GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor

Yorumlar

Transkript

GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ
KASIM 2011 l SAYI: 24
GOSB Genel Kurul
Yönetimine Geçiyor
Kuruluşumuzdan Bugüne Emeği
Geçen Müteşebbis Heyet
Üyelerimize Teşekkür Ederiz
Başar Nuhoğlu:
Genel Kurul Hedefi Aralık 2011
6
12
OSB Yönetimleri
ve Başarı
Genel Kurul için
hedef Aralık 2011
Adil Kanıöz
Başar Nuhoğlu
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Gebze Organize
Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı
GOSB DERGİDEN
20
GOSB’DAN HABERLER
GOSB değişiyor,
GOSB dergi de...
GOSB Yönetim Kurulu ve
Müteşebbis Heyeti yenilendi
Tunçer Gömeçli
GOSB Tembelova, yol ve altyapı
inşaatları hızla devam ediyor
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği
Genel Sekreteri
16
GOSB MESAJI
GOSBSAD Futbol Turnuvası
GOSB’dan 14 firma
500 büyük arasında...
SANAYİ BÖLGELERİ
Şahabettin Bilgisu ödülleri
sahiplerini buldu
Yatırımcılar için
en uygun ortamı
OSB'ler sağlıyor
Ramazan Yıldırım
Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürü
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Sanayicileri
Derneği Yayın Organı
GOSBSAD Adına
İmtiyaz Sahibi:
Adil Kanıöz
GOSBSAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü:
Tunçer Gömeçli
GOSBSAD
Genel Sekreteri
Editör:
Burçin Yeşiltepe
Yayın Kurulu:
Necmi Sadıkoğlu
Ayşe Serra Sayman
Ünal Öz
Reklam Koordinatörü:
Bike Ayça Ekim
Tel: 0262 677 11 79
Yapım:
Mavi Tanıtım ve İletişim
Rasim Paşa Mah.
Ayrılıkçeşme Sok.
No: 122 Kadıköy 34500
İstanbul
Tel: 0 216 418 59 31
Faks: 0 216 348 95 22
34
OSB MEVZUATI
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler
İdare Merkezi:
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Sanayicileri
Derneği
GOSB Kemal Nehrozoğlu
Cad. Teknopark, High Tech
Bina 1. Kat A8
Gebze 41480 Kocaeli
Tel: 0 262 677 11 77
Faks: 0 262 677 11 78
Baskı:
Özgün Ofset
Yeşilce Mah. Aytekin Sok.
No: 21 4. Levent - İstanbul
Tel: 0 212 280 00 09
Yazıların sorumluluğu
yazarlarına aittir.
Yayınlanan yazılardan
kaynak gösterilmeden alıntı
yapılamaz.
GOSBSAD
GOSB Dergi,
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Sanayicileri
Derneği tarafından üç
ayda bir yayınlanır.
Ulusal-Türkçe-İlmi
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
İÇİNDEKİLER
10
GOSBSAD MESAJI
3
38
52
İŞ MÜKEMMELLİĞİ
İÇİNDEKİLER
Tıbbi cihaz sektörünün lideri Samsun,
İhtisas OSB’ye kavuşuyor
"Sürdürülebilir
bir gelecek için
sorumluluk almak"
AHSOSB Başkanı Bekir Sütcü:
Bir yılda 35 yeni fabrika kuruldu,
bacalar tütüyor
Cengizhan Nas
4
OSB’ler pozitif ayrımcılık istiyor
Bilim İlaç
İşletme Direktörü
56
42
44
OSB’LERDEN HABERLER
GOSB TEKNOPARK
MARKA
Armadental’in
Kaderini Değiştiren
Gelişmeler:
Gülümseten Ar-Ge
İÇİMİZDEN BİRİ
Sew Eurodrive’ın
felsefesi:
Küresel düşün, yerel
uygula
Serra Sayman
A. Mekki Kutlu
Armadental
Genel Müdür
60
OSB’LER LİSTESİ
62
ŞİRKETLERDEN HABERLER
64
YÖNETİCİ KİTAPLIĞI
66
İSTATİSTİKİ VERİLER
67
FUARLAR TAKVİMİ
SEW Eurodrive
Genel Müdür
48
GOSB’UN RENKLERİ
Canan Kılıçkeser:
"Sanatçı uzun koşar"
GOSB DERGİ 2012 YILI REKLAM FİYATLARI
Frekans
Arka
Kapak
Ön Kapak
İçi
Ön Kapak
Karşısı
Arka
Kapak İçi
Arka
Kapak
Karşısı
İç Sayfa
İç İki Sayfa
İç 1/2 Sayfa
1-3 Sayı
3.500.- TL
3.000.- TL
3.000.- TL
2.500.-TL
1.500.- TL
1.000.- TL
1.750.- TL
650.- TL
4 Sayı
2.950.- TL
2.550.- TL
2.500.- TL
2.100.- TL
1.250.- TL
850.- TL
1.500.- TL
550.- TL
6 Sayı
2.600.- TL
2.250.- TL
2.250.- TL
1.850.- TL
1.100.- TL
750.- TL
1.300.- TL
450.- TL
12 Sayı
1.750.- TL
1.500.- TL
1.500.- TL
1.250.- TL
750.- TL
500.- TL
850.- TL
350.- TL
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
GOSBSAD MESAJI
OSB Yönetimleri ve Başarı
GOSBSAD’ı temsil eden arkadaşlarımızla birlikte,
kısa zamanda işin kırtasiyesini tamamlayıp Genel
Kurul kararını aldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve onların derneği olarak (GOSBSAD) bu misyonun yanındayız.
6
Derneğimizin amacı (misyonu) tüzüğümüzün 3.
Maddesinde tarif edilmiş. Bu maddenin 3c şıkkı;
GOSBSAD, GOSB’un Genel Kurulunun yapılarak esas yönetiminin oluşturulması ve bu yönetime katılımcı sanayicilerin yasal mevzuata uygun
olarak ve mümkün olan en kısa sürede iştirakinin
sağlanması, katılımcı sanayiciler arasında dayanışmanın arttırılması, haklarının korunması ve bilgilendirilmesi için çalışır, diyor.
Sonuç olarak, Genel Kurulumuzun OSB kanun ve
yönetmenliğine uygun olarak en kısa zamanda
yapılmasını sağlamak, derneğimiz amacının en
önemli parçası.
Adil Kanıöz
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Kurulumuzu 2011 yılı sonuna kadar yapacağız. Bu konuda Müteşebbis Heyet Başkanımız
Ercan Topaca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminin, Genel Kurulumuzu toplama sürecimize
destek olacağını ve hızlandıracağını, OSB Kanunu
amacı anlamında biliyor ve inanıyoruz. Bu tamamen bir Demokratik süreçtir ve Bakanlığımızın
vizyonu ile bire bir örtüşmektedir. Zamanı geldiğinde darısı, ülkemizin diğer OSB’lerinin başına
diyoruz.
Yazının ana fikri; Zamanı geldiğinde, kanun ve yönetmenliğin aradığı koşulları ivedilikle yerine getirip GOSB dahil bütün OSB’lerimizin Genel Kurul
Yönetimine geçmesinin gerektiği idi.
Derneğimizin bir diğer ve ikinci önemli amacı ise
tüzüğümüzün 3d şıkkı ile açıklanmış; GOSBSAD, GOSB un korunması, geliştirilmesi ve Katılımcı Sanayicilerin uluslar arası rekabet gücünün
yükseltilmesi ve bunun için gerekli Sanayi Odaklı Hizmet alınabilmesine uygun politikalar ve bu
politikaların hayata geçirilmesi için girişimde bulunur. Tüzüğümüzün amaçlar maddesinin bu şıkkını aynı zamanda Gebze Organize Sanayi Bölgesi
sanayicilerinin Derneğimizden beklediği bir görev,
bir misyon olarak anlıyoruz.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine yeni seçtiğimiz arkadaşlarımız, derneğiniz
Bu yazımda, OSB yönetimlerinin sanayi odaklı
hizmet vermesi noktasında başarılı olma kriterleri
D
ergimizin 22. Sayısında, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nasıl yönetilmeli konusunu yazdım. Çok olumlu tepkiler aldım.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Kurumların yönetsel başarılarının değerlendirmesinde; Etkinlik ve Verimlilik kabul gören iki kavram…
Ancak OSB’lerin çok özel durumları ve Kamu
hizmeti veriyor olmaları sebebiyle, bu iki kavram bizi bir yerlere götürmüyor. Onun yerine,
OSB’lerimizdeki işletmelerimizin ve çalışanlarımızın Yönetimlerden beklenti, talep ve ihtiyaçlarının
ne olduğu veya ne olması gerektiği ve 4562 sayılı
OSB Kanunumuzun amacı noktasından bakmamız gerekiyor.
Bunlar;
1-Düşük işletme masrafları ile en kaliteli uygun
Alt ve Üst Yapı hizmetlerinin sunulması.
2-OSB kaynaklarının Rasyonel kullanımı ve gerekli dönüşümleri sağlamak.
3-Yönetim masraflarının işletmelerimize Sıfır yansıyacak şekilde projeler üretmek.
4-İşletmelerimizin elektrik, Doğal gaz, Su, Arıtma ve çevre koruma ihtiyaçlarının OSB yönetim
masrafları ilave edilmeden karşılanması beklenir.
Bunların yanında Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarımızın; Sosyal, Kültürel, Sportif, Sağlık ve Eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanması ve bunlara yönelik tesislerin hazırlanması gerekir.
Bu saydıklarımızın tamamı OSB’lerin katılımcı işletmelerinin Sanayi Odaklı Hizmet beklentilerini
tarif eder.
Ancak birçok OSB deki uygulamalara baktığımızda, yapılan şey; Bu hizmetler sağlanırken, OSB
yönetim masraflarının, bölgedeki işletmelere bölünüp, ilgili hizmet faturalarına eklenmesi yolu ile
çarkların döndürülmesi şeklindedir.
Diğer taraftan şu olguyu hiçbir zaman unutmamak
gerekir. OSB’ler olarak sadece üretim faaliyetlerinde bulunmak sosyal sorumluluklarımız açısından
yeterli olamaz. Üretim ve istihdam faaliyetlerimize
ilave olarak, Çalışanlarımızın bir ölçüde de üretim
yaptığımız yakın çevremizin sosyal kültürel eğitimsel ve sportif imkânlarının geliştirilmesi konu-
sunda kamusal görevlerimiz olduğunu düşünmeliyiz.
Bunun için işletmelerimize yük olmadan bölgelerimizi yönetmek için kaynak yaratmanın OSB yönetimlerinin ödevi olduğunun bilinmesi gerekir.
GOSBSAD MESAJI
nelerdir sorusunu ele alarak bu konuda bir irdeleme yapmak istiyorum.. Hangi koşullarda ülkemizin herhangi bir OSB’si yönetimi başarılıdır diyebiliriz. Gerçekten çok zor bir konu ama üzerinde
yazmaya ve düşünmeye değer diye düşünüyorum.
Yukarıda sayılan bu ihtiyaçlara cevap vermek için
çaba harcamak durumundayız.
7
Başarı iki taraflı işleyen bir sistemdir. Hep alan
taraf olamayız.
OSB Yönetimleri için saydığım bu görev ve beklentileri tam olarak karşılamak mümkün mü?
Evet mümkün. Ancak bunun için OSB’leri Operasyonel kararlar yerine Stratejik kararlarla yönetmek gerekir.
Biz dahil bir çok OSB bu konuların teknik alt ve üst
yapı olan bölümünü, yukarıda açıkladığım, hizmet
alan bedelini öder mantığı ile çözmüş ve çözmekte.
Ancak bu üretim girdilerinin OSB yönetim masrafları ilave edilmeden, ilave maliyetsiz sunulması.
Hatta bazı OSB’lerin vermesi gereken hizmetlerin,
bir bakıma sübvanse edilir gibi alım fiyatından
daha düşük fiyata faturalanması mümkün.
İşte gerçekten başarılı yönetimlerin kodları buralarda gizli.
Varlıklarımızın dönüşümü ile kaynak yaratılması,
her masrafın işletmelerimize yüklenmemesi konusunun sorgulanması ve stratejik planlama anlayışı ile bütçelenmesi gerekir. Global rekabet liginde,
sürdürülebilir rekabet olanaklarının katılımcı sanayicilerimize sağlanması açısından, OSB’ler tarafından temin edilen hizmet veya girdilerin, düşük
maliyetli olarak sağlanmasının hayati önemi vardır. Global rekabet liginde bayrak gösteren firmalarımız çok iyi bilirler ki, maliyet hesaplarında artık sentler (kuruşlar) bile önemlidir.
Bunu OSB yönetimleri açısından genel bir misyon
olarak söylemek gerekirse, OSB Yönetim masraflarının katılımcı İşletmelerimize Sıfır Yansıtılması ve varlıklarının dönüşümü ile kaynak
yaratılması olarak ifade edebiliriz. Bu bir kaynak
yaratma işidir. Ancak bunun olabilmesi OSB varlıkları ve bunların transformasyonu konusu öncelikli ve hassas bir konudur.
OSB kanun ve Yönetmenliği OSB Yönetimlerinin
bu imkânları oluşturması ve sürdürülebilirliğini
sağlaması acısından düzenlemeler yapmış. Kanun
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSBSAD MESAJI
8
ve yönetmenlikler bize bu imkânı sağlamış.
Ancak bu görevlerin, Müteşebbis Heyet Yönetimi
sistemi ile yerine getirilmesi mümkün değildir.
4562 sayılı OSB Kanununa ve ilgili yönetmenline
göre Şantiye yönetimi olarak, inşaat aşaması için
düşünülmüş olan, proforma ve fiktif ve torba bütçelere dayalı, ucu keyfiliğe açık bu yönetim anlayışı ile söz konusu ince işlerin yapılması mümkün
değildir.
Hizmet alan bedelini sorgulamadan ve itiraz etmeden öder mantığıyla çalışan, inşaat aşamasındaki
OSB’lerin yönetilmesi için kurgulanmış bir yönetim sistemi artık GOSB için misyonunu tamamlamıştır. Bu güne kadar görev yapan toplam 87
Müteşebbis Heyet üyelerimize gerçekten teşekkür
ediyoruz.
Ancak yukarıda ve daha önceki yazılarımda belirttiğim sebeplerle mevcut Müteşebbis Heyet
sisteminden, Genel Kurul Yönetim Sistemine geçiyoruz. Bu demokratik süreci GOSB’lu Katılımcı
Sanayiciler ve görevimiz olarak takip ediyoruz.
Ülkemizin bütün OSB’leri zamanı geldiğinde bu
konuda demokratik iradelerini ortaya koyması gerekiyor ve koyuyor.
GOSB’dan 15 yıl sonra kurulan Düzce OSB bile
genel kurulunu yaptı. Bölge katılımcı sanayicileri
kendi kendilerini yönetme demokratik iradesini
ortaya koydu.
Diğer taraftan başımızda şu kurumdan temsilci veya valilerimiz bulunsun demek, demokratik
yönetim anlayışına, çoğulculuğa ve kendimize
inanmamak, güvenmek olur. Daha da önemlisi
valilerimize büyük haksızlık olur. Bu yaklaşımın
anlamı valilerimiz başımızda bulunursa OSB’mize
daha iyi hizmet verir, yönetimde bulunmazsa
OSB’lerimize hizmet vermez demektir.
Bu bir yanlış dünya görüşü yani paradigmadır.
Eski dönemlerde kapalı kapılar ardında iş yapma
dönemlerinde kalması gereken yaklaşımlardır. Ve
bu Devlet yöneticilerimize büyük haksızlıktır.
içine bakıyor, bize destek oluyor. Başarılarımızın
devamı için arkamızda duruyor. Durmaya devam
ediyor. Sonucunda kalkınma rasyolarımız ve ekonomik başarılarımız, Dünyada olay (fenomen) oluyor.
Biz halkımızın hizmetindeyiz. Devletimiz ve Hükümetimizde bizim yanı başımızda, halkının hizmetinde.
Diğer taraftan valilerimizi gereksiz ıvır zıvır işlerle
meşgul edeceğimize, gerekli yerlerde ve zamanında yardım ve destek istediğimizde, daha büyük bir
motivasyon ve zaman ayırma imkanı ile bize destek vereceklerdir.
Tek yapacağımız zamanı geldiğinde kendi kendimizi yönetme, demokratik iradesini göstermek.
Yönetimler değişiyor, yönetenler değişiyor ama
şikâyetler bitmiyor. O zaman değişmeyenin ne olduğunu, yani sistemi sorgulamak gerekir. Geldiğimiz aşamada, bizim için yanlış olan Müteşebbis
Heyet sistemidir.
Müteşebbis Heyet Yönetimi iyidir diyenler aslında şunu diyorlar. Bu sistem o kadar keyfimize göre
bir sistem ki, her aklımıza geleni anında uygularız.
Kalıtımcı sanayici 100 kişi 200 kişi bunları bir araya
Genel Kurul olarak toplamakla, onlara bütçe onaylatmak veya nereye ne harcayacağımızı sormakla
ne uğraşalım. Onlar paraları versin biz keyfimize
(kendi bildiğimize göre) harcayalım demektir. Üç
veya beş arkadaşımızla toplanır, OSB’mizi gül gibi
yönetiriz diyorlar.
Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi. Şantiye dönemi aşamalarını geçmiş, OSB kanun ve yönetmenliğin tarifine göre, işletme aşamasına gelmiş OSB’lerin, tek yönetim sistemi Genel Kurul
yönetim sistemidir. OSB kanun ve yönetmenliği de
bunu emrediyor.
Diğer taraftan, Genel Kurul yönetimin başarılı olması için yapılması gerekenler var.
Biz OSB’lerimizde ne yapıyoruz? İş üretiyoruz, aş
üretiyoruz, istihdam yaratıyoruz, vergi üretiyoruz,
Ülkemizin kalkınması için, gece gündüz çalışıyoruz.
Çağdaş yönetim bilgisine göre, demokratik, hesap
sorulabilir, güvenilir ve yöneticilerin başarılarının
ölçülebildiği yönetim sisteminin en önemli aracı,
hedefleri olan gerçek bütçelerdir. Bu durum o kadar bilinen ve denenmiş bir yöntemdir ki, aksini
savunmak bilim dışı bir yaklaşım olur.
Kalkınma ve büyüme hızımız Dünyada örnek oluyor. Devletimiz ve Hükümetimiz ise gözümüzün
OSB’lerimizi keyiflerine göre yönetmeye alışmış,
demokratik ve çoğulcu yönetim anlayışını içselleş-
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yukarıda açıkladığım, ekonomik ve sosyal hedefleri olan Gerçek Bütçelerle maliyetlerin azaltılması ve işletmelerimize yük olmadan gelirlerin artırılması mümkün olacaktır.
OSB kanun ve Yönetmenliği bu konudaki demokratik çoğulcu yönetim anlayışına yönelik gerekli
düzenlemeyi en iyi şekilde yapmış. OSB kanun ve
yönetmenliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere
Sanayi Bakanlığına ve üst bürokratlarına teşekkür
etmek lazım.
Görevini tamamlamış, şantiyeleri yönetmek için
kurgulanmış, Müteşebbis heyet sisteminin, Sanayicilerimize sorulmadan hazırlanan keyfi, fiktif ve
torba bütçeleri hangi başarıları sağlanabilir?
Diğer taraftan Genel Kurul aşamasına gelmiş OSB
li katılımcı sanayilerimizin, biz kendi kendimizi
yönetemeyiz veya yönetmeyelim, başkaları bizi
yönetsin demesi mümkün mü?
Bu güne kadar şikayet edilen her türlü yanlışlığın
ve keyfiliğin kaynağı nedir!
Yukarıda belirttiğim gibi, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi olarak 2011 yılı sonuna kadar Genel Kurulumuzu yapacağız ve kendi kendimizi Demokratik
ve Çoğulcu ve çağdaş yönetim bilgilerine uygun
bir şekilde yöneteceğiz.
Not: Değerli Katılımcı Sanayicilerimiz, Gebze Organize Bölge Sanayicilerimizin üç ayda bir yayınlanan dergisi ‘GOSB’u 2011 Aralık ayından itibaren her ay yayınlamaya başlıyoruz.
Türkiye OSB’lerinin önderi ve örnek kuruluşu olan
GOSB’un Dergisini de Türkiye OSB’lerinin yararlandığı önder bir dergi olarak konumlandırıyoruz.
En önemli gelişme ise dağıtım kanallarını güçlendiriyoruz. Bu güne kadar genellikle bitişik
OSB’lerin Katılımcı firmalarına dağıtılan dergimiz
tirajını 3000 adetten 5000 adede çıkarıyoruz. Böylece Türkiye’nin bütün önemli OSB’lerinin katılımcı firmalarına doğrudan ulaşıyoruz.
Bunun reklam verenler bakımından anlamı çok
büyük. Türkiye’nin en önemli firmalarına ve Kobilerine ulaşmanın en kestirme yolu, her ay yayınlanan GOSB dergisine reklam vermek. Dergimizle
ilgili bu gelişmeyi bütün reklam verecek firmalarımızla paylaşmak istiyoruz.
Reklam konusuyla ilgili koordinasyon ve iletişim
bilgilerini dergimizin 3. sayfasında bulunan künyesinde ve ilgili sayfalarda bulabilirsiniz.
Bu ise sistem sorunudur. Ancak Genel Kurul yönetimi ile mümkün olacaktır.
Böyle bütçelerle, hangi yönetimin hangi başarısını
ölçebiliriz?
Kamuya açık çok ortaklı bir yapısı olan
OSB’lerimizin, zamanı geldiğinde, çağdaş yönetim
aracı olan Gerçek ve Hedefleri olan Bütçelerle yönetmek ve bu Bütçeleri OSB yönetimlerinin eline
bir yol haritası olarak vermek ve her bütçe yılı sonunda bu haritanın hedeflerine göre, başarılarını
ölçmek mümkün olacaktır.
Her şey zamanı geldiğinde olur!
Aksi durumlarda; Müteşebbis Heyet yönetimi altındaki OSB’lerde sıkça görüldüğü gibi; bizi keyfine göre yönetenlerin, başarılı yönetimle, Yönetimde Mesai harcamayı (operasyonel yönetim)
birbirine karıştırmaları durumu ortaya çıkar. Bu
durum ise; OSB ve ülke kaynaklarının boşa harcanmasından ve işletmelerimize ilave maliyetler
getirmekten ve gereksiz tartışmalardan başka bir
işe yaramaz.
Genel kurul sisteminin en önemli özelliği doğrudan demokratik yönetim sistemi olması.
Çoğulculuk ise demokrasinin en önemli gücü…
Bu gücün sahibi katılımcı sanayicilerimiz, önümüzdeki genel kurulda, ekonomik ve sosyal Hedefleri olan gerçek OSB Bütçelerini onaylayarak
kendi yönetimlerini başlatacaktır.
Başarılı olmak yerine, başarılı işler yapmaya odaklanıyoruz! Yani bireysel değil, toplumsal faydaya
odaklanıyoruz!
Yönetimlerin başarılarının, sosyal değerlerimize
uyumu ise çok önemli...
Yani ne yaptığımızdan daha önemli olan, nasıl
yaptığımızdır.
Doğru işleri şık bir şekilde, Şık işleri de doğru şekilde yapmamız gerekir. l
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSBSAD MESAJI
tiremeyen Katılımcı Sanayiciye danışma olanağını
(Genel Kurul) lüzumsuz bir iş sayan OSB yönetimlerinden kurtulma için tek alternatif, Genel
Kurul Yönetimidir.
9
GOSB DERGİDEN
GOSB değişiyor,
GOSB dergi de...
10
nele, bölgesellikten önemli OSB’leri kapsamaya taşıma, yayın frekansını ve dağıtım alanını arttırma kararı aldı. Şimdiye kadar üç ayda bir yayınlanmakta olan
GOSB Dergi, bundan böyle aylık olarak ve sadece
sanayicilerin değil tüm OSB’lerin sanayicilerine seslenen ve tirajı 5000 adet olan dergi oluyor. Dağıtım
ağımızı güçlü bir şekilde genişletiyor ve Türkiye’nin
önemli OSB’lerinde yer alan kuruluşları kapsar hale
getiriyoruz. Yeni sayımızda siz değerli okurlarımıza
sunacağımız içerik yeniliklerinden bazıları şöyle:
l
OSB sanayicilerinin OSB’ler, yaşanan sorunlar ve
çözüm önerileri ile ilgili görüşleri,
l
Demir Çelik, Plastik, Otomotiv, Lojistik vb. sektörlere özel sayılar,
Tunçer Gömeçli
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri
Derneği, Genel Sekreteri
Değerli Katılımcılar,
M
üteşebbis Heyette katılımcıları temsil eden
üyelerin seçimi Temmuz ayı sonunda yapıldı.
Yapılmış olan bu seçim “Müteşebbis Heyette Katılımcıları Temsil Eden Üyelerin Son Seçimi” oldu gibi
de gözüküyor. GOSB değişiyor… Yeni seçilen GOSB
Yönetimi Aralık ayında “Genel Kurulu” toplamak ve
Genel kurul Yönetimine geçmek konusunda son derece kararlı. Bu değişim tüm katılımcılar tarafından
da arzulanan bir durum.
Türkiye Sanayii ve özellikle OSB’ler içinde öncü ve
örnek bir konumda olan GOSB da yaşanmakta olan
bu değişime paralel bir değişim de GOSB Dergide
yaşanıyor. GOSBSAD Yönetimi dergiyi, yerelden ge-
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
l
“Ekonomi ve Piyasalar”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “İletişim”, “Teknoloji”, “Yenilenebilir Enerji Kullanımı”, “Sosyal Sorumluluk”, “Kurumsal
Mükemmellik”, “Kobi Bankacılığı” vb.. bölümleri
l
Her sayıda farklı bir “Konuk Yazar”
l
Türk sanayi tarihinin önemli işadamlarının özel
hayat hikâyeleri,
Bu yenilikler yanında, bölgesel olarak sürdürdüğümüz OSB tanıtımlarını ülke boyutuna taşırken, “İçimizden Biri” başlığın altında, sanayicilerimizi ilginç
geçmişleri, özel yaşamları ve hobileri ile tanıtmaya
devam edeceğiz. OSB’ler ve kuruluşları ile ilgili haberler de doğal olarak varlıklarını sürdürecekler.
Dergimiz bu frekans ve yayılım artışı ile ilan verenler için de çok daha uygun bir medya haline geliyor.
Dergimiz, kuruluş ilanlarının “doğru yerlerde” ve
“doğru ellerde” görünürlüğünü arttıracak, ürün ve
hizmetlerini daha güçlü bir şekilde duyurmalarını
sağlayacak “doğru adres” haline geliyor.
Yeni sayımızda ve yenilenen dergimizde buluşmak
üzere… l
Saygılarımla
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Olarak
Van Depreminin Yaralarını Birlikte Sarıyoruz
GOSB sanayicileri,
Van depreminde zarar gören vatandaşlarımıza yardım
elini devletimiz, ilgili kurumlarımız, duyarlı halkımız ve
kurtarma ekiplerimiz ilk yapılacak işler anlamında, hemen
uzattı.
Diğer taraftan bireysel duyarlılık anlamında; devlet
başkanımız, başbakanımız ve meclis başkanımız gibi
birçok yöneticimiz, birer maaşlarını Van depreminde zarar
gören vatandaşlarımıza bağışladı.
Ülkemiz sanayicilerinin önder bir grubu olarak biz Gebze
organize sanayicileri ülke sorunlarına duyarlılığımızı
göstermek adına bir yardım kampanyası başlattık.
Dernek kaynaklarından 10 bin TL ve Gebze organize bölge
sanayiciler derneği yöneticilerinin katkıları ile toplam 50
bin TL bağış seviyesine ulaştık.
Bütün sanayicilerimizi Gebze Organize Bölgesi
Sanayicilerin, ülke sorunlarına duyarlılığını dayanışma
gücünü gösterme adına Van depremine yardım
kampanyasına davet ediyoruz.
Kampanyada toplanacak yardımlarla, Gebze organize
bölgesi sanayiciler adına, Van depreminde büyük acılar
yaşayan insanımızın bugün için en önemli gereksinimi
olan, izolasyonlu konteyner tipi geçici konutlar temin edip
GOSB sanayicileri adına bağışlayacağız.
Kış şartlarında –20 C iklim koşullarında izolasyonsuz
çadırlarda çocuklarımız annelerimizin zorluklarını
anlama bilinciyle, kaç aileyi bu şartlardan ne kadar çabuk
kurtarabilirsek, bu GOSB sanayicilerimizin duyarlılığının
onuru olacaktır.
Açmış olduğumuz Van Depremi yardım hesabına,
duyarlığınızı ve katkılarınızı, ülkemizin o bölgesindeki iklim
şartlarını dikkate alarak, acilen bekliyoruz.
Saygılarımızla
Adil KANIÖZ
GOSBSAD Yönetim Kurulu Başkanı
N
OĞA
nD
Yalçı
011
sım 2
i
11 Ka
zetes
et Ga
Hürriy
rı
runla
hasa
it so
r tesp
eye
derec
tı 50 eynırlar
r
a
ır
e
n
t
tey
ksi v cak kon
k.
, kon
de, e
a
arına
değil
işliğin cı karşılay in en iyi b ini
n
e
Çadır
g
rev
r iç
are
tiya
etrek
sanla
ak gö
ok ih
36 m ıklı, pek ç gören in iyi barın
r
r
n
a
la
r
a
day
n za
çadır
ığı o
emde
depr ’ın dağıtt n uzak.
e
y
t
Kızıla getirmek
e
yerin
da
Van’
GOSB MESAJI
12
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Başar Nuhoğlu:
Genel Kurul
için hedef
Aralık 2011
Hükümet Programı Kapsamında Cari Açığın Kapatılmasına Çözüm
“İthalata kaim ürünlerin desteklenmesi kapsamında; Türkiye’de ilk kez üretilecek, özellikli ve
yüksek teknolojik ürünler için OSB’ler içinde yer alan yatırım alanları ‘Serbest Bölge’ kapsamına
alınmalı.”
Yukarıdaki öneri GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Başar Nuhoğlu’na ait.
Ülke olarak ihraç ettiğimiz mal ve hizmetlerden elde ettiğimiz gelirin, yurt dışından ithal ettiğimiz
mal ve hizmetlere yaptığımız ödemelerden az olmasının neden olduğu cari açığı kapatabilmenin
yolu, ülke içinde dış ticarete konu mal ve hizmet üretiminin çoğalması ve ihracatımızın rekabet
gücü kazanmasından geçiyor. Başarmamız gerekenin; özellikli, teknoloji yoğun, katma değeri
yüksek ürünler üretmek olduğuna inanıyor, Sayın Nuhoğlu’nun önerisini önemsiyor ve
kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB MESAJI
GOSB yönetimi, Temmuz ayı içinde ve Ağustos ayı
başında hızlandırdığı çalışmalarla Genel Kurul’un
hukuki ve yönetmelikler kapsamındaki tüm gereklerini
tamamlayarak, 12 Ağustos 2011 tarihli Müteşebbis
Heyet toplantısında Genel Kurul için “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi” kararı
aldı. Bu karar doğrultusunda, Aralık ayı içinde Genel
Kurul’u yapmayı hedefleyen GOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Başar Nuhoğlu ile bir görüşme yaptık.
13
GOSB MESAJI
14
12 Ağustos 2011 günü gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet toplantısında Genel
Kurul kararının alınmasını sağlayan gelişmeler, hâlihazırda içinde bulunulan
durum ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında Sayın Nuhoğlu’nun görüşleri ana
başlıkları ile ve özetle şöyle:
Lokanta ve Tır Garajı İşletmeleri
Genel Kurul Çalışmaları
Bu güne kadar yıllık milyon ile ifade
edilebilen zararları, 0perasyonel
değişikliklerle kâra geçirilmesi
kararlığı doğrultusunda ve sanayicinin;
daha kaliteli hizmet, daha kaliteli
yemek, daha hoş vakit geçireceği
düzenlemeleri başlattık.
12 Ağustos 2011 tarihinde yapmış olduğumuz
müracaat ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü’ne sunduğumuz evraklar
söz konusu müdürlükçe incelendi. Genel
Kurul’a geçiş sürecinin ilk aşaması olan bu
incelemede evraklarımızda hiçbir eksiklik
olmadığı tespit edildi. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak
“olumlu” rapor Ankara’ya iletilecek.
İthalat ve İhracatta Tüm Gümrük
Hizmetleriniz GOSB'da Yapılacak
GOSB Ana Sözleşme Çalışmaları
Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda,
tüm gümrük hizmetlerinizi GOSB'da
yapmayı hedeflemekteyiz. Bu konuda,
çalışmalarımız devam ediyor.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Amacımız, genel kabul gören, OSB’lere
örnek olabilecek, sürdürülebilir, kalıcı ve
olası sorunlara çözüm üretebilecek bir
Ana Sözleşme hazırlamak. Çalışmaları
başlattık. Belirli bir olgunluğa erişince tüm
sanayicilerimizle paylaşacağız.
Sanayici GOSB İlişkileri
GOSB MESAJI
Sanayicimizin bu güne kadar
sürüncemede kalmış sorunlarını Kanun
ve Yönetmelikler çerçevesinde çözüme
kavuşturduk. Sanayicilerimizin bundan
sonra karşılaşacakları sorunların ivedilikle
çözümlenmesine yönelik alt yapı çalışmalarını
da başlattık.
İdari Yapılanma
15
Sanayici odaklı idari yapılanma
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temel
düşüncemiz; kalıcı ve sürdürülebilir bir
idari yapı oluşturmak. İdari yapılanmada
öngördüğümüz yeni anlayış çerçevesinde,
sanayici odaklı çalışma ilkeleri doğrultusunda,
çok uzun süre bünyemizde çalışan, emekli
olduktan sonra da çalışmaya devam eden
arkadaşlarımızla anlaşarak iş akitleri
sonlandırdık. Bu arkadaşlarımız yerine yeni
elemanlar alınmayacaktır.
Devam Eden İşler
Tembelova ve AVM inşaatları kontrolümüz
çerçevesinde devam ediyor. Bu çalışmalarda
hedefimiz, denetimi en yüksek seviyede
tutarken işlerin aksamadan sürdürülmesini
sağlamak.
Satılabilir Sanayi Parselleri
Hâlihazırda 70.000 m2 satılabilir sanayi
parselimiz var. İmar tadilatı ve yeni Teknopark
yönetmeliği kapsamında sanayi parsellerine
98.220 m2 daha ilave ederek, toplam
satılabilir sanayi parsellerini 168.220 m2’ye
ulaştıracağız.
Genel Giderler
Aylık 900.000 TL olan genel giderleri 700.000
TL’ye indirme gayreti içindeyiz.
Gelirlerin Arttırılması
Hedefimiz, 185.000 TL olan aylık kira
gelirlerimizi 250.000 TL’ye çıkarmak. Nihai
amacımız, diğer gelirleri de arttırarak,
mutat ve zorunlu hizmetler karşılığında
sanayicilerimizden tahsil edilen aidat yükünü
ortadan kaldırmak.
Yeni Yatırımlar
28 Haziran toplantısında söz verdiğimiz gibi
Genel Kurul’a geçinceye kadar herhangi
bir yeni yatırım düşünmüyoruz. GOSB
sanayicilerinin yararına olacağına inandığımız
birçok yatırım için yapmakta olduğumuz
incelemeler var. Bunları sanayicimizle
paylaşmak için belirli bir olgunluğa
erişmelerini bekliyoruz.
Hastane Projesi
Atıl duran hastanemizin sanayicilerimizin
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden faaliyete
geçirilmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz.
Bu konuda yatırımcı firma bir proje hazırlıyor.
Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapmış
olduğumuz görüşmeler sonunda, projenin
hayata geçirilmesi için desteklerini sağladık.l
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
SANAYİ BÖLGELERİ
16
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü
Ramazan Yıldırım:
Yatırımcılar için en uygun
ortamı OSB'ler sağlıyor
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu,
faaliyetleri, görev ve sorumlulukları ile ilgili kısa bir
bilgi alabilir miyiz?
B
akanlığımız Kuruluş ve Vazifeleri Hakkındaki 6973
sayılı Kanunda yer alan Sanayi Dairesi Başkanlığı
bünyesindeki Organize Sanayi Bölgeleri Şubesi, 16.12.1976
tarihinde Küçük Sanatlar Dairesi Başkanlığı bünyesine alınarak “Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Dairesi Başkanlığı” oluşturulmuş, daha sonra Bakanlık
Makamının 3.12.1978 tarih ve 3133 sayılı Tamimi ile “Sanayi Bölge ve Siteleri Genel Müdürlüğü” olarak teşkilatlanmıştır. 14 Aralık 1983 tarih ve 18251 mükerrer sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de “Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri
Genel Müdürlüğü” adını almıştır.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Son olarak Bakanlığımız teşkilat ve görevlerini yeniden
düzenleyen 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9.
Maddesinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü adını almış olup, temel görevleri;
a) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturmak.
b) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, kamulaştırılmasına, imar planlarının yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin işlerini yürütmek ve faaliyetlerini denetlemek.
c) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ile ilgili
uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak.
ç) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim organizasyonları
d) Organize sanayi bölgeleri altyapı yatırımları ile bölge
müdürlüğü hizmet binası ve sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamını, sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının ise
yüzde yetmişine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
olarak belirlenmiştir.
Görüldüğü gibi yeni düzenleme ile OSB ile ilgili politika
oluşturma görevi ve bu görevde en önemli unsur olan izleme ve değerlendirme daha da ön plana çıkarılmıştır.
Küresel rekabette size göre OSB’lerin rolü nedir?
Ülkemizde planlı kalkınma döneminin başladığı 1960 yıllarda, ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesinin ancak
sanayileşmeye verilecek önem ile mümkün olabileceği
fikri benimsenerek, bu kapsamda hedefler belirlenmiştir.
OSB bu dönem itibariyle başlatılmış, Bursa ilinde başlayan
süreç şu an ülkemizin geneline yayılmıştır.
Birbirini tamamlayan, birbirinin yan ürününü teşvik eden
sanayicilerin bir arada üretim yapmalarıyla üretimde verimlilik ve kar artışının sağlandığı OSB’ler ülkemizin topOSB yönetimleri kurumsallaşmalarını tamamlayıp bölgede sadece arsa tahsisleri yapmanın ötesine bünyelerinde
katılımcı olarak yer alan işletmelere ortak eğitim, fuarlara
katılım imkanları dünyadaki işletmelerin genel bilgi ortamlarına ulaşım pazar araştırmaları Ar-Ge ve benzerleri gibi
hizmetler vermeye başladıklarında o bölgelerin tanınırlığı
dünyada kabul görmekte dolayısıyla da işletmeler rekabet
avantajlarını bölgeler vasıtası ile daha da geliştirebilmektedirler.
yekün kalkınmasında ve ekonomik gelişmesinde öncü
rol üstlenmektedir. KOBİ’lere uluslararası standartlarda
ve ekonomik fiyatlarla altyapı imkanı sağlayarak, küresel
rekabet ortamında yer almalarında kolaylaştırıcı rolü üstlenmişlerdir. Konuyla ilgili olarak İstanbul Sanayi Odasının yapmış olduğu son çalışmada ülkemiz ekonomisinde
önemli bir yer tutan en büyük 1.000 sanayi işletmesinden
393’ünün OSB de yer aldığı tespit edilmiştir.
Bu rakam sanayileşme sürecimize baktığımızda önemli bir
oranı kapsamaktadır. OSB uygulamaları Küresel rekabet
ortamında vazgeçilemez bir unsur olarak yerini almıştır.
Dünyada ve ülkemizde kurulu işletmeler artık rekabet
güçlerini arttırabildikçe ayakta kalabilmektedirler. Bu nedenle Dünya pazarında işletmelerin varlıklarını ortaya
koymaları ve etkin rol oynayabilmeleri için diğer işletmeler
ile idari ve teknik işbirliği içinde olması büyük önem taşımaktadır. Bahsettiğim bu işbirliği kar işbirliği anlamında
olmayıp iletişim anlamında bir işbirliğidir. OSB de yer alan
işletmeler alt yapı kolaylığı lojistik yardımlaşma ve diğer
işletmelerin bilgi ve görgüleri deneyimlerine ulaşabilme
anlamında çok avantajlı konumdadırlar. OSB yönetimleri
kurumsallaşmalarını tamamlayıp bölgede sadece arsa tahsisleri yapmanın ötesine bünyelerinde katılımcı olarak yer
alan işletmelere ortak eğitim, fuarlara katılım imkanları
dünyadaki işletmelerin genel bilgi ortamlarına ulaşım Pazar araştırmaları Ar-Ge ve benzerleri gibi hizmetler vermeye başladıklarında o bölgelerin tanınırlığı dünyada kabul
görmekte dolayısıyla da işletmeler rekabet avantajlarını
bölgeler vasıtası ile daha da geliştirebilmektedirler.
Bugün ülkemizde OSB’lerin geldiği durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bugün gelinen noktada; 264 adet OSB’nin kuruluşu Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olup, Artvin ili dışında tüm
illerimizde OSB bulunmaktadır. Bu OSB’lerin 143 adedi
Bakanlığımız düşük faizli uzun vadeli kredi desteği ile altyapısı tamamlanarak Türk sanayicisinin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca altyapısı müteşebbis heyet imkanları ile tamamlanan 21 adet OSB de bulunmaktadır. Diğer OSB’lerin
altyapı inşaat çalışmalarının büyük bir kısmı Bakanlığımız
kredi desteği ile olmak üzere devam etmektedir.
Bakanlığımız kredi desteği ile altyapı inşaatları tamamlanan 143 adet OSB projesine baktığımızda; 1962 yılından
2002 yılı sonuna kadar 70 adedinin tamamlandığı, 20032010 yılları arasında ise 73 adet OSB projesinin tamamlandığı görülmektedir.
Bakanlığımızın kredi desteği ile tamamlanan OSB’lerde
yaklaşık 960 bin kişiye istihdam imkanı sağlanmış olup, bu
bölgelerde yer alan parsellerin yüzde 93,4’ü tahsis edilmiş
olup, üretime geçme oranı ise yüzde 69 seviyesindedir. Bu
bölgelerin tam kapasiteye ulaşması halinde istihdamın 330
bin kişi daha artarak yaklaşık 1.290.000 kişiye ulaşması hedeflenmektedir. 2011 yılında ise yatırım programında olan
72 adet OSB projesinden, yıl içerisinde 12 adedinin tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulması planlanmaktadır.
Bakanlığımızdan kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarıyla altyapısını tamamlayarak sanayicilere uygun yatırım
ortamı hazırlayan 21 OSB’de yer alan parsellerin yüzde
82’si tahsis edilmiş olup, üretime geçme oranı ise yüzde 44
seviyesindedir.
Bu sonuçlara baktığımızda ülkemizde yatırımcılar için uygun ortamın OSB vasıtası ile sağlandığını görmekteyiz. Bir
kısım OSB’ler daha önce yola çıktıkları için yeni OSB’lere
göre daha ön plandadırlar. Yeni kurulan OSB’ler bu OSB
uygulamalarını incelemekte gerek alt yapı gerekse işletme
anlamında kendi uygulamalarını deneyimler ışığında geliştirmekteler.
Ülkemizdeki OSB uygulamaları diğer ülkelerinde dikkatini çekmekte bu konuda Bakanlığımıza sık sık ziyaretçi
ekipler göndererek bilgi almaktadırlar. Biz de OSB ile işbirGEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
SANAYİ BÖLGELERİ
düzenlemek, bölge ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar
yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik yapmak.
17
SANAYİ BÖLGELERİ
18
liği içinde uygulamaların yerinde görülmesini sağlamaktayız. GOSB çok sık ülke heyeti gönderdiğimiz önemli bir
bölgemizdi. Karşılıklı iletişim içinde bulunduğumuz ve
teknik bilgi paylaşımı yaptığımız ülkeler arası işbirliğinde OSB oluşumları önemli bir faktördür. Bu anlamda da
münferit girişimler yerine OSB’ler vasıtası ile yapılan işbirlikleri ülkemiz sanayisinin gelişmesinde ön planda yer
almaktadır.
Size göre OSB’lerdeki sanayicilerin ve OSB
yöneticilerinin temel sıkıntıları nelerdir? Bu sorunlar
nasıl aşılabilir?
Bakanlığımız OSB Kanunu ve Yönetmeliği ile OSB’nin kurumsallaşması yönünde çok önemli adımlar atmıştır. Bu
yönde yaptığımız değişiklikler tümüyle OSB yönetimlerinin sorunları dikkate alınarak süratle yapılmaya çalışılmaktadır. Mevcut OSB yönetimleri, idari ve teknik kadrolarını yönetmelikte belirlenen çerçevede oluşturur, işin
uzmanının istihdamını sağlarsa, bölgeler daha iyi yönetilir.
Stratejik planlarını yapan OSB’ler her zaman öne çıkarak,
her yaptıkları eylemi bir planlama mantığı içinde yürüttüklerinde herhangi bir sıkıntı yaşamazlar.
Ancak, kadrolarını yeterli ve teknik şekilde oluşturmayan
OSB yönetimleri, bir kısım uygulamalarda sıkıntı çekmekte ve işlemlerinin gecikmesine neden oluşmaktadır.
Son yapılan kanun ve uygulama yönetmeliği
değişiklikleri ne gibi yenilikler getirdi?
Değişikliklerde, OSB’lerin sorunlarının çözümü
konusunda ve OSB’ler ile sanayiciler yararına neler
var?
12/04/2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
GOSB hakkında neler düşünüyorsunuz?
GOSB kurumsallaşmış OSB’nden biridir. Uzun yıllara yönelik tecrübelerini işlerin işleyişine yansıtan ve bu çerçevede
OSB’lerinin tümü ile ilgili sorunlarda öncü rolü oynayan bir
bölgemizdir.
GOSB sosyal donatıları ile de örnek bir bölgedir. Ülkemizi ziyaret eden heyetlere önerebileceğimiz bir OSB olduğundan ve
bu heyetleri ağırlamadaki tecrübeleri nedeniyle sıkça işbirliği
yaptığımız bir bölgedir. Bu bölgede planlama ve planlamanın
uygulanmasına ilişkin adımların sistematik olarak atıldığını
görüyoruz. Diğer bölgelerimize de uygulama tecrübelerini
yansıtmada ön ayak olmuştur.
Diğer taraftan bünyesinde yer alan işletmeler ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan işletmelerdir. Yabancı işletmelerin yer alması ve bu bölgenin yabancı yatırımcılar için de
cazip bir bölge haline gelmesini memnuniyetle izlemekteyiz.
masına Dair Kanunla 4562 sayılı OSB Kanununa geçici 8.
ve 9. maddeler ilave edilmiştir.
Geçici 8 inci maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ise 04.08.2011 tarih ve 28015 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeliğinin “Islah OSB’ler”
başlıklı geçici 5 inci maddesi ile belirlenmiştir. 4562 sayılı
OSB Kanununun Geçici 8 inci maddesi ve OSB Uygulama
Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesi ile; Kanun maddesinin yürürlük tarihini olan 12.04.2011 tarihinden önce ilgili
idareler tarafından yapılan imar planları ile sanayiye açılmış alanlarda sanayinin disipline edilmesi, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve bu alanlar üzerinde enerji, su, gaz
ve arıtma gibi ortak altyapı tesislerinin kurulması ile girdi maliyetlerinde tasarruf sağlanması neticesinde rekabet
edilebilirliğinin arttırılması ve mevcut sorunların bir araya
gelinerek ortak çözüme kavuşturulmaları amaçlanmıştır.
5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununun
yürürlüğünün sona ermesi çerçevesinde, OSB’lerde yer
alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisi
sonlandırılmıştı. Şu an itibarı ile mevcut OSB’lerde tahsisi yapılmamış parseller bulunmakta olup, bu parsellerde
yatırımın ve istihdamın sağlanmasını teminen uygulamanın bir süreliğine daha devam ettirilmesinde fayda görülmüştür. Bu amaçla geçici 9 uncu madde ile; Ülkemizdeki
İl ve ilçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak
OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen yatırımcılara bedelsiz tahsisi sağlanmıştır. Kanun maddesi ile yatırımcılara sağlanan teşvik oranlarının hangi ilde ne kadar
olacağı 02.06.2011 tarih ve 27952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş, maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin
Gerçek veya Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” ise 26.08.2011 tarih ve 28037
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. l
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
GOSB’DAN HABERLER
20
GOSB Yönetim Kurulu ve
Müteşebbis Heyeti yenilendi
28 Haziran 2011 Salı
günü yapılan ve GOSB
Müteşebbis Heyet’te
katılımcıları temsil eden
üyelerin seçimi sonrası
GOSB Yönetim Kurulu
ve Müteşebbis Heyet
yenilendi.
G
OSB Müteşebbis Heyeti’ni
oluşturan kurum ve
kuruluşların temsilcileri 6 Temmuz
2011 tarihinde ilk toplantılarını
yaparak Müteşebbis Heyet Başkan
Vekili, GOSB Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulunu belirlediler.
Buna göre GOSB Müteşebbis Heyet
Başkanı, Kanun ve Yönetmelik
gereği Ercan Topaca olurken, İsmail
Sait Turfanda GOSB Müteşebbis
Heyet Başkan Vekilliğine oy birliği
ile seçildi.
GOSB Yönetim Kurulu’na ise Esat
Başar Nuhoğlu, Faruk Şekeroğlu,
Cem Mızraklı, Cem Büyükcıngıl ve
Kubilay Beyazıt Akkuş asıl üyeler,
Kazım Taycı, İsmail Sait Turfanda,
Ayhan Zeytinoğlu, Tuğrul Tekbulut
ve Ercüment Sarıtaş ise yedek üyeler
olarak seçildiler.
Müteşebbis Heyet:
Kocaeli İl Özel İdaresi'ni temsilen
Asi Üyeler:
Kocaeli Valisi Ercan Topaca (Başkan)
ile İl Özel İdaresi Daire Başkanı İrfan
Çakmak
Yedek Üyeler:
İl Özel İdaresi Gen. Sekr. V. Burhan
Eres ile İnsan Kayn. ve Eğt. Müd.
Kemal Durmuş
Sanayicileri Temsilen Asi Üyeler:
Başar Nuhoğlu (Nuhpanel Yapı
Elemanları San. ve Tic. A.Ş.), Faruk
Şekeroğlu (Procter & Gamble
Tüketim Malları San. A.Ş.), Cem
Mızraklı (Pulver Kimya San. ve
Tic. A.Ş.), Cem Büyükcıngıl (Ova
Ambalaj San. Tic. A.Ş.), Kazım
Taycı (TAYAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.),
Kubilay Beyazıt Akkuş (Mersen
İstanbul Sanayi Ürünleri A.Ş.)
İsmail Turfanda (Greif Mimaysan
Ambalaj San. A.Ş.)
Yedek Üyeler:
Cengiz Turan (Haldun Ata Turan
Cengiz Turan), Sinan Gider (Bant
Boru San. ve Tic. A.Ş.), İhsan
Aydoğan (Saybolt Gözetim ve
Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.), Özgü
Aydın (Aydınlar Ref. San. ve Tic.
A.Ş.), Orhan Kadir Oktay (İleri
Elektro Kimya San. ve Tic. A.Ş.),
Necdet Özcan (Rözmaş Çelik San. ve
Tic. A.Ş.), Dr. Tahsin Özbek (Hektaş
Tic. T.A.Ş.)
Yedek Üye:
Metin AVCI (Eczacıbaşı Girişim
Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve
Tic. A.Ş.)
Kocaeli Sanayi Odası'nı temsilen
Asil Üye: Ayhan Zeytinoğlu,
Yedek Üye: Kemal Saraç
Kocaeli Ticaret Odası'nı temsilen
Asil Üye: İbrahim Keleş,
Yedek Üye: Burhan Kasım
Gebze Ticaret Odası'nı temsilen
Asil Üye: Nail Çiler
Yedek Üye:
Türkiye Bilişim Vakfı'nı temsilen
Asil Üye: Tuğrul Tekbulut
Yedek Üye: Faruk Eczacıbaşı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Sanayicileri Derneği'ni temsilen Asil
Üyeler:
Yönetim Kurulu:
Ercüment Sarıtaş (Sarıtaş Çelik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ve Hasan
Tugay (Aperam Paslanmaz Çelik
San. ve Tic. A.Ş.)
Cem Mızraklı
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Başar Nuhoğlu (Başkan)
Faruk Şekeroğlu (Başkan Vekili)
Cem Büyükcıngıl
Kubilay Beyazıt Akkuş l
GOSB’DAN HABERLER
22
GOSB Yönetimi'nde devir teslim
GOSB’u altı ay içinde Genel
Kurul yönetimine geçirme
sözü vererek seçime giren
ve katılımcının desteğini
kazanan Başar Nuhoğlu
görevi Vahit Yıldırım’dan
teslim aldı. Nuhoğlu,
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ne katkılarından
dolayı Vahit Yıldırım’a bir
plaketle teşekkür ederken,
Vahit Yıldırım da Başar
Nuhoğlu’na yeni görevinde
başarılar diledi.
GOSB seçimleri sonrası
GOSBSAD yönetiminin mesajı
Değerli Katılımcı Sanayicilerimiz,
28 Haziran 2011 tarihinde, müteşebbis heyetimize 7 asil 7 yedek
üye seçimi toplantısını GOSB kültürüne uygun olgunlukta, barış ve
kardeşlik ortamında gerçekleştirdik.
Asıl kazanan GOSB oldu. Görevi devir alan arkadaşlarımıza
yapacakları hizmetleri için başarılar dileriz. Görevi devir eden
arkadaşlarımıza ise yaptıkları hizmetler için teşekkür ederiz.
GOSBSAD Yönetim Kurulu Adına
Adil KANIÖZ
Yönetim Kurulu
Başkanı
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Metin AVCI
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
GOSB’DAN HABERLER
24
GOSB Tembelova, yol ve altyapı
inşaatları hızla devam ediyor
2
1 Ocak 2011 tarihinde
imzalanmış olan sözleşme
kapsamında, GOSB Tembelova
Alanı’nda yol, atık su, yağmur
suyu, içme suyu, yangın suyu,
doğalgaz, alçak ve orta gerilim,
telekomünikasyon alt ve üst yapı
inşaatlarının yapım işi hızla devam
ediyor.
Oldukça kapsamlı olan bu projenin
400 gün içinde tamamlanması
hedeflenmekte.
Söz konusu iş kapsamında,
l7 km yol,
l
1 adet 2.500 m3 hacminde su
deposu,
l
2 adet atıksu terfi istasyonu,
l
7 adet AG–OG Dağıtım Merkezi
inşaatı yapılacak;
l
8,8 km içme suyu hattı,
l
6,7 km atık su hattı,
l
9 km yağmur suyu hattı,
l
6,7 km yangın suyu hattı,
l
8,3 km doğalgaz hattı,
l
34,4 km alçak ve orta gerilim hattı,
l
27 km telekomünikasyon hattı
döşenecek; ve
l
222 adet aydınlatma direği,
l
Atıksu terfi istasyonu için 2 adet
trafo,
l
Terfi merkezi ve su deposu için 3
adet jeneratör tesis edilecek.
Hizmet kalitesi açısından GOSB
ile aynı standartlara ulaştırılması
amaçlanan Tembelova’da yapılan
çalışmalar ile;
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Fen ve sanat kurallarına uygun
olarak inşa edilmekte olan yol
ve altyapılar sayesinde, otoyol
standartlarında ulaşım sağlanacak;
kaliteli, güvenilir ve temiz içme/
kullanma suyu temin edilecek;
atıksular tek noktada birleştirilerek
deşarj edilecek,
Bölgenin elektrik ihtiyacının
kesintisiz enerji ile karşılanması
sağlanacak,
İletişim şebekesi, bütün dünya ile
kesintisiz, kaliteli ve ucuz iletişim
sağlanacak düzeyde tesis edilecek.
Eylül sonu itibariyle, yol kazı ve
dolgularının yanı sıra dağıtım
merkezi ve su deposu inşaatları
devam etmekte.l
GOSB’DAN HABERLER
26
TÜYAK’da GOSB farkı
Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi
GOSB İtfaiye ve İdari
Destek Müdürlüğü, TÜYAK
tarafından düzenlenen
sempozyumda da yer aldı.
T
ÜYAK (Türkiye Yangından
Korunma ve Eğitim
Vakfı) tarafından İstanbul’da
düzenlenen yangın ve güvenlik
sempozyumunda, GOSB İtfaiye ve
İdari Destek Müdürü İsmail Yazan,
“Endüstriyel Tesislerde Yangın
Güvenliği Esasları” hakkında bir
sunum yaptı. Yazan, sunumunda
itfaiyenin endüstriyel tesislere
verdiği hizmetlerden bahsederken,
GOSB İtfaiye teşkilatının işleyiş ve
uygulamalarından da bahsetti.
TÜYAK 2011 Yangın ve Güvenlik
Sempozyumu ve Sergisi, TÜYAK
2011 Sempozyum Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman
Kılıç, TÜYAK Yangından
Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail Turanlı,
İstanbul Teknik Üniversitesi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal
Şengör konuşmalarının ardından
düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Prof. Dr. Celal Şengör "İstanbul
Deprem Riski ve Tehlikesi" isimli bir
sunum gerçekleştirdi.
TÜYAK 2011'e bin 500 ziyaretçi
TÜYAK 2011'de iki gün boyunca
düzenlenen panel, konferans ve 10
oturumda buluşan 65 akademisyen,
bilim adamı ve yangın uzmanı,
yangın güvenliğini tartıştı.
TÜYAK 2011'i iki gün boyunca
yaklaşık bin 500 kişi ziyaret ederek
sergi alanında ulusal ve uluslararası
firmaların standlarını görme imkanı
buldu. Yangın güvenliği alanında en
son teknolojilerden oluşan yangın
güvenliği çözümlerini sergileyen
firmalar yeni iş fırsatları yaratma
şansı buldu.
TÜYAK Hakkında
TÜYAK yangına karşı can ve
mal güvenliğinin sağlanması
konusunda çalışmalar yapmak üzere
kurulmuşlardır.
Başlıca amaçları; toplumun
yangın güvenliği konusunda
eğitilmesini sağlamak üzere bilim
ve teknoloji alanında araştırmalar
yapmak, yaptırmak, bu yolda
yapılanları desteklemek, kamu
ve özel kuruluşların personelinin
yangından korunma ve yangın
söndürme konularında eğitilmeleri
için yayın yapmak, yangın önleyici
sistemlerin standartlarını ve
cihazların geliştirilmesi konusunda
yardımcı olmak, Türkiye’de yangın
sektörünün gelişmesi ve toplumun
yangın güvenliği konusunda
eğitilmesi doğrultusunda çalışmalar
yapmaktır.l
GOSB’u Besleyen Trafo Merkezi'nin
kurulu gücü 3x100 MWA'aya yükseldi
İki adet 154 kV enerji
nakil hattı ile beslenen ve
kurulu gücü 2x100 MVA
olan trafo merkezi, dört
adet 154 kV enerji nakil
hattından beslenen ve
gücü 3 x 100 MVA olan bir
merkez haline geldi.
B
ölgenin hızlı gelişmesi sonucu
ortaya çıkan ilave güçler
nedeniyle ihtiyacı karşılayamaz
duruma gelmiş olan trafo merkezi,
kapasite yetersizliği nedeniyle
sık sık yük atılması nedeniyle
bölgenin enerjisiz kalmasına neden
olmaktaydı.
Elektrik ihtiyacını, Gebze ile
Çayırova ilçeleri ve çevre OSB’lerle
birlikte, TEİAŞ’ın 154/33,6 kV
Trafo Merkezinden karşılamakta
olan GOSB’da yaşanan problemin
giderilmesi için TEİAŞ Genel
Müdürlüğü gerekli girişimleri ivedi
olarak başlattı ve 18 Mayıs 2011
tarihinde ilk temel atıldı. TEİAŞ’ın
hızlı ve özverili çalışması ile kısa
sürede tamamlanan yapım işleri
sonrası tesis, 30 Ağustos 2011
tarihinde servise alındı.
Bu çalışma ile, GOSB’da yer alan
Trafo Merkezi 4 adet 154 kV enerji
nakil hattı ile beslenen ve kurulu
gücü 3 x 100 MVA olan bir merkez
haline geldi. Yapılan iyileştirmeler,
bir adet trafo ilavesi ile kurulu gücün
4x100 MVA ya yükseltilmesinin alt
yapısı da kapsıyor.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
TEİAŞ Genel Müdürlüğü yapmış
olduğu bu çalışma ile GOSB’da
yer alan trafo merkezinin kurulu
gücünü yükselterek bölgenin
gelişimi önündeki önemli bir engeli
kaldırırken, çevre OSB’ler, Gebze
ve Çayırova ilçelerinin elektrik
problemini de kısa sürede gidermiş
oldu.l
Üç Yaşına Giren Turnuvada
maçlar 17 Ekim’de başladı
İlki iki yıl önce düzenlenen ve bu yıl üçüncü yaşına girerek gelenekselleşen “GOSBSAD Futbol
Turnuvası” geçen yıl olduğu gibi Türkiye Futbol ile Federasyonu ile işbirliği içinde ve Ekim – Aralık
aylarında yapılıyor.
“GOSBSAD Futbol Turnuvası”, GOSB bünyesinde yer alan kuruluş çalışanlarının kurum bağlılık
ve aidiyetlerini arttıran, kuruluşlar arasında tanışıklığa, kaynaşmaya ve yakınlaşmaya katkı sağlayan önemli ve popüler bir organizasyon.
Dört grupta lig usulü yapılacak maçlar 17 Ekimde başlayıp 6 Aralık tarihinde son bulacak. Grup
maçları sonunda gruplarında ilk iki içinde yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Eleme usulü yapılacak çeyrek ve yarı finaller sonrası oynanacak final maçının tarihi 26 Aralık.
Turnuvada yer alan takımlar
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş.
Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Clariant (Türkiye) Boya ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
E Kart
Eczacıbaşı Girişim Paz. Tüketim Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güngör Otomobil Yan San. A.Ş.
ISCAR Kesici Takım Ticareti ve İmalatı Ltd. Şti.
Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş.
İş Bankası Gebze Kurumsal Şubesi
Kimar Kimyasal Ara Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Mass Arıtma Sistemleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Mersen İstanbul Sanayi Ürünleri A.Ş.
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
Sandoz Grup Sağlık Ürün. İlaç. San. ve Tic. A.Ş.
Sew Eurodrive Hareket Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Siemens San. ve Tic. A.Ş.
Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş.
Unifo Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Unigum Gıda Mad. San. Tic. A.Ş.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB’DAN HABERLER
FUTBOL TURNUVASI 2011
27
GOSB’DAN HABERLER
28
1986
1986
Kuruluşundan bu yana GOSB’a
87 Müteşebbis Heyet Üyesi hizmet etti
1985 yılında imzalanan
Kuruluş Protokolü ile,
sanayiyi disipline edebilmek
amacıyla kurulan ve Mart
1986’da ilk Müteşebbis Heyet
toplantısını yapan GOSB,
günümüze kadar Müteşebbis
Heyet yönetimi ile yönetildi.
Geçen yirmi beş yıldan sonra,
28 Haziran 2011 tarihinde
yapılan seçimlerle oluşan son
Müteşebbis Heyet, GOSB’u
Genel Kurul Yönetimine
geçirme kararı aldı ve gerekli
girişimleri başlattı.
“Her şeyin devletten
beklenmemesi ilkesi”
ile kredi kullanılmadan,
tamamen katılımcıların
finansmanı ile gerçekleştirilen
GOSB’a hizmet eden, onun
gelişimine katkı sağlayan
ve onu bugünlere getiren
aşağıda isimleri yazılı tüm
Müteşebbis heyet üyesine
teşekkür ediyoruz.
BİROL ÖZBAY
ERSOY İNAN
CEM BÜYÜKCINGIL
FARUK ŞEKEROĞLU
A.SELÇUK PAKSOY
CENGİZ KOCA
ADNAN DARENDELİLER
CEVAT EROL
AHMET BELGİN
CİHANGİR KOCA
BURHAN KASIM
CEM MIZRAKLI
CEMAL KİRKİT
ADİL AKTÜN
CENGİZ ÖZDEMİR
AHMET BAŞARAN
CEYHAN AYTÜR
ALİ SÖZEN
DURMUŞ ÖZCAN
ALİ TOPRAK
ARİF GÖKSEL BUĞDACI
AVNİ ÇOMU
AYHAN ZEYTİNOĞLU
BAŞAR NUHOĞLU
BEKİR ÇELİK
1990
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ERCAN TOPACA
ERCÜMENT SARITAŞ
ERDAL ATA (VALİ)
ERGİN FIRAT
ERSİN ERGÜN
ERSİN ÖZCAN
1992
FARUK ECZACIBAŞI
FEYYAZ YUMURTACI
HAKAN BULGURLU
HAMDİ DOĞAN
HASAN PAK
HASAN TUGAY
HÜSEYİN ZEYTİNCİ
İ.KEMAL ÖNAL (VALİ)
İ.SAİT TURFANDA
İBRAHİM BİNGÜL
İBRAHİM KELEŞ
İBRAHİM PİR
İHSAN DEDE
İRFAN ÇAKMAK
İSMAİL HEPKARABELLİ
GOSB’DAN HABERLER
29
1988
1990
İSMAİL SAİT TURFANDA
Ş.KEMAL SARAÇ
KAZIM TAYCI
ŞAHİN ÜRGÜN
İSMET KAYA
KEMAL NEHROZOĞLU
KENAN KILIÇ
ŞAHABETTİN BİLGİSU
ŞEREF ALKAN
TAHİR ŞEKERSOY
KUBİLAY BEYAZIT AKKUŞ
TAYYAR ÖZBEK
MEMDUH OĞUZ
TUĞRUL TEKBULUT
MUSTAFA K. ÖZERMAN
TURAN TIĞ
NAİL ÇİLER
ÜMİT ŞİŞMANOĞLU
NEVZAT GÖÇER
VAHİT YILDIRIM
NİHAT GÜRER
YAVUZ VEYİSOĞLU
SAİT TOSYALI
YÜCEL GÜNGÖR
MEHMET TURAN
TUĞRUL DERMAN
MURAT AYHAN
TUĞRUL YILMAZ
NADİR SARIŞEKER
TURHAN ÖNALAN
NEJAT HASAN KARAAĞAÇLI
ÜNAL BARAL
NEZİH İŞERİ
YAVUZ DOĞAN
NİZAMETTİN MISIRLIOĞLU
YILMAZ KANBAK
SEDAT SOYBAY
YÜKSEL BAŞER
SELAHATTİN YELTEKİN
SEYİT ULUBAY
SUNGUR MORSALLIOĞLU
1995
Dergi kapağında, fotoğraflarına ulaşılabilen,
ilk Başkan ile yakın tarihlerde Müteşebbis
Heyette görev yapanlara yer verilebilmiştir.
1995
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB’DAN HABERLER
30
GOSB’dan 14 firma
500 büyük arasında...
Sektöründe öncü
kuruluşların yer aldığı
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nden (GOSB) 14
firma 500 Büyük Kuruluş
arasında yer aldı.
İ
stanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından açıklanan Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyet gösteren 14 firma yer aldı.
14 firmanın 3’ü ise “Türkiye’nin
ilk 100 Sanayi Kuruluşu” arasında
bulunuyor.
En büyük 500 firma liginde bulunan
GOSB firmaları şöyle sıralandı:
Aygaz, Yücel Boru, Siemens, Ülker
Bisküvi, Bilim İlaç, Betek Boya,
Arçelik LG Klima, Autoliv, Sarıtaş,
Keskinkılıç Gıda, İdeal Gıda, Umur
Basım, ZF Sachs, BASF…
İstanbul Sanayi Odasının
“Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Araştırması”nda ilk sırayı,
2005 yılından bu yana olduğu gibi
yine Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş. (TÜPRAŞ) aldı. TÜPRAŞ,
2010 yılında satış vergileri hariç
net üretimden satışlara göre 20
milyar 819 milyon 67 bin 10 lirayla
Türkiye'nin en büyük sanayi
kuruluşu oldu.l
GOSB’da
gizli şampiyonlar
Dünya Gazetesi’nin geçtiğimiz haftalarda
yayınladığı “Türkiye’nin Dünya Liderliğine
Koşan Firmaları; Gizli Şampiyonlar” isimli
çalışmada GOSB’dan 5 firma yer aldı.
“Dünya Liginde Yarışanlar”
kategorisinde Tayaş Gıda, “Pazar
Liderleri” kategorisinde Logo
Yazılım, “Tek Güç Oldular”
kategorisinde Bant Boru, “Liderliğe
Koşanlar” kategorisinde Mass
Arıtma, “Fark Yaratanlar”
kategorisinde ise Altın Optik listeye
giren GOSB firmaları oldular.
Türkiye’nin Gizli Şampiyonları’nın
Temel Özellikleri…
1) Güçlerini tek ve dar bir alana
odaklıyorlar. Tüm güçlerini…
Kaynaklarını… Girişimcilik
yeteneklerini… Yüksek kazanç
sağlayabilecekleri, belli darlıkta ve
derinlikte tek bir pazar boşluğuna
odaklanıyorlar. O pazarda da
bir veya bilemediniz iki ürüne
yoğunlaşıyorlar… Başka bir çok
başarılı şirketten farklı olarak,
belli bir büyüklüğe ulaştıkları ve
farklı alanlara yatırım yapabilir
pozisyonlara geçtikten sonra bile
bu “çekirdek” yeteneklerine sadık
kalıyorlar.
2) Pazarlarını “tüm dünya”
olarak belirliyorlar. Birçoğu önce
bulunduğu bölgede sonra ülke
pazarında bir numara olmayı
hedefliyor. Daha sonra ise Avrupa ve
dünya…
3) Hedeflerinde “en iyi” olmak var.
Gizli şampiyonlar, ne üretiyorlarsa
üretsinler, öncelikle o ürünlerinin
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
7
AYGAZ A.Ş.
56
YÜCEL BORU VE PROFİL
ENDÜSTRİSİ A.Ş.
61
SIEMENS SANAYİ VE TİC.A.Ş.
104 ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş.
114 BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
115 BETEK BOYA VE KİM.SAN. A.Ş.
120 ARÇELİK-LG KLİMA SAN. VE
TİC. A.Ş.
125 AUTOLİV CANKOR OTO. EMN.
SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
215 SARITAŞ ÇEL. SAN. VE TİC. A.Ş.
232 KESKİNKILIÇ GIDA SAN. VE TİC
A.Ş.
407 İDEAL GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
449 UMUR BASIM VE KIRT. SAN. VE
TİC. A.Ş.
461 ZF SACHS SÜS.SİS. SAN. VE
TİC. A.Ş.
473 BASF YAPI KİM. SAN. A.Ş.
piyasanın en iyisi olmasını
hedefliyorlar.
4) Ana hedefleri, “pazar liderliği”…
5) Yenilikçiler ve ar-ge’ye önem
veriyorlar. Türkiye’nin gizli
şampiyonlarının hemen hepsi
Ar-Ge’ci. Bir çoğunun gelişiminde
TÜBİTAK ile ortak yürütülen
projeler var. Önemli bir kısmının
yolu teknoparklardan geçiyor.
6) Çalışmaları “müşteri odaklı”…
7) Disiplinli fakat “katılımcı
bir yönetim” benimsiyorlar…
Kurucuları genellikle “teknik”
vasıflı girişimciler… Önemli bir
bölümü mühendis.. Ya aile içinde
birkaç kardeşin, ya da yakın ikiüç arkadaşın bir araya gelmesiyle
kurulan işletmeler. Ekip çalışmasına
daha yatkınlar…
8) Vasıflı çalışana önem veren “orta
boy” firmalar… Az sayıda ama bilgi
düzeyi yüksek, “vasıflı” eleman
istihdam ediyorlar… Bu firmalarda
ücret düzeyi görece yüksek… Kilit
elemanlarına diğer şirketlere göre
daha iyi ücretler veriyorlar…l
GOSB’DAN HABERLER
32
Şahabettin Bilgisu ödülleri
sahiplerini buldu
GOSB katılımcılarından
Aromsa Besin Aroma ve
Katkı Maddeleri San.
ve Tic. A.Ş. Kocaeli ve
Türkiye’nin en prestijli
organizasyonu olan Kocaeli
Sanayi Odası (KSO)
Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri'ne damgasını
vurdu.
T
ürkiye’nin en önemli sanayi
odaları arasında ilk sıralarda yer
alan Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO)
1995 yılından bu yana düzenlediği
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
sahiplerini buldu. Ödül törenine
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun
özel davetlisi olarak kabinenin
popüler bakanlarından Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
da katıldı. Bu yıl 17’inci düzenlenen
ödül törenine Bakan Erdoğan’ın yanı
sıra çok sayıda sanayici, işadamı,
siyasetçi ve seçkin davetli topluluğu
da iştirak etti.
Ford Otosan 4. kez ödül aldı
Dilovası OSB sınırları içinde faaliyet
gösteren Solventaş Teknik Depolama
A. Ş. elde etti.
ŞABAHETTİN BİLGİSU ÖDÜLLERİ
BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ
KSO'nun çevre bilincini örnek
gösterdi
Çevre Ödülü: Ford Otomotiv San.
A.Ş., İnönü Fabrikası
Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO)
bu yıl 17’incisi düzenlediği
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne
katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar, sözlerine KSO
yönetimini tebrik ederek başladı.
Teşvik Ödülü: Federal Moğul Piston
Segman ve Gömlek Üret. Tesis. A.Ş
KOBİ KATEGORİSİ
Teşvik Ödülü: Solventaş Teknik
Depolama A.Ş
Büyük işletme kategorisinde,
2008 yılının da şampiyonu olan
Ford Otosan İnönü Fabrikası, en
çevreci firma unvanını bir kez daha
kazandı. Ford Otosan Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Menkü ödülü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel
Eroğlu’nun elinden aldı. Ödülden
dolayı arkadaşları adına büyük bir
gurur yaşadığını ifade eden Menkü,
çevre ödülleri yarışmasını organize
eden KSO’ya da teşekkür etti.
Aromsa ödül aldı
Büyük işletmeler kategorisinde
teşvik ödüllerini ise yaklaşık 750 kişi
istihdam eden Federal Mogul Piston
Segman ve Gömlek Üretim İzmit
Tesisleri’ne ve Gebze OSB’nin güçlü
firmalarından Aromsa Besin ve
Katkı Maddeleri A.Ş. kazandı. KOBİ
kategorisinde ise teşvik ödülünü
Teşvik Ödülü: Aromsa Besin Aroma
Katki ve Katkı Madd. San. ve Tic.
A.Ş
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
KSO’nun çevre bilinci temasını
ve sanayicilerin duyarlılığı diğer
illerin de örnek almasını isteyen
Erdoğan, sanayicilerin kaliteyi
arttırarak çevreyi koruyacağını
belirterek “Bu bizim gelecek nesillere
borcumuzdur” dedi. “1950’li yıllara
kadar çarpık kentleşmenin ve
sanayileşmenin olduğu Kocaeli,
depremden sonra yeniden doğdu”
diyen Bayraktar, Kocaeli’nde var
olan üretim tesislerinin Avrupa’da
ve Amerika’da olmadığını belirterek
“Böylesi kalkınma ne Avrupa’da,
ne Amerika’da var. Bu anlamda
Ford’un Kocaeli ayağına da teşekkür
ediyorum. Burada ürettikleri
araçlar yurt dışında kabul görüyor,
beğeniliyor” diye konuştu.l
OSB MEVZUATI
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler
04 Ağustos 2011 Tarih ve 28015 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren OSB
Uygulama Yönetmeliği değişikliklerinden ilginizi çekebilecek bazılarını dikkatinize sunuyoruz.
34
Maddenin Yeni Şekli
Ne Değişti
Tanımlar
MADDE 4 - ee) Islah OSB: 12/4/2011 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan
sanayi tesislerinin bulunduğu alanların ıslah edilmesi suretiyle oluşacak OSB’yi,
ifade eder.
Daha evvelki yönetmelikte yer almayan “Islah OSB”
tanımı ilave edildi
Genel kurul çağrısının şekli
MADDE 21 - (2) Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. Toplantının
yerini, gününü, saatini ve gündem maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim
ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço, gelir-gider veya kar/zarar hesabı,
tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi ve belgeler gönderilir. Bu belgelerin bir sureti genel kurul toplantısında hazır bulundurulur.(Ek:
RG-4.8.2011-28015) Olağan ve olağanüstü toplantıların arasında altı aydan az bir
süre olması halinde olağanüstü toplantı çağrısında, yalnızca gündemle ilgili bilgi
ve belgeler gönderilir.
Daha evvelki yönetmelikte yer almayan “Olağan ve
olağanüstü toplantıların arasında altı aydan az bir
süre olması halinde olağanüstü toplantı çağrısında,
yalnızca gündemle ilgili bilgi ve belgeler gönderilir.”
cümlesi ilave edildi.
Bakanlığa müracaat ve gönderilecek belgeler
MADDE 24 - Genel kurul tarihi, yeri, gündemi ve yönetim kurulu kararı; olağan toplantılarda toplantıdan en az 30 gün önce, olağanüstü toplantılarda ise
toplantıdan en az 15 gün önce Bakanlığa gönderilir. Sürenin hesabında başvuru
evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.
Genel kurul tarihi, yeri, gündemi yanında yönetim
kurulu kararının da Bakanlığa gönderilmesi talep
ediliyor.
Daha önceki yönetmelikte ayrım yapılmaksızın yer
alan “Olağan” ve “olağan üstü” toplantılar ayrı ayrı
ele alınıyor ve olağan toplantıların yukarıda belirtilen
evraklarının 30 gün, olağanüstü toplantıların evraklarının ise 15 gün önce gönderilmesi isteniyor.
Genel kurul gündemi
MADDE 25 - (4) (d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların salt çoğunluğunun
kabulü ile gündeme alınır. (Ek: RG-4.8.2011-28015) Azledilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda tekrar seçilemez.
Daha evvelki yönetmelikte yer almayan “Azledilen
yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda
tekrar seçilemez.“ ilave edildi.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil
MADDE 29 – (4) Vekâletnamede, katılımcının açık unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı soyadı vekâleti verenin adı soyadı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel
vekaletnameler geçersizdir. Vekâletnameler, ait olduğu toplantı ve hukuken
bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı için geçerlidir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla
yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar
hukuken önceki toplantının devamı sayılır.
Daha önceki yönetmelikte yer alan “Katılımcıların
vekil aracılığıyla temsil edilebilmesi için; vekâlet veren temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili gerçek
kişiye ait ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş
belgenin ibraz edilmesi gerekir.” Cümlesi maddeden
çıkarıldı.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil
MADDE 29 – (13) (Değişik: RG-4.8.2011-28015) OSB içinde küçük imalat ve
tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanlarında katılımcı vasfına sahip ve
müstakil bir parselde faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kişiler genel kurulda
temsilci olarak yer alabilir. Bu parsellerde birden çok işletme bulunması halinde;
bu işletmeler kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ile genel kurulda temsil
edilir. Müstakil parsel büyüklüğü 3000 m2’den küçük olamaz.
Daha önceki yönetmelikte “Müstakil parsel büyüklüğü; ihtisas OSB’ler ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki OSB’lerde 3000 m2, diğer OSB’lerde 5000 m2’den
küçük olamaz.” şeklinde yer alan ve ihtisas OSB’ler
ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki OSB’lerle diğer
OSB’ler arasındaki parsel büyüklüğü farkı ortadan
kaldırıldı.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Ne Değişti
Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri
MADDE 35 - (3) (y) (Değişik: RG-4.8.2011-28015 OSB kuruluş protokolünün veya
ana sözleşmesinin değiştirilmesi, genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası, bilânçonun kabulü veya reddi, OSB’nin yatırım programı ve
bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı
başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB’nin genişlemesi
veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi, yönetim aidatları
ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate
alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması
veya azli ile ilgili görev ve yetkilerinin dışında görev ve yetkilerin yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak,
Daha önceki yönetmelikte “Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsel büyüklüğüne göre belirlenmesi” şeklinde yer alan cümleye, “parsel büyüklüklerinin arsaların boş, inşaat halinde ve üretime geçme
durumları dikkate alınarak belirlenmesi” ilavesi ile
açıklık getirildi.
Yönetim kuruluna seçilme şartları
MADDE 38 – (3) (Değişik: RG-4.8.2011-28015) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu üyeliğine aday olabilir. Tüzel kişi katılımcılar yönetim kuruluna seçilemezler. Ancak
tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan gerçek şahıs yönetim kuruluna seçilebilir.
Yönetim kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel kişiyi ve/veya şubeyi
temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması gerekir.
Daha önceki metinde madde, “Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu
üyeliğine aday olabilir.” şeklindeydi.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 41 – (ğ) (Değişik: RG-4.8.2011-28015) OSB’ye ait hâlihazır harita, şeritvari harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve değişiklikleri ile zemin araştırma raporu, yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma
suyu, YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, doğalgaz, haberleşme şebekesi ve benzeri altyapı ve arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif ve ihale dosyalarını
ilgili kanun, yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda hazırlatmak, tasdik edilmesi gereken projeleri onaylanmak ya da uygun görüş alınmak üzere ilgili kuruluşlara göndermek; Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde bu krediyi
kullandıkları işlere ait tüm proje, keşif ve ihale dosyası hazırlama çalışmalarını
bölge müdürlüğü elemanları ve ilgili resmi kurumlar vasıtasıyla izlemek, inceleyip veya incelettirip kontrol ettikten sonra onaylanmak veya ilgili kuruluşlarca
onaylanmış olan projeleri kredilendirmeye esas olmak üzere vize için Bakanlığa
göndermek,
Daha önceki yönetmelik maddesinde, dokümanların
Bakanlığa “onaylanmak üzere” gönderilmesi hükmü
yer alıyordu.
Denetim kurulu üyeliğine seçilme şartları
MADDE 44 – (3)(Değişik: RG-4.8.2011-28015) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile denetim kurulu üyeliğine aday olabilir. Tüzel kişi katılımcılar denetim kuruluna
seçilemezler. Ancak tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan gerçek şahıs denetim
kuruluna seçilebilir. Denetim kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel
kişiyi ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması
gerekir.
Daha önceki metinde madde, “Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile denetim kurulu
üyeliğine aday olabilir.” şeklindeydi.
Yapı ve yapı ile ilgili esaslar
MADDE 71 – 3)(Mülga:RG-4.8.2011-28015)
Daha önceki yönetmelikte yer alan “Bahsi geçen tabloda 3000-5000 m2 büyüklüğündeki parseller sadece ihtisas OSB’lerde ve kalkınmada öncelikli yöreler
içinde yer alan OSB’lerde uygulanır.” Hükmü iptal
edildi.
Tevhit ve ifraz
MADDE 76 – ç) Katılımcı mülkiyetinde olup faaliyet konusu gereği bağımsız parsellerde üretim yapılması amaçlanan parselin, arsa spekülasyonu
amaçlı ifraz yapılmadığı ve ticari amaçla kullanılmadığının OSB tarafından
tespiti ve gerekçeli kararda bu hususun münhasıran belirtilmesi; katılımcı
tarafından ifraz sonrası oluşacak parsellerde Yönetmelikte belirtilen yapılaşma şartlarını sağlayacak şekilde bir yıl içinde yapı ruhsatını alarak inşaata başlanacağının ve yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime
geçileceğinin kabul ve taahhüt edilmesi hususunun noter tarafından tasdiki
Daha önceki yönetmelikte, maddenin son cümlesi
“OSB’nin onaylı imar planı ile ihtisas OSB’ler
ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki OSB’lerde en
az 3000 m2 diğer bölgelerde en az 5000 m2 parsel
büyüklükleri dikkate alınır.” şeklinde yer alıyordu.
Yeni düzenlemede, ihtisas OSB’ler ve kalkınmada
öncelikli yörelerdeki OSB’lere tanınan ayrıcalık ortadan kaldırıldı.
OSB MEVZUATI
Maddenin Yeni Şekli
35
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
Maddenin Yeni Şekli
OSB MEVZUATI
36
Ne Değişti
durumunda, (Değişik: RG-4.8.2011-28015) OSB’nin gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir. İfraz sonucu oluşacak parsel büyüklüklerinde, OSB’nin onaylı imar planı ile en az 3000 m2 parsel büyüklükleri
dikkate alınır.
Parselasyon planlarının kontrol ve tescil işlemleri
MADDE 81 – (1) (Değişik: RG-4.8.2011-28015) Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. Parselasyon planları ve ekleri kadastro müdürlüğünce kontrol edildikten sonra tescil
edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde
kalan imar yolları ve parklar kamuya sicilinden terk edilir. İdari ve sosyal tesis
alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık ve benzeri ortak yerler ile ağaçlandırılacak
alanlar ve sağlık koruma bandının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki
ortak kullanım yerlerinin tasarrufu OSB’ye aittir.
OSB adına tescili yapılacak alanlara “ağaçlandırılacak alanlar” ilave edildi.
İnşaata başlama ve bitirme
MADDE 108 – c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel
Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli
değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan, katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.
(EK: RG-09.02.2011-27841)(2) OSB’ler mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süreleri 2 yılı geçmemek şartıyla uzatabilir.
(EK: RG-09.02.2011-27841) (3) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde, bu maddede geçen tüm bu sürelerin hesabında 1/1000 ölçekli parselasyon planının onay
tarihi esas alınır.
Eski yönetmelik maddesine;
“OSB’ler mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süreleri 2 yılı geçmemek şartıyla uzatabilir.” Ve “Bakanlık
kredisi kullanmayan OSB’lerde, bu maddede geçen
tüm bu sürelerin hesabında 1/1000 ölçekli parselasyon planının onay tarihi esas alınır.” hükümleri eklendi.
OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu
MADDE 164 – (1) (Değişik: RG-4.8.2011-28015) Yönetim kurulu, genel kurulun
OSB Üst Kuruluşu üyeleri arasından seçeceği on bir asil ve on bir yedek üyeden
oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri farklı OSB’lerden seçilir.
OSB Üst Kuruluş temsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Maddeye son cümlede yer alan “OSB Üst Kuruluş
temsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile
sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona
erer.” hükmü eklendi.
MADDE 164 – (4) (Değişik: RG-4.8.2011-28015)Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer. Başkan, görevi
başında bulunmadığı sürelerde yardımcılardan birini vekil tayin eder.
Eski yönetmelikte “Bir başkan ve bir başkan vekili seçimi” vardı.
Denetim Kurulu
MADDE 166 – (1)(Değişik: RG-4.8.2011-28015) Denetim kurulu, genel kurulun
OSB Üst Kuruluşu üyeleri arasından seçeceği iki asil ve iki yedek üyeden oluşur.
Denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri farklı OSB’lerden seçilir. OSB Üst Kuruluş
temsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Maddeye son cümlede yer alan “OSB Üst Kuruluş
temsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile
sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona
erer.” hükmü eklendi.
Bakanlıkça düzenlenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan alınan yetki belgeleri, geçerlilik süreleri bitinceye kadar, Yönetmeliğin 51
inci maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen imza sirkülerinin yerine geçer.
Islah OSB’ler için yeni “ GEÇİCİ MADDE 5” eklendi.
Bakanlıkça düzenlenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan alınan yetki belgeleri, geçerlilik süreleri bitinceye kadar, Yönetmeliğin 51
inci maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen imza sirkülerinin yerine geçer.
Islah OSB’ler için yeni “ GEÇİCİ MADDE 5” eklendi.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
İŞ MÜKEMELLİĞİ
Bilim İlaç’in en önemli stratejisi:
"Sürdürülebilir bir gelecek
için sorumluluk almak"
38
Cengizhan Nas
İşletme Direktörü
Bilim İlaç
Bilim İlaç, 2011 yılında yayımladığı Kurumsal Sorumluluk
Raporu ile dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu olan Global Reporting Initiative (GRI)’dan
“A” seviye rapor onayı alarak GRI’nın örnek raporları arasında yerini aldı. Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
alanlarında önemli çalışmalara imza atan Bilim İlaç raporu,
Türkiye’de “A” seviyesinde onaylanan ilk ve tek rapor olma
niteliği taşıyor.
Bilim İlaç’ı kısaca tanıtır mısınız?
1
953 yılında faaliyete başlayan Bilim İlaç, stratejik önemi olan ilaç konusunda, üretim ve pazarlama faaliyeti
gösteren yüzde yüz Türk sermayeli bir şirkettir. Türk ilaç
sektöründeki 300 kuruluş içinde 3. sırada yer alan Bilim
İlaç, her zaman pazarın üzerinde bir performans gerçek-
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
leştirerek büyümeye devam etmektedir. Bilim İlaç, üretimini iki ayrı tesiste gerçekleştirmektedir. Almanya Sağlık
Bakanlığı onaylı Bilim Çerkezköy, Türkiye’nin en önemli
penisilin üretim tesislerinden biridir. İngiltere Sağlık Bakanlığı onaylı Bilim Gebze, Türkiye’nin en büyük, en yeni
ve çevreye en duyarlı ilaç üretim tesisidir. 51 bin 500 metrekare kapalı alanıyla, üretim formlarına göre Türkiye’deki
en büyük ilaç üretim tesisi olan Bilim Gebze, 120 milyon
Euro’ya mal oldu. Yılda 250 milyon kutu üretim kapasitesi
ile Türk ilaç sektörünün yüzde 17’sini üretecek güce sahip
Türkiye’nin en büyük ilaç üretim tesisi olarak, Avrupa’nın
da en büyük tesisleri arasında yerini aldı. Bilim İlaç 4.500
metrekare laboratuvar alanına sahip Türk ilaç sektörünün
en büyük Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yeni ürünlerle,
Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 48 ülkeye ihracat yapan Bilim İlaç’ın Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Arnavutluk’ta temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. Bi-
Sektörünüze global olarak baktığınızda Türkiye’yi ve
Bilim İlaç’ı nerede görüyorsunuz?
Dünya ilaç sektöründen daha hızlı büyüyen Türk ilaç sektörü, 2010 sonu itibarıyla 14.8 milyar TL’lik ciroya ulaştı.
Günümüzde ilaç sektöründeki büyüme, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. Bu anlamda
Türk ilaç sektörü, dünya genelinden daha hızlı büyüyor.
IMS’in 2009 verilerine göre, Türkiye ciro bazında dünyanın 12’inci Avrupa’nın ise 6’ıncı büyük ilaç pazarı. Son yıllarda dünyanın en büyük ilaç pazarları olan ABD, Avrupa
ve Japonya’da büyüme oranları yavaşlarken, ülkemizin
de aralarında bulunduğu gelişmekte olan pazarlar yüksek
oranda büyümeye devam etti. Pharmerging-Gelişmekte
olan pazarlar; Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney
Kore, Meksika, Rusya ve Türkiye… Dünya ilaç sektörü
2000-2007 arasında ortalama yıllık yüzde 10 büyüme kaydetti ve 2007 sonu itibarıyla büyüklüğü 712 milyar dolara
2009 yılında 820 milyar dolara ulaştı. Türk ilaç sektörü aynı
dönemde yüzde 30’a yakın büyüme gösterdi. (Kaynak:
IMS).
Türk ilaç sektöründeki 300 firmanın 90’ı yabancı, 210’u
yerli ilaç firması… İlk 10’da sadece üç yerli ilaç şirketi
bulunuyor. Türkiye’de ilaç pazarının yüzde 51,7’sini ithal, yüzde 48,3’ünü ise yerli ilaçlar oluşturmaktadır. Söz
konusu rakamların içindeki eşdeğer ilaç oranı ise 2010 yılı
itibari ile kutuda yüzde 51,4 pay, TL’de ise yüzde 35,3 pay
alarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de 49 üretim tesisi bulunuyor. Üretim tesislerinin 13’ü yabancı sermayeli, 36’sı yerli
sermayeli…
Türk ilaç pazarı büyüdüğü ve geliştiği için her geçen gün
pazara yeni firmalar giriyor; bu durum da her geçen gün
rekabeti artırıyor. Bilim İlaç son 5 yılda en fazla büyüyen
ilaç firması oldu. Pazarın büyüme oranının da üzerinde
mümkün. Pazarın üstünde bir büyüme bizim “rekabet
üstünlüğü”müzü, rakiplerimizden farklılığımızı da ortaya
koyuyor. 300 oyuncunun olduğu ve pazar liderinin payının yüzde 7’lerde olduğu sektörümüzde sıralamalar, yüzdelerle değil sıfır nokta 1, 2 puanlarla el değiştirebiliyor. Bu
dinamik rekabet ortamında rakiplerimizden farklığımızı
sektörümüzü geliştirerek ortaya koymamız gerekiyor. Biz
sektörü büyüterek ve geliştirerek rekabet ortamı yaratmayı anlamlı buluyoruz. Pazar lideri olurken sektörümüzü
yenilikçi uygulamalarla, içeride ve dışarıda büyütmeyi hedefliyoruz.
Geleceğe dair planlarımızı stratejik planlama yaklaşımı ile
gerçekleştiriyoruz. 4 yıllık süreleri öngörmekte ve her yıl
bir sonraki yılın plan-bütçesini yaparken stratejik planımızı da güncelliyoruz. Büyüme hedeflerimizi vizyonumuzu
gerçekleştirmek adına planlıyoruz. 2014 yılı sonuna kadar
Türk ilaç pazarında ilk 2 firma arasında yer almak, ayrıca
en fazla ihracat yapan yerli ilaç üreticisi olmak amacındayız. Bu hedefle; yeni ürünleri hızla pazara vermeye ve
yeni dış pazarlara açılmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki
5 yılda da pazarın en fazla büyüyen firması olacağız. Tüm
bu hedefleri gerçekleştirirken de insan kaynağımıza önem
veren, toplumumuz için sürdürülebilirlik çalışmalarında
liderlik yapan bir firma olmaya da devam edeceğiz.
Sizi sektörünüzdeki diğer kuruluşlardan ayıran belirgin bir özelliğiniz var mı?
Sektörümüzde bizi diğer kuruluşlardan ayıran belirgin özelliğimiz; “köklü kurum kültürümüz” ve
“değerlerimiz”dir… Yıllardır üzerine ekleyerek oluşturduğumuz kurum kültürümüz bizi başarıya taşıyor ve ayrıştırıyor. Birbirine güçlü bağlarla bağlı, birbirine sırtını
dayayan-güvenen ve birbirine destek olan bir ekibiz biz…
Bilim İlaç’ın beş ana değeri var; “başarma tutkusu”, “değişim” ve “etik ilkeli yönetim” bizi başarıya taşıyan olmazsa
olmaz değerlerimiz arasında… Değerlerimizden aldığımız
güçle; sürekli gelişen, yenilenen bir firma olmak için var
gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu da bize
“Sektörümüzde bizi diğer kuruluşlardan ayıran belirgin özelliğimiz; “köklü kurum kültürümüz” ve
“değerlerimiz”dir… Yıllardır üzerine ekleyerek oluşturduğumuz kurum kültürümüz bizi başarıya taşıyor ve ayrıştırıyor. Birbirine güçlü bağlarla bağlı, birbirine sırtını dayayangüvenen ve birbirine destek olan bir ekibiz biz… “
gerçekleşen bu büyüme, bizim “rekabet üstünlüğümüzün bir göstergesi… 2002 yılında TL bazında dokuzuncu
sırada yer alan Bilim İlaç, 2011 yılında yüzde 5,16 pazar
payıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Rekabete bakış açımız pazardaki yerimizi gösteriyor. 300 firmanın yer aldığı ilaç sektöründe farklılaşmak; üretimden, pazarlamaya,
yeni ürün geliştirmeden, insan kaynakları uygulamalarımıza kadar A’dan Z’ye rakiplerimizden farklılaşmamızla
yeni başarılar getiriyor. Her zaman pazarın üzerinde bir
büyüme performansı gerçekleştirmemizi sağlıyor. Kurum
kültürümüzde sadece satış yaparak başarıya ulaşan bir firma olmak yok; aynı zamanda topluma saygılı, tüm paydaşlarının mutluluğunu hedefleyen ve daha yaşanabilir
bir dünya için bir şeyler yapma bilincinde, gayretinde bir
firma olduk her zaman…
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
İŞ MÜKEMELLİĞİ
lim İlaç, insan sağlığını direkt olarak ilgilendiren hassas bir
sektörün içerisinde hem kaliteyi ön planda tutmakta hem
de gelecek nesillere saygıyı bir şirket değeri olarak benimsemektedir.
39
İŞ MÜKEMELLİĞİ
40
Bilim İlaç’ın özellikle son beş yıl içinde sektöründe en çok
büyüyen şirket olmasının en önemli faktörlerinden ilk beşini sıralarsak:
Yetkin insan kaynağımız
Organizasyonumuzda tüm birimlerin farklı stratejik önemi bulunmaktadır. Ancak İnsan Kaynakları’na yapılan
yatırımın, teknoloji ve sermaye yatırımlarından daha yüksek getirisi olduğuna inanıyoruz. İnsanı bir kaynak olarak
değil, bir değer olarak görüyor ve bu bilinçle İK uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz. Artık başarı; yetkin, becerikli, yaratıcı, firmasına bağlı ekiplerle oluşturabileceğimiz
takım çalışmasına dayanıyor. Bunun için, yenilikçi insan
kaynakları uygulamalarını kullanıyoruz.
Ar-Ge’ye dayalı yeni ürünlerimiz
Bilim İlaç olarak 15 milyon dolarlık yatırım sonucunda
hayata geçirdiğimiz Ar-Ge Merkezi’mizde şu anda 110 BİLİM tutkunu uzman; 220 adet son teknoloji ürünü makine
ve ekipmanla araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam
ediyor. 3 yılda Ar-Ge bütçemizi %275 oranında artırmakla
yetinmeyip, her yıl bütçemizin %5’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz.
Bilim İlaç, Ar-Ge gücünden aldığı destek ile 2014 sonuna
kadar Türk ilaç pazarında ilk iki, ihracat alanında ise lider
yerli ilaç firması olmayı hedefliyor.
Türk ilaç sektörünün en büyük laboratuar alanına sahip
Ar-Ge Merkezimizle, bilime ve bilimsel araştırmaya verdiğimiz önem neticesinde; yerli ilaç üreticileri arasında,
kendi Ar-Ge merkezinde geliştirilip, pazara verilen en çok
ürüne sahip şirket de yine Bilim İlaç. Ar-Ge çalışmalarımızla hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini
sağlayacak etkin, güvenli, kaliteli, inovatif, yan etkileri az
ve hasta uyumu yüksek eşdeğer ürünler geliştirerek, yaşama değer katmayı amaçlıyoruz.
İleri teknoloji üretim kapasitemiz
Bilim İlaç olarak kuruluşumuzdan bu yana değişmeyen
bir misyonumuz var; modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerimizde uluslararası standartlara uygun olarak, insan
sağlığını korumayı ve tedaviyi sağlayan ilaçları, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak geliştirmek ve
üretmek…
Bilim Gebze, 120 milyon Euro’ya mal olmuş yılda 250
milyon kutu üretim kapasitesi ile Türk ilaç sektörünün
%17’sini üretecek güce sahip Türkiye’nin en büyük ilaç
üretim tesisidir. Bilim Gebze, Avrupa’nın da en büyük
tesisleri arasında olup, Amerika FDA standartlarına göre
dizayn ve inşa edilmiştir. Bilim İlaç, Gebze tesisinde ilaç
sektörünün en önemli onaylarından sayılan İngiltere Sağlık Bakanlığı (MHRA) onayıyla üretim yapmaktadır.
Çerkezköy Organize Sanayisi Bölgesi’nde yer alan Almanya Sağlık Bakanlığı onaylı Bilim Çerkezköy ise Türkiye’nin
en önemli penisilin üretim tesislerinden biridir. Çerkezköy Betalaktamik üretim tesisi yılda yaklaşık 45 milyon
kutu/yıl penisilin grubu üretim kapasitesine sahiptir. Tesis
22.000 m² arazi üzerinde 9.250 m²lik kapalı alanda faaliyet
göstermektedir.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Bilim İlaç, neden GOSB’u tercih etti?
Gebze üretim tesisimiz, Türkiye’de ilaç sektöründe en büyük
ilk 2 firma içerisinde olmak ve Türkiye’nin en fazla ihracat
yapan yerli ilaç üreticisi olmak vizyonumuzu gerçekleştirmeye önemli katkı sağlamak amacıyla planlanmış ve uluslararası
standartlarda projelendirilerek 2008 yılında devreye alınmıştır. Bildiğiniz üzere, Bilim İlaç olarak; Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nde 1998’den beri faaliyet gösteren Penisilin
grubu ürünlerimizin üretildiği bir tesisimiz daha bulunmaktadır. Uzun yıllardır OSB’de üretimini yapan bir firma olarak
OSB’lerin avantajlarının da farkındayız. GOSB’u tercih edişimizin sebeplerine gelirsek, bunları;
lİstanbul’a yakın olması ve İstanbul Ayazağa’da bulunan
önceki üretim tesisimizdeki yetkin ve tecrübeli çalışanlarımızla çalışmaya devam etmesi açısından avantaj sağlaması
l
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde çevresel etkilerimizi azaltmamıza ve kontrol edebilmemize olanak sağlaması –ki Gebze Üretim Tesisimiz, 2010 yılı Kocaeli Sanayi
Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü’ne layık görülmüştür.l
TEM ve E-5 karayolları ile olan bağlantısı nedeni ile lojistik konularında (depolama ve sevkiyat) avantajlar sunması
l
Altyapı ihtiyaçlarının (elektrik, doğalgaz, atık su, yollar)
sorunsuz olarak karşılanması
l
Yangın, sel vb. acil müdahale (itfaiye/sivil savunma)
imkânları sunması
olarak sıralayabiliriz.
EFQM Mükemmellik Modeli’ni esas alan
yönetim anlayışımız
İnsan sağlığını direkt olarak ilgilendiren zor ve hassas bir
sektörün içinde bulunmamız nedeniyle, kuruluşumuzdan
bu yana kaliteyi, müşteri ve çalışan mutluluğunu hep ön
planda tuttuk, hatta şirket felsefesi olarak benimsedik.
1998 yılında itibaren uygulanan, yeniden yapılanma projeleriyle Toplam Kalite felsefesinin temellerini atarak, EFQM
(European Foundation for Quality Management-Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli çerçevesinde,
çağdaş yönetim odaklı çalışmalar başlattık. Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini hedefleyen sonuçlar almak ve sektörümüzde kalite yolculuğunda öncülük yapmak için benimsediğimiz EFQM Mükemmellik Modeli, bugün Bilim
İlaç’ın vizyonuna ulaşmasına yardımcı olan bir yönetim
yaklaşımı olarak kurum kültürünün önemli bir parçasıdır.
Mükemmellik Modeli uygulamalarının bir şirkete sağladığı fayda, o şirketin performans göstergelerindeki iyileşmelerde görülür. Bilim İlaç’ta da tüm paydaşlarımızın
memnuniyetinde yıldan yıla artan bir gelişme görülüyor.
Bu da bizi doğru yolda yürüdüğümüz konusunda cesaretlendiriyor.
Sürdürülebilirlik çalışmalarımız
Günümüzün değişen iş dünyasının kurallarına göre artık
şirketlerin “sürdürülebilir” olabilmeleri ve başarılı olarak
Kurumsal Sorumluluk Raporunuz Global Reporting Initiative (GRI) tarafından en yüksek raporlama düzeyi olan
“A” seviye rapor olarak onaylandı. Bu başarınız ve bu konudaki çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Bilim İlaç Sürdürülebilirlik İlkeleri
l2010 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Türk ilaç sektöründe imzalayan ilk şirket olduk.
l Türk ilaç sektörünün ilk Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu
geçen sene yayınladık.
l GRI’dan Türkiye’nin ilk A seviye rapor onayı alan ikinci
Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu bu yıl yayınladık.
l Karbon ayak izi raporumuzun bu yıl ikincisini hazırladık.
l Karbonsuz İş Ortakları Zirvemizle, iş ortaklarımıza sürdürülebilir bir gelecek için ilham verdik.
nitelendirilebilmeleri için yalnız kârlılığa odaklanmaları
yetmiyor. Şirketlerin; ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarının bilincinde ve yerine getirme çabasında olmaları
gerekiyor. Bilim İlaç olarak ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu sorumluluklarımızı
yerine getirmek için paydaşlarımızın katılımını da destekleyen çalışmaları uzun bir süredir yürütüyoruz. “Örnek
bir şirket” olabilme çabalarımızı yoğunlaştırdığımız son
etkinlik alanlarımızdan biri de “sürdürülebilir kalkınma ilkelerine” göre çalışmalarımızı yönetmek. Bilim İlaç olarak
‘’İyi Kurumsal Vatandaş’’ olma bilincini ve sorumluluğunu
içselleştiren, iş ve üretim süreçlerimizi bu bilinçle yöneten,
gelecek nesillere saygı duyan ve sürdürülebilir bir dünya
Kurumumuzun önemli stratejilerinden biri “sürdürülebilir
bir gelecek için sorumluluk almak”tır. Bu kapsamda kurum içinde uzun yıllardır süregelen çalışmalar yapmaktayız. Türk ilaç sektörünün ilk kurumsal sorumluluk raporunu geçen sene biz yayınladık. Bu yıl ikinci raporumuzu
GRI (Global Reporting Initiative) standartında yayınladık.
“A” seviye onay alarak konuya verdiğimiz önemi ve çabayı da somut bir biçimde göstermiş olduk. Bundan sonra da
düzenli olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi ve GRI kriterleri
entegre Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu yayınlamaya
devam edeceğiz. 2012 yılında hedefimiz; A+ rapor yayınlayarak, bu alandaki liderliğimizi pekiştirmek.
Sürdürülebilirlik çalışmaları işimizi daha iyi yapmamızı
sağlıyor!
Bilim İlaç olarak; sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizin ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim
anlayışıyla sürdürülebilirliğe hizmet etmek, iş anlayışımızın ve kurum kültürümüzün parçası… “Örnek bir şirket” olabilme çabalarımızı yoğunlaştırdığımız son etkinlik
alanlarımızdan biri de “sürdürülebilir kalkınma ilkelerine”
göre çalışmalarımızı yönetmek. Sorumlu bir şirket olmak
işimizi daha iyi yapmamızı, paydaşlarımızla ilişkilerimizi
güçlendirmemizi, çalışanlarımızın mutluluk ve bağlılığını
artırmamızı, tasarruf sağlamamızı ve sonuç olarak toplum
nezdindeki itibarımızı kuvvetlendiriyor. Sürdürülebilirlik
çalışmaları kurumsal öğrenmeyi tetikliyor, kapasitemizi
geliştiriyor, inovasyon kültürünü yaygınlaştırıyor. l
GOSB’un mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz?
GOSB’un, gerek konumu gerekse bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin kendi alanında en seçkin kuruluşları ile diğer
OSB’ler içerisinde ayrıcalıklı bir yerinin olduğunu düşünüyoruz. Zaten GOSB’u tercih nedenlerimiz içerisinde belirttiğimiz
birçok husus ile de üyelerine çok sayıda avantaj ve olanak sağlamaktadır.
GOSB, bünyesinde barındırdığı restoran, toplantı salonları,
spor tesisini kuruluşların ve çalışanlarının kullanımına açarak faydalanabilmelerini sağlamakta, gerçekleştirdiği eğitim ve
paylaşım toplantıları ile üyelerinin gelişimine katkı sağlayarak
firmalar arası ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesine ön
ayak olmaktadır.
Bunlara ek olarak, GOSB merkezi arıtma tesisi çıkışındaki arıtılmış suyun ileri teknoloji kullanarak bir kademe daha arıtılması ve işletmelere bahçe sulama amaçlı olarak verilmesi veya
acil durumlarda yangın suyu olarak kullanılması, GOSB’un
sürdürülebilir organize sanayi perspektifini güçlendirecektir.
Tüm bunlara rağmen doğal olarak gelişme alanları da bulunmaktadır. Özellikle son dönemde enterkonnekte şebekeye enerji
sağlayan otoprodüktörlerde yaşanan plansız duruşlardaki artış, GOSB’un müşterilerine sağladığı enerji kalitesini olumsuz
yönde etkilemektedir. Geçtiğimiz yıllara göre elektrik kesintileri
ve voltaj dalgalanmaları artmış olup, bu durum özellikle yüksek
teknolojiye sahip işletmelerde yalnız üretimin sürekliliği etkilememekte, aynı zamanda elektronik cihazlarda arızalara neden
olmaktadır. GOSB’un enerji sürekliliği ve kalitesi ile ilgili sıkıntıların farkında olduğunu biliyoruz. GOSB Enerji Çalışma
Takımı’nın bir yıl boyunca enine boyuna tartışarak hazırladığı raporda da belirtildiği gibi, yalnız kısa değil, orta ve uzun
vadede enerji arzının güvenirliliği için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
İŞ MÜKEMELLİĞİ
için kurumsal sorumluluk performansına önem veren bir
şirket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
41
MARKA
Marka tescili
neden gerekli?
Bugün dünyada ve ülkemizde yaşanan pazar daralması,
tüm işletmeleri dış piyasalara açılmaya zorluyor. Diğer
taraftan, çoğunlukla fason ya da lisanslı üretimle belli bir
noktaya gelen Türk firmaları dünya pazarlarında hızla gelişen rekabet ortamı nedeniyle artık markalaşmanın önemine ve gereğine daha da inanıyorlar. Çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren firmalar, kendi sektörlerindeki yarıştan
geri kalmamak için marka olmaya ve buna paralel büyük
yatırımlara giriyorlar.
42
Ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alabilecek bir marka
yaratmak ise güç ve uzun süreli bir çalışmanın yanı sıra
ciddi maliyetli bir yatırım gerektiriyor. Marka olabilecek
ürünü ortaya çıkarmanın yanı sıra o markanın tanıtılması
da ciddi bir koordinasyon, stratejik bir iletişim süreci gerektiriyor. Uluslararası piyasalarda güçlü bir marka olabilmek için uzun süreli tanıtım yapmak ve yüksek kaliteli
bir ürüne sahip olmak olmazsa olmaz koşullardır. Bunun
yanında markalaşmanın diğer önemli bir boyutu ise tüketicinin ürünü ve markayı nasıl algıladığıdır. Bu noktada bir
markanın tanınmışlığında, o markanın tanıtımı için yapılan
harcamalar tek başına bir ölçüt olamıyor. Ürünün kalitesi
yanında üreten firmanın tüketici zihninde algılanışı yani
tüketiciyle kurduğu duygusal bağ markanın oluşumunda
çok önemli rol oynuyor.
Bir markanın oluşması ve tüketici tarafından aranılır hale
gelmesinden sonra ise en büyük sorun taklitlerle ortaya çıkıyor. Bu sorunla karşılaşmamak için yoğun bir emek ve
maliyet gerektiren tanıtım çalışmalarına başlamadan önce
markanın tescil edilmesi gerekiyor. Taklit ya da benzeri bir
Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı
E
konomik yarışın hızlanması ve sanayi üretiminin artmasına paralel olarak firmaların ürünlerini rahat pazarlayabilmeleri için marka tescili de zorunlu koşullardan
birisi haline geldi. Özellikle ihracata yönelik çalışan firmalar marka, patent ve endüstriyel tasarım tescilinin önemini iyi kavradılar. Küreselleşmeyle birlikte tüm işletmeler;
teknolojik gelişmenin yarattığı rekabet ortamı, sıfır hata,
yüksek kalite ve tam zamanında üretim gibi konuların üretimin olmazsa olmaz koşulları olduğunu kabul ettiler.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Destek Patent A.Ş.
Destek Patent, 1983 yılında sınai haklar (marka, patent, endüstriyel tasarım) alanında hizmet vermek amacıyla halen kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Yamankaradeniz başkanlığında Bursa’da kurulmuştur.
Destek Patent, Türkiye’de sınai haklar bilincini yaygınlaştırmak ve yenilikleri destekleyerek müşterilerinin global pazarlarda rekabet şansını artırmak hedefiyle yola çıkmıştır. Bilgi ve
birikimi ile müşterilerine hızlı, gizlilik esaslarına dayalı, doğru
hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
2001 yılında Türkiye’de ilk kez sınai haklar konusunda ISO
9000 ve ardından ISO 9001 kalite yönetim sistem belgelerini
alan Destek Patent, bugün Bursa, Ankara ve İstanbul başta
sorun ortaya çıktığında marka sahibinin yasal haklarını
kullanabilmesi için sınai haklar kapsamında mutlaka tescil
işleminin yapılması gerekiyor.
Öte yandan, marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerini içeren sınai haklar konusunda Türkiye 90’lı yıllardan
sonra ciddi bir yol aldı. Gümrük Birliği’ne girişle birlikte
yasal düzenlemeler Avrupa Birliği normlarına uyumlaştırılırken, yeni tescil sistemi ile ilgili çok ciddi, etkin koruma ve yaptırımlar sağlandı. Bunun yanında sınai mülkiyet
hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalar ve organizasyonlara taraf olmak için taahhütler verildi.
Markaların birden fazla ülkede tümüyle tesciline olanak
veren toplu tescil sistemi kapsamında Türkiye iki anlaşmaya taraf oldu. Bunlar Topluluk Markası (CTM) ve Madrid
Protokolü’dür. Her iki sitemde de bir müracaatla birden
fazla ülkede marka tescili gerçekleştirilmektedir. Sanayicilerin markalarının taklidi ya da haksız kullanımıyla ilgili
sorun yaşamamaları için, hedef pazarlarda mutlaka markalarının tescilini yaptırmaları gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi Gümrük Birliği ile birlikte sınai haklar konusunda
çok ciddi yaptırımlar söz konusudur. Örneğin, 2001 yılı
itibariyle Gümrük Birliği çerçevesinde tüm ihracat ve ithalatlarda ürünlerle ilgili marka tescil belgesinin gösterilmesi
zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk çerçevesinde tüm sanayicilerin ihracat yaptıkları ülkelerde, markalarını tescil
ettirmeleri gerekmektedir.l
olmak üzere 7 ilde, kendi şubelerinde 180 personeliyle hizmet
vermektedir. Ekibinin %60’ı lisans ve üstü mezunudur.
Hizmetlerinin temelini, marka, patent ve endüstriyel tasarım
vekilliğinin yanı sıra, sınai haklar danışmanlığı, araştırma, tescil, tescil sonrası işlemler ve stratejiler oluşturmaktadır. Ayrıca
özellikle müşterilerinin karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm
bulmak için sadece sınai haklar konusunda çalışan uzmanlaşmış, özel bir hukuk bölümüne sahiptir.
Destek Patent gelecekte de sınai haklar alanında Türkiye’deki
liderliğini korumayı, uluslararası arenada, Türkiye’nin en çok
tercih edilen üç patent vekillik şirketinden biri olmayı hedeflemektedir. Bunun için Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu
ve Amerika’da büyüyerek, bir dünya şirketi olmayı amaçlamaktadır.
MARKA
Tescil müracaatı yapılmadan önce de markanın hedef pazarlarda ve orijin ülkedeki tescil durumunun araştırılması
gerekiyor. Çünkü; markanın sınai haklar açısından durumu araştırılmadan yapılacak olan yatırımların da boşa gitme ihtimali her zaman var. Ürün ya da hizmete konulacak
markanın tescilli olup olmadığı, benzerlerinin bulunup
bulunmadığı ve hangi ürün ya da hizmetler için tescil ettirilebileceğinin öğrenilmesi gerekiyor. Hele hele dış piyasalarda rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemde marka
tanıtımına yapılacak yatırımların çok dikkatli bir şekilde
kullanılması gerekiyor. Yatırım öncesi araştırma yapılıp,
tescilinin sağlanması en sağlam ve akılcı yol.
‘Kobi Süper Destek
Paketi’ Markalar
Güvence Altına Alınıyor
43
KOBİ sorunlarının tartışıldığı ve KOBİ’ler için yol haritalarının çizildiği, ülkemizin en önemli organizasyonlarından
biri kabul edilen KOBİ Zirvesi’nde “Rekabetçi Stratejiler ve
Uluslararası İşbirliği İmkanları” bir çok uzman tarafından ele
alındı. Marka ve patent sektörünün lider kuruluşu olarak zirvedeki yerini alan Destek Patent, KOBİ’lere özel çözüm odaklı
KOBİ Süper Destek Paketinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Markanın oluşturulması ve tüketici tarafından aranılır hale
gelmesinden sonra en büyük sorunun markanın itibarından
faydalanma amaçlı taklit edilmek olduğunu belirten Destek
Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, ağır
sanayi kuruluşlarına göre daha yüksek manevra kabiliyetine
sahip olan girişimci ve rekabetçi KOBİ’lere özel geliştirilen
“KOBİ Süper Destek Paketi” ile KOBİ’lerin büyümesini desteklediklerini, dolayısıyla ülkenin katma değerli ürünler üretmesinin yolunu açtıklarını belirtti.
Destek Patent İstanbul Bölge Müdürü Tahir Gürdil ise KOBİ
Süper Destek Paketi hakkında şunları söyledi; “KOBİ’lerimiz,
bu paket ile 1 yıl içinde akıllarına gelen her soruyu uzmanlarımıza yöneltebiliyor, yıl içinde merak ettikleri tüm markaların
ön araştırmalarını uzmanlarımıza yaptırabiliyorlar. Ayrıca,
müracaat edilmiş markaları belgeye bağlanana kadar aylık
bültenlerde benzer marka yayınları izleniyor, üstelik 1.000 TL
ücret ile 1 yıl içinde 4 adet yurtiçi marka başvurusu da yapabiliyorlar. Tüm bu fırsatlara ek olarak, www.destekpatent.com.
tr Destek Online üzerinden şifreleri ile başvurularının ve tüm
dosyalarının durumunu takip edebiliyor, işlemleri devam eden
dosyalarıyla ilgili düzenli olarak bilgilendiriliyorlar.”
Destek Patent güvencesinin yanı sıra, çözüm odaklı oluşturulan hizmet paketlerinin kendilerini sektöründe en çok tercih
edilen lider firma haline getirdiğini belirten Kemal Yamankaradeniz, “KOBİ’lerin ürettiği değerleri güvence altına alarak
farklılıklarını koruyor ve geleceklerini tasarlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.l
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
İÇİMİZDEN BİRİ
Sew Eurodrive’ın felsefesi:
Küresel düşün, yerel uygula
44
Serra Sayman
Genel Müdür
SEW Eurodrive
Sew Eurodrive’nin kurulduğundan bugüne kadar kısaca gelişimini aktarabilir misiniz?
(aynı zamanda montaj), 58 montaj fabrikası ve 7 temsilcisi
bulunmaktadır.
S
SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri, Türkiye’de 1995
yılında İstanbul’da faaliyetine başladı. 1997 yılında
İstanbul’da montaj fabrikasının kurulması ile müşteri ihtiyaçlarına en kısa süreli terminlerle hizmet verebilmektedir.
üddeutsche Elektromotorenwerke (SEW) Christian
Peahr tarafından 1931 yılında kurulduğundan beri,
kararlı bir şekilde gelişerek çok etkili ve verimli bir uluslararası grup haline gelmiştir. 1935 yılından başlayarak, Mr.
Peahr ve Mr. Ernst Blickle tarafından 1945 yılında Ernst
Blickle tarafından devir alınana kadar yönetilmiştir.
Modüler sistem, merkezi imalat ve merkezi olmayan montaj kavramlarıyla birlikte SEW-EURODRIVE güçlü bir şekilde uluslararası alanda büyümüştür. Aynı zamanda SEW
üçüncü kuşak bir aile şirketi yönetimine geçmiştir.
Ana firma Bruchsal’da kalmış ancak, Kanada’ dan Yeni Zelanda’ ya kadar tüm dünyada sanayileşmiş her ülkede etkili şubeleri ve montaj fabrikaları oluşturulmuştur. Her bir
yerel fabrika uluslararası boyutta yüksek verimli üretim
gerçekleştirebilmektedir. SEW’ in tüm dünyada 11 üretim
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Otomasyon ve elektrik/mekanik servis ile faaliyetini sürdüren SEW-EURODRIVE Türkiye’nin İzmir, Ankara ve
Bursa şubeleri mevcut olup müşterilerine en iyi hizmeti
sunabilmek için daha da büyümeyi hedeflemektedir.
SEW-EURODRIVE’ın 50’ye yakın ülkede, Türkiye’deki
gibi montaj fabrikaları bulunmaktadır. Bu fabrikalar, üretim yapan 10 ülkeden gelen parçaları birleştirerek montajını gerçekleştirirler. Avrupa’daki lokasyonlar Avrupa fabrikalarından, Amerika’daki lokasyonlar Amerika’da üretim
yapan fabrikaların parçalarını kullanırlar. Biz Almanya ve
Finlandiya fabrikalarından alım yapıyoruz.
İçinde bulunduğunuz sektörü nasıl adlandırıyorsunuz?
Otomasyon programlamasını biz yapmamakla beraber
tahrik sistemleri diyebiliriz. “Drive Systems” olarak da adlandırılmaktadır.
Ürünleriniz nereler de kullanılıyor?
Tüm hareket gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. SEWEURODRIVE; hareket, gelenek, yenilik, kalite ve servis
olarak kendini ifade etmektedir.
Bunu müşterilerimize hemen hemen 80 yıldan beri her
gün yeniden kanıtlıyoruz. Çünkü biz sayısız konveyörleri,
şişe doldurma tesislerini, stadyum çatılarını, çakıl ocaklarını, montaj hatlarını, kimya endüstrisindeki işlemleri, hav
alanlarındaki bagajlarınızı veya yürüyen merdivenlerde
sizleri değil, biz kendimizi de hareket ettiriyoruz
SEW-EURODRIVE’ın Türkiye’ye gelişi nasıl oldu?
SEW-EURODRIVE, 1995’den bu yana Türkiye’de faaliyet
gösteriyor. Türkiye geldiğinde iki yıl boyunca ofis olarak
müşterilerine hizmet veren SEW-EURODRIVE, 1997 yılından itibaren ise montaj yapmaya başladı. Montaj kapasitesi
son yıllarda giderek artmaya başladı. Montaj işlerine başladığımızda, şirketimiz Maltepe konuşlanmıştı. Buradaki yerimiz artan iş hacmimizle yetersiz hale gelince GOSB’daki
yerimize taşındık. GOSB’a taşındıktan sonra ürün yelpazemizde paralelinde büyümeye başladı.
Şimdi, hemen hemen mekanik tarafında tüm ürünleri,
bunun yanında ise elektronik ürünlerinde montajı bu lokasyonda başlamış olacak. Daha büyük ve olanaklı bir
yer ihtiyacımız GOSB’a taşınınca çözülmüş oldu. Mekanik montajlarımızın ebatları çok büyük, beş ya da on ton
büyüklüğünde rediktör montajlarını rahatlıkla bu alanda
gerçekleştirebileceğiz.
Ürünlerinizde kullandığınız parçaların Türkiye'den de
tedariğini gerçekleştiriyor musunuz?
Kullandığımız tüm parçalarımız yurt dışından geliyor.
Aynı zamanda yurt dışındaki üretim ve montaj yapan fabrikalarımızda da böyledir. Tüm ürünlerimiz kendi üretimimizdir. Bu anlamda Türkiye’de veya başka ülkelerde parça
tedariği kullanmıyoruz.
İÇİMİZDEN BİRİ
Ürünlerimiz; redüktörlü motorlar, frekans çeviricileri, servolar, dağıtık otomasyon sistemi olarak adlandırdığımız
ürünler. Aslında, genel olarak tüm otomasyon ürünlerini
kapsamaktayız bu açıdan ise sektörde en yaygın ürün grubuna sahip firmalardan biriyiz.
Türkiye pazarı için neler söyleyebilirsiniz?
Şu anda ihracat daha az gerçekleştiriyor. Fakat Türkiye’de
SEW-EURODRIVE’ın, GOSB’daki lokasyonunun büyüklüğü, ilerleyen yıllarda çevredeki ülkelerin de buraya bağlanma olasılığı ve öngörüsünden geliyor. Türkiye, belki bir
zaman sonra bu bölgenin bir merkez ofisi olarak faaliyet
gösterebilir. SEW-EURODRIVE olarak bölgede daha etkin
bir hal alacak gibi gözüküyor.
Türkiye pazarı, Avrupa’da belki de en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Ekonomik verilere baktığımızda dünya
sıralamasında ilk üç ülke arasında yer alıyoruz. Büyüme
rakamlarına baktığımızda ise ilk altı aylık dönemde dünya birincisi olduğumuzu görüyoruz. Otomotivde üretim
rakamlarına baktığımızda ise, Türkiye’nin ihracatının en
büyük payı otomotivde olduğunu biliyoruz. Rakamlar ve
ekonomik veriler Türkiye’nin iyiye gittiğini gösteriyor. Bu
gelişmeler bizim sektörede yansıyor.
Bunun dışında; iş gücü, hammadde gibi girdiler Avrupa
ülkelerine göre ucuz olduğu için yatırım anlamında çok
uygun bir ülke konumuna geliyoruz.
SEW-EURODRIVE olarak değil, sadece bizim sektörümüz için de değil, bir çok firmaya baktığımızda yabancı
yatırımların arttığını görüyoruz. Ayrıca bu yatırımların da
planlanırken çok daha ileriye yönelik olarak planlandığını
kendi örneğimizden biliyorum.
Müşteri isteğine uygun üretim mi
gerçekleştiriyorsunuz?
Portföyümüzde standartlar ürünler de var. Bunun haricinde tamamen müşteriye uygun özel çözümler de gerçekleştiriyoruz. Özellikle büyük rediktörler de müşteriye özel
çalışıyoruz. Normalde bu ürünler döküm gövdedir, bunun
yanında çelik gövde olarak da montaj gerçekleştirebiliyoruz. Bir yandan da standart ürünler derken bile, bu ürünlerin müşteriye göre parçaları farklı olabiliyor.
Bu yüzden müşterinin talebine göre de standart ürünlerde
değişiklikler yaparak, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Müşterinin bize verdiği güce, devreye, taşıyacağı
ağırlığa göre hesaplarını yaparak ürünlerde geliştiriliyor.
Bütün bunların yanında tüm ürün yelpazesinin montajı
Türkiye’de yapılıyor.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
45
İÇİMİZDEN BİRİ
46
Geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?
Bu yıl içinde ulaştığımız rakamlar çok hızlı büyüdüğümüzü gösteriyor. Hele imkanlarımız daha iyi olsaydı ekonomik verilerimizin gelişimi de buna paralel olarak daha
da iyi olabilirdi. Biz yine de tahminlerimizin dışında bir
büyüme gerçekleştiriyoruz. 2008 yılındaki küresel kriz
sonrası çok çabuk toparlanma ve bunun çok hızlı ötesine
geçebildik.
GOSB’un bir organize sanayi bölgesi olarak düzeni de bizim için iyi bir avantaj. Bölgenin kuralları ve sistemi var,
yaparken belki çok uğraştıran şeyler olmasına rağmen
bir sistemin olması özellikle yabancı sermayeli bir şirket
için çok önemli. Nelerin nasıl olması gerektiği, neyin nasıl
ödendiği, kimin neyi nasıl aldığı gibi, çöp firmasından tutun da atık suya kadar her şeyin belgesi ve kurallı olması
bizim için önemli bir getiri oluyor.
Geleceği görerek Türkiye’de bu kadar büyük bir yatırım
gerçekleştiren bir şirket olarak, kriz sonrası büyümeyi biz
bile beklemiyorduk. Bu tabiki ekonominin çok hızlı toparlanarak, reel sektöründe krizden hızla çıkmasıyla doğru
orantılı olarak gelişti diyebilirim.
Yurtdışındaki OSB'leri nasıl görüyorsunuz?
Yatırım yaparken GOSB'nu nasıl seçtiniz?
Şirket içerisindeki geçmişinizden söz edebilir
misiniz?
Genel olarak bizim sektörümüz bütün sektörlere hitap
ediyor. Bu yüzden satın alma olarak merkezin İstanbul
veya Ankara yakınında bir yer olma zorunluluğu vardı.
Bu yüzden, GOSB’un, ülkemizde çalıştığımız sektörlerin
tam merkezinde olması, bunun yanında, organize sanayi
bölgesinin prestiji bize buraya yöneltti. Daha önce de yer
konusunda zaten GOSB’u düşünüyorduk. İki yıl önce arsa
satın alındı ve inşaat biraz bekletildi. Kriz sonrası ise hemen hızla fabrikamızı inşaa ederek, faaliyete başladık.
Bölgeyi lojistik olarak nasıl kullanıyorsunuz?
Bizim standart anlaşmalarımız var. Schengen’den kamyonlarla parçalarımız gelir. Bunun yanında hava yolunu
da kullanmaktayız. Ama karayoluna göre daha maliyetli
olduğu için tercih edilmiyor. Bölgede lojistik şirketlerinin
antrepoları bulunmaktadır. Bu bize bölgede lojistik olarak
büyük bir olanak sağlamaktadır.
Bölgenin size taşıdığı avantajlar nelerdir?
Bu bölgede çok yeni olmamıza rağmen görüyoruz ki, bir
çok müşterimiz burada, geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. GOSB’un içerisinde de bir çok müşterimiz var, bunun
yanında bölgede, GOSB’un çevresindeki organize sanayi
bölgelerinde de bir çok müşterimiz var. Bu bize ve müşterilerimize tabi ki bir anlamda kolaylık sağlıyor.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Benim yurt dışında gördüklerim arasında, GOSB gibi bu
ebatta bir organize sanayi bölgesi hiç olmadı. Genellikle Avrupa’da daha küçük çapta yerler var. Ama onlarda
GOSB kadar düzenli yerler değil.
2007 yılında göreve başladım. Beş yıldır SEWEURODRIVE’da genel müdür olarak çalışıyorum. Yıldız
Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunuyum. Üniversite eğitiminden sonra Amerika’da finans üzerine MBA
yaptım. Bir süre brookerlik, dealerlik yaparak finans alanında çalıştım. Sonrasında dokuz yıla yakın Hilti İnşaat
Malzemeleri’nde farklı pozisyonlarda çalıştım. Hilti’den
sonra ise SEW-EURODRIVE’da genel müdür olarak göreve başladım.
Yabancı bir şirkette yönetici olmayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Daha önce de Lihtenştayn sermayeli Hilti’de de yabancılarla çalışmıştım. Yabancı sermayeli bir şirkette çalışmak,
bir Türk şirketine nazaran daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Yabancı sermayeli şirketlerin belki Türk şirketlerine göre
daha fazla kuralları, çok daha anlaşılır bir iletişim sistemi
ve prosedürleri var. Bunların belki çok olmasına karşın
düzenli ve yürüyen bir sistemi var. Bu açıdan baktığımda
bana daha kolay geliyor. Ama bunun yanında artık dünya
markası olan Türk şirketleri de var. Şirketiniz, küresel sistemin bir parçası haline geldiğinde, bir dünya şirketi olduğunda aslında çalışmak daha kolay bir hale geliyor.l
SERÇEŞME SOFRASI
Şiirselliğin lezzetle
buluştuğu yer
Atatürk Mah. Fevzi Çakmak Cad. Şekerpınar Köyü No: 150
Şekerpınar Köyü / Gebze / Kocaeli
Telefon: (0262) 658 08 33 - 658 08 34 - 658 12 70 Faks: (0262) 658 12 71
www.sercesme.com
GOSB’UN RENKLERİ
Canan Kılıçkeser:
"Sanatçı uzun koşar"
48
Canan Kılıçkeser’in büyük ilgi gören GOSB
Sanat Galerisi'ndeki “SUDAN GELDİM”
adlı resim & heykel sergisi devam ediyor.
Kendisini daha yakından tanımak, dünyasına
sokulmak istedik.
Söyleşi: İsmet Arasan
Canan Hanım hayatınızla ilgili bizleri kısaca
bilgilendirir misiniz?
1
965 yılında, Zonguldak’ın Kozlu kasabasında dünyaya gelmişim. Çocukluğum Adapazarı Akyazı’da
geçti. Arkadaşlarımın resim ödevlerini ben yapardım. Hiç
unutmam, lise çağında resim öğretmenimin gözdesiydim.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Nezaket Helvacıoğlu öğretmenim beni çok yetenekli bulur, özel zamanlar ayırırdı. Onun bendeki emeği öyle değerlidir ki! Hayatımı ve yönelimlerimi etkilemiştir.Şimdi
düşünüyorumda,onun etkisi ile sanat dersleri öğretmeni oldum ,diyebilirim. 1980 Yılında İstanbul’a taşındık.
Kartal’da,dere kenarında mahalle arkadaşlarımı başıma
toplar,tek tek onların karakalem portre resimlerini yapardım.Üniversite sınavlarında Edirne Fizik Öğretmenliği
Bölümü’nü kazandım ama gitmedim.Çünkü aklım fikrim
resimdeydi.Aileme sınavı kazanmadığımı söyleyip, bir yıl
kaybederek de olsa illa dediğim resim yetenek sınavlarına girip, başarıyla kazandım. Artık, Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Heykel
Anasanat Dalı öğrencisiydim.Eğitimimderesimle iç içeydim. Öte yandan heykele de yöneldim.Yanlarında eğitim
gördüğüm heykeltıraş Prof.Hakkı Karayiğitoğlu ve Prof.
Berika İpekbayrak’ı yad etmek isterim.Onlardan çok şey
öğrendik.
Nefes alış verişim sanat olmuştu. Çevre, ilgi,
hayatım,arkadaşlarımresim heykel ve onları sevenler
oldu. Sanata yönelen bir insan kendisini ve hayatı daha
derinlemesine anlıyor ve duyumsuyor. Kendisini tanıyor,
hayatı tanıyor, gözü açılıyor insanın. Ve sanatçı uzun ko-
GOSB’UN RENKLERİ
şar! Onun ömrünün sınırı yaşayacak eserleri, eserlerinde
devam edecek ömürleridir.
Peki, sonra?
Okulumu bitirdikten sonra, 1989 yılından bu yana resim
öğretmenliği yapmaktayım. Öğrencilerimi çok seviyorum.
Nezaket hanım gibi ışık saçan bir öğretmen olmak istedim.
Ancak okullarımızda sanat eğitimine önemi kadar değer
verilmiyor. Ders saatleri o kadar az ki! Öğrenciler öyle yetenekli ki!.Artık liselerimizde resim dersleri hemen hemen
kalmadı, diyebilirim. Çok üzücü ve ciddi sorunların kaynağı olacak bir durum bu. Çünkü sanat eğitimi geleceğin
temelini, genlerini, ruhunu inşa eder.
İlk serginiz hakkında bilgi verir misiniz? Çünkü ilk
büyülü... Renginizi taşıyor, sonra yapacaklarınızın
ufkunu içeriyor. Ne dersiniz?
Gerçekten öyle! İlk kişisel sergimi 2004 yılında açtım. İlk
sergi çok önemli. Gelecekteki renginiz ve çizginiz orada
size gülümser. Önceleri birçok karma sergiye katılmıştım.
49
“Saat Sabahın Beşi”, Tuval üzerine yağlıboya
Ama ilk sergimde sadece ben vardım yani benim dünyam
bakışım ve algılarım vardı.Serginin konsepti, “YAŞAM VE
DOĞURGANLIK” üzerine kurulmuştu. Adı da buydu.
Bu başlık benim hem anne, hem sanatçı var oluşum ve ile
hayata bakışımı çok güzel ifade eder. Sanat eseri dişil bir
algının ta kendisidir.
Siz resim ve heykel alanlarında eser üreten bir
sanatçı olarak, kendi dünyanızı nasıl tanımlarsınız?
“Heykeltraşın Düşleri”, Tuval üzerine yağlıboya
Canan Kılıçkeser 1965 yılında. Zonguldak’ta dünyaya
geldi. Ortaöğrenimini Sakarya’da, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Heykel Anasanat Dalı’nda tamamladı ( 1984
–1988). Heykeltıraş Prof. Hakkı Karayiğitoğlu ve Prof. Berika İpekbayrak’ın öğrencisi oldu. 1990 Yılından bu yana
Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nde resim öğretmenliği yapmaktadır. Halen kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
www.canankilickeser.com
Canan Kılıçkeser’in resimleri ışığı tek kaynaktan almıyor.
Bu yaklaşımın kaynağında sanatçının perspektifte yeni
bir yorum arayışı var. Eserlerimdeki hareketve enerji düzenlemesinin mistik çağrışımlara yol açan ışık oyunları
ve pastelden bahar cıvıltısına dönüşen bir renk zenginliği
var. yol açıyor. Benim koşum, sarmal ışık peşinde tutkulu
bir koşudur. Tıpkı hücrelerimizdeki genlerimizdeki sarmal
enerji ve yapının gülümsemesi gibi... Yağlıboya çalışmalarımda fırça ve spatül darbeleriyle beliriveren soyutlamalar ön planda. Heykel ve resimlerimin ortak noktası da bu
yaklaşım, bu arayış...
Resimlerimde olsun, heykellerimde olsun, alıcının ilk karşılaşma anındaki refleksini çok önemsiyorum. Rengin veya
http://www.facebook.com/group.php?gid=39463541262&v=info
GSM: 0531 287 77 71
E-mail: [email protected]
Serasker Cad. Rıza Paşa Çıkmazı.Yüce Apt. No:13 9/B
Bahariye-KADIKÖY
“Su Altında Mutluluk”, 50x70 cm. Tuval üzerine yağlıboya
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB’UN RENKLERİ
50
“Haftasonu Hayali”, Tuval üzerine yağlıboya
“Oyun Oynayan
Çocuklar”
Anıt Heykel Maketi
formun çarpıcı etkisi kadar, eser karşısındaki anlık ilk tepki çok önemli. Ben, sanat eseri ile kurulan ilişkinin aşktan başka türlü bir hal olamayacağını düşünüyorum. Özellikle de, ilk görüşte
aşk ilişkisi diyorum ısrarla.…Yapıta uzun uzadıya bakmanın, tamamen sanatkültürü ve terbiyeli beğeni olduğunu biliyorum çünkü. Oysa,
içkin bir saflıkla fışkıran özün gözü, hakikaten
“ilk görüşte beğenme” olunca, sanatçı ile alıcı
arasındaki enerjinin duru akışını başlatır. Hayat
da bu değil mi ? Ölümü yaşamla buluşturan bütünlüğün mim noktası, AN’LAR değil mi? Ve bir
an’da her şey var. Özellikle hakikatın ta kendisi.
O yüzden kendimi an’lara bırakmanın, hayatın
ritmine saygı, onu derince içselleştirmek demek
olduğunu biliyorum.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
“Ayrılık”, Tuval üzerine yağlıboya
Sergi için neden GOSB’u seçtiniz?
Bu soruyu sormanıza çok sevindim… Çünkü bu bir rastlantı
değil, benzer durumlardaki kişisel ilişkilerin ortaya çıkardığı
bir dayanışma hali hiç değil!
Bunun nedeni iki ayaklı. Birincisi; hayata bakışım ve algılarım, yani sanatım. Şöyle açıklayabilirim: 20.Yüzyılın en ciddi sanat hareketlerinden biri Bahause akımıdır.Almanya’da
başlayan bu sanat anlayışı,kendini özellikle mimari,heykel ve
resim dalında gösterdi.Bahausçulara göre sanayi ve endüstri
çağının sanatçısı, zanaatla sanatı birleştirmeliydi. Endüstriyel ürün, sadece işlevsel bir meta değil, aynı zamanda estetik
bir kaygının sonucu olarak sanat eserine dönüşebilmeliydi.
İkincisi; sanayinin sanatla doğrudan ilişkisi var. İkisi de insanla, insan için üretim yapıyor. İkisinin malzemeleri farklı değil. Madenler, çeşitli alaşımlar, çeşitli şekiller verilmiş
maddeler… Bu malzeme sanayide, belli bir tüketime ve ona
yönelik işlev kaygısıyla şekillenir.
Sanat ise, aynı malzemelerle yola
çıkarken, sadece işleve değil, günlük kullanım hizmetine cevap vermenin ötesinde, estetik kaygılarla,
duygu ve düşünceleri formlara
döker… Bu bir heykel olur, seramik olur, resim olur; hepsini içine
alan, ışıkların, lazerlerin; akışkan,
yumuşak ve sert bütün maddelerin şiiri sayılabilecek çok özel çevre düzenlemeleri olur da olur…
Sonu yok!.. Ama o eserlere bakanlar, insanın yaratıcı emeğini,
bakışını, algısını ve duygularını
paylaşarak heyecanlanırlar. İşte
bu, benim yolumdur…
Bu sorunuza öyle sevindim ki? Ta başından beri resimlerimde su diplerinde dolaşıyorum denizlerde... İstiridyeler,
deniz yosunları, deniz yıldızlarıve ışığın sudaki o tuhaf
kırılmaları insanı delirten renkler arasında ne arıyorum
ben?! Neden bu âleme yüzüyorum ? Bunu çok düşündüm.
Rüyalarıma, eserlerime niye konuyorlar? Yaşadıkça, araştırdıkça kendi üzerime düşündükçe anladım ki, öncelikle
hayatın sudan başladığı gerçeğini hatırladım. Su, bütün
kaynaklarda rahimdir, ilk mekan ve bilgidir... Yani ben hayatımızın rahmindeyim çalışırken. Su, bilgi demekmiş...
İşte ben oradan geldim. Geçenlerde sergimin adını düşünürken, birden aklıma düştü,”SUDAN GELDİM!” Sevinçle, tamam dedim, taş yerini buldu!
Resimlerinizin nasıl izlenmesini istersiniz?
Onlar benim çocuklarım, bedenimin ve ruhumun birer
parçası sayılır. Onlarda kalbimin tertemiz duyguları saçılmıştır. Eserlerimi izlemeye gelen sanatseverlerden ne
Bir gün…
Size bir anımı anlatmak istiyorum: Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ne gitmiştim yıllar önce. Sık sık yaptığım bir şeydi
bu. Heykellerim için türlü sanayi atıkları toplayıp arabama
atıyordum. Rulmanlar, teller, demir ve cam parçaları gibi.
Hiç unutmam, bir rulman fabrikasının atıkları için, sahibi
ile tanışıp derdimi anlattım.Ve birkaç parça rulman atığı için
izin istedim. Fakat o beyefendi beni öyle izin vermekle kalmayıp, çok nazik bir yaklaşımda bulunmanın ötesine geçerek
ki:”Canan hanım, fabrikamın önünde, rulmanlardan bir heykel hayal ettim hep!” demez mi? O an, nasıl mutlu oldum
bilemezsiniz… Hayata inanmamız ve umudumuzu korumamız gerekli. Çünkü özellikle Gebze’nin, genel olarak bütün
Körfez’in insanını tanıyorum. Üniversite çevreleri dışında,
yerleşik halkın sanata verdiği hassas değeri de biliyorum.
Üreten,Türkiye’nin ekonomik kaderini çizen bu bölgeden çok
önemli sanat ve kültür adamlarının fışkırdığını görüyorum.
Birbirimizi tanıdıkça, aynı dünyanın insanları olduğumuzu
kavradıkça her şey daha güzel olacak. Zaten sanat, her zaman,
güzel ve adaletli dünyanın mümkün olduğunu fısıldayan o
büyülü ses değil midir?
isteyebilirim ki? Sergimin davetine icabet etmiş gelmişler,
yüreklerine, gözlerine sağlık olsun…
Eminim ki onlar da, aynı samimi duygularla tablolarıma,
heykellerime bakacaklardır. Onlarda ne görecek, gördükleri onları hangi diyarlara götürürse, sonuç hep iyi olur…
Çünkü sanat,insanda yüce hisler uyandırır,ve var oluşunu
yeniden ele alabilme nedeni ve cesaretidir…
Hayaller, rüyalar?
“Özgürlük”, Tuval üzerine yağlıboya
Onlarsız hayat olur mu? Sadece sularda dolaşmıyorum
rüyalarımda.Ama bu dünya bana hem çok yakın,hem yabancı.Çocuklarım bazen bana bakıp,’anne sen hiç büyümeyeceksin!’ dediklerinde, bu sözün olumsuz bir şey olmadığını hissediyorum.
Sergimde ‘Suyla Oynayan Çocuklar’ heykeli var. Heykelin boşluklarından su fışkırıyor.Su ve heykel…Su akarken
oynaşan,neşeli çocuk seslerini duyabilirsiniz.Sanat,hayata
hayat katmaktır,yeniden üretmektir varlığı,başka bir nefes
vermektir ona;olanı kopyalamak değil.Sizi alıp,bir basamağa sıçratır,aklınıza bir şey getirir,kalbinizde bir ferahlama doğar.
Boyalarla, camlarla, rulmanlarla, çelikle, demirle dans!
Sergimde metallerin camlarla buluştuğu heykel çalışmaları var! Ben onlara ‘metalin camla macerası’ ,diyorum…
Metallerle uğraşmayı çok seviyorum. Sert, dirençli, kaba
gözüken bir yapıları var elbette! Öyle dokuları var. Onların
tabiatı bu. Ama onların damarını buldunuz mu,boyun
eğiyorlar,hele cam gibi hassas ve kırılgan bir maddenin o
ışığı çoğaltan ve başkalaştıran dokularla yan yana geldiler
mi,bambaşka dünyalar parıldamaya başlıyor…
Mesela sokaklara, caddelere, meydanlara karışmış dev
heykellerim var. Çizmişim, içimde yaşıyorlar… Birinin
gerçekleştiğini görsem, oturur, altında sabahlara kadar ağlarım. İsterim ki, insanlar onun altında buluşsun, yol tarif
etsin, fotoğraf çektirsinler…
Hayal mi? O benim nefes alışım..
Teşekkür ederim. Ömrünüz boyunca algılarınızı
bizimle paylaşarak, bize yeni pencereler açmanız
dileğiyle, iyi yolculuklar!
Ben de size teşekkür ederim.l
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB’UN RENKLERİ
Bu serginizin adı niye “SUDAN GELDİM?”
51
OSB HABERLER
52
Tıbbi cihaz sektörünün lideri Samsun,
İhtisas OSB’ye kavuşuyor
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün'ün tıbbi
cihazlar ve cerrahi el aletleri
sektöründe dünyanın
üçüncü kümelenme merkezi
olan Samsun'a yaptığı gezi
ve inceleme, ilk meyvesini
verdi.
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün`ün sektör
temsilcileriyle yaptığı toplantıda,
firmaların yıllardır talep ettiği
Tıbbi Cihaz İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi`nin kurulabileceği yönünde
karar çıktı. Tıbbi cihaz sektörü ve
sorunlarının ele alındığı toplantıda
brifing veren Samsun Valisi Hüseyin
Aksoy, sektörün Samsun`da önemli
bir gelişim gösterdiğini söyledi.
Kümelenen sektörün Tıbbi Cihazlar
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
beklentisi olduğunu hatırlatan
Vali Aksoy, bununla ilgili fizibilite
çalışmalarının sürdürüldüğünü
kaydetti.
Bu konuda yaptırdıkları araştırmanın
sonuçlarını açıklayan Vali Aksoy,
`Araştırmamızda 66 tane işyeri ile
görüşülmüş, `Bir OSB kurulduğunda
katılmak ister misiniz?` diye
sorduğumuzda 58 tane firma
çıkmış. Satıcıyken imalat yapmayı
düşünen firma sayımız da 8. Bugün
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, medikal kümelenme için ilk adım
olarak üreten ve tüketenleri bir araya getireceklerini, karşılıklı istişarede bulunacaklarını, Samsun’da 60 işletmenin ihtisas
OSB kurması için çalışmaların yürütüleceğini vurgulayarak’ ’Birlikten kuvvet
doğar.İşbirliği,güçbirliği yapmayı önemsemeliyiz.” açıklamasında bulundu.
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy
firmalarımızın kullandığı toplam
alan yaklaşık 44 bin 500 metrekare.
`Bugünkü kullanım alanlarının
rahatlatılması durumunda ne kadar
ihtiyacınız var?` diye de sorduk.
Yaklaşık 125 bin metrekareye daha
ihtiyaçları var. Önümüzdeki 5 ve 10
yıllık süreç içerisinde Samsun`da
yabancı yatırımcılarla ortak yatırım
yapmayı düşünen işletmelerimiz var.
Bunları da göz önüne aldığımızda
yaklaşık 200 bin metrekarelik ek
yer talebi olabileceği görülüyor.
Bu kapsamda yaklaşık 400-500 bin
metrekarelik bir alanın ihtiyaç olarak
karşımıza çıkacağı öngörülmekte. Biz
bu sektörün fizibilitesini daha sağlıklı
yapabilmek adına doğudan faaliyet
kapsamı içerisinde Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı`mıza da bir proje
sunacağız. Daha ayrıntılı olarak
fizibilitesini yapacağız.` dedi.
Makine Mühendisleri Odası Samsun
Şube Başkanı Kadir Gürkan ise
tıbbi cihaz ve cerrahi el aletlerinin
ileri teknoloji sektörleri içerisinde
yer alıp, dünyada ve Türkiye`de,
üretim ve dış ticaret potansiyelini
hızla artıran, katma değeri yüksek,
inovatif ve savunma sanayi gibi
stratejik sektörlerin başında geldiğini
kaydetti.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Sektörün birçok sorunu
bulunduğunu vurgulayan Gürkan,
`Sinerjik kümelenmenin fiziki
altyapısının sağlanabilmesi için
İhtisas OSB`nin kurulması, sektöre
yönelik uygulanmakta olan sektörel
teşvikte asgari yatırım tutarı makul
seviyelere çekilmeli. Ülkemizde
yapılacak olan sektöre dair yeni
yatırımlarda Samsun`un teşvik
edilerek kümelenmenin gelişimi
sağlanmalı. Kamu alımlarında yerli
üretime öncelik verilmeli. Ham
madde girişi ve mamul madde çıkışı
arasında oluşan ve üreticilerimize
ek bir maliyet getiren yüzde 10`luk
KDV yükü çözülmeli. Üretimde
kullanılan ham ve yarı mamullerin
dışa bağımlılığının azaltılmalı.
Bunlar, sektörde çözüm bekleyen
sorunlardır.` şeklinde konuştu.
Samsun Medikal Kümelenme
Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aydemir
de ortaklık ve kümelenme kültürü
konusunda düzenlenecek görsel
kampanyaların sektörleri harekete
geçireceğine inandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı`nın `Dumansız
Hava Sahası` kampanyasını örnek
gösteren Dr. Aydemir, `Daha önce
sigaranın bırakılması için görsel
medyada yapılan kampanyaların
büyük etkisi olmuştu. Buna benzer
ortaklık ve kümelenme kültürünün
görsel basında kampanya şeklinde
sanayi bakanlığı tarafından
uygulanmasının etkilerinin büyük
olacağı kanaatindeyim. Ülkemizin
de buna şiddetle ihtiyacı var. Sanayi
sektöründe ortaklık kültürü ve
kümelenme üzerine 6 ay ile 1 yıl
arasında yapılacak kampanya, bu
bilinci kısa sürede artırıp küçük
sermayelerin birleşmesine imkân
sağlayabilir. Bu tip uygulamaların
ve kampanyaların ülke ekonomisi
üzerinde çok kısa sürece etkisi
olacağına inanmaktayım.'
değerlendirmesinde bulundu.l
Bir yılda 35 yeni fabrika kuruldu,
bacalar tütüyor
53
Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi
(AHSOSB) Başkanı Bekir
Sütcü, bölgede bir yılda 35
yeni fabrikanın açıldığını
açıkladı.
A
dana OSB'de şu anda 30
bine yakın kişinin istihdam
edildiğine dikkat çeken Sütcü, “Son
on yılın rekor büyümesi elektrik
ve doğalgaz tüketiminde yaşandı.
Demek ki sanayici büyüyor.
Yoksa elektriği, doğal gazı nerede
kullanacak? Elektrik de doğal gaz da
yenmez, içilmez; demek ki fabrika
bacaları tütüyor.” dedi.
Doğu bölgeleri gibi yatırımın
tetiklenmesi gereken bölgelere özel
teşvik verilmesine karşı olmadıklarını
belirten Sütcü, yaptığı yazılı
açıklamada ,“Ancak, coğrafi yakınlık
içindeki diğer bölgelerdeki teşvikler
rekabet gücünü zayıflatıcı olmamalı.”
açıklamasını yaptı.
Coğrafi konumu, son yıllarda artan
ulaşım imkânları ve çeşitliliği ile
Türkiye'nin yatırımda cazibe merkezi
haline geldiğini ifade eden Sütcü,
Avrupa ülkeleri krizle boğuşurken
Türkiye'de sağlanan ekonomik ve
siyasi istikrar sayesinde yatırımların
hızla arttığını, Adana Organize
Sanayi Bölgesi'nin de bundan
nasibini aldığını söyledi.
Eldeki değerleri ekonomiye
kazandırma vizyonuyla yola
çıktıklarını vurgulayan Sütcü,
sanayiciler olarak her şeyi devletten
beklemediklerini kaydetti.
Hükümetten sadece rekabet
güçlerinin arttırılmasını
beklediklerine işaret eden Sütcü,
OSB HABERLER
AHSOSB Başkanı Bekir Sütcü:
Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü
“Sanayici yatırım yaparsa istihdam
olur. Bu nedenle sanayicinin
daha çok yatırım yapması için
hükümetimizden, Sanayi ve Ticaret
Bakanımızdan, Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakanımızdan ve
hepsinden önce Başbakanımızdan
beklentimiz adil bir teşvik sisteminin
getirilmesidir.” talebinde bulundu.
"Hem sektörel hem de bölgesel
teşvik karışımı bir sistem olsun"
2012'den itibaren yeniden ele alınacak
teşvik sisteminde, hem bölgesel
hem de sektörel teşvik karması bir
sistemin oluşturulmasından yana
olduklarını dile getiren Bekir Sütcü,
yeni sistemde eşit şartlarda rekabet
etmek istediklerini aktardı.
Özellikle Adana olarak haksız
rekabetle karşı karşıya kalmak
istemediklerinin altını çizen Sütcü,
şunları kaydetti: “Eli taşın altında
olan sanayici olarak hükümet
yetkililerinden şunu rica ediyoruz:
Hem sektörel hem de bölgesel teşvik
karışımı bir teşvik olsun. Çünkü,
bazı sektörler vardır isteseniz de
istemesiniz de bazı bölgelere gelmez.
Hammaddesi uzaktır. Bu nedenle
kentlerin özelliklerine göre teşvik
verilmesi gerekir. Biz her şeye de
teşvik verilsin demiyoruz. Verilecek
teşvikler Türkiye'nin ihtiyaç
duyduğu, ithalatla bu ihtiyaçlarını
karşıladığı ürünlerde yoğunlaşmalı.”
Her yerde olduğu gibi Adana'da
da işsizliğin olduğunu, hatta
rekor kırıldığının devletin resmi
kurumlarınca ifade edildiğini
hatırlatan Sütcü, “Ben bu
olumsuzluğa tersinden bakıyorum.
Yani, aslında yatırımcı için boşta
bekleyen iş gücünün olması
avantajdır. Özellikle emek yoğun
sektörlerde iş gücü büyük önem
taşıyor. Bu nedenle, Adana gerek
tam donanımlı OSB'si gerekse iş
gücü ile tam bir cazibe merkezini
oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.l
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
OSB HABERLER
54
OSB’ler pozitif ayrımcılık istiyor
OSBÜK Yönetim Kurulu
Başkanı Özdebir ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Sanayi Bakanı Ergün ile
Enerji Bakanı Yıldız'a
organize sanayi bölgelerinin
sorunları ve çözüm
önerilerine ilişkin bir rapor
sundu.
O
rganize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK), 10 yılı
aşkın bir süredir uygulamada
olan 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu'nun yenilenmesini,
yatırımcı için OSB'lerin cazibe
merkezi haline getirilmesi amacıyla
teşvik politikalarında OSB'lere
pozitif ayrımcılık yapılmasını,
OSB yatırımcılarının kullandığı
elektrik, doğalgaz bedellerinin kamu
yüklerinden arındırılmasını istedi.
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız'a organize sanayi bölgelerinin
sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin
bir rapor sundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ergün'e sunulan raporda, 10 yılı
aşkın süredir uygulanan 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu'nun yenilenmesi, kapalı
alanı 2 bin metrekareden küçük
olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığından özel izin almış
olanlar hariç, bütün sınai üretim
tesislerinin organize sanayi
bölgelerinde kurulmasının zorunlu
ve cazip hale getirilmesi istendi.
OSB'lerin yatırımcı için cazibe
merkezi haline getirilmesi amacı
ile teşvik politikalarında OSB'ler
adına pozitif ayrımcılık yapılması,
Çevre Kanunu'nun Geçici 4.
maddesinde değişiklik yapılarak
kuruluş aşamasında olan merkezi
arıtma tesisi yapacak doluluk ve
atık seviyesine gelmeyen OSB'lere
ceza uygulamasının önlenmesi
OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir ve Enerji Bakanı Taner Yıldız
raporda yer alan başlıklardan oldu.
Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yayımlanan
"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği", "OSB Uygulama
Yönetmeliği" ile OSB'lere tanınan
Ortak Sağlık ve İş Güvenliği
Merkezi kurma ve işletme yetkisinin
kaldırılması da istendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız'a sunulan raporda
ise sanayi sektöründe kullanılan
elektrik ve doğalgazın tüketiminin
yüzde 50'sinin OSB'lerde faaliyet
gösteren sanayiciler tarafından
tüketildiğine dikkat çekilerek,
OSB yatırımcılarının kullandığı
elektrik, doğalgaz bedellerinin kamu
yüklerinden arındırılması gerektiği
bildirildi. Enerji fiyatlarının makul
seviyelere indirilmesi amacıyla
doğal gaz alış fiyatı içerisindeki özel
tüketim vergisinin, elektrik alış fiyatı
içerisindeki yüzde 1 enerji fonunun,
yüzde 1 belediye payının, yüzde 2
TRT payının kaldırılması veya OSB
katılımcılarına arıtma tesislerine
uygulanan enerji bedeli iadesine
benzer bir yöntemle iadesi istendi.
OSB Doğal Gaz AŞ desteklensin
Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda
gerekli değişikliklerin yapılarak
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
OSB'lere lisanslı doğal gaz temin ve
dağıtım yetkisi verilmesi, OSBÜK
önderliğinde OSB'ler tarafından
kurulan OSB Doğal Gaz AŞ'nin
doğalgaz ithalatı yapabilmesi için
özel destek sağlanması BOTAŞ'ın 14
Şubat 2011 tarihinde kontrat süresi
biten 6 milyar m3'lük Batı Hattı'nın
OSB Doğal Gaz AŞ'ye devredilmesi
istendi.
Elektrik tesisleri proje onay yetkisi
verilsin
Organize sanayi bölgelerine elektrik
tesisleri proje onay ve kabul
yetkisinin verilmesinin önemine
vurgu yapılan raporda, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4
Şubat 2011 tarih ve 703 sayılı makam
onayında değişiklik yapılarak
OSB'lere de proje onayı ve kabul
işlemleri yetkisinin verilmesi
gerektiği kaydedildi. Bakanlığın
kriterlerine uygun en az 1 elektrik
mühendisi ve gerekli teknik
donanıma sahip olan OSB'lere,
katılımcılarının projelerini onaylama
ve kabul işlemlerini yaparak
Bakanlığa bilgi verme yetkisinin
verilmesinin sanayicinin işini
kolaylaştırarak devletin yükünü
azaltacağı belirtildi.l
ADVERTORIAL
Hidrolik Verimlilik
G
ünümüzün küresel rekabetçi iş dünyası,
üreticilerin ekipmanlarından en verimli
şekilde yararlanmasını gerektiriyor. Makine
verimliliğindeki küçük bir artış bile kar ve zarar
üzerinde son derece belirleyici olabiliyor. Dahası,
çevreyle ilgili kaygılar nedeniyle, sürdürülebilir
iş uygulamaları ve enerji verimliliği sağlayan
sistemlere odaklanılması gerekiyor. Buna
karşılık olarak, maksimum sistem verimliliğine
ulaşmak amacıyla, endüstriyel ve taşınabilir
ekipman hidrolik sistemleri artık daha küçük
ve hafif olmalarının yanı sıra daha yüksek
basınçlar kullanıyor. Bugün, hem bu sistemlerin
gereksinimlerini karşılamak hem de tüm hidrolik
sisteme ve enerji verimliliğine katkıda bulunmak
üzere gelişmiş hidrolik sıvılar bulunuyor.
55
tasarlanan bir hidrolik sıvıyla karşılaştırmak
amacıyla orta büyüklükte bir ekskavatör
kullanılarak bir gösterim hazırlandı. Bu
gösterimin amacı doğrultusunda, ekskavatörün
belirlenen bir dizi hareketi gerçekleştirmesi için
tek bir operatör ve yakıt kullanıldı.
Teori
Hidrolik sistemler, elektrikli veya içten yanmalı
bir motordan gelen mekanik enerjiyi belirli bir
miktardaki işi yapabilecek sıvı akışı ve basıncına
dönüştürür.
Hidrolik pompalar tahrik ünitesinin mekanik
enerjisini sıvı akışına dönüştürür. Basınç, bu
akışın sistemde sıkıştırılmasıyla üretilir. Ne yazık
ki, tipik bir hidrolik pompa bu enerji dönüştürme
işleminde ancak %80-90 oranında verimlilik
gösterir. Bu sistem iki şekilde enerji kaybeder.
•• Mekanik kayıplar - sıvı sürtünmesi nedeniyle
kaybedilen enerji
•• Hacimsel kayıplar - pompa içinde iç sıvı
kaçakları (akıntı) sonucu kaybedilen enerji
Bir pompadaki mekanik ve hacimsel kayıp
miktarı esasen, yukarıda gösterildiği gibi,
sıvının viskozite ve yağlayıcılık özelliklerinin bir
fonksiyonudur.
Mekanik kayıplar sıvı viskozitesi yüksek
olduğunda, hacimsel kayıplarsa sıvı viskozitesi
düşük olduğunda artar. İki eğri, optimum
verimliliğin sağlanabileceği bir viskozite aralığını
göstermektedir.Hidrolik sıvı viskozitesi düşük
sıcaklıklarda yüksek olduğundan ve sıvı sıcaklığı
yükseldikçe düştüğünden, bu optimum çalışma
aralığında kalmak kolay değildir. Özel olarak
formüle edilen hidrolik sıvılar, geniş bir çalışma
sıcaklığı aralığında sıvı viskozitesini optimum
aralıkta tutmak için yüksek bir viskozite indeksi
göstererek bu kayıpların miktarını azaltabilir.
Sistem basıncının yükseltilmesi de hidrolik
pompa verimliliğini azaltır. Yüksek basınçlar
genellikle hem büyük mekanik kayıplara (pompa
üzerindeki yük artar) hem de yüksek hacimsel
kayıplara (yüksek basınçlar iç kaçak miktarını
artırır) yol açar.
Hidrolik sıvı viskozitesini optimum aralıkta tutarak
kazanılan hidrolik verimliliğin yanı sıra, en iyi
baz sıvıların ve sürüklemeyi (Elastohidrodinamik
Yağlama [EHL] koşullarında sıvının kesmeye karşı
doğal direnci) azaltmaya yönelik katkı maddesi
teknolojinin seçilmesiyle ilave verimlilik elde
edilebilir.
Teoriden Uygulamaya
Hidrolik verimlilikteki farklılıklar, iki sıvının
basit bir hidrolik devrede karşılaştırılmasıyla
ölçülebilir. Devrede, sistem basıncının belirli
bir aralıkta kontrol edildiği bir hidrolik pompa
bulunur. Sisteme giren mekanik enerji ve
pompanın ürettiği akış hızı ölçülüp, iki farklı
sıvının mekanik ve hacimsel verimliliğini
hesaplamak amacıyla kullanılabilir.
Aşağıdaki grafikte, standart bir ExxonMobil
ISO VG 46 aşınma önleyici hidrolik sıvısı ile
özel olarak formüle edilmiş yüksek Viskozite
İndeksli (VI) test sıvısının karşılaştırma verileri
gösterilmektedir. Test sıvısı bu laboratuar
testinde %3 ile %6 arasında bir hidrolik verimlilik
artışı sergilemektedir.* Mobil DTE 10 Excel
kullanılan bu örnekte, sıcaklık ve basınç arttıkça
verimlilik de artmaktadır.
Bu test, sıvının formülasyonunun ve fiziksel
özelliklerinin genel hidrolik verimlilik üzerinde
yaratabileceği etkiyi göstermektedir. Ancak,
hidrolik verimlilik tek başına nihai hedef değildir.
Bu ilave pompalama verimliliği, enerji tasarrufu
sağlayabilir; bu tasarruf ise yakıt veya elektrik
tüketimiyle ya da hidrolikle çalışan ekipmanda bir
iş döngüsünün tamamlandığı süredeki azalmayla
ölçülebilir.
Hidrolik Verimlilik =
Potansiyel Verimlilik İyileştirmeleri
Hidrolik verimliliğin enerji tüketimi ve döngü
süresi üzerindeki etkisinin en iyi görülebileceği
yer ekskavatördür. Ekskavatörde, vinç kolunu
çalıştırmak, makineyi döndürmek ve paletleri
çalıştırmak için dizel motordan sağlanan yüksek
basınçlı hidrolik kullanılır. Hidrolik sistem
basınçları 4.000 psig’e (275 bar) kadar çıkabilir ve
sıcaklıklar sıklıkla 100°C’ye yaklaşır.
Mobil ekipmanlarda yaygın olarak yararlanılan
standart bir ExxonMobil SAE 10W hidrolik sıvıyı,
hidrolik verimliliği optimize etmek için özel olarak
Bu gösterimde, verimli hidrolik sıvısının
kullanılması, standart ExxonMobil hidrolik yağına
kıyasla her döngüde %6’ya kadar yakıt tasarrufu
ve her iş döngüsünü tamamlamak için harcanan
zamanda %5’e kadar bir azalmayla sonuçlandı.*
Ayrıca, makine operatörü test sıvısı eklendikten
hemen sonra sistemin tepki verme kabiliyetinin
geliştiğini fark etti.
Bu gösterimin sonuçları hidrolik verimliliğin
artırılmasının potansiyel etkilerini açıkça
gösteriyor: ExxonMobil standart ürünüyle
karşılaştırıldığında düşürülmüş potansiyel yakıt
tüketimi veya artan üretkenlik. Orta büyüklükte
bir ekskavatörde tüm yıl, özel olarak tasarlanan
bu hidrolik sıvının kullanılması yakıt tüketimini
3400 litre kadar düşürebilir ve CO2 emisyonunu
dokuz metrik tona kadar azaltabilir.*
Enerji tasarrufu olanakları endüstriyel hidrolik
kullanım yerlerinde de mevcuttur. En iyi
örneklerden biri, oldukça yüksek sıcaklık
ve basınç, yüksek güç tüketimi, tekrarlanan
döngüler vb. özelliklere sahip plastik enjeksiyon
makineleridir. Plastik enjeksiyon makinelerinde
verimli hidrolik sıvılar kullanıldığında enerji
tüketiminin düşmesi ve döngü sürelerinin
kısalması beklenebilir.
Sonuç
Uygun hidrolik sıvı seçimiyle hidrolik verimliliğin
nasıl artırılabileceği bilgisinin hayata geçirilmesi,
karınızı artırmanıza yardımcı olabilir. İyi formüle
edilmiş bir hidrolik sıvı kullanmak hidrolik
sistemlerde verimlilik kaybının azaltılmasına
yardımcı olabilir. Bu da potansiyel enerji
tasarrufu ve üretkenlik artışı sağlar.
* Enerji verimliliği, yalnıza, ExxonMobil’in standart hidrolik
sıvılarına kıyasla sıvı performansı ile ilgilidir. Standart
hidrolik kullanım yerlerinde test edildiğinde, kullanılan
teknoloji, Mobil DTE 20 serisiyle karşılaştırıldığında hidrolik
pompa verimliliğinin %6’ya kadar artırılmasını sağlamıştır.
Bu ürünle ilgili enerji verimliliği iddiası, tüm uygulanabilir
endüstri standartları ve protokoller doğrultusunda
gerçekleştirilen sıvı kullanım testlerinin sonuçlarına
dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki
ExxonMobil Teknik Destek Masasına başvurun.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB TEKNOPARK
56
Armadental geliştirdiği yeni üretim yöntemleri ile
dünyadaki dış üretimin niteliğini değiştiriyor:
Gülümseten Ar-Ge
Armadental Genel Müdürü A. Mekki
Kutlu ile dünya ölçeğindeki diş üretimine yön veren Ar-Ge çalışmalarını ve yüzleri güldüren başarılarının arka planını
konuştuk. Kutlu’dan ayrıca, geçmişteki
olumsuz deneyimlerin, başarısızların da
anlatıldığı, sıradışı bir başarı hikayesi
dinledik. A. Mekki Kutlu, başarının her
şeye rağmen, bir emek ve sebat işi olduğunu sahici bir hikaye eşliğinde hatırlattı.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Protez dişlerin teknisyenler tarafından
üretildiğini bilirdik.
P
rotez diş dediğimiz şey, genellikle hareketli protezler,
çıkartılabilir protezler. Bu protezlerde kullanılan dişler seri üretim yöntemiyle fabrikasyon üretilir. Daha sonra
diş teknisyeni hasta için hangi model uygunsa o modeli
seçer. Tıpkı konfeksiyon, ayakkabı gibi... Genellikle kişiye
özel üretilmez, modelleri vardır, büyüklükleri vardır. Onun
gibi dişlerin de değişik modelleri vardır. İnsanın yüz yapısına göre, yaşına göre, cinsiyetine göre ve hatta ait olduğu
millete göre değişik diş şekilleri vardır. Bu şekiller her coğrafya için üreticiler tarafından özelleştirilmiştir ve farklı şekiller çıkmıştır. Söz konusu şekiller, seri olarak, belirlenmiş
olan renk skalalarına göre üretilir. Standart renkler vardır.
Örneğin diş hekimi ‘A2 hastaya uygundur’ der ve rengini
belirler. Bir rengini belirten numara, bir de formunu belirten numara vardır.
Avrupalı büyük üreticiler her iki yılda bir, olmazsa her
dört yılda bir yeni diş modelleri sürüyorlar. Yani bu işin
bir trendi var. Teknoloji geliştikçe, üreticiler eskiden hayal
edip yapamadıklarını yapıyorlar. Daha estetik, daha doğal
gözüken dişler üretiyorlar.
Müşterileriniz kimler, nihai tüketiciye ulaşım nasıl bir yol
izliyor?
Bizim yapıp göndermiş olduğumuz kalıpları alan kişiler
protez diş üreticileri. Bunlar fabrikalar. Yani yüz kişi, iki
yüz kişi, üç yüz kişi çalıştıran, seri olarak preslerde endüstriyel üretim yapan şirketler. Bu şirketlerin üretmiş oldukları ürünlerin çeşitleri var. Kendilerine ait değişik formlar,
seriler var.
Mesela bir müşterimizin süper lüks denilen serisinin içerisinde yaklaşık otuz tane kadar üst keser grup var. Bunlar
üreticiler tarafından toplu olarak, seri olarak üretilip diş
depolarına gönderiliyor. Takım takım gönderilmiş oluyor.
Bu yeni bir yöntem, ilk defa çıkacak olan bir şey. Bu şekilde
gönderiliyor normalde. Üst keser, alt keser üst azı, alt azı
olmak üzere bir tam takım şeklinde de paketlenebilir, tek
tek de paketlenebilir. Bunlar raflarda duruyor. Diş hekimi
hastadan almış olduğu ağızın ölçüsünü diş teknisyenine
gönderiyor. Diş teknisyeninin bu ölçüye göre protez yapması gerekiyor. Ne yapıyor? Ağızın toplam uzunluğunu,
kapanış yüksekliğini ölçüyor. Varsa kalan dişlerin yapısını
kontrol ediyor ve o insanın yüz şekline göre onlara en fazla
uyacak olan model hangisi ise onu seçiyor. Buna her zaman
birebir uymak zorunda da değil. Bazen değişik farklılıklar
olabiliyor. Bu durumda ne yapıyor? Bunlar aşındırılabilen
dişler olduğundan oturması için gerekli aşındırmayı yapıyor. Sonra parlatma operasyonu yapıyor tekrar orijinal diş
hali almış oluyor ama hastanın özel bir durumu varsa özel
duruma da uyacak şekilde modifiye etmiş oluyor.
Tasarımlar için üniversitelerle ortak bir
çalışma mı yürütülüyor?
Profesörlerin de kendi aralarında bazı akımlar var. Özellik-
Armadental’in ve Diş Üretiminin Kaderini
Değiştiren Sıradışı Bir Başarı Hikayesi
1995 yılında protez diş üretmek üzere kurulan Armadental, kısa zaman içerisinde Türkiye’nin en büyük
üreticisi olur. Ancak üretim ilerledikçe İtalya’dan getirttikleri kalıplar aşınmaya ve bozulmaya başlar. Tekrar
yeni kalıplar alırlar ama kazanılan paranın önemli bir
kısmı İtalyan kalıp üreticisine akmaya başlar. 2000 yılında başlayan bu sıkıntı onları bir çözüm arayışına iter.
Kalıp meselesini çözmeden diş üretmenin boşunalığını
farkederek kalıpları da Türkiye’de üretmenin yollarını
ararlar. Ancak yaklaşık 3 yıl boyunca ciddi paralar ve
uğraşlar vererek elde ettikleri kalıplar istedikleri kalitede olmaz ve kısa sürede bozulurlar. Bu durum üreti-
le azı dişlerin birbiriyle kapanışları ciddi bir çok kompleks
bir meseledir ve bununla ilgili bir tek doğru olduğunu savunan kimse yoktur. Sadece herkesin bir bakış açısı var. Bu
bakış açısına göre geliştirilen ve tasarlanan dişler oluyor.
Bu tasarımlar bize geldikten sonra seri olarak üretilmek
üzere bir hazırlık sürecinden geçiriliyor. Bünyemizde üç
boyutlu tarama cihazımız mevcut. Diğer taraftan bilgisayar ortamında hazırlanmış bir modelde, bir heykeltıraş gibi
çalışacak özel bir cihazımız var. Bu cihazla dişin üzerinde
her türlü düzenleme işlemini yapabiliyoruz. Yani bizler
esasında profesörün tasarlamış olduğu dişi burada oluşturmuş oluyoruz. Hazırlarken değişime de uğramış oluyor.
Yani bire bir aynısını üretmek mümkün değildir zaten. O
değişimleri de biz burada kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.
95’de diş üretimine geçtiğinizde Türkiye’de kalıp üretimi
var mıydı? Ve dünya ölçeğinde kalıp üretimi açısından şu
andaki durum nedir?
Türkiye’de yoktu. Dünyada da bazı şirketler yeni yeni başladı. Ki onlar, dünyada bütün pazarı kuşatan büyük, devasa şirketler. Kendi bünyelerinde yaptıkları kalıbı sadece
kendi bünyelerinde kullanıyorlar, dışarıya satmıyorlar.
Böyle olunca biz; bu metodu bunu bir yerden transfer ederek değil, bizzat uğraşarak araştırarak-deneyerek-yanılarak
geliştirdik. Bir buçuk yıl sürdü. 2007 yılının haziran ayında başladık. 2008 yılının sonuna doğru bitti. Ve neticede o
kadar kaliteli bir kalıp yaptık ki bunu istediğimiz her yere
satabiliriz neticesi ortaya çıktı. Çünkü herkes buna benzer
sıkıntılar yaşıyor. Üreticilerin yüzde 80’i eski yöntemle yapılmış olan kalıplarla üretimlerini devam ettiriyorlar. Yeni
nesil kalıp olarak adlandırdığımız bu kalıplar, üretim maliyetini düşürecek, kaliteyi arttıracak bir sürü avantajlar
sunuyor. Çok önemli bir özelliği var kalıplarımızın: Şimdi
bir diş üretilirken üç ayrı renk basılarak çıkıyor diş. Daha
koyu olan bir kök rengi basılıyor, ortasına dentin dediğimiz dişe esas rengini veren tabaka basılıyor, bir de dişin
en üstüne şeffaf, mine dediğimiz tabaka basılıyor. Gerçek
dişte de, bu kadar basit değil ama, buna benzer bir yapı
var. Kalıplarımızın yalnızca bu özelliği her dişi teker teker
me de yansır. Fireler artar, kalite düşer ve pazarlarını
kaybetmeye başlarlar. Bunun üzerine diş üretimine ara
verip varlıklarını çeşitli dişçilik malzemelerinin ithalatını yaparak sürdürürler. Fakat akıllarına ve gönüllerine düşen diş kalıbı üretimi gündemlerinden de hiç
düşmez. O dönemde sürekli olarak sektörün gelişimini
takip ederek, gelişmeleri yakından izlerler. Nihayetinde cad-cam yöntemiyle diş kalıbı yapabileceklerini düşünerek harekete geçerler. Araştırma ve hazırlık süreci
iki yıllarını alır ve 2007’de TÜBİTAK’ın da desteklediği
bir Ar-Ge projesi ile diş kalıplarının cad-cam teknolojisi
kullanılarak üretilmesi metodunu geliştirirler. Bugün
Armadental, dünyanın dört bir yanına “yeni nesil” kalıp satan uluslararası çaptaki iki şirketten biridir.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB TEKNOPARK
Yeni Moda Dişler
57
GOSB TEKNOPARK
Biz bu projeyi tasarım konusunda sahip olmuş olduğumuz teknik üstünlükler sayesinde aldık. Burası gerçekten
çok önemli. Normalde kalite olarak yakın bir Avrupalı ve
bir Türk şirket işin içindeyse Türk şirketin maliyeti, fiyatı
daha düşük olduğu için işi alabilir diye düşünülür. Fakat
bu işte bizim fiyatımız daha yüksekti ve hiç iskonto yapmadan projenin tamamını biz aldık. Bu bizim için gerçekten
çok gurur verici bir gelişme oldu.
Sizi tanıyabilir miyiz? Şirketin kuruluşundan
beri var mısınız?
58
taşlama işini ortadan kaldırdığı için üretim maliyetlerini
yüzde 30 oranında düşürüyor. İşçilik maliyetlerinin daha
yüksek olduğu Avrupa’da bu oran daha da artıyor. Ayrıca
kalıplarımız en az 10 sene kullanabilecekleri kadar uzun
ömürlü olmasının yanısıra tasarım aşamasında dişin üzerinde estetik açıdan çok ciddi gelişmeler sağlanıyor. Bütün
bunlar birleşince üretici için bulunmaz bir fırsat oluyor.
1977 doğumluyum. İTÜ’den endüstri mühendisi olarak
mezun oldum. Şu anda Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktayım. 2001
yılından beri burada çalışıyorum. Babamın da ortak olduğu bir şirket burası. Daha önce başka bir şirkette çalışmadım. Ve üretimi çok sevdim, beni çekti. Okul yıllarımdaki
diğer iş hedeflerimden, hobilerimden vazgeçtim. Böyle
yeni şeyler yapmak, yeni şeyler başarmak insana ayrı bir
mutluluk veriyor.
Belki şu andaki işlerle uğraşacağımı bilseydim endüstri
mühendisi olmak yerine makine mühendisi olurdum. Haftada bir veya iki gün üniversiteye gidiyorum. Tez aşaması-
Rakipleriniz var mı?
Bizim gerçekten rakip olarak karşılaştığımız bir tane şirket
var, başka yok. Ve biz onlardan daha kaliteliyiz. Yakın zamanda da sevindirici bir gelişme yaşadık. Avusturya’da diş
üreten bir şirket var. Biz bu şirket ile 2009 yılında tanıştık. O
zamandan beri çeşitli denemeler yapmaktayız. İki sene sürecek önemli bir projeye başladılar ve bu projeyi biz aldık.
Bizim rakibimiz olan şirketle sözünü ettiğim bu diş üreten
şirketin arası 100 km. ve bunlar aynı dili konuşan insanlar.
Bu proje bizim şimdiye kadar bir defada aldığımız en büyük proje diyebilirim.
Dünyada ilk kez kullanılacak bir üretim
metodu geliştirdiler
Diş Üretiminde ‘Armadental Devrim’
Dişler presleme yöntemi ile üretilir. Bütün dünyada
da böyle üretiliyor. Toz ve sıvıdan oluşan hammadde
karıştırılıyor hamur kıvamına geliyor, bu genellikle bir
gün derin dondurucuda bekletiliyor. Çalışmaya uygun
hala gelmesi için ertesi gün kalıpların arasına gerekli
miktarda konarak ve presleme yöntemi ile pişirilerek
dişler çıkıyor. Presden çıkmış hali böyle. Bu üretim metodunda çok yoğun bir şekilde işçilik kullanılıyor. Her
ne kadar bu kalıplar dişin etrafındaki çapağın taşlama
işini ortadan kaldırmış olsa da bunların preslenmesi
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
sırasında pek çok insan çalışıyor, emek yoğun bir iş hala.
Ayrıca bu prosesin doğası gereği, baskı sonrasında dişlerin
ortaya çıkabilmesi için bir sürü malzeme boşa gider.
Bizim geliştirdiğimiz yöntem enjeksiyon yöntemi. Tabii
özellikle plastik enjeksiyon, piyasada çok kullanılan bir
metot. Fakat dişin üretilmesinde standart enjeksiyon yönteminin kullanılması, hem kullanılan malzemenin doğası
gereği, hem de ürünün yapısı gereği mümkün değil. Netice itibariyle standart, piyasada satılan enjeksiyon makinelerini alıp ona uygun bir kalıp yaparak çözülebilecek bir
mesele değil. Ondan dolayıdır ki şimdiye kadar da bunu
uygulayan çıkmadı.
Bu proje aynı zamanda ikinci defa TÜBİTAK tarafından
desteklenmiş oldu. Bununla alakalı portatif makine yaptık.
parklar içerisinde de özel bir yeri var diye düşünebilirsiniz.
Ar-Ge’ye dayalı üretim yapılacak olan üretim kısmı hazırlanırken pek çok detay düşünülmüş. Örneğin zeminin
altında bir bodrum kat gibi şeyler yok. Zemin sağlam bir
zemin. Bunlar bizim için çok önemli. Hem tasarım açısından konstre olabileceğimiz, rahat çalışabileceğimiz bir ortam bulabiliyoruz, hem de üretim alanının bize getirmiş
olduğu ciddi altyapı avantajları var. Onun dışında bölgenin endüstriyel bir bölge olmasından dolayı Teknopark’ın
etrafındaki diğer şirketler ile yakın iş birliklerimiz var bilgi
transferi ve iş yapmamız mümkün oluyor. Bir tek problemimiz var İstanbul’a uzağız. Bizim ekibin yarısı İstanbul’dan
geliyor. Çalışanlar açısından İstanbul’dan uzağız. l
Kaç yıldır GOSB Teknopark’tasınız? Burada bulunmanın
getirisi oldu mu sizlere?
2010’un 6. ayından beri buradayız. Bir seneyi geçtik. Altyapısı çok güzel hazırlanmış olan bir yer burası. Tekno-
Bu makine düzgün bir şekilde çalıştı. Şimdi esas boyutta
bir makine yapıyoruz.
10 gram tutan bir dişin üretilmesi için eski yöntemle yaklaşık 18-20 gram hammadde kullanılırken, şimdi biz 10
gram dişi 10,5 gram bir malzeme ile bitirmiş oluyoruz. Bu
özel sistem bir devrim olacak. Yaklaşık 30 kişinin presleme
yaparak üretmiş olduğu miktardaki dişi şimdi sekiz kişi
ile üretebileceğiz. Bütün bunlara ek olarak, bir dişe baktığı zaman sınıfını tanıyacak kadar profesyonelleşmiş olan,
dişleri numara numara ayıran kişilere duyulan ihtiyaç da
ortadan kalkacak. Bu sözünü ettiğim 30 kişiye ilaveten 5-6
kişilik ek personel demektir.
Bu yöntemde ayriyeten malzemenin enjekte edilerek kalıbın içerisine bir basınçla doldurulmasından dolayı dişin
içerisinde oluşan hava boşlukları olmuyor. Normalde bu
dişleri üretiminde en fazla karşılaşılan problemlerden bir
tanesidir. Tüm kontrollere rağmen yine de en ünlü markaların dişlerinde dahi bu problem zaman zaman gerçekleşiyor. Bizim sistemimizde bu hataya ilişkin oran son derece
düşük bir seviyede gerçekleşiyor. Yine sıfır değil ama sıfıra
çok daha yakın.
Adı ahtapot enjeksiyon sistemi. Çünkü tasarladığımız makinenin çalışmasını seyrettiğiniz zaman ahtapota benzetirsiniz. Ahtapotun kolları gibi değişik hareketleri var.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
GOSB TEKNOPARK
na yaklaştık. Bir sonraki TÜBİTAK projemiz benim tezimle
şekillenecek. O da şu; Hocamız köpük metal malzemeler ile
uğraşıyor. Alüminyum veya titanyum gibi malzemeleri bildiğimiz süngerin gözenekli haline dönüştürmek üzere bir
üretim metodu ve yöntemi üzerinde çalışıyor. Bu yöntem,
dünyada yeni gelişmekte olan bir yöntem. Türkiye’deki
önemli uygulayıcılarından bir tanesi bizim hocamız. Alüminyum bir blok düşünün fakat suda yüzüyor. Çok ciddi
izolasyon özelliği var. Zırhlı koruyucu olarak da kullanılıyor, medikal uygulamaları da var. Henüz uygulanmayan
fakat araştırma aşamasında olan medikal implant veya diş
implantında ‘titanyum foam’ dediğimiz köpüklü gözenekli
malzeme kullanarak dokunun implantı sarması sağlanıyor.
Bununla alakalı bazı ön çalışmalar yapılmış. Bizim tezimiz
de muhtemelen bu konu üzerinde olacak. Şirketimizin ArGe amaçlı aldığı bir tezgahımız var ve ilk denemelerimizi
onunla yapacağız. Bu da ileride ilgilenebileceğimiz konulardan bir tanesi gibi gözüküyor.
59
ADANA
OSB HABERLER
60
ADANA HACI SABANCI OSB Ceyhan Yolu Üzeri 25. Km
Sarıçam - Adana
Tel.: 0 322 394 54 54
ADANA KOZAN TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOKAK
KARATAŞ APT KAT 2
Kozan- Adana
Tel.: 0 322 516 44 45
ADIYAMAN
ADIYAMAN
PETROL MAHALLESİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO: 6
ADIYAMAN
Tel.: 0 416 227 27 27
12
OSB
ADIYAMAN BESNİ
BESNİ BELEDİYE HİZMET BİNASI
4. KAT Besni - Adıyaman
Tel.: 0 416 318 10 09
9
OSB
ADIYAMAN GÖLBAŞI
HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT
Gölbaşı - Adıyaman
Tel.: 0 416 781 60 60
ADIYAMAN KAHTA
İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Valilik
Binası Kat:1 ADIYAMAN
Tel.: 0 416 216 10 97
ADIYAMAN GÖLBAŞI
HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT
Gölbaşı - Adıyaman
Tel.: 0 416 781 60 60
ADIYAMAN KAHTA
İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Valilik
Binası Kat:1 ADIYAMAN
Tel.: 0 416 216 10 97
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
Çapakkırı mevkii 4.Km. PK.:6
Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 221 14 66
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
İstasyon Caddesi Hükümet Konağı
Kat:3 Bolvadin-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 611 23 91
DİNAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
DİNAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
KAT 1 Dinar-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 353 05 45
EMİRDAĞ OSB
HÜKÜMET KONAĞI KAT:2
Emirdağ-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 442 50 30
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT
KURTULUŞ MAH.AFYON CAD.
Şuhut-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 718 41 80
İSCEHİSAR MERMER OSB
ÖZEL İDARE İŞHANI KAT:1 NO:16
İscehisar-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 341 48 78
AFYONKARAHİSAR MERKEZ II
SİNANPAŞA KAYMAKLIĞI YAZI
İŞLERİ BÜROSU
Sinanpaşa-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 311 70 13
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI OSB
İLÇE HÜKÜMET KONAĞI KAT:3
Sandıklı-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 512 57 01
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI
DOKUMA VE KONFEKSİYON
CUMHURİYET CAD. HÜHÜMET
KONAĞI KAT.2 ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜĞÜ
Dazkırı-Afyonkarahisar
Tel.: 0 272 353 61 32
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
AĞRI
AĞRI OSB
ERZURUM CADDESİ BATIKENT
KARŞISI İL ÖZEL İDARESİ Ağrı
Tel.: 0 472 215 04 14
OSB HABERLER
4
OSB
61
1
OSB
4
OSB
2
OSB
ANKARA
AMASYA
OSTİM
100. YIL BULVARI NO:101/A OSTİM
Yenimahalle-Ankara
Tel.: 0 312 385 50 90
AMASYA MERZİFON
ANKARA ASFALTI 2. KM
Merzifon-Amasya
Tel.: 0 358 513 50 50
ANKARA İVEDİK OSB
MELİH GÖKÇEK BULVARI NO:61
İvedik Yenimahalle-Ankara
Tel.: 0 312 395 62 62
AMASYA
AMASYA ÇORUM KARAYOLU
23.KM PK:25 Amasya
Tel.: 0 358 273 53 63
ANKARA SANAYİ ODASI I.OSB
AYAŞ KARAYOLU 25. KM
SİNCAN/ANKARA
Tel.: 0 312 267 00 00
AMASYA SULUOVA
SULUOVA BELEDİYESİ HİZMET
BİNASI Suluova-Amasya
Tel.: 0 358 417 20 58
ANKARA ANADOLU
UZAY ÇAĞI CAD. NO:12
Yenimahalle-Ankara
Tel.: 0 312 354 91 76
AMASYA SULUOVA BESİ
SULUOVA BELEDİYESİ HİZMET
BİNASI Suluova-Amasya
Tel.: 0 358 417 20 58
ANKARA POLATLI
POLATLI ESKİŞEHİR KARAYOLU
15.KM. Polatlı-Ankara
Tel.: 0 312 626 50 02
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
ŞİRKETLERDEN HABERLER
62
Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu
Dünya LPG Birliği Başkan Yardımcısı
Dünya LPG Birliği’nin
(WLPGA) 24. Genel
Kurulu, Katar’ın başkenti
Doha'da yapıldı. Halen
WLPGA Yönetim Kurulu
üyeliğini sürdüren Aygaz
Genel Müdürü Yağız
Eyüboğlu, Genel Kurul’da
yapılan oylamayla Başkan
Yardımcılığı görevine
getirildi.
Arçelik A.Ş.'de yetiştirme elemanı
olarak başlayan Yağız Eyüboğlu,
1993 yılında Koç Holding Genel
Merkezi’ne transfer olarak yaklaşık
10 yıl boyunca sırasıyla, denetim
uzmanlığı, koordinatör yardımcılığı
ve Mali Koordinatörlük görevlerinde
bulundu.
5
0 ülkeden 700 kayıtlı üyesi
bulunan Dünya LPG Birliği,
temiz enerji kaynağı olan LPG’nin
dünya çapında yaygınlaşmasını
sağlamak amacıyla 1987 yılında
kuruldu. Her yıl farklı bir ülkede
gerçekleştirilen Genel Kurul
sırasında, dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelen LPG sanayi
ve yan sanayi kuruluşlarının
temsilcilerinin de katıldığı forum
düzenleyen WLPGA, bu yılki
toplantısını 26-27 Eylül tarihleri
arasında Katar’ın başkenti Doha’da
gerçekleştirdi.
Aralarında Aygaz’ın da bulunduğu,
LPG sektöründen uluslararası
kurum ve kuruluşun yanı sıra
LPG taşıyıcıları, pazarlamacılar,
dağıtımcılar ve sektörde hizmet
veren diğer şirketleri bir araya
getiren Forum’da, sektörün büyüme
Yağız Eyüboğlu
potansiyeli değerlendirilirken, yeni iş
bağlantıları da ele alındı.
Forum sırasında gerçekleştirilen
24. WLPGA Genel Kurulu’nda ise
halen WLPGA Yönetim Kurulu
üyeliğinin yanı sıra, TOBB LPG
Meclisi Başkanlığı, Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
ve Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası (MESS) gibi kuruluşlarda
çeşitli yönetim kurulu üyelikleri
bulunan Aygaz Genel Müdürü Yağız
Eyüboğlu Başkan Yardımcılığı’na
getirildi.
Yağız Eyüboğlu hakkında
Profesyonel iş hayatına 1991 yılında
2004–2009 yılları arasında Arçelik
A.Ş.'de Finansman ve Mali İşlerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
Beko Elektronik A.Ş. Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç
Holding A.Ş. Dış Ticaret ve Turizm
Grubu Başkanı’na Yardımcı ve Koç
Holding A.Ş. İnsan Kaynakları
Direktörü olarak görev yaptı. Yağız
Eyüboğlu, Ekim 2009 tarihinden bu
yana Aygaz Genel Müdürü olarak
görev yapmaktadır.
Aygaz’ın iştirakleri başta olmak
üzere, Dünya LPG Birliği, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası’nda (MESS) çeşitli yönetim
kurulu üyelikleri bulunan Eyüboğlu
aynı zamanda TOBB LPG Meclisi
Başkanıdır. Eyüboğlu 1991 yılında
Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans, 1996
yılında Koç Üniversitesi’nde MBA
eğitimlerini tamamlamıştır. 1968
yılında doğan Yağız Eyüboğlu evli
ve bir çocuk sahibidir. İngilizce ve
Almanca bilmektedir.l
50 Yıldır Yükselen Türkiye’nin Enerjisi: Aygaz
K
urulduğu 1961 yılından
bu yana gazdan petrole,
elektrikten madenciliğe kadar
enerjinin pek çok alanında faaliyet
gösteren Koç Grubu şirketlerinden
Aygaz, 50. kuruluş yıldönümünü
de enerji sektöründe Türkiye’nin
lider kuruluşlarından biri olarak
kutluyor. Türkiye’de konutlarda,
havagazı ve ispirto ocaklarının
kullanıldığı yıllarda Türk halkını
tüpgazla tanıştıran Aygaz, yarım
asırdır gösterdiği başarılarla
Avrupa’nın beşinci büyük LPG
şirketine dönüştü. Koç Holding Şeref
Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu
Başkanı Rahmi M. Koç, “Avrupa’nın
beşinci büyük LPG şirketi olan Aygaz,
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
üretimden dağıtıma uzanan enerji
zincirinin tamamına hâkim olan
yegâne şirkettir. Lider olmak zordur.
Ama lider kalabilmek çok daha
zordur. Aygaz bu zoru başardığı
gibi, kendine has yöntemleriyle
değişime hızla uyum sağladı ve
yerli-yabancı yatırımcıların hep ilgi
odağı oldu” dedi.l
ŞİRKETLERDEN HABERLER
Ayak izinizi sıfırlayan proje...
Filli Boya, gelecek nesillere
verdiği önemi "Yarına
Borcumuz Var" projesiyle
sosyal medyaya taşıyor...
F
illi Boya Yalıtım Grubu
öncülüğünde, küresel iklim
değişikliğine, sürdürülebilir bir hayat
için ısı yalıtımının önemine dikkat
çekmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla düzenlenen
63
`Yarına Borcumuz Var` projesi 11
Ekim 2011 tarihinde Filli Boya`nın
facebook sayfasında hayata geçiyor.
Filli Boya Yalıtım Grubu, 04 Kasım
2011 tarihine kadar devam edecek
`Yarına Borcumuz Var` projesiyle
katılımcıların karbon ayak izini
hesaplayarak projeye destek veren
ilk 3000 kişi adına myclimate
Türkiye portföyünde yer alan
Çanakkale Gelibolu ve İzmir Çeşme
rüzgar enerji santrallerine bağış
yapıyor, katılımcıların evsel enerji
kullanımından kaynaklanan bir
haftalık ortalama karbon ayak izini
sıfırlıyor.
Karbon ayak izini öğrenmek çok
kolay…
www.facebook.com/filliboya
adresinden ulaşılabilen `Yarına
Borcumuz Var` projesi kapsamında
katılımcılar ülkemiz için yapılmış
olan istatistiki çalışmaları
temel alarak hazırlanan evsel
kullanımlarını, günlük tüketim
alışkanlıklarını, ulaşım tercihlerini
basit, anlaşılır ve kısa sorularla
ölçerek karbon ayak izlerini
kolaylıkla hesaplayabiliyor.
Ulaşım, ısınma, enerji tüketimi ya
da kullanılan ürünlerle atmosfere
yayılan CO2 miktarını ifade
eden `Karbon Ayak İzi` hakkında
katılımcıların bilinçlendirildiği
proje dâhilinde katılımcıların email
adreslerine `Karbon Denkleştirme
Sertifikası` da gönderiliyor.
`Yarına Borcumuz Var` projesi
kapsamında Filli Boya Yalıtım, doğru
yapılan ısı yalıtım uygulamasının;
enerji tüketimini ve karbon salımını
azaltan en etkili ve geri dönüşü en
yüksek yöntem olduğu konusunda
kamuoyunu bilinçlendirmeyi
hedefliyor.
Gülay Dindoruk: "Karbon salımını
azaltmanın en etkili yolu ısı yalıtımıdır"
`Yarına Borcumuz Var` projesiyle
ilgili açıklama yapan Betek Yalıtım
Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Gülay Dindoruk: `Sürdürülebilir bir
hayat için `Yarına Borcumuz Var`
projesiyle sosyal medya üzerinden
bilinçlendirme ve farkındalık
yaratmayı hedeflediklerini, bu
amaçla hesaplama sürecinde
tasarruf yöntemlerini kullanıcılara
aktardıklarını belirtiyor.
Bu yöntemler arasında, binalarda dış
cephe ısı yalıtımı yaptırmanın, gerek
ilk yatırım maliyeti gerekse etkisi
göz önünde bulundurulduğunda,
çevremize verilen zararı ve karbon
ayak izini azaltmak için `geri dönüşü
en yüksek enerji tasarrufu yöntemi
olduğunu` özellikle vurguluyor.
Dindoruk açıklamasında ayrıca
`sürdürülebilir ve çevresel sosyal
sorumluluk odaklı stratejimizin
bir parçası olarak ülkemizde
karbon ayak izini azaltma yönünde
çalışmalar yürüten ilk boya ve
yalıtım firması Filli Boya olmuştur`
dedi.
`Yarına Borcumuz Var` projesiyle
günümüzde her geçen gün
yoğunlaşan sera gazı tabakasının
daha fazla ısı tutması sebebiyle
ortaya çıkan küresel iklim
değişikliği, küresel ısınma ve
olumsuz etkilerini önlemek için
katılımcıların bilgilendirilmesi, bu
konularda duyarlılık oluşturulması
hedefleniyor. Kampanyanın özellikle
sosyal medyada ve bir hesap
modülüyle başlamasının en önemli
sebebinin ise, katılımcıların da bu
konuda sorumluluk alarak duyarlılığı
paylaşmaları, bilinçlendirmeye
yaptıkları katkıyı izlemeleri olarak
belirtiliyor.
Projenin danışmanlığını; 2002
yılında kurulan Dünyanın çeşitli
bölgelerde karbon emisyon azaltım
projeleri geliştiren İsviçre kökenli
myclimate Vakfı`nın Türkiye ortaklığı
`myclimate Türkiye` üstleniyor.l
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
YÖNETİCİ KİTAPLIĞI
64
Değişen
Tüketici Kim?
Çalışanları Geliştirmek
Dış Kaynak Kullanımı
Rob Walker
Pocket Mentor
Rıdvan Eğin
ISBN: 9786055755522
ISBN: 9786055655723
270 Sayfa, Mediacat Kitapları,
Mayıs 2010
New York Times köşe yazarı Rob
Walker'ın modern pazarlamanın
uzmanı olma gibi bir iddiası yok.
Ama yapmış olduğu kişisel ve
kurumsal düzlemdeki gözlemlerle
bugünün toplumunda markaların
ne ifade ettiği konusunda ortaya
argümanlar atıyor. Tüketiciler
artık ya reklam hazırlamak ya
da ürünleri şirketlerin birer
temsilcisi olarak arkadaşlarına
veya ailelerine tanıtarak ağızdan
ağıza kampanyalarına katılmak
gibi viral pazarlamaların
başrollerindeler. Böyle bir süreçte
de markalarla ilişki kurarak
kültürel, siyasi, toplu aktivitelere
katılmış oluyorlar. Rob Walker,
hem pazarlama hem kültürel
antropoloji incelemelerini bir
araya getirerek satın aldığımız
ürünlerin neden bugüne dek hiç
olmadığı kadar bizi yansıttığını
ve aslında satın aldığımız
şeyin biz olduğunu ortaya
koyuyor. Günümüzün tüketici
davranışlarını farklı bir bakış
açısıyla okumak isteyenler için
eşsiz bir kaynak.
270 Sayfa, Optimist Yayım
Dağıtım, Nisan 2011
Harvard Business School Press'
in hazırladığı Pocket Mentor
dizisinden Çalışanları Geliştirmek
- Performans Değerlendirmesi
- Performans Ölçmek- Görev
Devretmek-Çalışanları Elde
Tutmak kitaplarını birlikte sunan
ÇALIŞANLARI GELİŞTİRMEK
dizinin 8. Setini oluşturuyor.
Gereksinim duyduğunuz bilgileri
bir araya toplayan bütünlükçü bir
dizi. Cep Yönderi Dizisi Hakkında
Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin iş
yaşamında her gün karşılaştıkları
en yaygın meydan okumalara
ivedi çözümler öneriyor. Dizi
içinde yer alan her kitapta,
güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit
etmeye ve kritik becerilerinizi
keskinleştirmeye yarayan
kullanışlı araçlar, testler ve gerçek
yaşamdan alınmış örnekler yer
alıyor. İster masa başında, ister
bir toplantıda ya da yolda olun,
bu cep kitapçıkları size işinizin
günlük talepleriyle daha hızlı,
daha kavrayışlı ve daha etkin
bir biçimde başa çıkma imkânını
verecektir.
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
632 Sayfa, Crea Yayıncılık,
Ekim 2009
ISBN: 9786055882358
Dünyayla yaşadığımız
hızlı entegrasyon ve global
ekonomideki rekabetçi
gelişmelerin yansımasıyla,
uzun yıllardır ekonomi ve iş
dünyamız dış kaynak kullanımını
uygulamaya çalışırken, bir
yandan da konuyu tartışmaya
devam ediyor. Dış Kaynak
Kullanımı - Outsourcing ilk
başlarda sadece bir 'yap ya
da satın al' değerlendirmesi
iken, günümüzün yeni nesil
uygulamalarında kapsamlı bir
verimlilik ve dönüşüm aracı
olarak rekabetçi işletmeler
tarafından kullanılmaya başlandı.
Günümüz koşullarında rekabetçi
ve esnek bir yapıya kavuşmak,
artık daha da yaşamsal bir önem
kazandı. Bu dönüşümlerin
taktik ve stratejik seviyede
sağlanabilmesi için; karar ve
uygulama süreçlerinin nasıl
yönetilmesi gerektiği, ilgili kriter
ve araçlar teorik ve pratik yönleri
ile birlikte bu kitapta ülkemizde
şimdiye kadar hiç ele alınmadığı
kadar geniş bir kapsamda yer
alıyor.
YÖNETİCİ KİTAPLIĞI
65
Dünya Bir
Pazar Yeri
Ve Steve Jobs Apple’ı
Yarattı
Meslek Etiği
Birol Kovancılar
Michael Moritzen
Demet Çakıroğlu
ISBN: 9789752510108
ISBN: 9786053603849
216 Sayfa, Liman Kitapları,
Ocak 2011
Çin'in birden bire hayatımıza
girişine şaşırdınız mı? Ucuz
malların "istilası" da ne demek?
Pahalıya mal almamızı isteyen de
kim? Mikro-kredi mucizesi diye
bir şey duydunuz mu peki? Latin
Amerika, piyasaların kurbanı mı
olmuştur, yoksa devletin biraz sert
eli onları sersemletmekte midir?
Neden Güney Kore ekonomik
büyümesine hızla devam
ederken, Kuzey Kore tavşan eti
üreterek açlıktan kurtulmayı
hedeflemektedir? Petrol fiyatlarını
da kim belirliyor? Niye Google'ı
bulan öğrenci ODTÜ'den değil
de Stanford Üniversitesi'nden
çıktı? Dünyada küreselleşme
sonucu ortaya çıkan bütün
bu soruların cevabını ve olup
bitenleri anlamak tabi ki bilgiyi
gerektirir. Eğer küreselleşmenin
ekonomik boyutunun hayatınızı
ve Türkiye'yi nasıl etkilediğini
merak ediyorsanız bu eser sizin
için mükemmel bir kılavuz. Basit
ve akıcı bir dille küreselleşen
dünyanın hikayesi bu kitapta
herkes için anlatılmakta.
408 Sayfa, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, Eylül 2011
256 Sayfa, Nobel Yayın Dağıtım,
Nisan 2011
ISBN: 9786055426101
Michael Moritz'in uzun bir
hazırlık sonunda kaleme aldığı
bu kitap, bugün dünyanın
en sıra dışı ve en büyük
teknoloji firmalarından olan
Apple Computer'ın Steve
Jobs'un baba evinin garajında
başlayan, olağanüstü aktörler
ve çalkantılarla dolu öyküsünü
anlatıyor. Kurucu Steve Jobs'un
Apple'dan ayrılıp NeXT'i
kurması, sonra 1986 yılında
Pixar'ı satın alması ve nihayet
1990'ların sonunda yuvaya geri
dönüşü... Dünyanın en güçlü,
en sıra dışı işadamları arasında
gösterilen Steve Jobs'un ve tabii
ki Apple Computer'ın öyküsünü
anlatan bu kitapta bir şirket
tarihinden çok daha fazlasını
bulacaksınız. Yaratıcılık, deha,
cüret ve bitmeyen bir gayret...
iPod'da müzik dinlemiş, iPhone
kullanmış, iPad'de kitap okumaya
başlamış, Macintosh'a elini
değdirmiş herkes bu mucizevi
tarihi merak ve coşkuyla
okuyacak.
Meslek etiği kurallarına uygun
davranış gösteren meslek
mensupları, verdikleri hizmetin
doğruluğu ve haklılığı karşısında,
mesleki çevrede yer alan
tarafların güvenini ve saygısını
kazanır. Vicdanen rahat olur.
Bilgi ve yeteneklerine daha çok
güvenir. Mesleki yozlaşma ve
etik dışı davranışların sonuçları
ise tükenmişlik, özgüvenin
yitimi, bireysel doyumsuzluk,
mutsuzluk, örgütsel ve mesleki
bağların zayıflaması, iş kalitesinin
önemsenmemesi, yanlış
bilgilendirme, bilgi saklama, cinsel
taciz ve özel hayata müdahale
olarak görülebilir. Herhangi
bir mesleğin uygulanmasında
meslek elemanları etik dışı
davranışlardan ne kadar
kaçınır ve meslek etiğine ne
kadar bağlı kalırlarsa o meslek
toplum gözünde o kadar saygı
ve güven kazanır. Mesleki etik
ilkelere uygun davranışların
benimsenmesini hedefleyen eser;
gerçek iş yaşamı izleriyle dolu
örnek olaylarla, öğrenilenleri
pekiştirme fırsatı da sunmaktadır.
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
İSTATİSTİKİ VERİLER
66
Dönem Sonu Dolar Kurları (Döviz Alış)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
2011
1,5833
1,5905
1,5483
1,5092
1,5939
1,6302
1,6702
1,7454
1,8453
2010
1,4850
1,5400
1,5215
1,4804
1,5514
1,5747
1,5032
1,5153
1,4512
1,4301
1,4863
1,5460
2,7%
2009
1,6107
1,6813
1,6880
1,5968
1,5623
1,5301
1,4770
1,4900
1,4820
1,4823
1,4825
1,5057
-0,4%
2008
1,1722
1,1767
1,2765
1,2775
1,2155
1,2237
1,1853
1,1818
1,2316
1,4964
1,5655
1,5123
29,8%
2007
1,4221
1,3922
1,3801
1,3274
1,3253
1,3046
1,3006
1,3242
1,2100
1,1858
1,1846
1,1647
-17,6%
2006
1,3219
1,3113
1,3427
1,3155
1,5368
1,6029
1,4954
1,4682
1,4919
1,4501
1,4600
1,4131
5,2%
1,3287
1,2885
1,3706
1,3730
1,3656
1,3413
1,3307
1,3508
1,3406
1,3473
1,3497
1,3430
2005
EKİM
KASIM
ARALIK
YILLIK
ARTIŞ
27,2%
0,1%
2004
1.333.189 1.323.912 1.311.286 1.440.128 1.485.338 1.485.911 1.468.321 1.497.192 1.497.696 1.470.153 1.419.399 1.342.100
-3,8%
2003
1.612.218 1.602.796 1.708.213 1.582.410 1.434.663 1.421.717 1.421.844 1.392.792 1.376.707 1.491.399 1.455.285 1.395.835
-14,6%
2002
1.305.340 1.399.316 1.337.794 1.331.462 1.413.893 1.569.143 1.681.867 1.621.347 1.648.669 1.670.160 1.535.339 1.634.501
13,5%
2001
679.162
906.164
1.020.560 1.160.566 1.156.530 1.252.773 1.319.881 1.368.548 1.518.666 1.589.727 1.484.545 1.439.567
114,3%
2000
555.761
573.036
588.318
606.302
613.665
618.985
634.207
651.328
665.885
682.053
682.883
671.765
24,8%
1999
330.605
350.713
367.383
387.750
402.551
418.189
425.934
443.201
459.780
477.319
512.738
538.196
72,1%
1998
214.190
228.500
240.710
248.420
255.940
265.050
268.270
276.560
275.890
285.080
301.210
312.720
52,7%
1997
115.330
121.490
126.270
134.630
139.720
146.670
158.800
165.410
172.810
180.240
193.420
204.750
90,5%
1996
62.387
65.514
70.574
74.235
77.770
81.281
83.100
85.802
90.927
95.315
101.321
107.505
80,7%
1995
40.393
41.226
41.864
42.268
42.526
43.888
44.889
47.747
48.883
50.803
54.284
59.501
53,8%
1994
17.204
18.260
22.138
34.087
31.730
31.163
31.017
32.951
34.039
35.823
36.323
38.687
173,4%
1993
8.118,83
9.134,69
9.451,06
9.649,66 10.123,71 10.860,24 11.531,89 11.746,46 12.081,79 12.967,01 13.723,50 14.150,00
65,5%
1992
5.486,01
5.867,24
6.241,49
6.593,79
6.820,33
6.868,24
7.058,85
7.050,87
7.317,34
7.871,23
8.284,40
8.550,85
68,5%
1991
3.041,90
3.330,33
3.700,58
3.953,08
4.050,88
4.330,32
4.395,19
4.591,80
4.718,54
4.924,13
5.062,85
5.074,83
73,4%
1990
2.347,30
2.408,17
2.484,02
2.521,95
2.590,81
2.654,68
2.669,65
2.689,91
2.733,52
2.175,44
2.811,37
2.927,13
26,6%
1989
1.881,19
1.927,63
2.025,44
2.074,84
2.094,60
2.138,08
2.150,69
2.212,57
2.236,52
2.296,40
2.305,38
2.311,37
27,5%
1988
1.117,65
1.176,45
1.220,70
1.266,30
1.320,10
1.385,85
1.440,80
1.533,21
1.649,01
1.681,61
1.776,46
1.813,46
78,1%
1987
753,65
764,30
776,00
795,15
819,00
850,30
877,85
894,80
931,40
944,45
967,80
1.018,35
34,7%
1986
581,05
591,00
658,75
651,65
682,55
675,35
673,15
676,55
691,95
735,70
745,20
755,90
31,7%
EKİM
KASIM
ARALIK
YILLIK
ARTIŞ
Dönem Sonu Euro Kurları (Döviz Alış)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
2011
2,1716
2,1948
2,1816
2,2380
2,2769
2,3492
2,3928
2,5186
2,5157
2010
2,0818
2,0774
2,0523
1,9601
1,9216
1,9217
1,9644
1,9268
1,9754
1,9746
1,9624
2,0491
-5,1%
2009
2,1084
2,1442
2,2258
2,1113
2,1655
2,1469
2,0778
2,1380
2,1603
2,2055
2,2297
2,1603
0,9%
2008
1,7339
1,7772
2,0156
1,9894
1,8925
1,9271
1,8481
1,7454
1,7978
1,9588
2,0215
2,1408
25,2%
2007
1,8432
1,8397
1,8383
1,8086
1,7801
1,7585
1,7777
1,8022
1,7129
1,7077
1,7465
1,7102
-8,0%
2006
1,5972
1,5541
1,6211
1,6506
1,9748
2,0095
1,8971
1,8819
1,8971
1,8450
1,9211
1,8586
16,9%
2005
1,7320
1,6985
1,7757
1,7737
1,7077
1,6167
1,6060
1,6627
1,6161
1,6345
1,5947
1,5904
-12,9%
27,4%
2004
1.665.419 1.647.741 1.599.769 1.703.815 1.821.173 1.806.868 1.767.418 1.811.303 1.845.162 1.877.827 1.881.555 1.826.800
4,7%
2003
1.766.863 1.732.143 1.833.254 1.736.062 1.683.290 1.623.601 1.625.452 1.519.534 1.571.236 1.745.234 1.742.839 1.745.073
2,4%
2002
1.126.378 1.209.988 1.166.958 1.202.577 1.324.305 1.560.355 1.653.107 1.597.675 1.611.904 1.641.934 1.524.592 1.703.477
34,3%
2001
624.352
830.590
901.155
1.048.108
992.187
ARALIK 2011 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
1.063.353 1.155.424 1.247.843 1.388.060 1.442.835 1.321.097 1.268.115
105,0%
TARİH
FUARIN ADI
KONUSU
BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI
YER
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Intershop İstanbul -2011
14.Perakendecilik Fuarı
Perakendecilik
Görsel İletişim Sistemleri, Konsept Ve Dekorasyon, Bilişim Sistemleri,
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Eyafexpo - Engelsiz Yaşam Fuarı
Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler, Özel
Eğitim Kurumları
Görme, İşitme, Ortopedik ve Zihinsel Özürlüler için Tasarlanmış Araç Gereç,
Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Çevre, Ulaşım ve Kent Çözümleri, Özel Eğitim
Hizmetleri
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy, İstanbul
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Growtech Eurasia 2011 11.Uluslararası
Sera, Tarım Ekipmanları, Çiçekçilik ve
Teknolojileri Fuarı
Sera, Tarım Ekipmanları, Çiçekçilik ve
Teknolojileri
Sera, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sulama Sistemleri, Ekipmanları Ve
Pompaları, Fide, Fidan, Tohum, İlaç Ve Gübre
Antalya Fuar Merkezi
Antalya
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Compex 2011 36.Uluslararası
Bilgisayar ve Tüketici Elektroniği Fuarı
Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri, Ev
Elektroniği
Bilgisayar, Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar Çevre Birimleri, Cep Telefonları,
Ev Sinema Sistemleri, Plazma TV'ler, Digital Kameralar, Güvenlik ve Alarm
Sistemleri,
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı, İstanbul
1 Aralık 11
4 Aralık 11
2.Alanya Turizm - Ticaret Fuarı
Turizm, Otel Ekipmanları, Resroran,
Havuz, Endüstriyel Temizlik
Oteller, Otel Ekipmanları, Havuz, Endüstriyel Temizlik, Restoran ve Mutfak
Ekipmanları, Turizm Turizm Tedarikçileri, Yiyecek, İçecek,
Alanya Park Fuar Merkezi
Antalya
1 Aralık 11
4 Aralık 11
ELECO 2011 9.Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Aydınlatma ve İletişim Fuarı
ve Sempozyumu
Elektrik, Elektronik, Otomasyon,
Aydınlatma, İletişim
Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim
Bursa Uluslararası Fuar
Merkezi, Bursa
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Bursa 10.Metal İşleme Teknolojileri
Fuarı
Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme,
Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik,
Hidrolik
Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri,
Pnömatik, Hidrolik
Bursa Uluslararası Fuar
Merkezi
Bursa
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Bursa 3.Sac İşleme Teknolojileri Fuarı
2011
Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve
Yan Sanayileri
Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri
Bursa Uluslararası Fuar
Merkezi, Bursa
1 Aralık 11
4 Aralık 11
Bursa 2.Hırdavat ve İş Güvenliği Fuarı
Hırdavat ve İş Güvenliği
Hırdavat, İş Güvenliği, Endüstriyel Malzemeler
Bursa Uluslararası Fuar
Merkezi, Bursa
7 Aralık 11
8 Aralık 11
Pazarlama Fuarı 2011 (12.)
Pazarlama
Pazarlama, Yayıncılık, Pazarlama İletişimi, Eğitim, Teknoloji, Yazılım,
Danışmanlık, Lojistik, Reklam, Tanıtım, Araştırma
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı, İstanbul
8 Aralık 11
10 Aralık 11
Logitrans Transport Lojistik Fuarı
Taşımacılık, Lojistik, İntermodal Uygulamalar Telematik ve Mobilite
Kara, Deniz, Hava, Demiryolu Taşımacılığı, Lojistik, Depolama, Limanlar ve
Ekipmanları, Finans, Yazılım, Otomasyon,Telematik ve Mobilite Çözümleri
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy, İstanbul
8 Aralık 11
10 Aralık 11
MEGİST'11 Mesleki Eğitim ve Kişisel
Gelişim Fuarı
Mesleki Eğitim ve Kişisel Gelişim
Mesleki Eğitim Kuruluşları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Uzmanlık
Eğitimleri,Yaşam Boyu Eğitim Merkezleri, Mesleki Akademiler
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy, İstanbul
8 Aralık 11
11 Aralık 11
Transport Lojistik
Uluslararası Transport Araçları,
Ekipmanları, Ekipman ve Yönetim
Teknolojileri
Transport Firmaları, Araç Üstü Ekipmanlar, Uluslar arası Taşımacılık Sevk
İdare ve Kontrol Sistemleri, Yazılım Cihazları
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy, İstanbul
8 Aralık 11
11 Aralık 11
FOODİST 5.İstanbul Gıda ve İçecek
Ürünleri Fuarı
Gıda ve İçecek
Gıda ve İçecek
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
8 Aralık 11
11 Aralık 11
MAMTEK İstanbul 2011
Mağaza, AVM, Market Sistemleri,
Donanım ve Lojistiği
Mağaza, AVM, Market Sistemleri, Donanım ve Lojistiği
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
8 Aralık 11
11 Aralık 11
HORECA İstanbul 2011
Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistem
ve Donanımları, Mobilya ve Tekstil
Ürünleri ve Sarf Malzemeleri
Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistem ve Donanımları, Mobilya ve Tekstil
Ürünleri ve Sarf Malzemeleri
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
15 Aralık 11
18 Aralık 11
Flower Show Türkiye 2011 İstanbul
Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri
İhtisas Fuarı
İç ve Dış Mekan Saksılı Süs Bitkileri,
Çiçek Soğanları, Torf, Perlit, Plastik Saksı
Malzemeleri, Tarım Aletleri
İç ve Dış Mekan Saksılı Süs Bitkileri, Çiçek Soğanları, Torf, Perlit, Plastik
Saksı Malzemeleri, Tarım Aletleri
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy, İstanbul
15 Aralık 11
18 Aralık 11
Avrasya Tarım Fuarı 2011
6.Uluslararası Tarım ve Tarımsal
Mekanizasyon Fuarı
Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon
Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
15 Aralık 11
18 Aralık 11
Avrasya Hayvancılık 2011
2.Hayvancılık, Ekipmanlar, Tavukçuluk
ve Süt Endüstrisi
Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
15 Aralık 11
18 Aralık 11
Traktör Yan Sanayi 2011 (2.)
Traktör ve Tarım Makineleri Yan Sanayi
ve Yedek Parçaları
Traktör ve Tarım Makineleri Yan Sanayi ve Yedek Parçaları
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
15 Aralık 11
18 Aralık 11
WATECO 2011 6.Su, Atık Su, Çevre
Teknolojileri, Altyapı ve Tesisat Fuarı
Su, Atık Su, Çevre Teknolojileri, Altyapı
ve Tesisat, Kazısız Teknolojiler ve Tesisat
Su, Atık Su, Çevre Teknolojileri, Altyapı Ve Tesisat
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
15 Aralık 11
18 Aralık 11
Avrasya Tohum Fuarı 2011
Tohumculuk, Fidancılık, Bahçe Bitkileri ve
Teknolojileri
Tohumculuk, Fidancılık, Bahçe Bitkileri ve Teknolojileri
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ I ARALIK 2011
FUARLAR TAKVİMİ
Aralık 2011 Yurt İçi Fuar Takvimi
67

Benzer belgeler

GOSB Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı

GOSB Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı GOSBSAD Adına İmtiyaz Sahibi: Adil Kanıöz GOSBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tunçer Gömeçli GOSBSAD Genel Sekreteri Editör: Burçin Yeşiltepe

Detaylı

Y - GOSB

Y - GOSB Reklam Koordinatörü: Bike Ayça Ekim Tel: 0262 677 11 79 Yapım: Mavi Tanıtım ve İletişim Rasim Paşa Mah. Ayrılıkçeşme Sok. No: 122 Kadıköy 34500 İstanbul Tel: 0 216 418 59 31 Faks: 0 216 348 95 22

Detaylı

gosbsad

gosbsad GOSBSAD Adına İmtiyaz Sahibi: Adil Kanıöz GOSBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tunçer Gömeçli GOSBSAD Genel Sekreteri Editör: Burçin Yeşiltepe

Detaylı

GOSBSAD - bilgikurumsal.org

GOSBSAD - bilgikurumsal.org Bike Ayça Ekim Tel: 0262 677 11 79 Yapım: Mavi Tanıtım ve İletişim Rasim Paşa Mah. Ayrılıkçeşme Sok. No: 122 Kadıköy 34500 İstanbul Tel: 0 216 418 59 31 Faks: 0 216 348 95 22

Detaylı

gosbsad

gosbsad Bike Ayça Ekim Tel: 0262 677 11 79 Yapım: Mavi Tanıtım ve İletişim Rasim Paşa Mah. Ayrılıkçeşme Sok. No: 122 Kadıköy 34500 İstanbul Tel: 0 216 418 59 31 Faks: 0 216 348 95 22

Detaylı

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme Sanayi Bakanı

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme Sanayi Bakanı GOSBSAD Adına İmtiyaz Sahibi: Adil Kanıöz GOSBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tunçer Gömeçli GOSBSAD Genel Sekreteri Editör: Burçin Yeşiltepe

Detaylı