Haziran 2012 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Yorumlar

Transkript

Haziran 2012 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:46 Page 1
YENİ HİZMET BİNASI YÜKSELİYOR
Başkan Şekerdağ, Elazığ’a ve Üyelerimize yakışır prestij binanın 2012 yılı
sonunda hizmete açılacağını söyledi...
Yapımına 2011 yılının sonlarında
başlanan ve ağır kış koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığı Elazığ
TSO yeni hizmet binası hızla yükseliyor. Kaba inşaat çalışmalarının
bitme aşamasına geldiği yeni hizmet binamızın ince yapım işleri ihalesi de sonuçlandı...
3’te ç
HAZİRAN 2012
YIL: 16
SAYI 188
1 Temmuz korkulu
rüya olmaktan çıktı
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da
değişiklik yapan yasa tasarısı, 27 Haziran 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, 1 Temmuz’un iş dünyası adına yapılan değişikliklerle birlikte korkulu rüya olmaktan çıktığını söyledi.
1 Temmuz’da yürürlüğe girecek
olan Türk Ticaret Kanunu’nda
değişiklik yapan “Kanun Tasarısı” TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yapılan
değişiklikle 46 hapis cezasının
33’ü idari para cezasına dönüştürülürken üzerinde tartışılan
çok sayıda madde yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.
6’da ç
D
keden, bazı uygulamalar değiştirildi, bir
kısmı da bütünüyle kaldırıldı. TOBB
öncülüğünde Odalarımızın da görüşlerinin alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulan dosyada
60 konu üzerinde çalışma yapılması talep edilmişti. Bunların
Sayfa
çok büyük bir kısmı ye3’te
niden düzenlendi”dedi.
Elazığ TSO
Haziran ayı
Meclis Toplantısı Nuri Önal
Başkanlığında
yapıldı.
A. Şekerdağ
Türk Ticaret
Kanunu'ndaki
değişiklikler
kabul edildi
eğişiklikleri yorumlayan Elazığ TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, şirketlerin en mahrem bilgilerinin bile paylaşımını içeren ve iş
dünyasının tepkisini çeken çok sayıda
maddenin değiştirilmesi ve kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.
Başkan Şekerdağ, “Kabul edilen yasa
ile daha önce iş dünyasını endişeye sev-
Elazığ Ticaret’te
Bu Ay
MEDYA
Elazığ TSO Meclisi Toplandı
Elazığ TSO Haziran ayı Meclis Toplantısının gündemini
Yeni Teşvik Yasası ile Yeni TTK oluşturdu.
AJANDA
Toplantıda yapılan değerlendirmede Oda üyelerinin ve kamuoyunun yoğun bir şekilde bilgilendirilmesi ve konu hakkında tanıtım yapılması kararlaştırıldı.
5’te ç
ŞİMDİ ELAZIĞ’A
YATIRIM ZAMANI
TTK EĞİTİMİ
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu
ve Güneydoğu Dernekleri Platformu işbirliğinde 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret
Kanunu, Yeni Teşvik Yasası ve Sınai
Mülkiyet hakları konulu bilgilendirme
toplantısı Elazığ TSO Konferans Salonunda yapıldı.
9’da ç
Haziran ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Yeni Teşvik Yasası ile birlikte Elazığ’ın yatırımcılar için
önemli avantajlar içerdiğini belirten Elazığ TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Şekerdağ, yerli ve yabancı tüm yatırımcılara çağrıda
bulunarak “Şimdi Elazığ’a yatarım
zamanı” dedi.
SAYFA 2’DE
SEKTÖR
“Yunus” konferansı
20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ TSO’da düzenlenen etkinliklerle start aldı. Etkinlikler
kapsamında Yunus Emre Konferansı
büyük ilgi gördü.
11’de ç
EKONOMİ
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:46 Page 2
2
Haziran 2012
medya
ŞİMDİ ELAZIĞ’A
YATIRIM ZAMANI
Haziran ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Teşvik Yasası ile birlikte Elazığ’ın yatırımcılar için önemli avantajlar içerdiğini belirten Elazığ
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, yerli ve yabancı tüm yatırımcılara çağrıda bulunarak, “Şimdi Elazığ’a yatırım” zamanı dedi.
İletişim Lisesinden
Odamıza Ziyaret...
“İletişimde Sözün Doğrusu” çalışmasıyla Milli Eğitimde Kalite
Yönetimi Uygulamalarında Türkiye birincisi olan Necip Güngör
Kısaparmak Anadolu İletişim Meslek Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ’ı makamında ziyaret etti.
A
nkara’da düzenlenen
Toplam Kalite Yönetimi
Uygulamaları
kapsamında hazırladığı “İletişimde Sözün
Doğrusu” çalışmasıyla Türkiye birinciliği kazanan İletişim Lisesi Müdürü Ali
Canpolat
desteklerinden
ötürü Başkan Şekerdağ’a teşekkür etti.
Ziyarette proje hakkında
bilgi veren Necip Güngör Kısaparmak Anadolu İletişim
Meslek Lisesi Müdürü Ali
Canpolat yürüttükleri çalışmanın birincilik ile neticelenmesinden ve Elazığ adına
böylesine bir ödül almaktan
dolayı mutlu olduklarını söyledi. Canpolat, Ankara’daki
etkinlikte Elazığ TSO katkıları ile hazırlanan ve ilin tanıtım
ürünlerini
içeren
hediyelerin son derece ilgi
gördüğünü belirterek katkılarından ötürü Başkan Şekerdağ’a teşekkür etti.
Medya önemli bir
sorumluluk taşıyor...
Başkan Şekerdağ ise okul
idarecileri başta olmak üzere
projeye emek veren herkesi
kutladığını belirterek, Türkçenin doğru ve temiz bir şekilde
kullanılmasının
önemine değindi. Yapılan çalışmanın Türkçenin doğru
kullanılması için örnek bir
proje olduğuna vurgu yapan
Şekerdağ, “Dili doğru kullanmak ve geleceğe taşımak
büyük bir sorumluluktur. Bu
noktada dikkat çeken projeniz umuyoruz ki, tüm medya
kurumları tarafından dikkate
alınır. Bununla birlikte, İleti-
şim lisesinde sizlerin elinde
yetişen gençler yarın medya
sektöründe yer alacaklar. Burada yetişen öğrencilerin vatanını, milletini, bayrağını,
dinini seven, demokrasiyi
özümsemiş, toplum menfaatini her türlü çıkarın üzerinde
gören bireyler olarak yetişmesi önem taşıyor. Çünkü,
medya toplumların gelişmesi
ve demokrasinin yerleşmesi
adına gerçekten çok önemli
bir yer tutuyor. Bu vesile ile
ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyor, tüm emeği geçen
ekibi kutluyorum” dedi.
“Yılın Meslek Örgütü” TOBB
Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) ‘yılın meslek örgütü’ seçti. Ödülü
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu adına törene katılan DEİK Genel
Sekreteri Bahri Can Çalıcıoğlu aldı.
D
ergisi tarafından her yıl
geleneksel olarak düzenlenen Yılın Starları Anketi'nde birinci gelenlere
ödülleri İstanbul'da The
Green Park Pendik Hotel &
Convetion Center'de gerçekleştirilen törenle verildi. Ödül
törenine, Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay ile
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmelettin İhsanoğlu ile ankette
alanlarında birinci gelen iş
adamı ve bürokratları
katıldı.
Ekovitrin tarafından düzenlenen Yılın
Starları Anketi'nde
2011'in yıldızlarını belirlemek için 251 bin
562 oy kullanıldı. 34
kategoride 102 adayın
yarıştığı anket 2,5 ay sürdü.
Törenin açılışında Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr.
Ekmelettin İhsanoğlu ve Ekovitrin Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran
Abacıoğlu birer konuşma
yaptılar.
Bir basın açıklaması yapan yapmış oldukları fizibilite çaElazığ TSO Yönetim Kurulu lışmalarında Elazığ ilinin
Başkanı Ali Şekerdağ, ilin yatı- önemli yatırım potansiyeline
rımlar açısından önemli avan- sahip olan sektörleri olduğunu
tajlar içerdiğine işaret ederek, belirterek, “Su Ürünleri sek“Elazığ Doğu Anadolu Bölgesi törü, yıllık 120 bin ton olan
içerisinde huzur ve güven ada- üzüm varlığı, ılıman iklimi nesıdır. Haftada 49 iç ve dış hat deniyle çok ciddi bir tarım ve
uçuşlarının yapıldığı bir il olan hayvancılık potansiyeli, krom,
Elazığ ulaşım sorunu olmayan mermer, kurşun, demir gibi
ve Üniversitesi başta olmak zengin maden kaynakları, hizüzere çok sayıda meslek lisesi metler sektöründe eğitim, sağile nitelikli iş gücünün hazır ol- lık, turizm gibi ilimizin önemli
duğu bir ildir” dedi.
yatırım alanları bulunmaktadır.
SWOT ANAZİLİ
Bu alanlarda yatırım yapacak
Başkan Şekerdağ Elazığ girişimciler hem kendileri kaTSO olarak, Fırat Üniversitesi zanacak hemde ilimiz ve ülkeve çok sayıda kurum temsilci- miz ekonomisine önemli
sinin bir araya gelmesi ile ilin katkılar sağlayabileceklerdir.”
SWOT Analizinin yapıldığını
ELAZIĞ TSO’DAN
belirterek, “Çok sayıda akadeÖNEMLİ HİZMET
misyen, konusunda uzman
Elazığ Ticaret ve Sanayi
kurum ve kişilerin katılımı ile Odası’nın yatırımcılara danışyapılmış olan Elazığ ili Swot manlık hizmeti verdiğini ifade
Analizi çalışmasında ilin güçlü eden Başkan Şekerdağ, “Biz
yönlerinin zayıf yönlerinden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
çok fazla olduğu ve yatırımcı- olarak yatırımcılara çok ciddi
lar için önemli fırsatlar içerdiği manada danışmanlık hizmeti
duygusal yaklaşımlardan zi- de sunuyoruz. Yatırımcıların
yade objektif kriterlerle ispat talep etmiş oldukları bilgi, yapedilmiştir” şeklinde konuştu.
maları gereken çalışmalar, kuİLİN AVANTAJLARI
rumlar arasındaki iletişimlerin
Elazığ TSO Yönetim Ku- sağlanması hatta fizibilite desrulu Başkanı Ali Şekerdağ, ilin teği sağlamaktayız. Burada
avantajlarından bazılarını şöyle amacımız ilimiz kaynaklarının
sıraladı:
ekonomiye kazandırılması ve
-İlin bölgede tek sivil ha- işsizlik sorunun çözümünde
vaalanına sahip olması ve Av- aktif olmaktır”dedi.
rupa’ya
direk
uçuşların
FİZİBİLİTELER HAZIR
yapılması,
Başkan Şekerdağ, Fırat Kal-Merkezi coğrafi konumu kınma Ajansı ve Fırat Üniveritibarıyle Elazığ, önemli bir lo- sitesi ile birlikte yatırımcılara
jistik öneme sahiptir,
önemli bir hizmet olarak ilin
-İklim ve doğal yapı zenginliği, önemli potansiyel kaynakla-Elazığ’ın, Emniyet Müdür- rıyla ilgili çeşitli fizibilite çalüğü kayıtlarında Ülkemizde lışmaları da hazırladıklarını ve
en az suçun işlendiği ilk 10 il bunları yatırımcıların istifadearasında yer alması,
sine sunduklarını belirterek,
- Nitelikli işgücü varlığı,
“Yeni Teşvik Yasasına altyapısı
-Organize Sanayi Bölgeleri, en hazır illerin başında Elazığ
İŞGEM ve TEKNOKENT’in geliyor. 8 ayrı konuda fizibilite
kurulmuş olması,
raporu dahi hazırlamış bulunu-İlin İhracat Potansiyeli yoruz. Bunlar, Entegre mermer
Yüksek Ürünlere Sahip Oluşu işleme tesisi, Balık üretimi ve
(Krom, Mermer, Maden, Su işleme, Atmosfer kontrollü
Ürünleri, Tarım vb)Ürünleri,
soğuk hava deposu, Kromit
-İlin İlgili Bakanlıkça, Tu- zenginleştirme, Üzüm suyu işrizm Gelişim Bölgesi ilan edil- leme, Sünger yatak imalatı ve
miş olması,
Çelik döküm tesisi konularını
-Son Yayınlanan Teşvik Ya- içermektedir.
sasında Elazığ’ın 4. bölgede
Altyapı olarak son derece
yer alması ve Elazığ OSB’de hazır olan Elazığ’a yatırım yayapılacak yatırımların 5. bölge pacak girişimciler kazanacak
desteklerinden istifade edecek ve dolayısı ile ülkemiz de kaolması.
zanacaktır. Bu nedenle tüm giYATIRIM YAPAN
rişimcilerimizi
Doğu’nun
KAZANACAK
incisi Elazığ’a bekliyoruz.”
Başkan Şekerdağ,
Doğu
Anadolu
Projesi
(DAP), Elazığ Kümeleme Çalışma- HAZİRAN AYI ELAZIĞ TSO
ları, DPT Raporları MEDYA ÇALIŞMALARI
ve Fırat Kalkınma
: 17
Ajansı ile müşterek Yayınlanan Basın Bülteni Sayısı
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 3
Haziran 2012
manşet
3
Yeni TTK TBMM'de kabul edildi
1 Temmuz korkulu rüya olmaktan çıktı
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da değişiklik yapan yasa tasarısı, 27 Haziran 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, 1 Temmuz’un iş dünyası adına yapılan
değişikliklerle birlikte korkulu rüya olmaktan çıktığını söyledi.
sayıda maddenin değiş- arındırılmış, kayıtdışılığı azaltıcı, adil ve
tirilmesi ve kaldırılması- gerek taciri gerekse vatandaşı mağdur
nın önemli bir adım edecek düzenlemelerden uzak bir düolduğunu söyledi.
zenleme beklentimiz vardı. BaktığıBaşkan
Şekerdağ mızda mevcut çalışmanın iyi olduğu
Değerlendirmesinde, kadar çok sayıda iş dünyasını ve ticari
“Kabul edilen yasa ile hayatı son derece rahatsız edecek ve
daha önce kamuoyunda hatta bitme noktasına getirecek düzenlebüyük tepki gören, bazı meler olduğunu gördük. Sadece 46 maduygulamalar değiştirildi, denin hapis ile ilgili içerik oluşturması 1
bir kısmı da bütünüyle Temmuz’dan sonra iş dünyasında kıyakaldırıldı. TOBB öncü- met kopacağı izlenimi veriyordu.
lüğünde Odalarımızın
Yine aynı şekilde firma sahiplerinin
da görüşlerinin alınarak ve firma ortaklarının borçlanması koGümrük ve Ticaret Ba- nusu, web sitesi hususu, denetleme hukanlığına sunulan dos- susu, banka varlıklarının ilanı vs. çok
yada 60 konu üzerinde sayıda sıkıntılı madde bulunuyordu.
çalışma yapılması talep
Birliğimiz öncülüğünde bu maddeleedilmişti.
rin iptali ve yeni düzenleme yapılması
Bunların çok büyük hususundaki taleplerimizin olumlu karasanın, önümüzdeki günlerde
Cumhurbaşkanı’nca onaylandık- bir kısmı yeniden düzenlendi. 50 yılı şılanmış olması iş dünyasına rahat bir
tan sonra, Resmi Gazete’de yayın- aşkın bir süreden beri uygulamada olan nefes aldırmıştır. Korkulu bir rüya olan 1
lanarak
yürürlüğe
girmesi ve artık Türk ekonomi ve ticari hayatına Temmuz sonrasına iş dünyası olarak
dar gelen Türk Ticaret Kanununun de- şimdi daha güvenle bakabiliyoruz.
bekleniyor.
Yeni düzenlemenin Resmi Gazete’de
Değişikliklere ilişkin bir değerlen- ğiştirilmesi gerekiyordu.
Ancak bu yapılırken Türk işdünyası- yayınlanacak olan Yönetmelik ile birdirme yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, şirketlerin en nın rekabet gücünü azaltmadan, işlem- likte uygulama adımlarını daha net gökolaylaştırıcı,
şeffaf,
AB receğiz. Yasanın iş dünyasına hayırlı
mahrem bilgilerinin bile paylaşımını içe- leri
ren ve iş dünyasının tepkisini çeken çok normlarında, bürokrasiden olabildiğince olmasını diliyorum” dedi.
Y
YENİ HİZMET BİNASI YÜKSELİYOR
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Elazığ’a ve Üyelerimize yakışır, ilimizi 2023 yılına taşıyacak prestij projelerden biri olan yeni hizmet binasının ilin gelişim yönünde 2012 yılı sonuna doğru hizmete açılacağını söyledi...
Y
apımına 2011 yılının sonlarında başlanan ve ağır kış koşulları nedeniyle çalışmaların
aksadığı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası
hızla yükseliyor. Kaba inşaat
çalışmalarının bitme aşamasına geldiği yeni hizmet binamızın ince yapım işleri ihalesi
de sonuçlandı...
Yeni Hizmet Binası İnce
Yapı İşleri İhalesi
Sonuçlandı
12 Haziran 2012 tarihinde
ihaleye çıkarılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası İnce Yapı İşleri
Yapım İşi ihalesi 18 Haziran
2012 Pazartesi günü Elazığ
TSO Meclis Salonunda İhale
Komisyon Üyeleri ile firma
temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
8 firmanın dosya aldığı
ihaleye 4 firma katılırken,
40.40 kırımla 2 milyon 448
bin TL. ile en uygun teklifi
Atlı İnşaat Gıda Canlı Hayvan Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
verdi.
Elazığ TSO Yeni Hizmet
Binası ince yapı işleri yapım
işinin tamamlanması için 120
gün süre verilirken inşaatın
2012 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
İhaleye Katılmak ÜzereDosya
Alan
Firmalar
1-Atlı İnşaat
Gıda
Canlı
Hayvan San. Ve
Tic.Ltd.Şti.
2-Cezayir
Aydın
3-İ.Bulut İnşaat Madencilik
San.
Ve
Tic.Ltd.Şti.
4-ATE Grup
İnş. Enerji Ürt.
San.
Tic.
Ltd.Şti.
5-TETİŞ
Yapı İnş. San.
Ve Tic.Ltd.Şti.
6-Serdaroğulları İnş. Taah.
Nak. San. Ve Tic.Ltd.Şti.
7-Polat Kuyumculuk İnş.
Gıda İth.İhr. Paz. San. Ve
Tic.Ltd. Şti.
8-Polat Orman Ürünleri
Kalibrasyon
eğitimi
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile
TSE Malatya Ürün Belgelendirme
Müdürlüğü işbirliğinde Oda üyelerine, sertifikalı hatalı ölçümü engellemek için kalibrasyon eğitimi
verildi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda
gerçekleştirilen eğitime TSE-Sojuztest Meteoroloji ve Kalibrasyon Merkezi Genel Müdürü Hasan Ersoy ve
TSO üyesi katıldı.
Seminerde konuşan Genel Müdür
Hasan Ersoy, değişen ve gelişen dünyada, üretimde rekabet edebilir kalite
seviyesini yakalamanın, firmaların
devamlılığını sağlamak için hayati bir
önem taşıdığını belirterek, firmalarda
üretilen mal ve hizmetlerde yapılan
ölçümlerin bir maliyetinin olduğunu
ve hatalı ölçümlerin maliyetinin,
ölçüm maliyetlerine oranla çok yüksek olduğunu ifade etti. Ersoy, ölçüm
cihazlarının doğruluğundan emin
olmak için 1993 tarihinde kurulan
TSE-Sojuztest Meteoroloji ve Kalibrasyon Merkezine, 2010 Temmuz ayı
itibari ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin de ortak olduğunu dile getirdi. Gerçekleştirilen seminerde TSO
üyelerine Kalibrasyon Merkezinin tanıtımının yanı sıra meteoroloji, kalibrasyon, akreditasyon, izlenebilirlik,
kalibrasyonun önemi, kalibrasyonda
uygulanan metotlar ve kalibrasyonda
dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi.
Maliye’den dürüst
mükellefe vergi
barışında kolaylık
Vergi barışını bozanlara ikinci
bir şans tanıyan Maliye Bakanlığı,
dürüst mükellefleri de unutmadı.
İnş. ve Gıda San. Tic.Ltd.Şti.
İhaleye Katılan Firmalar
1-Atlı İnşaat Gıda Canlı
Hayvan San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Teklifi: 2 milyon 448 bin
2-Serdaroğulları İnş. Taah.
Nak. San. Ve Tic.Ltd.Şti. Teklifi:2 milyon 927 bin
3-Cezayir Aydın, Teklifi: 2
milyon 988 bin
4-İ.Bulut İnşaat Madencilik San. Ve Tic.Ltd.Şti. Teklifi:Boş
Üç taksit ödemesini ihlal ettikten sonra yapılandırma borcunun tamamını faiz ve cezası ile kapatanlar
da ikinci barış şansından yararlanabilecek. Geçtiğimiz yılki yapılandırma sonrasında 5 bin liraya düşen
borcunun üç taksitini ödemeyen bir
mükellefin toplam borcu faiz ve cezasıyla 10 bin liraya kadar çıkabiliyordu. Yapılandırmada ikinci şans
tanınmayacağı gerekçesiyle çok sayıda mükellef borcunu kapatmıştı.
Şimdi borcunun tamamını kapatanlar geriye kalan 5 bin lirayı iade olarak alabilecek. Bu durumdaki
mükellefleri mağdur etmediklerini
ifade eden üst düzey maliye yetkilileri “Fazla ödenen o tutarı iade ediyoruz. Mükelleflerin iade parayı
alabilmeleri için kendilerinin vergi
dairelerine müracaat etmeleri gerekiyor” dendi.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 4
4
Haziran 2012
sektör
İhracat Haziran ayında arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre İhracat ilk
yarıda yüzde 11.28 artışla 72 milyar 986 milyon dolar oldu.
aziran ayında en fazla ihracat ayında yapılan ihracat toplamı 18 milyapılan ülke 1.1 milyar dolarla yon 227 bin Dolar olarak gerçekleşirAlmanya
ken 2012 yılının ilk
oldu.
Irak
6 ayında toplam 23
ikinci, İngiltere ise
milyon 663 bin Doüçüncü sırada yer
lar’lık ihracat geraldı.
çekleştirildi.
Haziran ayında
İhracatta ilk sıen fazla ihracat yarayı 16 milyon 714
pılan sektörler ise
bin
Dolar
ile
otomotiv, demir Maden ve Metaller
çelik ve konfeksisektörü
alırken,
yon oldu. Haziran
bunu
sırasıyla;
ayında en fazla ihraAğaç Mamülleri ve
catını artıran iller de Ankara, Hatay ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler
İzmir oldu.
ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Çimento, Makine ve Aksamları ile Çelik sektörleri oluşturdu.
ELAZIĞ İHRACATI ARTTI
Elazığ’ın ihracatında ilk sırayı 10
Şirket merkezi Elazığ’da olan firmalar tarafından yapılan ihracat mik- Milyon 255 bin Dolar ile Çin Halk
tarında geçen yılın ilk 6 ayına göre Cumhuriyeti alırken bunu sırasıyla
Irak, ABD, Fransa, Romanya, Suudi
artış yaşandığı gözlendi.
TİM tarafından yayınlanan istatis- Arapistan izliyor.
tiklerde Elazığ’da 2011 yılının ilk 6
H
Alabalık üretimi, istihdam
ve ekonomiyi canlandırdı
Keban ilçesinde, yaklaşık 17 yıl önce yılda 30 ton kapasiteyle
başlanan ve bugün yılda 32 bin tona yükselen alabalık üretimi
sayesinde, Keban’da işsizlik bitme noktasına geldi.
E
lazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri
Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı
Tuncay Kaya, yaptığı açıklamada,
1995 yılında Keban’dan 3 kişi Karadeniz Bölgesi’ne gittiklerini ve orada
herkesin balık ürettiğini gördüklerini söyledi.
İlçelerine döndüklerinde, saniyede 9
metreküp debiye sahip Çırçır Şelalesi için
çalışma başlattıklarını belirten Kaya,
suyun uygunluğunun ortaya çıkmasının
ardından alabalık üretimine başladıklarını
aktardı. Bir süre yılda 30 ton alabalık üretimi yaptıklarını, ancak balığı satmada
sorun yaşadıklarını belirten Kaya, şunları
kaydetti:
“Bölgemizde Keban Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü var. Keban Baraj
Gölü`nün uzunluğu 125 kilometre. Deniz
büyüklüğünde bir barajımız var. O dönem
tabii ki yılda 30 tonla başladığımız zaman
alabalığı satamıyorduk. Balık tüketim
alışkanlığımız yok denecek kadar azdı.
Ama bugün geldiğimiz noktada, haftada 4
tır Keban’dan Almanya’ya alabalık gönderiyoruz. Almanya demek, dünyanın en
zor ihraç ürünün yapıldığı yer demek.
Özellikle gıda maddesi, balığı ihraç etmek
çok zordur. Bundan 10 yıl önce Keban’da
yılda ürettiğimiz 30 ton balığı satmakta sıkıntı çekerken, bugün artık iç piyasa ve
ihraç noktasında önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.”
İstihdam ve ekonomiye katkı
Kaya, yükselen üretim çıtasıyla eko-
nomi ve istihdama da katkı sağlandığının
altını çizerek, “Keban’ımızda işsizlik bitti.
Bitmesinin sebebi şu, ilçede balık üretim
kapasitesi yılda 32 bin tona çıktı. Türkiye’nin kapasitesinin yaklaşık yüzde 1520’si sadece Keban’da üretiliyor. Çırçır
Şelalesi ve burada yapılan yatırımlarla
yurt içinden ve yurtdışından çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Bu durum il ve dolayısıyla ilçe ekonomisine katkı sağlıyor”
dedi.
Hedef 40 bin ton
Kendilerinin “at kafese, yetiştir, gönder” şeklinde iş yapmadıklarını ifade eden
Kaya, hedeflerinin Türkiye’nin değil,
dünyanın en kaliteli balığını yetiştirmek
olduğunu belirtti. Kentte 86 şirket, 150’ye
yakın ruhsatlı tesis olduğunu kaydeden
Kaya, buralarda bin 500 kişinin istihdam
edildiğini söyledi. Yılsonu itibariyle üretimin 40 bin tonu geçeceğini bildiren
Kaya, şunları ifade etti:
“Türkiye’nin batısında olmayan teknoloji Keban’da var, bunu kimse düşünmeyebilir. Sebebine gelince, biz sahada
balığın el değmeden yetiştirmesini yapıyoruz. Bu işi amatörce yapmıyoruz. Keban’da bu işi profesyonelce, fizibiliteleri,
hesapları, kitabı düzgün yapılarak, yani
kara düzen bir üretim ve büyüme yok.
Balık işleme tesisimiz kendi alanında ülkemizin en ciddi tesislerinin başında geliyor. Elazığ yakın bir gelecekte balık
üretiminde ülkemizin marka kentlerinden
biri haline gelecektir” dedi.
Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından; mazot,
gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için müracaatların başladığı ve 31.12.2012 günü sona ereceği açıklandı.
Y
azılı bir basın açıklaması yapan
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdülmecit Yaşa, gübre ve
toprak analiz destek ödemelerine
15 Haziran 2012 tarihinde başlanıldığını
açıkladı.
Yaşa yaptığı yazılı açıklamada;
“18.4.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım
Kanunu`nun 19. Maddesi ve 07.05.2012
tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2012 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin 2012/3106
sayılı Bakanlar Kurulu kararının
14.Maddesine dayanılarak hazırlanan
Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi
destekleme ödemesi yapılmasına dair
tebliğ (Tebliğ No:2021/40) 15 Haziran
2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Mazot, Gübre ve Toprak
Analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 31.12.2012 günü mesai
saati bitimine kadar İl ve İlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.
Büyümenin lokomotifi,
hizmetler sektörü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin yüzde 3,2 büyüdüğünü açıkladı. İmalat sanayi yüzde
2.68 ile ortalamanın altında büyürken büyümenin lokomotifi
hizmet sektörü oldu.
TÜİK, bu yılın ilk çeyreğinde gayri sabit fiyatlarla GSYH 2012 yılı birinci
safi yurt içi hasılanın cari fiyatlarla üç aylık döneminde bir önceki yılın
yüzde 14,2 artışla 329 milyar 20 mil- aynı dönemine göre % 2,3’lük artış
yon lira düzeyinde gerçekleştiğini gösterirken, mevsim ve takvim etkileaçıkladı.Türkiye ekonomisi böylece rinden arındırılmış GSYH değeri bir
ardarda 10 çeyrek büyümüş oldu.
önceki döneme göre % 0,2 arttı.
Üretim yöntemi ile hesaplanan
BÜYÜME HİZMETİ!
gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde,
Büyüme rakamları içerisinde en
2012 yılı birinci üç aylık döneminde çok dikkat çeken nokta ise iktisadi
bir önceki yılın aynı dönemine göre faaliyet kolları arasında en fazla bücari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüyen sektörlerin birçoğunun hizmet
%14,2’lik artışla 329 milyar 20 Mil- sektöründe faaliyet gösteriyor olmayon TL oldu.
sıydı. İmalat sanayii büyüme oranı
2012 yılının birinci üç aylık döne- yüzde 2.68'de kalırken, elektrik, gaz,
minde bir önceki yılın aynı dönemine buhar ve sıcak su üretimi ile dağıtımı
göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi yüzde 8.36'lık büyüme oranıyla en
hasıla % 3,2’lik artışla 27 milyar 89 fazla büyüyen iş kolu oldu. Bunun dıMilyon TL oldu.
şında en fazla büyüme ise hizmet sekTakvim etkisinden arındırılmış töründe gerçekleşti.
Hisarcıklıoğlu’nun İsyanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu karşılıksız çek sayısının artmasına isyan etti.
aşkan Hisarcıklıoğlu, hapis
Bankalar Birliği üzerinden bilgi
cezasının kaldırılmasının ar- almak için yazılı başvurduklarını
dından karşılıksız çekte pat- ve cevabın günler sonra geldiğini
lama yaşandığını, reel belirten Hisarcıklıoğlu, bu işlerin
sektörün önünü göremez hale gel- dakikalık olduğunu ve SMS üzediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, çek rinden bir sistem önerdiklerini vurve kredi borcunu ödeyemeyenlerin guladı. Hisarcıklıoğlu önerdikleri
girdiği kara listeyi tutan Risk Sant- sistemi şöyle anlattı: “Her işadamıralizasyon Merkezi’ndeki verileri nın bir şifresi olacak. Çek keserken
Türkiye Bankalar Birliği’nin karşı taraf kredi geçmişini öğren(TBB) yanı sıra kendilerinin de gö- mek istediğinde şifresini girip verebilmesi gerektiğini belirtti.
rilerini gösterecek. Üç dakika sonra
‘İŞ YAPTIĞIMIZ TARAFI
şifre yenilenecek. Banka bunu göTANIMAK İSTİYORUZ’
rüyor, ben göremiyorum. Paranın
Karşılıksız çek sayısının mayıs değeri var da malın değeri yok mu?
ayında yüzde 118 arttığına dikkat Şu anda ticareti tamamen hissiyata
çeken TOBB Başkanı eskiden kar- dayalı yapıyoruz. Tüccar mal satşılıksız çıkan çeklerin sonradan % tığı, çek verdiği adamın kim oldu80’i ödenirken, şimdi bu oranın % ğunu bilmiyor.”
40’a düştüğünü anlattı.
B
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 5
Haziran 2012
ajanda
5
GİRİŞİMCİLİK
KOSGEB Elazığ Hizmet Merkez Müdürlüğü ile Elazığ TSO
arasında yapılan işbirliği ile
gençlerin girişimcilik sertifikası alarak KOSGEB desteklerinden istifade edip, kendi
işletmelerini kurmaları hedefleniyor...
Haziran Ayı Meclis Toplantısı
Elazığ TSO Haziran ayı Meclis Toplantısının gündemini Yeni Teşvik Yasası ile Yeni TTK
oluşturdu. Toplantıda yapılan değerlendirmede Oda üyelerinin ve kamuoyunun yoğun
bir şekilde bilgilendirilmesi ve konu hakkında tanıtım yapılması kararlaştırıldı.
T
oplantının açılış konuşmasını
yapan Elazığ TSO Meclis Başkanı Nuri Önal,gündemdeki
önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Önal konuşmasında; “Haziran Ayı
Meclis toplantımızı başlatırken, hepinize
en derin saygılarımı sunuyorum.
Haziran ayı meclis toplantımızı biraz
geciktirmiş bulunuyoruz. Devlet Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın Haziran
ayında yapılacak Meclis Toplantısına katılımı söz konusu idi. Ancak, Ülkemizdeki çeşitli siyasi gelişmeler buna
müsaade etmedi. Ancak, en kısa sürede
inşallah sayın Bakanımızla meclis toplantımızı gerçekleştireceğiz.
Nisan ayında yapmış olduğumuz toplantıda malumunuz olduğu üzere ilimiz
finans ve bankacılık sektörü ile bir araya
gelmiştik. O toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve
Şekerbank bir çalışma yaparak Yönetim
Kurulumuza sunmuş ve üyelerimizin
başta kredi ve diğer bankacılık hizmetlerine daha iyi şartlarda ulaşması hususunda protokoller imzalanmıştır.
Ekonomi ve Ticaretimizi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Malumunuz olduğu üzere Yeni
Teşvik Yasası Kararnamesi ve Yönetmeliği 19-20 Haziran 2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yine Yeni Türk Ticaret Kanunu da
önemli değişikliklerin ardından 01 Temmuz itibarı ile yürürlüğe girmiş bulun-
maktadır. Bu iki konu hakkında Odamız
web sitesinde çok geniş bilgiler yer almaktadır. Yine Temmuz, Ağustos ayları
içerisinde bilgilendirme toplantıları icra
edilecektir.
06 Temmuz 2012 tarihinde Merkez
Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı ve
Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Dünya Gazetesi Başyazarı Sayın Osman
Arolat’ı Elazığ’da ağırlayacağız. NTV
kanalının da canlı olarak yayınlayacağı
önemli bir organizasyon yapıyoruz. Detaylar hakkında Genel Sekreterimiz bilgiler verecektir. Meclis olarak bu önemli
etkinliğe tam katılım sağlanması ve
Meslek Komitesi üyelerimizin de birebir
aranarak, Oda yönetim birimleri olarak
tam katılımın sağlanması hususunda desteklerinizi bekliyoruz.
Malumunuz olduğu üzere Oda yeni
hizmet binamız, çalışmaları devam ediyor. Haziran ayı içerisinde ince yapım işleri ihalesi de sonuçlandırılmıştır. 2012
yılının sonuna kadar yeni binamızın tamamlanması hedeflenmektedir. Bu konu
hakkında daha detaylı bilgileri Sayın
Başkanımız verebilir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Oda seçimlerinin 2013 yılının Şubat ve Mart
aylarında tamamlanması gerektiğine ilişkin seçim takvimini net olarak belirlemiştir. Odamız organ seçimleri de bu
tarihte yapılacaktır. Ancak, şu an görev
yapan tüm seçilmiş organlarımızın üyelerimize ve ilimize hizmet etmesi asli
görevimizdir. Demokratik ortamda elbette bir seçim olacak ve kanunla belir-
lenmiş haklara haiz olan her üyemizin de
seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır.
Buna herkes saygı duymaktadır. Meclis
üyesi olarak bizlere şu an itibarı ile hizmet yapmak düşmektedir. Bu nedenle
mesleki ve ilimiz açısından tüm öneri,
görüş ve tespitlerinize ihtiyaç duymakta
ve Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan tüm etkinliklere katılımınızı
önemli rica ediyoruz.
Son olarak, bu hafta içinde idrak edeceğimiz Beraat Kandilinizi ve Ramazan
Ayınızı şimdiden kutluyorum. Ailenizle
birlikte nice Ramazanlar ve Kandiller
yaşamanızı temenni ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.
Yönetim Kurulu
Faaliyetleri
Meclis Başkanı Nuri Önal’ın açılış
konuşmasının ardından Yönetim Kurulu
Üyesi Tevfik Özlü tarafından Oda Yönetim Kurulunun Mayıs ve Haziran ayı
faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ’da
toplantıda yeni hizmet binası çalışmaları
hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirerek çeşitli soruları cevaplandırdı.
Meclis Toplantısı, Meclis Üyelerinin
görüş ve önerileriyle sona erdi.
MHP Heyetinden
Odamıza Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ
İl Başkanı Oğuzhan Demir ve beraberindeki heyet Başkan Şekerdağ’ı
ziyaret etti.
Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Demokratik çok sesliliğin vazgeçilmezleri arasında yer alan siyasi
partiler ve sivil toplum kuruluşlarının
sayısı bir ülkenin demokratikleşmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu anlamda ülkemizin en eski ve köklü
siyasi partilerinden biri olan MHP her
dönemde ilimiz başta olmak üzere ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Vatandaşların günün değişen
koşullarına göre siyasi tercihleri de değişmektedir. Bu nedenle zaman zaman
iktidar ortağı zaman zaman da meclis
dışında kalan MHP, her dönem ülkemiz demokrasisine ciddi katkılar sağlamıştır. Ben Elazığ MHP İl
Teşkilatının da bu anlamda ilimizin
kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Biz meslek kuruluşu olarak tüm siyasi partilere eşit
mesafede ilin menfaatleri doğrultusunda müşterek çalışmalara ve girişimlere her zaman hazırız.” dedi.
Odamız tarafından, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın
(KOSGEB) girişimcilere sağladığı
toplam 97 bin TL tutarında hibe ve
kredi imkanlarından yararlanabilmek
için zorunlu olan, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kapsamında 3 grup
halinde toplam 90 kişiye eğitim verildi.
Elazığ’da, ‘girişimcilik kültürü’nü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak
başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilen eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş
fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayarak KOSGEB Elazığ Merkez
Hizmet Müdürlüğü’ne sunmaları hedefleniyor.
Eğitime katılıp sertifika almaya
hak kazanan katılımcılar, KOSGEB'in 27 bin TL hibe ve 70 bin TL
kredi olan yeni girişimci desteklerinden gerekli şartları ve koşulları tamamladıktan
sonra
faydalanabileceklerdir.
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
MYO Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhammet Düşükcan tarafından verilen
eğitimlerde toplam 60 saatlik sınıf
içi ders ve atölye çalışmaları kapsayan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, “Girişimcilik özelliklerinin
sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı
ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim
planı, finansal plan), iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim
planı, finansal plan), iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar” başlıklı dört ana
modülden oluşturuldu.
Odamız tarafından düzenlenen,
“Uygulamalı
Girişimcilik
Eğitimi”ne katılan ve belge almaya
hak kazanan kursiyerlere Elazığ
KOSGEB Merkez Hizmet Müdürlüğü ile yapılacak müşterek organizasyon ile düzenlenecek törenle
sertifikaları verilecektir.
FKA’dan Kurs
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından
oda Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde Temmuz ayı itibarı ile
yeni girişimcilik kursları başlatılacağı açıklandı.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 6
6
Haziran 2012
güncel ekonomi
Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler kabul edildi
1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Bazı maddeleri üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı düzenleme önemli değişiklikler içeriyor...
TBMM Genel Kurulu’nda,
Türk Ticaret Kanunu’nun
Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun’da
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
Kanun, 2011 yılında
kabul edilen Türk Ticaret
Kanunu’nda, uygulamada
sorun yaşanmaması için
bazı değişiklikler içeriyor.
Kanun, şirketlerin internet sitesi oluşturma zorunluluğu, tescil işlemlerine
ilişkin şartlar, kanuna aykırı hareket eden tacirlere
uygulanacak cezalar, ticari
davalar ve anonim şirketlere ilişkin bazı hükümleri
yeniden düzenliyor.
Her tacir internet sitesi
oluşturmak zorunda olmayacak, ancak internet sitesi
oluşturma yükümlülüğüne
tabi olan tacirler, işletmesi
ile ilgili bilgileri bu siteden
yayımlayacak.
Yapılan değişiklikle 46
hapis cezasının 33’ü idari
para cezasına dönüştürülürken üzerinde tartışılan çok sayıda madde
yeniden düzenlenerek
yürürlüğe girdi.
-Mahkemelerin yetki karmaşasına
son veriliyorKanun, 2011 yılında kabul edilen
Türk Ticaret Kanunu'nda, uygulamada
sorun yaşanmaması için kanunda bazı
değişiklikler içeriyor. Buna göre, mevcut kanunda ticari davalara ilişkin hükümlerin yer aldığı ‘Ticari davalar ve
delilleri”başlığı, “Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri’ olarak değiştirilecek.
Asliye ticaret mahkemesi ile asliye
hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki, görev ilişkisi
olacak ve ticari davalarda bu mahkemeler arasında “göreve ilişkin usul hükümleri” uygulanacak. Asliye ticaret
mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı
verilmesini gerektirmeyecek. Asliye
hukuk mahkemesi, davaya devam edecek.
-Ticaret sicil işlemleriTicaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması
ve işlenmesi gereken kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata
uygun bir şekilde korunacak.
Sicil müdürünce verilen süre içinde
tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma
sebeplerini de bildirmeyen kişiye, sicil
müdürünün teklifi üzerine mülki amiri
tarafından bin lira ceza uygulanacak.
Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 2 bin lira ceza verilecek.
-Ticari Ünvanın Görünürlüğü ve
İnternet sitesi bilgileriTescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılacak. Tacirin
işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde,
tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise
tescil edilen internet sitesinin adresi de
gösterilecek. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanacak.
Söz konusu sitede ayrıca Komandit,
A.Ş, ve LTD’lerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları, soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
yayımlanacak. Bu yükümlülükleri yerine
getirmeyenler için 2 bin lira idari para
cezası uygulanacak.
İnternette yayınlanacak bilgiler yayınlanacak olan yönetmelikle belirlenecek.İnternet sitesi açma zorunluluğu
Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan
denetime tabii LTD ve A.Ş.ler olacak.
-İşletmeyle ilgili yanlış
izlenime cezaİşletmesi ile ilgili, üçüncü kişilerde
yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunan tacirler ile tek başlarına ticaret yapan ancak ticaret
unvanlarına, bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapan kişiler,
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para
cezasıyla cezalandırılacak. “Türk”,
“Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilecek.
Aksi davranan tacirler hakkında da aynı
ceza uygulanacak.
Anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla ya da vaadiyle halktan para
toplanabilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan (SPK) izin alınacak.
SPK'dan izin almadan halktan para toplayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Kanunun göreve ilişkin hükümleri,
kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki
açılmış davalara uygulanmayacak. Bu
davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine tabi olacak.
-Ticari defter tutma zorunluluğuHer tacir, ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu,
borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap
dönemi içinde elde edilen neticeleri,
açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda olacak. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defterikebir ve
envanter defteri ile defterlerin açılış
onayı, kuruluş sırasında noter tarafından
yapılacak.
Ticaret şirketlerinin ticaret siciline
tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret
sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilecek. Ticari defterlerin elektronik
ortamda tutulması halinde bu defterlerin
açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacak.
Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay
yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğle belirlenecek.
Bu düzenlemeler, uygulamada birliği
sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak
amacıyla uluslararası standartlara
uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenerek
yayımlanacak.
Türkiye Muhasebe Standartlarında
hüküm bulunmayan durumlarda, milletlerarası uygulamada genel kabul gören
muhasebe ilkeleri uygulanacak.
-Tasfiye ve devir işlemleriTasfiye halindeki bir şirket, mal varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve
devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilecek. Söz konusu şartlar,
devralan şirketin merkezinin bulunduğu
yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan
belgelerle ispatlanacak.
Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri
toplamının yarısı zararlarla kaybolan
veya borca batık durumda bulunan bir
şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf
edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir
şirket ile birleşebilecek. Şirketin, içinde
bulunduğu bu durumu ispatlayan belgelerin, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne
sunulması şart olacak.
Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yedişer gün aralıklarla üç defa
yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirecek.
-Denetimi, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı yapacakGümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanunun, ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler
yayımlamaya yetkili olacak. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyacaklar. Ticaret şirketlerinin, bu
kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları
tarafından denetlenecek.
Diğer bakanlık, kurum, kurul ve ku-
ruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle
tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilecekler.
Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde, bu yönde hazırlıklarda ya da şaibeli iş ve faaliyetlerde
bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri
hakkında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, bir yıl içinde fesih davası açılabilecek.
-Borçlanmaİştirak taahhüdünden doğan borç
hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamayacak. Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını
ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek
akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça
şirketten borç alamayacak.
Sermayenin kötüye kullanılmasının
önüne geçilmesi ve korunması amacıyla
yapılan düzenlemeye göre, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri şirkete
borçlanamayacak, pay sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin yakınları da belirlenen şartları taşımaları koşuluyla şirkete
borçlanabilecek.
-DenetimYeminli mali müşavirler ve ticaret
şirketlerinde denetim yetkisine en az 10
yıldır sahip olanlar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca öngörülen eğitimi tamamlamış
olmaları halinde sınav şartı aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilebilecek.
AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle, borçlanma araçları ya da öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya
açık bir piyasada işlem gören veya bu tür
bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında
bulunan sermaye şirketlerinin de büyük
sermaye şirketi sayılacağına yönelik
hüküm, yürürlükten kaldırıldı. Böylece,
KOBİ'ler, büyük sermaye şirketleri dahi
olsalar, işletme ölçeklerine ilişkin vasıflarını kaybetmeyecekler.
-Alışveriş merkezleriTasarı üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, alışveriş merkezleri ile ilgili düzenlemeyi de içerecek olan perakende
sektörüne ilişkin tasarı için çalışma yaptıklarını, çalışmayı tamamladıklarında
Meclis’e getireceklerini söyledi. Alışveriş merkezleriyle ilgili bir düzenlemeye
ihtiyaç olduğunu, konuyla ilgili bütün
kesimleri dinleyeceklerini belirten Yazıcı, “Bunun, ilk getireceğimiz tasarılardan biri olmasını arzu ediyoruz” dedi.
Yazıcı, tasarının yasalaşmasının ardından yaptığı konuşmada da kayıt dışılığı önlemeye yönelik bu yasanın
çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
- 46 hapis cazasına düzenleme1 Temmuz'dan itibaren ekonomi hayatının bütün aktörlerinin yeni mevzuatla yollarına devam edeceğini ifade
eden yazıcı, “Cezalar çok tartışıldı. Mevcut 46 hapis cezasından 33’ü idari para
cezasını dönüştürüldü ancak diğerleri
duruyor. Sahtekarlar, evrak sahteciliği
yapanlara yönelik hapis cezası var” diye
konuştu.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 7
ajanda
Haziran 2012
7
Bölgesel Kalkınma ve
Avrupa’da Fon Yönetimi
Fırat Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, Elazığ TSO,
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, Karacadağ, İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülen “Bölgesel Kalkınma ve Avrupa’da Fon Yönetimi”
projesi kapsamında Almanya’da iki hafta süren program
tamamlandı.
Sürdürülebilir Bölgesel
Kalkınma ve Kalite Paneli
Elazığ TSO, Fırat Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı
ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Elazığ Temsilciliği, işbirliğinde “Elazığ’da Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma ve Kalite" konulu panel düzenlendi.
27 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen
faaliyetlere; Elazığ TSO’yu
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Etem Yalın temsil
ederken, 4 ayrı Kalkınma
Ajansı uzmanları da programda
yer alarak kurumlarını temsil
ettiler.
Almanya’nın; Augsburg,
Ulm ve Nürnberg kentlerinde
gerçekleştirilen program kapsamında; Prisma Dil Eğitim Kursunda
Almanca
kursu,
Augsburg Kalkınma Ajansı ziyaret ve çalışmaları hakkında
bilgi alımı, Bavyera İnovasyon
Merkezi ziyareti ve çalışmaları
hakkında bilgi alımı, Çalışma
Bakanlığı Mesleki Eğitim Yönlendirme Merkezi ziyareti ve
bilgi paylaşımı, Metro Kunsts-
tofftechinik ziyareti, Neu-Ulm
Girişimcilik ve Teknoloji Merkezi ziyareti ve bilgi paylaşımı,
Ulm Sanayi ve Ticaret Odası ziyareti ve bilgi paylaşımı, Münih
Başkonsolosluğu Ekonomi ve
Ticaret Ataşesi Dr. Cevdet Baykal’ın AB’de KOBİ’ler sunumu, Augsburg Su ve
Kanalizasyon İdaresi Atık Su
Arıtma Tesisleri ziyareti ve
bilgi paylaşımı, İlkokuldan
Üniversiteye Almanya’da eğitim, AB’de Sistem ve Sosyal
yapı gibi konular ele alındı. Ayrıca, Almanya’nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk işadamları
ile müşterek bir toplantı organize edilerek yeni teşvik yasası
hakkında işadamları bilgilendirilerek yatırım için bölgemize
davet edildi.
Başarının Aşamaları ve
İletişim Sihirbazları Eğitimi
Elazığ TSO ile Dönüşüm Konağı Eğitim, Danışmanlık
ve Organizasyon firması işbirliğinde Oda Üyesi ve konuya ilgi duyanlara yönelik olarak Başarının Aşamaları ve İletişim Sihirbazları Eğitimleri gerçekleştirildi.
Elazığ TSO Konferans
Salonunda verilen eğitimlere Dönüşüm Konağı
Eğitim, Danışmanlık ve
Organizasyon
firması
Eğitmenleri Özge Ekti ile
Necla Kadıyoran katıldılar. Oda Üyeleri, Üniversite Öğretim Üyeleri ve
Öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitimler tam gün sürdü.
Başarının aşamaları konulu
eğitim hakkında bilgi veren Eğitmen Necla Kadıyoran yaptığı değerlendirmede, İnsan hayatı
boyunca farklı farklı konularda başarılı olabilir. Kimi zaman daha
hızlı kimi zaman daha yavaş da
olsa her birimiz hayatta başarılı olduğumuz veya başarımızı kaybettiğimiz
dönemler
olmuştur.
Baktığınız zaman başarı tesadüflerle değil, insanın yapıp ettikleri
ve karşılaştığı olaylara verdiği tepkilerle ilgilidir. İşte bu eğitimde bir
insanın hayatında bir başarıya
ulaşmak için attığı ilk adımdan o
başarıya ulaşıncaya kadar başına
değişmez olarak neler gelir, insan
başarı yolculuğunda hangi zorluklarla ne zaman karşılaşır,hangi aşamalardan geçer, hangi aşamada
neye hazırlıklı olmalıdır, bu bilgiler anlatılmaktadır. Eğitim daha
önce başarılı olmuş veya başarılı
olmak isteyen her insanın faydalanacağı bir eğitimdir” dedi.
Necla Kodıyoran da İletişim sihirbazlarına giriş, İletişimin anlam
analizi ve İletişim çeşitleri hakkında bir sunum yaparak, katılımcıların iletişimle ilgili çeşitli
sorularını cevaplandırdı.
F
ırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans
Salonunda düzenlenen
panele F.Ü. Rektörü
Prof.Dr. A. Feyzi Bingöl,
TSE Elazığ Temsilcisi Cahit
Atlı, FKA Genel Sekreteri
Fethi Altunyuva, Elazığ TSO
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gökçe, STK temsilcileri, iş dünyası temsilcileri,
öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldılar.
Panelde, F.Ü. İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemalettin Çopuroğlu, Elazığ TSO Genel
Sekreteri M. Mehmet Karabulut, Fırat Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Fethi Altunyuva ve TSE Elazığ Temsilcisi Dr. Cahit Atlı bir sunum
yaptılar.
Panelin açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Gökçe, Elazığ Valiliği himayelerinde, Elazığ TSO, Fırat
Üniversitesi, Fırat Kalkınma
Ajansı ve Elazığ TSE Mahalli Temsilciliği tarafından
organize edilen etkinliğin
Elazığ’ın kalkınma ve gelişmesine katkı sağlamasını diledi.
Gökçe değerlendirmesinde, kurum ve kuruluşların
işbirliğinde yapılacak müşterek çalışmaların önemi üzerinde durarak, “Elazığ’ı
planlı, programlı ve ne yapacağını bilen bir anlayış ile
geleceğe taşımanın ilk şartı
kurumlar arasında en üst dü-
zeyde gerçekleştirilmesi gereken diyalog ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır”
dedi.
Elazığ Türk Standartları
Enstitüsü Temsilcisi Cahit
Atlı, düzenlenen panelde,
TSE olarak bölgesel anlamda kaliteyle ilgili gelişmelerin hız kazanması
amacıyla kurumun “Kalite
Günleri” çalışmalarına hız
verdiklerini bildirdi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu çalışmaların ilkinin
Elazığ'da gerçekleştiğini aktaran Atlı, şunları söyledi:
“Buradaki amacımız Elazığ'daki kalite bilincini sağlamaktı. Yavaş yavaş bu
hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Nasıl ki Elazığspor
şampiyon olduysa biz de kalite liginde Elazığ'ı şampiyonlar ligine çıkarmak
istiyoruz. Hedefimiz bu.
Bunun için de sizlerden katkı
bekliyoruz.”
F.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Cemalettin Çopuroğlu’da üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolü
üzerinde durarak, Fırat Üniversitesinin bu anlamda çok
önemli bir rolü olduğuna işaret ederek, DAP başta olmak
üzere çok sayıda kalkınma
planı ve çalışmanın içerisinde yer aldıklarını ifade etti.
FKA Genel Sekreteri
Fethi Altunyuva da Ajansın
kurulma amacının bölgesel
kalkınmayı sağlamak olduğunu belirterek, iki yıllık
hizmet dönemleri hakkında
kısa bir bilgilendirme yaparak Ajans hedefleri hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Panelde bir değerlendirme yapan Elazığ TSO
Genel Sekreteri M.Mehmet
Karabulut
ise
Elazığ
TSO’nun başta ilin kalkınma
ve gelişmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için
çok yoğun girişim ve çalışmalar yaptığını ifade ederek,
“İlgili tüm bakanlık ve kurumlar nezdinde yaptığımız
girişimlerle bölgede yatırımların önünü açacak ve iş dünyasının beklentilerini içeren
onlarca çalışma ve rapor hazırladık. Odamızın 2023
stratejik vizyonu da tamamen ilimizin ve dolayısı ile
bölgenin geleceğine ışık tutacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu anlamda başta
ilimiz olmak üzere bölgemizin çok önemli kaynakları ve
avantajları bulunmaktadır.
Bunların iyi değerlendirilmesi noktasında özellikle
yeni teşvik yasasının hazırlık
sürecinde Oda olarak görüş
ve önerilerimizi sunduk. Bu
görüşler bölgenin geleceği
ile doğrudan ilgili önemli
tespitleri içermektedir. Bu
görüşlerimizin yakın gelecekte hayata geçirilmesini
umut ediyor ve bu prensipler
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Devlet, Elazığ’da Gayrimenkul Zengini
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, devletin;
Elazığ ve çevre iller kıyaslandığında en fazla mülkü Elazığ’da bulunuyor.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Elazığ ve çevre
illeri kıyaslandığında Hazine’nin en fazla mal varlığı sıralaması şöyle; Elazığ, Malatya,
Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli.
Devletin, Elazığ ve çevre illeri itibarıyla sahip olduğu taşınmaz adedi ve
bu taşınmazların kapladıkları alanlar:
İller
Taşınmaz Sayısı
Toplam Yüzölçümü (m2)
------------------------------------------Elazığ
67.861
3.213.559.171,44
Malatya
48.990
3.201.075.059,65
Diyarbakır
31.930
2.045.677.856,22
Bingöl
26.928
2.145.630.675,28
Tunceli
11.906
887.001.496,12
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 8
8
güncel
Haziran 2012
Bölgede proje oluşturma kültürü gelişiyor
Elazığ Valiliği koordinesinde kurumların proje ofisi çalışanları ile bir araya gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz konuşmasında proje oluşturma konusunda bölgede her
geçen gün daha iyi sonuçlar elde edildiğini ve Fırat Kalkınma Ajansına sunulan proje sayısındaki artışın bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Toplantıda Başkan Şekerdağ, Elazığ
TSO tarafından uygulanan projeler hakkında bilgiler verdi.
H
arput’ta Fırat Altyapı Hizmet Birliği Binası Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Muammer
Erol, Elazığ Milletvekili Sermin
Balık, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Elazığ TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Şekerdağ, Fırat Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Fethi Altunyuva
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kurumların proje ofisi çalışanları
katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Vali Muammer Erol, proje yapma ve
proje oluşturma konusunda önemli bir
bilinç oluştuğuna dikkat çekerek, toplantıda proje yapan tarafların temsilcileri
ile proje sunulan birimin bir araya getirildiğini ve sorunların masaya yatırılacağını söyledi.
Elazığ TSO öncülük ediyor
Başkan Şekerdağ’da toplantıda ilin
kalkınma ve gelişmesine ivme kazandıracak önemli potansiyel kaynaklar hakkında bir değerlendirme yaparak, iş
dünyasının ve girişimcilerin hibe kredi
ve desteklerle özendirilmesinin önemi
üzerinde durdu.
Başkan Şekerdağ, Elazığ TSO tarafından AB, SODES, İş-Kur, Fırat Kalkınma Ajansı, Ekonomi Bakanlığı gibi
çok sayıda proje çağrısında bulunan kurumla işbirliği yaparak bugüne kadar
çok sayıda proje gerçekleştirdiğini belirterek, “Odamız ilimizdeki kurum ve ku-
ruluşlarla, sivil toplum örgütlerine ve KOBİ’lere
yönelik olarak proje hazırlama ve uygulama hususunda öncülük etmekte ve
çeşitli eğitim programları
ile ilin proje kültürüne
katkı sağlamaktadır.
Odamızın bu çalışmaları neticesinde ve Elazığ
Valiliği ile İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliği’nin girişimleri neticesinde Elazığ bugün bölgede proje
kültürü en iyi oturmuş illerin başında gelmeketedir. Önümüzdeki süreç
içerisinde başta Fırat Kalkınma Ajansı olmak üzere,
Kırsal Kalkınma Ajansı ve
diğer hibe çağrılarında Elazığ daha iyi
bir noktaya gelecektir” dedi.
Bölgenin proje kültürü gelişiyor
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’da
konuşmasında proje oluşturma konusunda bölgede her geçen gün daha iyi
sonuçlar elde edildiğini ve Fırat Kalkınma Ajansına sunulan proje sayısındaki artışın bunun bir göstergesi
olduğunu söyledi. Toplantıda ilgili bütün
tarafları bir arada görmekten mutlu olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, sorunlara bir masa etrafında çözüm
arayacaklarını belirtti.
Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde sanayi ve
hizmet istatistikleri anket çalışması
başlattı.
İyi proje üreten illere sağlanan ödeneklerin daha fazla olduğuna dikkat
çeken Bakan Yılmaz, başta Kalkınma
Bakanlığının SODES projeleri olmak
üzere, AB fonları, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu, İşkur ve KOSGEB gibi
bütün kurumların artık proje kültürü ile
çalıştığını vurguladı.
Yapılan toplantının ardından Elazığ
TSO tarafından 2011 yılında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
“Fırsatlar Şehri Elazığ” adlı proje kapsamında hazırlanan yayın ile fizibilite
raporları takdim edilerek, proje hakkında
bilgiler verildi.
İş Makineleri
Operatör Belgesi
Elazığ’da veriliyor
İş makinesi sahibi yada kullanıcıları operatörlük belgelerini artık Elazığ’dan alabilecekler...
HAL HAKEM HEYETİ TOPLANTISI
Konu hakkında Odamıza bilgi veren
Özel Fırat Sürücü ve Operatörlük Kursu
kurucusu Rıza Aslaner, Elazığ için
büyük mağduriyete neden olan iş makinesi operatörlük kursu ve belgelerinin
artık Elazığ’dan verildiğini belirtti.
Aslaner değerlendirmesinde, “Kursumuzun 15 yıllık tecrübesiyle Elazığ için
önemli bir hizmet olarak gördüğümüz bu
çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. İlimizde çok sayıda KOBİ statüsünde işletme faaliyetlerini sürdürmekte ve
işletmelerin büyük çoğunluğunun iş makinesi ve operatörlük belgesi sahibi elemanlara ihtiyacı olduğunu görmekteyiz.
Bugüne kadar Elazığ’a en yakın olan belgelendirme ve kurs veren iki il vardı. Van
ve Kayseri illerinde alınmak durumda
olan belgeler kişiler için çok ciddi zaman
ve maddi kayıplara neden olmaktaydı.
Bu önemli hizmeti Elazığımıza kazandırdığımız için büyük bir mutluluk duymaktayız” dedi.
İ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Elazığ Hal
Hakem Heyeti Haziran ayı toplantısı kurul üyelerinin
katılımı ile Elazığ TSO Meclis Salonunda yapıldı.
llerde, toplumun gıda sağlığını
olumsuz etkileyecek girişim ve düzenlemeleri önlemek, kayıtdışılığı
engellemek, sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenlerin haklarını korumak ve başta çevre ve görüntü kirliliği
gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak
amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca illerde yerel yönetimler,
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek örgütlerininin bir
araya gelmesiyle kurulan Elazığ İl
Hakem Heyeti çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı toplantısında
gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcisi olan ve Komisyona
SANAYİ VE
HİZMET
İSTATİSTİKLERİ
ANKET ÇALIŞMASI
başkanlık eden Abdusselam Yılmaz
başkanlığında toplanan kurulda Elazığ
TSO’yu Nazım Mermer asil, Etem
Yalın ise yedek üye olarak temsil ediyor.
Kurulun Mayıs ayı içerisinde yapmış olduğu denetimlerde tespit etmiş
olduğu konuların uyarılara rağmen,
Elazığ Belediyesi ve Pazarcılar Derneğince yerine getirilmediği belirtilerek,
özellikle meyve ve sebze satışı yapan
işyerlerinin kanunda belirtilen standart
m2 büyüklüğe sahip olup olmadıklarının denetlenmesine, ruhsatları dışında
meyve ve sebze satışı yapan diğer işyerlerinin de uyarılmaları konusunda
Elazığ Belediyesi, Zabıta Müdürülüğü
ve Pazarcılar Derneğine bir yazı yazılmasına toplantıda oy birliği ile karar
verildi.
TÜİK tarafından konuya ilişkin
Elazığ TSO’ya gönderilen bilgide,
“Ulusal ve Uluslar arası düzeyde ihtiyaç duyulan konularda üretilecek
Resmi İstatistiklere ilişkin çerçeveyi
oluşturan ve Türkiye İstatistik Kanunda
yer alan Resmi İstatistik Programı kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu
5429 sayılı Kanun uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlemekte
ve sonuçlarını kullanıcılara sunmaktadır.
Ülkemiz sınırları içinde yer alan tamamen İstatistiksel yöntemlerle seçilmiş girişimlerin yapısı, faaliyeti ve
performansı ile ilgili bilgilerin derlenmesi amacıyla, 2011 yılı Yıllık Sanayi
ve Hizmet İstatistikleri alan uygulaması Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 18.06.2012 tarihi
itibariyle başlatılmıştır.
Bu maksatla ilimizdeki ticaret ve sanayi kuruluşlarında 2011 yılı Yıllık Sanayi
ve
Hizmet
İstatistikleri
kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu
personeli tarafından soru formları doldurulacaktır” dendi.
Çalışmanın amacı
1-Ülkemizin ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri belirlemek
ve ekonomiyi oluşturan sektörlerin durumlarını izlemek için gerekli veri setlerini derlemek,
2-Karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak
bilgileri elde etmek ve çeşitli araştırmalara veri hazırlamak,
3-Avrupa Birliği Yıllık İş İstatistikleri mevzuatlarına uyumlu, uluslararası
istatistiksel karşılaştırmaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde bilgi
derlemektir.
Şekerdağ: İşletmelerimizin
katkısı önem taşıyor
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, çalışmanın doğru bir
sanayi envanteri oluşturulması adına
önem taşıdığını belirterek, “Özellikle
son yıllarda bu konuda ülke genelinde
önemli bir eksiklik olduğu bir çok çalışmada ortaya çıkmaktadır. Sektörler
itibarı ile işletme sayıları, istihdam,
araç ve gereç varlığı, ihracat, marka ve
benzeri çok sayıda veri maalesef şu an
neredesye hiç bir ilde olmayan ve son
derece gerekli bilgiler.
TÜİK tarafından yapılacak böyle
bir çalışma TRB1 illeri için önemli bir
veri kaynağı oluşturacaktır. Odamız
üyesi işyerlerinin TÜİK personeline gerekli kolaylığı göstererek yardımcı olmalarını
doğru
bir
envanter
hazırlanması noktasında önemsiyoruz.
Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 9
teşvik
Haziran 2012
9
YENİ TEŞVİK YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Yeni teşvik paketi olarak da bilinen “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili kararnamenin yönetmeliği 19-20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elazığ’ın 4. bölgede yer aldığı yeni
teşvik yasasında sabit yatırım tutarı 500 bin TL olan yatırımlar desteklerden istifade edebilecek.
Yeni teşvik paketi yürürlüğe girdi
Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı
sektörlere vergi muafiyeti
getirildi. Teşvik belgesine
haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak
makine ve teçhizat ithal ve
yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek.
Buna göre, karar kapsamında yer alan desteklerin
uygulanması açısından iller,
sosyo-ekonomik gelişmişlik
seviyeleri dikkate alınarak
altı bölgeye ayrıldı.
Yeni teşvik paketine
göre, sabit yatırım tutarı 1 ve
2'inci bölgede olan asgari 1
milyon lira, diğer 4 bölgede
ise asgari 500 bin lira olan
yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası,
gelir vergisi stopajı desteği
(6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi işveren hissesi
desteği (tersanelerin gemi
inşa yatırımları için) teşviklerinden yararlandırılabilecek.
Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı
sektörlere, ilin bulunduğu
bölgedeki şartları sağlamaları halinde, gümrük vergisi
muafiyeti, KDV istisnası,
vergi indirimi, sigorta primi
işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği
(3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerdeki
yatırımlar için), gelir vergisi
stopajı ve sigorta primi des-
tekleri (her ikisi de 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) sağlanacak.
Asgari sabit yatırım tutarı
50 milyon lira ile 1 milyar
lira arasında değişen ve aralarında rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatı, kimyasal
madde ve ürünlerin imalatı,
motorlu kara taşıtları imalatı
gibi büyük ölçekli yatırımlar
faiz desteği dışındaki diğer
teşviklerden yararlanabilecek.
Kararda belirtilen kriterleri sağlayan stratejik yatırımlar
bölge
farkı
gözetilmeksizin teşviklerin
tamamından faydalanabilecek.
Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda
finansal kiralamaya konu
makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal
kiralama şirketi için asgari
200 bin lira olması gerekecek.
Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması
olarak kabul edilen maddi
olmayan duran varlıkların
(marka, lisans, know-how
vb.) oranı, teşvik belgesinde
kayıtlı toplam sabit yatırım
tutarının yüzde 50'sini aşamayacak.
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve
teçhizatın ithali, otomobil ve
hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla
monte edilmemiş haldeki
DESTEK UNSURLARI VE ORANLARI
(CKD) aksam ve parçaların
ithali, gemi ve elli metrenin
üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali
yürürlükteki İthalat Rejimi
Kararı gereğince ödenmesi
gereken gümrük vergisinden
muaf tutulacak.
Baskı, basım, matbaa,
tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik
teşvik
belgeleri
kapsamında kullanılmış veya
yenileştirilmiş makine ve
teçhizat ithal edilemeyecek.
Yatırım tutarının %
116'sı kadar destek almak
mümkün!
Sözkonusu destekler kapsamında örneğin 40 kişi istihdam edecek, 5 milyon TL
tutarındaki bir yatırım için 4.
bölgede yatırımın % 61'ine,
5. bölgede % 74'üne ve 6.
bölgede % 116'sına varan
devlet desteği almak mümkün olmaktadır
FKA devrede...
Teşvik Belgesi Almak İsteyenlerin Müracaatlarını
Fırat Kalkınma Ajansı da
kabul edebilecek
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa
veya genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan,
sabit yatırım tutarı 10 milyon
TL'yi aşmayan belli sektörlerdeki yatırımlar için Fırat
Kalkınma Ajansı'na müracaat edilebilecekler.
Bilgilendirme yapılacak
Yeni Teşvik
Yasası uygulamaları ile ilgili
olarak Elazığ
TSO,
Fırat
Kalkınma
Ajansı ve ilgili
uzmanların katılımı ile Elazığ
TSO’da Temmuz ayında
bilgilendirme
toplantıları
yapılacak
olup, toplantı
tarihleri
Odam ı z
w e b
sitesind e n
duyurulacaktır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ve Teşvik Yasası Semineri
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu işbirliğinde 6102 Sayılı
Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Teşvik Yasası ve
Sınai Mülkiyet hakları konulu bilgilendirme toplantısı Elazığ TSO Konferans Salonunda yapıldı.
E
lazığ TSO Üyeleri ile konuya
ilgi duyan vatandaşların katıldığı toplantı öğlende önce
ve öğleden sonra olmak üzere iki
oturum halinde gerçekleştirildi.
Öğleden önce yapılan oturumda Avrupa Patent Vekili, ISO
Baş Denetçisi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Pevril Keçeli
tarafından Yeni Teşvik Yasası ile
Sınai Mülkiyet Hakları konusunda
bir sunum yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin sonunda katılımcıların çeşitli sorularını cevaplandıran
Keçeli, teşviklerin iş dünyası için
yatırım aşaması sonrası önemli
destekler içerdiğini ve özellikle
vergilerde büyük avantajlar getirildiğini söyledi. Sınai Mülkiyet
Hakları sunumunda da Marka, Patent, Faydalı Model ve Coğrafi
Tescil İşaretleri hakkında bilgilen-
dirme yapan Keçeli, müracaat ve
uygulamalar hakkında bilgiler
verdi.
Bilgilendirme toplantısının
ikinci bölümünde ise Emekli Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş Denetçisi ve Yeminli
Mali Müşavir Haluk İncitmez
yeni Türk Ticaret Kanunun süreçleri hakkında detaylı bir sunum
yaptı.
Pervil Keçeli ile birlikte yapılan bilgilendirmede özellikle Yeni
Türk Ticaret Kanunun uygulama
takvimleri ve önemli tarihleri üzerinde durularak, 01 Temmuz
2012’de yürürlüğe girmesi beklenen yasanın henüz tam anlamı ile
kamuoyu ile paylaşılmadığı ve
üzerindeki birçok maddede halen
çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
TKDK DESTEKLERİ
TKDK Elazığ İl Koordinatörü Turhan Karahan, kurumlarının iç ve dış denetimlerin Temmuz ve Eylül
aylarında tamamlanmasını müteakip destek çağrısına çıkacaklarını açıkladı...
TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü 15 Şubat 2012 tarihi itibarıyle, 42 uzman, 6 destek
personeliyle hizmete başladı.
Basın mensuplarını bilgilendirme toplantısında konuşan ve
Temmuz ayında iç denetim, Eylül
ayında Avrupa Komisyonu’nun
denetimlerinin ardından çıkılacak
ilk çağrı dönemiyle beraber
proje almaya başlayacaklarını belirten TKDK Elazığ
İl Koordinatörü Turhan
KARAHAN, “Avrupa Birliği katılım öncesi yardım
aracı
IPA’nın 5.bileşeni olan kırsal kalkınma
k a p s a mında,
I PA R D
programı
ile Türkiye’ye gelen
AB kırsal
kalkınma
T.Karahan
hibe fon-
larını Elazığ halkına ulaştıracağız.” dedi.
Proje çerçevesinde uygun harcamaların %50’sine, bazı kriterlerle beraber %65’ine kadar hibe
desteği verdiklerini belirten Turhan, Elazığ’da tarımsal işletmeleri
AB standartlarına ulaştıracaklarını
ifade etti.
Elazığ İlinde desteklenen projelere ilişkin tedbirlerin (konu başlıkları) 7 başlıkta toplandığı ifade
edildi. Buna göre desteklenecek
tedbirler şöyle:
• Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım,
• Et üreten tarımsal işletmelere
yatırım,
• Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,
• Et ve et ürünlerinin işlenmesi
ve pazarlanması,
• Su ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanması,
• Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi,
• Kültür balıkçılığının geliştirilmesi.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 10
10
Haziran 2012
ekonomi
DB: Türkiye bu yıl yüzde 2.9 büyür
Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 2.9 büyüme öngören Dünya Bankası, ekonomik aktivitede gerçekleşen yeniden dengelemenin devam edeceğini sonraki yıllarda Türkiye'nin makroekonomik görünümünün daha olumlu olacağını belirtti.
B
anka ilk kez yayımladığı ve bundan sonra Haziran ve Aralık
olmak üzere yılda iki kez yayımlamayı planladığı, ‘Türkiye Ekonomi
Notu’nda yıl sonu enflasyon beklentisini ise önceki öngörüsü olan yüzde 7
seviyesinde, TCMB'nin yüzde 6.5’lik
tahminin hemen üzerinde sabit tuttu.
Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Marina Wes Reuters'a yaptığı
açıklamada, “Türkiye'de geçen yıl görülen büyüme oranları sürdürülebilir değildi. Bu seviyede büyümenin büyük
ölçüde hızlı kredi büyümesi ve güçlü iç
talebe dayandığını ve bu yıl için beklentimiz olan ‘yumuşak iniş’ senaryosunun Türk ekonomisi için son derece
çekici olduğunu düşünüyoruz... Evet,
yüzde 3 yüzde 8.5'ten çok daha küçük
bir büyüme, ancak orta vadede yumuşak inişin ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılacağına inanıyoruz” dedi.
Dünya Bankası'nın büyüme konusundaki güncel tahminleri 2013 için
yüzde 4; 2014, 2015 ve 2016 için yüzde
5 seviyesinde bulunuyor.
Yılın ilk çeyreğindeki yurtiçi talepte
görülen durgunluğun boyutunun, yumuşak iniş doğrultunda olduğuna dikkat çekilen notta, “Önümüzdeki
döneme dair, ekonomik faaliyetlerin
yılın ikinci yarısında ivme kazanacağını
düşünüyoruz. Son yapılan idari fiyat değişikliklerini hesaba katarak yaptığımız
yıl sonu enflasyon tahminimizi değiştirmiyoruz (yüzde 7). Diğer taraftan,
Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla deflatör
hesaplamalarındaki
revizyonlar nedeniyle cari işlemler açığı
tahminimizi GSYH bazında yüzde
7.6'dan yüzde 7.8'e çıkacak şekilde düzelttik”denildi.
Wes, bu yıl için yüzde 7.8 olan cari
açık/GSYH tahmininin cari açık verisi
ile uyumlu olduğunu belirterek, “Bu
durum, ekonominin iç talepten uzaklaşarak net ihracata doğru dengelendiğine
işaret ediyor. Bu da Türkiye'nin ekonomik büyümeyi orta vadede daha sürdürülebilir kılması için tam ihtiyacı olan
şey” dedi.
KOBİ kredileri ilk 4 ayda hız kesti
KOBİ’lere borçları nedeniyle verilen krediler azalırken,takibe düşme sayısında artış görüldü. KOBİ’lerin batık kredi
oranları ilk 4 ayda yüzde 6 yükseldi...
Bireysel Emeklilik
Sistemi değişiyor
Vergi indirimi yerine devlet katkısı
getiren kanun tasarısı yasalaştı...
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve
KHK'lerde değişiklik yapan kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edilerek yasalaştı.
Kanun, katılımcıların, bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı
nedeniyle vergi yükümlüğü doğmamasını amaçlıyor. Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak
kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal
Vergisi'nden muaf olacak. Tek primli
yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı, Gelir Vergisi'nden ayrı
tutulacak. İşverenler tarafından bireysel
emeklilik sistemine ödenen ve ücretle
ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı,
ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari
ücretin yıllık tutarını aşamayacak.
Bakanlar Kurulu, bu oranı yarısına
kadar indirmeye, 2 katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin
yıllık tutarının 2 katını geçmemek üzere
belirlemeye yetkili olacak.
Bireysel katılım yatırımcıları, Hazine
Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'nca
belirlenen esaslar dahilinde şirketlere
koydukları sermaye miktarının yüzde
75'ini, Gelir Vergisi matrahından gider
olarak indirebilecek. Bunun için anonim
şirketlere ait iştirak hisselerinin en az 2
tam yıl elde tutma şartı aranacak. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından belirlenen
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik
programları kapsamında son 5 yıl içinde
projesi desteklenen kurumlara iştirak
sağlayan bireysel katılım yatırımcıları
için bu oran, yüzde 100 olarak uygulanacak.
KOBİ’lere bankacılık sektörü tarafından verilen
krediler senenin
ilk 4 ayında hız
kesti. Takibe düşen
KOBİ kredi tutarları ise artış gösterdi. 2012 yılı
Nisan
ayından
sonra KOBİ’lerin
kullandığı krediler
yüzde 1.6 oranında yükselerek 164
milyar 761 milyon TL’ye ulaştı. Batık
kredi oranları ise yüzde 6 ile 5 milyar
506 milyon TL’ye ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine
göre Nisan 2012 sonrası en büyük plasman kalemlerinden olan krediler
2011′e göre yüzde 4 yükselişle 710
milyar 344 milyon TL’ye ulaştı. Krediler son 1 senede yüzde 23.8 oranında
artış ile 136.4 milyar TL’ye yükseldi.
Kredi kullanan KOBİ müşterilerinin
sayısı Nisan itibariyle son 4 ayda
yüzde 5.4 oranında, senede ise yüzde
17.4 yükselerek 1 milyon 628 bin 743
TL ‘ye ulaştı. 2012 Nisan ayında da
KOBİ kredileri
artış gösterdi. Takipteki KOBİ
kredileri yüzde 6
oranında, 310
milyon TL tutarında yükseliş
göstererek 5 milyar 506 milyon
TL’ye
ulaştı.
KOBİ kredisi takibe düşen sayısı
yüzde 6.7 azalışla 156 bin 96 oldu.
Takibe Alınan Kredi
Sayısında Artış
Mikro işletmelere kullandırılan
nakdi krediler 2011 senesi Nisan ayından sonra 4 aylık dönemde yüzde 2.9
oranında yükselerek 56 milyar 363
milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde kredi
kullanan mikro işletme sayısı yüzde
4.8 artışla 1 milyon 251 bin 947 oldu.
Mikro işletmelerin takibe düşen kredileri yüzde 3.1 düşerek 2 milyar 362 TL
oldu. Kredisi takibe düşen ölçekli işletmeler ise yüzde 7.6 düşüşle 127 bin
320 düzeylerine ulaştı.
İnşaatta istihdam yüzde 1.9 arttı
İnşaat sektöründe istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 arttı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2012 yılının 1. dönemine ilişkin İnşaat
İşgücü Girdi
Endeksi verilerini açıkladı. NACE
Rev.2’ye göre
hesaplanan
2005=100
temel yıllı, Üç
Aylık İnşaat
Sektörü İstihdam
Endeksi’nde,
2012 yılının
1. döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 artış yaşandı.
Aynı dönemde Bina İnşaatı Sektörü İstihdam Endeksi yüzde 4.1 artarak
74.9’dan 77.9’a yükselirken, Bina Dışı
İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi yüzde
1.1 azalarak 104.6’dan 103.5’e düştü.
Çalışılan saat açısından değerlendirildiğinde, İnşaat
Sektöründe Çalışılan Saat Endeksi’nde yılın ilk
çeyreğinde 2011
yılının aynı dönemine
göre
yüzde 0.9 artış
oldu. Aynı dönemde
Brüt
Ücret-Maaş Endeksi yüzde 16.3
artış
kaydetti.
Bina İnşaatı Sektöründe Brüt ÜcretMaaş Endeksi yüzde 18.5 artarak
145.1’den 172’ye, Bina Dışı İnşaat
Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi
yüzde 13.9 yükselerek 198.5’den
226’ya çıktı.
Karşılıksız çek
sayısı arttı
Karşılıksız çek sayısı mayıs ayında
yüzde 34,2 arttı.
Karşılıksız çek sayısı mayıs ayında
bir önceki aya göre yüzde 34,2 oranında
artarak 83 bin 80 adede yükseldi. Merkez
Bankası tarafından bankalara duyurulan
karşılıksız çek sayısı, mayıs ayında bir
önceki aya göre yüzde 34,2 oranında artarak 61 bin 875 adetten 83 bin 80 adede
yükseldi.
Geçen yılın aynı ayına göre ise karşılıksız çek sayısında yüzde 117,9'luk artış
kaydedildi. Geçen yıl mayıs ayında karşılıksız çek sayısı 38 bin 117 adet olarak
gerçekleşmişti. Öte yandan mayıs ayında
mahkemeler tarafından yasaklama kararı
alınan çek sayısı bir önceki aya göre
yüzde 117 oranında artarak 91 bin 722
adede yükseldi.
MB: Enflasyonda
kayda değer
düşüş gözlendi
Merkez Bankası, Mayıs'ta temel
enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde kayda değer bir düşüş gözlendiğini belirtti.
Merkez Bankası'nın (TCMB) dün
açıklanan enflasyon verilerinin ardından
bugün açıkladığı Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunda şu açıklamalara yer verildi:
Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde
0.21 azaldı ve yıllık enflasyon 2.86 puan
düşerek yüzde 8.28 oldu. Bu düşüşte işlenmemiş gıda fiyatlarında olumlu seyir
ve uluslararası gelişmeler paralelinde gerileyen akaryakıt fiyatları belirleyici
oldu. Nisan ayında yüksek bir artış sergileyen giyim fiyatlarının Mayıs ayında
mevsim ortalamalarının oldukça altında
artması da enflasyondaki düşüşü belirleyen bir diğer unsur. Giyim fiyatlarındaki
bu hareket arındırıldığında dahi temel enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde
kayda değer bir düşüş gözlendi.
İşsizlik yeniden
tek hane
İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 9.9
olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 2 milyon
615 bine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Mart ayında işsizlik oranı
yüzde 9.9'a geriledi. Geçen yıl aynı döneminde yüzde 10.4 olarak gerçekleşmişti.Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi
azalarak 2 milyon 615 bin kişiye
düştü.Tarım dışı işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 13.4'ten yüzde 12.1'e gerilerken, Türkiye genelinde işgücüne
katılma oranı ise yüzde 49'dan yüzde
48.6'ya geriledi.
Genç nüfusta işsizlik oranı ise Mart
döneminde önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 19.3'ten yüzde 17.4'e geriledi.
Mart döneminde mevsim etkilerinden
arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 66 bin kişilik, işsiz sayısında ise bin kişilik artış
oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış
işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 49.4, istihdam oranı 0.1
puanlık artış ile yüzde 45, işsizlik oranı
ise herhangi bir değişim göstermeyerek
yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 11
kültür sanat
Haziran 2012
11
HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI
Elazığ TSO’da başlayan Uluslararası 20.Hazar Şiir Akşamları, şairler yürüyüşü,
panel, sergi, konferan ile yurt içi ve yurtdışından gelen 30 şairin katılımı ile Hazar
Gölündeki final gecesiyle tamamlandı.
Etkinlikler Elazığ TSO’da
Başladı
Hazar Şiir Akşamları etkinlikleri
kapsamında “Tanışma Toplantısı
Sinevizyon Gösterisi” ve “Yunus
Emre Konferansı” Elazığ TSO konferans salonunda yapıldı.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Salonundaki programa Vali Muammer
Erol, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Rektör Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ TSO Meclis Başkanı Nuri
Önal, Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile şiir akşamları için gelen
şair ve yazarlar katıldılar.
Toplantının açılışında değerlendirme yapan Vali Muammer Erol,
Hazar Şiir Akşamlarının geldiği boyut
itibariyle Elazığ için bir övünç halini
aldığını söyledi. Elazığ halkının, kamuoyunun ve ilgili tüm kurumların etkinliğe sahip çıktığını vurgulayan Vali
Erol, etkinliğin uluslararası boyutta
yankı bulmasından mutlu olduklarını
söyledi.
Programda daha sonra Mümtaz
Sami Özok, Erol Çifçi, Ahmet Sarıkaya, Birol Güvenç ve Tevfik Bilen’den oluşan Denizli Yunus Emre
Gönül Derneği tarafından Yunus Emre
eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi
gerçekleştirildi.
Hazar Şiir Akşamlarının 20 yıllık
mazisinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından Prof.Dr. Mustafa
Tatçı tarafından “Yunus Emre” konulu konferans verildi.
Prof.Dr. Mustafa Tatçı konuşmasında, Yunus Emre’nin kimliği, kişiliği, seyahatleri ve kaleme aldığı
eserleri hakkında açıklamalarda bulundu ve şiirlerinden örnekler verdi.
Şiirler Okundu
Elazığ`da bu yıl “Yunus Emre ve
Aşk” temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, şairlerin katıldığı şiir dinletisiyle sona erdi.
Sivrice ilçesindeki İl Özel İdaresi
Hazar Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte “Yunus Emre ve
Aşk” temalı orta ve yükseköğretim
öğrencileri arasında düzenlenen şiir
yarışmasında derece alan öğrencilere
ödülleri verildi. Etkinlikte, daha sonra
Türkiye ve
çeşitli ülkelerden katılan
30 şair alfabetik sıraya göre
şiir okudu.
Elazığ Valisi
Muammer
Erol, şairlere
Türk Bayrağı
işlenmiş şilt
hediye etti.
Hazar Şiir
Akşamları’nın finaline
Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, Merkez Valisi Enis Yeter, Ak Parti Elazığ
milletvekilleri Şuay Alpay ve Faruk
Septioğlu, Elazığ Valisi Muammer
Erol, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr Feyzi Bingöl, Elazığ TSO
Başkanı Ali Şekerdağ, kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatseverler ile davetliler katıldı..
Başkan Şekerdağ’dan
Değerlendirme...
Elazığ TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Şekerdağ Hazar Şiir
Akşamları tanıtım kitapçığına etkinlikle ilgili düşüncelerini şöyle
yorumladı: “Türk dünyasın kültür
hayatına önemli katkılar sağlayan,
dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine ve örnek insanların
hatırlanmasına vesile olan Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın 20.
sini ilimizdeki kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum örgütlerimizin müşterekliğinde 21/24 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.
Gönüller sultanı Yunus EMRE
anısına yapılacak olan, Hazar Şiir Akşamları vesilesiyle Ülkemizden ve
Türk Dünyasından çok sayıda kültür
adamı ilimizde ağırlanacaktır.
1992 yılında başlayan ve aralıksız
olarak 19 yıl üst üste gerçekleştirilen
Hazar Şiir Akşamları sadece Ülkemizin değil, bu anlamda Türk dünyasının
da en önemli kültürel etkinliklerinden
biridir.
Böylesine büyük ve anlamlı bir etkinliğin Elazığ merkezli gerçekleşmesi ve Türk dünyası içerisinde
“Şiirin Başkenti” ünvanı ile anılması,
şüphesiz bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz şehrimizin imajına en büyük
katkı olarak yansımaktadır.
Doğu illerinin son otuz yıldan beri
dünya genelindeki imajına karşın, Elazığ’da şiirin, edebiyatın ve kültürün
dünya ölçeklerinde gündeme taşınması tarihi Harput’un mirası olan Elazığ için önemli bir farkındalık
yaratmaktadır.
Ülkemizin yaşanabilir en
güvenli ilk on ilinden birinin
Elazığ olmasında ilimizin
sahip olduğu tüm değerlerle
birlikte Hazar Şiir Akşamları
gibi büyük bir kültürel organizasyonun son derece önemli
bir rolü olduğuna inanmaktayız.
Bu anlamada; kültür, sanat
ve edebiyatın gelişmediği hiçbir coğrafyada ekonomik gelişmenin de mümkün olmadığı
görülmektedir. Elazığ Ticaret
ve Sanayi Odası olarak, ulusal
ve uluslararası her platformda ve tüm
tanıtıcı materyallerimizde bu hususun
önemle altını çizmekte ve Elazığ’ın tarihi birikimi ve tüm kaynakları ile yatırımcılar için doğru adres olduğunu
ifade etmekteyiz.
Odamızın, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel
yönden gelişmesi noktasında
son derece önem
verdiği bu kültürel organizasyonun,
Türk
dünyası arasında
her anlamda işbirliğinin çimentosu
olmasını
temenni eder, organizasyonda
emeği geçen tüm
kurum ve kişileri
kutlar, saygılar
sunarım.
Kürsübaşı Projesinin
Kapanış Programı
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kürsübaşı Geleneğinin Yaygınlaştırılması ve Elazığ Turizmine Katkı
Sağlanması” Projesinin kapanış programı
yapıldı.
Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği tarafından gerçekleştirilen “Kürsübaşı Geleneğinin Yaygınlaştırılması ve Elazığ Turizmine
Katkı Sağlanması” Projesi Fırat Kalkınma
Ajansı tarafından doğrudan faaliyet desteği
kapsamında finanse edilmişti.
Projenin Harput Konağında gerçekleştirilen kapanış programına Vali Muammer Erol,
Belediye Başkan Vekili Atik Birici, Elazığ
TSO Başkanı Ali Şekerdağ ve davetliler katıldı.Programda proje hakkında bir değerlendirme yapan Elazığ Musiki Konservatuarı
Derneği Başkanı Feti Ahmet Deniz, dernek
olarak Elazığ Harput müziğine 40 yıldan bu
yana önemli katkılar yaptıklarını ve bu geleneğin korunup yaşatılmasında önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Proje kapsamında
Harput Musikisini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladıklarını ifade
eden Deniz, bu kapsamda derneğe bir kürsübaşı odası kazandırılarak tefriş edildiğini,
yerel kostüm ihtiyaçlarının giderildiğini ve
oluşturulan kürsübaşı ekibine eğitimler verildiğini kaydetti.
Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ ise konuşmasında Harput musikisinin Elazığ’ın tanıtılmasında çok önemli bir yere sahip
olduğunu belirtti.
Belediye Başkan Vekili Atik Birici de Harput Musikisinin yurt dışında da çok iyi bilinip tanındığını, belediye olarak bu tür
faaliyetlere her zaman destek olduklarını
ifade etti.Program daha sonra seslendirilen
Harput Musikisi örnekleri ile sürdü.
Kültür Varlıklarının
Onarımına Destek
Yazılı bir basın açıklaması yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ülkemiz
kültüründe önemli bir yeri olan, taşınmaz
kültür varlıklarımızın tahribini ve yok olmasını önlemek, kültür ve sanat sevgisinin
yayılmasını sağlamak, aslına uygun olarak
onarmak, gelecek nesillere aktarmak için
önemli çalışmalar yürütülmektedir.
5226 sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun
12. maddesi uyarınca hazırlanıp 15.07.2005
tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Bakanlığımız 2013 Mali Yılı Bütçesi'nden tescilli taşınmazlara proje ve proje
uygulama yardımı yapılacaktır. Tarihi yapıların bakım ve onarımını gerçekleştirmek
için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen
gerçek veya tüzel kişiler Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne başvurmak suretiyle bu yardımlardan yararlanabileceklerdir. Müracaatlar Proje Yardımları için 28.09.2012 tarihi,
Proje Uygulama Yardımları için 28.12.2012
tarihlerinde sona erecektir” dedi.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 12
12
finans
Haziran 2012
Vakıfbank ile protokol
Elazığ TSO ile Vakıfbank arasında, Oda üyelerinin bankadan
avantajlı koşullarda kredi kullanması ve hizmet alabilmesini
sağlayacak özel protokol imzalandı. Elazığ TSO’da düzenlenen
protokol imza törenine Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Şekerdağ, Vakıfbank Elazığ Şube Müdürü Selçuk Bayraktutan
ile Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Turhan katıldı.
T
İş Bankası ile Elazığ TSO arasında protokol
ELAZIĞ TSO ÜYELERİNE ÖN
ÖDEMELİ FAİZSİZ KREDİ
Elazığ TSO ile İş Bankası arasında imzalanan protokol ile
Oda Üyelerine ön ödemeli faizsiz kredi kullanılmasına
imkan sağlandı. Törende bir değerlendirme yapan Başkan
Şekerdağ, finansal sıkıntı yaşayan Oda üyeleri için imzalanan
protokolün hayırlı olmasını diledi.
İmza protokolüne Elazığ TSO Meclis
Başkanı Nuri Önal, Elazığ TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, İş Bankası
Diyarbakır Satış Bölge Müdürü Murat
Önen, İş Bankası Elazığ Şube Müdürü
M.Zahriddin Özuymaz, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Turhan ve
basın mensupları katıldılar.
Protokol imza töreni öncesi bir değerlendirme yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Oda üyelerinin
ihtiyaç duymuş oldukları finansmana
ulaşma noktasında yaşanan sıkıntılara değinerek, “Bilindiği gibi bir süre önce ilimizde finans ve bankacılık sektöründe yer
alan yöneticilerle bir araya gelerek iş dünyası ile bankacılık sektörü arasındaki sorunları görüşmüştük. Bu görüşmemiz
üzerine İş Bankası Elazığ Şube Müdürümüz bir çalışma gerçekleştirerek hazırlamış oldukları paketi bizlere sunmuşlardır.
Kendilerine göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. İlimizdeki çok
sayıda banka şubesiyle de bilindiği gibi
çeşitli protokollerimiz mevcut Üyelerimiz
banka şubeleriyle görüşüp kendilerine en
uygun krediyi seçme imkanıma sahipler.
Ben öncelikle tüm üyelerimize bol kazançlar ve kullanacakları kredileri geri
ödemede kolaylıklar diliyorum” dedi.
İş Bankası Diyarbakır Bölge Satış Müdürü Murat Önen de, Elazığ TSO’nun
kendilerine sağlamış olduğu imkan nedeniyle teşekkür ederek, “Sayın Şube Müdürümüz gerçekten Elazığ’ın ihtiyaç ve
beklentilerine ve ticaret dokusuna uyacak
şekilde bir paket hazırlamışlardır. Bu paketin Elazığ ilimizde kullanılarak ilin
gerek ekonomik hayatına gerekse istihda-
mına katkı sağlama noktasında biz bankacılık sektörü olarak elimizden gelen
desteği sağlamak istiyoruz. Bu anlamda
bizlere bu imkanı sağlayan Elazığ TSO
Yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz.
Bilindiği gibi Elazığ’da halen üç şube ile
hizmet veriyoruz. Elazığ TSO’nun Nisan
ayında Bankamız Genel Müdürlüğü’ne
yapmış olduğu resmi müracaat ile Kovancılar Şubesini de yakın bir tarihte açacağız”dedi.
İş Bankası Elazığ Merkez Şube Müdürü M.Zahriddin Özuymaz da kredi paketinin içeriği hakkında bilgiler vererek,
paket detaylarının banka şubelerinden
yada Elazığ TSO’dan alınabileceğini söyledi. Özuymaz pakette; Özel faizli krediler, Peşin komisyon ödemeli faizsiz kredi,
Taşıt kredisi, Serp kredisi, KGF kefaletli
kredilerin yer aldığını ifade etti.
Protokol törenine katılan Elazığ TSO
Meclis Başkanı Nuri Önal’da İş Bankası
yöneticilerine teşekkür ederek, “Kısa bir
süre önce yapmış olduğumuz toplantımız
ve Kovancılar Şube talebimizin çok kısa
sürede gerçekleşmesi nedeniyle özverili
çalışmaları nedeniyle İş Bankası Yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Turhan da, İş Bankası’nın bankacılık anlamında ülkemizde önemli bir
noktada olduğunu ifade ederek, “Sayın
Müdürlerimizden daha önce de talep
etmiş olduğum Elazığ Sanayi Sitesine İş
Bankası şubesinin açılması hususunu bir
kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık
1300 işyerinin bulunduğu bu alanda bir
şube açılması, İş Bankasının iş dünyasına
önemli bir hizmeti olacaktır” dedi.
Altının onsu yükseliyor!
Altının onsu uluslararası piyasada tekrar 1.620
doların üzerinde işlem görüyor.
A
nalistler emtia raporlarında altının
onsunda 1.625 dolar direncinin
kırılması durumunda yükselişin 100 günlük hareketli ortalamasına (1.659
dolar/ons) kadar devam edebileceğini kaydediyorlar.
Altın onsu mayıs ayının sonunda 1.532 dolara kadar düştükten sonra haziran ayında yükselişe
geçerek 1.625 dolar direncini bu güne
kadar 4 kez denemesine rağmen direnç seviyesinin üzerinde kapanış yapamamıştı.
Yılbaşından bugüne kadarki
performansına bakıldığında ise
altının onsu 2012 yılında en
yüksek 1.790,79 dolar seviyesini gördükten sonra düşüşe
geçmiş ve 1.527,22 dolara kadar
gerilemişti.
örende Konuşan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ;
ticaret
camiası
ve
KOBİ’lerin finansmana erişime
ve bankacılık hizmetlerinden istifade
etmeleri
için
bankalarla yapılan görüşmeler
ve talepler doğrultusunda çeşitli protokoller
imzaladıklarını
belirtti. Başkan
Şekerdağ, finans sektörü ile
ticaret camiasının et ve tırnak
gibi iç içe olduğunu belirterek,
“Birbirini tamamlayan bu iki sektörün arasında
zaman zaman iletişim noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz özellikle
bankacılık sektörünün KOBİ’lere ve
ticaret camiasına daha olumlu yaklaşmasını, kolaylaştırıcı ve sorun çözücü
olmasını istiyoruz. Bu konuda bir süre
önce toplantılar yaparak bu taleplerimizi banka ve finans sektörü temsilcilerine ilettik.
Toplantının ardından ciddi çalışmalar
yaparak, protokol hazırlayan ve üyelerimize önemli fırsatlar sunan banka
şubelerimiz oldu. Bunlardan biri de
Vakıflar Bankamızdır. Sayın Müdürümüze göstermiş olduğu gayret nedeniyle teşekkür ediyorum. Kredi
kullanacak olan üyelerimize de ödeme
kolaylığı ve bol kazançlı günler temenni ediyorum” dedi.
Bayraktutan: KOBİ
bankacılığına özen gösteriyoruz
İmza protokol töreninde bir değerlendirme yapan Vakıfbank Elazığ
Şube Müdürü Selçuk Bayraktutan,
Elazığ’daki KOBİ’lerin beklenti ve
ihtiyaçları doğrultusunda son derece
caiz ödeme koşullarını içeren bir
paket hazırladıklarını belirterek, Va-
Anadolu Bankacılığı misyonu
ile esnaf ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunan
Şekerbank, söz konusu kesimin
Ramazan öncesinde artacak
nakit ihtiyacını uygun koşullarda
karşılamak üzere “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası başlattı.
31 Temmuz tarihine kadar devam
edecek kampanyadan, Ramazan dönemine hazırlık için nakit ihtiyacı
artan restoran ve gıda işletmecilerinden, okul dönemi ve Ramazan Bayramı öncesi tedarik ihtiyacı oluşan
kırtasiyeci ve manifaturacılara kadar
tüm esnaf ve küçük işletmeler faydalanabilecek.
Esnaf ve küçük işletmeler kampanya kapsamında, 3 ay taksit ötele-
kıfbank’ın KOBİ bankacılığına büyük
önem verdiğinin altını çizdi. Protokol
uyarınca Oda üyelerine düşük faiz ve
uygun ödeme koşullarıyla kredi seçenekleri ve bankanın diğer ürünlerinin
sunulacağını belirten Bayraktutan,
Protokol kapsamında; Banka üst yönetimi tarafından müracaatçıların
kayıt sorgulaması ve teyidinin yapılmasının ardından kredi değerlendirme
politikaları çerçevesinde değerlendirmelerin yapılacağını söyledi.
Küçük Sanayi Sitesi Üyelerine
Özel Kredi
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Turhan’ın talebi ve girişimleri ile Elazığ Küçük Sanayi Sitesi esnafları için de Vakıflarbankası
tarafından özel bir kredi paketi hazırlandı. Elazığ TSO’da Mehmet Turhan
ve Vakıflarbankası Elazığ Şube Müdürü Selçuk Bayraktutan tarafından
imzalanan protokol ile, yıllık cirosu
7.500.000 TL’nin altında olan ve Elazığ KSS Kooperatifine üye olan esnaflar 06.06.2013 tarihine kadar
Vakıfbank KOBİ Dost ve Üye İşyeri
Dost Kredilerinden kullanabilecekler.
Krediler hakkında bilgi veren Bayraktutan, kredi kullanımında şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek kabul
edeceklerini belirterek, 2 yıldan 5 yıla
kadar vadeli kredi verebileceklerini
söyledi.
Ramazan
kampanyası
meli, 60 aya kadar vade ile kredi kullanarak Ramazan öncesi oluşabilecek
ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Şekerbank, “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası süresince, esnafın
75.000 TL’ye kadar olan kredi talepleri için 60 aya varan vade için aylık
% 1,59 faiz uygulayacak. Küçük işletmelerin 250 bin TL’ye kadar olan
kredi taleplerinde ise 36 aya kadar
vade için uygulanacak faiz oranı %
1,49 olacak.
Banka ayrıca, çek yaprağı başına
garanti limiti yükseltilmiş ürünü
‘Üreten Çek’ kullanan esnaf ve küçük
işletmelere, kampanyada kullandırdığı kredilerin masraf tutarında 50 TL
indirim sağlayacak. Masraf tutarı ve
kredi kullanımı sırasında yapılacak
sigortalar da ayrıca kredilendirilebilecek.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 13
mevzuaat
Haziran 2012
13
Yeni Teşvik Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı
19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında”
Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. Elazığ’ın 4. bölgede yer aldığı yeni kararnamenin Yönetmeliği ise 20 Haziran
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
1.ve 2. Bölge: 1 Milyon TL
yatırımlar için Türk Lirası cinsi krediStratejik yatırımlar için tüm bölgeBölgeler:
1.ş Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla
2.Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri,
Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ,
Yalova
3.Bölge: Balıkesir, Bilecik, Burdur,
Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa,
Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak
4.Bölge: Afyonkarahisar, Amasya,
Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ,
Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale,
Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir,
Rize, Sivas
5.Bölge: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde,
Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli,
Yozgat
6.Bölge: Ağrı, Ardahan, Batman,
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari,
Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Genel Teşvik Uygulamalarıyla
Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) Katma Değer Vergisi istisnası.
c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı
bölgede yapılacak yatırımlar için).
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları
için).
Bölgesel Teşvik Uygulamalarıyla
Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci
ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).
f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
Büyük Ölçekli Yatırımlara
Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
Stratejik Yatırımlara
Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Faiz desteği.
f) KDV iadesi.
g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım
tutarının,
3, 4, 5 ve 6. Bölge: 500 Bin TL
Müracaat
Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığı’na yapılır. Ancak, genel
teşvik uygulamaları kapsamında yer alan
ve sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi
aşmayan, yatırımlar için yatırımcının
tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat
edilebilir. Bingöl, Elazığ, Malatya ve
Tunceli illerindeki yatırımcılar Fırat Kalkınma Ajansı’na müracaat edebilecekler.
Stratejik yatırımlar
İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin
üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
a) Asgari sabit yatırım tutarının 50
Milyon TL’nin üzerinde olması
b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi
toplam üretim kapasitesinin ithalattan az
olması.
c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar
çerçevesinde, belge konusu yatırımla
sağlanacak katma değerin asgari yüzde
kırk olması.
ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak
son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam
ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.
Gümrük vergisi muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım
malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla
monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam
ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında
tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat
Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.
KDV istisnası ve iadesi
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında
yapılacak makine ve teçhizat ithal ve
yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya
teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb.
olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.
Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon
Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat
harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.
Faiz desteği
En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan
kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel
yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 3 puanı, döviz kredileri ve dövize
endeksli kredilerde 1 puanı,
b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel
yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 4 puanı, döviz kredileri ve dövize
endeksli kredilerde 1 puanı,
c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel
yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize
endeksli kredilerde 2 puanı,
ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel
lerde 7 puanı, döviz kredileri ve dövize
endeksli kredilerde 2 puanı,
d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm
bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik
yatırımlar, AR-GE yatırımları
ve çevre yatırımları için Türk
Lirası cinsi kredilerde 5 puanı,
döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
Sigorta primi işveren
hissesi desteği
Büyük ölçekli yatırımlar
ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen
yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.
Yararlanılan sigorta primi işveren
hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında desteklenen
yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda
sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen
oranlarını geçemez.
Sigorta primi işçi hissesi desteği
6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete
tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.
Gelir vergisi stopajı desteği
6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri, 10 yıl süreyle verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergiden terkin edilir.
Vergi indirimi
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel
teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı
tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.
Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında
31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih
dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim
oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.
lerde uygulanacak vergi indirimi oranı
yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı
yüzde ellidir.
Öncelikli yatırım konuları
Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5.
bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar,
6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu
taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak
şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile
şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu
mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay
veya savunma sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden
yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı
alana sahip uluslararası fuar yatırımları
(konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
e) Sağlık Bakanlığından alınacak
proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji
ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik
yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından
alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve
uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya
maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda
tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları
hariç).
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE
projeleri neticesinde geliştirilen
ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
AR-GE ve çevre yatırımları
AR-GE ve çevre yatırımları;
KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı
bölgede gerçekleştirilmesi halinde
gelir vergisi stopajı ve sigorta primi
desteğinden de yararlanabilir.
NOT: Yeni Teşvik Yasası Kararnamesi Resmi Gazete tam metni ve Yönetmelik, www.elazigtso.ogr.tr adresinden
görülebilir.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 14
14
fuar
Haziran 2012
ELAZIĞ HAVALİMANI
TARİFELİ UÇAK SEFERLERİ
İÇ HAT TARİFELİ UÇAK SEFERLERİ
THY İstanbul Atatürk -Elazığ-İstanbul Atatürk
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 06:55
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 10:00
01.06.2012 31.08.2012 1.2.3.4.5.6.7 16:30
01.06.2012 31.08.2012 1.2.3.4.5.6.7 19:00
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 20:10
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 22:40
ANADOLUJET Ankara-Elazığ-Ankara
Bitiş
Gün
Başlangıç
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7
25.03.2012 27.10.2012 1.4.5.7.
25.03.2012 27.10.2012 1.2.5.6.
Kalkış
14:15
16:05
23:00
06:45
PEGASUS İst. S. Gökçen-Elazığ- İst. S. Gökçen
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 11:45
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 13:45
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 17:05
25.03.2012 27.10.2012 1.2.3.4.5.6.7 19:05
Varış
08:40
11:50
18:15
20:50
21:55
00:30
Varış
15:30
17:25
00:15
08:05
Varış
13:25
15:30
18:45
20:50
PEGASUS İzmir A. Menderes-Elazığ- İzmir A. Menderes
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
27.03.2012 27.10.2012 2.3.4.6
10:15
12:00
27.03.2012 27.10.2012 2.3.4.6
12:25
14:25
PEGASUS Antalya-Elazığ-Antalya(*)
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
07.06.2012 13.09.2012 1.4
23:00
00:35
07.06.2012 13.09.2012 1.4
00:55
02:30
(*)Antalya Uçuşlarının Elazı’a Varış ve Elazığ’dan Kalkış
Günleri 2. ve 5. Günlerdir.
DIŞ HAT TARİFELİ UÇAK SEFERLERİ
SUNEXPRESS Almanya Frankfurt-Elazığ-Frankfurt
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
22.06.2012 26.10.2012 5.
08:10
12:05
22.06.2012 26.10.2012 5.
13:00
17:10
SUNEXPRESS Almanya Dusseldorf-Elazığ-Dusseldorf
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
29.06.2012 26.10.2012 5.
08:50
12:55
29.06.2012 26.10.2012 5.
13:40
18:00
GERMANY AIRLINES Hannover-Elazığ-Dusseldorf
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
18.09.2012 23.10.2012 2.
06:50
09:50
18.09.2012 23.10.2012 2.
10:45
13:45
GERMANY AIRLINES Dusseldorf-Elazığ- Hannover
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
18.09.2012 23.10.2012 2.
17:00
20:05
18.09.2012 23.10.2012 2.
21:00
00:00
GERMANY AIRLINES Dusseldorf-Elazığ- Dusseldorf
Başlangıç
Bitiş
Gün
Kalkış Varış
21.08.2012 21.08.2012 2.
09:50
12:50
21.08.2012 21.08.2012 2.
13:45
16:45
10.07.2012 14.08.2012 2.
15:15
18:15
10.07.2012 14.08.2012 2.
19:00
22:00
28.08.2012 28.08.2012 2.
08:00
11:00
28.08.2012 28.08.2012 2.
11:55
15:00
04.09.2012 04.09.2012 2.
08:00
11:00
04.09.2012 04.09.2012 2.
11:55
15:00
11.09.2012 11.09.2012 2.
08:00
11:00
11.09.2012 11.09.2012 2.
11:55
15:00
NOT: 1:Pazartesi, 2:Salı, 3:Çarşamba, 4:Perşembe, 5:Cuma,
6:Cumartesi, 7:Pazar
Uçuşlarla ilgili bilgiler Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü web sitesinden alınmış olup, yaşanabilecek
herhangi bir sorunda Elazığ TSO sorumluluk kabul etmez.
FUAR DUYURULARI
7. Uluslararası Yapı ve Yapı
Malzemeleri Fuarı
19-22 Haziran 2012 tarihlerinde Batı Afrika’nın finans merkezi konumunda, sınai gelişmişlik düzeyi yüksek, nüfusunun neredeyse
tamamı Müslüman ve Türk ihracatçıları açısından potansiyeli yüksek bir ülke olan Senegal
Cumhuriyeti’nin başkenti olan Dakar'da düzenlenecek olan EXPOBAT fuarımız ile ilgili olarak Türkiye Milli katılımı stant satışlarımız
başlamıştır. Fuara katılan firmalar % 50 oranında
fuar sonrasında stant katılım teşviki alabileceklerdir.
İletişim: BORA AYTAŞ / 506 639 55 02
Phone: +90 212 356 00 56 (Ext.1228)
Fax:+90 212 356 00 96,
mailto:[email protected]
Addisbuıld 2012 Addis Ababa / Etiyopya
Yapı Ve Yapı Malzemeleri Fuarı
13-16 Ekim 2012 tarihlerinde büyüme rakamları açısından ‘AFRİKA'NIN ÇİNİ’ olarak
adlandırılan ve Türk ihracatçıları açısından potansiyeli yüksek bir ülke olan Etiyopya’nın başkenti
Addis
Ababa'da
düzenlenecek
ADDISBUILD 2012 fuarımız ile ilgili olarak
Türkiye Milli katılımı stant satışları başlamıştır.
Fuara katılan firmalar % 50 oranında fuar sonrasında stant katılım teşviki alabileceklerdir.
İletişim: BORA AYTAŞ / 506 639 55 02
Phone: +90 212 356 00 56 (Ext.1228)
Fax:+90 212 356 00 96,
mailto:[email protected]
Shıpbuıldıng-Machınery & Marine
04-07 Eylül 2012 tarihleri arasında AlmanyaHamburg’da Shıpbuıldıng-Machınery&Marine
Technology (Smm) 2012 Fuarı düzenlenecektir.
Konuyla İlgili Detaylı Bilgiye:
www.iib.org.tr Adresinden ulaşabilirsiniz.
Milano Hediyelik Eşya Fuarı
Türkiye’nin Italya ile olan ticari ilişkilerini
arttırmayı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet
İtalyan Ticaret Odası Derneği, bu sene 1 7.si gerçekleşecek olan ARTIGİANO IN FIERA 2012
fuarına destek verecektir.
ARTIGİANO İN FIERA Fuarı, Noel öncesi
düzenlenen, hediyelik eşya üzerine canlı satış
yapılabilecek 9 günlük bir fuardır. Yıllık ortalama 3 milyon ziyaretçisi olan fuarın 2011’de
düzenlenen edisyonu 150.000 m2’lik alanda
2.900 katılımcının iştirakıyla gerçekleşmiştir.
Fuarın 2012 edisyonu 01 - 09 Aralık 2012 tarihleri arasında Italya’nın Milano kentinde yeni
fuar alanında düzenlenecektir.
Katılmak isteyen firmaların www.artigianoinfiera.it/domanda/?lang=eng adresinden gerekli
formları doldurmaları gerekmektedir.
Ukrayna-Kiev Deri ve Ayakkabı Fuarı
17-20 TEMMUZ 2012
Ukrayna – Kiev’de Türkel Fuarcılık A.Ş. tarafından yılda 4 kez düzenlenen Deri ve Ayakkabı fuarının Temmuz ayında yapılmış
bölümüne geçen yıl 14 ülkeden 361 katılımcı,
toplamda net 7.393 m2 ile iştirak etmiştir. 15.500
ziyaretçi fuarı ziyaret etmiştir.
Stand Ve Nakliye Dahil Paket Fiyat :325
€/m2
Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
MADDE 5 – (1) Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre
ödenen katılım bedelinin %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli uluslar arası
fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri
Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım,
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde
ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği
MADDE 9–(1) Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke
ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere
yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20
puan ilave destek sağlanır.
Süleymaniye’de 4 Fuar Birden!
Türkiye’nin önde gelen fuar organizasyon
şirketlerinden ARI Fuarcılık, 27-30 Ağustos
2012 tarihleri arasında Irak’ın ticaret merkezi
Süleymaniye’de, Gıda-Tarım, İnşaat, Zücaciye
ve Tüketici Ürünleri alt başlıklarıyla dört fuar
birden gerçekleştirecek.
Bugüne kadar birçok sektörde yüzlerce firmayı dünyaya taşıyan ARI Fuarcılık, Ağustos
ayında Süleymaniye, Ekim ayında da Duhok’ta
düzenleyeceği Uluslararası fuarlarla, Türk üretici firmalarının Kuzey Irak buluşmasını sağlayacak.
Süleymaniye Uluslararası Fuar Alanı (Suleymaniah International Fairground)’nda gerçekleştirilecek “Suleymaniah International Fair”, 15
ülkeden 300’e yakın firmanın katılması beklenirken, 4.200m² alanda 120.000’e yakın profesyonel ziyaretçi de hazır bulunacak.
Türkiye’den 30’dan fazla firmanın katılacağı
fuarda, yerel firmaların yanı sıra Ürdün, Suriye,
İran, İtalya, İngiltere, Mısır, İspanya, Suudi Arabistan, Malezya, Bangladeş, Çin, Ukrayna ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nden de katılımcılar
yer alacak.
Ticaretin hızla artığı, güvenlik sorunu yaşanmayan ve nüfusu 2 milyonu aşan Süleymaniye’de bu fuarlar, zamanlama ve yer itibariyle,
Kuzey Irak pazarında yer almak isteyen firmalar için önemli bir giriş fırsatı niteliği taşımakta.
Bölgenin ihtiyaç duyduğu sektörler ve ticari
olarak çok büyük bir pazarın olduğu Gıda-Tarım,
İnşaat, Zücaciye ve Tüketici Ürünlerini kapsayacak olan bu fuarlar, 300 milyar dolara yaklaşan iş hacmi ile Kuzey Irak pazarının giriş kapısı
Süleymaniye’de tüm katılımcılara geniş fırsatlar
sunacak.
Katılımcılara %50 Devlet Desteği
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından %50 teşvik kapsamına alınan fuara Türkiye'den katılan
imalatçı firmalar, diğer uluslararası fuarlarda olduğu gibi ulaşım ve nakliye de dahil katılım bedelinin %50’sinin geri iadesini kapsayan, 299/5
sayılı tebliğ uyarınca “Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılım Desteği”nden faydalanabilmekte.
Daha fazla bilgi için:
www.arifuarcilik.com
Seoul Food & Hotel 2013 Fuarı
14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında
Seul/Güney Kore’de düzenlenecek olan ‘Seoul
Food & Hotel 2013 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Güney Kore, 1 trilyon $ aşkın GSYİH ile
dünyamn en büyük 14. ekonomisi olmasının yanında alım gücü yüksek 39 milyonluk nüfusu ile
Ulkemiz ihracatçiları için önemli bir potansiyel
teşkil etmektedir. Asya-Pasifik pazarında yer
almak isteyen ihracatçı fırmalarımız için adı
geçen fuar önemli bir fırsat niteliğinde olup 2012
yılında hedef ülkeler kapsamında olan söz konusu ülkenin 2013'te de aynı statüsünü devam
ettirmesi halinde: fuar katılım bedeli ulaşım desteği de dahil olmak üzere % 70 oranında devlet
desteği kapsamında olacaktır. Fuara başvuruda
bulunmayı planlayan işletmelerin 29 Haziran
2012 tarihine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğ'nin 0212 454 05 01-02 numaralı faksına ya da [email protected], adresine
başvurması gerekmektedir.
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 15
elazığ tso
Yeni Üyelerimiz
nHediye Kaykaç
Yeni Mh. Yunus Emre Bulvarı No:40/1
Elazığ
nAlamer Maden İnş. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti
Yakup Şevki Cad. Mehmet Arslan İş Merk. B Blok
Kat:6/18
Elazığ
nNevra Mad. Nak.Harfiyat İnş.Taah. End. Mak.
İth.İhr.San. ve Tic. Ltd. Şti
İcadiye Mh. Kolbaşı Sk. No:18/B
Elazığ
nFerhat Gürbüz
Ulukent Mh. Ulukent Cad. No:8 / 3
Elazığ
nİsa Arslan
Rızaiye Mh. Kazım Hoca Sok. No:29 / 4
Elazığ
nAhmet Akkaya
Cahit Dalokay Cad. Kekliktepe Mevkii
Elazığ
n Dikkar İnş. Müh. Mad. Akaryakıt Nak. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Nailbey Mh. Yeşildere Sk. Kalalıoğlu Apartmanı
No:19 Kat:6/12
Elazığ
n Hayal Grup İnş.Müh.Elek. Mad. San. Tic.Ltd. Şti.
Nailbey Mh. Gazi Cd. Elliler İşhanı Kat:5 No:164
Elazığ
n Eyüp Çelik
Çarşıbaşı Mh. Elazığ Cd. No:24/2
Kovancılar / Elazığ
n Medya İnternet Yayıncılık San.ve Tic. Ltd. Şti
Çarşı Mh. Hürriyet Cad. Özer Sok. No:7 / A Elazığ
n Bay-Daklar Gıda İnş. Tem. ve Taah. Nak. Mad.
San. ve Tic.Ltd. Şti. Elazığ Şubesi
İcadiye Mh. Yakup Şevki Cd. No:1/A
Elazığ
nKaraca İnş. Mad. Üre. Paz. San. Tic. A.Ş. Elazığ
Şubesi
Cahit Dalokay Cd. Çimento Fabrikası Kavşağı
No:28/B
Elazığ
nMikail Özdemir
Hazar Mh. Ahmet Kabaklı Cd. No:045/002
Sivrice / Elazığ
nDoğu Bakım ve Reh. Hizmet Taah.Eğ. Gıda
İnş.Nak. Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Doğukent Mh. Prof. Dr. Mustafa Temizer Cad. 41.
Sok. No:115
Elazığ
nDumandağ Tarım Gıda ve Hay. Ür. Paz. San.Şti.
Elazığ Şubesi
Diyarbakır Yolu Üzeri 8. Km. Akçakiraz / Elazığ
nOnur Dayı İnş. Gıda Doğalgaz Nak.Haf.Taşı. Hay.
Oto Park Oto Kir. San.ve Tic.Ltd. Şti.
Bağlarca Köyü Gebece Mevkii
Elazığ
nDMİ Laboratuvar Sağlık Tıbbi Mal. Ür. Paz. San.
ve Tic.Ltd. Şti.
Üniversite Mh. Sarmaşık Sk. No:3
Elazığ
nHalit Öztekin-Osima Endüstriyel Makine.
Tadım Köyü / Elazığ
nYusuf Hayri Kaya
Cumhuriyet Mh. 155. Sok. No:14 / 3/7
Elazığ
nElazığ Spor Yatırım Tur. Gayrim. Pet. ve İnş. A.Ş
Malatya Yolu 10. Km. Elazığ Spor Tes.
Elazığ
nAskeri Sökmen
Doğukent Mh. Havuzlu Sk. No:16/1/6
Elazığ
nAli İhsan Aydın
Yeni Mh. Gazi Cd. No:46/4
Elazığ
nYuta
Çalışkan
Lojistik
Taah.İnş.Ve
İnş.Mal.Pet.Ür.Tem.Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Heybet Mh. San. Sitesi No:59 Kovancılar / Elazığ
nSerdar Kalkan
İzzetpaşa Cami Pasajı No:93
Elazığ
nAnadolu Yapı Siprey Uygulama İnş.Yalıtım
Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akpınar Mh. Çavuş Adnan Aksakallı Cd. No:4
Elazığ
nHaypa Tarım Hay. Gıda İnş. Enerji Ür. Paz. San.
Ve Tic.Ltd. Şti.
Sütlüce Köyü /Elazığ
nHarput Gülengül Mak. İnş. Nak. San. Ve Tic.İm.
Paz. Ltd. Şti. Elazığ 1. Şubesi
Çarşı Mh. Bakırcılar Sk. No:77
Elazığ
nSevinç Örs
Diyarbakır Yolu 8. Km Gedik Mevkii
nMert Döküm İnş. San.Ve Tic.Ltd. Şti.
Elazığ Şubesi
Organize San. Bölgesi 3. Kısım 24. Yol
Yazıkonak /Elazığ
nDemiroğlu Medikal Tem. İnş.Oto.Elektr. San. ve
Tic.Ltd. Şti.
Rızaiye Mh. İnönü Cd. No:76/1/B
Elazığ
nMola Seç Akaryakıt Zeytincilik Gıda Mad. İnş.
Taah. Tur.San. ve Tic. Ltd. Şti
İcadiye Mh. Hürriyet Cad. Elazığ Tic. İş Merkezi
No:35 K:4 D:15
Elazığ
nYen Hazar Gıda Tem. Sos. Hiz. Oto. İnş. İth.İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti
Çarşı Mh. Hürriyet Cad. Site İş Hanı Kat:6 No:210
Elazığ
nReyyan Tur. Gıda Pet. Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti
Gazi Cad. Elliler İş Hanı Kat:3/115-116
Elazığ
nAynur Karaman-Karamanoğlu Dış Tic.
Çarşı Mh. Balıkçılar Sk. Eflatun Apt. No:2/16
Elazığ
nZülfü Ünalan
Ulukent Mh. Ulukent Cd. No:33/3
Elazığ
nFataş Fatih İnş. Tekstil Day.Tük. Mal. İth.İhr. Paz.
Ltd.Şti. Elazığ Şubesi
Ataşehir Mh. Malatya Cd. B Blok No:123 Elazığ
nAğa Mezrası Gıda Ve Yemek Hiz. İnş. Hayv. Tem.
Taşım.İth.İhr.Tic. San.Ltd. Şti
Yeni Mh. Danış Sk. No:4
Karakoçan / Elazığ
nHürel Yapı Beton İnş. Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yüzbaşı Mh. Kıraç Sk.
Akçakiraz/ Elazığ
nMehmet Hüseyin Polat
Rızaiye Mh. Şehit Binbaşı Sabri Sk. Polatlar İşmerkezi No:52/3
Elazığ
nBeytuğ Elektrik Müh. Hiz. İnş. San. Ltd. Şti
İcadiye Mh. Yakup Şevki Cd. No:35/D
Elazığ
Elazığ
nGül Atila
Üniversite Mh. Yahya Kemal Cd. No:52/B Elazığ
nVip Tuncelililer Seyahat Tur. Taş.Gıda İnş.San.
Tic.Ltd. Şti./Elazığ Şubesi
Üniversite Mh. Sarmaşık Sk. No:5/B
Elazığ
nAlmira Sulama Sis.Rek. İnş. Tarım Gıda Paz. İth.
İhr. San. ve Tic. Ltd.
İzzetpaşa Mh. Mehmetçik Sok. No:19/B
Elazığ
nSoylu Evliyaoğlu Tur. Tekstil Deri Gıda Elek.
Eşya İnş. ve İnş. Mal. Ür.Ve Paz. San. Tic. Ltd.Şti.
Elazığ Şubesi
İcadiye Mh. 1.Harput Cd. No:16/C
Elazığ
nIşık Pls. Gıda İnş. İm. Paz. İth. İhr.San. ve Tic. A.Ş
Çarşı Mh. Belediye Pasajı İçi No:49 Kovancılar /
Elazığ
nESN Esenler Yapı İnş. Hazır Beton Tur. Pet.
San.ve Tic. Ltd. Şti
Gazi Cad. Yeni Belediye İş Merkezi Kat:5 No:2
Elazığ
nZenu İnş. Müh. Mad. Nak. İth. İhr. Paz. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Sürsürü Mh. Meriç Sok. C Blok Kat:1/40 Elazığ
nSamet Mob. Nak. İnş. Tur. İm. Paz.San. ve Tic.
Ltd. Şti. Elazığ Şubesi
San. Mh. (Kesrik) 14. Sok. No:12
Elazığ
nDezam İnş.Taah. Müh. Mad.San. ve Tic. Şti.
Çarşı Mh. Hürriyet Cad. Site İş Hanı Kat:3 No:310
Elazığ
nİhsan Başpınar-Elazığ Doğu Asansörleri
Kültür Mh. Vali Fahribey Cd. No:87/A
Elazığ
nElazığ Spor Yatırım Tur. Gayrim. Pet. ve İnş. A.Ş
Malatya Yolu 10. Km. Elazığ Spor Tes.
Elazığ
nAdıgül İnş. Taah. Orm. Otom.San. Tic. Ltd. Şti.
Küçük San. Sitesi L Blok No:2
Elazığ
nTahaber Nak. Mad. İnş. Hayv. San.Tic.Ltd. Şti.
Rüstempaşa Mh. Tarçın Sk. No:14-A
Elazığ
Haziran 2012
15
Sayın Üyemiz;
Odamız tarafından üyelerimizle sağlıklı bir iletişim sağlanması hususunda başlatmış olduğumuz
bilgi güncellenmesi kapsamında aşağıdaki bilgilerinizin Odamıza ulaştırılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
( Gazetemiz ve Oda yayınlarımız ulaşmayan ve
GSM ile Odamızdan mesaj alamayan üyelerimiz
ile, adres değişikliği olan üyelerimizin bu formudoldurarak Odamıza göndermeleri rica olunur.)
Firma Ünvanı:
...................................................................
...................................................................
Adresi:
....................................................................
....................................................................
Yetkili Kişi
Adı ve Soyadı :..........................................
GSM (Cep Telefonu) ...............................
Firma E-posta:
[email protected]
Firma Web Sitesi :
www...........................................................
GAZETE İLAN ÜCRETLERİ
1. Sayfa Logo üstü Kartvizit boy: 2.500 TL
Arka Sayfa:(Tam Sayfa) 2.000 TL
İç Sayfalar:1.000 TL
Yarım Sayfa:500 TL
Çeyrek Sayfa:250 TL
Reklam tasarımı firmaya aittir.
Yıl:16 Sayı:188 Haziran 2012
İlk yayınlandığı tarih: Temmuz 1996
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Adına
İmtiyaz Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ŞEKERDAĞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Elazığ TSO Genel Sekreteri
M.Mehmet KARABULUT
Genel Yayın Yönetmeni
Elazığ TSO
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Etem YALIN
Yayın Kurulu
Polat ŞAROĞLU
Ejder AÇIKKAPI
Tevfik ÖZLÜ
Yayın Danışmanı
Erkan KÖSE
Tashih: M.Mehmet KARABULUT
Elazığ TSO Adres: Çarşı M. Mimar Sinan C.
Oda-Borsa İşhanı Kat:4 Elazığ
Tel : 0(424) 444 3594
Faks : 0(424) 218 9690
Web : www.elazigtso.org.tr
e-Mail : [email protected]
Elazığ Ticaret Gazetesinde yayınlanan makalelerin
sorumluluğu yazarına aittir. Odamızı ilzam etmez.
Gönderilen yazılar iade edilmez.
DİZGİ: Etem YALIN
BASKI: GÜLER Ofset & Matbaa 0(424) 233 1540
İzzetpaşa Mah.H.Tevfik Efendi Sk. No:27 ELAZIĞ
DİZGİ2_Mizanpaj 1 05.07.2012 13:47 Page 16
Sürdürülebilir kalkınma...
SANAYİ VE HİZMET
İSTATİSTİKLERİ
ANKET ÇALIŞMASI
90 yeni girişimci adayı
Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu, Bingöl, Elazığ, MaElazığ TSO, Fırat Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı latya ve Tunceli illerinde sanayi ve Elazığ TSO ile KOSGEB Elazığ Merkez Hizmet
ile TSE Elazığ Temsilciliği, işbirliğinde "Elazığ’da hizmet istatistikleri anket çalışması Müdürlüğü işbirliğinde ilimize 90 yeni girişimci
başlattı.
kazandırılması için eğitim verildi.
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma ve Kalite" paneli.
Sayfa 8’de
n 7’de
n 5’te
YENİ TEŞVİK YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Yeni teşvik paketi olarak da bilinen “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili kararnamenin yönetmeliği 19-20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elazığ’ın 4. bölgede yer aldığı yeni teşvik yasasında sabit yatırım tutarı 500 bin TL olan yatırımlar desteklerden istifade edebilecek.
Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı
sektörlere vergi muafiyeti getirildi.
Teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve
teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek.
Buna göre, karar kapsamında yer alan desteklerin
uygulanması açısından iller,
sosyo - ekonomik gelişmişlik
seviyeleri dikkate alınarak altı
bölgeye ayrıldı.
01/01/2012 yılı itibarı ile
geçerli olacak olan yeni teşvik
yasası kapsamında yatırım
yapacak olan müteşebbislerin
öncelikli olarak Yatırım Teşvik
Belgesi çıkartması gerekiyor.
4.
Bölge
Destekleri
Elazığ’ında içerisinde yer aldığı 4. bölgede, yatırımcılar 2013 yılı sonuna kadar
Teşvik Belgelerini çıkarıp yatırıma başlamaları halinde 6 yıl desteklerden istifade
edebilecekler. Yatırımların OSB’de yapılması halinde destekler bir altbölge avantajlarından yararlandırılacak. Destekler kapsamında; Gümrük Vergisi Muafiyeti,
KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri
Haberi Sayfa 7’de
Tahsisi ve Faiz Desteği verilecek.
FİNANS
Elazığ TSO ile
Vakıfbank Arasında
Protokol.
Elazığ TSO ile İş
Bankası Arasında
Protokol.
Bölgesel Kalkınma ve AB’de
Fon Yönetimi Projesi
Bölgesel Kalkınma ve Avrupa’da Fon Yönetimi Projesi kapsamında kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan heyet çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunarak yurda döndü...
Fırat Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, Elazığ TSO, Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler MYO, Karacadağ, İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
ortaklığında yürütülen “Bölgesel Kalkınma ve Avrupa’da Fon Yönetimi” projesi kapsamında Almanya’da iki hafta
süren program tamamlandı.
Proje kapsamında Almanya’da çeşitli
Teknokentler, İş-Kur Müdürlüğü, Girişimcilik Enstitüleri, Ticaret Odaları, işletmeler, Eğitim merkezleri gibi çok
sayıda kurum ziyareti gerçekleştirildi.
7’de ç
Altının onsu
yükseliyor!
Şekerbank’tan esnaf
ve küçük işletmelere
Ramazan’a hazırlık
kredisi.
Sayfa 9’da
YENİ TEŞVİK
KARARNAMESİ
Sayfa 13’te
MHP Heyetinden
Odamıza Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, Belediye Meclis Üyesi Süleyman Bektaş ve parti yöneticileri Elazığ TSO Başkanı Ali
Şekerdağ’ı makamında ziyaret ederek, Elazığ’ın
gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundular.
Ziyarette Mayıs ayı içerisinde genel kurullarını
yaparak yeni yönetim kurulunu oluşturduklarını ve
bu amaçla ilimizdeki meslek ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan
Demir, ilin kalkınma ve gelişmesi hakkında görüş
ve düşüncelerini başkan Şekerdağ’la paylaştı.
Elazığ’dan dünyaya açılan pencere: www.elazigtso.org.tr
5’te ç

Benzer belgeler

Haziran 2010 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Haziran 2010 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Elazığ TSO Meclisi Toplandı Elazığ TSO Haziran ayı Meclis Toplantısının gündemini Yeni Teşvik Yasası ile Yeni TTK oluşturdu.

Detaylı

Kasım 2010 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Kasım 2010 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da değişiklik yapan yasa tasarısı, 27 Haziran 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Elazığ TSO Yönetim ...

Detaylı

Haziran 2009 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Haziran 2009 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası da görüşlerinin alınarak ve firma ortaklarının borçlanması koGümrük ve Ticaret Ba- nusu, web sitesi hususu, denetleme hukanlığına sunulan dos- susu, banka varlıklarının ilanı vs. çok yada 60 konu ü...

Detaylı

Ağustos 2013 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Ağustos 2013 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Bir basın açıklaması yapan yapmış oldukları fizibilite çaElazığ TSO Yönetim Kurulu lışmalarında Elazığ ilinin Başkanı Ali Şekerdağ, ilin yatı- önemli yatırım potansiyeline rımlar açısından önemli a...

Detaylı

Haziran 2014 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Haziran 2014 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Abacıoğlu birer konuşma yaptılar.

Detaylı