Hakan Guclu Curriculum Vitae

Yorumlar

Transkript

Hakan Guclu Curriculum Vitae
HAKAN GÜÇLÜ
Ev Adresi: Sarıyer Emlak Koru Evleri, Rumeli Feneri Yolu B-8 Blok D.6 Sarıyer – İSTANBUL
Telefonlar: İş: (212) 298 26 16 Cep: (533) 524 80 40 Ev: (212) 341 13 66
E-mail: [email protected]; [email protected]
EĞİTİM
DOKTORA, 2005-…, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü,
Bankacılık Bölümü, İstanbul, Ortalama: 88,50/100.
YÜKSEK LİSANS, 2004-2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Uluslararası Bankacılık ve Finans Bölümü, İstanbul, Ortalama: 3,98/4,00. Bitirme Tezi:
“Türkiye’de 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri”.
LİSANS, 1992-1996, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Ankara, Ortalama: 77,20/100.
İŞ TECRÜBESİ
Uzman, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Kotasyon Müdürlüğü, İstanbul
(Kasım 1997-…). Uzmanlık Tezi: “Azınlık Hakları Konusunda Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler İle Gelişmiş Ülke Uygulamaları”
• Halka açılarak Borsa’da işlem görmek üzere başvuruda bulunan anonim
ortaklıkların hukuki ve mali açıdan incelenmesi,
• Borsa’da işlem görmekte olan tüm anonim ortaklıkların dönemsel olarak sürekli
hukuki-mali inceleme ve denetimlerinin yapılması,
• Kamunun aydınlatılmasını teminen, anonim ortaklıklardan ve diğer kurumlardan
gelen özel durum açıklamalarının değerlendirilmesi ve kamuya duyurulması,
• Borsa ile ilgili konularda ve piyasaların geliştirilmesine yönelik araştırmalar
yapılması ve görüş sunulması.
Uzman Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı, Ekonomik Araştırmalar
genel Müdürlüğü, Ankara, (Mayıs 1997-Kasım 1997).
• Dünya Ekonomileri ve Dış Temsilcilikler Eşgüdüm Şubesi’nde ve
• Proje Takip ve Koordinasyon Şubesi bünyesinde “Öncül Ekonomik Göstergeler
Projesi Grubu”nda
görev alınması.
YURTDIŞI EĞİTİM
• City & Financial Conferences tarafından Londra’da “The City Code on Takeovers and
Mergers” konulu konferans (Mayıs 2002, 2 gün).
• Euromoney Training tarafından Londra’da düzenlenen “Corporate Finance” konulu
eğitim programı (Şubat 2000, 11 gün),
Hakan Güçlü, Özgeçmiş
1
HİZMETİÇİ EĞİTİM
• Eğitim: “İcra ve İflas Hukuku”, Prof Dr. Selçuk Öztek, İstanbul, (Mart 2002).
• Eğitim: “Enflasyon Muhasebesi”, Ernst & Young, İstanbul, (Aralık 2002).
• Eğitim: “Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin İlke ve
Esaslar”, Price WaterHouse Coopers, İstanbul, (Kasım 2001).
• Eğitim: “Uluslararası Muhasebe Standartları”, Price WaterHouse Coopers, İstanbul,
(Kasım 2002).
• Eğitim: “Transfer Pricing and Thin Capitalization in Related Firms” by Price
WaterHouse Coopers, Istanbul, Turkey (November 2001).
• Sempozyum: “Bilgi Teknolojileri, Yeni Ekonomi ve Küreselleşme (Kavramlar, Fırsatlar
ve Riskler, Politikalar, Karşılaştırmalar)”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara,
(Temmuz 2001, 5 gün).
• Sempozyum: “Geleneksel Finans Sempozyumu - 2004”, Marmara Üniversitesi,
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü – Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul,
(Mayıs 2004, 2 gün).
• Sempozyum: “Uluslararası Finans Sempozyumu 2005 – Ölçek Ekonomileri ile İlişkileri
Çerçevesinde Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi”, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsü – Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, (June 2005, 2
days).
• Eğitim: “Muhasebe, Vergi ve Denetim” ve “Microsoft Windows 95 English”, Arthur
Andersen, İstanbul, (Ağustos 2000, 32 saat).
• Eğitim: “Excel 97 Advanced”, Ant Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti., İstanbul, (Kasım
1999).
• Sempozyum: “4. Uluslararası Muhasebe Standartları Sempozyumu”, İzmir, (Kasım
1999, 4 gün).
• Sempozyum: “6. Uluslararası Muhasebe Standartları Sempozyumu”, İzmir, (Kasım
2001, 4 gün).
• Konferans: “Avrasya Ekonomi Zirvesi”, İstanbul, (Ekim 1999, 3 gün).
• Eğitim: “Şirket Değerlemesi”, Finans Kulüp Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.,
İstanbul, (Haziran 1999).
• Eğitim: “Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi”, TMI Türkiye PDR Özel Eğitim ve
Danışmanlık Ltd. Şti., İstanbul, (Aralık 1998, 2 gün).
BİLGİSAYAR VE YABANCI DİL
•
•
PC Kullanımı: Windows İşletim Sistemi (genel uygulamalar), Word (Advanced), Excel
(Advanced), Powerpoint, Internet kullanımı (genel uygulamalar)
Yabancı Dil: İngilizce (Advanced)
TV MÜLAKATI
“İş Dünyası”, İletişim TV, İstanbul, (08.11.2005).
KİŞİSEL BİLGİLER
•
•
Doğum Tarihi ve Yeri: 15.02.1973 - Yenimahalle / ANKARA
Medeni Hali: Evli, bir kız çocuğu babası
Hakan Güçlü, Özgeçmiş
2

Benzer belgeler