KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSELERİ İÇİN EKİPMAN ALIMI

Yorumlar

Transkript

KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSELERİ İÇİN EKİPMAN ALIMI
KARİYER REHBERLİK
SİSTEMİ İÇİN
BT EKİPMANI ALIMI
TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTABI
(PAKET 2)
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
SÖZLEŞME YÖNETİMİ ŞUBESİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
 Önsöz....................................................................................3
 Proje Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlem Sırası .............4
 Ürün Fotoğrafları ve Broşürleri……………..……………….……..….…5
 Paket Teslim Alma ve Kesin Tutanakları…………………..…..…..20
 Dağıtım Listesi…………………………………………………………………..22
 Haberleşme Adresleri .........................................................30
2
ÖNSÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası (Uluslar arası İmar
ve Kalkınma Bankası-IBRD), Avrupa Birliği ve diğer finans kuruluşlarından elde edilecek hibe veya krediler
kapsamında Bakanlığımızın ve bağlı okullarımızın ihtiyaç duyduğu Eğitim Öğretim sistemin kalitesinin ve
kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak ve mevcut projelerin yürütülmesinde uygulayıcı
birimler arasında koordinasyonu sağlamaktadır.
Orta Öğretim Projesi İkraz Anlaşması, Hükümetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında 22 Şubat 2006
tarihinde imzalanmıştır. Projenin genel anlamdaki kalkınma hedefi; öğrencilerin eğitim düzeyinin
geliştirilmesi, mesleki rehberlik sisteminin oluşturulması ve yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi yönündeki
koşulların iyileştirilmesi suretiyle genel, mesleki ve teknik orta öğretim reformunun desteklenmesidir.
Projenin Hedefleri:
1.
Genel, mesleki ve teknik orta öğretim için yeni müfredatlar geliştirilip, uygulanacak ve
öğrencilerin öğrenim kapasiteleri arttırılacaktır.
2.
Okulların bilgi iletişim teknolojisi (BT) ile donatılması ve BT eğitimi ile beceriler
yaygınlaştırılarak öğrencilerin öğrenimi kolaylaştırılacaktır.
3.
Öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerine karar vermelerine yönelik mesleki ve rehberlik
danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir.
4.
Öğrencilere ve sistem performansına ilişkin bilgilerin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına
yönelik sistemlerin geliştirilmesi suretiyle orta öğretim kalitesi ve çıktıları artırılacak ayrıca,
okullara okul bazlı stratejik planlamasüreci doğrultusunda kendilerini ve öğrencilerinin
performanslarını artırmada yardımcı olunacaktır.
5.
Planlı Okul Gelişim Modeli uygulamaları ile “sürekli gelişim” ve “öğrenen örgüt” yaklaşımlarını
benimseyen etkili okul anlayışını tüm orta öğretim okullarında (genel, mesleki ve teknik)
yaygınlaştırılacaktır.
6.
Mesleki/teknik okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ve teknik kurumlarının mesleki
yeterlikleri geliştirilecektir.
Proje 2006 yılında başlatılmış olup 30 Nisan 2012 tarihinde tamamlanacaktır. Proje bütçesi 80
milyon Euro’dur.
3
PROJE OKULU MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEM SIRASI
Hükûmetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Ortaöğretim Projesi
kapsamında, Dünya Bankası esas ve usulleri doğrultusunda “Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kariyer Rehberlik Sistemi İçin BT Ekipmanları Satın Alımı
& 210 Ortaöğretim Okuluna BT Ekipmanları Satın Alımı” ihalesinin 2. paketini kazanan Oyak Teknoloji Bilişim
ve Kart Hizmetleri A.Ş ile Bakanlığımız arasında 15.09.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
2. pakette aşağıdaki ekipmanlar satın alınmıştır.
Satın alınan ekipmanlar
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Taşınabilir Harici Disk
Tarayıcı
Notebook
Masaüstü Bilgisayar
Harici USB Bellek
Renkli Lazer Yazıcı
Marka /Model
Lexmark X364 DN
Toshiba E05A100PBU2EK_C Storeart 3 2,5” 1 TB Black
Epson V33
Fujitsu AH531
Fujitsu P700 E85+
Kingston 16 Gb (DTIG3)
Lexmark C544DN
Satın alınan ekipmanların dağıtım ve teslim alınmasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, aşağıda
belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
1. Yüklenici firma, Mart 2012 tarihinden itibaren, Genel Müdürlüğümüz web sitesinin duyurular
kısmında da (http://abdigm.meb.gov.tr) yayımlanacak olan dağıtım listesine göre ekipmanların dağıtımına
başlayacaktır. Ekipmanlar firma tarafından kurumlara teslim edilecek ve kurulumları yapılacaktır.
2. Kurum müdürlüğü bünyesinde; müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, alanında uzman en az 1
(bir) öğretmenden oluşan 3 (üç) kişilik bir komisyon kurulacaktır.
3. Ekipmanların kurulumu yapıldıktan sonra, ekipmanlar ile birlikte teslim edilen ve Genel
Müdürlüğümüz web sitesinin duyurular kısmında da (http://abdigm.meb.gov.tr) yayımlanacak olan Teslim
Alma ve Uygulama El Kitabı’nda bulunan teknik özelliklere uygunluğu kontrol edilerek, Paket Teslim Alma ve
Kesin Kabul Tutanağı 2 (iki) suret halinde, eksiksiz olarak düzenlenip, 1 (bir) sureti Genel Müdürlüğümüz
Projeler Koordinasyon Grup Başkanlığına gönderilmek üzere firma yetkilisine teslim edilecek, 1 (bir) sureti de
kurum müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
5. Kurum müdürlüğü tarafından tanzim edilecek olan, Paket Teslim Alma ve Kesin Kabul Tutanakları,
ilgili firmaya ödemelerde esas alınacak belgeler olduklarından bu evrakların titizlikle düzenlenerek evrakların
imzalı ve mühürlü olmasına dikkat edilmesi ve asıllarının Genel Müdürlüğümüz Projeler Koordinasyon Grup
Başkanlığına gönderilmek üzere firma yetkilisine teslim edilmesi, suretlerinin de ayrıca muhafaza edilmesi
gerekmektedir.
6. Söz konusu satın alım işinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait harcama kalemi kullanıldığından,
materyallerin taşınır işlem fiş giriş işlemleri, ilk etapta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak,
daha sonra dağıtım yapılan okullara çıkış işlemleri yapılacaktır. Okullar da bu işlem sonrasında e-taşınır
modülünden onay vereceklerdir.
7. Ekipmanların garanti süresi kabulünden itibaren 36 (otuzaltı) ay, olup, oluşabilecek arızalara yüklenici
firmaya bildirildikten sonra 15 (onbeş) gün içinde müdahale edilecektir.
4
ÜRÜN FOTOĞRAFLARI
5
ÜRÜN
MARKA / MODEL
Çok Fonksiyonlu
Yazıcı
Lexmark X364DN
Çok Fonksiyonlu
Yazıcı Ek Toneri
LexmarkX264/364
Siyah Toner
( 9.000 Sayfa
Kapasiteli )
Taşınabilir Harici
Disk
TOSHIBA Store Art 3
2,5” 1 TB
ADET
6
Tarayıcı
Epson V33
Dizüstü
Bilgisayar
Fujitsu AH531/GFO
Dizüstü
Bilgisayar İçin
USB Harici
Modem
Radex
Dizüstü
Bilgisayar İçin
Fare
Fujitsu NB USB
Mouse
7
Dizüstü
Bilgisayar İçin
Çanta
Fujitsu
Masaüstü
Bilgisayar
FUJİTSU P700 E85+
Masaüstü
Bilgisayar İçin
Monitör
Fujitsu L20T-2
Masaüstü
Bilgisayar İçin
USB Mouse
Fujitsu USB Mouse
8
Masaüstü
Bilgisayar İçin
USB F Klavye
Fujitsu F Klavye
Masaüstü
Bilgisayar İçin
Mouse Pad
Mouse Pad
Masaüstü
Bilgisayar İçin
Asma Kilit
Masaüstü
Bilgisayar İçin
Çevirici DVI2VGA
Fujitsu
Webcam
Logitech/Webcam
C210
9
Hoparlör
Snopy/SN-1100x
USB Bellek
Kingston
Harici USB Bellek
Kingston 16 GB
Usb Bellek
Boyun Askısı
Renkli Laser
Yazıcı
Lexmark C544 DN
10
Renkli Laser
Yazıcı Ek Toneri
Lexmark C544 Siyah
Toner ( 2.500 sayfa
Kapasiteli )
Renkli Laser
Yazıcı Ek Toneri
Lexmark C544 Siyah
Toner ( 6.000 sayfa
Kapasiteli )
Renkli Laser
Yazıcı Ek Toneri
Lexmark C544 Sarı
Toner ( 4.000 sayfa
Kapasiteli )
Renkli Laser
Yazıcı Ek Toneri
Lexmark C544
Kırmızı Toner ( 4.000
sayfa Kapasiteli )
Renkli Laser
Yazıcı Ek Toneri
Lexmark C544 Mavi
Toner ( 4.000 sayfa
Kapasiteli )
11
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR FUJITSU P700 E85+ SİSTEM ÖZELLİKLERİ
1.
2.
2
3.
4.
2
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR FUJITSU AH 531/GFO SİSTEM ÖZELLİKLERİ
1.
2.
2
3.
4.
2
BT EKİPMANLARI MUAYENE VE KESİN KABUL TUTANAĞI
İL / İLÇE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KURUM ADI::………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KURUM KODU:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFON:………………………………………………….. FAKS:……………………………………………………………………………………..
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI
Özellikler
Veri+Güç Kablosu
Toner X264H11G
Ek Toner X264A11G
Sürücü CD/DVD
Kullanıcı El Kitabı
TAŞINABİLİR HARİCİ DİSK
Özellikler
USB Kablo
Kullanım Kılavuzu
TARAYICI
Özellikler
Arabirim+Kablo
Sürücü CD/DVD
Kullanıcı El Kitabı
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
Özellikler
Güç Kablosu
Kullanıcı El Kitabı
Sürücü ve Recovery DVD
Fujitsu Notebook Çantası
Fujitsu NB USB Mouse
Harici Modem (Radex)
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Özellikler
İşlemci
Hard Disk
DVD ROM
Ekran Kartı
Monitör
Klavye
Fare
Mouse Pad
Hoparlör
Kasa
İşletim Sistemi
Yazılımlar
Doküman ve CDler
Recovery DVD, Antivirüs CD ve İmaj DVD
Webcam
Kilit
Çevirici
USB Bellek(Herbir masaüstü bilgisayar ile
birlikte 3’er adet teslim edilecektir.)
Marka & Modeli
LEXMARK X364 DN
Adet
Kontrol
Evet Hayır
Marka & Modeli
TOSHIBA STORE ART 3 2,5” 1TB
Adet
Kontrol
Evet Hayır
Marka & Modeli
EPSON V33
Adet
Kontrol
Evet Hayır
Marka & Modeli
FUJITSU AH 531
Adet
Kontrol
Evet Hayır
Marka & Modeli
FUJITSU P700 E85+
Intel Core i5-2400 3,1 GHz
WD 5000AAKX 500 GB
TSS DVD ± RW TS-H653J
Intel HD Graphics
Fujitsu L20T-2 LED
Fujitsu USB KB400 TR/F Klavye
Fujitsu USB Optik Fare
Mouse Pad
Snopy SN-1100X
Fujitsu Kasa
Windows 7 Professional
Office 2010
Adet
Kontrol
Evet Hayır
Logitech Webcam C210
Kale Asma Kilit
DVI/VGA Çevirici
Kingston DTIG3 (16 GB) USB Bellek
HARİCİ USB BELLEK
Özellikler
Kullanım Kılavuzu
Boyun Askısı
RENKLİ LAZER YAZICI
Özellikler
Veri+Güç Kablosu
Toner – Black C540H1KG
Toner –Magenta C540H1MG
Toner- Cyan C540H1CG
Toner- Yellow C540H1YG
Ek Toner –Mavi C544X1CG (2 Adet)
Ek Toner – Kırmızı C544X1MG (2 Adet)
Ek Toner – Sarı C544X1YG (2 Adet)
Ek Toner –Siyah C544X1KG (1 Adet)
Ek Toner – Siyah C540H1KG (1 Adet)
Sürücü CD/DVD
Bağlantı Kablosu
Kullanıcı El Kitabı
Marka & Modeli
KINGSTON DTIG3 (16 GB)
Adet
Kontrol
Evet Hayır
Marka & Modeli
LEXMARK C544 DN
Adet
Kontrol
Evet Hayır
NOT: Her kalem kontrol edildikten sonra kontrol kısmında ki evet/hayır kısmına "√" sembolü konulacaktır.
EVET
HAYIR
Ekipman Teslim Alma ve Uygulama El Kitabı teslim alındı.
Cihazlar kurularak çalışır halde teslim edildi.
OKUL MÜHRÜ
.../.../ 2012
Komisyon Başkanı
ÜYE
(Ad, Soyad, İmza)
ÜYE
(Ad, Soyad, İmza)
2
Renkli Lazer Yazıcı
USB Bellek
1
2
3
1
3
10
1
1
1
3
6
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
2
4
3
1
1
2
4
1
Adana
Kozan
Ticaret Meslek Lisesi 1.Katı Cumhuriyet Mah.
1
2
Adana
Seyhan
Çınarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 45/B
3
3
Adana
Yüreğir
Selahattin Eyyübi Mah.3829 Sok. No.10 (Ömer Refika Halıcılar İ.Ö. İki Katlı Binası)
4
Adıyaman
Besni
Besni İlköğretim Okulu Ek Binası
5
Adıyaman
Kahta
Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Cumhuriyet Y.İ.B.O. Bahçesi
1
6
Adıyaman
Merkez
Gölbaşı Caddesi Gazi Orta Okulu Yanı 02030
7
Afyonkarahisar
Merkez
Hükümet Konağı
8
Ağrı
Merkez
Vali Konağı Caddesi Cumhuriyet İO Arkası
9
Ağrı
Patnos
Sanayi Mah. Kerem Şahin İO Binası Kat 1
1
10
Amasya
Merkez
Mehmet Varinli Caddesi No:3
1
11
Amasya
Merzifon
Bahçelievler Mah. Halkeğitim Giriş Katı No:15
12
Ankara
Altındağ
Örnek Mh. Adalı Halil Sk. No:12 Telsizler
13
Ankara
Beypazarı
Öğretmenevi Alt Katı 06730
1
14
Ankara
Çankaya
Selimiye Cad. No: 23/A Y. Ayrancı (Eski Ayrancı Lisesi Binası)
1
15
Ankara
Çubuk
Yavuz Selim Mah. Selimiye Sok No 6
1
16
Ankara
Etimesgut
Suvari Mah. İstasyon Cad. Güneşevler İO Eski Binası
17
Ankara
Gölbaşı
İmam Hatip Lisesi Binası
18
Ankara
Kalecik
Hükümet Konağı 3.Kat
19
Ankara
Keçiören
Gümüşdere Mahallesi Fatih Cad No:37
1
20
Ankara
K.Hamam
Eski Ticaret Meslek Lisesi
1
21
Ankara
Mamak
Bahçelerüstü Mah. Arif Yaldız Cad. No:111 Saimekadın
22
Ankara
Nallıhan
Nasuhpaşa Mah.Cumhuriyet Alanı 3.Sokak No:14/1 06920
1
1
Tarayıcı
Ofis Bilgisayarı
ADRES
Notebook
İLÇE
Taşınabilir Harici Disk
Çok Fonksiyonlu
Yazıcı
No İL
2
1
1
3
1
1
2
1
2
2
1
2
3
1
3
2
4
3
1
2
2
3
4
5
2
2
5
1
2
3
7
5
1
4
3
2
2
5
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
23
Ankara
Polatlı
İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi
1
2
2
1
24
Ankara
Sincan
Gop Mahallesi Ayvaz Sokak No:1 Kat:4
1
2
5
5
1
25
Ankara
Ş.Koçhisar
Kale Mah. Ankara Cad. (Özel İdare Eski Binası)
1
1
1
2
26
Ankara
Yenimahalle
Varlik Mah.Yakacik Sok. No:2
2
7
5
27
Antalya
Alanya
Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi Halkeğitim Binası Kat/3
2
4
28
Antalya
Kumluca
Hacıveliler Köyü İO Binasının 3.Katı Kumluca
3
5
2
29
Antalya
Kepez
Yeni Emek Mah. 2567 Sok. No:7 Kepez
1
2
2
4
4
1
30
Antalya
Muratpaşa
Tuzcular Mh. İmaret Sk. Kaleiçi Muratpaşa
1
2
2
2
5
1
31
Antalya
Manavgat
Çeltikçi Köyü
2
3
32
Artvin
Merkez
7 Mart İO A/Blok
1
2
3
33
Aydın
Merkez
Aydın Bulvarı Fatih Mah. 1135 Sok. No:22
1
3
5
34
Aydın
Nazilli
Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı Eski Hükümet Konağı
1
1
2
2
35
Aydın
Söke
Kemalpaşa M. Özyol S.No:24
1
1
2
3
36
Balıkesir
Bandırma
Paşamescit Mah.48. Sok. No:1
1
1
2
37
Balıkesir
Merkez
Hacı İlbey Mahallesi Mithat Paşa Caddesi No: 5
1
2
4
5
1
38
Balıkesir
Edremit
Cumhuriyet Mah. Uğur Mumcu Cad 107. Sok. No 5 (Nihat Tansoy İO Yanı) Akçay/Edremit
1
1
2
2
2
39
Bilecik
Bozüyük
İsmet İnönü Cad. Hükümet Konağı Binası Zemin Kat
1
1
2
3
40
Bilecik
Merkez
Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:7
1
4
1
41
Bingöl
Merkez
Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Melikşah Sokak
1
1
1
1
42
Bitlis
Merkez
Taş Mah. Kültür Sok. No:52
1
1
2
3
43
Bitlis
Tatvan
Rehberlik Ararştırma Merkezi Kale Mah Menekşe Cad.
2
3
2
1
44
Bolu
Merkez
Tabaklar Mahallesi Tayyar Sokak İ.B. And. Otelc. Tur. M. L. Bahçesi No: Prefabrik Bina
2
2
3
1
45
Burdur
Merkez
Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. No:11 (Şeker Fabrikası Karşısı)
1
3
46
Bursa
İnegöl
Yeni San. Kafkas Cad. No : Bila
1
2
1
47
Bursa
Nilüfer
Fethiye Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Duyum İşitme Engelliler İO Yanı
1
1
5
48
Bursa
Osmangazi
Selçukhatun Mh. Rakım Sk. No:17 Osmangazi
1
1
2
3
49
Bursa
Yıldırım
Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi No:38
3
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
50
Bursa
Gemlik
Dr. Ziya Kaya Mahallesi İstiklal Cad. No:77 16600 Gemlik
2
1
4
51
Çanakkale
Merkez
İsmetpaşa Mah. Büyük Hamam Sokak No:36
2
2
1
4
2
52
Çankırı
Merkez
Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No : 48
1
1
2
3
53
Çorum
Merkez
Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No26
2
3
54
Çorum
Sungurlu
Sunguroğlu Mah. Çankırı Cad. No: 3
1
1
2
55
Denizli
Merkez
Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Ulus Cad.No:16
1
1
3
1
56
Diyarbakır
Çınar
Belediyeye Ait Eski İdare Binası
1
1
2
1
57
Diyarbakır
Yenişehir
Eski Eğitim Fakültesi C Blok Şehitlik
1
1
2
58
Diyarbakır
Bağlar
Bağlar Yeniköy Mh. Hava Alanı Cd.1026.Sokak No:2
2
1
2
59
Diyarbakır
Silvan
Selahattin Mah. Aşağı Çarşı Eski Askerlik Şubesi 506.Sokak No: 21/1
1
2
60
Diyarbakır
Kayapınar
Peyas Mah.438.Sok.No:3 Kayapınar İO Bitişiği
1
3
5
61
Edirne
Keşan
Yenimescit Mah. Paşayiğit C. Atatürk İO Bahçesi
1
1
3
62
Edirne
Merkez
Hüseyin Hüsnü Tekişik Ram Dilaverbey Mah.Gazipaşa Cad.No:25
1
2
3
63
Elazığ
Merkez
Cumhuriyet Mahallesi 25. Sokak No: 20 23270 Bahçelievler
1
3
64
Erzincan
Merkez
Atatürk Mah. Erzincan Lisesi Bahçesi.
1
1
2
3
65
Erzurum
Merkez
Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. Vilayet Binası Kat: 5 Yakutiye
1
2
5
5
1
66
Eskişehir
Odunpazarı
Akarbaşı Mahallesi Ada Sokak No:35/A
2
2
5
67
Eskişehir
Tepebaşı
Işıklar Mh. Şh. Pyd. Ast.Sb. Çvş.Soner Özüdek İO Yanı
1
3
5
5
1
68
Gaziantep
Şahinbey
İstasyon Caddesi Migros (Bedesten) Karşısı Eski Ticaret Lisesi Kat 2
2
4
5
1
69
Gaziantep
Şehitkamil
Güvenevler M. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gaziantep Anaokulu Üstü
1
1
4
3
70
Giresun
Merkez
Kavaklar Mah. Yeniyol Mevkii Kız Meslek Lisesi Arkası
1
2
3
71
Giresun
Ş.Karahisar
İlçe Milli Eğitim Md.Binasının Bir Bölümü
72
Giresun
Tirebolu
Dumlupınar İlköğretim Okulu Ek Binada
73
Gümüşhane
Merkez
İnönü Mahallesi Okullar Semti Eski Eğitim Araçları Binası
1
74
Hakkari
Merkez
Bulak Mah.
2
75
Hakkari
Yüksekova
Fatih Sultan Mehmet İO İçi
1
76
Hatay
Antakya
Esenlik Mah. Makbule Ölçen Cad. No:10
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
4
1
3
1
2
3
2
1
1
3
3
1
3
3
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
77
Hatay
İskenderun
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Binalarının Bir Bölümü
2
2
6
1
78
Isparta
Merkez
Pirimehmet Mah. Gölcük Cad.No:25
1
1
2
4
1
79
Mersin
Anamur
Esentepe Mah. Anamur Lisesi B Blok
1
1
1
2
80
Mersin
Akdeniz
Nusratiye Mh.5015. Sk. No:43
2
2
2
5
81
Mersin
Silifke
Pazarkaşı Mh. 348. Sk. No:40(Eski 50.Yıl İO Binası)
1
1
82
Mersin
Tarsus
Eski Ömerli Mah Alpaslan Türkeş Bulvarı No:81
83
Mersin
Erdemli
Yüksek Mahalle Keskinler Sokak No:27
84
İstanbul
Arnavutköy
Anadolu Mahallesi 52 Sokak No: 12
85
İstanbul
Avcılar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binasi I.Kat
86
İstanbul
Bağcılar
Kemal Paşa M. Namık Kemal C.No: 21
1
87
İstanbul
Bahçelievler
Kocasinan Merkez Mh. Mahmutbey Cd (Yolu) Okul Sokak No:6
1
88
İstanbul
Bakırköy
Kartaltepe M. General Şükrü Kanatlı Cd. No: 3
89
İstanbul
Başakşehir
Başak Mh.İbb Fatih Sultan Mehmet İO Binası
1
90
İstanbul
Bayrampaşa
Cevatpaşa İO Eski Binası
1
91
İstanbul
Beşiktaş
Muallim Naci Cad. No:57 34347 Ortaköy
1
92
İstanbul
Beykoz
Aşık Kerem Sok .No:3 Gümüşsuyu
93
İstanbul
Beylikdüzü
Kavaklı Mah. Marmara Cad. No:5
94
İstanbul
Esenler
125.Yıl İlköğretim Okulu Binası 3. Kat Nene Hatun M.136.Sok.
95
İstanbul
Fatih
Gureba Hüseyin Ağa Mh. Şekerci Sk.No:29 Aksaray
96
İstanbul
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mah. Temaşa Sok No:198
97
İstanbul
Güngören
Gençosman İmkb Ticaret Meslek Lisesi Zemin Kat
98
İstanbul
Kadıköy
Tüccarbaşı Sultan Sk. No:27 Erenköy
2
99
İstanbul
Kağıthane
Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No:1
100 İstanbul
Kartal
101 İstanbul
2
1
2
5
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
3
2
1
2
4
2
6
2
4
5
1
4
1
2
2
4
1
2
1
5
1
2
2
2
1
4
1
2
5
2
2
2
1
2
4
5
1
1
1
2
3
Namık Kemal Cd. Çavuşoğlu Mh. Akmecit Sk.N:2/3
2
1
3
K.Çekmece
Mahmutbey Cad. Okul Sok. No:2 Halkalı
1
1
2
102 İstanbul
Pendik
Güzelyalı Mah. Sahil Yolu No:183
1
1
4
103 İstanbul
Sancaktepe
Osmangazi Mah. Hilal Cad. No 59 Samandra (Mustafa Karaşahin İO)
1
2
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
104 İstanbul
Esenyurt
Fatih Mah. 19 Mayıs Bulvarı No:57
1
105 İstanbul
Sarıyer
Şehit Mithat Yılmaz Cad. Karakol Sk. No:2
1
106 İstanbul
Silivri
Yeni Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 1
2
107 İstanbul
Sultanbeyli
Battal Gazi Mh. Kubbe Cd. Sultanbeyli Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Binası No :6
1
108 İstanbul
Şile
İmkb. Halk Eğitim Merkezi Binası
1
109 İstanbul
Şişli
Ali Samiyen Sok. No:1180290
110 İstanbul
Tuzla
Evliya Çelebi M. Hatboyu No:17/B (Belediye Binası Arkası)
111 İstanbul
Ümraniye
Alemdağ Cad.Yavuz Mah.Ümraniye İmam Hatip Lisesi 1.Katı
112 İstanbul
Üsküdar
Barbaros Mh. Denizmen Sk. No:25/2
1
113 İstanbul
Zeytinburnu
Telsiz Mah. 71 Sok. No:9 A Blok Fatma Süslügil İO Yanı
1
114 İzmir
Aliağa
Hükümet Konağı 5. Kat
115 İzmir
Bayraklı
116 İzmir
2
3
3
1
1
2
5
1
1
1
1
1
2
3
3
4
1
1
2
1
1
3
4
1
2
1
2
4
1
1
1
2
Şehit Asteğmen Mesut Urlu Sok. Emek Mah.
1
2
2
Bergama
Zafer Mh. Cumhuriyet Cd. No: 6/B 35700
1
1
1
2
117 İzmir
Bornova
Erzene Mah.80 Sok. No: 18
1
1
2
5
6
118 İzmir
Buca
Dumlupınar Mahallesi Uğur Mumcu Cad. No.17
1
2
4
3
119 İzmir
Çeşme
İnönü Mah. 2052 Sok No 30
2
1
2
120 İzmir
Karşıyaka
Zübeyde Hanım Cad.No:11
2
2
2
5
8
1
121 İzmir
Konak
227sok. No:18 Hatay
2
2
5
5
1
122 İzmir
Ödemiş
Atatürk Mah.Saraçoğlu Cad.No:8/B
2
1
1
2
3
1
123 İzmir
Karabağlar
4161 Sok No 23
1
1
2
4
1
124 İzmir
Çiğli
Anadolu Cad. No 1014 Küçük Çiğli
1
1
4
1
125 Kars
Merkez
Yusuf Paşa Mah. Ordu Cad. No: 40, Kat 3
2
1
2
1
126 Kastamonu
Merkez
Aktekke Mah.Yalçin Cad. No:12
2
2
6
3
127 Kayseri
Develi
Mesleki Eğitim Merkezi Md.Binası Bir Bölümü
1
1
2
3
128 Kayseri
Kocasinan
Fatih Mh.Fevzi Fevzioğlu Cd.Açık Sk. No: 22
2
6
5
129 Kırklareli
Lüleburgaz
Gençlik Mah.Adliye Sarayı Yanı No:17
1
2
3
130 Kırklareli
Merkez
Demirtaş Mah .Fuat Umay Cad. 5 Nolu Sağlık Ocağı 1. Katı No: 42
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
3
1
1
1
1
131 Kırşehir
Merkez
Öğretmenevi Yanı Türk Telekom Arkası
2
1
4
132 Kocaeli
Gebze
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 4.Kat
2
2
3
133 Kocaeli
Gölcük
Şirinköy Mah. Fahri Korutürk Cad. Şirinköy İO 3. Katı
1
3
134 Kocaeli
İzmit
Akçakoca Mah. Kapanca Sok No: 7
1
2
5
135 Konya
Akşehir
Selçuk Mah. 24 Ağustos Bulvarı No:24
1
1
1
2
3
1
136 Konya
Beyşehir
Hacı Akif Mah. Antalya Cad.
1
1
1
3
1
1
137 Konya
Cihanbeyli
Karşıyaka Mah. Bozkır Caddesi Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
1
1
4
138 Konya
Ereğli
Hacımütahir Mahallesi İnönü Caddesi No:78
1
1
3
139 Konya
Karatay
Çiftemerdiven Mah. Cevhertaş Sk. No:5
2
2
140 Konya
Meram
Bahçelievler Mah.Saitpaşa Cad. Kemha Sok.No:6
2
3
5
141 Konya
Selçuklu
Özalan Mah. Gültekin Sok.No:9/8
1
2
3
4
142 Konya
Seydişehir
Ulukapı Mah.751. Sok.Tuta Petrol Karşısı
1
1
3
3
143 Kütahya
Merkez
Ali Paşa Mah.Abdurrahman Karaa Bulvarı.Öğretmenevi Hizmet Binasi K:2
2
4
5
144 Kütahya
Tavşanlı
Yenimahalle Şehit Gaffar Okkan Cad.No:21 Tavşanlı/Kütahya
1
3
1
145 Kütahya
Simav
Fatih Mah.Cumhuriyet Cad.No:86 Simav-Kütahya
1
2
1
146 Malatya
Merkez
İnönü Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı
1
6
147 Manisa
Akhisar
Paşa Mahallesi 28 Sokak No:8 Kat:2
1
1
4
148 Manisa
Merkez
2. Anafartalar Mh. Adalet Sk. No:48
2
1
6
6
1
149 Manisa
Salihli
Seyrantepe Mah. Yüksel Özdemir Cad. No:42
1
3
3
1
150 Manisa
Soma
Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Bünyesi
1
1
3
3
151 Kahramanmaraş Elbistan
Emniyet Caddesi Özel İdare Binası Kat/2
1
1
2
152 Kahramanmaraş Merkez
Mağralı Mah. Halit Evliya Cad. No:4 Batıpark
2
3
1
153 Mardin
Merkez
Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Savurkapı Mah. 47200
2
2
1
154 Mardin
Nusaybin
Emire Gözü Lisesi Arkası Yenişehir Mah. Reyhan Sok. No:3
155 Mardin
Kızıltepe
Kızıltepe Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
156 Muğla
Fethiye
Arif Kaşlı Doğumevi Bahçesi
1
157 Muğla
Merkez
Orhaniye Mah. Akasya Sok.No:2
2
1
1
1
1
1
6
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
3
1
4
2
1
4
1
1
158 Muğla
Milas
Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Milaslı Cad. No:26
1
1
2
3
159 Muş
Merkez
Halk Bankası Karşsı
2
1
1
3
5
160 Nevşehir
Merkez
Bahçelievler Mahallesi. Nar Yolu. Milli Eğitim Lojmanı Yanı. 50100
1
1
1
2
3
161 Niğde
Merkez
Dere Mahallesi Mehtap Sokak No: 24 (Eski 30 Ağustos İO Binası)
2
2
6
2
162 Ordu
Fatsa
M.K.P. Mah. Kaymakam M.Esen Cad. No:2
1
2
1
163 Ordu
Merkez
Yenimahalle Okullar Cad. No:17/A
1
2
164 Ordu
Ünye
Belediye Caddesi Belediye İş Merkezi No: 48
1
2
165 Rize
Merkez
Rehberlik Arş. Mrk Müdürlüğü Tophane Mah. Çıkmaz Sok. No:3
1
2
166 Sakarya
Adapazarı
Tığcılar Mah. Küçükosman Sokak No:12/1
1
2
4
167 Sakarya
Erenler
Sakarya Cd. İl Tarım Müdürlüğü Yanı
1
2
7
168 Samsun
Bafra
Kızılırmak Mah.Ahmet Çavuş Sk.Vuraloğlu İşhanı No:2 Kat:2
1
1
2
169 Samsun
Çarşamba
Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Cad.Özel İdare Karşısı No:5/5
2
1
4
1
170 Samsun
Havza
Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
1
1
2
1
171 Samsun
Canik
Gaziosmanpaşa Mah. Alaca Sok. No:29
2
1
2
4
5
1
172 Siirt
Merkez
Rehberlik Arş. Mrk. Müdürlüğü Mithat Öktüren Caddesi No:9/A
1
1
5
3
1
173 Sinop
Merkez
Okullar Cad. Anadolu Lisesi Karşısı
2
2
6
8
1
174 Sivas
Merkez
Milli Eğitim Müdürlüğü Kampüsü Kümbet
1
2
5
2
175 Sivas
Suşehri
Atatürk İlköğretim Okulu Binası Kat: 2
1
1
2
1
176 Tekirdağ
Çorlu
Esentepe Mah. Emlak Konutları Yanı (Çorlu Sakatlar Derneği İO Ek Binası)
1
4
8
177 Tekirdağ
Merkez
Hürriyet Mah. Öğretmenler Cad. No:22/8
1
2
2
5
178 Tokat
Erbaa
Atatürk İlköğretim Okulu Yanı
2
1
1
3
179 Tokat
Merkez
Defterdarlık Yanı Eski Jandarma Binası
1
1
3
180 Tokat
Niksar
Fatih Sultan Mehmet Cad. Belediye İşhanı Kat:3
1
1
2
181 Trabzon
Merkez
Soğuksu Mahallesi Kader Cad. Çamlıkaltı Mevkii Özel Eğitim Kampüsü
1
1
3
182 Trabzon
Of
Sulaklı Mahallesi M.Fevzi Çakmak Sok. Of Yardımlaşma Vakfı Girişi Kat:1
1
1
2
183 Tunceli
Merkez
Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
1
1
1
1
184 Şanlıurfa
Merkez
Yusufpaşa Mah.Fuar Cad. 925. Sok No:1
1
2
4
1
1
3
1
7
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
3
3
185 Şanlıurfa
Siverek
Mehmetçik İO Öğrt. Binası 2. Katı
1
186 Şanlıurfa
Viranşehir
Devlet Hastanesi Karşısı 63700
1
187 Uşak
Merkez
Kurtuluş Mah. Doğan Özkaraman Cd. No: 11 Öğretmenevi Yanı
1
188 Van
Erciş
Vanyolu Mahallesi Cumhuriyet İO Arkası Rehberlik Ve Arş Mrk
189 Van
Merkez
Şerefiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. End. Meslek Lisesi Karşısı
1
190 Yozgat
Merkez
Tekke Mahallesi Merve Sokak No:3
2
191 Yozgat
Sarıkaya
Kazım Karabekir Mah. Ş.Ersoy Öcal Cad. No:1
192 Yozgat
Sorgun
193 Yozgat
1
2
4
1
2
1
1
4
2
2
2
11
2
5
2
1
3
Yazlak Mh Şefaatli Cd İlçe Emniyet Müd Karşısı. Anadolu Ticaret Meslek L. Kat:1 66700
1
1
2
3
Yerköy
Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 1
1
1
5
4
194 Zonguldak
Çaycuma
Pehlivanlar Mahallesi Sağlık Caddesi Eski 1 Nolusağlı Ocağı Binası No 19
1
1
3
3
195 Zonguldak
Ereğli
Bağlık Mahallesi 1. Nolu Hatip Sok. Kdz. Ereğli
1
1
2
3
196 Zonguldak
Merkez
Mithatpaşa Mahallesi Okul Sokak.
2
2
4
1
197 Aksaray
Merkez
Kılıçaslan Mah. 1316 Nolu Sokak. No:3
2
1
4
1
198 Bayburt
Merkez
Mahmut Kemal Yanbey İO Binası
1
1
3
199 Karaman
Merkez
Külhan Mh. 2.İstasyon Caddesi No:11 70100
1
1
2
200 Kırıkkale
Merkez
Bağlar Başı Mahallesi Timur Caddesi 850. Sokak
1
2
201 Batman
Merkez
Ziya Gökalp Mahallesi 50. Yıl İO Bünyesi
2
202 Şırnak
Merkez
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Alt Katı
1
203 Bartın
Merkez
Karaköy Mahallesi Kozcağız Yolu
204 Ardahan
Merkez
205 Iğdır
1
3
1
2
2
1
1
3
1
1
3
1
4
3
1
2
3
2
2
2
Milli Eğitim Müdürlüğü
1
1
2
Merkez
Eski Mit Binası/Migros Karşısı
2
1
3
206 Yalova
Merkez
Şehit Ömer Faydalı Cad. No:238
1
1
3
207 Karabük
Merkez
5000 Evler Cumhuriyet Mah.37 Nolu Cadde
2
1
3
208 Kilis
Merkez
Şıh Abdullah Mah. Dereboyu Cad. M.Uluğ Can İO Yanı Kat 2
1
1
1
3
4
1
209 Osmaniye
Merkez
Yıldırım Beyazıt Mah. 7 Ocak Stadyumu Yanı
1
2
2
4
5
1
210 Osmaniye
Kadirli
Bağ Mahallesi Ala Camii Caddesi No:19 (Eski Öğretmen Evi)
1
2
2
211 Düzce
Merkez
Kültür Mahallesi Uzun Mustafa Caddesi Eski Düzce Lisesi Karşısı
1
1
4
8
1
3
1
3
HABERLEŞME ADRESLERİ
PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok
Beşevler / ANKARA
Tel : (0 312 ) 413 32 01–02–03–04
Faks : (0 312 ) 212 93 04
http://projeler.meb.gov.tr
Sözleşme Yönetimi Şubesi
Ahmet OZAR (Şube Müdürü)
Dahili: 1101
Funda ÇOKER (Uzman)
Dahili: 1091
Mesut Zülfü YUSUFOĞLU (Uzman)
Dahili: 1092
YÜKLENİCİ FİRMA
OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş
ADRES :
Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü-Beştepe/ANKARA
TEL:
(0312) 292 65 30
FAX:
(0312) 284 21 70
ARIZA DURUMUNDA KAYIT AÇILMASI GEREKEN E-POSTA ADRESİ VE TELEFON
TEL: 0212 444 0 141
FAKS: 0212 339 24 42
e-mail: [email protected]

Benzer belgeler

l300 usb uyumluluk matrıxı

l300 usb uyumluluk matrıxı Fujitsu Wireless Keyboard Set LX400

Detaylı

ikinci sınıf türkçe program başvuruları yerleştirilemeyen adaylar

ikinci sınıf türkçe program başvuruları yerleştirilemeyen adaylar Müfredat uyumsuz Müfredat uyumsuz Müfredat uyumsuz Müfredat uyumsuz Eksik belge, Müfredat Uyumsuz Müfredat uyumsuz Müfredat uyumsuz Eksik belge, Müfredat Uyumsuz Eksik belge, Müfredat Uyumsuz Müfre...

Detaylı

+1,5

+1,5 Biber C vitamini, B1, B2, E, K, ve A pro vitaminleri içerir.

Detaylı