Özgeçmiş - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
ÖZGEÇMİŞ FORMU
A. KİŞİSEL BİLGİLER
A.1.
Adı soyadı: Öner Aynıoğlu
A.2.
Doğum tarihi ve yeri: 10.07.1980
A.3.
Yabancı dil bilgisi: İngilizce
A.4.
Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
A.5.
İletişim bilgileri (e-posta adresi / telefon): [email protected]
B. EĞİTİM BİLGİLERİ
B.1.
Mezun olduğu üniversite / fakülteyi lütfen belirtiniz: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
B.2.
Mezuniyet tarihini lütfen belirtiniz (yıl olarak): 2004
B.3.
Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Yrd. Doç.Dr.
C. İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER
C.1.
Bugüne kadar çalıştığı kurum / kuruluşları lütfen belirtiniz:
2005-2010 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum (Uzmanlık)
2010-2013 Kandıra Devlet Hastanesi
D. KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
D.1.
İyi Klinik Uygulamalar (İKU) konusunda eğitim alınmışsa lütfen tarihi ve alınan kurum /
kuruluşun adı ile belirtiniz:
D.2.
Varsa, araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: 1-Calıskan E,
Cakıroğlu Y, Aynıoglu O, Ozkan S,Yucesoy I, Corakcı A.Menstrual pattern and intrauterine
adhesions after transuterine suture for postpartum hemorrhage. J Reprod Med 2013
May-Jun;58(5-6):212-8.
2-Eray Çalışkan, Emek Doğer, Öner Aynıoğlu, Yiğit Çakıroğlu, Aydın Çorakçı. Heterotopic
Pregnancy: A Diagnosis Which Should Be Consider More Often. J Turk Soc Obstet Gynecol.
2012; 9(Ek: 1): 30-35
3- Öner Aynıoğlu, Eray Çalışkan,Turgay Şimşek. Torsiyone olup akut batına yol açtığından
leiomiyomektomi yapılan birinci trimester gebelik olgusu:Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst
2010;20(4):277-80
D.3.
Varsa, izleyici (monitör) olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:
D.4.
Varsa, saha görevlisi olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:
D.5.
Varsa, araştırma eczacısı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz:
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
E. ÖZGEÇMİŞ SAHİBİNİN İMZASI
E.2.
Özgeçmiş Sahibi
El yazısıyla adı soyadı:
E.2.1.
Tarih (gün/ay/yıl olarak):
E.2.2.
İmza:
E.2.3.
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.