AVM sektöründe doğru çözüm ortağı katma değer yaratır.

Yorumlar

Transkript

AVM sektöründe doğru çözüm ortağı katma değer yaratır.
AVM sektöründe
doğru çözüm ortağı
katma değer yaratır.
Mallexpert, sürekli değişen piyasa koşulları ve
trendlerin şekillendirdiği alışveriş merkezleri
sektöründe stratejik değerlendirme, tüm projelere
özel ilgi ve detaylı analitik yaklaşımıyla yatırımcı
ve geliştiriciler için artı değer yaratma ilkesi ile
kurulmuştur.
Vizyoner ve stratejik düşünme, detaylı analiz ile
temalandırma ve farklılaştırma prensiplerinin alışveriş
merkezi yatırımlarında ilk adımlarda devreye girmesi
Mallexpert’in esas amacıdır. Mallexpert ortakları sektörde
20 yılı aşkın tecrübesi, 1.000.000 m2yi aşkın kiralama,
700.000 m2 AVM yönetimi, 500.000 m2 AVM geliştirmesi,
5.000'e yakın kiracı kontratı ile ifade edilmektedir.
KİRALAMA
CRM ve
RAPORLAMA
KİRALAMA
• Kira ve diğer gelirler üzerinde projeksiyonlar
yapılarak olası senaryoların sunulması,
•
•
•
•
•
•
doğrultusunda birim kira rakamlarının ve
esnekliklerinin belirlenmesi ve devam
kira politikasının oluşturulması
Ana kiracılar ile ilgili stratejinin oluşturulması ve
ön görüşlerin alınması
Proje tanıtım kitinin içeriğinin hazırlanması için
brief oluşturulması ve projenin basına ve
ilgililere tanıtılması için gerekli lansman ve
PR çalışmalarını yürütülmesi
Oluşturulan kiralama stratejisine ve takvimine
uygun olarak kiralama planının yapılması
Kira sözleşmesi ve setinin hazırlanması
(kira sözleşmesi, işletme yönetmeliği,
dekorasyon teknik şartnamesi vb)
Alışveriş merkezinin konumu, konsepti ve
hedef kitlesine uygun sektör ve markaların
belirlenmesi ve kiralama yapılması
Yeniden kiralama ve konsept değişikliği
YENİDEN
YAPILANDIRMA
AVM
YÖNETİMİ
CRM ve
RAPORLAMA
•
•
•
•
•
İlgili şehrin perakende yapısının analizi
Gayrimenkul Pazar analizi
Rekabet ve SWOT analizi
Proje alanı analizi ve öneriler
YENİDEN
YAPILANDIRMA
DANIŞMANLIK
•
•
•
•
Alışveriş merkezinde gelirlerin maksimum değerlerine çıkarılması
Giderleri en optimum noktaya çekmek için gerekli çalışmaların yapılması
Saptanan yol haritası uyarınca en kısa zamanda net kira gelirinin arttırılması
Kiracı karması ve ziyaretçi - tüketici analizlerinin yapılarak
alışveriş merkezinin güncel ve yerel gereksinimlere uygun hale getirilmesi
LANSMAN VE
PAZARLAMA
AVM
DANIŞMANLIĞI
AVM
YÖNETİMİ
• Genel ve departman bütçelerinin oluşturulması
• İşletme yönetmeliğinin uygulanması ve işletme
yönerge veya talimatlarında öngörülecek
değişikliklerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
• Konularında uzman temizlik, güvenlik
alt yüklenicilerin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve
denetimi
• Pazarlama ve reklam faaliyetleri yönetimi
• Finansal raporlama ve mali yönetim ve
tahsilat hizmetleri
• Genel gider yönetimi
• Taşeron yönetimi
• Personel ve teknik bakım yönetimi
• Alışveriş merkezinin yönetim kadrosunun
oluşturulması
Ortakların Mallexpert’i kurmadan önceki kariyerleri esnasında yönettikleri,
kiraladıkları veya içinde görev aldıkları referanslar dahil edilmemiştir.
İstanbul
ANATOLIUM MARMARA
Yalova
LOVA PARK
Bursa
ARDIÇPARK
Ankara
WESTGATE
ANATOLIUM ANKARA
AKPINAR MIXX
FTZ AVM
• Projenin lokasyon ve konsept kapsamında irdelenmesi
• Proje layoutlarının incelenmesi ve sektör ve marka mixi açısından önerilerin
getirilmesi, mevcut mimari tasarımın gözden geçirilmesi
• Konsept, vizyon ve hedef kitlenin belirlenmesi
• Uygun alışveriş merkezi tipinin tespiti
• Mevcut proje var ise değişiklik önerilerinin hazırlanması veya yeni proje için
ticari merkez tipine uygun brief oluşturulması
• Mimari ve inşai gruplarla görüş alışverişi yapılması
LANSMAN ve
PAZARLAMA
• Alışveriş merkezinin yönetim esaslarına uygun organizasyon şeması oluşturulması
• Alışveriş merkezi marka stratejisi, konsept, logo, kurumsal kimlik çalışmalarının
ilgili ajanslarla koordine edilmesi
• Tanıtım ve pazarlamaya yönelik tüm çalışmaların tek merkezden idare edilmesi
ANKARA
KORAY ÖZGÜL
Perakende ve alışveriş merkezi sektörlerinde
20 yılı aşan deneyimi olan Koray Özgül, alışveriş
merkezi grupları için geliştirme, finansman, M&A,
yatırım ve yönetim dahil geniş bir yelpazede
görevler almıştır. Portföy yönetimi alanında yabancı
yatırımcılarla dünyanın ve Türkiye’nin değişik
bölgelerinde projeler gerçekleştirmiştir.
1 milyar doları aşkın gayrimenkul portföyü
oluşturmuş ve yönetmiştir. Mallexpert’i kurmadan önce
Corio Türkiye’nin CEO’luğu görevini 5 yıl süreyle yürüten
Koray Özgül, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Mühendisliği
mezunudur. University of Victoria, Kanada’dan Uluslararası
MBA derecesi ve Harvard Business School ile University of
Chicago’dan sertifikalar elde etmiştir.
NİLÜFER EMİRKADI ÖZLEM
Alışveriş merkezleri sektöründe 17 yıllık deneyimi
süresince yaklaşık 1.000.000 m2yi aşkın kiralama, 700.000 m2
AVM yönetimi, 500.000 m2 AVM geliştirmesi, 5.000'e yakın
kiracı kontratı gerçekleştirmiştir. Migros Alışveriş Merkezi
Beylikdüzü, Antalya, Ankara (Ankamall 1. etap), Cevahir, Cepa
ve tüm Corio portfoliosunun kiralama, operasyon ve
yönetimini yürütmüş olan Nilüfer Özlem bu süreç boyunca
3000’i aşkın kiracı kontratından sorumlu olmuştur. Beş yıl
boyunca Corio Türkiye operasyonundan Sorumlu Genel
Müdür yardımcılığını yürüten Nilüfer Özlem özellikle kiracı
ilişkileri, shopmix, marka mixi, CRM aktiviteleri ve uygulanması,
loyalty kart ve marketing konularının yanı sıra kira sözleşmeleri
konusunda uzmandır.
Sun Plaza 15. Kat, 34398 Maslak, İstanbul/Türkiye
T: (+90) 212 367 92 54
F: (+90) 212 367 9285
[email protected]
www.mallexpert.com.tr