Madde 48(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey

Yorumlar

Transkript

Madde 48(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey
ÇEVRE YASASI
(18/2012 Sayılı Yasa)
Madde 48(1) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası’nın 48’nci
maddesinin (1)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki
Tüzüğü yapar.
Kısa İsim
1.
Tefsir
2.
Amaç ve
Kapsam
3.
Flora ve
Faunanun
Koruma
Seviyeleri
4.
Yaban
Kuşların
Koruma
Seviyeleri
5.
6.
Yaban
Türlerin
Korunmasıyla
İlgili
Yükümlülük
ve
Sorumluluklar
Bu Tüzük “Flora, Fauna türleri ve Yaban Kuşlarının
Korunması Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Çevre Koruma Dairesi’nin bağlı olduğu
Bakanlığı anlatır,
“Daire”, Çevre Koruma Dairesi’ni anlatır,
“Flora ve Fauna”, Jeolojik bir dönemle veya bölge ile
ilgili olan hayvan ve/veya hayvanlar ile bitki ve/veya
bitkileri anlatır,
“Yaban Kuşları” Doğada yaşayan, evcil olmayan
(ehlileşmemiş)vahşi ve yırtıcı kuşları anlatır.
Flora, Fauna ve yaban Kuşları türlerinin koruma
seviyelerini belirlemek ve listelemek.
İKİNCİ KISIM
Flora, Fauna ve Yaban Kuşlarının Koruma Seviyeleri
Flora ve Fauna türlerinin Koruma Seviyeleri bu Tüzüğe
bağlı Ek I’deki listede koruma altında olan türler “A”
olarak, Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler ise “B”
olarak tanımlanmıştır.
Bu Tüzüğe bağlı Ek 2’deki listedeki yaban kuşları , Nesli
tükenme tehlikesi altında olanlar “B” olarak tek bir listede
tanımlanmıştır.EK 2’deki listelenen Nesli Tehlike Altında
olan “B” seviyesinde tanımlanan kuşlar dışındaki tüm
yaban kuşları “A” seviyesinde koruma altında yer
almaktadır.
(1)
Herhangi bir yaban kuşa aşağıda belirtilen şekillerde
ve/veya herhangi bir şekilde zarar vermek yasaktır:
Kasıtlı olarak öldürmek veya herhangi bir yöntemle
(A) yakalamak.
Ancak Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasası’nda listelenen yaban kuş türlerinin
avlanmasına, sözkonusu Yasada belirtilen koşullar
çerçevesinde, bu kuşların dağılım alanlarında
yürütülen koruma çabalarını tehlikeye atmamak
koşuluyla izin verilir.
(B)
Yuvalarını ve yumurtalarını kasıtlı olarak bozmak
veya zarar vermek.
(C) Yumurtalarını yaban ortamdan almak ve bu
yumurtaları boş olsalar bile muhafaza etmek.
(Ç) Yaban kuşlara rahatsızlık vermek, özellikle kuluçka
ve büyüme dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsızlık
vermek.
(D) Yaşam alanlarını kasıtlı olarak yok etmek veya bu
alanlara zarar vermek.
(E) Avlanması ve yakalanması yasak olan kuş türlerini
himayesinde tutmak.
(2)
Fauna’nın
Korunması ile
İlgili Kurallar
7.
(1)
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası
dışında yer alan yaban kuşların canlı veya ölü olarak
sahip olunması, satılması, satış amaçlı olarak
taşınması, beslenmesi ve satışa sunulması veya
kolaylıkla tanınabilir parçalarının veya türevlerinin
satılması, satış amaçlı olarak taşınması yasaktır.
Bu Tüzükte EK 1’de belirtilen tüm yaban hayvanları
türleri için aşağıda belirtilen faaliyetler yasaktır:
(A) Bu örneklerin ve türlerin yaban ortamda her türlü
kasıtlı yakalanması veya öldürülmesi.
(B) Bu türlere, özellikle kuluçka, yetiştirme ve göç
dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsızlık verilmesi.
(C) Yumurtalarının kasıtlı olarak yaban ortamdan
alınması veya yok edilmesi.
(Ç) Yumurtlama alanları ve dinlenme alanlarının
bozulması veya yok edilmesi.
(D) Gebelik, üreme bakımı, tüy değiştirme, kışlama ve
göç dönemlerinde avlanması ve kasten rahatsız
edilmesi.
(E) Terk edilmiş olsa dahi bu türlerin kasten yumurta
veya yavrularının toplanması, yuvalarının
tahribedilmesi veya taşınması.
(F)
Flora’nın
Korunması ile
İlgili Kurallar
8.
(1)
Ölü olsa dahi bilerek sahiplenilmesi, alıkonulması ve
işlenmesi.
Bu Tüzükte EK 1’de belirtilen tüm bitki türleri için
aşağıda belirtilen faaliyetler yasaktır:
(A) Bu bitkilerin yaban alandaki doğal ortamlarından
kasıtlı olarak koparılması, toplanması, yaşam
alanlarının tahrip edilmesi, sahiplenilmesi,
bulundurulması, işlenmesi, satılması, satın alınması,
satış için saklanması veya taşınması, kesilmesi,
kökünden koparılması veya yok edilmesi.
(B) Bu türlerin örneklerinin yaban ortamdan alınıp
yetiştirilmesi, taşınması ve satılması veya takas
edilmesi ve satışa veya takasa sunulması.
(C) Bu Tüzüğün kapsadığı bitkilerin biyolojik
döngülerinin tüm aşamaları için geçerlidir.
Habitatların
Korunması
9.
Yürütme
Yetkisi
10
Yürürlüğe
Giriş
11.
(1)
Bu Tüzüğe bağlı EK 3’te belirtilen habitatlar
öncellikli koruma altına alınan habitatlardır.Biyolojik
Çeşitlilik ağı oluşturulurken EK 3’de belirtilen habitat
türleri dikkate alınır.
(2)
EK3’de listelenen habitat türlerinin belirlenmesi,
Daire tarafından yapılan öneri üzerine Bakanlık
tarafından onaylanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Kurallar
Bu Tüzük, Çevre Koruma Dairesi’nin bağlı
bulunduğu Bakanlık tarafından yürütülür.
Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten
başlayarak yürürlüğe girer.
EK 1
FLORA ( BİTKİLER)
FAMİLYA
CİNS
TÜR
KORUMA
SEVİYESİ
Asplenium hemionitis
L.
A
TÜRKÇE İSMİ
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
AMARYLLIDACEAE
Narcissus sp.
Pancratium
maritimum
A
A
A
Nergis
Kum Zambağı
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis
Lowe
CAMPANULACEAE
Campanula
morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa
(L.) Schur.
CARYOPHYLLACEAE
Moehringia fontqueri
Pau
Dianthus cypria
Silene fraudatrix
COMPOSITAE
Argyranthemum
pinnatifidum (L.f.)
Lowe * subsp.
succulentum (Lowe)
C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii
Rouy
Picris willkommii
(Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans
Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus
Brot.
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
Kıbrıs Dağ Karanfili
Sinekkapan
Senecio lagascanus
DC. subsp. lusitanicus
(P. Cout.) Pinto da
Silva
Wagenitzia lancifolia
(Sieber ex Sprengel)
Dostal
Anthemis tricolor
Carlina pygmaea
A
A
A
A
Üç Renkli Papatya
Domuz Tikeni
Ptilostemon
chamaepeuce var.
Cyprius
A
Lambago Çiçeciği
Senecio glaucus
ssp.cypricus
B
Kuş Otu
A
A
B
Kaz Teresi
Hilarion Lahanası
CRUCIFERAE
Murbeckiella sousae
Rothm.
Arabis cypria
Brassica hilarionis
EUPHORBIACEAE
Euphorbia nevadensis
Boiss. & Reuter
GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii
(Boiss.) Boiss.
A
A
Ramonda serbica
Pancic
A
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
A
A
Iris marisca Ricci &
Colasante
A
IRIDACEAE
Crocus hartmannianus
Crocus veneris
B
A
Gladiolits triphyllos
İris sp.
A
A
LABIATAE
Rosmarinus
tomentosus HuberMorath & Maire
Teucrium charidemi
Sandwith
Thymus capitellatus
Hoffmanns. & Link
A
A
A
Safran,Mahmur
Çiçeği,Siyahlı Zıvla
Küçük Kıbrıs Safranı
Üç Yapraklı Buğday Çiçeği
Mürekkep Çiçeği
Thymus villosus L.
subsp. villosus L.
A
Ballota integrifolia
A
Mentha logifolia ssp.
Cyprica
A
Origanum syriacum
var. Benvani
B
Origanum majorana
var. Tenuifolium
A
Phlomis cypria var.
Cypria
Phlomis
brevibracteata
Salvia veneris
Sideritis cypria
Teucrium cyprium ssp.
Kyreniae
Teucrium divaricatum
ssp. Canescens
B
B
B
B
A
A
LILIACEAE
Androcymbium
europeum (Lange) K.
Richter
A
Bellevalia hackelli
Freyn
A
Colchicum corsicum
Baker
A
Colchicum cousturieri
Greuter
Fritillaria conica Rix
A
A
Fritillaria drenovskii
Degen & Stoy.
A
Fritillaria gussichiae
(Degen & Doerfler) Rix
A
Fritillaria obliqua KerGawl.
A
Fritillaria
rhodocanakis Orph. ex
Baker
A
Ornithogalum
reverchonii Degen &
Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
A
A
A
Kedi Dırnağı, Köpek Pençesi
Kıbrıs Yaban Nanesi
Kıbrıs Beyaz Kekiği
Şapşişa , Süpürge Otu
St.Hilarion Adaçayı (Kıbrıs
Ballığı) Kudüs Adaçayı
Kantara Adaçayı,Kısa Çiçekli
Pitek
Değirmenlik Adaçayı
Kıbrıs Sivri Çayı
Kıbrıs Küme Kurtlucası
Kurtluca, Kokulu Kurtluca
Allium autumnale
B
Allium cupani ssp.
Cyprium
Allium willeanum
Gagea juliae
A
A
A
Tulipa cypria
B
Ophrys argolica
Fleischm.
A
Orchis scopulorum
Simsmerh.
A
Spiranthes aestivalis
(Poiret) L. C. M.
Richard
Tüm KKTC spp.
A
B
Ophrys kotschyi
B
Sonbahar Soğanı
Cupani’nin Soğanı
Wille’nin Soğanı
Köpek Lalesi, Altın Yıldız
Medoş Lalaesi, Yorgoz
Lalesi
ORCHIDACEAE
Tüm Orkide Ailesi
Kıbrıs Orkidesi,Kıbrıs
Ofrisi,Fatmacık,Yusufcuk
PRIMULACEAE
Androsace cylindrica
DC.
Primula glaucescens
Moretti
Primula spectabilis
Tratt.
A
A
A
Cyclamen cyprium
RANUNCULACEAE
Aquilegia alpina L.
B
A
Delphinium caseyi
B
Tavşan Kulağı,
Siklamen,Karpaz Çiçeği
Hazeren,Yabani Girit Çiçeği
A
Leptaleus Acem Düğün
Çiçeği
Ranunculus peltatus
A
Su Düğün Çiçeği, Yaban
Nilüferi
Sideroxylon
marmulano Banks ex
Lowe
A
Ranunculus
millefoiiatus ssp.
SAPOTACEAE
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga cintrana
Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga
portosanctana Boiss.
Saxifraga
presolanensis Engl.
A
A
A
Saxifraga valdensis
DC.
Saxifraga vayredana
Luizet
SCROPHULARIACEAE
A
A
Antirrhinum
lopesianum Rothm.
A
Lindernia procumbens
(Krocker) Philcox
Odontites cypria
Antirrhinum marjus
A
A
A
Kıbrıs Odontisi
Aslan Ağzı
A
Adamotu,Mandrake,Büyücü
Adamotu
SOLANACEAE
Mandragora
officinarum L.
THYMELAEACEAE
Thymelaea broterana
P. Cout.
A
Bunium brevifolium
Lowe
Bupleurum sintenisi
Ferulago cypria
Pimpinella cypria
A
B
B
B
Viola athois W. Becker
A
Viola cazorlensis
Gandoger
A
UMBELLIFERAE
Davşancık Kulağı
Kıbrıs Gavcarı
Kıbrıs Taç Anasonu
VIOLACEAE
Viola delphinantha
Boiss.
AMARANTHACEAE
Bosea cypria
BORAGİNACEAE
A
A
Kıbrıs Boseası
Küme Sincarı,Kara Çalı,
Tüylü Eşek Tülümbesi,Altın
Onosma sp.
A
Pterocephalus
multiflorus var.
A
Hedysarum cyprium
A
Kıbrıs Tatlı Vigosu
A
Koyun Kıran,Sumak
DİPSACACEAE
Kirli Beyaz
LEGUMINOSAE
HYPERICACEAE
Hypericum repens
PLUMBAGINACEAE
Limonium albidum
var. Cyprium
RUBİACEAE
A
Deniz Lavanta Çiçeği
Rubia laurae
holmboenun
A
Rosularia cypria
Rosularia pallidiflora
Sedum lampusae
Sedum porphyreum
A
A
B
A
Kıbrıs Rozet Göbekotu
Soluk Rozet Göbekotu
Laptadam Koruğu
Mor Çiçekli Kaya Koruğu
Ficus sycomorus
A
Cümbez
Zelkova abelicea
A
Su Karaağacı
Helianthemum
obtusifolium
A
Kök Boyası
CRASSULACEAE
MORACEAE
ULMACEAE
CISTACEAE
Kıbrıs Güneş Gülü
MONOCOTYLEDONES
ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia palustris
A
Su Tellisi
OMURGALILAR
FAUNA (MEMELİLER)
FAMİLYA
CİNS
TÜR
KORUMA
SEVİYESİ
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus
A
Crocidura canariensis
Crocidura sicula
A
A
Galemys pyrenaicus
A
Tüm Türler
A
Rousettus aegiptiacus
A
Glis glis and Eliomys
quercinus hariç Tüm
Türler
A
Soricidae
Talpidae
MICROCHIROPTERA
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
RODENTIA
Gliridae
Sciuridae
TÜRKÇE İSMİ
Marmota marmota
latirostris
A
Pteromys volans
(Sciuropterus russicus)
A
Spermophilus citellus
(Citellus citellus)
A
Spermophilus suslicus
(Citellus suslicus)
Sciurus anomalus
A
A
Castor fiber
A
Cricetus cricetus
A
Microtus cabrerae
A
Castoridae
Cricetidae
Microtidae
Microtus oeconomus
arenicola
Microtus oeconomus
mehelyi
Microtus tatricus
A
A
A
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
A
A
Hystrix cristata
A
Alopex lagopus
Canis lupus
A
A
Ursus arctos
A
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola
A
A
A
Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardinus
A
A
A
Monachus monachus
B
Phoca hispida
saimensis
A
Hystricidae
CARNIVORA
Canidae
Ursidae
Mustelidae
Felidae
Phocidae
ARTIODACTYLA
Cervidae
Akdeniz Foku
Cervus elaphus
corsicanus
A
Bison bonasus
A
Capra aegagrus
(Doğal Populasyon)
B
Bovidae
Capra pyrenaica
pyrenaica
Ovis gmelini musimon
(Ovis ammon
musimon) (Doğal
Populasyon
A
A
– Corsica and Sardinia)
A
Ovis orientalis ophion
(Ovis gmelini ophion)
B
Rupicapra pyrenaica
ornata (Rupicapra
rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra
balcanica
Rupicapra rupicapra
tatrica
Dağ Keçisi
Yaban Koyunu
A
A
A
CETACEA
Tüm Türler
A
REPTİLİA
(SÜRÜNGENLER)
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
B
A
A
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
B
B
A
Eretmochelys
imbricata
A
Dermochelys coriacea
A
Emys orbicularis
A
Tosbağa
Cheloniidae
Dermochelyidae
Emydidae
Adi Deniz Kaplumbağası
Yeşil Kaplumbağa
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
A
A
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
A
A
A
Algyroides
nigropunctatus
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
A
A
A
Çizgili Kaplumbağa
SAURIA
Lacertidae
Gallotia galloti
insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali
(Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara
pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica
atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis
peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Yeşil Kertenkele
Tarla Kertenkelesi
Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
A
A
A
A
Chalcides simonyi
(Chalcides
occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus
punctatissimus
A
A
İnce Kertenkele
Benekli Kertenkele
A
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus
europaeus
Tarentola
angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
A
İnce Parmaklı Keler
A
A
A
A
A
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo
chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
A
A
Dikenli Keler
Bukalemun
A
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Kara Yılan
İnce Yılan
Telescopus falax
A
Vipera ammodytes
A
Macrovipera
schweizeri (Vipera
lebetina schweizeri)
Vipera seoanni
Vipera ursinii
Vipera xanthina
B
A
A
A
Eryx jaculus
A
Kedi Gözlü Yılan
Viperidae
Koca Engerek
Boidae
AMPHIBIA
(KURBAĞALAR)
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus
platycephalus
Mertensiella luschani
(Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina
terdigitata
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Triturus carnifex
(Triturus cristatus
carnifex)
A
Triturus cristatus
(Triturus cristatus
cristatus)
Triturus italicus
A
A
Triturus karelinii
(Triturus cristatus
karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
A
A
A
Proteus anguinus
A
Proteidae
Plethodontidae
Hydromantes
(Speleomantes)
ambrosii
A
Hydromantes
(Speleomantes) flavus
A
Hydromantes
(Speleomantes) genei
A
Hydromantes
(Speleomantes)
imperialis
A
Hydromantes
(Speleomantes)
strinatii (Hydromantes
(Speleomantes)
italicus)
A
Hydromantes
(Speleomantes)
supramontes
A
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
A
A
A
A
A
Discoglossus galganoi
(including
Discoglossus
"jeanneae")
A
Discoglossus
montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
A
A
A
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
A
A
A
A
A
A
A
Pelobates cultripes
A
ANURA
Discoglossidae
Ranidae
Pelobatidae
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
A
A
Bufo calamita
Bufo viridis
A
A
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
A
A
A
Bufonidae
Hylidae
BALIKLAR
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
A
A
Coregonus
oxyrhynchus
A
Anaecypris hispanica
Phoxinus percnurus
A
A
Valencia hispanica
A
Zingel asper
A
Gymnocephalus baloni
A
SALMONIFORMES
Coregonidae
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
PERCIFORMES
Percidae
ARTHROPODA
(EKLEM
BACAKLILAR)
CRUSTACEA
Isopoda
Yeşil Kara Kurbağası
Armadillidium
ghardalamensis
A
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
A
A
A
A
A
A
A
A
A
INSECTA
Coleoptera
Dorcadion fulvum
cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus
bilineatus
Leptodirus
hochenwarti
Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
A
A
A
A
A
A
A
A
Phryganophilus
ruficollis
A
Probaticus subrugosus
A
Propomacrus
cypriacus
A
Pseudogaurotina
excellens
A
Pseudoseriscius
cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina
A
A
A
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
A
A
A
Lepidoptera
Chondrosoma
fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha
oedippus
A
A
A
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana
schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius
mnemosyne
Phyllometra
culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta
isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus
proserpina
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
PAPİLİONİDA
Papilio machaon
A
PİARİDAE
Kırlangıç Kuyruk
Pieris brassicae
Artogeia rapae
Anthocharis
cardaminrs
Colias crocea
Genepteryx
cleopatra
NYMPHALİDAE
Euchloe ausonıa
Vanessa atalanta
Vanessa (cynthia )
cardui
Charaxes jasius
LYCAENİDAE
Lycaena phlaeas
Aricia agestis
Polyommatus icarus
Lampides boeticus
Cigeritis acamas
Glaucopsyche
paphos
SATYRİDAE
Chazara briseis
Hyponephele lupina
Hipparchia syriaca
Hipparchia
cypriensis
Lasiommata megera
Maniola cypricola
A
A
A
A
A
A
Lahana Kelebeği, Büyük
Beyaz Kelebek
Küçük Beyaz Kelebek
Turuncu Süslü Kelebek
Sarı Azamet
Kleopatra
Atalanta
A
A
Boyalı Güzel,Diken
Kelebeği
Çift Kuyruklu Paşa
A
A
A
A
Benekli Bakır Kelebeği
Çok Gözlü Esmer
Çok Gözlü Mavi
Lampides
A
A
A
A
A
A
A
HESPERİİDAE
Thymelicus acteon
Mantodea
Apteromantis aptera
A
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
A
A
Cordulegaster
trinacriae
Gomphus graslinii
A
A
Odonata
Şeytancık
Cadı
Esmeri Peri
Büyük Kara Melek
Kıbrıs Kızıl Meleği
Küçük Esmer Boncuk
Kıbrıs Çayır Esmeri
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Baetica ustulata
Brachytrupes
megacephalus
Isophya costata
Isophya stysi
Myrmecophilus
baronii
A
Orthoptera
A
A
A
A
Odontopodisma
rubripes
A
Paracaloptenus
caloptenoides
A
Pholidoptera
transsylvanica
Saga pedo
A
A
Stenobothrus
(Stenobothrodes)
eurasius
A
Macrothele calpeiana
A
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
A
A
A
A
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
A
A
A
A
A
A
A
A
ARACHNIDA
Araneae
MOLLUSCS
GASTROPODA
Geomalacus
maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix)
subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla
corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus
prevostianus
Theodoxus
transversalis
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
A
A
Margaritifera
auricularia
Unio crassus
A
A
Congeria kusceri
A
Centrostephanus
longispinus
A
Unionoida
Dreissenidae
ECHINODERMATA
Echinoidea
EK 2
AVES ( KUŞLAR)
FAMİLYA
CİNS
TÜR
TÜRKÇE İSMİ
GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Kırmızı Boğazlı
Dalgıç
Siyah Boğazlı
Dalgıç
Büyük Kuzey
Dalgıç
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus
Kulaklı Dalgıç
PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Zino'nun Fırtına
Kuşu
Fea'nın Fırtına
Kuşu
Bulwer'in Fırtına
Kuşu
Boz Yelkovan
Puffinus puffinus
mauretanicus
(Puffinus
mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Siyah Gagalı
Yelkovan
Yelkovan
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma
leucorhoa
Oceanodroma castro
Fırtına Kuşu
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax
aristotelis desmarestii
Phalacrocorax
pygmeus
Kaşıkçı Kuşu,
Pelikan
Tepeli Pelikan
Tepeli Karabatak
Cüce Karabatak
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea
alba)
Ardea purpurea
Balaban
Cüce Balaban
Gece Balıkçılı
Alaca Balıkçıl
Küçükçük Beyaz
Balıkçıl
Büyük Ak Balıkçıl
Erguvani Balıkçıl
Ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Kara Leylek
Leylek
Çeltikçi
Kaşıkçı
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii
(Cygnus columbianus
bewickii)
Flamingo
Cygnus cygnus
Anser albifrons
flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta
angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus
(Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
Ötücü Kuğu
Ak Alınlı Kaz
Küçük Sakarya
Ak Yanaklı Kaz
Kızılboyunlu Kaz
Angıt
Yaz Ördeği
Pasbaş Patka
Steller'ın Pufla
Kuşu
Sütlabi
Dikkuyruk
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Balık Kartalı
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Arı Şahini
Ak Çaylak
Kara Çaylak
Kızıl Çaylak
Akkuyruklu
Kartal
Sakallı Akbaba
Accipitridae
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron
percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Küçük Akbaba
Kızıl Akbaba
Kara Akbaba
Yılan Kartalı
Saz Delicesi
Gökçe Delice
Bozkır Delicesi
Çayır Delicesi
Çakır Kuşu
Atmaca
Doğu Atmacası
Kızıl Şahin
Küçük Orman
Kartalı
Büyük Orman
Kartalı
Şah Kartal
İspanyolca Şah
Kartal
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Kaya Kartalı
Küçük Kartal
Tavşancıl Kartal
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco concolor
Küçük Kerkenez
Ala Doğan
Boz Doğan
Kara Doğan
Bıyıklı Doğan
Ulu Doğan
Şahin
Doğan
Delice Doğan
Gri Doğan
Bonasa bonasia
Lagopus mutus
pyrenaicus
Ela Tavuğu
Falconidae
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus mutus
helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Kaya Karavuğu
Kaya Karavuğu
Orman Horozu
Çalı Horozu
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix
hispaniensis
Kaya Kekliği
Barbary Keklik
Çil Keklik
Turnix sylvatica
Düğme Bıldırcını
Grus grus
Turna
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Yelve
Benekli Yelve
Küçük Yelve
Bıldırcın
Kılavuzu
Gök Saz Tavuğu
Sakarmeke
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
Mezgeldek
Yakalı Toy
Toy
Çil Keklik
GRUIFORMES
Turnicidae
Gruidae
Rallidae
Crex crex
Otididae
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus
himantopus
Recurvirostra
avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Uzun Bacak
Kılıçgaga
Kocagöz
Çöl Koşarı
Batak Kırlangıcı
Kara Kanatlı
Batak Kırlangıcı
Charadriidae
Charadrius
alexandrinus
Charadrius morinellus
(Eudromias
morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Limosa limosa
Numenius arquata
Küçük Cılıbıt
Dağ Cılıbıt
Altın Yağmurcuk
Diken-Kanat
Yağmur Kuşu
Gümüş
Yağmurcuk
Kız Kuşu
Siyah Kuyruklu
Godwit
Avrasyalı Çulluk
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Kum Kuşu
Döğüşken Kuş
Büyük Su
Çulluğu
Kıyı Çamur
Çulluğu
İnce Gagalı
Kervan Çulluğu
Orman
Düdükçünü
Xenus cinereus (Tringa
cinerea)
Sarı Bacak
Phalaropus lobatus
Kızılboyunlu
Kumkuşu
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Akdeniz Martısı
İnce Gagalı
Martı
Larus audouinii
Larus minutus
Ada Martısı
Küçük Martı
Gelochelidon nilotica
(Sterna nilotica)
Gülen Sumru
Sternidae
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Hazar Deniz
Kırlangıcı
Karagagalı
Sumru
Gül renkli Sumru
Sumru
Kuzey Sumrusu
Küçük Sumru
Bıyıklı Sumru
Kara Sumru
Alcidae
Uria aalge ibericus
Yaygın cins
Martı
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Bağırtlak
Kılkuyruk
Bağırtlak
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus
azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
Azor adaları
Tahtalı Güvercin
Uzun Parmaklı
Güvercin
Koyu Kuyruklu
Defne Güvercin
Beyaz Kuyruklu
Defne Güvercin
STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba
Peçeli Baykuş
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Puhu
Karlı Baykuş
Kuzey Atmaca
Baykuşu
Avrupa Cüce
Baykuşu
Büyük Gri
Baykuşu
Ural Baykuşu
Kır Baykuşu
Tengmalms
Strigidae
Surnia ulula
Glaucidium
passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
Baykuşu
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus
europaeus
Çoban Aldatan
Apus caffer
Beyaz Hızlı
Rumped
Alcedo atthis
Yalıçapkını
Coracias garrulus
Gök Kuzgun
APODIFORMES
Apodidae
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Coraciidae
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
canariensis
Dendrocopos major
thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
Küçük Yeşil
Ağaçkakan
Kara Ağaçkakan
Orman Alaca
Ağaçkakan
Orman Alaca
Ağaçkakan
Alaca Ağaçkakan
Ortanca
Ağaçkakan
Aksırtlı
Ağaçkakan
Üç Parmaklı
Ağaçkakan
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha
calandra
Calandrella
brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Dupont's Toygar
Anthus campestris
Kır İnci Kuşu
Troglodytes
troglodytes
fridariensis
Çıt Kuşu
Boğmaklı Toygar
Bozkır Toygarı
Thekla Toygarı
Orman Toygarı
Motacillidae
Troglodytidae
Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica
Buğdaycıl
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus
paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Kanarya Adaları
Taşkuşu
Siyah
Kuyrukkanan
Kıbrıs
Kuyrukkakanı
Alaca
Kuyrukkakan
Bıyıklı Saz
Bülbülü
Sarı Kamışçın
Zeytin Mukkaliti
Marmora'nın
ötleğeni
Funda Ötleğeni
Kıbrıs Ötleğeni
Kara Gerdanlı
Ötleğen
Çizgili Ötleğen
Küçük Sinek
Kapan
Alaca
Sinekkapan
Yakalı
Sinekkapan
Paridae
Parus ater cypriotes
Çam
Baştankarası
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Anadolu Sıvacısı,
Küçük Sıvacı
Kuşu
Ak Başlı Sıvacı
Kuşu
Certhiidae
Certhia brachydactyla
dorotheae
Bahçe Tırmaşık
Kuşu
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Kızıl Sırtlı
Örümcek Kuşu
Kara Alınlı
Örümcek Kuşu
Maskeli
Örümcek Kuşu
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs
ombriosa
Fringilla teydea
Kırmızıgagalı
Dağkargası
Hıerro'nun
İspinozu
Teydean'ın
İspinozu
Fringillidae (Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes
githagineus
Pyrrhula murina
(Pyrrhula pyrrhula
murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
İskoç
Çaprazgaga
Küçük Alamecek
Bayağı
Şakrakkuşu,
Şakrakkuşu
Boz Kiraz Kuşu
Kiraz Kuşu
Kızıl Kiraz Kuşu
EK 3 HABİTATLAR
Habitat Grupları
Kıyısal ve Haloptik
Habitatlar
Tatlısu Habitatları
Sclerophyllous Maki
ve çalılık(Matorral)
Doğal ve Yarı-Doğal
Habitat İsimleri
Her zaman az bir şekilde deniz suyu ile
örtülen kum yığınları
Posidonia yatakları (Posidonion
oceanicae)
Denizsuyu ile alçak gelgitlerle
kapanmayan Çamurdüzlükler ve
Kumdüzlükler
Kıyısal lagünler
Resifler
Sürüklenen hatların Yıllık Vejetasyonu
Endemik Limonium spp.
ile bitkileri
kaplanmış Akdeniz kıyılarıVegetated sea
cliffs of the Mediterranean coasts with
Salicornia ve diğer yıllık kolonize
bataklık ve kom
Tuzlu Akdeniz Meadovs(Juncetalia
maritimi)
Akdeniz ve termo Atlantik halophilous
makiler ve çalılıklar(Sarcocornetea
fruticosi)
Halo-nitrophilous maki ve
çalılıklar(Pegano-Salsoletea)
Akdeniz tuzlu bozkırlar (Limonietalia)
Iberian kireçtaşı
vejetasyonu(Gypsophiletalia)
Uluslararası
Kodu
1110
1120
1140
1150
1170
1210
1240
1310
1410
1420
1430
1510
1520
Hard oligo-mesotrophic waters with
benthic vegetation of Chara spp.
Magnopotamion veya Hydrocharition tür
vejetasyonlu vegetation Doğaleutrophic
göller
Akdeniz Geçici göletleri
Kesik akışlı Paspalo-Agrostidion Akdeniz
Intermittently flowing Mediterranean
rivers of the
3140
Arborescent matorral ile Juniperus spp.
5210
Arborescent matorral ile Zyziphus
Arborescent matorral ileLaurus nobilis
Thermo- Akdeniz ve ön-çöl makilik
scrub
Sarcopoterium spinosum phryganas
5220
5230
5330
Pseudo-steppe with grasses and annuals
6220
3150
3170
3290
5420
Habitat Grupları
Otlu alan
Formasyonlar
Kıyısal Coastal Sand
ve ada Kumulları
and Island Dunes
Kayalık Habitatlar
ve Mağaralar
Ormanlar
Habitat İsimleri
of the Thero-Brachypodietea
Uluslararası
Kodu
Kıbrıs Serpentinophilous otlu alan
Molinio Holoschoenion ‘un uzun nemli ot
alanlarıAkdeniz
Embryonic Embriyonik yer değiştiren
kumullar
62B0
6420
Nemli durgun kumullar
Euphorbia terracina lı kumullar
Malcolmietalia kumul otlaklar Brachypodietalia dune grasslands with
annuals
Juniperus spp. Li Kıyısal kumullar
Cisto-Lavenduletalia kumul sclerophyllous
çalılıklar
Doğu Akdeniz screes
2190
2220
2230
2240
Chasmophytic vejetasyonlu Calcareous
kayalık eğimler
chasmophytic vejetasyonlu Siliceous
kayalık eğimler
Kireçtaşı kaldırımlar
Kamuya açık olmayan mağaralar
Sualtında veya kısmi sualtında olan deniz
mağaraları
Cupressus ormanlar (Acero-Cupression)
Salix alba ve Populus alba galerileri
Platanus orientalis ve Liquidambar
orientalis woods (Platanion orientalis)
Güney riparian galerileri ve sık çalılıklar
(Nerio-Tamaricetea Securinegion
tinctoriae)
Olea ve Ceratonia Ormanları
Quercus alnifolia içeren Maki, çalılık ve
alçak orman vejetasyonu
Quercus infectoria (Anagyro foetidaeQuercetum infectoriae)
türleri içeren
ağaçlıklar
Endemik siyah çam ağaçlı Akdeniz Çam
Ormanları(
Endemik Mesogean Çam ağaçlı Akdeniz
Çam Ormanları
Juniperus spp.
içeren Endemik Ormanlar
Cedrus brevifolia ormanları (Cedrosetum
brevifoliae)
8210
2110
2250
2260
8140
8220
8240
8310
8330
9290
92A0
92C0
92D0
9320
9290
93A0
9530
9540
9560
9590

Benzer belgeler

B C1 COUNCIL DIRECTIVE 2006/105/EC of 20 November 2006

B C1 COUNCIL DIRECTIVE 2006/105/EC of 20 November 2006 to the Treaties — Accession of the Hellenic Republic (OJ L 291, 19.11.1979, p. 17), — 31981 L 0854: Council Directive 81/854/EEC of 19.10.1981 (OJ L 319, 7.11.1981, p. 3), — 11985 I: Act concerning...

Detaylı

COUNCIL DIRECTIVE

COUNCIL DIRECTIVE Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (natural populations - Corsica and Sardinia) * Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica CETACEA Phocoena phoco...

Detaylı

Maorice Kuş Adları ÜMÜT ÇINAR Maori Bird Names

Maorice Kuş Adları ÜMÜT ÇINAR Maori Bird Names taranui tara-iti kākāpō tāringi pūtangitangi , pūtakitaki tuturuatu manu pango piopio pīwauwau mātuhituhi hurupounamu mātuhituhi , matuhi hurupounamu

Detaylı