Sanayi tipi redüktör, B 1050

Yorumlar

Transkript

Sanayi tipi redüktör, B 1050
TR
B 1050
Sanayi tipi redüktör
İşletme ve montaj kılavuzu
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Genel güvenlik ve uygulama bilgileri
5. Elektrik bağlantısı
1. Genel
İşletim esnasında cihaz, koruma türlerine göre gerilim taşıyan, boşta, Gerilim altındaki AC akım motorlarıyla çalışılırken yürürlükteki
gerektiğinde hareketli ya da dönen parçalar ve sıcak yüzeyler içerebilir.
ulusal kaza önleme talimatlarına (örn. BGV A3, önceki VBG 4)
Gerekli kapakların izin verilmediği halde çıkarılması, uygun olmayan uyulmalıdır.
tesisatı,
ilgili
talimatlara
uygun
olarak
kullanım, yanlış montaj veya kullanım, ağır yaralanmalara veya mal Elektrik
kaybına yol açabilir.
gerçekleştirilmelidir (örn. kablo kesitleri, sigortalar, toprak hattı
Tüm taşıma, kurulum ve işletime alma ve bakım çalışmaları kalifiye bağlantıları).
personel tarafından yapılmalıdır (ulusal kaza önleme yönetmeliklerine EMU'ya uygun montajla ilgili talimatlar (örn. ekran, topraklama
dikkat edilmelidir).
ve kabloların döşenmesi) AC akım motorlarına ait
Bu temel güvenlik uyarıları bağlamında uzman teknik personel dokümantasyonda bulunmaktadır. EMU yasaları ile şart koşulan
ifadesiyle, ürünün kurulumu, montajı, işletime alınması ve çalıştırılması sınır değerlerine uymak, sistem ya da makine üreticisinin
konularına vakıf ve olası tehlikeleri ve risklerin algılanmasına ve sorumluluğundadır.
önlenmesine olanak sağlayan bir eğitime ve deneyime sahip olan kişiler 6. İşletim
kast edilmektedir.
Cihazın devre dışı kalmasının insanları tehlikeye sokabileceği
2. Yönetmeliklere uygun kullanım
uygulamalarda uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.
teknik NORD cihazlarının takıldığı sistemler, örn. teknik çalışma
malzemeleri, kaza önleme talimatları, vs. gibi yürürlükteki ilgili
İşletme ve montaj kılavuzundaki talimatlara uymak, arızasız bir işletim güvenlik düzenlemelerine uygun olarak ilave kontrol ve koruma
ve olası garanti taleplerinin yerine getirilmesi için şarttır. Bu nedenle, tertibatlarıyla donatılmak zorundadır.
NORD ürünleri, sadece katalogdaki bilgilere
dokümantasyona uygun şekilde kullanılmalıdır.
ve
ilgili
cihazı kullanmaya başlamadan önce işletme ve montaj kılavuzunu İşletim sırasında bütün kapaklar ve koruyucu kapaklar kapalı
tutulmalıdır.
okuyun!
İşletme ve montaj kılavuzu servisle ilgili önemli notlar içerir. Bu 7. Bakım ve periyodik bakım
nedenle cihazın yakınında saklanmalıdır.
Cihazın besleme gerilimini kestikten sonra, gerilim taşıyan cihaz
Tüm teknik bilgiler ve kullanım yerindeki izin verilen koşullara mutlaka parçaları ve güç bağlantılarına muhtemelen yüklenmiş olan
kondansatörler sebebiyle hemen dokunulmamalıdır.
uyulmalıdır.
3. Nakliye, depolama
Diğer bilgiler dokümantasyondan alınabilir.
Nakliye, depolama ve uygun kullanımla ilgili uyarılara dikkat edilmelidir.
4. Kurulum
Cihaz izin verilmeyen zorlanmalardan korunmalıdır. Özellikle nakliye ve
kullanım sırasında hiçbir bileşen bükülmemeli veya değiştirilmemelidir.
Elektronik bileşenlere ve kontaklara temas edilmemelidir.
Bu güvenlik uyarıları saklanmalıdır!
2
B 1050 TR-1915
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Adı:
B 1050
Malz. No.:
6052923
Serisi:
Sanayi tipi redüktör
Tip serisi:
SK 7207 – SK 15507
Redüktör
tipleri:
Sanayi tipi redüktör
Sürüm listesi
Başlık,
Sipariş
numarası
Tarih
Notlar
B 1050,B
1050,
Ocak 2013
6052923 60529
23 / 0213
-
B 1050,
B 1050Eylül
2014
6052923
6052923 / 3814
Genel düzeltmeler
B 1050,
Nisan 2015
6052923 / 1915
Genel düzeltmeler
Tablo 1: Sürüm listesi B 1050
Telif hakkı notu
Doküman, burada açıklanan cihazın bileşeni olarak uygun formda her kullanıcının erişimine
hazır tutulmalıdır.
Dokümanda her türlü düzenleme veya değişiklik ve başka türlü değerlendirmeler yapmak
yasaktır.
Yayımcı
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • http://www.nord.com/
Telefon +49 (0) 45 32 / 289-0 • Faks +49 (0) 45 32 / 289-2253
B 1050 TR-1915
3
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
4
B 1050 TR-1915
İçindekiler
İçindekiler
1
Notlar ............................................................................................................................................................ 8
1.1
Genel uyarılar .................................................................................................................................... 8
1.2
Güvenlik ve bilgi işaretleri .................................................................................................................. 8
1.2.1
Kullanılan işaretlerin açıklanması ......................................................................................... 8
1.3
Amacına uygun kullanım .................................................................................................................... 9
1.4
Güvenlik uyarıları ............................................................................................................................. 10
1.5
Diğer belgeler................................................................................................................................... 11
1.6
Tasfiye ............................................................................................................................................. 11
2
Redüktör açıklaması ................................................................................................................................. 12
2.1
Tip tanımları ve redüktör türleri ........................................................................................................ 12
2.2
Tip etiketi.......................................................................................................................................... 13
3
Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum......................................................................................... 14
3.1
Redüktörün taşınması ...................................................................................................................... 14
3.2
Depolama......................................................................................................................................... 18
3.3
Uzun süreli depolama ...................................................................................................................... 18
3.4
Kurulum hazırlıkları .......................................................................................................................... 20
3.5
Redüktörün kurulumu ....................................................................................................................... 21
3.6
Göbeklerin redüktör millerine takılması ............................................................................................ 23
3.7
Geçme redüktörlerin takılması ......................................................................................................... 24
3.8
Tork desteği ..................................................................................................................................... 26
3.9
Büzülme disklerinin takılması ........................................................................................................... 27
3.10 Frenlerin takılması............................................................................................................................ 27
3.11 Koruma kapaklarının takılması......................................................................................................... 27
3.12 Bir standart motorun takılması ......................................................................................................... 28
3.13 Soğutma kanalının soğutma sistemine takılması ............................................................................. 30
3.14 Yağ / hava soğutucusu harici soğutma sisteminin (soğutma ünitesi) takılması ................................ 31
3.15 Sonradan yapılan boyama ............................................................................................................... 31
4
İşletime alma .............................................................................................................................................. 32
4.1
Yağ seviyesinin kontrolü .................................................................................................................. 32
4.2
Dahili su soğutucunun yağlama maddesi soğutması ....................................................................... 32
4.3
Harici yağ / su soğutucusunun (soğutma ünitesi) yağlama maddesi soğutması .............................. 33
4.4
Harici yağ / hava soğutucusunun (soğutma ünitesi) yağlama maddesi soğutması .......................... 33
4.5
Fan üzerinden redüktör soğutması .................................................................................................. 34
4.6
Taconite contaların kontrol edilmesi ................................................................................................. 34
4.7
Basınç monitörü ............................................................................................................................... 35
4.8
Kontrol listesi .................................................................................................................................... 35
5
Kontrol/Servis ve Bakım ........................................................................................................................... 36
5.1
Kontrol/servis ve periyodik bakım aralıkları ...................................................................................... 36
5.2
Kontrol/servis ve periyodik bakım çalışmaları .................................................................................. 37
6
Ek ................................................................................................................................................................ 43
6.1
Yapı biçimleri ve periyodik bakım ..................................................................................................... 43
6.2
Yağlama maddeleri .......................................................................................................................... 46
6.3
Yağlama maddesi miktarları............................................................................................................. 48
6.4
Cıvata sıkma torkları ........................................................................................................................ 50
6.5
Çalışma arızaları .............................................................................................................................. 51
6.6
Kaçak ve sızdırmazlık ...................................................................................................................... 52
6.7
Onarım bilgileri ................................................................................................................................. 53
6.7.1
Onarımlar............................................................................................................................ 53
6.7.2
Internet Bilgileri ................................................................................................................... 53
6.8
Kısaltmalar ....................................................................................................................................... 53
B 1050 TR-1915
5
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Şekil dizini
Şekil 1: Tip etiketi alanlarının açıklamasıyla birlikte tip etiketi (örnek) ................................................................... 13
Şekil 2: Bir redüktörün bağlanma noktaları ............................................................................................................ 15
Şekil 3: Motorla birlikte redüktörün taşınması ........................................................................................................ 15
Şekil 4: V kayış tahrikiyle birlikte redüktörün taşınması ......................................................................................... 16
Şekil 5: Motor salıncağı ve temel çerçevesiyle birlikte redüktörün taşınması ........................................................ 17
Şekil 6: Basit bir sıkma tertibatı örneği .................................................................................................................. 23
Şekil 7: Yağlama maddesinin mile ve göbeğe sürülmesi ....................................................................................... 24
Şekil 8: Montaj ....................................................................................................................................................... 25
Şekil 9: Sabitleme .................................................................................................................................................. 25
Şekil 10: Sökme..................................................................................................................................................... 25
Şekil 11: Tork desteğinin izin verilen montaj sapmaları (opsiyon D ve ED) ........................................................... 26
Şekil 12: Kaplinin motor miline takılması ............................................................................................................... 29
Şekil 13: Monte edilmiş soğutma kanallı soğutma kapağı ..................................................................................... 30
Şekil 14: CS1 ve CS2 soğutma sistemli sanayi tipi redüktör ................................................................................. 31
Şekil 15: CS1 ve CS2 soğutma sistemli sanayi tipi redüktörün hidrolik planı ........................................................ 31
Şekil 16: Bir Taconite contanın kontrol edilmesi .................................................................................................... 34
Şekil 17: Yağ ölçüm çubuğuyla yağ seviyesinin kontrol edilmesi........................................................................... 39
Şekil 18: Redüktördeki yağ cıvatalarının pozisyonu .............................................................................................. 44
Şekil 19: Helisel redüktörlerin montaj konumları .................................................................................................... 45
Şekil 20: Helisel konik dişli redüktörlerin montaj konumları ................................................................................... 45
6
B 1050 TR-1915
Tablo dizini
Tablo dizini
Tablo 1: Sürüm listesi B 1050 .................................................................................................................................. 3
Tablo 2: Malzeme tasfiyesi .................................................................................................................................... 11
Tablo 3: Tip tanımları ve redüktör türleri ................................................................................................................ 12
Tablo 4: Motor ağırlıkları........................................................................................................................................ 28
Tablo 5: Makaralı rulman gresleri .......................................................................................................................... 46
Tablo 6: Yağlama maddesi tablosu ....................................................................................................................... 47
Tablo 7: Helisel redüktörlerin yağlama maddesi miktarları .................................................................................... 48
Tablo 8: Helisel konik dişli redüktörlerin yağlama maddesi miktarları .................................................................... 49
Tablo 9: Cıvata sıkma torkları ................................................................................................................................ 50
Tablo 10: Çalışma arızalarına genel bakış ............................................................................................................ 51
Tablo 11: DON 3761'e uygun olarak kaçak tanımı ................................................................................................ 52
B 1050 TR-1915
7
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
1 Notlar
1.1
Genel uyarılar
Redüktörde çalışmaya başlamadan ve redüktörü devreye sokmadan önce bu işletme kılavuzunu
dikkatlice okuyun. Bu işletme kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır. Bu işletme kılavuzu ve
ilgili tüm özel dokümantasyonlar, redüktörün hemen yakınında saklanmalıdır.
Getriebebau NORD, işletme kılavuzuna uyulmaması, kullanım hataları ya da amacı dışında kullanım
sonucu oluşan maddi hasarlar ve insanlara yönelik hasarlar için hiçbir garanti üstlenmez. Örn. mil
sızdırmazlık keçeleri gibi genel aşınma parçaları garanti kapsamının dışındadır.
Redüktöre başka bileşenler takılmışsa (örn. motor, soğutma sistemi, basınç sensörü, vb.) veya iş
emrine başka bileşenler (örn. soğutma sistemi) eklenmişse, ek olarak bu bileşenlerin işletme
kılavuzlarına dikkat edilmelidir.
Motorlu redüktörlerde ek olarak motorun işletme kılavuzuna dikkat edilmelidir.
Bu işletme kılavuzunun içeriğini anlamazsanız veya ek işletme kılavuzları veya bilgiler gerekli olursa,
Getriebebau NORD'a başvurabilirsiniz.
1.2
1.2.1
Güvenlik ve bilgi işaretleri
Kullanılan işaretlerin açıklanması
TEHLİKE
Ölüme veya çok ağır yaralanmalara neden olan direkt bir tehlikeyi
tanımlar.
UYARI
Ölüme veya ağır yaralanmalara neden olan muhtemelen tehlikeli bir
durumu tanımlar.
DİKKAT
Hafif veya az miktarda yaralanmalara neden olabilecek muhtemelen
tehlikeli bir durumu tanımlar.
DİKKAT
Bilgi
8
Üründe veya çevrede hasarlara neden olabilecek muhtemelen zararlı bir
durumu tanımlar.
Uygulama önerileri ve faydalı bilgileri tanımlar.
B 1050 TR-1915
1 Notlar
1.3
Amacına uygun kullanım
Bu redüktörler bir dönme hareketinin oluşturulması için kullanılır ve ticari sistemler için üretilmiştir.
Redüktörler, sadece Getriebebau NORD teknik dokümantasyonlarındaki bilgilere uygun olarak
çalıştırılmalıdır.
Makinenin yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğu belirlenene kadar cihazın işletime alınması
(belirtilen şekilde kullanılmaya başlanması) yasaktır. 2004/108/EG sayılı EMV yönetmeliği ve
2006/42/EG sayılı makine yönetmeliğine, ilgili geçerlilik alanında özel olarak dikkat edilmelidir.
TEHLİKE
Patlama tehlikesi
Patlama nedeniyle ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar mümkündür.
Patlama tehlikesi olan bölgede kullanıma izin verilmemektedir.
UYARI
İnsanların zarar görmesi
Bir redüktörün ya da motorlu redüktörün devre dışı kalmasının insanları tehlikeye sokabileceği uygulamalarda
uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Tehlike bölgesini geniş alanlı bir şekilde emniyete alın.
UYARI
Maddi hasarlar ve yaralanmalar
Redüktörün uygun tasarımda kullanılmaması, redüktörde hasarlara ve bileşenlerin zamanından önce devre dışı
kalmasına neden olabilir. Bunun sonucunda insanların zarar görmesi önlenemez.
Tip etiketindeki teknik bilgilere mutlaka uyulmalıdır. Dokümantasyon dikkate alınmalıdır.
B 1050 TR-1915
9
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
1.4
Güvenlik uyarıları
Bu işletme kılavuzunun münferit bölümlerindekiler de dahil olmak üzere tüm güvenlik uyarılarını
dikkate alın. Ayrıca, güvenlik ve kaza önlemeye yönelik ulusal ve diğer tüm talimatlara dikkat
edilmelidir.
TEHLİKE
İnsanların ağır şekilde zarar görmesi
Hatalı montaj, yönetmeliklere aykırı kullanım, hatalı kullanım, güvenlik uyarılarına uyulmaması, muhafaza
parçaları ya da koruyucu kapakların izin verilmeyen şekilde çıkartılması ve redüktördeki yapısal değişiklikler ağır
yaralanmalar ve maddi hasarlara neden olabilir.
• Örn. taşıma, depolama, kurulum, elektrik bağlantısı, işletime alma, periyodik bakım, bakım ve onarım gibi tüm
çalışmalar sadece kalifiye teknik personel tarafından yapılmalıdır.
• İşletme kılavuzuna dikkat edin.
• Güvenlik uyarılarına dikkat edin.
• Güvenlik ve kaza önleme yönetmeliklerine dikkat edin.
• Çalıştırmadan önce, bir tahrik çıkış elemanını çekin veya ayar yaylarını emniyete alın.
• Yapısal değişiklikler yapmayın.
• Hiçbir koruma tertibatını çıkartmayın.
• Gerekirse, redüktörün hemen yakınındaki çalışmalarda bir koruyucu kulaklık takın.
• Dönen tüm parçalar bir temas koruması gerektirir. Standart durumu, koruyucu kapaklar NORD tarafından
takılır. Temas korumasına başka türlü ulaşılamazsa kapaklar kullanılmalıdır.
TEHLİKE
İnsanların zarar görmesi
Redüktörde ya da motorlu redüktörlerde, çalışma sırasında veya çalışmadan kısa süre sonra sıcak yüzeyler
olabilir. Yaralanma tehlikesi bulunmaktadır!
• Montaj ve periyodik bakım çalışmaları sadece redüktör dururken ve soğukken yapılmalıdır. Tahrik ünitesi
gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem dışı çalıştırmaya karşı emniyete alınmış olmalıdır.
• Koruyucu eldiven takın.
• Sıcak yüzeyleri temas korumasıyla yalıtın.
• Redüktörün hemen yakınında kolay tutuşan nesneler veya maddeler depolamayın.
UYARI
İnsanların zarar görmesi
Hatalı taşıma nedeniyle ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar mümkündür.
• Ek yükler yerleştirilmemelidir.
• Taşıma malzemeleri ve kaldırma araçları yeterli bir taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
• Boru ve hortum hatları hasarlara karşı korunmalıdır.
10
B 1050 TR-1915
1 Notlar
DİKKAT
İnsanların zarar görmesi
Montaj adaptörleri, flanşlar ve koruma kapaklarının dış kenarında kesilme tehlikesi.
Düşük sıcaklıklarda metal bileşenlere temas sonucu donma.
Montaj, işletime alma, kontrol/servis ve periyodik bakım çalışmaları sırasında, kişisel koruyucu donanıma ek
olarak, yaralanmaları önlemek için uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
NORD ürünlerindeki onarımların NORD servisine yaptırılması önerilir.
1.5
Diğer belgeler
Diğer bilgiler aşağıdaki belgelerden alınabilir:
•
•
•
Redüktör katalogları (G1000, G1012, G1014, G1035, G1050, G2000),
Elektrik motorunun işletme ve bakım kılavuzu,
Duruma bağlı olarak, takılan veya eklenen opsiyonların birlikte verilen işletme kılavuzları.
1.6
Tasfiye
Güncel yerel düzenlemelere dikkat edin. Özellikle yağlama maddeleri toplanmalı ve tasfiye edilmelidir.
Redüktör parçaları
Malzeme
Dişliler, miller, makaralı rulmanlar, ayar yayları, segmanlar, ....
Çelik
Redüktör gövdesi, redüktör parçaları, ...
Yumuşak döküm
Hafif metal redüktör gövdesi, hafif metal redüktör parçaları, ....
Alüminyum
Sonsuz vidalar, burçlar, ...
Bronz
Mil sızdırmazlık keçeleri, kilit başlıkları, kauçuk elemanlar, ....
Çelikli elastomer
Kavrama parçaları
Çelikli plastik
Düz contalar
Asbest içermeyen izolasyon malzemesi
Redüktör yağı
Katkılı mineral yağ
Sentetik redüktör yağı (etiket: CLP PG)
Poliglikol bazlı yağlama maddesi
Soğutma kanalı, soğutma kanalının tek yataklı kütlesi, vidalı
bağlantı
Bakır, epoksid, pirinç
Tablo 2: Malzeme tasfiyesi
B 1050 TR-1915
11
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
2 Redüktör açıklaması
2.1
Tip tanımları ve redüktör türleri
Redüktör türleri / tip tanımları
Helisel redüktörler
SK 7207, SK 8207, SK 9207, SK 10207, SK 11207, SK 12207, SK 13207, SK 15207 (2 kademeli)
SK 7307, SK 8307, SK 9307, SK 10307, SK 11307, SK 12307, SK 13307, SK 15307 (3 kademeli)
Helisel konik dişli redüktör
SK 7407, SK 8407, SK 9407, SK 10407, SK 11407, SK 12407, SK 13407, SK 15407 (3 kademeli)
SK 7507, SK 8507, SK 9507, SK 10507, SK 11507, SK 12507, SK 13507, SK 15507 (4 kademeli)
Modeller / Opsiyonlar
A
G
CC
CS1
CS2
D
EA
ED
EV
EW
F
FAN
FK
F1
Y
Dolu milli ayak mesnedi
Boş mil modeli
Sabitleme elemanı
Entegre soğutma kanalı
Yağ / su soğutma sistemi
Yağ / hava soğutma sistemi
Tork desteği
Diş göbeği profilli boş mil
Elastik tork desteği
Diş göbeği profilli dolu mil
Diş göbeği profilli giriş mili
Blok flanşı
Fan
İç çerçeve flanşı
Tahrik flanşı
Temas koruması olarak koruma
kapağı
IEC
U
LC
MC
MF..
…B
…K
…T
MS..
…B
…K
…T
MT
NEMA
OA
OH
OT
IEC Standart motor montajı
Dolu mil; çift taraflı
Devir daim yağlaması
Motor konsolu
Motor temel iskeleti
Frenli
Elastik kaplinli
Hidrodinamik kaplinli
Motor salıncağı
Frenli
Elastik kaplinli
Hidrodinamik kaplinli
Motor standı
NEMA Standart motor montajı
Yağ genleşme kabı
Yağ ısıtıcısı
Yağ seviyesi haznesi
R
S
V
VL
VL2
VL3
W
W2
W3
WX
F
G
VI
SO1
DR
Tek yönlü kilit
Büzülme diski
Dolu mil
Güçlendirilmiş rulman grubu
Karıştırıcı modeli
Karıştırıcı modeli Drywell
Serbest giriş mili
İki giriş mili muylusu
Üç giriş mili muylusu
Yardımcı tahrik ünitesi
Çıkış flanşı B5
Lastik tampon
Viton mil sızdırmazlık keçeleri
Sentetik yağ ISO VG 220
Basınçlı hava tahliyesi
Tablo 3: Tip tanımları ve redüktör türleri
Çift redüktörler, iki tek redüktörden oluşan redüktörlerdir. Bu redüktörler, bu kılavuza göre ve iki
münferit redüktör gibi işleme tabi tutulmalıdır.
Çift redüktörün tip tanımı: örn. SK 13307 / 7282 (SK 13307 ve SK 7282 tek redüktörlerden oluşur).
12
B 1050 TR-1915
2 Redüktör açıklaması
2.2
Tip etiketi
Açıklama
1
Matris barkod
2
Nord - Redüktör tipi
3
Çalışma modu
4
Üretim yılı
5
Üretim numarası
6
Redüktör çıkış milinin
nominal torku
7
Tahrik giriş gücü
8
Sipariş modeline uygun
ağırlık
9
Toplam redüktör
çevirme oranı
10
Montaj konumu:
11
Redüktör çıkış milinin
nominal devri
12
Yağlama maddesi türü,
viskozitesi ve miktarı
13
Müşteri materyal
numarası
14
İşletme faktörü
Şekil 1: Tip etiketi alanlarının açıklamasıyla birlikte tip etiketi (örnek)
B 1050 TR-1915
13
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
Lütfen genel güvenlik uyarılarına (bkz. Bölüm 1.4 "Güvenlik uyarıları"), münferit bölümlerdeki güvenlik
uyarılarına
ve
amacına
uygun
kullanıma
(bkz.
Bölüm
1.3
"Amacına
uygun
kullanım")bestimmungsgemäße Verwendung dikkat edin.
3.1
Redüktörün taşınması
UYARI
Ağır yükler nedeniyle tehlike
Düşen, sallanan veya yuvarlanan ağır yükler nedeniyle ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
• İnsanların zarar görmesini önlemek için, tehlike bölgesi geniş bir alanda emniyete alınmalıdır.
• Nakliye sırasında redüktörün altında durulması ölüm tehlikesine neden olur.
• Yeterli boyutta ve bu iş için uygun taşıma malzemeleri kullanın. Bağlantı malzemeleri, redüktörün ağırlığına
uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. Redüktörün ağırlığını, nakliye belgelerinde bulabilirsiniz.
• Motorlu redüktörlerde motora ek bir halkalı vida takılmışsa, bu vida kullanılmamalıdır.
• Redüktörün taşınması için, redüktör sadece bu iş için öngörülen dört nakliye gözüne bağlanmalıdır.
DİKKAT
Kayma tehlikesi
Redüktördeki ve redüktör bileşenlerindeki nakliye hasarları, yağlama maddesinin sızmasına neden olabilir. Dışarı
çıkan yağlama maddesi nedeniyle kayma tehlikesi bulunmaktadır.
Tahrik kontrol edilmeli ve sadece nakliye nedeniyle hasarlar, sızdırmalar görülmezse takılmalıdır. Özellikle mil
sızdırmazlık keçelerine ve kilit başlıklarına hasar kontrolü yapılmalıdır.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Hatalı kullanım nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
• Redüktörün zarar görmesini önleyin. Boştaki mil uçlarına darbeler gelmesi, redüktörün içinde hasarlara neden
olur.
• Mil uçları taşıma için kullanılmamalıdır, aksi takdirde redüktörde ciddi hasarlar olabilir.
Ek tahrik ünitelerinde ve bileşenlerde ilave bir bağlama noktası gerekli olabilir.
14
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
1
Nakliye gözü
Şekil 2: Bir redüktörün bağlanma noktaları
Motor adaptörlü redüktörler
Motor adaptörlü redüktörler, sadece kaldırma halatları ve zincirleri veya kaldırma kayışları kullanılarak
yatay eksene 90 ° ila 70 ° arasındaki bir açıyla taşınmalıdır. Motordaki halkalı vidalar taşıma için
kullanılmamalıdır.
Açıklama
1
Kaldırma kayışı
2
Kaldırma halatı
Şekil 3: Motorla birlikte redüktörün taşınması
B 1050 TR-1915
15
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
V kayış tahrikli redüktörler
V kayış tahrikli redüktörler, sadece kaldırma kayışları ve kaldırma halatları kullanılarak 90 ° (dikey)
açıda taşınmalıdır. Motordaki taşıma kancaları taşıma için kullanılmamalıdır.
Açıklama
1
Kaldırma kayışı
2
Kaldırma halatı
Şekil 4: V kayış tahrikiyle birlikte redüktörün taşınması
16
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
Motor salıncağı veya temel iskeleti üzerindeki redüktörler
Motor salıncağı veya temel iskeleti üzerindeki redüktörler, sadece dikey gerilmiş kaldırma halatları
veya zincirleri kullanılarak taşınmalıdır. Sadece motor salıncağındaki veya temel iskeletindeki bağlama
noktalarını kullanın.
1
Kaldırma kayışı
1
Kaldırma kayışı
Şekil 5: Motor salıncağı ve temel çerçevesiyle birlikte redüktörün taşınması
B 1050 TR-1915
17
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3.2
Depolama
İşletime almadan önceki kısa süreli depolamalarda aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Montaj konumunda depolama (bkz. Bölüm 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım") ve redüktörü
düşmeye karşı emniyete alın,
Çıplak redüktör yüzeylerini ve milleri hafifçe yağlayın,
Kuru mekanlarda depolayın,
5 °C ila 50 °C aralığında büyük dalgalanmalar olmayan sıcaklık,
Bağıl nem % 60'tan daha az,
Direkt güneş ışını veya kızılötesi ışınlara maruz kalmamalıdır,
Ortamda aşındırıcı, korozyona neden olan maddeler (bulaşma olmuş hava, ozon, gazlar, çözücü
maddeler, asitler, tuzlar, radyoaktivite, vb.),
Titreşim olmamalıdır.
3.3
Uzun süreli depolama
DİKKAT
İnsanların zarar görmesi
Hatalı veya çok uzun süreli depolama, redüktörün hatalı çalışmasına neden olabilir.
İzin verilen depolama süresi aşılırsa, işletime almadan önce redüktörde bir inceleme yapın.
Bilgi
Uzun süreli depolama
9 ayın üstündeki depolama veya bekleme sürelerinde, Getriebebau NORD uzun süreli depolama seçeneğini
önerir.
Uzun süreli depolama seçeneği ve aşağıda belirtilen önlemlerle, yaklaşık 2 yıllık bir depolama mümkündür.
Gerçek zorlanma yerel koşullara çok bağlı olduğu için, zaman verileri sadece referans değerler olarak dikkate
alınmalıdır.
18
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
İşletime almadan önce uzun süreli bir depolama için redüktörün ve depolama odasının durumu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Montaj konumunda depolama (bkz. Bölüm 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım") ve redüktörü
düşmeye karşı emniyete alın.
Dış boyadaki nakliye hasarları düzeltilmelidir. Flanş temas yüzeyleri ve mil uçlarına uygun pas
koruyucu sürülmüş olup olmadığı kontrol edilmelidir, gerekirse yüzeylere uygun bir pas koruyucu
sürülmelidir.
Uzun süreli depolama opsiyonlu redüktörler komple yağlama maddesi ile doldurulmuştur ve
redüktör yağına VCI korozyon koruma maddesi karıştırılmış (bkz. Redüktördeki çıkartma) veya yağ
dolumu olmadan fakat az miktarda VCI konsantresi ile dolum yapılmıştır.
Hava tahliye vidasındaki fitil conta depolama sırasında çıkartılmamalıdır, redüktör sızdırmaz
şekilde kapatılmış olmalıdır.
Kuru mekanlarda depolayın.
Tropikal bölgelerde, tahrik ünitesi böcek ısırmasına karşı korunmalıdır.
5 °C ila 40 °C aralığında büyük dalgalanmalar olmayan sıcaklık.
Bağıl nem % 60'tan daha az.
Direkt güneş ışını veya kızılötesi ışınlara maruz kalmamalıdır.
Ortamda aşındırıcı, korozyona neden olan maddeler (bulaşma olmuş hava, ozon, gazlar, çözücü
maddeler, asitler, tuzlar, radyoaktivite, vb.).
Titreşim olmamalıdır.
Uzun süreli depolama ya da bekleme süresi boyunca alınacak önlemler
•
Bağıl nem % 50'nin altındaysa, redüktör 3 yıla kadar depolanabilir.
İşletime almadan önceki önlemler
•
•
•
Uzun süreli depolama ya da bekleme süresi yaklaşık 2 yılın üzerine çıkarsa ya da daha kısa bir
depolama sırasında sıcaklık normal aralıktan farklılık gösterirse, işletime almadan önce
redüktördeki yağlama maddesi değiştirilmelidir.
Komple doldurulmuş bir redüktörde, işletime almadan önce yağ seviyesi yapı biçimine uygun olarak
azaltılmalıdır.
Yağ dolumu yapılmamış redüktörlerde, işletime almadan önce yağ seviyesi yapı biçimine uygun
olarak doldurulmalıdır. VCI konsantresi redüktörde kalabilir. Yağlama maddesi miktarı ve yağlama
maddesi türü, tip etiketindeki bilgilere göre doldurulmalıdır.
B 1050 TR-1915
19
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3.4
Kurulum hazırlıkları
DİKKAT
İnsanların zarar görmesi
Nakliye hasarları, redüktörün hatalı çalışmasına ve bunun sonucunda maddi hasarlar ve insanların zarar
görmesine neden olabilir.
Ürünü teslim aldıktan hemen sonra, teslimatı nakliye ve ambalaj hasarları açısından kontrol edin. Hasarları
hemen nakliye şirketine bildirin. Nakliye hasarı olan redüktörler duruma bağlı olarak devreye alınmamalıdır.
Tahrik ünitesi kontrol edilmeli ve sadece sızdırma görülmezse takılmalıdır. Özellikle mil sızdırmazlık keçelerine ve
kilit başlıklarına hasar kontrolü yapılmalıdır.
Dışarı çıkan yağlama maddelerine dikkat edin, kayma tehlikesi bulunmaktadır.
Tahrik ünitelerinin tüm çıplak yüzeyleri ve miller, taşımadan önce yağ/gres veya korozyona karşı
koruyucu maddeyle korozyona karşı korunmuştur.
Montajdan önce, tüm miller ve flanş yüzeylerindeki yağ/gres veya korozyona karşı koruyucu maddeleri
ve olası kirleri temizleyin.
Yanlış bir dönme yönünün hasarlara ya da tehlikelere neden olabileceği münferit durumlarda, bağlı
durumda değilken tahrikin test çalışması yapılarak, çıkış milinin doğru dönme yönü belirlenmeli ve
daha sonraki çalışma için emniyete alınmalıdır.
Entegre tek yönlü kilit bulunan redüktörlerde, redüktörün giriş ve çıkış tarafına oklar yerleştirilmiştir.
Okların uçları, redüktörün dönme yönünü gösterir. Motorun bağlanması ve motor kumandası
sırasında, örn. manyetik alan kontrolü ile redüktörün sadece dönme yönünde çalışabilmesi
sağlanmalıdır. (Diğer açıklamalar için bkz. katalog G1050 ve WN 0-000 40)
DİKKAT
Redüktör hasarı
Entegre tek yönlü kilit bulunan redüktörlerde, tahrik motorunun kilit dönme yönünde çalıştırılması, yani yanlış
yönde çalıştırılması, redüktörde hasarlara neden olabilir.
Dönme yönünün doğru olmasına dikkat edin.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Aşındırıcı ve korozif ortam nedeniyle redüktör hasarları
Kurulum yerinin çevresinde metal, yağlama maddesi ya da elastomerlere yapışan aşındırıcı, korozyona neden
olan maddelerin bulunmadığı ya da çalışma sırasında bu tür maddelerin ortaya çıkmayacağından emin
olunmalıdır. Şüphe durumunda Getriebebau NORD ile temas kurulmalıdır ve muhtemelen özel önlemler gerekli
olur.
Yağ genleşme kapları (OA opsiyonu), WN 0-530 04 sayılı fabrika normuna göre takılmalıdır. M10 x 1
hava tahliye alma redüktörlerde, montaj sırasında ek olarak WN 0-521 35'e dikkat edilmelidir.
Yağ genleşme kapları (OT opsiyonu), birlikte verilen WN 0-521 30 sayılı fabrika normuna göre
takılmalıdır.
20
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
3.5
Redüktörün kurulumu
UYARI
Yanma tehlikesi
Redüktörde ya da motorlu redüktörlerde, çalışma sırasında veya çalışmadan kısa süre sonra sıcak yüzeyler
olabilir.
Direkt erişim olan sıcak yüzeyler, bir temas korumasıyla yalıtılmalıdır.
UYARI
İnsanların zarar görmesi
Temel veya redüktör sabitlemesi yeterli şekilde boyutlandırılmamışsa, redüktör gevşeyebilir, düşebilir veya
kontrolsüz şekilde dönebilir.
Temel ve redüktör sabitlemesi, ağırlığa ve torka uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. Redüktör sabitlemesi için
tüm cıvatalar kullanılmalıdır.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Aşırı ısınma nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Kurulum sırasında, motorlu redüktörlerde motor fanının soğutma havasının engellenmeden redüktörden
geçmesine dikkat edin.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Yanlış montaj veya gerdirme nedeniyle oluşan kuvvetler, zamanından önce aşınmaya neden olabilir.
Redüktör ve temel, gerilme nedeniyle redüktöre ek kuvvetlerin aktarılmaması için, tahrik edilen makine miliyle tam
olarak hizalanmalıdır.
Redüktörün sabitleneceği temel ya da flanş, titreşimsiz, sarsılmaz ve düz olmalıdır. Temeldeki ya da
flanştaki vidalama yüzeyinin düzlüğü, DIN ISO 2768-2 Tolerans sınıfı K'ya göre düzenlenmelidir.
Redüktör ve temelde ya da flanşın vidalama yüzeylerindeki kirler temizlenmelidir.
Temel, redüktöre etki eden kuvvetler dikkate alınarak ağırlığa ve torka uygun şekilde tasarlanmış
olmalıdır. Yumuşak alt yapılar, çalışma sırasında radyal ve eksenel kaymaya neden olabilir; bu kayma
durma konumunda ölçülemez.
Kaya vidaları veya temel takozları kullanılarak redüktörün bir beton temele sabitlenmesi sırasında,
temelde gerekli girintiler öngörülmelidir. Tespit kızakları, teraziye alınmış durumda beton temelle
birlikte dökülmelidir.
B 1050 TR-1915
21
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Bilgi
Teraziye alma
Millerin, rulmanların ve kaplinlerin dayanma ömrü, önemli ölçüde mil eksenlerinin birbirlerine olan terazi
hassasiyetine bağlıdır. Bu nedenle, teraziye alma sırasında her zaman bir sıfır sapma sağlanmalıdır. Bu amaçla,
örn. kaplinlere yönelik istemler özel işletme kılavuzlarından öğrenilmelidir.
Mil uçları ve flanşlı bağlantı ölçülerinin toleransları, ölçü sayfasından alınmalıdır.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Akım geçişi nedeniyle rulman hasarları ve diş parçalarında hasarlar.
Redüktörde kaynak çalışmalarına izin verilmemektedir. Redüktör, kaynak çalışmaları için şasi noktası olarak
kullanılmamalıdır.
Redüktör gövdesi her durumda topraklanmış olmalıdır. Motorlu redüktörlerde, motor bağlantısı
aracılığıyla topraklama sağlanmalıdır.
Redüktör doğru yapı biçiminde kurulmalıdır (bkz. Bölüm 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım").
Bir tarafa ait tüm redüktör ayakları ya da flanş cıvataları kullanılmalıdır. Bu sırada, cıvatalar en 8.8
kalitesinde olmalıdır. Cıvatalar, uygun sıkma torklarıyla sıkılmalıdır (bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma
torkları"). Özellikle, ayaklı ve flanşlı redüktörlerde gerilimsiz vidalamaya dikkat edilmelidir.
Yağ kontrol, yağ boşaltma cıvataları ve hava alma valfları erişilebilir durumda olmalıdır.
22
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
3.6
Göbeklerin redüktör millerine takılması
DİKKAT
Redüktör hasarları
Eksenel kuvvetler nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Göbeklerin redüktöre takılması sırasında zararlı eksenel kuvvetler iletmeyin. Özellikle göbeklere bir çekiçle
vurulmasına izin verilmemektedir.
Örneğin kavrama ve zincir dişli göbekler gibi giriş ve çıkış millerinin redüktörün giriş ve çıkış miline
takılması işlemi, redüktöre zararlı eksenel kuvvetler iletmeyen uygun sıkma tertibatlarıyla
gerçekleştirilmelidir.
Bilgi
Montaj
Sıkma için, millerin helisel tarafındaki dişini kullanın. Göbeğe daha önce yağlama maddesi sürerek veya göbeği
kısa süreli yaklaşık 100 °C'ye ısıtarak montaj işlemini kolaylaştırabilirsiniz.
Şekil 6: Basit bir sıkma tertibatı örneği
TEHLİKE
İnsanların ağır şekilde zarar görmesi
Hızlı dönen tahrik giriş ve çıkış elemanları nedeniyle yaralanma tehlikesi meydana gelebilir.
Örneğin kayış tahrikleri, zincir tahrikleri, büzülme diskleri, fanlar ve kaplinler gibi giriş ve çıkış elemanlarına bir
temas koruması takılmalıdır.
Tahrik giriş ve çıkış elemanları, sadece izin verilen maksimum radyal çapraz kuvvetleri FR ve
eksenel kuvvetleri FA redüktöre iletmelidir. Burada, özellikle kayışlar ve zincirlerde gerilimin doğru
olmasına dikkat edilmelidir.
Balansı alınmamış göbekler nedeniyle ek yüklere izin verilmemektedir.
Çapraz kuvvet iletimi, mümkün olduğunca redüktöre yakın olmalıdır.
B 1050 TR-1915
23
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3.7
Geçme redüktörlerin takılması
DİKKAT
Redüktör hasarları
Hatalı yapılan montajda rulmanlar, dişliler, miller ve gövde zarar görebilir.
• Montaj kılavuzuna dikkat edin.
• Geçme redüktör, redüktöre zararlı eksenel kuvvetler iletmeyen uygun sıkma tertibatlarıyla mile takılmalıdır.
Özellikle redüktöre bir çekiçle vurulmasına izin verilmemektedir.
Montajdan önce mile ve göbeğe korozyon koruma etkili (örn. Nord Korozyon önleyici Ürün No.
089 00099) yağlama maddesi sürerek, montajı ve daha sonraki sökme işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz.
Montajdan sonra, fazla gres veya korozyon önleyici dışarı çıkabilir ve damlayabilir. Yaklaşık 24 saatlik
rodaj süresinden sonra tahrik çıkış milindeki ilgili yerleri iyice temizleyin. Bu gres çıkışı redüktörde bir
kaçak değildir.
Şekil 7: Yağlama maddesinin mile ve göbeğe sürülmesi
Bilgi
Sabitleme elemanı
Redüktör, sabitleme elemanı (opsiyon B) ile yerleştirme omuzlu ve omuzsuz millere sabitlenebilir. Sabitleme
elemanının cıvatasını uygun torkla sıkın (bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma torkları").
24
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
Şekil 8: Montaj
Açıklama
1
Sabitleme elemanı
2
Segman
3
Montaj - Dişli çubuk
4
Montaj - Dişli somun
5
Emniyet cıvatası dahil
6
Koruyucu kapak
7
Dişli çubuğun sökülmesi
8
Sökme elemanı
9
Sökme - Dişli somun
Şekil 9: Sabitleme
Şekil 10: Sökme
Tork destekli geçme redüktörlerin takılması sırasında tork desteği gerilmemelidir. Gerilimsiz montaj,
elastik bir elemanla (opsiyon DG) kolaylaşır.
B 1050 TR-1915
25
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3.8
Tork desteği
Makine miline uygulanan bükme momentini düşük tutmak için, montaj, iş makinesi tarafında
gerçekleşmelidir. Çekme ve baskı şeklinde bir yükleme ve yukarı veya aşağı doğru montaja izin
verilmez.
Montaj veya çalışma sırasında tork desteğinin gerilmesi önlenmelidir, aksi taktirde tahrik çıkış mili
rulman grubunun dayanma ömrü kısalabilir. Tork destekleri, çapraz kuvvetlerin aktarılması için uygun
değildir; bu nedenle tork destekleri sadece, çapraz kuvvetleri aktaramayan motor adaptörleri veya
kaplinlerle bağlantılı olarak kullanılmalıdır.
Motor adaptörlü helisel redüktörlerde, tork desteği motor adaptörünün karşısında yer alır
Açıklama
1
Pimli çatal kafa
2
Dişli pim
3
Bakım gerektirmeyen mafsallı kafa
4
Pimli çatal plaka
Şekil 11: Tork desteğinin izin verilen montaj sapmaları (opsiyon D ve ED)
Tork desteğinin (opsiyon D) uzunluğu belirli bir aralık dahilinde ayarlanabilir.
Redüktör, tork desteğinin dişli pimi ve somunları ile yatay yönde teraziye alınır ve sadece kontra
somunlarla emniyete alınır.
Tork desteğinin vidalı bağlantılarını uygun torkla sıkın(bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma torkları") ve
gevşemeye karşı emniyete alın (örn. Loctite 242, Loxeal 54-03).
Opsiyon ED tork desteği, entegre bir elastik elemana sahiptir ve bu tork desteğinin uzunluğu
ayarlanamaz.
26
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
3.9
Büzülme disklerinin takılması
DİKKAT
Ezilme tehlikesi
Büzülme diskinin takılması ve sökülmesi sırasında ezilme tehlikesi.
Büzülme diskinin işletme kılavuzuna dikkat edilmelidir.
3.10 Frenlerin takılması
UYARI
İnsanların zarar görmesi
Fren fabrikada ayarlanmamıştır ve doğru çalışma garanti edilmemiştir; bu durum ağır maddi hasarlara ve
yaralanmalara neden olabilir.
İşletime almadan önce, frenin işletme kılavuzuna göre freni ayarlayın. Fren, kapalı durumda teslim edilir.
3.11 Koruma kapaklarının takılması
UYARI
Yaralanma tehlikesi
Büzülme diskleri ve serbest dönen mil uçları nedeniyle yaralanma tehlikesi oluşabilir.
• Bir koruma kapağını (opsiyon H) temas koruması olarak kullanın.
• İstenen koruma türü için bu sayede yeterli bir temas koruması sağlanmazsa, cihaz ve sistem üreticisi özel
aksesuarlarla bu korumayı garanti etmelidir.
Tüm sabitleme cıvataları kullanılmalı ve uygun torkla sıkılmalıdır(bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma
torkları").
B 1050 TR-1915
27
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3.12 Bir standart motorun takılması
Aşağıdaki tabloda belirtilen, izin verilen maksimum motor ağırlıkları bir IEC adaptörüne / NEMA
adaptörüne montaj sırasında aşılmamalıdır:
İzin verilen maksimum motor ağırlıkları [kg]
IEC motor boyutu
63
NEMA- motor
boyutu
71
80
90
100
112
132
56C
143T
145T
182T
184T
210T
Maksimum motor
ağırlığı
25
30
40
50
60
80
100
IEC motor boyutu
160
180
200
225
250
280
315
250T
280T
324T
326T
365T
Maksimum motor
ağırlığı
200
250
350
500
700
1000
1500
Transnorm
315
355
400
450
Maksimum motor
ağırlığı
1500
2200
3200
4400
NEMA- motor
boyutu
Tablo 4: Motor ağırlıkları
UYARI
Yaralanma tehlikesi
Bir kaplinin montajı ve periyodik bakımı sırasında, hızlı dönen parçalar nedeniyle ağır yaralanmalar meydana
gelebilir.
• İstenmeden çalıştırılmaya karşı tahrik ünitesini emniyete alın.
• Kullanılan kaplinin işletme / montaj kılavuzuna dikkat edilmelidir.
IEC adaptörlü redüktörler, IC411 (TEFC) kendinden havalandırmalı motorlar veya redüktör yönünde
sürekli bir hava akımı oluşturan EN60034-6'ya göre IC416 (TEBC) harici havalandırmalı motorlarla
çalıştırılmalıdır. Motorların IC410 (TENV) fanı olmadan kullanılması durumunda NORD ile temas
kurun.
28
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
Bir standart motorun IEC adaptörüne (opsiyon IEC) / NEMA adaptörüne bağlanması sırasındaki
montaj akışı
1. Motorun ve adaptörün motor milini ve flanş yüzeylerini temizleyin ve hasar kontrolü yapın. Motorun
sabitleme boyutları ve toleransları DIN EN 50347 / NEMA MG1 Bölüm 4'e uygun olmalıdır.
2. Kaplin kovanını, motor ayar yayları sıkma sırasında kaplin kovanının kanalını kavrayacak şekilde
motor miline oturtun.
3. Kaplin kovanı, motor üreticisinin verdiği bilgilere uygun olarak motor miline çekilmelidir. Motorun mil
uçları, alın tarafından kapline düz olarak şekilde ayarlanmalıdır (bkz. Şekil 12).
4. Kaplin bölümlerini dişli pimle emniyete alın. Bu sırada, vidalamadan önce örn. Loctite 242 ya da
Loxeal 54-03 gibi emniyet yapışkanı sürülerek dişli pim emniyete alınmalı ve uygun torkla
vidalanmalıdır (bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma torkları").
5. Açık havada kurulum durumunda ve ortam nemliyse, motor ve adaptörün flanş yüzeylerinin izole
edilmesi önerilir. Motor montajından önce, montajdan sonra flanş izole edilecek şekilde flanş
yüzeylerine örn. Loctite 574 veya Loxeal 58-14 gibi komple yüzey izolasyon maddesi sürülmelidir.
6. Motoru adaptöre takın, bu sırada birlikte verilen dişli çemberi ya da dişli kovanı unutmayın.
7. Adaptörün cıvatalarını uygun torkla vidalayın (bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma torkları").
Şekil 12: Kaplinin motor miline takılması
B 1050 TR-1915
29
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
3.13 Soğutma kanalının soğutma sistemine takılması
UYARI
Yaralanma tehlikesi
Basınç deşarjı nedeniyle yaralanmalar olabilir.
Redüktördeki tüm çalışmaları sadece soğutma devir daimi basınçsız durumdayken yapın.
Soğutma suyunun girişi ve çıkışı için, boru ve hortum hatlarının montajı amacıyla gövde kapağında
G1/2 boru dişli bağlantılar bulunmaktadır.
Montajdan önce kilitli tapaları dişli ağızdan sökün ve soğutma sistemine kir girmemesi için
soğutma kanalını yıkayın. Bağlantı ağızları, işletmecinin hazırlaması gereken soğutma suyu devir
daimine bağlanmalıdır. Soğutma suyu istenen yönde akabilir.
DİKKAT
Cihaz hasarı
Ağızlar, montaj sırasında ve montajdan sonra döndürülmemelidir, aksi takdirde soğutma kanalı zarar
görebilir.
Soğutma kanalına dış kuvvetlerin etki etmemesi sağlanmalıdır.
Soğutma kanalı bir miktar regülatörünün önüne bağlanmışsa, bağlantı buna uygun şekilde uzatılmıştır.
Soğutma suyunun beslenmesi, miktar regülatörü üzerinden gerçekleşmelidir. Miktar regülatörünün
işletme kılavuzu dikkate alınmalıdır.
1
Soğutma kanalı
Şekil 13: Monte edilmiş soğutma kanallı soğutma kapağı
30
B 1050 TR-1915
3 Montaj kılavuzu, depolama, hazırlık, kurulum
3.14 Yağ / hava soğutucusu harici soğutma sisteminin (soğutma ünitesi)
takılması
DİKKAT
•
•
Harici soğutma sistemi
Montaj sırasında, üreticinin ayrı dokümantasyonuna dikkat edilmelidir
Devir daim yağlamasında (LC), NORD tarafından verilen bağlantı planını kullanın.
Soğutma sistemini şekle uygun olarak bağlayın. NORD ile görüşerek başka bir bağlantı planı üzerinde
mutabık kalınabilir.
Açıklama
1
Redüktör emme bağlantısı
2
Pompa / soğutma sisteminin emme
bağlantısı
3
Soğutma sisteminin basınç bağlantısı
4
Redüktörün basınç bağlantısı
5
Sıcaklık denetimi (opsiyonel)
6
Soğutma suyu bağlantısı
Şekil 14: CS1 ve CS2 soğutma sistemli sanayi tipi redüktör
Şekil 15: CS1 ve CS2 soğutma sistemli sanayi tipi redüktörün hidrolik planı
3.15 Sonradan yapılan boyama
DİKKAT
Cihaz hasarı
Redüktörün daha sonra boyanması sırasında mil sızdırmazlık keçeleri, lastik elemanlar, basınçlı hava tahliye
valfları, hortumlar, tip etiketleri, çıkartmalar ve motor kavrama parçaları boya, vernik ve tinerle temas etmemelidir;
aksi takdirde parçalar zarar görebilir veya okunamaz duruma gelebilirler.
Sonradan yapılan boyama işlemleri sırasında, Kategori II2G Grup IIC'de kullanım durumunda boya
katmanı kalınlığının 0,2 mm üzerinde olmaması gerektiğine lütfen dikkat edin.
B 1050 TR-1915
31
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
4 İşletime alma
4.1
Yağ seviyesinin kontrolü
DİKKAT
Redüktör hasarı
İşletime almadan önce yağ seviyesi kontrol edilmelidir (bkz. Bölüm 5.2 "Kontrol/servis ve periyodik bakım
çalışmaları")
4.2
Dahili su soğutucunun yağlama maddesi soğutması
DİKKAT
Redüktör hasarı
Aşırı ısınma nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Tahrik ünitesi, ancak soğutma kanalı soğutma devir daimine bağlandıktan ve soğutma devir daimi işletime
alındıktan sonra devreye sokulmalıdır.
Soğutma suyu, suya benzer bir ısı kapasitesine (20 °C'deki spesifik ısı kapasitesi c = 4.18 kJ/kgK)
sahip olmalıdır. Soğutma suyu olarak, hava kabarcıksız ve tortu bırakan maddeler içermeyen musluk
suyu önerilir. Su sertliği 1°dH ve 15°dH arasında, pH değeri pH 7,4 ve pH 9,5 arasında olmalıdır.
Soğutma suyuna agresif sıvılar karıştırılmamalıdır.
Soğutma suyu basıncı maksimum 8 bar olmalıdır. Gerekli soğutma suyu miktarı 10 l/dk'dır ve
soğutma suyu giriş sıcaklığı 40 °C'nin üzerinde olmamalıdır, 10 °C önerilir.
Yüksek basınç nedeniyle hasarları önlemek için, soğutma suyu girişine bir basınç düşürücü ya da
benzeri bir cihazın takılması önerilir.
Donma tehlikesinde, soğutma suyuna zamanında uygun bir antifrizin eklenmesinden işletmeci
sorumludur.
Soğutma suyu sıcaklığı ve soğutma suyu akış miktarı, işletmeci tarafından kontrol edilmeli ve
garanti altına alınmalıdır.
Bilgi
Isı miktarı regülatörü
Soğutma suyu beslemesindeki bir ısı miktarı regülatörü ile soğutma suyu miktarı gerçek gereksinimlere adapte
edilebilir.
32
B 1050 TR-1915
4 İşletime alma
4.3
Harici yağ / su soğutucusunun (soğutma ünitesi) yağlama maddesi
soğutması
DİKKAT
İşletme kılavuzu
Soğutma sisteminin işletme kılavuzuna dikkat edilmelidir.
Ünite, en azından motor pompası, filtre ve ısı eşanjöründen oluşur. Bunun dışında, pompanın
çalışmasını ve bununla birlikte yağlamayı denetlemek için genellikle bir basınç şalteri kullanılır.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Aşırı ısınma nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Tahrik ünitesi, ancak soğutma kanalı soğutma devir daimine bağlandıktan ve soğutma devir daimi işletime
alındıktan sonra devreye sokulmalıdır.
Bilgi
Isı miktarı regülatörü
Soğutma suyu beslemesindeki bir ısı miktarı regülatörü ile soğutma suyu miktarı gerçek gereksinimlere adapte
edilebilir.
Sıcaklık ayarı, isteğe bağlı olarak redüktörün yağ havuzuna yerleştirilmiş olan bir termostat üzerinden
gerçekleşir.
4.4
Harici yağ / hava soğutucusunun (soğutma ünitesi) yağlama maddesi
soğutması
DİKKAT
İşletme kılavuzu
Soğutma sisteminin işletme kılavuzuna dikkat edilmelidir.
Ünite, en azından motor pompası, filtre ve ısı eşanjöründen oluşur. Bunun dışında, pompanın
çalışmasını ve bununla birlikte yağlamayı denetlemek için genellikle bir basınç şalteri kullanılır.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Aşırı ısınma nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Tahrik ünitesi, ancak soğutma kanalı soğutma devir daimine bağlandıktan ve soğutma devir daimi işletime
alındıktan sonra devreye sokulmalıdır.
Yeterli bir hava beslemesi sağlanmış olmalıdır. Havalandırma ızgaraları ve fan kanatları temiz tutulmalıdır.
Sıcaklık ayarı, isteğe bağlı olarak redüktörün yağ havuzuna yerleştirilmiş olan bir termostat üzerinden
gerçekleşir.
B 1050 TR-1915
33
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
4.5
Fan üzerinden redüktör soğutması
TEHLİKE
İnsanların ağır şekilde zarar görmesi
Dönen fan kanatları nedeniyle yaralanma tehlikesi.
• Bir koruma kapağını temas koruması olarak kullanın.
• İstenen koruma türü için bu sayede yeterli bir temas koruması sağlanmazsa, cihaz ve sistem üreticisi özel
aksesuarlarla bu korumayı garanti etmelidir.
• Tüm çalışmalar sırasında, savrulan kir partikülleri nedeniyle yaralanmaları önlemek için uygun bir koruyucu
gözlük takın.
DİKKAT
Aşırı ısınma
Aşırı ısınma nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Yeterli bir hava beslemesi sağlanmış olmalıdır. Havalandırma ızgaraları ve fan kanatları temiz tutulmalıdır.
DİKKAT
Temas koruması
Temas korumasının fana temas etmesi, fanda hasarlara neden olabilir.
Temas korumasını hasar (örn. hatalı nakliye veya montaj nedeniyle) açısından kontrol edin. Olası hasarları,
işletime almadan önce giderin.
4.6
Taconite contaların kontrol edilmesi
Taconite contalar takılmışsa, rulman kapakları arasında bir boşluk olup olmadığı ve bu boşluğun
gresle dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Daha sonra yapılacak yağlamalar, M10 x 1 – DIN 71412
konik yağlama nipeli üzerinden gerçekleşir.
Açıklama
1
Rulman kapağı 1
2
Gres dolu boşluk
3
Konik yağlama nipeli
4
Rulman kapağı 2
Şekil 16: Bir Taconite contanın kontrol edilmesi
34
B 1050 TR-1915
4 İşletime alma
4.7
Basınç monitörü
Basınç monitörü bir elektrikli şalterdir ve devir daim yağlamalı redüktörlerde ya da hedeflenmiş
yağlamada, yağlama basıncını denetler. Önceden ayarlanan basıncın altına inilirse, uygulanan elektrik
sinyali basınç monitörü tarafından kesilir. Sinyali uygun şekilde değerlendirin.
DİKKAT
Redüktör hasarı
Aşırı düşük yağlama basıncı nedeniyle redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
• İşletime almadan önce basınç monitörünü çalışır durumda bağlayın.
• Basınç monitörü, bir denetleme sistemiyle birlikte kullanılabilir.
Bilgi
İşletime alma
Önce basıncın artması gerektiği için, basınç monitörünü, ancak pompa işletime alındıktan sonra değerlendirin.
4.8
Kontrol listesi
Kontrol listesi
Kontrolü konusu
Kontrol
tarihi:
Bilgi
Bkz. Bölüm
Hava alma vidası vidalandı mı?
3.1
İstenen yapı biçimi gerçek montaj konumu ile aynı mı?
6.1
Dış redüktör mili kuvvetleri izin verilen durumda mı (zincir gerilimi)?
3.5
Tork desteği doğru takıldı mı?
3.8
Dönen parçalara bir temas koruması takıldı mı?
3.11
Soğutma ünitesi bağlandı mı?
3.13
4.2
4.4
Taconite contalarda gres dolu boşluk görülebiliyor mu?
4.6
Basınç monitörü çalışır durumda bağlandı mı?
4.7
B 1050 TR-1915
35
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
5 Kontrol/Servis ve Bakım
UYARI
Yanma tehlikesi
Redüktörde ya da motorlu redüktörlerde, çalışma sırasında veya çalışmadan kısa süre sonra sıcak yüzeyler
olabilir.
• Montaj ve periyodik bakım çalışmaları sadece redüktör dururken ve soğukken yapılmalıdır. Tahrik ünitesi
gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem dışı çalıştırmaya karşı emniyete alınmış olmalıdır.
• Koruyucu eldiven takın.
• Sıcak yüzeyleri temas korumasıyla yalıtın.
5.1
Kontrol/servis ve periyodik bakım aralıkları
Kontrol/servis ve
periyodik bakım aralıkları Kontrol/servis ve periyodik bakım çalışmaları
Bilgi
Bkz. Bölüm
En azından her altı ayda
bir
•
•
•
•
•
•
•
•
Görsel kontrol
Çalışma seslerinin kontrolü
Yağ seviyesinin kontrolü
Ek gres yağlaması / fazla gresi temizleyin
Yağ filtresinin kontrolü
Fanlara kirlenme kontrolü
Taconite contaların yağlanması ve presle çıkartılması
(Basınç) hava alma vidası veya havalandırma filtresinin
temizlenmesi, gerekirse değiştirilmesi
5.2
80 °C'ye kadar çalışma
sıcaklıklarında,
her 10000 çalışma
saatinde,
en azından her 2 yılda bir
•
5.2
•
•
Yağ değişimi (sentetik ürünlerle dolum durumunda süre iki
katına çıkar)
Yağ filtresi değişimi
Aşınmışlarsa mil sızdırmazlık keçelerinin değiştirilmesi
Her 20000 çalışma
saatinde,
en azından her 4 yılda bir
•
Redüktördeki rulmanın greslenmesi
5.2
En azından her 10 yılda bir
•
Genel revizyon
5.2
36
B 1050 TR-1915
5 Kontrol/Servis ve Bakım
Bilgi
Yağ değiştirme aralıkları
Yağ değiştirme aralıkları, normal çalışma koşullarında ve 80 °C'ye kadar çalışma sıcaklıklarında geçerlidir.
Ekstrem çalışma koşullarında (80 °C'den yüksek çalışma sıcaklıkları, yüksek nem, aşındırıcı ortam ve sık çalışma
sıcaklığı değişimi) yağlama maddesi değiştirme aralıkları kısalır.
5.2
Kontrol/servis ve periyodik bakım çalışmaları
UYARI
Ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar
Hatalı kontrol/servis ve periyodik bakım çalışmaları nedeniyle ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana
gelebilir.
Periyodik bakım ve bakım çalışmaları sadece kalifiye teknik personel tarafından yapılmalıdır. Periyodik bakım ve
bakım çalışmaları için gerekli koruyucu giysileri giyin (örn. iş botları, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, vb.)
UYARI
İnsanların ağır şekilde zarar görmesi
Hızlı dönen ve muhtemelen sıcak makine parçaları nedeniyle insanların zarar görmesi
Montaj ve periyodik bakım çalışmaları sadece redüktör dururken ve soğukken yapılmalıdır. Tahrik ünitesi
gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem dışı çalıştırmaya karşı emniyete alınmış olmalıdır.
UYARI
İnsanların ağır şekilde zarar görmesi
Periyodik bakım ve temizlik sırasında dışarı savrulan partiküller veya sıvılar insanları yaralayabilir.
• Güvenlik uyarılarına dikkat edin.
• Temizlik için yüksek basınçlı temizleyiciler ve basınçlı hava kullanılmamalıdır.
UYARI
Yanma tehlikesi
Sıcak yağ nedeniyle yanma tehlikesi.
• Bakım ve periyodik bakım çalışmalarından önce redüktörü soğumaya bırakın.
• Koruyucu eldiven takın.
B 1050 TR-1915
37
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Görsel kontrol
Redüktörde sızdırma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca, redüktör dış hasarlara ve hortum
hatlarında, hortum bağlantılarında ve lastik tamponlardaki çatlaklara karşı kontrol edilmelidir. Örn.
redüktör yağının ya da soğutma suyunun damlaması gibi sızdırmalarda, hasarlarda ve çatlaklarda
redüktörün onarılması sağlanmalıdır. Lütfen NORD servis departmanına başvurun.
Bilgi
Mil sızdırmazlık keçeleri
Mil sızdırmazlık keçeleri sürtünen contalardır ve Elastomer malzemeden üretilmiş conta yanaklarına sahiptirler.
Bu conta yanakları fabrikada yağlama için özel bir gresle kaplanmıştır. Bu sayede, çalışma gereği oluşan aşınma
asgariye indirilir ve rulmanın kullanım ömrü uzatılır. Bu nedenle, sürtünen conta yanağı bölgesindeki bir yağ filmi
normaldir ve herhangi bir kaçak teşkil etmez. 6.6 "Kaçak ve sızdırmazlık" bölümünde, kaçak ve sızdırmazlık
hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
Çalışma seslerinin kontrolü
Redüktörde alışılmamış çalışma sesleri ve/veya vibrasyonların oluşması, redüktördeki bir hasarı haber
verebilir. Bu durumda, redüktör durdurulmalı ve bir genel revizyon yapılmalıdır.
Yağ seviyesinin kontrolü
Bölüm 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım" 'de yapı biçimleri ve yapı biçimine uygun yağ seviyesi
cıvataları gösterilmektedir. Çift redüktörlerde, her iki redüktörün yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Hava
alma işlemi, 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım" bölümünde işaretlenen yerde gerçekleştirilmelidir.
Yağ seviyesi cıvatası olmayan redüktörlerde (bkz. Bölüm 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım") yağ
seviyesi kontrol edilmez.
Fabrikada yağ doldurulmamış redüktör tiplerine, yağ seviyesinin kontrol edilmesinden önce yağ
doldurulmalıdır.
Yağ seviyesini 20°C ile 40°C arasındaki bir yağ sıcaklığında kontrol edin.
1. Yağ seviyesi cıvatalı redüktörler: Yapı biçimine uygun yağ seviyesi cıvatası sökülmelidir (bkz.
Bölüm 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım"). Redüktördeki yağ seviyesi kontrol edilmeli ve uygun
yağ türüyle düzeltilmelidir.
2. Yağ kontrol camlı veya yağ seviyesi kontrol camlı redüktörler: Redüktördeki yağ seviyesi direkt
olarak kontrol camından okunabilir ve gerekirse uygun yağ türüyle düzeltilebilir. Doğru yağ seviyesi,
yağ kontrol camının ortasıdır.
38
B 1050 TR-1915
5 Kontrol/Servis ve Bakım
3. Yağ seviye çubuklu redüktörler: Redüktördeki yağ seviyesi, seviye çubuğu komple vidalanmışken
(Bkz. Resim Şekil 17) alt ve üst işaretin arasında olmalıdır. Gerekirse, yağ seviyesi uygun yağ
türüyle düzeltilmelidir.
4. Yağ seviyesi hazneli redüktörler: Yağ seviyesi, seviye çubuklu (G1¼ diş) vidalı tapa yardımıyla yağ
seviyesi haznesinde kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi, seviye çubuğu komple vidalanmışken
(Bkz. Resim Şekil 17) alt ve üst işaretin arasında olmalıdır. Gerekirse, yağ seviyesi uygun yağ
türüyle düzeltilmelidir. Bu redüktörler, sadece 6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım" bölümünde
belirtilen yapı biçiminde çalıştırılmalıdır.
5. Yağ seviyesi cıvatası ya da seviye çubuklu vidalı tapa ve daha önceden gevşetilen tüm vidalı
bağlantılar tekrar doğru şekilde vidalanmış olmalıdır (bkz. Bölüm 6.4 "Cıvata sıkma torkları").
Şekil 17: Yağ ölçüm çubuğuyla yağ seviyesinin kontrol edilmesi
Gresle ek yağlama
Bazı redüktör modellerinde (karıştırıcı modelleri VL2 ve VL3) bir ek yağlama tertibatı bulunmaktadır.
Öngörülen yağlama nipeli üzerinden dışarıdaki makaralı rulmana yaklaşık 20 - 25 gr gres eklenmelidir.
Adaptördeki fazla gres temizlenmelidir. Önerilen gres türü: Petamo GHY 133N (bkz. Bölüm 6.2
"Yağlama maddeleri") (Klüber Lubrication firması).
Yağ filtresinin kontrolü
Yağ filtreleri, görsel veya elektromekanik bir kirlenme derecesi göstergesine sahiptir. Bir kirlenme
gösterilirse, yağ filtresi ilgili soğutma ünitesinin işletme kılavuzuna uygun olarak değiştirilmelidir.
B 1050 TR-1915
39
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Taconite contaların yağlanması ve presle çıkartılması
Taconite contalarını yağlama nipelleri, yağlama boşluğundan temiz gres çıkana kadar gresle
doldurulmalıdır. Dışarı çıkan yağlama maddesini temizleyin ve tasfiye edin. Önerilen gres türü:
Petamo GHY 133N (bkz. Bölüm 6.2 "Yağlama maddeleri") (Klüber Lubrication firması).
Bilgi
Yağlama sırasında redüktör milini 45 °'lik adımlarla döndürerek ve aralıktan temiz gres çıkana kadar gres basarak
optimum bir yağlama elde edebilirsiniz.
Fanlara kirlenme kontrolü
Fan kapağının giriş ve çıkış delikleri ve fan çarkı kirden uzak tutulmalıdır.
Tekrar işletime almadan önce 4.4 "Harici yağ / hava soğutucusunun (soğutma ünitesi) yağlama
maddesi soğutması" bölümündeki bilgilere dikkat edin.
(Basınç) hava alma vidası veya havalandırma filtresinin temizlenmesi, gerekirse değiştirilmesi
Aşırı kirlenme durumunda, (basınç) hava tahliye vidasını veya havalandırma filtresini sökün, iyice
temizleyin ve bir fonksiyon testi yapın veya gerekirse yeni sızdırmazlık keçeyle birlikte yeni bir hava
tahliye vidası ya da yeni bir havalandırma filtresi vidalayın.
40
B 1050 TR-1915
5 Kontrol/Servis ve Bakım
Yağ değişimi
6.1 "Yapı biçimleri ve periyodik bakım" bölümündeki resimlerde yağ boşaltma cıvatası, yağ seviyesi
cıvatası ve mevcutsa hava alma vidası yapı biçimine bağlı olarak gösterilmiştir.
İş akışı:
1. Toplama kabını yağ tahliye cıvatası veya yağ tahliye musluğunun altına koyun
2. Yağ seviyesi cıvatasını ya da bir yağ seviyesi haznesi kullanıyorsanız seviye çubuklu vidalı tapayı
ve yağ boşaltma cıvatasını komple sökün.
3. Yağı komple redüktörden boşaltın.
4. Yağ boşaltma cıvatasının keçesi ya da yağ seviyesi cıvatası zarar görmüşse, yeni bir yağ cıvatası
kullanılmalı veya diş temizlenmeli ve vidalamadan önce dişe örn. Loctite 242, Loxeal 54-03 gibi
emniyet yapışkanı sürülmelidir.
5. Keçeyi alta koyun, yağ tahliye cıvatasını deliğe vidalayın ve uygun torkla vidalayın (bkz. Bölüm 6.4
"Cıvata sıkma torkları").
6. Yağ, yağ seviyesi deliğinden çıkmaya başlayana kadar aynı türde yağı uygun doldurma tertibatıyla
yağ seviyesi deliğinden doldurun. (Yağ, hava tahliye deliğinden ya da yağ seviyesinin üzerindeki bir
vidalı tapadan da doldurulabilir.) Bir yağ seviyesi haznesi kullanılırsa, yağ seviyesi Alt bölüm Yağ
seviyesinin kontrolü 'de açıklandığı gibi ayarlanana kadar üstteki delikten (G1¼ diş) yağ
doldurun.
7. Bir yağ seviyesi haznesi kullanırken en az 15 dakika ve yağ doldurduktan en az 30 dakika sonra
yağ seviyesi kontrol edilmeli ve Alt bölüm Yağ seviyesinin kontrolü 'de açıklanan yöntem
izlenmelidir.
Yağ filtresi değişimi
Yağ filtresi, üreticinin işletme kılavuzuna uygun şekilde değiştirilmelidir
B 1050 TR-1915
41
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Mil sızdırmazlık keçesinin değiştirilmesi
Aşınma ömrüne ulaşıldığında, conta yanağı bölgesindeki yağ filmi büyür ve yağ damlamasıyla birlikte
ölçülebilen miktarda yavaş yavaş bir kaçak oluşur. Bu durumda mil sızdırmazlık keçesi
değiştirilmelidir. Conta yanağı ve koruyucu yanak arasındaki bölüme montaj sırasında yaklaşık %50
gres doldurulmalıdır (önerilen gres türü: PETAMO GHY 133N). Yeni mil keçesinin montajdan sonra
eski çalışma yolu üzerinde hareket etmemesi gerektiğine dikkat edin.
Rulmanların greslenmesi
Yağla yağlanmayan ve delikleri yağ seviyesinin tamamen üzerinde olan rulmanlarda makaralı rulman
gresinin değiştirin (önerilen gres türü: PETAMO GHY 133N). Lütfen NORD servis departmanına
başvurun.
Genel revizyon
Bu amaçla redüktör komple dağıtılmalıdır. Aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:
–
–
–
–
–
–
–
Tüm redüktör parçaları temizlenmelidir,
Tüm redüktör parçalarına hasar kontrolü yapılmalıdır,
Hasarlı tüm parçalar yenilenmelidir,
Tüm makaralı rulmanlar yenilenmelidir,
Mevcutsa, tek yönlü kilitler yenilenmelidir,
Tüm contalar, mil sızdırmazlık keçeleri ve Nilos halkaları yenilenmelidir,
Motor kavramasının plastik ve elastomer parçaları yenilenmelidir.
Genel revizyon, gerekli donanıma sahip bir uzman atölyede kalifiye personel tarafından ve ulusal
düzenlemeler ve yasalar dikkate alınarak yapılmalıdır. Genel revizyonun NORD servisine
yaptırılmasını öneriyoruz.
42
B 1050 TR-1915
6 Ek
6 Ek
6.1
Yapı biçimleri ve periyodik bakım
Aşağıdaki yapı biçimi resimleri için sembol açıklaması:
E
Hava tahliyesi
1)
Özel yağ seviyesi
S
Yağ seviyesi
2)
Kapak montajına bağlı olarak
A
Yağ boşaltma
3)
Bilgi
M1 ila M6 montaj konumu
Sayfa 45, 45
Yağ bilgileri
Yağ tahliye pozisyonu, hava alma ve yağ seviyesinin yapı biçimi ve pozisyonu, öncelikle ölçü sayfasından
alınmalıdır. Burada gerekli bilgiler bulunmazsa, aşağıdaki bilgiler kullanılabilir.
B 1050 TR-1915
43
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Şekil 18: Redüktördeki yağ cıvatalarının pozisyonu
Montaj konumu
Açıklama
No.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
1)
E
S
1)
A/E
A/E
1)
1)
A/E
A/E
1)
S
1
Çift taraflı
G1
A
S
2
Çift taraflı
G1
E
S
A
S
3
Çift taraflı
G1
E
S
E
S
S
4
Çift taraflı
G1
E
---
E
S
S
Montaja bağlı olarak
G1
A/E
A
S
1)
6
44
Diş
3)
üst veya alt
- Döndürülebilir kapak
2)
2)
A/E
1)
1)
S
1)
S
1)
1)
7
G1
S
E
S
A
S
S
8
G1
S
A
S
E
A
E
9
G1
S
A
S
E
E
A
10
G1
A
E
E
A
S
1)
1)
1)
1)
1)
1)
S
B 1050 TR-1915
6 Ek
Helisel redüktörlerin montaj konumları
Şekil 19: Helisel redüktörlerin montaj konumları
Helisel konik dişli redüktörlerin montaj konumları
Şekil 20: Helisel konik dişli redüktörlerin montaj konumları
B 1050 TR-1915
45
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
6.2
Yağlama maddeleri
Makaralı rulman gresleri
Bu tablo, farklı üreticilerin karşılaştırılabilir makaralı rulman greslerini gösterir. Bir gres türü içinde
üretici değiştirilebilir. Gres türünün ya da çevre sıcaklığı aralığının değiştirilmesi durumunda
Getriebebau NORD ile temas kurulmalıdır; aksi takdirde, redüktörlerimizin çalışma özelliği için bir
garanti verilemez.
Yağlama
maddesi türü
Gres
Madeni yağ
bazlı
Çevre sıcaklığı
-30 … 60 °C
Energrease
LS 2
Energrease
LS-EP 2
Longtime
PD 2
RENOLIT
GP 2
-
Mobilux
EP 2
Gadus
S2 V100 2
RENOLIT
JP 1619
-
-
-
RENOLIT
HLT 2
PETAMO
GHY 133 N
RENOLIT
LST 2
Klüberplex
BEM 41-132
Mobiltemp
SHC 32
Cassida
EPS2
RENOLIT
LZR 2 H
-50 … 40 °C
-
Optitemp
LG 2
-25 … 80 °C
Energrease
SY 2202
Tribol
4747
Biyolojik olarak
ayrıştırılabilen
gres
-25 … 40 °C
Biogrease
EP 2
-
PLANTOGEL
2S
Klüberbio
M 72-82
Mobil SHC
Grease
102 EAL
Naturelle
Grease EP2
Gıda
maddeleriyle
uyumlu gres
-25 … 40 °C
-
Obeen
UF 2
RENOLIT
G 7 FG 1
Klübersynth
UH1 14-151
Mobilgrease
FM 222
Cassida
RLS2
Sentetik gres
Tablo 5: Makaralı rulman gresleri
46
B 1050 TR-1915
6 Ek
Yağlama maddesi tablosu
Bu tablo, farklı üreticilerin karşılaştırılabilir yağlama maddelerini gösterir. Bir viskozite ve yağlama
maddesi türü içinde üretici değiştirilebilir. Viskozitenin ya da yağlama maddesi türünün değiştirilmesi
durumunda Getriebebau NORD ile temas kurulmalıdır; aksi takdirde, redüktörlerimizin çalışma özelliği
için bir garanti verilemez.
Yağlama
maddesi türü
Tip
etiketindeki
bilgiler
Madeni yağ
Sentetik yağ
(poliglikol)
Sentetik yağ
(hidrokarbonlar)
Biyolojik olarak
ayrıştırılabilen
yağ
Gıda
maddeleriyle
uyumlu yağ
DIN (ISO) /
Ortam
sıcaklığı
Alpha SP 220
Alpha MAX 220
Optigear BM 220
Tribol 1100 / 220
Alpha SP 320
Alpha MAX 320
Optigear BM 320
Tribol 1100 / 320
CLP 220
ISO VG 220
-10…40°C
Energol
GR-XP 220
CLP 320
ISO VG 320
-10…40°C
Energol
GR-XP 320
CLP 680
ISO VG 680
0…40°C
Energol
GR-XP 680
Alpha SP 680
Optigear BM 680
Tribol 1100 / 680
CLP PG 220
ISO VG 220
-25…40°C
Enersyn
SG-XP 220
Tribol 1300 / 220
CLP PG 320
ISO VG 320
-25…40°C
Enersyn
SG-XP 320
Tribol 1300 / 320
CLP PG 680
ISO VG 680
-20...40°C
Enersyn
SG-XP 680
Tribol 1300 / 680
CLP HC 220
ISO VG 220
-40…40°C
Enersyn
EP-XF 220
Optigear Synth
X 220
Tribol 1710 / 220
CLP HC 320
ISO VG 320
-25…40°C
Enersyn
EP-XF 320
Optigear Synth
X 320
Tribol 1710 / 320
CLP HC 680
ISO VG 680
-10…40°C
-
Optigear Synth
X 680
CLP E 220
ISO VG 220
-5…40°C
-
Tribol BioTop
1418/220
CLP E 320
ISO VG 320
-5…40°C
-
Tribol BioTop
1418/320
CLP E 680
ISO VG 680
-5…40°C
-
-
CLP PG H1
220
ISO VG 220
-25…40°C
-
Optileb GT 220
CLP PG H1
320
ISO VG 320
-20…40°C
-
CLP PG H1
680
ISO VG 680
-5…40°C
-
Renolin CLP 220
Renolin CLP 220
Plus Gearmaster
CLP 220
Renolin CLP 320
Renolin CLP 320
Plus Gearmaster
CLP 320
Renolin CLP 680
Renolin CLP 680
Plus Gearmaster
CLP 680
Renolin PG 220
Gearmaster
PGP 220
Klüberoil
GEM 1 - 220
N
Klüberoil
GEM 1 - 320
N
Klüberoil
GEM 1 - 680
N
Mobilgear
600 XP 220
Mobilgear
XMP 220
Mobilgear
600 XP 320
Mobilgear
XMP 320
Mobilgear
600 XP 680
Mobilgear
XMP 680
Shell Omala
F 220
Shell Omala
F 320
-
Klübersynth
GH 6 - 220
-
Shell Omala
S4 WE 220
Renolin PG 320
Gearmaster
PGP 320
Klübersynth
GH 6 - 320
-
Shell Omala
S4 WE 320
Renolin PG 680
Gearmaster
PGP 680
Klübersynth
GH 6 - 680
-
Shell Omala
S4 WE 680
Klübersynth
GEM 4 220N
Mobil
SHC 630
Shell Omala
S4 GX 220
Klübersynth
GEM 4 320N
Mobil
SHC 632
Shell Omala
S4 GX 320
Klübersynth
GEM 4 680N
-
Shell Omala
S4 GX 680
Klübersynth
GEM 2 - 220
-
Klübersynth
GEM 2 - 320
-
-
-
Cassida Fluid
WG 220
Klübersynth
UH1 6 - 220
-
Optileb GT 320
Cassida Fluid
WG 320
Klübersynth
UH1 6 - 320
-
Optileb GT 680
Cassida Fluid
WG 680
Klübersynt
UH1 6 - 680
-
Renolin Unisyn
CLP 220
Gearmaster
SYN 220
Renolin Unisyn
CLP 320
Gearmaster
SYN 320
Renolin Unisyn
CLP 680
Gearmaster
SYN 680
Plantogear 220
S
Gearmaster
ECO 220
Plantogear 320
S
Gearmaster
ECO 320
Plantogear 680
S
Gearmaster
ECO 680
Shell
Naturelle
Gear Fluid
EP 220
Shell
Naturelle
Gear Fluid
EP 320
-
Tablo 6: Yağlama maddesi tablosu
B 1050 TR-1915
47
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
6.3
Yağlama maddesi miktarları
Bilgi
Yağlama maddeleri
Bir yağ değişiminden ve özellikle ilk dolumdan sonra, yağ kanalları ve iç boşluklar ancak çalışma sırasında yavaş
yavaş dolduğu için ilk çalışma saatlerinde yağ seviyesi az miktarda değişebilir. Yağ seviyesi hâlâ izin verilen
tolerans dahilindedir.
Bir yağ kontrol camı kullanılırsa, yaklaşık 2 çalışma saati sonra, redüktör hareketsiz konumda ve soğukken
kontrol camında yağ seviyesi görülecek şekilde müşteri tarafından yağ seviyesinin düzeltilmesini öneririz. Yağ
kontrol camı üzerinden bir yağ seviyesi kontrolü ancak bu düzeltme işleminden sonra mümkün olur.
Bilgi
Yağ dolum miktarları
Belirtilen dolum miktarları referans değerledir. Doğru değerler, gerçek aktarım oranına bağlı olarak değişir.
Doldurma sırasında, doğru yağ miktarı için yağ seviyesi göstergesine mutlaka dikkat edin.
Bilgi
Devir daim yağlaması
Parantez içindeki değerler, devir daim yağlamasında geçerlidir.
Helisel redüktörler
[L]
M1
M2
M3
M4
M5 2)
M6 2)
maks 3)
SK 7207
36
45
36
48
46
46
62
SK 7307
36
45
36
48
46
46
62
SK 8207
44
55
44
59
57
57
76
SK 8307
44
55
44
59
57
57
76
SK 9207
57
71
57
76
74
74
98
SK 9307
57
71
57
76
74
74
98
SK 10207
72
89
72
96
92
92
123
SK 10307
72
89
72
96
92
92
123
SK 11207
105
130 ( 50 )
105
140 ( 40 )
135 ( 45 )
135 ( 45 )
180
SK 11307
105
130 ( 50 )
105
140 ( 40 )
135 ( 45 )
135 ( 45 )
180
SK 12207
116
185 ( 83 )
116
203 ( 65 )
199 ( 69 )
199 ( 69 )
268
SK 12307
116
185 ( 83 )
116
203 ( 65 )
199 ( 69 )
199 ( 69 )
268
SK 13207
154
256 ( 107 )
154
290 ( 73 )
268 ( 95 )
268 ( 95 )
363
SK 13307
154
256 ( 107 )
154
290 ( 73 )
268 ( 95 )
268 ( 95 )
363
SK 15207
358
415 ( 160 )
335
450 ( 125 )
405 ( 170 )
412 ( 163 )
575
SK 15307
358
415 ( 160 )
335
450 ( 125 )
405 ( 170 )
412 ( 163 )
575
Tablo 7: Helisel redüktörlerin yağlama maddesi miktarları
48
B 1050 TR-1915
6 Ek
Helisel konik dişli redüktör
[L]
M1
M2
M3
M4 1)
M5 2)
M6 2)
maks 3)
SK 7407
38
47
38
50
49
50
64
SK 7507
38
47
38
50
49
50
64
SK 8407
47
58
47
62
60
62
79
SK 8507
47
58
47
62
60
62
79
SK 9407
61
75
61
80
78
80
102
SK 9507
61
75
61
80
78
80
102
SK 10407
77
94
77
101
97
101
128
SK 10507
77
94
77
101
97
101
128
SK 11407
112
137 ( 57 )
112
147 ( 47 )
142 ( 52 )
147 ( 47 )
187
SK 11507
112
137 ( 57 )
112
147 ( 47 )
142 ( 52 )
147 ( 47 )
187
SK 12407
126
195 ( 93 )
126
213 ( 75 )
209 ( 79 )
209 ( 79 )
278
SK 12507
126
195 ( 93 )
126
213 ( 75 )
209 ( 79 )
209 ( 79 )
278
SK 13407
168
270 ( 121 )
168
304 ( 87 )
282 ( 109 )
282 ( 109 )
377
SK 13507
168
270 ( 121 )
168
304 ( 87 )
282 ( 109 )
282 ( 109 )
377
SK 15407
382
439 ( 184 )
359
474 ( 149 )
429 ( 194 )
436 ( 187 )
599
SK 15507
382
439 ( 184 )
359
474 ( 149 )
429 ( 194 )
436 ( 187 )
599
Tablo 8: Helisel konik dişli redüktörlerin yağlama maddesi miktarları
Yağ dolum miktarı tablosunun açıklanması
Tablo bilgileri litre cinsindendir.
1)
Konik dişli kademelerde devir daim yağlaması gereklidir
2)
Devir daim yağlamalı yağ dolum miktarı
3)
kötü randıman, ısı dengesine dikkat edin
B 1050 TR-1915
49
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
6.4
Cıvata sıkma torkları
Cıvata sıkma torkları [Nm]
Boyutlar
Sertlik sınıflarındaki vidalı
bağlantılar
Vidalı
tapalar
Kapline dişli pim
Koruyucu
kapaklardaki
vidalı bağlantılar
8.8
10.9
12.9
M4
3,2
5
6
-
-
-
M5
6,4
9
11
-
2
-
M6
11
16
19
-
-
6,4
M8
27
39
46
11
10
11
M10
53
78
91
11
17
27
M12
92
135
155
27
40
53
M16
230
335
390
35
-
92
M20
460
660
770
-
-
230
M24
790
1150
1300
80
-
460
M30
1600
2250
2650
170
-
-
M36
2780
3910
4710
-
-
1600
M42
4470
6290
7540
-
-
-
M48
6140
8640
16610
-
-
-
M56
9840
13850
24130
-
-
-
G½
-
-
-
75
-
-
G¾
-
-
-
110
-
-
G1
-
-
-
190
-
-
G1¼
-
-
-
240
-
-
G1½
300
-
Tablo 9: Cıvata sıkma torkları
Vidalı hortum bağlantılarının takılması
Üst somunun dişine, kesme halkasına ve vidalı bağlantı ağzının dişine yağ sürün. Üst somunu, üst
somunun belirgin şekilde daha zor döndürülebildiği noktaya kadar cıvata anahtarıyla vidalayın. Vidalı
bağlantının üst somununu yaklaşık 30° ila 60° fakat en fazla 90° döndürmeye devam edin, bu sırada
vidalı bağlantı ağzı bir anahtarla kontra tutulmalıdır. Vidalı bağlantıdaki fazla yağı temizleyin.
50
B 1050 TR-1915
6 Ek
6.5
Çalışma arızaları
UYARI
İnsanların zarar görmesi
Kaçak durumunda kayma tehlikesi vardır.
Arıza aramaya başlamadan önce, kirlenmiş zeminleri ve makine parçalarını temizleyin.
UYARI
İnsanların zarar görmesi
Hızlı dönen ve muhtemelen sıcak makine parçaları nedeniyle insanların zarar görmesi
Arıza arama işlemlerini sadece redüktör dururken ve soğukken yapın. Tahrik ünitesi gerilimsiz duruma getirilmeli
ve istem dışı çalıştırmaya karşı emniyete alınmış olmalıdır.
DİKKAT
Redüktör hasarları
Arıza durumlarında redüktörde hasarlar meydana gelebilir.
Redüktördeki tüm arızalarda tahrik ünitesi hemen durdurulmalıdır.
Redüktördeki arızalar
Arıza
Olası nedeni
Çözümü
Alışılmamış çalışma sesleri,
titreşimler
yağ çok az veya
rulman hasarı veya
dişlerde hasar
NORD servisi ile görüşün
Redüktör veya motordan yağ
çıkıyor
Conta arızalı
NORD servisi ile görüşün
Hava tahliyesinden yağ çıkıyor
Yağ seviyesi yanlış veya
yağ yanlış, kirlenmiş veya
elverişsiz çalışma durumları
Yağ değişimi,
yağ genleşme kabı (opsiyon OA)
kullanın
Redüktör çok ısınıyor
Elverişsiz montaj koşulları ya da
redüktör hasarı
NORD servisi ile görüşün
Çalıştırma sırasında darbe,
vibrasyonlar
Motor kavraması arızalı veya
redüktör sabitlemesi gevşek veya
lastik eleman arızalı
Elastomer dişli çemberi yenileyin,
motor ve redüktör sabitleme
cıvatalarını sıkın,
lastik elemanı yenileyin
Motor dönmesine rağmen çıkış mili
dönmüyor
Redüktörde kırılma veya
motor kavraması arızalı veya
büzülme diski kayıyor
NORD servisi ile görüşün
Basınç monitöründeki basınç çok
düşük
Pompa yağ göndermiyor veya
boru hattında kaçak var
Pompayı ve hatları kontrol edin
Tablo 10: Çalışma arızalarına genel bakış
B 1050 TR-1915
51
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
6.6
Kaçak ve sızdırmazlık
Redüktörler, hareketli parçaların yağlanması için yağ veya gresle doldurulmuştur. Contalar, yağlama
maddesinin dışarı çıkmasını önler. Örn. radyal mil keçelerinde belirli bir nem filmi uzun süreli
sızdırmazlık etkisi için normal ve avantajlı olduğundan mutlak bir sızdırmazlık teknik olarak mümkün
değildir. Hava alma noktalarında, örn. çalışma gereği dışarı çıkan yağ sisi nedeniyle bir yağ
nemlenmesi görülebilir. Örn. Taconite conta sistemleri gibi gresle yağlanan labirent contalarda,
kullanılan gres prensip gereği sızdırmazlık boşluğundan dışarı çıkar. Bu hafif kaçak bir hata değildir.
DIN 3761'ye göre test koşullarına uygun olarak, sızdırma, test platformu deneylerindeki tanımlı bir test
süresinde çalışma gereği olarak conta kenarından dışarı çıkan nemin dışında olan ve izole eden
maddenin damlamasına neden olan izole edici maddeyle belirlenmiştir. Daha sonra toplanarak ölçülen
miktar, kaçak olarak adlandırılır.
DIN 3761'e ve aynı kapsamda uygulanmasına uygun olarak kaçak tanımı
Kaçak yeri
Kavram
Açıklama
Mil sızdırmazlık IEC
keçesi
adaptöründe
Gövde derzi
Hava tahliyesi
sızdırmıyor
nem algılanmıyor
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
nemli
Nem filmi yerel
olarak sınırlı
(küçük yüzey)
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
ıslak
Nem filmi parçanın
dışına taşmış
durumda
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
olası onarım
şikayet nedeni
yok
ölçülebilen
kaçak
fark edilebilir küçük
akıntı, damlayan
Onarım önerilir
Onarım önerilir
Onarım önerilir
Onarım önerilir
geçici kaçak
sızdırmazlık
sisteminde kısa
şikayet nedeni
süreli arıza veya
yok
taşıma nedeniyle yağ
çıkışı *)
şikayet nedeni
yok
olası onarım
şikayet nedeni
yok
Hafif kaçak
görülür kaçak,
örn. kirlenme,
yağlanabilen
sızdırmazlık
sistemlerinden
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
şikayet nedeni
yok
Tablo 11: DON 3761'e uygun olarak kaçak tanımı
*) Mevcut deneyimler, nemli veya ıslak radyal mil keçelerinin daha sonraki süreçte kaçakları
kendilerinin durdurduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bu durumda bu parçaların kesinlikle
değiştirilmemesi önerilir. Anlık nemin nedenleri, örn. sızdırmazlık kenarındaki küçük partiküller olabilir.
52
B 1050 TR-1915
6 Ek
6.7
Onarım bilgileri
Teknik ve mekanik servisimizle irtibata geçerken, doğru redüktör tipini (tip etiketi) ve gerekirse sipariş
numarasını (tip etiketi) hazır tutun.
6.7.1
Onarımlar
Onarım durumlarında cihaz şu adrese gönderilmelidir:
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Servis departmanı
Getriebebau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide
Bir redüktör veya motorlu redüktör onarım için gönderildiğinde, örn. enkoder, harici fan gibi montaj
parçalarıyla ilgili olarak sorumluluk kabul edilmez!
Lütfen orijinal olmayan bütün parçaları redüktörden veya motorlu redüktörden çıkartın.
Bilgi
İade / gönderme nedeni
İmkanlar dahilinde ilgili bileşenin/cihazın gönderilme sebebi belirtilmelidir. Gerekiyorsa sorular için irtibat
kurulacak en az bir kişinin bilgileri belirtilmelidir.
Bu, onarım süresini olabildiğince kısa ve verimli tutmak için önemlidir.
6.7.2
Internet Bilgileri
Ek olarak, internet sitemizde kullanıma sunulan dillerde ülkeye özel işletme ve montaj kılavuzlarını
bulabilirsiniz. www.nord.com
6.8
2D
2G
3D
ATEX
B5
B14
CW
CCW
°dH
DIN
EG
EN
FR
Kısaltmalar
Toz patlaması korumalı redüktör Bölge 21
"c" ateşleme korumasının patlamaya karşı
korumalı redüktörleri
Toz patlaması korumalı redüktör Bölge 22
ATmosphrères EXplosible
Boydan boya delikleri olan flanş sabitlemesi
Dişli delikleri olan flanş sabitlemesi
Clockwise, Saat yönüne dönüş
Counter Clockwise, ters saat yönüne dönüş
Alman sertliğindeki derece cinsinden su
sertliği 1°dH = 0,1783 mmol/l
Alman Standardizasyon Enstitüsü
Avrupa Topluluğu
Avrupa Normu
Radyal çapraz kuvvet
B 1050 TR-1915
FA
IE1
Eksenel kuvvet
Standart verimlilikte motorlar
IE2
IEC
NEMA
IP55
ISO
pH
PSA
Yüksek verimlilikte motorlar
International Electrotechnical Commission
National Electrical Manufacturers Association
International Protection
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
pH değeri
Kişisel koruyucu donanım
RL
VCI
WN
Yönetmelik
Volatile Corrosion Inhibitor
Getriebebau NORD fabrika normu
53
Sanayi tipi redüktör – İşletme ve montaj kılavuzu
Anahtar kelimeler endeksi
A
P
Adres ............................................................. 53
Periyodik bakım ............................................ 53
Amacına uygun kullanım ................................. 9
Periyodik bakım aralıkları ............................. 36
Arızalar ..........................................................51
Periyodik bakım çalışmaları
B
Çalışma seslerinin kontrolü ....................... 38
Basınç monitörü .............................................35
Ek yağlama................................................ 39
Fan ............................................................ 40
D
Görsel kontrol ............................................ 38
Depolama ......................................................18
Hava alma ................................................. 40
F
Mil sızdırmazlık keçesi .............................. 42
Fan................................................................. 34
Taconite contalar ....................................... 40
G
Yağ değişimi .............................................. 41
Geçme redüktörler .........................................24
Yağ filtrei ................................................... 39
Genel revizyon ...............................................42
Yağ seviyesinin kontrolü ........................... 38
Güvenlik uyarıları ............................................. 2
Genel..........................................................10
R
Redüktör tipleri .............................................. 12
H
Redüktörün boyanması ................................. 31
Helisel redüktörlerin yağ dolum miktarı .........48
Redüktörün kurulumu.................................... 21
I
S
IEC adaptörü için motor ağırlıkları .................28
Servis ............................................................ 53
İnternet...........................................................53
Sıkma tertibatı ............................................... 23
K
Sıkma torkları ................................................ 50
Kaçak ............................................................. 52
Soğutma kanalı, dahili................................... 30
Kontrol/servis aralıkları ..................................36
Soğutma sistemi, harici ................................. 31
Koruma kapakları ..........................................27
Standart motor .............................................. 28
M
Su soğutucu .................................................. 32
Malzeme tasfiyesi ..........................................11
T
Montaj ............................................................ 20
Taconite conta .............................................. 34
N
Tehlike işareti .................................................. 8
Nakliye ...........................................................14
Motor adaptörü ...........................................15
Tip etiketi ....................................................... 13
Tork desteğinin montaj sapması ................... 26
Motor salıncağı ..........................................17
U
V kayış tahriki .............................................16
Uzun süreli depolama ................................... 18
O
V
Onarımlar .......................................................53
Vidalı hortum bağlantısı ................................ 50
Y
Yağ dolum miktarı
54
B 1050 TR-1915
Anahtar kelimeler endeksi
Helisel konik dişli redüktörler .....................49
B 1050 TR-1915
Yağlama maddeleri ....................................... 47
55
6052923 / 1915

Benzer belgeler

Sonsuz Vidalı Redüktörler (İRS Serisi)

Sonsuz Vidalı Redüktörler (İRS Serisi) Hatalı montaj, yönetmeliklere aykırı kullanım, hatalı kullanım, güvenlik uyarılarına uyulmaması, muhafaza parçaları ya da koruyucu kapakların izin verilmeyen şekilde çıkartılması ve redüktördeki ya...

Detaylı