Kullanım Klavuzu için Tıklayın.

Yorumlar

Transkript

Kullanım Klavuzu için Tıklayın.
“ÇİFTÇİMİZİN DOSTU”
“FARMERS FRIENDLY”
TSE-EN-ISO 9001:2008
TP 200 PİTON- TP 400-S
TP 400 KOBRA - TP 400 PİTON
TP 400 SÜPER PİTON-TP 400 SÜPER PİTON EKO
TP 600 PİTON - TP 600 PİTON GOLD
TP 600 KOBRA - TP 600-S KOBRA
TRAKTÖRE ASILAN KUYRUK MİLİNDEN HAREKET ALAN
TARLA ve BAHÇE PÜLVERİZATÖRLERİ
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
TRACTOR MOUNTED SPRAYERS
Owner’s Manual
KBK-520-1405008-5
Yayın Tarihi: 09.11.2004
Revizyon Tarihi: 01.12.2011
BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ !
PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY!
Bu sembol önemli güvenlik kurallarına dikkat etmek için kullanılmıştır. Eğer bu uyarılar ihmal
edilirse kullanıcının, çevresindeki nesnelerin ve canlıların zarar görmesine yol açabilecek durumlar
oluşabilir.
This symbol is used to point out the important safety rules.If these rules are disregarded,situations
that may lead to harms to the user and the nearby objects and living creatures may occur.
Bu sembol önemle dikkat edilmesi gereken konularda kullanılmıştır.
This symbol is used for subjects required to note seriously.
Makine tanıtma ve kullanma kılavuzu.
Machine introduction and operating manual.
Emniyet mesafesini koruyunuz.
Please keep the safety distance.
İşitme kaybı riski.
The risk of hearing loss.
Kullanma komutlarını okuyun.
Read carefully.
‘’Tehlike’’ çocukları makinadan uzak tutun.
Keep children away.
Dönen parçalar çalışırken el ve ayaklarınızı uzak tutun
Risk of cut.Keep your foot away from blades.
Yanma tehlikesi.
Hot zone.
ALETİN MARKASI/
TRADEMARK OF THE MACHINE :TARAL
ALETİN MODELİ/
MODEL OF THE MACHINE
ALETİN CİNSİ/
TYPE OF THE MACHINE
: TP 200 PİTON,TP 400S, TP 400 KOBRA,TP 400 PİTON,
TP 400 SÜPER PİTON,TP 400 SÜPER PİTON EKO
TP 600 PİTON,TP600 PİTON GOLD,TP 600 KOBRA,
TP 600S KOBRA
:TRAKTÖRE ASILAN KUYRUK MİLİNDEN
HAREKET ALAN TARLA ve BAHÇE
PÜLVERİZATÖRLERİ
(2)
İÇİNDEKİLER
1-KULLANIM ŞARTLARI............................................................................4
2-GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI.....................................................4
3-GARANTİ ŞARTLARI................................................................................6
4-İLK ÇALIŞTIRMA .....................................................................................6
5-MAKİNANIN KULLANIMI.......................................................................7
5.1-İLAÇLAMA DONANIMI PARÇALARI .......................................................7
5.2-ÇALIŞMA SİSTEMİ.....................................................................................7
5.2.1- EMİŞ FİLTRESİ.......................................................................................8
5.2.2- REGÜLATÖR....................................................................................... ...8
5.2.2.1-STANDART TİP......................................................................................8
5.2.2.2-MİLENYUM TİP....................................................................................8
5.2.3-DEPONUN DOLDURULMASI................................................................8
5.3- İLAÇLAMA TABANCASI...........................................................................9
5.4-TARLA İLAÇLAMA KOLU..........................................................................9
5.4.1-TRAKTÖR HIZINA GÖRE İLAÇLAMA MİKTARLARI..........................10
5.4.2-İLAÇLAMA MEMELERİ..........................................................................10
5.5-KULLANMADAN ÖNCE............................................................................11
5.6-ALETİN TRAKTÖRE BAĞLANMASI.........................................................11
5.7-ALETİN ÇALIŞTIRILMASI.........................................................................11
6-BAKIM..........................................................................................................12
6.1-HER KULLANIMDAN SONRA...................................................................12
6.2-YAĞ DEĞİŞİMİ...........................................................................................12
6.3-EMİŞ ve BASINÇ SUPAPLARININ KONTROLÜ.......................................12
6.4-MEMBRANLARIN KONTROLÜ.................................................................13
6.5-HAVA KABI LASTİĞİ KONTROLÜ............................................................13
7-TEKNİK ÖZELLİKLER............................................................................13
8-ARIZA ÇİZELGESİ....................................................................................14
9-CE İŞARETİ.................................................................................................15
9.1-CE İŞARETİNİN YERLERİ.........................................................................15
9.2-MAMUL TANITIM ETİKETİ.......................................................................15
9.3-CE UYGUNLUK BEYANI...........................................................................16
10-FİRMA ADRESİ.........................................................................................16
INDEX
1-CONDITIONS OF USAGE..........................................................................4
2-SAFETY INSTRUCTIONS..........................................................................5
3-WARRANTY TERMS...................................................................................6
4-FIRST OPERATION....................................................................................6
5-OPERATION OF THE MACHINE.............................................................7
5.1-SPRAYER COMPONENTS.........................................................................7
5.2-SYSTEM OF THE OPERATION.................................................................7
5.2.1-INTAKE FILTER......................................................................................8
5.2.2- REGULATOR..........................................................................................8
5.2.2.1-STANDARD REGULATOR....................................................................8
5.2.2.2-MILLENNIUM REGULATOR...............................................................8
5.2.3-FILLING THE TANK................................................................................9
5.3-SPRAYER GUN...........................................................................................9
5.4-SPRAYER BOOM........................................................................................9
5.4.1-SPRAY TABLE OF BOOM NOZZLES.....................................................10
5.4.2-NOZZLES.................................................................................................10
5.5-BEFORE USAGE........................................................................................11
5.6-MOUNTING OF THE MACHINE TO THE TRACTOR.............................11
5.7-STARTING OF THE OPERATION OF THE MACHINE...........................12
6-MAINTENANCE.........................................................................................12
6.1-AFTER EVERY USAGE..............................................................................12
6.2-CHANGING OIL.........................................................................................12
6.3-SUCTION AND PRESSURE VALVES........................................................13
6.4-DIAPHRAGMS...........................................................................................13
6.5-CHECKING AIR CHAMBER RUBBER.....................................................13
7-TECHNICAL SPECIFICATIONS..............................................................13
8-TROUBLE SHOOTING..............................................................................14
9-CE MARKING..............................................................................................15
9.1-POSITION OF THE CE MARK..................................................................15
9.2-PRODUCT LABEL.....................................................................................15
9.3-CE DECLARATION OF CONFORMITY....................................................16
10-CONTACT INFO OF THE COMPANY....................................................16
(3)
1-KULLANIM ŞARTLARI
Bu kılavuz makinenin kullanılması ve bakımı hakkında size genel bilgi verir. Herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsınız
lütfen yetkili servisimize veya bayimize başvurun.
1-Bu makine tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen tanımlar ve güvenlik talimatları doğrultusunda bir ilaçlama
makinesi olarak kullanılır.
2-Bu tanımlamaları aşan hiçbir uygulama doğru değildir. Bu tür bir kullanımda imalatçı ortaya çıkan zararlar ve
yaralanmalardan sorumlu değildir. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.
3-Doğru kullanım; kullanıcının, imalatçının çalışma koşullarına servis ve bakım şartlarına uyması anlamına gelir.
4-Makinayı yalnızca yeterli bilgisi olan ve ilgili tehlikelerden haberdar olan kişiler kullanabilir ve bakımını yapabilir.
5-Kazaları önleme ve güvenlik ile ilgili şartlara dikkat edilmeli ve uyulmalıdır.
6-Makinada yapılan herhangi bir değişiklikten dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve hasarlardan imalatçı sorumlu
değildir. Bu cihaz kılavuzda belirtilen çalışma güvenlik koşullarının sağlandığı durumlarda kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir.
7-Kullanıcının ihmal ve hataları kendisinin ve çevresindeki canlıların ciddi şekilde yaralanmasına veya zarar
görmesine sebebiyet verebilir.
1-CONDITIONS OF USAGE
This manual will inform you about the operation and maintenance of the machine in general.If you encounter any
technical problem,please contact our suppliers or authorized services.
1-This machine has been designed to be a sprayer and in compliance with what specified in the machine description
and safety warnings of this instruction manual.
2-Any other use is not allowed.Our company is not responsible for the damages caused by the not prescribed
operation.The user is fully responsible.
3-Correct usage means that the operator works regarding the service and maintenance conditions specified by the
manufacturer.
4-Only people familiar with this sprayer and well aware of its risks can use, repair and maintain it.
5-All the conditions regarding the safety and prevention of accidents must be taken into consideration and satisfied.
6-The manufacturer is not responsible for damages caused by non-authorized changes made on this machine.This
sprayer is designed to be used if all safety measurements,specified in the manual,are taken.
7-The misuse and mistakes of the operator may cause a serious injury or damage to himself and other living beings.
2-GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1-Makınanın kontrol ve kullanımını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu ve pompa tanıtma ve kullanma
kılavuzunu okuyun. Makinanın nasıl kontrol ve stop ettirileceğini öğrenin.
2-18 Yaşından küçükler ve makinayı yeterince tanımayanlar makinayı kullanamazlar.
3-Makinayı kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır.Direkt
ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur.
4-Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkati gösterin.
5-Güvenli bir kullanım için daima orjinal yedek parça kullanın.
6-Aleti traktöre yüklediğinizde traktöre bağlantı emniyet pimlerinin iyi takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
7-Traktör kuyruk mili ile pompa mili arasına bağlanan Transmisyon şaftı mümkün olduğu kadar yatayla düz
0
olmalıdır. Mümkün değilse dahi yatayla 20 den fazla açı yapmamalıdır.
8-Aletle ilaçlama yaparken kapalı elbiseler, kapalı güvenlik ayakkabıları ,ilaçlamaya uygun eldiven ve maske
kullanın.
9-Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin.
10-Kuyruk mili devri 540 devir / dakikanın üzerine çıkarılmamalıdır.
11-Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makinayı çalıştırmayın. Devamlı olarak hortum ve bağlantılarını kontrol
edin.
12-Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makinayı durdurun ve hasarı kontrol edin.
13-Gün ışığında yada yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.
14-Asla makinayı çalışır vaziyette kullanıcısız bırakmayın.
15-Makinanın orjinal parçalarını çıkarmayınız. Taral A.Ş.Yetkili servis haricindeki şahıslara tamir ve tadil
ettirmeyiniz.
16-Orijinal parça kullanılmamasından doğacak sorumluluklar tümü ile kullanıcıya aittir.
17-Pülverizatörünüz üzerinde hiçbir parçayı iptal etmeyin.
18-Pülverizatörünüzü ilaç deposu boş iken çalıştırmayın.
19-Pompa maksimum basıncını kesinlikle aşmayınız.
20-Pompanızı yağsız çalıştırmayınız.
21-Pülverizatörunüzü yanıcı ve patlayıcı sıvıların nakliye ve pülverizasyonunda kullanmayın.
(4)
22-Çalıştırma ve durdurmada regülatör mandalını/kolunu boşa alın.
23-Asla basınçlı sıvıyı elektirikten güç alan aletlere veya elektrik güç hatlarına doğru direkt püskürtmeyin.
24-Asla basınçlı sıvıyı insan veya hayvanlara doğru püskürtmeyin.
25-Pülverizatörünüzdeki pompa hava kabı içerisinde pompa çalışmıyorken dahi basınç (3-4 bar ) vardır.Pompa hava
kabının sökülmesi gerektiğinde hava sübabından mutlaka havanın tahliye edilmesi ve daha sonra civataların
sökülmesi gerekir.
26-Pompa basınç devresinde bulunan emniyet valfini sökmeyin. Ayarını bozmayın. Bu valf pompa maksimum
basıncının % 20 üzerine çıkınca açar ve sıvıyı depoya tahliye eder.
27-Temizlik haricinde her türlü tamir ve bakım işlemlerini yetkili servise yaptırın . Bunun dışındaki uygulamalardan
doğacak hasarlardan kullanıcı sorumludur
28-Her ilaçlamadan sonra depoyu iyice yıkayın.Pompayı temiz su ile birkaç saniye çalıştırın.
29- Depoda kalan ilacın ve tortusunun yok edilmesi geçerli emniyet kurallarına göre olmalıdır. Bu konuda ilaç
üreticilerinin geçerli koruma yöntemlerini tatbik ediniz.
30-Makinanızı plastik parçalara zarar veren maddeler içeren ilaçların pülverizasyonunda kullanmayınız.
31-Depo emiş filtresini daima temiz tutunuz.
32-Pompa üzerine bağlı şaft muhafazayı ve transmisyon şaftı muhafazasını sökmeyiniz.
33-Bu makina kılavuzda belirtilen tanımlar ve güvenlik talimatları doğrultusunda bir ilaçlama makinası olarak
kullanılır. Aksi kullanımlarda doğabilecek zararlarda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
34-Şaftı kullanırken şunlara mutlaka dikkat edin;
34A-Koruyucu kılıf üzerindeki zincirleri traktör veya alete uygun bir şekilde bağlayınız.
34B-Şaft üzerindeki koruyucu plastik muhafazayı çıkarmayınız.Basamak olarak kullanmayın.Aksi taktirde ölüm ve
yaralanmalara neden olacaktır.
Şekil:A(Figure.A)
Şekil:B(Figure.B)
2-SAFETY INSTRUCTIONS
1-Read this manual carefully and completely before operating the machine.Get familiar with how to control and stop
your machine.
2-People under 18 or not familiar with the machine should not operate the sprayer.
3-The operator should keep distance with people as well as equipments. The user is responsible for injuries or
damages caused by direct or indirect incorrect usage of the machine.
4-Take special care to your hand and legs while working with the machine.
5-For your safety always use original spare parts.
6-When you mount the sprayer to the tractor,make sure that safety pins are assembled correctly.
7-The tramsmission shaft between P.T.O shaft of tractor and shaft of the pump is to be parallel to the ground,if not,the
inclined angle must be less than 200
8-Use appropriate clothing, shoes, gloves and mask while using the machine.
9-Check the tightness of all the joining elements.
10-Do not exceed 540 rpm for the pump.
11-If any part or control does not work properly, stop the machine and check if need replace with new parts.Check
hoses and connections regularly.
12-If you hit anything while in operation stop immediately and check your machine.
13-Operate your machine during day time or well illuminated areas.
14-Do not leave the machine unattended while in operation.
15-Do not remove any part of your machine. Get it served with authorized service of TARAL A.S.
16-Any injuries caused by using incorrect or fake parts are not accepted as warranty.
17-Do not omit any part of the machine.
18-Do not operate your machine while the tank is empty.
19-Do not exceed maximum operating pressure of the pump.
20-Do not operate the pump without oil.
21-Do not spray or transport explosive or flammable fluids with the machine.
22-Release regulator valve before first start or stopping the machine.
23-Do not spray directly to machines which operates with electricity.
24 -Do not spray pressurized liquid to people or animals.
25-There is pressure in the air container of the pump even not in operation. (3-4 bar ) If service needed for the pump,
release this pressure first and then dismantle screws.
(5)
26-Do not remove the safety valve on the pump.Do not re-adjust it.This valve opens and makes the fluid flow to the
tank if the pressure exceeds 20% of the pump maximum operating pressure.
27-Contact authorized service centre for all kind of repair and adjustment except cleaning.The user is responsible for
all the damages caused by other applications.
28-Wash throughly your tank after every usage and run the pump with clean water for a few seconds.
29-While cleaning the tank take necessary safety measurements as described by chemical manufacturer.
30-Prevent using chemicals which can damage plastic part of your machine.
31-Keep suction filter always clean.
32-Do not remove the shaft covers of the pump and transmission.
33-This machine is used as a sprayer in compliance with the definitions and safety instructions stated in this manual
ofherwise the sole responsibility of any damage belong to the user.
34-Take the following points into consideration while using the shaft;
34A-Attach the safety chains,allowing sufficient slack for the driveline during turns, operation, and transport.
34B-Do not remove plastic cover of the shaft.Do not step on it, otherwise it may cause death or injury.
3-GARANTİ ŞARTLARI
Makına tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılması ve normal koşullarda çalıştırılması
şartıyla, Taral firması tarafından imal edilmiş olan ve özellikleri garanti belgesinde belirtilen makina, satış tarihinden
itibaren 2 yıl süre ile garanti edilmiştir. 23.02.1995 Tarihli 4077 nolu tüketicinin korunması hakkında kanun ile
belirlenmiştir.
1-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce verilen 17,Mayıs,2002
tarih ve 34-2836 no ile verilen garanti belgelerinde belirtilen garanti şartları geçerlidir.
2-Garantinin baslangıç tarihi, satıcı firma tarafindan alıcıya teslim tarihini Garanti belgesinde kendine ayrılan yere
yazarak imzaladığı tarihtir.
3-İmalatçı firmanın sorumluluğu, defo veya imalat hatalarına bağlı olsa bile, aracın kullanımı esnasında kişilere ve
eşyalara verilen zararı kapsamaz. Buna bağlı olarak dolaylı ve doğrudan verilen zarar ve hasarın bedeli ödenmeyecektir.
4-Makina üzerine damgalanmış seri numarası değiştirilmiş ise, herhangi bir değişiklik yapılmış ise,makina bir kazaya
ugramış ise, satın alan sözlesmedeki ödeme yükümlülüklerine gerektiği gibi uymamış ise, montaj firmanın yetkili
elemanları tarafından yapılmamış ise, imalatçı firmanın onayı alınmadan değişiklik veya onarım yapılmış ise garanti
geçerli değildir.
5-Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Tüketici,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.Taral A.Ş. Garanti kapsamına giren her türlü isteği dikkate alacaktır.
6-Aletin kullanım ömrü (10) yıldır.
7-Makinanız ile birlikte size ‘’TARAL YETKİLİ SERVİS KİTAPÇIĞI’’ verilecektir.Servis ve yedek parça ihtiyaçlarınız
için bu kitapçıktan yararlanabilirsiniz.
3-WARRANTY TERMS
In case of using in accordance with the instructions given in the introduction and operation manual and under the
normal working conditions, the machine produced by the company Taral and of which specifications are stated in the
warranty certificate, is guaranteed for 2 year period.
1-The warranty terms stated in the warranty certificates, given with the number of 34-2836 and dated 17 May 2002,
by the Ministry of Industry and Trade, Istanbul Industry and trade City Management are valid.
2-The warranty period starts, when the company, which makes the sale writes down the date of delivery to the buyer
on the appropriate blank in the warranty certificate.
3-The responsibility of the producer company does not include the damages to the human beings and other items
during operation, even if they depend on the flaw or production errors.Therefore the cost of any direct and indirect
damage and loss will not be paid.
4-If the serial number stamped on the machine is changed,if any modification is made,if the machine is involved in an
accident,if the buyer does not obey the responsibilities in the contract appropriately,if the assembly is not done by the
authorized personnel of the producer company,if any modification or maintenance is performed without the
permission of the producer company,the warranty is not valid.
5-In case of any disagreement, the user can appeal to the General Management of the Protection of the Competition
in the Ministry of Industry and Trade.TARAL A.S. Will take all the requests within the warranty into consideration.
6-The operation life of the machine is 10 years.
7-TARAL AUTHORIZED SERVICE BOOKLET will be given to you with the machine.You can make use of this
booklet for your service or spare parts needs.
4- İLK ÇALIŞTIRMA
Değerli müşterimiz, ürünümüzü kullanmaya başlamadan önce, ürünle birlikte verilen İLK ÇALIŞTIRMA KUPONU
ile birlikte size en yakın TARAL Yetkili Servisine başvurarak makinenizin İLK ÇALIŞTIRMASINI yaptırınız. Bu
işlem için, makinaya eklenecek yağ, yakıt vb. sarf malzemeleri hariç herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.
(6)
Bu işlem sırasında size makinanın kullanımı ve bakımı hususunda bilgi verilecektir. TARAL Yetkili Servisince İlk
Çalıştırma işlemi yapılmamış makineler GARANTİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKACAKTIR.
4- FIRST OPERATION
Dear consumers, before starting to use our product, make the first operation of your machine by visiting the TARAL
authorized service, which is nearest to your location, together with the FIRST OPERATION COUPON supplied
with the machine. You will not be charged for this, except for the materials to be added to the machine like oil, fuel,
etc. During this procedure you will be informed about the operation and maintenance of the machine. The
machines, which are not gone through the first operation procedure performed by TARAL authorized service, will be
EXCLUDED FROM THE SCOPE OF WARRANTY.
5-MAKİNANIN KULLANIMI
Tarım alanında hastalıklara savaş için yapılan zirai mücadelelerde kullanılacak uygun aletin seçimi çok önemlidir. Zirai
mücadelenin başarılı olabilmesi için uygun ilacın seçimi vebilgili kullanmanın yanında mükemmel bir alet gerekir. Bu
bakımdan büyük titizlikle yapılan uzun araştırma ve denemeler sonucunda TP200 PİTON,TP 400-S, KOBRA 400,TP
400 PİTON,TP 400 SÜPER PİTON,TP 400 SÜPER PİTON EKO,TP 600 PİTON,KOBRA 600,KOBRA 600-S
Traktöre asılır pülverizatörlerinin zirai mücadeledeki etkinliği saptanmıştır.“TSE ISO 9001 KALİTE BELGESİ" ne
sahip işletmemizde ileri teknoloji ile üretilen ve tamamen yerli olarak üretilen TP 400-S,KOBRA 400,TP 400 PİTON,
KOBRA 600 için TAR 50 Pompa, TP 400 SÜPER PiTON ve TP 400 SÜPER PiTON EKO için TAR 60
Pompa,KOBRA 600 S için TAR 100 Pompa ile donatılmıştır.Pülverizatörlerin depoları ilacın ve dış şartların
oluşturabileceği korozyona karşı dayanıklı ve hafiftir. Dengeli yapılarıda hareket kabiliyetlerini arttırmaktadır.Bu
tanıtma ve kullanma kılavuzunun içindeki bilgiler baskı anında mevcut olan son teknik verileri içermektedir. İmalatçı
Firma önceden haber vermeksizin veya herhangi bir cezaya maruz kalmadan istediği zaman değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
5-OPERATION OF THE MACHINE
It is very important to choose the suitable machine to be used in the plant protection performed against the diseases in
the agricultural sector.
In order to be successful in the plant protection, there is a need for a perfect machine besides the choice of the correct
chemical and proper usage. In this context, after a long and detailed period of time for research and tests, the tractor
mounted sprayers; TP200, TP400-S, KOBRA 400, TP 400 PITON, TP 400 SUPER PITON, TP 600 PITON, KOBRA
600, KOBRA 600-S are proven to be effective in the plant protection. TP400-S, KOBRA 400, TP 400 PITON, KOBRA
600 equipped with pump TAR 50, TP 400 SUPER PITON and TP 400 SUPER PITON EKO with pump TAR 60 and
KOBRA 600 S with pump TAR 100 are manufactured with the advanced technology completely by local resources in our
factory, certified with “TSE ISO 9001 QUALITY CERTIFICATE”. The sprayer tanks are light and resistant against
corrosion caused by the chemical and external effects. Their balanced structure enhances their mobility. This
introduction and operation manual does include the latest technical data available in the printing period. The
manufacturing company has the right to make any modification any time it wishes without releasing any information or
without being punished.
Şekil 1-Figure 1
1-Çek valfli harici filtre/External filter with
check valve.
2-Emiş hortumu/Suction hose
3-Pompa/Pump
4-Pompa basınç hortumu/Pump pressure hose.
5-Regülatör/Regulator
6-Sirkilasyon hortumu/Circulation hose
7-İlaçlama hortumu/Spraying hose
8-Tarla ilaçlama kolları/Boom
9-İlaçlama memeleri/Nozzles
10-Geri dönüş hortumu/Back ward flow hose
11-Ejektör/Ejector
12-Ejektör basınç hortumu/Ejector pressure hose
13-İlaç depo kapağı/Tank cover
5.2-ÇALIŞMA SİSTEMİ (Şekil.1)
Depo dışına monte edilmiş çek valfli harici filtre (1) ile filtre edilerek emilen sıvı,emiş hortumu (2) ile pompaya (3)
gelir. Pompadan yüksek basınçla çıkan sıvı pompa basınç hortumu(4) vasıtası ile regülatöre(5) ulaşır.Burada regüle
edilen sıvının bir kısmı sirkilasyon hortumuna(6) gelerek depo içerisine basınçla akar ve depo içerisindeki ilacın
karışmasını sağlar. Regülatörden gelen mayinin bir kısmıda ilaçlama hortumları(7) vasıtası ile ilaçlama kollarına(8)
ve memelere(9) veya ilaçlama tabancalarına gelerek yüksek basınçla pülverize olur ilaçlama sağlanır. Regülatöre
gelen mayinin fazlası da bu esnada geri dönüş hortumu(10) ile depo içerisine boşaltılmaktadır. Depoya dere havuz
v.b. yerlerden mayi doldurma işlemi içinde depo üzerine monte edilmiş ejektöre(11) harici emiş hortumu
bağlanmakta ejektör basınç hortumu (12) ile verilen basınçlı mayi ejektörde vakuma sebep olmakta ve bu durumda
harici emiş hortumu ile emiş yapılmaktadır.
(7)
5.2-SYSTEM OF THE OPERATION (Figure.1)
The sucked liquid after being filtered by the external filter (1) with the check valve, mounted outside the tank comes
through the suction hose (2) into the pump (3). The highly pressurized liquid, coming from the pump reaches the regulator
(5) via the pump pressure hose (4). Some of the liquid regulated in the regulator flows through the suction hose (6) into the
tank and makes it possible for the chemicals in the tank to be mixed. Some of the fluid coming from the regulator comes
through the sprayer hoses (7), to the boom (8) and nozzles (9) or to the spraying guns, where they are atomized with high
pressure and the spraying is done.The overflow coming to the regulator is drained with the backflow hose (10) into the
tank.There is an ejector (11) located on the tank in order to fill the tank with water from a reservoir like small river, pool,
etc. A suction hose is connected to this ejector, the pressurized liquid given via the ejector pressure hose creates vacuum in
the ejector and suction is made in this fashion.
5.2.1-EMİŞ FİLTRESİ (Şekil.2)
Depo dolu iken çek valfli harici filtrenin temizlenmesi gerektiği zaman çek valfli harici filtre kolunu şekil 2 'de olduğu
gibi sola çevirip çekiniz. ( Bu durumda çek valf emiş deliğini kapatacak mayi akışı önlenecektir.)Çek valfli harici filtre
kapağını çevirip sökerek filtreyi temizleyiniz.Temizleme işlemi bittikten sonra filtre ve
kapağını yerine takıp çek velfli harici filtre kolunu ileri itiniz sağa çevirip kilitli pozisyona
1
getiriniz.(Şekil.2)
5.2.1. SUCTION FILTER (Figure.2)
2
If the external filter with the check valve is to be cleaned, when the tank is full, turn the lever
Şekil 2-Figure 2
of the external filter with check valve to the left and pull (In this position check valve closes the
Suction hole and prevent the flow). Clean the filter by turning and removing the cap of the external filter with check valve.
After finishing the cleaning assemble the filter and its cap on to the appropriate position, push the external filter with
check valve forward, turn right and fix to the locked position (Figure.2).
5.2.2-REGÜLATÖR/REGULATOR
5.2.2.1-STANDART TİP (Şekil.3)
Regülatör basınç mandalını (8) bastırarak valf teli (1) yardımı ile regülatör gövdesinde yer alan ve üzerinde 4 kademe
bulunan basınç seçme kolunun (7) 2. Kademesine takın.Buradaki 4 kademe yardımı ile basıncı 5 ile 40 bar arasında
8
ayarlayabilirsiniz.Kilitleme mandalı(2) ile sistemi kilitleyin. Daha hassas
OFF
1-Valf teli/Wire
ayarlar için yay üzerinde bulunan somunu(9) aşağı-yukarı hareket
1
2-Kilitleme mandalı/Locking
3
ON
9
ettirebilir ve manometreyi takip ederek istediğiniz basıncı elde
latch
2
3-Manometre/Manometer
7
edebilirsiniz.İstenen basınçların elde edilmesi için traktör çıkış milinin
4-Sağ musluk/Tap,to right
ayarı 540d/dak’ da olmalıdır.Şafta hareket vermeden önce bütün
5-Sol musluk/Tap,to left
5
muslukları kapatın ve kilitleme mandalının (2) yukarıda (kapalı) olmasına
6-Ejektör musluğu/Ejector tap
7-Basınç ayar kolu/Pressure set
dikkat ediniz.Şaftı çalıştırdıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve kilitleme
latchs
4
6
mandalını(2) istediğiniz kademede kilitleyin.İstediğiniz çalışma basınçlarını
8-Mandal/Latch
manometreden (3)okuyun.Çalışmalarınızda 40 barı aşmayın.
9-Hassas basınç ayarı
somunu/Fine adjustment nut
5.2.2.1-STANDARD REGULATOR (Figure.3)
Şekil 3-Figure 3
Press down the arm (8), clamp it with wire (1) matching desired latch (7) on
regulator body and clamp it with lever (2). There are 4 pressure level latches on regulator body that allows you to adjust
the pressure among 5-40 bars. More precise adjustment use the nut (9) down or upwards and read the gauge.To adjust
your working pressure run the tractor at a speed getting 540 rpm from the PTO output shaft. Close all taps, run the
transmission shaft while regulating at “off” position and after a few second bring it to “on” position.Adjust desired
pressure by reading it from the gauge (3) and set it. Do not exceed 40 bars.
5.2.2.2-MİLENYUM TİP (Şekil.4)
Regülatör aç-kapa kolunu (1) kapalı (aşağı) pozisyona getirin.Şaftı traktör kuyruk miline bağlayın ve 540d/dak’ya
ayarlayın. Bütün muslukları (3,4,5,7)kapatın ve şaftı çalıştırın. Birkaç saniye sonra aç-kapa kolunu (1) yukarı
kaldırarak‘’Açık’’ pozisyonuna getirin.Manometreye (2) bakarak, basınç ayar vidasını (6) döndürerek, çalışma
basıncınızı ayarlayın.Çalışmalarınızda 40 barı aşmayın.
1
2
5.2.2.2-MİLLENNIUM REGULATOR (Figure.4)
Pull down the on/off lever (1) on the regulator. To adjust your working pressure run the tractor
at a speed getting 540 rpm from the PTO output shaft.Close all taps (3,4,5,7), run the
Transmission shaf and bring regulator on/off lever (1) to “ON” position after a few seconds.
Adjust desired pressure by using the adjustment knob (6) while reading it from the gauge (2)
and set it.Do not exceed 40 bars.
6
3
4
5
7
Şekil 4-Figure 4
(8)
5.2.3-DEPONUN DOLDURULMASI(Şekil.5)
1.Ejektör üzerindeki kapağı çıkararak 6metrelik harici emiş hortumunu (4) bağlayınız. Hortum ucundaki o-ringlerin
yuvaya iyi oturmalarına dikkat ediniz. Hortumun diğer ucundaki alüminyum filtreyi depoyu dolduracağınız suyun
içerisine daldırın.Emiş yapacağınız derinlik 6 metreyi aşmamalıdır.
2.Mamulle birlikte verilen ejektör hortumunun (3) bir ucunu regülatör üzerindeki boş musluklardan birine bir ucunu da
ejektöre (2) bağlayın.
3.Pompanın kuru çalışmasını önlemek amacı ile depoya 5-10 litre su doldurunuz.
1
4.Bütün muslukları kapayarak regülatör basınç mandalını kapalı (boşta) pozisyonuna getirin. 4
5.Traktörün kuyruk milini çalıştırın.
6.Pompa birkaç saniye çalıştıktan sonra regülatörü en üst basınca (max.40 bar alçak.
basınçlı pompalarda max. 20bar) getirerek ejektöre bağladığınız hortumun musluğunu
açın.Deponun hacmine, pompa tipinize ve traktör kuyruk mili devrine bağlı olarak
2 3
5-10 dakikada deponuz dolacaktır.
5.2.3-FILLING THE TANK (Figure.5)
Şekil 5-Figure 5
1.Attach 6m suction hose with filter (4) to ejector connector after openning its cap
(Figure 5,1). Pay attention to that the O-rings at the end of the hose are well seated.Plunge the aluminium filtered end of
the suction hose to water source. Height difference should not be more than 6 meter for sucking.
2.Attach ejector hose (Figure 5,3) (can be found in tank basket filter under the tank lid) to one of empty tap of regulator
and other side to ejector (2).
3.Pour 5-10 liters of water inside to tank to prevent dry running of the pump.
4.Keep the regulator main tap at off position and all taps close position except ejector tap.
5.Run the tractor ‘s PTO shaft.
6.After a few seconds of work of the pump, adjust the pressure to highest level (max.40 bar for high pressure
pumps,max.20 bar for low pressure bars) by screwing down the pressure adjustment knob. Your tank will be filled within
5-10 minutes depending on PTO rpm, pump type and tank volume.
5.3-İLAÇLAMA TABANCASI
Tamamen prinç malzemeden imal edilmiştir. Pratik olarak kapama dar ve geniş hüzme verebilmektedir.80 Atmosfer
basınca dayanıklı olup değişik plaket çaplarına bağlı olarak 10 - 15 metre mesafeyi ilaçlayabilmektedir. 2 Tabanca ile
ilaçlama yapılabilmektedir. 15 Metrelik hortum uçları dağıtım musluklarına takılarak yüksek basınç sayesinde uzun
mesafeye çok iyi bir dağılım sağlayarak ağaç ve mahsülünüzü sis perdesi içine alabilmektedir. Ağaç dallarında gövdeye
doğru ilaç sızıntısı olmadığı gibi yaprakların bütün sathına toz bulutu halinde nüfuz ederek yapışmaktadır.
5.3-SPRAYER GUN
It is produced of brass, only. The closing position enables narrow and wide orifice sections. It can withstand pressure
levels of 80 atm, can spray a range of 10-15 m depending on the different plate's diameter. 2 spraying guns can be used.
The hose tips for 15 meters can be plugged onto the distribution taps, can cover your tree and crop inside the fog curtain
by making a very good distribution over the long distance with the help of the high pressure.While there is no chemical
leakage from the branches of the tree to its stem, the atomized chemical can still penetrate into the whole surface of the
leaves.
5.4-TARLA İLAÇLAMA KOLU
Şasi üzerinde düşey ayar imkanı olup merkezden iki tarafa eşit uzaklıkta monte edilmiştir. Ana bağlantının sağ ve soluna
ikişer parça halinde yaylı millerle bağlanmış ve çelik satıhlar üzerinde hareket edebilen bir sisteme sahiptir. Bu şekilde
çok sağlam bir bağlantı düzeni uygulanmıştır. Uç kolları menteşe ile katlanabilmektedir. Bütün bu parçalar pratik olarak
birbiri üzerine katlanarak paket haline gelebilmekte yol durumu için taşıma pozisyonu alabilmektedir. Kollardan uzanan
iki bağlantı hortumu regülatörün musluklarına bağlanır. İlaçlama kolları , P.V.C. borular ve katlanma noktalarına konan
kauçuk hortumlarla donatılmış olup mayi hiçbir zaman paslanan organlardan geçirilmemektedir.Tarla ilaçlama kolu
meme türü ve basınca bağlı olarak pülverize edilen mayi zerre büyüklüğü 10-40 mikron arasındadır.(1mikron - 1/1000
mm.) Memeler toz bulutu ve sis perdesi teşkil edecek şekilde atabilmektedir. Hiçbir zaman mahsül yaprakları üzerinde
akıntı yapmaz. Bu sayede ilaçtan %50 tasarruf sağlayabildiğiniz gibi atılan ilacın %100 faydasını görerek mahsulünüzün
verim artışını müşahade edebilirsiniz.Tarla ve mahsul ilaçlama memeleri aralık mesafesi 50 cm. dir. Yerden meme
yüksekliği 50 cm. ye ayarlandığı taktirde tarla sathı ilaçlanabilmektedir. Ayrıca bitki yüksekliğine bağlı olarak hidrolik
kaldırma kolları ile mesafe ayarlanabilir. Standart ilaçlama kollarının boyu 6-12 metredir.Aşağıdaki tabloda ilaçlama
modeli verilmiştir.
5.4-SPRAYER BOOM
It is possible to adjust the vertical height on the chassis; that is mounted at the same distance from the center.It has a
mechanism movable on the steel surface, assembled in two pieces on the right and left sides of the main connection with
the shafts mounted with the spring.
(9)
In this way a very rigid connection mechanism is applied. The arms at the tip can be folded by a hinge system. All these
parts can be folded on each other to be packed practically and can be transported easily. Two connection hoses from the
boom are mounted to the taps of the regulator. The boom is equipped with the P.V.C. tubes and rubber hoses at the folding
points and thereby does not allow the fluid to flow through the corrodible parts. The atomized droplet size is between 10-40
micron depending on the nozzle type and pressure. 1 micron: 1 / 1000 mm.The nozzles can spray the fluid as dust cloud or
mist. There will be no flow on the crop leaves. Therefore in addition to saving of 50% of the chemical, you can observe the
increase in the yield by having the 100% effectiveness of the chemical. The distance between each nozzle is 50 cm. By
adjusting the nozzle height by 50 cm spraying can be done on the whole field surface. Moreover depending on the crop
height, the distance can be adjusted by using the hydraulic arms. The standard length of the booms is 6-12 m. The spraying
model is given in the table below.
5.4.1-TRAKTÖR HIZINA GÖRE İLAÇLAMA MİKTARI/SPRAY TABLE OF BOOM
5.4.2-İLAÇLAMA MEMELERİ (Şekil.6)
Taral bumlarında membranlı stop düzeneği olan ve üzerine her türlü standart tip plaket takılabilen plastik memeler
kullanılmaktadır.İlaçlama rejiminde bir bozulma veya memelerde akıntı gözlenirse şu bakım işlemleri uygulanmaktadır.
1.Plastik memelerin üzerindeki kırmızı somunu sola döndürerek çıkartınız.
2.Filtreyi dışarı çıkartın ve kirlenmişse temizleyin.Bu işlem sırasında contaları ve plaketleri de kontrol edin, gerekirse
değiştirin.
3.Filtreyi yuvasına takarak sızdırmazlığı sağlayacak
şekilde kırmızı meme kapağını (somunu) sağa doğru
döndürerek sıkın.
4.Stop membranın kapağını sökerek yayı ve membranı
kontrol ediniz, gerekirse değiştirin.Her ilaçlamadan
sonra memelerin temizlenmesini önerilmektedir.
Şekil 6-Figure 6
5.4.2-NOZZLES(Fig.6)
TARAL booms are equipped with diaphragm check-valve type plastic nozzles and all well-known tips can be used.If
spraying patterns of nozzles are distorted or there’s leakage from nozzle caps or check valve, nozzles need to be
serviced(Fig.6)
1.Take off the red nozzle cap by turning it to left.
2.Take the filter out and clean it if blocked. Meanwhile check the seal inside the cap if worn. In such case replace it.
3. Place the filter inside filter body and tight the cap by turning it to right. Pay attention to tight it untill its blocked.
(10)
4.Unfasten check valve cap and check the spring and seal. If necessary replace. Clean inside and seal to prevent leaking
and malfuctioning.After every usage we suggest to clean nozzles.
5.5-KULLANMADAN ÖNCE
Yapılan zirai mücadelede başarıya ulaşmak için aşağıdaki hususlara uymanız gerekmektedir.
1-Mücadelenize uygun ilacı seçiniz.
2-Mücadele zamanını, iklim koşullarını da dikkate alarak iyi tayin ediniz.
3-Kullanacağınız ilaç karışımlarını ilaç üreticilerinin direktifleri doğrultusunda yapınız.
4-Aletin verimi, ömrü ve arızalanmadan çalışması genellikle dikkatli bakım ve düzenli servise bağlıdır. Bu konuyu
ihmal etmeyiniz.
5-Makinanızı çalıştırmadan önce mutlaka pompa tanıtma ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
6-Pompa yağ seviyelerini kontrol ediniz.
5.5-BEFORE USAGE
In order to be successful in the plant protection you have to follow the instructions below.
1-Choose the appropriate chemical for your plant protection.
2-Determine the time of spraying properly, considering the climate conditions.
3-Prepare the chemical mixtures according to the instructions of the chemical producers.
4-The effectiveness, life and operation without any defect of the machine depend on the proper maintenance and
regular service. Do not neglect this issue.
5-Read the introduction and operation manual of the pump carefully before running the machine.
6-Check the pump oil level.
5.6-ALETİN TRAKTÖRE BAĞLANMASI
Taral pülverizatörler bütün üç nokta hidrolik sistemli traktörlere monte edilebilecek şekildedir. Aletinizi traktöre
şaftlı sistemde bağlamak için; Traktörünüzün kaldırma kollarını , aletin bağlama pimlerine yanaşacak şekilde manevra
yaparak yaklaştırınız. Traktörden inerek sağ ve soldaki kaldırma kollarını pimlere geçirerek emniyet pimlerini takınız.
Standart traktör orta kolunu, aletin tam dikey pozisyonu sağlanacak şekilde alet şasisi üzerinde bulunan 2 delikten
uygun olanına bağlayıp emniyet pimini takınız.Transmisyon şaftını traktöre kuyruk mili ile pompa mili arasına
bağlayınız. Transmisyon şaftı mümkün olduğu kadar çalışma şartlarında yatayla düz olmalıdır. Her ne olursa olsun
º
yatayla 20 den fazla açı yapmamalıdır.
NOT : Bu şekilde şaftı kuyruk mili ve pompaya monte ettikten sonra traktör hidrolik kollarını ve
şaftı birbirine veya traktörün herhangi bir yerine değip değmediğini kontrol ediniz. Bu arada şaft
boyunun yeterli olup olmadığını kontrol ederek ayarlayınız.Şaft muhafazasını asla sökmeyin.Şaftı
monte ettikten sonra, şaft zincirini plastik muhafazanın dönmesini önleyecek şekilde uygun bir
yere bağlayın.
Şekil 7- Figure 7
5.6-MOUNTING OF THE MACHINE TO THE TRACTOR
Taral sprayers can be mounted on all the tractors with 3-point linkage hydraulic systems. To be able to mount your
machine to the tractor with shaft system; Bring the lifting levers of your tractor closer to the connection pins of your
machine by making maneuvers. After getting out of the tractor, mount the safety pins by connecting the lifting rods at
the right and left to the pins. Assemble the safety pins by connecting the standard tractor middle rod to one of the
suitable 2 holes located on the chassis of the machine in such a way that the vertical position of the machine is
enabled. Connect the transmission shaft between the tractor P.T.O. shaft and the pump shaft. The transmission shaft
should be parallel to the ground in working conditions. It must not make any angle larger than 20o with the horizontal
level in any circumstances.
NOTE: After completing the assembly of the shaft to the P.T.O. and pump, check that the tractor hydraulic levers and shaft
do not touch each other or any point on the tractor. Check also whether the length of the shaft is suitable or not, adjust it if
necessary.Do never remove the shaft protection. After mounting the shaft, connect the shaft chain on an appropriate place
in such a way that the plastic cover is not rotated.
5.7-ALETİN ÇALIŞTIRILMASI
İlaçlamaya başlamadan önce aşağıdaki hususlara uymanız gerekmektedir.
1-Çek valfli harici filtrenin (Şekil 2)' daki gibi kolunun ileri (çek valf açık) konumda olmasına dikkat ediniz.
2-Depoya 1 - 2 teneke su koyunuz.
3-Emiş hortumunun bir ucunu kuyu veya su kanalına daldırınız. Diğer ucunu ejektöre (depo doldurma aparatına)
takınız.
4-Traktörünüzü çalıştırın ve kuyruk miline hareketi debriyaj ile tatlı bir şekilde iletin. Rolanti çalışmada pompa ve
regülatörün faal olup olmadığını geri dönüşün çalışıp çalışmadığını gözleyin Tutukluk varsa arızayı giderin.
Manometrede basıncı basınç mandalının çeşitli kademelerinde gözle görün.
5-Regülatör basınç seçme mandalını 2 veya 3 no'lu çentiğe takarak ejektör basınç hortumunun bağlı olduğu musluğu açın,
emiş hortumundan mayi emilinceye kadar traktör gazını yükseltin, emişi görün.Bu sistem sayesinde deponuz
(11)
Kısa sürede dolacaktır. Bu aparatı diğer su nakil işlerinizde de kullanabilirsiniz. Yalnız aparatla su seviyesi arasındaki
düşey mesafe 6 metre' yi geçmemelidir. Depo doldurma işlemi bitince regülatör mandalını boşa alarak ejektör basınç
hortumu musluğunu kapatınız. Emiş spiral hortumunu yuvasından çıkarınız. Alet ilaçlamaya hazır hale gelmiştir.
6-Dağıtım musluklarını açarak ilaçlamaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz çalışma basıncını regülatör mandalı ile
ayarlayınız. Tarla ilaçlama kolları ile yapacağınız ilaçlama da en fazla (maksimum) çalışma basıncınız 8 Atmosfer
olmalıdır. Tabanca ile yapacağınız ilaçlamalar için regülatör basınç ayar mandalını 40 atmosferi geçmeyecek şekilde
ayarlayınız.
7-Depo dolu iken çek valfli harici filtrenin temizlenmesi gerektiği zaman çek valfli harici filtre kolunu şekil 2 'de
olduğu gibi sola çevirip çekiniz. ( Bu durumda çek valf emiş deliğini kapatacak mayi akışı önlenecektir.)Çek valfli
harici filtre kapağını çevirip sökerek filtreyi temizleyiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra filtre ve kapağını yerine
takıp çek velfli harici filtre kolunu ileri itiniz sağa çevirip kilitli pozisyona getiriniz.(Şekil 2 )
5.7-STARTING OF THE OPERATION OF THE MACHINE
You have to follow the instructions below before starting to operate.
1-Make sure that the lever of the external filter (Figure 2) with the check valve is in the forward position (check valve is
open).
2-Put 1-2 barrels of water to the tank
3-Plunge one of the tips of the suction hose into the well or water channel. Connect the other end to the ejector (Tank
filling apparatus).
4-Run the tractor and transfer the rotation to the P.T.O. via the clutch smoothly. At idling observe the operation of the
pump and regulator and check whether the backward flow exists. If there is a malfunction, fix the problem. See the
pressure pawl in the manometer at different levels.
5-By positioning the regulator pressure choice pawl to 2 or 3 open the tap connected to the ejector pressure hose,
increase the speed of the tractor until liquid is coming from the suction hose, see the suction. In this way your tank will be
full in a short time. You can use this apparatus in your other water filling works. But the vertical distance between the
apparatus and water level must not exceed 6 m. After filling the tank, close the ejector pressure hose tap by releasing the
regulator pawl. Remove the suction spiral hose from its housing. The machine is ready for spraying.
6-You can start spraying by opening the distribution taps. Adjust your desired value of working pressure by using the
regulator pawl. The maximum value of working pressure must be 8 atm during spraying with the boom. For the usage of
the spraying gun you can adjust the regulator pawl so that the pressure does not exceed 40 atm.
7-If the external filter with check valve is needed to be cleaned, when the tank is full, turn the external filter with check
valve lever to left and pull, as shown in Figure 2 ( In this way check valve will close the suction hole and the liquid flow is
prevented). Clean the filter after turning and removing the cap of the external filter with check valve. After finished with
cleaning mount the cap and filter into their positions, push the external filter with check valve, rotate to right and fix in the
locked position (Figure 2).
6-BAKIM/MAINTENANCE
6.1-HER KULLANIMDAN SONRA
Her çalışma sonunda, bu çalışmalar kısa süreli dahi olsa kullanılan sıvı ile temasta olan pompa parçaları temiz su ile
yıkanmalı ve temizlenmelidir.Bu yıkamayı yapabilmek için pompayı 4-5 dakika temiz su ile çalıştırın.Daha sonra emiş
hortumunu sökün, temiz suyun tamamen boşalmasını sağlayın.Bu suyu sıvının kullanıldığı yere veya kullanımının zarar
vermeyeceği bir yere boşaltın.
6.1-AFTER EVERY USAGE
Even after very short time of usage, all parts which in contact with chemical should be washed with clean water. Run the
pump for 4-5 minutes with clean water. We suggest to spray this liquid to orchard that just have been sprayed. During this
operation we suggest to use higher PTO speed and lower pressure.
6.2-YAĞ DEĞİŞİMİ
Bu işlem sırasında pompa çalıştırılmamalıdır.İlk yağ değişimi yaklaşık 50 saat kullanım sonunda, diğer değişimleri 300350 saat arasında yapın. Yağ olarak 20W-50 Motor yağ (dizel) evsafta veya aynı kalitede bir yağ kullanın.
6.2-CHANGING OIL
Do not run the pump while performing oil change.Change oil after 50 hours of first usage and regularly after 300-350
hours. TARAL recommends 20W-50 engine oil or equivalent.
6.3-EMİŞ ve BASINÇ SUPAPLARININ KONTROLU
Bu işlem esnaında pompa çalıştırılmamalıdır.Yılda en az bir kere supaplar kontrol edilmelidir.Taral supap bakımlarının
yetkili servislerde yapılmasını tavsiye etmektedir.
(12)
6.3-SUCTION and PRESSURE VALVES
Do not run the pump while servicing the valves.The valves should be checked at least once a year against blockage
and wear. We recommend that valve checks have to be done by autorized service centers.
6.4-MEMBRANLARIN KONTROLÜ
Bu işlem esnasında pompa çalıştırılmamalıdır.Membranlar senenin belirli zamanlarında bilhassa sonunda kontrol
edilmelidir. Pompayı sökün, membranların üzerinde çizik olup olmadığına veya gözle görülebilir zarar görüp görmediğine
bakın gerekirse değiştirin.
6.4-DIAPHRAGMS
Do not run the pump during this operation.Pump diaphragms should also be checked regularly especially at the end of
the year against wear and tear.Disasemble the pump, check whether there’s scratch on the diaphragm or any damage
can be seen, replace it if needed.
6.5-HAVA KABI LASTİĞİNİN KONTROLÜ
Bu işlem pompa çalışmazken yapılır ve hava kabı içindeki hava tahliye edilmeden açılmaz. Hava kabında yaklaşık
2
2
TAR30,TAR50,TAR60 ve TAR80 pompada 4kg/ cm , TAR25,TAR55 AB,TAR90 AB pompada 2kg/ cm ,TAR100,
2
TAR125 ve TAR150 pompada 5kg/ cm , basınç vardır. Önce supapı kullanarak bu havayı tamamen tahliye edin. Sonra
civataları sökerek hava kabı lastiğini kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.Tekrar işlemi tersten yaparak hava kabını
toplayın, içine gerekli basınçlı havayı basın, basıncı kontrol edin.
6.5-AIR CAP CHECK
The pump should not be run during this operation.The air chamber is not opened without releasing the air inside.
There’s approx.4kg/cm² of air pressure in pumps TAR30,TAR50,TAR60 and TAR80, 2kg/cm² of air pressure in pumps TAR25,
TAR55AB, TAR90AB and 5kg/cm² of air pressure in pumps TAR100,TAR125 and TAR150.Firstly, release all the air using the
valve.By removing the bolts check the air chamber rubber, replace it if needed.Make the assembly by performing these steps in
reverse order, pump the pressurized air inside and check the pressure.
7-TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
(13)
8-ARIZA ÇİZELGESİ / TROUBLESHOOTING
PÜLVERİZATÖRÜN ÇALIŞM ASI SIRASINDA DOĞABİLECEK ARIZALAR,
NEDENLERİ ve TAM İRİ/TROUBLE SHOOTING
ARIZA/PROBLEM
NEDENİ/CAUS ES
Bir vey a birkaç sup ap iy i oturmuy or. /One
or more pump valves are not seating
properly.
TAMİRİ/REMEDIES
Sup ap oturma y üzey lerini kontrol et./Check valve
seat surfaces.
Harici filtre süzgeci tıkanmış./External filter
Pompa su çekmiyor vaya az su
is bloc ked.
çekiyor./Pump does not suck
water.
6 m Harici emiş hortumu
emiş yapmıyor.Ejektör emiş
yapmıyor./Ejector does not
function.
Harici filtre kap ağını sök filtrey i temizle./Clean the
filter after removing external filter cap.
1-Emiş hortumu kelep çelerini sık./Screw up suction
hose clamps.
Emiş hattından hava alıy or./Suction line
2-Emiş dirsek oringlerini kontrol et./Check suction
getting air.
elbow O-ring.
3-Çek valfli harici filtre kap ağını sık./Screw down the
external filter cap.
Ejektör bağlantılarından hava alıy or./Air gets Ejektör bağlantılarının sıkılığını kontrol et./Check
inside the system.
ejector hose connections.
Ejektör memesi tıkalı./Ejektor nozzle is
Ejektör memesini temizle./Clean ejector nozzle.
blocked.
1-6m Harici emiş hortumu kelep çelerini sık./Screw
up 6m external suction hose clamps.
6m Harici emiş hortumundan hava
2-Harici emiş hortumunun ejektöre giriş tarafının
alıy or./Suction hose gets air.
oringlerini kontrol et./Check o-rings of suction
hose,ejector end.
6 m Harici emiş filtresi tıkanmış./6m external
6m Harici emiş filtresini temizle./Clean its filter.
suction hose gets air.
Manometre çok
titriyor./M onometer shaking
too much.
Emme devresinden hava alıy or vey a hava
p omp adan tamamen tahliy e
edilmemiştir./Suction line getting air or air
left in the pump.
Emiş hortum ve devresini kontrol et musluklar açık
olarak p omp ay ı çalıştır./Check suction line and run
the pump while taps open for a few minutes.
Mayi akışı düzensiz./Liquid
does not flow regul arly.
Hava kabındaki basınç doğru değil./Worng
air cap pressure.
Hava kabı basıncını kontrol et. (Çalışma basıncının 1 /
10’u olmalı)/Check and adjust (1/10 of max.working
pressure.)
Mayi ya çok düşük veya
basınçsız pompalanıyor./Not
enough pressure or low rate.
Regülatör baskı takozu aşınmış./Regulator
pressure rubber worn.
Baskı takozunu değiştir./Replace.
Çıkış debisi düşüyor ve pompa
gürültülü./Low liquid rate and Yağ seviy esi çok düşük./Oil level is low.
noisy pump.
Pompadan yağlı su çıkıyor
veya /Liquid contains oil.
Bir vey a birkaç membran y ırtılmış./One or
more diaphragm is torn.
İlaçlama kolları memeleri
püskürtme yapmıyor veya az
yapıyor. /Not or less chemical
output from nozzle.
M eme filtreleri tıkalı vey a
bozulmuş./Blockage in nozzle or defected
nozzle.
M eme p laketleri tıkalı vey a bozulmuş.
/Blockage in nozzle tip.
Basınç hortum
bağlantılarından su
kaçırıyor/Leakage from hoses.
Yağ ikmali y ap ./Add oil.
Yetkili servise müracat ediniz./Service.
Sök temizle vey a değiştir./Clean or replace.
Sök temizle vey a değiştir./Clean or replace.
Basınç hortum contaları y ıp ranmış../Seals
are worn.
Değiştir./Replace.
Basınç hortum rakorları gevşek./Loose
connection.
Sık./Fix.
(14)
9-CE İŞARETİ / CE MARKING
9.1-CE İŞARETİNİN YERLERİ / POSITION OF THE CE MARK
9.2-MAMUL TANITIM ETİKETİ / PRODUCT LABEL
1
2
TARAL®
TARIM MAKİNA ve ALETLERİ SAN. A.Ş.
Gümüşsuyu Cad.Hastane yolu No:1
34020 Topkapı-Maltepe-İSTANBUL-TURKEY
4 3
6 5
8 7
10 9
11
Sınıfı ve Tipi/Class and Type :Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Asılır Tip 400Lt.’lik
Tarla-Bahçe Pülverizatörü
:Tractor Mounted P.T.O Driven 400Lt.Field-Garden Sprayer
MODEL/MODEL
:TP 400 PİTON
BASINÇ(max)/PRESSURE
:40Kg/cm2
ANMA DEVİR SAYISI/NOMINAL RPM
:540 d/dak./ 540 rpm
AĞIRLIK (Boş)/WEIGHT (Empty)
:85Kg.
AĞIRLIK (Dolu)max./WEIGHT (Full)max.
:485Kg.
SERİ NO/SERIAL NO
:
İMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:
RUHSAT TARİH ve NO/LICENSE DATE and NO :04.04.2006-1504
1. İmalatçı Adı ve Adresi/Name and Address of the Producer
2. Pülverizatörün Tipi/Type of
3. Pülverizatörün Modeli/Model of
4. Basınc/Pressure
5. Anma devir sayısı/Nominal rpm
6. Pülverizatörün Boş Ağırlığı/Weight (empty)
7. Pülverizatörün Dolu Ağırlığı/Weight (full)
8. Seri Numarası/Serial Number
9. İmalat Yılı/Production Year
10.Ruhsat Tarih ve Nosu/License Date and No
11.CE Yönetmenliğine Göre Uygunluk Markası/CE mark compatible with the CE regulations.
(15)
9.3-CE UYGUNLUK BEYANI / CE DECLARATION OF CONFORMITY
Fabrika ve Genel Dağıtım
Factory and General Distribution
TS-EN-ISO 9001:2008
İmalatçı firma
Taral Tarım Makine ve Aletleri Sanayii
Maltepe mah. Hastane Yolu Sk. No:1
34010 Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel/Phone: (0212) 567 95 50 (10Hat/Lines)
Fax
: (0212) 612 12 39
(0212) 674 06 79
Mail: [email protected]
Web : www.taral.com
İRTİBAT BÜROLARI/LIAISON OFFICES
ANKARA
TEL/PHONE: (0312) 427 71 82
İZMİR
TEL/PHONE: (0232) 479 33 36
GSM: (0536) 314 87 61
FAX: (0312) 467 73 82
FAX: (0232) 479 17 40
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZ/REGIONAL OFFICES
TARAL BATI AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TARAL WESTERN MEDITERRANEAN REGIONAL AGENCY
TARAL DOĞU KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TARAL EASTERN BLACK SEA REGIONAL AGENCY
TARAL DOĞU AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ
TARAL EASTERN MEDITERRANEAN REGIONAL OFFICE
(16)
GSM: (0536) 314 87 60
GSM: (0532) 525 23 15
GSM: (0537) 424 56 88

Benzer belgeler

Kullanım Klavuzu için Tıklayın.

Kullanım Klavuzu için Tıklayın. 16- Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makineyi çalıştırmayın. Devamlı olarak hortum ve bağlantılarını kontrol edin. 17- Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makineyi durdurun ve hasarı kontr...

Detaylı

STAR SC45 E

STAR SC45 E 5-For your safety always use original spare parts. 6-When you mount the sprayer to the tractor,make sure that safety pins are assembled correctly. 7-The tramsmission shaft between P.T.O shaft of tr...

Detaylı