tc tarsus adli yargı ilk derece mahkemesi adalet

Yorumlar

Transkript

tc tarsus adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
T.C.
TARSUS ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KARAR NO
: 2016/99
BAŞKAN
: Ercan KUMHAK
ÜYE
: Mustafa ÇELENK
ÜYE
: Yusuf KAYA
YAZI İŞL.MÜD.: Tülay SİYASAL
KARAR
425731.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
40789Cumhuriyet Başsavcısı
100561 2.Aile Mahkemesi Hakimi
82146
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve
18514707-903.02.00.00-E.888/39654 sayılı yazıları ile Komisyonumuza Tarsus Kadın Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 60 adet Bayan İnfaz ve Koruma
Memuru sınav izni verildiği;
Sınava katılmak üzere 2895 bayan adayın başvurduğu KPSS sıralamasına göre belirlenen
ilk 300 adayın boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazandığı, Komisyonumuzca 28/05/2015
tarihlerinde yapılan boy-kilo ölçümüne listenin 243. sırasında kayıtlı 2687Aday numaralı (TC
Kimlik No: 17696254808) Medine TURAÇ'ın EK-2 Başvuru evraklarının incelenmesinde ilgili
adayın halen Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıSözleşmeli
İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yaptığı anlaşılmıştır.
Komisyonumuzun 26/04/2016 gün ve 2016/195 Muh sayılı yazısı ileile; Hali hazırda
sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru olup da yeniden sözleşmeli İnfaz ve Koruma
Memurluğuna yerleştirilme talebinde bulunan adayların talepleri hakkında nasıl bir yol
izleneceği hakkında Adalet Bakanlığından görüş sorulmuş, Adalet Bakanlığı Ceza
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/04/2016 gün ve 55152 sayılı görüş yazılarında; "Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, sözleşmeli personelin hangi durumlarda kurum içi yer değişikliği
yapabileceği Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 3. maddesinin 2.
Fıkrasında, ne şekilde unvan değişikliği yapabileceği ise Ek 4. maddesindedüzenlenmiştir.
Bu nedenle halen başka yerde sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak görev yapan
birisinin sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu sınavına başvuru yapamayacağı
değerlendirilmektedir." görüşü bildirilmiş olmakla:
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Komisyonumuzca 28/05/2015 tarihlerinde yapılan boy-kilo ölçümüne listenin
243. sırasında kayıtlı 2687Aday numaralı (TC Kimlik No: 17696254808) Medine
TURAÇ'ın Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/04/2016 gün ve
55152 sayılı görüş yazıları doğrultusunda sözlü sınava ALINMAMASINA,
Karardan bir suretin ilgiliye tebliğ mahiyetinde Tarsus Adliyesi resmi internet sitesinde
yayınlanmasına, bir suretinin sınav dosyasınakonulmasına OY BİRLİĞİ ile karar
verildi.02/05/2016
e imza
e imza
BAŞKAN 42573
ÜYE 40789
Ercan KUMHAK Mustafa ÇELENK
e imza
ÜYE 100561
Yusuf KAYA
e imza
YZ. İŞL.MÜD.82146
Tülay SİYASAL

Benzer belgeler