IDEALARC AC-1200

Yorumlar

Transkript

IDEALARC AC-1200
RETURN TO MAIN MENU
IM283-C
IDEALARC AC-1200
Mart, 2005
Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı
10291C, 10292C, 10465 and 10466 Kod Numaralarına sahip makinelerle kullanmak içindir.
Güvenliğiniz Size Bağlıdır
Lincoln ark kaynağı ve kesme
ekipmanları güvenliğiniz göz
önünde bulundurularak
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bununla birlikte, doğru kurulumla...
ve dikkatli kullanımınızla tüm
güvenliğiniz arttırılabilir. BU EL
KİTABINI VE İÇERDİĞİ TÜM
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ
OKUMADAN BU EKİPMANI
KURMAYINIZ, ÇALIŞTIRMAYINIZ
VEYA TAMİR ETMEYİNİZ.
Ve en önemlisi, her işlemde
dikkatli olunuz.
KULLANICI EL KİTABI
Telif Hakkı © 2005 Lincoln Global Inc.
• Kaynak ve Kesme Ürünlerinde Dünya Lideri •
• İştirakleri ve Distribütörleri aracılığıyla Tüm Dünyada Satış ve Servis Hizmeti •
Cleveland, Ohio 44117-1199 ABD TEL: 216.481.8100 FAKS: 216.486.1751 WEB SİTESİ: www.lincolnelectric.com
i
i
GÜVENLİK
UYARI
KALİFORNİYA 65 ÖNERGESİ UYARILARI
Kaliforniya Eyaleti tarafından, dizel motor egzozunun ve onun
bazı bileşenlerinin kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme
bozukluklarına yol açtığı kabul edilmektedir.
Kaliforniya Eyaleti, bu üründen çıkan motor egzozunun
kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme bozukluklarına
yol açtığı bilinen kimyasallar ihtiva ettiğini kabul etmektedir.
Yukarıdaki Açıklama Dizel Motorlar İçindir
Yukarıdaki Açıklama Benzinli Motorlar İçindir
ARK KAYNAĞI TEHLİKELİ OLABİLİR. KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI MUHTEMEL CİDDİ YARALANMA VEYA ÖLÜM TEHLİKESİNDEN KORUYUNUZ.
ÇOCUKLARI UZAK TUTUNUZ. VÜCUDUNA KALP PİLİ TAKILI KİŞİLER, KAYNAK MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE DOKTORLARINA
DANIŞMALIDIRLAR.
Aşağıdaki güvenlik tedbirlerini okuyunuz ve anlayınız. Ayrıntılı güvenlik bilgisi için, American Welding Society (Amerikan
Kaynak Birliği) , P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 veya CSA Standard W117.2-1974'den “Safety in Welding ve
Cutting (Kaynak ve Kesme Güvenliği) - ANSI Standard Z49.1”in bir kopyasını satın almanız önemle tavsiye edilir. “Arc
Welding Safety (Ark Kaynağı Güvenliği)” kitapçığının E205 ücretsiz bir kopyası Lincoln Electric Company, 22801 St.Clair
Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199'dan temin edilebilir.
TÜM KURULUM, ÇALIŞTIRMA, BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİNİN SADECE VASIFLI KİŞİLERCE
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.
MOTORLU
ekipmanlar için.
1.h. Buhardan yanmamak için, motor sıcakken
radyatör basınç kapağını açmayınız.
1.a. Bakım işlemi motorun çalışmasını gerektirmedikçe sorun
giderme ve bakım işleminden önce motoru kapatınız.
____________________________________________________
1.b. Motoru açık, iyi havalandırmalı alanlarda
çalıştırınız veya motorun egzoz dumanını
dışarı atınız.
____________________________________________________
1.c. Motor çalışırken veya bir kaynak arkı açık
alevi yakınında yakıt eklemeyiniz.
Dökülen yakıtın sıcak motor parçaları ile
temas ederek buharlaşmasını ve ateşlemeye
yol açmasını önlemek için yakıt eklemeden
önce motoru stop ediniz ve soğumasını
bekleyiniz. Depoyu doldururken yakıtı etrafa
dökmeyiniz. Depoyu doldururken yakıtı
etrafa dökmeyiniz.
____________________________________________________
1.d. Tüm güvenlik koruyucularını, kapaklarını ve aygıtlarını
yerlerinde ve iyi durumda muhafaza ediniz. Ekipmanı
çalıştırırken, kullanırken veya onarırken ellerinizi, saçlarınızı,
giysilerinizi ve takımlarınızı V kayışlarından, dişlilerden,
fanlardan ve diğer tüm hareketli parçalardan uzak tutunuz.
____________________________________________________
1.e. Bazı durumlarda gerekli bakımları gerçekleştirmek için güvenlik
koruyucularını çıkarmak gerekebilir. Koruyucuları sadece
gerektiğinde çıkarınız ve bunların sökülmesini gerektiren bakım
tamamlandığında yeniden yerine takınız. Hareketli parçaların
yakınında çalışırken daima büyük dikkat gösteriniz.
___________________________________________________
1.f. Ellerinizi motor fanının yakınına koymayınız.
Motor çalışırken kısma valfı kontrol kolları
üzerine bastırarak regülatörü veya avara
kasnağını baypas etmeye çalışmayınız.
___________________________________________________
1.g. Bakım sırasında motoru veya kaynak jeneratörünü
döndürürken benzinli motorların yanlışlıkla çalışmasını
önlemek için, buji kablolarını, distribütör kapağını veya
manyeto kablosunu uygun şekilde ayırın.
ELEKTRİKLİ VE
MANYETİK ALANLAR
tehlikeli olabilir
2.a. Her türlü iletkenden geçen elektrik akımı, sınırlandırılmış
Elektrikli ve Manyetik Alanlara (EMF) yol açar. Kaynak
akımı, kaynak kabloları ve kaynak makineleri etrafında
EMF alanları olu ş turur.
2.b. EMF alanları bazı kalp pillerini etkileyebilir bu sebeple
kalp pili takılı olan kaynakçılar kaynak i ş leminden önce
hekimlerine danış malıdırlar.
2.c. Kaynak sırasında EMF alanlarına maruz kalınması şu anda
bilinmeyen başka sağlık problemlerine neden olabilir.
2.d. Tüm kaynakçılar, kaynak akımından gelen EMF alanlarına
maruz kalmayı en aza indirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulamalıdır:
2.d.1. Elektrod ve sase kablolarını birleştiriniz – Mümkünse
bunları bant ile tutturunuz.
2.d.2. Elektrod ara kablosunu asla vücudunuzun etrafına
dolamayınız.
2.d.3. Elektrod ve şase kabloları arasında durmayınız.
Elektrod kablosu sağ tarafınızda ise, şase kablosu da
mutlaka sağ tarafınızda bulunmalıdır.
2.d.4. Şase kablosunu, kaynak yapılacak alana mümkün
olduğunca yakın olacak şekilde çalışılacak alana
bağlayınız.
2.d.5. Kaynak güç kaynağının yanında çalışmayınız.
Mart ‘95
ii
ii
SAFETY
ARK IŞINLARI yakıcı olabilir.
ELEKTRİK ÇARPMASI
öldürücü olabilir.
3.a. Elektrod ve üzerinde çalışılan parça (veya
şasi) devreleri, kaynak makinesi açık iken
elektriksel olarak “sıcak”tır.
Bu “ aktif ” parçalara çıplak elle veya ıslak
giysilerle temas etmeyiniz. Ellerinizi korumak için
kuru, deliksiz eldivenler giyiniz.
3.b. Kuru yalıtım kullanarak kendinizi üzerinde çalışılan parça ve
zeminden yalıtınız. Yalıtımın, üzerinde çalışılan parça ve
zeminle fiziksel temasta olduğunuz bütün alanı kaplayacak
kadar geniş olduğundan emin olunuz.
Olağan güvenlik önlemlerine ek olarak, kaynağın elektriksel
bakımdan tehlikeli olan şartlarda yapılmasının gerektiği
durumlarda (ıslak yerlerde çalışırken veya üzerinizde ıslak
giysiler varken; metal zeminler, ızgaralar veya yapı iskeleleri
üzerinde çalışırken; oturma, diz çökme veya yatma gibi rahat
olmayan pozisyonlarda çalışırken, üzeride çalışılan parça veya
zeminle temasın kaçınılmaz olduğu veya kazara temas ihtimalinin
çok yüksek olduğu durumlarda) aşağıdaki donanımları kullanınız:
• Yarı otomatik DC Sabit Voltajlı Kaynak Makinesi (Gazaltı Kaynağı).
• DC Manüel Kaynak Makinesi (Örtülü elektrot kaynağı).
• Düşük Voltaj Kontrollü AC Kaynak Makinesi.
3.c. Yarı otomatik veya otomatik kaynakta, kaynak teli, kaynak
makarası, torç boynu, nozul veya yarı otomatik kaynak
tabancası da elektriksel olarak “aktif”tir.
3.d. Şase kablosunun, kaynak yapılan metalle iyi bir elektrik
ba ğ lantısı kurduğ undan mutlaka emin olunuz. Bağlantının,
kaynak yapılan alana mümkün olduğu kadar yakın olması
gerekir.
3.e. Çalışma zemini veya kaynak yapılacak metalin topraklama
bağlantısını dikkatli bir şekilde yapınız.
3.f. Torcu, elektrot pensesini, şase pensesini, kaynak kablosunu ve
kaynak makinesini iyi ve güvenli bir şekilde çalışır durumda
tutunuz. Hasarlı yalıtımları değiştiriniz.
3.g. Elektrotu soğutmak için asla suya sokmayınız.
3.h. İki ayrı kaynak makinesine bağlı elektrot penselerinin
elektrik bakımından “aktif” olarak adlandırılan parçalarına
asla aynı zamanda temas etmeyiniz, çünkü ikisi
arasındaki voltaj, her iki kaynak makinesinin açık devre
voltajının toplamı kadar olabilir.
3.i. Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken, elektrik çarpması
durumunda düşmenizi önlemesi için bir emniyet kemeri
takınız.
3.j. Ayrıca 6.c. ve 8. Maddelere bakınız.
4.a. Kaynak yaparken veya seyrederken gözlerinizi
kıvılcımlardan ve ark ışınlarından korumak için
uygun filtreli ve bir koruyucu maske kullanınız.
Baş maskesi ve filtreli camlar, ANSI Z87I
standartlarına uygun olmalıdır. I standartları.
4.b. Sizin ve yardımcılarınızın cildini ark ışınlarına kar şı
korumak için aleve dayanıklı olan ve sağlam malzemeden
yapılmış uygun giysiler giyin.
4.c. Yakınınızdaki diğer personeli uygun alev almaz siperler
kullanarak koruyun ve/veya onları ark ve ark ışınlarından,
sıcak serpinti ve metallerden kendilerini korumaları
konusunda uyarınız.
DUMANLAR VE GAZLAR
tehlikeli olabilir.
5.a. Kaynak i ş lemi sırasında sa ğ lığ a zararlı
dumanlar ve gazlar olu ş abilir. Bu duman
ve gazları solumaktan kaçınınız. Kaynak
yaparken ba şınızı dumanın dışında tutunuz.
Duman ve gazları soluma alanından uzak
tutmak için arkta yeterli havalandırma sa ğ layınız ve/veya
duman emme makineleri kullanınız. Yüksek derecede
zehirli dumanlar yayan ve özel havalandırma gerektiren
paslanmaz çelik kaynağı veya sert dolgu kaynağı
(kap üzerindeki talimatlara veya MSDS'ye bakınız)
veya kurşun veya kadmiyum levhalı çelik ve başka
metaller veya kaplamalar üzerinde kaynak yaparken,
çalışılan bölgede yerel egzoz veya mekanik havalandırma kullanarak bu dumanlara mümkün olduğu
kadar az düzeyde maruz kalın, maruz kalma seviyesini
TLV'nin (Eşik Limit Değerlerin) altında tutun. Kapalı
alanlarda veya bazı durumlarda açık havada bile
havalandırma cihazı gerekli olabilir. Galvaniz kaplı çelik
üzerinde çalışılırken de ilave tedbirler gerekli olabilir.
5.b. Yağ giderme, temizlik veya püskürtme işlemlerinden kaynaklanan
klorlu hidrokarbon buharlarının yakınındaki yerlerde kaynak
yapmayınız. Arkın ısısı ve ışınları solvent buharlarıyla
reaksiyona girerek yüksek derecede zehirli bir gaz olan fosgen
ve başka tahriş edici ürünler ortaya çıkarabilir.
5.c. Ark kaynağında kullanılan koruyucu gazlar, solunan havanın
yerini alarak olumsuz sağlık koşullarına veya ölüme sebep
olabilir. Özellikle kapalı alanlarda, yeterli havalandırma
yaparak solunan havanın güvenli olmasını sağlayın.
5.d. Ürün güvenlik bilgi formu da dahil olmak üzere bu ekipman ve
bu ekipmanda kullanılacak olan sarf malzemeleri hakkındaki
imalatçı firma tarafından hazırlanan talimatları okuyun ve
anlayın, işvereninizin koyduğu güvenlik kurallarına uyun.
Ürün güvenlik bilgi formları kaynak makinesi distribütörünüzden
veya imalatçı firmadan elde edilebilir.
5.e. Ayrıca madde 1.b.'ye bakınız.
Mart ‘95
iii
iii
GÜVENLİK
TÜP hasar gördüğünde
patlayabilir.
KAYNAK SIÇRANTILARI yangına
ve patlamaya sebep olabilir.
6.a. Kaynak alanından yangın tehlikesi arzeden
unsurları çıkartın. Eğer bu mümkün değilse,
kaynak kıvılcımlarının yangın çıkarmasını
önlemek için bunların üzerlerini örtün.
Kaynak kıvılcımlarının ve kaynaktan gelen sıcak maddelerin
küçük çatlaklardan ve açıklıklardan kolayca komşu alanlara
geçebileceklerini unutmayın. Hidrolik hatlar yakınında kaynak
yapmayın. Her an elinizin altında bir yangın söndürücü bulundurun.
6.b. Şantiyede sıkıştırılmış gazlar kullanılacağı zaman, tehlikeli
durumları önlemek için özel tedbirler kullanılmalıdır.
Kullanılan ekipman için kullanma talimatlarına ve “Kaynak
ve Kesmede Güvenlik” (ANSI Standardı Z49.1)'e müracaat
ediniz.
6.c. Kaynak yapılmadığı durumlarda, elektrot devresinin hiçbir
parçasının, üzerinde çalışılan parça veya zemine temas
etmediğinden emin olun. Dikkatsizce yapılan bir temas aşırı
ısınmaya neden olarak yangın tehlikesi yaratabilir.
6.d. Tank, fıçı veya kaplar ısıtılmadan, kesilmeden veya kaynak
edilmeden önce, bu işlemlerin tank, fıçı veya kaplardaki
maddelerden dolayı yanıcı veya zehirli buharlar üretmeleri
önlenmelidir. Depo, fıçı veya kaplar “temizlenmiş” olsalar bile,
bir patlamaya sebep olabilirler. Bilgi için, Amerikan Kaynak
Birliği'nin (American Welding Society) “Daha Önce Tehlikeli
Maddeler İçermiş Olan Kapların ve Boruların Kaynak
Edilmesine ve Kesilmesine Hazırlık İçin Tavsiye Edilen
Güvenli Uygulamalar” (Recommended Safe Practices for the
Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping
That Have Held Hazardous Substances) AWS F4.1 adlı
belgesini okuyunuz (yukarıdaki adrese bakınız).
6.e. İçi boş döküm parçaları veya kapları ısıtmadan, kesmeden
veya kaynak etmeden önce tahliye deliklerini açarak boşaltın.
Çünkü bu gibi malzemeler patlayabilirler.
6.f. Kaynak arkından kıvılcım ve serpintiler oluşur. Deri eldiven,
kalın gömlek, dar paçalı pantolon, yüksek ayakkabı ve
saçınızın üzerine bir başlık gibi yağsız koruyucu giysiler giyin.
Pozisyon dışında veya kapalı bir yerde kaynak yaparken
kulak tıkacı kullanın. Kaynak alanındayken mutlaka yan
koruyucuları olan güvenlik gözlükleri takın.
6.g. Şase kablosunu üzerinde çalışılan parçaya mümkün olduğu
kadar yakın bağlayın. Şase kablolarının bina iskeletine veya
kaynak alanından uzakta başka yerlere bağlı olması, kaynak
akımının kaldırma zincirleri, vinç kabloları veya başka
alternatif devrelerin içinden geçmesi ihtimalini arttırır.
Bu durum yangın tehlikesi oluşturabilir veya kaldırma zincirlerinin veya kabloların aşırı ısınarak kopmasına neden olabilir.
6.h. Ayrıca madde 1.c.'ye bakınız.
7.a. Kullanılan prosese uygun siperlik gazı
içeren basınçlı gaz tüpleri ve seçilen gaz
ve basınca göre tasarlanmış , uygun
regülatörler kullanınız. Tüm hortumlar,
donanımlar ve benzeri aksamlar yapılan kaynak
i ş lemine uygun olmalı ve iyi durumda tutulmalıdır.
7.b. Tüpleri her zaman dik durumda ve ta şıyıcı bir takıma
veya sabit bir desteğe iyice zincirlenmi ş olarak tutun.
7.c. Tüplerin yerleri:
Tüpler, darbe alabilecekleri veya fiziksel hasara maruz
kalabilecekleri alanlardan uzak tutulmalıdırlar.
Tüpler, kaynak arkından veya kesme işlemlerinden ve başka
ısı, kıvılcım veya alev kaynaklarından güvenli bir mesafede
bulunmalıdır.
7.d. Elektrod, elektrot tutucu pense veya başka elektrik
bakımından “aktif” parçaların tüpe temas etmesine asla
imkan vermeyin.
7.e. Tüp vanasını açarken başınızı ve yüzünüzü tüp vanası
çıkışından uzak tutun.
7.f. Tüp kullanımda iken veya kullanım amacıyla bağlandığı
zamanlar dışında, vana koruma başlıkları mutlaka yerlerine
takılmış ve elle sıkıştırılmış halde olmalıdır.
7.g. Basınçlı gaz tüpleri üzerindeki talimatları, ilgili
ekipmanlar ve Basınçlı Gazlar Birliği 1235 Jefferson
Davis Highway, Arlington, VA 22202'den elde edilebilen
CGA yayını P-1 “Tüplerdeki Basınçlı Gazların Güvenle
Kullanılması İçin Tedbirler”i okuyunuz ve bunlara
uyunuz.
ELEKTRİK gücüyle
çalışan donanımlar için.
8.a. Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce
sigorta kutusundaki bağlantı kesme düğmesini
kullanarak elektriği kesin.
8.b. Makineyi kurarken, genel elektrik kullanım kurallarına,
bütün yerel kanun ve yönetmeliklere ve imalatçı
firmanın talimatlarına uyun.
8.c. Makineyi topraklarken, genel elektrik kullanım kurallarına ve
imalatçı firmanın talimatlarına uyun.
Mart ‘95
iv
iv
GÜVENLİK
PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ
Pour votre propre protection lire et observer toutes les instructions
et les précautions de sûreté specifiques qui parraissent dans ce
manuel aussi bien que les précautions de sûreté générales suivantes:
Sûreté Pour Soudage A L’Arc
1. Protegez-vous contre la secousse électrique:
a. Les circuits à l’électrode et à la piéce sont sous tension
quand la machine à souder est en marche. Eviter toujours
tout contact entre les parties sous tension et la peau nue
ou les vétements mouillés. Porter des gants secs et sans
trous pour isoler les mains.
b. Faire trés attention de bien s’isoler de la masse quand on
soude dans des endroits humides, ou sur un plancher
metallique ou des grilles metalliques, principalement dans
les positions assis ou couché pour lesquelles une grande
partie du corps peut être en contact avec la masse.
c. Maintenir le porte-électrode, la pince de masse, le câble
de soudage et la machine à souder en bon et sûr état
defonctionnement.
d.Ne jamais plonger le porte-électrode dans l’eau pour le
refroidir.
e. Ne jamais toucher simultanément les parties sous tension
des porte-électrodes connectés à deux machines à souder
parce que la tension entre les deux pinces peut être le
total de la tension à vide des deux machines.
f. Si on utilise la machine à souder comme une source de
courant pour soudage semi-automatique, ces precautions
pour le porte-électrode s’applicuent aussi au pistolet de
soudage.
2. Dans le cas de travail au dessus du niveau du sol, se protéger
contre les chutes dans le cas ou on recoit un choc. Ne jamais
enrouler le câble-électrode autour de n’importe quelle partie
du corps.
3. Un coup d’arc peut être plus sévère qu’un coup de soliel,
donc:
a. Utiliser un bon masque avec un verre filtrant approprié
ainsi qu’un verre blanc afin de se protéger les yeux du rayonnement de l’arc et des projections quand on soude ou
quand on regarde l’arc.
b. Porter des vêtements convenables afin de protéger la
peau de soudeur et des aides contre le rayonnement de
l‘arc.
c. Protéger l’autre personnel travaillant à proximité au
soudage à l’aide d’écrans appropriés et non-inflammables.
4. Des gouttes de laitier en fusion sont émises de l’arc de
soudage. Se protéger avec des vêtements de protection libres
de l’huile, tels que les gants en cuir, chemise épaisse, pantalons sans revers, et chaussures montantes.
5. Toujours porter des lunettes de sécurité dans la zone de
soudage. Utiliser des lunettes avec écrans lateraux dans les
zones où l’on pique le laitier.
6. Eloigner les matériaux inflammables ou les recouvrir afin de
prévenir tout risque d’incendie dû aux étincelles.
7. Quand on ne soude pas, poser la pince à une endroit isolé de
la masse. Un court-circuit accidental peut provoquer un
échauffement et un risque d’incendie.
8. S’assurer que la masse est connectée le plus prés possible
de la zone de travail qu’il est pratique de le faire. Si on place
la masse sur la charpente de la construction ou d’autres
endroits éloignés de la zone de travail, on augmente le risque
de voir passer le courant de soudage par les chaines de levage, câbles de grue, ou autres circuits. Cela peut provoquer
des risques d’incendie ou d’echauffement des chaines et des
câbles jusqu’à ce qu’ils se rompent.
9. Assurer une ventilation suffisante dans la zone de soudage.
Ceci est particuliérement important pour le soudage de tôles
galvanisées plombées, ou cadmiées ou tout autre métal qui
produit des fumeés toxiques.
10. Ne pas souder en présence de vapeurs de chlore provenant
d’opérations de dégraissage, nettoyage ou pistolage. La
chaleur ou les rayons de l’arc peuvent réagir avec les vapeurs
du solvant pour produire du phosgéne (gas fortement toxique)
ou autres produits irritants.
11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sûreté,
voir le code “Code for safety in welding and cutting” CSA
Standard W 117.2-1974.
PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ POUR
LES MACHINES À SOUDER À
TRANSFORMATEUR ET À
REDRESSEUR
1. Relier à la terre le chassis du poste conformement au code de
l’électricité et aux recommendations du fabricant. Le dispositif
de montage ou la piece à souder doit être branché à une
bonne mise à la terre.
2. Autant que possible, I’installation et l’entretien du poste seront
effectués par un électricien qualifié.
3. Avant de faires des travaux à l’interieur de poste, la debrancher à l’interrupteur à la boite de fusibles.
4. Garder tous les couvercles et dispositifs de sûreté à leur
place.
Mar. ‘93
v
Teşekkür Ederiz
Lincoln Electric tarafından üretilen KALİTELİ bir ürünü seçtiğiniz için
Teşekkür Ederiz. Lincoln Electric Company Kaynak Tekniği Sanayi
ve Ticaret A.Ş. olarak bu ürününü size sunarken onur duyuyoruz ve
sizin bu ürünü kullanırken memnun kalmanızı diliyoruz. Bir sorun ile
karşılaştığınızda bu klavuzun arka kapağındaki adres ve telefon
numaralarından bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen Hemen Karton Kutunun ve Ekipmanın Hasarlı Olup Olmadığını Kontrol Ediniz
Bu ekipman gönderildiğinde, mülkiyeti taşıyıcıdan teslim alındığı andan itibaren satın alan kişiye geçer. Sonuç
olarak, mal teslim edildiğinde nakliye sırasında oluşan hasarlar için hak talebi taşıyıcı firmaya karşı satın alan
tarafından yapılır.
İlerde referans olarak kullanmak üzere lütfen ekipmanınızın kimlik bilgisini aşağıya kaydediniz.
Bu bilgi makinanınızın makina tanım plakasında bulunabilir.
Ürün _________________________________________________________________________________
Model Numarası ___________________________________________________________________________
Kod Numarası veya Tarih Kodu _________________________________________________________________
Seri Numarası ____________________________________________________________________________
Satın Alındığı Tarih ___________________________________________________________________________
Satın Alındığı Yer _________________________________________________________________________
Bu ekipman için yedek parça veya bilgi istediğiniz zaman mutlaka yukarıya kaydetmiş olduğunuz bilgileri veriniz.
Kod numarası, özellikle doğru yedek parçanın belirlenmesinde önemlidir.
On-Line Ürün Kaydı
- Makinenizi faks veya İnternet yoluyla Lincoln Electric'e kaydettiriniz.
Faks çekmek için: Bu makine ile birlikte sunulan doküman paketindeki garanti beyannamesinin arka yüzündeki
formu doldurunuz ve formun üzerindeki bilgiler doğrultusunda fakslayınız.
Çevrimiçi Kayıt İçin: WEB SİTEMİZİ www.lincolnelectric.com adresinden ziyaret ediniz. “Hızlı Bağlantılar
(Quick Links)”seçeneğini ve sonra “Ürün Kaydı (Product Registration)”seçeneğini seçiniz. Lütfen formu doldurun ve kayıt
bilgilerinizi gönderin.
Makineyi kullanmaya başlamadan önce bu Kullanıcı El Kitabını tamamen okuyun. Bu el kitabını saklayınız
ve kolay ulaşılacak bir yerde tutunuz. Korunmanız için sağladığımız güvenlik talimatlarına özel dikkat gösteriniz.
Her biri için geçerli olan ciddiyet seviyesi aşağıda açıklanmıştır:
UYARI
Bu ifade, ciddi kişisel yaralanma veya hayat kaybını önlemek için bilgilere tam olarak uyulmasının zorunlu
olduğu durumlarda
.
kullanılır.
DİKKAT
Bu ifade, küçük kişisel yaralanma veya ekipmanın zarar görmesini önlemek için bilgilere uyulmasının
zorunlu olduğu .durumlarda kullanılır.
vi
vi
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Kurulum............................................................................................................................. Bölüm A
Çalışma Ortamı ...................................................................................................................A-1
Şebeke Giriş Bağlantısı .......................................................................................................A-1
Çıkış Bağlantıları ................................................................................................................. A-1
a. Tel Besleme Ünitesi Bağlantıları ...............................................................................A-1
Değerler: ..............................................................................................................................A-1
AC-1200'ün LAF veya LT34'e bağlanması (NL Seçeneği ile) ..............................................A-2
''AC-1200'ün NA-4'e 'Akım Kontrolü' Anahtarı ile bağlanması .............................................A-2
AC-1200'ün NA-4'e akım kontrolü reostası ile veya LT-6'ya bağlanması ............................A-2
b. Çıkış Bağlantı Saplamaları .......................................................................................A-3
c. Yardımcı Güç ............................................................................................................ A-3
Çalışma Çevrimi .................................................................................................................. A-3
________________________________________________________________________________
Çalıştırma.......................................................................................................................... Bölüm B
Güvenlik Tedbirleri ................................................................................................. B-1
Makinenin ayarlanması veya Uzaktan Kumanda .................................................................B-1
Çıkış Akımının ayarlanması .................................................................................................B-1
________________________________________________________________________________
Bakım .................................................................................................................Bölüm D
Güvenlik Tedbirleri ................................................................................................ D-1
________________________________________________________________________
Sorun Giderme ............................................................................................. Bölüm E
Güvenlik Tedbirleri .................................................................................................E-1
Sorun Giderme Kılavuzunun Kullanımı..................................................................E-1
Sorun Giderme Kılavuzu .................................................................................E-2,E-3
________________________________________________________________________
Kablo Şemaları ..................................................................................................Bölüm F
________________________________________________________________________
A-1
A-1
KURULUM
ORTAM
AC-1200'ün sağ yan panelini çıkarın ve giriş gücü
hatlarını delikten muhafazanın arkasına getirin. Giriş
kablolarının önerilen boyutları ve aşırı akım koruması
için aşağıdaki tabloya bakın.
Kaynak makinesini muhafazanın arkasındaki ızgaralardan
serbest hava giriş ve çıkış dolaşımının olduğu kuru bir
ortama kurunuz. Makinenin içine giren duman ve kiri
minimum seviyeye indirerek hava kanallarını tıkayabilecek
ve aşırı ısınmaya neden olabilecek kir birikimini azaltan bir
ortam olmalıdır.
Kaynak makinesinin iskeleti topraklanmalıdır. Bu amaçla,
kaynak makinesinin tabanında panelin altında
sembolü
ile işaretlenmiş olan bir saplama bulunmaktadır.
Uygun
Electrical Code for details on proper grounding topraklama
yöntemleri ile ilgili detaylar için genel elektrik kanunlarına bakınız.
ŞEBEKE GİRİŞ KABLOSU BAĞLANTILARI
UYARI
KAYNAK AKIMI ÇIKIŞ BAĞLANTILARI
a. Tel Besleme Ünitesi Bağlantısı
Kaynak makinesine giden giriş güç beslemesini
kesiniz. Bağlantı sıra klemenslerini açığa çıkarmak için
vidayı sökün ve kumanda panelinin önündeki menteşeli
kapağı kaldırın. Tel besleme ünitesi giriş kontrol
kablosunun kablolarını bağlantı sıra klemenslerine
tamamen ilgili bağlantı şemasında belirtildiği gibi
bağlayın. AC-1200 ile NA-4 bağlantı şemaları NA-4
Kullanım Kılavuzu IM-278'de bulunmaktadır. Kontrol
kablolarını birlikte verilen kelepçeleri kullanarak
bağlantı sıra klemensinin sağ tarafındaki panele takın.
• Bu ekipmanın kurulumunu ve
bakımını sertifikalı bir
elektrikçiye yaptırın.
• Ekipman üzerinde çalışmaya
başlamadan önce, sigorta
kutusundaki giriş gücünü kapatın.
ELEKTRİK ÇARPMASI
• Üzerinde elektrik akımı bulunan
öldürücü olabilir.
canlı parçalara dokunmayınız.
Şebeke giriş bağlantılarının bu kılavuzdaki teknik
özelliklere göre yapılamaması müşterinin kötü
kullanımı olarak kabul edilir ve garantiyi geçersiz kılar.
--------------------------------------------------------------------------
AC-1200'ü 'Akım Kontrolü' (7532 kodu altındakiler)
tipinde iki durumlu anahtar ile daha eski bir NA-4'e
bağlıyorsanız, bir K-775 'Uzaktan Kumanda' satın
alınmalı ve 5. sayfadaki S-15667 bağlantı şemasına
göre takılmalıdır. 'Uzaktan Kumanda' kablosu AC-1200
bağlantı sıra klemensine bağlanmadan önce dört
iletken kabloyu standart 25' kabloya düzgün bir şekilde
ekleyerek herhangi bir boya uzatılabilir.
Genel elektrik kullanım kurallarına, bütün yerel kanun ve
yönetmeliklere ve makine içindeki bağlantı şemasına uygun
olarak makinenin tüm şebeke giriş bağlantılarını uzman
bir elektrikçinin yapmasını sağlayın.
Şebeke giriş voltajının, fazının ve frekansının makine tanım
plakasında yazıldığı gibi olduğundan emin olunuz.
AC-1200'ü bir LAF-4'e veya LT-34 traktörünün AC
kontrollerine bağlarken, AC-1200 gerekli olan '–NL'
isteğe bağlı devresi takılı olarak sipariş edilmelidir. ''Bu
kit K-775 'Uzaktan Kumanda'sını içerir. Sayfa 5'teki S15666 şemasına göre bağlayın.
Birçok kurulumda AC-1200'ü tek fazlı güç çıkışına veya üç
fazlı bir hattın bir fazına bağlayın. Dengesiz hat koşulları
AC-1200'ü hat üzerindeki diğer makine ile doğru şekilde
dengeleyerek engellenebilir.
AC-1200'ü başka bir tel besleme ünitesine bağlamak
için, belirli ekipmanlar için komple tanım plakası
bilgilerini sağlayan talimatlar için fabrikaya başvurun.
AC-AC eş zamanlı ark kaynağı için iki veya dört Scott
bağlantılı AC-1200 makineleri kurarken, üç fazlı giriş
gücü kullanılmalıdır. Genel %90 faz açısından daha
az veya daha çok çıkış faz açısı sağlamak için
bağlantıların terminalleri şebeke bağlantı paneline
dahil edilmiştir.
Bağlantı sıra klemenslerine bağlantı tamamlandığında,
kapağı kapatın ve vidayı takın.
AC-1200 giriş kontaktörüne sahip değildir. Bu nedenle,
şebeke giriş devresi planlanırken harici starter veya çatal
anahtar içerir.
DEĞERLER: IP21 MUHAFAZA, İZOLASYON 155(F)
Tavsiye Edilen Giriş Kablosu, Topraklama Bağlantı Kablosu ve Sigorta
Boyutlarında Genel Elektrik Kanunu esas alınmıştır - 40¢ªC (104¢ªF) Ortam Sıcaklığında % 100 Çalışma Çevrimi
Bakır Kablo Ölçüsü - Kablo Borusu İçinde 75¢ªC
Süper Yalıtımlı
Güç Girişi Kabloları
Topraklama Bağlantı Kablosu Sigorta Ölçüsü, Amp
Giriş Amperi
Giriş
Gerilimi/ 1 Faz Scott 1 Faz
Bağl.
Hertz
T&B
Term.
Scott
Bağl.
T&B
Term.
1 Faz
T&B
Term.
Scott T & B 1 Faz
Bağl. Term.
Scott
Bağl.
460/60
182
209
#4/0
31013
250MCM 31013
#4
31007
#3
31007 300
350
440/50/60
190
219
#4/0
31013
250MCM 31013
#4
31007
#3
31007 300
350
380/50/60
2 30
254
350MCM 31015
#3
31007
#3
31007 300
400
250MCM 31013
Yukarıda tavsiye edilen Thomas & Betts kablo bağlantılarının (veya dengi) uygulanabilir U.L. güvenlik standartlarına
uyması gereklidir. A #30 altıgen (Allen) anahtar kolu, bağlantı kablolarının kurulumu için gereklidir.
IDEALARC AC-1200
A-2
AC-1200'ün LAF-4 veya LT-34'e
bağlanması (NL Seçeneği ile)
KURULUM
S-15666
4-18-75
AC-1200'ün NA-4'e 'Akım Kontrolü'
Anahtarı ile bağlanması
A-2
S-15667
4-18-75
AC-1200'ün NA-4'e akım kontrolü
reostası ile bağlanması
or LT-6.
S-15602
6-22-84H
DEALARC AC-1200
A-3
KURULUM
b. Çıkış Bağlantı Saplamaları
Şase kablolarını, Ac-1200 ' ün önündeki “ Şase ”
saplamasına bağlayın. Elektrod kablolarını, istenen çıkış
için “Min”, “Med” veya “Max” saplamaya bağlayın. Her
saplama için gerçek akım aralığı, saplamanın üzerindeki
isim plakasında belirtilir. Tavsiye edilen kablo ölçüleri
aşağıdaki gibidir. '''' Hem ' Şase ' hem de ' Max '
saplamaların, tavsiye edilen kabloların bağlantısını
kolaylaştıracak iki adet terminali bulunur. Somunları bir
anahtar ile sıkıştırın.
150'ye kadar toplam şase ve elektrod kablo uzunlukları
için gereken kabloları aşağıdaki tablodan seçebilirsiniz:
Bakır Kaynak Kablosu için İzin Verilen Maksimum Akım
Çalışma
Çevrimi
100%
80%*
Bir 4/0
İki 4/0
Üç 4/0
500
560
930
1040
1150
1290
Dört 4/0
1350
1510
* 10 dakikalık çevrime bağlı olarak.
Aşağıda tavsiye edilen aksesuar kitinin içindeki kabloların,
U.L. güvenlik standartları gereğince terminalleri bulunur.
'150' toplam elektrod ve şase kablosu uzunluğu.
c. Yardımcı Güç
AC-1200 bağlantı sıra klemensi üzerinde #31 ve
#32'den,115volt AC gücünün 1000 volt-amperi
kullanılabilir.
ÇALIŞMA ÇEVRİMİ
AC-1200, 1200 amper ve 44 voltta %100 çalışma
çevrimine sahiptir.
IDEALARC AC-1200
A-3
B-1
ÇALIŞTIRMA
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Makineyi çalıştırmadan önce, bu kısmın tamamını
okuyun ve anlayın.
UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü
olabilir.
Elektrik bakımından aktif olan
parçalara ve elektroda elinizle veya
ıslak giysilerle temas etmeyiniz.
Kendinizi çalışılan parçadan ve
zeminden yalıtın.
Daima kuru, izole edici eldivenler
giyin.
DUMANLAR VE GAZLAR
tehlikeli olabilir.
Başınızı dumanın dışında tutun.
Dumanları soluma alanından
çıkarmak için havalandırma veya
duman emme makineleri kullanın.
KAYNAKTAN ÇIKAN KIVILCIMLAR
yangına veya patlamaya sebep
olabilir
Yanıcı maddeleri uzak tutun.
Yanıcı madde içeren muhafaza
kapları üzerinde kaynak yapmayın.
B-1
MAKİNA YA DA UZAKTAN KUMANDA
AYARI
Çıkış, AC-1200, tel besleyici veya diğer uzak
konumlardan kontrol edilebilir.
'Tel besleyiciden ya da diğer uzak konumlardan akımı
ayarlamak için, AC-1200'ün önündeki iki durumlu
anahtarı, “Uzaktan Çıkış Kontrolü"ne getirin. ''AC1200'den çıkış akımını ayarlamak için, bu düğmeyi
'AC-1200'de Çıkış Kontrolü'ne getirin.
ÇIKIŞ AKIMINI AYARLAMAK İÇİN
Şebeke giriş bağlantısındaki bağlantı kesme
düğmesini ya da devre kesiciyi kullanarak AC-1200'ü
başlatın. Panelin ön tarafındaki kırmızı pilot lambası,
kaynak makinesinin açık olduğunu belirtir.
AC-1200'ün üzerindeki “Çıkış Kontrolü” reostasını
(“Panel Kontrolü'ndeki devirmeli anahtar ayarı) veya tel
besleyiciyi ya da diğer uzak reostayı (“Uzakta Çıkış
Kontrolü'ndeki devirmeli anahtar ayarı) kullanarak,
çıkış saplama bağlantıları tarafından ayarlanan aralık
dahilinde, çıkış akımın minimum ila maksimum
arasında ayarlayın.
MANÜEL EKEKTRODLARLA KAYNAK YAPMA
Kaynak makinesini kapatın, tel besleyici bağlantısını
kesin ve AC-1200 bağlantı sıra klemensi üzerindeki #2
ve #4 arasına köprü bağlantısı kurun. ''Böylece,
makine her kapatıldığında çıkış saplamalarını
elektriksel olarak “ aktif ” hale getiren çıkış
kontaktörlerini kapatır. Çıkış akımını yukarıda
anlatıldığı gibi ayarlayın. Dikkat: ''Tel besleyici elektrod
kabloları, çıkış saplamalarına bağlı bırakıldıysa, tel
besleyici memesi ve elektrod elektriksel olarak "aktif"
olur.
ARK IŞINLARI
yakıcı olabilir.
Göz, kulak ve gövde koruyucu
kullanın.
Bu kullanım kılavuzunda detaylı olarak verilen
ilave Güvenlik Hususlarına uyun.
IDEALARC AC-1200
D-1
BAKIM İŞLEMLERİ
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir.
Bakım ve sorun giderme işlemlerini her
zaman uzman bir personele yaptırın.
Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta
kutusundaki bağlantı kesme düğmesini kullanarak
elektriği kesin.
Elektrik bakımından aktif olan parçalara ve elektroda
elinizle veya ıslak giysilerle temas etmeyiniz.
Kendinizi çalışılan parçadan ve zeminden yalıtın.
Daima kuru, izole edici eldivenler giyin.
------------------------------------------------------------------------
Bu kullanıcı el kitabının içindeki
ilave uyarı bilgilerine bakın.
-----------------------------------------------------------1. Makineyi her üç ayda bir basınçlı hava ile temizleyin.
Kimyasal, metalik partiküller ya da çok miktarda toza
maruz kalan kısımlarda daha sık temizlik yapılması
gerekebilir.
2. Fan motorları, bakım gerektirmeyen kapalı
rulmanlara sahiptir.
IDEALARC AC-1200
D-1
E-1
SORUN GİDERME
SORUN GİDERME KILAVUZUNUN KULLANIMI
UYARI
Servis ve Onarı m yalnı zca Lincoln Electric Fabrikası nda Eğitilmiş Personel tarafı ndan
gerçekleştirilmelidir. Bu donanı m üzerinde yapı lacak yetkisiz onarı mlar, teknisyene ve makine
operatörüne tehlike arz edebilir ve fabrika garantinizi geçersiz hale getirecektir. Güvenliğiniz için
ve Elektrikle çarpılmayı önlemek amacıyla, bu kullanım kılavuzu içerisinde detayları verilen
bütün emniyet hususlarına ve önlemlere lütfen uyun.
__________________________________________________________________________
Bu Sorun Giderme Kılavuzu, muhtemel makine
arızalarını tespit etmeniz ve onarmanızda size yardımcı
olmak üzere sunulmuştur. Tek yapmanız gereken,
aşağıda listelenen üç kademeli yöntemi uygulamaktır.
Aşama 1. PROBLEMİ TESPİT EDİNİZ (BELİRTİ)
SORUN (BELİRTİLER)” başlı klı sütunun altı na bakı n.
Bu sütun makinenin gösterebilece ğ i muhtemel
belirtileri açı klamaktadı r. Makinenin gösterdiği belirtiyi
en iyi açyklayan listeyi bulun.
Aşama 3. ÖNERİLEN ÇÖZÜM
Bu sütun Olası Neden için bir çözüm tarzı sunar ve
genellikle, yerel Lincoln Yetkili Saha Servis Tesisi
ile temasa geçmeniz gerektiğini belirtir.
Önerilen Çözümü anlayamazsanız veya güvenli
bir şekilde gerçekleştiremiyorsanız, yerel Lincoln
Yetkili Saha Servis Tesisi ile temasa geçiniz.
Aşama 2. OLASI NEDEN.
OLASI NEDEN” başlıklı ikinci sütun makinenin
gösterdiği belirtiye etki edebilecek görünen harici
olasılıkları listeler.
DİKKAT
Herhangi bir nedenden ötürü test işlemlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde
yapamayacak durumdaysanız, işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere
yetkili Yerel Lincoln Yetkili Bölge Servisinize başvurun.
IDEALARC AC-1200
E-1
E-2
E-2
SORUN GİDERME
Bu kullanım kılavuzunda ayrıntılı bir şekilde açıklanan Güvenlik Önlemlerinin tamamına uyun
SORUNLAR
(BELİRTİLER)
Kaynak makinesi başlatılamıyor.
OLASI SEBEP
ÖNERİLEN ÇÖZÜM
Besleme hattı sigortası yanmış.
Olası nedenini ve çözüm yolunu
araştırın.
Besleme hattı kablosu açık.
Sigortayı değiştirin.
Hatalı besleme hattı gerilimi.
Tamir edin.
Gerilimin belirtildiği bir tanım plakası
bulundurun.
Kaynak makinesi kaynak yapmıyor
(Kontraktörler düzgün çalışıyor)
Kaynak makinesi kaynak yapmıyor
(Kontraktörler çalışmıyor)
Elektrod ya da topraklama kablosu Bağlantıyı sağlamlaştırın veya hasarlı
kabloyu değiştirin.
gevşek ya da hasarlı.
Kaynak kontrol devresinde elektrik
yok: X1-X2 Kumanda Trafolarında
gerilim yok.
Kumanda Trafosunun birincil gerilimini
kontrol edin. Problem yoksa, trafoyu
değiştirin.
Bobindeki termostat arızalı.
Kaynak makinesi fazla ısınmış
(Fan motorları çalışmıyor).
Soğutucu parçanın üzerinden SCR'ler
veya diotlar ya da P.C. kartı arızalı –
flow. Bkz. Sorun ”Kaynak makinesi
sadece min. ya da maks. kaynak
yapar – kontrol yok.” Tamirat yapın
ve sigortayı değiştirin.
Kumanda panelinin üzerindeki
sigorta (veya termostat – 7600
kodu altındakiler) açık ; Kontrol
devresi a şırı yüklü .
(Fan motorları çalışıyor)
#2 ve #4'teki devre düzgün
çalışmıyor.
Kaynak makinesi sadece min.
kaynak yapar – kontrol yok.
Bağlantı sıra klemensi ve besleyici
bağlantılarını kontrol edin
Röle temas noktaları kapanmıyor.
Tel besleyici kumanda gücü; #31
ve #32'de gerilim yok.
Gerekli tamiratı yapın.
Uzak kontrol anahtarı hatalı
konumda.
''Kaynak reostası için “Panel
Kontrolü'ne geçin. Diğer kontrol için
Kumanda ve “Uzaktan Kumanda”.
Reostayı değiştirin.
Kumanda reostası açık.
Kumanda devresi açık.
Doymalı reaktör kumanda bobini
veya bağlantısı açık.
Sigortayı kontrol edin ve gerekirse
değiştirin.
1. #41 ve #44 boyunca gerilim yok – Arızalı
girişleri tamir edin veya gevşek
bağlantıyı düzeltin.
2. Soğutucu parçanın üzerindeki diyotlar
ya da SCR'ler açık veya bağlantı yok.
Tamir edin ya da değiştirin.
3. P.C. kartı fişinde bağlantı yok – Fiş
bağlantısını kontrol edin ya da fişe
düzgün takın.
4. P.C. kartı hatası. Sebebi belirleyin ve
kartı değiştirin.
5. Devreyi açın ar R 1 – Tamir edin ya da
değiştirin.
DİKKAT
Herhangi bir nedenden ötürü test işlemlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde yapamayacak durumdaysanız,
işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere yetkili Yerel Lincoln Yetkili Bölge Servisinize başvurun.
IDEALARC AC-1200
E-3
E-3
SORUN GİDERME
SORUNLAR
(BELİRTİLER)
Kaynak makinesi sadece maks.
kaynak yapar – kontrol yok.
OLASI SEBEP
ÖNERİLEN ÇÖZÜM
Olası nedeni bulun ve kısa devre
Soğutucu parçanın üzerindeki
diyotlar ya da SCR'ler kısa devre yapan cihazı değiştirin.
yapmış.
Kısa devre yapan ya da topraklanan Reostayı değiştirin.
akım kontrol reostası.
Çıkış By-Pass Kapasitörleri açık
ya da bağlantı yok.
Değiştirin ya da yeniden bağlayın.
Avara kasnağı diyotu açık ya da kısa Değiştirin ya da yeniden bağlayın.
devre yapmış.
Temas noktaları titriyor.
P.C. kart parçalarında hata.
Olası nedeni bulun ve P.C.
kartını değiştirin.
Besleme hattı gerilimi düşüktür.
Enerji Şirketinden kontrol edin.
Hatalı kontaktör.
Tamir edin ya da değiştirin.
DİKKAT
Herhangi bir nedenden ötürü test işlemlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde yapamayacak durumdaysanız,
işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere yetkili Yerel Lincoln Yetkili Bölge Servisinize başvurun.
IDEALARC AC-1200
NOTLAR:
{
4 8 1
7 9 10
IDEALARC AC-1200
44
58
UZAK AKIM
KONTROLÜ
KUMANDA
TRAFOSU
1 1
59
KUMANDA
BOBİNLER
(SaĞ)
FS
05
/2
FİLTRE ŞOK
0/
BOBİNİ
20
X3
04
X2
1
FS
3
75
76
77
21
4
2
31
32
SİGORTA
N.A.
SİGORTA
R
57
4
FS
5
FS
1
UZAK KUMANDA
ANAHTARI
58
57
ÇIKIŞ
KONTAKTÖRLERİ
FS
TERMOSTAT
TRAFOSU
2
N.B.
FS
53
2
77
52
76
46
FS
2
4
MTR
UZAK
53
4
B
41
44
75
49
R1
56
43
42
45
41
44
48
AKIM KONTROL
POTANSİYOMETRESİ
46
49
X2
52
X1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2
P.C. KARTI
55
PARAZİT GİDERME TERTİBATI
SCR TERTİBATI
DİYOD TERTİBATI
ARKADAN GÖRÜNÜM SAĞ
KISIM TERMİNALİ
ÇIKIŞ
BY-PASS
KAPASİTÖRLERİ
İŞ PARÇASI
Maks.
ORT.
MIN.
F
B
KONTAKTÖR
REZİSTÖRLERİ
5
ÜST TERMİNAL
PANELİ
57
21
FS
3
TERMOSTAT
1
3
54
MTR
FS
55
CONTROL
COILS
(RIGHT)
44
43
42
41
X1
X2
1
48
U
A
M18868
U
U U
45
ŞEMALAR
NOT: Bu Şema sadece referans içindir. Bu el kitabında bulunan tüm makineler için geçerli olmayabilir. Makinenin iç tarafında içerdeki panellerin birinde özel bir kod için
spesifik Şema yapıştırılmıştır. Eğer Şema okunaksızsa, yenisiyle değiştirmek için Servis Departmanına ulaşınız. Ekipmanın kod numarasını veriniz.
ELEKTRİK SEMBOLLERİ
PER E1537
H5
H4
H10
H9
H8
H7
H1
DOY. REAKTÖR
S
56
KUMANDA
DEVRESİ
SİGORTASI
SİGORTA
KABLO RENK KODU
B-SİYAH
U - MAVİ
FAN
PERDELERİ
GÜÇ FAKTÖRÜ
KAPASİTÖRLERİ
(FABRİKADA, 440/460
KAYNAK GERİLİMLERİNDE
H1 VE H4'E BAĞLANMIŞ VE
DİĞER TÜM GERİLİM KAYNAK
GERİLİMLERİNDE H1
VE H5'E BAĞLANMIŞ).
GİRİŞ
GÜCÜ
HATLARI
ULUSAL ELEKTRİK
KURALLARINA GÖRE
TOPRAĞA BAĞLAN
ÖN YÜZÜ
MAKİNE TABAN
KASASININ
KORUYUCU YAPIŞTIRMA DEVRESİ
N.B. AMP YAVAŞ YANAN SİGORTA
(İLK MODELLERDE YOKTUR).
N.A. SİGORTADAKİ MERKEZ TERMİNAL
KOD 10465 & 10466 İÇİN IDEALARC AC-1200 KABLO ŞEMASI
F-1
F-1
F-2
ŞEMALAR
AC-1200 SCOTT BAĞLANTI ŞEMASI
IDEALARC AC-1200
F-2
F-3
ŞEMALAR
AC-1200 VE PARALEL DC-1000'LER
IDEALARC AC-1200
F-3
F-4
ŞEMALAR
AC-1200 VE DC-1500'LER
IDEALARC AC-1200
F-4
F-5
ŞEMALAR
AC-1200 KABLO ŞEMASI (NL Seçeneği ile)
NOT: Bu Şema sadece referans içindir. Bu el kitabında bulunan tüm makineler için geçerli olmayabilir.
Makinenin iç tarafında içerdeki panellerin birinde özel bir kod için spesifik Şema yapıştırılmıştır. Eğer Şema
okunaksızsa, yenisiyle değiştirmek için Servis Departmanına ulaşınız. Kaynak makinesi kod numarasını veriniz.
IDEALARC AC-1200
F-5
UYARI
Spanish
AVISO DE
PRECAUCION
French
ATTENTION
German
WARNUNG
Portuguese
ATENÇÃO
Elektrik bakımından aktif olan parçalara ve
●
elektroda elinizle veya ıslak giysilerle temas
etmeyiniz.
Yanıcı maddeleri uzak tutun.
kullanın.
● Kendinizi çalışılan parçadan ve
zeminden yalıtın.
● No toque las partes o los electrodos
bajo carga con la piel o ropa mojada.
● Aislese del trabajo y de la tierra.
● Ne laissez ni la peau ni des vête-
ments mouillés entrer en contact
avec des pièces sous tension.
● Isolez-vous du travail et de la terre.
● Berühren Sie keine stromführenden
Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!
● Isolieren Sie sich von den
Elektroden und dem Erdboden!
● Não toque partes elétricas e elec-
trodos com a pele ou roupa molhada.
● Isole-se da peça e terra.
● Göz, kulak ve gövde koruyucu
● Mantenga el material combustible
fuera del área de trabajo.
● Gardez à l’écart de tout matériel
inflammable.
● Entfernen Sie brennbarres Material!
● Protéjase los ojos, los oídos y el
cuerpo.
● Protégez vos yeux, vos oreilles et
votre corps.
● Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-
perschutz!
● Mantenha inflamáveis bem guarda-
dos.
● Use proteção para a vista, ouvido e
corpo.
Japanese
Chinese
Korean
Arabic
READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER’S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE
USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES.
SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS
CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.
LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A
ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.
LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.
● Başınızı dumanın dışında tutun. ● Bakımdan önce enerjiyi kapatın. ● Panel açıkken veya koruyucular
● Dumanları soluma alanından
olmadan kullanmayın.
çıkarmak için havalandırma veya
duman emme makineleri kullanın.
● Los humos fuera de la zona de res-
piración.
● Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.
● Gardez la tête à l’écart des fumées.
● Utilisez un ventilateur ou un aspira-
● Desconectar el cable de ali-
mentación de poder de la máquina
antes de iniciar cualquier servicio.
● Débranchez le courant avant l’entre-
tien.
teur pour ôter les fumées des zones
de travail.
● Vermeiden Sie das Einatmen von
Schweibrauch!
● Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!
● Mantenha seu rosto da fumaça.
● Use ventilação e exhaustão para
remover fumo da zona respiratória.
● Strom vor Wartungsarbeiten
● No operar con panel abierto o
guardas quitadas.
● N’opérez pas avec les panneaux
ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.
● Anlage nie ohne Schutzgehäuse
abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!)
oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!
● Não opere com as tampas removidas.
● Desligue a corrente antes de fazer
● Mantenha-se afastado das partes
serviço.
● Não toque as partes elétricas nuas.
● Não opere com os paineis abertos
moventes.
UYARI
Spanish
AVISO DE
PRECAUCION
French
ATTENTION
German
WARNUNG
Portuguese
ATENÇÃO
ou guardas removidas.
Japanese
Chinese
Korean
Arabic
LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.
Kaynak ve Kesme Ürünlerinde Dünya Lideri
İştirakleri ve Distribütörleri aracılığıyla Tüm Dünyada Satış ve Servis Hizmeti
Cleveland, Ohio 44117-1199 U.S.A. TEL: 216.481.8100 FAX: 216.486.1751 WEB SITE: www.lincolnelectric.com

Benzer belgeler

IDEALARC DC1 - 500

IDEALARC DC1 - 500 ısı, kıvılcım veya alev kaynaklarından güvenli bir mesafede bulunmalıdır. 7.d. Elektrod, elektrot tutucu pense veya başka elektrik bakımından “aktif” parçaların tüpe temas etmesine asla imkan verme...

Detaylı

FLENDER couplings - Siemens Industry Online Support

FLENDER couplings - Siemens Industry Online Support TLV'nin (Eşik Limit Değerlerin) altında tutun. Kapalı alanlarda veya bazı durumlarda açık havada bile havalandırma cihazı gerekli olabilir. Galvaniz kaplı çelik üzerinde çalışılırken de ilave tedbi...

Detaylı

Bağlanabilirlik Ağ Ortamı

Bağlanabilirlik Ağ Ortamı kaynak makinesini iyi ve güvenli bir şekilde çalışır durumda tutunuz. Hasarlı yalıtımları değiştiriniz. 3.g. Elektrotu soğutmak için asla suya sokmayınız. 3.h. İki ayrı kaynak makinesine bağlı elek...

Detaylı