burayı - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

burayı - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
FELSEFE GÜNLERİ-2
FELSEFE AÇISINDAN SANAT VE DİL SEMPOZYUMU
25-26 Nisan 2008
PROGRAM
25 Nisan 2008
10.30-11.40 Açılış Konuşmaları
Prof. Rahmi Aksungur
Mimar Sinan Güzel Sanatla Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Tunalı
İstanbul Üniv. Emekli Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Felsefe Bölümü Başkanı
I. OTURUM
11.50-13.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taylan Altuğ
Prof. Dr. Afşar Timuçin: “Sanatın Dili”
Doç. Dr. Ferda Keskin: “Sanatın Değilleyici Dili”
Prof. Dr. Hakan Poyraz: “Sanatın Dili Nasıl Bir Dünya Resimler?”
13:40-14:40 Öğle Yemeği
II. OTURUM
14:40-16:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Çotüksöken
Prof. Dr. Taylan Altuğ: “Sanatın Dili Doğanın Dili”
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan: “Diller ve Sanatlar: Bir Karşılaştırma Denemesi”
Doç. Dr. Faruk Akyol: “Kelimeler Neyi Dile Getirir?-Helenistik Çağ-”
III. OTURUM
16:40-18:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Afşar Timuçin
Prof. Dr. Ahmet İnam: “Bilginin Renkleri”
Prof. Dr. Betül Çotüksöken: “Düzsöz Edimi-Bilgi İlişkisi”
Doç Dr. İlhan İnan: “Bilinmeyenin Kavramsallaştırılması ve Yaratıcılık”
22 Nisan 2008
IV. OTURUM
10:30-11:40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci
Prof. Dr. Şafak Ural: “Dil ve Kişisel Algı Uzayımız”
Prof. Dr. Melih Başaran: “İletişimi Yeniden Düşünmek”
V. OTURUM
11:50-13:40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İnam
Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci: “Doğurgan Bedenler, Doğurgan Akıllar Üzerine:
Platon ve Nietzsche”
Yrd. Doç. Dr. Cemil Güzey: “Platon’un Şato Örneği”
Prof. Dr. Cengiz Çakmak: “Dil-Felsefe İlişkisi: Herakleitos ve Wittgenstein”
13:40-14:40 Öğle Yemeği
VI. OTURUM
14:40-16:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak Ural
Doç. Dr. Zeynep Direk: “Heidegger’in Sanat Anlayışı”
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul R. Turan: “Rilke, Heidegger ve Şeylerin Poetic Doğası
Yrd. Doç. Dr. Erdal Yıldız: “Heidegger’le Dile Giden Yolda”
VII. OTURUM
16:40-18:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Poyraz
Doç. Dr. Besim Dellaloğlu: Üslûp Üzerine”
Yrd. Doç. Dr. Engin Delice: “Sanatın Grameri Aracılığıyla Cinayetin
Yeniden Üretimi ya da Marat’ın Üç Ölümü”
Doç. Dr. Erdal Cengiz: “Pop Art: Sanatın Gündelik Dili
ya da Sanatın Heryerdeliği”

Benzer belgeler