Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

Yorumlar

Transkript

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Çok turlu aktüatörler
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Kontrol ünitesi: elektro mekanik
Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte
AUMATIC AC 01.2 Intrusive
Kontrol
→ Paralel
Profibus DP
Modbus
Foundation Fieldbus
Kullanma talimatı
Montaj, kullanım, devreye alma
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
İçindekiler
Önce çalıştırma talimatlarını okuyunuz!
Emniyet uyarılarına dikkat ediniz.
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır.
Kılavuzu ürünün çalışma ömrü süresince muhafaza ediniz.
Bu kılavuzu ürünün yeni sahibine veya kullanıcısına teslim ediniz.
●
●
●
●
Bu dokümanın amacı:
Bu dokümanda montaj, devreye alma, kullanım ve bakım personeli için bilgiler bulunmaktadır. Cihazın monte
edilip devreye alınmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır.
Referans dokümanlar:
El kitabı (Çalıştırma ve Ayarlama) AUMATIC AC 01.2 Paralel
●
Referans dokümanların alınabileceği İnternet adresi: www.auma.com veya doğrudan AUMA'dan (bkz. <Adresler>).
İçindekiler
Sayfa
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Emniyet uyarıları.....................................................................................................................
Temel emniyet uyarıları
Uygulama alanı
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Uyarılar ve Notlar
Referanslar ve Semboller
5
5
5
6
6
7
2.
2.1.
2.2.
Tanıma.....................................................................................................................................
Tip etiketi
Kısa açıklama
8
8
9
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Taşıma, depolama ve ambalaj...............................................................................................
Taşıma
Depolama
Ambalaj
11
11
11
11
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.3.1.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.4.
4.4.1
4.5.
4.5.1
Montaj......................................................................................................................................
Montaj pozisyonu
El çarkının takılması
Çok turlu aktüatörün vanya/redüktöre montajı
B, B1 – B4 ve E bağlantı flanşları
Çok turlu aktüatörün (B1 – B4 veya E bağlantı flanşı) vanaya/redüktöre takılması
A bağlantı flanşı
Dişli kovanın hazırlanması
Çok turlu aktüatör (A bağlantı flanşı ile) vanaya takılması
Montaj aksesuarı
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları
Montaj pozisyonların değiştirilmesi
12
12
12
12
12
13
13
14
15
16
16
16
17
5.
5.1.
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.
Elektriksel Bağlantı.................................................................................................................
Temel bilgiler
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Kabloların bağlanması
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Elektrik bağlantısı aksesuarları
18
18
19
20
20
22
22
2
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
İçindekiler
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Soket koruma
Koruyucu kapak
Çift taraflı sızdırmaz ara parça
Dış Toprak Bağlantısı
22
23
23
24
24
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
6.2.1
6.2.2
6.3.
6.3.1
6.4.
6.4.1
6.4.2
6.5.
6.5.1
Kullanım...................................................................................................................................
Elle çalıştırma
Manuel moduna geçiş
El çarkının devreden çıkarılması
Motorlu çalıştırma
Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
Menüden butonlar ile yönlendirme (ayarlar ve göstergeler için)
Menü düzeni ve yönlendirme
Kullanıcı seviyesi, şifre
Şifre girişi
Şifrelerin değiştirilmesi
Ekran dili
Dilin değiştirilmesi
25
25
25
25
25
25
26
27
27
28
29
29
30
30
7.
7.1.
7.2.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3.
7.4.
Göstergeler..............................................................................................................................
Devreye almadaki göstergeler
Ekrandaki göstergeler
Aktüatör ve vanadan geri bildirimler
AUMA kategorisine göre durum göstergeleri
NAMUR önerisine göre durum göstergeleri
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
Sinyal lambaları
32
32
32
33
36
36
38
38
8.
8.1.
8.1.1
8.1.2
8.2.
Sinyaller...................................................................................................................................
Sinyal röleleri
Çıkış bağlantıları
Çıkışların kodlanması
Analog sinyaller
40
40
40
40
40
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.4.1
9.4.2
9.5.
9.5.1
9.5.2
9.6.
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7.
9.8.
9.9.
Devreye alma (temel ayarlar).................................................................................................
Durma türü ayarı
Anahtar bölmesinin açılması
Tork anahtarlamanın ayarlanması
Limit switch ayarı
KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm)
AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm)
Ara konumların ayarlanması
KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan)
AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan)
Test amaçlı çalıştırma
Dönme yönünün kontrolü
Limit anahtarlamanın kontrolü
Pozisyon geri beslemesi referans çalıştırması
Potansiyometrenin ayarlanması
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'nin ayarlanması
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
41
41
42
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
3
İçindekiler
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
9.10.
Anahtar bölmesinin kapatılması
50
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.3.1
10.3.2
Arıza giderme..........................................................................................................................
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata sinyalleri ve ikazlar
Sigortalar
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Motor koruması (termik denetim)
51
51
51
54
54
56
11.
11.1.
11.2.
11.3.
Onarım ve bakım.....................................................................................................................
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Bakım
Atık toplama ve geri dönüşüm
57
57
57
58
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Teknik bilgiler..........................................................................................................................
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Kullanım koşulları
Aksesuar
Diğer bilgiler
59
59
61
64
64
64
13.
13.1.
13.2.
Yedek parça listesi..................................................................................................................
Çok turlu aktüatör SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC AC 01.2
65
65
67
14.
14.1.
Sertifikalar...............................................................................................................................
Montaj Talimatı ve AB Uygunluk Beyanı
69
69
15.
Alfabetik dizin ........................................................................................................................
72
Adresler...................................................................................................................................
74
4
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
1.
Emniyet uyarıları
1.1
Temel emniyet uyarıları
Standartlar/Direktifler
Emniyet uyarıları
AUMA ürünleri kabul edilmiş standartlara ve direktiflere uygun olarak tasarlanıp
üretilmektedir. Bu durum montaj beyanı ve AB uygunluk beyanı dokümanları ile
belirtilmektedir.
Saha montajı sırasında; elektrik bağlantısı, devreye alma ve çalıştırma işlemlerinde
tesis işleticisi ve tesis kurucusu tüm yasal gereksinimlerin, direktiflerin, talimatların,
ulusal kuralların ve önerilerin yerine getirilmesine dikkat etmelidir.
Emniyet uyarıları/İkazlar
Nitelikli Personel
Bu cihaz üzerinde çalışan personel, bu kılavuzda verilen emniyet ve ikaz uyarılarına
ve verilen talimatlara uymalıdır. Kişilere veya mallara zarar vermemek için ürün
üzerindeki emniyet uyarılarına ve ikaz etiketlerine dikkat edilmelidir.
Montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma, çalıştırma ve bakım çalışmaları, tesisat
işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından
yapılmalıdır.
Bu ürün üzerinde çalışma yapacak personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okumalı ve anlamalıdır. Ayrıca kabul edilmiş resmi iş güvenliği kurallarını da tanımalı
ve bu kurallara uymalıdır.
Devreye alma
Çalıştırma
Devreye alma öncesi, ayarların uygulama gereksinimlerine uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yanlış ayarlar sonucu uygulamada tehlikeler oluşabilir, örneğin
vana veya tesis hasar görebilir. Bu durumlardan doğabilecek hasarlardan üretici
sorumlu değildir. Bu riskler tamamen kullanıcıya aittir.
Sorunsuz ve güvenli olarak çalıştırma koşulları:
●
●
●
●
●
●
Koruma önlemleri
Bakım
Talimatlara uygun taşıma, depolama, yerleştirme, montaj ve itinalı bir şekilde
devreye alınmalıdır.
Bu ürün, bu kılavuz dikkate alınarak çalıştırılmalıdır.
Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir.
Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Ulusal talimatlar dikkate alınmalıdır.
Cihazın muhafazası çalışırken çok fazla ısınabilir ve yüzey sıcaklıkları 60 °C’nin
üzerine çıkabilir. Yanmaya karşı korunmak için, cihaz üzerinde çalışma yapmadan önce yüzey sıcaklığını uygun bir sıcaklık ölçme aleti ile ölçmenizi ve gerektiğinde koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz.
Yerinde alınması gereken bariyerler, engeller veya personel için kişisel koruyucu
donanımlar gibi önlemlerden tesis işleticisi veya kurucusu sorumludur.
Cihazın güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için, bu kılavuzdaki bakım
uyarılarına uyulmalıdır.
Cihazda sadece üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
1.2
Uygulama alanı
AUMA çok turlu aktüatörler, gate ve globe vana gibi endüstriyel vanaların, valfların,
kapakların çalıştırılması için tasarlanmıştır.
Bunun dışındaki uygulamalar, sadece üreticinin onayı (yazılı) ile mümkündür.
Aşağıdaki alanlarda kullanımına izin verilmez:
●
●
●
●
●
●
EN ISO 3691 uyarınca konveyörlerde
EN 14502 uyarınca kaldırma aletlerinde
DIN 15306 ve 15309 uyarınca insan taşıyan asansörlerde
EN 81-1/A1 uyarınca yük asansörlerinde
Yürüyen merdivenler
Daimi çalışmada
5
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Emniyet uyarıları
Yeraltı montaj
Sürekli su altında kullanım (korunma tipine dikkat edin)
Patlama tehlikesi olan alanlar, Bölge 22 hariç
Nükleer tesislerde ışınım tehlikesi olan alanlar
Yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımda sorumluluk kabul edilmez.
●
●
●
●
Bu kılavuza uymak, aktüatör doğru kullanımının bir parçası olarak kabul edilir.
Bilgi
1.3
Bu talimat sadece standart tip "sağa doğru kapatma" için geçerlidir, yani mil vanayı
kapatmak için saat yönünde döner.
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Belirtilen seri aktüatör ATEX Direktifi 94/9/EC'ye göre toz patlaması muhtemel
ortamlarda kullanıma da uygundur (BÖLGE 22).
Bu aktüatörler IP68 sınıfına dahildir ve EN 50281-1-1:1998 Paragraf 6 - Yanıcı tozların
bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3 elektrikli
işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya uygundur.
EN 50281-1-1: 1998 tarafından istenen tüm koşulların yerine getirilebilmesi için
aşağıdaki noktalara mutlaka dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
●
1.4
ATEX Direktifi 94/9/EC uyarınca, aktüatör ayrıca işaretlenmiş olmalıdır – II3D
IP6X T150 °C.
EN 50281-1-1 Madde 10.4’e göre +40 °C ortam sıcaklığındaki maksimum aktüatör yüzey sıcaklıkları +150 °C dir. Madde 10.4’e göre maks. yüzey sıcaklığı
hesaplanmasında aşırı derecede toz birikimi göz önünde bulundurulmamıştır.
Termik şalterlerin veya termistörlerin doğru olarak bağlanması ile çalışma şekli
ve teknik verilere uyulması, cihazların maksimum yüzey sıcaklıklarının altında
kalınması için şarttır.
Bağlantı fişi sadece şebeke gerilimi kapalı iken takılıp çıkartılmalıdır.
Aynı zamanda kullanılan kablo rakorları da Kategori II3D’ye ve IP 67 koruma
sınıfına uygun olmalıdır.
Aktüatör bir dış kablo ile toprak bağlantısı (aksesuar) üzerinden potansiyel
dengelemeye veya topraklı bir boru hattı sistemi üzerinden bağlı olmalıdır.
Dişli kovanlar (Parça No. 511.0) veya kapaklı (Parça No. 568.1 ve 568.2) mil
koruma borusu içi delik mili yalıtmak için mutlaka monte edilmeli ve toz patlama
korunması sağlanmalıdır.
Muhtemel toz patlama tehlikesi olan alanlarda EN 50281-1-1 tarafından istenen
koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatörün güvenli bir şekilde
çalıştırılabilmesi için devreye almada, servis ve bakımda dikkat etme sorumluluğu
ve eğitimli personel kullanılması şarttır.
Uyarılar ve Notlar
Bu kılavuzda belirtilen güvenlik açısından önemli olan işlemlere dikkati çekmek için,
ilgili uyarı sözcükleri (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU) içeren ikaz uyarıları
mevcuttur.
Yüksek riskli doğrudan tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Orta derecede riskli olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Düşük derecede riskli olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, hafif veya orta derecede yaralanma tehlikesi oluşabilir. Ürünlere gelebilecek zararlarla ilgili olarak da kullanılabilir.
6
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Emniyet uyarıları
Olası tehlikeli bir durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ürünlere
zarar gelebilir. Personel yaralanmaları için kullanılmaz.
İkaz uyarılarının yapısı ve tipografisi
Tehlike çeşitleri ve kaynakları!
Dikkat edilmediğinde olası sonuçlar (opsiyonel)
→ Tehlikeye karşı önlemler
→ Diğer önlemler
Emniyet işareti
yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
Uyarı sözcüğü (burada TEHLİKE) bir tehlikenin derecesini belirtir.
1.5
Referanslar ve Semboller
Bu kılavuzda kullanılan diğer semboller ve uyarılar:
Bilgi
Bir metin önündeki Bilgi sözcüğü önemli bilgiler ve notlara işaret eder.
KAPALI sembolü (vana kapalı)
AÇIK sembolü (vana açık)
İlk adımdan önce bilinmesi gerekenler. Bu sembol bir sonraki adımdan önce ne
yapılması veya hazırlanması yada nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.
Menü üzerinden parametrelere
Bir menüdeki parametreye giden yolu tanımlar. Kontrol Ünitesi butonları üzerinden
aranan parametre ekranda kolayca bulunabilir.
<>
Metindeki başka yerlere gönderme yapar
Bu işaret içerisinde gösterilen terimler dokümandaki bu konu ile ilgili diğer metin
yerlerine gönderme yapılır. Bu terimler alfabetik dizinde, bir başlıkta veya içindekiler
bölümünde belirtilir ve hızlı bir şekilde bulunabilir.
7
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Tanıma
2.
Tanıma
2.1
Tip etiketi
Her cihaz-komponent (aktüatör, kontrol ünitesi, motor) bir tip etiketi ile donatılmıştır.
Resim 1:
[1]
[2]
[3]
[4]
Tip etiketlerinin yerleri
Aktüatör tip etiketi
Kontrol ünitesi tip etiketi
Motor tip etiketi
Ek etiket, örn. KKS etiketi
Aktüatör tip etiketinin tanımlanması
Resim 2:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[13]
8
Aktüatör tip plakası (örnek)
Üretici adı
Üretici adresi
Tip tanımı (açıklama için aşağıya bakınız)
İş numarası (açıklama için aşağıya bakınız)
Aktüatör iş numarası (açıklama için aşağıya bakınız)
Hız
KAPALI yönünde tork aralığı
AÇIK yönünde tork aralığı
Yağlama maddesi tipi – [10] Koruma türü
maks. ortam sıcaklığı
müşteri isteğine bağlı olarak opsiyonel bağlantı yapılabilir
müşteri isteğine bağlı olarak opsiyonel bağlantı yapılabilir
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Tip tanımı
Resim 3:
1.
2.
Tanıma
Tip tanımı (örnek)
Aktüatör tipi ve boyutu
Flanş boyu
Tip ve boyut
Bu kılavuzun geçerli olduğu cihaz tipleri ve boyutlar:
Aç-kapat çalışan çok turlu aktüatörler: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
Oransal çalışan çok turlu aktüatörler: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
İş numarası
Aktüatör seri numarası
Her cihaza siparişe özel bir iş numarası (sipariş numarası) verilir. Bu numaraya
bakarak kablo donanım şeması (Almanca ve İngilizce dilinde), test protokolü ve diğer
bilgiler doğrudan İnternet üzerinden http://www.auma.com adresinden indirilebilir.
Bazı bilgiler için bir müşteri numarası gereklidir.
Tablo 1:
Seri numarasının açıklanması (örnekle)
05 12 M D 12345
1. + 2. basamak: Montaj haftası
05 Buradaki örnekte: Takvim haftası 05
3. + +4. basamak: Üretim yılı
12 Buradaki örnekte: Üretildiği yıl: 2012
Tüm diğer basamaklar
M D 12345 Ürünün tam olarak tanınması için dahili fabrika numarası
Kontrol ünitesi tip etiketi açıklaması
Resim 4:
[1]
[2]
[3]
[4]
Tip tanımı
Kablo donanım şeması
Kontrol ünitesi tip etiketi
Tip tanımı
İş numarası
Kablo donanım şeması
Kontrol arabirimi
AC 01.2 = Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC
9. TPA elektriksel bağlantı şemasındaki yeri: Pozisyoner (aktüatör):
Kontrol ünitesi: elektro mekanik:
0 = pozisyoner yok
A, B, J, K, L, N, R, T = Potansiyometre
C, D, E, G, H, M, P, S, U = RWG (elektronik pozisyoner)
Kontrol arabirimi
24 V DC = 24 V DC kontrol gerilimi ile paralel arabirim üzerinden kontrol
115 V AC = 115 V AC kontrol gerilimi ile paralel arabirim üzerinden kontrol.
0/4 – 20 mA = 0/4 – 20 mA analog girişi üzerinden paralel arabirimi üzerinden kontrol
2.2
Kısa açıklama
Çok turlu aktüatör
EN ISO 5210'a göre tanımı:
9
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Tanıma
Çok turlu aktüatör, vanaya en az tam bir tur dönmesini sağlayacak kadar tork aktaran
bir düzenektir. İtme kuvvetlerini karşılayabilir.
AUMA çok turlu aktüatörleri elektrik motorları ile çalıştırılır ve A bağlantı şeklinde
itme kuvvetlerini karşılayabilirler. Elle çalıştırmak için bir el çarkı mevcuttur. Son
konumlarda durdurma limit veya tork anahtarlama ile gerçekleşebilir. Aktüatörü
çalıştırmak için mutlaka bir kontrol devresi olması gereklidir.
Aktüatör kontrol ünitesi
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC çalışmaya hazır olarak teslim edilir ve AUMA
aktüatörlerini kontrol etmek için kullanılır. Kontrol ünitesi doğrudan aktüatöre veya
bir duvar aparatına monte edilebilir.
AUMATIC kontrol ünitesinin işlevleri, AÇ-KAPAT modunda normal vana kontrolünden,
pozisyon ayarlarına, işlem kontrollerine, çalışma verileri kaydından arıza tanı
işlevlerine kadar uzanır.
Lokal kontrol/AUMA CDT
Çalıştırma, ayarlar ve göstergeler doğrudan lokal olarak kontrol ünitesinde
gerçekleştirilebilir.
Lokal olanaklar
●
●
Intrusive - Non-Intrusive
●
●
10
Lokal kontroller üzerinden (butonlar ve ekran) aktüatöre kumanda edilir ve
ayarlar yapılır (bu kılavuzun içeriği).
Bir bilgisayar (notebook veya PC) üzerinden AUMA CDT yazılımı ile (opsiyonel)
veriler girilebilir, okunabilir, ayarlar değiştirilebilir ve kaydedilebilir. PC ile AUMATIC arasındaki bağlantı kablosuz olarak Bluetooth arabirimi (bu kılavuzun kapsamına dahil değildir).
Intrusive tip (kontrol ünitesi: elektro mekanik):
Limit ve tork anahtarlama aktüatör üzerindeki anahtarlarla yapılır.
Non Intrusive tip (kontrol ünitesi: elektronik):
Limit ve tork ayarlamaları kontrol ünitesi üzerindeki butonlar aracılığıyla yapılır,
bunun için aktüatör veya kontrol ünitesi mahfazasının açılmasına gerek yoktur.
Bunun için aktüatör bir MWG (manyetik yol ve tork transmitteri) bulunur, bu
sayede analog bir tork geri besleme sinyali/tork göstergesi ve analog konum
geribildirimi/konum göstergesi de mümkündür.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
3.
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.1
Taşıma
Taşıma, depolama ve ambalaj
Kurulacak yere sağlam bir ambalaj içinde taşınmalıdır.
Havada asılı yük!
Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur.
→ Havada asılı yüklerin altında durmayınız.
→ Kaldırma ipini veya kancasını el çarkına değil gövdeye bağlayınız.
→ Bir vana üzerine monte edilmiş olan aktüatörde: Kaldırma aletini vanaya bağlayın,
aktüatöre DEĞİL.
→ Redüktörlü aktüatörlerde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, redüktördeki asma
mapalarına bağlayın.
→ Kontrol ünitesi üzerinde olan aktüatörlerde: Kaldırma aletini kontrol ünitesine
DEĞİL, aktüatöre bağlayın.
3.2
Depolama
Yanlış depolama korozyon tehlikesi oluşturur!
→ İyi havalandırılmış kuru bir odada muhafaza edilmelidir.
→ Zeminden gelebilecek neme karşı korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza
edilmelidir.
→ Toz ve pisliklere karşı korumak için üstü örtülmelidir.
→ Metalik yüzeyleri uygun bir pas koruyucu ile kaplayın.
Çok düşük sıcaklıklarda ekranda hasar oluşabilir!
→ AUMATIC aktüatör kontrol ünitesi –30 °C'nin altında depolanmamalıdır.
Uzun süreli depolama
Bu ürün uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrıca
aşağıdaki noktalara da mutlaka uyulmalıdır:
1.
2.
3.3
Depoya almadan önce:
Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun
ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.
Yaklaşık 6 ayda bir:
Korozyon kontrolü yapılmalıdır. Paslanma belirtileri gözetlendiğinde, yeniden
korozyon önleyici madde sürülmelidir.
Ambalaj
Ürünlerimizin taşınma esnasında korunması için fabrikadan özel ambalajlarda teslim
edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrılabilen malzemelerdir ve tekrar
kullanılabilirler. Ambalajlarımız ahşap, karton, kağıt ve PE folyo malzemeden
yapılmıştır. Ambalaj malzemelerinin atık geri dönüşümü yapan bir firmaya verilmesini
öneririz.
11
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Montaj
4.
Montaj
4.1
Montaj pozisyonu
AUMA aktüatörleri ve aktüatör kontrol üniteleri herhangi bir kısıtlama olmadan
herhangi bir montaj konumunda çalıştırılabilir.
4.2
El çarkının takılması
Bilgi
Taşımada çapları 400 mm’den daha büyük olan el çarkları birlikte verilir.
Resim 5:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
4.3
El çarkı
Mesafe diski
Giriş mili
El çarkı
Emniyet segmanı
Eğer gerekirse mesafe diskini [1] giriş miline [2] takın.
El çarkını [3] giriş miline takın.
El çarkını [3] birlikte verilen emniyet segmanı [4] ile sabitleyin.
Çok turlu aktüatörün vanya/redüktöre montajı
Boya hasarları ve nemlenme oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının nemlenme
oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
4.3.1
B, B1 – B4 ve E bağlantı flanşları
Uygulama
Dönen, yükselmeyen mil için
İtme kuvvetleri için uygun değildir
Yivli delikli bağlantı şekli:
●
●
Yapısı
●
●
●
12
B1 – B4 flanşı, ISO 5210'a uygun delikli
B ve E flanşı, DIN 3210'a uygun delikli
Sonradan B1'den B3, B4 veya E'ye değiştirmek mümkündür.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Resim 6:
[1]
[2]
[3]
Bilgi
4.3.1.1
Bağlantı flanşı
B, B1 – B4, E ve C bağlantı flanşları
Çıkış kovanı/fiş kovanı, delikli ve somunlu
Emniyet segmanı
Flanş muyu boşluklu olmalıdır.
Çok turlu aktüatörün (B1 – B4 veya E bağlantı flanşı) vanaya/redüktöre takılması
1.
2.
3.
4.
Bağlantı flanşlarının birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol edin.
Deliğin ve yivin giriş miline uygun olup olmadığını kontrol edin.
Giriş miline hafifçe gres yağı sürün.
Çok turlu aktüatörü yerleştirin.
Bilgi: Tam olarak merkezlenmesine ve flanşa sıkıca oturmasına dikkat edin.
5.
Çok turlu aktüatörün cıvatalarını tabloya göre sıkın.
Bilgi: Temas korozyonunun önlenmesi için, cıvatalara diş sızdırmazlık macunu
sürülmesini öneririz.
6.
Cıvataları çapraz sırada ve tablodaki sıkma momenti değerlerine göre sıkın.
Tablo 2:
4.3.2
Montaj
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
25
51
87
214
431
A bağlantı flanşı
Uygulama
●
●
Bilgi
Yükselen, dönmeyen mil için bağlantı flanşı
İtme kuvvetlerini almak için uygundur
Aktüatörleri uygulayıcıya ait mevcut model yılı 2009 ve daha eski modellere ayarlamak
için bir adaptör gereklidir. Bu adaptörler AUMA'ya sipariş edilebilir.
13
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Montaj
4.3.2.1
Dişli kovanın hazırlanması
✔ Bu çalışma adımı sadece delinmemiş veya önceden delinmiş olan dişli kovan için
gereklidir.
Resim 7:
[1]
[2]
[2.1]
[2.2]
[3]
Dişli kovan
Yatak
Baskı yatağı
Yatak dişlisi
Flanş muylusu
1.
2.
3.
4.
Flanş muylusunu ([3] bağlantı flanşından sökün.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] birlikte çıkartın.
Baskı yataklarını [2.1] ve yatak dişlilerini [2.2] dişli kovandan [1] çıkartın.
Dişli kovanı [1] delin ve diş açın.
Bilgi: Tornaya bağlarken yalpa yapmamasına dikkat edin!
5.
6.
Hazır dişli kovanı [1] temizleyin.
Yatak dişlisine [2.2] yatak disklerine [2.1] lityum sabun EP çok amaçlı gres sürün
ve tüm boşlukları gresle doldurun.
Yağlanmış yatak dişlilerini [2.2] ve baskı yataklarını [2.2] dişli kovana [1] geçirin.
Dişli kovanı [1] yataklarla [2] tekrar bağlantı flanşına yerleştirin.
Bilgi: Çenelerin veya dişlerin içi boş milin yivine oturmasına dikkat edin.
7.
8.
9.
14
A bağlantı flanşının yapısı
Flanş muylusunu takın ve sonuna kadar sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
4.3.2.2
Montaj
Çok turlu aktüatör (A bağlantı flanşı ile) vanaya takılması
Resim 8:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.
A bağlantı flanşı ile montaj
Vana mili
A bağlantı flanşı
Aktüatördeki cıvatalar
Vana flanşı
Bağlantı flanşına giden cıvatalar
A bağlantı flanşı çok turlu aktüatöre monte edilmiş ise: Vidaları [3] sökün ve
bağlantı flanşını A [2] cihazdan çıkartın.
A bağlantı flanşı ile vana flanşının [4] birbirlerine uygun olup olmadığını kontrol
edin.
Vananın miline [1] hafifçe gres sürün.
A bağlantı flanşını vana miline yerleştirin ve vana flanşına temas edene kadar
döndürün.
A bağlantı flanşını tespit delikleri hizalanana kadar döndürün.
Tespit vidalarını [5] takın, fakat henüz sıkmayın.
Çok turlu aktüatörü, dişli kovan taşıyıcı çıkış kovanını kavrayacak şekilde vana
miline yerleştirin.
Tam kavradığında flanşlar birbirleri ile hizalanmış durumdadır.
Çok turlu aktüatörü tespit delikleri tam uyana kadar hizalayın.
Çok turlu aktüatörü cıvatalarla [3] sabitleyin.
Cıvataları [3] çapraz sırada ve tabloda verilen tork değerlerine göre sıkın.
Tablo 3:
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Sıkma momenti TA [Nm]
Diş
M6
M8
M10
M12
M16
M20
Mukavemet sınıfı 8.8
11
25
51
87
214
431
11. Çok turlu aktüatörü, vana flanşı ile A bağlantı flanşı sabit bir şekilde üst üste
oturacak şekilde AÇIK yönünde döndürün.
12. A bağlantı flanşı ile vana arasındaki tespit vidalarını [5] çapraz sırada sıkın.
15
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Montaj
4.4
Montaj aksesuarı
4.4.1
Yükselen vana mili için mil koruma tüpü
— Opsiyon —
Resim 9:
[1]
[2]
[3]
1.
2.
3.
4.
4.5
Mil koruma tüpünün montajı
Mil koruma tüpü için koruma klapesi
Milin koruyucu tüpü
Conta
Vida dişlerini kendir, teflon bant veya diş sızdırmazlık macunu ile sızdırmaz
hale getirin.
Mil koruma tüpünü [2] dişlere takın ve sıkın.
Sızdırmazlık halkasını [3] gövdeye değene kadar itin.
Koruma tüpü kapağının [1] mevcut ve sağlam olup olmadığını kontrol edin.
Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları
Lokal kontrollerin montaj pozisyonu siparişe göre gerçekleşir. Vanaya veya redüktöre
taktıktan sonra, yerinde, lokal kontrollerin pozisyonları uygun değilse, bu pozisyonlar
sonradan da değiştirilebilir. Bunun için dört farklı montaj pozisyonu mümkündür.
Resim 10:
16
A ve B montaj pozisyonları
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Resim 11:
4.5.1
Montaj
C ve D montaj pozisyonları
Montaj pozisyonların değiştirilmesi
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
Elektrostatik Deşarj (ESD)!
Elektronik aksamlarda hasar riski..
→ Cihazları kullanan insanları ve kullanılan cihazları topraklayın.
1.
2.
3.
Vidalarını sökün ve kontrol ünitesini çıkartın.
O-ring'in (3) sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
Kontrol ünitesini yeni pozisyonuna çevirin ve vidalarını yeniden sıkın.
Kablolar büküldüğünde veya sıkıştığında hasar görebilir!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Lokal kontrolleri maks. 180° döndürün.
→ Kabloların sıkışmaması için, kontrol ünitesini dikkatli monte edin.
4.
Vidaları çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
17
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Elektriksel Bağlantı
5.
Elektriksel Bağlantı
5.1
Temel bilgiler
Hatalı elektrik bağlantısında tehlike
Dikkat edilmediğinde, can ve mal kaybı veya ağır maddi hasar meydana gelebilir.
→ Elektrik bağlantısı sadece uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
→ Bağlantı yapmadan önce bu bölümdeki temel bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
→ Bağlantı yapıldıktan sonra, gerilimi açmadan önce, <devreye alma> ve <Test
amaçlı çalıştırma> bölümlerine dikkat edilmelidir.
Kablo donanım şeması/bağlantı planı
İzin verilen şebeke şekilleri (besleme şebekeleri)
Sigorta uygulayıcıya aittir
İlgili kablo donanım şeması/bağlantı planı (Almanca ve İngilizce dillerinde) bu kılavuz
ile birlikte, hava şartlarından korumalı bir çanta içinde, cihaza bağlı olarak teslim
edilmektedir. Elektriksel bağlantı şeması kaybolduğunda, komisyon numarası
belirtilerek (bkz. model etiketi) temin edilebilir veya doğrudan İnternet'ten indirilebilir
(http://www.auma.com).
Kontrol üniteleri (aktüatörler) maksimum 690 V AC anma gerilimleri için uygundur
ve doğrudan topraklı yıldız noktalı TN ve TT şebekelerinde kullanılabilirler. IT
şebekelerinde kullanım için maksimum 600 V AC'ye kadar anma gerilimleri için ilgili
<kullanıcıya ait sigortaya> dikkat edilmesi durumunda izin verilir.
Kısa devre koruması ve aktüatörü devreye almak için uygulayıcıya ait sigortalar ve
yük ayırma anahtarları gereklidir.
Boyutlandırma akım değerleri motorun (elektriksel verilerine bakın) ve kontrol
ünitesinin akım tüketimlerinin toplamından hesaplanır.
Tablo 4:
Kontrol ünitesinin akım tüketimi
Şebeke gerilimi
şebeke gerilimde izin verilen değişimler
100 - 120 V AC
208 - 240 V AC
380 - 500 V AC
515 - 690 V AC
Tablo 5:
maks. nominal akım
±10 %
750 mA
400 mA
250 mA
200 mA
–30 %
1.200 mA
750 mA
400 mA
400 mA
İzin verilen maksimum sigorta
Güç parçası
Tersleme kontaktörü A1
Tersleme kontaktörü A2
Tersleme kontaktörü A3
Tristör
Tristör
Tristör
Anma gücü
1,5 kW'ye kadar
7,5 kW'ye kadar
11 kW'ye kadar
1,5 kW'ye kadar
3 kW'ye kadar
5,5 kW'ye kadar
maks. sigorta
16 A (gL/gG)
32 A (gL/gG)
63 A (gL/gG)
16 A (g/R) I²t<1 500A²s
32 A (g/R) I²t<1 500A²s
63 A (g/R) I²t<5 000A²s
Kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilecek ise (kontrol ünitesi duvar
bağlantısında): Sigorta boyutlandırılırken bağlantı kablosunun uzunluğu ve kesiti göz
önünde bulundurulmalıdır.
IT şebekesinde kullanıldığında, onaylanmış bir yalıtım denetleyici kullanılmalıdır:
örneğin, darbe kodu ölçme yöntemli izolasyon denetleyici.
Kontrol ünitesinin güç
kaynağı (elektronik)
Müşteri bağlantılarının
gerilimi
18
Kontrol ünitesi (elektronik) harici olarak beslendiğinde: harici güç kaynağı şebeke
gerilimine karşı IEC 61010-1 uyarınca bir yalıtıma sahip olmalı ve sadece IEC 61010-1
uyarınca 150 VA ile sınırlandırılmış bir akım devresi kullanılmalıdır.
Tüm giriş sinyalleri (kontrol) aynı gerilimde olmalıdır.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Elektriksel Bağlantı
Tüm çıkış sinyalleri (durum sinyalleri) aynı gerilimde olmalıdır.
Güvenlik standartları
EMC uyumlu kablo donanımı
Harici olarak bağlı olan tüm cihazlar gerekli emniyet standartlarına uygun olmalıdır.
Sinyal ve Bus kabloları çok hassastır.
Motor kablolarından gürültüler yayılabilir (Çakışma- parazit meydana gelebilir.).
●
●
●
●
●
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı
Gürültüye karşı hassas olan ve gürültü yayan kablolar birbirlerine uzak olarak
döşenmelidir.
Sinyal ve bus kabloları toprak potansiyeline çok yakın döşendiğinde, gürültüye
karşı dayanıklılıkları yükselir.
Uzun kablo kullanılmasından kaçınılmalı veya kablolar mümkün olduğu kadar
gürültüye uzak yerlere döşenmelidir.
Gürültüye karşı hassas ve gürültü yayan kablolar uzun bir mesafe boyunca
birlikte döşenmemelidir.
Uzaktan kumanda sinyallerinin bağlanması için, zırhlı kablolar kullanılmalıdır.
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı motorun model etiketindeki bilgilere
uygun olmalıdır.
Resim 12:
[1]
[2]
[3]
Bağlantı kabloları
●
●
●
5.2
Motorun model etiketi (örnek)
Akım tipi
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı (trifaze ve alternatif akım motorlarında)
Cihazların yalıtılmasını sağlamak için uygun (gerilime dayanıklı) kablolar kullanılmalıdır. Kabloları oluşabilecek en yüksek anma gerilimine göre boyutlandırılmalıdır.
Minimum anma sıcaklığına uygun bağlantı kablosu kullanın.
UV ışınıma maruz kalan kablolarda (örneğin, dış mekanlarda) UV ışınlarına
dayanıklı kablolar kullanılmalıdır.
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
AUMA fiş/soket konnektör bağlantı kesitleri:
●
●
●
Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Toprak hattı bağlantısı : maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Kontrol kontakları (1 - 50): maks. 2,5 mm²
19
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Elektriksel Bağlantı
5.2.1
Bağlantı bölmesinin açılması
Resim 13:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
AUMA fiş/soket konnektör, S tipi, bağlantısı
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Kör tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değildir.)
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
1.
2.
3.
Vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
Vidaları [4] sökün ve soket kovanını [5] kapaktan [1] çıkartın.
Bağlantı kablolarına uygun kablo rekorları [8] kullanın.
➥
(Model etiketinde verilen koruma sınıfı IP... sadece uygun kablo rekorları kullanıldığında geçerlidir).
Resim 14:
4.
5.
5.2.2
Örnek: Model etiketi Koruma sınıfı IP68
Kullanılmayan kablo girişleri [8] uygun kör tapalara [7] kapatılmalıdır.
Kabloları kablo rekorlarına [8] geçirin.
Kabloların bağlanması
✔ İzin verilen bağlantı kesitlerine dikkat edin.
Nemlenme oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtıcının nemlenme
oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
20
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
1.
2.
3.
4.
Elektriksel Bağlantı
Kabloların izolasyonlarını sıyırın.
Damarların izolasyonlarını açın.
Esnek kablolarda: DIN 46228 uyarınca damar kovanları kullanın.
Kabloları siparişe ait kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.
Hata durumunda: Toprak iletkeni bağlanmadığında tehlikeli gerilimler!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Tüm toprak hatlarını bağlayın.
→ Toprak hattı bağlantısını bağlantı kablosunun dış toprak hattına bağlayın.
→ Cihazı sadece toprak hattı bağlıyken çalıştırın.
5.
Toprak hattı iletkenlerini,toprak hattı bağlantısına, esnek kablolar yada sağlam
kablolar kullanarak sıkıca bağlayın.
Resim 15: Toprak hattı bağlantısı
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Bilgi
Soket tarafı
Cıvata
Rondela
Rondela
Halka mandallı/halkalı toprak kablosu
Toprak hattı bağlantısı, sembol:
Bazı aktüatörlerde ayrıca bir motor ısıtıcısı daha mevcuttur. Motor ısıtıcısı, motorda
nemlenme oluşmasını önler ve çok düşük sıcaklıklarda ilk hareket davranışını düzeltir.
21
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Elektriksel Bağlantı
5.2.3
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Resim 16:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Örnek: S tipi
Kapak
Kapak vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Kablo girişi
Kör tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değil)
Kabloların sıkışması kısa devreye sebep olabilir!
Elektrik şoku tehlikesi ve işlev arızaları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için soket kapağını itina ile yerleştirin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.3
Soket taşıyıcısını [5] kapağa [1] yerleştirin ve vidaları [4] sıkın.
Kapağın [1] ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
Kapağı [1] takın ve vidaları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
İlgili korunma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rekorlarını [8]
öngörülen tork değerine kadar sıkın.
Elektrik bağlantısı aksesuarları
— Opsiyon —
5.3.1
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Duvar bağlantısı ile kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilebilir.
Uygulama
●
●
●
22
Aktüatöre erişilmesi zor ise.
Aktüatör yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor ise.
Vanada aşırı vibrasyonlar mevcut ise.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Yapı
Resim 17:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Bağlantı öncesi dikkat
edilmelidir
●
●
●
●
●
●
5.3.2
Elektriksel Bağlantı
Duvar bağlantısı ile montaj
Duvar askısı
Bağlantı kabloları
Duvar bağlantısının elektrik bağlantısı (XM)
Aktüatörün elektrik bağlantısı (XA)
Kontrol ünitesinin elektrik bağlantısı (XK) - Müşteriye ait fiş
İzin verilen bağlantı kablosu uzunlukları: maks. 100 m.
Aktüatörde bir pozisyon transmitteri (RWG) varsa: Bağlantı kabloları ekranlanmalıdır.
İçinde potansiyometre bulunan modellere uygun değildir.
Önerilerimiz: AUMA kablo seti LSW1.
AUMA kablo seti kullanılmadığında: Uygun, esnek ve ekranlanmış bağlantı
kabloları kullanılmalıdır.
Isıtıcının veya anahtarların kendilerine ait bağlantı kabloları varsa ve bu kablolar
aktüatörden doğrudan müşteriye ait XK fişine bağlanıyorsa (XA-XM-XK, kablo
donanım şemasına bakınız), bu bağlantı kablolarında EN 50178 uyarınca bir
izolasyon kontrolü yapılmalıdır. Bu kurala istisna olarak pozisyon transmitter
(RWG, IWG, potansiyometre) kabloları verilebilir. Bu kablolarda izolasyon
kontrolü yapılmamalıdır.
Soket koruma
Uygulama
Çekilen bir soketin emniyetli bir şekilde saklanması için askı çerçevesi.
Kontakları doğrudan temasa ve ortam koşullarına karşı korumak için.
Resim 18:
5.3.3
Soket koruma
Koruyucu kapak
Soket bölmesi için koruma kapağı (soket çıkartıldığında).
Açılan bağlantı bölmesi bir koruyucu kapak (resimi bulunmamaktadır) ile kapatılabilir.
23
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Elektriksel Bağlantı
5.3.4
Çift taraflı sızdırmaz ara parça
Elektrik bağlantısı açıldığında veya kablo rekorlarında sızıntı varsa, cihaz içine toz
veya nem girebilir. Elektrik bağlantısı [1] ile cihazın gövdesi arasına çift taraflı
sızdırmaz ara parça [2] monte edildiğinde bu gibi durumlar önlenir. Cihazın koruma
sınıfı (IP68) elektrik bağlantısı [1] çıkartılsa da değişmez.
Resim 19:
[1]
[2]
5.3.5
Çift taraflı sızdırmaz ara parça ile elektrik bağlantısı
Elektronik bağlantısı
Çift taraflı sızdırmaz ara parça
Dış Toprak Bağlantısı
Cihazın potansiyel dengelemeye bağlanabilmesi için gövdeye opsiyonel olarak bir
dış toprak bağlantısı mevcuttur.
Resim 20:
24
Toprak bağlantısı
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
6.
Kullanım
Kullanım
Temel ayar yanlış yapıldığında vanada hasar oluşur!
→ Aktüatör elektriksel olarak çalıştırılmadan önce durma türü, tork anahtarlama
ve limit anahtarlama temel ayarları ayarlanmalıdır.
6.1
Elle çalıştırma
Ayarda ve devreye almada, motor arızalandığında veya şebeke arızasında aktüatör
manuel olarak çalıştırılabilir. Manuel modu bir değiştirme mekanizması üzerinden
devreye alınır.
6.1.1
Manuel moduna geçiş
Yanlış kullanım motor kaplininde hasar yapar!
→ Manuel çalıştırma sadece motor durmuşken yapılmalıdır.
1.
El çarkı ortasındaki düğmeye basın.
2.
El çarkını istenen yöne çevirin.
→
6.1.2
Vanayı kapatmak için el çarkını saat yönünde çevirin:
➥ Tahrik mili (vana) sağa doğru kapatma yönünde döner.
El çarkının devreden çıkarılması
Motor çalıştırıldığında el çarkı otomatik olarak devre dışı kalır. Motor modunda el
çarkı dönmez.
6.2
Motorlu çalıştırma
✔ Motoru çalıştırmadan önce, tüm devreye alma ayarları yapılmalı ve bir test amaçlı
çalıştırma yapılmalıdır.
6.2.1
Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması
Aktüatöre lokal olarak AC'nin lokal kontrol yerindeki basma düğmesi ile kumanda
edilir.
25
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Kullanım
Resim 23:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Lokal kontrol
Açma yönü için kullanılan buton
DURDUR butonu
Kapalı yönü için kullanılan buton
RESET butonu
Seçici anahtar
Sıcak yüzeyler, örneğin yüksek ortam sıcaklıkları veya aşırı güneş ışınları,
mümkündür!
Yanma tehlikesi
→ Yüzey sıcaklıklarını kontrol edin ve gerektiğinde koruyucu eldiven giyin.
→ Seçici anahtarı [5] Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
➥
Bilgi
6.2.2
Aktüatöre butonlar (1 - 3) üzerinden kumanda edilebilir:
Aktüatörün AÇIK konumuna doğru hareket ettirilmesi: Butona [1]
Aktüatörün durdurulması: STOP butonuna [2] basın.
Aktüatörün KAPALI konumuna doğru hareket ettirilmesi: Butona [3]
basın.
basın
AÇ - KAPAT komutları adım adım veya kendinden kilitlemeli olarak verilebilir.
Kendinden kilitlemeli modunda aktüatör, butona basıldığında, başka bir komut verilmediği sürece, ilgili son konuma hareket eder. Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına
(Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
→ Seçici anahtarı Uzaktan çalıştırma (UZAKTAN) konumuna getirin.
➥
Bilgi
26
Aktüatöre şimdi uzaktan ayar komutları (AÇIK, DUR, KAPALI) veya analog ayar
verileri (örn. 0 – 20 mA) üzerinden kumanda edilebilir.
Pozisyonerli aktüatörlerde AÇ -KAPAT kontrolü (Uzaktan AÇ-KAPAT) ile İstenen
değer kontrolü (AYAR YERİ) arasında değiştirmek mümkündür. Değiştirmek için
MOD girişi kullanılabilir, örneğin bir 24 V DC sinyali ile (devre şemasına bakın).
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
6.3
Kullanım
Menüden butonlar ile yönlendirme (ayarlar ve göstergeler için)
Gösterge ve ayar için menü yönlendirmesi lokal kontrol yerindeki [1– 4] butonu
üzerinden yapılır.
Menü yönlendirmesi için seçici anahtarın [5] 0 (KAPALI) konumunda olması gerekir.
Ekrandaki en alt satır [6] navigasyon yardımcısıdır ve menü yönlendirmesi için hangi
butonun [1– 4] kullanılabileceğini gösterir.
Resim 27:
[1–4] Buton veya navigasyon yardımcısı
[5]
Seçici anahtar
[6]
Ekran
Tablo 6:
Menü yönlendirmesi için önemli buton işlevleri
Butonlar
[1]
[2]
[3]
[4] C
Arkaplan aydınlatması
●
●
6.3.1
Ekranda naviga- Fonksiyonlar
syon yardımcısı
Sayfa/seçim değiştirme
Yukarı ▲
Değer değiştirme
0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
Sayfa/seçim değiştirme
Aşağı ▼
Değer değiştirme
0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
Seçimi onayla
Ok
Kaydet
Kaydet
Değiştir menüsüne geçiş
Değiştir
Başka ayrıntılar göster
Ayrıntılar
İşlemi iptal et
Esc
Bir önceki göstergeye dönmek için
Normal işletmede ışığın rengi beyazdır. Bir arıza durumunda kırmızıdır.
Bir butona basıldığında ekran daha parlak olur. 60 saniye ile herhangi bir butona
basılmazsa, ekran tekrar daha karanlık olur.
Menü düzeni ve yönlendirme
Gruplar
Ekran göstergeleri üç gruba ayrılır.
27
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Kullanım
Resim 28:
[1]
[2]
[3]
ID
Başlat menüsü
Durum menüsü
Ana menü
Durum menüsü ve ana menü birer ID ile işaretlenmiştir.
Resim 29:
S
M
Grup değiştirme
Gruplar
ID işareti
ID S ile başlıyor = Durum menüsü
ID M ile başlıyor = Ana menü
Durum menüsü S ile ana menü M arasında değiştirilebilir:
Bunun için, seçici anahtar 0 (KAPALI) konumunda, C butonuna yakl. 2 saniye basın
ve ID M... içeren bir sayfa görüntülenene kadar basılı olarak tutun.
Resim 30:
Menü gruplarını değiştirmek
Durum menüsüne geçiş:
●
●
ID üzerinden doğrudan
seçim
lokal kontrol yerinde 10 dakika süre ile herhangi bir butona basılmadığında
veya kısaca C üzerine basıldığında
Ana menüde sayfalar ID girilerek doğrudan (tıklamadan) da seçilebilir.
Resim 31:
Doğrudan seçim (örnek)
Göstergenin en alt satırı: Git
1.
2.
3.
4.
5.
6.4
Git butonuna basın.
Gösterge: Doğrudan seçim M0000
Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile 0 ile 9 arasında bir rakam seçin.
Ok butonu ile ilk basamağı onaylayın.
Diğer her basamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
İşlemi iptal etmek için: C Esc butonuna basın.
Kullanıcı seviyesi, şifre
Bir parametreyi değiştirebilmek için bir şifre girilmelidir. Bu durumda ekranda görünen
gösterge: Şifre 0***
Kullanıcı seviyesi
28
6 farklı kullanıcı tipi mevcuttur. Kullanıcı seviyesi en üst satırda gösterilir:
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Resim 32:
Kullanım
Kullanıcı seviyesi göstergesi (örnek)
Her kullanıcının kendisine ait bir şifresi mevcuttur ve bu şifre ile farklı işlemler yapma
yetkisi vardır:
Tablo 7:
Kullanıcı ve kullanıcı yetkileri
Kullanıcı (seviye)
İzleyici (1)
Yetkiler/Şifre
Ayarların kontrol edilmesi
Şifre gerekmez
Ayarların değiştirilmesi
Fabrika ayarı şifre: 0000
Daha sonraki yenilikler için öngörülmüştür
Cihaz konfigürasyonunun değiştirilmesi
örn. kapatma türü, sinyal rölelerine yapılan
atamalar
Fabrika ayarı şifre: 0000
Servis Personeli
Konfigürasyon ayarlarının değiştirilmesi
AUMA Yöneticisi
Operatör (2)
Bakım (3)
Uzman (4)
Servis (5)
AUMA (6)
6.4.1
6.4.2
Şifre girişi
1.
İstenen menüyü seçin ve
butonuna yakl. 3 saniye basın.
➥
2.
Ekranda ayarlanmış olan kullanıcı seviyesi görünür, örn. İzleyici (1)
➥
3.
4.
5.
Gösterge: Şifre 0***
➥
Son basamak da Ok ile onaylandıktan sonra, şifre doğru olarak girildiğinde
bu kullanıcı seviyesi içindeki tüm parametrelere erişilebilir.
Yukarı ▲ ile daha yüksek bir kullanıcı seviyesi seçin ve
Ok ile onaylayın.
Yukarı ▲ Aşağı ▼butonu ile 0 ile 9 arasında bir rakam seçin.
Ok butonu ile şifrenin ilk basamağını onaylayın.
Diğer her basamak için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Şifrelerin değiştirilmesi
Sadece aynı veya daha düşük kullanıcı seviyesine sahip şifreler değiştirilebilir.
Örnek: Bir kullanıcı Uzman (4) altında kayıtlı ise, sadece kullanıcı seviyesi (1) ile (4)
arasındaki şifreleri değiştirebilir.
Cihaz konfigürasyonu M0053
Servis işlevleri M0222
Şifrelerin değiştirilmesi M0229
Servis işlevleri M0222 menü noktası sadece, kullanıcı seviyesi Uzman (4) veya daha
yükseği ayarlandığında değiştirilebilir.
Ana menüyü seçmek
için
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
29
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Kullanım
Şifrelerin değiştirilmesi
3.
Parametre Şifrelerin değiştirilmesi seç, ya:
→
menüsü üzerinden parametreye tıklayın, ya da
→
-
-
4.
6.5
doğrudan seçmek için: üzerine basın ve ID M0229 girin
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi
En üst satırda kullanıcı seviyesi ( 1- 6) görüntülenir, örn.
Kullanıcı seviyesi 1'de (sadece göstergeler) şifre değiştirilemez. Şifrelerin
değiştirilebilmesi için daha yüksek bir kullanıcı seviyesine geçilmelidir. Bunun
için bir parametre üzerinden bir şifre girilmelidir.
Kullanıcı seviyesi 2 – 6 arasında: Ok butonuna basın.
➥
5.
Ekranda en yüksek kullanıcı seviyesi görünür, örn.: Kullanıcı: 4
➥
6.
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi Günc. şifre 0***
➥
7.
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi Şifre (yeni) 0***
➥
8.
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi Kullanıcı: 4 (örnek)
Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile kullanıcı seviyesini seçin ve
Güncel şifreyi girin (→ Şifre girişi).
Yeni şifreyi girin (→ Şifre girişi).
Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile bir sonraki kullanıcı seviyesini seçin veya Esc
ile işlemi iptal edin.
Ekran dili
AUMATIC ekranı için birden fazla dil seçme olanağı mevcuttur.
6.5.1
Dilin değiştirilmesi
Ekran... M0009
Dil M0049
Ana menüyü seçmek
için
Dili değiştirmek için
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
3.
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
➥
4.
Gösterge: ▶ Dil
➥
5.
Ekranda ayarlanmış olan dil görünür, örn.: ▶ Deutsch
6.
➥
7.
Ok üzerine basın.
Ok basın.
Ekranın en alt satırında görüntülenen:
→
Kaydet → Adım 10 ile devam et
→
Değiştir → Adım 6 ile devam et
Değiştir basın.
Gösterge: ▶ İzleyici (1)
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı seviyesi seçin, burada:
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Ok basın.
→
→
8.
➥
30
Ok ile onaylayın.
Gösterge: Şifre 0***
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
9.
Dil seçimil
Kullanım
Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
➥ Gösterge: ▶ Dil ve Kaydet (en alt satır)
10.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni dili seçin, burada:
→
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
→
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
11.
Kaydet ile seçimi onaylayın.
➥
Gösterge yeni dile geçer. Yeni dil kaydedilir.
31
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Göstergeler
7.
Göstergeler
7.1
Devreye almadaki göstergeler
LED Testi
Besleme gerilimi açıldıktan sonra, lokal kontrol yerinin tüm LED'leri yaklaşık 1 saniye
yanar. Bu optik geri bildirim ile gerilimin mevcut ve tüm LED'lerin sağlam olduğunu
gösterir.
Resim 36:
Dil seçimi
LED Testi
Başlama işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın istenen dilde görünmesi için, kendi
kendini sınama esnasında dil seçimi etkinleştirilebilir. Bunun için seçici anahtarın 0
(KAPALI) konumunda olması gerekir.
Dil seçiminin etkinleştirilmesi:
1.
2.
Göstergenin en alt satırı: Language selection menu? 'Reset'
RESET butonuna basın ve ekranda aşağıdaki metin görünene kadar basılı
olarak tutun: Language menu loading, please wait.
Resim 37: Kendi kendini sınama
Başlat menüsünden sonra dil seçme menüsü görünür.
Başlat menüsü
Başlat menüsünde ekranda güncel bellenim versiyonu görünür.
Resim 38:
Bellenim versiyonlu Başlat menüsü: 04.00.00–xxxx
Kendi kendini sınma esnasında dil seçimi etkinleştirildi ise, şimdi ekran dilini seçmek
için bir menü görüntülenir: Dil ayarı ile ilgili diğer bilgiler için <Ekrandaki Dil> bölümüne
bakın.
Resim 39:
Dil seçimi
Uzun bir süre içinde (yakl. 1 dakika) veri girişi gerçekleşmezse, ekran otomatik olarak
ilk durum göstergesine geçer.
7.2
Ekrandaki göstergeler
Durum satırı
32
Durum satırı (ekrandaki en üst satır) çalışma modunu [1], bir arıza olup olmadığını
[2] ve güncel göstergenin ID numarasını [3] gösterir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Resim 40:
[1]
[2]
[3]
Navigasyon yardımcısı
Göstergeler
Durum satırındaki (üst) bilgiler
Çalışma modu
Arıza sembolü (sadece hatalarda ve uyarılarda)
ID Numarası: S = Durum satırı
Gösterge ile ilgili başka ayrıntılar veya daha fazla bilgi mevcut ise, navigasyon
yardımcısında (ekrandaki en alt satır) Ayrıntılar ya da Diğerleri görünür. Daha sonra
da butonu ile diğer bilgiler de gösterilebilir.
Resim 41:
[1]
[2]
Navigasyon yardımcısı (alt)
ayrıntılı bir sinyaller listesi gösterir
diğer bilgileri gösterir
Navigasyon yardımcısı (en alt satır) yakl. 3 saniye sonra silinir. Navigasyon
yardımcısını tekrar ekrana getirmek için (seçici anahtar 0 (KAPALI) konumunda)
herhangi bir butona basılmalıdır.
7.2.1
Aktüatör ve vanadan geri bildirimler
Ekrandaki göstergeler aktüatör donanımına bağlıdır.
Vana konumu (S0001)
Bu gösterge sadece, aktüatöre bir pozisyon transmitteri (potansiyometre, RWG veya
MWG) takılı ise görünür.
S0001 vana konumunu ayar yolunun yüzdesi olarak gösterir.
Yaklaşık 3 saniye sonra ekranda bir çubuk gösterge görüntülenir.
Bir çalıştırma komutu verildiğinde çalışma yönü (AÇIK/KAPALI) bir ok ile gösterilir.
Resim 42: Vana ayarı ve çalışma yönü göstergesi
●
●
●
Ayarlanmış olan limit konum ayrıca
gösterilir.
Resim 43:
(KAPALI) ve
(AÇIK) sembolleri ile de
KAPALI/AÇIK limit konuma erişildi
0% Aktüatör KAPALI son konumunda
100% Aktüatör AÇIK son konumunda
33
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Göstergeler
Tork (S0002)
Bu gösterge sadece, aktüatöre bir MWG (manyetik limit ve tork enkoderi) takılı ise,
mevcuttur.
S0002 ile mildeki tork değeri gösterilir.
Yaklaşık 3 saniye sonra ekrandea bir çubuk gösterge görüntülenir.
Resim 44: Tork
●
●
Birimin değiştirilmesi
tuşu kullanılarak gösterilen birim (yüzde %, Newton metre Nm veya Ibs/ft Lbs/ft.)
değiştirilebilir.
Resim 45:
Gösterge yüzde olarak
Tork birimleri
% 100 göstergesi aktüatörün tip etiketinde belirtilen maksimum tork değerine eşittir.
Örnek: SA 07.5 mit 20 – 60 Nm.
●
●
% 100 60 Nm anma tork değerine eşittir.
% 50 30 Nm anma tork değerine eşittir.
Çalıştırma komutları (S0003)
S0003 göstergesinin anlamı:
aktif çalıştırma komutlarına örnekler: KAPALI yönünde çalıştır veya AÇIK
yönünde çalıştır
E2 gerçek değer gösterimi: çubuk gösterge olarak ve % 0 ile % 100 arasında
birim ile.
Nominal değer kontrolünde (pozisyoner): E2 nominal değeri
kademe modunda veya çalıştırma profilli ara konumlarda: ara noktalar ve ara
noktaların çalışma davranışı
Navigasyon yardımcısı yakl. 3 saniye sonra silinir ve ekrana ara noktaları göstermek
için aks(lar) gelir.
●
●
●
●
AÇ - KAPAT kontrolü
Aktif olan çalıştırma komutları (AÇ, KAPAT, ...) çubuk göstergenin üst tarafında
görüntülenir. Resimde KAPAT yönünde çalıştırma komutu görülmektedir.
Resim 46:
E2
34
AÇ - KAPAT kontrolündeki gösterge
Gerçek pozisyon değeri
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Ayar yeri kontrolü
Göstergeler
Pozisyoner açık ve aktif ise, E1 (nominal pozisyon değeri) çubuk göstergesi görünür.
Çalıştırma komutunun yönü çubuk göstergenin üzerindeki bir ok ile gösterilir. Resimde
KAPAT yönünde çalıştırma komutu görülmektedir.
Resim 47:
E1
E2
Ara noktası aksı
Nominal değer kontrolündeki gösterge (pozisyoner)
Nominal pozisyon değeri
Gerçek pozisyon değeri
Ara noktası aksında ara noktaları ve çalışma davranışları (çalışma profili) sembollerle
gösterilir.
Semboller sadece, aşağıdaki fonksiyonlardan en az biri aktif ise gösterilir.
Çalış. profili M0294
Kademe KAPALI M0156
Kademeli AÇIK M0206
Resim 48:
Tablo 8:
Sembol
|
Örnekler: sola ara noktaları (ara konumlar); sağa kademeli modu
Ara nokta aksı sembolleri
Çalıştırma profilli ara noktası (ara
konum)
Yanıtsız ara noktası
KAPALI yönünde çalışmada dur
AÇIK yönünde çalışmada dur
AÇIK ve KAPALI yönlerinde çalışmada
dur
KAPALI yönünde çalışmada duraklat
AÇIK yönünde çalışmada duraklat
AÇIK ve KAPALI yönlerinde çalışmada
duraklat
Kademe modu
Kademe sonu
KAPALI yönünde kademe başlangıcı
AÇIK yönünde kademe başlangıcı
–
–
–
–
Multiport valve Konumları (S0017)
Multiport valve işlevi etkin ise, gerçek konum değeri E2 üzerindeki göstergede S0017
ayarlanmış olan konumları (vana bağlantılarını) içeren ikinci bir sütun gösterge
görünür. Konumlar (P1, P2, ...) siyah üçgenlerle gösterilir. Konumlar basma düğme
üzerinden seçilebilir. Hem konumlar hem de gerçek konum değeri E2 derece
olarak gösterilir.
Resim 49:
P
E2
Multiport valve durum göstergesi (örnek P4 = 180°)
(P1, P2, ...) seçilen konum (1, 2, ...)
(– –) herhangi bir konum seçilmedi
Gerçek konum değeri
35
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Göstergeler
7.2.2
AUMA kategorisine göre durum göstergeleri
Bu göstergeler sadece, Tanı kategorisi M0539 parametresi AUMA değerine
ayarlandığında görünür.
İkazlar (S0005)
Bir ikaz verildiği S0005 ile gösterilir:
verilen ikaz sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir soru işareti yanıp söner
Resim 50: İkazlar
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
HAZIR DEĞİL LAMBASI (S0006)
S0006 ile UZAKTAN hazır değil grubundaki sinyaller gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S0006 ile gösterilir:
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir sütun yanıp söner
Resim 51: UZAKTAN hazır değil sinyalleri
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Hata (S0007)
Bir hata verildiği S0007 ile gösterilir:
oluşan hata sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir ünlem işareti yanıp söner
Resim 52: Hatalar
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
7.2.3
NAMUR önerisine göre durum göstergeleri
Bu göstergeler sadece, Tanı kategorisi M0539 parametresi NAMUR değerine
ayarlandığında görünür.
Spesifikasyon dışında (S0008)
S0008 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107 dışına çıktığı gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S0008 ile gösterilir:
●
36
verilen sinyal sayısı
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Göstergeler
yakl. 3 saniye sonra bir soru işaretli bir üçgen yanıp söner
Resim 53: Spesifikasyon dışında
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Fonksiyon kontrolü (S0009)
S0009 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107'ye uygun fonksiyon kontrolü
sinyalleri gösterilir.
Bir fonksiyon kontrolü üzerinden bir sinyal verildiği S0009 ile gösterilir:
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir alet anahtarlı bir üçgen yanıp söner
Resim 54: Fonksiyon kontrolü
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Bakım gerekli (S0010)
S00010 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107'ye uygun bakım sinyalleri
gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S00010 ile gösterilir:
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra yağ ibrikli bir üçgen yanıp söner
Resim 55: Bakım gereksinimi
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Devre dışı (S0011)
S00011 ile NAMUR-Önerisi NE 107'ye göre devre dışı kalma sinyalinin sebepleri
gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S00011 ile gösterilir:
●
●
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra çarpı işaretli bir daire yanıp söner
37
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Göstergeler
Resim 56:
Devre dışı
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
7.3
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
— Opsiyon —
Mekanik konum göstergesi:
sürekli olarak vananın konumunu gösterir
Gösterge diski AÇIK ve KAPALI pozisyonları arasında 180° ila 230° civarında
döner.)
aktüatörün çalışıp çalışmadığını gösterir (çalışma göstergesi)
son konumlara erişildiğini gösterir (gösterge işareti üzerinden [3])
Resim 57: Mekanik pozisyon göstergesi
●
●
●
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
7.4
Kapak
Gösterge diski
Gösterge işareti
AÇIK pozisyon sembolü
KAPALI pozisyon sembolü
Sinyal lambaları
Resim 58:
[1]
[2]
1
2 Tc
Sinyal lambalarının yerleşimi ve anlamları
Sembollerin yazıları (standart)
Üzerine sayı yazma 1 - 6 (opsiyon)
KAPALI son konuma erişildi, (KAPALI yönünde çalıştır)
KAPALI tork hatası
Motor koruması devreye girdi
3
4 To AÇIK tork hatası
AÇIK son konuma erişildi, (AÇIK yönünde çalışır)
5
6
38
Bluetooth bağlantısı
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Göstergeler
Sinyal lambalarının (göstergeler) değiştirilmesi
1 – 5 arasındaki LED'lere çeşitli sinyaller atanabilir.
Cihaz konfigürasyonu M0053
Lokal kontrol M0159
Sinyal lambası 1 (sol) M0093
SinLambası 2 M0094
SinLambası 3 M0095
SinLambası 4 M0096
SinLambası 5 (sağ) M0097
Sinyal ara konumda M0167
Standart değerler (Avrupa):
Sinyal lambası 1 (sol) = KAPALI konum, flaşör
SinLambası 2 = KAPALI tork hatası
SinLambası 3 = Termik hata
SinLambası 4 = AÇIK tork hatası
SinLambası 5 (sağ) = AÇIK konum, flaşör
Sinyal ara konumda = AÇIK/KAPALI konum = Kapalı
Diğer ayar değerleri:
El kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
39
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Sinyaller
8.
Sinyaller
8.1
Sinyal röleleri
Özellikler
8.1.1
Sinyal röleleri üzerinden durum sinyalleri (örn. son kunumlara erişilmesi, seçici
anahtarın konumu, arızalar...) dijital sinyaller olarak kontrol merkezine gönderilebilir.
Çıkış bağlantıları
Sinyal rölelerine (DOUT 1 – 12 çıkışları) çeşitli sinyaller bağlanabilir.
Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği.
Cihaz konfigürasyonu M0053
I/O Interface M0139
Dijital çıkışlar M0110
Sinyal DOUT 1 M0109
Standart değerler:
Sinyal DOUT 1 = KAPALI konum
Sinyal DOUT 2 = AÇIK konum
Sinyal DOUT 3 = Seçici anahtar UZAKTAN
Sinyal DOUT 4 = KAPALI tork hatası
Sinyal DOUT 5 = AÇIK tork hatası
Sinyal DOUT 6 = Hata
Sinyal DOUT 7 = KAPALI konum
Sinyal DOUT 8 = AÇIK konum
Sinyal DOUT 9 = Seçici anahtar UZAKTAN
Sinyal DOUT 10 = KAPALI tork hatası
Sinyal DOUT 11 = AÇIK tork hatası
Sinyal DOUT 12 = Hata
8.1.2
Çıkışların kodlanması
DOUT 1 – 12 sinyal çıkışları High Aktiv veya Low Aktiv olarak bağlanabilir.
High Aktiv = Sinyal kontağı kapalı = Sinyal aktif
Low Aktiv = Sinyal kontağı açık = Sinyal aktif
Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği.
●
●
Cihaz konfigürasyonu M0053
I/O Interface M0139
Dijital çıkışlar M0110
Kodlama DOUT 1 M0102
DOUT 1 – 12 için standart değer: High Aktif
8.2
Analog sinyaller
— (İsteğe bağlı) —
Aktüatör bir pozisyon transmitteri ile donatılmışsa (potansiyometre veya RWG),
analog bir pozisyon geri besleme sinyali mevcuttur.
Vananın pozisyonu
Sinyal: E2 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)
Kablo donanım şemasındaki dizayn:
ANOUT1 (pozisyon)
ANOUT2 (pozisyon)
Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
40
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
9.
Devreye alma (temel ayarlar)
Devreye alma (temel ayarlar)
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
Bilgi: Seçici anahtar bir şebeke anahtarı değildir. Anahtarın 0 (KAPALI)
konumunda aktüatör kumanda edilemez. Kontrol ünitesinin besleme gerilimi
kesilmez.
9.1
2.
Güç kaynağını açın.
Bilgi: Sıcaklık –20 °C'nin altında ise, ön ısıtma süresine dikkat edin.
3.
Temel ayarları yapın.
Durma türü ayarı
Yanlış ayarlama, vanaya hasar verir!
→ Durdurma türü vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Ayarlar M0041
Kapatma modu M0012
KAPALI konum M0086
AÇIK konum M0087
Standart değer: Limit
Ayar değerleri:
Limit
Limit anahtarlama üzerinden son konumlarda durdurma.
Tork
Tork anahtarlama üzerinden son konumlarda durdurma.
Ana menüyü seçmek
için
Parametre seçimi
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
3.
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
Parametre seçimi, ya:
→
menüsü üzerinden parametreye tıklayın, ya da
→
KAPLI veya AÇIK
doğrudan seçmek için:
üzerine basın ve IDM0086 ya da M0087 girin
➥
4.
Gösterge: KAPALI konum
➥
5.
Siyah üçgen ▶ varolan seçimi gösterir.
➥
Ekranda güncel ayar görünür: Limit veya Tork
➥
6.
Ekranın en alt satırında görüntülenen:
➥
Gösterge: ▶ Uzman (4)
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçim yapın:
→
▶ KAPALI konum
→
▶ AÇIK konum
Ok basın.
Değiştir → Adım 6 ile devam et
Kaydet → Adım 10 ile devam et
Değiştir basın.
41
Devreye alma (temel ayarlar)
Kullanıcı kaydı
7.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı seçin:
Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği
➥
8.
Buradaki anlamlar:
➥
9.
Ayarın değiştirilmesi
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Ok basın.
Gösterge: Şifre 0***
Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
➥ Siyah üçgenli bir gösterge ▶ ayarlanmış olan kapatma türü (▶ Limit veya ▶ Tork).
10.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni ayarı seçin.
➥ Buradaki anlamlar:
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
11.
Kaydet ile seçimi kaydedin.
➥ Durma türü ayarlanmış olur.
12. Adım 4'e geri (KAPALI veya AÇIK):
9.2
Esc basın.
Anahtar bölmesinin açılması
Aşağıdaki ayarlar (opsiyonlar) için anahtar bölmesinin açılması gerekmektedir.
42
1.
Cıvataları [2] sökün ve anahtar bölmesinin kapağını [1] çıkartın.
2.
Eğer varsa, gösterge diskini [3] çıkartın:
Gösterge diskini [3] çatal anahtar (manivela olarak) ile çıkartın.
Bilgi: Boyaya hasar vermemek için, çatal anahtarın altına yumuşak bir şey,
örn. bez, yerleştirin.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
9.3
Devreye alma (temel ayarlar)
Tork anahtarlamanın ayarlanması
Burada ayarlanmış olan kapatma torku değerine erişildiğinde, tork anahtarlarına
basılır (vanada aşırı yüklenme koruması).
Bilgi
Tork anahtarlanması manuel çalıştırmada da tetiklenebilir.
Kapatma tork değeri çok yüksek ayarlandığında, vanada hasar oluşabilir!
→ Kapatma torku vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Resim 63:
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
Tork ölçme başları
KAPALI yönünde tork için siyah ölçme başı
AÇIK yönünde tork için beyaz ölçme başı
Ayar vidaları
Kadranlar
İbre diskindeki her iki ayar vidasını [3] gevşetin.
Kadranı [4] döndürerek gerekli tork değerini ayarlayın (1 da Nm = 10 Nm).
Her iki ayar vidasını [3] tekrar sıkın.
Bilgi: Maksimum sıkma momenti: 0,3 – 0,4 Nm
➥ Tork anahtarlaması ayarlanmış olur.
Örnek: Yukarıdaki resimdeki ayarlar:
●
●
9.4
3,5 da Nm = 35 Nm KAPALI yönünde
4,5 da Nm = 45 Nm AÇIK yönünde
Limit switch ayarı
Limit switchle çalışma aralığını belirler. Ayarlanmış olan konuma erişildiğinde
switchlere basılır.
43
Devreye alma (temel ayarlar)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Resim 64:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.4.1
5.
6.
➥
7.
Manuel çalışmaya geçin.
El çarkı ile vana kapanana kadar saat yönünde çevirin.
El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
Ayar vidasını [1] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [2] dikkat edin. İbre [2] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [2] noktanın [3] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [2]:noktaya [3] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar vidasını bırakın.
KAPALI son konumu ayarlanır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar vidasını aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
➥
7.
9.5
siyah alan:
ayar vidası: KAPALI son konum için
İbre: KAPALI son konum için
Nokta: KAPALI son konum ayarlandı
beyaz alan:
ayar vidası: AÇIK son konum için
İbre: AÇIK son konum için
Nokta: AÇIK son konum ayarlandı
KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm)
1.
2.
3.
4.
9.4.2
Limit switch için ayar elemanları
Manuel çalışmaya geçin.
El çarkı ile vana açılana kadar saatin tersi yönünde çevirin.
El çarkını yakl. ½ tur (aşma) geriye çevirin.
Ayar vidasını [4] (Resim) bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde
döndürün, ibreye [5] dikkat edin. İbre [5] hissedilen bir direnç ve duyulan bir
sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [5] noktanın [6] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [5]:noktaya [6] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar vidasını bırakın.
AÇIK son konumu ayarlanır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar vidasını aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
Ara konumların ayarlanması
— Opsiyon —
44
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Devreye alma (temel ayarlar)
DUO limit switchler iki ara konum için kullanılır. Her hareket yönü için bir ara konum
ayarlanabilir.
Resim 65:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Bilgi
9.5.1
siyah alan:
ayar vidası: KAPALI yönü
İbre: KAPALI yönü
Nokta: KAPALI ara konumu ayarlanır
beyaz alan:
ayar vidası: AÇIK çalışma yönü
İbre: AÇIK çalışma yönü
Nokta: AÇIK ara konumu ayarlanır
Ara konum şalterleri 177 turdan (1 – 500 dev/strok için kontrol ünitesi) veya 1 769
turdan (1 – 5 000 dev/strok için kontrol ünitesi) kontağı yeniden serbest bırakır.
KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan)
1.
2.
Vanayı KAPALI yönünde, istenen ara konuma getirin.
Çok fazla döndürüldüğünde: Vanayı yeniden geriye döndürün ve ara konumu
tekrar KAPALI yönüne ayarlayın.
Bilgi: Ara konumu daha sonra elektrikle işletmede olduğu gibi daima aynı yönde
ayarlayın.
3.
Ayar vidasını [1] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [2] dikkat edin. İbre [2] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [2] noktanın [3] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
İbre [2]:noktaya [3] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar vidasını bırakın.
4.
5.
➥
6.
9.5.2
Limit switchler için ayar elemanları
KAPALI hareket yönü için ara konum artık ayarlanmıştır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar vidasını aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan)
1.
2.
3.
4.
Vanayı AÇIK yönünde, istenen ara konuma getirin.
Çok fazla döndürüldüğünde: Çok fazla döndürüldü ise, vanayı tekrar geriye
döndürün ve yeniden AÇIK yönünde hareket ettirin (daha sonra elektrikle
çalıştırmada olduğu gibi ara konuma daima aynı yönde hareket edin).
Ayar vidasını [4] bir tornavida ile sürekli bastırarak ok yönünde döndürün,
ibreye [5] dikkat edin. İbre [5] hissedilen bir direnç ve duyulan bir sesle her seferinde 90° atlar.
İbre [5] noktanın [6] 90° önünde ise: sadece yavaşça döndürmeye devam edin.
45
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Devreye alma (temel ayarlar)
9.6
5.
İbre [5]:noktaya [6] atladığında: artık döndürmeyin ve ayar vidasını bırakın.
➥
6.
AÇIK hareket yönü için ara konum artık ayarlanmıştır.
Çok fazla döndürüldüğünde (ibre atladıktan sonra devam edildiğinde): Ayar vidasını aynı yönde döndürmeye devam edin ve ayar işlemini tekrarlayın.
Test amaçlı çalıştırma
Test amaçlı çalıştırma yapmadan önce açıklanan tüm ayarlar yapılmış olmalıdır.
9.6.1
Dönme yönünün kontrolü
1.
2.
Aktüatörü elle orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) konumuna ayarlayın.
3.
Aktüatörü KAPALI pozisyona getirin ve dönme yönüne dikkat edin:
Gösterge diski ile: Adım 4
Gösterge diski yok: Adım 5 (içi boş mil)
→ Son konuma erişmeden kapatın.
Gösterge diski ile:
4.
→
46
Dönme yönüne dikkat edin.
➥ Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve gösterge diski saatin
tersi yönde dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
5.
Gösterge diski yok:
→
➥
Dişli kovanlarını [1] ve contayı [2] veya koruyucu boru kapağını [4] sökün
ve içi boş milin [3] veya milin [5] dönme yönünü izleyin.
Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve içi boş mil ya da mil saat yönünde
dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
Resim 68:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.6.2
9.6.3
Devreye alma (temel ayarlar)
içi boş mil/mil
Dişli kovanlar
Conta
İçi boş mil
Mil koruyucu boru için koruma klapesi
Mil
Milin koruyucu borusu
Limit anahtarlamanın kontrolü
1.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
2.
AÇIK - DUR - KAPALI basma tuşu ile aktüatörü çalıştırın.
➥
-
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda doğrudur (standart sinyal):
➥
3.
4.
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda yanlıştır:
KAPALI son konumda sarı sinyal lambası/LED1 yandığında
AÇIK son konumda yeşil sinyal lambası/LED5 yandığında
çalıştırma sonrası karşı yöndeki sinyal lambaları tekrar söndüğünde
Aktüatör son konuma erişmeden durduğunda
kırmızı sinyal lambalarından/LED'lerden biri yanar (tork hatası)
Ekrandaki S0007 durum göstergesi bir hata bildirir.
Son konumların ayarları yanlış ise: Limit anahtarlama yeniden ayarlanmalıdır.
Son konumlar doğru ayarlandığında, fakat herhangi bir opsiyon (örn. potansiyometre, pozisyon transmitteri) yoksa: Anahtar bölmesini kapatın.
Pozisyon geri beslemesi referans çalıştırması
Pozisyon geri bildirimli (RWG, potansiyometre) aktüatörlerde limit anahtalama
ayarında bir değişiklik yapıldığında, bir referans çalıştırma yapılarak pozisyon geri
bildirim cihazının (0/4 – 20 mA) doğru değerler vermesi sağlanmalıdır.
47
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Devreye alma (temel ayarlar)
→ Aktüatörü elektrik enerjisi ile (lokal kontrollerin AÇIK ve KAPALI baskı anahtarları
üzerinden) bir kez AÇIK son konumuna ve bir kez de KAPALI son konumuna
hareket ettirin.
9.7
Potansiyometrenin ayarlanması
— Opsiyon —
Potansiyometre vananın pozisyonunu tespit etmek için yol pikapı olarak kullanılır.
Bilgi
Redüksiyon dişli oranlarının kademeli olmasından dolayı, tüm direnç aralığı/strok
değeri her zaman kullanılamaz. Bu nedenle harici bir ayar olanağı (ayar potansiyometresi) mevcut olmalıdır.
Resim 70:
[1]
9.8
Kontrol ünitesi yönüne bakış
Potansiyometre
1.
2.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Potansiyometreyi [1] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
➥
KAPALI son konumu % 0’a
➥
3.
4.
AÇIK son konumu % 100’e eşittir
Potansiyometreyi [1] tekrar bir miktar geriye döndürün
Sıfır noktasının "0" ayarı harici ayar potansiyometresi (uzaktan izleme) ile
yapılmalıdır.
Elektronik pozisyon transmitteri RWG'nin ayarlanması
— Opsiyon —
Elektronik pozisyon transmitteri RWG vananın konumunu tespit etmek için kullanılır.
Potansiyometre tarafından tespit edilen gerçek pozisyon değerinden 0 – 20 mA veya
4 – 20 mA'lık bir akım sinyali oluşturur.
Tablo 9:
RWG 4020 için teknik bilgiler
Kablolama
BAĞLANTI ŞEMASI
NUMARASI
Çıkış akımı
48
TPA
3/4-telli sistem
9. basamak = E veya H
IA
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Güç kaynağı
UV
24 V DC, ± % 15 süzülmüş
maks. nominal akım
Maks. yük
I
RB
24 mA, 20 mA çıkış akımında
600 Ω
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Resim 71:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Bilgi
9.9
Devreye alma (temel ayarlar)
Kontrol ünitesi yönüne bakış
Potansiyometre
Potansiyometre min. (0/4 mA)
Potansiyometre maks. (20 mA)
Ölçüm noktası (+)0/4 – 20 mA
Ölçüm noktası (-)0/4 – 20 mA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
Elektronik pozisyon transmitterine gerilim verin.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
0 - 20 mA için ampermetreyi ölçme noktalarına [4 ve 5] bağlayın.
Potansiyometreyi [1] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
Potansiyometreyi [1] tekrar bir miktar geriye döndürün
Minimum ayar potunu [2] çıkış akımı yükselene kadar sağa doğru döndürün.
Minimum ayar potunu [2] aşağıdaki değerlere erişilene kadar geriye döndürün:
0 – 20 mA'da yakl. 0,1 mA
4 – 20 mA'da yakl. 4,1 mA
➥
8.
9.
10.
Böylece sinyalin ölü noktanın (0 noktası) üzerinde kalması sağlanır.
Vanayı AÇIK son konumuna getirin.
Maksimum ayar potunu [3] 20 mA limit değerini ayarlayın.
KAPALI son konumuna yeniden yaklaşın ve minimum değeri (0,1 mA veya 4,1
mA) kontrol edin. Gerekli ise, değeri düzeltin.
Maksimum değere erişilemezse, redüksiyon dişlisi seçimi kontrol edilmelidir. (Mümkün
olan maks. devir/strok sayısı, tahrik ünitesinin siparişe özel teknik bilgi föylerinden
alınabilir.
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
— Opsiyon —
1.
2.
3.
4.
Gösterge diskini mile takın.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Alt gösterge diskini,
(KAPALI) sembolü, kapak üzerindeki
ile çakışana kadar döndürün.
gösterge işareti
Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.
49
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Devreye alma (temel ayarlar)
5.
Alt gösterge diskini tutun ve üzerinde (AÇIK) sembolü olan üst diski, kapaktaki gösterge işareti ile çakışana kadar döndürün.
6.
7.
Vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
Ayarın kontrolü:
(KAPALI) sembolü kapaktaki
7.1 Ayarı tekrarlayın.
gösterge işareti ile çakışmıyorsa:
7.2 Seçilen redüksiyon dişlisinin kontrol edilmesi gerekebilir.
9.10
Anahtar bölmesinin kapatılması
Boya hasarları korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
50
Kapağın ve muhafazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-ring'in [3] sağlam olup olmadığını kontrol edin, hasar görmüşse yenisi ile
değiştirin.
O-ring’e ince bir tabaka asit içermeyen yağ (örn. gres) sürün ve doğru olarak
yerleştirin.
Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin
Cıvataları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
10.
Arıza giderme
10.1
Devreye alma sırasındaki hatalar
Tablo 10:
Arıza giderme
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata tanımı
Mekanik pozisyon göstergesi
ayarlanamıyor.
Son konum hatası
Aktüatör limit switch doğru çalışmasına rağmen dayanağa kadar
hareket ediyor.
Olası nedenleri
Redüksiyon dişlisi aktüatörün devirlerine/tur
sayısına uygun değil.
Limit anahtarlama ayarlanırken aşma değeri
dikkate alınmadı.
Aşmaya aktüatörün ve vananın atalet momenti ile kontrol ünitesinin kapanma gecikmesi
sebep olur.
Redüksiyon dişlisi aktüatörün devirlerine/tur
sayısına uygun değil.
Pozisyon transmitteri RWG
Ölçüm aralığı 4 – 20 mA veya
maksimum değer 20 mA ayarlanamıyor.
Limit ve/veya tork switchleri
Switch arızalı veya ayarı yanlış.
çalışmıyor.
Anahtarların kontrolü
Giderilmesi
Redüksiyon dişlisini değiştirin.
Aşma değerini hesaplayın: Aşma = Kapatma
ile durma arasında geçen mesafe.
Limit anahtarlamayı yeniden ayarlayın ve aşma değerini göz önünde bulundurun (el
çarkını aşma değeri kadar geriye döndürün).
Redüksiyon dişlisini değiştirin.
Ayarları kontrol edin, gerektiğinde yeniden
ayarlayın.
→ Anahtarları kontrol edin, gerektiğinde
değiştirin.
Switch kırmızı test düğmeleri [1] ve [2] ile elle çalıştırılabilir:
1.
Test düğmesini [1] DSR ok yönünde döndürün: KAPALI tork switchi devreye
girer
2. Test düğmesini [2] DÖL ok yönünde döndürün: AÇIK tork switchi devreye girer.
Aktüatörde bir DUO limit switch (opsiyon) varsa, tork anahtarları ile aynı zamanda
ara konum anahtarları WDR ve WDL de çalıştır.
1.
2.
10.2
Test düğmesini [1] WSR ok yönünde döndürün: KAPALI limit switchi devreye
girer
Test düğmesini [2] WÖL ok yönünde döndürün: AÇIK limit switchi devreye girer
Hata sinyalleri ve ikazlar
Hatalar akçüatörün elektrikle çalıştırılmasında kesinti yapar veya çalışmasını önler.
Bir hata durumunda ekran göstergesi kırmızı olur.
İkazlar aktüatörün elektrikle çalışmasını etkilemez. Sadece bilgi vermek için
kullanılırlar.
Toplam sinyallerde başka sinyaller de mevcuttur. Bu sinyaller
üzerinden gösterilebilir.
Ayrıntılar butonu
51
Arıza giderme
Tablo 11:
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Ekrandaki durum göstergesi üzerinden hatalar ve ikazlar
Ekrandaki gösterge
İkazlar S0005
Açıklama/Nedeni
Toplam sinyal 02:
Mevcut ikaz sayısını gösterir.
Gösterge değeri > 0 ise:
UZAKTAN hazır değil S0006
Toplam sinyal 04:
Mevcut mesaj sayısını gösterir.
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <HAZIR DEĞİL LAMBASI ve
işlev kontrolü> tablosuna bakın.
Hata S0007
Toplam sinyal 03:
Mevcut hata sayısını gösterir.
Aküatör çalıştırılamıyor.
Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı mesaj
listesine bakın.
Ayrıntılar için <Hatalar> tablosuna bakın.
Spes. dışında S0008
Toplam sinyal 07:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Aktüatör normal işletme koşullarının dışında
çalışıyor.
Genel mesaj 08:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Aktüatör üzerinde çalışma yapılıyor, çıkış sinyalleri geçici olarak geçersiz.
Genel mesaj 09:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Bakım yapılması için öneri.
Genel mesaj 10:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Aktüatörde işlev arızası, çıkış sinyalleri
geçersiz
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <İkazlar> tablosuna bakın.
İşlev kontrolü S0009
Bakım gerekli S0010
Devre dışı S0011
Tablo 12:
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <HAZIR DEĞİL LAMBASI ve
işlev kontrolü> tablosuna bakın.
Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı mesaj
listesine bakın.
Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı mesaj
listesine bakın.
Ayrıntılar için <Hatalar> tablosuna bakın.
İkazlar
Ekrandaki gösterge
Konfigür. uyarısı
Açıklama/Nedeni
Genel mesaj 06:
Olası nedeni:
Ayarlanmış olan konfigürasyon doğru değil.
Cihaz kısıtlı koşullar altında çalıştırılabilir.
Dahili uyarı
Genel mesaj 15:
Cihaz uyarıları
Cihaz kısıtlı koşullar altında çalıştırılabilir.
Hata şekli etkin
AÇIK tork uyarısı sınır değeri aşıldı.
KAPALI tork uyarısı
KAPALI tork uyarısı sınır değeri aşıldı.
ÇS uyarısı
Maks. çalışma süresi (ED) süre/saat aşıldı
uyarısı.
Uyr ÇS yol verme
Uyr ayar süresi
Giderilmesi
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
Gerekli nominal ve mevcut değerler hatalı ol- Sinyalleri kontrol edin:
●
duğundan arıza durumu etkin.
Nominal değer E1
AÇIK tork uyarısı
52
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <İkazlar> tablosuna bakın.
Saatteki (ED) maks. motor motor devreye girme sayısı (çalıştırmalar) aşıldı uyarısı.
●
Gerçek değer E2
●
Gerçek işlem değeri E4
AÇIK uyarı torku M0768 parametresini kontrol
edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
KAPA uyarı torku M0769 parametresini kontrol
edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
●
Aktüatörün kontrol davranışını kontrol edin.
●
●
●
İzin verilen ÇS/h M0356 parametresini
kontrol edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
Aktüatörün kontrol davranışını kontrol edin.
Maks. yol verme/s M0357 parametresini
kontrol edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
Ayarlanmış olan süre (Maks.çal.sür., manüel Yeni bir çalıştırma komutu yerine getirilirken,
M0570 parametresi) aşıldı. AÇIK son konumun- uyarı mesajları otomatik olarak silinir.
dan KAPALI son konumuna kadar tüm çalışma ● Vanayı kontrol edin.
yolu için ayarlanmış olan süre aşıldı.
●
Maks.çal.sür., manüel M0570 parametresini kontrol edin.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Ekrandaki gösterge
Uyr Tepki yok
24 V DC harici
RTC ayarlanmadı
Kontrol sıc. uyarısı
Motor sıc. uyarısı
Şanzıman sıc. uyar.
FOK uyr.
FOK bağlantı uyr
FOK Budget uyr.
Uyr Giriş AIN 1
Uyr Giriş AIN 2
Uyr İstKonum
Tablo 13:
Açıklama/Nedeni
Aktüatör ayarlanmış yanıt süresi içerisinde
çalıştırma komutlarına yanıt vermiyor.
Arıza giderme
Giderilmesi
●
Aktüatörün hareketini kontrol edin.
●
Yanıt süresi M0634 parametresini kontrol
edin.
Harici 24 V DC kontrol ünitesi güç kaynağı
24 V DC güç kaynağını kontrol edin.
besleme gerilimi sınırları dışında
Gerçek zaman saati (RTC) henüz ayarlanma- ● Saati ayarlayın.
dı.
●
Düğme pili değiştirin.
Kontrol ünitesi gövdesinin sıcaklığı çok yük- Ortam sıcaklığını ölçün/azaltın.
sek.
Motor sargısının sıcaklığı çok yüksek.
Aktüatör boyutlandırmasını kontrol edin/düzeltin.
Aktüatörün redüktör bölümü sıcaklığı çok yük- Aktüatör boyutlandırmasını kontrol edin/düzelsek.
tin.
Optik alım sinyali hatalı (Rx alım seviyesi ye- FO kabloları kontrol edin/onarın.
terli değil veya yok) veya RS-485 format hatası.
FO bağlantısı uyarısı yok.
Uyarı: FO sistem yedeğine erişildi (kritik fakat FO kabloları kontrol edin/onarın.
halen izin verilen Rx alım seviyesi).
Uyarı: Analog giriş 1 sinyal kaybı
Kabloları kontrol edin.
Uyarı: Analog giriş 2 sinyal kaybı
Kabloları kontrol edin.
Uyarı: İstenen aktüatör konumu sinyali yok Nominal değer sinyalini kontrol edin.
Olası nedenleri:
Nominal değeri giriş sinyali = 0 (Sinyal kopması)
HAZIR DEĞİL LAMBASI ve işlev kontrolü
Ekrandaki gösterge
Yanlış çalış komutu
I/O Interface
Interlock
El çarkı aktif
SeçAn.UZAKTAN değ.
Lokal DUR
ACİL Dur etkin
Servis etkin
ACİL dav. etkin
FailState Feldbus
Açıklama/Nedeni
Giderilmesi
●
Genel mesaj 13:
Çalıştırma komutlarını kontrol edin (sadece
Olası nedenleri:
bir çalıştırma komutu gönderin).
●
birden fazla çalıştırma komutu (örn. aynı ● Pozisyoner parametresini İşlev etkin olarak
anda AÇ veya KAPAT, veya aynı anda AÇ
ayarlayın.
veya NOMİNAL değerde çalıştır)
●
Nominal değeri kontrol edin.
●
bir nominal değer var ve pozisyoner aktif
Ayrıntılar
butonuna basarak sinyallere teker
değil
teker bakın.
●
fieldbus için: Nominal değer %100,0'dan
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırfazla
ma ve ayar) bakın.
Aktüatöre I/O Interface (paralel) üzerinden
I/O Interface girişini kontrol edin.
kumanda edilir
Bir Interlock aktif.
Interlock sinyalini kontrol edin.
Manüel modu aktif.
Motor modunu çalıştırın.
Seçici anahtar UZAKTAN konumunda değil. Seçme anahtarını UZAKTAN konumuna getirin.
Bir lokal DUR aktif.
STOP butonunu bırakın.
Lokal kontrol yerindeki STOP butonuna
basıldı.
ACİL dur anahtarına basıldı. Motor kuman- ● ACİL Stop anahtarını restleyin.
dasının (kontakttör veya tristörler) akım besle- ● ACİL Stop durumunu Reset komutu ile
mesi kesildi.
sıfırlayın.
Servis arabirimi (Bluetooth) ve servis yazılımı Servis yazılımını kapatın.
AUMA CDT üzerinden çalıştırın.
AÇİL işletme modu aktif (ACİL sinyali gönde- ● ACİL sinyalinin nedenini tespit edin.
rildi).
●
Kaynağını tespit edin.
ACİL girişinde 0 V var.
●
ACİL girişine +24 V DC bağlayın.
Fieldbus bağlantısı var, fakat master tarafın- Master cihazın konfigürasyonunu kontrol edin.
dan kullanım verileri aktarılmıyor.
53
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Arıza giderme
Tablo 14:
Hatalar
Ekrandaki gösterge
Konfigürasyon hatası
Açıklama/Nedeni
Genel mesaj 11:
Konfigürasyon hatası var
Dahili hata
Genel mesaj 14:
Dahili hata mevcut
AÇIK tork hatası
AÇIK yönünde tork hatası
KAPALI tork hatası
KAPALI yönünde tork hatası.
Giderilmesi
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
AUMA Servisi
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
Aşağıdaki önlemlerden birini yerine getirin:
●
KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu
verin.
●
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL)
konumuna getirin ve hata mesajını RESET
butonu ile resetleyin.
Aşağıdaki önlemlerden birini yerine getirin:
●
AÇ yönünde bir çalıştırma komutu verin.
●
Motor koruması devreye girdi.
Termik hata
●
●
●
Aktüatör ayarlanmış yanıt süresi içerisinde
çalıştırma komutlarına yanıt vermiyor.
L1, L2 ve L3 dış iletken bağlantılarının sırası
yanlış.
Sadece trifaze akım şebekesine bağlandığında.
●
Bir trifaze akım şebekesine bağlandığında
ve elektronik modüller dahili 24 V DC ile
beslendiğinde: faz 2 yok.
●
Bir trifaze akım şebekesine veya alternatif
akım şebekesine bağlandığında ve elektronik modüller harici 24 V DC ile beslendiğinde: L1, L2 veya L3 fazlarının biri yok.
Yanıt yok hatası
Yanlış faz sırası
Faz hatası
Şebeke kalitesi kötü olduğundan kontrol ünitesi faz sırasını (L1, L2 ve L3 dış iletken
bağlantılarının sırası) denetim için ayarlanmış
süre içerisinde algılıyamıyor.
Ağ kalitesi
10.3
Sigortalar
10.3.1
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Kullanılan sigortalar
F1/F2
54
Güç kaynağı üzerindeki ana sigortalar
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL)
konumuna getirin ve hata mesajını RESET
butonu ile resetleyin.
Soğutun, bekleyin
Soğuduktan sonra bu hata mesajı yeniden
göründüğünde:
- Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) konumuna getirin ve hata mesajını RESET butonu ile resetleyin
Sigortaları kontrol edin.
Aktüatörün hareketini kontrol edin.
İki fazı değiştirerek L1, L2 ve L3 dış iletken
bağlantılarının sırasını düzeltin.
Fazları kontrol edin/bağlayın.
●
●
Şebeke gerilimini kontrol edin.
Yanıt süresi M0172 parametresini kontrol
edin, gerektiğinde süreyi uzatın.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
G-sigortalar
Boyut
Ters çevirme kontaktörü
Güç kaynağı ≤ 500 V
Ters çevirme kontaktörü
Besleme gerilimi > 500 V
Motor gücü 1,5 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 3,0 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 5,5 kW'ye kadar için tristörler
F3
AUMA Parça-No.
2 A FF; 690 V
K002.665
1 A T; 500 V
K002.277
F3
5 x 20 mm
2,0 A T; 250 V
2,0 A T; 250 V
AUMA Parça-No.
K002.277
K006.106
K006.106
Dahili 24 V AC beslemesi (115 V AC):
Isıtıcı anahtar bölmesi, ters çevirme kontaktörü
Termistör tetikleme aleti
115 V AC'de, AÇIK - DUR - KAPALI kontrol girişleri için de
●
●
●
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
F5
F1/F2
6,3 x 32 mm
1 A T; 500 V
Dahili 24 V DC beslemesi
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
F4
Arıza giderme
F4
5 x 20 mm
1,25 A T; 250 V
—
AUMA Parça-No.
K001.184
—
Müşterinin 24 V DC harici beslemesi için kendiliğinden resetlenen kısa devre koruması
sigortası (kablo donanım şemasına bakınız)
F1/F2 sigortaların değiştirilmesi
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
1.
Vidaları [1] sökün ve kapağı [2] çıkartın.
2.
Sigorta braketini [3] pin parçasından dışarıya çekin, eski sigortaları yeni sigortalarla değiştirin.
55
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Arıza giderme
F3/F4 sigortaların kontrolü/değiştirilmesi
1.
Vidaları [1] sökün ve aktüatör kontrol ünitesinin arkasındaki kapağı [2] açın.
Şebeke adaptörü üzerinde bulunan ölçme noktalarında (lehim pinler) direnç
ölçümü (geçiş ölçümü) yapılabilir:
Kontrol
F3
F4
2.
Ölçüm noktaları
MTP5 – MTP6
MTP7 – MTP8
Arızalı sigortaları değiştirmek için: Şebeke adaptörünü [3] çözün ve itina ile
dışarıya çekin. (Sigortalar şebeke adaptörü devre kartının arkasında bulunur).
Kablolar sıkıştığında hasar oluşur!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için şebeke adaptörünü itina ile yerleştirin.
10.3.2
Motor koruması (termik denetim)
Aşırı ısınmaya ve izin verilmeyen yüksek yüzey sıcaklıklarına karşı korunmak için,
motor sargısında bir PTC-termistör veya termik şalter bulunur. Maksimum sargı
sıcaklığına erişildiğinde, motor koruması devreye girer.
Akçuatör durur ve aşağıdaki hata mesajları verilir:
Lokal kontrollerde LED 3 (termal hata) yanar.
S0007 durum göstergesi bir hata bildiriyor. Ayrıntılar altında hata Termik şalter
gösteriliyor.
Devam etmeden önce motorun soğuması gerekmektedir. Daha sonra da, parametre
ayarına bağlı olarak, hata mesajı otomatik olarak resetlenir veya hata sinyali seçici
anahtarın LOKAL konumunda Reset butonu ile resetlenmelidir.
●
●
Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
56
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
11.
Onarım ve bakım
Onarım ve bakım
Yanlış bakım hasarlara sebep olabilir!
→ Onarım ve bakım çalışmaları, tesis işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu faaliyetlerde servisimiz ile
bağlantı kurulmasını tavsiye ederiz.
→ Onarım ve bakım çalışmaları sadece cihaz devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır.
AUMA
Servis & Destek
11.1
AUMA tarafından onarım ve bakımlar gibi kapsamlı servis hizmetleri ve müşteri
eğitimleri sunulmaktadır. Temas adreslerini bu dokümanda <Adresler> ve İnternette
(www.auma.com) bulabilirsiniz.
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Ürünün güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan önlemler:
Devreye aldıktan 6 ay sonra ve daha sonra her yıl
Gözle kontrol:
Kablo girişleri, kablo rakorları, tapalar vb. sızdırmazlıklarını ve yerlerine tam
oturup oturmadıklarını kontrol edin.
Üretici tarafından verilen tork değerlerine uyulmalıdır.
Aktüatör ile vana/redüktör arasındaki tespit vidalarının sıkma momentlerini
kontrol edin. Gerektiğinde, cıvataları <Montaj> bölümünde verilen sıkma momentleri ile sıkın.
Çok nadir çalıştığında: Test çalıştırması yapın.
A bağlantı şeklindeki cihazlarda: Gresörlüğe bir gres tabancası ile mineral
bazda lityum sabunlu EP çok amaçlı yağı püskürtün.
Vana mili ayrıca yağlanmalıdır.
Resim 78: A bağlantı flanşı
●
●
●
●
●
[1]
[2]
A bağlantı flanşı
Gresörlük
Tablo 15:
A bağlantı flanşı yatağı için yağ miktarları
Bağlantı flanşı
Miktar [g] 1)
1)
A 07.2
1,5
A 10,2
2
A 14,2
3
A 16,2
5
Yoğunlukları r = 0,9 kg/dm³ olan yağlar için
Koruma sınıfı IP68 ise
Suya batma durumunda:
●
Aktüatörü kontrol edin.
Su girdiğinde sızıntı yerlerini arayın ve giderin, cihazı kurallara uygun bir şekilde
kurutun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
●
Dişli kutusuna fabrikada yağ doldurulmuştur.
●
11.2
Bakım
Yağlama
57
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Onarım ve bakım
●
●
●
11.3
Yağ bakım çalışmalarında değiştirilir
Modülasyonlu çalıştırmada normalde 4 – 6 yıl sonra.
Çok sık çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 6 - 8 yıl sonra.
Çok seyrek çalıştırıldığında (Aç-Kapat modu) normalde 10 - 12 yıl sonra.
Yağ değiştirirken sızdırmazlık elemanlarının da değiştirilmesini öneririz.
Çalışma esnasında redüktör bölmesini ayrıca yağlamaya gerek yoktur.
Atık toplama ve geri dönüşüm
AUMA cihazları çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağmen bir gün artık değiştirilmeleri
gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve ham maddeleri ayrı ayrı toplanıp
ayrılabilir:
Elektronik hurda
çeşitli metaller
plastikler
gresler ve yağlar
Genelde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
58
Gresler ve yağlar genelde çevreye yayılmaması gereken suya karışmaları tehlike yaratan maddelerdir.
Sökülen malzemeleri kontrol edilen ve malzemeleri ayrı ayrı yeniden kazanıma
sunan atık toplama sistemlerine verilmelidir.
Ulusal atık toplama talimatlarına dikkat edilmelidir.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
12.
Teknik bilgiler
Bilgi
12.1
Teknik bilgiler
Aşağıdaki tabloda standart tiplerin yanı sıra opsiyonlar da gösterilmektedir. Tam tipi
siparişe ait teknik bilgi föyünden alınabilir. Siparişe ait teknik bilgi föyü
http://www.auma.com adresinden Almanca ve İngilizce dillerinde indirilebilir (iş
numarasının bilinmesi gerekir).
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
İşletme türü1)
Standart:
●
SA: Kısa çalışma S2 - 15 dak
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 25
Opsiyonlar:
●
SA: Kısa süreli çalışma S2 - 30 dak
Tork aralığı
Hız
Motor
Motor gerilimi ve frekansı
Yalıtım sınıfı
Motor koruma
Kendiliğinden kilitlenme
Limit switch
●
SAR: Aralıklı çalışma S4 - % 50
●
SAR: Aralıklı çalışma S5 - % 25
Aktüatörün model etiketine bakın
Aktüatörün model etiketine bakın
Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 60034’e göre
Motorun model etiketine bakınız
Standart: F, tropikal dayanıklı
Opsiyon: H, tropikal dayanıklı
Standart: Termik şalter (NC)
Opsiyon: PTC termistörler (DIN 44082’ye uygun)
Kendiliğinden kilitlemeli: Devir sayıları 90 dev/dak'a kadar (50 Hz), 108 dev/dak'a kadar (60
Hz)
Kendiliğinden kilitlemeli DEĞİL: Devir sayıları 125 dev/dak'tan itibaren (50 Hz), 150 dev/dak'tan
itibaren (60 Hz)
Çıkıştaki tork etkisi vanayı durduğu konumdan hareket ettiremez ise, çok turlu aktüatör kendiliğinden kilitlemelidir.
AÇIK ve KAPALI son konumları için grup dişli mekanizması
Devir/strok: 2 -500 (standart) veya 2 - 5 000 (opsiyon)
Standart:
●
Her son konum için tekli switch (1 NC ve 1 NO; galvanik yalıtımlı değil)
Opsiyonlar:
●
Her son konum için tandem switch (2 NC ve 1 NO), switchler galvanik yalıtımlı
●
Her son konum için üçlü switch (3 NC ve 3 NO), switchler galvanik yalıtımlı
●
Ara konum switchleri (DUO limit switch), isteğe göre ayarlanabilir
Tork switch
Tork switch AÇIK ve KAPALI yönlerinde kademesiz olarak ayarlanabilir
Standart:
Her yön için tekli switch (1 NC ve 1 NO), galvanik yalıtımlı değil
Opsiyon:
Her yön için tandem switch (2 NC ve 2 NO), switch elektriksel olarak yalıtılmış
Konum geribildirim sinyali, ana- Potansiyometre veya 0/4 – 20 mA (RWG)
log (opsiyon)
Mekanik konum göstergesi (op- Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski
siyon)
Switch bölmesinde ısıtıcı
Standart: Rezistanslı ısıtıcı, 5 W, 24 V AC ile (dahili olarak beslenir)
Motor ısıtıcısı (opsiyon)
Gerilimler: 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC veya 400 V AC (harici beslemeli)
Güç boyuta bağlıdır 12,5 – 25 W
Manuel çalıştırma
Ayar ve acil çalıştırma işlemleri için elle çalıştırma modu, elektrikle çalıştığında el çarkı dönmez
Opsiyon: El çarkı kilitlenebilir
Kontrol ünitesine bağlantı
Vidalı bağlantılı AUMA fiş/soket konnektörü
59
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Teknik bilgiler
Vana bağlantısı
Standart: B1, EN ISO 5210'a göre
Opsiyonlar:
A, B2, B3, B4, EN ISO 5210'a göre
DIN 3210’a göre A, B, D, E
DIN 3338’e göre C
Özel bağlantı flanşları: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3
A, mil yağlamalı
Sensörler
Manüel işletmede sinyal verme Switch (1 değiştirme kontağı) üzerinden manüel işletme aktif/aktif değil sinyali
(opsiyon)
1)
Anma geriliminde ve 40 °C ortam sıcaklığında ve çalışma torku ile modülasyon torku ile ortalama yüklenmede ayrı teknik bilgilere göre.
İşletme türünün aşılmasına izin verilmez
Limit ve tork switchleri teknik verileri
Mekanik servis ömrü
2 x 106 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I min.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
00 V AC/DC
250 V AC/DC
20 mA
250 V'de 5 A (omik yük)
250 V'de 3 A (indüktif yük, cos Ø = 0,6)
250 V'de 0,4 A (omik yük)
250 V'de 0,03 A (indüktif yük, L/R = 3 µs)
30 V'de 7 A (omik yük)
30 V'de 5 A (indüktif yük, L/R = 3 µs)
altın kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I min.
I maks.
5V
30 V
4 mA
400 mA
Flaşör teknik bilgileri
Mekanik servis ömrü
107 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
10 V AC/DC
250 V AC/DC
250 V'de 3 A (omik yük)
250 V'de 2 A (indüktif yük, cos Ø ≈ 0,8)
250 V'de 0,25 A (omik yük)
Switch el çarkı etkinleştirme teknik bilgileri
Mekanik servis ömrü
106 çalıştırma
gümüş kaplama kontaklar:
V min.
V maks.
I maks. alternatif akım
I maks. doğru akım
60
12 V DC
250 V AC
250 V'de 3 A (indüktif yük, cos Ø = 0,8)
12 V'de 3 A (omik yük)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
12.2
Teknik bilgiler
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Güç kaynağı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi ve frekansı için kontrol ünitesi ve motorda bulunan tip etiketlerine bakın
Şebeke gerilimde izin verilen değişimler: ±10 %
Şebeke frekansında izin verilen değişimler: ±5 %
Opsiyon: şebeke gerilimde izin verilen değişimler: ±30 %
Elektronik modülünün harici güç 24 V DC + % 20 / – % 15
kaynağı (opsiyon)
Giriş akımı: standart tip yakl. 250 mA, opsiyonlarla birlikte 500 mA'ya kadar
harici güç kaynağı şebeke gerilimine karşı IEC 61010-1 uyarınca bir yalıtıma sahip olmalı
ve sadece IEC 61010-1 uyarınca 150 VA ile sınırlandırılmış bir akım devresi kullanılmalıdır.
Giriş akımı
Kontrol ünitesinin akım tüketimi şebeke gerilimine bağlıdır:
izin verilen şebeke gerilimi sapması ± % 10 ise:
●
100 - 120 V AC = maks. 740 mA
●
208 - 240 V AC = maks. 400 mA
●
380 - 500 V AC = maks. 250 mA
●
515 - 690 V AC = maks. 200 mA
izin verilen şebeke gerilimi sapması ± % 30 ise:
●
100 - 120 V AC = maks. 1.200 mA
Aşırı gerilim kategorisi
Anma gücü
Güç parçası1) 2)
●
208 - 240 V AC = maks. 750 mA
●
380 - 500 V AC = maks. 400 mA
●
515 - 690 V AC = maks. 400 mA
Motorun akım tüketimi: Motorun tip etiketine bakınız
IEC 60.364-4–443'e göre Kategori III
Kontrol ünitesi motorun anma gücüne göre ayarlanmıştır; motorun tip plakasına bakın
Standart:
AUMA kapasite sınıfı A1 için ters çevirme kontaktörü (mekanik ve elektriksel kilitlemeli)
Opsiyonlar:
●
AUMA kapasite sınıfı A2 için ters çevirme kontaktörü (mekanik ve elektriksel kilitlemeli)
●
Kontrol ünitesi
Kontrol girişleri için gerilim ve
akım değerleri3)
500 V AC'ye kadar şebeke gerilimleri için AUMA kapasite sınıfları B1, B2 ve B3 için tristörters çevirme kontaktörü üniteleri önerilir.
Standart:
Dijital AÇIK, DUR, KAPALI, ACİL dijital girişleri üzerinden (opto coupler üzerinden, AÇ, DUR,
KAPALI ortak referans gerilimi üzerinden), modülasyonlu aktüatörlerde minimum impuls süresi göz önünde bulundurulmalıdır
Opsiyon:
AÇ ve KAPAT yönlerinde ekstra onaylama girişleri
Standart:
24 V DC, akım tüketimi: yakl. 10 mA/giriş
Opsiyonlar:
48 V DC, akım tüketimi: yakl. 7 mA/giriş
60 V DC, akım tüketimi: yakl. 9 mA/giriş
110 V DC, akım tüketimi: yakl. 8 mA/giriş
115 V DC, akım tüketimi: yakl. 15 mA/giriş
115 V AC, akım tüketimi: yakl. 15 mA/giriş
61
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Teknik bilgiler
Durum sinyalleri
Standart:
programlanabilir 6 çıkış kontağı:
●
Ortak referans potansiyelli 5 kuru kontak, maks. 250 V AC, 1 A (omik güç)
- Standart kontaklar: KAPALI son konumu, AÇIK son konumu, seçici anahtar UZAKTAN,
KAPALI tork hatası, AÇIK tork hatası
●
1 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 5 A (omik yük)
- Standart kontaklar: Ortak arıza sinyali (tork hatası, faz kaybı, motor koruması devreye
girdi)
Opsiyonlar:
programlanabilir 6 çıkış kontağı:
●
Ortak referans potansiyelli 5 değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 5 A (omik güç)
●
1 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 5 A (omik yük)
programlanabilir 12 çıkış kontağı: 4)
●
Her 5 adeti ortak referans potansiyelli 10 kuru kontak, maks. 250 V AC, 1 A (omik güç)
●
Pozisyon geri besleme sinyali
Gerilim çıkışı
Lokal kontrol
2 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 5 A (omik yük)
programlanabilir 6 çıkış kontağı:
●
6 kuru değiştirici kontağı, ortak referans potansiyeli yok, her röle maks. 250 V AC, 5 A
(omik yük)
programlanabilir 10 çıkış kontağı:4)
●
10 kuru değiştirici kontağı, ortak referans potansiyeli yok, her röle maks. 250 V AC, 5 A
(omik yük)
Tüm çıkış sinyalleri aynı gerilimde olmalıdır.
Potansiyel ayırımlı analog çıkış E2 = 0/4 – 20 mA (maks. yük 500 Ω).
Standart:
Yardımcı gerilim 24 V DC, maks. 100 mA, kumanda girişlerini beslemek için, dahili gerilim
beslemesine karşı potansiyel yalıtımlı
Opsiyon:
Kontrol girişlerini beslemek için yardımcı gerilim 115 V AC, maks. 30 mA.5), dahili güç kaynağından galvanik yalıtılmış olarak
Standart:
●
Seçici anahtar LOKAL ÇALIŞTIRMA MODU - KAPALI - UZAKTAN (her üç konumda da
kilitlenebilir)
●
AÇ, DURDUR, KAPAT, RESET butonu
●
●
6 sinyal lambası:
- KAPALI son konumu ve kayar gösterge (sarı), KAPALI tork hatası (kırmızı), Motor
koruması devreye girdi (kırmızı), AÇIK tork hatası (kırmızı), AÇIK son konumu ve
kayar gösterge (yeşil), Bluetooth (mavi)
grafiksel LC ekran, ışıklı
Opsiyonlar:
●
5 sinyal lambası için özel renkler:
- KAPALI son konumu (yeşil), KAPALI tork hatası (mavi), AÇIK tork hatası (sarı), Motor
koruması devreye girdi (beyaz), AÇIK son konumu (kırmızı)
Bluetooth
İletişim arabirimi
Uygulama işlevleri
Bluetooth Sınıfı II Chip, Versiyon 2.0, endüstriyel ortamda menzili 10 m'ye kadar. Bluetooth
SPP (Serial Port Profile) profili desteklenir.
Parametre ayarlama programı:
AUMA CDT, Windows bazında PC, PDA ve Smart telefon devreye alma ve diyagnoz cihazı
Standart:
●
Durma türü ayarlanabilir
- KAPALI veya AÇIK son konumu için limit veya tork anahtarlamalı
●
Tork by-pass, 5 saniyeye kadar ayarlanabilir (bu süre içerisinde tork denetimi yapılmaz)
İlk çalışma aşaması/durdurma aşaması/açma süresi/açma süresi aşaması (1 ile 1.800
saniye arasında) AÇIK/KAPALI yönünden bağımsız olarak ayarlanabilir
●
0 ile % 100 arasında isteğe bağlı 8 ara pozisyon Yanıt ve Mesaj davranışı için parametreleri ayarlanabilir
Opsiyonlar:
●
Pozisyoner
- E1 = 0/4 – 20 mA girişi üzerinden nominal pozisyon değeri
- Sinyal kaybında parametre ayarı yapılabilen davranış
- Ölü bandın otomatik olarak ayarlanması (uyumlu davranış seçilebilir)
- Ayırma aralığı çalıştırması
- AÇ-KAPA modu ile modülasyonlu işletme arasında değiştirmek için MOD girişi
●
62
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Teknik bilgiler
Güvenlik fonksiyonları
Standart:
●
ACİL hareket davranışı programlanabilir
- Dijital giriş düşük, yanıt seçilebilir: Dur, KAPALI son konumuna git, AÇIK son konumuna
git, ara konuma git
- ACİL harekette tork denetimi by-pass edilebilir.
- ACİL harekette ısıl koruma by-pass edilebilir (termistör ile değil, sadece aktüatördeki
termik şalterle bağlantılı olarak mümkündür)
Opsiyonlar:
●
Lokal kontrol dijital LOKAL devreye alma girişi üzerinden devreye alınır. Bu sayede aktüatör lokal kontrol yerindeki buton üzerinden devreye alınabilir veya kapatılabilir.
●
Lokal durdurma
- Aktüatör lokal kontrol yerindeki durdurma butonu üzerinden seçici anahtarın UZAKTAN
konumunda durdurulabilir. Bu işlev fabrika üzerinden etkinleştirilmemiştir.
●
ACİL durma tuşu (yerine oturur), elektrikli işletmeyi seçici anahtarın konumundan bağımsız
olarak keser.
●
Interlock, AÇ veya KAPAT çalıştırma komutlarının Interlock AÇIK veya Interlock KAPALI
dijital girişleri üzerinden etkinleştirilmesi
Denetleme fonksiyonları
Standart:
●
Vanada aşırı gerilim koruması (ayarlanabilir), kapanmaya sebep olur ve bir hata mesajı
oluşturur.
●
Motor sdıcaklığı denetimi (ısıl denetim), kapanmaya sebep olur ve bir hata mesajı
oluşturur.
●
Aktüatördeki ısıtıcının denetimi, bir uyarı mesajı oluşturur.
●
İzin verilen çalışma süresinin ve devreye girme sıklığının denetimi (ayarlanabilir), uyarı
mesahı oluşturur
Çalışma süresi denetimi (ayarlanabilir), uyarı mesajı oluşturur
●
Faz hatası denetimi, kapanma ile sonuçlanır ve bir hata mesajı oluşturur
●
Yanlış faz sırasında otomatik dönme yönü düzeltmesi (trifaze akım)
●
Sipariş ve ürün bilgilerini içeren elektronik cihaz kimliği
●
Diyagnoz fonksiyonları
●
●
●
Elektriksel bağlantı
Bağlantı şeması
1)
2)
3)
4)
5)
İşletme verilerinin toplanması: Bir resetlenebilen sayaç ve bir ömür sayacı:
- Motor çalışma süresi, ilk çalıştırmalar, KAPALI son konumda tork anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda
tork anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar,
KAPALI tork hatası, AÇIK tork hatası, motor koruma kapatmaları için
Ayar, çalışma ve hata geçmişini içeren zaman kaşeli olay protokolü:
- NAMUR önerisi NE 107'ye uygun durum sinyalleri: "Devre dışı", "Fonksiyon kontrolü",
"Spesifikasyon dışında", "Bakım gereksinimi"
Tork eğrileri
- Açma ve kapama yönleri için ayrı ayrı kaydedilebilen 3 tork eğrisi (tork-ayar yolu tanım
eğrisi) Kaydedilen tork eğrilerine ekranda bakılabilir.
Standart:
AUMA fiş/soket bağlantısı (S), vidalı bağlantı ve M vida dişi
Opsiyonlar:
●
Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler, özel dişler
●
Altın kaplama kontrol kontakları (soket ve pinler)
●
Çekilen fişin bir duvara sabitlenmesi için tespit çerçevesi
●
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde)
Tip plakasına bakınız
Ters çevirme kontaktörleri 2 milyon ilk çalıştırma ömrüne göre projelendirilmiştir.
AUMA kapasite sınıfları için aktüatörün elektriksel verilerine bakınız
Tüm giriş sinyalleri eşpotansiyelli olmalıdır.
Isıtma sistemli derin sıcaklık tipinde mümkün değildir
Termistör tetikleme cihazı ile bağlantılı olarak değil
63
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Teknik bilgiler
12.3
Kullanım koşulları
Kullanım
Montaj Pozisyonu
EN 60 529'a uygun korunma
sınıfı
Paslanmaya karşı korunma
Montaj yüksekliği
Havadaki nem
Kirlenme derecesi
Kaplama boyası
Renk
Ortam sıcaklığı
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
herhangi bir pozisyon
Standart: AUMA çok turlu aktüatörü/AC motoru ile IP68
IP68 koruma sınıfı AUMA talimatlarına göre aşağıdaki talepleri yerine getirir:
●
Su derinliği: maksimum 8 m su sütunu
●
Su altında kalma süresi: maksimum 96 saat
●
Su altında kalma süresi içinde 10 defaya kadar çalıştırma
●
Su altında kalındığı sürece oransal çalışma mümkün değildir.
Tam tip açıklaması için aktüatörün/kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız
Standart:
●
KS: endüstri tesislerinde, hidrolik ve diğer enerji santrallerinde düşük yüklü atmosferlere
veya arada sırada veya daimi olarak orta derecede zararlı madde konsantrasyonu olan
atmosferlere (örneğin, arıtma tesislerinde, kimya endüstrisi) monte etmek için
Opsiyonlar:
●
KX: çok nemli veya zararlı madde konsantrasyonu yüksek olan atmosferlere yerleştirmek
için uygundur
Standart: Deniz seviyesinden ≤ 2000 m yüksekte
Opsiyon: > 2000 m için fabrikaya danışılmalıdır
izin verilen tüm sıcaklık aralığında % 100'e kadar bağıl nem
Kirlenme derecesi 4 (kapalı durumda), EN 50178'e göre
Standart: Poliüretan bazında boya (toz boya)
Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)
Standart:
●
Aç-kapat modunda: –25 °C ila +70 °C
●
Salınımlara dayanıklılığı, IEC
60068-2-6'ya göre
Dayanma ömrü
Ağırlık
12.4
PC için parametre ayarlama
programı
AUMATIC'in aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı
kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya
çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir
AUMA CDT
Aktüatör ile AUMATIC arasındaki kablo uzunluğu maks. 100 m. Aktüatörde potansiyometre olan tipler için uygun değildir. Potansiyometre
yerine bir RWG tercih edilmelidir.
12.5
Diğer bilgiler
AB Direktifleri
64
Tam tip açıklaması için aktüatörün/kontrol ünitesinin tip plakasına bakınız
1 g, 10 ile 200 Hz arasında
İlk çalıştırmada veya sistem arızalarında titreşimlere ve salınımlara karşı dayanıklılık. Daimi
bir dayanıklılık varsayılamaz. Redüktörlerle kombine edildiğinde geçerli değildir.
AUMA çok turlu aktüatörler, EN 15714-2 standardının dayanma ömrü gerekliliklerini yerine
getirir veya geçer. Detaylı bilgi için başvurunuz.
Ayrı teknik bilgiler bölümüne bakınız
Aksesuar
Duvar bağlantısı1)
1)
Modülasyonlu çalıştırma: –25 °C ila +60 °C
●
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EC)
●
Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EC)
●
Makine Direktifi: (2006/42/EC)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
13.
Yedek parça listesi
13.1
Çok turlu aktüatör SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Yedek parça listesi
65
Yedek parça listesi
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve sipariş numarasını bildirmenizi rica ediyoruz (etiketine bakınız)
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
005.3
009.0
017.0
018.0
019.0
Adı
Mahfaza
Yatak flanşı
Helezon dişli içi boş mil
Tahrik mili
Motor kavraması tahrik mili
Manuel kavrama
Planet dişli el çarkı tarafı
Tork kolu
Diş segmenti
Taç dişli
022.0
Tork anahtarlama için kavrama II
Modül
559.0-1
023.0
Limit anahtar çıkış dişlisi
Modül
559.0-2
024.0
025.0
058.0
070.0
079.0
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
560.0-1
560.0-2
560.1
560.2
566.0
155.0
Limit anahtarlama için tahrik dişlisi
Tespit plakası
Koruyucu toprak için kablo demeti (pim)
Motor (VD Motor ve No. 079.0)
Planet dişli motor tarafı (SA/SAR 07.2 –
16.2, VD motorda)
Redüksiyon dişlisi
Modül
566.1
500.0
501.0
502.0
Anahtar bölmesi kapağı
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Modül
Modül
Modül
566.2
566.3
567.1
503.0
Kontrol ünitesi için soket kontağı
Modül
568.1
504.0
505.0
506.0
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Modül
Modül
Modül
568.2
568.3
574.1
507.0
511.0
514.0
514.1
516.0
535.1
Fiş kapağı
Vidalı tapa
A bağlantı şekli (vidalı tapa hariç)
Eksenel iğneli yatak
Bağlantı şekli D
Halka segman
Modül
Modül
Modül
Modül
575.1
583.0
583.1
584.0
S1
S2
66
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
No.
539.0
542.0
549.0
549.1
553.0
554.0
556.0
556.1
557.0
558.0
Adı
Kör tapa
Kollu el çarkı
Bağlantı şekli B1/B3/B4/C
Çıkış kovanı B1/B3/B4/C
Mekanik pozisyoner
Motor kablosu grubu soket taşıyıcı
Pozisyoner için potansiyometre
Potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Isıtıcı
Pim kontaklı yanıp söner anahtar (darbe
diski ve yalıtım levhası hariç)
Anahtarlar ve tork anahtarlı ölçme kafalarla kontrol ünitesi
Manyetik limit ve tork anahtarlamalı
(MWG) kontrol ünitesi, non-intrusive tip
için entegre edilmiş AUMATIC kontrol
ünitesi ile
AÇIK yönü için şalter paketi
KAPALI yönü için şalter paketi
Limit/tork anahtarı
Şalter kaseti
Pozisyon transmitteri RWG
RWG için potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Devre kartı RWG
RWG için kablo grubu
Potansiyometre için sürgü kavrama/RWG
Koruyucu mil borusu (koruma kapağı
hariç)
Koruyucu mil borusu için koruma kapağı
V conta
A bağlantı şekli için mil keçesi, ISO flanş
için
Dişli kovan A
Motor tarafı motor kavraması
Motor kavraması pimi
Motor kavraması yayı
Conta seti, küçük
Conta seti, büyük
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
Set
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
13.2
Yedek parça listesi
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC AC 01.2
67
Yedek parça listesi
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve parça numarasını bildirmeniz gerekmektedir (tip etiketine bakınız).
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
002.3
002.4
006.0
008.1–1
009.0
011.1
012.0
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
508.0
509.1
510.0
S
68
Adı
Muhafaza
Lokal kontrol
Lokal kontrol kartı
Ekran siperi
Güç kaynağı
I/O devre kartı
Mantık kartı
Röle kartı
Opsiyon devre kartı
Kapak
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Kontrol için soket kontağı
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Fiş kapağı
Güç parçası
U kilit
Sigorta seti
Conta takımı
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
14.
Sertifikalar
14.1
Montaj Talimatı ve AB Uygunluk Beyanı
Sertifikalar
69
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
70
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
71
Alfabetik dizin
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
Alfabetik dizin
A
A bağlantı flanşı
AB Uygunluk Beyanı
Aksesuar (elektrik bağlantısı)
Aktüatörü uzaktan çalıştırma
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması
Akım türü
Ambalaj
Anahtarların kontrolü
Analog sinyaller
Ara konumlar
Ara parça
Arıza - Ekrandaki gösterge
Arıza giderme
Atık toplama
B
B, B1, B2, B3, B4 ve E
bağlantı flanşları
Bakım
Bakım gerekli - Ekrandaki
gösterge
Bağlantı kablosu
Bağlantı planı
Besleme şebekeleri
Boyut
C
Cihaz tipi
Çalışma göstergesi
Çalıştırma
Çalıştırma komutları Ekrandaki gösterge
Çift taraflı sızdırmaz
D
DUO limit anahtarlama
Depolama
Destek
Devre dışı - Ekrandaki gösterge
Devreye alma
Devreye alma (ekrandaki
gösterge)
Dijital çıkışlar
Direktifler
Dişli kovan
Duvar bağlantısı
Dönme yönü
72
13
69
22
26
26
25
19
11
51
40
44
24
32
51
58
12
5 , 57 , 57
37
22
18
18
9, 9
9, 9
38
5
34
24
44
11
57
37
5
32
40
5
14
22
46
E
EMC
Ekran (göstergeler)
Ekran dili
Ekrandaki göstergeler
El çarkı
Elektriksel Bağlantı
Elektronik pozisyon transmitteri
Elle çalıştırma
Emniyet uyarıları
Emniyet uyarıları/İkazlar
F
Fabrika numarası
Flanş boyu
Fonksiyon kontrolü - Ekrandaki gösterge
G
Geri dönüşüm
Giriş akımı
Gösterge diski
Göstergeler
Güç kaynağı
H
Hata - Ekrandaki gösterge
Hazır Değil Lambası Ekrandaki gösterge
Hız
I
ID üzerinden doğrudan seçim
Intrusive
K
Kablo donanım şeması
Kablo kesitleri
Kablo seti
Kontrol arabirimi
Kontrol protokolü
Konumlar - Ekrandaki Gösterge
Korozyon koruması
Koruma türü
Koruma önlemleri
Korunma sınıfı
Koruyucu kapak
Kullanıcı seviyesi
Kullanım
Kullanım alanı
Kullanım koşulları
Kısa devre koruması
19
32
30
32
12
18
48
25
5
5
9
9
37
58
18
38 , 49
32
18
36
36
8
28
10
9 , 9 , 18
19
22
9, 9
9
35
11
8
5
64
23
28
25
5
64
18
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik
AC 01.2 Intrusive
L
LED'ler (sinyal lambaları)
LED'ler üzerinden ara konum
göstergesi
Limit anahtarlama
Limit switch
Lokal ayar
Lokal kontrol yerie
Lokal kontrol yerinden aktüatör çalıştırılması
Lokal kontrolg
M
Mekanik konum göstergesi
Mekanik pozisyon göstergesi
Menü yönlendirmesi
Mevcut değer- Ekrandaki
gösterge
Mil koruma tüpü
Montaj
Montaj Talimatı
Montaj aksesuarı
Motor ısıtması
Motorlu çalıştırma
Multiport valve Konumları Ekrandaki Gösterge
N
Nitelikli Personel
Nominal değer - Ekrandaki
gösterge
Non-Intrusive
O
Onarım
Ortam sıcaklığı
P
Paslanmaya karşı korunma
Potansiyometre
Pozisyon göstergesi
Pozisyon transmitteri RWG
Pozisyoner - Ekrandaki gösterge
R
RWG
Referans çalıştırma
38
39
47
43
27
25
25
25
38
49
27
34
16
12
69
16
21
25
35
5
35
10
57
8 , 64
64
48
49
48
35
48
47
S
Seri numarası
Sertifikalar
Servis
Sigorta uygulayıcıya aittir
Sigortalar
Sinyal lambaları
Sinyal röleleri
Sinyaller
Sinyaller (analog)
Sipariş numarası
Soket koruma
Spesifikasyon dışında Ekrandaki gösterge
Standartlar
Switch teknik bilgileri
T
Tanıma
Taşıma
Teknik bilgiler
Test amaçlı çalıştırma
Tip (cihaz tipi)
Tip etiketi
Tip tanımı
Toprak bağlantısı
Tork - Ekrandaki gösterge
Tork anahtarlama
Tork aralığı
U
Uygulama alanı
Üretildiği yıl
Üretim yılı
V
Vana konumu - Ekrandaki
gösterge
Vana mili
Y
Yağlama
Yağlama maddesi tipi
Yedek parça listesi
İ
İkazlar - Ekrandaki gösterge
İş numarası
Ş
Şebeke bağlantısı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi
Şebeke şekilleri
Şifre
Şifre değiştirme
Şifre girişi
Alfabetik dizin
8, 9
69
57
18
54
38
40
40
40
8, 9
23
36
5
60
8
11
59
46
9, 9
8 , 19
8
24
34
43
8
5
9
9
33
16
57
8
65
36
8, 9
19
19
19
18
28
29
29
73
AUMA – bütün dünyada
Avrupa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
AUMA Technology Аutomations Ltd.
UA 02099 Kiyiv
Tel+38 044 586-53-03
Fax+38 044 586-53-03
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
CMR Contrôle Maintenance Régulation
TN 1002 Tunis
Tel +216 71 903 577
Fax +216 71 903 575
[email protected]
www.cmr-tunisie.net
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
Fax +234-84-462741
[email protected]
www.manzincorporated.com
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel+45 33 26 63 00
Fax+45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
Amerika
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel+34 91 3717130
Fax+34 91 7427126
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
74
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel+30 210 2409485
Fax+30 210 2409486
[email protected]
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 4612-3477
[email protected]
SIGURD SØRUM AS
NO 1300 Sandvika
Tel+47 67572600
Fax+47 67572610
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel+351 2 1910 95 00
Fax+351 2 1910 95 99
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
AUMA – bütün dünyada
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax+57 1 416 5489
[email protected]
www.ferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control
Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
Asya
Avustralya
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
AUMA INDIA PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211–0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 863 8371
Fax +81 44 863 8372
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
75
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
D 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Yakınınızdaki Partneriniz:
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Çayyolu /Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.auma.com
Y004.751/061/tr/4.12
AUMA ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet’te bulabilirsiniz: www.auma.com

Benzer belgeler

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 AUMA

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 AUMA tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3 elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya uygundur. EN 50281-1-1: 1998 tarafından isten...

Detaylı

auma çok turlu akçuatör

auma çok turlu akçuatör DIN 15306 ve 15309 uyarýnca insan taþýyan asansörlerde DIN EN 81-1/A1 uyarýnca yük asansörlerinde EN 14673 NORMU (tasarý) uyarýnca makaralý konveyörlerde Daimi çalýþmada Yeraltý montaj Sürekli su a...

Detaylı

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 Bu dokümanda montaj, devreye alma, kullanım ve bakım personeli için bilgiler bulunmaktadır. Cihazın monte edilip devreye alınmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Referans dokümanlar:

Detaylı

Electrical Part-turn Actuators SG 03.3 - SG 05.3 SIMPACT

Electrical Part-turn Actuators SG 03.3 - SG 05.3 SIMPACT KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm) AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm) Ara konumların ayarlanması KAPALI yönünün ayarlanması (siyah alan) AÇIK yönünün ayarlanması (beyaz alan) Test amaçlı ...

Detaylı

Electric Part-turn actuators SGExC 05.1 - 12.1 with AMExC

Electric Part-turn actuators SGExC 05.1 - 12.1 with AMExC Klemens baðlantýlý (KES) AMExC 01.1 kontrol ünitesinin yedek parça listesi

Detaylı

Broşürü Görüntüle

Broşürü Görüntüle Aktüatör bir dış kablo ile toprak bağlantısı (aksesuar) üzerinden potansiyel dengelemeye veya topraklı bir boru hattı sistemi üzerinden bağlı olmalıdır. Dişli kovanlar (Parça No. 511.0) veya kapakl...

Detaylı

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 Çalıştırma, ayarlar ve göstergeler doğrudan lokal olarak kontrol ünitesinde

Detaylı

SAEx 16.2 SAREx 07.2

SAEx 16.2 SAREx 07.2 Devreye alma öncesi, ayarların uygulama gereksinimlerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yanlış ayarlar sonucu uygulamada tehlikeler oluşabilir, örneğin vana veya tesis hasar görebilir. Bu...

Detaylı