İleri Fotoğraf Teknikleri - stf - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

İleri Fotoğraf Teknikleri - stf - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
DERS BİLGİ FORMU
YARIYIL
DERSİN KODU
YARIYIL
4
141314014
DERSİN ADI
İleri Fotoğraf Teknikleri
HAFTALIK DERS SAATİ
TEORİK
UYGULAMA
LAB.
2
2
0
Temel Eğitim
KREDİSİ
3
DERSİN
AKTS
TÜRÜ
5
Seçmeli
DERSİN KATEGORİSİ (AKTS Kredi Dağılımı)
Sanat
Tasarım
Görsel İletişim
2
1
2
SINAV TÜRÜ
YARIYIL İÇİ
Ara Sınav 1
SINAVLAR
YARIYIL SONU SINAVI
MAZERET SINAVI
BÜTÜNLEME SINAVI
VARSA ÖNERİLEN
ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK
KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
BAHAR
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Sınav Türü
DİLİ
Türkçe
Sosyal Bilim
Sınav Ağırlığı (%)
Yazılı
40
Proje
60
Temel Fotoğraf Dersi almış olmak
Sayısal teknolojiler kullanılarak fotoğraf çekimi, fotoğrafların işlenmesi,
HDR tekniği, ışıkla boyama teknikleri, Multiexposure tekniğiyle
panoramik tekniği, farklı sanat alanları ile fotoğrafın nasıl birleştirildiği
anlatılır.
İleri Fotoğrafçılık dersi sayısal yöntemlerle bir dizi fotoğrafın üretilmesi,
işlenmesi, derlenmesi ve bilgisayar ortamında interaktif yollarla
sunuma hazır hale getirilmesini amaçlamaktadır.
1) Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik
duyarlılığı kavrama ve tasarımlarına yansıtma becerisi
2) Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan
ve yöntemlerini kavrama becerisi
1) Renkli fotoğrafların üretiminde uzmanlaşma
2) Farklı fotoğrafçılık tiplerinin üretim yöntemlerini uygulayabilme.
3) Stüdyoda ve lokasyonda fotoğraf ekipmanlarını kullanabilme
4) Fotoğraf kullanarak video ve animasyonun oluşturabilme.
5) Fotoğraflarları interaktif ortamda sunabilecektir
İkizler, Emre ve Akbaş Faruk, Fotoğraf Teknik Okumaları, İstanbul: Say
Yayınları.
Konu ile ilgili videolar, görseller, sunumlar, örnek çalışmalar.
Sayısal Fotoğraf Makinesi, Yapay ışık, Bilgisayar, Projeksiyon,
Fotoğraf Stüdyosu
Ders Bilgi Formu
1/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
DERSİN HAFTALIK PLANI
İŞLENEN KONULAR
Giriş: Dersin tanımlanması
Fotoğrafın ontolojik, teknik ve kültürel yapısındaki değişiklikler
Çekim aşamasında uygulanacak yöntemler
Fotoğraf Çekim Uygulama
Raw formatında sayısal ortamda çalışma
HDR Tekniğinin öğrenilmesi ve uygulamaları
1. ARA SINAV HAFTASI
Doğal Işıkta ışıkla boyama teknikleri
Yapay Işıkta ışıkla boyama teknikleri
Işıkla boyama proje teslim ve sunumlar
Multiexposure tekniğiyle panoramic tekniğinin ifade olanakları
Farklı teknik olanaklarının birleşik kullanımları: örnek fotoğrafların incelenmesi
Farklı teknik olanaklarının birleşik kullanımları: Uygulama
Final projesi
YARIYIL SONU SINAVI
KATKI DÜZEYİ
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
1
Az
Görsel iletişim tasarımının ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini
kavrama ve diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği
Tasarım kültürünü, etiğini ve tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama yeteneği
Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik duyarlılığı kavrama ve
tasarımlarına yansıtma becerisi
Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, bunu tasarımlarına
yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi
Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini
kavrama becerisi
Tasarım oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve
uygulama becerisi
Tasarım sürecini ve tasarım bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda güncelleyebilme becerisi
Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma becerisi
Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele tasarım anlayışını
geliştirme becerisi
Doğanın ve çevrenin korunmasında ve eko-tasarım hakkında farkındalık
Tasarımın önemini kavratmak ve tasarım bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk
projeleri hazırlama becerisi
Dersi Veren Öğretim Üyesi
İmza
Ders Bilgi Formu
2
Orta
3
Çok
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tarih
2/2

Benzer belgeler

Kurgu Teknikleri I - Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kurgu Teknikleri I - Sanat ve Tasarım Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Detaylı