MYO Organik Kimya 7. Bölüm ÖDEV soruları

Yorumlar

Transkript

MYO Organik Kimya 7. Bölüm ÖDEV soruları
7.; 8. ve 9. Bölüm ödev soruları
1. Aşağıdaki moleküllerin hepsi akiraldir. Akiral bir molekül, ayna düzlem simetrisine sahiptir.
Bu moleküllerdeki ayna düzlem simetrisini gösteriniz. (20 P)
2. Taxol, kanser ilacı olarak kullanılan bir moleküldür. Molekülde (a) kaç tane stereojenik
merkez vardır? (b) Bu merkezleri gösteriniz. (10 P)
Taxol formülünü çizmek için bakınız: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taxol.svg
3. Korkinosid, bir sekonder metabolittir. (a) Molekülde kaç farklı stereojenik merkezi vardır?
(b) Korkinosid içn kaç farklı setereoizomer yazılabilir? (c) Merkezlerdeki R/S
konfigürasyonuna göre bu stereoizomerleri yazınız.
4. (R)-2- bütanol ve ve (S)-2- bütanol yapılarını birbirinin ayna görüntüsü olacak şekilde üç
boyutlu yazınız.
5. 6 karbonlu şekerlerin (hekzoz) isimleriyle birlikte Fiesher formüllerini yazınız ve yapılardaki
stereojenik karbonları gösteriniz. (20 P)
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Hexose
6. (a) C4H10O yapısında kaç farklı alkol vardır? Formüllerini yazınız.
(b) Bu alkollerin HBr ile verdikleri yer değiştirme ürünlerini yazınız.
(c) Ürünlerin hangi mekanizma ile oldukları hakkında yorum yapınız. (10 P)
7. SN1 ve SN2 mekanizmalarının en açık görüldüğü sistemler, halkalı yapılardır. Aşağıdaki
cis-4-brom-1-metoksi-siklohekzan bileşiği verilen koşullarda hangi ürünleri oluşturur. Formüllerini
yazınız. (10 P)
8. (a) Propan, klorlandığında yapı izomeri olarak kaç farklı diklor propan oluşabilir? Formüllerini
yazınız
(b) Bütan klorlandığında yapı izomeri olarak kaç farklı diklorbütan oluşabilir? Formüllerini
yazınız
(c) İzobütan, klorlandığında yapı izomeri olarak kaç farklı diklorbütan oluşabilir? Formüllerini
yazınız. (10 P)

Benzer belgeler

MYO Organik Kimya 3. Bölüm ÖDEV Soruları

MYO Organik Kimya 3. Bölüm ÖDEV Soruları konfigürasyonuna göre bu stereoizomerleri yazınız.

Detaylı

3. Bölüm ödevlerinin cevapları

3. Bölüm ödevlerinin cevapları konfigürasyonuna göre bu stereoizomerleri yazınız.

Detaylı