PWE 7108 S Çamaşır makinesi kullanım kılavuzu

Yorumlar

Transkript

PWE 7108 S Çamaşır makinesi kullanım kılavuzu
Çamasır Makinesi
IT
Kurulum,
Ambalajın çıkarılması ve seviye ayarlama
Elektrik ve su bağlantıları
Đlk yıkama
Teknik Özellikler
PWE 7108 S (EU)
Çamaşır makinesinin tanımı,
Kontrol paneli
Ekran
TR
FZ
FZ
FZ
FZ
FZ
FZ
FZ
FZ
102 P.1/HA
102 P.1 IX/HA
1022 P.1/HA
1022 P.1 IX/HA
1022 P.1 F/HA
1022 P.1 IX F/HA
102 P.1 F/HA
102 P.1 IX F/HA
Bir yıkama programı nasıl seçilir?
Yıkama Programları ve Seçenekler
Program tablosu ve yıkama programları
Yıkama seçenekleri
Deterjan ve Çamaşır
Deterjan haznesi
Çamaşırların hazırlanması
Özel yıkama programları
Önlem ve Öneriler
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tavsiye edilmesi
Makine kapağının manuel olarak açılması
Bakım ve Temizlik
Elektrik şebekesinin ve su tesisatının devre dışı bırakılması
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun temizlenmesi
Arıza ve Onarım
Teknik Servis
Kurulum
- Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz için saklayınız. Satış, devir ya da taşınma
durumunda, çalışma sistemi ve bununla ilgili uyarılar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi
için bu kitapçığın cihazla birlikte kalmasına özen gösteriniz.
- Talimatları dikkatlice okuyunuz: montaj, kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
Ambalajın çıkarılması ve seviye ayarlama
1. Cihazın ambalajını çıkarın.
2. Cihazda nakliyat sırasında hasar meydana gelip gelmediğini kontrol edin. Hasarlı ise,
cihazı bağlamadan hemen Teknik Servise başvurunuz.
3. Cihazın arkasında bulunan taşıma için monte edilmiş tutma
yerini, 4 vidasını sökerek çıkarın.
4. Makineyle birlikte verilen plastik tıkaçlarla delikleri kapatın.
5. Sökmüş olduğunuz malzemeleri saklayın. Taşınma halinde gerekli olacaktır.
! Ambalajlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
Seviye ayarlama
1. Makineyi, arka tarafı ya da yanları duvara veya yanında ki herhangi bir mobilyaya
dayanmayacak şekilde, düzgün ve sağlam bir zemine yerleştiriniz.
2. Zemin tam olarak düzgün değilse, ayarlanabilir ayakları gevşeterek ya da sıkarak cihazın
zemine tamamen oturmasını sağlayınız. En fazla 2 derece eğilebilir (bakınız şekil).
Cihazın seviyesinin dikkatlice ayarlanması makinenin titremesini, ses çıkarmasını ve yerinden
oynamasını engeller. Zeminde halıfleks ya da kilim olması halinde, ayakları makinenin
altında havalandırma sağlanacak şekilde ayarlayınız.
Elektrik ve su bağlantıları
Su besleme hortumunun bağlantısı
1. Ambalaj torbasındaki contayı besleme hortumunun ucuna
geçirerek 3/4 lük dişli bir soğuk su musluğuna monte ediniz (bakınız
şekil). Bağlantıyı gerçekleştirmeden önce musluktan berrak su gelene
kadar su akıtınız.
2. Su besleme hortumunu, makinenin arka sağ üst köşesinde bulunan
su girişine vidalayınız.
3. Hortum kıvrılmamalı, bükülmemeli veya sıkışmamalıdır.
! Suyun basıncı “Teknik Özellikler” kısmında belirtilen sınır kapsamında olmalıdır (aşağıya
bakınız).
! Su besleme hortumunun uzunluğu montaj için kısa kalırsa, yetkili bir mağazaya ya da
teknisyene başvurmanız gerekir.
! Eski ve kullanılmış boruları kullanmayınız, cihazla verilen buruları kullanınız.
Tahliye hortumunun bağlanması
Tahliye hortumunu, katlanmamasına dikkat ederek zeminden 65 ila
100 cm arasındaki bir yükseklikten duvar tahliyesine bağlayınız,
ya da tahliye hortumunu ambalaj torbasındaki hortum dirseğiyle,
düşmeyecek şekilde sabitleyerek lavabo ya da küvete asınız (bakınız
şekil). Tahliye hortumunun serbest ucunun suya girmemesi gerekir.
! Tahliye hortumunun ek yapılarak uzatılmaması tavsiye edilir; başka seçenek yoksa, uzatma
hortumunun çapının da aynı olması ve 150 cm.den uzun olmaması gerekir.
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini bir elektrik prizine takmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin:
• priz topraklı tesisata sahip ve yürürlükteki normlara uygun olmalıdır;
• elektrik prizi, Teknik Özellikler tablosunda belirtilen maksimum yükü taşıyabilmedir
(aşağıya bakınız);
• besleme gerilimi, Teknik Özellikler tablosunda belirtilen değer sınırı kapsamında olmalıdır
(aşağıya bakınız);
• priz ve fiş birbiriyle uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde cihazın fişinin değiştirilmesi gerekir.
! Cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara monte edilmez, zira yağmur ve fırtınaya maruz
kalması son derece tehlikelidir.
! Cihaz monte edildikten sonra priz kolayca erişilebilir durumda olmalıdır.
! Uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayınız.
! Kablo kıvrılmamalı ve sıkıştırılmamalıdır.
! Besleme kablosu sadece yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.
Dikkat! Bu talimatlara uyulmaması halinde oluşabilecek herhangi bir hasardan yetkili firma
sorumluluk kabul etmez.
Đlk yıkama
Cihazı kullanmaya başlamadan önce, 2 numaralı programını seçerek, içine çamaşır koymadan
deterjanla boş bir yıkama gerçekleştiriniz.
Çamaşır Makinesinin Tanımı
Deterjan çekmecesi: Buraya çamaşır yıkamak için kullanılan ürünler koyulur (Deterjan ve
Çamaşır bölümüne bakınız).
düğmesi: Bu düğmeye kısaca basarak makineyi açıp kapatabilirsiniz.
AÇMA/KAPAMA
BAŞLAT/DURDUR uyarı lambasının yavaşça mavi renkte yanıp sönmesi makinenin
çalıştığını gösterir. Bir yıkama programı esnasında çamaşır makinesini kapatmak için bu
düğmeye yaklaşık 3 saniye süresince basmanız gerekir; yanlışlıkla ya da kısa süreyle
düğmeye temas edilmesi makineyi kapatmaz. Bir yıkama programı sürerken makinenin
kapatılması seçilen programın iptal olmasına neden olur.
PROGRAM SEÇME düğmesi: Bu düğmeyle istenilen programı seçebilirsiniz (Program
Tablosuna bakınız).
SEÇENEK düğmeleri ve uyarı lambaları: Bu düğmeye basarak istenilen seçenekler belirlenir.
Đlgili uyarı lambasının yanması bu seçeneğin etkin olduğunu gösterir.
SIKMA düğmesi: Sıkma hızını azaltmak ya da devre dışı bırakmak için bu düğmeye
basınız. Seçilen değer ekran görünecektir.
SICAKLIK AYARLAMA
düğmesi: Sıcaklık derecesini azaltmak için bu düğmeyi
kullanınız: ilgili değer ekranda görünecektir.
GECĐKMELĐ ÇALIŞTIRMA
düğmesi: Belirlediğiniz yıkama programının istediğiniz
zamanda başlatmak için bu düğmeyi kullanınız. Başlama için kalan süre ekranda
görünecektir.
BAŞLAT/DURDUR
düğmesi ve uyarı lambası: Mavi uyarı lambası yavaşça yanıp
söndüğü zaman bu düğmeye basarak yıkamayı başlatabilirsiniz. Yıkama devreye girdiğinde
bu lamba sürekli olarak yanmaya başlayacaktır. Yıkamayı duraksatmak için yine aynı tuşa
basmanız yeterlidir; bu durumda uyarı lambası turuncu renkte yanıp sönecektir.
simgesi
ekranda belirmiyorsa makinenin kapağı açılabilir. Yıkamayı kaldığı yerden devam ettirmek
için aynı düğmeye basınız.
MAKĐNE KAPAĞI KĐLĐTLĐ
uyarı lambası: sembolünün belirmesi kapağın kilitli
olduğunu gösterir. Herhangi bir arızaya neden olmamak için bu uyarı lambası sönmeden
makinenin kapağı açmaya çalışmayınız. Makine çalışırken kapağı açmak istiyorsanız,
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız; MAKĐNE KAPAĞI KĐLĐTLĐ
takdirde kapağı açabilirsiniz.
sembolü söndüğü
BEKLEME MODU
Makine, çalışmadığı durumlarda, enerji tasarrufu sağlamak için kendini otomatik olarak
kapatır. BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak makineyi tekrar çalıştırabilirsiniz.
EKRAN
Ekranı, makineyi programlamak ve yıkamayla ilgili bilgiler edinmek için kullanabilirsiniz.
A bölümünde, mevcut yıkama programının hangi evrede olduğu ve programla ilgili bütün
bilgileri, ayrıca GECĐKMELĐ ÇALIŞTIRMA fonksiyonu programlanmışsa yıkamanın
başlaması için ne kadar süre kaldığı görünür.
Belirlenen program için gerekli maksimum sıkma hızı ve sıcaklık derecesi ilgili tuşlara
basılması halinde burada görülebilir.
Makine, seçilen yıkama programına göre kendini programlarken kum saati yanıp söner. En
geç 10 dakika sonra kum saati sabit olarak yanacak ve kalan süre tam olarak görünecektir.
Kalan süre geriye saymaya başladıktan 1 dakika sonra kum saati tamamen söner.
Yıkama programının her bir evresi B bölümünde görünür:
Yıkama
Durulama
Sıkma
Boşaltma
Sıcaklık, sıkma ve gecikmeli çalıştırma ile ilgili (soldan sırayla) C bölümünde belirir.
Sıcaklık barları
Sıkma barları
gösterir.
seçilen yıkama programı için kullanılacak maksimum ısıyı gösterir.
seçilen yıkama programı için kullanılacak maksimum sıkma hızını
Gecikme sembolünün
gösterir.
yanık olması bir Geciktirmeli Çalıştırma programlanmış olduğunu
Bir yıkama programı nasıl seçilir
1. Makinenin çalıştırılması:
düğmesine basınız, ekranda HOŞGELDĐNĐZ yazacaktır; BAŞLAT/DURDUR uyarı
lambası mavi renkte yanıp sönecektir.
2. Çamaşırın doldurulması:
Makinenin kapağını açınız. Program tablosunda belirtilen maksimum çamaşır miktarını
aşmamaya dikkat ederek çamaşırı koyunuz.
3. Deterjanın konulması:
Deterjan çekmecesini açınız. Deterjan ve Çamaşır bölümünde belirtildiği gibi deterjan
ürünlerini gereken haznelere koyunuz.
4. Makine kapağını kapatılması.
5. Yıkama programının seçilmesi:
PROGRAM SEÇME düğmesine basarak istenilen programı belirleyiniz; Yıkama programının
adı ve bu programa tekabül eden sonradan değiştirebileceğiniz sıkma hızı ve sıcaklık derecesi
değerleri ekranda belirecektir. Ayrıca yıkama süresi de ekran belirir.
6. Yıkama programının özelleştirilmesi:
Kontrol panelindeki ilgili düğmeleri kullanınız;
Sıcaklık derecesini ve / ya da Sıkma hızını değiştirmek için: Seçilen yıkama
programına göre çamaşır makinesi otomatik olarak maksimum sıkma hızını ve sıcaklık
derecesini belirler.
düğmesine basarak sıcaklık derecesini soğuk suyla yıkamaya kadar
kademeli olarak düşürebilirsiniz. Aynı şekilde
düğmesine basarak sıkma özelliğini iptal
edene kadar sıkma hızını kademeli olarak düşürebilirsiniz. Değerler en düşük düzeydeyken
ilgili tuşlara bir defa bastığınızda, makine tarafından öngörülen maksimum değerler tekrar
belirir.
Gecikmeli Çalıştırma
programlanması:
Gecikmeli bir yıkama programı için, ilgili tuşa, istenilen gecikme zamanına ulaşana kadar
basınız. Bu fonksiyon devredeyken
sembolü ekranda belirir. Gecikmeli bir yıkamayı iptal
etmek için, ilgili tuşa, ekranda sayaç sıfırlanana kadar basılı tutunuz.
programların özelliklerinin değiştirilmesi:
• Fonksiyonu etkinleştirmek için düğmeye basınız; ilgili uyarı lambası yanacaktır.
• Aynı düğmeye basmanız halinde fonksiyon devre dışı kalacaktır.
! Eğer seçtiğiniz fonksiyon yıkama programıyla uyumlu değilse, ilgili uyarı lambası yanıp
sönecektir ve fonksiyon çalışmayacaktır.
! Eğer seçtiğiniz fonksiyon bir önce belirlediğiniz fonksiyonla uyumlu değilse, ilk
fonksiyonun uyarı lambası yanıp sönecektir ve belirlediğiniz ikinci fonksiyonun uyarı lambası
yanacak ve etkin durumda olacaktır.
Not: SMART özelliği ile uyumlu olmayan yıkama seçenekleri aktif hale getirilemez.
! Bu fonksiyonlar makineye konulacak çamaşır miktarının ve / ya da yıkama süresinin
değişmesine yol açabilir.
7. Programın çalıştırılması:
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız. Đlgili uyarı lambası yeşil renkte yanacaktır ve
sembolü belirir). Yıkama esnasında,
makine kapağı kilitlenecektir (makine kapağı kilitli
yıkamanın hangi evrede olduğu ekranda görünür. Makine çalışırken yıkama programında
değişiklik yapmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak makineyi duraksatınız
(BAŞLAT/DURDUR uyarı lambası turuncu renkte yanıp söner); istenilen programı seçiniz ve
tekrar BAŞLAT/DURDUR düğmesine bastığınızda makine çalışmaya devam edecektir.
Makine çalışırken kapağı açmak isterseniz BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak makineyi
duraksatınız; makine kapağı kilitli
sembolü söndüğünde kapağı açabilirsiniz. Tekrar
BAŞLAT/DURDUR düğmesine bastığınızda program kaldığı yerden devam edecektir.
8. Program sonu:
Ekranda “Program Sonu” yazması programın bittiğini gösterir; makine kapağı kilitli
sembolü söndüğünde kapağı açabilir, çamaşırları boşaltabilir ve makineyi kapatabilirsiniz.
!
düğmesine belli bir süre basılı tutulması belirlenen yıkama programının iptal edilmesini
ve makinenin kapanmasını sağlar.
Yük dengeleme sistemi
Titreşimin engellenmesi ve yükün düzenli dağılması için her sıkma işleminden önce iç sepet
normal yıkama hızından biraz daha hızlı döner. Farklı boyutlardaki çamaşırları makineye
doldurduktan sonra yük dengeli hale gelmediyse makine daha yavaş bir sıkma devrini
uygular. Yük çok dengesiz ise çamaşır makinesi sıkma devrini gerçekleştirmeden çamaşırları
yayma işlemi yapar. Küçük ve büyük boy çamaşırlarınızı bir arada yıkayacak iseniz yükün
dengeli olması için çamaşırları kendi aralarında karıştırınız.
Yıkama Programları ve Seçenekler
Program tablosu
Deney yapan olan bütün laboratuarlar ve enstitüler için:
1) EN 60456 normuna göre test programı: 2. yıkama programını 60ºC derecede çalıştırın.
2) Pamuklular için uzun yıkama programı: 2. yıkama programını 40ºC derecede çalıştırın.
3) Pamuklular için kısa yıkama programı: 4. yıkama programını 40ºC derecede çalıştırın.
Yıkama seçenekleri
seçeneği, yıkanan çamaşır yüküne göre kullanılacak su miktarını ve harcanacak
enerji seviyesini ayarlar.
düğmesine basarak istenilen yıkama türünü belirleyin:
Intensive (Etkili): Çok kirli çamaşırlar için etkili yıkama.
4 You (Senin için): Normal kirli çamaşırlar için standart yıkama.
Fast (Hızlı): Az kirli çamaşırlar için hızlı yıkama.
Süper Durulama
Bu seçenekle durulamanın etkinliği artar ve bu sayede çamaşır üzerinde hiçbir deterjan lekesi
kalmaz. Hassas deriler için çok kullanışlıdır.
Kolay Ütü
Bu fonksiyon seçildiğinde kırışıkları önleyecek şekilde yıkama ve sıkma devrinin özellikleri
değiştirilecektir. Yıkama sona erdiğinde çamaşır makinesi iç sepetini yavaşça döndürür;
KOLAY ÜTÜ uyarı lambası mavi renkte ve BAŞLAT/DURDUR uyarı lambası turuncu
renkte yanıp söner. Programı sonlandırmak için BAŞLAT/DURDUR ya da KOLAY ÜTÜ
düğmesine basmak yeterlidir.
11 ve 13 numaralı yıkama programları için, yıkama sona erdiğinde, çamaşırlar makinenin
içindeki durulama suyunda bekler durumda olacaktır; KOLAY ÜTÜ ve BAŞLAT/DURDUR
uyarı lambaları yanıp söner. Suyu boşaltıp çamaşırları çıkarmak için BAŞLAT/DURDUR ya
da KOLAY ÜTÜ düğmelerinden birine basmanız yeterlidir.
! Bu fonksiyon 9, 10 numaraları programlar ve
programlar için uygun değildir.
Leke Sökücü
Bu fonksiyon en zor lekeleri çıkarmak için kullanılır.
Makineyle birlikte verilen 4 numaralı çıkarılabilir hazneyi 1
numaralı haznenin içine yerleştirin. Çamaşır suyu eklerken, orta
haznede belirtilen sınırı aşmamanız gerekir (bakınız şekil).
Sadece beyazlatmak için yıkama yapacaksanız 4 numaralı
çıkarılabilir hazneye çamaşır suyu ekleyin ve “Durulama”
fonksiyonunu devreye
programını seçerek “Leke sökücü”
sokun. Normal bir yıkama programında çamaşırları beyazlatmak
için istenilen yıkama programı belirleyin, deterjanları koyun ve
“Leke sökücü”
fonksiyonunu devreye sokun. Çıkarılabilir 4 numaralı hazneyi kullanırken
ön-yıkama yapılmaz.
! Bu fonksiyon 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı programlar ve
değildir.
programlar için uygun
Deterjan ve Çamaşır
Deterjan haznesi
Etkili bir yıkama sonucu için doğru miktarda deterjan kullanılması gerekir. Fazla deterjan
kullanımı çamaşırlara zarar verir ve çevreyi kirletir.
! Makinede, elde yıkama için kullanılan deterjanları kullanmayınız. Aksi halde fazla köpürme
olur.
Deterjan haznesini açınız ve aşağıdaki talimatlara göre ürünleri
doldurunuz.
1. hazne: Ön-yıkama deterjanları (toz)
Deterjanı koymadan önce, 4 numaralı çıkarılabilir haznenin yerleşik olmadığından emin
olunuz.
2. hazne: Yıkama deterjanları (toz ya da sıvı)
Sıvı deterjanı çalıştırmadan hemen önce koyunuz.
3. hazne: Ek ürünler (yumuşatıcı, vb.)
Yumuşatıcı süzgeci aşmamalıdır.
4. hazne: Çıkarılabilir hazne: Çamaşır suyu
Çamaşırın hazırlanması
• Çamaşırları şunlara dikkat ederek ayırınız:
- kumaş çeşidine / etiketteki sembollere göre
- renklere göre: renkliler ve beyazları ayırın.
• Çamaşırlarınızın ceplerini boşaltın, düğmelerini kontrol edin.
• Kuru çamaşır yükleri aşağıda belirtilen sınırları aşmamalıdır:
Dayanıklı kumaşlar: Maksimum 7 kg.
Sentetik kumaşlar: Maksimum 3 kg.
Hassas kumaşlar: Maksimum 2 kg.
Yünlüler: Maksimum 1,5 kg.
Đpekliler: Maksimum 1 kg.
Çamaşırların ağırlıkları ne kadardır?
1 çarşaf 400-500 g.
1 yastık kılıfı 150-200 g.
1 masa örtüsü 400-500 g.
1 bornoz 900-1200 g.
1 havlu 150-250 g.
Özel programlar
Kot Pantolonlar: Yıkamaya başlamadan önce pantolonların tersini çeviriniz ve sıvı deterjan
kullanınız. 7. programı kullanınız.
Gömlek, Bluz: Renkli gömlek ve bluzları 8. programla yıkayınız.
Karışık-Soğuk 30’: Az kirli çamaşırları çok kısa sürede yıkamak için tasarlanmıştır. Sadece
30 dakika sürerek enerji ve zamandan tasarruf sağlar. Bu 9. programı 30ºC derece ısıda
çalıştırarak, 3 kilodan az farklı kumaş türlerini (yünlü ve ipekli hariç) kolaylıkla birlikte
yıkayabilirsiniz.
sembolü olan ve yünlü çamaşırları
Yünlüler: 10. programla “elde yıkama”
yıkayabilirsiniz. En etkili sonuçlara ulaşmak için, özel deterjan kullanmanız ve 2 kilodan fazla
çamaşır koymamanız gerekir.
Đpekliler: 11. program ipekli çamaşırlar için tasarlanmıştır. Bu gibi hassas çamaşırlar için
özel bir deterjan kullanılması önerilir.
Perdeler: Perdeleri güzelce katlayarak bir yastık kılıfının ya da file torbanın içinde
yerleştiriniz. 11. programı kullanınız.
Spor Ayakkabılar (12. program): Bu program spor ayakkabı yıkamak içindir. En etkili
sonuçları elde etmek için en fazla 2 çift ayakkabı yıkayınız.
Dışgiyim (13. program): Bu program kışlık ceket, vb. çamaşırlar içindir (polyester, naylon,
vb…). En etkili sonuçları elde etmek için, yarı dozda sıvı deterjan kullanınız. Kesinlikle
yumuşatıcı ya da yumuşatıcı içeren deterjan kullanmayınız. Bu program yorgan yıkamak için
uygun değildir.
Önlem ve Öneriler
! Bu makine uluslar arası güvenlik normlarına göre tasarlanmıştır. Aşağıdaki önerileri
dikkatlice okuyarak bu güvenlik normlarını uymuş olursunuz.
Genel Güvenlik Uyarıları
• Cihaz konutlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Cihaz sadece çamaşır yıkamak için, yetişkinler tarafından ve bu kitapçıktaki talimatlar
çerçevesinde kullanılmalıdır.
• Cihaza ayaklarınız ve elleriniz çıplakken, ıslakken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Makine çalışmaya başlamışken deterjan çekmecesini açmayınız.
• Boşaltma suyuna dokunmayınız; çok sıcak olabilir.
• Makine kapağını açmak için zorlamayınız, otomatik kilidi hasar görebilir.
• Herhangi bir arıza durumunda kesinlikle makinenin içini açmayınız.
• Makine çalışırken çocukları yaklaştırmayınız.
• Yıkama esnasında makinenin kapağı ısınabilir.
• Makinenin yerini değiştirmek için en az 2-3 kişi gereklidir. Tek başınıza oynatmayı
denemeyin çünkü çok ağırdır.
• Çamaşırı yerleştirmeden önce makinenin içinin boş olduğunu kontrol ediniz.
Atıkların tasfiye edilmesi
- Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu şekilde ambalajların geri
dönüşümü sağlanır.
- Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme 2002/96/CE sayılı Avrupa Konseyi
yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların, madde geri kazanım
ve geri dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası
zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama
hükümlerini hatırlamak amacıyla üstünde çarpı işareti olan sepet sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geni bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut
müşteri hizmetine veya satış noktalarına başvurulması gerekir.
Makine kapağının manuel olarak açılması
Herhangi bir arıza ya da elektrik kesilmesi sonucu makinenin kapağını elle açmak için
aşağıdaki talimatlara uyunuz:
1. Fişi prizden çekiniz.
2. Makinenin içindeki su seviyesinin makine kapağından daha
alçak olmasını sağlayınız, aksi takdirde şekilde gösterildiği gibi
bir kapta toplanacak şekilde boşaltma hortumu vasıtasıyla
içindeki suyu gideriniz.
3. Çamaşır makinesinin ön panelini, bir tornavida vasıtasıyla,
çıkartınız (bakınız şekil).
4. Şekilde gösterilen dilciğinden tutarak blokajından çıkıncaya kadar dışarıya doğru çekiniz.
Ardından aşağıya doğru çekerek makinenin kapağını açabilirsiniz.
5. Ardından paneli, tırnakları yerine yerleştirdiğinizden emin olduktan sonra makineye doğru
itiniz
Bakım ve Temizlik
Elektrik şebekesinin ve su tesisatının devre dışı bırakılması
• Her yıkamadan sonra su musluğunu kapatınız. Böylece makinenin su tesisatının eskimesi
engellenir, su kaçağı tehlikesi ortadan kalkar.
• Makinenin temizlik ve bakım işleminden önce elektrik fişini çekiniz.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
Çamaşır makinesinin dış yüzeylerini ve kauçuk bölümlerini yıkamak için ılık suya batırılmış
sabunlu bir bez kullanın. Aşındırıcı ve çözücü türü maddeleri kesinlikle kullanmayınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Deterjan çekmecesini yukarıya doğru kaldırıp kendinize doğru
çekiniz (bakınız şekil). Sıklıkla bol suyla yıkayınız.
Pompanın temizlenmesi
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizleyen bir özelliğe sahip olup, ayrıca temizlik
gerektirmez. Fakat bazen ufak cisimler (bozuk para, kol düğmesi, vb…) pompanın koruyucu
bölümünde birikebilir.
! Bu koruyucu bölümü temizlemeden önce makinenin çalışmadığını kontrol ederek fişini
prizden çekiniz.
Koruyucu bölüme erişmek için:
1. Makinin ön tarafındaki koruma panelini ortasından bastırarak
aşağıya doğru çekin (bakınız şekil).
2. Tıkacı saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın (bakınız
şekil). Delikten dışarıya biraz su akması normaldir.
3. Đçeriyi temizleyin.
4. Tıkacı yerine takın.
5. Koruma panelini iyice yerine oturduğuna emin olarak geri takın.
Su besleme hortumunun temizlenmesi
Su besleme hortumunu, en az senede bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar varsa
değiştirmelidir: yıkama esnasında oluşan yüksek basınçlar beklenmedik patlamalara yol
açabilirler.
! Eskimiş ve kullanılmış hortumları kullanmayınız.
Arıza ve Onarım
Çamaşır makinesi doğru çalışmıyor olabilir. Teknik Servise başvurmadan önce ("Teknik
Servis" bölümüne bakınız) aşağıdaki liste yardımıyla kolay çözülebilecek bir problem olup
olmadığını kontrol ediniz.
Arıza:
Olası sebep/Çözüm:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Fiş prize takılı değil.
• Elektrik akımı kesik.
Yıkama programı başlamıyor
Çamaşır makinesi su alamıyor (H20
uyarısı ekranda görünüyor).
• Makine kapağı tam kapalı değil.
• AÇMA/KAPAMA düğmesine basılmamış.
• BAŞLAT/DURDUR düğmesine basılmamış.
• Su musluğu kapalı
• Geciktirmeli Çalıştırma programı ayarlanmış (Bir yıkama programı nasıl seçilir bölümüne
bakınız).
• Su besleme hortumu musluğa bağlı değil.
• Hortum kıvrılmış.
• Musluk kapalı.
• Evde su besleme düzeni yok.
• Yeterli su basıncı yok.
• BAŞLAT/DURDUR düğmesine basılmamış.
Çamaşır makinesi sürekli olarak su alıp
boşaltıyor.
• Boşaltma hortumu yerden 65 ila 100 cm arasında bir yere konulmamış (Kurulum bölümüne
bakınız).
• Boşaltma hortumunun serbest ucu su içinde duruyor (bakınız Kurulum).
• Duvar çıkışı uygun tertibata sahip değil.
Bu kontrollerden sonra sorun hala devam ediyorsa su musluğunu ve makineyi kapatınız ve
Yetkili Servisi arayınız. Eğer makine bir apartman dairesinde kullanılıyorsa, apartmanın su
tesisatı sürekli olarak su alıp boşaltmaya yönelik kurulmuş olabilir. Bu sorunu gidermek için
gerekli alet edevatı temin edebilirsiniz.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve
sıkma yapmıyor.
• Seçtiğiniz program için boşaltma gerekmiyor: bazı programlar için boşaltım işlemi elle
yapılmalıdır (bakınız Programlar ve Fonksiyonlar).
• KOLAY ÜTÜ fonksiyonu etkin durumda: programı sonlandırmak için BAŞLAT/DURDUR
düğmesine basınız (bakınız Programlar ve Fonksiyonlar).
• Boşaltma borusu kıvrılmış (bakınız Kurulum).
• Su boşaltım hortumu tıkanmış.
Çamaşır makinesi sıkma yaparken çok
titriyor.
• Çamaşır makinesi gerektiği gibi yerleştirilmemiş (bakınız Kurulum).
• Çamaşır makinesi düz bir zemine yerleştirilmemiş (bakınız Kurulum).
• Çamaşır makinesi duvara ve mobilyalara bitişik konumda (bakınız Kurulum).
Bulaşık makinesinde kaçaklar var.
• Su besleme hortumu iyi bağlanmamış (bakınız Kurulum).
• Deterjan haznesi tıkalı (temizlemek için Bakım ve Temizlik bölümüne bakınız).
• Su boşaltma hortumu iyi yerleştirilmemiş (bakınız Kurulum).
Çamaşır makinesi bloke olmuş, ekran
yanıp sönüyor ve bir kod veriyor (F-01,
F-…)
• Makineyi kapatınız ve prizini çekiniz, bir dakika bekledikten sonra tekrar çalıştırınız.
Eğer sorun devam ediyorsa Yetkili Servise başvurunuz.
Fazla köpük görünüyor.
• Kullanılan deterjan çamaşır makineleri için uygun değil (deterjan kutuları üzerinde “çamaşır
makinesi için”, “elde ve makinede yıkamalar için” yazıları olmalıdır).
Teknik Servis
Servis
Müşteri Hizmetlerini aramadan önce,
- Arızayı kendi başınıza onarıp onaramayacağınıza bakın (Arıza ve Onarım’a bakınız),
- Arızayı giderip gidermediğinizi kontrol etmek için tekrardan aynı yıkama programını
başlatın,
- Eğer sorun devam ediyorsa garanti belgesi üzerindeki numarayı arayabilirsiniz.
! Kesinlikle yetkisi olmayan teknisyenlerden hizmet almayın.
Yetkili Teknik Servisi aradığınızda aşağıdaki bilgileri yanınızda bulundurunuz:
• Arıza sebebi
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihaz ya da ambalajı üzerinde bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazılıdırlar.
Cihazin ömrü 10 yildir.
(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA PAZARLAMA A.S.
Faks: 0 212 212 95 59
Tel: 0 212 355 53 00
Karahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349 Besiktas / ISTANBUL
www.indesit.com.tr

Benzer belgeler

Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu açık alanda monte edilemez, çünkü rüzgara ve yağmura maruz kalması çok tehlikelidir. ! Monte edilen çamaşır makinesinin fişinin kolaylıkla erişilebilir olması gerekir. ! Uzatma kablosu ile çoklu pr...

Detaylı

Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu • Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü mümkün olur. • Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme 2012/19/EU sayılı...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu

Kullanma Kılavuzu Deterjan ve Çamaşır Deterjan haznesi Çamaşırların hazırlanması Özel yıkama programları Önlem ve Öneriler Genel güvenlik uyarıları Atıkların tavsiye edilmesi Makine kapağının manuel olarak açılması ...

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları kullanmayınız. Makine ile birlikte verilmiş olanları kullanınız.

Detaylı