yazlık ınternet paketlerı taahhutnamelerı

Yorumlar

Transkript

yazlık ınternet paketlerı taahhutnamelerı
YAZLIK İNTERNET PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ
BAĞLANTI TÜRÜ
İnternet
Yalın İnternet
İNTERNET HİZMET NO
İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO
TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ) tarafından sunulan iş bu kampanyadan aboneler aşağıdaki koşullarla
faydalanabileceklerdir.
Kampanyaya kapsamında sunulan internet/yalın internet paketleri;
DAHİL
OLUNAN
PAKET
KAMPANYA KAPSAMINDAKİ
PAKETLER
BAĞLANTI HIZI
FİYAT
2 AY
FİYAT
3 AY
ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB
16 Mbps'e kadar
109 TL
159 TL
ULTRANET LİMİTSİZ 100 GB
16 Mbps'e kadar
139 TL
199 TL
HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB
24 Mbps'e kadar
132 TL
181 TL
HİPERNET LİMİTSİZ 100 GB
24 Mbps'e kadar
155 TL
212 TL
FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB
24 Mbps'e kadar
152 TL
202 TL
FİBERNET LİMİTSİZ 100 GB
24 Mbps'e kadar
179 TL
242 TL
Yalın ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB
16 Mbps'e kadar
139 TL
204 TL
Yalın ULTRANET LİMİTSİZ 100 GB
16 Mbps'e kadar
169 TL
244 TL
Yalın HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB
24 Mbps'e kadar
162 TL
226 TL
Yalın HİPERNET LİMİTSİZ 100 GB
24 Mbps'e kadar
185 TL
257 TL
Yalın FİBERNET LİMİTİSİZ 50 GB
24 Mbps'e kadar
182 TL
247 TL
Yalın FİBERNET LİMİTİSİZ 100 GB
24 Mbps'e kadar
209 TL
287 TL
*Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir. İnternet bağlantı ücreti olan 192 TL
(vergiler dahil) kampanya kapsamında alınmayacaktır. İstendiği takdirde Yazlık İnternet
Paketleri kapsamında,rayiç bedeli 168 TL olan VDSL modem, 2 ay süreli paketlerde 2 taksitle,
3 ay süreli paketlerde 3 taksitle alınabilir. Modemin ilk taksidi ilk faturanıza yansıtılacaktır
Modem
VDSL Modem
Aylık Taksit Tutarı Aylık Taksit Tutarı
2 Taksit
3 Taksit
84 TL
56 TL
16 Mbps’ye kadar ULTRANET/YALIN ULTRANET paketlerinde abone, internet hattının
bulunduğu yerdeki 16 Mbps’ye kadar, 24 Mbps’ye kadar HİPERNET/FİBERNET/YALIN
HİPERNET/YALIN FİBERNET paketlerinde abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 24
Mbps’ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik
gösterebilecektir
• ULTRANET/HİPERNET/FİBERNET paketleri için adil kullanım uygulanmaktadır. Abonenin ay
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını aştığında internet kullanım
(download) hızı düşürülecektir. İŞLETMECİ, düşürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda
444 1 444 | turktelekom.com.tr
değiştirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiğinde Abone internet hizmetinden mevcut
erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.
• Yalın İnternet paketlerine yalın internet aylık erişim ücreti (vergiler dahil 15 TL) dahil edilmiştir.
Sabit telefon hattı ve evde internet hizmet aboneliği olmayan yeni müşterilere bir defaya
mahsus yansıtılan 10 TL Devre Hazırlama Ücreti kampanya paket ücretlerine eklenmiştir.
• Abone’nin tercih ettiği pakete göre uygulanacak olan ücret, aboneye işbu hizmetin verilmeye
başladığı ay sonunda faturasına yansıtılacak olup, söz konusu bedel defaten tahsil edilecek ve
seçilen paketin süresi sonunda abonelerin hattı dondurulacak, gelecek yıl aynı fatura
döneminde yeniden aktif hale getirilerek yürürlükteki ücretten faturalandırılacaktır. Abone,
süreli paketin bitiminde dilerse paketini kullanmaya devam etme veya hat dondurma
yapılmaması ve internet paketinin iptali için talebini iletebilecektir. Yazlık İnternet Paketleri
için paket süresince hat dondurma işlemi yapılamamaktadır.
• Varsa Katma Değerli Servis ücretlendirmelerine ait tutarlar ve modem taksidi takip eden ayda
tahakkuk ettirilerek Abonenin faturasına yansıtılacaktır. İleride servise sunulacak olan tüm Katma
Değerli Servisleri’nden Abonenin yararlanması halinde servislere ait ücretler, abonenin takip
eden aylardaki faturalarına yansıyacaktır.
• İşbu taahhütnameden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere,
abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.
• Abone seçtiği süre boyunca TARİFE/PAKET değişikliği yapamaz. Ancak, almış olduğu Yazlık
İnternet Paket’inin kullanımından ve tüm haklarından vazgeçerek Yazlık İnternet Aboneliğini
tamamen sona erdirebilir veya istediği yeni bir pakete geçebilir. Her iki durumda da abone
herhangi bir bedel iadesi talep edemez.
• Abonenin, seçmiş olduğu paketinin süresinden önce aboneliğini sona erdirmesi ya da Yazlık
İnternet paketi dışındaki diğer internet paketlerine geçiş yapması halinde paket ücreti ile ilgili
olarak geri ödeme yapılmayacaktır.
• Abone, İnternet Abonelik Sözleşmesi’nden veya işbu taahhütnameden doğan hak ve/veya
yükümlülüklerini herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye
devredemeyecektir. Yazlık İnternet paketi, paket süresinin sonuna kadar ilk bağlantı yapılan
adreste kullanılmalıdır. Başka bir adrese nakledilmesi mümkün değildir. Paket süresi dolmadan
yürürlükteki Yazlık İnternet paketi dışındaki diğer kampanya paketlerine geçilirse, abonelik farklı
bir adrese nakledilebilir. Abone, yeni paketin kullanıma alındığı tarih itibariyle yeni paket
üzerinden ücretlendirilir.
• İnternet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde
sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere, Abone’nin herhangi bir sebeple seçtiği
süre tamamen dolmadan Yazlık İnternet Aboneliğini sona erdirmesi veya borcunu ödememesi
veya haklı gerekçelerle İŞLETMECİ tarafından aboneliğine son verilmesi (sözleşmenin feshi)
durumları başta olmak üzere, aboneliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde aboneden
tahsil edilecek ücretler; varsa modem ücreti, (varsa) ödenmemiş hizmet ücreti, (varsa) kullanım
dönemlerine ait ek kota ücretleri, işbu taahhütname kapsamında alınmamış olan bağlantı
ücreti,yalın internet erişim ücreti, devre hazırlama ücreti, (varsa) abone olunan katma değerli
hizmetlerin ücretleri aboneden defaten tahsil edilir.
Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olaması halinde FİBERNET
444 1 444 | turktelekom.com.tr
aboneliğini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FİBERNET Paket aboneliğinin birlikte
iptali halinde, FİBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal
başvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanağında belirtilen
bedeller tahsil edilecektir.
• Abone’nin varsa modem, varsa Katma Değerli Servis ücretinin minimum fatura bedelinin*
altında kalması durumunda, İŞLETMECİ fatura göndermeyecektir. Tahsil edilmeyen tutarlar
takip eden aylardaki, faturalara yansıtılacaktır. Aboneliğin iptali durumunda ise tahsil edilmeyen
ücretler (minimum fatura bedeli altında dahi olsa) faturalandırılır. (*Minimum fatura miktarı KDV
dahil 15 TL’dir. İŞLETMECİ bu miktarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar)
• Abone tarafından imzalanan İnternet Abonelik Sözleşmesinin Yazlık İnternet hizmeti ile
çelişmeyen hükümleri geçerli olacak, ancak anılan sözleşmenin iş bu taahhütname ile çelişen
veya farklılık arz eden hükümlerinin olması halinde taahhütnamede yer alan şartlar ve hükümler
aynen geçerli olacaktır.
• Abone kampanya koşullarına ve kampanya dahilindeki internet tarifeleri, bağlantı ücreti ve
geçiş ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşabilecektir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına
uyacağımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden
doğacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Talebim üzerine
yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
ABONENİN
ADI
:
SOYADI :
ÜNVANI :
TARİH
:
ABONE İMZA
444 1 444 | turktelekom.com.tr
2 0

Benzer belgeler

Tivibusuz Ev Kalmasın Kampanyası Ev

Tivibusuz Ev Kalmasın Kampanyası Ev • Abone İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu Taahhütname’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devr...

Detaylı

YAZLIK İNTERNET KAMPANYASI BİREYSEL

YAZLIK İNTERNET KAMPANYASI BİREYSEL dışındaki diğer paketlere geçilirse, abonelik farklı bir adrese nakledilebilir. Abone, yeni paketin kullanıma alındığı tarih itibariyle yeni paket üzerinden ücretlendirilir. • İŞLETMECİ tarafından ...

Detaylı

Yeni Yıl Kampanyası_Taahhütname

Yeni Yıl Kampanyası_Taahhütname sözleşmesinin imzalanması, 24 (yirmi dört) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, Aboneden 24 ay süresince yukarıda seçilmiş ola...

Detaylı

İŞYERİM TAM ZAMANINDA MEVCUT MÜŞTERİ 24 AYLIK

İŞYERİM TAM ZAMANINDA MEVCUT MÜŞTERİ 24 AYLIK •24 Mbps’ye kadar TTNET FİBERNET / TTNET Yalın FİBERNET paketlerinde abonenin kullanmakta olduğu modemin ADSL Modem olması durumunda, hattının bulunduğu yerdeki alabileceği meksimum hız 24 Mbps’ye...

Detaylı

Sinema Sever Kampanyası Ev

Sinema Sever Kampanyası Ev • Abone internet hizmetinde hat dondurma islemi yapması halinde TİVİBU EV hizmeti de otomatik olarak donacaktır. Abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat dondurduğu süre kadar ötelenecek ve...

Detaylı

internet bizden Kampanyası_Taahhütname 2

internet bizden Kampanyası_Taahhütname 2 16 Mbps’ye kadar ULTRANET/YALIN ULTRANET paketlerinde abone, internet hattının bulunduğu yerdeki 16 Mbps’ye kadar, 24 Mbps’ye kadar HİPERNET/FİBERNET/YALIN HİPERNET/YALIN FİBERNET paketlerinde abon...

Detaylı