Çöp torbasından servet çıktı

Yorumlar

Transkript

Çöp torbasından servet çıktı
Çöp torbasından servet çıktı CNNTurk.com
1 -> 3
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/04/17/cop.torbasindan.servet.cikt...
Üye Ol
Arama
Güncel
Ana Sayfa
Video
Di er » Sa lık |
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Kültür Sanat
Ya am
Bilim Teknoloji
Üye Giri i
ARA
Di er
Canlı
Haberim
Astrolojisi | Tatil | Yayın Akı ı | Otomobil | CNN Türk Test | Yazarlar | Tüm Yazarlar
TV
Hava Durumu
17.04.2012 16:52:40
Çöp torbasından servet çıktı
HABER
Foto Galeri »
Avrupa'nın ilk 10 ambalaj üreticisi
arasında yer alan Korozo Grup'un çöp
torbası ve mutfak yardımcı ürünleri
sektöründeki markası Koroplast, yüzde
15 büyüyerek pazardaki liderli ini
sürdürüyor.
Payla
11
Tweet
lgili Haberler
Kurulan irket de azaldı
kapanan da
Kurulan irket sayısı yüzde 30
azaldı
ubatta kurulan irket azaldı,
kapanan arttı
ran sermayeli irket sayısında
rekor artı
0
açıklandı.
Korozo Grup Genel Koordinatörü Jeki
Mizrahi ve Koroplast Pazarlama Yöneticisi
Lizi M. Yılmaz'ın ev sahipli inde düzenlenen
basın toplantısında, 30. yılını geride bırakan
ve Türkiye'nin ilk çöp torbasını ve buzdolabı
po etini üreten Koroplast markasının 2011
performansı, Korozo'nun dünya ve Türkiye
pazarındaki konumu de erlendirildi ve
Koroplast tarafından yaptırılan pazar
dinamikleriyle hane ara tırması sonuçları
BASINDA BUGÜN (22.05.2012)
Düzenlenen basın toplantısında, Koroplast markasının
bundan 30 yıl önce Türkiye'de çöp torbası ve mutfak
yardımcı ürünleri sektörünün temellerini attı ını belirten
Korozo Grup Genel Koordinatörü Jeki Mizrahi, öyle
konu tu:
"Bundan 30 yıl önce Türkiye'de çöplerin biriktirilmesi, ta ınması
büyük bir sıkıntı konusuydu. Hatta o dönemlerde çöp kovalarına
ka ıtlar yerle tirilir, çöpler bunun içine koyulurdu. Sonrasında da
o çöp kovaları temizlenmek için deterjanlarla yıkanırdı.
te böyle bir dönemde Koroplast markamızla büyük bir maceraya
atıldık. Türkiye'nin ilk çöp torbasını ürettik ve tüketicilerimize
sunduk. Koroplast bu sayede tüketicileri büyük bir dertten kurtardı. Türkiye'de yeni bir dönem
ba ladı. Tüketicilerimiz çöplerini akıtmayan, dı arıya kötü koku vermeyen, sa lam, sızdırmayan
çöp torbaları kullanmaya ba ladı.
HABERLER
»
1
Karakolda iki kez tecavüze u radı!
2
AK Parti'de "3 dönem" tartı ması
3
Kampüsten asker oca ına
4
28 ubat'ta 5. dalga
5
stanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...
6
Edirne'yi sa anak vurdu!
Yine bundan 30 yıl önce Türkiye'nin ilk buzdolabı po etini sunarak de i en ya am artlarının
getirdi i yeni ihtiyaçlardan birini daha kar ılamı olduk. Tüm bu beklentilere kar ı geli tirdi imiz
yenilikçi ürünlerle Koroplast Türkiye'de yepyeni bir sektörün temellerini attı; çöp torbası ve
mutfak yardımcı ürünleri sektörü Koroplast ile hayat buldu."
7
Twitter bunu da gördü!
8
Evlerinden çıkamaz oldular
9
Tavuklar da gaz bombasından etkilendi
Koroplast'ın daima kendi alanında sorun ve beklentileri tanımlayan, ihtiyaçları belirleyen ve bu
do rultuda inovatif çözümler geli tiren bir marka oldu unu belirten Mizrahi, "Hayatımız
modernle tikçe, bu modern ya ama uygun yeni ürünleri tüketicilerimize sunduk" diye konu tu.
10
Cumartesi Anneleri'ne tehdit
Mizrahi, öyle devam etti:
"Örne in Koroplast dondurulmu gıda torbasını ürettik. Sadece bununla da kalmadık. Koroplast
markamızla mutfak dı ındaki alanlara yönelik de ürün ve çözümler sunduk. Örne in katı atıklar
için Türkiye'nin ilk geri kazanım torbası 2005 yılında Koroplast ile hayatımıza girdi.
tüm haberler »
»
»
»
V DEOLAR
FOTO GALER LER
GÜNCEL KONULAR
Yine 2005 yılında Türkiye'de ilk tıbbi atık torbasını çıkartan, bu konudaki yasal çalı malara
katkı sa layan da Koroplast'tı. Yenilikçi anlayı ımızın son örne i de Türkiye'nin ilk mikrodalga
pi irme torbası oldu. Hayatı pek çok farklı alanda kolayla tırarak ilklere imza attık ve her yeni
ürünümüzle Altın Ambalaj Ödülü'nü almaya hak kazandık."
Geçen yıl yüzde 15 oranında bir ciro büyümesi gerçekle tiren Koroplast'ın, yüzde 38'lik ciro
payı ile tüm kategorilerdeki liderli ini sürdürdü ünü ifade eden Mizrahi, Koroplast olarak bu yıl
28.05.2012 15:33
Çöp torbasından servet çıktı CNNTurk.com
2 -> 3
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/04/17/cop.torbasindan.servet.cikt...
çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünleri sektöründe yüzde 20 oranında büyümeyi
hedeflediklerini belirtti.
Çöp torbası kullanımında Türkiye Fransa'nın gerisinde
Koroplast Pazarlama Yöneticisi Lizi M. Yılmaz da, dünyadaki ve Türkiye'deki çöp torbası
kullanım oranlarından bahsetti.
Türkiye genelinde çöp torbası kullanımının özellikle Avrupa ile kar ıla tırıldı ında yeterli
seviyeye ula madı ını belirten Lizi M. Yılmaz, öyle konu tu:
"Türkiye'deki evlerin sadece yüzde 18'i çöp torbası kullanıyor. Bu da her 5 aileden sadece
birinin çöp torbası kullandı ı anlamına geliyor. Ama bir Fransa örne ine bakacak olursak; hane
sayısının yüzde 72'sinin çöp torbası kullandı ını görüyoruz. Yani her 5 aileden 4'ü çöp torbası
kullanıyor.
Di er taraftan markamız adına gurur duydu umuz bir tablo var ki, o da; Türkiye'de çöp torbası
kullanan her 3 aileden birinin sektör lideri Koroplast'ı tercih ediyor olması. Aynı eyi buzdolabı
po eti için de söyleyebiliriz. Hanelerin yüzde 44'nün buzdolabı po eti kullandı ını görüyoruz ve
kullanan her 2 aileden 1'i de Koroplast'ı tercih ediyor."
Video »
Zirve Gündemi'ne,
Prof. Dr. Taner
Berksoy konuk
Evlerinden
çıkamaz oldular
Rio'yu aratmadı
Programlar
Bu Haberle lgili Twitter'da Ne Konu uluyor?
FinansHaberler Pfizer en gözde irket seçildi chilp.it/368563
4 hours ago · reply · retweet · favorite
BorsaPara MKB irket Haberleri – (28.05.2012): Para & Borsa - Para ve Borsa ile ilgili her ey... MKB irket Haberleri ... bit.ly/K2Ajt8
4 hours ago · reply · retweet · favorite
deliefendi Yok artık öyle kolay kolay irket sahibinin irket kasasını bo altma ansı falan. Tüzelin
kasasını bo altanın ruhunu bo altacaklar...
4 hours ago · reply · retweet · favorite
Join the conversation
Servisler » iPhone • Mobil • Haber SMS • Görüntülü Haber • Facebook • Twitter • Sitene Ekle
Test »
Hangi duyunuz daha keskin?
Yorumlar »
Kalıcı bir bilgi edinmenin sizin için en kolay yolu hangisi?
Dinlemek
Okumak
Denemek
zlemek
!
"
$
!
#
#
#
#
#
%
Man etler »
Katliamın ayrıntıları ortaya çıktı
Cebelitarık'ı yüzerek geçmek
için kredi aldı!
Vatikan'da belge skandalı
Allianoi için hukukta son viraj
Tavuklar da gaz bombasından
etkilendi
Cumartesi Anneleri'ne tehdit
Di er Haberler
Türkiye »
Katliamın ayrıntıları ortaya çıktı
Edirne'yi sa anak vurdu!
Allianoi için hukukta son viraj
Vatikan'da belge skandalı
Dünya »
BM, Hula katliamını kınadı
Mısır seçimlerinde hile iddiası
slam Cemaati, insanlık suçuyla yargılanıyor
Annan, Esad ile görü ecek
28.05.2012 15:33
Çöp torbasından servet çıktı CNNTurk.com
3 -> 3
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/04/17/cop.torbasindan.servet.cikt...
Kampüsten asker oca ına
ABD'nin füze saldırısında 8 ki i öldü
Ekonomi »
Spor »
Benzinde fiyat tuza ına dikkat!
Vefa Tarhan: Ya büyüme ya da cari açık!
"IMF Ba kanı Yunanlılara hakaret etti"
Petrol fiyatları 91 doların üzerinde
Fransız açıkta Zvonareva oku
talya'da ikenin arkasında Macarlar var!
TSYD'den Volkan ve Caner'e kınama
23 kulübün taraftarları TFF'yi istifaya ça ırdı
Dolar ve euro güne nasıl ba ladı?
Kayserispor'dan gurbetçi transferi
Sa lık »
Kültür Sanat »
Tedavi etmeyip, para soran klini e kapatma!
Türkiye'de yılda 10 bin çocuk kalp
rahatsızlı ıyla do uyor
Kalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir
Erken dü en süt di leri geli im
Ekip'ten adına yakı an bir oyun: "Parti"
Eurovision birincisi Türk arkıcının vokalisti
Askeri bando Eurovision'u kazanan arkıyı
çaldı
2 kat aksiyon, 2 kat terör, 2 kat silikon
problemlerine yol açıyor…
Güne ten cilt tipine göre korunmalı
Documentarist 2012 biletleri satı ta!
Ya am »
Bilim Teknoloji »
Cebelitarık'ı yüzerek geçmek için kredi aldı!
Çin Twitter'ına ayar!
Yunanistan'da kriz seks sektörünü de vurdu
Cepte Full HD dönemi ba lıyor
Microsoft Windows Phone dersleri sona
erdi
Partizan mar ı Marmaris barlarının gözdesi!
Suskunlar'ın i brahim'ini hiç böyle
görmediniz
Twitter bunu da gördü!
Facebook telefonu 2013'te çıkacak
Melih Gökçek'e tepki ya dı
ADnet
Uzman Doktorunuza Sorun
Dr. Mustafa Eraslan cevaplasın
Tüm hastalıklara bitkisel çözümler
www.uzmandoktorunuzasorun.com
Regl A rılarına Son
Kinesioloji fiziktedavi bantları
Futbolcu a rı bantları
ktbant.sanalpazar.com
ElinchromTurkiye Parafla
Foto raf meraklılarına Elinchrom
Kalitesini uygun fiyata alma ansı
elinchromturk.sanalpazar.com
nternet Hizmetleri
Kurumsal webhosting ve site tasarım
Profesyonel e-ticaret çözümleri
www.narweb.net
Doktorunasorun.com
Sa lık sorunlarınıza Çözüm sunuyor
Hemen sor hemen canlı cevap al.
www.doktorunasorun.com
Uzman Doktorunuza Sorun
Dr. Mustafa Eraslan cevaplasın
Tüm hastalıklara bitkisel çözümler
www.uzmandoktorunuzasorun.com
Siz de reklam verin.
Ana Sayfa |
Sa lık |
Video
Tatil |
|
Türkiye |
Otomobil |
Dünya |
Ekonomi
CNN Türk Test |
|
Spor
Hava Yol |
|
Kültür Sanat
TV
|
|
Basın Odası
Ya am |
|
RSS
Bilim Teknoloji
|
Yazarlar
|
|
Tüm Yazarlar
Ofansif.com |
Taraftar Man etleri
|
ddaa
|
Çalı kan Taraftarlar
Yayın lkeleri | Yasal Uyarı | Kullanım ve Gizlilik artları | Reklam | zleyici Temsilcisi | Bize Yazın | Ula ım | Frekanslar | Künye | nsan Kaynakları
© 2007 Cable News Network LP, LLLP. cnnturk.com. Bu bir DYH, AOL Time Warner ortaklı ıdır. Tüm Hakları Saklıdır
Her Eve Lazım
Dream TV
CNN Türk Radyo
Radyo D
Slow Türk
Radyo Moda
Dil seçenekleri: CNN Us | CNN int | spanyolca | Arapça | Japonca | Korece
Oynat TV
Reklam vermek için tıklayın
28.05.2012 15:33
Koroplast 2012de yüzde 20 büyüyecek
1 -> 3
&7
8
http://www.dunya.com/koroplast-2012de-yuzde-20-buyuyecek-151870h.htm
!
!
"
#
$ % &' %
6$6 9 5
-
$
' !(
!
*
+
2
!
#$.
/
0
1
2
#$
3
'
!
3 4!
'
"
#$
5
6$6
5 !2
+
!
6$.#
"
!
%
"
#$
$ &$ #
*
!
!!
+
.
: &
;
$
(
' ! !'
,
(
%
$
$
- (& %
&,
&
$% !
4%
)# ) $
*
&
%
$ & & $# #$#
) # *+ $ #
.
&*
$ 0 1& 2
%
$%
$
.
$
!
)# ) $
$ 0 1& 2
$
& $*5
) 6.
%%789
&
!
$
88 $*:
,&%
$ &
( ( # . %
&! # $#6
&5
!
2
*
%%
5 "#
& &
$ $
$( &
,
"#
&
'
!
)
$
,0
3
$#$
*, & $$
$
&$ (
6
&
0
&
$
&
8
&*
( 6% %
"
40$ (
&
'
%
$
2!
$%
$%
%
&! #
!) #
&*
78
$
%
&
$
&0
.$
!
<
&
.
)
! "# $%
$ &
% "
$
&
%
$% !
/ &,
$,
"
$%
*
(!
"#
( % %%
&
# -#$#&
& $
%
%"
!
0
!
/
!
(
, (
#!
5
!
!
28.05.2012 15:35
Koroplast 2012de yüzde 20 büyüyecek
2 -> 3
http://www.dunya.com/koroplast-2012de-yuzde-20-buyuyecek-151870h.htm
2
*
$#"
&# ##
&
$
&
$
&*5
= $ * $"
$
0" !#
%
!
7 &,
#!
%
.% % 8
$
%
&
%%
"
&
$
%
&
%% %
( .%! 0
& *+ $ #
&
$
%% % %%
( .%! 0 & $# #
$
&
&
$
( &!
>
$%
.%
$
&,
.
( .%5
!
!"
!
40$ (
2!4%
%
$
%%
.%5
3
&
@$
,%
%
5 $#6 %
$%,#, &
6%
&
%
<5 &
& " $
(
9 60
%&# $% ! #
8
$
(
$$60
%
$%
.% $ %
$ != $
$
%%
$%
$
: $$60
%
$%
.%
$%-0
# !4 $
8
$7 60
%&# $% ! &
60
%&# $ $
>
$
% (
[email protected] $
$
77 $
% , &# $% "
$
% (
5
0
/3
B*
<
(! !
2
+
!!!
!
1
3
?$
&#
&#
#
#
"
$
#
" + !!
,
,!
2
F
!
)
:
!7 !
%
$
.*5
0
$$#
%
$
$#
$#$& $
'$
+!
$? $
.%
& AB
[email protected]
. #
%
.% %
,%%!
- &&
%
.%
$%
'! ;! !7 ) <
/
/
'
C
' + 5
D
E
8
3
Tweetle
7
%
)# ) $
$ 0 1& 2
*
$#$ ##$
%$ $
( $ 0$
& "
%
5 # #$ ,0 ( " "
<
5 $% $ %
,
##
&
!+. & $%
&# $% %
$%
&
%
!
$#
$#$ ,
,
%" & $
$#
,$
#!
5
(
=
8
!
(1 <1
(1 E
D
=
! ! " +! !
!
'!
!!
0
9
*
+3
Adınız soyadız
Yorum ba lı ı
Yorumunuz
Yorum Ekle
!
& !
+
=
,
2
!
!!
+
2
=
!(
5 ,
%
)
'
=
<
!2!
-
0
>
$
!
!) =
+
/! 2
5
!
?
+ !
,! # #
+!
! ==
! !$
2
!'
@! !
+
!
A
!
!
28.05.2012 15:35
Koroplast 2012de yüzde 20 büyüyecek
3 -> 3
A +
!'
!!2!
0 2
!
!(
!?
EA
http://www.dunya.com/koroplast-2012de-yuzde-20-buyuyecek-151870h.htm
!
=;
,! E
EA
+
!
E"
21
G
1+!
E
E
!
!
!!
-
=
"
! A
A
!! !! ! 3
/
!
!
! + G!
! !
E3
E
A
(
#$
#
!
9/
+
0
1
$ # 93
$
!!
2
.$# 9 /
1 (
.$. 9
!
!
!(
?
!
$ & 9 E=
!
+
6$ H 9 E"
!
.$ 6 9 E<
!
$
!E
!
!
.$.? 9 =
!
$6. 9 =
=
$. 9
!
3 !,
%
!
+ !
- ""
0 !!
9*
A
!
A
!
?)#
! !
*
$
!
! 1
B
'
L 2M
2
90 !!
,
!
(
!'
!
3O <
+
'
N
!
$6 9 7
!E
(
/7 %
.$ H 9 H !
/
)
.) 6 1
1
!
#$6? 9 /3 -
@2
! !
!
&$.6 9 3
!
!
=J
,
!
H$ H 9 0
@ ! I
B!
2
H
$. 9
'
!
!
$ ? 9A
!
+
! ! !+ ! ! !
$6H 9 7
E
!E
9
"!
!
3
' (
?$ . 9 EK '! ! !(
/3 2
3O <
%
&$
! !1
!
$# 9 =
!
.$ ? 9 A !
2
*
9A
$# 9 " !
$6# 9 /
! 1
"% */
3
! !$
.$
2 ,
!!!
?$ & 9 A
+!
!
$#6 9 0
?$#& 9 D
!E
$ & 9B
6$. 9 5 ,
1
?$ H 9 I
+ !
,! # #
$6H 9 .? < ! 2
$. 9 E=!
3 <8
$
6$ # 9 A
,
,
?$# 9 /
2
$#& 9 =
.
&$6 9
!!
+
.$ . 9 =
#$. 9 -
!
$ 6 97
'
90
&$#? 9 >
! !'
2
@
9 /! 2
H$
!
1
!
!
!
!2 ! ! ! !
)
!
!
J
)
)
J
)
)
)
)
! )
)
!
)
)
!
!)
)
<
+ =
! 3
$ B7 /! ! !
28.05.2012 15:35
Çöp torbasından servet çıktı
1 -> 1
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=20365248
#$
.
&
'
(
!
)
,
! "
*
$
-
!
"
)
$
$
/0
)
*.
) %
0
)
$
! (
!
:,
0
4
)
, 0) 9
) <
$
9
$
,
$'
1
'
1 (
)
1
$ $
$ $
$ *
2$
*
0
$
!
$
(
*&
*
)
(
&
)
/
,
)
,
$
,)
# $
$
)
$
*
% &
(
$' (
(
)
)
$
%
$
$)
&
?4*
*"
0
% (
)
) $)2$
(2)
1
1 1
(
2
-
$$
3
1 (
,
2 7
1 )
$
) #*
)
) -$
*7
5*
$
$ *
!
>
0
.=
4
$
'
$
<45) $ &@
'
%
" =
$:2
% % )
&
(
,
$
*0
% )
!/
,
)
%
$ 6
1
$ *+
)
(
#$ %
+
!
$
$
'
,$ , :)
$
)% 8
&
2
.
)
#5' %
' $
) $
, 01
)
%)
$) $
)
-
)
:)
$
)
1
$) $
$
$ *
$ , ;
'
)
1
=
1
2
)
- ,
!
&
$' 5 *
% ( 2) $ *
$ *8
))
$
44' :,
9
$
( $
* <4) $
1
$ $
!
*
28.05.2012 15:39
'Çöp'ten 458 milyon lira çıkardı - irketler- ntvmsnbc.com
1 -> 3
http://www.ntvmsnbc.com/id/25341060/
NTV
Star
CNBC-e
NTV Spor
NTV Yayınları
Do u Yayın Grubu
stanbul 19°C / 13°C
de i tir
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Anasayfa
Teknoloji
Ekonomi
Kültür Sanat
NTV Spor
NTV Bilim
Ya am
irketler
Sa lık
Kadın
Güncelleme: 17:38 TS
Kategoriler
Takip et: @ntv
Tweetle
Emlak
FOTO
V DEO
17 Nisan. 2012 Salı
5
0
reklam
Türkiye
Dünya
Ekonomi
!
"#$
%
&
'
Finans
Dünya Ekonomisi
Ekonomi Gündemi
Otomotiv
irketler
CNBC-e
Endeksleri
!
)! * +
-
#
!.
%#
+
%
0"!$
"#
$
%, !
-& %
*# / $ $ !
$1
(2 .
0 # 4%
3(
'(
!)
0
(3&#% 0
%
# 5
%
&
#
+
%
(
$
Emlak
Kültür Sanat
NTV Spor
Teknoloji
NTV Bilim
) ! *67 ( %
8+
$2
&
Astroloji
(
3
2
3
#
2
;
%
%/
(%
&
$ 0 (%/
!
$ 0" "$ * 2 8&!
&
2 2 !$
%
62 !$
:
.(
2
#
$ 0
#2
%
7
2
0 02
(
!
<:
2
+ )"%
5(- $
0 2
.(
%
%/
%
> 4(
%
3
(0 (
%
.
$
(
%
% ) ! *6
"$ 2 !$
! 2 !$ ::.
+2 +
( 2 * 3 $2 "! <:
(*
! ."
0
(# %
%(
; %
2
(%
&
(
/
/
2 * $ 52 "!7$ $
$"/" "+
6= %$ /"6 "! 2 5 ( 6 ( $
"!
%
0
$ 02
$2
8" " " "2 42 "!
2&
$( $
$ 04 2 %
2 %( 0
8 3 ( 4%
( %8
(0"2 9&#
! 3 04
(2 .
28 0
02
%
(%
& .$ 2 !$
2
*%
/6( % +
*#0 (" ""4
!0"8 62
(
Hava Yol
HızlıMenü kapat
%
!
%
(
%
2
E itim
Ye il Haber
%
/
$
#
+ *
9 ( 4 ( % !8$ 8 +
#
Ya am
Yeni Medya
!
* $2
3 + 2& %
Sa lık
Kadın
%
$
.(
+"#
/
( 0 4%
?.(
%*
/
%
$ $" 8" 8 3
0! *
(
%
/
% ! 2 !$
2 * $ 52 "[email protected]$2 ( "4%
"
Multimedya
Foto Galeri
(
Video Galeri
Bizi Takip Edin
Kısayollar
Anasayfam yap
En Popüler Haberler
Sinema Seanslar
Program Metinleri
BBC Türkçe Haberler
nsan Kaynakları
9&#% 0
zleyici Görü leri
ntvmsnbc Blog
("
&!
+2 2 " 4
$/
$
.3&#% 0
2 !$
0
3&#% 0
0(
( "
8& 2 "! -
0
("
(1*
*
%
+"#
$
( 4 4% $/ $ 2 %
!) ("
2
$/
2
:
(
!1A
"$ *
8 2
2 !$
.
<. 3&#% 0
(2 .
$( +
:
$
$
0 B
3&#% 0
("
&
("
/
$/
2 @$ $
28.05.2012 15:37
'Çöp'ten 458 milyon lira çıkardı - irketler- ntvmsnbc.com
2 -> 3
http://www.ntvmsnbc.com/id/25341060/
NTV video haber paketine abone olmak için tıklayın
NTVSpor video haber paketine abone olmak için tıklayın
Yüksek
Dü ük
1 kullanıcıdan 4.5 puan.
Bu habere puan verin
En yüksek puan alan haberler
Facebook'ta Payla ılanlar
(
)
!"
,
%
-
"%
5
! ) &.
*
+
*/) *
( )0
31
4 !
*
5
4
## $
! 1 ) -
("
!
## $
1
2- !
&"'
!!
## $
. !1)
*
## $
Toplam 1 yorum. Yorum yapmak için giri yapmalısınız.
alper alperen (88) - zmir
18 Nisan 2012, Çar amba 10:27
çöp torbası kullanmanın n eespirisi var bilmiyorum. Çöpünüzü attıktan sonra 20 dakika
uzaktan izleyin toplayıcılar, kediler hatta yetmedi belediye görevlilerince nasıl parçalannıp
ayrı tırıldı ını.... devamı »
Tüm yorumları göster
RKETLER : D
ER HABERLER
irketler Bölüm Anasayfa
FT: THY büyüme ata ında
TR SAD: 2 milyar dolarlık pastayı büyütece iz
Medya devi Murdoch atv'den vazgeçti
HP 27 bin ki iyi i ten çıkaracak
Türk firma 3 talyan markasına talip
Vodafone'da abone sayısı 18 milyonu a tı
Apple en de erli, Google üçüncü sıraya indi
Do u 'tan dev i birli i
DA 'a ABD'li ortak geliyor
Koç'tan ilk çeyrekte 538 milyon TL kâr
irketler Bölüm Anasayfa
Günün Man etleri
Editörün Seçtikleri
Yeni yüzle ilk gülümseme
stanbul'u çizmeye geldiler
5. dalga kuvvet komutanlarına
Google'dan synthesizer'lı doodle
Feribottan inen otomobil denize dü tü:
4 ölü
Üç günde 20 milyar dolar eridi
talya'da milli takım kampına baskın
stanbul'a fırtına ve sel uyarısı
Dragon uzaya gönderildi
160 milyon yılda hiç de i medi
Binlerce ö renciye askerlik oku
' ki ka ık kuantum noktası yutun
lütfen!'
Benzin alırken fiyat tuza ına dikkat
Sigarayı bırakmak için iyi fırsat
Gül: Uludere'de DDK'yı
görevlendirirdim
Meme kanserinde 9 yeni gen
‘WWW1’ plakası 305 bin TL'ye satıldı
Sa lıklı beslenmenin ilk adımı
16 aylık bebe e minik yapay kalp
Volkan: O gazeteci beni tahrik etti
28.05.2012 15:37
'Çöp'ten 458 milyon lira çıkardı - irketler- ntvmsnbc.com
3 -> 3
CNBC-e NTV Spor
Yayınlar:
NTV Star
Kategoriler:
Dünya E itim Ekonomi Hava Yol Kültür Sanat
Sa lık Spor
Hakkında:
© 2011 ntvmsnbc
http://www.ntvmsnbc.com/id/25341060/
NTV Yayınları NTV Radyo
Teknoloji Türkiye Ya am Ye il Haber
leti im Reklam Hukuki artlar & Gizlilik Yardım
RSS
Mobil
nsan
Kaynakları
Oley
Oyun
Haber
Geldi
Moda
Yardım
28.05.2012 15:37
'Çöp'ten 458 milyon lira çıkardı - irketler- ntvmsnbc.com
1 -> 3
http://www.ntvmsnbc.com/id/25341060/
NTV
Star
CNBC-e
NTV Spor
NTV Yayınları
Do u Yayın Grubu
stanbul 19°C / 13°C
de i tir
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Anasayfa
Teknoloji
Ekonomi
Kültür Sanat
NTV Spor
NTV Bilim
Ya am
irketler
Sa lık
Kadın
Güncelleme: 17:38 TS
Kategoriler
Takip et: @ntv
Tweetle
Emlak
FOTO
V DEO
17 Nisan. 2012 Salı
5
0
reklam
Türkiye
Dünya
Ekonomi
!
"#$
%
&
'
Finans
Dünya Ekonomisi
Ekonomi Gündemi
Otomotiv
irketler
CNBC-e
Endeksleri
!
)! * +
-
#
!.
%#
+
%
0"!$
"#
$
%, !
-& %
*# / $ $ !
$1
(2 .
0 # 4%
3(
'(
!)
0
(3&#% 0
%
# 5
%
&
#
+
%
(
$
Emlak
Kültür Sanat
NTV Spor
Teknoloji
NTV Bilim
) ! *67 ( %
8+
$2
&
Astroloji
(
3
2
3
#
2
;
%
%/
(%
&
$ 0 (%/
!
$ 0" "$ * 2 8&!
&
2 2 !$
%
62 !$
:
.(
2
#
$ 0
#2
%
7
2
0 02
(
!
<:
2
+ )"%
5(- $
0 2
.(
%
%/
%
> 4(
%
3
(0 (
%
.
$
(
%
% ) ! *6
"$ 2 !$
! 2 !$ ::.
+2 +
( 2 * 3 $2 "! <:
(*
! ."
0
(# %
%(
; %
2
(%
&
(
/
/
2 * $ 52 "!7$ $
$"/" "+
6= %$ /"6 "! 2 5 ( 6 ( $
"!
%
0
$ 02
$2
8" " " "2 42 "!
2&
$( $
$ 04 2 %
2 %( 0
8 3 ( 4%
( %8
(0"2 9&#
! 3 04
(2 .
28 0
02
%
(%
& .$ 2 !$
2
*%
/6( % +
*#0 (" ""4
!0"8 62
(
Hava Yol
HızlıMenü kapat
%
!
%
(
%
2
E itim
Ye il Haber
%
/
$
#
+ *
9 ( 4 ( % !8$ 8 +
#
Ya am
Yeni Medya
!
* $2
3 + 2& %
Sa lık
Kadın
%
$
.(
+"#
/
( 0 4%
?.(
%*
/
%
$ $" 8" 8 3
0! *
(
%
/
% ! 2 !$
2 * $ 52 "[email protected]$2 ( "4%
"
Multimedya
Foto Galeri
(
Video Galeri
Bizi Takip Edin
Kısayollar
Anasayfam yap
En Popüler Haberler
Sinema Seanslar
Program Metinleri
BBC Türkçe Haberler
nsan Kaynakları
9&#% 0
zleyici Görü leri
ntvmsnbc Blog
("
&!
+2 2 " 4
$/
$
.3&#% 0
2 !$
0
3&#% 0
0(
( "
8& 2 "! -
0
("
(1*
*
%
+"#
$
( 4 4% $/ $ 2 %
!) ("
2
$/
2
:
(
!1A
"$ *
8 2
2 !$
.
<. 3&#% 0
(2 .
$( +
:
$
$
0 B
3&#% 0
("
&
("
/
$/
2 @$ $
28.05.2012 15:37
'Çöp'ten 458 milyon lira çıkardı - irketler- ntvmsnbc.com
2 -> 3
http://www.ntvmsnbc.com/id/25341060/
NTV video haber paketine abone olmak için tıklayın
NTVSpor video haber paketine abone olmak için tıklayın
Yüksek
Dü ük
1 kullanıcıdan 4.5 puan.
Bu habere puan verin
En yüksek puan alan haberler
Facebook'ta Payla ılanlar
(
)
!"
,
%
-
"%
5
! ) &.
*
+
*/) *
( )0
31
4 !
*
5
4
## $
! 1 ) -
("
!
## $
1
2- !
&"'
!!
## $
. !1)
*
## $
Toplam 1 yorum. Yorum yapmak için giri yapmalısınız.
alper alperen (88) - zmir
18 Nisan 2012, Çar amba 10:27
çöp torbası kullanmanın n eespirisi var bilmiyorum. Çöpünüzü attıktan sonra 20 dakika
uzaktan izleyin toplayıcılar, kediler hatta yetmedi belediye görevlilerince nasıl parçalannıp
ayrı tırıldı ını.... devamı »
Tüm yorumları göster
RKETLER : D
ER HABERLER
irketler Bölüm Anasayfa
FT: THY büyüme ata ında
TR SAD: 2 milyar dolarlık pastayı büyütece iz
Medya devi Murdoch atv'den vazgeçti
HP 27 bin ki iyi i ten çıkaracak
Türk firma 3 talyan markasına talip
Vodafone'da abone sayısı 18 milyonu a tı
Apple en de erli, Google üçüncü sıraya indi
Do u 'tan dev i birli i
DA 'a ABD'li ortak geliyor
Koç'tan ilk çeyrekte 538 milyon TL kâr
irketler Bölüm Anasayfa
Günün Man etleri
Editörün Seçtikleri
Yeni yüzle ilk gülümseme
stanbul'u çizmeye geldiler
5. dalga kuvvet komutanlarına
Google'dan synthesizer'lı doodle
Feribottan inen otomobil denize dü tü:
4 ölü
Üç günde 20 milyar dolar eridi
talya'da milli takım kampına baskın
stanbul'a fırtına ve sel uyarısı
Dragon uzaya gönderildi
160 milyon yılda hiç de i medi
Binlerce ö renciye askerlik oku
' ki ka ık kuantum noktası yutun
lütfen!'
Benzin alırken fiyat tuza ına dikkat
Sigarayı bırakmak için iyi fırsat
Gül: Uludere'de DDK'yı
görevlendirirdim
Meme kanserinde 9 yeni gen
‘WWW1’ plakası 305 bin TL'ye satıldı
Sa lıklı beslenmenin ilk adımı
16 aylık bebe e minik yapay kalp
Volkan: O gazeteci beni tahrik etti
28.05.2012 15:37
'Çöp'ten 458 milyon lira çıkardı - irketler- ntvmsnbc.com
3 -> 3
CNBC-e NTV Spor
Yayınlar:
NTV Star
Kategoriler:
Dünya E itim Ekonomi Hava Yol Kültür Sanat
Sa lık Spor
Hakkında:
© 2011 ntvmsnbc
http://www.ntvmsnbc.com/id/25341060/
NTV Yayınları NTV Radyo
Teknoloji Türkiye Ya am Ye il Haber
leti im Reklam Hukuki artlar & Gizlilik Yardım
RSS
Mobil
nsan
Kaynakları
Oley
Oyun
Haber
Geldi
Moda
Yardım
28.05.2012 15:37
30 yıllık maceradan yepyeni bir sektör do du - 28.05.2012 - Ekonomi -...
1 -> 2
!"
!
+ G&D
&7 @
7)+)
@
# $%&"
"
) )$
@
'()"
&*
+
&
),
-, &".
http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/?i=378731
&&
"
&(
+/ .0
&.1
+ &+
23
&%1
.2452 6 & &".
&7 !+%&.1
30 yıllık maceradan yepyeni bir sektör do du
F ,(&?
+1
+ 754& $&&*! ";. & &.
1
+#&%
,(?
,+E'( ) $&.
1F
7"
' !?
+# 7
(& & #&7 #
&&+ ) ) )
,"
D
&7 & #1 ;
1 !+
& 7&.
1 ) )(&.
"
9%! # 5: $!%!%
>+ .
! #! !%)< ) ) )
)) #+&"
' !I 7
&0 F
,(
7
+
) )(&.
" & & & & '+ ";.
< 1 &?
1
+ F.
&0( >+# #! + + +$&.
1
+
"
)(&+"
1
.1
+#&JK4< %11
+1/ # $1&7&+F
! 7% ?
++ 7=
'(
"
) $&.1
+1F $, #)&$1() "+ ! "+ ) )(&.
" & 7&.
1
+1
+
2455 ( D
)
&+.
1
9 ) ) )?
+,+#!+%&F
! 7% (& & 1
+#&7
7)+, ,# >
+# #< ) ) ) ,( +
)) #+&"
'!
I7
&0JL ,+#&+K4%1'+; ! 7% ?
# =
'( +
$ 7"
.9"
&1
+ &.
1$!%!7$ .
1
71
+"
17)+,.
,%#,<
) )(&." & 7& 1 &$!%!7$
&; &%&&"
1#1
7< E'(
) $&.1F ,"
D
&7 & #1 ;
1 !+
0&%&"$,#,L# #<
7"
' ! ) )(&.
"
& '( #&) * +,- . /.,/
&3&)6&)
&7& 1$1
%1
71
0
+ &%1
+&+&+7'
%& 1
.1
M
0&$ +"
& & 1'
%& 1
.1
M
0&$
&7"D +7F
/
%& 1
.10&$ +"
! 0&7&1 %&)/ & "; 7 <G<?
% &"
"< &%+&7/'." . #&0 7'
+&1
+ &#&+7, &+1& & <
+;&7&1
+"
1&+&+7'
%& 1
.1
M
0&$ +$ $'! !9&1
+"
1&+&+7'
#&*; ( ;'(&>
77, &+1&$ <
:
102 34 5(#41 64&)#'7 (8 6 32479(0:1& &( 7&61& &2&7 (&;'61'<#'76& '(=
&
"
&%1
.62452
%
; ?
5
2
C
3
B
58 5: 5H
25 22 2K
23 2B K4
#'+
7&#& 1
+& '+#
& #1
2 %
:
H
52 5K
5B 24
2H 2C
,7&1
(
479(91
>
28.05.2012
/&&" %&7
.)+8 %1#&89
:
%)+
."
&+$,
&; &'# #< &(&1&&+#&./&& =
%&.&>1
+&7 . +; &&1
+
;& " #&.1
?
+#&[email protected]
#!+%&C?
+; >+ %!7. + ."
&+$,9
7)+/ .&%1
.1
+1<<<
!
+ *. 7"
'!+# $
! 7D
!." +#> 7&+&0"
& ".
( )*. )&+
A%&(1&+
&=1
7& &%&/' 92454?
#&54B 7)+/
7"
&10
/ = +%1<<<
4KN
K8
4:N
2B
5KN
43
5CN
4:
24N
K:
22N
25
52N
53
E F F G 0 ; 7 &7&+1
>1$+&.1 .7
%+
)#,>,".(" # +F&"
&+#& &&.&# ;
$& 1 )>&/& E F
$
.&7
!+
O>
7+#
7&
&"
.1
1
$
"
&.1
+1
+
7 &%&#1 1%&( &%&;&7< &7&+1
7
&+"& ?
+1
+8 F :?
+<<<
#
% 2
K
8
54 55
5C
53
28
2:
K5
$+&&1
+H4/!<<<
$
%
$
28.05.2012 15:38
30 yıllık maceradan yepyeni bir sektör do du - 28.05.2012 - Ekonomi -...
2 -> 2
& $&7&+ &#1 ;1
.1 &$&;&+9 "
&"
!7
&F&
! 7% ?
# 5B246
5B84&&.1
+#&!=,=&7
D
&$ 7&.1)#,<
&+1
?
+1
+&"
&+%!7!+!& &" &7
=+ !+%& ;& "
7 ?
++%1
71&&7
&,,.A
! 7 &F& ,<<<
.A
$
B
" C
(+ $,%1:4< %11
+&/ %) F $,)&%1
7,"& &7 =+
*
A
+&," (+
D.A
+
)D
& =&"
1
.1&"
1
+#&% &&+ &" ! 7% 9
+&,"
9.&# ;
( D
) &+.&F .! !
)&+
&%1
.&%1
+#&&F&+"
&*1.&"
1
+& &
F7+ &#&+ 1
7)&%1
7&1.,+&+7& (&+%&.1
%&% + $
55<<<
";& &&=& <<<
"
6E
F
*
%,+#& K49 , ) - ?+
))
%!7. 7(,&+1&&&7: %1#11
+.&0$ )#,<
"..
$
H A
+
+&," ,;7.
+# &="
1
>10
"
( <<<
#
#D
#)> ,"
,.,+#&$!%!
.! #! +
F
.+
+F1
"
&"
1
)+&#1
+1"
&1
%&+% + #+& 7
..&+9(& & (&%1
+1%! # K?
7)+. ("- + F
,& "
1 &0 # D7&(.& 1
+#&.&"
1
&&.1
+#& 77
$
A
..&+
+
&"2452 "
&0
"
&+1
"
11<<<
&
!#! &#1 ;1
.1 7
,.&&&.1 && )+,@
&+;&7"
&)>,9?
2452 %11)"
) )"F
&! "
,.&&&.1 )"
)
0)P?
#&43 653
/ &D>+ # .! 7 <<<
-0 ."+
&/&#
A & 7&+1
,+&+1&1#&0&D
& &
(& &1
+1
+2455 %11
+&)&+&#&0&#! !7
F / '#
$ " ()#&/ = ; >+ <<<
=);,7&& ,+&+1&#&+<<<
F
&7&+1 &D E&>&%&+9? 9
! 7% ?
% $,/!+%+ =)7
F
% =&>1#1F
D 7&1
)
7)+)
! 7% ?
++ +$!%!7)"
)%) ( )*.++ +
%$&0 "
9
'+
7)+,.,+#&;## 71
%&7
%&(&;&7& 1<
&%&7&1
+#&+$ + ), "
, &+
#!+%&+1
+ +, ,+8< F,(&?
+1
+ . 2<
$& 1
+&=&9+<<<
, ,+&. &7'( !.!+<<<
1
"
F) '/ .?
++#&>1&;&>1
+& +&+&+
+/ " 9='7!
7& 1'+
$& &#1
< O+; 7 /'=
,6 +
& &%&
!;&#
+
=+
/'!
F
, &&5
244?
7 +97
F&&+%!7.
"
9%! # H9
B
7 "0..
;&76
5:
&%1
.
<<<
1
%!7.
"
+# &+& 1&+0!7!
,%&1
+;&9
"
&0
1$& 1
+#&+$,%&+&
& 7&+1 0
!+#)>#,9"
)(,.'
0& 11
7&&$& &%&+<<<
!
)#+/9";!$ .+
&& #
,.)+,=& %,+#<<<
%
A#
)*."7. 7"
'!+# D
&& % "/'."
/ = 7 " #> .)+=&(1 &"."+# + +
G
7 &%. ?
# #F "
"
&&D
1
+#&+7, ,&+?) "
& ?)#,< 7+;.
% + $ (."%&(1
<<<
&$
http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/?i=378731
, &&5
%! #
7&(.&%&+#'+
%& &#1
< &0&
.1&/ ;7
=
;&76
5:
&%1
."
&0
+
=+ && D
&71
+1
+%&+1
&
1'# + ; 7<
=)70&7&&=1
7)&<<<
BF
479(91 *
) (&7". #&+&(& & &#)(+/
;
, 7& &
?7117&#1
+& ?
&%! # 84 +#
0 &;&"."&"*.++
"+ #77&" #+Q
?&% &% &7"
?%11
+ + & & 11 & & & &.
1)#,
& 1.
"
&+$,?
#&
4( :&C&7
4764)
70)01;&6
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R O
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
G
6
,."# %&%1
+&+&+"
!
R
G
R
R
R
G
R
R
G
R
R
R
I
&" %&+0 0&771 &0D
, #,< &%+&7/'."
= 7 '+ " N + G&D
&7 +" + "
F. 6 7+7
."79 &.&1 F
?97609)#&1
R
-
G
&)&?6&)
R
R
R
R
# +=)>&"
1
& &< S
)/& & &N $
7
-
R
R
G
R
G
:
"
;< <G<
28.05.2012 15:38
Ekonomi Çöp po etiyle, 458 milyon TL ciroya ula tı ZAMAN
1 -> 2
ANASAYFA
GÜNDEM
MULT MEDYA
EKONOM
E-ZAMAN
POL T KA
SER LANLAR
SPOR
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1275147
NSAN KAYNAKLARI
DI HABERLER
KÜLTÜR
:
(
OKUR HATTI
YAZARLAR
KÜNYE- LET
YORUM
.*,
KÜRSÜ
E-STADYUM
M
A LE SA LIK
TV
ABONEL K
RÖPORTAJ
TEKNOLOJ
OTOMOB L
/
18.04.2012
!
$
" #
%
&
(
BÖLÜMÜN EN ÇOK
OKUNAN HABERLER
Süper lüks otonun
satı ları yarıya indi
Çok para
kazandıraca ını bilsek
de ba ka sektörlerde
gözümüz yok
S&P: Suçlu aya a
kalk
Tamirini yaptı ı
forkliftin üretimine
ba ladı
Halk en çok hangi
futbol adamına
güveniyor?
Vergi deste i do ru,
de i memeli
'Hastaların yarısını
yurtdı ından
bekliyoruz'
'
)
!"#
#
15:33 Güvenli internet e itimi zmir'den ba ladı
$
%
&
'"
(
(
)
$
%
+
+
#
*
',
(
(
%
&!"
$
&
)
&
,"& ( $
&
!"#
# .*,
/
(
&!0
&
1
** 2
- %
3
%
2$
4
2
0"
&#
.*
( (
&
)
!"#
!
+ + (%
%
(
#
#
$
&
)
&
15:29 Konya'da seyir halindeki araca silahlı
saldırı: 1 yaralı
15:28 Sanık Otuzbiro lu: nternet andıcı suç
unsuru içermiyor
15:23 Almanya Cumhurba kanı Gauck, srail'de
15:23 Rusya, Hula'daki katliamdan Esed ve
muhalifleri sorumlu tuttu
15:22 Berber dükkanında 'alkollü muhabbet'
ölüm getirdi
5 363 475894
74
Enerji santralinde yerli
kullanımı 250 milyon
Euro tasarruf sa ladı
Otelciler: 'Günlük
kiralanan' stüdyo
daireler denetlensin
[KOB Danı manı]
Bankaların tarıma
deste i artıyor
YASAL UYARI: Yayınlanan kö e yazısı/haberin tüm hakları Feza Gazetecilik’e
aittir. Kaynak gösterilse dahi kö e yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan
kullanılamaz. Ancak alıntılanan kö e yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan
habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen TIKLAYINIZ
Be en
0
0
DOLAR
EURO
ALTIN
IMKB
28.05.2012 15:37
Ekonomi Çöp po etiyle, 458 milyon TL ciroya ula tı ZAMAN
2 -> 2
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1275147
1,835
0,006
2,305
0,002
93,097
0,002
54689
54810
Veriler matriks.web.tr'den alinmaktadır.
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
'Savunma Bakanı'nı ikna edip Ba bakan'ı
kandırdılar'
Yassıada'ya Demokrasi Adası tabelası asıldı
' nsafa davet' kabul görünce
28 ubat'a yeni operasyon: Dönemin kuvvet
komutanları gözaltında
Ö retmen maa ları ve Atatürk diyor ki!
'Cemaat' dü manlı ı
Demokrasi tarihimizin en karanlık
yıldönümündeyiz
Suriye'deki çocuk katliamı dünyada infiale yol
açtı
Tekirda 'da otomobil denize dü tü: 4 ölü
Darbeden 12 saat önce cuntaya uyarı: Ordu
sivil iktidara tabidir
Sudanlı Zekeriya'dan Türkçe tekerleme
Sudan Türk Okulu'nda okuyan 16 ya ındaki
Mazin Zekeriya, bu seneki Türkçe
Olimpiyatlarına Türkçe tekerleme ile katılıyor.
'Adamın biri doktora gitmi ' diye ba layan
Mazin Zekeriya, tekerlemedeki sesli harfleri
sırası ile de i tirerek gösterisini tamamlıyır.
Mazin, Türkiyede ö retmenlik okumak ayrıca
lszamanweb1
28.05.2012 15:37

Benzer belgeler