretir.
Otomatik kahve makinesi kireçlenmiþ olabilir.
^ Otomatik kahve makinesinde kireç çözme iþlemini
uygulayýnýz ("Kireç Çözme" böl.bak.)
Üstte su fýþkýrýyor
veya süp köpürtme
kabýndan taþýyor.
Süt köpürtme kabýnýn baðlantý parçasý buhar borusuna
doðru takýlmamýþtýr.
^ Süt köpürtme kabýný aþaðý doðru çekiniz.
^ Baðlantý parçasýný çok sýký buhar borusuna çeviriniz.
^ Süt kabýný tekrar yerine sürünüz.
Süt kabýnýn doluluk durumu süt köpürtme kabýnda yüksek
Süt hazýrlanmadýðý
halde süt köpürtme olabilir.
kabýndan süt damlar
^ Süt köpürtme kabýnýn ayar düðmesini - pozisyonuna
veya dýþarý akar.
çeviriniz.
68
Müþteri Hizmetleri ve Garanti
Kendinizin gideremediði arýza için lütfen
– Miele merkez teknik servisine
baþvurunuz.
Merkez servisin telefon numarasý bu
kullanma kýlavuzunun arka
sayfasýndadýr.
Müþteri hizmetleri sizden cihazýn
modelini ve seri numarasýný soracaktýr.
Her iki bilgiyi de damlama kabýnýn
arkasýndaki tip etiketinde yazýlýdýr.
Garanti Süresi ve Garanti
Þartlarý
Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr.
Diðer bilgileri cihazla verilen garanti
þartlarýnda bulabilirsiniz.
69
Aksesuar
Þu aksesuarlar cihazla verilir:
– Kahve kaþýðý
Toz kahve ölçeði olarak kullanýlýr.
– Temizlik tabletleri
Islatma ünitesindeki yaðlar sökülür.
– Kireç çözme tabletleri
Su kanallarýndaki kireç artýklarý
çözülür.
– Test þeritleri
Su sertlik derecesini belirlemek için
kullanýlýr.
Otomatik kahve makinesi için Miele
listelerinde yardýmcý aksesuar ve
temizlik ve bakým maddeleri satýn
alýnabilir.
– Çok amaçlý-Mikro fazerli bez
Parmak izlerini ve hafif kirleri yok
eder.
– Temizlik fýrçasý süt hortumunun
temizlenmesi için kullanýlýr.
– Süt kabýný
sütü saklamak ve uzun süre soðuk
tutmak için kullanabilirsiniz.
Bu ürünleri ve diðer aksesuarlarý Miele
yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz.
70
Enerji Tasarrufu
Eco-Modun Program olarak
kullanýlmasý
Kahve Makinesinin Þalterle
Kapatýlmasý
Kahve makinesi Eco-Modu içinde
kullanýldýðýnda enerji tasarrufu
yapýlabilir.
Cihazý uzun bir süre
kullanmayacaksanýz makinenin
arkasýndaki þalterle cihazý kapatýnýz.
Bir süre içecek alýnmadýðý takdirde
kahve makinesi enerji tasarrufu moduna
girer. Bu durumda cihaz devamlý sýcak
kalmaz ve böylece enerjiden tasarruf
edilir.
Bir içecek istendiðinde kahve makinesi
tekrar ýsýnmaya baþlar.
Sýcak Su Ýle Fincaný Önceden Isýtma
Yöntemi
Fincanlarý arada bir önceden
ýsýtýyorsanýz, fincan sýtma sistemini
kapatýnýz.
Bunun yerine fincanlarý süt köpürtme
kabýndan çok sýcak su alarak
ýsýtabilirsiniz.
71
Taþýma
Otomatik kahve makinesini uzun bir
süre kullanmayacak ve uzun bir
yolculukta yanýnýzda götürecekseniz,
cihazýn güvenle taþýnabilmesi için þu
önlemleri almanýz gerekecektir.
Diikat! Süt köpürtme kabýnda yanýk
ve haþlanma tehlikesi ! Kýzgýn buhar
çýkýyor.
Þunlara dikkat ediniz:
Ekran karardýðýnda buhar boþaltma
iþlemi tamamlanm ýþ demektir.
– Çekirdek kahve haznesini boþaltýnýz
ve temizleyiniz
^ Cihazýn elektrik þalterini kapatýnýz.
– Su kabýný boþaltýnýz ve temizleyiniz
^ Damlama kabýný ve posa kabýný
temizleyiniz.
– Buharý boþaltýnýz
– Damlama kabýný ve posa kabýný
temizleyiniz
– Saðlam bir þekilde paketleyiniz
Buhar Boþaltma
Kahve makinesini uzun bir süre –
özellikle sýfýr derecenin altýndasaklamak veya taþýmak durumunda
iseniz cihazdaki buharý boþaltýnýz.
Buhar boþaltma cihazdaki bütün suyun
sistemden çýkarýlmasý demektir. Bu
cihaz borularýnýn donmasýný önler.
^ Kahve makinesini Açma-Kapama
tuþu - ile kapatýnýz.
^ Su kabýný boþaltýnýz.
ÖNERÝ Süt köpürtme kabýnýn altýna
uygun bir kap koyunuz.
^ OK tuþuna basýnýz.
^ Ýki defa * tuþuna basýnýz .
Buhar boþaltma iþlemi baþlar, kahve
makinesi ýsýtma sürecine girer ve
ekranda DRAIN THE SYSTEM (SÝSTEMÝ
BOÞALTIN) yazýsý görülür.
72
Þimdi kahve makinesini
paketleyebilirsiniz.
Kahve makinesi yeniden kurulacaðý
zaman sistem yeniden
doldurulmalýdýr ("Hazýrlýk ve
Çalýþtýrma" böl.bak.).
Ambalaj
Cihazýn ambalajý ancak temiz ve kuru
iken yapýlmalýdýr. Kahve-, süt- ve su
kalýntýlarý bakteri oluþumuna sebep
olabilir.
Kahve makinesinin ambalajýnda orijinal
stropor parçalarý kullanabilirsiniz.
Cihazýn kullanma kýlavuzunu ambalaj
kartonunun içine koyunuz. Böylece
cihazý yeniden kullanmak istediðinizde
kullanma kýlavuzu elinizin altýnda
olacaktýr.
Elektrik Baðlantýsý
Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan
önce mutlaka tip etiketindeki baðlantý
deðerlerini (frekans ve akým) evdeki
þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz.
Cihazýn zarar görmemesi için bu
verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda
emin olmak için elektrikçiye
danýþabilirsiniz.
Gerekli baðlantý bilgilerini damlama
kabýnýn arkasýndaki tip etiketinde
bulabilirsiniz.
Cihaz 50 Hz 220 – 240 V alternatif
akýma baðlanmak üzere hazýrlanmýþtýr.
Elektrik baðlantýsý ancak yazýlý
yönetmelikleri göre döþenmiþ korumalý
bir prize (toprak hattý) yapýlmalýdýr.
Elektrik tesisatý Avrupa normlarýna
uygun olmalýdýr.
Kahve makinesini deðiþken akýmlara,
örneðin güneþ enerjisi gibi
baðlamayýnýz. Aþýrý akým nedeniyle
cihaz otomatik olarak kapatýlýr. Kahve
makinesinin elektroniði zarar görebilir!
Kahve makinesi için ekonomik prizler
kullanmayýnýz. Bu prizlerde enerji geçiþi
azaltýlýr ve cihaz çok fazla ýsýnýr.
Cihazýn baðlantý kablosu hasar
gördüðünde mutlaka yetkili teknik
personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.
ÖNERÝ Kahve makinesinin baðlantý
kablosu çok uzun ise cihaz kasasýnýn
arkasýndaki deliðe geçiriniz.
Sigorta en az 10 A olmalýdýr.
Priz mümkün olduðu kadar cihazýn
yanýnda olmalý ve kolayca
ulaþýlabilmelidir.
Kahve makinesini çoklu prizler veya
uzatma kablosu yardýmýyla þebekeye
baðlamayýnýz. Uzatma kablosu ve çoklu
prizler gerekli güvenliði saðlayamazlar
(aþýrý ýsýnma gibi).
73
Kurma Talimatý
Þu noktalara dikkat ediniz:
Aþýrý ýsýnma tehlikesi!
Kahve makinesinin yeterli derecede
havalandýrýlmasýna dikkat ediniz.
Üst bölümdeki havalandýrma
deliklerini örtmeyiniz.
Aþýrý ýsýnma tehlikesi! Kahve
makinesini bir mutfak dolabý içine
yerleþtirmiþ iseniz, makineyi ancak
dolap kapaðý açýkken
çalýþtýrabilirsiniz. Cihaz çalýþýrken
dolap kapaðýný kapatmayýnýz.
– Cihazýn kurulduðu yer kuru olmalý ve
iyi havalandýrýlmalýdýr.
– Kurulduðu yerin ýsý derecesi +10 °C
ile +32 °C arasý olmalýdýr.
– Kahve düz bir yüzdeye kurulmalýdýr.
Kurulduðu zemin suya karþý dayanýklý
olmalýdýr.
– Cihazýn üstündeki havalandýrma
delikleri bir örtü ile kapatýlmamalýdýr.
74
Kahve makinesini bir niþin içine
yerleþtirecekseniz, niþin ölçüleri en az
þöyle olmalýdýr:
Yükseklik
508 mm
Geniþlik
450 mm
Derinlik
555 mm
^ Kahve makinesini niþin ön kenarý ile
ayný hizada koyunuz.
Cihaz Ölçüleri
75
Deðiþiklik haklarý saklýdýr / 4811
EEE yönetmeliðine uygundur
CM 5100
M.-Nr. 07 930 700 / 04

Benzer belgeler