YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI KURAM, YÖNTEM

Yorumlar

Transkript

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI KURAM, YÖNTEM
YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI
KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA
I. ULUSAL KONGRESİ
PROGRAMI
7 Mayıs 2013 Salı:
09.0009.30
Kayıt
Açılış Konuşmaları (D-7 Nolu Derslik):
9.3010.00
Prof. Dr. Hasan Akbulut (KOÜ İletişim Fakültesi)
Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği )
Davetli Konuşmacı (D-7 Nolu Derslik):
10.0010.45
10.4511.00
Prof. Dr. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Çay/Kahve Arası
I. OTURUM
Dijital Aktivizm
D-2
11.0012.30
II. OTURUM
Dijital Oyun
D-3
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aydın Uğur
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Işık Barış Fidaner
(Boğaziçi Üniversitesi)
Altuğ Akın; Türkiye Çevrimiçi Alanında
Güç Mücadelesi Ve Üç Tarz-I Muhalefet:
Redhack, Alternatif Bilişim Derneği Ve
Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel
Girişimler
Hürriyet Konyar; Gençliğin Yeni Kültürel
Alanları: Facebook Ve Sosyal Simülasyon
Oyunlar
Ayşe Gizem Erbuyurucu; Sosyal Medya
Oyunlarında Gerçekliğin Kurgulanışı:
Bora Ataman ve Özlem
Erkmen; Ekolojik Taban Hareketleri Ve
Yeni Medya: Türkiye‟den Bir Örnek
Olarak Karadeniz İsyandadır Platformu
(Kip)
Popmundo Oyunu
Tülin Sepetci; Yeni Hegemonik Söylem
Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God Of War
3 Örneği
İdil Sayımer, Gamze Yetkin Cılızoğlu ve
Selin Öztürk; Kamuoyu Oluşturma
Sürecinde Dijital Aktivizm : Baskı Grubu
Olarak HAYTAP‟ın Sosyal Medya
Çalışmalarına Yönelik Bir Analiz
Ali Özcan; Bir Dijital Aktivizm Örneği
Olarak „Smart Mob‟
12.3014.00
Öğle Yemeği
III. OTURUM
Yeni Medya Ve
Demokrasi
D-1
14.0016.00
IV. OTURUM
Yeni Medyanın Ne'liği
ve Yöntem
D-2
V. OTURUM
Yeni Medya ve Gündelik
Yaşam-1
D-3
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Tuğba Asrak
Hasdemir
(Gazi Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer Timisi
(İstanbul Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hürriyet Konyar
(Akdeniz Üniversitesi)
Fatma Orhan
Tahralı;Toplumsal
Özgürleşme ve Internet
M. Gökhan Aslan; Yeni
Medyanın “Yeni”liği
Üzerine
Gökçe Baydar; Gençlerin
Gündelik Yaşamında
Sosyal Medya: Ask.Fm
Örneği
Burak
Özçetin; Türkiye'de
Hacktivizmin Politikası ve
Poetikası
Ali
Vatansever;Transmedya
Anlatım Ve İzleyiciden
Kullanıcıya Evrim
Besim Can
Zırh;Siyasetimizde Yeni
Mehmet Emin
Babacan;Yeni Medya
Salih
Akkemik; Türkiye'de
Facebook Ve Twitter
Kullanıcıları Üzerine Bir
Araştırma
Bir Müessese:
Taammüden Trollcülük
Araçlarına İlişkin
Metodolojik Bir Deneyim
Derya Doğan; Yeni
Medyada Demokrasi:
Sosyal Medya İfade
Özgürlüğü İçin Dost mu
Düşman mı?
Işık Barış
Fidaner;"Postmodern"
yabancılaşma için bir
model önerisi
Sarphan Uzunoğlu; Yeni
Medyanın Türkiye‟deki
Sınıfsal Sınavı: Prekarya
Örgütlenmeleri Değişimi
Sağlayabilir Mi?
Aynülhayat Uybadın ve
Nalan Mumcu; Diyalog
2.0: Yeni Medyanın “Öteki
İle Ben” Diyaloguna
Katkıları Üzerine
Hermeneutik Bir Yaklaşım
Osman Köroğlu ve Aylin
Tutgun Ünal; Öğretmen
Adaylarının Sosyal Ağları
Benimseme Düzeyleri İle
Yalnızlık Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Nilüfer Sezer ve Nuray
Yılmaz Sert; Öğretim Üye
Ve Elemanlarının Sosyal
Medya Kullanımı “İletişim
Fakültelerine Yönelik Bir
Araştırma”
A. Burak
Kahraman;Olmayan Ülke
Facebook: Üniversite
Gençliği ve Facebook
Kullanımı
16.0016.30
Çay/Kahve Arası
VI. OTURUM
Yeni Medya Ekonomisi
D-1
16.3018.30
VII. OTURUM
Değişen ve Dönüşen
Haber
D-2
VIII. OTURUM
Yeni Medya ve Gündelik
Yaşam-2
D-3
Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka
(İstanbul Bilgi
Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Ruhdan Uzun
(Gazi Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Cem Pekman
(Kocaeli Üniversitesi)
Derya Tellan; Sayısal
Uçurum: Erişilebilirlik ya
da Sahiplik
Kübra Güran
Yiğitbaşı;Sanal Medya
“Gerçek” Gündem
Gülüm Şener; Sosyal
Ağlarda Mahremiyet ve
Yeni Mahremiyet
Stratejileri
Hakan Erkılıç ve Ayşe
Gül Toprak; Kitlesel
Fonlamanın Türkiye‟de
Zeynep Özarslan; Yeni
Medya Ortamlarında
LGBT Bireylere Karşı
Faik Uyanık; Sosyal
Medya: Kurgusallık ve
Belgesel Sinema
Üzerindeki Olası Etkileri
Aslı Tosuner; İnternette
Sosyal Sermaye Olarak
Güven Oluşumunun
Armağan Kültürü
Bağlamında İncelenmesi:
Zumbara Örneği
Ebru Yetişkin; „Beğen‟
ve „Paylaş‟: Yeni
Medyaya Mikro-Sosyolojik
ve Ekonomi-Psikolojik Bir
Bakış
Okan
Ormanlı; Türkiye‟de IPTV
Yayıncılığında Yerli İçerik
Kullanımı
Üretilen Nefret Söylemi
Mahremiyet
M. Selcan Kaynak ve
Ayşe Hümeyra
Ataman;Yeni Medya,
Demokratikleşme ve
Dijital Aktivism: WikiLeaks
Belgelerinin Türkiye'de
Tartışılma Süreci
Merve Akdemir ve
Gülçin Con; Sosyal
Medya Kullanımının
Sosyal İlişkiler Üzerindeki
Etkisinde Kuşaklar Arası
Farklılıklar
Ferihan
Özmen;İnternetteki
Sağlık Haberciliğinin
Magazinsel Boyutu
Nazan Yaman ve Nurcan
Usta; Sosyal Medyanın
Gündem Belirleme Etkisi:
Üniversite Öğrencilerine
Yönelik Bir Araştırma
Erdem Alper Turan; Yeni
Medya Kullanımının ve
İçeriklerinin
Konvansiyonel Medya
İçerikleri Üzerindeki
Etkileri
19.00
Akşam Yemeği
8 Mayıs 2013 Çarşamba:
Fatih Üstün, Mehmet N.
Aydın ve Robert
Booth;Türkiye‟de
Gençlerin Twitter
Kullanımı Araştırması
I. OTURUM
Yeni Medya Ve Hukuk
D-1
II. OTURUM
Siyasal İletişim-1
D-2
Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci
(Bahçeşehir Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Burak
Özçetin
(Akdeniz Üniversitesi)
Artun Avcı; İnternet
Özgürlüğü ve Fikri Haklar
09.0010.30
Duygu Hatıpoğlu
Aydın;Piyasa İlişkilerinde
İnsan Hakkı: Türkiye'de
Bir İnsan Hakkı Olarak
İnternete Erişim Hakkının
Olanakları Ve Sınırları
Gürkan Özocak; Sosyal
Medyada İşlenen Suç
Tipleri ve Suçluların
Tespiti
Sevgi Kayak; Kişisel
Verilerin Korunması
Kapsamında İstenmeyen
Elektronik Posta
E. Gülbuğ Erol; Yeni
Medya: Etik Ve Hukuk
Günseli
Bayraktutan;Siyasal
İletişimde Sosyal Medya
Kullanımı: Türkiye‟de
2011 Genel Seçimleri
Örneği
Mutlu Binark ve Tuğrul
Çomu; Siyasal İletişim
Pratiği Olarak Adalet Ve
Kalkınma Partisi‟nin
(AKP) 2011 Genel
Seçimlerinde Sosyal
Medya Kullanımı
Gözde
İslamoğlu; Siyasal
İletişim Pratiği Olarak
Cumhuriyet Halk
Partisini‟nin (CHP) 2011
Genel Seçimlerinde
Sosyal Medya Kullanımı
Burak Doğu; Siyasal
İletişim Pratiği Olarak
Milliyetçi Hareket
Partisini‟nin (MHP) 2011
Genel Seçimlerinde
Sosyal Medya Kullanımı
Aslı Telli
III. OTURUM
Yeni Medya Sanatları
D-3
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hasan Akbulut
(Kocaeli Üniversitesi)
Burak Arıkan; Ağ
Haritalama
Aydın Çam ve Ahmet
Sarp Yılmaz; Papergirl:
Yöndeşik Kültürün Bir
Örneği Olarak Küresel
Sanat Ağı Projesi
Berrak Coşkun; Anlamlı
Anlamsızlık ve Sessizliğin
Gücü
Serenay Şahin; Dijital
Sanat, Arayüz ve Yeni
İzleyici Profili
Ali C. Gedik; Yeni
Medyada Müzik
Teknolojisinin Yeni
Sorunsalı: Müzik Bilgi
Erişimi
Aydemir; Siyasal İletişim
Pratiği Olarak Barış Ve
Demokrasi Partisini‟nin
(BDP) 2011 Genel
Seçimlerinde Sosyal
Medya Kullanımı
10.3011.00
Çay/Kahve Arası
IV. OTURUM
Kurumsal İletişim
D-1
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İdil Sayımer
(Kocaeli Üniversitesi)
11.0012.30
Hanife Güz; Sosyal
Medya Pazarlama
Faaliyetlerinin Pazarlama
Etiği Açısından Markafoni
ve Morhipo Online
Alışveriş Siteleri
Örneklerinde Analizi
Ayça Çekiç Akyol,
Mevlüt AKYOL ve Alper
Yılmaz;Yeni Medya
Araçlarında Görsel
İletişim: Otomobil
Markalarının Sosyal
Medya Kullanımları
Üzerine Bir İnceleme
Nur Ündey
Kalpaklıoğlu;Halkla
İlişkiler Aracı Olarak Yeni
Medya Uygulamaları
V. OTURUM
Siyasal İletişim-2
D-2
VI. OTURUM
Temsil ve Toplumsal
Cinsiyet
D-3
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Yengin
(İstanbul Aydın
Üniversitesi)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aysel Aziz
(İletişim Araştırmaları
Derneği)
Derya Erdem; Sosyal
Medyada 12 Eylül
Referandumu: Siyasal
Söylem, Demokratik
Bilinç, Etik, Siyaset ve
Tartışma Kültürü
Saadet Sevinç
Doğan;Ekşi Sözlük
Özelinde Cinsiyetçilik
Tartışması
Şifa Elcil; Sosyal
Medyanın İfade
Özgürlüğü ve Kamuoyu
Oluşumundaki Rolü
Fatma Nur
Şen;İstanbul‟daki İlçe
Belediyelerinin Halkla
İlişkiler Aracı Olarak
Twitter Kullanımları
Üzerine Bir Araştırma
Levent Memiş; Yöneten-
Betül Yarar, Nagehan
Tokdoğan Kartal, Ayşe
Mirza, Çağrı Kaderoğlu
Bulut ve Cevahir
Özgüler; Yeni İletişim
Teknolojileri Ve Türkiye
Kadın Hareketi
Çağlayan Kovanlıkaya
ve Birol
Dinçel; Toplumsal
Görünürlük Yoksunlarının
Yeni Medya Görünürlüğü
Yönetilen Etkileşiminin
Değişim Aracı Olarak
Sosyal Ağlar: Belediye Ve
Belediye Başkanları
Facebook ve Twitter
Kullanım Örüntüsü
12.3014.00
Öğle Yemeği
VII. OTURUM
Kimlik ve Temsiller
D-2
Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Burçe Çelik
(Bahçeşehir Üniversitesi)
VIII. OTURUM
Eğitim ve Yeni Okuryazarlık
D-3
Oturum Başkanı:
İsmail Hakkı Polat
(Kadir Has Üniversitesi)
Ezgi Aydın; Kimlik Ve Hafıza Mekanı
Olarak Twitter
14.0015.30
Umur Bedir; Korku Nesnesi Olarak
İnternet: Güvenli İnternet Tanıtım Filmi
Örneği
Bayram Karakullukcu; Sanal Maske:
Personanın Sosyal Medyadaki İzdüşümü
Nafiseh Zafarmand; Sosyal Medyanın
Tv‟de Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir
Çalışma: Sosyalmedyatv Programı
Örneği
Mehmet Haberli; İnternet Ortamında
Toplumsal Formların Teşekkülü: Sanal
Cemaat Örneği
Deniz Yengin; Yeni Medyada Kullanılan
Arayüzlerin Okul Öncesi Çocukların
Görsel Hafızalarına Katkıları: i-pad
Örneği
Çağlar Ekinci; Ezilenlerin Pedagojisi Ve
Yeni Medya Kesişiminde Bir Örnek;
Birumut Derneği'nin Yeni Medyadaki
Yansımaları
Tuğba Asrak Hasdemir; MOYdan BİTe:
Eğitim Serüveninin Neresindeyiz?
15.3016.00
16.0017.00
Çay/Kahve Arası
Sonuç ve Değerlendirme

Benzer belgeler