Kullanma Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu
Kullanma kılavuzu
CROS-FS modeli
2
İçindekiler
Widex CROS VERİCİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pilin takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tırnak çıkıntısız pil yuvası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sağ/sol belirleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vericinin yerleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vericinin çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vericinin açılması ve kapatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Verici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Arıza durumunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VERİCİNİZİN bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Öneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DÜZENLEYİCİ BİLGİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Simgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Widex CROS VERİCİ
Aşağıdaki çizimde, bir tel ve kulak ucundan oluşan
kulak seti olmayan WIDEX CROS verici gösterilmektedir.
Lütfen kulak setinin verilmiş ayrı kullanım kılavuzuna
bakınız.
1. Açma/kapama düğmesi
2. Tırnak çıkıntılı pil yuvası
3. Program düğmesi (aktarım açık/kapalı)
4.Sağ/sol belirleme
4
3
1/2
Ürün seri numarasını (genellikle altı ya da yedi hane) tanımlamak
için yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen işitme sağlığı uzmanınıza
danışın.
4
NOT
Bu kullanım bilgilerine ilaveten, vericiniz için mevcut olan değişik
kulak setlerinin açıklandığı ayrı bir kullanım kılavuzu mevcuttur.
UYARI
Bu kitapçık ve “Widex Kulak Arkası İşitme Cihazları için Kulak
Setleri” el kitabı önemli bilgi ve talimatlar içermektedir. Vericiyi
kullanmadan önce bu kitapçıkları dikkatlice okuyun.
NOT
Vericiniz ve kulak setiniz bu kitapçıkta yer alan görsellerle tamamen aynı olmayabilir. Ayrıca gerekli gördüğümüzde her türlü
değişikliği yapma hakkını saklı tutuyoruz.
Kullanım amacı
Verici, takılı olduğu kulağa gelen sesi alan ve daha iyi
duyan kulaktaki bir işitme cihazına aktaran bir cihaz gibi
kullanılmak amacındadır.
5
Kullanım alanları
WIDEX CROS çözümü, bir kulağı hiç duymayan ve diğer
kulağı az duyan veya normal olan bireyler için geçerlidir.
Cihaz, işitme rehabilitasyonu konusunda eğitim almış
yetkili işitme sağlığı uzmanları (odyologlar, işitme cihazı
uzmanları, otolaringolojistler) tarafından programlanmalıdır.
Cihazın tanımı
Verici, normal bir “kulak arkası” işitme cihazı gibi hiç
duymayan kulağa takılır. Cihaz, çevreden sesleri alarak
daha iyi duyan kulakta takılı olan bir Widex kablosuz
işitme cihazına iletir, bu iletimi WidexLink adı verilen özel
olarak geliştirilmiş kablosuz teknoloji üzerinden yapar.
İletim sırasında yardımcı bir dinleme cihazı kullanamadığınızı unutmayın.
6
Pil
Çinko hava pillerini kullanmanızı öneririz. Verici ile bir
adet boy 312 pil kullanın.
Yedek pil temin etmek için, lütfen işitme sağlığı uzmanınıza başvurun. Kullanılmış pillerin imhası için pilin
ambalajı üzerindeki önerilerin ve pillerin son kullanma
tarihinin dikkate alınması önemlidir.
Pilin takılması
Yeni bir pil takmadan önce yapışkan etiketi
çıkarmayı unutmayın. Etiket çıkarıldıktan
birkaç saniye sonra pil çalışmaya başlayacaktır.
DİKKAT
Üzerinde yapışkan artığı veya istenmeyen diğer maddeler
bulunan pilleri, cihazda işlev bozukluğuna neden olabileceği için
kullanmayın.
Pil yuvasını nazikçe kaldırarak tamamen
açmak için tırnak çıkıntısını kullanın.
Yuvayı açık konumdan daha ileriye
bastırarak zorlamayın.
7
Pilin üzerindeki artı (+) yönü üste gelecek şekilde
yuvasına yerleştirin. Pili yuvasına yerleştirmede kolaylık
sağlayan pil mıknatısını kullanabilirsiniz.
+
Pil yuvası rahatça kapanmıyorsa pil yuvaya yanlış yerleştirilmiştir.
Tırnak çıkıntısız pil yuvası
Cihaz, tırnak çıkıntısız bir pil yuvası ile
sunulmuş olabilir. Cihaz bir çocuk tarafından kullanılıyorsa bu tip pil yuvası
iyi bir seçim olabilir. Bu pil yuvası ile
beraber yuvayı açmak için gerekli bir
alet verilmiş olabilir.
8
Pil yuvası şekildeki gibi açılır.
UYARI
•Asla bitmiş bir pili verici içerisinde bırakmayın. Bitmiş piller
akabilir, bu da cihaza zarar verir.
•Pilin tükenmesi gibi durumlarda vericiniz kapanabilir. Özellikle
trafikteyken ya da uyarı seslerini duymanız gereken diğer
ortamlardayken bu ihtimali göz önünde bulundurmalısınız.
Sağ/sol belirleme
Vericiniz sağ/sol belirlemesi için
renkli bir işaret ile sunulmuş olabilir (kırmızı işaret = sağ ve mavi işaret = sol).
Ayrım işaretinin konumu okla gösterilmektedir.
9
Vericinin yerleştirilmesi
Tüpün alt kısmından tutarak kulak ucunu kulak kanalı
içerisine yerleştirin. Ters elinizle dış kulağı arkaya ve
yukarı doğru hareket ettirmek yardımcı olabilir.
Cihaz ve tüp kulağınızı rahatsız etmeyecek şekilde, vericiyi kulağınızın arkasına, başınıza yakın yerleştirin.
Şekillerde açık kulak ucu gösterilmiştir. Kulak ucu tipleri,
çapalar ve işlemlerle ilgili ek bilgi için ayrı olarak sunulan
kulak seti kullanım kılavuzuna bakın.
Kulak seti rahatsızlık, tahribat, kızarıklık veya bu gibi
olumsuz etkilere sebep olarak, kulağınıza tam bir şekilde
uyum sağlamazsa, işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
10
Vericinin çıkarılması
Vericiyi kulak arkasındaki yerinden alın.
Kulak tüpünün alt kısmından tutarak kulak ucunu kulak
kanalı içerisinden dikkatlice çekerek çıkartın. Kulak
ucunda özel bir çıkarma ipi mevcutsa bu ipi tutarak
kulak ucunu dikkatlice kulak kanalından çekerek çıkartın.
11
Vericinin açılması ve kapatılması
Vericiyi açmak için pil yuvasının kapağını kapatın.
Vericiyi kapatmak için pil yuvası kapağını bir çıt sesi duyana kadar yavaşça
ilk konumuna doğru açın.
Lütfen kullanmadığınız zamanlarda
vericiyi kapatmayı unutmayın. Birkaç
gün cihazı kullanmayacaksanız pilini
çıkarın.
Aktarım
Daha iyi duyan kulaktaki işitme cihazına sesi aktarmaya
başlamak için verici açıkken program düğmesine basın.
İşitme cihazının da açık olduğundan emin olun.
Aktarımı durdurmak için program düğmesine tekrar
basın. Bu işlev devre dışı bırakılmadıkça, aktarım başladığında bir ses ve aktarım durdurulduğunda bir mesaj
duyacaksınız.
12
NOT:
Bir DEX cihazınız varsa, DEX’i kullanabilmek için program
düğmesine basarak aktarımı kapatmanız gerekmektedir.
Daha iyi duyan kulağa takılı işitme cihazında başka dinleme programlarına erişmek istiyorsanız vericiyi kapatın.
13
Temizleme
Aşağıdaki temizlik aksesuarları verici ve kulak seti* için
sunulmaktadır. Kulak seti temizliği için “Widex Kulak
Arkası İşitme Cihazları için Kulak Setleri” kullanım kılavuzuna bakın.
1.Bez
2.Kulak kiri temizleme aracı
3.Fırça
1
2
3
Ek temizleme aksesuarlarına ihtiyacınız varsa işitme
sağlığı uzmanınızla iletişime geçebilirsiniz.
* Seçim kulak seti tipine bağlıdır.
14
Verici
Cihazı kullandıktan sonra
yumuşak bez ile temizleyin.
Mikrofon çıkışları hala tıkalıysa, işitme sağlığı uzmanınıza danışın.
UYARI
Asla vericiyi temizlemek için su veya temizleme solüsyonları
kullanmayın, zira bu cihazın arızalanmasına neden olabilir.
Verici
kullanılmadığında,
cihazın
havalandırılması ve kuru kalması için
pil yuvası açık şekilde ılık ve kuru bir
yerde muhafaza edin.
15
Arıza durumunda
Sorun
Muhtemel sebep
Çözüm
Verici aktarım
yapmıyor
Açılmamıştır
Pil yuvasının tamamen
kapalı olduğundan emin
olun
Pil çalışmıyordur
Yeni bir pil takın
Program düğmesi
etkinleştirilmemiş
Düğmeye basın
Daha iyi duyan kulak- Açın
taki işitme cihazı açılmamış
Kesik aktarım.
İşitme cihazı
tekrar tekrar
ana programa
geçer
Verici pil düzeyi
düşük
Pili değiştirin
Civarda elektromanyetik karışma vardır
Bilinen EM karışma kaynağından uzaklaşın
Not: Bu bilgiler sadece vericiyi kapsar. Kulak setinize
özel bilgiler için “Widex Kulak Arkası İşitme Cihazları için
Kulak Setleri” kullanım kılavuzuna bakın.
Sorun devam ederse, destek almak için işitme sağlığı
uzmanınızla iletişim kurun.
16
VERİCİNİZİN bakımı
Vericiler değerli eşyalar olup özenli bakım gerektirmektedir. Cihazınızın kullanım ömrünü uzatmak için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz:
DİKKAT
•Kullanmadığınız zamanlarda vericinizi kapatın. Birkaç gün
cihazı kullanmayacaksanız pilini çıkarın.
•Vericiyi kullanmayacaksanız çocukların ve evcil hayvanların
erişemeyeceği kuru bir yerde kutusu içinde saklayın.
•Yüksek ısı ya da aşırı neme maruz bırakmayın. Spor yapmak gibi
yoğun fiziksel aktiviteler neticesinde ortaya çıkabilecek aşırı
terleme durumlarının ardından cihazı iyice kuruladığınızdan
emin olun.
•Cihazınızın temizliğini ve pil değişimini yumuşak bir zemin
üzerinde gerçekleştirin ve cihazı düşürmemeye dikkat edin.
•Vericinizi duştayken veya yüzerken ya da saçlarınızı kuruturken
takmayın. İşitme cihazının saç spreyi veya güneş kremi gibi
yapışkan veya yağlı maddelerle temas etmesine de izin vermeyin.
17
Uyarılar
UYARI
Verici ve pillerin yutulması veya yanlış kullanımı tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yutma veya yanlış kullanım ciddi yaralanmalara
veya ölüme bile sebebiyet verebilir. Yutulması durumunda,
hemen bir doktora başvurun.
•Vericiyi, parçalarını, aksesuarlarını ve pillerini çocukların ve
bunları yutma ihtimali olan diğer kişilerin erişemeyeceği
yerlerde tutun; aksi durumda kendilerine zarar verebilirler.
Pilleri bu kişilerin önünde değiştirmeyin ve onların pilleri nerede
tuttuğunuzu görmelerine müsaade etmeyin. Kullanılmış pilleri
dikkatlice yok edin.
•Piller çok küçük oldukları için hap ve benzeri maddelerle kolayca
karıştırılabilir. Yutma riski mevcut olabileceği için her ne sebeple
olursa olsun asla pili veya cihazı ağzınıza sokmayın.
•Vericinizi kullanımdan sonra temizleyin ve zarar görmüş olup
olmadığını kontrol edin. Kulak seti, kulak kanalındayken kırılırsa,
derhal işitme sağlığı uzmanınıza danışın. Parçaları kendi başınıza sökmeyin.
•Yanlış pil tipi kullanılması veya pillerin şarj edilmesi patlama riski
taşır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde imha edin.
•Cihaz gelişmiş alerji yapmayan malzemelerden üretilmiştir.
Buna karşın, nadir durumlarda deri tahrişi oluşabilir. Kulağınızın
içinde veya çevresinde veya kulak kanalınızda deri tahrişi hissederseniz işitme sağlığı uzmanınıza başvurun.
18
uyarı
•Vericiyi kullanırken lütfen kulağınızın düzenli havalandırmasını
sağlamanız gerektiğini aklınızda bulundurun. Kulak yeterli
seviyede havalanmaz ise, kulak kanalında enfeksiyon veya
hastalık oluşma riski biraz artabilir. Bu nedenle kulak kanalının
havalanması için yatarken cihazın ve kulak setinin çıkarılması
önermekteyiz. Mümkünse, gün içerisinde ihtiyaç duymadığınız
zaman bölümlerinde de cihazınızı ve kulak setini çıkarmalısınız.
Vericinizin ve kulak setinin temizlik ve bakımını gerektiği gibi
yaptığınızdan emin olun. Bir kulak enfeksiyonu veya hastalığı
meydana geldiğinde tıbbi yardım almalı ve çeşitli cihaz parçalarının nasıl dezenfekte edileceğini öğrenmek için işitme sağlığı
uzmanına danışmalısınız. Bu amaçla hiç bir koşulda alkol, klor
veya benzeri maddeler kullanmayın.
•Cihazın bozulmasını engellemeye yardımcı olması açısından
düzenli olarak bir nem giderici kullanımı önerilir.
•Vericiyi maden ocağı veya patlayıcı gaz ihtiva eden ortamlarda
kullanmayın.
•Vericinizi radyasyonlu ortamlarda, X-ışınına maruz kalınan
yerlerde, MR ve BT çekilirken veya diğer benzer tıbbi tedavi
yöntemleri ve taramalarda kullanmayın. Bu süreçlerden ve
diğer tür radyasyonlardan gelen emisyonlar, bir mikrodalga
fırında aşırı ısınmasında olduğu gibi işitme cihazınıza zarar
verebilir ve cihazınız aşırı ısınabilir. Örneğin oda izleme aletleri,
hırsız alarmları ve cep telefonlarından gelen radyasyon nispeten
zayıftır ve cihaza zarar vermez ancak ses karışmalarına neden
olabilir.
19
uyarı
Etkin implantlarla karışma
•Cep telefonlarının kullanımına ilişkin olarak defibrilatör (şok
cihazı) ve pacemaker (kalp pili) üreticilerinin dikkat çektiği
hususları burada bilginize sunarız:
•Vücudunuzda herhangi bir implant taşıyorsanız Kablosuz İşitme
Cihazınızı ve uzaktan kumanda veya komünikatör gibi aksesuarları implantın olduğu bölgeden 15 cm/6 inç uzakta tutun.
•Herhangi bir karışma fark ederseniz işitme cihazını kullanmayın
ve implant üreticisi ile iletişime geçin. Lütfen karışmanın, elektrik hatları, elektrostatik deşarj, havaalanı vb. yerlerdeki metal
detektörlerden kaynaklanabileceğine dikkat edin.
•Beyin implantınız varsa olası riskleri öğrenmek için implant
üreticisine başvurun.
Vücudunuzda bir implant taşıyorsanız mıknatısları* implantın
olduğu yerden en az 15 cm/6 inç uzakta tutmanızı tavsiye ederiz.
(*=Autophone mıknatısı, işitme cihazı dış kabı, bir cihaz içerisindeki mıknatıs vb.)
20
DİKKAT
•Vericiniz uluslararası standartlara uygun olarak karışmalara
yönelik olarak test edilmiştir. Bununla birlikte alarm sistemleri,
oda izleme aletleri ve cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyon nedeniyle cihazda beklenmedik karışmalar
meydana gelebilir.
•Vericiniz en katı uluslararası elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygun şekilde tasarlanmış olsa da, bu, tıbbi cihazlar
gibi diğer ekipmanlarla karışma olasılığını ortadan kaldırmaz.
•Kendi başınıza vericinin içini açmayı veya tamir etmeyi asla
denemeyin (Bu işlem sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır).
21
Öneri
NOT
•Çoğu durumda, vericinin seyrek kullanılması tam yarar sağlamanıza engel olur.
•Verici kullanımı işitmeye yardımcı olan unsurlardan bir tanesidir
ve işitme eğitimi alınması ile dudak okuma tekniğinin öğrenilmesiyle desteklenmesi gerekebilir.
•Verici kullanımı kulak kirinin birikme riskini artırır. Kulağınızda
kulak kiri tabakası olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza/
KBB uzmanınıza danışın. Yılda bir kaç defa kulak doktorunuza
kulağınızı temizletmek faydalı olabilir.
22
REGULATORY INFORMATION
FCC ID: TTY-DFS
IC: 5676B-DFS
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
NOT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
NOT:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not
be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.
23
Changes or modifications to the equipment not expressly
approved by Widex could void the user’s authority to operate the
equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may
only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser)
gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et
d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par
Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à
l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne
et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à
l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
24
Directive 1999/5/EC
İşburada, Widex A/S, CROSS-FS modelinin 1999/5/EC
sayılı Yönergenin temel gerekliliklerini ve ilgili diğer tüm
hükümlerini karşılar nitelikte olduğunu beyan eder.
1999/5/EC uyarınca Uygunluk Beyanının bir kopyasına
aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.widex.com/doc
25
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE),
atık hale geldiğinde ve uygun şekilde kullanılmadığında (WEEE), tehlikeli olabilecek
ve insan sağlığı ve çevreye karşı risk taşıyabilecek malzemeler, bileşenler ve maddeler
içerebilir.
İşitme cihazlarını, aksesuarlarını ve pillerini sıradan ev
aletlerinin atıkları ile bertaraf etmeyin.
İşitme cihazları, pilleri ve aksesuarları atık elektrikli ve
elektronik ekipmanlar için uygun olan yerlerde bertaraf
edilmelidir veya güvenli bertarafı için işitme sağlığı
uzmanına verilmelidir. Uygun bertaraf işlemi, insan sağlığı ve çevrenin korunmasına yardımcı olur.
26
SembOller
Simgeler
Widex A/S tarafından tıbbi cihaz etiketleri üzerinde sıklıkla kullanılan semboller (etiketler/ıFu/etc .)
Sembol başlık/Açıklama
Üretici
Bu ürün, adı ve adresi sembolün yanında yer alan üretici
tarafından imal edilmiştir . Uygun görüldüğü takdirde,
üretim tarihine de yer verilebilir .
Üretim tarihi
Ürünün üretildiği tarihtir .
Son kullanma tarihi
Ürünün kullanılabilir olduğu son tarihtir .
Parti kodu
Ürünün parti kodu (lot veya parti tanımlaması) .
katalog numarası
Ürünün katalog (sıra) numarası .
Seri numarası
Ürünün seri numarası .*
Güneş ışığından uzak tutun .
Ürün, ışık kaynaklarından ve/veya ısıdan uzak tutulmalı .
2
27
Sembol başlık/Açıklama
kuru tutun
Ürün, nemden uzak tutulmalı ve/veya yağmurda bırakılmamalıdır .
Alt sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en düşük sıcaklık .
Üst sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en
yüksek sıcaklık .
Sıcaklık sınırları
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en
yüksek ve en düşük sıcaklıklar .
kullanım talimatları
Tedbir niteliğinde önemli bilgiler (uyarılar/önlemler) içeren
ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı
talimatları .
dikkat/uyarı
Ürünü kullanmadan önce okunması gereken ve dikkat/
uyarı simgesi ile işaretlenmiş metin .
Weee işareti
"Genel atık değildir"
Ürün, bertaraf edileceği zaman, geri dönüştürülmesi ve
değerlendirilmesi için belirlenmiş bir toplama noktasına
gönderilmelidir .
28
3
Sembol başlık/Açıklama
Ce işareti
Ürünün, Avrupa CE işaretlemesi direktiflerine uygun olduğunu gösterir .
uyarı
1999/5/AT sayısı Radyo ve Telekomünikasyon Terminal
Cihazı (R&TTE) Direktifi uyarınca ürün, bazı CE üyesi ülkelerdeki kullanımına dair kısıtlamalar bulunan 2 . Sınıf bir
ekipman olarak tanımlanmıştır .
C-Tick işareti
Ürünün, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarına sağlanan
ürünlere yönelik olan Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
ve radyo spektrum düzenleyici gerekliliklerine uyduğunu
gösterir .
Girişim
Ürünün çevresinde elektromanyetik parazit vardır .
Ürünün üzerindeki altı veya yedi haneli numara seri numarasıdır .
tarafından her zaman önceden belirlenmeyeSeri numaralar
bilir
29
4
30
31
WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
www.widex.com
Manual no.:
9 514 0297 029 #01
Yayın Tarihi:
2015-03
É[5qr0w9|j;sl;s]

Benzer belgeler

Kullanma Kılavuzu dream™ SeriSi

Kullanma Kılavuzu dream™ SeriSi Çinko hava pillerini kullanmanızı öneririz. İşitme cihazı ile bir boy 10 pil kullanın. Yedek pil temin etmek için, lütfen işitme sağlığı uzmanınıza başvurun. Kullanılmış pillerin imhası için pilin ...

Detaylı

Kullanım Klavuzu dream™ SeriSi

Kullanım Klavuzu dream™ SeriSi Yedek pil temin etmek için, lütfen işitme sağlığı uzmanınıza başvurun. Kullanılmış pillerin imhası için pilin ambalajı üzerindeki önerilerin ve pillerin son kullanma tarihinin dikkate alınması önem...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DREAM™ SERiSi

Kullanma Kılavuzu DREAM™ SERiSi Yedek pil temin etmek için, lütfen işitme sağlığı uzmanınıza başvurun. Kullanılmış pillerin imhası için pilin ambalajı üzerindeki önerilerin ve pillerin son kullanma tarihinin dikkate alınması önem...

Detaylı

beyin sağlığınızı en yüksek düzeyde tutmak için 5 kolay adım

beyin sağlığınızı en yüksek düzeyde tutmak için 5 kolay adım difference to the health of your brain and help reduce your risk of developing dementia later in life. These steps are also good for your general health, and can help lower your risk of other chron...

Detaylı

Kulak Arkası ve Kulak Đçi Phonak CROS vericisi

Kulak Arkası ve Kulak Đçi Phonak CROS vericisi Aktarımı durdurmak için program düğmesine tekrar basın. Bu işlev devre dışı bırakılmadıkça, aktarım başladığında bir ses ve aktarım durdurulduğunda bir mesaj

Detaylı