Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 AUMA

Yorumlar

Transkript

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 AUMA
Çok turlu aktüatörler
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AUMA NORM (kontrol ünitesiz)
Kullanma talimatı
Montaj, kullanım, devreye alma
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
İçindekiler
Önce çalıştırma talimatlarını okuyunuz!
Emniyet uyarılarına dikkat ediniz.
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır.
Kılavuzu ürünün çalışma ömrü süresince muhafaza ediniz.
Bu kılavuzu ürünün yeni sahibine veya kullanıcısına teslim ediniz.
●
●
●
●
Bu dokümanın amacı:
Bu dokümanda montaj, devreye alma, kullanım ve bakım personeli için bilgiler bulunmaktadır. Cihazın monte
edilip devreye alınmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır.
İçindekiler
Sayfa
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Emniyet uyarıları.....................................................................................................................
Temel emniyet uyarıları
Uygulama alanı
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Uyarılar ve Notlar
Referanslar ve Semboller
4
4
4
5
5
6
2.
2.1.
2.2.
Tanıma.....................................................................................................................................
Tip etiketi
Kısa açıklama
7
7
8
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Taşıma, depolama ve ambalaj...............................................................................................
Taşıma
Depolama
Ambalaj
9
9
9
9
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.3.1.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.4.
4.4.1
Montaj......................................................................................................................................
Montaj pozisyonu
El çarkının takılması
Çok turlu aktüatörün vanya/redüktöre montajı
B, B1 – B4 ve E bağlantı flanşları
Çok turlu aktüatörün (B1 – B4 veya E bağlantı flanşı) vanaya/redüktöre takılması
A bağlantı flanşı
Dişli kovanın hazırlanması
Çok turlu aktüatör (A bağlantı flanşı ile) vanaya takılması
Montaj aksesuarı
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
10
10
10
10
10
11
11
12
13
14
14
5.
5.1.
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
Elektriksel Bağlantı.................................................................................................................
Temel bilgiler
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Kabloların bağlanması
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Elektrik bağlantısı aksesuarları
Tutucu çerçeve
Koruyucu kapak
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Dış Toprak Bağlantısı
15
15
16
16
17
18
19
19
19
19
19
2
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
İçindekiler
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
Kullanım...................................................................................................................................
Elle çalıştırma
Manuel moduna geçiş
El çarkının devreden çıkarılması
Motorlu çalıştırma
20
20
20
20
20
7.
7.1.
Göstergeler..............................................................................................................................
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
21
21
8.
8.1.
Sinyaller...................................................................................................................................
Aktüatör geri bildirimi
22
22
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1
9.3.2
9.4.
9.4.1
9.4.2
9.5.
9.5.1
9.5.2
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
Devreye alma...........................................................................................................................
Anahtar bölmesinin açılması
Tork anahtarlamanın ayarlanması
Limit Anahtar Ayarı
KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm)
AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm)
Ara konumların ayarlanması
KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan)
AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan)
Test amaçlı çalıştırma
Dönme yönünün kontrolü
Limit anahtarlamanın kontrolü
Potansiyometrenin ayarlanması
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'nin ayarlanması
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
Anahtar bölmesinin kapatılması
23
23
23
24
24
25
25
26
26
26
26
27
28
28
29
30
10.
10.1.
10.2.
Arıza giderme..........................................................................................................................
Devreye alma sırasındaki hatalar
Motor koruması (termik denetim)
31
31
31
11.
11.1.
11.2.
11.3.
Onarım ve bakım.....................................................................................................................
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Bakım
Atık toplama ve geri dönüşüm
32
32
32
33
12.
12.1.
12.2.
12.3.
Teknik bilgiler..........................................................................................................................
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
Kullanım koşulları
Diğer bilgiler
34
34
36
36
13.
13.1.
Yedek parça listesi..................................................................................................................
Çok turlu aktüatör SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
37
37
14.
14.1.
Sertifikalar...............................................................................................................................
Montaj Talimatı ve AB Uygunluk Beyanı
39
39
15.
Alfabetik dizin ........................................................................................................................
40
Adresler...................................................................................................................................
42
3
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Emniyet uyarıları
1.
Emniyet uyarıları
1.1
Temel emniyet uyarıları
Standartlar/Direktifler
AUMA ürünleri kabul edilmiş standartlara ve direktiflere uygun olarak tasarlanıp
üretilmektedir. Bu durum montaj beyanı ve AB uygunluk beyanı dokümanları ile
belirtilmektedir.
Montaj yerinde montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma ve çalıştırma işlemlerinde
tesis işleticisi ve tesis kurucusu tüm yasal gereksinimlerin, direktiflerin, talimatların,
ulusal kuralların ve önerilerin yerine getirilmesine dikkat etmelidir.
Emniyet uyarıları/İkazlar
Nitelikli Personel
Bu cihazda çalışan personel bu kılavuzda verilen emniyet ve ikaz uyarılarını tanımalı
ve verilen talimatlara uymalıdır. Kişilere veya mallara zarar vermemek için ürün
üzerindeki emniyet uyarıları ve ikaz etiketlerine dikkat edilmelidir.
Montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma, çalıştırma ve bakım çalışmaları, tesisat
işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından
yapılmalıdır.
Bu ürün üzerinde çalışma yapacak personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okumalı ve anlamalıdır. Ayrıca kabul edilmiş resmi iş güvenliği kurallarını da tanımalı
ve bu kurallara uymalıdır.
Devreye alma
Çalıştırma
Devreye alma öncesi, ayarların uygulama gereksinimlerine uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yanlış ayarda uygulamada tehlikeler oluşabilir, örneğin vana veya
tesis hasar görebilir. Bu durumlardan doğabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Bu riskler tamamen kullanıcıya aittir.
Sorunsuz ve güvenli olarak çalıştırma koşulları:
●
●
●
●
●
●
Koruma önlemleri
Bakım
Talimatlara uygun taşıma, depolama, yerleştirme, montaj ve itinalı bir şekilde
devreye alınmalıdır.
Bu ürün, kusursuz bir durumda ve bu kılavuz dikkate alınarak çalıştırılmalıdır.
Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir.
Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Ulusal talimatlar dikkate alınmalıdır.
Cihazın muhafazası çalışırken çok fazla ısınabilir ve yüzey sıcaklıkları 60 °C’nin
üzerine çıkabilir. Yanmaya karşı korunmak için, cihaz üzerinde çalışma yapmadan önce yüzey sıcaklığını uygun bir sıcaklık ölçme aleti ile ölçmenizi ve gerektiğinde koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz.
Yerinde alınması gereken bariyerler, engeller veya personel için kişisel koruyucu
donanımlar gibi önlemlerden tesis işleticisi veya kurucusu sorumludur.
Cihazın güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için, bu kılavuzdaki bakım
uyarılarına uyulmalıdır.
Cihazda sadece üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
1.2
Uygulama alanı
AUMA çok turlu aktüatörler, gate ve globe vana gibi endüstriyel vanaların, valfların,
kapakların çalıştırılması için tasarlanmıştır.
Bunun dışındaki uygulamalar sadece üreticinin açıkça (yazılı) onayı ile mümkündür.
Aşağıdaki alanlarda kullanımına izin verilmez:
●
●
●
●
●
●
4
EN ISO 3691 uyarınca konveyörlerde
EN 14502 uyarınca kaldırma aletlerinde
DIN 15306 ve 15309 uyarınca insan taşıyan asansörlerde
EN 81-1/A1 uyarınca yük asansörlerinde
Yürüyen merdivenler
Daimi çalışmada
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Emniyet uyarıları
Yeraltı montaj
Sürekli su altında kullanım (korunma tipine dikkat edin)
Patlama tehlikesi olan alanlar, Bölge 22 hariç
Nükleer tesislerde ışınım tehlikesi olan alanlar
Yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımda sorumluluk kabul edilmez.
●
●
●
●
Bu kılavuza uymak, aktüatör doğru kullanımının bir parçası olarak kabul edilir.
Bilgi
1.3
Bu talimat sadece standart tip "sağa doğru kapatma" için geçerlidir, yani mil vanayı
kapatmak için saat yönünde döner.
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Belirtilen seri aktüatör ATEX Direktifi 94/9/EC'ye göre toz patlaması muhtemel
ortamlarda kullanıma da uygundur (BÖLGE 22).
Bu aktüatörler IP 68 sınıfına dahildir ve EN 50281-1-1:1998 Paragraf 6 - Yanıcı
tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3
elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya uygundur.
EN 50281-1-1: 1998 tarafından istenen tüm koşulların yerine getirilebilmesi için
aşağıdaki noktalara mutlaka dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
●
1.4
ATEX Direktifi 94/9/EC uyarınca, aktüatör ayrıca işaretlenmiş olmalıdır – II3D
IP6X T150 °C.
EN 50281-1-1 Madde 10.4’e göre +40 °C ortam sıcaklığındaki maksimum aktüatör yüzey sıcaklıkları +150 °C dir. Madde 10.4’e göre maks. yüzey sıcaklığı
hesaplanmasında aşırı derecede toz birikimi göz önünde bulundurulmamıştır.
Termik şalterlerin veya termistörlerin doğru olarak bağlanması ile çalışma şekli
ve teknik verilere uyulması, cihazların maksimum yüzey sıcaklıklarının altında
kalınması için şarttır.
Bağlantı fişi sadece şebeke gerilimi kapalı iken takılıp çıkartılmalıdır.
Aynı zamanda kullanılan kablo rakorları da Kategori II3D’ye ve IP 67 koruma
sınıfına uygun olmalıdır.
Aktüatör bir dış kablo ile toprak bağlantısı (aksesuar) üzerinden potansiyel
dengelemeye veya topraklı bir boru hattı sistemi üzerinden bağlı olmalıdır.
Dişli kovanlar (Parça No. 511.0) veya kapaklı (Parça No. 568.1 ve 568.2) mil
koruma borusu içi delik mili yalıtmak için mutlaka monte edilmeli ve toz patlama
korunması sağlanmalıdır.
Muhtemel toz patlama tehlikesi olan alanlarda EN 50281-1-1 tarafından istenen
koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatörün güvenli bir şekilde
çalıştırılabilmesi için devreye almada, servis ve bakımda dikkat etme sorumluluğu
ve eğitimli personel kullanılması şarttır.
Uyarılar ve Notlar
Bu kılavuzda belirtilen güvenlik açısından önemli olan işlemlere dikkati çekmek için,
ilgili uyarı sözcükleri (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU) içeren ikaz uyarıları
mevcuttur.
Yüksek rizikolu doğrudan tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Orta derecede rizikolu olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Düşük derecede rizikolu olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, hafif veya orta derecede yaralanma tehlikesi oluşabilir. Mallara
gelebilecek zararlarla ilgili olarak da kullanılabilir.
5
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Emniyet uyarıları
Olası tehlikeli bir durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, mallara
zarar gelebilir. Personel yaralanmaları için kullanılmaz.
İkaz uyarılarının yapısı ve tipografisi
Tehlike çeşitleri ve kaynakları!
Dikkat edilmediğinde olası sonuçlar (opsiyonel)
→ Tehlikeye karşı önlemler
→ Diğer önlemler
Emniyet işareti
yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
Uyarı sözcüğü (burada TEHLİKE) bir tehlikenin derecesini belirtir.
1.5
Referanslar ve Semboller
Bu kılavuzda kullanılan diğer semboller ve uyarılar:
Bilgi
Bir metin önündeki Bilgi sözcüğü önemli bilgiler ve notlara işaret eder.
KAPALI sembolü (vana kapalı)
AÇIK sembolü (vana açık)
İlk adımdan önce bilinmesi gerekenler. Bu sembol bir sonraki adımdan önce ne
yapılması veya hazırlanması yada nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.
<>
Metindeki başka yerlere gönderme yapar
Bu işaret içerisinde gösterilen terimler dokümandaki bu konu ile ilgili diğer metin
yerlerine gönderme yapılır. Bu terimler alfabetik dizinde, bir başlıkta veya içindekiler
bölümünde belirtilir ve hızlı bir şekilde bulunabilir.
6
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Tanıma
2.
Tanıma
2.1
Tip etiketi
Her cihaz-komponent (aktüatör, motor) bir tip etiketi ile donatılmıştır.
Resim 1:
[1]
[2]
[3]
Tip etiketlerinin yerleri
Motor tip etiketi
Aktüatör tip etiketi
Ek etiket, örn. KKS etiketi
Aktüatör tip etiketinin tanımlanması
Resim 2:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[13]
Aktüatör tip plakası (örnek)
Üretici adı
Üretici adresi
Tip tanımı (açıklama için aşağıya bakınız)
İş numarası (açıklama için aşağıya bakınız)
Aktüatör iş numarası (açıklama için aşağıya bakınız)
Hız
KAPALI yönünde tork aralığı
AÇIK yönünde tork aralığı
Yağlama maddesi tipi – [10] Koruma türü
maks. ortam sıcaklığı
müşteri isteğine bağlı olarak opsiyonel bağlantı yapılabilir
müşteri isteğine bağlı olarak opsiyonel bağlantı yapılabilir
7
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Tanıma
Tip tanımı
Resim 3:
1.
2.
Tip tanımı (örnek)
Aktüatör tipi ve boyutu
Flanş boyu
Tip ve boyut
Bu kılavuzun geçerli olduğu cihaz tipleri ve boyutlar:
Aç-kapat çalışan çok turlu aktüatörler: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
Oransal çalışan çok turlu aktüatörler: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
İş numarası
Aktüatör seri numarası
Her cihaza siparişe özel bir iş numarası (sipariş numarası) verilir. Bu numaraya
bakarak kablo donanım şeması (Almanca ve İngilizce dilinde), test protokolü ve diğer
bilgiler doğrudan İnternet üzerinden http://www.auma.com adresinden yüklenebilir.
Bazı bilgiler için bir müşteri numarası gereklidir.
Tablo 1:
Seri numarasının açıklanması (örnekle)
05 12 M D 12345
1. + 2. basamak: Montaj haftası
05 Buradaki örnekte: Takvim haftası 05
3. + +4. basamak: Üretim yılı
12 Buradaki örnekte: Üretildiği yıl: 2012
Tüm diğer basamaklar
M D 12345 Ürünün tam olarak tanınması için dahili fabrika numarası
2.2
Kısa açıklama
Çok turlu aktüatör
EN ISO 5210'a göre tanımı:
Çok turlu aktüatör, vanaya en az tam bir tur dönmesini sağlayacak kadar tork aktaran
bir düzenektir. İtme kuvvetlerini karşılayabilir.
AUMA çok turlu aktüatörleri elektrik motorları ile çalıştırılır ve A bağlantı şeklinde
itme kuvvetlerini karşılayabilirler. Elle çalıştırmak için bir el çarkı mevcuttur. Son
konumlarda durdurma limit veya tork anahtarlama ile gerçekleşebilir. Aktüatörü
yönlendirmek veya çalıştırmak için mutlaka bir kontrol şekli olması şarttır.
Kontrol ünitesi olmayan aktüatör sonradan bir AUMA kontrol ünitesi ile donatılabilir.
Bu konudaki sorularınız için Sip. No. (tahrik ünitesinin tip etiketine bakınız) gereklidir.
8
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.1
Taşıma
Kurulacak yere sağlam bir ambalaj içinde taşınmalıdır.
Havada asılı yük!
Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur.
→ Havada asılı yüklerin altında durmayınız.
→ Kaldırma ipini veya kancasını el çarkına değil gövdeye bağlayınız.
→ Bir vana üzerine monte edilmiş olan aktüatörde: Kaldırma aletini vanaya bağlayın,
aktüatöre DEĞİL.
→ Redüktörlü aktüatörlerde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, redüktördeki asma
mapalarına bağlayın.
→ Kontrol ünitesi üzerinde olan aktüatörlerde: Kaldırma aletini kontrol ünitesine
DEĞİL, aktüatöre bağlayın.
3.2
Depolama
Yanlış depolama korozyon tehlikesi oluşturur!
→ İyi havalandırılmış kuru bir odada muhafaza edilmelidir.
→ Zeminden gelebilecek neme karşı korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza
edilmelidir.
→ Toz ve pisliklere karşı korumak için üstü örtülmelidir.
→ Metalik yüzeyleri uygun bir pas koruyucu ile kaplayın.
Uzun süreli depolama
Bu ürün uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrıca
aşağıdaki noktalara da mutlaka uyulmalıdır:
1.
2.
3.3
Depoya almadan önce:
Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun
ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.
Yaklaşık 6 ayda bir:
Korozyon kontrolü yapılmalıdır. Paslanma belirtileri gözetlendiğinde, yeniden
korozyon önleyici madde sürülmelidir.
Ambalaj
Ürünlerimizin taşınma esnasında korunması için fabrikadan özel ambalajlarda teslim
edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrılabilen malzemelerdir ve tekrar
kullanılabilirler. Ambalajlarımız ahşap, karton, kağıt ve PE folyo malzemeden
yapılmıştır. Ambalaj malzemelerinin atık geri dönüşümü yapan bir firmaya verilmesini
öneririz.
9
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montaj
4.
Montaj
4.1
Montaj pozisyonu
AUMA aktüatörleri herhangi bir kısıtlama olmadan herhangi bir montaj konumunda
çalıştırılabilir.
4.2
El çarkının takılması
Bilgi
Taşımada çapları 400 mm’den daha büyük olan el çarkları birlikte verilir.
Resim 4:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
4.3
El çarkı
Mesafe diski
Giriş mili
El çarkı
Emniyet segmanı
Eğer gerekirse mesafe diskini [1] giriş miline [2] takın.
El çarkını [3] giriş miline takın.
El çarkını [3] birlikte verilen emniyet segmanı [4] ile sabitleyin.
Çok turlu aktüatörün vanya/redüktöre montajı
Boya hasarları ve yoğuşma suyu oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının yoğuşma
suyu oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
4.3.1
B, B1 – B4 ve E bağlantı flanşları
Uygulama
Dönen, yükselmeyen mil için
İtme kuvvetleri için uygun değildir
Yivli delikli bağlantı şekli:
●
●
Yapısı
●
●
●
10
B1 – B4 flanşı, ISO 5210'a uygun delikli
B ve E flanşı, DIN 3210'a uygun delikli
Sonradan B1'den B3, B4 veya E'ye değiştirmek mümkündür.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montaj
Resim 5:
[1]
[2]
[3]
Bilgi
4.3.1.1
B, B1 – B4, E ve C bağlantı flanşları
Çıkış kovanı/fiş kovanı, delikli ve somunlu
Emniyet segmanı
Flanş muyu boşluklu olmalıdır.
Çok turlu aktüatörün (B1 – B4 veya E bağlantı flanşı) vanaya/redüktöre takılması
1.
2.
3.
4.
Bağlantı flanşlarının birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol edin.
Deliğin ve yivin giriş miline uygun olup olmadığını kontrol edin.
Giriş miline hafifçe gres yağı sürün.
Çok turlu aktüatörü yerleştirin.
Bilgi: Tam olarak merkezlenmesine ve flanşa sıkıca oturmasına dikkat edin.
5.
Çok turlu aktüatörün cıvatalarını tabloya göre sıkın.
Bilgi: Temas korozyonunun önlenmesi için, cıvatalara diş sızdırmazlık macunu
sürülmesini öneririz.
6.
Cıvataları çapraz sırada ve tablodaki sıkma momenti değerlerine göre sıkın.
Tablo 2:
4.3.2
Bağlantı flanşı
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
25
51
87
214
431
A bağlantı flanşı
Uygulama
●
●
Bilgi
Yükselen, dönmeyen mil için bağlantı flanşı
İtme kuvvetlerini almak için uygundur
Aktüatörleri uygulayıcıya ait mevcut model yılı 2009 ve daha eski modellere ayarlamak
için bir adaptör gereklidir. Bu adaptörler AUMA'ya sipariş edilebilir.
11
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montaj
4.3.2.1
Dişli kovanın hazırlanması
✔ Bu çalışma adımı sadece delinmemiş veya önceden delinmiş olan dişli kovan için
gereklidir.
Resim 6:
[1]
[2]
[2.1]
[2.2]
[3]
Dişli kovan
Yatak
Baskı yatağı
Yatak dişlisi
Flanş muylusu
1.
2.
3.
4.
Flanş muylusunu ([3] bağlantı flanşından sökün.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] birlikte çıkartın.
Baskı yataklarını [2.1] ve yatak dişlilerini [2.2] dişli kovandan [1] çıkartın.
Dişli kovanı [1] delin ve diş açın.
Bilgi: Tornaya bağlarken yalpa yapmamasına dikkat edin!
5.
6.
Hazır dişli kovanı [1] temizleyin.
Yatak dişlisine [2.2] yatak disklerine [2.1] lityum sabun EP çok amaçlı gres sürün
ve tüm boşlukları gresle doldurun.
Yağlanmış yatak dişlilerini [2.2] ve baskı yataklarını [2.2] dişli kovana [1] geçirin.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] tekrar bağlantı flanşına yerleştirin.
Bilgi: Çenelerin veya dişlerin içi boş milin yivine oturmasına dikkat edin.
7.
8.
9.
12
A bağlantı flanşının yapısı
Flanş muylusunu takın ve sonuna kadar sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montaj
4.3.2.2
Çok turlu aktüatör (A bağlantı flanşı ile) vanaya takılması
Resim 7:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.
A bağlantı flanşı ile montaj
Vana mili
A bağlantı flanşı
Aktüatördeki cıvatalar
Vana flanşı
Bağlantı flanşına giden cıvatalar
A bağlantı flanşı çok turlu aktüatöre monte edilmiş ise: Vidaları [3] sökün ve
bağlantı flanşını A [2] cihazdan çıkartın.
A bağlantı flanşı ile vana flanşının [4] birbirlerine uygun olup olmadığını kontrol
edin.
Vananın miline [1] hafifçe gres sürün.
A bağlantı flanşını vana miline yerleştirin ve vana flanşına temas edene kadar
döndürün.
A bağlantı flanşını tespit delikleri hizalanana kadar döndürün.
Tespit vidalarını [5] takın, fakat henüz sıkmayın.
Çok turlu aktüatörü, dişli kovan taşıyıcı çıkış kovanını kavrayacak şekilde vana
miline yerleştirin.
Tam kavradığında flanşlar birbirleri ile hizalanmış durumdadır.
Çok turlu aktüatörü tespit delikleri tam uyana kadar hizalayın.
Çok turlu aktüatörü cıvatalarla [3] tespit edin.
Cıvataları [3] çapraz sırada ve tabloda verilen tork değerlerine göre sıkın.
Tablo 3:
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M6
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
11
25
51
87
214
431
11. Çok turlu aktüatörü, vana flanşı ile A bağlantı flanşı sabit bir şekilde üst üste
oturacak şekilde AÇIK yönünde döndürün.
12. A bağlantı flanşı ile vana arasındaki tespit vidalarını [5] çapraz sırada sıkın.
13
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montaj
4.4
Montaj aksesuarı
4.4.1
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
— Opsiyon —
Resim 8:
[1]
[2]
[3]
1.
2.
3.
4.
14
Mil koruma tüpünün montajı
Mil koruma tüpü için koruma klapesi
Milin koruyucu tüpü
Conta
Vida dişlerini kendir, teflon bant veya diş sızdırmazlık macunu ile sızdırmaz
hale getirin.
Mil koruma tüpünü [2] dişlere takın ve sıkın.
Sızdırmazlık halkasını [3] gövdeye değene kadar itin.
Koruma tüpü kapağının [1] mevcut ve sağlam olup olmadığını kontrol edin.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektriksel Bağlantı
5.
Elektriksel Bağlantı
5.1
Temel bilgiler
Hatalı elektrik bağlantısında tehlike
Dikkat edilmediğinde, can ve mal kaybı veya ağır maddi hasar meydana gelebilir.
→ Elektrik bağlantısı sadece uzman ustalar tarafından yapılmalıdır.
→ Bağlantı yapmadan önce bu bölümdeki temel bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
→ Bağlantı yapıldıktan sonra, gerilimi açmadan önce, <devreye alma> ve <Test
amaçlı çalıştırma> bölümlerine dikkat edilmelidir.
Kablo donanım şeması/bağlantı planı
İlgili kablo donanım şeması/bağlantı planı (Almanca ve İngilizce dillerinde) bu kılavuz
ile birlikte, hava şartlarından korumalı bir çanta içinde, cihaza bağlı olarak teslim
edilmektedir. Elektriksel bağlantı şeması kaybolduğunda, komisyon numarası
belirtilerek (bkz. tip etiketi) temin edilebilir veya doğrudan İnternet'ten indirilebilir
(http://www.auma.com).
Kontrol ünitesi olmadan bağlandığında vanada hasar oluşur!
→ NORM aktüatörleri için bir kontrol ünitesi gereklidir: Motor sadece bir kontrol
ünitesi (yön değiştirme kontaktörü devreli) üzerinden bağlanmalıdır.
→ Vana üreticisi tarafından öngörülen kapatma türüne uyulmalıdır.
→ Elektriksel bağlantı şemasına dikkat edin.
Kapatma Gecikmesi
Sigorta uygulayıcıya aittir
Limit veya tork anahtarlarının tetiklenmelerinden motorun enerjisi kesilene kadar
geçen süre kapanma gecikmesi olarak tanımlanır. Armatürün tahrik ünitesinin
korunması için kapanma gecikmesi olarak önermekteyiz < 50 msn önermekteyiz.
Ayar süresi, bağlantı şekli, armatür tipi ve yapısı dikkate alındığında, daha geç
kapanma süreleri de mümkündür. İlgili kontaktörün doğrudan limit veya tork anahtarları
ile kapatılmasını önermekteyiz.
Kısa devre koruması ve aktüatörü devreye almak için uygulayıcıya ait sigortalar ve
yük ayırma anahtarları gereklidir.
Boyutlandırma için gerekli akım değeri motorun akım tüketimine (elektriksel bilgi
föyüne bakın) bağlıdır.
Limit ve Tork Anahtarı
Limit ve tork anahtarlar tekli, tandem veya üçlü şalterler olarak seçilebilir. Bir tekli
anahtarının her iki açma-kapama devresi (normalde kapalı/normalde açık) üzerinden
sadece aynı potansiyel anahtarlanabilir. Farklı potansiyellerin eşzamanlı olarak
anahtarlanması isteniyorsa, tandem veya üçlü anahtarlar kullanılmalıdır. Tandem/üçlü
anahtarlar kullanıldığında:
●
●
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı
Sinyal vermek için önde giden kontaklar DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1 kullanılmalıdır.
Kapatmak için geriden giden kontaklar DSR, DÖL, WSR, WÖL kullanılmalıdır.
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı motorun tip plakasındaki bilgilere
uygun olmalıdır.
15
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektriksel Bağlantı
Resim 9:
[1]
[2]
[3]
Bağlantı kabloları
●
●
●
5.2
Motorun tip plakası (örnek)
Akım tipi
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı (trifaze ve alternatif akım motorlarında)
Cihazların yalıtılmasını sağlamak için uygun (gerilime dayanıklı) kablolar kullanılmalıdır. Kabloları oluşabilecek en yüksek anma gerilimine göre boyutlandırılmalıdır.
Minimum anma sıcaklığına uygun bağlantı kablosu kullanın.
UV ışınıma maruz kalan kablolarda (örneğin, dış mekanlarda) UV ışınlarına
dayanıklı kablolar kullanılmalıdır.
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
AUMA fiş/soket konnektör bağlantı kesitleri:
●
●
●
5.2.1
Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Toprak hattı bağlantısı : maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Kontrol kontakları (1 - 50): maks. 2,5 mm²
Bağlantı bölmesinin açılması
Resim 10:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
16
AUMA fiş/soket konnektör, S tipi, bağlantısı
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değildir.)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektriksel Bağlantı
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
5.2.2
1.
2.
3.
Vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
Vidaları [4] sökün ve soket kovanını [5] kapaktan [1] çıkartın.
Bağlantı kablolarına uygun kablo rekorları [8] kullanın.
➥
(Tip etiketinde verilen koruma sınıfı IP... sadece uygun kablo rekorları kullanıldığında geçerlidir). Örnek: Tip etiketi Koruma sınıfı IP 68.
4.
5.
Kullanılmayan kablo girişleri [8] uygun tapalarla [7] kapatılmalıdır.
Kabloları kablo rekorlarına [8] geçirin.
Kabloların bağlanması
✔ İzin verilen bağlantı kesitlerine dikkat edin.
1.
2.
3.
4.
Kabloların izolasyonlarını sıyırın.
Damarların izolasyonlarını açın.
Esnek kablolarda: DIN 46228 uyarınca damar kovanları kullanın.
Kabloları siparişe ait kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.
Hata durumunda: Toprak iletkeni bağlanmadığında tehlikeli gerilimler!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Tüm toprak hatlarını bağlayın.
→ Toprak hattı bağlantısını bağlantı kablosunun dış toprak hattına bağlayın.
→ Cihazı sadece toprak hattı bağlı olarak çalıştırın.
5.
Toprak hattı iletkenlerini,toprak hattı bağlantısına, esnek kablolar yada sağlam
kablolar kullanarak sıkıca bağlayın.
Resim 12: Toprak hattı bağlantısı
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Soket tarafı
Cıvata
Rondela
Rondela
Halka mandallı/halkalı toprak kablosu
Toprak hattı bağlantısı, sembol:
17
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektriksel Bağlantı
Termistör veya termik şalter bağlanmadığında motorda hasar oluşma tehlikesi
vardır!
Motor koruması takılmadığında, motor için verilen garanti geçersizdir.
→ Termistör veya termik şalteri harici kontrol ünitesine bağlayın.
Kondens suyu oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının kondens
suyu oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
Bilgi
5.2.3
Bazı aktüatörlerde ayrıca bir motor ısıtıcısı daha mevcuttur. Motor ısıtıcısı, motorda
yoğuşma suyu oluşmasını önler ve çok düşük sıcaklıklarda ilk hareket davranışını
düzeltir.
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Resim 13:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Örnek: S tipi
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değil)
Kabloların sıkışması kısa devreye sebep olabilir!
Elektrik şoku tehlikesi ve işlev arızaları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için soket parçasını itina ile yerleştirin.
1.
2.
3.
4.
5.
18
Soket taşıyıcısını [5] kapağa [1] yerleştirin ve vidaları [4] sıkın.
Kapağın [1] ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
Kapağı [1] takın ve vidaları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektriksel Bağlantı
6.
5.3
İlgili korunma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rekorlarını [8]
öngörülen tork değerine kadar sıkın.
Elektrik bağlantısı aksesuarları
— Opsiyon —
5.3.1
Tutucu çerçeve
Uygulama
Çekilen bir fişin emniyetli bir şekilde saklanması için askı çerçevesi.
Kontakları doğrudan temasa ve ortam koşullarına karşı korumak için.
Resim 14:
5.3.2
Tutucu çerçeve
Koruyucu kapak
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde).
Açılan bağlantı bölmesi bir koruyucu kapak (resimi bulunmamaktadır) ile kapatılabilir.
5.3.3
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Elektrik bağlantısı açıldığında veya kablo rekorlarında sızıntı varsa, cihaz içine toz
veya nem girebilir. Elektrik bağlantısı [1] ile cihazın gövdesi arasına çift taraflı
sızdırmaz ara çerçeve [2] monte edildiğinde bu etkin bir şekilde önlenir. Cihazın
koruma sınıfı (IP 68) elektrik bağlantısı [1] çıkartılsa da değişmez.
Resim 15:
[1]
[2]
[3]
5.3.4
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve ile elektrik bağlantısı
Elektronik bağlantısı
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Aktüatör gövdesi
Dış Toprak Bağlantısı
Cihazın potansiyel dengelemeye bağlanabilmesi için gövdeye opsiyonel olarak bir
dış toprak bağlantısı mevcuttur.
Resim 16:
Toprak bağlantısı
19
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Kullanım
6.
Kullanım
6.1
Elle çalıştırma
Ayarda ve devreye almada, motor arızalandığında veya şebeke arızasında aktüatör
manuel olarak çalıştırılabilir. Manuel modu bir değiştirme mekanizması üzerinden
devreye alınır.
6.1.1
Manuel moduna geçiş
Yanlış kullanım motor kavramasında hasar yapar!
→ Manuel çalıştırma sadece motor durmuşken yapılmalıdır.
1.
El çarkı ortasındaki düğmeye basın.
2.
El çarkını istenen yöne döndürün.
→
6.1.2
Vanayı kapatmak için el çarkını saat yönünde döndürün:
➥ Tahrik mili (vana) sağa doğru KAPALI yönüne döner.
El çarkının devreden çıkarılması
Motor çalıştırıldığında el çarkı otomatik olarak devre dışı kalır. Motor modunda el
çarkı dönmez.
6.2
Motorlu çalıştırma
Ayar yanlış yapıldığında vanada hasar oluşur!
→ Motoru çalıştırmadan önce, tüm devreye alma ayarları yapılmalı ve bir test
amaçlı çalıştırma yapılmalıdır.
Motorlu çalıştırmada bir kontrol ünitesi gereklidir. Aktüatör lokal olarak kontrol edilecek
ise, ayrıca bir lokal kontrol ünitesi gereklidir.
20
1.
2.
Gerilim beslemesini açın.
Vanayı kapatmak için motor modunu KAPALI yönüne getirin.
➥
Vana mili sağa doğru KAPALI yönünde döner.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Göstergeler
7.
Göstergeler
7.1
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
— Opsiyon —
Mekanik konum göstergesi:
sürekli olarak vananın konumunu gösterir
Gösterge diski AÇIK ve KAPALI pozisyonları arasında 180° ila 230° civarında
döner.)
aktüatörün çalışıp çalışmadığını gösterir (çalışma göstergesi)
son konumlara erişildiğini gösterir (gösterge işareti üzerinden [3])
Resim 19: Mekanik pozisyon göstergesi
●
●
●
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Kapak
Gösterge diski
Gösterge işareti
AÇIK pozisyonu sembolü
KAPALI pozisyonu sembolü
21
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Sinyaller
8.
Sinyaller
8.1
Aktüatör geri bildirimi
Bilgi
Anahtarlar tekli anahtar (1 NC ve 1NO), tandem anahtar (2 NC ve 2 NO) veya üçlü
anahtar (3 NC ve 3 NO) olarak tasarlanmış olabilir. Hangi tipin mevcut olduğu elektrik
bağlantı şemasından veya siparişe özel teknik veri bilgi föyünden alınabilir.
Geri bildirim
AÇIK/KAPALI son konuma
erişildi
Ara konuma erişildi (opsiyon)
AÇIK/KAPALI tork değerine
erişildi
Motor koruması devreye girdi
Çalışma göstergesi (opsiyon)
Vana ayarı (opsiyon)
Manuel modu etkin (opsiyon)
22
Bağlantı şemasındaki tip ve ad
Limit anahtarlama üzerinden ayarlama
Anahtar: 1 NC ve 1 NO (Standart)
WSR
Sağa Doğru Kapatma Limit Anahtarı
WÖL
Sola Doğru Açma Limit Anahtarı
DUO limit anahtarlama üzerinden ayarlama
Anahtar: 1 NC ve 1 NO (Standart)
WDR
DUO Sağa Dönüş Limit Anahtarı
WDL
DUO Sola Dönüş Limit Anahtarı
Tork anahtarlama üzerinden ayarlama
Anahtar: 1 NC ve 1 NO (Standart)
DSR
Sağa Doğru Kapatma Tork Anahtarı
DÖL
Sola Doğru Kapatma Tork Anahtarı
Tipine bağlı olarak termik şalter veya termistör
F1, Th
Termik şalter
R3
Termistör
Anahtar: 1 NC (standart)
S5, BL
Yanıp sönme sinyali
Tipe bağlı olarak potansiyometre veya elektronik pozisyon transmitteri RWG
R2
Potansiyometre
R2/2
Potansiyometre tandem sırasında (opsiyon)
B1/B2, RWG
3 veya 4 telli sistem (0/4 – 20 mA)
B3/B4, RWG
2 telli sistem (4 – 20 mA)
Anahtar
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
9.
Devreye alma
9.1
Anahtar bölmesinin açılması
Aşağıdaki ayarlar (opsiyonlar) için anahtar bölmesinin açılması gerekmektedir.
9.2
1.
Anahtar bölmesindeki vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
2.
Eğer varsa, gösterge diskini [3] çıkartın:
Gösterge diskini [3] çatal anahtar (manivela olarak) ile çıkartın.
Bilgi: Boyaya hasar vermemek için, çatal anahtarın altına yumuşak bir şey,
örn. bez, yerleştirin.
Tork anahtarlamanın ayarlanması
Burada ayarlanmış olan kapatma torku değerine erişildiğinde, tork anahtarlarına
basılır (vanada aşırı yüklenme koruması).
Bilgi
Tork anahtarlanması manuel çalıştırmada da tetiklenebilir.
Kapatma tork değeri çok yüksek ayarlandığında, vanada hasar oluşabilir!
→ Kapatma torku vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
23
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
Resim 22:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
Tork ölçme başları
KAPALI yönünde tork için siyah ölçme başı
AÇIK yönünde tork için beyaz ölçme başı
Ayar vidaları
Kadranlar
İbre diskindeki her iki ayar vidasını [3] gevşetin.
Kadranı [4] döndürerek gerekli tork değerini ayarlayın (1 da Nm = 10 Nm).
Her iki ayar vidasını [3] tekrar sıkın.
Bilgi: Maksimum sıkma momenti: 0,3 – 0,4 Nm
➥ Tork anahtarlaması ayarlanmış olur.
Örnek: Yukarıdaki resimdeki ayarlar:
●
●
9.3
3,5 da Nm = 35 Nm KAPALI yönünde
4,5 da Nm = 45 Nm AÇIK yönünde
Limit Anahtar Ayarı
Limit anahtar ayar yolunu tespit eder. Ayarlanmış olan konuma erişildiğinde
anahtarlara basılır.
Resim 23:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.3.1
siyah alan:
ayar mili: KAPALI son konumu
İbre: KAPALI son konumu
Nokta: KAPALI son konumu ayarlandı
beyaz alan:
ayar mili: AÇIK son konumu
İbre: AÇIK son konumu
Nokta: AÇIK son konumu ayarlandı
KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm)
1.
2.
3.
24
Limit anahtarlama için ayar elemanları
Manuel çalışmaya geçin.
El çarkı ile vana kapanana kadar saat yönünde döndürün.
El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
4.
5.
6.
➥
7.
9.3.2
KAPALI son konumu ayarlanır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
➥
7.
9.4
Ayar milini [1] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [2] dikkat edin. İbre [2] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [2] noktanın [3] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [2]:noktaya [3] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
Manuel çalışmaya geçin.
El çarkı ile vana açılana kadar saatin tersi yönünde döndürün.
El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
Ayar milini [4] (Resim) bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün, ibreye [5] dikkat edin. İbre [5] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle
her seferinde 90° atlar.
İbre [5] noktanın [6] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [5]:noktaya [6] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
AÇIK son konumu ayarlanır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
Ara konumların ayarlanması
— Opsiyon —
DUO limit anahtarlamada iki ara konum anahtarı mevcuttur. Her hareket yönü için
bir ara konum ayarlanabilir.
Resim 24:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Bilgi
Limit anahtarlama için ayar elemanları
siyah alan:
ayar mili: KAPALI yönü
İbre: KAPALI yönü
Nokta: KAPALI ara konumu ayarlanır
beyaz alan:
ayar mili: AÇIK çalışma yönü
İbre: AÇIK çalışma yönü
Nokta: AÇIK ara konumu ayarlanır
Ara konum şalterleri 177 turdan (1 – 500 dev/strok için kontrol ünitesi) veya 1 769
turdan (1 – 5 000 dev/strok için kontrol ünitesi) kontağı yeniden serbest bırakır.
25
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
9.4.1
KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan)
1.
2.
Vanayı KAPALI yönünde, istenen ara konuma getirin.
Çok fazla döndürüldüğünde: Vanayı yeniden geriye döndürün ve ara konumu
tekrar KAPALI yönüne ayarlayın.
Bilgi: Ara konumu daha sonra elektrikle işletmede olduğu gibi daima aynı yönde
ayarlayın.
3.
Ayar milini [1] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [2] dikkat edin. İbre [2] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [2] noktanın [3] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [2]:noktaya [3] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
4.
5.
➥
6.
9.4.2
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan)
1.
2.
3.
4.
5.
➥
6.
9.5
KAPALI hareket yönü için ara konum artık ayarlanmıştır.
Vanayı AÇIK yönünde, istenen ara konuma getirin.
Çok fazla döndürüldüğünde: Çok fazla döndürüldü ise, vanayı tekrar geriye
döndürün ve yeniden AÇIK yönünde hareket ettirin (daha sonra elektrikle
çalıştırmada olduğu gibi ara konuma daima aynı yönde hareket edin).
Ayar milini [4] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [5] dikkat edin. İbre [5] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [5] noktanın [6] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [5]:noktaya [6] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar milini bırakın.
AÇIK hareket yönü için ara konum artık ayarlanmıştır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar
milini aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
Test amaçlı çalıştırma
Test amaçlı çalıştırma yapmadan önce açıklanan tüm ayarlar yapılmış olmalıdır.
9.5.1
Dönme yönünün kontrolü
Dönme yönü yanlış olursa, vanada hasar oluşur!
→ Dönme yönü yanlışsa, derhal durdurun.
→ Faz sırasını düzeltin.
→ Test amaçlı çalıştırmayı tekrarlayın.
1.
2.
26
Aktüatörü elle orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin.
Aktüatörü KAPALI yönüne getirin ve dönme yönüne dikkat edin:
Gösterge diski ile: Adım 3
Gösterge diski yok: Adım 4 (içi boş mil)
→ Son konuma erişmeden kapatın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
3.
Gösterge diski ile:
→
4.
Gösterge diski yok:
→
➥
Dönme yönüne dikkat edin.
➥ Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve gösterge diski saatin
tersi yönde dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
Dişli kovanlarını [1] ve contayı [2] veya koruyucu boru kapağını [4] sökün
ve içi boş milin [3] veya milin [5] dönme yönünü izleyin.
Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve içi boş mil ya da mil saat yönünde
dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
Resim 26:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.5.2
içi boş mil/mil
Dişli kovanlar
Conta
İçi boş mil
Mil koruyucu boru için koruma klapesi
Mil
Milin koruyucu borusu
Limit anahtarlamanın kontrolü
1.
Aktüatörü manuel olarak vananın her iki son durumuna getirin.
➥
2.
3.
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda doğrudur:
WSR aanahtarı KAPALI son konumunda
WÖL anahtarı AÇIK son konumunda
el çarkı geri döndürüldükten sonra anahtarlar kontakları yeniden etkinleştiriyor
Son konumların ayarları yanlış ise: Limit anahtarlama yeniden ayarlanmalıdır.
Son konumlar doğru ayarlandığında, fakat herhangi bir opsiyon (örn. potansiyometre, pozisyon transmitteri) yoksa: Anahtar bölmesini kapatın.
27
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
9.6
Potansiyometrenin ayarlanması
— Opsiyon —
Potansiyometre vananın pozisyonunu tespit etmek için yol pikapı olarak kullanılır.
Bilgi
Redüksiyon dişli oranlarının kademeli olmasından dolayı, tüm direnç aralığı/strok
değeri her zaman kullanılamaz. Bu nedenle harici bir ayar olanağı (ayar potansiyometresi) mevcut olmalıdır.
Resim 27:
[1]
9.7
Kontrol ünitesi yönüne bakış
Potansiyometre
1.
2.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Potansiyometreyi [1] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
➥
KAPALI son konumu % 0’a
➥
3.
4.
AÇIK son konumu % 100’e eşittir
Potansiyometreyi [1] tekrar bir miktar geriye döndürün
Sıfır noktasının "0" ayarı harici ayar potansiyometresi (uzaktan izleme) ile
yapılmalıdır.
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'nin ayarlanması
— Opsiyon —
Elektronik pozisyon transmitteri RWG vananın konumunu tespit etmek için kullanılır.
Potansiyometre tarafından tespit edilen gerçek pozisyon değerinden 0 – 20 mA veya
4 – 20 mA'lık bir akım sinyali oluşturur.
Tablo 4:
RWG 4020 için teknik bilgiler
Kablolama
BAĞLANTI ŞEMASI
NUMARASI
Çıkış akımı
28
TPA
3/4-telli sistem
9. basamak = E veya H
2-telli sistem
9. basamak = C, D veya G
4 – 20 mA
IA
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Güç kaynağı
UV
24 V DC, ± % 15 süzülmüş
Maks. nominal akım
Maks. yük
I
RB
14 V DC +(I x RB), maks. 30
V
24 mA, 20 mA çıkış akımında 20 mA
(UV – 14 V) / 20 mA
600 Ω
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
Resim 28:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
Kontrol ünitesi yönüne bakış
Potansiyometre (yol pikabı)
Potansiyometre min. (0/4 mA)
Potansiyometre maks. (20 mA)
Ölçüm noktası (+)0/4 – 20 mA
Ölçüm noktası (-)0/4 – 20 mA
Elektronik pozisyon transmitterine gerilim verin.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
0 - 20 mA için ampermetreyi ölçme noktalarına [4 ve 5] bağlayın. Bir değer
okunamıyorsa:
3.1 müşteriye ait XK bağlantısına (klemens 23/24) harici bir yük bağlı olup
olamadığını kontrol edin (maks. yük RB dikkate alınmalıdır), veya
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.
Bilgi
9.8
3.2 müşteri bağlantısı XK'ya (klemens 23/24) köprü bağlayın.
Potansiyometreyi [1] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
Potansiyometreyi [1] tekrar bir miktar geriye döndürün
Potansiyometreyi [2] çıkış akımı yükselene kadar sağa doğru döndürün.
Potansiyometreyi [2] aşağıdaki değerlere erişilene kadar geriye döndürün:
0 – 20 mA'da yakl. 0,1 mA
4 – 20 mA'da yakl. 4,1 mA
Böylece sinyalin ölü noktanın (0 noktası) üzerinde kalması sağlanır.
Vanayı AÇIK son konumuna getirin.
Potansiyometrede [3] 20 mA limit değerini ayarlayın.
KAPALI son konumuna yeniden yaklaşın ve minimum değeri (0,1 mA veya 4,1
mA) kontrol edin. Gerekli ise, değeri düzeltin.
Maksimum değere erişilemezse, redüksiyon dişlisi seçimi kontrol edilmelidir. (Mümkün
olan maks. devir/strok sayısı, tahrik ünitesinin siparişe özel teknik bilgi föylerinden
alınabilir.
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
— Opsiyon —
1.
2.
3.
Gösterge diskini mile takın.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Alt gösterge diskini,
(KAPALI) sembolü, kapak üzerindeki
ile çakışana kadar döndürün.
gösterge işareti
29
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Devreye alma
4.
5.
6.
7.
Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.
Alt gösterge diskini tutun ve üzerinde (AÇIK) sembolü olan üst diski, kapaktaki gösterge işareti ile çakışana kadar döndürün.
Vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
Ayarın kontrolü:
(KAPALI) sembolü kapaktaki
7.1 Ayarı tekrarlayın.
gösterge işareti ile çakışmıyorsa:
7.2 Seçilen redüksiyon dişlisinin kontrol edilmesi gerekebilir.
9.9
Anahtar bölmesinin kapatılması
Boya hasarları korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
30
1.
2.
3.
Kapağın ve mahfazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
4.
5.
Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin.
Cıvataları [2] çapraz sırada ve eşit miktarlarda sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Arıza giderme
10.
Arıza giderme
10.1
Devreye alma sırasındaki hatalar
Tablo 5:
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata tanımı
Mekanik pozisyon göstergesi
ayarlanamıyor.
Son konum hatası
Aktüatör limit anahtarın doğru
çalışmasına rağmen dayanağa
kadar hareket ediyor.
Olası nedenleri
Redüksiyon dişlisi aktüatörün devirlerine/strokuna uygun değil.
Limit anahtarlama ayarlanırken aşma değeri
dikkate alınmadı.
Aşmaya aktüatörün ve vananın atalet momenti ile kontrol ünitesinin kapanma gecikmesi
sebep olur.
Pozisyon transmitteri RWG
RWG üzerinden akım döngüsü açık.
Ölçme noktalarında bir değer te- (0/4 – 20 mA konum geri beslemesi sadece
spit edilemiyor.
akım döngüsü RWG üzerinden bağlandığında
çalışır.)
Giderilmesi
Redüksiyon dişlisini değiştirin.
Aşma değerini hesaplayın: Aşma = Kapatma
ile durma arasında geçen mesafe.
Limit anahtarlamayı yeniden ayarlayın ve aşma değerini göz önünde bulundurun (el
çarkını aşma değeri kadar geriye döndürün).
RWG üzerindeki köprüyü XK'ye (klemenslere
23/24) bağlayın.
Harici yükü XK'ye bağlayın, örn. uzaktan
gösterge.
Maksimum yüke RB dikkat edin.
Pozisyon transmitteri RWG
Redüksiyon dişlisi aktüatörün devirlerine/stro- Redüksiyon dişlisini değiştirin.
Ölçüm aralığı 4 – 20 mA veya
kuna uygun değil.
maksimum değer 20 mA ayarlanamıyor.
Limit ve/veya tork anahtarları
Anahtar arızalı veya ayarı yanlış.
Ayarları kontrol edin, gerektiğinde yeniden
çalışmıyor.
ayarlayın.
→ Anahtarları kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin.
Anahtarların kontrolü
Anahtarlar kırmızı test düğmeleri [1] ve [2] ile elle çalıştırılabilir:
1.
Test düğmesini [1] DSR ok yönünde döndürün: KAPALI tork anahtarı devreye
girer
2. Test düğmesini [2] DÖL ok yönünde döndürün: AÇIK tork anahtarı devreye girer.
Aktüatörde bir DUO limit anahtar (opsiyon) varsa, tork anahtarları ile aynı zamanda
ara konum anahtarları WDR ve WDL de çalıştır.
1.
2.
10.2
Test düğmesini [1] WSR ok yönünde döndürün: KAPALI limit anahtarı devreye
girer
Test düğmesini [2] WÖL ok yönünde döndürün: AÇIK limit anahtarı devreye
girer
Motor koruması (termik denetim)
Aşırı ısınmaya ve izin verilmeyen yüksek yüzey sıcaklıklarına karşı korunmak için,
motor sargısında bir PTC-termistör veya termik şalter bulunur. Maksimum sargı
sıcaklığına erişildiğinde, bu korumalar devreye girer.
Arıza durumundaki
davranış
Kontrol ünitesindeki sinyaller doğru olarak bağlandığındaaktüatör durur, çalışmaya
devam edebilmesi için önce motorun soğuması gerekir.
Olası nedenleri
Aşırı yük, çalışma süresi aşımı, çok fazla açıp kapatmalar, çok yüksek ortam sıcaklığı.
Giderilmesi
Sebebini araştırın, gerektiğinde hatayı giderin.
31
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Onarım ve bakım
11.
Onarım ve bakım
Yanlış bakım hasarlara sebep olabilir!
→ Onarım ve bakım çalışmaları, tesisat işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu faaliyetlerde servisimiz
ile bağlantı kurulmasını tavsiye ederiz.
→ Onarım ve bakım çalışmaları sadece cihaz devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır.
AUMA
Servis & Destek
11.1
AUMA tarafından onarım ve bakımlar gibi kapsamlı servis hizmetleri ve müşteri
eğitimleri sunulmaktadır. Temas adreslerini bu dokümanda <Adresler> ve İnternette
(www.auma.com) bulabilirsiniz.
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Ürünün güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan önlemler:
Devreye aldıktan 6 ay sonra ve daha sonra her yıl
Gözle kontrol:
Kablo girişleri, kablo rakorları, tapalar vb. sızdırmazlıklarını ve yerlerine tam
oturup oturmadıklarını kontrol edin.
Üretici tarafından verilen tork değerlerine uyulmalıdır.
Aktüatör ile vana/redüktör arasındaki tespit vidalarının sıkma momentlerini
kontrol edin. Gerektiğinde, cıvataları <Montaj> bölümünde verilen sıkma momentleri ile sıkın.
Çok nadir çalıştığında: Test çalıştırması yapın.
A bağlantı şeklindeki cihazlarda: Gresörlüğe bir gres tabancası ile mineral
bazda lityum sabunlu EP çok amaçlı yağı püskürtün.
Vana mili ayrıca yağlanmalıdır.
Resim 33: A bağlantı flanşı
●
●
●
●
●
[1]
[2]
A bağlantı flanşı
Gresörlük
Tablo 6:
A bağlantı flanşı yatağı için yağ miktarları
Bağlantı flanşı
Miktar [g] 1)
1)
A 07.2
1,5
A 10,2
2
A 14,2
3
A 16,2
5
Yoğunlukları r = 0,9 kg/dm³ olan yağlar için
Koruma sınıfı IP 68 ise
Suya batma durumunda:
●
Aktüatörü kontrol edin.
Su girdiğinde sızıntı yerlerini arayın ve giderin, cihazı kurallara uygun bir şekilde
kurutun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
●
Dişli kutusuna fabrikada yağ doldurulmuştur.
●
11.2
Bakım
Yağlama
32
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Onarım ve bakım
●
●
●
11.3
Yağ bakım çalışmalarında değiştirilir
Modülasyonlu çalıştırmada normalde 4 – 6 yıl sonra.
Çok sık çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 6 - 8 yıl sonra.
Çok seyrek çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 10 - 12 yıl sonra.
Yağ değiştirirken sızdırmazlık elemanlarının da değiştirilmesini öneririz.
Çalışma esnasında redüktör bölmesini ayrıca yağlamaya gerek yoktur.
Atık toplama ve geri dönüşüm
AUMA cihazları çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağmen bir gün artık değiştirilmeleri
gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve ham maddeleri ayrı ayrı toplanıp
ayrılabilir:
Elektronik hurda
çeşitli metaller
plastikler
gresler ve yağlar
Genelde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
Gresler ve yağlar genelde çevreye yayılmaması gereken suya karışmaları tehlike yaratan maddelerdir.
Sökülen malzemeleri kontrol edilen ve malzemeleri ayrı ayrı yeniden kazanıma
sunan atık toplama sistemlerine verilmelidir.
Ulusal atık toplama talimatlarına dikkat edilmelidir.
33
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Teknik bilgiler
12.
Teknik bilgiler
Bilgi
12.1
Aşağıdaki tabloda standart tiplerin yanı sıra opsiyonlar da gösterilmektedir. Tam tipi
siparişe ait teknik bilgi föyünden alınabilir. Siparişe ait teknik bilgi föyü
http://www.auma.com adresinden Almanca ve İngilizce dillerinde indirilebilir (iş
numarasının bilinmesi gerekir).
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
İşletme türü1)
Standart:
●
SA: Kısa çalışma S2 - 15 dak
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 25
Opsiyonlar:
●
SA: Kısa süreli çalışma S2 - 30 dak
Tork aralığı
Hız
Motor
Motor gerilimi ve frekansı
Yalıtım sınıfı
Motor koruma
Kendiliğinden kilitlenme
Limit anahtarlama
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 50
●
SAR: Aralıklı çalışma S5 - % 25
Aktüatörün tip etiketine bakın
Aktüatörün tip etiketine bakın
Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 60034’e göre
Motorun tip etiketine bakınız
Standart: F, tropikal dayanıklı
Opsiyon: H, tropikal dayanıklı
Standart: Termik şalter (NC)
Opsiyon: Termistör (PTC, DIN 44082'ye göre)2)
Kendiliğinden kilitlemeli: Devir sayıları 90 dev/dak'a kadar (50 Hz), 108 dev/dak'a kadar (60
Hz)
Kendiliğinden kilitlemeli DEĞİL: Devir sayıları 125 dev/dak'tan itibaren (50 Hz), 150 dev/dak'tan
itibaren (60 Hz)
Çıkıştaki tork etkisi vanayı durduğu konumdan hareket ettiremez ise, çok turlu aktüatör kendiliğinden kilitlemelidir.
AÇIK ve KAPALI son konumları için grup dişli mekanizması
Devir/strok: 2 -500 (standart) veya 2 - 5 000 (opsiyon)
Standart:
●
Her son konum için tekli anahtar (1 NC ve 1 NO; galvanik yalıtımlı değil)
Opsiyonlar:
●
Her son konum için tandem anahtar (2 NC ve 1 NO), anahtarlar galvanik yalıtımlı
Tork anahtarlama
●
Her son konum için üçlü anahtar (3 NC ve 3 NO), anahtarlar galvanik yalıtımlı
●
Ara konum anahtarı (DUO limit anahtarlama), isteğe göre ayarlanabilir
Tork anahtarlama AÇIK ve KAPALI yönlerinde kademesiz olarak ayarlanabilir
Standart:
Her yön için tekli anahtar (1 NC ve 1 NO), galvanik yalıtımlı değil
Opsiyon:
Her yön için tandem anahtar (2 NC ve 2 NO), anahtarlar elektriksel olarak yalıtılmış
Konum geribildirim sinyali, ana- Potansiyometre veya 0/4 – 20 mA (RWG)
log (opsiyon)
Mekanik konum göstergesi (op- Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski
siyon)
Çalışma göstergesi
Flaşör verici (SA’da standart, SAR'de opsiyon)
Anahtar bölmesinde ısıtıcı
Standart: kendiliğinden ayarlanan PTC ısıtıcı, 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC
Opsiyon: 24 – 48 V AC/DC veya 380 – 400 V AC
Motor ısıtıcısı (opsiyon)
Gerilimler: 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC veya 400 V AC (harici beslemeli)
Güç boyuta bağlıdır 12,5 – 25 W
Manuel çalıştırma
Ayar ve acil çalıştırma işlemleri için elle çalıştırma modu, elektrikle çalıştığında el çarkı dönmez
Opsiyon: El çarkı kilitlenebilir
Elektriksel bağlantı
Standart: Vidalı bağlantılı AUMA fiş/soket konnektörü
Opsiyonlar: Klemens veya krimp bağlantı
Kablo girişleri için vida dişleri Standart: Metrik dişler
Opsiyonlar: Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler
34
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Teknik bilgiler
Elektriksel bağlantı şeması
Vana bağlantısı
Elektriksel bağlantı şeması sipariş numarasına göre teslimata dahil edilmiştir
Standart: B1, EN ISO 5210'a göre
Opsiyonlar:
A, B2, B3, B4, EN ISO 5210'a göre
DIN 3210’a göre A, B, D, E
DIN 3338’e göre C
Özel bağlantı flanşları: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3
A, mil yağlamalı
Sensörler
Manüel işletmede sinyal verme Anahtar (1 değiştirme kontağı) üzerinden manüel işletme aktif/aktif değil sinyali
(opsiyon)
1)
2)
Anma geriliminde ve 40 °C ortam sıcaklığında ve çalışma torku ile modülasyon torku ile ortalama yüklenmede ayrı teknik bilgilere göre.
İşletme türünün aşılmasına izin verilmez
Termistörler için kontrol ünitesinde ayrıca uygun bir tetikleme cihazı gereklidir
Limit ve tork anahtarları teknik verileri
Mekanik servis ömrü
2 x 106 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I min.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
00 V AC/DC
250 V AC/DC
20 mA
250 V'de 5 A (omik yük)
250 V'de 3 A (indüktif yük, cos Ø = 0,6)
250 V'de 0,4 A (omik yük)
250 V'de 0,03 A (indüktif yük, L/R = 3 µs)
30 V'de 7 A (omik yük)
30 V'de 5 A (indüktif yük, L/R = 3 µs)
altın kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I min.
I maks.
5V
30 V
4 mA
400 mA
Flaşör teknik bilgileri
Mekanik servis ömrü
107 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
10 V AC/DC
250 V AC/DC
250 V'de 3 A (omik yük)
250 V'de 2 A (indüktif yük, cos Ø ≈ 0,8)
250 V'de 0,25 A (omik yük)
Anahtar el çarkı etkinleştirme teknik bilgileri
Mekanik servis ömrü
106 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
12 V DC
250 V AC
250 V'de 3 A (indüktif yük, cos Ø = 0,8)
12 V'de 3 A (omik yük)
35
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Teknik bilgiler
12.2
Kullanım koşulları
Kullanım
Montaj Pozisyonu
EN 60 529'a uygun korunma
sınıfı
Paslanmaya karşı korunma
Montaj yüksekliği
Kirlenme derecesi
Kaplama boyası
Renk
Ortam sıcaklığı
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
herhangi bir pozisyon
Standart: AUMA çok turlu aktüatörü/AC motoru ile IP 68
IP 68 koruma sınıfı AUMA talimatlarına göre aşağıdaki talepleri yerine getirir:
●
Su derinliği: maksimum 8 m su sütunu
●
Su altında kalma süresi: maksimum 96 saat
●
Su altında kalma süresi içinde 10 defaya kadar çalıştırma
●
Su altında kalındığı sürece oransal çalışma mümkün değildir.
Tam tip açıklaması için aktüatörün tip plakasına bakınız
Standart:
●
KS: endüstri tesislerinde, hidrolik ve diğer enerji santrallerinde düşük yüklü atmosferlere
veya arada sırada veya daimi olarak orta derecede zararlı madde konsantrasyonu olan
atmosferlere (örneğin, arıtma tesislerinde, kimya endüstrisi) monte etmek için
Opsiyonlar:
●
KX: çok nemli veya zararlı madde konsantrasyonu yüksek olan atmosferlere yerleştirmek
için uygundur
●
KX-G: KX gibi, fakat alüminyum içermeyen tip (dış parçalar)
Standart: Deniz seviyesinden ≤ 2000 m yüksekte
Opsiyon: > 2000 m için fabrikaya danışılmalıdır
Kirlenme derecesi 4 (kapalı durumda), EN 50178'e göre
Standart: Poliüretan bazında boya (toz boya)
Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)
Standart:
●
Aç-kapat modunda: –40 °C ila +80 °C
●
Salınımlara dayanıklılığı, IEC
60068-2-6'ya göre
Dayanma ömrü
Ağırlık
12.3
Diğer bilgiler
AB Direktifleri
36
Modülasyonlu çalıştırma: –40 °C ila +60 °C
Tam tip açıklaması için aktüatörün tip plakasına bakınız
2 g, 10 ile 200 Hz arasında
İlk çalıştırmada veya sistem arızalarında titreşimlere ve salınımlara karşı dayanıklılık. Daimi
bir dayanıklılık varsayılamaz. Redüktörlerle kombine edildiğinde geçerli değildir.
AUMA çok turlu aktüatörler, EN 15714-2 standardının dayanma ömrü gerekliliklerini yerine
getirir veya geçer. Detaylı bilgi için başvurunuz.
Ayrı teknik bilgiler bölümüne bakınız
●
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EC)
●
Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EC)
●
Makine Direktifi: (2006/42/EC)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Yedek parça listesi
13.
Yedek parça listesi
13.1
Çok turlu aktüatör SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
37
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Yedek parça listesi
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve sipariş numarasını bildirmenizi rica ediyoruz (etiketine bakınız)
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
005.3
009.0
017.0
018.0
019.0
Adı
Mahfaza
Yatak flanşı
Helezon dişli içi boş mil
Tahrik mili
Motor kavraması tahrik mili
Manuel kavrama
Planet dişli el çarkı tarafı
Tork kolu
Diş segmenti
Taç dişli
022.0
Tork anahtarlama için kavrama II
Modül
559.0-1
023.0
Limit anahtar çıkış dişlisi
Modül
559.0-2
024.0
025.0
058.0
070.0
079.0
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
560.0-1
560.0-2
560.1
560.2
566.0
155.0
Limit anahtarlama için tahrik dişlisi
Tespit plakası
Koruyucu toprak için kablo demeti (pim)
Motor (VD Motor ve No. 079.0)
Planet dişli motor tarafı (SA/SAR 07.2 –
16.2, VD motorda)
Redüksiyon dişlisi
Modül
566.1
500.0
501.0
502.0
Anahtar bölmesi kapağı
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Modül
Modül
Modül
566.2
566.3
567.1
503.0
Kontrol ünitesi için soket kontağı
Modül
568.1
504.0
505.0
506.0
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Modül
Modül
Modül
568.2
568.3
574.1
507.0
511.0
514.0
514.1
516.0
535.1
Fiş kapağı
Vidalı tapa
A bağlantı şekli (vidalı tapa hariç)
Eksenel iğneli yatak
Bağlantı şekli D
Halka segman
Modül
Modül
Modül
Modül
575.1
583.0
583.1
584.0
S1
S2
38
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
No.
539.0
542.0
549.0
549.1
553.0
554.0
556.0
556.1
557.0
558.0
Adı
Kör tapa
Kollu el çarkı
Bağlantı şekli B1/B3/B4/C
Çıkış kovanı B1/B3/B4/C
Mekanik pozisyoner
Motor kablosu grubu soket taşıyıcı
Pozisyoner için potansiyometre
Potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Isıtıcı
Pim kontaklı yanıp söner anahtar (darbe
diski ve yalıtım levhası hariç)
Anahtarlar ve tork anahtarlı ölçme kafalarla kontrol ünitesi
Manyetik limit ve tork anahtarlamalı
(MWG) kontrol ünitesi, non-intrusive tip
için entegre edilmiş AUMATIC kontrol
ünitesi ile
AÇIK yönü için şalter paketi
KAPALI yönü için şalter paketi
Limit/tork anahtarı
Şalter kaseti
Pozisyon transmitteri RWG
RWG için potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Devre kartı RWG
RWG için kablo grubu
Potansiyometre için sürgü kavrama/RWG
Koruyucu mil borusu (koruma kapağı
hariç)
Koruyucu mil borusu için koruma kapağı
V conta
A bağlantı şekli için mil keçesi, ISO flanş
için
Dişli kovan A
Motor tarafı motor kavraması
Motor kavraması pimi
Motor kavraması yayı
Conta seti, küçük
Conta seti, büyük
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
Set
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Sertifikalar
14.
Sertifikalar
14.1
Montaj Talimatı ve AB Uygunluk Beyanı
39
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Alfabetik dizin
Alfabetik dizin
7
A
A bağlantı flanşı
AB Uygunluk Beyanı
Aksesuar (elektrik bağlantısı)
Akım türü
Ambalaj
Anahtar
Anahtar teknik bilgileri
Anahtarların kontrolü
Ara konumlar
Ara çerçeve
Arıza giderme
Atık toplama
B
B, B1, B2, B3, B4 ve E
bağlantı flanşları
Bakım
Bağlantı planı
Boyut
C
Cihaz tipi
Çalışma göstergesi
Çalıştırma
Çift taraflı sızdırmaz
D
DUO limit anahtarlama
Depolama
Destek
Devreye alma
Direktifler
Dişli kovan
Dönme yönü
E
El çarkı
Elektriksel Bağlantı
Elektronik pozisyon transmitteri
Elle çalıştırma
Emniyet uyarıları
Emniyet uyarıları/İkazlar
F
Fabrika numarası
Flanş boyu
G
Geri dönüşüm
Giriş akımı
Gösterge diski
Göstergeler
H
Hız
40
11
39
19
15
9
15
35
31
25
19
31
33
10
4 , 32 , 32
15
8
8
21
4
19
25
9
32
4 , 23
4
12
26
10
15
28
20
4
4
8
8
33
15
21 , 29
21
7
K
Kablo donanım şeması
Kablo kesitleri
Kapatma Gecikmesi
Kontrol protokolü
Korozyon koruması
Koruma türü
Koruma önlemleri
Korunma sınıfı
Koruyucu kapak
Kullanım
Kullanım alanı
Kullanım koşulları
Kısa devre koruması
L
Limit anahtar
Limit anahtarlama
M
Mekanik konum göstergesi
Mekanik pozisyon göstergesi
Mil koruma tüpü
Montaj
Montaj Talimatı
Montaj aksesuarı
Motor koruması
Motor ısıtması
Motorlu çalıştırma
N
Nitelikli Personel
O
Onarım
Ortam sıcaklığı
8 , 15
16
15
8
9
7
4
36
19
20
4
36
15
15
24 , 27
21
29
14
10
39
14
31
18
20
4
32
7 , 36
P
PTC-termistör
Paslanmaya karşı korunma
Potansiyometre
Pozisyon göstergesi
Pozisyon transmitteri RWG
31
36
28
29
28
R
RWG
28
S
Seri numarası
Servis
Sigorta uygulayıcıya aittir
Sinyaller
Sipariş numarası
Standartlar
7, 8
32
15
22
7, 8
4
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Alfabetik dizin
T
Tandem anahtar
Tanıma
Taşıma
Teknik bilgiler
Termik denetim
Termik şalter
Test amaçlı çalıştırma
Tip (cihaz tipi)
Tip etiketi
Tip tanımı
Toprak bağlantısı
Tork anahtarlama
Tork anahtarı
Tork aralığı
Tutucu çerçeve
U
Uygulama alanı
Üretildiği yıl
Üretim yılı
15
7
9
34
31
31
26
8
7 , 15
7
19
23
15
7
19
4
8
8
V
Vana mili
14
Y
Yağlama
Yağlama maddesi tipi
Yedek parça listesi
32
7
37
İ
İş numarası
Ş
Şebeke bağlantısı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi
7, 8
15
15
15
41
AUMA – bütün dünyada
Avrupa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
AUMA Technology Аutomations Ltd.
UA 02099 Kiyiv
Tel+38 044 586-53-03
Fax+38 044 586-53-03
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
CMR Contrôle Maintenance Régulation
TN 1002 Tunis
Tel +216 71 903 577
Fax +216 71 903 575
[email protected]
www.cmr-tunisie.net
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
Fax +234-84-462741
[email protected]
www.manzincorporated.com
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel+45 33 26 63 00
Fax+45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
Amerika
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel+34 91 3717130
Fax+34 91 7427126
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
42
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel+30 210 2409485
Fax+30 210 2409486
[email protected]
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 4612-3477
[email protected]
SIGURD SØRUM AS
NO 1300 Sandvika
Tel+47 67572600
Fax+47 67572610
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel+351 2 1910 95 00
Fax+351 2 1910 95 99
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
AUMA – bütün dünyada
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax+57 1 416 5489
[email protected]
www.ferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control
Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
Asya
Avustralya
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
AUMA INDIA PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211–0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 863 8371
Fax +81 44 863 8372
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
43
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
D 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Yakınınızdaki Partneriniz:
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Çayyolu /Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.auma.com
Y004.750/061/tr/4.12
AUMA ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet’te bulabilirsiniz: www.auma.com

Benzer belgeler

Electrical Part-turn Actuators SG 03.3 - SG 05.3 SIMPACT

Electrical Part-turn Actuators SG 03.3 - SG 05.3 SIMPACT işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu ürün üzerinde çalışma yapacak personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okumalı ve anlamalıdır...

Detaylı

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3 elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya uygundur. EN 50281-1-1: 1998 tarafından isten...

Detaylı

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3 elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-muhafaza ile korumaya uygundur. EN 50281-1-1: 1998 tarafından istenen tüm k...

Detaylı

SAEx 16.2 SAREx 07.2 – SAREx 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz)

SAEx 16.2 SAREx 07.2 – SAREx 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz) Bu ürün, bu kılavuz dikkate alınarak çalıştırılmalıdır. Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir. Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Ulusal talimatlar dikkate a...

Detaylı

Electric Part-turn actuators SGExC 05.1 - 12.1 with AMExC

Electric Part-turn actuators SGExC 05.1 - 12.1 with AMExC Kontrol ünitesi olmayan aktüatör sonradan bir AUMA kontrol ünitesi ile donatılabilir. Bu konudaki sorularınız için Sip. No. (tahrik ünitesinin tip etiketine bakınız) gereklidir.

Detaylı