İndir

Yorumlar

Transkript

İndir
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU KARARI
Karar Sayısı: 2014/5
“Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi” ile gönüllü anlaşma yapılmamasına Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nca 04/12/2014 tarihinde karar verilmiştir.
Selahattin ÇİMEN
Başkan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enver SALİHOĞLU
İçişleri Bakanlığı
Genç Osman
YARAŞLI
Maliye Bakanlığı
Muhterem KURT
Milli Eğitim
Bakanlığı
Mücahit DEMİRTAŞ
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Talat AYDIN
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Yusuf YAZAR
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Mustafa ELDEMİR
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Cüneyd DÜZYOL
Kalkınma Bakanlığı
Burhanettin AKTAŞ
Hazine Müsteşarlığı
Vedat GÜN
Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu
Üzeyir KARAGÖZ
Türk Standartları
Enstitüsü
Erol
ARCAKLIOĞLU
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu
İbrahim ÇAĞLAR
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
Ali Ekber ÇAKAR
Türk Mühendis ve
Mimar Odaları
Birliği
Hayrettin GÜNGÖR
Türkiye Belediyeler
Birliği

Benzer belgeler

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016/3 Aylık [] 10.05.2016

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016/3 Aylık [] 10.05.2016 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016/3 Aylık [] 10.05.2016 17:56:11 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 1 RIZA KUTLU IŞIK

Detaylı